Definisjoner Brønsted, En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner"

Transkript

1 Syrer og baser

2 Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

3 Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base Kalles for et syre-base par Eksempler HCN H + + CN - HCO 3 - H + + CO 3 2- ioner H 2 SO 4 H + + HSO 4 - toverdig (flerverdig) HSO 4 - H + + SO 4 2-

4 Baser Generelt uttrykk B - + H + HB base + H + korresponderende syre Eksempler NH 3 + H + NH 4 + HCO H + H 2 CO 3 Amfotære egenskaper Stoffer som kan fungere både som syre og base har amfotære egenskaper Eksempel HCO 3 -

5 Protolysereaksjoner Reaksjoner hvor protoner blir spaltet av eller tatt opp Syrer og baser kalles protolytter For at en syre skal kunne reagere som syre og spalte av et proton, må det være en base til stede som kan ta opp protonet. Ved syre-basereaksjoner blir altså protoner overført fra et stoff (syren) til et annet stoff (basen).

6 Syrer og baser i vann Syrer er ofte vandige løsninger Baser er ofte faste stoffer. Løses som regel i vann før bruk. Syre i vann HB + H 2 O B - + H 3 O + H 3 O + oksoniumion Base i vann B - + H 2 O HB + OH - OH - hydroksidion Alle vandige syreløsninger inneholder overskudd av H 3 O + -ioner og alle vandige baseløsninger inneholder overskudd av OH - -ioner.

7 Syre- og basestyrke

8 Syre- og basestyrke Eksperimenter viser at for reaksjonen HCl + H 2 O H 3 O + + Cl - er likevekten forskjøvet mot høyre Eksperimenter viser at for reaksjonen HAc + H 2 O H 3 O + + Ac - er likevekten forskjøvet mot venstre Sterk syrer Svak syre Stor evne til å spalte av protoner Liten evne til å spalte av protoner

9 Sterke syrer HB + H 2 O H 3 O + + B - Sterkt/fullstendig forskjøvet mot høyre Syren er fullstendig dissosiert Løser 0,1 mol HCl i en liter vann HCl H 3 O + + Cl - 0,1 M H 3 O + og 0,1M Cl -

10 Sterke baser B - + H 2 O HB + OH - Sterkt/fullstendig forskjøvet mot høyre Basen er fullstendig dissosiert Løser 0,1 mol NaOH i 1 liter vann NaOH Na + + OH - 0,1M Na + og 0,1M OH - Vanlige sterke baser er hydroksider av metaller i hovedgruppe 1 og 2

11 Det periodiske system

12 Svake syrer Reaksjonen HB + H 2 O H 3 O + + B - er forskjøvet mot venstre, HB er en svak syre Definerer syrekonstanten K a K a = [ O ][ B ] + H 3 [ HB] [H 2 O] inngår ikke i utrykket da aktiviteten konsentrasjonen blir 1 når løsningene er tilstrekkelig fortynnet.

13 Svake baser Reaksjonen B - + H 2 O HB + OH - er forskjøvet mot venstre, B - er en svak base. Definerer basekonstanten K b K b = [ HB ][ OH ] [ B ] [H 2 O] settes til 1 fordi løsningene er sterkt fortynnet.

14 Korresponderende syre-basepar For et korresponderende syre-basepar blir da produktet: a b [ ][ ] + H O B [ HB] [ ][ ] HB OH [ ] B [ ][ ] + H3O OH K w 3 K K = = = der K w er vannets ioneprodukt ved 25 C K w = 1,0 x For et korresponderende syre-basepar gjelder at: K a x K b = K w

15 Salter og oksider i vann Salter, syrer og baser i vann ioner som enten ikke reagerer med vann, eller reagerer som syre eller base. Reagerer ikke, er nøytrale overfor vann: Ioner som dannes fra sterke baser (Li +, Na +, K +, Ca 2+, Ba 2+ ) Ioner som dannes fra sterke syrer (Cl -, Br -, I -, NO 3-, ClO 4- ) 3 muligheter når et salt løses i vann: 1. Ingen av ionene reagerer med vann løsningen endrer ikke surhetsgrad 2. Et av ionene reagerer med vann som syre løsningen blir sur som base løsningen blir basisk 3. Begge ionene reagere med vann løsningens surhet vil avhenge av ionenes styrke som syre og base Sure og basiske oksider Metalloksider: Mange reagerer med vann og gir baser Ikke-metalloksider: Mange reagerer med vann og gir syrer

16 Egenprotolyse - Autoprotolyse til vann I rent vann ved 25 C: [H 3 O + ] = [OH - ] = 1,0 x 10-7 mol/liter Dannes ved vannets egenspalting - autoprotolyse H 2 O + H 2 O H 3 O + + OH - Likevekt etter Gulberg-Waages lov K = [H 3 O + ] [OH - ] = K w = 1,0 x K w :Vannets ioneprodukt - protolysekonstant K w = [H 3 O + ] [OH - ] = K w = 1,0 x Gjelder også i løsninger når konsentrasjonen av løste stoffer er lav. Tilsetter syre [H 3 O + ] øker [OH - ] avtar Tilsetter base [OH - ] øker [H 3 O + ] avtar Løsningen er sur når: [H 3 O + ] > 1,0 x 10-7 og [OH - ] < 1,0 x [H 3 O + ] > [OH - ] Løsningen er basisk når: [H 3 O + ] < 1,0 x 10-7 og [OH - ] > 1,0 x [H 3 O + ] < [OH - ]

17 ph - begrepet ph definert ved - ph = -lg [H 3 O + ] o ph < 7,0 løsningen er sur o ph = 7,0 løsningen er nøytral o ph > 7,0 løsningen er basisk Bruker notasjonen p for å markere den negative logaritmen også i andre sammenhenger, f.eks. poh = -lg [OH - ] og pk = -lg K For vann gjelder - K w = [H 3 O + ] [OH - ] = o -lg [H3O+] + (-lg [OH-]) = +14 o ph + poh = 14

18 Reaksjon mellom sterk syre og Reaksjon: sterk base H 3 O + + OH - H 2 O + H 2 O Vannets ioneprodukt: K w = [H 3 O + ] [OH - ] = 1,0 x Tilsetting av base ph stiger Syre/base-indikatorer Stoffer som gir ulik farge avhengig av ph. Innenfor et gitt ph-område, omslagsområdet, vil fargen være en mellomting. Eks.: Bromtymolblått ph < 6,0 gul 6,0 < ph < 7,6 grønn ph > 7,6 blå

19 Titrering - Bestemme mengde av syre eller base I en løsning med ukjent konsentrasjon (syre/base) tilsettes en indikator. Deretter tilsettes en løsning (base/syre) med kjent konsentrasjon. Indikatoren skifter farge når all syre/base i den ukjente løsningen er brukt opp. Fra volum og konsentrasjon av den kjente løsningen kan så konsentrasjon av aktuelt stoff i den ukjent løsningen beregnes.

20 Fellesioneffekt Løser 0,1 mol HCOOH i vann til 1,0 liter løsning. Reaksjon HCOOH + H 2 O H 3 O + + HCOO - Ved likevekt er ph = 2,4 Tilsetter 0,10 mol HCOONa uten at løsningens volum endres ( tilnærming) Ifølge Le Chateliers prinsipp vil systemet prøve å motvirke forandringen. HCOONa spaltes til HCOO - og Na +, dvs. vi øker [HCOO - ] i reaksjonsligningen ovenfor. Reaksjonen vil gå mot venstre for å motvirke konsentrasjonsøkningen. Dette vil samtidig føre til at [H 3 O + ] avtar og ph vil øke. Denne effekten kalles fellesioneffekt fordi vi tilsetter et ion som er der fra før. Fellesioneffekten opptrer når en svak syre HB blandes med en saltløsning som inneholder B - - ionet syre/svak base blir blandet med en saltløsning som inneholder et av de ionene som syren/basen gir ved reaksjon med vann

21 Bufferløsninger En bufferløsning er en løsning som i liten grad endrer eller ph når tilsetning av mindre mengder sterk syre eller sterk base En bufferløsning lages ved å blande en svak syre med den korresponderende basen HCOOH + H 2 O + HCOO - HAc + H 2 O + Ac -

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Side 1 av 15 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 7. juni 014 Eksamenstid

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi Side 1 av 1 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 8. mai 013 Eksamenstid

Detaljer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del B: Kvalitativ bestemmelse av kloridion i mineralvann Bestemmelse av ph i mineralvann Del C: Flammeprøver av

Detaljer

SKADER PÅ BETONGKONSTRUKSJONER I GJØSELKJELLERE

SKADER PÅ BETONGKONSTRUKSJONER I GJØSELKJELLERE Side 1 av 6 BRUK AV MIKROKALK I GJØDSELKJELLERE/-BINGER FOR HEVING AV PH/REDUKSJON AV H2S-GASS OG REDUSERTE BETONGSKADER Rapporten tar utgangspunkt i undersøkelser gjort av bla. NLH og Sintef, og deres

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter 1.1 utgave Vitensenteret Trondheim Kjøkkenkjemi en samling enkle kjemieksperimenter KJØKKENKJEMI EN SAMLING ENKLE KJEMIEKSPERIMENTER - 3 - Vitensenteret 2006 Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

"Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94"

Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI Eksempler som oppfyller målene i Læreplan for 2MX etter R`94 1 "Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94" Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 for GK av samme forfatter. Mål og hovedmomenter 1 2 Mål 3:

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning MAT-INF1100 Differensiallikninger i MAT-INF1100 Definsjon, litt om generelle egenskaper Noen få anvendte eksempler Teknikker for løsning

Detaljer

Biorest et mulig gjødselmiddel i økologisk landbruk. Johan Ellingsen Norges Vel

Biorest et mulig gjødselmiddel i økologisk landbruk. Johan Ellingsen Norges Vel Biorest et mulig gjødselmiddel i økologisk landbruk Johan Ellingsen Norges Vel 1 Biogass som gjenvinningsmetode for organisk avfall eks Eco pro i Verdal To sluttprodukter: Biogass (metan (ca 60%), CO 2,

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 2 - Arv og avl: Når to blir en 00:18 Bioteknologiskolen 00:20 2. Arv og avl: Når to blir en 00:26 Dette er en biologisk familie. 00:30 Øyefargen min kommer fra

Detaljer

kunnskap Grønn Resirkulering av fosfor i slam Grønn kunnskap www.planteforsk.no Anvendt forskning og kunnskapsformidling i alle landsdeler

kunnskap Grønn Resirkulering av fosfor i slam Grønn kunnskap www.planteforsk.no Anvendt forskning og kunnskapsformidling i alle landsdeler Grønn kunnskap Vol.8 Nr.7 2004 Grønn kunnskap Fra 2003 fører vi gode tradisjoner fra Planteforsk Grønn forskning videre og samler våre egne utgivelser i serien Grønn kunnskap. I denne serien bringes forskningsresultater

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Arbeid, Effekt og Virkningsgrad

Arbeid, Effekt og Virkningsgrad GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Arbeid, Effekt og Virkningsgrad Mål Gi en forståelse for de sentrale begrepene arbeid, effekt, og virkningsgrad. Motivasjon/Innledning Arbeid og effekt er kjente begreper

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer