Numerisk løsning av differensiallikninger Eulers metode,eulers m

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Numerisk løsning av differensiallikninger Eulers metode,eulers m"

Transkript

1 Numerisk løsning av differensiallikninger Eulers metode, Eulers midtpunktmetode, Runge Kuttas metode, Taylorrekkeutvikling* og Likninger av andre orden MAT-INF1100

2 Diskretsering Utgangspunkt: differensiallikning for y(x) y tilnærmes i diskrete punkter x n = nh: y(x n ) y n. Tilnærmelse til y representeres ved følge (sample). Settet av x-verdier {x n } kalles ofte gitter el. grid y y 3 y 0 y 1 y 2 h x x 0 x 1 x 2 x 3 y 1, y 2, y 3... beregnes helst en for en i rekkefølge

3 Eulers metode ( K ) Likning: y (x) = f (x,y(x)), initialbetingelse: y(0) = y 0 I punkt x n = nh tilnærmer vi den deriverte med ensidig differens y y n+1 y n h, og setter inn i likning for x = x n y n+1 y n h = f (x n,y n ) y n+1 = y n + hf (x n,y n ). Neste y er nåværende y pluss h ganger nåværende endringsrate I rekkefølge beregnes y 1, y 2, y 3... Eksempel på endelig differense metode (deriverte i likning byttes ut med differenser) I Kalkulus skrives formler med n 1 og n ikke n og n + 1

4 Demonstrasjonseksempel i figurer og analyse Likningsett: y = ay, y(0) = y 0 Formelløsning: y(x) = y 0 e ax For hver y 0 får vi en unik løsning Utregningssekvens initialbet. y 0 er gitt y 1 = y 0 + hay 0 y 1 beregnes y 2 = y 1 + hay 1 y 2 beregnes... y i+1 = y i + hay i y i+1 beregnes... (Merk: ay i stigningsrate ved x i = ih.) Metoden er veldig enkel!

5 Eulers metode; geometrisk tolkning y y(x) y 3 y 0 y 1 y 2 h x x 0 x 1 x 2 x 3 Tynne blå linjer er løsninger av y = ay med andre startverdier. Numerisk løsning: skritter fram langs tangenter til løsningskurver. I illustrert tilfelle (y = ay) øker feil systematisk.

6 Midtpunktmetoder I Eulers metode bruker vi asymmetrisk differens for derivert y(x n + h) y(x n ) h y (x n ) = f (x n,y n ). Denne er unøyaktig. (Kompendium, kap. 9.6) Midtpunktformel y(x n + h) y(x n ) h y (x n + 1 h) =? 2 er mer nøyaktig. Men, hvilket uttrykk skal inn på høyresiden?

7 Forsøk 1; ekte midtpunktmetode* Vi midler y n og y n+1 i utregning av endringsrate y (x n h) f (x n h, 1 2 (y n + y n+1 )) Derved y n+1 y n = f (x n + 1 h 2 h, 1 2 (y n + y n+1 )). Utregningssekvens initialbet. y 0 er gitt y 1 y 0 = hf ( 1 2 h, 1 2 (y 0 + y 1 )) Likning løses for y 1 y 2 y 1 = hf ( 3h 2, 1 2 (y 1 + y 2 )) Likning løses for y 2... Likninger for y 1, y 2,... løses lett bare dersom f er enkel, feks. lineær Generelt må likningene løses numerisk; tungvint!

8 Forsøk 2: Eulers midtpunktmetode ( K ) Prosedyre for å regne ut y n+1 fra y n 1 Bruker Eulers metode 1 2 h fram: ŷ n = y n hf (x n,y n ) Vi kan si: ŷ n y(x n h) 2 Kvasi-midtpunktformel: y n+1 = y n + hf (x n h,ŷ n) Poeng: Vi løser ingen likninger. ŷ n, deretter y n+1 beregnes ved eksplisitte uttrykk. Bedre enn Eulers metode. Brukes ofte i forbinelse med partielle differensiallikninger (den ukjente er en funksjon av flere variable), men sjelden for ordinære differensiallikninger. Partielle likninger er ikke med i MAT-INF1100

9 Eulers midpunktmetode; grafisk framstilling y y(x) y 1 y 0 ŷ 0 h x x 0 x 1 Eksempel: første steg. Eulers metode 1 2 h fram til ŷ 0 Stigning i løsningskurve gjennom ( 1 2 h,ŷ 0) brukes for å finne y 1. (Rødt + tilsvarer y 1 funnet ved Eulers metode)

10 Eulers metode for demonstrasjonseksempel ( K ) Ser igjen på f (x,y) = ay dvs. likning og løsning y = ay, y(0) = y 0 y 0 e ax. Eulers metode gir y n+1 = y n + hf (x n,y n ) = (1 + ah)y n. y n bestemmes altså fra differenslikningen y n+1 = (1 + ah)y n. Klassifisering: Første orden, lineær, homogen; Løses lett i formel Generelt for endelig differens metoder: numerisk løsning av differensiallikninger innebærer å simulere differenslikninger

11 Løsning av differenslikning fra differensiallikning Løsning av y n+1 = (1 + ah)y n, y 0 gitt, er ( y n = (1 + ah) n y 0 = 1 + ax ) n n y0. n Vi regner fram til en fast ˆx = x n = nh med stadig større n og mindre h. Får vi rett svar når n? ( lim y n = lim 1 + aˆx ) n y 0 = y 0 e aˆx n n n Grenseverdi samsvarer med formelløsning innsatt x = ˆx. Når h 0 nærmer numerisk løsning seg den eksakte: konvergent, likevel unøyaktig selv for små h

12 Eulers metode med forskjellige h y y(x) x y = 0.6y, y(0) = 1 simulert for x [0,3] med 2, 4 og 20 punkter.

13 Sammenlikning av Eulermetoder* Eulers metode, omskriving av resultat y n = (1 + ah) n y 0 = K n E y 0, der K E = 1 + ah Eulers midtpunktmetode ŷ n = y n hay n y n+1 = y n + ahŷ n = y n + ah(y n ahy n) = K m y n der K m = 1 + ah (ah)2. Da er y n = K n m y 0 Eksakt løsning y(x n ) = y 0 e axn = y 0 e anh = y 0 (e ah ) n = K n y 0 der K = e ah

14 ... Alle løsninger har formen y(x n ) = K n y 0. Forskjeller i K sier noe om hvor ulike løsningene er. Taylorrekkeutvikling av K = e ah e t = 1 + t t t innsatt t = ah Euler K E = 1 + ah E. midtp. K m = 1 + ah (ah)2 Eksakt K = 1 + ah (ah) (ah)3 +...

15 Runge-Kuttas metode (orden 4); ( K ) y = f (x,y), y(0) = y 0 4 stigningsrater beregnes og midles. Metode utledes ikke;men er lett å kode Skritt fra x n til x n+1 1 m 1 = f (x n,y n ) (som i Euler) 2 m 2 = f (x n h,y n hm 1) (Eulers midt.) 3 m 3 = f (x n h,y n hm 2) 4 m 4 = f (x n + h,y n + hm 3 ) 5 Utregning av ny y: y n+1 = y n + h 6 (m 1 + 2m 2 + 2m 3 + m 4 ) Andre indeks på m ene er sløyfet ( m avhenger av n også). Noen steg, men enkel å kode! Runge-Kutta metoder er mye brukt

16 Taylorrekkeutvikling* Eksempel y = e xy Derivasjoner y = (e xy ) = e xy (xy) = e xy (y + xy ) y = (y ) = e xy (y + xy ) 2 + e xy (2y + xy )... Har vi y ved en x kan deriverte av økende orden regnes ut etter tur Taylorrekkeutvikling gir y n+1 = y(x n + h) = y(x n ) + hy (x n ) h2 y (x n ) +...

17 NYTT TEMA Differensiallikninger av høyere orden og sett av likninger

18 Koblede differensiallikninger med flere ukjente To likninger av første orden der ukjente er y(x) og z(x). M likninger av første orden der ukjente er y (1) (x)...y (M) (x). y = F(x,y,z), z = G(x,y,z), dy (1) dx = F (1) (x,y (1)...,y (M) ), dy (2) dx = F (2) (x,y (1)...,y (M) ),... dy (M) dx = F (M) (x,y (1)...,y (M) ),

19 Omskrivning; to førsteordens 1 andreordens* Eksempel; lineært sett, konst. koeff. y = ay + bz, z = cy + dz, Den øverste gir (b 0) z = (y ay)/b. Innsatt i den nederste z = cy + dz ( y ) ay ( y ) ay = cy + d b b y ay = (bc ad)y + dy y = (a + d)y + (bc ad)y Her er vi mest opptatt av det omvendte.

20 Differensiallikning av andre orden y = F(x,y,y ), y(0) = b 0, y (0) = b 1 (1) Vi har formler for løsning når likningen er lineær med konstante koeffisienter, dvs. F = f (x) py qy, der p og q er konstante. Kommer i Kalkulus, kap. 10.5,6 Ellers: Numerisk løsning (stort sett)

21 Omskrivning til 2 likninger av orden 1 Definerer z = y da er z = y og Vi får da 2 førsteordenslikninger y = F(x,y,y ) z = F(x,y,z) y = z z = F(x,y,z) med y(0) = b 0, z(0) = y (0) = b 1. Generelt kan en likning av orden n gjøres om til n likninger av orden 1 Dette er standard framgangsmåte ved numerisk løsning med initialverdier; både Eulermetoder og Runge-Kutta kan lett generaliseres til sett av førsteordenslikninger

22 NYTT TEMA Numerisk løsning av sett av likninger Kompendium, kap. 8

23 Eulers metode Definerer som før x n = nh og y n y(x n ), z n z(x n ) Regner ut y 1,z 1, deretter y2,z2 osv. som før. Initialbetingelser gir z 0,y 0. Rekursjon fra n 1 til n: y n y n 1 h z n z n 1 h Eksplisitt skrivemåte = z n 1 = F((n 1)h,y n 1,z n 1 ) y n = y n 1 + hz n 1 z n = z n 1 + hf((n 1)h,y n 1,z n 1 )

24 Kompendium I kompendiet er metoden skrevet med y n og y n(= z n ) som ukjente. Umiddelbart y n = y n 1 + hy n 1 Likning for ny y utledes med Taylorpolynom T 1 y y n = y n 1 + hy n 1 = y n 1 + F((n 1)h,y n 1,y n 1 ) Resultatet er som på forrige lysark med z n y n.

25 Demonstrasjonsproblem med kjent løsning y + y = 0, y(0) = 1, y (0) = 0 Løsning y(x) = cos(x) Vi ser at y (x) = (cos x) = ( sinx) = cos x = y(x) Generell metode for slike likninger kommer senere ( K. kap. 10.5) Løsningen er en ren periodisk svingning og kan i fysikken beskrive feks. pendelbevegelse Omskrivning til sett av likninger med y(0) = 1, z(0) = 0. y = z z = y

26 Eulers metode y x Eksakt h = 0.6 h = 0.3 h = 0.1

27 Eulers metode, større x y Eksakt h = 0.1 Eksakt løsning periodisk; numerisk løsning vokser instabilitet x

28 Observasjoner Eulers metode brukes lite i praksis, bla.a. fordi Eulers metode er unøyaktig; selv liten h gir stor feil. Det er fordi vi bruker en ensidig differens for den deriverte. En svingende løsning, som den i eksemplet, behandles svært dårlig med Eulers metode: Den er instabil feilen vokser over alle grenser. Vi kunne ha vist at Eulers metode er instabil i eksemplet vårt.

29 Eulers midtpunktmetode Rekursjon fra n 1 til n i to steg. 1: mellomsteg; Eulers metode 1 2h fram (sløyfer indeks på ŷ og ẑ) 2: Endelig steg ŷ = y n hz n 1 ẑ = z n hf((n 1)h,y n 1,z n 1 ) y n = y n 1 + hẑ z n = z n 1 + hf ( (n 1 2 )h,ŷ,ẑ) En kvasi-midtpunktformel om x = (n 1 2 )h Akkurat som for èn førsteordenslikning

30 Sammenlikning for h = 0.1 y Eksakt Midtpunkt Euler Euler Midpunkt Euler og Eksakt kan ikke skilles i diagram x

31 Midtpunkt Euler, følsomhet for h y x Eksakt h = 0.3 h = 0.1 Midtpunkt Euler er også litt instabil Utprøving av ulike h er viktig

32 Midtpunkt Euler, Runge-Kutta, h = 0.3 y x Eksakt Midtp.-Euler Runge-Kutta(4) Runge-Kutta mye bedre enn midtpunkt Euler

33 Instabilitet og Eulers metode* y n = y n 1 + hz n 1 z n = z n 1 hy n 1 For n > 0 kan vi elimenere z ene i den nederste vha. den øverste y n+1 2y n + y n 1 h 2 = y n 1 Kommentar: differens for y insatt i y = y; vi er tilbake til en direkte diskretisering av andreordenslikningen! Omskrivning: Andre ordens differenslikning y n+1 2y n + (1 + h 2 )y n 1 = 0

34 Løsning av differenslikning* Eulers metode betyr at vi løser (nummerer om) y n+2 2y n+1 + (1 + h 2 )y n = 0, n 0 Men denne kan vi løse i formel! Setter inn y n = r n r 2 2r h 2 = 0 dvs r 1 = 1 + ih, r 2 = 1 ih

35 ...* Dette er tilfelle 3 i kap. 4 i Kalkulus. Setning (4.1.14) der θ er arumentet til r 1 og y n = ρ n (E cos(nθ) + F sin(nθ)) ρ = r 1 = 1 + h 2 > 1 Løsning vokser over alle grenser når n

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning MAT-INF1100 Differensiallikninger i MAT-INF1100 Definsjon, litt om generelle egenskaper Noen få anvendte eksempler Teknikker for løsning

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Eivind Eriksen 9. april 010 Dierensiallikninger En dierensiallikning inneholder en avhengig variabel (typisk y ) og en uavhengig variabel (typisk x), som

Detaljer

"Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94"

Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI Eksempler som oppfyller målene i Læreplan for 2MX etter R`94 1 "Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94" Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 for GK av samme forfatter. Mål og hovedmomenter 1 2 Mål 3:

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm Studentmanual Matematisk analyse 8. utgave Knut Sydsæter Arne Strøm Forord Denne manualen gir mer detaljerte løsninger på utvalgte oppgaver (merket SM ) i Matematisk Analyse Bind, 8. utgave, Gyldendal

Detaljer

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles Skilpaddekunst Introduksjon Skilpadder (turtles på engelsk) er en form for roboter som har vært i bruk innen programmering i lang tid. Vi vil bruke skilpadde-biblioteket i Python til å utforske flere programmeringskonsepter

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Emne 7. Vektorrom (Del 1)

Emne 7. Vektorrom (Del 1) Emne 7. Vektorrom (Del 1) Første del av dette emnet innholder lite nytt regnemessig, men vi innfører en rekke nye begreper. Avbildning (image). R m T R n n image(t) Vi kan starte med samme skjematiske

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert JAKOB MELØE Om å se 1983? Ikke publisert Vår forståelse av det andre gjør har plass som premiss for våre egne handlinger vis a vis andre, eller for våre kommentarer til det andre gjør. Den moralske og

Detaljer

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42 Sinus T uten grafisk kalkulator Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus T boka til Cappelen Damm til Excel- og GeoGebrastoff.. Regnerekkefølge ( + ) (6+ ):+ CTRL+J Bytter mellom

Detaljer

MAT 1001. Vår 2010. Oblig 1. Innleveringsfrist: Fredag 19.februar kl. 1430

MAT 1001. Vår 2010. Oblig 1. Innleveringsfrist: Fredag 19.februar kl. 1430 MAT Vår Oblig Innleveringsfrist: Fredag 9februar kl 43 Oppgaven leveres stiftet med forsideark på ekspedisjonskontoret til Matematisk institutt i 7 etg i Niels Henrik Abels hus innen fristen Oppgaven vil

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer