Robert Westin -samler Canon. Robert Westin -samler Canon. Relasjonsbygging for profesjonelt innkjøp. Markedsleder på myntsystemer i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Robert Westin -samler Canon. Robert Westin -samler Canon. Relasjonsbygging for profesjonelt innkjøp. Markedsleder på myntsystemer i Norge"

Transkript

1 ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - SEPTEMBER 2003 Robert Westin -samler Canon Bergen kommune effektiviserer med Canonutstyr! Relasjonsbygging for profesjonelt innkjøp Markedsleder på myntsystemer i Norge Arkitekthøgskolen går foran Kvalitetssikring av blodprøveregistrering Robert Westin -samler Canon

2 REDAKTØRENS SPALTE «E» vitalt, ungdommelig og rasjonelt! Utgitt av: Canon Norge as Hallagerbakken 110 PB 33 Holmlia 1201 Oslo Tlf.: Fax: Web: Redaktør Jan Kristiansen Redaksjon Vidar Vorpenes Johan Haugen Tom Witt Airin Dale Siri Nymoen Redaksjonssekretær Tone Wolmersen Slår vi opp i oppslagsbøkene på temaet vitaminer leser vi blant annet at mangel på E-vitaminer gir dårlig hukommelse. E-vitaminer tilfører dessuten kroppen en type antioksidanter til stor nytte for alle som vil bevare sin ungdommelige friskhet lenger enn gjennomsnittet. Vi leser at skal vi sikre oss kraft og vitalitet bør vi sørge for ekstra inntak av E-vitaminer. Det er selvfølgelig opp til enhver hvilke kosttilskudd en vil tilføre seg. Ikke alle tror det virker heller, så det er heldigvis den enkelte selv som får velge å ta dem eller å la det være. Men «E» er ikke bare vitaminer. I vår verden er «E» også en annen komponent, og en vi ikke er herre over i samme grad. I vår verden betyr «E» en stadig voksende flom av elektroniske transaksjonsdokumenter. Mange kan nå sende regninger og fakturaer via internett og mail. Avsenderen sparer på denne måten både tid og penger. Det samme gjør mottakeren, om enn i noe mindre målestokk. En annen fordel er at de som velger elektronisk mottak viser seg å være raskere betalere enn dem som fortsatt får regningene i posten. Visste du forresten at det koster et firma 10 ganger så mye å behandle en mottatt papirfaktura som det koster å sende den? Flere aktører tilbyr nå i samarbeid med bankene såkalte Fakturahoteller, hvor kunden varsles via internett og mail. Det er dessuten påvist at det å kunne sjekke fakturaen samtidig med kunden, når kunden lurer på noe i forbindelse med fakturaen, gir en innsparing på rundt 30 prosent. I tillegg kommer den betydelige tidsgevinsten ved elektronisk gjenfinning og plassbesparende digital arkivering. Kan vi i fremtiden velge selv, om vi vil ta den elektroniske E-medisinen? De som velger å avstå fra hele E-prosessen må forvente å bli avkrevd kraftige gebyrer for alle tjenester de vil forbruke og som må gå utenom den rasjonelle E-flyten. Mange er nok klar over hvilke avgifter banken tar når du skal ta ut dine egne penger eller betale bankens regning ved skranken. Betyr dette at livet forøvrig er i ferd med å bli helt papirløst? Det er det ingenting som tyder på. Papirbasert kommunikasjon vil ikke forsvinne. Elektronikken vil bare overta prosesser som kan rasjonaliseres, og spare både sender og mottaker for penger, der mediet i seg selv er uten betydning. Canon Norge har sagt ja til «E» og gjør alle inngående og utgående fakturaer om til elektroniske dokumenter med suksess. For deg som ønsker en «live» demonstrasjon, kan vi anbefale et av våre «You Can»-arrangementer som rulles ut i våre største norske byer i månedene fremover. Her vil vi vise intelligente dokumentløsninger som vil overbevise deg om at Canon-printere har den kraften, vitaliteten og styrken nettopp du er på jakt etter. Jan Kristiansen Design Kaj Clausen Kan jeg utfordre alle i de raskeste klasser? Fotograf Jurek Karwowski Trykk Optimal, eks. Du kan med Canon CLC 5000, maskinen som uten vanskelig heter produserer 50 A4 ark eller 25 A3 fargeutskrifter i minuttet. Den kan automatisk lage tosidige utskrifter i A3+ format på opp til 253 g papir - og i formater ned til A6! CLC 5000 har en ny og kraftig RIP som blant annet inneholder programmer for variable data og sideutskytning. Den har stor kapasitet og er usedvanlig driftssikker - levetiden er for doblet i forhold til tidligere modeller - det betyr lave omkostninger per utskrift. 2

3 Robert Westin Samler Canon Canon Norge har fått ny adm. direktør. Robert Westin tiltrådte før sommerferien, og arbeider nå med å sette seg inn i den norske virksomheten. Han er også adm. direktør for det svenske selskapet og styrer dermed virksomheten i begge nabolandene. Stig Lander Canon-veteran - Hvilken bakgrunn har du, adm. direktør Robert Westin? Jeg er opprinnelig maskiningeniør, og har arbeidet i Canon i 30 år! Jeg var den aller første selgeren av kopieringsmaskiner i Canon Sverige. Og siden har jeg gått gradene i forskjellige stillinger i selskapet. - Hvordan beholder du kreativiteten når du arbeider i samme selskap så lenge? Canon har hele tiden gitt meg nye muligheter og ansvarsområder. Faktisk er mine 4 år som VD i Sverige det lengste jeg har sittet i noen enkelt stilling. I tillegg gir dynamikken i markeder og produkter hele tiden spennende utfordringer. Canons japanske toppleder mener fremdeles at Canon skal stå for a lifelong employment. I det ligger at vi som ledere skal ha som visjon å skape et miljø hvor de ansatte trives, utvikles og får nye utfordringer. Skal man lykkes med mennesker, må man ha langsiktige mål. Så er nyrekruttering viktig nettopp for å få nye impulser og ideer utenfra. Dette er en balansegang. I ledergruppen i Sverige er både 50, 40 og 30-åringer med meget variert bakgrunn representert. Slik håper vi å ivareta kombinasjonen erfaring og nytenkning. Sverige og Norge på topp i Canon Europa. - Du er blitt direktør for Canon Norge i tillegg til Sverige. Innebærer det en nedvurdering av den norske organisasjonen? Snarere tvert om! Husk at Sverige og Norge ligger helt i topp blant europeiske Canon-selskaper hva angår resultater. Norge har - i likhet med Sverige - god ledelse og organisasjon og er nesten selvgående. Jeg ville aldri ha tatt jobben ellers. Jeg ser på min oppgave mer som en idéskaper. Forretningsområder som har lykkes godt i Sverige, kan styrke den norske organisasjonen ytterligere. Og for all del - de norske erfaringene fra deres suksessområder kan innføres i Sverige. OG FOR ALL DEL - DE NORSKE ERFA- RINGENE FRA DERES SUKSESS OMRÅDER KAN INNFØRES I SVERIGE. MEN FØRST MÅ JEG LÆRE MER OM DEN NORSKE ORGANISASJONEN. Robert Westin. Men først må jeg lære mer om den norske organisasjonen. - Hvilke forretningsområder gjelder det spesielt? I Sverige har vi områder vi har lykkes godt med. Et av dem er franchising, etablering av lokale, selveiende butikker i mindre byer. Vi skal se om dette kan utvikles også i Norge, - Hvor styrt er de lokale selskapene av eierne? I Europa har vi 13 selskaper som alle er helt forskjellige. Japanerne er meget ydmyke overfor de forskjellige lands kultur og mener at business is local. De konsentrerer seg om å utvikle nye, innovative produkter og lar oss selge og løse de lokale kunders problemer. Vi har frihet til å velge vår egen vei, bare målene blir oppnådd. Det skal også gjelde nedover i organisasjonen. - Til slutt; hva mener du er din sterkeste og din svakeste side som leder? En av mine sterke sider tror jeg er at jeg forstår mennesker. Dermed kan jeg sette rett person på rett plass. En svakhet jeg har jobbet med hele livet er at jeg er for nøyaktig og bruker litt for lang tid på enkelte oppgaver. Jeg burde kanskje også være flinkere til å rose mine medarbeidere. Både styrker og svakheter henger vel ofte sammen med hva man liker å gjøre. 3

4 Bergen kommune effekti Bergen kommune vil sammen med 13 samarbeidskommuner sikre effektivitet og lønnsomhet av sin papirflom gjennom en koordinert kopi- og printavtale. Prisen på dagens tradisjonelle laserprintere og blekkskrivere er altfor høy, sier innkjøpssjef i Bergen kommune, Terje Monssen. Kjetil Vasby Bruarøy Bergen kommune med sine 13 samarbeidende kommuner har inngått en ny mangfoldiggjøringsavtale, som innbefatter både kopi og print. Den nye avtalen innbefatter i første omgang 1200 maskiner og ca mill. trykk i året. Avtalen vil sannsynligvis øke til ca maskiner og ca. 100 mill. trykk i avtaletiden. Årsaken til den kraftige økningen er at vi har tatt printvolumet inn i den tidligere kopiavtalen. Avtalen har en betydelig størrelse og dette gjør at vi har valgt å dele avtalen på to leverandører, sier Monssen. En annen åpenbar gevinst ved å få printdelen i avtalen er at en på denne måten vil få en kjent og definert pris pr. trykk og en oversikt over volum for den enkelte maskin, noe som ikke har vært tilfelle hittil på printutstyret. 15 år med Canon Regelverket for offentlige anskaffelser tilsier at en avtale ikke kan vare evig, men må ut med regelmessige Daglig leder i Canon Bergen, Geir Boge, flankert av innkjøpsleder Alf Jarle Albertsen og innkjøpssjef Terje Monssen (til høyre) 4

5 viserer med Canonutstyr! mellomrom. For de tidligere kopiavtaler har avtaletiden vært 5 år (3 år pluss 2 år opsjon). Canon vant anbudsrunden i 1993 og fikk da hele kontrakten på 500 maskiner. Etter 5 år i 1998 var det en ny anbudsrunde og 2 selskaper stod som vinnere. Avtalen ble allerede da delt i to på grunn av størrelsen. Etter 10 år med Canongodt samarbeid fikk Canon fornyet tillit for den tredje avtaleperioden som startet i Canon er den første leverandøren som har fått avtale i 3 perioder, og dette sier noe om tilliten til Canons organisasjon og produkter, understreker innkjøpssjefen. Samspill med IT er viktig I den nye avtalen har Bergen kommune valgt å ta inn digitale, multifunksjonelle maskiner, slik at kopiering og print kan gjøres i samme boks. I tillegg kan de også skanne og fakse. IT-seksjonen i Bergen kommune har derfor vært en viktig medspiller i anskaffelsesprosessen ved valg av riktig utstyr. Dette gjelder både å lage en riktig og formålstjenlig spesifikasjon, testing av produktene og evaluering av leverandørene. I avtalen med Canon, er det Canon som har ansvaret for drift og oppfølging av den enkelte maskinen, og for printdelen frigjør dette ressurser i kommunenes IT-avdelinger. En dame tusen maskiner Mangfoldiggjøringsavtalen er en spesiell avtale. Det er den eneste avtalen som blir direkte styrt fra Innkjøpsseksjonen. Dette er viktig, fordi den endelige prisen blir styrt av samlet maskininnsats og samlet volum pr. år. Den enkelte skole, barnehage, institusjon og kontor må derfor få den riktige maskinen til sitt behov. Samtlige brukere i alle 14 kommunene har en felles kanal mot Canon Gerd Handal i Bergen kommune. Samtlige bestillinger går gjennom henne. -I de tidligere avtalene, da det kun var kopimaskiner på avtalen, var det enklere å velge. Nå er maskinene mer kompliserte og det krever et nært samarbeid med de ITansvarlige i kommunene, sier Gerd Handal Daglig hjelper Gerd Handal og Canons Servicesjef Tore Finne forskjellige brukere med å velge riktig produkt og finne gode løsninger på digitale utfordringer med eller uten nettilknytninger. Prima samarbeid Samarbeidet med Canon har fra første dag fra 1993 til nå vært prima. Det har vært holdt regelmessige statusmøter partene imellom, men behovet for hyppige møter har avtatt og er blitt kortere. - Hva skal vi egentlig snakke om, spør Monssen? Vi kan nesten kalle det skillingsbollemøter, for det er blitt en tradisjon at vi serverer skillingsboller hver gang Canon besøker oss. Spesielt østlendingene blir kjempeglad, for de har vel ikke slike boller, avslutter Monssen. Konsulent Gerd Handal, Bergen kommune og servicesjef Tore Finne, Canon, foran en Canon ir105. 5

6 Relasjonsbygging for profesjonelt innkjøp Mange selskaper har forsøkt å utnytte moderne Internett-teknologi for å tilby innkjøpstjenester eller elektroniske markedsplasser. Et problem har ofte vært mangelen på relasjoner mellom leverandør og kunde - det blir ofte raske kjøp av standardvarer uten varig verdi. Stig Lander Ibistic Norge AS, tidligere HolteProsjekt Innkjøpspartner as, har tatt konsekvensen av dette, og har bygget opp en pool av leverandører og kunder nettopp for å ta vare på og utvikle gode relasjoner mellom kjøper og selger. I dag er 60 leverandører og 250 medlemsbedrifter med i poolen til Ibistic. Profesjonelt innkjøp Ibistic arbeider systematisk på sin sektor. De definerer aktuelle produkt- /tjenesteområder og forhandler seg frem til gode avtaler for medlemmene. Vi arbeider kontinuerlig med leverandørforhandlinger og klarer å få gode betingelser, sier Tom Thorkildsen som er en av de fagansvarlige i Ibistic. Vi får faktisk bedre betingelser enn store bedrifter klarer. Vi gjør kontinuerlige evalueringer og kan for eksempel påvise 30-40% besparelser på rekvisita. Prosesskostnadene for ikke-strategiske varer er stadig økende. Når tre personer fra en bedrift reiser ut for å se på en kopimaskin, hos flere tilbydere, blir den meget dyr for bedriften. Ibistic ønsker å avlaste bedriftene på innkjøp som rekvisita, budtjenester, kontormaskiner, vikarbyråtjenester, kaffemaskiner - ja til og med advokattjenester. Vi velger stort sett én leverandør innen et område. Vi har solide merkenavn som American Express, Hertz, Statoil og Canon som leverandører. Priser og leveransebetingelser er ferdig forhandlet for bedriftene som sparer både kjøpskostnader og tid. Leverandørene får adgang til 250 kjøpende bedrifter med kontaktpersoner og kan øke sitt salg betydelig. Dette er en klar vinn-vinn situasjon for alle parter, sier Thorkildsen. Salget går direkte Salget av produkter og tjenester går direkte mellom medlemmene og leverandør. Dermed kan leverandørene også selge mer komplekse systemer enn det er vanlig over elektroniske markedsplasser. Ibistic hjelper aktivt aktørene i poolen til å bygge relasjoner. De arrangerer større sammenkomster mellom medlemsbedrifter og leverandører, hvor leverandørene presenterer sine produkter for bedriftene. I fjor gikk to store turer av denne art til København med båt. Ønsker aktive leverandører Siden Ibistic stort sett bare har én leverandør innen hver kategori, må de ha aktive leverandører. Hvis vi ser at leverandøren ikke gjør noe, men bare stenger for konkurrentene, er vi tøffe nok til å si Tom Thorkildsen - fagansvarlig i Ibistic vedkommende opp. Det samme gjelder medlemsbedrifter som ikke utnytter poolen. Canon er derimot et godt eksempel på en leverandør vi ønsker. De har et godt navn, gode produkter og utnytter DETTE ER IBISTIC medlemsdatabasen aktivt til å få møter og presentere løsninger for medlemmene. Vårt budskap til virksomheter er ellers: Delta og styrk din bunnlinje med profesjonelt innkjøp og gode relasjoner, avslutter Thorkildsen. Ibistic startet som HolteProsjekt Innkjøpspartner i De satset på innkjøpstjenester av ikke-strategiske varer og tjenester for næringslivet. De tok tidlig ny teknologi i bruk og var av de første med CD Rom og senere E-handel. I dag har de ca. 30 ansatte med egen programutvikling, salgsavdeling og solid innkjøpskompetanse. Ibistic Pool s 250 store nordiske bedrifter kjøpte i 2002 varer og tjenester for ca. 1 milliard kroner på Ibistics rammeavtaler med ca. 60 leverandører. Medlemmene har tilgang til Ibistic Markedsplass som inneholder alle leverandøravtalene, informasjon og nyheter fra Ibistic samt en elektronisk innkjøpsløsning. 6

7 Markedsleder på myntsystemer Elektroniske Betalingssystemer AS, EBS, ble dannet den 1. oktober Målet var sakte, men sikkert å bygge et firma innen betalingstjenester som til enhver tid innfridde markedets behov for gode produkter til riktige priser. Stig Lander I dag er EBS AS fremdeles et uavhengig heleid norsk selskap. Firmaet er markedsleder på myntsystemer i Norge og representerer flere ledende internasjonale firmaer. I tillegg er kursvirksomhet og opplæring av kunder blitt en naturlig del av virksomheten. Selskapet har 11 ansatte og forventer en omsetning på ca. 35 millioner kroner for inneværende år. Alt på ett kort Ved siden av myntsystemer er kortsystemer et av de viktigste satsingsområdene for EBS. Her er EasyCard (engangskort) for kopimaskiner, skrivere og kassaapparater mest kjent. Siden 1997 har EBS AS markedsført multifunksjonskortet SAGIO som benyttes til betaling for kopi og print, kantine, serveringsautomater mm. Kortet kan kombineres med både adgangssystemer og strekkode for bibliotek. Ved å legge på bilde, navn og logo får man det komplette kort for: ID-kort Adgangskort Betalingskort Lang tids samarbeid med Canon Samarbeidet med Canon er blitt ytterligere forsterket med bruk av multifunksjonskortet SAGIO og kortlesere i mange av Canons forretningsløsninger. Her nevnes samarbeidsprosjekter som for eksempel Arkitekthøgskolen i Oslo, Handelshøyskolen i Stavanger og ikke minst installasjonen på Høgskolen i Tromsø. Partene ynder å kalle seg PAY TEAM innen kopi og print. Vi har bevist at vi sammen har de mest avanserte løsningene for høgskoler og universitet, sier Lars Evensen i EBS. Vi dekker alle områder med kortene, ikke bare kopi og print, og fjerner dermed behovet for kontanter. Det gjør det meget enkelt for kunden og ikke minst for brukeren å administrere løsningen. Det er også besnærende å se at Canon, i motsetning til mange andre, klarer å se helheten - kundens totale behov - og ikke bare sitt eget produktspekter. Det gjør samarbeidet ekstra stimulerende. DETTE ER EBS EBS AS ble dannet den 1. oktober Filosofien og målet var enkelt: Sakte, men sikkert skulle vi bygge et firma som til enhver tid innfridde markedets behov for gode produkter til riktige priser. Og aldri skulle vi handle på bekostning av den personlige kontakten mellom kunden og oss. I dag er EBS AS stadig et uavhengig heleid norsk selskap. Firmaet er nå markesdleder på myntsystemer i Norge, og i tillegg representerer vi flere internasjonale firmaer med gode produkter. I tillegg til salg av produktene, er kursvirksomhet og opplæring av våre kunder, blitt en naturlig del av vår virksomhet. Et firma og mange kunder med felles mål om å lykkes. Fremtiden synes lovende. Utover å markedsføre myntsystemer er kortsystemer et av EBS AS viktigste satsningsområder. EBS AS har tidligere solgt EasyCard (engangskort) med stor suksess. EasyCard er trolig Norges mest solgte kortsystem til kopimaskiner, printere og kassaapparater. Siden 1997 har EBS AS markedsført multifunksjonskortet SAGIO. SAGIO er basert på fremtidens Chipkortteknologi og benyttes til betaling for: Kopi og print, kantine, serveringsautomater. Kortet kan kombineres med både adgangssystemer og evt. strekkode for bibliotek. Ved å printe på bilde, navn og logo kan man da få det komplette kort som da kan benyttes som: ID-kort Adgangskort Betalingskort = ALT PÅ ETT OG SAMME KORT EBS AS har i lang tid samarbeidet med Canon. Med SAGIO har samarbeidet blitt ytterligere forsterket, spesielt med Canons løsninger for Document Accounting, og alle Solution Business konsulenter. Vi har flere meget gode samarbeidsprosjekter som for eksempel; Arkitekthøyskolen i Oslo, Handelshøyskolen i Stavanger og ikke minst installasjonen på Høgskolen i Tromsø uke 24/03. Med dette ser fremtiden lys ut for samarbeidet mellom Canon og EBS AS, også omtalt som: PAY TEAM innen kopi og print. EBS AS finnes på: Eller : Kontaktperson: Lars Evensen: 7

8 Arkitekthøgskolen Arkitekthøgskolen i Oslo setter sin ære i å utdanne kreative mennesker. Det er derfor ingen overraskelse at høgskolen også går foran som pioner med et studentvennlig og rettferdig system for betaling av forbruksmateriell. Anstein Haugen fra Arkitekthøgskolen. Stig Lander Norges første kortsystem for studenters kjøp av materialer og kopi/utskrift. Vi ønsket å tilby studentene bedre service i de nye lokalene, med for eksempel fargeutskrift, sier Anstein Haugen som er økonomisjef i AHO. Men da fikk vi det klassiske problemet for høyskoler og universitet - hvordan ta betaling for tjenestene? Vanligvis velger høgskolene den enkle løsningen og legger en fast sum på semesteravgiften for å dekke kopi- og utskriftskostnader. Men det er i bunn og grunn et urettferdig system, mener Haugen. De som tar lite kopier betaler for dem som kopierer mye. AHO ønsket et rettferdig system for studentene, og som også kunne benyttes på andre områder. Samarbeid EBS og Canon I forbindelse med flyttingen skulle AHO også oppgradere sin maskinpark for kopiering og utskrift. Vi valgte Canon som leverandør fremfor konkurrentene, bl. annet fordi vi hadde gode erfaringer med deres organisasjon og produkter, sier Haugen. VI ER GLADE FOR AT VI VAR TÅLMODIGE, SYSTEMET ER VEL VERDT DEN EKSTRA VENTETIDEN Anstein Haugen - AHO Men Canons produktspekter dekket ikke AHOs ønsker om et sømløst betalingssystem for tjenester. Derfor ble EBS, Elektroniske Betalingssystemer AS, trukket inn i et samarbeid for å løse oppgaven. Det koster alltid noe ekstra å være først med et konsept, å være pioner. Det tok faktisk ett år før systemet var endelig i havn for AHO. Vi er glade for at vi var tålmodige, sier Haugen. Systemet er vel verdt den ekstra ventetiden. Strømlinjeformet, enkelt og kontantløst Systemet var Norges første løsning hvor studenter kunne bruke samme betalingskort til materialer, kopi og utskrift. 8

9 går foran Hver student har sitt eget kort og sin egen printkode. Kortet lades opp med f.eks. 500 kroner ved at studenten trekker sitt bankkort i en spesialisert bankautomat. Beløpet går rett inn på AHOs bankkonto fordi automaten er direkte koblet til deres konto i banken. Det er med andre ord ingen kontanter i omløp. Når kortet er ladet opp med beløpet, er det fritt frem for studentene å bruke det i kortterminalene. Utskrift må dirigeres til printserveren (PAS-server eller Page Account Server) fra den PC studenten jobber ved. Studentene må så fysisk være ved printeren og taste inn sin personlige kode for å ta ut utskriften. Det gir høy grad av sikkerhet for brukerne. De viktigste fordelene med systemet er: Det er et rettferdig system. Studentene betaler etter bruk, ikke en sekkepost. Det reduserer totalkostnadene fordi bruken styres av behov, ikke tilgjengelighet. Forlenger levetid på utstyret. Avlaster administrasjonen betydelig. Systemet er enkelt, feilfritt og selvgående. Det er muligheter for å ta ut detaljerte rapporter om bruk. Systemet er ikke begrenset til kopi/ print, men kan benyttes andre steder som kantine og materialkjøp uten problemer. Dette er et godt og rettferdig system som for lengst har betalt seg, avslutter økonomisjef Haugen. DETTE ER AHO Arkitekthøgskolen i Oslo, AHO, er en av seks norske vitenskapelige høgskoler. Det er et profesjonsuniversitet for formgivere som arbeider innen industridesign, arkitektur og urbanisme. Høgskolen flyttet sommeren 2001 til nye lokaler ved Akerselven. Den har ca. 400 studenter og omlag 100 medarbeidere i administrasjon og undervisning. Kan du få en you optimal situasjon for dokumentfremstilling can din organisasjon?...med canon kan du you can messen 2003 Dato 10. september 11. september 17. september 02. oktober 07. oktober 05. november Sted Oslo Fabrikken, Nedregate 7, Grünerløkka Fredrikstad Canon Norge as, Dikeveien 44 Bergen Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen Trondheim Canon Norge as, Haakon VIIs gt. 7B Stavanger Canon Norge as, Auglendsmyrå 17B, Hillevåg 9

10 Kvalitetssikring av blo Ledelsen for laboratoriet ved Sykehuset Buskerud var frustrert over alle feilene som manuell registrering av rekvisisjoner for blodprøver førte med seg. De undersøkte på eget initiativ muligheten for bedre løsninger og har i dag et langt enklere og sikrere registreringssystem basert på skanning. Øivind Sverdrup fra Canon Systems sammen med Kirsten Herbjørnsen og Eli Mosberg fra Sykehuset Buskerud HF. Stig Lander Om lag 250 rekvisisjoner med ca analyser fra primærlegene ankommer sykehuset med budbil hver arbeidsdag mellom og Tidligere satt 4-5 personer og niregistrerte rekvisisjonene manuelt på PC. Det var meget intensivt på slutten av arbeidsdagen, og overtidsarbeid var nesten alltid nødvendig. Mange feil Den manuelle registreringen førte til mange feil som igjen måtte rettes opp, forteller bioingeniør Eli Mosberg. I tillegg fikk personalet ofte nakkeproblemer med påfølgende sykefravær. Det måtte finnes bedre løsninger, sier klinikksjef Kirsten Herbjørnsen. Jeg hørte om skanning av journaler og mente den teknologien kanskje kunne være løsningen på våre problemer. Vi snakket med Wittusen & Jensen som kunne lage nye rekvisisjoner designet for skanning. De kontaktet igjen Canon System som hadde det nødvendige grunnlaget for en løsning. Pionerene Sykehuset Buskerud var faktisk det første sykehuset som begynte å arbeide med en moderne skanneløsning på registrering av disse rekvisisjonene. Men så gikk leverandøren av laboratoriesystemet konkurs, og arbeidet stoppet opp. Først i 2002 var løsningen klar etter et tett og godt samarbeide med Ringerike og Kongsberg sykehus. 10

11 dprøveregistrering DETTE SYSTEMET GIR MANGE FORDELER. FOR DET FØRSTE ER KVALITETEN PÅ DATA- ENE LANGT BEDRE SLIK AT RIKTIGE PRØVER TAS. DET ER MYE ENKLERE FOR DE ANSATTE, OG LEGENE FÅR RESULTATENE RASKERE Eli Moberg. Kvalitetsøkning og personalbesparelser Rekvisisjonene fra legene blir skannet inn. Skannerprogrammet benytter flere logiske og datamessige kontroller. Det slår bl.a. direkte opp i det lokale folkeregisteret for å verifisere pasientens data. Programmet analyserer rekvisisjonen og gir tilbakemelding til operatør. Er tegn usikre eller feil plassert, får operatør spørsmål om endringer eller rettelser. Vi mottar ca rekvisisjoner hvert år, forteller Eli Mosberg. Hver har i gjennomsnitt 9 analyser, så vi registrerer på denne måten ca analyser i året. Av våre rekvisisjoner blir tredjeparten direkte godkjent av systemet. De resterende vurderes av personalet og ca. 55% av disse må justeres. Det er likevel en enorm kvalitetsforbedring med dette systemet. Menneskelige feil elimineres i stor grad, og det samme personalet har uten problemer taklet en betydelig økning i antall rekvisisjoner. Vi har færre nakkeproblemer og ikke det voldsomme presset på de ansatte om ettermiddagen. Elektronisk arkivering letter søk Rekvisisjonene blir lagret elektronisk. Dermed kan sykehusets leger enkelt kalle dem frem når det på rekvisisjonen er bedt om en vurdering av resultatene. Å slippe å grave frem rekvisisjoner er meget tidsbesparende. Når rekvisisjonen er ferdig innskannet og godkjent, skrives det ut etiketter med strekkoder som limes på prøverøret med pasientens blod. Analysemaskinene leser av strekkoden og får automatisk beskjed om hvilke prøver som skal utføres. Dette systemet gir mange fordeler. For det første er kvaliteten på dataene langt bedre slik at riktige analyser gjøres. Det er mye enklere for de ansatte, og legene får resultatene raskere. Det kan i visse tilfelle bety at medisinering og behandling av pasienter kan starte tidligere enn før. I det hele tatt er erfaringene med systemet så gode at vi ønsker å ta lignende løsninger i bruk for flere typer rekvisisjoner, sier Kirsten Herbjørnsen. Elektronisk overføring av rekvisisjoner er fremtiden, men mange leger vil ennå i lang tid bruke papir. Derfor vil det være behov for begge løsningene. Og laboratoriet på Sykehuset Buskerud vil gjerne være pionerer på nytt. 11

12 Returadresse: Canon Norge as, Hallagerbakken 110, PB 33 Holmlia, 1201 Oslo Visste du at... Canon digital røntgen avslører hemmeligheter fra det gamle Egypt Eyes for Zimbabwe 2003 ble en suksess Canon Norge støttet også i år Eyes for Zimbabwe. De Canonsponsede golfspillerne Vibeke Stensrud og Cecilie Lundgreen var to av jentene som spilte på Losby Golf & Country Club den 31. august. Primus motor Cecilie Lundgreen klarte å få med over 30 profesjonelle spillere fra Ladies European Tour for å støtte Eyes for Zimbabwe golfarrangementet. Dette er et prosjekt som gir blinde i Zimbabwe synet tilbake. ved en relativt enkel operasjon. Fjorårets arrangement bidro til at 1500 blinde ble operert. Årets arrangement ble en kjempesuksess og dro inn over kroner til dette arbeidet! Akkurat som i fjor var det Pro-Am Shotgun (Texas Scramble 18 hull) og lagene ble forsterket med en kvinnelig Europa Tour spiller. Deretter var det Holein-one konkurranse, middag, premieutdeling, auksjon og sosialt samvær. Canon røntgenutstyr har blitt brukt til å hjelpe med å identifisere en mumie man tror er den egyptiske dronning Nefertiti, under en Discovery Channel ekspedisjon. Ustyret som ble brukt var Canon CXDI-31, verdens første portable digitale radiografi system. Canon CXDI-31 gjør det mulig for egyptologer å undersøke mumier på stedet i gravkamrene og produsere bilder av dem. Før måtte mumiene ofte fjernes og sendes til sykehus. Canons nye teknologi gir muligheten til øyeblikkelig å konstruere et tredimensjonalt skjelett av en mumifisert kropp, sammen med en DNI Discovery Networks Int animert fly-through som gjør at man kan se innsiden av mumien. Canons CXDI-31 gjorde det mulig for gruppen å ta røntgen av alle tre mumiene i gravkammeret og hjalp til med å finne ut av familieforhold, sykdommer, helse, skader og muligens til og med dødsårsaker. I tillegg har det gjort det mulig for teamet å rekonstruere Nefertitis berømte ansikt. Hvordan vet vi at det er problemfritt å håndtere fargedokumenter i nettverket? Vi skapte dem. Canon har mer enn 16 års erfaring når det gjelder utskrift av fargedokumenter på kontoret lengre enn noen annen produsent. Våre kunnskaper og vår erfaring gjør oss til det beste valget når du vil utnytte fordelene som farger gir i din bedrift. Hvorfor? Fordi vi skapte dem! Ta for eksempel vår nye irc3200. Kombinasjonen av Canons nyskapinger og en utrolig utskriftskvalitet gjør at du kan bruke enestående Canon-farger på din kommunikasjon enten den er trykt, kopiert, skannet eller sendt som e-post. Alt vårt fargeutstyr er utviklet for bruk i nettverk. Vi tilpasser det, deretter kan du bare glemme det - fordi det er så enkelt å bruke og styre. Men vi glemmer ikke deg. Vi er alltid i nærheten for å kunne yte råd og støtte med markedets mest erfarne servicekonsulenter. Ring eller besøk for å se hva Canon-farger kan gjøre for dine behov Tlf.: Faks: Web:

Aune Forlag satser elektronisk. Vi selger følelser. Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten. Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark

Aune Forlag satser elektronisk. Vi selger følelser. Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten. Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - DESEMBER 2004 Vi selger følelser Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark Full kontroll - Store besparelser Aktiv Trykk

Detaljer

suksess basert på god kundeservice

suksess basert på god kundeservice ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - APRIL 2004 Gjesteskribent: Stein Møllerhaug Canon i fargerik fremgang Ja takk! Både farge- og sort hvitt skriver! Ventelos suksess basert på god kundeservice Forestia fornøyd

Detaljer

Icopal. full kontroll med lavere kostnader. Notar også i tet på IT. til Hauger GK. BP foregangsbedrift i avansert kontorteknologi.

Icopal. full kontroll med lavere kostnader. Notar også i tet på IT. til Hauger GK. BP foregangsbedrift i avansert kontorteknologi. Nr.2-2001 ET NYHETSMAGASIN FRA CANON Icopal Foto: Karwowski full kontroll med lavere kostnader Notar også i tet på IT Canon inviterer verdens beste golfspillere til Hauger GK BP foregangsbedrift i avansert

Detaljer

høyteknologi til Svalbard og begge poler

høyteknologi til Svalbard og begge poler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2005 SNSG/bildearkiv Canon leverer høyteknologi til Svalbard og begge poler Kjell Winge i IGM: Tenk nytt Høyteknologi på Svalbard En mer effektiv administrasjon i Tromsø

Detaljer

ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004. å stole på!

ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004. å stole på! ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004 Canon er til å stole på! Gjesteskribent: Anne Mette Dørum - Elektronisk arkiv Europasjefen på norgesbesøk Kunden i sentrum - Canon har lojale kunder Siemens satser

Detaljer

Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen

Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - DESEMBER 2005 Innovativ visuell kunst Grafisk bransje fokuserer på nye verdier Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen Info Consensus forenkler

Detaljer

Millionbesparelser hos Det Norske Veritas

Millionbesparelser hos Det Norske Veritas ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - OKTOBER 2006 Millionbesparelser hos Det Norske Veritas Target United lager dokumenter som selger Optimisme og innovasjon på VISKOM Landsmøtet 2006 Et halsbrekkende prosjekt

Detaljer

Den store Siemens-rammen

Den store Siemens-rammen ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - MAI 2008 Den store Siemens-rammen Byggmakker - Mer effektive med dokumenthåndtering Bergen maritime videregående - Ny skolehverdag i Bergen Canon - offisiell sponsor til UEFA

Detaljer

Simrad velger Canons løsninger

Simrad velger Canons løsninger Nr.4-2001 ET NYHETSMAGASIN FRA CANON Simrad velger Canons løsninger PDF inntar Stortinget Skreddersydde trykksaker ved hjelp av Canon CanonCanHELP Messe Intelligente hjelpemidler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

KIS kompetansesenter sparer 1 million i året med doblet produksjon!

KIS kompetansesenter sparer 1 million i året med doblet produksjon! ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2006 KIS kompetansesenter sparer 1 million i året med doblet produksjon! Canon-samarbeid styrker Microsofts strategi IPEX 2006 en stor suksess for Canon! CBC Ålesund -

Detaljer

Norges første private postkontor

Norges første private postkontor Nr.6-2002 Canon leverer til Norges første private postkontor Kompetanseutvikling Veien til suksess Høyteknologi bak etablering av hjemmebedrift Canon Systems tegner viktig avtale med Linjegods Om forandringer

Detaljer

Canon kan eiendom også - løste Meums hodepine

Canon kan eiendom også - løste Meums hodepine Nr.2-2001 ET NYHETSMAGASIN FRA CANON Foto: Karwowski Canon kan eiendom også - løste Meums hodepine Canon grafiske dager i Trondheim Canon Complett tar hånd om hele verdikjeden Optimalisér dine skriveres

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

etcetera er du forberedt på fremtiden?

etcetera er du forberedt på fremtiden? Stena Line går personlig Visittkort lite format, store muligheter etcetera WJ Shop enkelt og effektivt Kantinen mer enn mat A P R 2 0 1 2 e t K u n d e - m ag a s i n f r a W i t t u s e n & J e n s e

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt 10010101010101001001010001011 00010010101011010010101001010 10101010010010100010110001001 01010110100101010010101010101 00100101000101100010010101011 01001010100101010101010010010

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

Fargekoder. veier med. En avis om informasjonslogistikk fra Strålfors 1 2008. Åpne opp nye

Fargekoder. veier med. En avis om informasjonslogistikk fra Strålfors 1 2008. Åpne opp nye INFOLOG En avis om informasjonslogistikk fra Strålfors 1 2008 Åpne opp nye veier med Fargekoder 3 5 Hva betyr fargen? 3 10 13 Karin er fremtiden 3 14 Flere fakturaer i en konvolutt 3 16 19 Fakturaer på

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

TRADEBROKERnytt. kravspesifikasjon, med fokus på langt mer enn kopi og print.

TRADEBROKERnytt. kravspesifikasjon, med fokus på langt mer enn kopi og print. BN Lederen har ordet Bytte av leverandør Tradebroker gjennomfører årlig ca 30 forhandlinger på etablerte vare- og tjenesteområder. Ved alle forhandlinger er det avgjørende for oss å motta tilbud fra de

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer