Raud vinter Levanger Roar Tromsdal INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Raud vinter Levanger Roar Tromsdal 03.12.06 INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 1. Bakgrunn og vedtak om oppstart side 3 2. Organisering. side 4 3. Finansiering utfordringer og framdrift side 5 4. Prøvene og produksjonsarbeidet. side 6 5. Arbeidet med en urpremière. Forestillingene, mottagelse hos publikum og presse side 7 6. Markedsføring og billettsalg side 8 7. Økonomien i prosjektet side Rammen rundt forestillingen side Evaluering side Vurdering av eventuell videreføring av prosjektet. side Sluttord side 12 2 av 13

3 Innledning Raud vinter ble en kunstnerisk og publikumsmessig suksess. Over 9000 mennesker ble rørt og opprørt av den dramatiske historien om Levanger-opprøret i 1851, der fattigfolket kjempet mot overmakten for frihet, likhet, brorskap rettigheter vi i dagens velstandssamfunn tror er en selvfølge. Hovedtyngden av publikum kom fra Levanger og Innherred; ungdomskoleelever, voksne og godt voksne mennesker, høy og lav i samfunnet. Raud vinter var den største kulturbegivenheten i Levanger siden byjubiléet i Den ble muliggjort gjennom en enorm frivillig innsats fra sterke kulturkrefter i Levanger, organisert gjennom Torvteateret, i samarbeid med aktører fra teatermiljø langt sør og nord for Levanger og det profesjonelle teaterselskapet InnSpæll A/S. Raud vinter manifesterte dermed to av Nord-Trøndelags spesielle fortrinn på teatersiden friluftsteatret og et fruktbart samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og amatører. Det er interessant og nokså sjelden at en kommune produserer teater i stort format. Levanger kommune tok et viktig kulturpolitisk grep med denne satsingen i, og viste i praksis at kommunen tar kulturens rolle i samfunnet på fullt alvor. Denne rapporten er ikke en fullstendig rapport fordi regnskapet enda ikke er klart; fortsatt er ikke alle utgiftsfakturaer mottatt, og vi mangler oversikt over størrelsen på VO-midlene som tilfaller prosjektet. Så snart dette foreligger, vil pkt. 7 i rapporten bli oppdatert. 3 av 13

4 1. Bakgrunn og vedtak om oppstart. Idéen. Historielærer Rolf Grankvist ved Gerhard Schønnings gymnas i Trondheim hadde noen år tidligere gitt ut boka «Thranitterbevegelsen i Trøndelag» da han i 1969 fikk Torvald Sund som elev. Grankvist foreleste om den gryende politiske radikalismen i Norge på midten av 1800-tallet og inspirerte den allerede sosialt engasjerte og glødende forfatterspiren med sine skildringer av virkelighetens klassekamp, konkretisert gjennom Thranitteropprørert i Levanger i Etter 30 år i ulming, tok Torvald tak i stoffet igjen og begynte å arbeide med det stykket som endte opp som musikalen Raud vinter. Musikkteatret Huldra, en nystartet gruppe bestående av 3 driftige, kunstneriske Levanger-damer, fikk i 2003 høre om Torvalds manus i sin leting etter mulig Levanger-materiale å arbeide med. Huldra falt for manuset. Og snøballen rullet: Torvald bearbeidet manuset videre og fikk komponist Knut Anders Vestad til å lage musikk. Arnulf Haga ble allerede i 2004 koblet inn som aktuell regissør. 1 Etter et års forberedelse ble InnSpæll A/S trukket inn som påtenkt utførende produsent. Arnulf Haga utarbeidet foreløpig budsjett og produksjonsplan. Medio desember 2005 stiftet Huldra sammen med andre kulturorganisasjoner i Levanger Torvteateret 2. Vedtakene. Torvteaterets interimsstyre søkte Levanger kommune om tilskudd, noe formannskapet vedtok 22. februar i sak 18/06: 1. Levanger kommune bevilger kr i tilskudd til Torgteatret til gjennomføring av musikkteatret Raud vinter. Beløpet bevilges av kommunen i samarbeid med Innherred Vekst. Dette kommer i tillegg til at kommunen går inn med tjenester til en verdi av kr inkl leie av Øvre Torg. 2. Spørsmål om underskuddsgaranti samt vurdering og godkjenning av endelig budsjett for «Raud Vinter» behandles som egen sak i formannskapet På grunn av prosjektets størrelse og økonomiske risiko var det vankelig å få noen til å påta seg styreledervervet i Torvteateret. Før Per Anker Johansen sa ja, og Torvteaterets styre kunne konstitueres den Prøvene startet på dette grunnlaget, men det ble i det videre planarbeidet klart at prosjektets størrelse innebar en så stor økonomisk risiko at Torvteateret ikke kunne stå som prosjekteier. Formannskapet fikk seg derfor forelagt en sak 4 som endte opp følgende vedtak 22. mars i sak 22/06: 1. Levanger kommune går inn som eier av kulturprosjektet «Raud Vinter». 2. Levanger kommune inngår avtale med teaterselskapet Innspæll A/S som får prosjektledelseansvaret og det kunstneriske ansvaret for produksjonen. 1 Denne regissøren har et engasjement som er altomfattende. I tillegg til å regissere med et energiforbruk som et nyoverhalt varmekraftverk, går han inn i prosjekter også som manusutvikler, kulturpolitiker, lobbyist, tilrettelegger og pådriver før prosjektene er vedtatt å snakke om flere månedsverk i dette tilfellet er ikke å overdrive. 2 Levanger Blandakor, Levanger Byteater, Levanger Barnebyteater og Kulturhusets Venner. Levanger Kammerkor var aktiv i forfasen, men trakk seg av uklare grunner ut av prosjektet. 3 Per Anker Johansen, Levanger Blandakor (styreleder); Ingrid Elise Andersen, Musikkteatret Huldra; Hilde Brørs, Levanger Byteater; Kristin Ertzaas, Levanger Barnebyteater; Bente Anita Elden, Levanger Blandakor; Ketil Iversen, Kulturhusets Venner. 4 Kultursjefen var utrettelig aktiv i denne fasen. Prosjektleder deltok på en sammenkomst med personer fra det private næringsliv og ble gjentatte ganger oppringt inn i de små lørdagstimer den 25. februar av kultursjefen som ikke ville ta vinterferie før formannskapssaken var klar. Det private næringsliv lo vantro; «Offentlig ansatte jobber ikke på denne tiden av døgnet. Basta.» Neivelnei. 4 av 13

5 3. Det etableres et prosjektstyre bestående av 1 representant for Innspæll (leder), 2 representanter for Torvteatret og 2 representanter for Levanger kommune. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne kommunens representanter i prosjektstyret og skrive kontrakt med Innspæll. 4. Budsjettet for Raud vinter tas til etterretning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne endelig budsjett og inngå avtale med Innspæll 5. Levanger kommune bidrar til gjennomføring av prosjektet i en samhandling mellom teaterselskapet Innspæll A/S, Torvteatret og kommunen i tråd med organisasjonsmodellen. 6. Tilskuddet på kr til Torvteatret i sak 18/06 stilles til disposisjon for prosjektet «Raud vinter». 2. Organisering. Kontrakt mellom Levanger kommune som prosjekteier og InnSpæll A/S som utførende produsent ble inngått 4. april Kontrakten med InnSpæll omfattet prosjektleder, regissør, orkesterleder, korregissør, tilretteleggelse, sponsorarbeid, planarbeid). Torvteaterets funksjon var å være teknisk arrangør, organisere frivillighetsapparatet og bistå i finansieringsarbeidet (vedlegg 1). Bakgrunnen for å inngå kontrakt med InnSpæll A/S, var at InnSpæll de siste årene har markert seg som en sterk teaterfaglig produksjonsenhet, som har ledet tilsvarende prosjekt med gode resultat, eksempelvis Ei ny tid på Steinkjer i Det ble oppnevnt et prosjektstyre som hadde det overordnede ansvaret for Raud vinter (vedlegg 1). Prosjektstyret trådte i funksjon allerede 9. mars, før det var formelt oppnevnt. Fra 31. mars ble det holdt jevnlige møter, jf referat fra de 20 prosjektstyremøtene (vedlegg 2). Prosjektlederens var leder for prosjektstyret. Prosjektlederens funksjon var å lede, tilrettelegge og koordinere hele prosjektet. Mye av arbeidet har vært konsentrert om finansiering og inngåelse av kontrakter med kunstnere og diverse samarbeidspartnere, markedsføring og redaksjon av teaterprogrammet. Mange av oppgavene avhenger av å bli gjennomført på dagtid; det er derfor avgjørende viktig at den som skal påta seg denne oppgaven, har en arbeidssituasjon for øvrig som muliggjør dette. 5 Til å styre selve produksjonsarbeidet oppnevnte prosjektstyret et produksjonsstyre bestående av lederne for de forskjellige funksjonene i produksjonen (vedlegg 1). Produksjonsstyret hadde sitt første møte 16. mars, og ble ledet av produksjonsleder Grete Hokstad. Regissør møtte på de aller fleste produksjonsstyremøtene. Prosjektleder, scenograf, kor-regissør, orkesterleder, korinstruktør, kostymedesigner møtte i produksjonsstyremøtene når dette ble ansett nødvendig. Oppsummerende råd: 2.1 Dersom Raud vinter skal settes opp på nytt, anbefales organisasjonsmodellen med De tre maktinstanser 6 videreført. 2.2 InnSpæll A/S engasjeres som den utførende produsent. 2.3 Prosjektleder må ha mulighet til å utøve sin funksjon på dagtid. Innsikt i teaterproduksjon og ledererfaring bør vektlegges sterkt. 5 Prosjektleders tidsbruk er nøye loggført, og kan sammenholdes med timelister ved den institusjon han har sitt faste arbeid. Arbeidets omfang var anslått til 200 timer. At faktisk timebruk ble ca 2,5 høyere, må tilskrives en kombinasjon av en urpremières uforutsigbarhet, et ufinansiert prosjekt ved oppstarten og nok også prosjektleders petimetriske arbeidsform. 6 En eiende (Levanger kommune), en utførende (InnSpæll A/S) og en folkelig (Torvteateret) makt. 5 av 13

6 3. Finansiering utfordringer og framdrift Formannskapet vedtok et budsjett 22. mars som balanserte innenfor en totalramme på kr (vedlegg 3). Budsjettet inkluderte et økonomisk bidrag på kr fra kommunen (som ble økt til kr for å etterkomme N-T fylkeskommunes forutsetning om tilsvarende tilskudd) og et indirekte bidrag i form av tjenester på kr (Det siste beløpet føres både på inntekts- og utgiftssiden.) I løpet av prosessen ble dette budsjettet justert en rekke ganger. Spesielt på bakgrunn av de faktiske inntekter (sponsorer og tilskudd), men også utgiftssiden måtte justeres. Bl.a. var det i budsjettet satt av kun kr i diverse/uforutsette utgifter, dvs. ca 0,6% 7 av de totale utgiftene. De største utfordringene lå likevel på inntektssiden. Prosjektleder, leder for Torvteaterets styre, Per Anker Johansen, og regissøren gjennomførte en rekke møter med aktuelle sponsorer. Det ble fort klart at vi var ute i seneste laget; de fleste bedriftene allerede disponert hele eller deler av sitt sponsorbudsjett for 2006 til andre formål. Målet for sponsorbudsjettet var kr Vi klarte å inngå rene sponsoravtaler til knapt halvparten av beløpet. I tillegg kom ca kr i inntekter fra programannonser, provisjon av salg opplevelsespakker på Backlund og lokale sponsorer. De store sponsorene (beløp over kr ) var Norske Skog Skogn, Sparebank1, NTE og T-A. De tre sistnevnte har samarbeidet tett om en del større kulturarrangement de siste årene. Dette har bidratt vesentlig til gjennomføringen av slike arrangement, og er svært prisverdig. 8 I tillegg til sponsorstøtte, fikk Raud vinter tilskudd fra N-T fylkeskommune ), Norsk kulturråd ( ), Fond for lyd og bilde (30.000), LO ( i underskuddsgaranti), samt VO-midler. Totalt fikk Raud vinter ca kr i tilskudd (ca over budsjettet), inklusive et stipulert VOmiddelbeløp gjennom AOF på kr Billettinntektene ble i formannskapssaken 22. februar budsjettert med kr , og i formannskapssaken 22. mars justert ned til kr Totalt ble billettinntektene på kr , med andre ord ca kr over det siste budsjettet. Utgiftsrammen ble økt med ca kr i prosjektet; dette ble imidlertid kompensert i stor grad av økte inntekter. Oppsummerende råd: 3.1 Dersom Raud vinter skal settes opp på nytt, må arbeidet mot aktuelle sponsorer settes i gang i god tid før det budsjettåret bedriftene skal bruke sponsormidler fra. 3.2 De lokale sponsorene var overraskende beskjedne i Det må derfor gjøres et grundig arbeid overfor for det lokale næringsliv for å sikre at disse aktørene ser den betydningen Raud vinter har for Levanger. 7 Prosjektleder rår innstendig til at denne posten økes 4-5 ganger dersom Raud vinter får se Torgets lys igjen. 8 Prosjektleder etterlyser likevel en grundig prinsipiell debatt om den makt dette gir til å prioritere enkelte arrangement framfor andre. Skjer dette i tråd med kulturpolitiske prioriteringer? Eller må de nødvendigvis ikke gjøre det? Kan det tenkes at debatten er fraværende fordi kulturaktørene frykter å sette seg utenfor det gode selskap og miste sponsormuligheter? Bør ikke det offentlige for eksempel fylkeskutursjefen ta et initiativ for å belyse mulige slagsider ved den praksis som nå ser ut til å etableres som en varig ordning? Prosjektleder beveger seg kanskje på tynnere is enn han bør, når han også peker på at dette er ekstra tydelig når det gjelder T-As bidrag, som både skjer i form av annonsering og sterk redaksjonell dekning. (Nå skal han holde kjeft. I denne sammenheng). 6 av 13

7 4. Prøvene og produksjonsarbeidet. Produksjonsarbeidet fulgte produksjonsplanen som ble utarbeidet av regissøren til den første prøven 5. mars (vedlegg 4). Prøvene før ferien ble holdt i kantina på Frol vg. skole, et godt egnet prøvelokale til en vennligsinnet pris. Det var dessuten svært praktisk at kostymeproduksjonen foregikk i et tilstøtende rom, både sosialt og framfor alt fordi det gjorde prøvingen av kostymer tidsbesparende. Kulissene ble laget i leide lokaler i andre deler av de tidligere skolebygningene ved Frol vg. skole, utleid av Frol Utvikling A/S v/vidar Burmo for kun dekning av strømutgiftene. Da prøvene startet etter ferien, ble 3. etasje på Korpen leid av Studentskipnaden i N-T som garderobe,/oppholdsrom og som prøvelokale for orkesteret. I tillegg ble Larsen-gården stilt til rådighet av Byggmester Grande til produksjonsapparatet. Det var dessuten av meget stor betydning at Levanger kommune stilte Glassgården og toalettene i Rådhuset til disposisjon for Raud vinter. Det var svært mange medvirkende i Raud vinter, ca 120 på scenen, herunder ca 30 barn/ungdommer og 16 i orkestret. Dette stilte store krav både til den kunstneriske og den administrative ledelse. Selv om det til tider ble en del ventetid, særlig for de minste, var stemningen hele tiden god i den stadig mer sammensveiste gjengen som dro Raud vinter i mål i det gunstige prøve- og forestillingsværet. Den sentrale drivkraft for at dette skal lykkes, var inspisienten. Hilde Brørs, som myndig, humørfylt og effektivt loste prøver og forestillinger sikkert i land. Teaterprogrammet for Raud vinter gir oversikt over alle scenemedvirkende og alle som hadde en praktisk/teknisk funksjon. Alle gjorde en fremragende innsats. Prosjektleder mener likevel det er rettferdig å framheve to arbeidsgrupper som eksponent på den strålende egeninnsatsen som skapte suksessen Raud vinter 9 : Kostymedamene, som produserte dag og natt, til sammen i overkant av 1500 kostymedeler, og det sogar til den meget kvalitetsbevisste kostymedesigner Merete Olsens tilfredshet! Kulissegjengen, som smilende svarte at ja, det er sikkert mulig, når scenograf Monica Nestvold og regissør Haga fant på nye varianter av spennende og funksjonelle scenografiske løsninger. Og muliggjort ble det. Prøvene startet på Torget 10 lørdag 12. august og fortsatte hver dag fram til urpremièren 9. september. Plutselig var det liv og røre på Torget, Levangsbyggene oppdaget at noe ekstraordinært var i ferd med å skje i byen deres, de ble nysgjerrige og etter hvert stolte over hva som vokste fram midt blant dem. 11 Oppsummerende råd: 4.1 Dersom Raud vinter skal settes opp på nytt, må prøvetiden reduseres vesentlig. 4.2 Øvings- og produksjonslokalene (Frol vg. og Korpen) søkes brukt som i Enkelte av disse nål- og hammerentusiastene la ned bortimot et halvt årsverk i frivillig arbeid! 10 Eller Torvet, som innbarkede Levangsbygg og internaliserte innflyttere ynder å betegne denne perlen av et sentrumsområde. Og som mange handelsdrivende i Levanger synes er mest egnet til å parkere biler på. Prosjektleder akker seg over slik vankunne om trivselspotensialer i en vakker småby som Levanger. 11 Prosjektleder fikk stadig kommentarer på vei fra Hattrem Foto til Rådhuset med ringpermene sine: «Nå, det e itj bare på Værdal n de får e te, nei.» Det stemmer det, Levangsbygg. Gratulerer. 7 av 13

8 5. Arbeidet med en urpremière. Forestillingene, mottagelse hos publikum og presse. Hva er en urpremière? En urpremière er den første oppførelse av et teaterstykke, en opera el. en film. Dette representerer store utfordringer for produsenten: Alt arbeid skal gjøres fra grunnen av, ingen har gjort erfaringer med dette arbeidsmaterialet tidligere. Raud vinter er en musikal, med bare originalskrevet manus og musikk. Prøver og forestillinger skal foregå utendørs. Når en vet over hvor lang tid de store musikalene blir utviklet før de slippes løs på publikum, framstår urpremièren Raud vinter som et meget hederlig stykke kunstnerisk arbeid, som både forfatter Torvald Sund, komponist Knut Anders Vestad og kunstnerisk ledelse med regissør Arnulf Haga og orkesterleder Asgeir Skrove i front skal berømmes for. Det ble planlagt og gjennomført 15 forestillinger, med plass til ca publikummere på hver i de gedigne publikumstribunene som ble levert og montert av Aker Kværner. 12 Forestillingene ble gjennomført med imponerende entusiasme og pågangskraft 13 fram til 1. oktober. Korpen gjorde stor nytte som sminkerom og garderobe, romslig og nær. Men med en lunefull heis som kunne ha stoppet en forestilling. 14 Forestillingens lengde, antallet forestillinger og utstrekningen av forestillingsperioden må knappes ned. Dette gikk likevel bra i år på grunn av den store entusiasmen som ble skapt rundt prosjektet, fordi det var en urpremière og fordi været var særs friluftsteatervennlig. Mottagelsen blant publikum var i all hovedsak positiv. Pressens mottagelse var mer blandet, men stort sett saklig. 15 Et knippe sitater fra anmeldelsene: «Raud vinter-ensemblet består i hovedsak av amatører, av lokale sangere og skuespillere, samt bakfolk som gjør jobben på dugnad og fritid. Det er et imponerende stykke arbeid de har lagt ned. ( )» (Levanger-Avisa ) «Imponerende, dristig og underholdende.» (Innherreds Folkeblad & Verdalingen ) «Omgivelsene er unike og de sceniske grepene geniale. Men regien og de kunstneriske prestasjonene virker nærmest forutsigbare med Torvald Sunds manus som bærende element. Det er likevel musikken som kan bli «Raud vinters» akilleshæl mot det som allerede etter én forestilling tegner til å bli en suksess. ( ) Suksessen bør uansett være sikret. Det som utspiller seg på Torvet i Levanger i disse dager er så banebrytende og profesjonelt anlagt, at ingen med bare en flik av hjertet sitt i teater og musikk kan unngå å kose seg.» (Trønder-Avisa ) «Lista legges svært høyt i første forsøk på «Raud vinter», som stanget litt i starten. Det skyldes både den teksttunge innledningen og den sanglig meget krevende musikken. (..) Noen skikkelser trer spesielt tydelig fram, men det er helheten som gir forestillingen særpreg og et solid løft i slutten av første akt. Og sannelig etableres ikke samme trøkk i situasjonen etter 20 minutters pause; det krever disiplin i alle ledd for å gjennomføre noe slikt. ( ) Flyten i spillet er ellers muliggjort gjennom svært fleksible scenografiløsninger med spilleplatter av ulik form og størrelse i stadig bevegelse og nye konstellasjoner, hvor både kostymer og lysvirkninger bidrar til rekken av flotte opptrinn på en arena hvor urpremièren kanskje var starten på en tradisjon.)» (Adresseavisen ) «Raud vinter er eit imponerande dugnadsprosjekt som ikkje er berre Levanger si historie, men ein viktig del av Norges-historia. Det som nå blir spela på torget i Levanger, er noko uferdig både når det gjeld tekst, scenografi og spell. Men med litt justering, omarbeideing og betre personinstruksjon, har dette i seg stoff til å bli noko meir enn berre eitt av mange lokale spel.» (Klassekampen ) 12 Dette skjedde før prøvene startet, en stor fordel fordi en dermed unngikk stopp i prøvearbeidet. Husk det. 13 Kun én nevnt, ingen glemt: Kan dere forestille dere hvordan det er å slåss og å synge med brukket ribben? Ikke? Spør Jon Asle Tronstad, han gjorde det som Paul Olsen i 14 forestillinger. Uten å kny. 14 Tre soldater på vei ned ble rett før en av forestillingene startet sittende fast i heisen ca en time, nesten hele første akt. Lykkeligvis skulle de ikke inn før i andre akt. De fleste av skuespillerne var med i åpningen, så dersom 15 Prosjektleder kan imidlertid nå med blikket rettet mot teateranmeldelser generelt i Trøndelag ikke dy seg for å pirke borti mange avisers politikk med å la anmeldere forkle ugrunnede påstander som teaterfaglige vurderinger. Dette er et problem for teatret. Det burde være det for avisene også. 8 av 13

9 Oppsummerende råd: 5.1 Dersom Raud vinter skal settes opp på nytt, anbefales at det spilles ca 10 forestillinger, fordelt over tre helger, dvs. ca 16 dagers spilleperiode. 5.2 Regissør og forfatter anmodes om å bearbeide manus og regi til en kortere forestilling. 6. Markedsføring og billettsalg. Målet for markedsføringen var solgte billetter. Billettsalget fordelte seg slik: så forestillingen, herav: Ordinær voksen: Barn: Inkl. tilbud til vg. skole Grupperabatt: Studenter: 173 HiNT, Levanger-studenter: 217 Spesialtilbud fra ordfører ved åpning av semesteret Honnør: 762 Tilbud: 824 Ansatte i Levanger og Verdal kommune Fribilletter: Aktører/funksjonærer/gjester/presse, sponsorbilletter Når en trekker fra fribillettene, ble antallet solgte billetter Markedsføringsarbeidet startet sent, på samme måte som sponsorarbeidet. Det var derfor viktig for prosjektet at Tore Sæther påtok seg funksjonen som markedssjef, med sin erfaring og sin evne til strukturert arbeid opp mot lokale sponsorer. 16 Spesielt viktig ble kontakten opp mot Backlund v/knut Strugstad og mot Norlandia-kjeden. Ca av publikum var innom Backlund og fikk en tidsriktig og smakfull matopplevelse, ofte krydret av det vandrende historieorakel Per Anker Johansen. Som for øvrig også besøkte alle ungdomsskolene i kommunen og foret framvakstringene med grunnleggende kunnskaper om levekårene i Levanger-samfunnet omkring Hattrem Foto. I samarbeid med Hattrem ble det utarbeidet markedsføringsmateriell for alle formål: Bilstreamers, flyers, 4 forskjellige størrelser/innhold av plakatene, banner for lyktestolper i Kirkegt., stort banner for gatene og publikumsamfiet. Det ble også laget en plakat for visning på videoskjermene på Magneten. Programmet. Hattrem Foto v/trond Hattrem, Camilla Hattrem og Thea Norberg var også sentral i utviklingen av fotomateriell og layout for teaterprogrammet. Ambisjonen var at programmet skulle gi nyttig bakgrunnsstoff for publikum og som kunne være av verdi også etter forestillingen. Kostnadene med programmet ble omtrent dekket gjennom programsalg og programannonser, men salgspotensialet for begge inntektskildene ble nok ikke fullt ut utnyttet. Plakaten. Teaterplakater kan være så ymse; ofte er informasjonsaspektet større vektlagt enn at plakaten skal uttrykke stykkets idégrunnlag. Mens vi vred egen kreativitet uten å finne noen fullgod løsning, sto 16 Gode tunger vil ha det til at dette senket skuldrene på prosjektleder meget betraktelig. 9 av 13

10 plutselig Karl Patrick Stedenfeldt der, på langvisitt med et pauseår fra studier i Australia, der han nettopp hadde avsluttet en bachelor i visuell kommunikasjon (illustratør-utdanning) ved University of South Australia. Han grep umiddelbart stykkets idé, og laget en kunstplakat av en kvalitet som er sjelden å se i teatersammenheng. Markedsføringsarbeid Det ble lagt stor vekt på å ha en dynamisk hjemmeside oppgradert med stoff og informasjon. 17 Det dreide seg om bakgrunnsstoff, ensemblet, billettsalg osv. Det meste av stoff fra avisene ble lagt dit og vil være tilgjengelig i framtida. I forbindelse med arbeidet for å skaffe sponsorer, annonsører og markedsføring av opplevelsespakkene ble utallige firma mellom Steinkjer og Stjørdal kontaktet via e-post, telefon og besøk (men budsjettene var for det meste oppbrukt). Det ble også sendt ut påminnelser om Raud Vinter som e-post i spillperioden. En god del plakater ble satt opp av ensemblet, men utenfor nærområdet ble dette for usystematisk og måtte derfor suppleres. Store plakater på staffeli ble satt opp hos de største sponsorene på Steinkjer og i Levanger. Det ble tilrettelagt og koordinert for stands med aktørene i kostymer i forbindelse med Grønn Gate, Verdalsmartnan, Stiklestad, Olavsdagene i Trondheim og Levangermartnan. Under hele spillperioden ble det til hver helg lagt ut flyers på alle kafeene i Levanger. Media ble hele tida matet med stoff og tipset om stoff, men dette begrenset seg av naturlige kapasitetsgrunner når mye av markedsarbeidet måtet utføres. Invitasjoner til pressekonferanser og visninger ble sendt ut og fulgt opp. Det ble laget et reklameinnslag som gikk på TV Nord-Trøndelag ca 70 ganger. For å spare penger ble det meste av skilt, sete og radmerking, adgangskort og billettrekvisisjoner tatt fram i samarbeid med Servicekontoret. En god del koordineringsarbeid og skilting ble utført av markedssjefen, spesielt aktiviteter som ingen så eller hadde ansvar for. Markedssjefen har laget et oppsummerende notat som vedlegges (vedlegg 5). Oppsummerende råd: 2.4 Dersom Raud vinter skal settes opp på nytt, bør markedsføringa av et prosjekt av en slik dimensjon startes minimum ¾ år i forveien. I perioder må mange av aktivitetene utføres på dagtid. Dette vil kreve frikjøp eller at jobben utføres av en person som er ansatt i kommunen eller i andre sentrumsutviklende organer i byen. 2.5 Markedsføringsorganisasjonen bør bestå av 2-3 personer, hvorav minimum én jobber på heldagsbasis. 17 Flott, Åsmund Brygfjeld! 10 av 13

11 7. Økonomien i prosjektet. Endelig regnskap foreligger ikke enda fordi alle fakturaene ikke er innkommet og det er enda uklart hva inntektene fra VO-midlene vil bli. Anslagsvis vil totale inntekter bli ca kr Utgiftene stipuleres til ca kr Økonomisk kom prosjektet dermed vel i havn, særlig når en hensyntar at dette var en urpremière, med det pionerarbeid og de grunnlagsutgifter en urpremière representerer. Prosjektleder må be om å få legge fram regnskapet som en separat sak når det foreligger i revidert stand. 8. Rammen rundt forestillingen. Spille- og publikumsområdet på Torget ble enkelt inngjerdet med hampetau. Torvteaterets medlemsorganisasjoner v/levanger Blandakor påtok seg ansvaret for salg av kaffe og kaffebrød, teaterprogram og regncape. Dette gikk hand- og smertefritt, og mange erfaringer ble gjort som vil være nyttige dersom Raud vinter skal settes opp senere. Regissør Haga har foreslått at hele Torget omgjøres til et miljø anno 1851, der det selges tidsriktig mat og drikke. Dette kan ha den synergieffekt at Raud vinter kan kobles til og dra nytte av de rike martnastradisjoner Levanger er så viden kjent for. Oppsummerende råd: 8.1 Dersom Raud vinter skal settes opp på nytt, må rammen rundt forestillingen utvikles i retning av omskape Torget til et miljø anno 1851, der det selges tidsriktig mat og drikke. Dette bør skje i nær dialog med Marsimartnan. 9. Evaluering. Evalueringen for Raud vinter ble gjort både i de enkelte grupper (Vedlegg 6) og i et møte 4. oktober der lederne for gruppene var invitert. Innspillene fra disse møtene vil være meget nyttige arbeidsredskap dersom Raud vinter skal settes opp igjen. Referat fra evalueringsmøtet 4. oktober siteres nedenfor: «EVALUERING AV RAUD VINTER RV har vært mye mer enn produksjonen; mentalt løft i Levanger. opplysende, engasjerende. Helt vesentlig å ivareta den lokale kompetansen som er skapt i prosjektet. Viktig at det frivillige kulturlivet i Levanger og kommunen fortsetter det positive samarbeidet at alle gode krefter nå kjenner sin besøkelsestid. For å unngå at erfaringene tas vare på og videreføres, er det også viktig å spille videre på lag og kommunisere med de profesjonelle kreftene som har vært involvert InnSpæll og andre profesjonelle. RV har vært et stedsutviklingsprosjekt; dette henger derfor også sammen med utviklingen i og utenfor sentrum i Levanger. 11 av 13

12 Produksjonen: Kulisser: Litt lite folk, litt dårlig med tid på Torget. Kom sent i gang på våren. Visste for lite hva vi gikk til. For knapp kommunikasjon med scenograf i starten. Annet lagerlokale for kulissene enn stallen er helt nødvendig. Arnulf: Vent til beslutning om evt. videreføring er tatt, finn en plass ute og lag plass for det. Kostymer: I drygen travelt; for få folk. Noen måtte dra lasset. For uklare grenser mellom kostymer og rekvisitter. Det burde vært en egen renholdsgruppe burde vært. Bespisning fra prøvene startet på Torget burde vært mer organisert; kostymegjengen måtte ta ansvar. Trivselsgruppa: Noen burde hatt som oppgave å ta seg av barna. Det burde vært med flere med i gruppa og som ikke skal være med på scenen. Sminke. God organisering i forkant og nok folk gjorde oppgaven overkommelig. Burde vært litt mer tid i forkant. Sminkekurset kom før alle sminkørene hadde kommet. Markedsarbeidet: For sent i gang med arbeidet. For lite midler for markedsføring sørover. Ikke fullgod oppfølging fra mediesponsoren. Alle forestillingene burde ikke vært lagt ut med en gang. Billettprisen kunne kanskje vært økt. Inspisient: Fornøyelse å arbeide med så mange positive krefter under alle 64 prøvene. Synd at produksjonsmøtene kolliderte med prøvene på slutten. Stiklestad Lyd og Lys: Veldig godt fornøyd med hele apparatet, ikke minst oppfølging fra kulissegjengen. Flere lydsystem hadde vært ønskelig. Koret: Tøff oppgave. Har vokst på oppgaven. Torvteateret: Egnet organisasjon, men åpen for utvidelse ved evt. videreføring av RV. Skal ha sin egen evaluering senere. Funksjonærstaben: Kom for sent i gang, men lett å få tak i kveld. Kunne systematisert arbeidet mer. Arnulf Haga, InnSpæll: Dersom RV skal opp igjen, må det mer folk til. RV 2006 var en urpremiere en svært krevende oppgave. Mange grep må gjøres for å utvikle RV vinter videre. Asgeir Skrove, InnSpæll: Som musikalsk leder: stabil forestilling på høyt nivå fra premieren er målet. Stor ros til koret for innsatsen. Planene ble lagt opp etter dette og fulgt. Og det samme gjelder forestillingsrutinene. Forestillingen profiterte på å ha så mange prøver på Torget. Som daglig leder i InnSpæll A/S: InnSpæll opptatt av å balansere mellom sin rolle som den profesjonelle parten, og samtidig stimulere det frivillige kulturlivets utvikling og selvstendighet. InnSpæll godt fornøyd med samarbeidet med oppdragsgiver. InnSpæll vil lage en liste over nødvendige forutsetninger for å kunne påta seg oppgaven som kunstnerisk ansvarig dersom RV skal settes opp igjen. Alf Birger Haugnes, Levanger kommune: Levanger kommune vil avvente rapporten fra prosjektleder før kommunen tar stilling til evt. videreføring av RV. Dersom frivillighetsapparatet ønsker dette, vil kommunen legge stor vekt på det.» 12 av 13

13 10. Vurdering av eventuell videreføring av prosjektet. Prosjekteier skal være nøktern når beslutningen om en eventuell videreføring av prosjektet tas: Publikumsmessig må en ta med i betraktningen at Levanger kommune sponset sine ansattes billetter, og det ble anvendt midler fra den kulturelle skolesekken for kjøp av billetter til ungdomsskoleelevene. Det er ingen automatikk i at alle de som ga tilskudd til prosjektet, vil gjøre dette neste gang. Det er heller ingen selvfølge at de store sponsorene bidrar på samme nivå dog vil det være større muligheter til å forhandle om større sponsorbeløp neste gang i og med at sponsorkontakten kan starte før bedriftene har disponert sine sponsorbudsjett. De lokale sponsorene var overraskende beskjedne i Det må derfor gjøres et grundig arbeid overfor for det lokale næringsliv for å sikre at disse aktørene ser den betydningen Raud vinter har for Levanger. Men det viktigste faktum er at Raud vinter var et kunstnerisk og publikumsmessig vellykket prosjekt: Ringvirkningene for Levanger-samfunnet er svært verdifulle som konkret iverksetting av samhandling mellom det frivillige kulturlivet, det offentlige, næringslivet. Økonomisk kom prosjektet vel i havn, særlig når en hensyntar at dette var en urpremière, med det pionerarbeid og de grunnlagsutgifter en urpremière representerer. Evalueringene fra de medvirkende er positive, og de fleste ønsker å være med dersom Raud vinter settes opp på nytt. Prosjektleder vil på denne bakgrunn tilrå at Raud vinter settes opp igjen. For å kunne nyttiggjøre seg den kompetansen, det engasjementet og det markedsmessige grunnlagsarbeidet fra årets oppsetting, er det klokt å sette opp Raud vinter igjen så snart som mulig, enten i 2007 eller senest i Sluttord. Prosjektleder vil avslutningsvis gi stående applaus til alle impliserte i Raud vinter. Det meningsfylte og enestående samarbeidet har gitt mye lærdom og mange rike opplevelser. 18 Verdal, 3. desember 2006 Roar Tromsdal Prosjektleder 18 Takk! 13 av 13

Raud Vinter 2011 Sluttrapport

Raud Vinter 2011 Sluttrapport Raud Vinter 2011 Sluttrapport Januar 2012 Side I Foto: Hattrem INNHOLD Sidenr. 1 SAMMENDRAG...3 2 GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLANEN...4 3 MÅLREALISERING...5 4 PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDISPONERING...6

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Telemark musikkteater TMT

Telemark musikkteater TMT Telemark musikkteater TMT 1 Bakgrunn og initiativ Dei gode regionale kulturscenene er for lite brukte til regionale produksjonar.. Potensialet ikkje utnytta. Ideen har blitt drøfta gjennom år, og er inspirert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 06.12.2006 Tid: 10:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Styret. Ærta Bærtakomite. Ærta Bærtageneral. Dirigent. Festkomite. PRkomite. Inspisient. IT, Hjemmeside. Innleid: Orkester, koreograf, regi

Styret. Ærta Bærtakomite. Ærta Bærtageneral. Dirigent. Festkomite. PRkomite. Inspisient. IT, Hjemmeside. Innleid: Orkester, koreograf, regi 10.juni 2013 Styret Dirigent Inspisient Ærta Bærtageneral Innleid: Orkester, koreograf, regi Innleid: Lyd og lys Ærta Bærtakomite Manus/ide Kulisser/ Rekvisita Koreografiassistent Musikkutvalg Uniformskomiteen,

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Sjekklister. Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet

Sjekklister. Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet Sjekklister Sjekklistene finner du også på www.kulturskoleradet.no Skriv KultArr i søkefeltet 15 Arbeidsfordeling Produksjon Sted Dato Ansvarlige Navn Telefon E-post Hovedansvarlig *) Produksjonsleder

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

SPELET OM HEILAG OLAV FUNKSJONSBESKRIVELSER FOR NEMNDENE I FRIVILLIGHETSAPPARATET

SPELET OM HEILAG OLAV FUNKSJONSBESKRIVELSER FOR NEMNDENE I FRIVILLIGHETSAPPARATET SPELET OM HEILAG OLAV FUNKSJONSBESKRIVELSER FOR NEMNDENE I FRIVILLIGHETSAPPARATET Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda som øverste instans,

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

Viktig at vi fikk gjennomført arrangementet og at vi gjorde som vi gjorde. Det var ikke noe alternativ.

Viktig at vi fikk gjennomført arrangementet og at vi gjorde som vi gjorde. Det var ikke noe alternativ. Evalueringsmøte Fakkelnatta 2014.9.4.2014 kl 08.30-10.00 Tilstede: Augusta, Trond, Roger og Grete. Synspunktene fra bypatriotene. Viktig at vi fikk gjennomført arrangementet og at vi gjorde som vi gjorde.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

Læreplan i teaterproduksjon fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama

Læreplan i teaterproduksjon fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Læreplan i teaterproduksjon fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans,, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014 Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum Bærum Kulturhus 1. April 2014 Velkommen til Bærum Kulturhus Agenda: Nye Bærum Kulturhus (Programansvarlig Tore Johansen) Presentasjon av Ny scene

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 8/16 16/113 Sagauka 2016 - tilleggsbevilling

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 8/16 16/113 Sagauka 2016 - tilleggsbevilling Møteinnkalling Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013 Årsberetning 2012 Bergen, 29. mars 2013 AVGARDEs formål og målsetting Foreningen AVGARDE som ble stiftet høsten 2006 har som sitt formål å opprettholde en kontinuerlig arena for ny musikk i Bergen og omegn.

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2013 Hei alle sammen Velkommen tilbake etter påskeferie! Vi syns barna har vokst i påsken, kanskje det er all solen som har gjort at de fine barna blomstrer enda mer?

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Samarbeidskontrakt. mellom. scenekunstkompani

Samarbeidskontrakt. mellom. scenekunstkompani Samarbeidskontrakt mellom scenekunstkompani og institusjon Utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk skuespillerforbund, Danse- og teatersentrum og Norsk teater- og orkesterforening 1 1 AVTALENS PARTNERE

Detaljer

Årsrapport for 2012. Stiftelsen Ringerike kultursenter

Årsrapport for 2012. Stiftelsen Ringerike kultursenter Årsrapport for 2012 Stiftelsen Ringerike kultursenter Innhold Tillitsverv i 2012... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi... 4 Sponsorer... 5 Styrets arbeid... 5 Aktiviteter i 2012... 6 Administrasjon... 776

Detaljer

Norsk reisning. Pedagogisk opplegg

Norsk reisning. Pedagogisk opplegg Norsk reisning Pedagogisk opplegg 1/1 Utarbeidet av Ingunn Huseby for elever i alle trinn i den videregående skolen innen Design & Håndverk og andre estetiske fag 1 INNHOLD Til læreren, om undervisningsopplegget:

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Halvårsrapport 2016 vår

Halvårsrapport 2016 vår Sceneinstruktøren i Sør-Helgeland Cezary Szewczyk Gamle Vik 2 8920 Sømna Halvårsrapport 2016 vår I første del av 2016 har sceneinstruktøren i Sør Helgeland arbeidet med 277 deltakere, (derav 248 barn)

Detaljer

SØKNAD OM FRIVILLIGHETSMIDLER Oslo ÅRS JUBILEUM

SØKNAD OM FRIVILLIGHETSMIDLER Oslo ÅRS JUBILEUM SØKNAD OM FRIVILLIGHETSMIDLER Oslo 12.06.12 100 ÅRS JUBILEUM På vegne av Lilleborg Teatergruppe søkes herved om kr. 48 500 til oppførelse av «Ungen» av Oskar Braaten våren 2013. UNGEN ble første gang oppført

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Øksnes Teaterlivet i Øksnes er i en fantastisk utvikling. Særlig i Alsvåg, som har gode gamle revytradisjoner, der har man startet

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 15:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.05.2015. Varamedlemmer møter

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

SAKEN GJELDER: VIDEREFØRING AV ARBEIDET MED MUSIKKSPILL 2000 SAKSDOKUMENTER:

SAKEN GJELDER: VIDEREFØRING AV ARBEIDET MED MUSIKKSPILL 2000 SAKSDOKUMENTER: Side 1 Skaun kommune Arkivkode: C30 Arkivsaksnr.: 03/01443 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 0084/03 Kommunestyret 10.12.2003 SAKEN GJELDER: VIDEREFØRING AV ARBEIDET MED MUSIKKSPILL

Detaljer

Jeg står her nå fordi jeg som ordfører har det ærefulle oppdraget å dele ut Asker kommunes kulturpris.

Jeg står her nå fordi jeg som ordfører har det ærefulle oppdraget å dele ut Asker kommunes kulturpris. OVERREKKELSE AV KULTURPRISEN ASKER KULTURHUS, 20. MAI 2017 Jeg står her nå fordi jeg som ordfører har det ærefulle oppdraget å dele ut Asker kommunes kulturpris. Dette er en pris som skal henge høyt og

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

POTETER HAR INGEN VINGER

POTETER HAR INGEN VINGER Lærerveiledning KILDEN TEATER PRESENTERER POTETER HAR INGEN VINGER AV CHRISTINA VERONIKA MAUER KILDEN TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM POTETER HAR INGEN VINGER lærerveiledning Hilsen til elevene POTETER

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

Elevenes refleksjoner

Elevenes refleksjoner Elevenes refleksjoner Foto: Hilde Hermansen, KKS HVA SLAGS UTBYTTE HADDE ELEVENE AV SAMARBEIDSPROSJEKTET ARIADNE Etter at generalprøven var gjennomført, fikk KKS inn skriftlige refleksjoner fra ca. halvparten

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Styringsgruppens møte nr 4

Styringsgruppens møte nr 4 Sluttrapportens vedlegg I Styringsgruppens møte nr 4 Referat 4.0 Styringsgruppens møte 4 26/6-06 - Agenda 1. Bekreftelse av vegvalg 2. Finansiering av videre arbeid 3. Plan for iverksetting 4. Videreføring

Detaljer

2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE

2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE 2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE HOVEDMÅL: Friluftsteateret Bronsebukkene skal sette opp det historisk baserte musikkspillet Bronsebukkene på Midtre Olimb i Jevnaker. Spillet skal i første omgang settes opp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2011/2514 Klassering: 010 Saksbehandler: Ellen Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2011/2514 Klassering: 010 Saksbehandler: Ellen Samuelsen SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2011/2514 Klassering: 010 Saksbehandler: Ellen Samuelsen GRUNNLOVSJUBILEEET - DELPROSJEKT TEATER Trykte vedlegg: Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Komiteer i Con Amore

Komiteer i Con Amore Komiteer i Con Amore Styret kan oppnevne de komiteer det finner nødvendig for å ta seg av korets drift. Det kan dreie seg om ad hoc-komiteer eller mer permanente komiteer. Komiteene skal planlegge og organisere

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Håndbok for Barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett

Håndbok for Barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett Håndbok for Barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett Barnekoret ved Den Norske Opera og Ballett ble etablert våren 2002. Korets oppgave anser vi som todelt; Koret deltar på ordinære sceniske produksjoner

Detaljer

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier.

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye Øye i Øye er en teaterforestilling for barn basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier, tegninger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ FEBRUAR 2011 Hei alle sammen! Det skjer stadige endringer etter at vi har blitt gjestet av Astrid Manger, som er vår veileder, både når det gjelder innredning av rom og det

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer

Prosjektets målsetting Å etablere et "kulturhistorisk film-arkiv" for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares.

Prosjektets målsetting Å etablere et kulturhistorisk film-arkiv for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares. Kulturhistorisk filmprosjekt Det kulturhistoriske filmprosjektet ble startet i 1985. Hvorfor et kulturhistorisk filmprosjekt? Professor i psykiatri Dr. Arne Sund var initiativtaker til prosjektet. Arne

Detaljer

ANSVARSFORDELING: Stilling Innhold Hvem Tlf / mail

ANSVARSFORDELING: Stilling Innhold Hvem Tlf / mail ANSVARSFORDELING: Stilling Innhold Hvem Tlf / mail Produsent Produksjonsleder Regissør Inspisient Ærta Bærta komite Dramaturg idegruppe Den som bestiller forestillingen og som har ansvar for målsetting

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 4/5.- 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk?

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

Odd-E. Thraning Ordfører

Odd-E. Thraning Ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 06.12.2006 Tid: Kl. 10:00 NB! Merk tidspunkt Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

X Games Norway 2018 søknad

X Games Norway 2018 søknad Øyer kommune v/ Ordfører Brit Kramprud Lundgård Oppland Fylkeskommune v/ Ordfører Even Aleksander Hagen Lillehammer Kommune v/ Espen Granberg Johnsen Kopi: Rådgiver Roger Aa Djupvik i Oppland fylkeskommune

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Søknad til midler Kulturprosjekt (KF-480)

Søknad til midler Kulturprosjekt (KF-480) Søknad til midler Kulturprosjekt (KF-480) Referansenummer: 2TS7NN Registrert dato: 13.11.2017 17:28:58 Vedlegg: Festningsspillet 3.jpg Festningsspillet 2.jpg festningsspillet 1.jpg Innledning Kommunen

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

RAPPORT FRA DET SENTRALE VALGSTYRET

RAPPORT FRA DET SENTRALE VALGSTYRET RAPPORT FRA DET SENTRALE VALGSTYRET VALGSTYRET Det sentrale valgstyret er hjemlet i høgskolens valgregler 4. I følge disse reglene skal høgskolen ha et permanent valgstyre med ansvar for alle valg etter

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

HÅNDBOK FOR FORELDREGRUPPA Det du trenger å vite når du deltar under produksjonen av Dansekarusellen Kulturskolen, Tromsø kommune

HÅNDBOK FOR FORELDREGRUPPA Det du trenger å vite når du deltar under produksjonen av Dansekarusellen Kulturskolen, Tromsø kommune HÅNDBOK FOR FORELDREGRUPPA Det du trenger å vite når du deltar under produksjonen av Dansekarusellen 26.09.2016 Kulturskolen, Tromsø kommune Innhold 1. Foreldregruppas oppgaver i forkant av forestillingene

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\15\120359...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\15\120359... Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet - Scenelusa produksjoner: "21st Century Kid" Page 1 of 1 Fra: Scenelusa[scenelusa@gmail.com] Dato: 14.01.2013 22:13:34 Til: POSTMOTTAK Tittel: Søknad om tilskudd

Detaljer