MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg Møtedato: Tid: Møtet starter med orientering om Metro Vann / Klausulering Benna SAKSLISTE Utv. saksnr. Arkivsaksnr. Åpent PS 17/13 13/3404 Delegerte vedtak tom Åpent PS 18/13 12/ /91 Nybygg bolig, klage på vedtak Overført fra 12/4379 Åpent PS 19/13 12/ /1 Redskapshus, krav om dekning av saksomkostninger Åpent PS 20/13 13/536 Vertskommunesamarbeid om skadefelling med mer av bjørn,ulv,jerv og gaupe Åpent PS 21/13 13/914 LANDINGSTILLATELSE HELIKOPTER I MELHUS KOMMUNE Melhus kommune, Mikal Kvaal komiteleder Mari Grongstad-Viken møtesekretær Eventuelt forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

2 Delegerte vedtak tom Melhus kommune PS Sak 17/13 Arkivsaksnummer: 13/3404 Saksbehandler: Mari Grongstad-Viken Behandling i Komite for teknikk og miljø Dato: PSsak: 17/13 Rådmannens forslag til vedtak: - DS BYG 318/13 13/1386 AREAL/BYGG/INST Hans Ole Klomstad Delegert beh. - byggesak - 1/93 Nybygg.Kyllingfjøs DS BYG 326/13 12/7663 AREAL/BYGG/INST Høvdingeplassen AS Delegert beh. - byggesak - rammesøknafd- 91/8 Oppføring av bolig- og næringsbygg- riving av eksisterende bygning DS BYG 327/13 13/1229 AREAL/BYGG/JABU Hussein El-Souri Delegert behandling - byggesak - 185/28 Oppføring av fritidsbolig og garasje DS BYG 328/13 13/956 AREAL/BYGG/JABU Ann Ragnhild Gisnås Delegert behandling - byggesak - 215/65 Tak over eksisterende altan DS BYG 336/13 13/1618 AREAL/BYGG/JABU Even Borten Delegert behandling - byggesak - 30/30 Riving av eksisterende forsamlingshus DS BYG 347/13 13/2011 AREAL/BYGG/JABU Bjørn Krogstad Delegert behandling - byggesak - 208/29 Riving av stabbur og låve DS BYG 358/13 12/7417 AREAL/BYGG/JABU Erna Hestnes Søknad avslått Delegert behandling - byggesak - 210/38 Bruksendring stabbur til bolig

3 PS Sak 17/13 DS BYG 364/13 13/2009 AREAL/BYGG/INST Jens Losen Delegert beh. - byggesak - 70/8 nybygg garasje DS BYG 365/13 13/2203 AREAL/BYGG/NASM Kåre Olav Midtlyng Delegert beh. - byggesak. 216/3 - Oppføring av frittstående gjødselkum i forbindelse med kufjøs. DS BYG 372/13 12/7016 AREAL/BYGG/JABU Steinar Hegdal Delegert behandling - byggesak - 88/11 Rehabilitering av skorstein DS BYG 373/13 13/12 AREAL/BYGG/JABU Sigrid Ødegaard Delegert behandling - byggesak - 91/92 Oppføring enebolig DS BYG 374/13 13/1362 AREAL/BYGG/JABU Ottar Langås Delegert behandling - byggesak - 32/249 Nybygg garasje DS BYG 381/13 13/2060 AREAL/BYGG/INST John Buklev Delegert beh. - byggesak - 247/2 Tilbygg fjøs DS BYG 383/13 13/2434 AREAL/BYGG/JABU John Kjell Bye Delegert behandling - byggesak - 208/17 Rehabilitering av skorstein DS BYG 384/13 13/2268 AREAL/BYGG/INST Øyvind Rye Delegert beh. - byggesak - 208/197 Bruksendring tilleggsdel til hoveddel DS BYG 385/13 13/2441 AREAL/BYGG/INST Kai Linnes Delegert beh. - byggesak - 224/1 Bruksendring- barnehage til bolig DS BYG 390/13 13/2435 AREAL/BYGG/JABU Håvard og Siv Janne Gravråk Delegert behandling - byggesak - 30/187 Montering av port og dør på carport

4 PS Sak 17/13 DS BYG 391/13 13/2442 AREAL/BYGG/INST Kjetil Ler Delegert beh. - byggesak - 73/51 Nybygg garasje DS DEL 323/13 13/2271 AREAL/BYGG/NASM Bygg og Eiendom Melding om delegert vedtak - delingssak. 78/1- Opprettelse av ny grunneiendom. Fradeling til uendret bruk. Gaia - lab. DS DEL 330/13 13/2270 AREAL/BYGG/NASM Bygg og Eiendom Melding om delegert vedtak - delingssak. 238/66 - Overføring av areal til eiendommen gnr/bnr 238/124. Sti. DS TKN 380/13 13/1260 AREAL/BYGG/BESO Pålegg gitt Melding om delegert vedtak - 90/48 - OPPRYDDING I SPREDTE AVLØP DS TKN 386/13 13/1363 AREAL/BYGG/BESO Jonny Rimolsrønning Pålegg gitt 90/26 - MELDING OM VEDTAK. PÅLEGG OM TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSANLEGG DS TKN 387/13 13/1370 AREAL/BYGG/BESO Pålegg gitt 90/21/0/1 - MELDING OM VEDTAK, PÅLEGG OM TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSANLEGG. VARSEL OM TVANGSMULKT. DS TKN 388/13 13/1371 AREAL/BYGG/BESO Anna Maria Tiller Pålegg gitt 90/21/0/2 - VEDTAK, PÅLEGG OM TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSANLEGG. VARSEL OM TVANGSMULKT. DS TKN 389/13 13/1402 AREAL/BYGG/BESO Pålegg gitt 90/25 - VEDTAK, PÅLEGG OM TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSANLEGG. VARSEL OM TVANGSMULKT. DS UT 362/13 12/6817 AREAL/BYGG/BESO Nils Husby Pålegg gitt 86/21 VEDTAK - PÅLEGG OM REHABILITERING AV AVLØPSANLEGG DS UT 363/13 12/6748 AREAL/BYGG/BESO Odd Bjarne Lerseth Pålegg gitt

5 PS Sak 17/13 86/34 - DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM REHABILITERING AV AVLØPSANLEGG DS UT 371/13 13/2092 AREAL/BYGG/DAHA Kristian Solberg Melding om delegert vedtak - 220/1 UTSLIPP I FORBINDELSE MED REHABILITERING AV EKSISTERENDE VÅNINGSHUS DS UT 382/13 13/2112 AREAL/BYGG/DAHA Sivert Keiserås Delegert behandling utslippsak - 39/1,39/7 og 39/8 - Infiltrasjonsanlegg DS 42/13 12/7280 AREAL/LAND/JEGR Knut Aspås Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER VV 6712 DS 329/13 13/2451 AREAL/E-SKATT/RASE Søknad avslått Melding om delegert vedtak - Søknad om skoleskyss Runnel Marc Jade Daluyen DS 331/13 13/1768 AREAL/LAND/JEGR Håkon Sørum Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 332/13 13/1992 AREAL/LAND/JEGR Olve Midtlyng Melding om delegert vedtak - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 333/13 13/2054 AREAL/LAND/JEGR Mona Gaustad Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 334/13 13/1992 AREAL/LAND/JEGR Olve Midtlyng Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 335/13 13/2735 AREAL/LAND/JEGR Karl Sunnset Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER

6 PS Sak 17/13 DS 338/13 13/2754 AREAL/LAND/JEGR Håvard Quenild Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 339/13 12/7563 AREAL/LAND/JEGR Alexander Selven Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER LF 3631 DS 340/13 13/2867 AREAL/LAND/JEGR Ann Iren Trøan Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 342/13 13/2805 AREAL/LAND/JEGR Bjørn Midthjell Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 343/13 13/2779 AREAL/LAND/JEGR Ingar Sund Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 344/13 13/2839 AREAL/LAND/JEGR Asle Horghagen Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 345/13 13/1528 AREAL/LAND/JEGR Siri Moen Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 346/13 13/2663 AREAL/LAND/JEGR Christian Steinar Moan Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 348/13 13/2845 AREAL/LAND/JEGR Åsmund Walstad Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK

7 PS Sak 17/13 DS 349/13 13/2844 AREAL/LAND/JEGR Tom R. Langdal Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 350/13 13/2843 AREAL/LAND/JEGR Dag Overrein Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 351/13 13/2840 AREAL/LAND/JEGR Jon Mikal Solberg Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 352/13 13/2833 AREAL/LAND/JEGR Guri Sunnset Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 354/13 13/2881 AREAL/LAND/JEGR Stig Helgemo Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 355/13 13/2882 AREAL/LAND/JEGR Bardo Tanem Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 356/13 13/2900 AREAL/LAND/JEGR Halvor Midttømme Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 357/13 13/2836 AREAL/LAND/JEGR Ingmunn Digre Søknad avslått Melding om delegert vedtak - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 359/13 13/2931 AREAL/LAND/JEGR Bjørn Skjevling Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 360/13 13/2834 AREAL/LAND/JEGR Sigurd Buklev Søknad avslått Melding om delegert vedtak - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK

8 PS Sak 17/13 DS 361/13 13/2837 AREAL/LAND/JEGR Gerd Larsen Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 366/13 13/3049 AREAL/LAND/JEGR Jostein Flå Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 367/13 13/2064 AREAL/LAND/JEGR Bjørnar Lufall Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 368/13 13/570 AREAL/LAND/JEGR Knut Ryjord Carlsen Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 369/13 13/2065 AREAL/LAND/JEGR Harald Bøhle Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 370/13 13/3069 AREAL/LAND/JEGR Ole Flåøien Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 375/13 13/3032 AREAL/LAND/JEGR Bjørn Egil Røe Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 376/13 13/3095 AREAL/LAND/JEGR Martin Myhr Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 377/13 13/3192 AREAL/LAND/JEGR Geir Midtlyng

9 PS Sak 17/13 Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 378/13 13/3193 AREAL/LAND/JEGR Ole Bjørseth Delegert vedtak - Skuterløyve - Søknad om dispensasjon fra"lov om motorferdsel i utmark og vassdrag" for bruk av snøscooter ett DS 379/13 12/6070 AREAL/BYGG/INFU Lasse Løftamo Pålegg gitt Melding om delegert vedtak - 73/4 Bruk av LNF-område, Stokkan grustak, - utsatt frist for retting

10 100/91 Nybygg bolig, klage på vedtak Overført fra 12/4379 Melhus kommune PS Sak 18/13 Arkivsaksnummer: 12/7126 Saksbehandler: Jan Erik Taylor Busæt Behandling i Komite for teknikk og miljø Dato: DSsak: 9/13 Behandling i Komite for teknikk og miljø Dato: PSsak: 18/13 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av Pbl 1-9 tas ikke klager på vedtak i saksnr DS 9/13 til følge. Dette begrunnes i at det ikke er fremlagt nye opplysninger i saken og at tiltaket anses å være i tråd med gjeldene reguleringsplan. Vedtak fattet i saknr DS 9/13 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: /91 ETT-TRINN SØKNAD- NY BOLIG HESTTRØA Opplysninger om tiltakets ytre rammer 3. Merknader til nabovarsel C2, C3, C4 og C /91 Nybygg bolig. Hesttrøa Grunnkart 6. Plan sokkel og hovedet. 7. Snitt samt toppet.takplan 8. Risstegninger 9. Vedtak i sak DS 9/ Tillatelse til tiltak 11. Klage på byggesak 12. Klage på vedtak Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: 1. Nabovarsel 2. Tegninger 1. utkast 3. Søknader om ansvarsrett 4. Gjennomføringsplan 5. Avfallsplan og sluttrapport /91 Ber om forlenget frist 7. Trekk av søknad om forlenget svarfrist

11 PS Sak 18/13 Saksutredning: Det ble i sak DS 9/13, etter delegert myndighet fra Komite for teknikk og miljø, gitt tillatelse til oppføring av bolig på eiendommen Hesttrøa 20, gnr/bnr 100/91. Delegert vedtak og tillatelse til tiltak ble ekspedert den Det ble mottatt klager fra to naboer og Klagene er sitert nedenfor: Klage på byggesak i sak DS 9/13, fra Knut Ove Snøfugl, datert Angående byggetiltak på byggesak 100/91, arkivsaksnummer 12/7126,. mottatt den Det har kommet oss i hende at det foreligger nye tegninger på dette tiltaket. Da hevder vi at videre behandling på byggesaks kontoret må stanse inntil nytt nabovarsel er utsendt/levert nærmeste naboer som blir berørt. Vi mener derfor at nabovarsel utsendt ikke lenger er gyldig og vi krever derfor at saken blir behandlet på nytt. Klage på vedtak i sak DS 9/13, fra Erlend Røvde Solberg, datert Klage på vedtak i sak nr. 12/ Melhus Vi ønsker med dette å klage på vedtak i ovennevnte sak. Reguleringsplanens 1.2 slår fast at husene skal plasseres naturlig i terrenget, og at det skal tilstrebes en ensartet takvinkel innenfor det området huset skal oppføres. Iflg tegning er husets garasje plassert ca på kote 170. Innkjøring til nr 18 er på kote 168 Iflg snittegning skal grunnmur plasseres på kote 168,90, med topp på 172. Dette vil si at husets grunnmur vil stikke omlag 2 meter over bakken ved husets høyeste punkt! Søkers angivelse av kote 171,5 som atkomst er i det øverste sørøstlige hjørnet av tomten, og ikke der garasje/ innkjøring er inntegnet. Klage: 1. Vi kan ikke se at kommunen har begrunnet hvorfor man aksepterer grunnmur som stikker nesten en etasje over bakkenivå! Noe som medfører at man mot nord får en vegg som er ca 10 meter høy, over 4 meter høyere enn omkringliggende bebyggelse. Vi kan ikke se at dette er en naturlig plassering i terrenget. 2. Vi kan heller ikke se at kommunen har begrunnet hvorfor man ser bort fra å tilstrebe en ensartet takvinkel 3. Det er etter at innsigelser er gitt, innlevert nye tegninger til kommunen uten at nabovarsel er gitt til berørte naboer. 4. Iflg. Plan- og bygningsloven skal bygning ha avstand til nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde. Iflg snittegninger er byggets høyde i underkant av 10 meter. Vi savner begrunnelse for hvorfor det er gitt tillatelse til å fravike dette krevet. 5. Tegninger stemmer ikke overens med søker / tiltakshavers uttalelser hva angår høyder. Vi ber om at vedtaket trekkes, og at saken underlegges ny behandling.

12 PS Sak 18/13 Merknad til klage på vedtak: Tiltakshaver og ansvarlig søker er gitt mulighet til å uttale seg. De har ikke kommet med uttalelser til klagene. Ansvarlig søker mener klagene er i samsvar med merknader levert etter nabovarsling og at de er kommentert i byggesøknaden. Vurdering: Klage på byggesak mottatt av Knut Ove Snøfugl omhandler reviderte tegninger innsendt til kommunen. Eneste endring i fra de originale tegninger er fjerning av carport. Det er ikke tillatt å oppføre byggverk nærere enn 4 meter fra felleseiendomsgrense uten erklæring fra hjemmelshaver på eiendommen. Dette var også en av merknadene til tiltaket ved nabovarsel. Klage på vedtak mottatt (Erlend Rødde Solberg) punkt 3 omhandler også de reviderte tegninger. Den originale merknaden til carport mottatt etter nabovarsling, kom fra samme nabo. I og med at de nye tegningene ikke viser andre endringer enn fjerning av carport, var det rådmannens vurdering at det ikke var nødvendig med nytt nabovarsel. De reviderte tegningene er etter rådmannens vurderingå anse som en bedring av tiltaket og en imøtekommelse av de innkomne nabomerknader. Klage på vedtak mottatt av Erlend Rødde Solberg omhandler 5 punkter. Punkt 1 omhandler betegnelsen grunnmur og målt høyde fra denne. Byggverket oppføres med sokkeletasje, hovedetasje og andre etasje. Sokkeletasjen blir delvis innlemmet i terrenget og er foretrukket løsning for tilpassing til terrenget på denne eiendommen. Ved etablering av sokkeletasje innlemmet i terrenget på denne eiendommen blir hovedinngangen til boligen på kote 172 på sørsiden av eiendommen. Inngang til sokkeletasjen blir liggende på kote 169 nordsiden. Grunnmuren sin høyde gjenspeiler da sokkeletasjen sin høyde. Punkt 2 tar for seg takutforming. Det er spesifisert i planbestemmelsene at det skal «tilstrebes en ensartet takvinkel». Det er midlertidig også tillatt med flatt tak. Boligfeltet på Løvset er snart ferdig utbygd, og det har vært tillatt med en del forskjellige takutforminger. En ensartet takvinkel har ikke vært vektlagt i aktuelle saker i området. Punkt 3 omhandler reviderte tegninger og er vurdert sammen med klage fra Knut Ove Snøfugl, datert (se over) Punkt 4 refererer til avstand fra nabogrense kontra høyde på byggverket. Det er i Plan- og bygningsloven spesifisert i 29-4 andre ledd at bygning skal ha avstand til nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde. Det er i SAK utdypet hva høyde vil si i dette tilfellet. Høyde tilsvarer gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot vedkommende nabogrense, målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå langs fasaden. I omsøkt tiltak er gesimshøyde på nedtrapping med parapet mot nabogrensen målt til 5,6 meter. Tiltaket er da over halve høyden fra nabogrense og i en avstand på 4 meter. Gesimshøyde til topp over nedtrapping fra gjennomsnittlig terreng er målt til 8.55 meter og er vist 6.5 meter fra felles eiendomsgrense. Tiltaket er vurdert å være i samsvar med Planog bygningslovens 29-4 andre ledd. Punkt 5 henviser til at tegninger ikke stemmer overens med søker / tiltakshavers uttalelser angående høyder. Innsendte tegninger og oppgitte koter på tegningene er i samsvar med det rådmannen kan se i kart over eiendommen og dens terreng. En kan ikke se at det er framkommet nye momenter som endrer rådmannens vurdering av saken. Omsøkt tiltak er i tråd med reguleringsbestemmelsene og klagene bør avvises.

13 Melhus kommune PS Sak 19/13 136/1 Redskapshus, krav om dekning av saksomkostninger Arkivsaksnummer: 12/7219 Saksbehandler: Ingrid Furunes Behandling i Komite for teknikk og miljø Dato: DSsak: 7/13 Behandling i Komite for teknikk og miljø Dato: PSsak: 11/13 Behandling i Komite for teknikk og miljø Dato: PSsak: 19/13 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av Forvaltningslovens 36 avvises krav om dekning av sakskostnader da særlige forhold taler mot at sakskostnader dekkes. Dette begrunnes i at vedtak om ikke å ettergi tvangsmulkt, saknr DS 7/13, ikke er å betrakte som et feil vedtak som kommunen må bære det økonomiske ansvaret for, på tross av at vedtaket senere ble endret til gunst for parten ved at tvangsmulkt ble ettergitt i vedtak fattet i sak 11/13 i Komite for teknikk og miljø. Behandling i Komite for teknikk og miljø den , sak nr. PS BYG 11/13: Alternativt forslag fra Sp, H og FrP v/ Jostein Jarl Sunnset: Klagen tas til følge. Søknad om ettergivelse av tvangsmulkt for ulovlig bruk av redskapshus på eiendommen gnr 136/1 innvilges, da ulovligheten er rettet. Votering mellom rådmannens forslag mot alternativt forslag: Alternativt forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Vedtak: Klagen tas til følge. Søknad om ettergivelse av tvangsmulkt for ulovlig bruk av redskapshus på eiendommen gnr 136/1 innvilges, da ulovligheten er rettet. Vedlegg: Krav om dekning av saksomkostninger dat: Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Saksutredning: Det er mottatt krav om dekning av saksomkostninger knyttet til klage på vedtak om ettergivelse av tvangsmulkt. Søknad om ettergivelse av tvangsmulkt ble i sak DS 7/13 avslått. Vedtaket ble påklaget, og i møte i Komite for teknikk og miljø den ble følgende vedtak fattet: Klagen tas til følge.

14 PS Sak 19/13 Søknad om ettergivelse av tvangsmulkt for ulovlig bruk av redskapshus på eiendommen gnr/bnr 136/1 innvilges, da ulovligheten er rettet. Sammen med krav om dekning av sakskostnader er det framlagt kopi av timeliste som viser et timeforbruk på 6,41 timer á kr 1.400,- i tidsrommet Samlet utgjør dette kr ,50 inkludert merverdiavgift. Klage ble registrert innlevert den Kravet er framsatt innen fristen som er tre uker etter at vedtaket ble kjent for parten. Vurdering: Forvaltningslovens 36 bestemmer at når et vedtak endres til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det. I denne saken omgjorde underinstansen, som her er kommunen, sitt eget vedtak ved at Komite for teknikk og miljø omgjorde kommuneadministrasjonens vedtak, og saken ble ikke sendt videre til klageinstansen som i denne saken ville vært Fylkesmannen. Det er derfor underinstansen selv som skal avgjøre om parten skal få dekket sakskostnader. Kravet om å få dekket sakskostnader er fremmet av partens advokat, og det er bedt om at beløpet settes inn advokatens konto. Det forutsettes at advokaten opptrer på vegne av sin klient. Som hovedregel skal parten få dekket vesentlige kostnader knyttet til det å få fremmet sin klage, der vedtaket er blitt endret til gunst for parten. Unntak fra hovedregelen; med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det, må vurderes skjønnsmessig. Klagen det søkes om dekning for, gjelder klage på vedtak der ettergivelse av tvangsmulkt ble avslått. Tvangsmulkten er knyttet til ulovlig bruk av redskapshus på eiendommen gnr/bnr 136/1. Vedtatt pålegg om retting har vært underlagt klagebehandling hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som stadfestet kommunen vedtak. Det er derfor ikke tvil om at bruken av bygningen har vært ulovlig helt fram til forholdet ble rettet. Plikten til å dekke sakskostnader for saker som er endret til gunst for parten, har sin bakgrunn i at det organ som er ansvarlig for det er blitt fattet «feil» vedtak, skal bære det økonomiske ansvaret for feilen. I denne konkrete saken kan ikke rådmannen se at det er fattet «feil» vedtak. Dette vurdert ut fra det faktum at den aktuelle bygningen var ulovlig i bruk og at vedtak om tvangsmulkt var vurdert som et nødvendig middel for å motivere eller tvinge gjennom et pålegg om retting. Rådmannen mener at ettergivelse av tvangsmulkt må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og at en eventuell ettergivelse ikke nødvendigvis gjøres med bakgrunn i at det opprinnelige vedtaket var feil. Konklusjon: Rådmannens konklusjon er at vedtak om ikke å ettergi tvangsmulkt, saknr DS 7/13, ikke er å betrakte som et feil vedtak som kommunen må bære det økonomiske ansvaret for, selv om vedtaket senere ble endret til gunst for parten ved at tvangsmulkt ble ettergitt i vedtak fattet i sak 11/13 i Komite for teknikk og miljø. Krav om dekning av sakskostnader avvises.

15 Melhus kommune PS Sak 20/13 Vertskommunesamarbeid om skadefelling med mer av bjørn,ulv,jerv og gaupe Arkivsaksnummer: 13/536 Saksbehandler: Ole John Sæther Behandling i Komite for teknikk og miljø Dato: PSsak: 20/13 Behandling i Kommunestyret Dato: PSsak: / Behandling i Formannskapet Dato: PSsak: / Rådmannens forslag til vedtak: 1. Melhus kommunestyre gir sin tilslutning til et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 28b i henhold til vedlagte samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om skadefelling med mer av bjørn, ulv, jerv og gaupe. 2. Det økonomiske bidraget til Holtålen kommune som vertskommune på årlig kr ,- finansieres i 2013 over kommunens disposisjonsfond. Fra og med 2014 innarbeides beløpet i kommunens budsjett og økonomiplan. Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om skadefelling med mer av bjørn, ulv, jerv og gaupe Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: Høsten 2007 tok Fylkesmannen i Sør-Trøndelag initiativ til at kommunene burde organisere et bedre samarbeid for å effektivisere skadefellingen av bjørn. Bakgrunnen for dette var at til tross for gjentatte forsøk på skadefelling, ble ingen bjørner felt. Dette kombinert med stadig økte tapstall av sau, gjorde at Fylkesmannen mente at noe burde gjøres. Initiativet ble spilt inn til Holtålen kommune, som tok kontakt med 6 andre kommuner. Dette var Røros, Tydal, Selbu, Melhus, Midtre Gauldal og Rennebu. Samtlige kommuner sa seg interessert i å delta i et interkommunalt samarbeid omkring problemstillingen og samarbeidsprosjektet «Effektiv skadefelling av bjørn» ble iverksatt. Fylkesmannen stilte kr ,- i skjønnsmidler til disposisjon, og kommunene bidro med kr ,- hver i prosjektet pr år. I tillegg er det også år om annet bevilget midler fra andre poster hos Fylkesmannen, fortrinnsvis forbyggende og konfliktdempendemidler. Senere i prosjektperioden har Klæbu og Oppdal kommuner blitt tatt opp i prosjektet, slik at det i dag er 9 kommuner. Fylkesmannen har i prosjektperioden hatt prosjektlederansvaret for prosjektet, og Holtålen kommune har stått for det økonomisk/administrative. Prosjektet ble avviklet i 2011, men er i praksis og på alle andre måter videreført i Hovedfokus i starten av prosjektet var å bedre tilgangen på hunder som egnet seg for bjørnejakt. Etter en utvelgelsesprosess, ble det inngått avtale med 3 hundeiere/førere, en i Rennebu, en i Selbu og en Tydal. Disse

16 PS Sak 20/13 hundene har vært igjennom en omfattende opplæringsprosess, og fungerer i dag meget tilfredsstillende. En av hundene har Skandinavias beste testresultat som sporhund. Videre har det vært arbeidet med å organisere en beredskap, ved at fellingsledere i hver kommune har hatt et vaktansvar. Dette har gjort det mulig å organisere skadefellingsforsøk raskt. Ut over i prosjektperioden har også opplæring av skadefellingsjaktlag i den enkelte kommune fått mer oppmerksomhet, bl.a. igjennom gjennomføring av kurs og skytetrening. I prosjektperioden er det felt 4 bjørner i de samarbeidende kommunene. 2 bjørner er felt på lisensjakt (1 i Selbu og en 1 i Røros), 1 bjørn er felt i på skadefellingstillatelse (Røros) og 1 bjørn er felt på vårsnø som et ledd i forebyggendestrategien til DN. I alle fellingene har kommunale skadefellingsjegere vært involvert. Gjennom videreføringen av prosjektet er organiseringen noe endret. Fylkesmannen har nå en mer tilbaketrukket rolle, men deltar i prosjektet da det er viktig med et godt samarbeid med fylkesmannen samt at det er en stor fordel med kanaler inn til Direktoratet for Naturforvaltning og Statens naturoppsyn. Prosjektet er i dag organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Styringsgruppa består av en representant fra hver av kommunene, en deltaker fra beitenæringa og en representant fra fylkesmannen. Styringsgruppa har ansvaret for økonomien, samt overordnet styring av prosjektet. Arbeidsgruppa har ansvaret for drifta av prosjektet, og oppgaver knyttet mot fellingslagene og hundeførerne. Dette går på avtaleverk, trening, kursing og klargjøring mot beitesesongen. Gjennom videreføringen av prosjektet er alle avtaler med fellingsledere og hundeførere gjennomgått og fornyet. I tillegg har det blitt laget instruks for fellingslederne og avtaler for jegere. Avtalene med hundeførere er videreført for to av førerne, mens den siste valgte ikke å skrive under for ny periode. Prosjektet har derfor inngått avtale med en ny hundefører, og dette gjør at vi pr i dag har hundeekvipasjer plassert i Tydal, Selbu og Midtre Gauldal. Skadefelling av bjørn er ingen kommunal primæroppgave. Imidlertid skaper alltid skadebjørner stor oppmerksomhet, både blant småfeeiere og i offentlighetene. Å ha en god organisering på dette arbeidet fremstår derfor som en viktig kommunal oppgave. At dette arbeidet gjennomføres på en ryddig og trygg måte er viktig. Det er viktig at de jegerne som blir sendt ut for å utføre slike oppdrag, er best mulig forberedt på oppdraget, både praktisk og mentalt. Det kommunale ansvaret i forhold til forsikringer med mer må også være på plass. Vurdering: I motsetning til alle andre dyreslag som det jaktes på i Norge, er bjørn et stort rovdyr som har kapasitet til å ta igjen. Både jaktmessig og sikkerhetsmessig er det viktig at deltakere på et kommunalt skadefellingslag har kursing og kompetanse på den jobben de gjør. Fellingslederne og hundeførerne står på vakt hver sine uker gjennom beitesesongen. Dette gjør at det vil være en kort responstid på mannskap når en fellingstillatelse blir gitt. Skadefellingsforsøk på bjørn foregår ikke alle år, og ikke i alle kommuner. Det å bygge opp en felles kompetanse og organisering er derfor fornuftig. Når det gjelder sannsynligheten for hvordan dette vil utvikle seg, er nok den svenske bjørnebestand den viktigste faktoren. I Jämtlands län har den som mål å redusere stammen til 650 i I dag er stammen sannsynligvis på mer enn 1000 dyr i Jämtland, og våren 2012 ble det felt 22 dyr på skadefelling. 7 av disse ble felt i grensetraktene mot Sør-Trøndelag. Selv om man nå tar sikte på å redusere den svenske bjørnestammen,

17 PS Sak 20/13 vil selv en stamme på 650 dyr medføre press på norske områder. Omfanget av behovet for skadefelling antar en derfor vil være på dagens nivå. Som foran nevnt har prosjektet i perioden vært finansiert med statlige og kommunale midler. Aktiviteten har i perioden vært meget variabel, med år uten skadefellingsforsøk. Dette har medført at prosjektet pr har ca 1,5 mill stående på bok. Dette er en betydelig matpakke å ha med seg. Årlige budsjett i et normalår er anslått til ca kr I utkastet til samarbeidsavtale er det lagt opp til et kommunalt årlig tilskudd på kr ,-. Dette innebærer at en i gjennomsnitt vil bruke ca kr ,- av pengene på bok pr år. I tillegg har en da også muligheter til å ta evt. uforutsette utgifter uten at kommunen skal belastes for dette. Samarbeidsavtalen er laget som enkelt avtale som en vertskommune avtale etter kommunelovens 28 b. Selv om en ikke snakker om særlig stor myndighetsoverføring, har en kommet til at en allikevel formaliserer opplegget slik, selv om et rent administrativt opplegg også kunne vært mulig. Valget av vertskommune er en videreføring av tidligere praksis, som man oppfatter alle kommunene å ha gitt sin tilslutning til.

18 Melhus kommune PS Sak 21/13 LANDINGSTILLATELSE HELIKOPTER I MELHUS KOMMUNE Arkivsaksnummer: 13/914 Saksbehandler: Jens Granøien Behandling i Komite for teknikk og miljø Dato: PSsak: 21/13 Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommune innvilger søknad fra Bergitte Gråbak, 7234 Ler tillatelse til å benytte helikoptertransport for å komme seg til setra i Kråklia i Flåmarka. Tillatelsen gjelder landing med helikopter for bringing og henting. Det vil si to landinger med cirka ei ukes mellomrom. Befraktningen skal skje i august Tillatelsen er gitt med hjemmel i motorferdsellovens 6. Saksutredning: I søknad datert , søker Bergitte Gråbak om å få benytte helikopter for å komme seg til setra i Kråklia i Flåmarka. Helikopteret skal frakte henne til setra der hun skal oppholde seg i ei uke, for så å bli hentet igjen av helikopter. Dette skal skje i siste halvdel av august I søknaden opplyses at hun i mange år var taus i Flåmarka, og at hun siden den tid har vært en flittig bruker av marka, spesielt sommers tid. I dag er Bergitte 86 år, og det opplyses at hun ikke lenger er i stand til å ta seg fram til fots. I følge søknaden opplyses at det er ti år siden Bergitte sist var på Kråklia, og hun har derfor lyst til å komme tilbake dit. Det opplyses at eneste realistiske mulighet nå er helikoptertransport. I søknaden skriver Ola Gråbak som er Bergittes sønn, at det vil bli leid helikopter hos Helitrans som er stasjonert på Værnes flyplass. Turen fra Værnes til Kråklia er estimert til ti minutter, det vil si 25 minutter tur retur inkludert landing i Kråklia. Det søkes om landingstillatelse for bringing og henting, det vil si to landinger med ei ukes mellomrom. Antatt landingssted er på et myrområde cirka 100 meter nedenfor hytta, hvor det er lite vegetasjon, og dermed påfølgende liten vegetasjonsskade som følge av landingen. Turen er ikke nøyaktig tidfesta, men det opplyses i søknaden at den er planlagt i siste halvdel av august Det er lagt vekt på, og tilpassa en tid av året da landingen ikke vil medføre belastning på hekkende fugler, eller i vesentlig grad forstyrre annet dyreliv i marka. Vedlegg: Søknad datert Kart Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt:

19 PS Sak 21/13 Vurdering: Kommunen kan med hjemmel i motorferdsellovens 6 gi tillatelse til landing og start av luftfartøy når det foreligger «særlige grunner». Det må imidlertid foretas en grundig vurdering av hver enkelt søknad. Ved vurderingen av om «særlige grunner» foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. Dersom kravet til «særlige grunner» er oppfylt, vil det bero på et forvaltningsskjønn om det skal gis tillatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens formål, hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan medføre. Dersom en søknad blir imøtekommet, kan kommunen sette vilkår for tillatelsen jfr. Lovens 6, 2. ledd. Myndighet til å avgjøre enkeltsaker etter 6 er lagt til kommunen. I Melhus har kommunestyret delegert myndighet etter 6 til komite for teknikk og miljø. I dette tilfelle gjelder søknaden en 86 årig person som ikke har annen mulighet til å komme seg ut i marka enn ved hjelp av et motorisert kjøretøy. Avstanden fra bilveg til setra i Kråklia er cirka 11 kilometer. Rådmannen er av den oppfatning av at helikopter er en skånsom måte å foreta befraktning med, sammenlignet med for eksempel et barmarkskjøretøy. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til årstida befraktningen skjer på av hensyn til fugle- og dyrelivet. Søkeren har selv tatt hensyn til dette forholdet, og ønsker å gjennomføre turen i slutten av august. Rådmannen ser på denne søknaden som et engangstilfelle. Med det mener rådmannen at det ikke bør bli en foreteelse som vil gjenta seg år etter år. Rådmannen mener heller ikke at saken vil skape presedens ved at kommunen vil motta mange lignende søknader i framtida. Dersom dette mot formodning skulle skje, vil det i hvert enkelt tilfelle bli foretatt en konkret vurdering i forhold til både behovet for transporten, og i forhold til den ulempe transporten vil medføre for naturmiljøet. Søknaden fra Bergitte Gråbak er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven 8 12, og vurderes å ikke gi negative konsekvenser for naturmiljøet. Konklusjon: Rådmannen ser på søknaden fra Bergitte Gråbak som et engangstilfelle som ikke vil skape presedens for lignende saker. Rådmannen legger avgjørende vekt på Bergitte Gråbak`s funksjonshemning som gjør at hun ikke har mulighet for å komme ut i marka uten motorisert hjelp. Rådmannen mener at bruk av helikopter er den mest skånsomme måten å komme seg ut i marka på sommerstid hvis en ikke kan bevege seg til fots. En forutsetning for tillatelsen er at transporten skjer på ei tid på året da det gir minst mulig forstyrrelse på fugle- og dyrelivet. En mener dette er ivaretatt ved at turen skal skje i august. Rådmannen foreslår derfor at komite for teknikk og miljø innvilger søknaden fra Bergitte Gråbak om å få benytte helikopter for befraktning til Kråklia i Flåmarka.

20 Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg Møtedato: Tid: Side Utv. saksnr. Arkivsaksnr. TILLEGGSSAKSLISTE Åpent FO 1/13 13/3880 Tvangsmulkt Spørsmål til diskusjon, interpellasjon Melhus kommune, Eventuelt forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

21 Tvangsmulkt Spørsmål til diskusjon, interpellasjon Melhus kommune FO Sak 1/13 Arkivsaksnummer: 13/3880 Saksbehandler: Mari Grongstad-Viken Behandling i Komite for teknikk og miljø Dato: FOsak: 1/13 Rådmannens forslag til vedtak: Saksutredning: -----Opprinnelig melding----- Fra: SVEIN HOVIN Sendt: 6. april :41 Til: Postmottak Melhus kommune Emne: Møte 25 april i Teknikk og miljø Spørsmål til diskusjon (interpellasjon?) på møtet 25 april. Tvangsmulkt Når kan det gies tvangsmulkt?, og når kan/skal tvangsmulkt ettergies? mvh Svein Hovin Medlem Teknikk og miljø

22 Delegerte vedtak tom Arkivsaksnummer: 13/3404 Saksbehandler: Mari Grongstad-Viken Rådmannens forslag til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& DS BYG 318/13 13/1386 AREAL/BYGG/INST Hans Ole Klomstad Søknad innvilget Delegert beh. - byggesak - 1/93 Nybygg.Kyllingfjøs DS BYG 326/13 12/7663 AREAL/BYGG/INST Høvdingeplassen AS Søknad innvilget Delegert beh. - byggesak - rammesøknafd- 91/8 Oppføring av bolig- og næringsbygg- riving av eksisterende bygning DS BYG 327/13 13/1229 AREAL/BYGG/JABU Hussein El-Souri Søknad innvilget Delegert behandling - byggesak - 185/28 Oppføring av fritidsbolig og garasje DS BYG 328/13 13/956 AREAL/BYGG/JABU Ann Ragnhild Gisnås Søknad innvilget Delegert behandling - byggesak - 215/65 Tak over eksisterende altan DS BYG 336/13 13/1618 AREAL/BYGG/JABU Even Borten Delegert behandling - byggesak - 30/30 Riving av eksisterende forsamlingshus DS BYG 347/13 13/2011 AREAL/BYGG/JABU

23 Bjørn Krogstad innvilget Delegert behandling - byggesak - 208/29 Riving av stabbur og låve Søknad DS BYG 358/13 12/7417 AREAL/BYGG/JABU Erna Hestnes Søknad avslått Delegert behandling - byggesak - 210/38 Bruksendring stabbur til bolig DS BYG 364/13 13/2009 AREAL/BYGG/INST Jens Losen Delegert beh. - byggesak - 70/8 nybygg garasje DS BYG 365/13 13/2203 AREAL/BYGG/NASM Kåre Olav Midtlyng Søknad innvilget Delegert beh. - byggesak. 216/3 - Oppføring av frittstående gjødselkum i forbindelse med kufjøs. DS BYG 372/13 12/7016 AREAL/BYGG/JABU Steinar Hegdal Søknad innvilget Delegert behandling - byggesak - 88/11 Rehabilitering av skorstein DS BYG 373/13 13/12 AREAL/BYGG/JABU Sigrid Ødegaard Søknad innvilget Delegert behandling - byggesak - 91/92 Oppføring enebolig DS BYG 374/13 13/1362 AREAL/BYGG/JABU Ottar Langås Søknad innvilget Delegert behandling - byggesak - 32/249 Nybygg garasje DS BYG 381/13 13/2060 AREAL/BYGG/INST John Buklev Delegert beh. - byggesak - 247/2 Tilbygg fjøs DS BYG 383/13 13/2434 AREAL/BYGG/JABU John Kjell Bye Søknad innvilget

24 Delegert behandling - byggesak - 208/17 Rehabilitering av skorstein DS BYG 384/13 13/2268 AREAL/BYGG/INST Øyvind Rye Delegert beh. - byggesak - 208/197 Bruksendring tilleggsdel til hoveddel DS BYG 385/13 13/2441 AREAL/BYGG/INST Kai Linnes Delegert beh. - byggesak - 224/1 Bruksendring- barnehage til bolig DS BYG 390/13 13/2435 AREAL/BYGG/JABU Håvard og Siv Janne Gravråk Søknad innvilget Delegert behandling - byggesak - 30/187 Montering av port og dør på carport DS BYG 391/13 13/2442 AREAL/BYGG/INST Kjetil Ler Delegert beh. - byggesak - 73/51 Nybygg garasje DS DEL 323/13 13/2271 AREAL/BYGG/NASM Bygg og Eiendom Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - delingssak. 78/1- Opprettelse av ny grunneiendom. Fradeling til uendret bruk. Gaia - lab. DS DEL 330/13 13/2270 AREAL/BYGG/NASM Bygg og Eiendom Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - delingssak. 238/66 - Overføring av areal til eiendommen gnr/bnr 238/124. Sti. DS TKN 380/13 13/1260 AREAL/BYGG/BESO Pålegg gitt Melding om delegert vedtak - 90/48 - OPPRYDDING I SPREDTE AVLØP DS TKN 386/13 13/1363 AREAL/BYGG/BESO Jonny Rimolsrønning Pålegg gitt 90/26 - MELDING OM VEDTAK. PÅLEGG OM TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSANLEGG

25 DS TKN 387/13 13/1370 AREAL/BYGG/BESO Pålegg gitt 90/21/0/1 - MELDING OM VEDTAK, PÅLEGG OM TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSANLEGG. VARSEL OM TVANGSMULKT. DS TKN 388/13 13/1371 AREAL/BYGG/BESO Anna Maria Tiller Pålegg gitt 90/21/0/2 - VEDTAK, PÅLEGG OM TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSANLEGG. VARSEL OM TVANGSMULKT. DS TKN 389/13 13/1402 AREAL/BYGG/BESO Pålegg gitt 90/25 - VEDTAK, PÅLEGG OM TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSANLEGG. VARSEL OM TVANGSMULKT. DS UT 362/13 12/6817 AREAL/BYGG/BESO Nils Husby Pålegg gitt 86/21 VEDTAK - PÅLEGG OM REHABILITERING AV AVLØPSANLEGG DS UT 363/13 12/6748 AREAL/BYGG/BESO Odd Bjarne Lerseth Pålegg gitt 86/34 - DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM REHABILITERING AV AVLØPSANLEGG DS UT 371/13 13/2092 AREAL/BYGG/DAHA Kristian Solberg Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - 220/1 UTSLIPP I FORBINDELSE MED REHABILITERING AV EKSISTERENDE VÅNINGSHUS DS UT 382/13 13/2112 AREAL/BYGG/DAHA Sivert Keiserås Søknad innvilget Delegert behandling utslippsak - 39/1,39/7 og 39/8 - Infiltrasjonsanlegg DS 42/13 12/7280 AREAL/LAND/JEGR Knut Aspås Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER VV 6712

26 DS 329/13 13/2451 AREAL/E-SKATT/RASE Søknad avslått Melding om delegert vedtak - Søknad om skoleskyss Runnel Marc Jade Daluyen DS 331/13 13/1768 AREAL/LAND/JEGR Håkon Sørum Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 332/13 13/1992 AREAL/LAND/JEGR Olve Midtlyng Melding om delegert vedtak - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 333/13 13/2054 AREAL/LAND/JEGR Mona Gaustad Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 334/13 13/1992 AREAL/LAND/JEGR Olve Midtlyng Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 335/13 13/2735 AREAL/LAND/JEGR Karl Sunnset Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 338/13 13/2754 AREAL/LAND/JEGR Håvard Quenild Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 339/13 12/7563 AREAL/LAND/JEGR Alexander Selven Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER LF 3631

27 DS 340/13 13/2867 AREAL/LAND/JEGR Ann Iren Trøan Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 342/13 13/2805 AREAL/LAND/JEGR Bjørn Midthjell Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 343/13 13/2779 AREAL/LAND/JEGR Ingar Sund Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 344/13 13/2839 AREAL/LAND/JEGR Asle Horghagen Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 345/13 13/1528 AREAL/LAND/JEGR Siri Moen Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 346/13 13/2663 AREAL/LAND/JEGR Christian Steinar Moan Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 348/13 13/2845 AREAL/LAND/JEGR Åsmund Walstad Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK

28 DS 349/13 13/2844 AREAL/LAND/JEGR Tom R. Langdal Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 350/13 13/2843 AREAL/LAND/JEGR Dag Overrein Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 351/13 13/2840 AREAL/LAND/JEGR Jon Mikal Solberg Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 352/13 13/2833 AREAL/LAND/JEGR Guri Sunnset Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 354/13 13/2881 AREAL/LAND/JEGR Stig Helgemo Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 355/13 13/2882 AREAL/LAND/JEGR Bardo Tanem Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 356/13 13/2900 AREAL/LAND/JEGR Halvor Midttømme Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 357/13 13/2836 AREAL/LAND/JEGR

29 Ingmunn Digre Søknad avslått Melding om delegert vedtak - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 359/13 13/2931 AREAL/LAND/JEGR Bjørn Skjevling Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 360/13 13/2834 AREAL/LAND/JEGR Sigurd Buklev Søknad avslått Melding om delegert vedtak - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 361/13 13/2837 AREAL/LAND/JEGR Gerd Larsen Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK DS 366/13 13/3049 AREAL/LAND/JEGR Jostein Flå Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 367/13 13/2064 AREAL/LAND/JEGR Bjørnar Lufall Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 368/13 13/570 AREAL/LAND/JEGR Knut Ryjord Carlsen Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 369/13 13/2065 AREAL/LAND/JEGR Harald Bøhle Søknad innvilget

30 Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 370/13 13/3069 AREAL/LAND/JEGR Ole Flåøien Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 375/13 13/3032 AREAL/LAND/JEGR Bjørn Egil Røe Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 376/13 13/3095 AREAL/LAND/JEGR Martin Myhr Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 377/13 13/3192 AREAL/LAND/JEGR Geir Midtlyng Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - SØKNAD OM DISP. FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. SNØSCOOTER DS 378/13 13/3193 AREAL/LAND/JEGR Ole Bjørseth Søknad innvilget Delegert vedtak - Skuterløyve - Søknad om dispensasjon fra"lov om motorferdsel i utmark og vassdrag" for bruk av snøscooter ett DS 379/13 12/6070 AREAL/BYGG/INFU Lasse Løftamo Pålegg gitt Melding om delegert vedtak - 73/4 Bruk av LNF-område, Stokkan grustak, - utsatt frist for retting

31 ... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&

32 100/91 Nybygg bolig, klage på vedtak Overført fra 12/4379 Arkivsaksnummer: 12/7126 Saksbehandler: Jan Erik Taylor Busæt Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av Pbl 1-9 tas ikke klager på vedtak i saksnr DS 9/13 til følge. Dette begrunnes i at det ikke er fremlagt nye opplysninger i saken og at tiltaket anses å være i tråd med gjeldene reguleringsplan. Vedtak fattet i saknr DS 9/13 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: /91 ETT-TRINN SØKNAD- NY BOLIG HESTTRØA Opplysninger om tiltakets ytre rammer 3. Merknader til nabovarsel C2, C3, C4 og C /91 Nybygg bolig. Hesttrøa Grunnkart 6. Plan sokkel og hovedet. 7. Snitt samt toppet.takplan 8. Risstegninger 9. Vedtak i sak DS 9/ Tillatelse til tiltak 11. Klage på byggesak 12. Klage på vedtak Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: 1. Nabovarsel 2. Tegninger 1. utkast 3. Søknader om ansvarsrett 4. Gjennomføringsplan 5. Avfallsplan og sluttrapport /91 Ber om forlenget frist 7. Trekk av søknad om forlenget svarfrist

33 Saksutredning: Det ble i sak DS 9/13, etter delegert myndighet fra Komite for teknikk og miljø, gitt tillatelse til oppføring av bolig på eiendommen Hesttrøa 20, gnr/bnr 100/91. Delegert vedtak og tillatelse til tiltak ble ekspedert den Det ble mottatt klager fra to naboer og Klagene er sitert nedenfor: Klage på byggesak i sak DS 9/13, fra Knut Ove Snøfugl, datert Angående byggetiltak på byggesak 100/91, arkivsaksnummer 12/7126,. mottatt den Det har kommet oss i hende at det foreligger nye tegninger på dette tiltaket. Da hevder vi at videre behandling på byggesaks kontoret må stanse inntil nytt nabovarsel er utsendt/levert nærmeste naboer som blir berørt. Vi mener derfor at nabovarsel utsendt ikke lenger er gyldig og vi krever derfor at saken blir behandlet på nytt. Klage på vedtak i sak DS 9/13, fra Erlend Røvde Solberg, datert Klage på vedtak i sak nr. 12/ Melhus Vi ønsker med dette å klage på vedtak i ovennevnte sak. Reguleringsplanens 1.2 slår fast at husene skal plasseres naturlig i terrenget, og at det skal tilstrebes en ensartet takvinkel innenfor det området huset skal oppføres. Iflg tegning er husets garasje plassert ca på kote 170. Innkjøring til nr 18 er på kote 168 Iflg snittegning skal grunnmur plasseres på kote 168,90, med topp på 172. Dette vil si at husets grunnmur vil stikke omlag 2 meter over bakken ved husets høyeste punkt! Søkers angivelse av kote 171,5 som atkomst er i det øverste sørøstlige hjørnet av tomten, og ikke der garasje/ innkjøring er inntegnet. Klage: 1. Vi kan ikke se at kommunen har begrunnet hvorfor man aksepterer grunnmur som stikker nesten en etasje over bakkenivå! Noe som medfører at man mot nord får en vegg som er ca 10 meter høy, over 4 meter høyere enn omkringliggende bebyggelse. Vi kan ikke se at dette er en naturlig plassering i terrenget. 2. Vi kan heller ikke se at kommunen har begrunnet hvorfor man ser bort fra å tilstrebe en ensartet takvinkel 3. Det er etter at innsigelser er gitt, innlevert nye tegninger til kommunen uten at nabovarsel er gitt til berørte naboer. 4. Iflg. Plan- og bygningsloven skal bygning ha avstand til nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde. Iflg snittegninger er byggets høyde i underkant av 10 meter. Vi savner begrunnelse for hvorfor det er gitt tillatelse til å fravike dette krevet. 5. Tegninger stemmer ikke overens med søker / tiltakshavers uttalelser hva angår høyder. Vi ber om at vedtaket trekkes, og at saken underlegges ny behandling.

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer.

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 15.03.2012 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer