HMS & RISIKOVURDERING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS & RISIKOVURDERING 2014"

Transkript

1 HMS & RISIKOVURDERING 2014

2 Innholdsfortegnelse GENERELT... 3 KATEGORIER... 3 TIDSPLAN... 3 KONKURRANSEREGLER RISIKOVURDERING... 5 HMS... 5 Deltakerne... 5 Arrangøren... 5 KILDER... 6 Vedlegg 1. Risikobeskrivelse for padling 2. Retningslinjer for elvesport i klubbregi 3. Risikovurdering generell 4. Faremoment strekningen Playrun/Normalen (Harlaug Bru til Faukstad) 5. Faresoner i Sjoa Elv 6. Beredskapsplan ved ulykke 2

3 GENERELT Konkurransen starter ved Harlaug bru og avsluttes på elv høyre i Faukstad, rett ved surfe bølgen. Meld dere på til Ella Camilla Dahle via facebook, e-post eller SMS. Startkontingent: 100, - nok. pr lag, betale før start til Ella. NB! Ingen parkering ved Harlaug bru. KATEGORIER NR 1 Første lag ned (Ved individuell start, lag med raskeste tid). NR 1 Rafting selskap (alle deltageren må jobbe i rafting firmaet). NR 1 Damelag. TIDSPLAN 17.00: Deltagerne møter på Øytun (take- out) for lasting av BÅTER & SHUTTLE. 17H15: Konkurranse regler på buss. 17h30: Lagkapteinmøte & trekning av startrekkefølgen : Fellesstart - flere enn 10 lag; Individuell start. 18H20: Finish elv høyre ved Faukstad SURFE EVJA : SURF SESSION : Premieutdeling ved Øytun. 3

4 KONKURRANSEREGLER 2014 Ved 2-10 lag: Max 7 personer per båt. Laget som trekker nummer nr 1 får først velge startposisjon osv. Båter kan være på vannet, begge sider av elven og oppstrøms for brua før start. Lagkapteinen holder båt og står på land, tørre føtter. Padlere kan sitte i båten. Ingen årer i vannet siste fem sekunder før start. Felles start. "Starteren " står på broen, godt synlig for deltakerne. Starterens arm går opp når det er 5 sek før start, går ned på GO! Tjuvstart gir 15 sek tilleggstid til den totale tiden. Etter målgang : Surf og moro for de som ønsker dette (med sikring av hverandre). Kunngjøring av vinnerne på fotballbanen etter surfingen Lagkapteinen er ansvarlig for å informere resten av laget om konkurransereglene. Ved 11 eller flere lag: Max 7 personer per båt. Individuell start, med 30 sek mellomrom mellom hver båt. Laget som trekker nummer nr 1 starter som nr 1, nr 2 som nr 2 osv. Samme startområde for alle båtene. En og en båt om gangen. Alle lagene er på land før start. Laget får 30 sekunder på seg til å komme seg ut i vannet med båten og alle deltagerne før tiden begynner å gå. Ingen årer i vannet siste fem sekunder før start. En person fra arrangøren holder igjen båten til tiden begynner å gå. Neste lag forflytter seg ned til elven når laget foran starter og gjør seg klare til sin tur. "Starteren " står og holder igjen båten ved elvebredden/startområdet, godt synlig for deltakerne, og gir tydelig startsignal. Starterens vil telle ned de siste 5 sek før start. Tjuvstart gir 15 sek tilleggstid til den totale tiden. Etter målgang : Surf og moro for de som ønsker dette (med sikring av hverandre). Kunngjøring av vinnerne på fotballbanen etter surfingen Lagkapteinen er ansvarlig for å informere resten av laget om konkurransereglene. 4

5 RISIKOVURDERING Generelle momenter: Risikovurderingen er dekket i vedleggene; Risikobeskrivelse for padling, Retningslinjer for elvepadling i klubbregi og Risikovurdering generell (Vedlegg 1, 2 og 3). Konkurransen går på strekningen Harlaug bru Øytun, Sjoa. Fellesstart ved mindre enn 10 lag Individuell start; ved flere enn 10 lag vil det bli individuell start. Starts intervall 30 sek mellom hver lag. Dette kan forhindre uønskede episoder i Golfstrømmen, samt at alle startende får lik start og like muligheter. Cut-off vannstand er Er vannstanden over Cut-off må arrangøren vurdere om det er forsvarlig å kjøre konkurransen. Alternativ ved høy vannstand er strekningen Skinnarberget Harlaug Bru. Gradering på strekningen er o Teknisk grad III o Konsekvens grad III o Samlet gradering grad III Generell beskrivelse av strekningen Harlaug Bru til Faukstad (Playrun/Normalen): - Se Faremoment strekningen Playrun/Normalen (Harlaug Bru til Faukstad) (vedlegg nr 4) for detaljert beskrivelse. - Utsatte områder ved relativ høy vannstand. Mulighet for flipp og svømmere. - Utsatte områder ved medium til lav vannstand. Mulighet for wraping. HMS Deltakerne Alle deltar på eget ansvar. Kvalifikasjonskrav: Trygg på elv grad III, eller rafting guide i registrert norsk raftingselskap. Hvert lag MÅ ta med sin egen førstehjelp, kasteline, wrap kit og en kajakkpadler som sikring. Lagene sikrer hverandre. Hvis noen av lagene har svømmere, flipper eller har problemer, ER første prioritet til de andre båtene å hjelpe til. Avvik fra dette gir umiddelbar diskvalifikasjon. Arrangøren Arrangøren stiller med en sikringspadler i front og en sweep padler (Disse padlerne er erfarne padlere med god taukompetanse. Har med mobiltelefon). 5

6 Sanitets- og sikkerhetspersonell på land er Thomas Ulekleiv (høyeste sanitetsutdannelse fra forsvaret og er utdannet Paramedic, redningsinstruktør Rescue 3 Norge). Evakuering: o Øvrige deltakende rafter til ilandføringspunkt. o Ordinær ambulanse bestilt fra 113 ved behov. o Følg Beredskapsplan (vedlegg 6). KILDER Risikobeskrivelse for padling, Retningslinjer for elvepadling i klubbregi og Risikovurdering generell (Vedlegg 1, 2 og 3) er hentet (kopiert og redigert med tillatelse av formann Odd Resser) fra Kongsberg Padleklubbs hjemmeside: Faresoner i Sjoa elv (Vedlegg 5), er hentet fra: under tittelen Viktig om rafting og padling i Sjoa elv Beredskapsplan ved ulykke (vedlegg 6) er kopiert og redigert med tillatelse av Anett Sjursheim, Sjoa Kajakksenter/Rescue 3 Norge. 6

7 VEDLEGG 1 RISIKOBESKRIVELSE FOR PADLING GENERELT Padling, og spesielt elvepadling, er en risikosport, og faren for at uønsket hendelse kan skje er alltid til stede. Sikker elvepadling handler om erfaring, ferdigheter, utstyr og forebyggende/risikoreduserende tiltak. RISIKOMOMENTER Padleklubbens hovedaktiviteter er forbundet med risiko. En egen risikovurdering for noen sentrale aktiviteter knyttet til klubbens aktiviteter er skilt ut i et eget vedlegg. Faremomenter, årsaker og tiltak listet opp i denne risikovurderingen må betraktes som et generelt grunnlag for vår aktivitet, men kan ikke under noen omstendighet antas å være komplett. Medlemmene oppfordres å gi løpende tilbakemeldinger til klubbens HMS-utvalg, slik at en større erfaringsdatabase kan bygges over tid. I alle tilfeller må enhver aktivitet innenfor klubbens regi inkludere en egen risikovurdering knyttet spesielt til den aktuelle aktiviteten. I tillegg til nevnte risikovurdering (Vedlegg 2) er noen andre aktuelle forhold omtalt under. Velt og svømming Å velte kajakken og deretter svømme er en av de meste sentrale risikomomentene i elvepadling. Årsaken kan være uhell på bølger, strømskiller, stein eller konstruksjoner i elva og ukyndighet. Faremomenter er personskade, sitte fast i båten eller ikke få rullet båten opp igjen. Ved svømming risikerer en nedkjøling, utmattelse, fastkiling, drukning Nedkjøling (hypotermi) Nedkjøling (hypotermi) er et vesentlig risikomoment ved padling i Norge, grunnet kaldt vær og vann selv om sommeren. Kulde svekker padlerens styrke og evne til å bedømme situasjoner fornuftig. Dersom en person eksponeres for kulde over et lengre tidsrom vil indikasjoner på hypotermi være ukontrollert skjelving, redusert styrke, problemer med koordinasjon, problemer med å snakke eller apati. Vannføring: Vannføring (vannpress) må vurderes før hver padletur. Høy vannføring og stort vannpress er ikke nødvendigvis et faremoment. Flere av elvene i Norge er avhengig av flom for å kunne padles. Imidlertid kan for høy vannføring skape formasjoner som kan utgjøre en risiko. Lengden på eventuelle svømminger øker normalt ved høy vannføring. Det er viktig å innhente informasjon om vannstand fra vannmåler (om mulig) før padleturen og vurdere dette opp mot tidligere erfaringer til gjeldende elv. Ved økt risiko knyttet til vannføring bør det foretaes en spesiell risikovurdering, og samtidig vurderes om gruppens sammensetning gjør den egnet til å gjennomføre turen. Fall og sklier: I tillegg til alle vanlig faremoment på elv kan fall og sklier utgjøre en spesiell fare med hensyn til dybden i landingsområdet.

8 Konstruksjoner: Man bør utvise stor forsiktighet i forhold til ferdsel nær alle konstruksjoner i eller ved elv. Rester etter konstruksjoner kan inneholde synlige og usynlige farer, for eksempel utstikkende armeringsjern. Vurder om det skal bæres rundt, ofte bæres det rundt slike punkter. Avstand, assistanse, varsling: Avstand til varsling, hjelp og tilgjengelighet i tilfelle ulykker er viktige faktorer ved elvepadling. Risiko ved bæringer: Ofte er transport av personer og/eller utstyr langs elvebredden nødvendig, enten i sammenheng med synfaringer eller bæringer rundt punkter eller for å starte eller avslutte turen. Dette kan medføre risiko for fall. Utøvere bør sikre seg og utstyr på tilstrekkelig måte ved bæringer. Tilstrekkelig kunnskap om taubruk er viktig. Ved planlegging av turer som kan inneholde punkter med usedvanlig krevende adkomst eller bæring, er det viktig å informere deltakerne om dette i god tid, slik at deltakere som ikke føler seg skikket til dette kan trekke seg fra turen.

9 VEDLEGG 2 RETNINGSLINJER FOR ELVESPORT I KLUBBREGI GENERELT Padleklubbens retningslinjer knyttet til sikkerhet ved utførelse av klubbens hovedaktivitet er generelle og ikke altomfattende. Det er viktig å merke seg at klubbens hovedaktivitet av natur vil kunne innebære store variasjoner som vil kreve spesielle tiltak for å sikre forsvarlig utførelse. PADLING UTENFOR KLUBBREGI Turer som er avtalt mellom utøvere gjennom klubbens nettverk regnes som utenfor klubbregi dersom det ikke er spesifikt lyst ut som klubbtur. Dette vil da være en privat tur. Deltakere med medlemskap i klubben oppfordres allikevel til å vise ansvar på slike turer, og gå foran som et godt forbilde i padlemiljøet, spesielt med hensyn til sikkerhet. RETNINGSLINJER FOR PADLING I KLUBBREGI Padleklubbens regler for padling i klubbregi skal følges av alle deltakere på klubbtur/klubbarrangement. Padling i klubbregi skal ledes av en Padlegruppeleder. Padlegruppeleder skal følge arbeidsinstruksen i Instruks for padlegruppeleder. FORMÅL Retningslinjer for padling i klubbregi er basert på risikomomenter og den generelle risikovurderingen, og har som formål å skissere hvilket minimums nivå av sikkerhet og rutiner som forventes av normal aktivitet (padleturer) under klubbarrangement i klubben Elvesport er en aktivitet som innebærer en risiko, og det er derfor nødvendig med risikoreduserende tiltak. Omfanget av tiltakene vil variere avhengig av type aktivitet som skal utføres, de stedlige forholdene, og gruppen som skal utføre aktiviteten. Det vil derfor forekomme situasjoner der retningslinjene i dette dokumentet kan eller bør fravikes. En spesifikk risikovurdering av aktiviteten som skal utføres vil eventuelt bestemme om det er behov for ytterligere tiltak, eller om det kan være forsvarlig å redusere tiltakene. Dokumentet er for øvrig tilpasset elvepadling i kano eller kajakk, og det kan således være nødvendig med andre tiltak ved aktiviteter som for eksempel rafting, elvebrett etc. Retningslinjene i dette dokumentet må anses som en basis for padleaktivitet i klubben, som vil dekke en rekke av klubbens normale elveaktiviteter, herunder faste treninger. Nedenfor presenteres generelt elvevett. Elvevett må ikke oppfattes som absolutte regler. For å ivareta sikkerheten under padling er ferdigheter og vurderingsevne viktigere enn å følge absolutte regler: Padling i elv forutsetter at padleren kan svømme. Padle ikke i stryk før nødvendig opplæring er gjennomgått.

10 Padlere på begynnernivå må alltid være sammen med tilstrekkelig erfarne padlere på elva. Ha alltid med nødvendig sikkerhetsutstyr. Organiser gruppa på en måte som ivaretar sikkerheten til hvert enkelt medlem i gruppa og gruppa som helhet. Synfar uoversiktlige stryk. En risikovurdering for klubbens hovedaktivitet er gjennomført, og resultatene er beskrevet i dokumentet Risikovurdering for x Padleklubb. Denne risikovurderingen inkluderer sentrale deler ved vår aktivitet der det er knyttet en generell risiko. Det vil være stor variasjon i de stedlige risikofaktorene, og det bør derfor utføres en mer detaljert gjennomgang av risikoelement for hver enkelt padletur. Det er imidlertid viktig å ta med i vurderingene at intet tiltak kan erstatte egenskaper til enkeltindividene som holdninger, aktsomhet, erfaring og opplæring. Det vil således være viktig for klubben å arbeide med holdningene til HMS og stimulere til økt kompetanse på området blant medlemmene. INFORMASJON OM TURER Alle turer som arrangeres i regi av klubbens skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer deres erfarings- og ferdighetsnivå. Mer utfyllende informasjon om turen enn det som fremgår av terminliste skal kunne gis av turleder/kontaktperson eller medlemmer av styret. RETNINGSLINJER Gjennomføring av elvesport i klubbregi: 1. All aktivitet i rennende vann skal i utgangspunktet utføres av en gruppe deltakere og ha en utpekt padlegruppeleder. Unntak fra dette vil kunne forekomme der det av praktiske årsaker ikke lar seg gjøre å organisere aktiviteten i gruppe, eller der det vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig å avvike dette. Eksempel på unntak vil være klubbens faste padletreninger innenfor et begrenset område. Padlegruppeleders plikt og myndighet er beskrevet i Instruks for padlegruppeleder. 2. Padletur i regi av x Padleklubb skal foregå på en mest mulig forsvarlig og sikker måte. Sikkerhet skal alltid prioriteres. 3. Padlegruppen skal innrette seg etter Padleklubbens retningslinjer og padlegruppelederens instrukser. 4. Deltakere kan før eller underveis avvises fra å delta i aktiviteten. Begrunnelse for dette kan for eksempel være: a. Gruppens sammensetning. b. Person mangler grunnleggende eller nødvendig utstyr for å delta. c. Person er ikke skikket til å delta på den aktuelle aktiviteten eller turen. d. Personen er uvillig til å innrette seg etter Padleklubbens retningslinjer og/eller

11 gruppelederens instrukser. 5. Enhver deltaker har rett og plikt til å stanse all uforsvarlig aktivitet, samt og varsle eventuelle brudd på Padleklubbenss retningslinjer. 6. Padling rennende vann i regi av x Padleklubb betinger en gruppe på 2 eller flere padlere. Anbefalt minimum deltakere er I krevende elver bør øvre størrelse på gruppen begrenses slik at det er mulig å holde oversikt over padlerne. 8. Forholdet mellom erfarne og uerfarne padlere må vurderes, avhengig av vanskelighetsgraden på elven. Ved stor sannsynlighet for svømmere skal gruppen bestå av tilstrekkelig antall erfarne padlere til at nødvendige redningsaksjoner kan gjennomføres på en forsvarlig måte. 9. Alle deltakere i elvesportsaktiviteter i regi av Padleklubben skal være iført minimums grunnutrustning bestående av: a. Hjelm beregnet for elvesport b. Flytevest beregnet for elvesport c. Bekledning som beskytter mot nedkjøling (avhengig av vann og lufttemperatur) d. Kasteline e. Kniv Deltakere på nybegynnerkurs eller under grunnopplæring forventes ikke ha egen kasteline og kniv. 10. Alle kajakker skal være utstyrt med flyteposer eller annen godkjent oppdrift. 11. Ved rafting i klubbregi (turer på ukjente elver eller elver med vansklighetsgrad 2 eller mer) og med personer uten rafting erfaring, skal alltid rafterne ha med seg minimum en sikringspadler eller en annen raft. 12. Som et minimum av sikkerhetsutstyr skal Padlegruppeleder/aktivitetsleder sikre at følgende utstyr er med i gruppa: Kasteliner, avhengig av risikoforhold. Utgangspunktet er 1 pr deltaker. Padlegruppeleder vurdere ift den enkelte tur Kniv. Kniv i raft skal være utformet slik at den kan punktere og skjære opp raften. Pin-kit bestående av 1 båndslynge på ca 2 meter (4m i omkrets), 2 Skrukarabinere, 2 Prusikslynger (min 5 mm). Tautrinser er en fordel (obligatorisk ved rafting) Førstehjelpspakning for stopping av blødninger, behandling av sårskader og HLR. Mobiltelefon anbefales Reserveåre anbefales, og særlig der bæring ut er krevende eller kompleks. Flip-line skal være med i raft. Elveredning Elvepadlere bør så snart man føler seg komfortabel med elvepadling gjøre seg kjent med grunnleggende redningsteknikker i elv. Padlere med erfaring må kunne bidra i en eventuell

12 redningsaksjon hvor dette ikke utsetter deltakeren for unødig risiko. Klubben forventer at elvepadlere, snarest mulig etter at våttkort er utstedt, deltar på NPF-approbert sikkerhetskurs. Forsøpling: Ta med søppel hjem. Forlat leirplass som da du kom eller bedre.

13 VEDLEGG 3 RISIKOVURDERING - Generell Nr. Arbeidsoperasjon Faremoment Årsak Risikoreduserende tiltak Kommentar 1 Transport 1.1 Trafikk Generell trafikkfare Diverse Forholdet er ikke videre behandlet, da det forutsetter at vanlige normer og regler for vegtrafikk overholdes. 1.2 Transport av utstyr Løs last på takstativ Dårlig, feil eller mangelfull sikring Sikre last tilstrekkelig med de nødvendige midler. Ved tvil om lasten er sikret godt nok anbefales å stanse eller henger. Forøvrig forutsettes at andre regelverk med etter en kort stund for å kontrollere at lasten fortsatt sitter godt nok. hensyn til last på tak eller henger følges. 1.3 Parkering Hindre trafikk eller skape farlige Mangelfull, feil eller dårlig midlertidig trafikale situasjoner under parkering, eller permanent parkering av-og pålasting. 1.4 Av-/påstigning Skape farlige situasjoner for fører eller passasjerer under av -og påstigning 2 Ferdsel på land 2.1 Bæring, synfaring Fall på land Bratt terreng, glatt terreng, Vurder om det finnes annen sikrere adkomst i nærheten. eller annen aktivitet på land ulendt terreng Bruke tau eller klatreutstyr om nødvendig. Hjelp hverandre. Vurder om alle i gruppa er skikket til den valgte ferden. 2.2 Fall i vann Bratt, ulendt, glatt Samme tiltak som for fall på land. I tillegg: Benytt sikkerhetsutstyr som i elv Se også momenter under "nedkjøling" ved ferdsel nærmere enn 3 m fra strømmende vann. Ta med kasteline ved synfaring og lignende. 3 Ferdsel i rolig vann 3.1 Nedkjøling; Nedkjøling, nedsatt vurderingsevne Hypotermi Vær kledd for den aktuelle turen og de rådende forholdene. Merk spesielt turer om våren når kan være resultat av både eller nedsatt styrke Ved fall i vann, påse at det settes av tid til, om nødvendig, skifte av klær. lufttemperaturen kan være forholdsvis høy, kaldt vær/dårlig klær og fall i vann. Vurder alltid temperatur både i vann og i luft ved valg av bekledning. men vanntemperaturen fortsatt er vinterlig Pass på at kameratene dine og ser etter tegn på hypotermi; skjelving, redusert styrke, redusert koordinasjonsevne, redusert taleevne, apati. 3.2 Drukning Fall i vann, velt av båt Pass på kameratene, og påse at folk som kantrer faktisk kommer seg opp. Det vises til regler for flytevest og redningsutstyr for fritidsbåter, Flytevest skal alltid benyttes. og medlemmene oppfordres til å følge normale sjøvettregler. Bruk nødvendig bekledning for de aktuelle forholdene (våtdrakt/tørrdrakt) 3.3 Kollisjon med annet fartøy Feil manøvrering, dårlig synfaring eller Det vises til regler vedrørende ferdsel på sjøen. Vær synlig. feilberegninga av kurs og hastighet. Bruk lykt i mørket og ved dårlig sikt. Beregn ekstra god avstand til andre båter. Ikke regn med at andre båtførere ser/bryr seg om deg. 4 Ferdsel i strømmende vann 4.1 Nedkjøling, nedsatt vurderingsevne Hypotermi Vær kledd for den aktuelle turen og de rådende forholdene. De fleste forholde i Norge krever en form for eller nedsatt styrke Ved fall vann, påse at det settes av tid til, om nødvendig, skifte av klær. bekledning for å motvirke nedkjøling ved ferdsel i rennende vann. Vurder alltid temperatur både i vann og i luft ved valg av bekledning. Pass på at kameratene dine og ser etter tegn på hypotermi; skjelving, redusert styrke, redusert koordinasjonsevne, redusert taleevne, apati. 4.2 Problemer med redning av Manglende personell, Vurder sammensetningen av gruppen med hensyn til antall "sterke" og "svake" padlere. svømmende padlere manglende utstyr (taukroker), Ha nødvendig utstyr tilgjengelig (taukroker og kasteliner). manglende sikring på land. Vurder behov for spesiell sikring på land ved vanskelige partier eller om gruppens sammensetning gjør redning av eventuelle svømmere vanskelig. 4.3 Problemer med redning av utstyr Manglende personell, Redning av eget eller andres utstyr skal alltid nedprioriteres til fordel for redning av mennesker. manglende utstyr (taukroker), Vurder fare for deg selv før du prøver å redde utstyr. manglende sikring på land. Vurder fare for å bli "alene på elva" dersom du går etter utstyr, og avbryt om nødvendig. Ved tap av utstyr (spesielt båt) skal man varsle lokalt politi så snart som mulig (for å forhindre unødvendig leteaksjoner). 4.4 Manglende oversikt over Oppdeling av gruppen Sørg for å samle gruppen etter spesielle hendelser. gruppens medlemmer Dersom gruppen har blitt redusert eller delt, vurder om etter spesielle hendelser gruppens sammensetning er skikket til videre padling. Dersom du blir adskilt fra gruppens leder; meld fra hvor du er og hvilken tilstand du er i. Oppsøk gruppen og gi beskjed om at du velger å avbryte turen. Det er viktig at atskilt personell vurdere muligheten for at de kan bli vurdert som "savnet" - dette kan skape unødvendig og potensielt farlig lete- og redningsaksjoner. 5 Ulykker relatert til elvesport 5.1 Lettere personskade Førstehjelp Gruppen skal medbringe nødvendig utstyr, deriblant førstehjelpsutstyr. Vær oppmerksom på potensielle psykologiske virkninger av Alle medlemmene oppfordres til å tilegne seg kunnskap om førstehjelp. alle skader - disse kan redusere dømmekraften Klubben skal regelmessig aktivt tilby grunnleggende førstehjelpskurs til medlemmene. og/eller påvirke gruppemedlemmets evne til videre aktivitet. 5.2 Alvorlig personskade Skader som krever tilsyn av lege Om nødvendig må pasienten snarest evakueres til egnede fasiliteter Dersom gruppen er i tvil om tiltaket, og/eller ambulanse/redningshelikopter tilkalles. skal det "tyngste" av de aktuelle tiltakene velges. 5.3 Fastklemming, isolering på "øy" etc. Fastkiling i formasjon, strøm eller isolasjon Gruppen skal medbringe nødvendig utstyr, deriblant kasteliner og "wrapkit". Bruk den nødvendige tiden til å gjennomføre og på uegnet plass Alle medlemmene oppfordres til å tilegne seg kunnskaper om elveredning. fullføre redningen - ikke ta unødvendige sjanser. (øde øy, vanskelig utgangspunkt etc.) Klubben skal regelmessig aktivt tilby grunnleggende sikkerhetsopplæring.

14 VEDLEGG 4 Faremoment strekningen Playrun/normalen (Harlaug Bru til Faukstad) Navn Beskrivelse Fare Kommentar Golvstrømmen Stor valse elv venstre, mindre skråvalse elv høyre. Mulighet for flipp ved alle vannstander Følg "tunga" mellom valsene. Terskler mellom Flere terskler elv venstre Ved rette vannstand vil disse tersklene Følg senter eller senter høyre. Golvstrømmen og Høystakken mellom golvstrømmen og Høystakken holde båt og svømmere. Kan være vanskelig å svømme ut av. Høystakken Bølgetog elv senter, senter venstre Mulighet for flipp ved alle vannstander Følg elv senter, senter høyre. 354 Stor stein elv høyre over mot senter. Ved høy vannstand (vann over steinen). Følge hovedstrøm til venstre for steinen. Svingen/Ølmaskinen Lang høyre sving, flere skrå bølger i yttersving Mulighet for flipp ved alle vannstander. Start tidlig med planlegging av og avsluttenede valse ved utgangen av svingen. på flere av bølgene og valsene høyre svingen. Velg innersving ved høyt vann. To wrapesteiner Ca 100 meter etter Svingen/Ølmaskinen ligger det Mulighet for wrap ved middels Unngå sideveis kontakt mot steinene. to store steiner i hovedstrømmen til lav vannstand. Gå til venstre for steinene. elv senter mot høyre.. Faukstad bru til Fakustad surf Bølgetog elv senter og venstre etter brua. Mulighet for flipp etter brua Hold senter venstre eller elv venstre før og ved brua. Deretter rolig parti før Faukstad droppet, ved relativt høy vannstand. Gå venste linje ned Faukstad droppet. som er en stor valse i senter av elva. Senter av Faukstad droppet bør ikke raftes. Mulig linje ned høyre side av Faukstad droppet (bør synfares første gangen).

15

16 BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE Paramedic & Thomas Ulekleiv mobil: PERSON SKADE: TILGANG TIL PASIENTEN: IKKE UMIDDELBAR TILGANG TIL PASIENTEN: SIKRE SKADESTEDET - Stabilisere pasienten SIKRE SKADESTEDET - Oppretthold gruppekontroll - Oppretthold gruppekontroll RING # Ring iht etablert beredskapsplan for ulykke for raft racet Thomas Ulekleiv mobil: HVEM RINGER, FRA HVOR. -Kort situasjons rapport 2. HVA HAR INNTRUFFET. -Videre plan 3. Navn på skadet person -Spesielle behov Bevissthet Åndedrett RING # 113 Puls Smerter 1. HVEM RINGER, FRA HVOR. 4. BEKREFT MELDINGEN 2. HVA HAR INNTRUFFET. 3. Navn på skadet person ETABLERE OG MERKE MØTEPLASS Bevissthet FOR REDNINGSPERSONELL. Åndedrett Puls Smerter 4. BEKREFT MELDINGEN ETABLERE OG MERKE MØTEPLASS FOR REDNINGSPERSONELL. SAVNET PERSON: IVERKSETT EGET HASTESØK I HENHOLD TIL RESSURSER OG SITUASJON. RING Thomas Ulekleiv mobil: Kort situasjons rapport -Avtale videre arbeidsoppgaver -Beredskapsplan for ulykke i elv aktiveres DERETTER VARSLE # 112 OPPRETTHOLD GRUPPEKONTROLL Viktige telefonnr: Rescue 3 Norge AS: (Anett) / (Jan) Heidal Rafting, Tor Aamodt: GO Rafting, Gaus: Sjoa Rafting: