HMS & RISIKOVURDERING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS & RISIKOVURDERING 2014"

Transkript

1 HMS & RISIKOVURDERING 2014

2 Innholdsfortegnelse GENERELT... 3 KATEGORIER... 3 TIDSPLAN... 3 KONKURRANSEREGLER RISIKOVURDERING... 5 HMS... 5 Deltakerne... 5 Arrangøren... 5 KILDER... 6 Vedlegg 1. Risikobeskrivelse for padling 2. Retningslinjer for elvesport i klubbregi 3. Risikovurdering generell 4. Faremoment strekningen Playrun/Normalen (Harlaug Bru til Faukstad) 5. Faresoner i Sjoa Elv 6. Beredskapsplan ved ulykke 2

3 GENERELT Konkurransen starter ved Harlaug bru og avsluttes på elv høyre i Faukstad, rett ved surfe bølgen. Meld dere på til Ella Camilla Dahle via facebook, e-post eller SMS. Startkontingent: 100, - nok. pr lag, betale før start til Ella. NB! Ingen parkering ved Harlaug bru. KATEGORIER NR 1 Første lag ned (Ved individuell start, lag med raskeste tid). NR 1 Rafting selskap (alle deltageren må jobbe i rafting firmaet). NR 1 Damelag. TIDSPLAN 17.00: Deltagerne møter på Øytun (take- out) for lasting av BÅTER & SHUTTLE. 17H15: Konkurranse regler på buss. 17h30: Lagkapteinmøte & trekning av startrekkefølgen : Fellesstart - flere enn 10 lag; Individuell start. 18H20: Finish elv høyre ved Faukstad SURFE EVJA : SURF SESSION : Premieutdeling ved Øytun. 3

4 KONKURRANSEREGLER 2014 Ved 2-10 lag: Max 7 personer per båt. Laget som trekker nummer nr 1 får først velge startposisjon osv. Båter kan være på vannet, begge sider av elven og oppstrøms for brua før start. Lagkapteinen holder båt og står på land, tørre føtter. Padlere kan sitte i båten. Ingen årer i vannet siste fem sekunder før start. Felles start. "Starteren " står på broen, godt synlig for deltakerne. Starterens arm går opp når det er 5 sek før start, går ned på GO! Tjuvstart gir 15 sek tilleggstid til den totale tiden. Etter målgang : Surf og moro for de som ønsker dette (med sikring av hverandre). Kunngjøring av vinnerne på fotballbanen etter surfingen Lagkapteinen er ansvarlig for å informere resten av laget om konkurransereglene. Ved 11 eller flere lag: Max 7 personer per båt. Individuell start, med 30 sek mellomrom mellom hver båt. Laget som trekker nummer nr 1 starter som nr 1, nr 2 som nr 2 osv. Samme startområde for alle båtene. En og en båt om gangen. Alle lagene er på land før start. Laget får 30 sekunder på seg til å komme seg ut i vannet med båten og alle deltagerne før tiden begynner å gå. Ingen årer i vannet siste fem sekunder før start. En person fra arrangøren holder igjen båten til tiden begynner å gå. Neste lag forflytter seg ned til elven når laget foran starter og gjør seg klare til sin tur. "Starteren " står og holder igjen båten ved elvebredden/startområdet, godt synlig for deltakerne, og gir tydelig startsignal. Starterens vil telle ned de siste 5 sek før start. Tjuvstart gir 15 sek tilleggstid til den totale tiden. Etter målgang : Surf og moro for de som ønsker dette (med sikring av hverandre). Kunngjøring av vinnerne på fotballbanen etter surfingen Lagkapteinen er ansvarlig for å informere resten av laget om konkurransereglene. 4

5 RISIKOVURDERING Generelle momenter: Risikovurderingen er dekket i vedleggene; Risikobeskrivelse for padling, Retningslinjer for elvepadling i klubbregi og Risikovurdering generell (Vedlegg 1, 2 og 3). Konkurransen går på strekningen Harlaug bru Øytun, Sjoa. Fellesstart ved mindre enn 10 lag Individuell start; ved flere enn 10 lag vil det bli individuell start. Starts intervall 30 sek mellom hver lag. Dette kan forhindre uønskede episoder i Golfstrømmen, samt at alle startende får lik start og like muligheter. Cut-off vannstand er Er vannstanden over Cut-off må arrangøren vurdere om det er forsvarlig å kjøre konkurransen. Alternativ ved høy vannstand er strekningen Skinnarberget Harlaug Bru. Gradering på strekningen er o Teknisk grad III o Konsekvens grad III o Samlet gradering grad III Generell beskrivelse av strekningen Harlaug Bru til Faukstad (Playrun/Normalen): - Se Faremoment strekningen Playrun/Normalen (Harlaug Bru til Faukstad) (vedlegg nr 4) for detaljert beskrivelse. - Utsatte områder ved relativ høy vannstand. Mulighet for flipp og svømmere. - Utsatte områder ved medium til lav vannstand. Mulighet for wraping. HMS Deltakerne Alle deltar på eget ansvar. Kvalifikasjonskrav: Trygg på elv grad III, eller rafting guide i registrert norsk raftingselskap. Hvert lag MÅ ta med sin egen førstehjelp, kasteline, wrap kit og en kajakkpadler som sikring. Lagene sikrer hverandre. Hvis noen av lagene har svømmere, flipper eller har problemer, ER første prioritet til de andre båtene å hjelpe til. Avvik fra dette gir umiddelbar diskvalifikasjon. Arrangøren Arrangøren stiller med en sikringspadler i front og en sweep padler (Disse padlerne er erfarne padlere med god taukompetanse. Har med mobiltelefon). 5

6 Sanitets- og sikkerhetspersonell på land er Thomas Ulekleiv (høyeste sanitetsutdannelse fra forsvaret og er utdannet Paramedic, redningsinstruktør Rescue 3 Norge). Evakuering: o Øvrige deltakende rafter til ilandføringspunkt. o Ordinær ambulanse bestilt fra 113 ved behov. o Følg Beredskapsplan (vedlegg 6). KILDER Risikobeskrivelse for padling, Retningslinjer for elvepadling i klubbregi og Risikovurdering generell (Vedlegg 1, 2 og 3) er hentet (kopiert og redigert med tillatelse av formann Odd Resser) fra Kongsberg Padleklubbs hjemmeside: Faresoner i Sjoa elv (Vedlegg 5), er hentet fra: under tittelen Viktig om rafting og padling i Sjoa elv Beredskapsplan ved ulykke (vedlegg 6) er kopiert og redigert med tillatelse av Anett Sjursheim, Sjoa Kajakksenter/Rescue 3 Norge. 6

7 VEDLEGG 1 RISIKOBESKRIVELSE FOR PADLING GENERELT Padling, og spesielt elvepadling, er en risikosport, og faren for at uønsket hendelse kan skje er alltid til stede. Sikker elvepadling handler om erfaring, ferdigheter, utstyr og forebyggende/risikoreduserende tiltak. RISIKOMOMENTER Padleklubbens hovedaktiviteter er forbundet med risiko. En egen risikovurdering for noen sentrale aktiviteter knyttet til klubbens aktiviteter er skilt ut i et eget vedlegg. Faremomenter, årsaker og tiltak listet opp i denne risikovurderingen må betraktes som et generelt grunnlag for vår aktivitet, men kan ikke under noen omstendighet antas å være komplett. Medlemmene oppfordres å gi løpende tilbakemeldinger til klubbens HMS-utvalg, slik at en større erfaringsdatabase kan bygges over tid. I alle tilfeller må enhver aktivitet innenfor klubbens regi inkludere en egen risikovurdering knyttet spesielt til den aktuelle aktiviteten. I tillegg til nevnte risikovurdering (Vedlegg 2) er noen andre aktuelle forhold omtalt under. Velt og svømming Å velte kajakken og deretter svømme er en av de meste sentrale risikomomentene i elvepadling. Årsaken kan være uhell på bølger, strømskiller, stein eller konstruksjoner i elva og ukyndighet. Faremomenter er personskade, sitte fast i båten eller ikke få rullet båten opp igjen. Ved svømming risikerer en nedkjøling, utmattelse, fastkiling, drukning Nedkjøling (hypotermi) Nedkjøling (hypotermi) er et vesentlig risikomoment ved padling i Norge, grunnet kaldt vær og vann selv om sommeren. Kulde svekker padlerens styrke og evne til å bedømme situasjoner fornuftig. Dersom en person eksponeres for kulde over et lengre tidsrom vil indikasjoner på hypotermi være ukontrollert skjelving, redusert styrke, problemer med koordinasjon, problemer med å snakke eller apati. Vannføring: Vannføring (vannpress) må vurderes før hver padletur. Høy vannføring og stort vannpress er ikke nødvendigvis et faremoment. Flere av elvene i Norge er avhengig av flom for å kunne padles. Imidlertid kan for høy vannføring skape formasjoner som kan utgjøre en risiko. Lengden på eventuelle svømminger øker normalt ved høy vannføring. Det er viktig å innhente informasjon om vannstand fra vannmåler (om mulig) før padleturen og vurdere dette opp mot tidligere erfaringer til gjeldende elv. Ved økt risiko knyttet til vannføring bør det foretaes en spesiell risikovurdering, og samtidig vurderes om gruppens sammensetning gjør den egnet til å gjennomføre turen. Fall og sklier: I tillegg til alle vanlig faremoment på elv kan fall og sklier utgjøre en spesiell fare med hensyn til dybden i landingsområdet.

8 Konstruksjoner: Man bør utvise stor forsiktighet i forhold til ferdsel nær alle konstruksjoner i eller ved elv. Rester etter konstruksjoner kan inneholde synlige og usynlige farer, for eksempel utstikkende armeringsjern. Vurder om det skal bæres rundt, ofte bæres det rundt slike punkter. Avstand, assistanse, varsling: Avstand til varsling, hjelp og tilgjengelighet i tilfelle ulykker er viktige faktorer ved elvepadling. Risiko ved bæringer: Ofte er transport av personer og/eller utstyr langs elvebredden nødvendig, enten i sammenheng med synfaringer eller bæringer rundt punkter eller for å starte eller avslutte turen. Dette kan medføre risiko for fall. Utøvere bør sikre seg og utstyr på tilstrekkelig måte ved bæringer. Tilstrekkelig kunnskap om taubruk er viktig. Ved planlegging av turer som kan inneholde punkter med usedvanlig krevende adkomst eller bæring, er det viktig å informere deltakerne om dette i god tid, slik at deltakere som ikke føler seg skikket til dette kan trekke seg fra turen.

9 VEDLEGG 2 RETNINGSLINJER FOR ELVESPORT I KLUBBREGI GENERELT Padleklubbens retningslinjer knyttet til sikkerhet ved utførelse av klubbens hovedaktivitet er generelle og ikke altomfattende. Det er viktig å merke seg at klubbens hovedaktivitet av natur vil kunne innebære store variasjoner som vil kreve spesielle tiltak for å sikre forsvarlig utførelse. PADLING UTENFOR KLUBBREGI Turer som er avtalt mellom utøvere gjennom klubbens nettverk regnes som utenfor klubbregi dersom det ikke er spesifikt lyst ut som klubbtur. Dette vil da være en privat tur. Deltakere med medlemskap i klubben oppfordres allikevel til å vise ansvar på slike turer, og gå foran som et godt forbilde i padlemiljøet, spesielt med hensyn til sikkerhet. RETNINGSLINJER FOR PADLING I KLUBBREGI Padleklubbens regler for padling i klubbregi skal følges av alle deltakere på klubbtur/klubbarrangement. Padling i klubbregi skal ledes av en Padlegruppeleder. Padlegruppeleder skal følge arbeidsinstruksen i Instruks for padlegruppeleder. FORMÅL Retningslinjer for padling i klubbregi er basert på risikomomenter og den generelle risikovurderingen, og har som formål å skissere hvilket minimums nivå av sikkerhet og rutiner som forventes av normal aktivitet (padleturer) under klubbarrangement i klubben Elvesport er en aktivitet som innebærer en risiko, og det er derfor nødvendig med risikoreduserende tiltak. Omfanget av tiltakene vil variere avhengig av type aktivitet som skal utføres, de stedlige forholdene, og gruppen som skal utføre aktiviteten. Det vil derfor forekomme situasjoner der retningslinjene i dette dokumentet kan eller bør fravikes. En spesifikk risikovurdering av aktiviteten som skal utføres vil eventuelt bestemme om det er behov for ytterligere tiltak, eller om det kan være forsvarlig å redusere tiltakene. Dokumentet er for øvrig tilpasset elvepadling i kano eller kajakk, og det kan således være nødvendig med andre tiltak ved aktiviteter som for eksempel rafting, elvebrett etc. Retningslinjene i dette dokumentet må anses som en basis for padleaktivitet i klubben, som vil dekke en rekke av klubbens normale elveaktiviteter, herunder faste treninger. Nedenfor presenteres generelt elvevett. Elvevett må ikke oppfattes som absolutte regler. For å ivareta sikkerheten under padling er ferdigheter og vurderingsevne viktigere enn å følge absolutte regler: Padling i elv forutsetter at padleren kan svømme. Padle ikke i stryk før nødvendig opplæring er gjennomgått.

10 Padlere på begynnernivå må alltid være sammen med tilstrekkelig erfarne padlere på elva. Ha alltid med nødvendig sikkerhetsutstyr. Organiser gruppa på en måte som ivaretar sikkerheten til hvert enkelt medlem i gruppa og gruppa som helhet. Synfar uoversiktlige stryk. En risikovurdering for klubbens hovedaktivitet er gjennomført, og resultatene er beskrevet i dokumentet Risikovurdering for x Padleklubb. Denne risikovurderingen inkluderer sentrale deler ved vår aktivitet der det er knyttet en generell risiko. Det vil være stor variasjon i de stedlige risikofaktorene, og det bør derfor utføres en mer detaljert gjennomgang av risikoelement for hver enkelt padletur. Det er imidlertid viktig å ta med i vurderingene at intet tiltak kan erstatte egenskaper til enkeltindividene som holdninger, aktsomhet, erfaring og opplæring. Det vil således være viktig for klubben å arbeide med holdningene til HMS og stimulere til økt kompetanse på området blant medlemmene. INFORMASJON OM TURER Alle turer som arrangeres i regi av klubbens skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer deres erfarings- og ferdighetsnivå. Mer utfyllende informasjon om turen enn det som fremgår av terminliste skal kunne gis av turleder/kontaktperson eller medlemmer av styret. RETNINGSLINJER Gjennomføring av elvesport i klubbregi: 1. All aktivitet i rennende vann skal i utgangspunktet utføres av en gruppe deltakere og ha en utpekt padlegruppeleder. Unntak fra dette vil kunne forekomme der det av praktiske årsaker ikke lar seg gjøre å organisere aktiviteten i gruppe, eller der det vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig å avvike dette. Eksempel på unntak vil være klubbens faste padletreninger innenfor et begrenset område. Padlegruppeleders plikt og myndighet er beskrevet i Instruks for padlegruppeleder. 2. Padletur i regi av x Padleklubb skal foregå på en mest mulig forsvarlig og sikker måte. Sikkerhet skal alltid prioriteres. 3. Padlegruppen skal innrette seg etter Padleklubbens retningslinjer og padlegruppelederens instrukser. 4. Deltakere kan før eller underveis avvises fra å delta i aktiviteten. Begrunnelse for dette kan for eksempel være: a. Gruppens sammensetning. b. Person mangler grunnleggende eller nødvendig utstyr for å delta. c. Person er ikke skikket til å delta på den aktuelle aktiviteten eller turen. d. Personen er uvillig til å innrette seg etter Padleklubbens retningslinjer og/eller

11 gruppelederens instrukser. 5. Enhver deltaker har rett og plikt til å stanse all uforsvarlig aktivitet, samt og varsle eventuelle brudd på Padleklubbenss retningslinjer. 6. Padling rennende vann i regi av x Padleklubb betinger en gruppe på 2 eller flere padlere. Anbefalt minimum deltakere er I krevende elver bør øvre størrelse på gruppen begrenses slik at det er mulig å holde oversikt over padlerne. 8. Forholdet mellom erfarne og uerfarne padlere må vurderes, avhengig av vanskelighetsgraden på elven. Ved stor sannsynlighet for svømmere skal gruppen bestå av tilstrekkelig antall erfarne padlere til at nødvendige redningsaksjoner kan gjennomføres på en forsvarlig måte. 9. Alle deltakere i elvesportsaktiviteter i regi av Padleklubben skal være iført minimums grunnutrustning bestående av: a. Hjelm beregnet for elvesport b. Flytevest beregnet for elvesport c. Bekledning som beskytter mot nedkjøling (avhengig av vann og lufttemperatur) d. Kasteline e. Kniv Deltakere på nybegynnerkurs eller under grunnopplæring forventes ikke ha egen kasteline og kniv. 10. Alle kajakker skal være utstyrt med flyteposer eller annen godkjent oppdrift. 11. Ved rafting i klubbregi (turer på ukjente elver eller elver med vansklighetsgrad 2 eller mer) og med personer uten rafting erfaring, skal alltid rafterne ha med seg minimum en sikringspadler eller en annen raft. 12. Som et minimum av sikkerhetsutstyr skal Padlegruppeleder/aktivitetsleder sikre at følgende utstyr er med i gruppa: Kasteliner, avhengig av risikoforhold. Utgangspunktet er 1 pr deltaker. Padlegruppeleder vurdere ift den enkelte tur Kniv. Kniv i raft skal være utformet slik at den kan punktere og skjære opp raften. Pin-kit bestående av 1 båndslynge på ca 2 meter (4m i omkrets), 2 Skrukarabinere, 2 Prusikslynger (min 5 mm). Tautrinser er en fordel (obligatorisk ved rafting) Førstehjelpspakning for stopping av blødninger, behandling av sårskader og HLR. Mobiltelefon anbefales Reserveåre anbefales, og særlig der bæring ut er krevende eller kompleks. Flip-line skal være med i raft. Elveredning Elvepadlere bør så snart man føler seg komfortabel med elvepadling gjøre seg kjent med grunnleggende redningsteknikker i elv. Padlere med erfaring må kunne bidra i en eventuell

12 redningsaksjon hvor dette ikke utsetter deltakeren for unødig risiko. Klubben forventer at elvepadlere, snarest mulig etter at våttkort er utstedt, deltar på NPF-approbert sikkerhetskurs. Forsøpling: Ta med søppel hjem. Forlat leirplass som da du kom eller bedre.

13 VEDLEGG 3 RISIKOVURDERING - Generell Nr. Arbeidsoperasjon Faremoment Årsak Risikoreduserende tiltak Kommentar 1 Transport 1.1 Trafikk Generell trafikkfare Diverse Forholdet er ikke videre behandlet, da det forutsetter at vanlige normer og regler for vegtrafikk overholdes. 1.2 Transport av utstyr Løs last på takstativ Dårlig, feil eller mangelfull sikring Sikre last tilstrekkelig med de nødvendige midler. Ved tvil om lasten er sikret godt nok anbefales å stanse eller henger. Forøvrig forutsettes at andre regelverk med etter en kort stund for å kontrollere at lasten fortsatt sitter godt nok. hensyn til last på tak eller henger følges. 1.3 Parkering Hindre trafikk eller skape farlige Mangelfull, feil eller dårlig midlertidig trafikale situasjoner under parkering, eller permanent parkering av-og pålasting. 1.4 Av-/påstigning Skape farlige situasjoner for fører eller passasjerer under av -og påstigning 2 Ferdsel på land 2.1 Bæring, synfaring Fall på land Bratt terreng, glatt terreng, Vurder om det finnes annen sikrere adkomst i nærheten. eller annen aktivitet på land ulendt terreng Bruke tau eller klatreutstyr om nødvendig. Hjelp hverandre. Vurder om alle i gruppa er skikket til den valgte ferden. 2.2 Fall i vann Bratt, ulendt, glatt Samme tiltak som for fall på land. I tillegg: Benytt sikkerhetsutstyr som i elv Se også momenter under "nedkjøling" ved ferdsel nærmere enn 3 m fra strømmende vann. Ta med kasteline ved synfaring og lignende. 3 Ferdsel i rolig vann 3.1 Nedkjøling; Nedkjøling, nedsatt vurderingsevne Hypotermi Vær kledd for den aktuelle turen og de rådende forholdene. Merk spesielt turer om våren når kan være resultat av både eller nedsatt styrke Ved fall i vann, påse at det settes av tid til, om nødvendig, skifte av klær. lufttemperaturen kan være forholdsvis høy, kaldt vær/dårlig klær og fall i vann. Vurder alltid temperatur både i vann og i luft ved valg av bekledning. men vanntemperaturen fortsatt er vinterlig Pass på at kameratene dine og ser etter tegn på hypotermi; skjelving, redusert styrke, redusert koordinasjonsevne, redusert taleevne, apati. 3.2 Drukning Fall i vann, velt av båt Pass på kameratene, og påse at folk som kantrer faktisk kommer seg opp. Det vises til regler for flytevest og redningsutstyr for fritidsbåter, Flytevest skal alltid benyttes. og medlemmene oppfordres til å følge normale sjøvettregler. Bruk nødvendig bekledning for de aktuelle forholdene (våtdrakt/tørrdrakt) 3.3 Kollisjon med annet fartøy Feil manøvrering, dårlig synfaring eller Det vises til regler vedrørende ferdsel på sjøen. Vær synlig. feilberegninga av kurs og hastighet. Bruk lykt i mørket og ved dårlig sikt. Beregn ekstra god avstand til andre båter. Ikke regn med at andre båtførere ser/bryr seg om deg. 4 Ferdsel i strømmende vann 4.1 Nedkjøling, nedsatt vurderingsevne Hypotermi Vær kledd for den aktuelle turen og de rådende forholdene. De fleste forholde i Norge krever en form for eller nedsatt styrke Ved fall vann, påse at det settes av tid til, om nødvendig, skifte av klær. bekledning for å motvirke nedkjøling ved ferdsel i rennende vann. Vurder alltid temperatur både i vann og i luft ved valg av bekledning. Pass på at kameratene dine og ser etter tegn på hypotermi; skjelving, redusert styrke, redusert koordinasjonsevne, redusert taleevne, apati. 4.2 Problemer med redning av Manglende personell, Vurder sammensetningen av gruppen med hensyn til antall "sterke" og "svake" padlere. svømmende padlere manglende utstyr (taukroker), Ha nødvendig utstyr tilgjengelig (taukroker og kasteliner). manglende sikring på land. Vurder behov for spesiell sikring på land ved vanskelige partier eller om gruppens sammensetning gjør redning av eventuelle svømmere vanskelig. 4.3 Problemer med redning av utstyr Manglende personell, Redning av eget eller andres utstyr skal alltid nedprioriteres til fordel for redning av mennesker. manglende utstyr (taukroker), Vurder fare for deg selv før du prøver å redde utstyr. manglende sikring på land. Vurder fare for å bli "alene på elva" dersom du går etter utstyr, og avbryt om nødvendig. Ved tap av utstyr (spesielt båt) skal man varsle lokalt politi så snart som mulig (for å forhindre unødvendig leteaksjoner). 4.4 Manglende oversikt over Oppdeling av gruppen Sørg for å samle gruppen etter spesielle hendelser. gruppens medlemmer Dersom gruppen har blitt redusert eller delt, vurder om etter spesielle hendelser gruppens sammensetning er skikket til videre padling. Dersom du blir adskilt fra gruppens leder; meld fra hvor du er og hvilken tilstand du er i. Oppsøk gruppen og gi beskjed om at du velger å avbryte turen. Det er viktig at atskilt personell vurdere muligheten for at de kan bli vurdert som "savnet" - dette kan skape unødvendig og potensielt farlig lete- og redningsaksjoner. 5 Ulykker relatert til elvesport 5.1 Lettere personskade Førstehjelp Gruppen skal medbringe nødvendig utstyr, deriblant førstehjelpsutstyr. Vær oppmerksom på potensielle psykologiske virkninger av Alle medlemmene oppfordres til å tilegne seg kunnskap om førstehjelp. alle skader - disse kan redusere dømmekraften Klubben skal regelmessig aktivt tilby grunnleggende førstehjelpskurs til medlemmene. og/eller påvirke gruppemedlemmets evne til videre aktivitet. 5.2 Alvorlig personskade Skader som krever tilsyn av lege Om nødvendig må pasienten snarest evakueres til egnede fasiliteter Dersom gruppen er i tvil om tiltaket, og/eller ambulanse/redningshelikopter tilkalles. skal det "tyngste" av de aktuelle tiltakene velges. 5.3 Fastklemming, isolering på "øy" etc. Fastkiling i formasjon, strøm eller isolasjon Gruppen skal medbringe nødvendig utstyr, deriblant kasteliner og "wrapkit". Bruk den nødvendige tiden til å gjennomføre og på uegnet plass Alle medlemmene oppfordres til å tilegne seg kunnskaper om elveredning. fullføre redningen - ikke ta unødvendige sjanser. (øde øy, vanskelig utgangspunkt etc.) Klubben skal regelmessig aktivt tilby grunnleggende sikkerhetsopplæring.

14 VEDLEGG 4 Faremoment strekningen Playrun/normalen (Harlaug Bru til Faukstad) Navn Beskrivelse Fare Kommentar Golvstrømmen Stor valse elv venstre, mindre skråvalse elv høyre. Mulighet for flipp ved alle vannstander Følg "tunga" mellom valsene. Terskler mellom Flere terskler elv venstre Ved rette vannstand vil disse tersklene Følg senter eller senter høyre. Golvstrømmen og Høystakken mellom golvstrømmen og Høystakken holde båt og svømmere. Kan være vanskelig å svømme ut av. Høystakken Bølgetog elv senter, senter venstre Mulighet for flipp ved alle vannstander Følg elv senter, senter høyre. 354 Stor stein elv høyre over mot senter. Ved høy vannstand (vann over steinen). Følge hovedstrøm til venstre for steinen. Svingen/Ølmaskinen Lang høyre sving, flere skrå bølger i yttersving Mulighet for flipp ved alle vannstander. Start tidlig med planlegging av og avsluttenede valse ved utgangen av svingen. på flere av bølgene og valsene høyre svingen. Velg innersving ved høyt vann. To wrapesteiner Ca 100 meter etter Svingen/Ølmaskinen ligger det Mulighet for wrap ved middels Unngå sideveis kontakt mot steinene. to store steiner i hovedstrømmen til lav vannstand. Gå til venstre for steinene. elv senter mot høyre.. Faukstad bru til Fakustad surf Bølgetog elv senter og venstre etter brua. Mulighet for flipp etter brua Hold senter venstre eller elv venstre før og ved brua. Deretter rolig parti før Faukstad droppet, ved relativt høy vannstand. Gå venste linje ned Faukstad droppet. som er en stor valse i senter av elva. Senter av Faukstad droppet bør ikke raftes. Mulig linje ned høyre side av Faukstad droppet (bør synfares første gangen).

15

16 BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE Paramedic & Thomas Ulekleiv mobil: PERSON SKADE: TILGANG TIL PASIENTEN: IKKE UMIDDELBAR TILGANG TIL PASIENTEN: SIKRE SKADESTEDET - Stabilisere pasienten SIKRE SKADESTEDET - Oppretthold gruppekontroll - Oppretthold gruppekontroll RING # Ring iht etablert beredskapsplan for ulykke for raft racet Thomas Ulekleiv mobil: HVEM RINGER, FRA HVOR. -Kort situasjons rapport 2. HVA HAR INNTRUFFET. -Videre plan 3. Navn på skadet person -Spesielle behov Bevissthet Åndedrett RING # 113 Puls Smerter 1. HVEM RINGER, FRA HVOR. 4. BEKREFT MELDINGEN 2. HVA HAR INNTRUFFET. 3. Navn på skadet person ETABLERE OG MERKE MØTEPLASS Bevissthet FOR REDNINGSPERSONELL. Åndedrett Puls Smerter 4. BEKREFT MELDINGEN ETABLERE OG MERKE MØTEPLASS FOR REDNINGSPERSONELL. SAVNET PERSON: IVERKSETT EGET HASTESØK I HENHOLD TIL RESSURSER OG SITUASJON. RING Thomas Ulekleiv mobil: Kort situasjons rapport -Avtale videre arbeidsoppgaver -Beredskapsplan for ulykke i elv aktiveres DERETTER VARSLE # 112 OPPRETTHOLD GRUPPEKONTROLL Viktige telefonnr: Rescue 3 Norge AS: (Anett) / (Jan) Heidal Rafting, Tor Aamodt: GO Rafting, Gaus: Sjoa Rafting:

Oslo Elvesportsklubb

Oslo Elvesportsklubb OSLO ELVESPORTSKLUBB HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSPLAN 02 Presisering av klubbens ansvar 2009-09-01 TKM Styreleder Styret 01 Revidert etter kommentarer fra styret 2008-10-06 TKM Styreleder Styret 00 Til godkjenning

Detaljer

HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA

HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA 0 Dokumentstruktur organisasjon... 3 0.1 Lover og regler:... 3 1 Vedtekter for Heidal I.L Padlegruppe... 4 2 Innledning... 5 3 Ansvar og myndighet... 6 4 Risikobeskrivelse

Detaljer

Vestlofoten Kajakklubb

Vestlofoten Kajakklubb Helse, Miljø og Sikkerhet i Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelle advarsler:... 2 Risikovurdering... 3 Redning... 4 Utstyr... 4 Gjennomgang av klubbens utstyr...

Detaljer

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar 2010 1 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet...

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb

Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelt padlevett:... 2 Generell risikovurdering... 3 Spesiell risikovurdering... 4 Redning... 4 Utstyr...

Detaljer

HMS DOKUMENT. TSI Trulle

HMS DOKUMENT. TSI Trulle HMS DOKUMENT TSI Trulle Innholdsfortegnelse Onsdagspadling sommerstid Onsdagspadling vinterstid Introkurs / introdag for nye medlemmer NPF Grunnkurs hav NPF Teknikkurs hav s. 3-4 s. 5-6 s. 7-8 s. 9-10

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med Norges Padleforbund (NPF) 1/22 Innholdsfortegnelse Innhold Generelle krav til all padleaktivitet fra eller med OKK... 3 Introduksjonskurs... 4 Kajakkskolen...

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 22. april 2013 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Versjon 1.0, 14. november 2008 Internt kontrolldokument, godkjent av styret i Lillehammer ro og kajakklubb, 17. november 2008 1 av 36 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system verson 1.2. Revidert januar 2011. Internt kontrolldokument, godkjent av styret i Lillehammer ro og kajakklubb, 6. januar 2011 Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS Fjellsportfestivalen 2016 Innhold 1. FORMÅL 2. GENERELL INFORMASJON 3. GENERELLE VILKÅR Arbeidskontrakt og lønn Plikter i forbindelse med arrangementet Breogfjells plikter

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med NPF 1/15 Innholdsfortegnelse Innhold Introduksjonskurs... 3 Onsdagspadling for nybegynnere... 5 Onsdagspadling... 8 Overnattingstur (2 stjerner)... 10 Overnattingstur

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI

Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI 1 Innholdsfortegnelse: Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI... 1 Innledning... 2 Lover og regler som gjelder for Padlegruppa...

Detaljer

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Vårens nøkkelvaktmøte ble avholdt på Rustadsaga sportstue fra kl. 19 til ca. 21. (Det ble servert Lasagne fra kl. 18) Tilsammen møtte 71 nøkkelvakter, dvs. ca. 65

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Høringsuttalelse i forbindelse med utbygging av Nye Oterholt kraftverk

Høringsuttalelse i forbindelse med utbygging av Nye Oterholt kraftverk Kongsberg Padleklubb v/ Karsten Dons Stertebakke 2 A 3612 Kongsberg Norges vassdrags- og energidirektorat Kongsberg, 02.02.15 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Høringsuttalelse i forbindelse med utbygging

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2014. Dato: 26.03.2015

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2014. Dato: 26.03.2015 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2014 Dato: 26.03.2015 Innholdsfortegnelse 1 Styret og utvalg 2014/2015... 3 1.1 mer... 3 1.2 Utvalg... 3 1.3 Valgkommitè 2016... 3 1.4 Styremøter... 3 2 HMS og sikkerhet...

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH

Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH Hamar ro og kajakklubbs rapport om uønsket hendelse eller farlige forhold. Dato: Hav: Flattvann: Bølge: Transport: Leir/camp: Annet: Hendelse Personskade: Tilløp:

Detaljer

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Retningslinjer vedrørende klubbturer Godkjent av: Styret Sist endret: 26.8.2014 Side 1 av 5 1. Definisjoner All

Detaljer

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad THPK s 1. Generelt HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Formål Å beskrive sikkerhetsarbeid og faremomenter i THPK s virksomhet. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små organisasjoner

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Oslo Chapter

Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Oslo Chapter Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Road Captain kurs 2014 Road captainkurs inneholder: Teorikveld (2 timer) Praktisk kjøretrening avholdes tirsdag 29. april kl 1900 Deltakelse på

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

1 Rettslige ansvar i forbindelse med padling noen utgangspunkter

1 Rettslige ansvar i forbindelse med padling noen utgangspunkter 1 Rettslige ansvar i forbindelse med padling noen utgangspunkter Av Knut Helge Hurum (2004) Thomas Pindard Innledning Padling i utlandet, og friluftsliv generelt, har de siste årene sett en stor grad av

Detaljer

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Arendal kajakklubb ønsker å være en klubb som tar vare på sikkerheten til våre medlemmer. Dette bidrar også til en klubb med høy kvalitet

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva ONSDAGSPADDLING Hver onsdag møtes begynnere og mer erfarne padlere fra TKK og NTNUI på Skansen for å padle på den snille Nidelva. Grad 2. Fra Nedre Leirfoss og til nedenfor Sluppen bru: Tre snille stryk

Detaljer

TTF Turretningslinjer

TTF Turretningslinjer TTF Turretningslinjer Innhold 1. Om TT Fjellsportgruppa... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Organisering... 3 2. Turretningslinjer... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Koordinators ansvar... 4 2.3 Deltagernes ansvar... 5

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Revisor Terje Jemterud Jonas Pettersen Sæming Eggen Ann-Kristin Utengen Øivind

Detaljer

TEORIKURS FOR ROAD CAPTAINS. Kurs Road Captain 2012 1

TEORIKURS FOR ROAD CAPTAINS. Kurs Road Captain 2012 1 TEORIKURS FOR ROAD CAPTAINS Kurs Road Captain 2012 1 PENSUM FOR ROAD CAPTAINS (RC) 1. Teorikveld (ca. 3 timer) 2. Deltakelse på sikkerhets/førstehjelpskurs 3. Praktisk kjøretrening 4. Praktisk eksamen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 ---

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 --- TILTAKSKORT Innholdsfortegnelse - Brann - Bruk av RIB (PIV) - Drukning / person i vannet (PIV) - Dødsfall - Forsvunnet person - Mistanke om overgrep - Trafikkulykke - Ved samtale til nødtelefon - Nyttige

Detaljer

Turorientering for padlere 2015

Turorientering for padlere 2015 Turorientering for padlere 2015 Turplanlegging Du utfordres også i år til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. I år er noen poster plassert i Vansjø og fra Drøbak og nord

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013

PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013 PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013 Dagsprogram og aktivitetsbeskrivelser Torsdag 15. august Fredag 16. august Lørdag 17. august Søndag 18. august Ankomst Haraldvollen Kl. 1800 1930 Kl. 1930 Kl.

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb Vedtatt på årsmøtet 05.03.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lover og regler som gjelder for TKKK...

Detaljer

Risikovurdering. Stavanger SwimRun. Stavanger Open Water. 20. august august Navn på konkurranse

Risikovurdering. Stavanger SwimRun. Stavanger Open Water. 20. august august Navn på konkurranse Risikovurdering Stavanger SwimRun 20. august 2016 Stavanger Open Water 21. august 2016 Navn på konkurranse Sted Stavanger Dato 20.-21. august 2016 Start Speidermarka, Store Stokkavann Målgang Speidermarka,

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG 212496_NSF_Trening_Brosjyre 22.10.01 15:31 Side 1 TRENING OG RENN I ALPINANLEGG Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Norske Skiheisers Forening i samarbeid med Norges Skiforbund Første utgave oktober

Detaljer

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser 1.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring Kurset skal

Detaljer

KART OG LØYPE, SOGNDAL QUADRATLON

KART OG LØYPE, SOGNDAL QUADRATLON KART OG LØYPE, SOGNDAL QUADRATLON Svøm, 0,2 km Sykkel, 12,5 km Løp, 6,5 km Kajakk, 2,0 km Sogndal Quadratlon 2016 Regler, løypebeskrivelse og sikkerhet Arrangementet som her vil bli beskrevet, er et arrangement

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

Hamar ro- og padleklubb- HR. Intern kontroll system. Versjon 2.0 12. mars 2014

Hamar ro- og padleklubb- HR. Intern kontroll system. Versjon 2.0 12. mars 2014 Hamar ro- og padleklubb- HR Intern kontroll system Versjon 2.0 12. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse 2 Innledning og Versjonshistorie 3 Lover og regler som gjelder for HR og mål for

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Oppstart sykkelsesongen 2017 Nesset samfunnshus 17.april

Oppstart sykkelsesongen 2017 Nesset samfunnshus 17.april Oppstart sykkelsesongen 2017 Nesset samfunnshus 17.april AGENDA Formålet med gruppa Medlemskap, treningsavgift, forsikring Organisering av sykkeltreningene Oppførsel i trafikken, tegngiving Informasjonskanaler

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

KRoP Nytt 19.mai 2009

KRoP Nytt 19.mai 2009 KRoP Nytt 19.mai 2009 Sjøsetting på eskimovis Hei alle sammen, håper dere er klare for en ny aktiv padlesesong. Loggboka i konteineren viser at 2008 var en god sesong, og allerede nå er det loggført mange

Detaljer

Stavern Triatlonfestival

Stavern Triatlonfestival Stavern Triatlonfestival Velkommen! 5 og 6 juli 2008 Konkurransene arrangeres av klubben Oslofjord Triatlon. I 2008 arrangerer vi for fjerde år på rad. Alle konkurransene foregår i området rundt Kysthospitalet

Detaljer

Brann. Drukning / person i vannet (PIV)

Brann. Drukning / person i vannet (PIV) Brann - Varsle andre (rope "brann") - Redd personer vekk fra brann - Er det personer i brannområdet? - Initiere slukking - Initiere samling be om opptelling og tilbakemelding på savnede? - Tenk på røyk

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Årsmøte i. Kongsberg Padleklubb. Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg

Årsmøte i. Kongsberg Padleklubb. Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg Årsmøte i Kongsberg Padleklubb 2016 Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg Velkommen til Årsmøte Dette dokumentet inneholder nødvendige papirer til årsmøte 2016. Medlemmene bes lese

Detaljer

Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9).

Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9). Oslo den, 14.februar 2012 VEDTEKTER FOR OSLO KAJAKKLUBB (OKK) Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9). Vedtekt sist endret av årsmøtet

Detaljer

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann Oslo Sjøskole Kurshefte livberging i åpent vann Hvorfor lære livberging? Når du har gjennomført livbergingskurset på Oslo Sjøskole skal du ha fått respekt for det å være ved eller i vann slik at du kan

Detaljer

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG Sted: Sarpsborg / Kalnes Videregående skole Dato: 05. Mai Startnummer: Utdeling av startnummer i sekretariatet kl: 09.00-09.45 Startid lang: 10.00 Start kort:

Detaljer

Nøkkelvaktmøte vår 2016

Nøkkelvaktmøte vår 2016 Nøkkelvaktmøte vår 2016 Agenda 1. Introduksjon 2. Konsekvenser av anleggsarbeidet 3. Åpningsdager og bemanning 2016 4. HMS / Sikkerhetsreglene 5. Vaktrapporten 6. Nøkkelvaktrutiner 7. Vaktlisten 8. Holmlia

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vesentlige endringer i denne revisjonen:

Innholdsfortegnelse. Vesentlige endringer i denne revisjonen: Terminalen. Prosedyre for bruk av el-kjøretøy og rullende materiell E07 04.03.15 For implementering GMHBE GMJRB GMEET E06 30.04.13 For implementering GMHBE GMJRM GMEET E05 02.04.13 For implementering GMHBE

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Generelt Feltarbeid er forbundet med spesielle farer og sikkerhet skal

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon.

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. 1 Vi skiller mellom generell og lokale frostskader. Generell Oppstår når den indre kroppstemperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. Årsak: Dårlig bekledning

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

SIKKERHETSRUTINER FOR KRISTEN IDRETTSKONTAKT

SIKKERHETSRUTINER FOR KRISTEN IDRETTSKONTAKT SIKKERHETSRUTINER FOR KRISTEN IDRETTSKONTAKT Disse sikkerhetsrutinene skal bidra til at aktiviteter i regi av Kristen Idrettskontakt (KRIK) blir utført på en god og trygg måte. Dette dokumentet fokuserer

Detaljer

OPPMØTE. Minimum 15 min. før avreise Anbefalt 30 min. eller mer. Tid for prat og «war-stories». Road Captain (RC) avholder briefing.

OPPMØTE. Minimum 15 min. før avreise Anbefalt 30 min. eller mer. Tid for prat og «war-stories». Road Captain (RC) avholder briefing. 1 OPPMØTE Minimum 15 min. før avreise Anbefalt 30 min. eller mer. Tid for prat og «war-stories». Road Captain (RC) avholder briefing. 2 BRIEFING/ORIENTERING RC informerer om: Formasjon. Ruten som skal

Detaljer

KONTROLLRAPPORT FOR DRIFTINGLØP

KONTROLLRAPPORT FOR DRIFTINGLØP KONTROLLRAPPORT FOR DRIFTINGLØP Sted: Arrangør: Bane: Mesterskap: Løpsleder: Teknisk kontrollant: Juryleder: Dato: Arr.lisensnr.: Banelisensnr.: Mesterskaps klasser: Lisensnr.: Lisensnr.: Lisensnr.: Fagdommere

Detaljer

REISEREGLEMENT VADSØ KOMMUNE

REISEREGLEMENT VADSØ KOMMUNE REISEREGLEMENT VADSØ KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 31.01.2012 Del 1:Sikkerhet og atferd Innledning. Vadsø kommune ser det som viktig at sikkerhetstenkningen gjennomsyrer alt vi gjør. Sikkerhetskulturen

Detaljer

Din Livsforsikring. På Sjøen!

Din Livsforsikring. På Sjøen! Din Livsforsikring På Sjøen! Redningsvest Null Promille Sjøvettreglene Brannslukking Kasteline Lanterner Badevett Flyteutstyr Promille Utstyrsliste Båter i åpent farvann Det er påbudt å ha egnet flyteutstyr

Detaljer

OSLO KAJAKKLUBB. Årsmøte 16. februar Endring av vedtekter og retningslinjer for båtplasser i OKK. Fra: Styret

OSLO KAJAKKLUBB. Årsmøte 16. februar Endring av vedtekter og retningslinjer for båtplasser i OKK. Fra: Styret Årsmøte 16. februar 2012 Sak 6.a Endring av vedtekter og retningslinjer for båtplasser i OKK Fra: Styret Forslag til vedtak: Vedlagte vedtekter og retningslinjer for båtplasser i OKK vedtas Begrunnelse:

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT HMS FOR UVR-ARRANGEMENT MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar utøvere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse

Detaljer

OPPMØTE. Minimum 15 min. før avreise Anbefalt 30 min. eller mer. Tid for prat og «war-stories». Road Captain (RC) avholder briefing.

OPPMØTE. Minimum 15 min. før avreise Anbefalt 30 min. eller mer. Tid for prat og «war-stories». Road Captain (RC) avholder briefing. 1 OPPMØTE Minimum 15 min. før avreise Anbefalt 30 min. eller mer. Tid for prat og «war-stories». Road Captain (RC) avholder briefing. 2 BRIEFING/ORIENTERING RC informerer om: Formasjon. Ruten som skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved ulykker

HANDLINGSPLAN ved ulykker 1 Motorflyseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved ulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 3 ANVENDELSE 3 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 4 LOKAL KLUBB 5 Mal for klubbens detaljerte planer

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Velkommen til Kajakkpadling, Kuliadens vakreste tur.

Velkommen til Kajakkpadling, Kuliadens vakreste tur. Velkommen til Kajakkpadling, Kuliadens vakreste tur. Tid: Onsdag 3. sept. 2014 kl. 17:00-20:00 Sted: Fetsund/Glomma/Nitelva/Lillestrøm Turløp, felles start. Vi har 35 påmeldte, og med følgebåter kan vi

Detaljer

Overflateredning Kurs for lokale instruktører

Overflateredning Kurs for lokale instruktører Overflateredning Kurs for lokale instruktører 2017 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 28.03.2017 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3.

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Årsrapport 2012 Kongsberg Padleklubb.

Årsrapport 2012 Kongsberg Padleklubb. Årsrapport 2012 Kongsberg Padleklubb. Utvikling av medlemsmassen Kongsberg padleklubb hadde i 2012 90 medlemmer, samme som i 2011. Medlemmene fordeler seg med 54 på elv og 36 på flattvann. Klubbtrening

Detaljer

Livberging i åpent vann

Livberging i åpent vann Oslo Sjøskole Livberging i åpent vann Kurshefte for 9. trinn i Osloskolen Hvorfor lære livberging? Når du har gjennomført livbergingskurset på Oslo Sjøskole skal du ha fått respekt for det å være ved eller

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

Styremøte Oslo Elvesportsklubb

Styremøte Oslo Elvesportsklubb Styremøte Oslo Elvesportsklubb Dato: 13.03.2012 kl. 19.00 Sted: Peppes, Løren Hele styret med varamedlemmer samt utvalgsledere var invitert. Møteleder: Til stede: Ikke til stede:, Annie, Sonja, Annki,

Detaljer