Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet"

Transkript

1 Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014

2 Innhold 1. Innledning Lover og regler som gjelder for NKK Mål for helse, miljø og sikkerhet NKKs organisasjon Leder Nestleder Materialforvalter Turgruppeleder Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge skader på personer og skade på miljøet Kajakker og utsyr Klubbtur Gruppe på tur Alene på tur Risikovurdering Utstyr som bør være med når man padler Førstehjelp: Gjennomgåelse av utstyr NKKs kurs Introduksjonskurs Grunnkurs Aktsomhets- områder/ perioder Rapportering av uønskede hendelser (RUH) Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen...10

3 1. Innledning Nesodden kajakklubb, NKK, ble stiftet 28.februar 2005 og er medlem av Norges Padleforbund, NPF. NKK er en havpadleklubb og klubbens formål er tur- og mosjonspadling. NKK tilbyr medlemmene kurs, med basis i egne instruktører, i sikkerhet og padleteknikker. Alle som skal benytte NKKs kajakker skal ha introkurs fra NKK eller en annen klubb eller kursarrangør som tilbyr introkurs i tråd med NPFs retningslinjer. NKKs styre pålegger klubben å redusere faren for uønskede hendelser. Et viktig virkemiddel er kartlegging og vurdering av risikofaktorene innen våre aktivitetsområder og definering av korrigerende tiltak. Et viktig element i arbeidet er dette dokumentet som underlag for klubbens arbeid innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), som er pålagt gjennom Internkontrollforskriften (se lover og regler som gjelder for NKK). Dette dokumentet skal være tilgjengelig for alle klubbens medlemmer, og må være godt kjent av alle som har verv eller andre ansvarsforhold i NKK. Medlemmene skal også gjøre seg kjent med HMS-dokumentet. Synspunkter på innholdet i dette dokumentet rettes til NKKs styre og mottas med takk. Dette er et dynamisk dokument, gjenstand for løpende innspill, vurdering og bearbeiding. 2. Lover og regler som gjelder for NKK Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet 1. Vi skal gjennom god planlegging og risikovurderinger sørge for at all padling foregår med så høy grad av sikkerhet som mulig. 2. Ved systematisk opplæring av våre medlemmer vil vi arbeide for å skape høy grad av bevissthet om miljø og sikkerhet. 3. Sikkerhet skal alltid være første prioritet. 4. Vi forplikter oss til ikke å skape negative virkninger og forstyrrelser på miljø som følge av vår aktivitet. 5. Vi skal føye oss etter lokale normer og regler for ferdsel i naturen. 6. Vi skal ikke forsøple naturen i forbindelse med våre aktiviteter.

4 7. Vi skal aktivt søke informasjon om uønskede hendelser/ulykker i vår egen klubb og fra padlemiljøet ellers, og bruke denne informasjonen til å forbedre sikkerheten i NKK. 8. Vi har alle felles ansvar for egen og andres sikkerhet. På tur skal vi ta vare på hverandre og på det ytre miljø. 4. NKKs organisasjon Ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet er fordelt på denne måten: 4.1. Leder Overordet ansvar for at hvert styremedlem og ansvarshavende utfører sine HMS oppgaver og at intern kontroll systemet etterleves. Ansvar for å følge opp og vedlikeholde internkontrollsystemet. Herunder ligger systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Nestleder Assisterer leder og fungerer som leder ved leders fravær Materialforvalter(e) Skal påse at klubbens utstyr fungerer etter hensikten og at det ikke er mangler eller feil som kan føre til skader eller ulykker Turgruppeleder Skal aktivt bidra til at klubbturene blir planlagt og gjennomført på en sikker måte. Ansvar for å legge ut informasjon om turer i klubbregi på hjemmesidene. Informasjonen skal være tilstrekkelig til at medlemmene selv kan vurdere om de har og nok ferdigheter til å delta Kursleder Skal ha oversikt over og ansvar for klubbens kursvirksomhet. Skal aktivt bidra til at kurs i regi av NKK blir planlagt og gjennomført på en sikker måte.

5 5. Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge skader på personer og skade på miljøet 5.1. Kajakker og utsyr Kubbens kajakker skal ha vanntette skott. Grunnen til det er at de redningsteknikkene NKK bruker, forutsetter at kajakkene har vanntette skott. Det skal alltid benyttes padlevest Klubbtur Med klubbtur menes: Turer, faste padledager og annen aktivitet som er planlagt gjennom klubbens organisasjon og lagt ut på klubbens hjemmeside (www.nesoddenkajakklubb.no). På klubbturer skal det være en turleder. Turleder og turdeltakeres ansvar og oppgaver Turdeltaker 1. Skal følge anvisninger fra turleder 2. Skal melde fra til turleder ved vanskeligheter. Kunnskap: Skal ha våttkort med introduksjonskurs hav eller tilsvarende kompetanse. Turleder 1. Planlegge og gjennomføre tur 2. Ivareta sikker padling 3. Vurdere padleforhold 4. Veilede deltagere etter behov. Kunnskap: Skal kunne egenredning og kameratredning Utstyr: Årepose og pumpe Mobiltelefon Førstehjelpsutstyr Ekstra åre Slepetau Gaffatape Tang Ved krevende turer kan det settes høyere krav til kunnskap og ferdighet, dette skal da fremgå av invitasjon eller opplysninger om den enkelte turen. Turleder har rett til å avvise deltaker som ikke har tilstrekkelige ferdigheter eller utstyr.

6 5.3. Gruppe på tur Med gruppe på tur menes: Turer som er avtalt mellom utøvere via klubbens nettverk regnes som utenfor klubbregi. Dette vil være en privat tur og ansvaret ligger således på deltakerne. Gruppen skal samlet påse at alle er fortrolig med vanskelighetsgrad Ved kryssing av skipsled, eller områder med mye fritidsbåt trafikk skal det padles tett samlet i gruppe Alene på tur Klubbens utstyr er også tilgjengelig for padling alene. Følgende retningslinjer gjelder: Er vanntemperaturen lavere enn 15 grader anbefales man å ha på våtdrakt eller tørrdrakt. Kunnskap / ferdighetsnivå Introduksjonskurs Grunnkurs, kan gjennomføre egenredning Padling bør foregå nær land Vurderer selv sikkerheten 6. Risikovurdering Moment Risiko Tiltak Nedkjøling Nedkjøling (hypotermi) er et vesentlig (hypotermi) risikomoment ved padling i Norge. Kulde svekker padlerens styrke og evne til å bedømme situasjoner fornuftig. Ukontrollert skjelving, redusert styrke, problemer med koordinasjon, problemer med å snakke eller apati, indikerer at personen er så sterkt nedkjølt at det er nødvendig å sette i verk relevante tiltak. Bekledning tilpasset temperaturen i vannet er essensielt for å forebygge hypotermi. Tørrdrakt eller våtdrakt, ullundertøy, neoprensko, neoprenhansker og neoprenhette er ofte nødvendig. I tillegg bør du ha ekstra tøy i vanntett pose. Dersom en padler er nedkjølt bør vedkommende komme i le, få på seg tørre klær, aktiviseres eller tilføres varme fra bål, kroppskontakt eller andre varmekilder. Unngå å padle i større bølger enn du kan mestre. Holde deg nær land hvis dette ikke er mulig. Vind øker faren for en velt og kan være direkte årsak til nedkjøling. Ikke komme seg ut av båten Annen båttrafikk Både erfarne og uerfarne padlere kan få problemer med å komme seg ut av kajakken. Annen båttrafikk kan representere fare for kollisjon. Instruktør/veileder/ansvarlig bør sørge for at alle vet hvordan man kommer seg ut av kajakken. Informer om at hanken på trekket skal være utenfor trekket og at man unngår skolisser og annet som kan henge seg fast i pedaler og lignende. Hold god avstand til annen

7 Moment Risiko Tiltak båttrafikk Vær alltid på utkikk etter båter som kan komme til å representere en fare Bruk alltid lanterner på alle båter i skumring og i mørke 7. Utstyr som bør være med når man padler Pumpe Nødvendig for å lense kajakken etter for eksempel en velt. Redningsvest Godkjent padlevest Årepose Åreposen er viktig særlig dersom man padler alene. Åreposen brukes som hjelp til egenredning. Åreline For å hindre at åren forsvinner er det nødvendig å bruke åreline.

8 Reserveåre Uten åre er en avhengig av å bli tauet. Taueline Det er en fordel å ha med taueline når en gruppe drar på tur, og den som har den med må vite hvordan den skal brukes. Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr for å kunne behandle eventuelle skader under padling. En gruppe på tur må kunne disponere plaster, sportstape, saks, bandasje, enkeltmannspakke, trekanttørkle og gasbind. Må pakkes i tørrpose. 8. Førstehjelp: NKK oppfordrer, uavhengig av vanskelighetsgrad, padlere til å sette seg inn i førstehjelpteknikker ved drukning (HRL), nedkjøling (hypotermi) og ved vanlige skader (kutt, hjernerystelse, brudd, forstuinger og skader av ledd). 9. Gjennomgåelse av utstyr Alt utstyr skal kontrolleres med hensyn til sikkerhet to ganger i året. Utstyrsliste skal være tilgjengelig, kontrollpunkter skal identifiseres og krysses av. Listen legges bakerst i en eventuell utstyrs perm, eller gjøres tilgjengelig på annen måte. Etablert merkesystem for utstyr gjennomføres. NKK har som målsetting, til enhver tid, å ha system for reparasjon/erstatning av klubbens utstyr. 10. NKKs kurs Deltaker Over 15 år og svømmedyktig (må kunne svømme 200 m) på ordinære kurs. Over 8 år på Kajakkskolen. Kursleder Må tilfredsstille Norges padlerforbunds krav Værforhold Kursleder vurderer om kurset ev må avlyses på grunn av mye vind eller andre problematiske værforhold.

9 Informasjon om klubben Bruk av klubbens utstyr Klubbens HMS Farlige områder Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling. Kjennskap til lokale padleforhold. Organisasjon og struktur Nøkler og regler Hovedpunktene i klubbens HMS og HMSplanen deles ut. Introduksjon til kart og aktsomhetsområder 11. Aktsomhets- områder/ perioder Aktsomhetsområde Årsak Oksval småbåthavn Mange lystbåter Padle i samlet gruppe. Vær oppmerksom på annen båttrafikk Tangen brygge Nyttetrafikk (Nesoddbåtene) Steilene område Regattaseiling Fagerstrand småbåthavn Mange lystbåter Skipsleden vest av Nesodden Nyttetrafikk, store båter som kommer raskt og har begrenset mulighet til å stanse eller styre utenom. Mellom Langøyene og Rambergøya (mange tror det er Gressholmen) Lastebåter går her til og fra Sjursøya Rett nord for Hovedøya Store passasjerbåter kommer her tett opp til Hovedøya.

10 Aktsomhetsområde Alle øyene i Bunnefjorden Årsak Det kan skifte veldig fort fra nesten vindstille til vind med bølger som er så store at det kan være vanskelig å komme tilbake til Oksvald brygge Sjekk værmelding spesielt vind før du drar ut Aktsomhetsperiode Årsak Oktober - april Lav vanntemperatur Bruk våtdrakt eller tørrdrakt med ull under. Oktober - april Tidlig skumring andre fartøyer Bruk lanterne. kan ha vanskelig for å se deg. Hold deg helst langs land Hold gruppen samlet hvis dere er flere. 12. Rapportering av uønskede hendelser (RUH) Uønskede hendelser/ulykker skal rapporters på episodeskjema fra NPF og tas opp på styremøte og årsmøte for erfaringsoverføring. Episodeskjema fra NPF er tilgjengelig på NKKs nettsider. 13. Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen Styret i NKK v/leder skal gjennomgå dette dokumentet en gang per år, for å sikre at det er oppdatert, relevant for aktiviteten, og at målene som er satt for dokumentet oppfylles. Hensikten er å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt. De pliktene dokumentet stiller til styremedlemmer og/eller ansvarshavende skal i denne anledning ettersees.

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

En guide til optimistjolleseilere med foreldre

En guide til optimistjolleseilere med foreldre En guide til optimistjolleseilere med foreldre November 2009 [ Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hva er Optimistjolleseiling?... 4 Stavanger Seilforening... 4 Treninger... 5 Introkurs... 5 Viderekomne

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb Internkontrollhåndbok (IKH) for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 12 (02/09/2013) 1 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN... 3 4. KLUBBENS VEDTEKTER...

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer