RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:"

Transkript

1 NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse HMS NRPK Distribusjon: Restricted Free Distribution Reference Allowed Internal Reference to parts of this report which may lead to misinterpretation is not permissible. Rev. nr. Dato Revisjonsårsak Skrevet av Kontrollert av Godkjent av Sendt for kommentar E. Sørdal Gjennomgått i styremøte E. Sørdal

2 Page 1 Innhold 1 INNLEDNING ANBEFALINGER FOR Anskaffelser/ aksjoner Ny info til introkursholdere Ny info til Nøkkelvaktmøtet REGELVERK RISIKOANALYSE BEREDSKAPSPLAN Administrativ del Bakgrunnsinformasjon om beredskaps- og sikkerhetsarbeidet Formål Dokumentkontroll og distribusjon av beredskapsplanen Ansvar, vedlikehold og revisjon av beredskapsplanen Opplæring Krav til beredskapsmateriell Beredskapsorganisasjonen Roller og ansvar Rapportering Evaluering av beredskapshåndteringen Operativ del Aksjonsplan for nøkkelvakter på hendelsesstedet Viktige telefonnumre Hendelse nr 1 Skade/sykdom Hendelse nr 2 Drukning/hypotermi Hendelse nr 3 Manglende båt/person (Person kommer ikke tilbake til avtalt tid) Hendelse nr 4 Brann på NRPK Hendelse nr 5 Barn savnet... 35

3 Page Operativ del Aksjonsplan for styret... 37

4 Page 3 1 INNLEDNING Dette dokumentet inneholder risikoanalyse og beredskapsplan for NRPK Nøklevann Roog Padleklubb. Klubben driver kursing av sine medlemmer for en så sikker utførelse av padleaktivitetene som mulig. I tillegg har klubben regler for turledere og turdeltakere som er å finne på klubbens hjemmeside. Disse er til for å hindre at ulykker skal oppstå og er en viktig del av klubbens HMS-arbeid. Målet med HMS-arbeidet er å: Unngå personskade i forbindelse med klubbens aktiviteter. Dette gjør vi først og fremst ved å redusere sannsynligheten for at en hendelse skal skje. Bidra til at medlemmer er skikket til å ta vare på seg selv ved ferdsel på vannet Bevare naturen vi ferdes i; Unngå forsøpling, unngå spredning av smitte i mellom vassdrag. Unngå skade på klubbens materiell og område Følgende andre HMS-dokumenter er etablert i NRPK: Instruks for nøkkelvakter- Vaktinstruks Instruks for kontroll av NRPKs båter Instruks for kontroll av vester og spruttrekk Instruks for turledere for klubbturer Vår sikkerhetsinformasjon på vår hjemmeside - Sikkerhet ved padling Arbeidsinstruks for HMS-ansvarlig i NRPK Vaktrapport, inkludert rapport for farlige hendelse Sikkerhetsregler for bassengtrening

5 Page 4 2 ANBEFALINGER FOR 2012 Basert på denne risikoanalysen og beredskapsplanen, er følgende anbefalinger gitt for videre arbeid. 2.1 Anskaffelser/ aksjoner Basert på risikoanalysen og beredskapsanalysen, anbefales det at følgende utstyr vurderes ansaffet til klubben: UTSTYR/ANSKAFFELSE KOMMENTAR ANSVARLIG/STATUS PER Beredskapsplan Risikoanalyse og beredskapsplanen må få en passende plass på klubben. Det er lurt å laminere denne. Styreleder og HMS-ansvarlig skal ha et eksemplar hver liggende hjemme. Elisabeth ferdigstiller og sender til Merete/Christian for laminering Førstehjelpsoppslag Det må henges opp et oppslag om førstehjelp på klubben dersom dette ikke finnes. Skal henge to steder på klubben. Christian sjekker/skaffer Førstehjelpsutstyr Det må være en førstehjelpskoffert på klubben dersom dette ikke finnes. Denne er sjekket, men strips mangler Christian sjekker/skaffer (obs strips mangler) Mobildekning Det må lages et oppslag om hvor det er best mobildekning Christian sjekker/skaffer Hjertestarter Styret må vedta om det skal Dette venter vi med til vi har fått

6 Page 5 UTSTYR/ANSKAFFELSE KOMMENTAR ANSVARLIG/STATUS PER anskaffes hjertestarter undersøkt nærmere Oppslag med nødnummer Det må henges opp et oppslag med nødnummer på klubben Dette finnes Røykvarsler Det bør vurderes om det skal ansaffes en brannvarsler som settes opp i klubbens lokale Christian sjekker/skaffer Brannslokningsapparat Det bør vurderes om det skal anskaffes brannslokningsutstyr som settes opp på klubben Jorunn sjekker Oppslag om bålrestriksjoner og anbefalinger mht bruk av engangsgriller Jorunn sjekker Redningsbåt med motor Styret har diskutert muligheten for å ha en båt med elektrisk motor tilgjengelig, men det er ikke tatt noen beslutning mht dette. Vurderes senere Spesialsøppekasse til griller Dette finnes Dykkermasker Dette finnes Båtshake Vurderes senere Undervannslykt Vurderes senere

7 Page 6 UTSTYR/ANSKAFFELSE KOMMENTAR ANSVARLIG/STATUS PER Livbøye og kasteline Dette finnes Undervannskikkert Dette finnes Båre Sjekkes på dugnad Våtdrakter i flere størrelser Det kjøpes inn flere våtdrakter Merete delegerer Vanntett kommunikasjonsutstyr walkie talkie Rekkevidde sjekkes, kjøpes inn dersom bra nok. Merete delegerer Ulltepper Dette finnes Kikkert Dette bør kjøpes inn dersom det ikke finnes, Merete delegerer Hodelykt Dette bør kjøpes inn dersom det ikke finnes, Merete delegerer Badebleier til salg/ utlån Dette finnes (suppleres av Line ved behov)

8 Page 7 UTSTYR/ANSKAFFELSE KOMMENTAR ANSVARLIG/STATUS PER Førsthjelpskurs Bør arrangeres gjerne på klubben og tidlig i sesongen Kimberly vurderer muligheter Vurdering av båtplassering Letteste øverst Båtansvarlige sjekker i forbindelse med dugnad Sjekk av stiger/trapper Hele og funksjonelle? Sjekkes i forbindelse med dugnaden Kontroll av elektrisk utstyr Sjekkes i forbindelse med dugnaden Sjekke at uvedkommende ingen adgang -skiltet er intakt Sjekkes i forbindelse med dugnaden Slepetau Dette finnes Plassering av utstyr Det må sjekkes at utstyr er plassert på lett tilgjengelig og hensiktsmessig sted Sjekkes i forbindelse med dugnaden 2.2 Ny info til introkursholdere Basert på risikoanalysen og beredskapsanalysen bør følgende informasjon inkluderes i introkurset: INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS Bruk av badebleier på bleiebarn Kan bli hengende opp ned i vesten ved bruk av vanlig bleie. Info om at badebleier finnes

9 Page 8 INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS på klubben dersom man ikke har med selv. Info om oppslag på klubben, førstehjelp, hvor det er mobildekning, nødnummer, bålrestriksjoner Info om at det finnes risikoanalyse, beredskapsplan og sikkerhetsutstyr Gi overordnet info om at det er gjort en risikoanalyse og at beredskapsplanen dekker hendelsene: - Skade og sykdom - Drukning og hypotermi - Brann på klubben - Personer som ikke kommer tilbake til avtalt tid - Barn savnet Viktigheten av å komme tilbake som avtalt Dette må bli vektlagt mer enn tidligere. Dersom man kommer for sent vil det bli notert i loggen. At man skal be om hjelp/være forsiktig når man tar ned båter som ligger høyt, benytte stiger Tror dette alt er inkludert Barn som ikke kan svømme skal få på vest som det første man gjør når man kommer Legge vekt på at man skal ta på barna vest med en gang før man begynner å finne fram utstyr. Søppel Ta med søppel og engangsgriller tilbake, bruke søppelkasser, ta opp etter hunden

10 Page 9 INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS Ansvar Info om at man padler under eget ansvar og at man har ansvar for egne mindreårige Forsikringsordninger Info om disse og om at man derfor ikke kan ha med gjester 2.3 Ny info til Nøkkelvaktmøtet Basert på risikoanalysen og beredskapsanalysen bør følgende tas opp på nøkkelvaktmøtet INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS Info om at det finnes risikoanalyse, beredskapsplan og nytt sikkerhetsutstyr Beredskapsplanen gjennomgås på nøkkelvaktmøte med følgende fokus: 1: Det er gjennomført risikoanalyse. Denne trenger ikke å gjennomgås i detalj på møtet, men kan leses i løpet av vakten. 1: Beredskapsplanen dekker hendelsene: - Skade og sykdom - Drukning og hypotermi - Brann på klubben - Personer som ikke kommer tilbake til avtalt tid - Barn savnet

11 Page 10 INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS 2: Gjennomgå hva skal gjøres ved hendelsene over se beredskapsplanen 3: Hvor finner man beredskapsplanen på klubben? 4: Oppfordring: Alle bør gå igjennom beredskapsplan når de er på vakt og gjerne snakke om/diskutere innholdet. 4: Informasjon om nytt utstyr som er anskaffet og hvordan det er tenkt brukt 5: Nye oppslag på klubben (spesielt info om mobildekning) Førstehjelpskurs Det anbefales at nøkkelvaktene gjennomfører førstehjelpskurs. Kostnader vil bli dekket av klubben Forsvunnet barn Vannet er den største faren. Det skal letes her først. Se beredskapsplan for dette. Alle barn som ikke kan svømme skal få på seg som vest det første man gjør ved ankomst Roere Husk å minne roere på at de må ha utkikk så de ikke kjører på svømmere Dersom personer ikke kommer tilbake som avtalt Må ikke stenge og gå dersom folk/båter mangler. Se beredskapsplan for dette.

12 Page 11 INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS Forholdsregler ved tordenvær? Gjerne anbefale folk å ikke legge ut på tur under tordenvær, holde seg langs land. Viktigheten av orden på klubben for å hindre ulykker Spesielt viktig med orden på brygga, holde uvedkommende av brygga dersom det blir for uoversiktlig Viktig å være aktiv under vakten - dette bedrer sikkerheten Hjelpe til Holde oppsyn Ikke åpne klubben dersom det bare er en person på vakt - Ved truende situasjon, skal man heller gi etter enn å være modig. Ring politiet - Spruttrekk Minne om at hempen må være opp og at man må ha erfaring med å komme seg ut før man bruker det. Det forutsettes at nøkkelvakter har med seg mobiltelefon som kan benyttes i en nødsituasjon, info om hvor det er best mobildekning Oppfordre til bruk av klubbens søppelkasser og å ta med søppel tilbake fra tur

13 Page 12 3 REGELVERK NRPK forholder seg til følgende regelverk: - FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften): - - LOV nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven): - FOR nr 409: Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy:

14 SIde 13 4 RISIKOANALYSE Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak Hendelser på land Sykdom/ illebefinnende Kan ha en rekke ulike årsaker utenfor NRPKs rekkevidde Sannsynlighet kan vanskelig påvirkes av NRPK - Førstehjelpskurs - Førstehjelpsoppslag - Førstehjelpsutstyr - Oppslag med oversikt over hvor det er best mobildekning - Hjertestarter - Beredskapsplan HENDELSE NR.1 Skade (Brudd, slag, sår) Uorden på klubben - Orden på klubben - Aktive nøkkelvakter som hjelper til og holder oversikt - Ikke slippe folk inn på området før det er to på vakt - Førstehjelpskurs - Førstehjelpsoppslag - Førstehjelpsutstyr - Oppslag med oversikt over hvor det er best mobildekning - Beredskapsplan HENDELSE NR.1 Fall fra stige/trapp Stødige stiger/trapper, lave høyder Som over Tunge båter som ligger høyt Legge tunge båter på de nederste Som over

15 SIde 14 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak hyllene Utilstrekkelig kompetanse og kunnskap Introkurs Som over Truende personer Alkohol / rusmidler Forbud mot rusmidler ved padling, vestpåbud og informasjon på hjemmeside. - Alltid minst to på vakt - Opplæring av nøkkelvakter - Samtale - Dersom situasjonen oppleves truende, skal nøkkelvakter heller etterkomme ønsker enn å opptre modig - Om nødvendig ringe politi Misnøye med beskjeder nøkkelvakten gir Defensiv holdning/samtale Informere om at man kun håndholder regler og ikke har annen makt. Som over Barn savnet Det kan være mange årsaker til at et barn blir borte: Barnet kan ha gått - Aktive og observante nøkkelvakter - Introkurs Dersom det meldes om at et barn er forsvunnet er det viktig å lete i vannet først (ettersom konsekvensen er størst dersom

16 SIde 15 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak vekk fra klubben, til Rustadsaga eller liknende eller barnet kan ha falt i vannet. - Ta på barn vest umiddelbart ved ankomst barnet har falt i vannet). HENDELSE NR. 5 Brann på klubben Feil på elektrisk utstyr Jevnlig kontroll av elektrisk utstyr - Brannvarslere - Brannslokningsutstyr - Oppslag med oversikt over hvor det er best mobildekning - Beredskapsplan HENDELSE NR. 4 Uforsiktig omgang med elektrisk utstyr Forsiktighet ved bruk av elektrisk utstyr, griller etc Som over Skogbrann Uforsiktig omgang med flame: bål/grill Tørkeperiode - Oppslag om bålrestriksjoner - Oppfordring til å ikke bruke engangsgrill i tørkeperioder - Spesialsøppelkasse til griller - Oppslag med oversikt over hvor det er best mobildekning - Brannslokningsutstyr - Det etableres ikke beredskapsplan for en brannhendelse utenfor klubbområdet, ettersom det forventes at den håndteres av brannvesenet

17 SIde 16 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak Hendelse ved brygga Drukning Fall i vannet uten vest - Introkurs - Hindre uvedkommende i å være på brygga - Orden og ryddighet - Aktive nøkkelvakter Båtvelt - Spruttrekk må ha hempen opp, og personer som bruker trekk må kunne få det av. Nøkkelvaktene må følge opp dette Mange personer på brygge - Skilt med uvedkommende skal ikke være på brygga - Aktive nøkkelvakter som passer på at det ikke er uvedkommende på brygga - Dykkermaske - Båtshake - Undervannslykt - Undervannskikkert Beredskapsplan HENDELSE NR.2 Veltetrening Som over Som over Mye rot/utstyr på brygga Ryddighet på brygga Som over Manglende tilsyn av barn - Ta på barn vest umiddelbart ved ankomst Som over

18 SIde 17 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak Feilmontert redningsvest på barn Dårlig / manglende svømmeferdighet - Aktive nøkkelvakter - Introkurs - Informasjon i Plaskeinfo og nøkkelvakter - Introkurs. - Obligatorisk velt i Introkurs. - Vestpåbud spesielt fokus på barn og ikke svømmedyktige. Bruk av badebleie på bleiebarn Som over Skade ved inn/ utstigning Panikk ved velt - Vestpåbud - Obligatorisk velt i Introkurs - Tilsyn av brygge i åpningstid - Vestpåbud - Introkurs HENDELSE NR. 1 Hendelse på sjøen Drukning Båtvelt - Introkurs - Veltetrening HENDELSE NR. 2 Panikk ved velt - Vestpåbud Som over

19 SIde 18 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak - Obligatorisk velt på Introkurs Person sitter fast i båten - Spruttrekk må ha hempen opp, og personer som bruker trekk må kunne få det av. Nøkkelvaktene må følge opp dette - Introkurs Som over Hypotermi Sykdom/ illebefinnende Kaldt vann/kald luft Avstand fra land Avstand til klesskift - Vestpåbud - Regel om å padle nært land - Regel om tøyskift - Informasjon om påkledning ved kaldt vann (Plaskeinfo, på hjemmeside) - Introkurs - Våtdrakter Vestpåbud HENDELSE NR. 1 - Behov for vanntette walkie-talikier på klubben? - Ulltepper etc tilgjengelig på klubben? - HENDELSE NR. 2 Påkjørsel ved roing - Introkurs - Nøkkelvakt minne roere på dette Som for drukning/skade

20 SIde 19 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak når de tar ut båt Manglede båt/person Det kan være mange årsaker til at personer ikke kommer tilbake I tide: forglemmelse, velt, sykdom eller liknende. Faren ved denne hendelsen er at man ikke vet årsaken og kan feiltolke i en sitasjon der hjelp er påkrevet. - Sørge for at det er færrest mulig hendelser som kun skyldes forglemmelse gjennom informasjon på introkurs. - Nøkkelvakt skal minne folk om når de må være tilbake - Man kan også reagere kraftigere på at personer kommer inn for sent - Rask undersøkelse dersom personer ikker kommer tilbake som avtalt. - Nøkkelvakter må ikke stenge uten å kontrollere hva som har hendt. - HENDELSE NR. 3 Annet Personfare pga vær For eksempel torden Nøkkelvakter kan anbefale folk å ikke legge ut eller holde seg nær land i tilfelle tordenvær. Skadet utstyr - Jevnlig kontroll av utstyr. - Utstyr blir tatt ut av bruk når feil oppdages. Forsikring av utstyr Forsøpling/ forurensning - Oppfordre medlemmer til å bruke søppekasser - Sørge for søppekasser ved Søppelplukking på dugnad i regi av klubben

21 SIde 20 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak klubben

22 SIde 21 5 BEREDSKAPSPLAN 5.1 Administrativ del Bakgrunnsinformasjon om beredskaps- og sikkerhetsarbeidet Dette er en plan som skal gi retningslinjer for hvordan NRPK og dets medlemmer skal opptre i krisesituasjoner. Den skal fungere som veiledning og være et verktøy, spesielt for styret, klubbens nøkkelvakter, kurs- og turledere. Denne beredskapsplanen tar ikke for seg sikkerhetsregler, men hvordan man behandler situasjonen dersom uhellet skulle være ute. Planen gjelder også i andre sammenhenger der klubbmedlemmer eller klubbeiendeler blir utsatt for en eller annen form for krise Formål Formålet med beredskapsplanen er å sikre at NRPK er best mulig forberedt på å møte og håndtere kriser og ulykker, slik at skade på personell, miljø, eiendom eller klubbens omdømme begrenses i størst mulig grad, både på kort og lang sikt Dokumentkontroll og distribusjon av beredskapsplanen Beredskapsplanen er en del av NRPKs styrende dokumenter og skal være tilgjengelig elektronisk på internettsidene. I tillegg skal det finnes en gyldig versjon av beredskapsplanen på klubbens område på Nøklevann. Det skal også ligge en kopi hjemme hos styreleder, nestleder og HMS-ansvarlig Ansvar, vedlikehold og revisjon av beredskapsplanen Styreleder har det overordnede ansvaret for at NRPK har en tilfredsstillende og fungerende beredskap, samt for endelig godkjennelse av HMS-dokumentasjonen. HMS-ansvarlig har ansvar for utvikling, vedlikehold og oppdatering av beredskapsplanen. Beredskapsplanen skal revideres årlig. Følgende har ansvar for å vedlikeholde og oppdatere kontaktinformasjon: Stedfortrederlisten: Stedfortrederlisten (liste over hvem som skal kontaktes i en beredskapssituasjon) skal holdes oppdatert av HMS-ansvarlig. Liste over medlemmer: Styrets sekretær er ansvarlig for at kontaktinformasjon for medlemmer blir etablert og vedlikeholdt. Listen skal oppdateres ved behov og verifiseres årlig.

23 SIde 22 Liste over styremedlemmer: Styrets sekretær er ansvarlig for at kontaktinformasjon til styremedlemmer blir etablert og vedlikeholdt. Listen skal verifiseres i etterkant av årsmøtet Opplæring Det skal være en årlig overordnet gjennomgang av beredskapsplanen i styret. Øvelser Hvert år skal HMS-ansvarlig sørge for at det avholdes en realistisk øvelse i en av hendelsene. Øvelsen skal søke å bruke NRPKs egne beredskapsressurser til å planlegge og arrangere øvelsen som i første rekke skal trene Styret og noen av de som kan inngå som nøkkelvakt Krav til beredskapsmateriell NRPKs lokale skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokkingsutstyr i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk. NRPKs lokale skal være utstyrt med et minimum av førstehjelpsutstyr. Det er HMSansvarlig som har ansvar for at utstyret til enhver tid er komplett; enkeltmannspakke, trykkelementer, fingerbandasje, elastiske gasbind, plaster, sikkerhetsnåler, watergel eller tilsvarende, kompress, trekanttørkle, munnmaske, engangshansker, sårservietter, førstehjelpssaks, førstehjelpsfolder. For annet utstyr som er vurdert, se kapittel Beredskapsorganisasjonen En hendelse håndteres i utgangspunktet av nøkkelvaktene. Hvis nøkkelvakt finner det nødvendig eller hensiktsmessig kan vedkommende utnevne en nestkommanderende for å få avlastning når det gjelder de oppgavene som må gjennomføres.

24 SIde 23 Styreleder skal alltid varsles eller informeres i forbindelse med beredskapssituasjoner. Hvis styreleder finner det nødvendig eller hensiktsmessig og det er praktisk mulig) kan vedkommende sammenkalle Styret Roller og ansvar Styret har det øverste ansvaret og myndighet ved en beredskapssituasjon. Dette inkluderer også å ta nødvendige strategiske beslutninger basert på den situasjon som har oppstått. Styret ledes av styreleder som også beslutter når styret skal tre sammen, eventuelt om det er nødvendig at kun deler av gruppen skal tre sammen. Med utgangspunkt i ovennevnte har styret følgende primæroppgaver: Overvåke håndtering av beredskapssituasjonen Drive taktisk ledelse i form av å forutse hvilke behov som vil dukke opp i nær framtid og planlegge i forhold til dette Bidra til å skaffe oversikt over situasjonen og planlegge informasjonstiltak både eksternt og internt Vurdere om drift skal fortsette eller stoppes som følge av situasjonen Være ansikt utad i de tilfeller det er naturlig Samordning ved større hendelser der flere er involvert Styret kan også innkalle ytterligere innsatspersonell dersom det ansees som nødvendig. Styreleder er overordnet ansvarlig for all håndtering og beslutningstaking i forbindelse med alle beredskapssituasjoner i NRPK. Styreleder kan for øvrig delegere oppgaver til andre personer innen styret eller andre interne/eksterne ressurser. Utover det ovennevnte er primæroppgavene som følger: Holde seg oppdatert om beredskapssituasjonen Initiere nødvendige beslutninger Være ansvarlig for all informasjonsformidling internt eller eksternt Beslutte når beredskapssituasjonen skal avsluttes Så frem annet ikke blir bestemt av styreleder, er primæroppgaven til de andre medlemmene i styret å bistå styreleder innenfor de ansvarsområder man leder eller har ansvar for under normal drift. Nøkkelvakt har ansvar for å håndtere og koordinere beredskapshendelsen (lokalt) så frem annet ikke blir bestemt av styreleder. Nøkkelvakt skal føre logg med tidspunkt og handlinger i forbindelse med beredskapssituasjonen, og denne skal i ettertid lagres av styret.

25 SIde Rapportering Den nøkkelvakten som var tyngst involvert i hendelsen, er ansvarlig for at det føres logg i forbindelse med beredskapssituasjonen. Det noteres da ned tidspunkt og handlinger som utføres inntil styreleder har tatt beslutningen om å avslutte beredskapssituasjonen. Når beslutning om å avslutte beredskapssituasjonen tas, vurderer styreleder samtidig i hvert enkelt tilfelle om håndteringen av hendelsen skal evalueres. Da vil loggen som nøkkelvakt har ført være viktig dokumentasjon. 1. Nøkkelvakt har ansvar for at logg over hendelsen blir ført. Leder, nestleder eller HMS-ansvarlig varsles. 2. HMS-ansvarlig sørger for at rapport blir gjennomgått og fulgt opp. Eventuelle nødvendige opplysninger blir samlet inn. 3. Saken blir styrebehandlet. Konklusjon blir fattet. Korrigerende tiltak kan bestemmes for å redusere faren for tilsvarende uhell. 4. Oppfølging av korrigerende tiltak. Lagring av dokumentasjon. Tilbakemelding til involverte parter, eventuelt også publisering av informasjon på hjemmesidene. Denne beskrivelsen gjelder hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, en farlig hendelse. Loggen kan også brukes til å gi tilbakemelding på utilstrekkeligelige sikkerhetsrutiner eller uheldig praksis i klubben Evaluering av beredskapshåndteringen Dersom styreleder anser det som nødvendig, skal det gjennomføres en evaluering etter beredskapshendelsen. Med evaluering menes en strukturert gjennomgang av hendelsesforløpet der involverte deltar. Fokus bør her være på hvordan hendelsen ble håndtert, og om det er nødvendig å gjøre endringer i beredskapsplanen, opplæring eller øvelser. Følgende kan gjennomgås: Var beskrivelsen i beredskapsplanen tilfredsstillende Fungerte organiseringen i henhold til beredskapsplanen Fungerte ansvarsfordelingen

26 SIde 25 Virket alt utstyret Lykkes det å få/ta kontroll over situasjonen Fungerte informasjonsarbeidet Fungerte etterarbeidet Det bør også vurderes om andre virksomheter eller nødetater som har deltatt i krisearbeidet skal delta eller ha representanter til stede, da dette vil gi en bedre informasjonsflyt og bearbeiding av hendelsen..

27 SIde Operativ del Aksjonsplan for nøkkelvakter på hendelsesstedet Viktige telefonnumre Sykebil 113 Brann 112 Politi 110 Funksjon Navn Telefon Leder Merete Helle Nestleder og HMS-ansvarlig Elisabeth Sørdal Kasserer Ingrid Berthinussen Sekretær Svein Andersen Styremedlem Christian Incerti Styremedlem Arvid Solheim Styremedlem Kimberly Tvedten Styremedlem Jorun Engen

28 SIde Varamedlem Toralf Engravsli Varamedlem Line Slaatsveen Hendelse nr 1 Skade/sykdom HENDELSE NR. 1 - Skade/sykdom Beskrivelse av hendelse Skadeomfang, konsekvenser Hjelpemidler Viktig informasjon Hendelsen dekker akutt skade og sykdom hos medlem/besøkende på klubbens område ved Nøklevann eller i forbindelse med organiserte turer andre steder i regi av klubben. Kan innebære alt fra moderate til livstruende skader. Ulltepper, førstehjelpsutstyr, båre Hendelsen håndteres lokalt av nøkkelvakt. Styreleder skal varsles. Hvis det på noe tidspunkt kommer frem at den skadde/syke er død, skal ikke i NRPK varsle pårørende selv. Dette skal utføres av helsepersonell/politi. All informasjon som gis internt/eksternt skal kun skje i henhold til avtale med styreleder. Prioritet Nøkkelvakt 1 Sikre skadestedet Få en oversikt over hendelsen 2 Ring 113 dersom det anses som nødvendig Se oppslag om hvor det er best telefondekning 3 Utfør førstehjelp Følg veiledning via telefon

29 SIde 28 4 Dersom tilstanden til den skadde/syke er så alvorlig at vedkommende ikke selv er i stand til å varsle, varsles pårørende, eventuelt etter samråd med sykehus/lege (eller politimyndighet). Varsling av pårørende ved dødsfall er politiets oppgave. Dette er viktig og skal følges av hensyn til de pårørende. 5 Hvis det er ansett som nødvendig skal NRPK bistå pårørende som er tilstede og eventuelt følge opp personer som er direkte eller indirekte berørt av hendelsen.. 6 Varsling av styret. Ved en krise eller ulykkessituasjon skal nøkkelvakt, kurs- eller turleder eller andre involverte varsle styret i klubben. Dette skal skje etter at nødsentral er varslet og eventuell førstehjelp er utført. Prioriteringslisten er som følger: 1. Styreleder 2. HMS-ansvarlig 3. Nestleder 4. Annet styremedlem 7 Informasjon. Avklar med styreleder hvilken informasjon som skal gis om hendelsen til andre medlemmer eller personer som er direkte eller indirekte berørt av hendelsen. Nøkkelvakt gir den informasjon som må gis umiddelbart på stedet. Styreleder informerer dersom informasjon skal gis i ettertid/til alle medlemmer. 8 Informasjon om hendelsen skal loggføres med informasjon om tid, sted, involverte, beskrivelse av hendelse og hvordan denne er håndtert Hendelse nr 2 Drukning/hypotermi HENDELSE NR. 2 - Drukning - hypotermi Beskrivelse av hendelse Hendelsen dekker drukning hos medlem/besøkende på klubbens område, Nøklevann eller i forbindelse med organiserte turer andre steder i regi av

30 SIde 29 klubben. Skadeomfang, konsekvenser Hjelpemidler Viktig informasjon Kan innebære alt fra forstadier til drukning til livstruende drukning samt ulike grader av hypotermi. Redningsbåt, ulltepper, førstehjelpsutstyr, båre Hendelsen håndteres lokalt av nøkkelvakt. Styreleder skal varsles. Hvis det på noe tidspunkt kommer frem at den druknede er død, skal ikke i NRPK varsle pårørende selv. Dette skal utføres av helsepersonell/politi. All informasjon som gis internt/eksternt skal kun skje i henhold til avtale med styreleder. Prioritet Nøkkelvakt 1 Sikre skadestedet Ta på egen redningsvest om nødvendig Få personen på land benytt redningsbåt om nødvendig Kontroller om flere personer er involvert 2 Ring 113 dersom det anses som nødvendig Se oppslag om hvor det er best telefondekning 3 Utfør førstehjelp, hjerte-lungeredning om nødvendig Dersom personen puster vanlig: stabilt sideleie Fjerne våte klær Følg veiledning via telefon 4 Dersom tilstanden til den skadde/syke er så alvorlig at vedkommende ikke selv er i stand til å varsle, varsles pårørende, eventuelt etter samråd med sykehus/lege (eller politimyndighet). Varsling av pårørende ved dødsfall er politiets oppgave. Dette er viktig og skal følges av hensyn til de pårørende.

31 SIde 30 5 Hvis ikke ambulanse er tilkalt skal det vurderes om vedkommende likevel bør sendes til sykehus eller lege for undersøkelser: Ved mistanke om vann i lungene bør vedkommende sendes til sykehus/lege selv ved bevissthet. 6 Hvis det er ansett som nødvendig skal NRPK bistå pårørende som er tilstede og eventuelt følge opp personer som er direkte eller indirekte berørt av hendelsen.. 7 Varsling av styret. Ved en krise eller ulykkessituasjon skal nøkkelvakt, kurs- eller turleder eller andre involverte varsle styret i klubben. Dette skal skje etter at nødsentral er varslet og eventuell førstehjelp er utført. Prioriteringslisten er som følger: 1. Styreleder 2. HMS-ansvarlig 3. Nestleder 4. Annet styremedlem 8 Informasjon. Avklar med styreleder hvilken informasjon som skal gis om hendelsen til andre medlemmer eller personer som er direkte eller indirekte berørt av hendelsen. Nøkkelvakt gir den informasjon som må gis umiddelbart på stedet. Styreleder informerer dersom informasjon skal gis i ettertid/til alle medlemmer. 9 Informasjon om hendelsen skal loggføres med informasjon om tid, sted, involverte, beskrivelse av hendelse og hvordan denne er håndtert.

32 SIde Hendelse nr 3 Manglende båt/person (Person kommer ikke tilbake til avtalt tid) HENDELSE NR. 3 - Manglende båt/person Beskrivelse av hendelse Skadeomfang, konsekvenser Hjelpemidler Viktig informasjon Hendelsen dekker situasjonen der medlem og båt ikke kommer tilbake til avtalt tid. Det er uvisst hva som er årsaken til at vedkommende ikke returnerer til NRPK, og ettersom årsaken kan være alt fra forglemmelse til ulykke, er det vanskelig på forhånd å forutse konsekvensen. Slepetau, hodelykt dersom det er mørkt, kikkert, vannett walkie-talkie/mobil i vanntett pose Hendelsen håndteres lokalt av nøkkelvakt. Styreleder skal varsles. Hvis det på noe tidspunkt kommer frem at den savnede er død, skal ikke i NRPK varsle pårørende selv. Dette skal utføres av helsepersonell/politi. All informasjon som gis internt/eksternt skal kun skje i henhold til avtale med styreleder. Prioritet Nøkkelvakt 1 Kontroller om båten har kommet inn selv om det ikke er registrert. Hent eventuell informasjon fra andre medlemmer på stedet. 2 Finn ut hvem den savnede er ved hjelp av båtloggen. 3 En av vaktene skal oppholde seg på klubbens område. Andre vakter padler ut for å finne den savnede: Kontroller at radiokommunkasjonen fungerer. Husk følgende utstyr: egen redningsvest, slepetau, hodelykt dersom det er mørkt, kikkert, vannett walkie-talkie/mobil i vanntett pose 4 Nøkkelvaktene skal ikke gå hjem før situasjonen er avklart. 5 Dersom den savnede er skadet, syk eller utsatt for drukning eller hypotermi, se HENDELSE NR 1 eller HENDELSE NR 2

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig 2015 Solid - Raus - Spenstig KRISE Krise- og OG beredskapsplan BEREDSKAPSPLAN STAVNE Stavne ARBEID Arbeid OG og KOMPETANSE Kompetanse KF KF Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Definisjon av krise... 3 1.2.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN

SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN MED ROS-ANALYSE Vurdering av sikkerhet knyttet til kretsleir 2015. Inneholdende beskrivelse av arrangementet, sikkerhets og risiko og sårbarhetsanalyse Fredrikstad Speiderkrets

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer