RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:"

Transkript

1 NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse HMS NRPK Distribusjon: Restricted Free Distribution Reference Allowed Internal Reference to parts of this report which may lead to misinterpretation is not permissible. Rev. nr. Dato Revisjonsårsak Skrevet av Kontrollert av Godkjent av Sendt for kommentar E. Sørdal Gjennomgått i styremøte E. Sørdal

2 Page 1 Innhold 1 INNLEDNING ANBEFALINGER FOR Anskaffelser/ aksjoner Ny info til introkursholdere Ny info til Nøkkelvaktmøtet REGELVERK RISIKOANALYSE BEREDSKAPSPLAN Administrativ del Bakgrunnsinformasjon om beredskaps- og sikkerhetsarbeidet Formål Dokumentkontroll og distribusjon av beredskapsplanen Ansvar, vedlikehold og revisjon av beredskapsplanen Opplæring Krav til beredskapsmateriell Beredskapsorganisasjonen Roller og ansvar Rapportering Evaluering av beredskapshåndteringen Operativ del Aksjonsplan for nøkkelvakter på hendelsesstedet Viktige telefonnumre Hendelse nr 1 Skade/sykdom Hendelse nr 2 Drukning/hypotermi Hendelse nr 3 Manglende båt/person (Person kommer ikke tilbake til avtalt tid) Hendelse nr 4 Brann på NRPK Hendelse nr 5 Barn savnet... 35

3 Page Operativ del Aksjonsplan for styret... 37

4 Page 3 1 INNLEDNING Dette dokumentet inneholder risikoanalyse og beredskapsplan for NRPK Nøklevann Roog Padleklubb. Klubben driver kursing av sine medlemmer for en så sikker utførelse av padleaktivitetene som mulig. I tillegg har klubben regler for turledere og turdeltakere som er å finne på klubbens hjemmeside. Disse er til for å hindre at ulykker skal oppstå og er en viktig del av klubbens HMS-arbeid. Målet med HMS-arbeidet er å: Unngå personskade i forbindelse med klubbens aktiviteter. Dette gjør vi først og fremst ved å redusere sannsynligheten for at en hendelse skal skje. Bidra til at medlemmer er skikket til å ta vare på seg selv ved ferdsel på vannet Bevare naturen vi ferdes i; Unngå forsøpling, unngå spredning av smitte i mellom vassdrag. Unngå skade på klubbens materiell og område Følgende andre HMS-dokumenter er etablert i NRPK: Instruks for nøkkelvakter- Vaktinstruks Instruks for kontroll av NRPKs båter Instruks for kontroll av vester og spruttrekk Instruks for turledere for klubbturer Vår sikkerhetsinformasjon på vår hjemmeside - Sikkerhet ved padling Arbeidsinstruks for HMS-ansvarlig i NRPK Vaktrapport, inkludert rapport for farlige hendelse Sikkerhetsregler for bassengtrening

5 Page 4 2 ANBEFALINGER FOR 2012 Basert på denne risikoanalysen og beredskapsplanen, er følgende anbefalinger gitt for videre arbeid. 2.1 Anskaffelser/ aksjoner Basert på risikoanalysen og beredskapsanalysen, anbefales det at følgende utstyr vurderes ansaffet til klubben: UTSTYR/ANSKAFFELSE KOMMENTAR ANSVARLIG/STATUS PER Beredskapsplan Risikoanalyse og beredskapsplanen må få en passende plass på klubben. Det er lurt å laminere denne. Styreleder og HMS-ansvarlig skal ha et eksemplar hver liggende hjemme. Elisabeth ferdigstiller og sender til Merete/Christian for laminering Førstehjelpsoppslag Det må henges opp et oppslag om førstehjelp på klubben dersom dette ikke finnes. Skal henge to steder på klubben. Christian sjekker/skaffer Førstehjelpsutstyr Det må være en førstehjelpskoffert på klubben dersom dette ikke finnes. Denne er sjekket, men strips mangler Christian sjekker/skaffer (obs strips mangler) Mobildekning Det må lages et oppslag om hvor det er best mobildekning Christian sjekker/skaffer Hjertestarter Styret må vedta om det skal Dette venter vi med til vi har fått

6 Page 5 UTSTYR/ANSKAFFELSE KOMMENTAR ANSVARLIG/STATUS PER anskaffes hjertestarter undersøkt nærmere Oppslag med nødnummer Det må henges opp et oppslag med nødnummer på klubben Dette finnes Røykvarsler Det bør vurderes om det skal ansaffes en brannvarsler som settes opp i klubbens lokale Christian sjekker/skaffer Brannslokningsapparat Det bør vurderes om det skal anskaffes brannslokningsutstyr som settes opp på klubben Jorunn sjekker Oppslag om bålrestriksjoner og anbefalinger mht bruk av engangsgriller Jorunn sjekker Redningsbåt med motor Styret har diskutert muligheten for å ha en båt med elektrisk motor tilgjengelig, men det er ikke tatt noen beslutning mht dette. Vurderes senere Spesialsøppekasse til griller Dette finnes Dykkermasker Dette finnes Båtshake Vurderes senere Undervannslykt Vurderes senere

7 Page 6 UTSTYR/ANSKAFFELSE KOMMENTAR ANSVARLIG/STATUS PER Livbøye og kasteline Dette finnes Undervannskikkert Dette finnes Båre Sjekkes på dugnad Våtdrakter i flere størrelser Det kjøpes inn flere våtdrakter Merete delegerer Vanntett kommunikasjonsutstyr walkie talkie Rekkevidde sjekkes, kjøpes inn dersom bra nok. Merete delegerer Ulltepper Dette finnes Kikkert Dette bør kjøpes inn dersom det ikke finnes, Merete delegerer Hodelykt Dette bør kjøpes inn dersom det ikke finnes, Merete delegerer Badebleier til salg/ utlån Dette finnes (suppleres av Line ved behov)

8 Page 7 UTSTYR/ANSKAFFELSE KOMMENTAR ANSVARLIG/STATUS PER Førsthjelpskurs Bør arrangeres gjerne på klubben og tidlig i sesongen Kimberly vurderer muligheter Vurdering av båtplassering Letteste øverst Båtansvarlige sjekker i forbindelse med dugnad Sjekk av stiger/trapper Hele og funksjonelle? Sjekkes i forbindelse med dugnaden Kontroll av elektrisk utstyr Sjekkes i forbindelse med dugnaden Sjekke at uvedkommende ingen adgang -skiltet er intakt Sjekkes i forbindelse med dugnaden Slepetau Dette finnes Plassering av utstyr Det må sjekkes at utstyr er plassert på lett tilgjengelig og hensiktsmessig sted Sjekkes i forbindelse med dugnaden 2.2 Ny info til introkursholdere Basert på risikoanalysen og beredskapsanalysen bør følgende informasjon inkluderes i introkurset: INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS Bruk av badebleier på bleiebarn Kan bli hengende opp ned i vesten ved bruk av vanlig bleie. Info om at badebleier finnes

9 Page 8 INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS på klubben dersom man ikke har med selv. Info om oppslag på klubben, førstehjelp, hvor det er mobildekning, nødnummer, bålrestriksjoner Info om at det finnes risikoanalyse, beredskapsplan og sikkerhetsutstyr Gi overordnet info om at det er gjort en risikoanalyse og at beredskapsplanen dekker hendelsene: - Skade og sykdom - Drukning og hypotermi - Brann på klubben - Personer som ikke kommer tilbake til avtalt tid - Barn savnet Viktigheten av å komme tilbake som avtalt Dette må bli vektlagt mer enn tidligere. Dersom man kommer for sent vil det bli notert i loggen. At man skal be om hjelp/være forsiktig når man tar ned båter som ligger høyt, benytte stiger Tror dette alt er inkludert Barn som ikke kan svømme skal få på vest som det første man gjør når man kommer Legge vekt på at man skal ta på barna vest med en gang før man begynner å finne fram utstyr. Søppel Ta med søppel og engangsgriller tilbake, bruke søppelkasser, ta opp etter hunden

10 Page 9 INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS Ansvar Info om at man padler under eget ansvar og at man har ansvar for egne mindreårige Forsikringsordninger Info om disse og om at man derfor ikke kan ha med gjester 2.3 Ny info til Nøkkelvaktmøtet Basert på risikoanalysen og beredskapsanalysen bør følgende tas opp på nøkkelvaktmøtet INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS Info om at det finnes risikoanalyse, beredskapsplan og nytt sikkerhetsutstyr Beredskapsplanen gjennomgås på nøkkelvaktmøte med følgende fokus: 1: Det er gjennomført risikoanalyse. Denne trenger ikke å gjennomgås i detalj på møtet, men kan leses i løpet av vakten. 1: Beredskapsplanen dekker hendelsene: - Skade og sykdom - Drukning og hypotermi - Brann på klubben - Personer som ikke kommer tilbake til avtalt tid - Barn savnet

11 Page 10 INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS 2: Gjennomgå hva skal gjøres ved hendelsene over se beredskapsplanen 3: Hvor finner man beredskapsplanen på klubben? 4: Oppfordring: Alle bør gå igjennom beredskapsplan når de er på vakt og gjerne snakke om/diskutere innholdet. 4: Informasjon om nytt utstyr som er anskaffet og hvordan det er tenkt brukt 5: Nye oppslag på klubben (spesielt info om mobildekning) Førstehjelpskurs Det anbefales at nøkkelvaktene gjennomfører førstehjelpskurs. Kostnader vil bli dekket av klubben Forsvunnet barn Vannet er den største faren. Det skal letes her først. Se beredskapsplan for dette. Alle barn som ikke kan svømme skal få på seg som vest det første man gjør ved ankomst Roere Husk å minne roere på at de må ha utkikk så de ikke kjører på svømmere Dersom personer ikke kommer tilbake som avtalt Må ikke stenge og gå dersom folk/båter mangler. Se beredskapsplan for dette.

12 Page 11 INFORMASJON KOMMENTAR/STATUS Forholdsregler ved tordenvær? Gjerne anbefale folk å ikke legge ut på tur under tordenvær, holde seg langs land. Viktigheten av orden på klubben for å hindre ulykker Spesielt viktig med orden på brygga, holde uvedkommende av brygga dersom det blir for uoversiktlig Viktig å være aktiv under vakten - dette bedrer sikkerheten Hjelpe til Holde oppsyn Ikke åpne klubben dersom det bare er en person på vakt - Ved truende situasjon, skal man heller gi etter enn å være modig. Ring politiet - Spruttrekk Minne om at hempen må være opp og at man må ha erfaring med å komme seg ut før man bruker det. Det forutsettes at nøkkelvakter har med seg mobiltelefon som kan benyttes i en nødsituasjon, info om hvor det er best mobildekning Oppfordre til bruk av klubbens søppelkasser og å ta med søppel tilbake fra tur

13 Page 12 3 REGELVERK NRPK forholder seg til følgende regelverk: - FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften): LOV nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven): - FOR nr 409: Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy:

14 SIde 13 4 RISIKOANALYSE Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak Hendelser på land Sykdom/ illebefinnende Kan ha en rekke ulike årsaker utenfor NRPKs rekkevidde Sannsynlighet kan vanskelig påvirkes av NRPK - Førstehjelpskurs - Førstehjelpsoppslag - Førstehjelpsutstyr - Oppslag med oversikt over hvor det er best mobildekning - Hjertestarter - Beredskapsplan HENDELSE NR.1 Skade (Brudd, slag, sår) Uorden på klubben - Orden på klubben - Aktive nøkkelvakter som hjelper til og holder oversikt - Ikke slippe folk inn på området før det er to på vakt - Førstehjelpskurs - Førstehjelpsoppslag - Førstehjelpsutstyr - Oppslag med oversikt over hvor det er best mobildekning - Beredskapsplan HENDELSE NR.1 Fall fra stige/trapp Stødige stiger/trapper, lave høyder Som over Tunge båter som ligger høyt Legge tunge båter på de nederste Som over

15 SIde 14 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak hyllene Utilstrekkelig kompetanse og kunnskap Introkurs Som over Truende personer Alkohol / rusmidler Forbud mot rusmidler ved padling, vestpåbud og informasjon på hjemmeside. - Alltid minst to på vakt - Opplæring av nøkkelvakter - Samtale - Dersom situasjonen oppleves truende, skal nøkkelvakter heller etterkomme ønsker enn å opptre modig - Om nødvendig ringe politi Misnøye med beskjeder nøkkelvakten gir Defensiv holdning/samtale Informere om at man kun håndholder regler og ikke har annen makt. Som over Barn savnet Det kan være mange årsaker til at et barn blir borte: Barnet kan ha gått - Aktive og observante nøkkelvakter - Introkurs Dersom det meldes om at et barn er forsvunnet er det viktig å lete i vannet først (ettersom konsekvensen er størst dersom

16 SIde 15 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak vekk fra klubben, til Rustadsaga eller liknende eller barnet kan ha falt i vannet. - Ta på barn vest umiddelbart ved ankomst barnet har falt i vannet). HENDELSE NR. 5 Brann på klubben Feil på elektrisk utstyr Jevnlig kontroll av elektrisk utstyr - Brannvarslere - Brannslokningsutstyr - Oppslag med oversikt over hvor det er best mobildekning - Beredskapsplan HENDELSE NR. 4 Uforsiktig omgang med elektrisk utstyr Forsiktighet ved bruk av elektrisk utstyr, griller etc Som over Skogbrann Uforsiktig omgang med flame: bål/grill Tørkeperiode - Oppslag om bålrestriksjoner - Oppfordring til å ikke bruke engangsgrill i tørkeperioder - Spesialsøppelkasse til griller - Oppslag med oversikt over hvor det er best mobildekning - Brannslokningsutstyr - Det etableres ikke beredskapsplan for en brannhendelse utenfor klubbområdet, ettersom det forventes at den håndteres av brannvesenet

17 SIde 16 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak Hendelse ved brygga Drukning Fall i vannet uten vest - Introkurs - Hindre uvedkommende i å være på brygga - Orden og ryddighet - Aktive nøkkelvakter Båtvelt - Spruttrekk må ha hempen opp, og personer som bruker trekk må kunne få det av. Nøkkelvaktene må følge opp dette Mange personer på brygge - Skilt med uvedkommende skal ikke være på brygga - Aktive nøkkelvakter som passer på at det ikke er uvedkommende på brygga - Dykkermaske - Båtshake - Undervannslykt - Undervannskikkert Beredskapsplan HENDELSE NR.2 Veltetrening Som over Som over Mye rot/utstyr på brygga Ryddighet på brygga Som over Manglende tilsyn av barn - Ta på barn vest umiddelbart ved ankomst Som over

18 SIde 17 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak Feilmontert redningsvest på barn Dårlig / manglende svømmeferdighet - Aktive nøkkelvakter - Introkurs - Informasjon i Plaskeinfo og nøkkelvakter - Introkurs. - Obligatorisk velt i Introkurs. - Vestpåbud spesielt fokus på barn og ikke svømmedyktige. Bruk av badebleie på bleiebarn Som over Skade ved inn/ utstigning Panikk ved velt - Vestpåbud - Obligatorisk velt i Introkurs - Tilsyn av brygge i åpningstid - Vestpåbud - Introkurs HENDELSE NR. 1 Hendelse på sjøen Drukning Båtvelt - Introkurs - Veltetrening HENDELSE NR. 2 Panikk ved velt - Vestpåbud Som over

19 SIde 18 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak - Obligatorisk velt på Introkurs Person sitter fast i båten - Spruttrekk må ha hempen opp, og personer som bruker trekk må kunne få det av. Nøkkelvaktene må følge opp dette - Introkurs Som over Hypotermi Sykdom/ illebefinnende Kaldt vann/kald luft Avstand fra land Avstand til klesskift - Vestpåbud - Regel om å padle nært land - Regel om tøyskift - Informasjon om påkledning ved kaldt vann (Plaskeinfo, på hjemmeside) - Introkurs - Våtdrakter Vestpåbud HENDELSE NR. 1 - Behov for vanntette walkie-talikier på klubben? - Ulltepper etc tilgjengelig på klubben? - HENDELSE NR. 2 Påkjørsel ved roing - Introkurs - Nøkkelvakt minne roere på dette Som for drukning/skade

20 SIde 19 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak når de tar ut båt Manglede båt/person Det kan være mange årsaker til at personer ikke kommer tilbake I tide: forglemmelse, velt, sykdom eller liknende. Faren ved denne hendelsen er at man ikke vet årsaken og kan feiltolke i en sitasjon der hjelp er påkrevet. - Sørge for at det er færrest mulig hendelser som kun skyldes forglemmelse gjennom informasjon på introkurs. - Nøkkelvakt skal minne folk om når de må være tilbake - Man kan også reagere kraftigere på at personer kommer inn for sent - Rask undersøkelse dersom personer ikker kommer tilbake som avtalt. - Nøkkelvakter må ikke stenge uten å kontrollere hva som har hendt. - HENDELSE NR. 3 Annet Personfare pga vær For eksempel torden Nøkkelvakter kan anbefale folk å ikke legge ut eller holde seg nær land i tilfelle tordenvær. Skadet utstyr - Jevnlig kontroll av utstyr. - Utstyr blir tatt ut av bruk når feil oppdages. Forsikring av utstyr Forsøpling/ forurensning - Oppfordre medlemmer til å bruke søppekasser - Sørge for søppekasser ved Søppelplukking på dugnad i regi av klubben

21 SIde 20 Hendelsesgruppe Hendelse Årsaker Sannsynlighetsreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak klubben

22 SIde 21 5 BEREDSKAPSPLAN 5.1 Administrativ del Bakgrunnsinformasjon om beredskaps- og sikkerhetsarbeidet Dette er en plan som skal gi retningslinjer for hvordan NRPK og dets medlemmer skal opptre i krisesituasjoner. Den skal fungere som veiledning og være et verktøy, spesielt for styret, klubbens nøkkelvakter, kurs- og turledere. Denne beredskapsplanen tar ikke for seg sikkerhetsregler, men hvordan man behandler situasjonen dersom uhellet skulle være ute. Planen gjelder også i andre sammenhenger der klubbmedlemmer eller klubbeiendeler blir utsatt for en eller annen form for krise Formål Formålet med beredskapsplanen er å sikre at NRPK er best mulig forberedt på å møte og håndtere kriser og ulykker, slik at skade på personell, miljø, eiendom eller klubbens omdømme begrenses i størst mulig grad, både på kort og lang sikt Dokumentkontroll og distribusjon av beredskapsplanen Beredskapsplanen er en del av NRPKs styrende dokumenter og skal være tilgjengelig elektronisk på internettsidene. I tillegg skal det finnes en gyldig versjon av beredskapsplanen på klubbens område på Nøklevann. Det skal også ligge en kopi hjemme hos styreleder, nestleder og HMS-ansvarlig Ansvar, vedlikehold og revisjon av beredskapsplanen Styreleder har det overordnede ansvaret for at NRPK har en tilfredsstillende og fungerende beredskap, samt for endelig godkjennelse av HMS-dokumentasjonen. HMS-ansvarlig har ansvar for utvikling, vedlikehold og oppdatering av beredskapsplanen. Beredskapsplanen skal revideres årlig. Følgende har ansvar for å vedlikeholde og oppdatere kontaktinformasjon: Stedfortrederlisten: Stedfortrederlisten (liste over hvem som skal kontaktes i en beredskapssituasjon) skal holdes oppdatert av HMS-ansvarlig. Liste over medlemmer: Styrets sekretær er ansvarlig for at kontaktinformasjon for medlemmer blir etablert og vedlikeholdt. Listen skal oppdateres ved behov og verifiseres årlig.

23 SIde 22 Liste over styremedlemmer: Styrets sekretær er ansvarlig for at kontaktinformasjon til styremedlemmer blir etablert og vedlikeholdt. Listen skal verifiseres i etterkant av årsmøtet Opplæring Det skal være en årlig overordnet gjennomgang av beredskapsplanen i styret. Øvelser Hvert år skal HMS-ansvarlig sørge for at det avholdes en realistisk øvelse i en av hendelsene. Øvelsen skal søke å bruke NRPKs egne beredskapsressurser til å planlegge og arrangere øvelsen som i første rekke skal trene Styret og noen av de som kan inngå som nøkkelvakt Krav til beredskapsmateriell NRPKs lokale skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokkingsutstyr i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk. NRPKs lokale skal være utstyrt med et minimum av førstehjelpsutstyr. Det er HMSansvarlig som har ansvar for at utstyret til enhver tid er komplett; enkeltmannspakke, trykkelementer, fingerbandasje, elastiske gasbind, plaster, sikkerhetsnåler, watergel eller tilsvarende, kompress, trekanttørkle, munnmaske, engangshansker, sårservietter, førstehjelpssaks, førstehjelpsfolder. For annet utstyr som er vurdert, se kapittel Beredskapsorganisasjonen En hendelse håndteres i utgangspunktet av nøkkelvaktene. Hvis nøkkelvakt finner det nødvendig eller hensiktsmessig kan vedkommende utnevne en nestkommanderende for å få avlastning når det gjelder de oppgavene som må gjennomføres.

24 SIde 23 Styreleder skal alltid varsles eller informeres i forbindelse med beredskapssituasjoner. Hvis styreleder finner det nødvendig eller hensiktsmessig og det er praktisk mulig) kan vedkommende sammenkalle Styret Roller og ansvar Styret har det øverste ansvaret og myndighet ved en beredskapssituasjon. Dette inkluderer også å ta nødvendige strategiske beslutninger basert på den situasjon som har oppstått. Styret ledes av styreleder som også beslutter når styret skal tre sammen, eventuelt om det er nødvendig at kun deler av gruppen skal tre sammen. Med utgangspunkt i ovennevnte har styret følgende primæroppgaver: Overvåke håndtering av beredskapssituasjonen Drive taktisk ledelse i form av å forutse hvilke behov som vil dukke opp i nær framtid og planlegge i forhold til dette Bidra til å skaffe oversikt over situasjonen og planlegge informasjonstiltak både eksternt og internt Vurdere om drift skal fortsette eller stoppes som følge av situasjonen Være ansikt utad i de tilfeller det er naturlig Samordning ved større hendelser der flere er involvert Styret kan også innkalle ytterligere innsatspersonell dersom det ansees som nødvendig. Styreleder er overordnet ansvarlig for all håndtering og beslutningstaking i forbindelse med alle beredskapssituasjoner i NRPK. Styreleder kan for øvrig delegere oppgaver til andre personer innen styret eller andre interne/eksterne ressurser. Utover det ovennevnte er primæroppgavene som følger: Holde seg oppdatert om beredskapssituasjonen Initiere nødvendige beslutninger Være ansvarlig for all informasjonsformidling internt eller eksternt Beslutte når beredskapssituasjonen skal avsluttes Så frem annet ikke blir bestemt av styreleder, er primæroppgaven til de andre medlemmene i styret å bistå styreleder innenfor de ansvarsområder man leder eller har ansvar for under normal drift. Nøkkelvakt har ansvar for å håndtere og koordinere beredskapshendelsen (lokalt) så frem annet ikke blir bestemt av styreleder. Nøkkelvakt skal føre logg med tidspunkt og handlinger i forbindelse med beredskapssituasjonen, og denne skal i ettertid lagres av styret.

25 SIde Rapportering Den nøkkelvakten som var tyngst involvert i hendelsen, er ansvarlig for at det føres logg i forbindelse med beredskapssituasjonen. Det noteres da ned tidspunkt og handlinger som utføres inntil styreleder har tatt beslutningen om å avslutte beredskapssituasjonen. Når beslutning om å avslutte beredskapssituasjonen tas, vurderer styreleder samtidig i hvert enkelt tilfelle om håndteringen av hendelsen skal evalueres. Da vil loggen som nøkkelvakt har ført være viktig dokumentasjon. 1. Nøkkelvakt har ansvar for at logg over hendelsen blir ført. Leder, nestleder eller HMS-ansvarlig varsles. 2. HMS-ansvarlig sørger for at rapport blir gjennomgått og fulgt opp. Eventuelle nødvendige opplysninger blir samlet inn. 3. Saken blir styrebehandlet. Konklusjon blir fattet. Korrigerende tiltak kan bestemmes for å redusere faren for tilsvarende uhell. 4. Oppfølging av korrigerende tiltak. Lagring av dokumentasjon. Tilbakemelding til involverte parter, eventuelt også publisering av informasjon på hjemmesidene. Denne beskrivelsen gjelder hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, en farlig hendelse. Loggen kan også brukes til å gi tilbakemelding på utilstrekkeligelige sikkerhetsrutiner eller uheldig praksis i klubben Evaluering av beredskapshåndteringen Dersom styreleder anser det som nødvendig, skal det gjennomføres en evaluering etter beredskapshendelsen. Med evaluering menes en strukturert gjennomgang av hendelsesforløpet der involverte deltar. Fokus bør her være på hvordan hendelsen ble håndtert, og om det er nødvendig å gjøre endringer i beredskapsplanen, opplæring eller øvelser. Følgende kan gjennomgås: Var beskrivelsen i beredskapsplanen tilfredsstillende Fungerte organiseringen i henhold til beredskapsplanen Fungerte ansvarsfordelingen

26 SIde 25 Virket alt utstyret Lykkes det å få/ta kontroll over situasjonen Fungerte informasjonsarbeidet Fungerte etterarbeidet Det bør også vurderes om andre virksomheter eller nødetater som har deltatt i krisearbeidet skal delta eller ha representanter til stede, da dette vil gi en bedre informasjonsflyt og bearbeiding av hendelsen..

27 SIde Operativ del Aksjonsplan for nøkkelvakter på hendelsesstedet Viktige telefonnumre Sykebil 113 Brann 112 Politi 110 Funksjon Navn Telefon Leder Merete Helle Nestleder og HMS-ansvarlig Elisabeth Sørdal Kasserer Ingrid Berthinussen Sekretær Svein Andersen Styremedlem Christian Incerti Styremedlem Arvid Solheim Styremedlem Kimberly Tvedten Styremedlem Jorun Engen

28 SIde Varamedlem Toralf Engravsli Varamedlem Line Slaatsveen Hendelse nr 1 Skade/sykdom HENDELSE NR. 1 - Skade/sykdom Beskrivelse av hendelse Skadeomfang, konsekvenser Hjelpemidler Viktig informasjon Hendelsen dekker akutt skade og sykdom hos medlem/besøkende på klubbens område ved Nøklevann eller i forbindelse med organiserte turer andre steder i regi av klubben. Kan innebære alt fra moderate til livstruende skader. Ulltepper, førstehjelpsutstyr, båre Hendelsen håndteres lokalt av nøkkelvakt. Styreleder skal varsles. Hvis det på noe tidspunkt kommer frem at den skadde/syke er død, skal ikke i NRPK varsle pårørende selv. Dette skal utføres av helsepersonell/politi. All informasjon som gis internt/eksternt skal kun skje i henhold til avtale med styreleder. Prioritet Nøkkelvakt 1 Sikre skadestedet Få en oversikt over hendelsen 2 Ring 113 dersom det anses som nødvendig Se oppslag om hvor det er best telefondekning 3 Utfør førstehjelp Følg veiledning via telefon

29 SIde 28 4 Dersom tilstanden til den skadde/syke er så alvorlig at vedkommende ikke selv er i stand til å varsle, varsles pårørende, eventuelt etter samråd med sykehus/lege (eller politimyndighet). Varsling av pårørende ved dødsfall er politiets oppgave. Dette er viktig og skal følges av hensyn til de pårørende. 5 Hvis det er ansett som nødvendig skal NRPK bistå pårørende som er tilstede og eventuelt følge opp personer som er direkte eller indirekte berørt av hendelsen.. 6 Varsling av styret. Ved en krise eller ulykkessituasjon skal nøkkelvakt, kurs- eller turleder eller andre involverte varsle styret i klubben. Dette skal skje etter at nødsentral er varslet og eventuell førstehjelp er utført. Prioriteringslisten er som følger: 1. Styreleder 2. HMS-ansvarlig 3. Nestleder 4. Annet styremedlem 7 Informasjon. Avklar med styreleder hvilken informasjon som skal gis om hendelsen til andre medlemmer eller personer som er direkte eller indirekte berørt av hendelsen. Nøkkelvakt gir den informasjon som må gis umiddelbart på stedet. Styreleder informerer dersom informasjon skal gis i ettertid/til alle medlemmer. 8 Informasjon om hendelsen skal loggføres med informasjon om tid, sted, involverte, beskrivelse av hendelse og hvordan denne er håndtert Hendelse nr 2 Drukning/hypotermi HENDELSE NR. 2 - Drukning - hypotermi Beskrivelse av hendelse Hendelsen dekker drukning hos medlem/besøkende på klubbens område, Nøklevann eller i forbindelse med organiserte turer andre steder i regi av

30 SIde 29 klubben. Skadeomfang, konsekvenser Hjelpemidler Viktig informasjon Kan innebære alt fra forstadier til drukning til livstruende drukning samt ulike grader av hypotermi. Redningsbåt, ulltepper, førstehjelpsutstyr, båre Hendelsen håndteres lokalt av nøkkelvakt. Styreleder skal varsles. Hvis det på noe tidspunkt kommer frem at den druknede er død, skal ikke i NRPK varsle pårørende selv. Dette skal utføres av helsepersonell/politi. All informasjon som gis internt/eksternt skal kun skje i henhold til avtale med styreleder. Prioritet Nøkkelvakt 1 Sikre skadestedet Ta på egen redningsvest om nødvendig Få personen på land benytt redningsbåt om nødvendig Kontroller om flere personer er involvert 2 Ring 113 dersom det anses som nødvendig Se oppslag om hvor det er best telefondekning 3 Utfør førstehjelp, hjerte-lungeredning om nødvendig Dersom personen puster vanlig: stabilt sideleie Fjerne våte klær Følg veiledning via telefon 4 Dersom tilstanden til den skadde/syke er så alvorlig at vedkommende ikke selv er i stand til å varsle, varsles pårørende, eventuelt etter samråd med sykehus/lege (eller politimyndighet). Varsling av pårørende ved dødsfall er politiets oppgave. Dette er viktig og skal følges av hensyn til de pårørende.

31 SIde 30 5 Hvis ikke ambulanse er tilkalt skal det vurderes om vedkommende likevel bør sendes til sykehus eller lege for undersøkelser: Ved mistanke om vann i lungene bør vedkommende sendes til sykehus/lege selv ved bevissthet. 6 Hvis det er ansett som nødvendig skal NRPK bistå pårørende som er tilstede og eventuelt følge opp personer som er direkte eller indirekte berørt av hendelsen.. 7 Varsling av styret. Ved en krise eller ulykkessituasjon skal nøkkelvakt, kurs- eller turleder eller andre involverte varsle styret i klubben. Dette skal skje etter at nødsentral er varslet og eventuell førstehjelp er utført. Prioriteringslisten er som følger: 1. Styreleder 2. HMS-ansvarlig 3. Nestleder 4. Annet styremedlem 8 Informasjon. Avklar med styreleder hvilken informasjon som skal gis om hendelsen til andre medlemmer eller personer som er direkte eller indirekte berørt av hendelsen. Nøkkelvakt gir den informasjon som må gis umiddelbart på stedet. Styreleder informerer dersom informasjon skal gis i ettertid/til alle medlemmer. 9 Informasjon om hendelsen skal loggføres med informasjon om tid, sted, involverte, beskrivelse av hendelse og hvordan denne er håndtert.

32 SIde Hendelse nr 3 Manglende båt/person (Person kommer ikke tilbake til avtalt tid) HENDELSE NR. 3 - Manglende båt/person Beskrivelse av hendelse Skadeomfang, konsekvenser Hjelpemidler Viktig informasjon Hendelsen dekker situasjonen der medlem og båt ikke kommer tilbake til avtalt tid. Det er uvisst hva som er årsaken til at vedkommende ikke returnerer til NRPK, og ettersom årsaken kan være alt fra forglemmelse til ulykke, er det vanskelig på forhånd å forutse konsekvensen. Slepetau, hodelykt dersom det er mørkt, kikkert, vannett walkie-talkie/mobil i vanntett pose Hendelsen håndteres lokalt av nøkkelvakt. Styreleder skal varsles. Hvis det på noe tidspunkt kommer frem at den savnede er død, skal ikke i NRPK varsle pårørende selv. Dette skal utføres av helsepersonell/politi. All informasjon som gis internt/eksternt skal kun skje i henhold til avtale med styreleder. Prioritet Nøkkelvakt 1 Kontroller om båten har kommet inn selv om det ikke er registrert. Hent eventuell informasjon fra andre medlemmer på stedet. 2 Finn ut hvem den savnede er ved hjelp av båtloggen. 3 En av vaktene skal oppholde seg på klubbens område. Andre vakter padler ut for å finne den savnede: Kontroller at radiokommunkasjonen fungerer. Husk følgende utstyr: egen redningsvest, slepetau, hodelykt dersom det er mørkt, kikkert, vannett walkie-talkie/mobil i vanntett pose 4 Nøkkelvaktene skal ikke gå hjem før situasjonen er avklart. 5 Dersom den savnede er skadet, syk eller utsatt for drukning eller hypotermi, se HENDELSE NR 1 eller HENDELSE NR 2

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Vårens nøkkelvaktmøte ble avholdt på Rustadsaga sportstue fra kl. 19 til ca. 21. (Det ble servert Lasagne fra kl. 18) Tilsammen møtte 71 nøkkelvakter, dvs. ca. 65

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

HMS DOKUMENT. TSI Trulle

HMS DOKUMENT. TSI Trulle HMS DOKUMENT TSI Trulle Innholdsfortegnelse Onsdagspadling sommerstid Onsdagspadling vinterstid Introkurs / introdag for nye medlemmer NPF Grunnkurs hav NPF Teknikkurs hav s. 3-4 s. 5-6 s. 7-8 s. 9-10

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med Norges Padleforbund (NPF) 1/22 Innholdsfortegnelse Innhold Generelle krav til all padleaktivitet fra eller med OKK... 3 Introduksjonskurs... 4 Kajakkskolen...

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb Vedtatt på årsmøtet 05.03.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lover og regler som gjelder for TKKK...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med NPF 1/15 Innholdsfortegnelse Innhold Introduksjonskurs... 3 Onsdagspadling for nybegynnere... 5 Onsdagspadling... 8 Overnattingstur (2 stjerner)... 10 Overnattingstur

Detaljer

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Arendal kajakklubb ønsker å være en klubb som tar vare på sikkerheten til våre medlemmer. Dette bidrar også til en klubb med høy kvalitet

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Vestlofoten Kajakklubb

Vestlofoten Kajakklubb Helse, Miljø og Sikkerhet i Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelle advarsler:... 2 Risikovurdering... 3 Redning... 4 Utstyr... 4 Gjennomgang av klubbens utstyr...

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Brann. Drukning / person i vannet (PIV)

Brann. Drukning / person i vannet (PIV) Brann - Varsle andre (rope "brann") - Redd personer vekk fra brann - Er det personer i brannområdet? - Initiere slukking - Initiere samling be om opptelling og tilbakemelding på savnede? - Tenk på røyk

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 22. april 2013 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1Beskrivelse 1.1 Mål 1.2 Ansvar og rutiner 1.3 Opplæring 1.4 Lover og forskrifter 2 Ansvar for sikkerhet

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Skolering av stadionpersonale

Skolering av stadionpersonale Autorisert STADIONVERT Skolering av stadionpersonale Rammeplan. Versjon 1.09 Innledning. De fleste som til nå har vært involvert innen arrangement av fotballkamper har vært frivillige. Økt profesjonalisering

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen Erfaringer fra bruk av media Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT HMS FOR UVR-ARRANGEMENT MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar utøvere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse

Detaljer

Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde

Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde Sikkerhetsstyring Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 ---

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 --- TILTAKSKORT Innholdsfortegnelse - Brann - Bruk av RIB (PIV) - Drukning / person i vannet (PIV) - Dødsfall - Forsvunnet person - Mistanke om overgrep - Trafikkulykke - Ved samtale til nødtelefon - Nyttige

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Rundskriv IS-9-2015 Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Publikasjonens tittel: Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Atle Busch Nestleder Rigmor Asperheim Sekretær Mangler Kasserer Anne Lorås til kl 2100 Styremedlem Rune Leirset Leder Fotball

Detaljer

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Eksempler på granskinger hvordan påvirker en slik

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013 Kriseteamskulen fordjupningsdag 4 Organisering av det kommunale psykososiale kriseteamet psykolog, spesialkonsulent RVTS-Vest Basert på grønn veileder, TENTS retningslinjer, og med innspill frå kollegaer

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN LOKAL BEREDSKAPSPLAN for Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris Programme franco-norvégien en sciences sociales et humaines Fondation Maison des Sciences de l Homme 190, avenue

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer