? "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *+,- ABBC6$=%D6 ? "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *+,- ABBC6$=%D6 ?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-! - PDF">

"./)"012345! 4%$6!5787(($9::! '!%7;7<:#'=!;#=!1>?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""./)"012345! 4%$6!5787(($9::! '!%7;7<:#'=!;#=!1>?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-!"
?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-!.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 "./)" %$65787(($9:: '%7;7<:#'=;#=1>? "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *+,-

2 ABBC6$=%D6<E#FB#$%# HMS og Pedagogikk... 4 RISIKOANALYSE modellen til NPF... 6 ABD6<;7%86BGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH I'%'(6GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH 0<%7(%D7(E6<#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ 56B%#(K#B%GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ /7BB%LB$'FC#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ M(%#NE7:#$<'%'(6GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ?6<COB=%<#F$#<PE'$E7(GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGQ I#$#K7BE#9E=7BB'BF%%E7B=7<=#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR MB:#D7$E(6;N#E7B%#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR 5<7KE'$(6;N#E7B%#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR /'%E#K9<=#<'BFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR Havpadling I'%'(6;6;#BE#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- 1#=(8S$'BFTCLN6E#<;'UGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- V'B=GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- /E<S;+:S$F#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- MBB#BE<7D'((GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- /'(EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- /6$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- WE%EL<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG**?$LE#K#%EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** /N<9EE<#((GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** X79#$'B#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** "8#$;GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG**?S<%E#C8#$N%9E%EL<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** MBB#E%'((#<C#E%9E%EL<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** Y<7=#<'BFP%E8#<B#%L%E#;#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*Z?6<C6$=6FD7<K7BBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*Z 3<9(7K'BB%7;$#=#=7E7GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*, /E8#<B#%L%E#;#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*H /8SF7BFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*J V'B=GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*Q Rutiner ved avvik /(8#;7#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*R Kursinnhold Våttkort Hav

3 NPF Risikoanalyseskjema ;N#E7B%#6K#<%'(EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGZZ NPF Risikoanalyseskjema ;N#E7B%#6K#<%'(EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGZ, NPF Grunnkurs Hav (NPF) NPF Teknikkurs Hav (NPF) NPF Aktivitetslederkurs Hav (NPF) NPF Videregåendekurs Hav (NPF) NPF Veilederkurs Hav (NPF) "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* Z+,-

4 HMS og Pedagogikk A;7BF#E'$D#$$#<=<'K#<;7B7(E'KE"./7<:#'=NON7=$#(9<%9E#B7E;7B#<%#FK#%#BE$'F:#K'%%EG2#E K'$%'7E;7BE#B(#<NO%'((#<C#E#BK#=D6<#(%#;N#$O%S<F#D6<7E=#$E7(#<#'((#D<L%#<#$$#<#< %9$EB#G2#EE##<"./7<:#'=&;#B=#E#<N7((#E'BB'(9<%6NN$#FF#E6F$\<'BF%$SN#EK#=7EE'$E7(%6; C6$=#<=#$E7(#<B#K7<;#6F;#EE#D<#;;#<$\<'BF6F;6E'K7%86BG /#$KDS$F#$'F#<=#EE#:<7&;#BOE#B(#'F8#BB6;7E;7B6F%OF8S<=#EE#D6<OC'B=<#9SB%(#=# C#B=#$%#<%6;(7B'BBE<#DD#%#B#<#6;;7B'FB6<#<#<='%%#D7(E6<#B##<K'(E'FGAK#<%E#D7$$(7B (7$=#&CK'%K'DS$F#<(9$=##(%#;N#$#E&=#$E7(#<#FOB#=;#=CLN6E#<;'G2#BB#N<6%#%%#B(7B'E'$$#FF FO<7%(#<#=#<%6;;7B'((#C7<DOEE'%#F#B#<F''$9B%8#BG AF8#BB6;"./D6<%(<'DE#B6F><6=9(E(6BE<6$$6K#B#<K'NO$7FEO=<'K#%L%E#;7E'%("./7<:#'=' (9<%K'<(%6;C#E#BG"#B%'(E#B#<'((#OF8S<#=#EK7B%(#$'FD6<D6$(OC6$=#(9<%&;#BOE<LFF#(9<%#B# K#=7E;7B%'(<#<%#F7EE'$:L=#<C7<E#B(E'F8#BB6;<'%'(6D7(E6<#<K#=E'$:9=#E&%7;E';SE#(6;;#E =#;;#=C#B%'(E%;#%%'F#E'$E7(%6;<#=9%#<#<%7BB%LB$'FC#E#B6F(6B%#(K#B%#B&6F=#<;#= <'%'(6#B&K#=#K#BE9#$$#C#B=#$%#<E'$#E7(%#NE7:#$EB'KOG 2#E#<(<7K#E6;7E=#EE#7<:#'=#E%(7$K\<#%L%E#;7E'%(<'%'(6<#=9%#<#B=#%6;#<#%%#B%#B'=#EE# %(<'K#EG/6;#E#(%#;N#$(7B;7B=#$##B<'%'(6D7(E6<'BB'D#;D7%#<&CK6<D7%#B#<#N<#%#BE#<#< E'$E7('D6<C6$=E'$C#B=#$%#<6FBO<=#:$'<%7EE'BBG *G AD6<(7BE)'BD6<;7%86BG ABD6<;7%86BE'$=#$E7(#<#B'D6<(7BEF'<B6#B'BB%N'$6;CK7%6;#<'K#BE#G 2#$E7(#<#B(7BF8S<#B6#BD6<:#<#=#$%#<%6;F8S<F8#BB6;DS<'BF#B7K(9<%#E$#EE#<#G?6<#(%#;N#$(7B=#EE#K\<#'BD6<;7%86B%6;%'#<B6#6;OE7;#=#(%E<7ESLG2#E >O(9<%#EDS<SK#$%#<+7K<#'%#G.7B(7BN$7B$#FF#O'BD6<;#<#=#$E7(#<#B6;BO<;7B#<NO9E%7EE#N9B(E#<' <9E#K7$F#E#$$#<6;=#E(6;;#<KOE#SK#$%#<G27(7B=#$E7(#<B#DO:#%(8#=6;OE7 NOESL&#$$#<E77K$'EEESL=#<7(E'K'E#E#BS(#<GA=#B(7$=#O<%E'=#B(7B=#EK\<#$9<EO E77K$'EEESLDS<CSL7(E'K'E#ED6<%OOE7NO'F8#B#EE#<NOG/K#EE#($\<(7B:$'(7$=#G ZG 2#$E7(#<#B:#FLBB#<O(8#BB#7EC9B:$'<(7$=G 27(7B;7BE7#B<7%(%E6NND6<OE7NOESLG/$'(7EK'=#<#B#=(8S$'BF:$'<%E6NN#EG [G 2#$E7(#<#B#<(7$=G "K'%=#$E7(#<#BDO<:$O$#NN#<6FC9E<#<;O;7B%E6NN#6F'K#<(%#EE#E'$E7(%6;DO< 6NN'F8#B(<6NN%K7<;#BG.#<K7<;EESL&K7<;=<'((#6F$'EE#(%E<7#B#<F''D6<;7K %86(6$7=#&N#7BSEE#<#$$#<<6%'B#<#<:<7G,G "LN6E#<;'G 2#$E7(#<#B#<%K\<E(7$=6F;OC7$#F#C8#$NGX'$(7$$C8#$NNO**Z#$$#<(L%E<7='6#BNO "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* [+,-

5 2#BB#D7%#'BB=#$'BF#B#<(9B;#BE%6;#E#(%#;N#$NOCK6<=7B#B<'%'(6D7(E6<(7B:7$$#NO%#FG2#E #<K'(E'FO;#<(#%#F7E(9<%$#=#<;ODS$F#;#=NO%L;NE6;#<C6%=#$E7(#<#B6FF#B#<#$EK\<# KO(#BD6<D$#<#D6<%(8#$$'F#%'FB7$#<G4F%O;#=C#B%LBE'$7B=<#<'%'(6;6;#BE#<G 2#EE#E6E7$#:'$=#E%6;(9<%C6$=#<E'$#BCK#<E'=;OD6<C6$=#%#FE'$:$'<LEE#<$'F#<#(6;N$#(%EK#=7E D$#<#<'%'(6D7(E6<#<F8#<B#'BBE<#DD#<6FK6(%#<'7$K6<$'FC#E%7;;#BG2#E#<%9;;#B7K#B<#((# 9C#$='F#C#B=#$%#<%6;9EF8S<#B9$L((#G X'$:7(#E'$N#=7F6F'((#BGAD7%#'BB=#$'BF#B6K#<%#<K'7E=#E<#DS<%E#D7%#B#9EDS<#%7K=#D$#%E#7K 6%%9E#B7E=#$E7(#<#BBS=K#B='FK'%#<($7<6K#<7EK'=<'K#<7(E'KE6F%L%E#;7E'%("./7<:#'=G2#E C7<6F%O;L#N#=7F6F'%(C#B%'(E7E=#$E7(#<B#'((#D<L%#<6F#<%9$EB#G.#B=#<%6;;7BC6NN#< 6K#<#B]:9DD#<]#$$#<E6&D6<=';7B%LB#%=#$E7(#<#B:S<EO$#OD<L%#$'EE&#$$#<K\<#$'EE%9$E#BG.O ;7BK\<#($7<6K#<7E=#E(7BC77B=<#(6B%#(K#B%#<#BB:7<#]OK#BB#]=#$E7(#<#BE'$$'EE(9$=#6F %9$EG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)*,+,-

6 RISIKOANALYSE modellen til NPF A=#D$#%E#E'$D#$$#<K'$<'%'(67B7$L%#D6<7(E'K'E#E#<6F7<<7BF#;#BE#<K\<#9E7<:#'=#ENOD6<COB=K#= 7E;7BC7<C7EEE'=$'F#<#F8#BB6;DS<'BF#<G2#E#<';'=$#<E'=NO(<#K=7E"./7B%K7<$'F#NO%E#=#E F8#BB6;FO<<'%'(67B7$L%#BCK#<F7BFG3O=#D6<F8#B6NND<'%(B'BF6FD6<OD7BF#6NN#K#BE9#$$# #B=<'BF#<%6;DS$F#7KD6<#(%#;N#$7BB#E9E%EL<#$$#<7BB#B$6(7$'%#<'BFG I'%'(67B7$L%##<N<6%#%%#BO'=#BE'D'%#<#6FK9<=#<#N6E#B%'#$$#D7<#<%6;DS$F#<N$7B$7FE#7(E'K'E#E#<& 6F$7F#D6<#:LFF#B=#E'$E7(%6;<#=9%#<#<#DD#(E#B7KD7<#B#G2#EK'$7$$E'=K\<##B$'E#B<'%'(6K#= N7=$'BF&<'%'(67B7$L%#B%(7$<#=9%#<#<'%'(6#BE'$#E;'B';9;G M$$#K#'$#=#<#&7(E'K'E#E%$#=#<#6FE<#B#<#%6;86::#<;#=7(E'K'E#E#B#%(7$K\<#($7<6K#< N<6%#=L<#B#D6<<'%'(67B7$L%#6FC6$=#%#FE'$=#<#F$#<%6;#<F'EEG?6<O%'(<#7E<'%'(67B7$L%#<D6<CK#<7(E'K'E#E6FCK#<E7<<7BF#;#BE'1>?#<%O6K#<%'(E#$'F#%6; ;9$'F#<=#9E7<:#'=#E#EE#<DS$F#B=#;6=#$$^ Informasjon "#<%(7$;7B<#=#F8S<#D6<F#B#<#$$'BD6<;7%86B6;7(E'K'E#E#B#$$#<7<<7BF#;#BE#EG2#BB#:'E#B#< K'(E'F%'=#B=#E#<#%%#B%'#$ED6<#K#BE9#$$#<#=B'BF%;7BB%(7N#<6FN6$'E'ODOE7('=#<#EE# N#<%6B#B#%6;C7<6K#<%'(EK#=#B9$L((#G M5XAVAX_X+MIIM1Y_._1X^ M1XM``2_`XM5_I_^ 1AV0^ /X_2^ 2MX4"./^ "./M1/VMI`AY>0M5XAVAX_X_1+MIIM1Y_._1X_X o 541XM5X^ "./M1/VMI`AYA1>? o 541XM5X^XC6;7%>'B=7<= /(8#;7#E#<:LF=6NN<9B=EDS$F#B=#:#F<#N#<%6;;OF'%'BBC6$=DS<7<<7BF#;#BE#EF8#BB6;DS<#%G Risiko "#<%(7$;7B<#=#F8S<#D6<;9$'F#D7<#;6;#BET#<U&%E6<#%6;%;OGAC7KN7=$'BF#<=#EF8#<B#DL%'%( %(7=#&=<9(B'BF&CLN6E#<;'#$$#<%L(=6;+;#='%'B%(E'$%E7B=%6;F8S<%#FF8#$=#B#G.#BK\<($7<6K#<7B=<#D7(E6<#<%6;(7B%N'$$#'BB7KC#BF'F7KCK7%$7F%7(E'K'E#E%6;=<'K#%6F CK6<;7B#<G /#EEF8#<B#N9B(E#B#6NN'N<'6<'E#<E<#((#DS$F#G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* H+,-

7 Årsaksfaktorer "#<%(7$;7B<#=#F8S<#D6<O<%7(#B#E'$7E=#B#KBE#<'%'(6;#BE#B#(7B'BBE<#DD#GA1>?%('$$#<K' ;#$$6;O<%7(#<%6;DS$F#7KN#<%6B#<&9E%EL<6F;'$8SG _(%#;N#$*^ >#<%6B#<(7BK\<#O<%7(E'$9C#$$=#<;7BD6<#(%#;N#$C7<D6<%K7(6NN$\<'BF'6NNF7K#B#%6;%(7$ 9EDS<#%G WE%EL<(7BK\<#O<%7(E'$9C#$$=#<=#E#<=O<$'FK#=$'(#C6$=E&#$$#<:<9(ENOD#'$;OE#G _(%#;N#$Z^.'$8S#E(7BK\<#O<%7(E'$9C#$$=#<;7B6NN$#K#<K\<#B=<'BF#<G Konsekvens _EE#<7E;7BC7<(7<E$7FE;9$'F#D7<#;6;#BE#<6FO<%7(%D7(E6<#<&;O;7BK9<=#<#(6B%#(K#B%#B# 7K7E=##K#BE9#$E'BBE<#DD#<G"#<:<9(#<1>?DS$F#B=#%(7$7'K9<=#<'BF#B^ 1. Lett skade Død Sannsynlighet _EE#<7E;7BC7<(7<E$7FE;9$'F#D7<#;6;#BE#<6FO<%7(%D7(E6<#<&%7;ED6<#E7EE#B (6B%#(K#B%7B7$L%#;O;7BK9<=#<#%7BB%LB$'FC#E#BD6<7E=#(7B'BBE<#DD#G?S$F#B=#%(7$7 :#BLEE#%^ *G ) ZG ) [G P,G 2S= Akseptabel risiko "K'%K'SB%(#EOD8#<B#<'%'(6#BK#=N7=$'BFC#$E;OEE#K'%$9EE#EON7=$#G2#E%7;;#F8#$=#<;7BF# 6;<O=#<'=7F$'F$'K#EG?6<#(%#;N#$DS<#<:'$(8S<'BF;#=%#F#B<'%'(6&%6;K'#<K'$$'F#E'$OE7P#$$#< ;7B(7B%'7E<'%'(6#BF8#BB6;;7BF#%E6<#6F%;OE'$E7(#<<#=9%#<EE'$7(%#NE7:#$EB'KOG X7:#$$#B9B=#<#<#B;OE#O%L%E#;7E'%#<#<'%'(6B'KO#ENOGa)7(%#BE7<D6<%#F(6B%#(K#B%B'KO#E6F b)7(%#be7<d6<%#f%7bb%lb$'fc#e#bd6<7eb6#%(7$'bbe<#dd#g 1O<;7BC7<(7<E$7FE<'%'(66;<O=#<6FE'$E7(&%$'(%6;:#%(<#K#E'=#BB#;6=#$$#B&%#EE#<;7B'BB N9B(E#B#'7(%#NEE7:#$$#BT/#(7N'EE#$#E1>?I'%'(67B7$L%#%(8#;7UG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* J+,-

8 "#B%'(E#B#<OK9<=#<#6;E'$E7(#B#<#=9%#<#<=#B%7;$#=#<'%'(6#BB6(E'$7E;7B(8S<#<#E 7<<7BF#;#BEG?6<#(%#;N#$(7B;7BK9<=#<#<'%'(6#BK#=7EB6#BD7$$#<'K7BB#EK#=O%#NO (6B%#(K#B%#BG56B%#(K#B%#B#<K#%#BE$'FCSL#<#=#<%6;N#<%6B#B'((#C7<NOD$LE#K#%E#BB6;C7B C7<G/O;O;7BK9<=#<#%7BB%LB$'FC#E#BD6<7EB6#BD7$$#<'K7BB#EG/7BB%LB$'FC#E#BD6<7E#B BL:#FLBB#<D7$$#<'K7BB#E#<K#%#BE$'FCSL#<#6;;7BN7=$#<':S$F#<&#BBNOD$7EEC7KG a6fb7(%#bc7<#bf<7=#<'bf%6;fo<d<7*),g*#<$7k6f,#<cslg/o$#=#%%#ee#<;7b'bb#ee7$$no DS$F#B=#;OE#G2#<%6;(6B%#(K#B%:$'<7B%#EEOK\<#*&FO<;7B:6<EE'$*NOa)7(%#BG/O&=#<%6; %7BB%LB$'FC#E:$'<7B%#EEOK\<#Z&FO<;7B6NNE'$E<#6F%#EE#<#E(<L%%G "#<%#<K'7E<'%'(6C7KB#<'BB#BD6<=#EF<SBB#6;<O=#E'E7:#$$#BG2#E#<7(%#NE7:#$EG`7B=#<;7BNO F9$#$$#<<S=;O;7B%#EE#'BBLEE#<$'F#<#<'%'(6<#=9%#<#B=#E'$E7(G Tabell 1: Aksepttabell "#$%&&'(&)*+,-. #, [ Z * Z [, # /"#01&'-23-&' Forhåndsregler tiltak _EE#<7E;7BC7<(7<E$7FE<'%'(6;6;#BE#<&O<%7(#<&(6B%#(K#B%6F%7BB%LB$'FC#E#<B#%E#E<'BBO <#=#F8S<#D6<CK'$(#K7B$'F#E'$E7(;7B'K#<(%#EE#<D6<O<#=9%#<#<'%'(6#BE'$#E7(%#NE7:#$EB'KOG.7B ;O'E'$$#FF<#=#F8S<#D6<#B(<'%#K#=OC7#B:#<#=%(7N%N$7B6;B6#9D6<9E%#EE%(9$$#'BBE<#DD#G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* Q+,-

9 ?6<COB=%<#F$#<PK7B$'F#E'$E7( V7B$'F#E'$E7(;7B:#BLEE#<%#F7K(7BK\<#(6;N#E#BE#N#<%6B#<;#=F6=B6(6NN$\<'BF'=#9$'(# <6$$#B#%6;%(7$=#((#%T%#56;N#E7B%#6K#<%'(E%GZZUGA1>?#<=#E#%%#B%'#$EO:#BLEE# M(E'K'E#E%$#=#<#&X9<$#=#<##$$#<V#'$#=#<#'=#9$'(#7(E'K'E#E#B#G >O9E%EL<#E(7B=#EK\<#O%'(<#7E;7BC7<(6<<#(E9E%EL<&6F7E;7B(7B:<9(#=#EG"K7%6;#< (6<<#(E9E%EL<7KC#BF#<7KCK'$(#B7(E'K'E#E;7B%(7$F8#BB6;DS<#G >O;'$8S(7B=#EK\<#O%8#((#K\<;#$='BF6F:S$F#CSL=#G?6<COB=%<#F$#<)BS=%%'E97%86B A#B#K#BE9#$$BS=%%'E97%86B;O;7B6F%OC7N<6%#=L<#B#($7<#G"#<(7B=#EK\<#K'(E'FOC7#B ;6:'$E#$#D6B%6;(7B:#BLEE#%D<7(787((#B#$$#<K7BB#EGV#E;7BCK#;;7B<'BF#<c Relevante utdanningsstandarder "#<<#=#F8S<;7BD6<<#$#K7BE#9E=7BB'BF%%L%E#;#<%6;(7B$'FF#E'$F<9BBD6<N#<%6B#<;7B :#BLEE#<G_B6NN$7FE%E7B=7<=(7B';7BF#%7;;#BC#BF#<K\<#1>?%#F#EVOEE(6<E%L%E#;G"#<(7B ;7B=6(9;#BE#<#$#=#<#B%(6;N#E7B%#K#=OK'%#E'$'BBC6$=#E'D6<#(%#;N#$7(E'K'E#E%$#=#<(9<%#EG 2#<1>?'((#C7<E'$:9=6;<#$#K7BE9E=7BB'BF;O;7B%S(#9EG57B%(8#C7<;7B#EE'$:9='EC# ABE#<B7E'6B7$d7B6#?#=#<7E'6BTAd?U&#$$#<'3<'E'%Cd7B6#WB'6BT3dWUc Anbefalt kompetanse "K'%=#E#<C#B%'(E%;#%%'F(7B;7B:#BLEE#<#7$(6;N#E7B%#G_E#(%#;N#$NO=#E#<7E;7B'((# (<#K#<:OEDS<#<:#K'%D6<O(8S<#DS$F#:OE9B=#<#B<#F7EE7G.#B"./7B%K7<$'F:S<=7NO7BB#B;OE# %'(<#7EN#<%6B#B#<(6;N#E#BEE'$ODS<#:OE#BG Krav til kompetanse "#<B6E#<#<;7B=#E7:%6$9EE#(<7K#EE'$(6;N#E7B%#'D6<C6$=E'$6NNF7K#<;7B%(7$9EDS<#PD6<;#$E #$$#<9D6<;#$EG2#E#B($#%E#'1>?%7;;#BC#BFK'$K\<#O:#BLEE#=#<6$$#B#%6;#<=#D'B#<E' VOEE(6<E%L%E#;#EG Siste vurdering "#<B6E#<#<;7B%7;$#EK9<=#<'BFNOCK6<K'=E;7B#<D6<BSL=6F(8S<#<#$$#<'((#G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* R+,-

10 Havpadling Risikomomenter Y8#BB6;#<D7<'BF:$'<=9'%E7B=E'$OK9<=#<#<'%'(6;6;#BE#<NOC7K#EGAN9B(E#B#B#=#BD6<C7<K' D6(9%#<ENO9$'(#;6;#BE#<%6;E'$DS<#<C7KN7=$'BF#B<'%'(6GV#=OD6<C6$=#%#F:#K'%%EE'$='%%# N9B(E#B#&(7B<'%'(6#BK#=C7KN7=$'BF<#=9%#<#%=<7%E'%(G Nedkjøling (hypotermi) 2#EE##<#EK#%#BE$'F<'%'(6;6;#BEK#=N7=$'BF'16<F#G59$=#%K#((#<N7=$#<#B%%EL<(#6F#KB#E'$O :#=S;;#%'E97%86B#<D6<B9DE'FGG3#($#=B'BFE'$N7%%#EE#;N#<7E9<#B'K7BB#E#<#%%#B%'#$ED6<O D6<#:LFF#CLN6E#<;'G"K'%#BN#<%6B#<:$'EEB#=(8S$E:S<K#=(6;;#B=#DONO%#F;#<($\<& 7(E'K'%#<#%#$$#<E'$DS<#%K7<;#D<7:O$&(<6NN%(6BE7(E#$$#<7B=<#K7<;#('$=#<G Vind 2#EE#;6;#BE#ENODS<#<N7=$'BF#B<'%'(6NOD$#<#6;<O=#<^ 4K#<E'=:LFF#<K'B=:S$F#<G2#EE#%N'$$#<'BBNO#(%N6B#<'BF#B;7B#<'T(7N'EE#$6;Y<7=#<'BFUG V'B=#BF8S<=#E(7$=#<#TeC'$$)D7(E6<U V'B=#B(7BF8S<#=#EK7B%(#$'FON7=$#'B6#B<#EB'BF#<T7KC#BF#<6F%O7KELN#(787((6F%EL<(#C6% N7=$#<#BU Strøm/bølger M$E#EE#<N7=$#<#B%D#<='FC#E%B'KO&#<=#EK'(E'FOK\<#6NN;#<(%6;NO:S$F#<6F%E<S;G/\<$'F(7B =#E:$'%E6<#:S$F#<=#<K'B=#B86::#<;6E%E<S;;#BG/O(7$E#<#E9<:S$F#<T=#<:S$F#B#%$O<='<#(E# ;6EE:<7EED8#$$+:<LFF#U(7B6F%OK\<#K7B%(#$'F#OE7($#'(787((D6<<#$7E'KE#<D7<B#N7=$#<#G Annen trafikk "7KN7=$#<##<$'E#%LB$'F#D6<7BB#BE<7D'((NO%8S#BG2#<D6<#<=#EK'(E'FOC7D7<F#<NO 9E%EL<+:#($#=B'BF%6;(7BF8S<##B;#%E;9$'F%LB$'F&#$$#<;7B(7BN<SK#O9BBFO$#'7G Sikt AEO(#6F;S<(#%E'$$#%7B=<#(<7K:O=#E'$:7$7B%#6FB7K'F#<'BFGA(6;:'B7%86B;#=N9B(E#E6K#< S(#%<'%'(6#BLEE#<$'F#<#G1O<=#E#<;S<(E%(7$(787((#$$#<N7=$#<'(787((#BK\<#9E%EL<E;#=CK'EE $L%%6;(7B%(<9%NOK#=:#C6KT_B>#Ef$C6=#$L(E#<F$';<#B=#D6<=#EE#:<9(#EUG.7B(7B6F%OC7 <9B=E$L%#B=#CK'E$7BE#<B#G W$#;N#BK#=(6B%E7BE<9B=E$L%#B=#$7BE#<B##<7E=#7B=<#'F<9NN7;'%E#<B7EE%LB#EGV#=:<9(7K >#Ef$C6=#$L(E(7B;7B%(<9NO$L%#E'=#B<#EB'BF#B;7B<#F'%E<#<#<7BB#BE<7D'((D6<OF8S<#=#; 6NN;#<(%6;;#NO='BE'$%E#=#K\<#$%#G Sol /'(<#=#F;6EO:$'%6$:<#BEG/\<$'F#<C6=#6F%(9$=<#9E%7EEG/6$#B<#D$#(E#<#%6F%OD<7K7BB#E&6F =#<;#=D6<%E#<(#%#DD#(E#BG>OK7<;#=7F#<#<6F%OE'$DS<%#$7KK\%(#K'(E'FG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *-+,-

11 Utstyr I'(E'F9E%EL<#<K'(E'FD6<%'((#<C#E#B&;#B(7B6F%O%(7N##BD7$%(DS$#$%#7K%'((#<C#ECK'%=9'((# (7B:<9(#=#Eg1#=#BD6<F8#BB6;FO<K'(6<E#B=#$9E%EL<'D6<C6$=E'$%'((#<C#EG Flytevest 2#ED'BB#%%N#%'#$$#K#%E#<D6<N7=$'BF&6F=#E#<K'(E'F7E=9D'BB#<#B%6;N7%%#<=#FG3O=#BO<=#E F8#$=#<D6<;6FK#(EG2'K#<%#$6;;#<(6;;#<7$$E'=F6=E;#=P#B%86(6$7=#&%6$:<'$$#<#$$#<#'$9# (7B(6;;#E'$BLEE#h.#<(7E=#E#<D6<%(8#$$NOD$LE#K#%E6F<#=B'BF%K#%EG?$LE#K#%E#BC6$=#<=#F(9BD$LE#B=#&;#B% <#=B'BF%K#%E#BC'B=<#<C6=#EO(6;;#9B=#<K7BBK#=D6<#(%#;N#$:#K'%%E$S%C#EG Spruttrekk /N<9EE<#(((6;;#<';7BF#K7<'7BE#<G16#B#<=#%'FB#ED6<OE79BB7D6<%N<9E%6;(6;;#<D<7 N7=$'BF#BG2'%%#EO$#<'((#7E:S$F#<%(L$$#<6K#<=#((G?6<=#$#B;#=='%%##<7E=##<$#EE#ODO7KD6< 9#<D7<B#N7=$#<#G2'%%#%'EE#<$S%E<9B=Ee6e(N'E(7BE#B6F$S%B#<9E#B7EN7=$#<#BE<#BF#<OE<#((#' C#;N7DS<;7B(7BFO9E7K(787((#BG MB=<#E<#((#<=#%'FB#ED6<OEO$#%E6<%8S%6;=9;N#<B#=NO=#((G2'%%#%'EE#<%E<7;E<9B=E e6e(n'e(7be#b6fn7=$#<#b;ok\<##<d7<#bd6<o:#blee#='%%#e<#((#b#g.7b;o7(e'ked'bb# E<#((#C#;N#B6F=<7'=#BDS<;7B(7BFO9E7K(787((#BK#=K#$EG Taueline `'B7;OK\<#%O$7BF7E=9'((#(6;;#<B\<:OE#B=9E79#<G*-;#E#<#<F9B%E'FE'$=#D$#%E#D6<;O$G `'B7;OC7#B9E$S%#<;#(7B'%;#&%$'(7E=9#B(#$E(7BD<'F8S<#=#FCK'%=#E%(9$$#:$'BS=K#B='FG X79#$'B#B#(6;;#<'#B;#BF=#9EDS<#$%#<&6F=#E#<F<#'E;#=#B%6;D$LE#<6F%6;%#%F6=EG2#E D'BB#%;7BF#D6<%(8#$$'F#E79#E#(B'((#<&6F=#E#<BLEE'FOC7F8#BB6;FOEE='%%#NOD6<COB=G Hjelm :S$F#<GA%#F%#$K'BB#:\<#<=#E$7K<'%'(6&;#B"8#$;#B:S<%'EE#F6=ENOC6=#E&6FK\<#N6$%E<#ENO 'BB%'=#BG_B$#EE%LB$'FD7<F##<C#$$#<'((#OD6<7(E#G Førstehjelpsutstyr.#==#EE#9%EL<#E%(7$=9(9BB#:#C7B=$#%(7=#<%6;6NN%EO<9B=#<N7=$'BF#BG29:S<C7;#= N$7%E#<&<#B%#%#<K'#EE&DL<%E'((#<&BO$&%N6<E%E7N#&%6$(<#;&%7(%&:7B=7%8#&#B(#$E;7BB%N7((#& E<#(7BEES<($#6FF7%:'B=G>7((7$E%7;;#B'#BK7BBE#EEN6%#G 2#E(7B%#$KDS$F#$'F%(8#E'BF;#=(787((#B6F9E%EL<#E6F%O&6F=7(7B=#EK\<#F<#'EOC7^%S$KE7N# T(7B:<9(#%E'$;L#hU&BO$6FE<O=&;9$E'K#<(ESLT%(<9E<#((#<&(B'K&E7BF6F%E8#<B#E<#((#<U6F E79+i'<#E'$<6<+%#B(#(8S$TE79(7B:<9(#%E'$;L#P7$ED<7DS<%E#C8#$NE'$ES<(#%B6<UG Annet sikkerhetsutstyr >9;N#T%8#((7E=#BD$LE#<gU "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* **+,-

12 0<#N6%#T#BE#B6NN:$O%:7<#$$#<%#$K$7F#EU /E<'((E'$O<#T%N#%'#$ECK'%=9N7=$#<7$#B#6F+#$$#<;7BF$#<<#%#<K#O<#U I#%#<K#O<#TE6=#$EPD#%E#%NO=#((U `L(E 57<E+(6;N7%% Havkajakk _BC7K(787((;O;'B%E6NNDL$$#DS$F#B=#^ X6K7BBE#EE#%(6EE 2#((%$'B#<9B=E(787((#B /E6<e6e(N'E 5787((#B#D'BB#%'D6<%(8#$$'F#:<#==#<&$#BF=#<6F%(<6FD6<;#<&6F=#:$'<6F%O$7F#E';7BF# D6<%(8#$$'F#%$7F%;7E#<'7$#<G Åre 2#BB#:S<C7#B$#BF=#6FK'B(#$%6;#<E'$N7%%#EN7=$#<#BGAC7KN7=$'BF#<=#E#B=#$%6;%K#<F#<E'$ =#BE<7='%86B#$$##%(';6O<7G2#BB#C7<'BF#BK<'=B'BF&6F%K\<E%;7$#O<#:$7=G>O=#BB#;OE#B:$'< K'B=D7BF#E=<7%E'%(<#=9%#<EG>O=#B7B=<#%'=#B7K%(7$7#BC7<K'i'BF)O<#B&%6;#<#B<#B D<#;=<'DE%O<#T6DE#%E'(6;:'B7%86B;#=#BC7K<7e#<UGA;#$$6;='%%#E6LEE#<N9B(E#B##<=#E#E9E7$$ D6<%(8#$$'F#ELN#<OK#$F#;#$$6;&:O=#BO<=#EF8#$=#<%ES<<#$%#NO:$7=#E&6F;7E#<'7$#E=#B#<$7F#E 7KG 2#BC#$E($7<EK7B$'F%E#O<#B:<9(E'C7KN7=$'BF#<=#B($7%%'%(#D$7E#O<#BG2#B#<#B(#$O:<9(#6F D9BF#<#<%K\<EF6=E'9ESK#$%#B7K=#D6<%(8#$$'F#E#(B'((#<%6;'BBFO<'C7KN7=$'BFG Bekledning "LN6E#<;'TB#=(8S$'BFU#<7BE7F#$'F=#ED7<$'F%E#K#=C7KN7=$'BF&6FD6<O9BBFO=#EE##<:#($#=B'BF K'(E'FGX6;;#$D'BF#<<#F#$#B#<7E;7B%(7$($#%#F#EE#<K7BBE#;N#<7E9<#B&6F'((##EE#< $9DEE#;N#<7E9<#BG/#$KNO%6;;#<#B(7B=#EK\<#F6=E;#=#B$#EEK'B=E#EE87((#G?6<'((#O%B7((# 6;%(LFF#$9#6F%6$:<'$$#<g2#7B=<#%#%6BF#B#%E'$$#<7B=<#(<7KGX'=$'FCS%E6F%#'BKO<(7B;7B :<9(#KOE=<7(EG?<7%#'BCS%EE'$E'=$'FKO<7B:#D7$#%ES<<=<7(EG27#<=#E'E'$$#FFK'(E'F;#=F6=E9$$ESL 9B=#<G"9%(7E,-j7KK7<;#E7N#E%(8#<K'7C7$%6FC6=#G_B$9#+B#6N<#BC#EE#6F#BC7$%7K9$$(7B C8#$N#F6=EG"#B=#B##<6DE#=#E%ES<%E#N<6:$#;#E^"#<D'BB#%=#E#E9E7$$;#=$S%B'BF#<P7$ED<7 C7B%(#<E'$%O(7$E#;9DD#<G1#6N<#BC7B%(#<;OE7%NO;#B%D'BF<#B##<K7<;#g0NB#K6EE#$S%B'BF#< 6F;9DD#<#<;#<D$#(%':$#&D6<=';7B=7(7B86::#%#FK7<;G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)*

13 Gradering stjernesystemet 16<F#%>7=$#D6<:9B=T1>?UC7<9E7<:#'=#E#EF<7=#<'BF%%L%E#;D6<C7K&:7%#<ENO3<'E'%Cd7B6# WB'6B%T3dWU%E8#<B#%L%E#;GV'C7<NO'BF#B;OE#D9BB#E6NN(<9EE#EGV'C7<%7EE3dW% F<7=#<'BF%%L%E#;'BB'KO<E"./%L%E#;%$'(7E=#EF'<;#B'BF'D6<C6$=E'$"#$K'F8S<6F"%&'#($K' 9EDS<#<"./7<:#'='1>?GY<7=#<'BF%%L%E#;#E#<#B=#$7K#B%ES<<#C#$C#E'1>?%"./7<:#'= 5$7<#D6<=#$#<;#=O:#BLEE#3dW%L%E#;#E;#=C#B%LBE'$F<7=#<'BFNOC7K#<7EK'#B($#<#C6$=#< 6%%(7$':<#<E;#==#E'BE#<B7%86B7$#B'KO#E&6F=#E%9EK'($'BFG/7;E'='FF'<=#E;#=$#;%D6<=#$#<D6< 6%%K#=7EVOEE(6<E(9<%#B#<#D#<#<E'$B'KO#<%6;#<'BE#<B7%86B7$E7B#<(8#BE'D6<C6$=E'$=#$E7(#$%#NO 'BE#<B7%86B7$#%7;$'BF#<&(9<%6FE9<#<G /E8#<B#%L%E#;#EE7<9EF7BF%N9B(E'D#;%E8#<B#<&=#<kB%E8#<B##<=#E#B($#%E#GY<7=#<'BF#B#< Forhold og farvann?6<odob6#d6<b9de'f9e7kf<7=#<'bf#bnoc7k#e#<=#ec#b%'(e%;#%%'fo%('$$#;#$$6;)%&%*'6f )#&"#((G?6<C6$=#<:S$F#B#6F=<7F#E'K7BB#E=#<6F=7G?6<C6$=%EL<#%7K^ V'B= 3S$F#< 3<LEB'BF#<+E6N6F<7D'%(#D6<C6$=NOC7K:9BB#B /E<S; 2SBB'BF#< MBB#BE<7D'((.6;#BE#B#%E'$#BCK#<E'=%7;;#B%#EE'BF#<7KF8S<#B=#D6<CK6<=7BF<7=#B#<G AE'$$#FF;O;7BNOC7K#E$#FF#E'$CK'$(#E)#&"#(($;7B$#<'G?7<K7BB#E%'#<B6#6;#(%N6B#<'BFG"K6< 9E%7EE#<6;<O=#Ec2#EE##<K'(E'FD6<='#(%N6B#<'BF#B%'#<B6#6;N6E#B%'7$#E7KD6<C6$=#B#%6; (7B6NN%EOC#<G?6<#(%#;N#$#<N6E#B%'7$#ED6<%E6<#D6<C6$=CSLE6;;7BN7=$#<#B;'$9E#BD6< %(8\<FO<=#BNOB6<=K#%E$7B=#EGM((9<7E=#<6F=7(7BC7K#EK\<#E:$'((%E'$$#&;#BK#=K\<#B=<'BF K'$=#E'((#E7$7BFE'=DS<=#E%#<F7B%(#7BB#<$#=#%9EGV'B=#BD#'#<6K#<C#$#16<=%8S#B6F=<7<;#= %#FK7BB%6;:LFF#<6NN:S$F#<G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *Z+,-

14 +,*'-.$/%%0*-$1#234$ +&533,(0$#"$6#738(')9%&'-($-&$7-0-:$-;32%(-&:4$.6E%7EE(7B;7B%'7EN6E#B%'7$#ED6<%E6<#:S$F#<6F:<6EE#<;'B';7$&%#$KK#=%E6<;&6;;7B 6NNC6$=#<%#FNO#E$'E#K7BB#$$#<F6=E'BB7%(8\<%'#'$'E7:9(EGV'B=#BK'$%#$KDS$F#$'FF8S<#=#E K7B%(#$'FON7=$#&;#B=#E#<'((#D7<$'F;#=E7B(#NO<'%'(6'D6<C6$=E'$D7<#BD6<O=<'K#E'$C7K%#$$#< DO%E6<#%(7=#<':<6EET13&=#EE##(%#;N#$#EE7<'((#D6<%#F<'%'(6D6<:9B=#E;#=D6<#(%#;N#$(9$=# 6F7B=<#D7(E6<#<UG2#EO=<'K#'$7B=C7<$7K<'%'(6D6<='K'B=#BC7<C7EE$'E#BD$7E#NOC7K#EE'$O=<7 ;#=%#FK7BB6F:LFF#6NN:S$F#<G +,*'-.$/%%0*-$1#234$ <-3:87;,*-($,$=3*%$-&$7,('&-$8:3#::4 "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *[+,-

15 A%E8#<B#%L%E#;#E6F1>?%"./7<:#'=$#FF#%=#EE'$F<9BB7E;6;#BE#E%6;K9<=#<#%%6;=#E;#%E 9ED6<=<#B=#:$'<:#%E#;;#B=#D6<D7%E%#EE'BF7KF<7=#<'BF#B7K=#E7(E9#$$#D7<K7BB#EGT/# 7(%#NEE7:#$$#B$#BF#<B#='=6(9;#BE#EGU AE'$$#FFE'$;6;#BE#B#%6;#<B#KBE;O;7BE7'BBDS$F#B=#;6;#BE#<'K9<=#<'BF#B7KF<7=^ `9DEE#;N#<7E9<+K7BBE#;N#<7E9< 27F%$L% XO(#?6<7E%E8#<B#%L%E#;#E%(7$F';#B'BF;OK'K'E#CK7%6;$#FF#%'K9<=#<'BF#B#7K=#'B='K'=9#$$# ;6;#BE#B#6FCK6<=7B=#K'<(#<%7;;#B&%7;ECK6<;7B%#$K%EO<'D6<C6$=E'$='%%#G Bruk av innsamlede data 2#BDS<%E#9ED6<=<'BF#BBO<;7B%(7$%#EE#=#EE#9E'N<7(%'%#<O'BBC#BE#(6<<#(E#=7E7G"K7#<=#E =9%#<6F(8#BB#<c"K6<CSL##<:S$F#B#c"K6<;L#:$O%#<=#Ec"K6<;L#%E<S;#<=#E'6;<O=#Ec /N'$$#<7B=<#D7(E6<#<'BBc2#BB#:'E#B(7BK'<(#F<#'&;#BK'%#<%#FK#$='F9ED6<=<#B=#D6<;7BF# BO<;7BDS<%E%EO<=#<G"#<;O=#ESK#%6F%(7DD#%;L##<D7<'BFDS<;7B;#=%'((#<C#E(7B%'7E;7B E<#DD#<CK#<F7BFG 16#B=7E7(7B;7B'BBC#BE##B(#$EK#=D6<#(%#;N#$OE7;#=K'B=;O$#<#$$#<%8#((#:S$F#CSL=#NO ;#EGB6G /O;O;7B%#EE#;6;#BE#B#%7;;#BG"K6<=7BK'<(#<K'B=#B&:S$F#B=#&%E<S;;#B6F%OK'=#<# %7;;#Bc57B=#E:$'K#<<#c"K6<=7B#<#(%N6B#<'BF#Bc"#<%'#<=#E%#F%#$K7E=#<%6;=7E7#B#;7B N9EE#<'BB'<#FB#%EL((#E#<D#'$&:$'<7$EF7$EG_E6<=E7('=#B%7;;#BC#BF%6;(7BK\<#CK#<EO /O%(7$;7BE'$%$9EEK9<=#<#6;=9%#$K'BB#C7<(6;N#E7B%#BE'$ON7=$#=#<=9#<&#$$#<=#<=9C7< E#B(E=#FG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *,+,-

16 Stjernesystemet # $456786$$46964# :# $3;<.#'2=-<>-.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<#E$'E#C7KB#:7%%#BF#$$#<$'E#B:9(EG V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#*G?$79K'B=G /8SF7BF*G/;O(<9%#E%8S;#=:S$F#<6NNE'$-&*;#E#<'%B'EEG ABF#B%E<S;GABF#B7BB#BE<7D'((G ABE<6=9(%86B%(9<%#E:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG ::# 59B%;O(<9%B'BF#<K#=F<9BB#<6F%(8\<G/K\<E$'E#%E<S;G`'E#7BB#BE<7D'((G Y<9BB(9<%#E:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG :::# 81-#-2'A1&-<.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<D7<K7BBB\<$7B=;#=%;OSL#<6F%(8\<9E#BD6<G V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#[G`7:#<:<'%K#=K7BBD$7E#BG /;O:<LEB'BF#<K#=F<9BB#<6F%(8\<G/E<S;6F=SBB'BF#<(7B%(7N#$'EE=<7F'%8S#BGMBB#BE<7D'(( ;ONO<#FB#%G X#(B'((9<%6FM(E'K'E#E%$#=#<(9<%:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG ::::# 62'A1&-<.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<D7<K7BBB\<$7B=9E#B%;OSL#<#$$#<%(8\<9E#BD6<G V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#,G?<'%(:<'%K#=K7BBD$7E#BG 3<LEB'BF#<K#=F<9BB#<6F%(8\<G/E<S;6F=SBB'BF#<(7B%(7N#=<7F6F9<#F#$;#%%'F#D6<;7%86B#<' %8S#BGV#=K\<6;%$7F(7BK'B=6F%8SF7BF#B=<#%#F<7%(EGMBB#BE<7D'((;ONO<#FB#%G V'=#<#FO#B=#(9<%6FK#'$#=#<(9<%:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG :::::# $3;<.#-2'A1&-<.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<$7BF#(<L%%'BF#<'<6;%8S&#$$#<9E%7EED7<K7BB$7BF%$7B=G V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#HG`'E#B(9$'BFK#=K7BBD$7E#BG /E<S;6F=SBB'BF#<(7B%(7N#(<7DE'F=<7F6F(<7DE'F#&9<#F#$;#%%'F#D6<;7%86B#<'%8S#BGV#= K\<6;%$7F(7BK'B=6F%8SF7BF#B=<#%#F<7%(EGMBB#BE<7D'((;ONO<#FB#%G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *H+,-

17 "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *J+,- Sjøgang /8SF7BF#<F8#BB6;%B'EE$'FCSL=#7K:S$F#B#G?6<;7%86B#<NO%8S#B:S<K#(E$#FF#%&;#B%=#E'((# :S<$#FF#%D6<%E6<K#(ENO:<#BB'BF#<K#=%(8\<6FF<9BB#<GY#B#<#$E:S<=#ED6(9%#<#%NO=# CSL#%E#:S$F#B=#&6F7B%$O%B'EECSL=#BD6<='%%#G #8%3&#B8C7D EF(G- 8%3&#B68HD - C7K:$'(( -; e7$;tf$7%%lu * %;O(<9%#E%8S -)-&*; e7$;t<'nn$#=u I# %;9$%8S -&*)-&,; %;66ECTi7K#$#E%U J# %K7(%8S %$'FCE K# B6#%8S ;6=#<7E# L# <69FC M# CSL%8S [)H; K#<L<69FC N# %K\<EC7K H)R; C'FC O# K#$='F6NN<S<EC7K R)*[; K#<LC'FC P## 6K#<6<=#BE$'F6NN<S<E C7K 6K#<*[; NC#B6;#B7$ 5'$=#^;#EGB6

HMS Teknisk Komité Hav

HMS Teknisk Komité Hav HMS Teknisk Komité Hav ARBEIDSDOKUMENT Thomas Pindard 1 Contents HMS og Pedagogikk... 4 RISIKOANALYSE modellen til NPF... 6 2 Informasjon... 6 Risiko... 6 Årsaksfaktorer... 7 Konsekvens... 7 Sannsynlighet...

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med NPF 1/15 Innholdsfortegnelse Innhold Introduksjonskurs... 3 Onsdagspadling for nybegynnere... 5 Onsdagspadling... 8 Overnattingstur (2 stjerner)... 10 Overnattingstur

Detaljer

HMS DOKUMENT. TSI Trulle

HMS DOKUMENT. TSI Trulle HMS DOKUMENT TSI Trulle Innholdsfortegnelse Onsdagspadling sommerstid Onsdagspadling vinterstid Introkurs / introdag for nye medlemmer NPF Grunnkurs hav NPF Teknikkurs hav s. 3-4 s. 5-6 s. 7-8 s. 9-10

Detaljer

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

Tips for sikker havpadling.

Tips for sikker havpadling. Tips for sikker havpadling. I havpadling får du muligheten til flotte naturopplevelser og samspill med naturen. Fra tid til annen kan det også være ganske spennende. Fokus på sikkerhet er et godt utgangspunkt

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad THPK s 1. Generelt HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Formål Å beskrive sikkerhetsarbeid og faremomenter i THPK s virksomhet. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små organisasjoner

Detaljer

Hvordan jobber kommersielle og profesjonelle kajakkbedrifter med sikkerhet i forhold til statlige krav ved sine tjenester?

Hvordan jobber kommersielle og profesjonelle kajakkbedrifter med sikkerhet i forhold til statlige krav ved sine tjenester? Hvordan jobber kommersielle og profesjonelle kajakkbedrifter med sikkerhet i forhold til statlige krav ved sine tjenester? av Kandidatnummer: 3. Liselotte Kahrs Friluftsliv Bachelorstudium ID3-322 12 /

Detaljer

Hamar ro- og padleklubb- HR. Intern kontroll system. Versjon 2.0 12. mars 2014

Hamar ro- og padleklubb- HR. Intern kontroll system. Versjon 2.0 12. mars 2014 Hamar ro- og padleklubb- HR Intern kontroll system Versjon 2.0 12. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse 2 Innledning og Versjonshistorie 3 Lover og regler som gjelder for HR og mål for

Detaljer

Terminlisten for 2012 Havpadling OKK Versjon 0108

Terminlisten for 2012 Havpadling OKK Versjon 0108 Terminlisten for 2012 Havpadling OKK Versjon 0108 Tidsrom Klubb Arrangement Ansvar Merknader APRIL 2012 8.04. Kajakk a sten Kajakkast en 12.04. OKK HMS - Workshop Christopher Bull 20.4-22.04. OKK Vårsamling

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 22. april 2013 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system verson 1.2. Revidert januar 2011. Internt kontrolldokument, godkjent av styret i Lillehammer ro og kajakklubb, 6. januar 2011 Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Versjon 1.0, 14. november 2008 Internt kontrolldokument, godkjent av styret i Lillehammer ro og kajakklubb, 17. november 2008 1 av 36 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Arendal kajakklubb ønsker å være en klubb som tar vare på sikkerheten til våre medlemmer. Dette bidrar også til en klubb med høy kvalitet

Detaljer

Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH

Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH Hamar ro og kajakklubbs rapport om uønsket hendelse eller farlige forhold. Dato: Hav: Flattvann: Bølge: Transport: Leir/camp: Annet: Hendelse Personskade: Tilløp:

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med Norges Padleforbund (NPF) 1/22 Innholdsfortegnelse Innhold Generelle krav til all padleaktivitet fra eller med OKK... 3 Introduksjonskurs... 4 Kajakkskolen...

Detaljer

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar 2010 1 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet...

Detaljer

Vestlofoten Kajakklubb

Vestlofoten Kajakklubb Helse, Miljø og Sikkerhet i Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelle advarsler:... 2 Risikovurdering... 3 Redning... 4 Utstyr... 4 Gjennomgang av klubbens utstyr...

Detaljer

Styremøte 18. mai og 18. juni 2009

Styremøte 18. mai og 18. juni 2009 Styremøte 18. mai og 18. juni 2009 Sted: Hos Lidun i Nordgardsveien 103 på Skjold Tilstede Bente, Lidun, Linn, Ina og Pelle For få oppmøte til å fatte vedtak Referent: Pelle Styremøte 18. juni 2009 Sted:

Detaljer

Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI

Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI 1 Innholdsfortegnelse: Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI... 1 Innledning... 2 Lover og regler som gjelder for Padlegruppa...

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Bruk av risikoanalyser i KRIK

Bruk av risikoanalyser i KRIK Bruk av risikoanalyser i KRIK Dette dokumentet er ment som en beskrivelse av Kristen Idrettskontakts (heretter KRIK) bruk av risikoanalyser i sitt arbeid. Målet er å forebygge uønskede hendelser under

Detaljer

Aktiviteter i 2009. Januar. Februar. Mars. April

Aktiviteter i 2009. Januar. Februar. Mars. April Aktiviteter i 2009 Faste aktiviteter er merket med grå Turer er merket med grønt Kurs er merket med rødt Andre aktiviteter er merket med svart Januar 4. kl. 11 15: Bassengtrening med oppmøte i naustet.

Detaljer

HMS & RISIKOVURDERING 2014

HMS & RISIKOVURDERING 2014 HMS & RISIKOVURDERING 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 3 KATEGORIER... 3 TIDSPLAN... 3 KONKURRANSEREGLER 2014... 4 RISIKOVURDERING... 5 HMS... 5 Deltakerne... 5 Arrangøren... 5 KILDER... 6 Vedlegg

Detaljer

Januar 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG. EUG nr. 1.16. Kl. 1700-2100

Januar 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG. EUG nr. 1.16. Kl. 1700-2100 Januar 2016 1 2 3 53 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 EG - EP nr. EK nr. EG - EP nr. EK nr. EG - EP nr. EK nr. EUP nr. EG - EP nr. EK nr. EUG nr. EG - EP nr. EK nr. 11 12 13 14 15 16 17 ADR-G nr. ADR-G nr. ADR-G

Detaljer

HMS- BOK Stavanger kajakklubb

HMS- BOK Stavanger kajakklubb HMS- BOK Stavanger kajakklubb Stavanger Kajakklubb Vedtatt 7.4.2014 1/17 Innholdsfortegnelse HMS plan Onsdagspadling HMS plan Tur, 2* HMS plan Tur 3* HMS plan Surf og brott Sjekkliste Alarmplan Innledning:

Detaljer

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb Vedtatt på årsmøtet 05.03.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lover og regler som gjelder for TKKK...

Detaljer

Overordnet system for verneutstyr

Overordnet system for verneutstyr Overordnet for v/lars Clausen, Skagerak Energi Energi Norge 30.3.2011 Emner i presentasjonen Litt historikk Typer av Prosedyrer og krav Lessons learned Arbeid i høyden prosjekt Periodisk kontroll av Opplæring

Detaljer

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Vi driver med «opplæring» i det daglige, bl.a. gjennom Tarkus, trafikk-uke, og fokusering på trafikk når vi går på

Detaljer

Oslo Elvesportsklubb

Oslo Elvesportsklubb OSLO ELVESPORTSKLUBB HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSPLAN 02 Presisering av klubbens ansvar 2009-09-01 TKM Styreleder Styret 01 Revidert etter kommentarer fra styret 2008-10-06 TKM Styreleder Styret 00 Til godkjenning

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom"

Sluttrapport fra prosjekt Kajakkurs for barn og ungdom Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom" Foto Mari Tefre Bakgrunn: Svalbard Seilforening (SSF) er en forening for seil og kajakkinteresserte fastboende på Svalbard. Foreningen har tradisjonelt

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Møte plan. Velkommen det er snart avreise. Kort: Info avreise og huskeliste ref. web info.

Møte plan. Velkommen det er snart avreise. Kort: Info avreise og huskeliste ref. web info. Møte plan Velkommen det er snart avreise Kort: Info avreise og huskeliste ref. web info. Program 1. dag; Møter 7.30, ber om at vi er presis, innlossing. Avreise kl 8.00. Det blir fleire stopp, varm mat

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Risikovurdering på topptur Erfaringer fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag

Risikovurdering på topptur Erfaringer fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag Risikovurdering på topptur Erfaringer fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag Christoph Michael Wahl Yngve Antonsen Skredinstruktører i DNT Fjellsport www.toppturmania.blogspot.com lyngsalpen@gmail.com Forebyggende

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA

VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA FORMÅL Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner og aktiviteter i UBF sine bygge-

Detaljer

KV-Automatsikringsskap 12-36 moduler, IP 40 Kabelinnføring via metriske svekninger 129-130

KV-Automatsikringsskap 12-36 moduler, IP 40 Kabelinnføring via metriske svekninger 129-130 126 LES LE L S ES Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te T n kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn k isk in in info fo fo form rm rm rm rm rmas as as as as as a jo jo jo jo jo jo j n y

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Bruk av risikoverktøy i byggeprosjekter, eksempel Strindheimstunnelen

Bruk av risikoverktøy i byggeprosjekter, eksempel Strindheimstunnelen Bruk av risikoverktøy i byggeprosjekter, eksempel Strindheimstunnelen BegrensSkade fagdag 26.november 2015 Bjørn Kalsnes, NGI, DP 5 leder Torgeir Haugen, NCC 2015-11-26 BS fagdag 1 Innhold Hva er risiko?

Detaljer

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere og STANGENDER Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse og generell informasjon 14.1 GE-E-ES-2RS 14.2 GE-ES-Niro 14.3 GEG-E-ES-2RS 14.4 GEEM-ES-2RS 14.5 GEEW-E-ES 14.6 SA-E-ES-2RS 14.7 SABP-S 14.8 SAJK

Detaljer

Seilkurs for begynnere- del 4

Seilkurs for begynnere- del 4 Seilkurs for begynnere- del 4 Innhold: Båthåndtering Håndtering av seil Å berge seil Å reve Balanse, logjerrig og avfeldig. Hva skjer hvis du slipper roret under seil? Hvordan driver båten? Håndtering

Detaljer

Hva er risikovurdering?

Hva er risikovurdering? DLE-konferansen 2011 Color Fantasy 13.-15. september Hva er risikovurdering? Sjefingeniør Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg 1 Risiko 2 Hva er egentlig risiko? Risiko kan defineres som den fare eller

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie.

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie. 6.:6-i:" t"c... I 43:ostorebrand Prcgnose for pensjcnsprerni,- 2013 Vikna Kommune Her er prognose for premie for offentlig tjenestepensjon for 2013. To prognoser avhengig av lønnsvekst og grunnbeløp Lønn

Detaljer

Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009

Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009 Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009 Styrets sammensetning Leder: Ane B. Haugland Nestleder: Knut Sørby Styremedlemmer: Ulf Pedersen (kasserer), Elin Gudmundsen (sekretær), Joachim Kjesbu, Terje

Detaljer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC MOUNTING INSTRUCTION 2013-02-14 38-216403c NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 30.06.2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Side 1av 9 Innhold 1. Introduksjon... 3 1.1 Bruk av emneplanen... 3 1.2 Planens omfang... 3 1.3 Studieressurser...

Detaljer

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET Oktober 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Norges Padleforbunds visjon og virksomhet... 3 2 Organisasjon og oppgavefordeling... 4 2.1 Organisasjon... 4 2.2 Oppgavefordeling... 4 3 Prioriterte mål... 6 3.1 Bidra

Detaljer

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO 2010 Alle padleinteresserte kan finne sin plass i Arendal Kajakklubb. Dette gjelder både turpadlere, mosjonister og konkurransepadlere.vær aktiv i klubben, delta i det sosiale, få fine naturopplevelser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft - eksempler betongbjelker INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft 1.1. Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 1.2. Dimensjonering mot skjærbrudd 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Anders Vinjar - kasserer 27. februar 2014 Innhold 1 Resultat for perioden 01. jan. 2013 til 31. des. 2013 1 2 Balanse pr. 31. des. 2013 3 3 Noter til regnskapet 4

Detaljer

Hva er lykke for deg?

Hva er lykke for deg? Hva er lykke for deg? Jeg blir glad når andre blir glad Et liv uten penger Lykke er livet Kattene mine! Familie, frihet, helse å være ute i naturen grønn mose, lyden av rennende vann og rasling av bladverk

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester Veiledning Temaveiledning i risikoanalyse For risikofylte forbrukertjenester Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-102-3 Grafisk produksjon: Capella Media

Detaljer

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO 2014 Alle padleinteresserte kan finne sin plass i Arendal Kajakklubb. Dette gjelder både turpadlere, mosjonister og konkurransepadlere.vær aktiv i klubben, delta i det sosiale, få fine naturopplevelser

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon Møtedato: 19.05.2014 Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Per-Endre Bjørnevik, leder

Detaljer

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Leif Inge Magnussen Stipendiat NIH Norges Padleforbund Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007

Detaljer

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER Obligatorisk bekledning ved aksjoner: 1. Gul synlighetsvest (T-skjortemodell), jakke eller overall 2. Sort NRO hundeførervest (innhold,

Detaljer

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser Geir Skyvulstad, Hydro Energi Kraftproduksjon 21.10.2008 (1) 2008-11-05 Kort presentasjon av meg selv: - Geir Skyvulstad - vært ansatt i Hydro i 33 år - arbeidet med HMS på siden 1984 - arbeider nå som

Detaljer

HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA

HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA 0 Dokumentstruktur organisasjon... 3 0.1 Lover og regler:... 3 1 Vedtekter for Heidal I.L Padlegruppe... 4 2 Innledning... 5 3 Ansvar og myndighet... 6 4 Risikobeskrivelse

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN COWI AS Haugåsstubben 3 4016 Stavanger Telefon 02694 wwwcowino IVAR IKS Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN Prosjektnr: A011300 Versjon: 1 Utgivelsesdato: 25012014 Utarbeidet: Trygve A Lende

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

6. HYDRAULIKKMOTORER

6. HYDRAULIKKMOTORER AKSIALSTEMPELMOTOR - RADIALSTEMPELMOTOR - GERO LERMOTOR - TANNHJULSMOTOR 6. HYDRAULIKKMOTORER Intermot Radialstempelmotorer IAM Side 48-49 SAMPO Black Bruin Radialstempelmotorer BBC Side 51-53 SAMPO Black

Detaljer

PRISLISTE. Gipsplater og stålprofiler FEBRUAR. tlf. +47 32 24 22 50. fax +47 32 24 22 51 e-post: post@moland-norge.no. www.moland-norge.

PRISLISTE. Gipsplater og stålprofiler FEBRUAR. tlf. +47 32 24 22 50. fax +47 32 24 22 51 e-post: post@moland-norge.no. www.moland-norge. FEBRUAR 2010 molnd s postboks 157. n-3401 lier tlf. +47 32 24 22 50. fx +47 32 24 22 51 e-post: post@molnd-norge.no. www.molnd-norge.no www.molnd-norge.no PRISLISTE Gipsplter og stålprofiler Tolernser:

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Aktivitetskveldene er fast hver mandag og starter kl 19 00 går over 2 til 2,5 timer. Alle aktiviteter starter i LRKH sine lokaler i sjøgarasjen.

Aktivitetskveldene er fast hver mandag og starter kl 19 00 går over 2 til 2,5 timer. Alle aktiviteter starter i LRKH sine lokaler i sjøgarasjen. Aktivitetsplan Vinter BS 2012 / 2013 Aktivitetskveldene er fast hver mandag og starter kl 19 00 går over 2 til 2,5 timer. Alle aktiviteter starter i LRKH sine lokaler i sjøgarasjen. Vinter B Svalbard-modell

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Saksbehandler: Christian Meyer Arkivsaksnr.:12/1023-3Arkiv: REG 0393-02 HØRING - PLAN 0393-02 - JÅSUND - MINDRE ENDRING

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Saksbehandler: Christian Meyer Arkivsaksnr.:12/1023-3Arkiv: REG 0393-02 HØRING - PLAN 0393-02 - JÅSUND - MINDRE ENDRING Sola kommune SAKSFORELEGG Saksbehandler: Christian Meyer Arkivsaksnr.:12/1023-3Arkiv: REG 0393-02 HØRING - PLAN 0393-02 - JÅSUND - MINDRE ENDRING Oversikt over vedlegg 1. Planforslag: 1.1. Plankart 1.2.

Detaljer

Søndag 23. november 2014 kl. 19.30

Søndag 23. november 2014 kl. 19.30 Søndag 23. november 2014 kl. 19.30 Sårbart eller robust? Sårbart: Flere funksjoner satt ut av spill Hele virksomheten truet Kostnad på 26. mill Ca. 6.000 m2 ble flomskadet Flere måneder før alle lokaler

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

OSLO KAJAKKLUBB. OL mester Eirik Verås Larsen leder an i Oslo Surfski Challenge 2012

OSLO KAJAKKLUBB. OL mester Eirik Verås Larsen leder an i Oslo Surfski Challenge 2012 OSLO KAJAKKLUBB OL mester Eirik Verås Larsen leder an i Oslo Surfski Challenge 2012 ÅRSRAPPORT FRA STYRET 2012 1 Innhold 1. Styre og tillitsvalgte. S. 3 2. Hovedpunkter. S. 4 3. Møtevirksomhet. S. 5 4.

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Revisor Terje Jemterud Jonas Pettersen Sæming Eggen Ann-Kristin Utengen Øivind

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126.

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126. Styringssystem Dokumentansvarlig: Morrison, Ellen Side: 1 av 6 1. Innledning Dette dokumentet beskriver risikostyringsprosessen og gjennomføring av 1 i Jernbaneverket. For kravoversikt, se STY-600533 Prosedyre

Detaljer

Aktivitetsplan Vinter B Svalbard 2014 / 2015

Aktivitetsplan Vinter B Svalbard 2014 / 2015 Aktivitetsplan Vinter B Svalbard 2014 / 2015 Aktivitetskveldene er hver mandag kl. 19 00, og går over 2-2,5 timer. Alle aktiviteter starter i LRKH sine lokaler i sjøgarasjen. Man kan komme på enkelte kvelder,

Detaljer

23.06 kl 1200 5146535 - BOREUS EIENDOM AS - KV 21-22.06.15-1:200. seksjon Arkitektstudio

23.06 kl 1200 5146535 - BOREUS EIENDOM AS - KV 21-22.06.15-1:200. seksjon Arkitektstudio N:\514\65\5146535\DAK\Arkitekt_Bygg\Modell\5146535 hovedfil med sol skygge.pln - A3 - siewe - 12:31-18. juni 2015 23.06 kl 1200 N:\514\65\5146535\DAK\Arkitekt_Bygg\Modell\5146535 hovedfil med sol skygge.pln

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Aktivitetsplan Vinter B Svalbard 2014 / 2015

Aktivitetsplan Vinter B Svalbard 2014 / 2015 Aktivitetsplan Vinter B Svalbard 2014 / 2015 Aktivitetskveldene er hver mandag kl. 19 00, og går over 2-2,5 timer. Alle aktiviteter starter i LRKH sine lokaler i sjøgarasjen. Man kan komme på enkelte kvelder,

Detaljer

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ E-7 Beregningerjjmhihf NS3940 6 7 gesimshøyde 9 3 mønehøyde hovedtak Areaer (m2) BRA Evedpan Étgpan 7 * 120.4._ Utv. bod 1. etg 5.0 Tieggsareazutvendig 30.8 Bruksarea bóig 246 otat bruksaree Z A 277 Bebygd

Detaljer

Våttkort på Svalbard Padleforbundets våttkortstige kan noen ganger gi kjærkomne anledninger til gøyale padleopplevelser.

Våttkort på Svalbard Padleforbundets våttkortstige kan noen ganger gi kjærkomne anledninger til gøyale padleopplevelser. Nyhetsbrev fra Stavanger kajakklubb Det hjelper også å bo gøyale steder en periode, som for eksempel i Longyearbyen, der jeg bodde ett år for å jobbe på Universitetssenteret, UNIS. I fjor holdt jeg et

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2002 Fangst og redskap

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2002 Fangst og redskap Kompetansemål Karakteren 5 og 6 mykje god/framifrå kompetanse Planlegge, gjennomføre og Planlegge og vurdere fangsting med vurdere fangsting med rett de enkleste fangstteknikkene: garn, bruk av maskiner,

Detaljer

Kappseilingsreglene 2009 2012 Torgrim Log (NOR954.blogspot.com)

Kappseilingsreglene 2009 2012 Torgrim Log (NOR954.blogspot.com) DE nye reglene Kappseilingsreglene 2009 2012 Torgrim Log (NOR954.blogspot.com) Reglene (engelsk.pdf) kan fric lastes ned fra ISAFs hjemmeside (hcp://www.isaf.org/racingrules.php) Der finner du meget lærerike

Detaljer