? "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *+,- ABBC6$=%D6 ? "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *+,- ABBC6$=%D6 ?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-!">

"./)"012345! 4%$6!5787(($9::! '!%7;7<:#'=!;#=!1>?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""./)"012345! 4%$6!5787(($9::! '!%7;7<:#'=!;#=!1>?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-!"
?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-!.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 "./)" %$65787(($9:: '%7;7<:#'=;#=1>? "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *+,-

2 ABBC6$=%D6<E#FB#$%# HMS og Pedagogikk... 4 RISIKOANALYSE modellen til NPF... 6 ABD6<;7%86BGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH I'%'(6GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH 0<%7(%D7(E6<#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ 56B%#(K#B%GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ /7BB%LB$'FC#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ M(%#NE7:#$<'%'(6GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ?6<COB=%<#F$#<PE'$E7(GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGQ I#$#K7BE#9E=7BB'BF%%E7B=7<=#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR MB:#D7$E(6;N#E7B%#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR 5<7KE'$(6;N#E7B%#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR /'%E#K9<=#<'BFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR Havpadling I'%'(6;6;#BE#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- 1#=(8S$'BFTCLN6E#<;'UGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- V'B=GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- /E<S;+:S$F#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- MBB#BE<7D'((GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- /'(EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- /6$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- WE%EL<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG**?$LE#K#%EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** /N<9EE<#((GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** X79#$'B#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** "8#$;GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG**?S<%E#C8#$N%9E%EL<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** MBB#E%'((#<C#E%9E%EL<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** Y<7=#<'BFP%E8#<B#%L%E#;#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*Z?6<C6$=6FD7<K7BBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*Z 3<9(7K'BB%7;$#=#=7E7GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*, /E8#<B#%L%E#;#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*H /8SF7BFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*J V'B=GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*Q Rutiner ved avvik /(8#;7#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*R Kursinnhold Våttkort Hav

3 NPF Risikoanalyseskjema ;N#E7B%#6K#<%'(EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGZZ NPF Risikoanalyseskjema ;N#E7B%#6K#<%'(EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGZ, NPF Grunnkurs Hav (NPF) NPF Teknikkurs Hav (NPF) NPF Aktivitetslederkurs Hav (NPF) NPF Videregåendekurs Hav (NPF) NPF Veilederkurs Hav (NPF) "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* Z+,-

4 HMS og Pedagogikk A;7BF#E'$D#$$#<=<'K#<;7B7(E'KE"./7<:#'=NON7=$#(9<%9E#B7E;7B#<%#FK#%#BE$'F:#K'%%EG2#E K'$%'7E;7BE#B(#<NO%'((#<C#E#BK#=D6<#(%#;N#$O%S<F#D6<7E=#$E7(#<#'((#D<L%#<#$$#<#< %9$EB#G2#EE##<"./7<:#'=&;#B=#E#<N7((#E'BB'(9<%6NN$#FF#E6F$\<'BF%$SN#EK#=7EE'$E7(%6; C6$=#<=#$E7(#<B#K7<;#6F;#EE#D<#;;#<$\<'BF6F;6E'K7%86BG /#$KDS$F#$'F#<=#EE#:<7&;#BOE#B(#'F8#BB6;7E;7B6F%OF8S<=#EE#D6<OC'B=<#9SB%(#=# C#B=#$%#<%6;(7B'BBE<#DD#%#B#<#6;;7B'FB6<#<#<='%%#D7(E6<#B##<K'(E'FGAK#<%E#D7$$(7B (7$=#&CK'%K'DS$F#<(9$=##(%#;N#$#E&=#$E7(#<#FOB#=;#=CLN6E#<;'G2#BB#N<6%#%%#B(7B'E'$$#FF FO<7%(#<#=#<%6;;7B'((#C7<DOEE'%#F#B#<F''$9B%8#BG AF8#BB6;"./D6<%(<'DE#B6F><6=9(E(6BE<6$$6K#B#<K'NO$7FEO=<'K#%L%E#;7E'%("./7<:#'=' (9<%K'<(%6;C#E#BG"#B%'(E#B#<'((#OF8S<#=#EK7B%(#$'FD6<D6$(OC6$=#(9<%&;#BOE<LFF#(9<%#B# K#=7E;7B%'(<#<%#F7EE'$:L=#<C7<E#B(E'F8#BB6;<'%'(6D7(E6<#<K#=E'$:9=#E&%7;E';SE#(6;;#E =#;;#=C#B%'(E%;#%%'F#E'$E7(%6;<#=9%#<#<%7BB%LB$'FC#E#B6F(6B%#(K#B%#B&6F=#<;#= <'%'(6#B&K#=#K#BE9#$$#C#B=#$%#<E'$#E7(%#NE7:#$EB'KOG 2#E#<(<7K#E6;7E=#EE#7<:#'=#E%(7$K\<#%L%E#;7E'%(<'%'(6<#=9%#<#B=#%6;#<#%%#B%#B'=#EE# %(<'K#EG/6;#E#(%#;N#$(7B;7B=#$##B<'%'(6D7(E6<'BB'D#;D7%#<&CK6<D7%#B#<#N<#%#BE#<#< E'$E7('D6<C6$=E'$C#B=#$%#<6FBO<=#:$'<%7EE'BBG *G AD6<(7BE)'BD6<;7%86BG ABD6<;7%86BE'$=#$E7(#<#B'D6<(7BEF'<B6#B'BB%N'$6;CK7%6;#<'K#BE#G 2#$E7(#<#B(7BF8S<#B6#BD6<:#<#=#$%#<%6;F8S<F8#BB6;DS<'BF#B7K(9<%#E$#EE#<#G?6<#(%#;N#$(7B=#EE#K\<#'BD6<;7%86B%6;%'#<B6#6;OE7;#=#(%E<7ESLG2#E >O(9<%#EDS<SK#$%#<+7K<#'%#G.7B(7BN$7B$#FF#O'BD6<;#<#=#$E7(#<#B6;BO<;7B#<NO9E%7EE#N9B(E#<' <9E#K7$F#E#$$#<6;=#E(6;;#<KOE#SK#$%#<G27(7B=#$E7(#<B#DO:#%(8#=6;OE7 NOESL&#$$#<E77K$'EEESL=#<7(E'K'E#E#BS(#<GA=#B(7$=#O<%E'=#B(7B=#EK\<#$9<EO E77K$'EEESLDS<CSL7(E'K'E#ED6<%OOE7NO'F8#B#EE#<NOG/K#EE#($\<(7B:$'(7$=#G ZG 2#$E7(#<#B:#FLBB#<O(8#BB#7EC9B:$'<(7$=G 27(7B;7BE7#B<7%(%E6NND6<OE7NOESLG/$'(7EK'=#<#B#=(8S$'BF:$'<%E6NN#EG [G 2#$E7(#<#B#<(7$=G "K'%=#$E7(#<#BDO<:$O$#NN#<6FC9E<#<;O;7B%E6NN#6F'K#<(%#EE#E'$E7(%6;DO< 6NN'F8#B(<6NN%K7<;#BG.#<K7<;EESL&K7<;=<'((#6F$'EE#(%E<7#B#<F''D6<;7K %86(6$7=#&N#7BSEE#<#$$#<<6%'B#<#<:<7G,G "LN6E#<;'G 2#$E7(#<#B#<%K\<E(7$=6F;OC7$#F#C8#$NGX'$(7$$C8#$NNO**Z#$$#<(L%E<7='6#BNO "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* [+,-

5 2#BB#D7%#'BB=#$'BF#B#<(9B;#BE%6;#E#(%#;N#$NOCK6<=7B#B<'%'(6D7(E6<(7B:7$$#NO%#FG2#E #<K'(E'FO;#<(#%#F7E(9<%$#=#<;ODS$F#;#=NO%L;NE6;#<C6%=#$E7(#<#B6FF#B#<#$EK\<# KO(#BD6<D$#<#D6<%(8#$$'F#%'FB7$#<G4F%O;#=C#B%LBE'$7B=<#<'%'(6;6;#BE#<G 2#EE#E6E7$#:'$=#E%6;(9<%C6$=#<E'$#BCK#<E'=;OD6<C6$=#%#FE'$:$'<LEE#<$'F#<#(6;N$#(%EK#=7E D$#<#<'%'(6D7(E6<#<F8#<B#'BBE<#DD#<6FK6(%#<'7$K6<$'FC#E%7;;#BG2#E#<%9;;#B7K#B<#((# 9C#$='F#C#B=#$%#<%6;9EF8S<#B9$L((#G X'$:7(#E'$N#=7F6F'((#BGAD7%#'BB=#$'BF#B6K#<%#<K'7E=#E<#DS<%E#D7%#B#9EDS<#%7K=#D$#%E#7K 6%%9E#B7E=#$E7(#<#BBS=K#B='FK'%#<($7<6K#<7EK'=<'K#<7(E'KE6F%L%E#;7E'%("./7<:#'=G2#E C7<6F%O;L#N#=7F6F'%(C#B%'(E7E=#$E7(#<B#'((#D<L%#<6F#<%9$EB#G.#B=#<%6;;7BC6NN#< 6K#<#B]:9DD#<]#$$#<E6&D6<=';7B%LB#%=#$E7(#<#B:S<EO$#OD<L%#$'EE&#$$#<K\<#$'EE%9$E#BG.O ;7BK\<#($7<6K#<7E=#E(7BC77B=<#(6B%#(K#B%#<#BB:7<#]OK#BB#]=#$E7(#<#BE'$$'EE(9$=#6F %9$EG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)*,+,-

6 RISIKOANALYSE modellen til NPF A=#D$#%E#E'$D#$$#<K'$<'%'(67B7$L%#D6<7(E'K'E#E#<6F7<<7BF#;#BE#<K\<#9E7<:#'=#ENOD6<COB=K#= 7E;7BC7<C7EEE'=$'F#<#F8#BB6;DS<'BF#<G2#E#<';'=$#<E'=NO(<#K=7E"./7B%K7<$'F#NO%E#=#E F8#BB6;FO<<'%'(67B7$L%#BCK#<F7BFG3O=#D6<F8#B6NND<'%(B'BF6FD6<OD7BF#6NN#K#BE9#$$# #B=<'BF#<%6;DS$F#7KD6<#(%#;N#$7BB#E9E%EL<#$$#<7BB#B$6(7$'%#<'BFG I'%'(67B7$L%##<N<6%#%%#BO'=#BE'D'%#<#6FK9<=#<#N6E#B%'#$$#D7<#<%6;DS$F#<N$7B$7FE#7(E'K'E#E#<& 6F$7F#D6<#:LFF#B=#E'$E7(%6;<#=9%#<#<#DD#(E#B7KD7<#B#G2#EK'$7$$E'=K\<##B$'E#B<'%'(6K#= N7=$'BF&<'%'(67B7$L%#B%(7$<#=9%#<#<'%'(6#BE'$#E;'B';9;G M$$#K#'$#=#<#&7(E'K'E#E%$#=#<#6FE<#B#<#%6;86::#<;#=7(E'K'E#E#B#%(7$K\<#($7<6K#< N<6%#=L<#B#D6<<'%'(67B7$L%#6FC6$=#%#FE'$=#<#F$#<%6;#<F'EEG?6<O%'(<#7E<'%'(67B7$L%#<D6<CK#<7(E'K'E#E6FCK#<E7<<7BF#;#BE'1>?#<%O6K#<%'(E#$'F#%6; ;9$'F#<=#9E7<:#'=#E#EE#<DS$F#B=#;6=#$$^ Informasjon "#<%(7$;7B<#=#F8S<#D6<F#B#<#$$'BD6<;7%86B6;7(E'K'E#E#B#$$#<7<<7BF#;#BE#EG2#BB#:'E#B#< K'(E'F%'=#B=#E#<#%%#B%'#$ED6<#K#BE9#$$#<#=B'BF%;7BB%(7N#<6FN6$'E'ODOE7('=#<#EE# N#<%6B#B#%6;C7<6K#<%'(EK#=#B9$L((#G M5XAVAX_X+MIIM1Y_._1X^ M1XM``2_`XM5_I_^ 1AV0^ /X_2^ 2MX4"./^ "./M1/VMI`AY>0M5XAVAX_X_1+MIIM1Y_._1X_X o 541XM5X^ "./M1/VMI`AYA1>? o 541XM5X^XC6;7%>'B=7<= /(8#;7#E#<:LF=6NN<9B=EDS$F#B=#:#F<#N#<%6;;OF'%'BBC6$=DS<7<<7BF#;#BE#EF8#BB6;DS<#%G Risiko "#<%(7$;7B<#=#F8S<#D6<;9$'F#D7<#;6;#BET#<U&%E6<#%6;%;OGAC7KN7=$'BF#<=#EF8#<B#DL%'%( %(7=#&=<9(B'BF&CLN6E#<;'#$$#<%L(=6;+;#='%'B%(E'$%E7B=%6;F8S<%#FF8#$=#B#G.#BK\<($7<6K#<7B=<#D7(E6<#<%6;(7B%N'$$#'BB7KC#BF'F7KCK7%$7F%7(E'K'E#E%6;=<'K#%6F CK6<;7B#<G /#EEF8#<B#N9B(E#B#6NN'N<'6<'E#<E<#((#DS$F#G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* H+,-

7 Årsaksfaktorer "#<%(7$;7B<#=#F8S<#D6<O<%7(#B#E'$7E=#B#KBE#<'%'(6;#BE#B#(7B'BBE<#DD#GA1>?%('$$#<K' ;#$$6;O<%7(#<%6;DS$F#7KN#<%6B#<&9E%EL<6F;'$8SG _(%#;N#$*^ >#<%6B#<(7BK\<#O<%7(E'$9C#$$=#<;7BD6<#(%#;N#$C7<D6<%K7(6NN$\<'BF'6NNF7K#B#%6;%(7$ 9EDS<#%G WE%EL<(7BK\<#O<%7(E'$9C#$$=#<=#E#<=O<$'FK#=$'(#C6$=E&#$$#<:<9(ENOD#'$;OE#G _(%#;N#$Z^.'$8S#E(7BK\<#O<%7(E'$9C#$$=#<;7B6NN$#K#<K\<#B=<'BF#<G Konsekvens _EE#<7E;7BC7<(7<E$7FE;9$'F#D7<#;6;#BE#<6FO<%7(%D7(E6<#<&;O;7BK9<=#<#(6B%#(K#B%#B# 7K7E=##K#BE9#$E'BBE<#DD#<G"#<:<9(#<1>?DS$F#B=#%(7$7'K9<=#<'BF#B^ 1. Lett skade Død Sannsynlighet _EE#<7E;7BC7<(7<E$7FE;9$'F#D7<#;6;#BE#<6FO<%7(%D7(E6<#<&%7;ED6<#E7EE#B (6B%#(K#B%7B7$L%#;O;7BK9<=#<#%7BB%LB$'FC#E#BD6<7E=#(7B'BBE<#DD#G?S$F#B=#%(7$7 :#BLEE#%^ *G ) ZG ) [G P,G 2S= Akseptabel risiko "K'%K'SB%(#EOD8#<B#<'%'(6#BK#=N7=$'BFC#$E;OEE#K'%$9EE#EON7=$#G2#E%7;;#F8#$=#<;7BF# 6;<O=#<'=7F$'F$'K#EG?6<#(%#;N#$DS<#<:'$(8S<'BF;#=%#F#B<'%'(6&%6;K'#<K'$$'F#E'$OE7P#$$#< ;7B(7B%'7E<'%'(6#BF8#BB6;;7BF#%E6<#6F%;OE'$E7(#<<#=9%#<EE'$7(%#NE7:#$EB'KOG X7:#$$#B9B=#<#<#B;OE#O%L%E#;7E'%#<#<'%'(6B'KO#ENOGa)7(%#BE7<D6<%#F(6B%#(K#B%B'KO#E6F b)7(%#be7<d6<%#f%7bb%lb$'fc#e#bd6<7eb6#%(7$'bbe<#dd#g 1O<;7BC7<(7<E$7FE<'%'(66;<O=#<6FE'$E7(&%$'(%6;:#%(<#K#E'=#BB#;6=#$$#B&%#EE#<;7B'BB N9B(E#B#'7(%#NEE7:#$$#BT/#(7N'EE#$#E1>?I'%'(67B7$L%#%(8#;7UG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* J+,-

8 "#B%'(E#B#<OK9<=#<#6;E'$E7(#B#<#=9%#<#<=#B%7;$#=#<'%'(6#BB6(E'$7E;7B(8S<#<#E 7<<7BF#;#BEG?6<#(%#;N#$(7B;7BK9<=#<#<'%'(6#BK#=7EB6#BD7$$#<'K7BB#EK#=O%#NO (6B%#(K#B%#BG56B%#(K#B%#B#<K#%#BE$'FCSL#<#=#<%6;N#<%6B#B'((#C7<NOD$LE#K#%E#BB6;C7B C7<G/O;O;7BK9<=#<#%7BB%LB$'FC#E#BD6<7EB6#BD7$$#<'K7BB#EG/7BB%LB$'FC#E#BD6<7E#B BL:#FLBB#<D7$$#<'K7BB#E#<K#%#BE$'FCSL#<#6;;7BN7=$#<':S$F#<&#BBNOD$7EEC7KG a6fb7(%#bc7<#bf<7=#<'bf%6;fo<d<7*),g*#<$7k6f,#<cslg/o$#=#%%#ee#<;7b'bb#ee7$$no DS$F#B=#;OE#G2#<%6;(6B%#(K#B%:$'<7B%#EEOK\<#*&FO<;7B:6<EE'$*NOa)7(%#BG/O&=#<%6; %7BB%LB$'FC#E:$'<7B%#EEOK\<#Z&FO<;7B6NNE'$E<#6F%#EE#<#E(<L%%G "#<%#<K'7E<'%'(6C7KB#<'BB#BD6<=#EF<SBB#6;<O=#E'E7:#$$#BG2#E#<7(%#NE7:#$EG`7B=#<;7BNO F9$#$$#<<S=;O;7B%#EE#'BBLEE#<$'F#<#<'%'(6<#=9%#<#B=#E'$E7(G Tabell 1: Aksepttabell "#$%&&'(&)*+,-. #, [ Z * Z [, # /"#01&'-23-&' Forhåndsregler tiltak _EE#<7E;7BC7<(7<E$7FE<'%'(6;6;#BE#<&O<%7(#<&(6B%#(K#B%6F%7BB%LB$'FC#E#<B#%E#E<'BBO <#=#F8S<#D6<CK'$(#K7B$'F#E'$E7(;7B'K#<(%#EE#<D6<O<#=9%#<#<'%'(6#BE'$#E7(%#NE7:#$EB'KOG.7B ;O'E'$$#FF<#=#F8S<#D6<#B(<'%#K#=OC7#B:#<#=%(7N%N$7B6;B6#9D6<9E%#EE%(9$$#'BBE<#DD#G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* Q+,-

9 ?6<COB=%<#F$#<PK7B$'F#E'$E7( V7B$'F#E'$E7(;7B:#BLEE#<%#F7K(7BK\<#(6;N#E#BE#N#<%6B#<;#=F6=B6(6NN$\<'BF'=#9$'(# <6$$#B#%6;%(7$=#((#%T%#56;N#E7B%#6K#<%'(E%GZZUGA1>?#<=#E#%%#B%'#$EO:#BLEE# M(E'K'E#E%$#=#<#&X9<$#=#<##$$#<V#'$#=#<#'=#9$'(#7(E'K'E#E#B#G >O9E%EL<#E(7B=#EK\<#O%'(<#7E;7BC7<(6<<#(E9E%EL<&6F7E;7B(7B:<9(#=#EG"K7%6;#< (6<<#(E9E%EL<7KC#BF#<7KCK'$(#B7(E'K'E#E;7B%(7$F8#BB6;DS<#G >O;'$8S(7B=#EK\<#O%8#((#K\<;#$='BF6F:S$F#CSL=#G?6<COB=%<#F$#<)BS=%%'E97%86B A#B#K#BE9#$$BS=%%'E97%86B;O;7B6F%OC7N<6%#=L<#B#($7<#G"#<(7B=#EK\<#K'(E'FOC7#B ;6:'$E#$#D6B%6;(7B:#BLEE#%D<7(787((#B#$$#<K7BB#EGV#E;7BCK#;;7B<'BF#<c Relevante utdanningsstandarder "#<<#=#F8S<;7BD6<<#$#K7BE#9E=7BB'BF%%L%E#;#<%6;(7B$'FF#E'$F<9BBD6<N#<%6B#<;7B :#BLEE#<G_B6NN$7FE%E7B=7<=(7B';7BF#%7;;#BC#BF#<K\<#1>?%#F#EVOEE(6<E%L%E#;G"#<(7B ;7B=6(9;#BE#<#$#=#<#B%(6;N#E7B%#K#=OK'%#E'$'BBC6$=#E'D6<#(%#;N#$7(E'K'E#E%$#=#<(9<%#EG 2#<1>?'((#C7<E'$:9=6;<#$#K7BE9E=7BB'BF;O;7B%S(#9EG57B%(8#C7<;7B#EE'$:9='EC# ABE#<B7E'6B7$d7B6#?#=#<7E'6BTAd?U&#$$#<'3<'E'%Cd7B6#WB'6BT3dWUc Anbefalt kompetanse "K'%=#E#<C#B%'(E%;#%%'F(7B;7B:#BLEE#<#7$(6;N#E7B%#G_E#(%#;N#$NO=#E#<7E;7B'((# (<#K#<:OEDS<#<:#K'%D6<O(8S<#DS$F#:OE9B=#<#B<#F7EE7G.#B"./7B%K7<$'F:S<=7NO7BB#B;OE# %'(<#7EN#<%6B#B#<(6;N#E#BEE'$ODS<#:OE#BG Krav til kompetanse "#<B6E#<#<;7B=#E7:%6$9EE#(<7K#EE'$(6;N#E7B%#'D6<C6$=E'$6NNF7K#<;7B%(7$9EDS<#PD6<;#$E #$$#<9D6<;#$EG2#E#B($#%E#'1>?%7;;#BC#BFK'$K\<#O:#BLEE#=#<6$$#B#%6;#<=#D'B#<E' VOEE(6<E%L%E#;#EG Siste vurdering "#<B6E#<#<;7B%7;$#EK9<=#<'BFNOCK6<K'=E;7B#<D6<BSL=6F(8S<#<#$$#<'((#G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* R+,-

10 Havpadling Risikomomenter Y8#BB6;#<D7<'BF:$'<=9'%E7B=E'$OK9<=#<#<'%'(6;6;#BE#<NOC7K#EGAN9B(E#B#B#=#BD6<C7<K' D6(9%#<ENO9$'(#;6;#BE#<%6;E'$DS<#<C7KN7=$'BF#B<'%'(6GV#=OD6<C6$=#%#F:#K'%%EE'$='%%# N9B(E#B#&(7B<'%'(6#BK#=C7KN7=$'BF<#=9%#<#%=<7%E'%(G Nedkjøling (hypotermi) 2#EE##<#EK#%#BE$'F<'%'(6;6;#BEK#=N7=$'BF'16<F#G59$=#%K#((#<N7=$#<#B%%EL<(#6F#KB#E'$O :#=S;;#%'E97%86B#<D6<B9DE'FGG3#($#=B'BFE'$N7%%#EE#;N#<7E9<#B'K7BB#E#<#%%#B%'#$ED6<O D6<#:LFF#CLN6E#<;'G"K'%#BN#<%6B#<:$'EEB#=(8S$E:S<K#=(6;;#B=#DONO%#F;#<($\<& 7(E'K'%#<#%#$$#<E'$DS<#%K7<;#D<7:O$&(<6NN%(6BE7(E#$$#<7B=<#K7<;#('$=#<G Vind 2#EE#;6;#BE#ENODS<#<N7=$'BF#B<'%'(6NOD$#<#6;<O=#<^ 4K#<E'=:LFF#<K'B=:S$F#<G2#EE#%N'$$#<'BBNO#(%N6B#<'BF#B;7B#<'T(7N'EE#$6;Y<7=#<'BFUG V'B=#BF8S<=#E(7$=#<#TeC'$$)D7(E6<U V'B=#B(7BF8S<#=#EK7B%(#$'FON7=$#'B6#B<#EB'BF#<T7KC#BF#<6F%O7KELN#(787((6F%EL<(#C6% N7=$#<#BU Strøm/bølger M$E#EE#<N7=$#<#B%D#<='FC#E%B'KO&#<=#EK'(E'FOK\<#6NN;#<(%6;NO:S$F#<6F%E<S;G/\<$'F(7B =#E:$'%E6<#:S$F#<=#<K'B=#B86::#<;6E%E<S;;#BG/O(7$E#<#E9<:S$F#<T=#<:S$F#B#%$O<='<#(E# ;6EE:<7EED8#$$+:<LFF#U(7B6F%OK\<#K7B%(#$'F#OE7($#'(787((D6<<#$7E'KE#<D7<B#N7=$#<#G Annen trafikk "7KN7=$#<##<$'E#%LB$'F#D6<7BB#BE<7D'((NO%8S#BG2#<D6<#<=#EK'(E'FOC7D7<F#<NO 9E%EL<+:#($#=B'BF%6;(7BF8S<##B;#%E;9$'F%LB$'F&#$$#<;7B(7BN<SK#O9BBFO$#'7G Sikt AEO(#6F;S<(#%E'$$#%7B=<#(<7K:O=#E'$:7$7B%#6FB7K'F#<'BFGA(6;:'B7%86B;#=N9B(E#E6K#< S(#%<'%'(6#BLEE#<$'F#<#G1O<=#E#<;S<(E%(7$(787((#$$#<N7=$#<'(787((#BK\<#9E%EL<E;#=CK'EE $L%%6;(7B%(<9%NOK#=:#C6KT_B>#Ef$C6=#$L(E#<F$';<#B=#D6<=#EE#:<9(#EUG.7B(7B6F%OC7 <9B=E$L%#B=#CK'E$7BE#<B#G W$#;N#BK#=(6B%E7BE<9B=E$L%#B=#$7BE#<B##<7E=#7B=<#'F<9NN7;'%E#<B7EE%LB#EGV#=:<9(7K >#Ef$C6=#$L(E(7B;7B%(<9NO$L%#E'=#B<#EB'BF#B;7B<#F'%E<#<#<7BB#BE<7D'((D6<OF8S<#=#; 6NN;#<(%6;;#NO='BE'$%E#=#K\<#$%#G Sol /'(<#=#F;6EO:$'%6$:<#BEG/\<$'F#<C6=#6F%(9$=<#9E%7EEG/6$#B<#D$#(E#<#%6F%OD<7K7BB#E&6F =#<;#=D6<%E#<(#%#DD#(E#BG>OK7<;#=7F#<#<6F%OE'$DS<%#$7KK\%(#K'(E'FG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *-+,-

11 Utstyr I'(E'F9E%EL<#<K'(E'FD6<%'((#<C#E#B&;#B(7B6F%O%(7N##BD7$%(DS$#$%#7K%'((#<C#ECK'%=9'((# (7B:<9(#=#Eg1#=#BD6<F8#BB6;FO<K'(6<E#B=#$9E%EL<'D6<C6$=E'$%'((#<C#EG Flytevest 2#ED'BB#%%N#%'#$$#K#%E#<D6<N7=$'BF&6F=#E#<K'(E'F7E=9D'BB#<#B%6;N7%%#<=#FG3O=#BO<=#E F8#$=#<D6<;6FK#(EG2'K#<%#$6;;#<(6;;#<7$$E'=F6=E;#=P#B%86(6$7=#&%6$:<'$$#<#$$#<#'$9# (7B(6;;#E'$BLEE#h.#<(7E=#E#<D6<%(8#$$NOD$LE#K#%E6F<#=B'BF%K#%EG?$LE#K#%E#BC6$=#<=#F(9BD$LE#B=#&;#B% <#=B'BF%K#%E#BC'B=<#<C6=#EO(6;;#9B=#<K7BBK#=D6<#(%#;N#$:#K'%%E$S%C#EG Spruttrekk /N<9EE<#(((6;;#<';7BF#K7<'7BE#<G16#B#<=#%'FB#ED6<OE79BB7D6<%N<9E%6;(6;;#<D<7 N7=$'BF#BG2'%%#EO$#<'((#7E:S$F#<%(L$$#<6K#<=#((G?6<=#$#B;#=='%%##<7E=##<$#EE#ODO7KD6< 9#<D7<B#N7=$#<#G2'%%#%'EE#<$S%E<9B=Ee6e(N'E(7BE#B6F$S%B#<9E#B7EN7=$#<#BE<#BF#<OE<#((#' C#;N7DS<;7B(7BFO9E7K(787((#BG MB=<#E<#((#<=#%'FB#ED6<OEO$#%E6<%8S%6;=9;N#<B#=NO=#((G2'%%#%'EE#<%E<7;E<9B=E e6e(n'e(7be#b6fn7=$#<#b;ok\<##<d7<#bd6<o:#blee#='%%#e<#((#b#g.7b;o7(e'ked'bb# E<#((#C#;N#B6F=<7'=#BDS<;7B(7BFO9E7K(787((#BK#=K#$EG Taueline `'B7;OK\<#%O$7BF7E=9'((#(6;;#<B\<:OE#B=9E79#<G*-;#E#<#<F9B%E'FE'$=#D$#%E#D6<;O$G `'B7;OC7#B9E$S%#<;#(7B'%;#&%$'(7E=9#B(#$E(7BD<'F8S<#=#FCK'%=#E%(9$$#:$'BS=K#B='FG X79#$'B#B#(6;;#<'#B;#BF=#9EDS<#$%#<&6F=#E#<F<#'E;#=#B%6;D$LE#<6F%6;%#%F6=EG2#E D'BB#%;7BF#D6<%(8#$$'F#E79#E#(B'((#<&6F=#E#<BLEE'FOC7F8#BB6;FOEE='%%#NOD6<COB=G Hjelm :S$F#<GA%#F%#$K'BB#:\<#<=#E$7K<'%'(6&;#B"8#$;#B:S<%'EE#F6=ENOC6=#E&6FK\<#N6$%E<#ENO 'BB%'=#BG_B$#EE%LB$'FD7<F##<C#$$#<'((#OD6<7(E#G Førstehjelpsutstyr.#==#EE#9%EL<#E%(7$=9(9BB#:#C7B=$#%(7=#<%6;6NN%EO<9B=#<N7=$'BF#BG29:S<C7;#= N$7%E#<&<#B%#%#<K'#EE&DL<%E'((#<&BO$&%N6<E%E7N#&%6$(<#;&%7(%&:7B=7%8#&#B(#$E;7BB%N7((#& E<#(7BEES<($#6FF7%:'B=G>7((7$E%7;;#B'#BK7BBE#EEN6%#G 2#E(7B%#$KDS$F#$'F%(8#E'BF;#=(787((#B6F9E%EL<#E6F%O&6F=7(7B=#EK\<#F<#'EOC7^%S$KE7N# T(7B:<9(#%E'$;L#hU&BO$6FE<O=&;9$E'K#<(ESLT%(<9E<#((#<&(B'K&E7BF6F%E8#<B#E<#((#<U6F E79+i'<#E'$<6<+%#B(#(8S$TE79(7B:<9(#%E'$;L#P7$ED<7DS<%E#C8#$NE'$ES<(#%B6<UG Annet sikkerhetsutstyr >9;N#T%8#((7E=#BD$LE#<gU "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* **+,-

12 0<#N6%#T#BE#B6NN:$O%:7<#$$#<%#$K$7F#EU /E<'((E'$O<#T%N#%'#$ECK'%=9N7=$#<7$#B#6F+#$$#<;7BF$#<<#%#<K#O<#U I#%#<K#O<#TE6=#$EPD#%E#%NO=#((U `L(E 57<E+(6;N7%% Havkajakk _BC7K(787((;O;'B%E6NNDL$$#DS$F#B=#^ X6K7BBE#EE#%(6EE 2#((%$'B#<9B=E(787((#B /E6<e6e(N'E 5787((#B#D'BB#%'D6<%(8#$$'F#:<#==#<&$#BF=#<6F%(<6FD6<;#<&6F=#:$'<6F%O$7F#E';7BF# D6<%(8#$$'F#%$7F%;7E#<'7$#<G Åre 2#BB#:S<C7#B$#BF=#6FK'B(#$%6;#<E'$N7%%#EN7=$#<#BGAC7KN7=$'BF#<=#E#B=#$%6;%K#<F#<E'$ =#BE<7='%86B#$$##%(';6O<7G2#BB#C7<'BF#BK<'=B'BF&6F%K\<E%;7$#O<#:$7=G>O=#BB#;OE#B:$'< K'B=D7BF#E=<7%E'%(<#=9%#<EG>O=#B7B=<#%'=#B7K%(7$7#BC7<K'i'BF)O<#B&%6;#<#B<#B D<#;=<'DE%O<#T6DE#%E'(6;:'B7%86B;#=#BC7K<7e#<UGA;#$$6;='%%#E6LEE#<N9B(E#B##<=#E#E9E7$$ D6<%(8#$$'F#ELN#<OK#$F#;#$$6;&:O=#BO<=#EF8#$=#<%ES<<#$%#NO:$7=#E&6F;7E#<'7$#E=#B#<$7F#E 7KG 2#BC#$E($7<EK7B$'F%E#O<#B:<9(E'C7KN7=$'BF#<=#B($7%%'%(#D$7E#O<#BG2#B#<#B(#$O:<9(#6F D9BF#<#<%K\<EF6=E'9ESK#$%#B7K=#D6<%(8#$$'F#E#(B'((#<%6;'BBFO<'C7KN7=$'BFG Bekledning "LN6E#<;'TB#=(8S$'BFU#<7BE7F#$'F=#ED7<$'F%E#K#=C7KN7=$'BF&6FD6<O9BBFO=#EE##<:#($#=B'BF K'(E'FGX6;;#$D'BF#<<#F#$#B#<7E;7B%(7$($#%#F#EE#<K7BBE#;N#<7E9<#B&6F'((##EE#< $9DEE#;N#<7E9<#BG/#$KNO%6;;#<#B(7B=#EK\<#F6=E;#=#B$#EEK'B=E#EE87((#G?6<'((#O%B7((# 6;%(LFF#$9#6F%6$:<'$$#<g2#7B=<#%#%6BF#B#%E'$$#<7B=<#(<7KGX'=$'FCS%E6F%#'BKO<(7B;7B :<9(#KOE=<7(EG?<7%#'BCS%EE'$E'=$'FKO<7B:#D7$#%ES<<=<7(EG27#<=#E'E'$$#FFK'(E'F;#=F6=E9$$ESL 9B=#<G"9%(7E,-j7KK7<;#E7N#E%(8#<K'7C7$%6FC6=#G_B$9#+B#6N<#BC#EE#6F#BC7$%7K9$$(7B C8#$N#F6=EG"#B=#B##<6DE#=#E%ES<%E#N<6:$#;#E^"#<D'BB#%=#E#E9E7$$;#=$S%B'BF#<P7$ED<7 C7B%(#<E'$%O(7$E#;9DD#<G1#6N<#BC7B%(#<;OE7%NO;#B%D'BF<#B##<K7<;#g0NB#K6EE#$S%B'BF#< 6F;9DD#<#<;#<D$#(%':$#&D6<=';7B=7(7B86::#%#FK7<;G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)*

13 Gradering stjernesystemet 16<F#%>7=$#D6<:9B=T1>?UC7<9E7<:#'=#E#EF<7=#<'BF%%L%E#;D6<C7K&:7%#<ENO3<'E'%Cd7B6# WB'6B%T3dWU%E8#<B#%L%E#;GV'C7<NO'BF#B;OE#D9BB#E6NN(<9EE#EGV'C7<%7EE3dW% F<7=#<'BF%%L%E#;'BB'KO<E"./%L%E#;%$'(7E=#EF'<;#B'BF'D6<C6$=E'$"#$K'F8S<6F"%&'#($K' 9EDS<#<"./7<:#'='1>?GY<7=#<'BF%%L%E#;#E#<#B=#$7K#B%ES<<#C#$C#E'1>?%"./7<:#'= 5$7<#D6<=#$#<;#=O:#BLEE#3dW%L%E#;#E;#=C#B%LBE'$F<7=#<'BFNOC7K#<7EK'#B($#<#C6$=#< 6%%(7$':<#<E;#==#E'BE#<B7%86B7$#B'KO#E&6F=#E%9EK'($'BFG/7;E'='FF'<=#E;#=$#;%D6<=#$#<D6< 6%%K#=7EVOEE(6<E(9<%#B#<#D#<#<E'$B'KO#<%6;#<'BE#<B7%86B7$E7B#<(8#BE'D6<C6$=E'$=#$E7(#$%#NO 'BE#<B7%86B7$#%7;$'BF#<&(9<%6FE9<#<G /E8#<B#%L%E#;#EE7<9EF7BF%N9B(E'D#;%E8#<B#<&=#<kB%E8#<B##<=#E#B($#%E#GY<7=#<'BF#B#< Forhold og farvann?6<odob6#d6<b9de'f9e7kf<7=#<'bf#bnoc7k#e#<=#ec#b%'(e%;#%%'fo%('$$#;#$$6;)%&%*'6f )#&"#((G?6<C6$=#<:S$F#B#6F=<7F#E'K7BB#E=#<6F=7G?6<C6$=%EL<#%7K^ V'B= 3S$F#< 3<LEB'BF#<+E6N6F<7D'%(#D6<C6$=NOC7K:9BB#B /E<S; 2SBB'BF#< MBB#BE<7D'((.6;#BE#B#%E'$#BCK#<E'=%7;;#B%#EE'BF#<7KF8S<#B=#D6<CK6<=7BF<7=#B#<G AE'$$#FF;O;7BNOC7K#E$#FF#E'$CK'$(#E)#&"#(($;7B$#<'G?7<K7BB#E%'#<B6#6;#(%N6B#<'BFG"K6< 9E%7EE#<6;<O=#Ec2#EE##<K'(E'FD6<='#(%N6B#<'BF#B%'#<B6#6;N6E#B%'7$#E7KD6<C6$=#B#%6; (7B6NN%EOC#<G?6<#(%#;N#$#<N6E#B%'7$#ED6<%E6<#D6<C6$=CSLE6;;7BN7=$#<#B;'$9E#BD6< %(8\<FO<=#BNOB6<=K#%E$7B=#EGM((9<7E=#<6F=7(7BC7K#EK\<#E:$'((%E'$$#&;#BK#=K\<#B=<'BF K'$=#E'((#E7$7BFE'=DS<=#E%#<F7B%(#7BB#<$#=#%9EGV'B=#BD#'#<6K#<C#$#16<=%8S#B6F=<7<;#= %#FK7BB%6;:LFF#<6NN:S$F#<G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *Z+,-

14 +,*'-.$/%%0*-$1#234$ +&533,(0$#"$6#738(')9%&'-($-&$7-0-:$-;32%(-&:4$.6E%7EE(7B;7B%'7EN6E#B%'7$#ED6<%E6<#:S$F#<6F:<6EE#<;'B';7$&%#$KK#=%E6<;&6;;7B 6NNC6$=#<%#FNO#E$'E#K7BB#$$#<F6=E'BB7%(8\<%'#'$'E7:9(EGV'B=#BK'$%#$KDS$F#$'FF8S<#=#E K7B%(#$'FON7=$#&;#B=#E#<'((#D7<$'F;#=E7B(#NO<'%'(6'D6<C6$=E'$D7<#BD6<O=<'K#E'$C7K%#$$#< DO%E6<#%(7=#<':<6EET13&=#EE##(%#;N#$#EE7<'((#D6<%#F<'%'(6D6<:9B=#E;#=D6<#(%#;N#$(9$=# 6F7B=<#D7(E6<#<UG2#EO=<'K#'$7B=C7<$7K<'%'(6D6<='K'B=#BC7<C7EE$'E#BD$7E#NOC7K#EE'$O=<7 ;#=%#FK7BB6F:LFF#6NN:S$F#<G +,*'-.$/%%0*-$1#234$ <-3:87;,*-($,$=3*%$-&$7,('&-$8:3#::4 "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *[+,-

15 A%E8#<B#%L%E#;#E6F1>?%"./7<:#'=$#FF#%=#EE'$F<9BB7E;6;#BE#E%6;K9<=#<#%%6;=#E;#%E 9ED6<=<#B=#:$'<:#%E#;;#B=#D6<D7%E%#EE'BF7KF<7=#<'BF#B7K=#E7(E9#$$#D7<K7BB#EGT/# 7(%#NEE7:#$$#B$#BF#<B#='=6(9;#BE#EGU AE'$$#FFE'$;6;#BE#B#%6;#<B#KBE;O;7BE7'BBDS$F#B=#;6;#BE#<'K9<=#<'BF#B7KF<7=^ `9DEE#;N#<7E9<+K7BBE#;N#<7E9< 27F%$L% XO(#?6<7E%E8#<B#%L%E#;#E%(7$F';#B'BF;OK'K'E#CK7%6;$#FF#%'K9<=#<'BF#B#7K=#'B='K'=9#$$# ;6;#BE#B#6FCK6<=7B=#K'<(#<%7;;#B&%7;ECK6<;7B%#$K%EO<'D6<C6$=E'$='%%#G Bruk av innsamlede data 2#BDS<%E#9ED6<=<'BF#BBO<;7B%(7$%#EE#=#EE#9E'N<7(%'%#<O'BBC#BE#(6<<#(E#=7E7G"K7#<=#E =9%#<6F(8#BB#<c"K6<CSL##<:S$F#B#c"K6<;L#:$O%#<=#Ec"K6<;L#%E<S;#<=#E'6;<O=#Ec /N'$$#<7B=<#D7(E6<#<'BBc2#BB#:'E#B(7BK'<(#F<#'&;#BK'%#<%#FK#$='F9ED6<=<#B=#D6<;7BF# BO<;7BDS<%E%EO<=#<G"#<;O=#ESK#%6F%(7DD#%;L##<D7<'BFDS<;7B;#=%'((#<C#E(7B%'7E;7B E<#DD#<CK#<F7BFG 16#B=7E7(7B;7B'BBC#BE##B(#$EK#=D6<#(%#;N#$OE7;#=K'B=;O$#<#$$#<%8#((#:S$F#CSL=#NO ;#EGB6G /O;O;7B%#EE#;6;#BE#B#%7;;#BG"K6<=7BK'<(#<K'B=#B&:S$F#B=#&%E<S;;#B6F%OK'=#<# %7;;#Bc57B=#E:$'K#<<#c"K6<=7B#<#(%N6B#<'BF#Bc"#<%'#<=#E%#F%#$K7E=#<%6;=7E7#B#;7B N9EE#<'BB'<#FB#%EL((#E#<D#'$&:$'<7$EF7$EG_E6<=E7('=#B%7;;#BC#BF%6;(7BK\<#CK#<EO /O%(7$;7BE'$%$9EEK9<=#<#6;=9%#$K'BB#C7<(6;N#E7B%#BE'$ON7=$#=#<=9#<&#$$#<=#<=9C7< E#B(E=#FG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *,+,-

16 Stjernesystemet # $456786$$46964# :# $3;<.#'2=-<>-.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<#E$'E#C7KB#:7%%#BF#$$#<$'E#B:9(EG V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#*G?$79K'B=G /8SF7BF*G/;O(<9%#E%8S;#=:S$F#<6NNE'$-&*;#E#<'%B'EEG ABF#B%E<S;GABF#B7BB#BE<7D'((G ABE<6=9(%86B%(9<%#E:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG ::# 59B%;O(<9%B'BF#<K#=F<9BB#<6F%(8\<G/K\<E$'E#%E<S;G`'E#7BB#BE<7D'((G Y<9BB(9<%#E:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG :::# 81-#-2'A1&-<.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<D7<K7BBB\<$7B=;#=%;OSL#<6F%(8\<9E#BD6<G V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#[G`7:#<:<'%K#=K7BBD$7E#BG /;O:<LEB'BF#<K#=F<9BB#<6F%(8\<G/E<S;6F=SBB'BF#<(7B%(7N#$'EE=<7F'%8S#BGMBB#BE<7D'(( ;ONO<#FB#%G X#(B'((9<%6FM(E'K'E#E%$#=#<(9<%:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG ::::# 62'A1&-<.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<D7<K7BBB\<$7B=9E#B%;OSL#<#$$#<%(8\<9E#BD6<G V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#,G?<'%(:<'%K#=K7BBD$7E#BG 3<LEB'BF#<K#=F<9BB#<6F%(8\<G/E<S;6F=SBB'BF#<(7B%(7N#=<7F6F9<#F#$;#%%'F#D6<;7%86B#<' %8S#BGV#=K\<6;%$7F(7BK'B=6F%8SF7BF#B=<#%#F<7%(EGMBB#BE<7D'((;ONO<#FB#%G V'=#<#FO#B=#(9<%6FK#'$#=#<(9<%:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG :::::# $3;<.#-2'A1&-<.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<$7BF#(<L%%'BF#<'<6;%8S&#$$#<9E%7EED7<K7BB$7BF%$7B=G V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#HG`'E#B(9$'BFK#=K7BBD$7E#BG /E<S;6F=SBB'BF#<(7B%(7N#(<7DE'F=<7F6F(<7DE'F#&9<#F#$;#%%'F#D6<;7%86B#<'%8S#BGV#= K\<6;%$7F(7BK'B=6F%8SF7BF#B=<#%#F<7%(EGMBB#BE<7D'((;ONO<#FB#%G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *H+,-

17 "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *J+,- Sjøgang /8SF7BF#<F8#BB6;%B'EE$'FCSL=#7K:S$F#B#G?6<;7%86B#<NO%8S#B:S<K#(E$#FF#%&;#B%=#E'((# :S<$#FF#%D6<%E6<K#(ENO:<#BB'BF#<K#=%(8\<6FF<9BB#<GY#B#<#$E:S<=#ED6(9%#<#%NO=# CSL#%E#:S$F#B=#&6F7B%$O%B'EECSL=#BD6<='%%#G #8%3&#B8C7D EF(G- 8%3&#B68HD - C7K:$'(( -; e7$;tf$7%%lu * %;O(<9%#E%8S -)-&*; e7$;t<'nn$#=u I# %;9$%8S -&*)-&,; %;66ECTi7K#$#E%U J# %K7(%8S %$'FCE K# B6#%8S ;6=#<7E# L# <69FC M# CSL%8S [)H; K#<L<69FC N# %K\<EC7K H)R; C'FC O# K#$='F6NN<S<EC7K R)*[; K#<LC'FC P## 6K#<6<=#BE$'F6NN<S<E C7K 6K#<*[; NC#B6;#B7$ 5'$=#^;#EGB6

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

Ulykkesrisiko Risikoanalyse og økonomiske konsekvenser. Dr. Espen Fyhn Nilsen Statoil, Sikkerhetsteknologi, 13.4.2011

Ulykkesrisiko Risikoanalyse og økonomiske konsekvenser. Dr. Espen Fyhn Nilsen Statoil, Sikkerhetsteknologi, 13.4.2011 Ulykkesrisiko Risikoanalyse og økonomiske konsekvenser Dr. Espen Fyhn Nilsen Statoil, Sikkerhetsteknologi, 13.4.2011 1- Oversikt Hva er risiko Risikoanalyser Økonomiske konsekvenser, omdømme 2- Kapitalkravforskriftens

Detaljer

VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA

VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA FORMÅL Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner og aktiviteter i UBF sine bygge-

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Hvorfor og hvordan kartlegge risiko. 1. Kort om Kokstad BHT 2. Hvorfor kartlegge helserisiko 3. Hvordan kartlegge helserisiko

Hvorfor og hvordan kartlegge risiko. 1. Kort om Kokstad BHT 2. Hvorfor kartlegge helserisiko 3. Hvordan kartlegge helserisiko Hvorfor og hvordan kartlegge risiko 1. Kort om Kokstad BHT 2. Hvorfor kartlegge helserisiko 3. Hvordan kartlegge helserisiko Hvorfor og hvordan kartlegge risiko 1. Kort om Kokstad BHT Kort om kvalitet

Detaljer

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Datasikkerhet 2ISFA Kompetansemål fra Kunnskapsløftet yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere yte service gjennom driftsstøtte og kommunikasjon med leverandører og fagpersonell på

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen

Detaljer

Regelverk og Designmetoder

Regelverk og Designmetoder Classification: Internal Status: Draft Regelverk og Designmetoder Tolking og Konsekvenser Tekna Seminar Dynamisk Posisjonering og Forankring av Flytende Offshore Installasjoner, 26-27 februar 2008 Kjell

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Internkontroll og informasjonssikkerhet Lovkravene Personopplysningsloven 13 - Informasjonssikkerhet Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01 Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift Innhold 1 Styring av vinterdrift: Krav til kompetanse... 2 2 Utførelse av vinterdrift: Krav til kompetanse... 4 3 Opplæring

Detaljer

Styremøte 18. mai og 18. juni 2009

Styremøte 18. mai og 18. juni 2009 Styremøte 18. mai og 18. juni 2009 Sted: Hos Lidun i Nordgardsveien 103 på Skjold Tilstede Bente, Lidun, Linn, Ina og Pelle For få oppmøte til å fatte vedtak Referent: Pelle Styremøte 18. juni 2009 Sted:

Detaljer

Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 -

Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 - Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 - Arthur Gjengstø seksjonssjef, beredskapsseksjonen epost: argj@nve.no; mobil: 48 12 74 98 Velkommen Til Norges beste fylke Til informasjon,

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO 2010 Alle padleinteresserte kan finne sin plass i Arendal Kajakklubb. Dette gjelder både turpadlere, mosjonister og konkurransepadlere.vær aktiv i klubben, delta i det sosiale, få fine naturopplevelser

Detaljer

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Difi har utarbeidet veileder og verktøy implementering av internkontroll Bakgrunn:

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 11 - Inn på tunet Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 11.0 IPT-VERKTØY: MÅL OG ORGANISERING Ja Nei Ikke

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Pålegg 1 4 Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Systematisk: 1. Vernerunde foretas minst 1 gang i året. Ved behov, foretas flere. 2. Vernerunden gjennomføres av Rektor, Verneombud, byggdrift

Detaljer

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet?

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Trygg i Nordland pilot Ofoten, Narvik 24. mars 2014 Johan Lund, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo Felt for signatur(enhet,

Detaljer

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører.

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-236 Bruk av verktøy Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-236 Revision date: 2015-01-06

Detaljer