? "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *+,- ABBC6$=%D6 ? "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *+,- ABBC6$=%D6 ?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-! - PDF">

"./)"012345! 4%$6!5787(($9::! '!%7;7<:#'=!;#=!1>?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""./)"012345! 4%$6!5787(($9::! '!%7;7<:#'=!;#=!1>?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-!"
?! "#$%#&!%'((#!"#$%&'%()*+,%)!!"#$%&'($&)*! *+,-!.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 "./)" %$65787(($9:: '%7;7<:#'=;#=1>? "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *+,-

2 ABBC6$=%D6<E#FB#$%# HMS og Pedagogikk... 4 RISIKOANALYSE modellen til NPF... 6 ABD6<;7%86BGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH I'%'(6GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH 0<%7(%D7(E6<#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ 56B%#(K#B%GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ /7BB%LB$'FC#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ M(%#NE7:#$<'%'(6GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJ?6<COB=%<#F$#<PE'$E7(GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGQ I#$#K7BE#9E=7BB'BF%%E7B=7<=#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR MB:#D7$E(6;N#E7B%#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR 5<7KE'$(6;N#E7B%#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR /'%E#K9<=#<'BFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGR Havpadling I'%'(6;6;#BE#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- 1#=(8S$'BFTCLN6E#<;'UGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- V'B=GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- /E<S;+:S$F#<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- MBB#BE<7D'((GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- /'(EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- /6$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*- WE%EL<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG**?$LE#K#%EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** /N<9EE<#((GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** X79#$'B#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** "8#$;GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG**?S<%E#C8#$N%9E%EL<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** MBB#E%'((#<C#E%9E%EL<GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG** Y<7=#<'BFP%E8#<B#%L%E#;#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*Z?6<C6$=6FD7<K7BBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*Z 3<9(7K'BB%7;$#=#=7E7GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*, /E8#<B#%L%E#;#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*H /8SF7BFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*J V'B=GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*Q Rutiner ved avvik /(8#;7#EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*R Kursinnhold Våttkort Hav

3 NPF Risikoanalyseskjema ;N#E7B%#6K#<%'(EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGZZ NPF Risikoanalyseskjema ;N#E7B%#6K#<%'(EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGZ, NPF Grunnkurs Hav (NPF) NPF Teknikkurs Hav (NPF) NPF Aktivitetslederkurs Hav (NPF) NPF Videregåendekurs Hav (NPF) NPF Veilederkurs Hav (NPF) "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* Z+,-

4 HMS og Pedagogikk A;7BF#E'$D#$$#<=<'K#<;7B7(E'KE"./7<:#'=NON7=$#(9<%9E#B7E;7B#<%#FK#%#BE$'F:#K'%%EG2#E K'$%'7E;7BE#B(#<NO%'((#<C#E#BK#=D6<#(%#;N#$O%S<F#D6<7E=#$E7(#<#'((#D<L%#<#$$#<#< %9$EB#G2#EE##<"./7<:#'=&;#B=#E#<N7((#E'BB'(9<%6NN$#FF#E6F$\<'BF%$SN#EK#=7EE'$E7(%6; C6$=#<=#$E7(#<B#K7<;#6F;#EE#D<#;;#<$\<'BF6F;6E'K7%86BG /#$KDS$F#$'F#<=#EE#:<7&;#BOE#B(#'F8#BB6;7E;7B6F%OF8S<=#EE#D6<OC'B=<#9SB%(#=# C#B=#$%#<%6;(7B'BBE<#DD#%#B#<#6;;7B'FB6<#<#<='%%#D7(E6<#B##<K'(E'FGAK#<%E#D7$$(7B (7$=#&CK'%K'DS$F#<(9$=##(%#;N#$#E&=#$E7(#<#FOB#=;#=CLN6E#<;'G2#BB#N<6%#%%#B(7B'E'$$#FF FO<7%(#<#=#<%6;;7B'((#C7<DOEE'%#F#B#<F''$9B%8#BG AF8#BB6;"./D6<%(<'DE#B6F><6=9(E(6BE<6$$6K#B#<K'NO$7FEO=<'K#%L%E#;7E'%("./7<:#'=' (9<%K'<(%6;C#E#BG"#B%'(E#B#<'((#OF8S<#=#EK7B%(#$'FD6<D6$(OC6$=#(9<%&;#BOE<LFF#(9<%#B# K#=7E;7B%'(<#<%#F7EE'$:L=#<C7<E#B(E'F8#BB6;<'%'(6D7(E6<#<K#=E'$:9=#E&%7;E';SE#(6;;#E =#;;#=C#B%'(E%;#%%'F#E'$E7(%6;<#=9%#<#<%7BB%LB$'FC#E#B6F(6B%#(K#B%#B&6F=#<;#= <'%'(6#B&K#=#K#BE9#$$#C#B=#$%#<E'$#E7(%#NE7:#$EB'KOG 2#E#<(<7K#E6;7E=#EE#7<:#'=#E%(7$K\<#%L%E#;7E'%(<'%'(6<#=9%#<#B=#%6;#<#%%#B%#B'=#EE# %(<'K#EG/6;#E#(%#;N#$(7B;7B=#$##B<'%'(6D7(E6<'BB'D#;D7%#<&CK6<D7%#B#<#N<#%#BE#<#< E'$E7('D6<C6$=E'$C#B=#$%#<6FBO<=#:$'<%7EE'BBG *G AD6<(7BE)'BD6<;7%86BG ABD6<;7%86BE'$=#$E7(#<#B'D6<(7BEF'<B6#B'BB%N'$6;CK7%6;#<'K#BE#G 2#$E7(#<#B(7BF8S<#B6#BD6<:#<#=#$%#<%6;F8S<F8#BB6;DS<'BF#B7K(9<%#E$#EE#<#G?6<#(%#;N#$(7B=#EE#K\<#'BD6<;7%86B%6;%'#<B6#6;OE7;#=#(%E<7ESLG2#E >O(9<%#EDS<SK#$%#<+7K<#'%#G.7B(7BN$7B$#FF#O'BD6<;#<#=#$E7(#<#B6;BO<;7B#<NO9E%7EE#N9B(E#<' <9E#K7$F#E#$$#<6;=#E(6;;#<KOE#SK#$%#<G27(7B=#$E7(#<B#DO:#%(8#=6;OE7 NOESL&#$$#<E77K$'EEESL=#<7(E'K'E#E#BS(#<GA=#B(7$=#O<%E'=#B(7B=#EK\<#$9<EO E77K$'EEESLDS<CSL7(E'K'E#ED6<%OOE7NO'F8#B#EE#<NOG/K#EE#($\<(7B:$'(7$=#G ZG 2#$E7(#<#B:#FLBB#<O(8#BB#7EC9B:$'<(7$=G 27(7B;7BE7#B<7%(%E6NND6<OE7NOESLG/$'(7EK'=#<#B#=(8S$'BF:$'<%E6NN#EG [G 2#$E7(#<#B#<(7$=G "K'%=#$E7(#<#BDO<:$O$#NN#<6FC9E<#<;O;7B%E6NN#6F'K#<(%#EE#E'$E7(%6;DO< 6NN'F8#B(<6NN%K7<;#BG.#<K7<;EESL&K7<;=<'((#6F$'EE#(%E<7#B#<F''D6<;7K %86(6$7=#&N#7BSEE#<#$$#<<6%'B#<#<:<7G,G "LN6E#<;'G 2#$E7(#<#B#<%K\<E(7$=6F;OC7$#F#C8#$NGX'$(7$$C8#$NNO**Z#$$#<(L%E<7='6#BNO "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* [+,-

5 2#BB#D7%#'BB=#$'BF#B#<(9B;#BE%6;#E#(%#;N#$NOCK6<=7B#B<'%'(6D7(E6<(7B:7$$#NO%#FG2#E #<K'(E'FO;#<(#%#F7E(9<%$#=#<;ODS$F#;#=NO%L;NE6;#<C6%=#$E7(#<#B6FF#B#<#$EK\<# KO(#BD6<D$#<#D6<%(8#$$'F#%'FB7$#<G4F%O;#=C#B%LBE'$7B=<#<'%'(6;6;#BE#<G 2#EE#E6E7$#:'$=#E%6;(9<%C6$=#<E'$#BCK#<E'=;OD6<C6$=#%#FE'$:$'<LEE#<$'F#<#(6;N$#(%EK#=7E D$#<#<'%'(6D7(E6<#<F8#<B#'BBE<#DD#<6FK6(%#<'7$K6<$'FC#E%7;;#BG2#E#<%9;;#B7K#B<#((# 9C#$='F#C#B=#$%#<%6;9EF8S<#B9$L((#G X'$:7(#E'$N#=7F6F'((#BGAD7%#'BB=#$'BF#B6K#<%#<K'7E=#E<#DS<%E#D7%#B#9EDS<#%7K=#D$#%E#7K 6%%9E#B7E=#$E7(#<#BBS=K#B='FK'%#<($7<6K#<7EK'=<'K#<7(E'KE6F%L%E#;7E'%("./7<:#'=G2#E C7<6F%O;L#N#=7F6F'%(C#B%'(E7E=#$E7(#<B#'((#D<L%#<6F#<%9$EB#G.#B=#<%6;;7BC6NN#< 6K#<#B]:9DD#<]#$$#<E6&D6<=';7B%LB#%=#$E7(#<#B:S<EO$#OD<L%#$'EE&#$$#<K\<#$'EE%9$E#BG.O ;7BK\<#($7<6K#<7E=#E(7BC77B=<#(6B%#(K#B%#<#BB:7<#]OK#BB#]=#$E7(#<#BE'$$'EE(9$=#6F %9$EG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)*,+,-

6 RISIKOANALYSE modellen til NPF A=#D$#%E#E'$D#$$#<K'$<'%'(67B7$L%#D6<7(E'K'E#E#<6F7<<7BF#;#BE#<K\<#9E7<:#'=#ENOD6<COB=K#= 7E;7BC7<C7EEE'=$'F#<#F8#BB6;DS<'BF#<G2#E#<';'=$#<E'=NO(<#K=7E"./7B%K7<$'F#NO%E#=#E F8#BB6;FO<<'%'(67B7$L%#BCK#<F7BFG3O=#D6<F8#B6NND<'%(B'BF6FD6<OD7BF#6NN#K#BE9#$$# #B=<'BF#<%6;DS$F#7KD6<#(%#;N#$7BB#E9E%EL<#$$#<7BB#B$6(7$'%#<'BFG I'%'(67B7$L%##<N<6%#%%#BO'=#BE'D'%#<#6FK9<=#<#N6E#B%'#$$#D7<#<%6;DS$F#<N$7B$7FE#7(E'K'E#E#<& 6F$7F#D6<#:LFF#B=#E'$E7(%6;<#=9%#<#<#DD#(E#B7KD7<#B#G2#EK'$7$$E'=K\<##B$'E#B<'%'(6K#= N7=$'BF&<'%'(67B7$L%#B%(7$<#=9%#<#<'%'(6#BE'$#E;'B';9;G M$$#K#'$#=#<#&7(E'K'E#E%$#=#<#6FE<#B#<#%6;86::#<;#=7(E'K'E#E#B#%(7$K\<#($7<6K#< N<6%#=L<#B#D6<<'%'(67B7$L%#6FC6$=#%#FE'$=#<#F$#<%6;#<F'EEG?6<O%'(<#7E<'%'(67B7$L%#<D6<CK#<7(E'K'E#E6FCK#<E7<<7BF#;#BE'1>?#<%O6K#<%'(E#$'F#%6; ;9$'F#<=#9E7<:#'=#E#EE#<DS$F#B=#;6=#$$^ Informasjon "#<%(7$;7B<#=#F8S<#D6<F#B#<#$$'BD6<;7%86B6;7(E'K'E#E#B#$$#<7<<7BF#;#BE#EG2#BB#:'E#B#< K'(E'F%'=#B=#E#<#%%#B%'#$ED6<#K#BE9#$$#<#=B'BF%;7BB%(7N#<6FN6$'E'ODOE7('=#<#EE# N#<%6B#B#%6;C7<6K#<%'(EK#=#B9$L((#G M5XAVAX_X+MIIM1Y_._1X^ M1XM``2_`XM5_I_^ 1AV0^ /X_2^ 2MX4"./^ "./M1/VMI`AY>0M5XAVAX_X_1+MIIM1Y_._1X_X o 541XM5X^ "./M1/VMI`AYA1>? o 541XM5X^XC6;7%>'B=7<= /(8#;7#E#<:LF=6NN<9B=EDS$F#B=#:#F<#N#<%6;;OF'%'BBC6$=DS<7<<7BF#;#BE#EF8#BB6;DS<#%G Risiko "#<%(7$;7B<#=#F8S<#D6<;9$'F#D7<#;6;#BET#<U&%E6<#%6;%;OGAC7KN7=$'BF#<=#EF8#<B#DL%'%( %(7=#&=<9(B'BF&CLN6E#<;'#$$#<%L(=6;+;#='%'B%(E'$%E7B=%6;F8S<%#FF8#$=#B#G.#BK\<($7<6K#<7B=<#D7(E6<#<%6;(7B%N'$$#'BB7KC#BF'F7KCK7%$7F%7(E'K'E#E%6;=<'K#%6F CK6<;7B#<G /#EEF8#<B#N9B(E#B#6NN'N<'6<'E#<E<#((#DS$F#G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* H+,-

7 Årsaksfaktorer "#<%(7$;7B<#=#F8S<#D6<O<%7(#B#E'$7E=#B#KBE#<'%'(6;#BE#B#(7B'BBE<#DD#GA1>?%('$$#<K' ;#$$6;O<%7(#<%6;DS$F#7KN#<%6B#<&9E%EL<6F;'$8SG _(%#;N#$*^ >#<%6B#<(7BK\<#O<%7(E'$9C#$$=#<;7BD6<#(%#;N#$C7<D6<%K7(6NN$\<'BF'6NNF7K#B#%6;%(7$ 9EDS<#%G WE%EL<(7BK\<#O<%7(E'$9C#$$=#<=#E#<=O<$'FK#=$'(#C6$=E&#$$#<:<9(ENOD#'$;OE#G _(%#;N#$Z^.'$8S#E(7BK\<#O<%7(E'$9C#$$=#<;7B6NN$#K#<K\<#B=<'BF#<G Konsekvens _EE#<7E;7BC7<(7<E$7FE;9$'F#D7<#;6;#BE#<6FO<%7(%D7(E6<#<&;O;7BK9<=#<#(6B%#(K#B%#B# 7K7E=##K#BE9#$E'BBE<#DD#<G"#<:<9(#<1>?DS$F#B=#%(7$7'K9<=#<'BF#B^ 1. Lett skade Død Sannsynlighet _EE#<7E;7BC7<(7<E$7FE;9$'F#D7<#;6;#BE#<6FO<%7(%D7(E6<#<&%7;ED6<#E7EE#B (6B%#(K#B%7B7$L%#;O;7BK9<=#<#%7BB%LB$'FC#E#BD6<7E=#(7B'BBE<#DD#G?S$F#B=#%(7$7 :#BLEE#%^ *G ) ZG ) [G P,G 2S= Akseptabel risiko "K'%K'SB%(#EOD8#<B#<'%'(6#BK#=N7=$'BFC#$E;OEE#K'%$9EE#EON7=$#G2#E%7;;#F8#$=#<;7BF# 6;<O=#<'=7F$'F$'K#EG?6<#(%#;N#$DS<#<:'$(8S<'BF;#=%#F#B<'%'(6&%6;K'#<K'$$'F#E'$OE7P#$$#< ;7B(7B%'7E<'%'(6#BF8#BB6;;7BF#%E6<#6F%;OE'$E7(#<<#=9%#<EE'$7(%#NE7:#$EB'KOG X7:#$$#B9B=#<#<#B;OE#O%L%E#;7E'%#<#<'%'(6B'KO#ENOGa)7(%#BE7<D6<%#F(6B%#(K#B%B'KO#E6F b)7(%#be7<d6<%#f%7bb%lb$'fc#e#bd6<7eb6#%(7$'bbe<#dd#g 1O<;7BC7<(7<E$7FE<'%'(66;<O=#<6FE'$E7(&%$'(%6;:#%(<#K#E'=#BB#;6=#$$#B&%#EE#<;7B'BB N9B(E#B#'7(%#NEE7:#$$#BT/#(7N'EE#$#E1>?I'%'(67B7$L%#%(8#;7UG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* J+,-

8 "#B%'(E#B#<OK9<=#<#6;E'$E7(#B#<#=9%#<#<=#B%7;$#=#<'%'(6#BB6(E'$7E;7B(8S<#<#E 7<<7BF#;#BEG?6<#(%#;N#$(7B;7BK9<=#<#<'%'(6#BK#=7EB6#BD7$$#<'K7BB#EK#=O%#NO (6B%#(K#B%#BG56B%#(K#B%#B#<K#%#BE$'FCSL#<#=#<%6;N#<%6B#B'((#C7<NOD$LE#K#%E#BB6;C7B C7<G/O;O;7BK9<=#<#%7BB%LB$'FC#E#BD6<7EB6#BD7$$#<'K7BB#EG/7BB%LB$'FC#E#BD6<7E#B BL:#FLBB#<D7$$#<'K7BB#E#<K#%#BE$'FCSL#<#6;;7BN7=$#<':S$F#<&#BBNOD$7EEC7KG a6fb7(%#bc7<#bf<7=#<'bf%6;fo<d<7*),g*#<$7k6f,#<cslg/o$#=#%%#ee#<;7b'bb#ee7$$no DS$F#B=#;OE#G2#<%6;(6B%#(K#B%:$'<7B%#EEOK\<#*&FO<;7B:6<EE'$*NOa)7(%#BG/O&=#<%6; %7BB%LB$'FC#E:$'<7B%#EEOK\<#Z&FO<;7B6NNE'$E<#6F%#EE#<#E(<L%%G "#<%#<K'7E<'%'(6C7KB#<'BB#BD6<=#EF<SBB#6;<O=#E'E7:#$$#BG2#E#<7(%#NE7:#$EG`7B=#<;7BNO F9$#$$#<<S=;O;7B%#EE#'BBLEE#<$'F#<#<'%'(6<#=9%#<#B=#E'$E7(G Tabell 1: Aksepttabell "#$%&&'(&)*+,-. #, [ Z * Z [, # /"#01&'-23-&' Forhåndsregler tiltak _EE#<7E;7BC7<(7<E$7FE<'%'(6;6;#BE#<&O<%7(#<&(6B%#(K#B%6F%7BB%LB$'FC#E#<B#%E#E<'BBO <#=#F8S<#D6<CK'$(#K7B$'F#E'$E7(;7B'K#<(%#EE#<D6<O<#=9%#<#<'%'(6#BE'$#E7(%#NE7:#$EB'KOG.7B ;O'E'$$#FF<#=#F8S<#D6<#B(<'%#K#=OC7#B:#<#=%(7N%N$7B6;B6#9D6<9E%#EE%(9$$#'BBE<#DD#G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* Q+,-

9 ?6<COB=%<#F$#<PK7B$'F#E'$E7( V7B$'F#E'$E7(;7B:#BLEE#<%#F7K(7BK\<#(6;N#E#BE#N#<%6B#<;#=F6=B6(6NN$\<'BF'=#9$'(# <6$$#B#%6;%(7$=#((#%T%#56;N#E7B%#6K#<%'(E%GZZUGA1>?#<=#E#%%#B%'#$EO:#BLEE# M(E'K'E#E%$#=#<#&X9<$#=#<##$$#<V#'$#=#<#'=#9$'(#7(E'K'E#E#B#G >O9E%EL<#E(7B=#EK\<#O%'(<#7E;7BC7<(6<<#(E9E%EL<&6F7E;7B(7B:<9(#=#EG"K7%6;#< (6<<#(E9E%EL<7KC#BF#<7KCK'$(#B7(E'K'E#E;7B%(7$F8#BB6;DS<#G >O;'$8S(7B=#EK\<#O%8#((#K\<;#$='BF6F:S$F#CSL=#G?6<COB=%<#F$#<)BS=%%'E97%86B A#B#K#BE9#$$BS=%%'E97%86B;O;7B6F%OC7N<6%#=L<#B#($7<#G"#<(7B=#EK\<#K'(E'FOC7#B ;6:'$E#$#D6B%6;(7B:#BLEE#%D<7(787((#B#$$#<K7BB#EGV#E;7BCK#;;7B<'BF#<c Relevante utdanningsstandarder "#<<#=#F8S<;7BD6<<#$#K7BE#9E=7BB'BF%%L%E#;#<%6;(7B$'FF#E'$F<9BBD6<N#<%6B#<;7B :#BLEE#<G_B6NN$7FE%E7B=7<=(7B';7BF#%7;;#BC#BF#<K\<#1>?%#F#EVOEE(6<E%L%E#;G"#<(7B ;7B=6(9;#BE#<#$#=#<#B%(6;N#E7B%#K#=OK'%#E'$'BBC6$=#E'D6<#(%#;N#$7(E'K'E#E%$#=#<(9<%#EG 2#<1>?'((#C7<E'$:9=6;<#$#K7BE9E=7BB'BF;O;7B%S(#9EG57B%(8#C7<;7B#EE'$:9='EC# ABE#<B7E'6B7$d7B6#?#=#<7E'6BTAd?U&#$$#<'3<'E'%Cd7B6#WB'6BT3dWUc Anbefalt kompetanse "K'%=#E#<C#B%'(E%;#%%'F(7B;7B:#BLEE#<#7$(6;N#E7B%#G_E#(%#;N#$NO=#E#<7E;7B'((# (<#K#<:OEDS<#<:#K'%D6<O(8S<#DS$F#:OE9B=#<#B<#F7EE7G.#B"./7B%K7<$'F:S<=7NO7BB#B;OE# %'(<#7EN#<%6B#B#<(6;N#E#BEE'$ODS<#:OE#BG Krav til kompetanse "#<B6E#<#<;7B=#E7:%6$9EE#(<7K#EE'$(6;N#E7B%#'D6<C6$=E'$6NNF7K#<;7B%(7$9EDS<#PD6<;#$E #$$#<9D6<;#$EG2#E#B($#%E#'1>?%7;;#BC#BFK'$K\<#O:#BLEE#=#<6$$#B#%6;#<=#D'B#<E' VOEE(6<E%L%E#;#EG Siste vurdering "#<B6E#<#<;7B%7;$#EK9<=#<'BFNOCK6<K'=E;7B#<D6<BSL=6F(8S<#<#$$#<'((#G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* R+,-

10 Havpadling Risikomomenter Y8#BB6;#<D7<'BF:$'<=9'%E7B=E'$OK9<=#<#<'%'(6;6;#BE#<NOC7K#EGAN9B(E#B#B#=#BD6<C7<K' D6(9%#<ENO9$'(#;6;#BE#<%6;E'$DS<#<C7KN7=$'BF#B<'%'(6GV#=OD6<C6$=#%#F:#K'%%EE'$='%%# N9B(E#B#&(7B<'%'(6#BK#=C7KN7=$'BF<#=9%#<#%=<7%E'%(G Nedkjøling (hypotermi) 2#EE##<#EK#%#BE$'F<'%'(6;6;#BEK#=N7=$'BF'16<F#G59$=#%K#((#<N7=$#<#B%%EL<(#6F#KB#E'$O :#=S;;#%'E97%86B#<D6<B9DE'FGG3#($#=B'BFE'$N7%%#EE#;N#<7E9<#B'K7BB#E#<#%%#B%'#$ED6<O D6<#:LFF#CLN6E#<;'G"K'%#BN#<%6B#<:$'EEB#=(8S$E:S<K#=(6;;#B=#DONO%#F;#<($\<& 7(E'K'%#<#%#$$#<E'$DS<#%K7<;#D<7:O$&(<6NN%(6BE7(E#$$#<7B=<#K7<;#('$=#<G Vind 2#EE#;6;#BE#ENODS<#<N7=$'BF#B<'%'(6NOD$#<#6;<O=#<^ 4K#<E'=:LFF#<K'B=:S$F#<G2#EE#%N'$$#<'BBNO#(%N6B#<'BF#B;7B#<'T(7N'EE#$6;Y<7=#<'BFUG V'B=#BF8S<=#E(7$=#<#TeC'$$)D7(E6<U V'B=#B(7BF8S<#=#EK7B%(#$'FON7=$#'B6#B<#EB'BF#<T7KC#BF#<6F%O7KELN#(787((6F%EL<(#C6% N7=$#<#BU Strøm/bølger M$E#EE#<N7=$#<#B%D#<='FC#E%B'KO&#<=#EK'(E'FOK\<#6NN;#<(%6;NO:S$F#<6F%E<S;G/\<$'F(7B =#E:$'%E6<#:S$F#<=#<K'B=#B86::#<;6E%E<S;;#BG/O(7$E#<#E9<:S$F#<T=#<:S$F#B#%$O<='<#(E# ;6EE:<7EED8#$$+:<LFF#U(7B6F%OK\<#K7B%(#$'F#OE7($#'(787((D6<<#$7E'KE#<D7<B#N7=$#<#G Annen trafikk "7KN7=$#<##<$'E#%LB$'F#D6<7BB#BE<7D'((NO%8S#BG2#<D6<#<=#EK'(E'FOC7D7<F#<NO 9E%EL<+:#($#=B'BF%6;(7BF8S<##B;#%E;9$'F%LB$'F&#$$#<;7B(7BN<SK#O9BBFO$#'7G Sikt AEO(#6F;S<(#%E'$$#%7B=<#(<7K:O=#E'$:7$7B%#6FB7K'F#<'BFGA(6;:'B7%86B;#=N9B(E#E6K#< S(#%<'%'(6#BLEE#<$'F#<#G1O<=#E#<;S<(E%(7$(787((#$$#<N7=$#<'(787((#BK\<#9E%EL<E;#=CK'EE $L%%6;(7B%(<9%NOK#=:#C6KT_B>#Ef$C6=#$L(E#<F$';<#B=#D6<=#EE#:<9(#EUG.7B(7B6F%OC7 <9B=E$L%#B=#CK'E$7BE#<B#G W$#;N#BK#=(6B%E7BE<9B=E$L%#B=#$7BE#<B##<7E=#7B=<#'F<9NN7;'%E#<B7EE%LB#EGV#=:<9(7K >#Ef$C6=#$L(E(7B;7B%(<9NO$L%#E'=#B<#EB'BF#B;7B<#F'%E<#<#<7BB#BE<7D'((D6<OF8S<#=#; 6NN;#<(%6;;#NO='BE'$%E#=#K\<#$%#G Sol /'(<#=#F;6EO:$'%6$:<#BEG/\<$'F#<C6=#6F%(9$=<#9E%7EEG/6$#B<#D$#(E#<#%6F%OD<7K7BB#E&6F =#<;#=D6<%E#<(#%#DD#(E#BG>OK7<;#=7F#<#<6F%OE'$DS<%#$7KK\%(#K'(E'FG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *-+,-

11 Utstyr I'(E'F9E%EL<#<K'(E'FD6<%'((#<C#E#B&;#B(7B6F%O%(7N##BD7$%(DS$#$%#7K%'((#<C#ECK'%=9'((# (7B:<9(#=#Eg1#=#BD6<F8#BB6;FO<K'(6<E#B=#$9E%EL<'D6<C6$=E'$%'((#<C#EG Flytevest 2#ED'BB#%%N#%'#$$#K#%E#<D6<N7=$'BF&6F=#E#<K'(E'F7E=9D'BB#<#B%6;N7%%#<=#FG3O=#BO<=#E F8#$=#<D6<;6FK#(EG2'K#<%#$6;;#<(6;;#<7$$E'=F6=E;#=P#B%86(6$7=#&%6$:<'$$#<#$$#<#'$9# (7B(6;;#E'$BLEE#h.#<(7E=#E#<D6<%(8#$$NOD$LE#K#%E6F<#=B'BF%K#%EG?$LE#K#%E#BC6$=#<=#F(9BD$LE#B=#&;#B% <#=B'BF%K#%E#BC'B=<#<C6=#EO(6;;#9B=#<K7BBK#=D6<#(%#;N#$:#K'%%E$S%C#EG Spruttrekk /N<9EE<#(((6;;#<';7BF#K7<'7BE#<G16#B#<=#%'FB#ED6<OE79BB7D6<%N<9E%6;(6;;#<D<7 N7=$'BF#BG2'%%#EO$#<'((#7E:S$F#<%(L$$#<6K#<=#((G?6<=#$#B;#=='%%##<7E=##<$#EE#ODO7KD6< 9#<D7<B#N7=$#<#G2'%%#%'EE#<$S%E<9B=Ee6e(N'E(7BE#B6F$S%B#<9E#B7EN7=$#<#BE<#BF#<OE<#((#' C#;N7DS<;7B(7BFO9E7K(787((#BG MB=<#E<#((#<=#%'FB#ED6<OEO$#%E6<%8S%6;=9;N#<B#=NO=#((G2'%%#%'EE#<%E<7;E<9B=E e6e(n'e(7be#b6fn7=$#<#b;ok\<##<d7<#bd6<o:#blee#='%%#e<#((#b#g.7b;o7(e'ked'bb# E<#((#C#;N#B6F=<7'=#BDS<;7B(7BFO9E7K(787((#BK#=K#$EG Taueline `'B7;OK\<#%O$7BF7E=9'((#(6;;#<B\<:OE#B=9E79#<G*-;#E#<#<F9B%E'FE'$=#D$#%E#D6<;O$G `'B7;OC7#B9E$S%#<;#(7B'%;#&%$'(7E=9#B(#$E(7BD<'F8S<#=#FCK'%=#E%(9$$#:$'BS=K#B='FG X79#$'B#B#(6;;#<'#B;#BF=#9EDS<#$%#<&6F=#E#<F<#'E;#=#B%6;D$LE#<6F%6;%#%F6=EG2#E D'BB#%;7BF#D6<%(8#$$'F#E79#E#(B'((#<&6F=#E#<BLEE'FOC7F8#BB6;FOEE='%%#NOD6<COB=G Hjelm :S$F#<GA%#F%#$K'BB#:\<#<=#E$7K<'%'(6&;#B"8#$;#B:S<%'EE#F6=ENOC6=#E&6FK\<#N6$%E<#ENO 'BB%'=#BG_B$#EE%LB$'FD7<F##<C#$$#<'((#OD6<7(E#G Førstehjelpsutstyr.#==#EE#9%EL<#E%(7$=9(9BB#:#C7B=$#%(7=#<%6;6NN%EO<9B=#<N7=$'BF#BG29:S<C7;#= N$7%E#<&<#B%#%#<K'#EE&DL<%E'((#<&BO$&%N6<E%E7N#&%6$(<#;&%7(%&:7B=7%8#&#B(#$E;7BB%N7((#& E<#(7BEES<($#6FF7%:'B=G>7((7$E%7;;#B'#BK7BBE#EEN6%#G 2#E(7B%#$KDS$F#$'F%(8#E'BF;#=(787((#B6F9E%EL<#E6F%O&6F=7(7B=#EK\<#F<#'EOC7^%S$KE7N# T(7B:<9(#%E'$;L#hU&BO$6FE<O=&;9$E'K#<(ESLT%(<9E<#((#<&(B'K&E7BF6F%E8#<B#E<#((#<U6F E79+i'<#E'$<6<+%#B(#(8S$TE79(7B:<9(#%E'$;L#P7$ED<7DS<%E#C8#$NE'$ES<(#%B6<UG Annet sikkerhetsutstyr >9;N#T%8#((7E=#BD$LE#<gU "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* **+,-

12 0<#N6%#T#BE#B6NN:$O%:7<#$$#<%#$K$7F#EU /E<'((E'$O<#T%N#%'#$ECK'%=9N7=$#<7$#B#6F+#$$#<;7BF$#<<#%#<K#O<#U I#%#<K#O<#TE6=#$EPD#%E#%NO=#((U `L(E 57<E+(6;N7%% Havkajakk _BC7K(787((;O;'B%E6NNDL$$#DS$F#B=#^ X6K7BBE#EE#%(6EE 2#((%$'B#<9B=E(787((#B /E6<e6e(N'E 5787((#B#D'BB#%'D6<%(8#$$'F#:<#==#<&$#BF=#<6F%(<6FD6<;#<&6F=#:$'<6F%O$7F#E';7BF# D6<%(8#$$'F#%$7F%;7E#<'7$#<G Åre 2#BB#:S<C7#B$#BF=#6FK'B(#$%6;#<E'$N7%%#EN7=$#<#BGAC7KN7=$'BF#<=#E#B=#$%6;%K#<F#<E'$ =#BE<7='%86B#$$##%(';6O<7G2#BB#C7<'BF#BK<'=B'BF&6F%K\<E%;7$#O<#:$7=G>O=#BB#;OE#B:$'< K'B=D7BF#E=<7%E'%(<#=9%#<EG>O=#B7B=<#%'=#B7K%(7$7#BC7<K'i'BF)O<#B&%6;#<#B<#B D<#;=<'DE%O<#T6DE#%E'(6;:'B7%86B;#=#BC7K<7e#<UGA;#$$6;='%%#E6LEE#<N9B(E#B##<=#E#E9E7$$ D6<%(8#$$'F#ELN#<OK#$F#;#$$6;&:O=#BO<=#EF8#$=#<%ES<<#$%#NO:$7=#E&6F;7E#<'7$#E=#B#<$7F#E 7KG 2#BC#$E($7<EK7B$'F%E#O<#B:<9(E'C7KN7=$'BF#<=#B($7%%'%(#D$7E#O<#BG2#B#<#B(#$O:<9(#6F D9BF#<#<%K\<EF6=E'9ESK#$%#B7K=#D6<%(8#$$'F#E#(B'((#<%6;'BBFO<'C7KN7=$'BFG Bekledning "LN6E#<;'TB#=(8S$'BFU#<7BE7F#$'F=#ED7<$'F%E#K#=C7KN7=$'BF&6FD6<O9BBFO=#EE##<:#($#=B'BF K'(E'FGX6;;#$D'BF#<<#F#$#B#<7E;7B%(7$($#%#F#EE#<K7BBE#;N#<7E9<#B&6F'((##EE#< $9DEE#;N#<7E9<#BG/#$KNO%6;;#<#B(7B=#EK\<#F6=E;#=#B$#EEK'B=E#EE87((#G?6<'((#O%B7((# 6;%(LFF#$9#6F%6$:<'$$#<g2#7B=<#%#%6BF#B#%E'$$#<7B=<#(<7KGX'=$'FCS%E6F%#'BKO<(7B;7B :<9(#KOE=<7(EG?<7%#'BCS%EE'$E'=$'FKO<7B:#D7$#%ES<<=<7(EG27#<=#E'E'$$#FFK'(E'F;#=F6=E9$$ESL 9B=#<G"9%(7E,-j7KK7<;#E7N#E%(8#<K'7C7$%6FC6=#G_B$9#+B#6N<#BC#EE#6F#BC7$%7K9$$(7B C8#$N#F6=EG"#B=#B##<6DE#=#E%ES<%E#N<6:$#;#E^"#<D'BB#%=#E#E9E7$$;#=$S%B'BF#<P7$ED<7 C7B%(#<E'$%O(7$E#;9DD#<G1#6N<#BC7B%(#<;OE7%NO;#B%D'BF<#B##<K7<;#g0NB#K6EE#$S%B'BF#< 6F;9DD#<#<;#<D$#(%':$#&D6<=';7B=7(7B86::#%#FK7<;G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)*

13 Gradering stjernesystemet 16<F#%>7=$#D6<:9B=T1>?UC7<9E7<:#'=#E#EF<7=#<'BF%%L%E#;D6<C7K&:7%#<ENO3<'E'%Cd7B6# WB'6B%T3dWU%E8#<B#%L%E#;GV'C7<NO'BF#B;OE#D9BB#E6NN(<9EE#EGV'C7<%7EE3dW% F<7=#<'BF%%L%E#;'BB'KO<E"./%L%E#;%$'(7E=#EF'<;#B'BF'D6<C6$=E'$"#$K'F8S<6F"%&'#($K' 9EDS<#<"./7<:#'='1>?GY<7=#<'BF%%L%E#;#E#<#B=#$7K#B%ES<<#C#$C#E'1>?%"./7<:#'= 5$7<#D6<=#$#<;#=O:#BLEE#3dW%L%E#;#E;#=C#B%LBE'$F<7=#<'BFNOC7K#<7EK'#B($#<#C6$=#< 6%%(7$':<#<E;#==#E'BE#<B7%86B7$#B'KO#E&6F=#E%9EK'($'BFG/7;E'='FF'<=#E;#=$#;%D6<=#$#<D6< 6%%K#=7EVOEE(6<E(9<%#B#<#D#<#<E'$B'KO#<%6;#<'BE#<B7%86B7$E7B#<(8#BE'D6<C6$=E'$=#$E7(#$%#NO 'BE#<B7%86B7$#%7;$'BF#<&(9<%6FE9<#<G /E8#<B#%L%E#;#EE7<9EF7BF%N9B(E'D#;%E8#<B#<&=#<kB%E8#<B##<=#E#B($#%E#GY<7=#<'BF#B#< Forhold og farvann?6<odob6#d6<b9de'f9e7kf<7=#<'bf#bnoc7k#e#<=#ec#b%'(e%;#%%'fo%('$$#;#$$6;)%&%*'6f )#&"#((G?6<C6$=#<:S$F#B#6F=<7F#E'K7BB#E=#<6F=7G?6<C6$=%EL<#%7K^ V'B= 3S$F#< 3<LEB'BF#<+E6N6F<7D'%(#D6<C6$=NOC7K:9BB#B /E<S; 2SBB'BF#< MBB#BE<7D'((.6;#BE#B#%E'$#BCK#<E'=%7;;#B%#EE'BF#<7KF8S<#B=#D6<CK6<=7BF<7=#B#<G AE'$$#FF;O;7BNOC7K#E$#FF#E'$CK'$(#E)#&"#(($;7B$#<'G?7<K7BB#E%'#<B6#6;#(%N6B#<'BFG"K6< 9E%7EE#<6;<O=#Ec2#EE##<K'(E'FD6<='#(%N6B#<'BF#B%'#<B6#6;N6E#B%'7$#E7KD6<C6$=#B#%6; (7B6NN%EOC#<G?6<#(%#;N#$#<N6E#B%'7$#ED6<%E6<#D6<C6$=CSLE6;;7BN7=$#<#B;'$9E#BD6< %(8\<FO<=#BNOB6<=K#%E$7B=#EGM((9<7E=#<6F=7(7BC7K#EK\<#E:$'((%E'$$#&;#BK#=K\<#B=<'BF K'$=#E'((#E7$7BFE'=DS<=#E%#<F7B%(#7BB#<$#=#%9EGV'B=#BD#'#<6K#<C#$#16<=%8S#B6F=<7<;#= %#FK7BB%6;:LFF#<6NN:S$F#<G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *Z+,-

14 +,*'-.$/%%0*-$1#234$ +&533,(0$#"$6#738(')9%&'-($-&$7-0-:$-;32%(-&:4$.6E%7EE(7B;7B%'7EN6E#B%'7$#ED6<%E6<#:S$F#<6F:<6EE#<;'B';7$&%#$KK#=%E6<;&6;;7B 6NNC6$=#<%#FNO#E$'E#K7BB#$$#<F6=E'BB7%(8\<%'#'$'E7:9(EGV'B=#BK'$%#$KDS$F#$'FF8S<#=#E K7B%(#$'FON7=$#&;#B=#E#<'((#D7<$'F;#=E7B(#NO<'%'(6'D6<C6$=E'$D7<#BD6<O=<'K#E'$C7K%#$$#< DO%E6<#%(7=#<':<6EET13&=#EE##(%#;N#$#EE7<'((#D6<%#F<'%'(6D6<:9B=#E;#=D6<#(%#;N#$(9$=# 6F7B=<#D7(E6<#<UG2#EO=<'K#'$7B=C7<$7K<'%'(6D6<='K'B=#BC7<C7EE$'E#BD$7E#NOC7K#EE'$O=<7 ;#=%#FK7BB6F:LFF#6NN:S$F#<G +,*'-.$/%%0*-$1#234$ <-3:87;,*-($,$=3*%$-&$7,('&-$8:3#::4 "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *[+,-

15 A%E8#<B#%L%E#;#E6F1>?%"./7<:#'=$#FF#%=#EE'$F<9BB7E;6;#BE#E%6;K9<=#<#%%6;=#E;#%E 9ED6<=<#B=#:$'<:#%E#;;#B=#D6<D7%E%#EE'BF7KF<7=#<'BF#B7K=#E7(E9#$$#D7<K7BB#EGT/# 7(%#NEE7:#$$#B$#BF#<B#='=6(9;#BE#EGU AE'$$#FFE'$;6;#BE#B#%6;#<B#KBE;O;7BE7'BBDS$F#B=#;6;#BE#<'K9<=#<'BF#B7KF<7=^ `9DEE#;N#<7E9<+K7BBE#;N#<7E9< 27F%$L% XO(#?6<7E%E8#<B#%L%E#;#E%(7$F';#B'BF;OK'K'E#CK7%6;$#FF#%'K9<=#<'BF#B#7K=#'B='K'=9#$$# ;6;#BE#B#6FCK6<=7B=#K'<(#<%7;;#B&%7;ECK6<;7B%#$K%EO<'D6<C6$=E'$='%%#G Bruk av innsamlede data 2#BDS<%E#9ED6<=<'BF#BBO<;7B%(7$%#EE#=#EE#9E'N<7(%'%#<O'BBC#BE#(6<<#(E#=7E7G"K7#<=#E =9%#<6F(8#BB#<c"K6<CSL##<:S$F#B#c"K6<;L#:$O%#<=#Ec"K6<;L#%E<S;#<=#E'6;<O=#Ec /N'$$#<7B=<#D7(E6<#<'BBc2#BB#:'E#B(7BK'<(#F<#'&;#BK'%#<%#FK#$='F9ED6<=<#B=#D6<;7BF# BO<;7BDS<%E%EO<=#<G"#<;O=#ESK#%6F%(7DD#%;L##<D7<'BFDS<;7B;#=%'((#<C#E(7B%'7E;7B E<#DD#<CK#<F7BFG 16#B=7E7(7B;7B'BBC#BE##B(#$EK#=D6<#(%#;N#$OE7;#=K'B=;O$#<#$$#<%8#((#:S$F#CSL=#NO ;#EGB6G /O;O;7B%#EE#;6;#BE#B#%7;;#BG"K6<=7BK'<(#<K'B=#B&:S$F#B=#&%E<S;;#B6F%OK'=#<# %7;;#Bc57B=#E:$'K#<<#c"K6<=7B#<#(%N6B#<'BF#Bc"#<%'#<=#E%#F%#$K7E=#<%6;=7E7#B#;7B N9EE#<'BB'<#FB#%EL((#E#<D#'$&:$'<7$EF7$EG_E6<=E7('=#B%7;;#BC#BF%6;(7BK\<#CK#<EO /O%(7$;7BE'$%$9EEK9<=#<#6;=9%#$K'BB#C7<(6;N#E7B%#BE'$ON7=$#=#<=9#<&#$$#<=#<=9C7< E#B(E=#FG "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *,+,-

16 Stjernesystemet # $456786$$46964# :# $3;<.#'2=-<>-.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<#E$'E#C7KB#:7%%#BF#$$#<$'E#B:9(EG V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#*G?$79K'B=G /8SF7BF*G/;O(<9%#E%8S;#=:S$F#<6NNE'$-&*;#E#<'%B'EEG ABF#B%E<S;GABF#B7BB#BE<7D'((G ABE<6=9(%86B%(9<%#E:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG ::# 59B%;O(<9%B'BF#<K#=F<9BB#<6F%(8\<G/K\<E$'E#%E<S;G`'E#7BB#BE<7D'((G Y<9BB(9<%#E:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG :::# 81-#-2'A1&-<.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<D7<K7BBB\<$7B=;#=%;OSL#<6F%(8\<9E#BD6<G V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#[G`7:#<:<'%K#=K7BBD$7E#BG /;O:<LEB'BF#<K#=F<9BB#<6F%(8\<G/E<S;6F=SBB'BF#<(7B%(7N#$'EE=<7F'%8S#BGMBB#BE<7D'(( ;ONO<#FB#%G X#(B'((9<%6FM(E'K'E#E%$#=#<(9<%:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG ::::# 62'A1&-<.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<D7<K7BBB\<$7B=9E#B%;OSL#<#$$#<%(8\<9E#BD6<G V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#,G?<'%(:<'%K#=K7BBD$7E#BG 3<LEB'BF#<K#=F<9BB#<6F%(8\<G/E<S;6F=SBB'BF#<(7B%(7N#=<7F6F9<#F#$;#%%'F#D6<;7%86B#<' %8S#BGV#=K\<6;%$7F(7BK'B=6F%8SF7BF#B=<#%#F<7%(EGMBB#BE<7D'((;ONO<#FB#%G V'=#<#FO#B=#(9<%6FK#'$#=#<(9<%:$'<F8#BB6;DS<ENO=#BB#ELN#BD7<K7BBG :::::# $3;<.#-2'A1&-<.#?%<3%&&G_(%#;N#$#<$7BF#(<L%%'BF#<'<6;%8S&#$$#<9E%7EED7<K7BB$7BF%$7B=G V'B=6NNE'$6F;#=3#79D6<E%EL<(#HG`'E#B(9$'BFK#=K7BBD$7E#BG /E<S;6F=SBB'BF#<(7B%(7N#(<7DE'F=<7F6F(<7DE'F#&9<#F#$;#%%'F#D6<;7%86B#<'%8S#BGV#= K\<6;%$7F(7BK'B=6F%8SF7BF#B=<#%#F<7%(EGMBB#BE<7D'((;ONO<#FB#%G "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *H+,-

17 "#$%#&%'((#"#$%&'%()*+,%)"#$%&'($&)* *J+,- Sjøgang /8SF7BF#<F8#BB6;%B'EE$'FCSL=#7K:S$F#B#G?6<;7%86B#<NO%8S#B:S<K#(E$#FF#%&;#B%=#E'((# :S<$#FF#%D6<%E6<K#(ENO:<#BB'BF#<K#=%(8\<6FF<9BB#<GY#B#<#$E:S<=#ED6(9%#<#%NO=# CSL#%E#:S$F#B=#&6F7B%$O%B'EECSL=#BD6<='%%#G #8%3&#B8C7D EF(G- 8%3&#B68HD - C7K:$'(( -; e7$;tf$7%%lu * %;O(<9%#E%8S -)-&*; e7$;t<'nn$#=u I# %;9$%8S -&*)-&,; %;66ECTi7K#$#E%U J# %K7(%8S %$'FCE K# B6#%8S ;6=#<7E# L# <69FC M# CSL%8S [)H; K#<L<69FC N# %K\<EC7K H)R; C'FC O# K#$='F6NN<S<EC7K R)*[; K#<LC'FC P## 6K#<6<=#BE$'F6NN<S<E C7K 6K#<*[; NC#B6;#B7$ 5'$=#^;#EGB6

HMS Teknisk Komité Hav

HMS Teknisk Komité Hav HMS Teknisk Komité Hav ARBEIDSDOKUMENT Thomas Pindard 1 Contents HMS og Pedagogikk... 4 RISIKOANALYSE modellen til NPF... 6 2 Informasjon... 6 Risiko... 6 Årsaksfaktorer... 7 Konsekvens... 7 Sannsynlighet...

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med NPF 1/15 Innholdsfortegnelse Innhold Introduksjonskurs... 3 Onsdagspadling for nybegynnere... 5 Onsdagspadling... 8 Overnattingstur (2 stjerner)... 10 Overnattingstur

Detaljer

HMS DOKUMENT. TSI Trulle

HMS DOKUMENT. TSI Trulle HMS DOKUMENT TSI Trulle Innholdsfortegnelse Onsdagspadling sommerstid Onsdagspadling vinterstid Introkurs / introdag for nye medlemmer NPF Grunnkurs hav NPF Teknikkurs hav s. 3-4 s. 5-6 s. 7-8 s. 9-10

Detaljer

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

Gradering av turruter til vanns

Gradering av turruter til vanns Gradering av turruter til vanns Turskiltprosjektet: Forord Målet med Turskiltprosjektet er å fremme folkehelse ved å få flere folk ut på tur der de bor og oppholder seg. Turskiltprosjektet (2013 2017)

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Tips for sikker havpadling.

Tips for sikker havpadling. Tips for sikker havpadling. I havpadling får du muligheten til flotte naturopplevelser og samspill med naturen. Fra tid til annen kan det også være ganske spennende. Fokus på sikkerhet er et godt utgangspunkt

Detaljer

Terminliste for KRoP JANUAR. Bassengtrening, søndag 15. januar Kl på Asak Ansvarlig: Terje Kleven

Terminliste for KRoP JANUAR. Bassengtrening, søndag 15. januar Kl på Asak Ansvarlig: Terje Kleven 03.05.17 Terminliste for KRoP - 2017 JANUAR Bassengtrening, søndag 15. januar Kl. 16.00 på Asak Ansvarlig: Terje Kleven Bassengtrening, søndag 12. februar Kl. 16.00 på Asak Ansvarlig: Terje Kleven FEBRUAR

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

Hvordan jobber kommersielle og profesjonelle kajakkbedrifter med sikkerhet i forhold til statlige krav ved sine tjenester?

Hvordan jobber kommersielle og profesjonelle kajakkbedrifter med sikkerhet i forhold til statlige krav ved sine tjenester? Hvordan jobber kommersielle og profesjonelle kajakkbedrifter med sikkerhet i forhold til statlige krav ved sine tjenester? av Kandidatnummer: 3. Liselotte Kahrs Friluftsliv Bachelorstudium ID3-322 12 /

Detaljer

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad THPK s 1. Generelt HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Formål Å beskrive sikkerhetsarbeid og faremomenter i THPK s virksomhet. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små organisasjoner

Detaljer

Hamar ro- og padleklubb- HR. Intern kontroll system. Versjon 2.0 12. mars 2014

Hamar ro- og padleklubb- HR. Intern kontroll system. Versjon 2.0 12. mars 2014 Hamar ro- og padleklubb- HR Intern kontroll system Versjon 2.0 12. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse 2 Innledning og Versjonshistorie 3 Lover og regler som gjelder for HR og mål for

Detaljer

Terminlisten for 2012 Havpadling OKK Versjon 0108

Terminlisten for 2012 Havpadling OKK Versjon 0108 Terminlisten for 2012 Havpadling OKK Versjon 0108 Tidsrom Klubb Arrangement Ansvar Merknader APRIL 2012 8.04. Kajakk a sten Kajakkast en 12.04. OKK HMS - Workshop Christopher Bull 20.4-22.04. OKK Vårsamling

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb

Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelt padlevett:... 2 Generell risikovurdering... 3 Spesiell risikovurdering... 4 Redning... 4 Utstyr...

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 22. april 2013 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system verson 1.2. Revidert januar 2011. Internt kontrolldokument, godkjent av styret i Lillehammer ro og kajakklubb, 6. januar 2011 Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Versjon 1.0, 14. november 2008 Internt kontrolldokument, godkjent av styret i Lillehammer ro og kajakklubb, 17. november 2008 1 av 36 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH

Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH Hamar ro og kajakklubbs rapport om uønsket hendelse eller farlige forhold. Dato: Hav: Flattvann: Bølge: Transport: Leir/camp: Annet: Hendelse Personskade: Tilløp:

Detaljer

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Arendal kajakklubb ønsker å være en klubb som tar vare på sikkerheten til våre medlemmer. Dette bidrar også til en klubb med høy kvalitet

Detaljer

Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI

Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI 1 Innholdsfortegnelse: Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI... 1 Innledning... 2 Lover og regler som gjelder for Padlegruppa...

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med Norges Padleforbund (NPF) 1/22 Innholdsfortegnelse Innhold Generelle krav til all padleaktivitet fra eller med OKK... 3 Introduksjonskurs... 4 Kajakkskolen...

Detaljer

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar 2010 1 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet...

Detaljer

Styremøte 18. mai og 18. juni 2009

Styremøte 18. mai og 18. juni 2009 Styremøte 18. mai og 18. juni 2009 Sted: Hos Lidun i Nordgardsveien 103 på Skjold Tilstede Bente, Lidun, Linn, Ina og Pelle For få oppmøte til å fatte vedtak Referent: Pelle Styremøte 18. juni 2009 Sted:

Detaljer

Vestlofoten Kajakklubb

Vestlofoten Kajakklubb Helse, Miljø og Sikkerhet i Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelle advarsler:... 2 Risikovurdering... 3 Redning... 4 Utstyr... 4 Gjennomgang av klubbens utstyr...

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Januar 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG. EUG nr. 1.16. Kl. 1700-2100

Januar 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG. EUG nr. 1.16. Kl. 1700-2100 Januar 2016 1 2 3 53 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 EG - EP nr. EK nr. EG - EP nr. EK nr. EG - EP nr. EK nr. EUP nr. EG - EP nr. EK nr. EUG nr. EG - EP nr. EK nr. 11 12 13 14 15 16 17 ADR-G nr. ADR-G nr. ADR-G

Detaljer

Tursesongen 2016 - havkajakk

Tursesongen 2016 - havkajakk Tursesongen 2016 - havkajakk Innleiing Havgruppa i Trondhjems kajakklubb (TKK) legg opp til eit breidt og variert turprogram for tursesongen 2016. I år, som i fjor, er turane lagt opp etter kategoriar

Detaljer

FESTIVALPROGRAM - BØLGEFESTIVALEN 2017

FESTIVALPROGRAM - BØLGEFESTIVALEN 2017 FESTIVALPROGRAM - BØLGEFESTIVALEN 2017 Gurvika ved Nevlunghavn Fra 13. til 15. oktober 2017 Velkommen til Bølgefestivalen Eian Fritid har gleden av å ønske alle tur- og havpadleentusiaster velkomne til

Detaljer

Bruk av risikoanalyser i KRIK

Bruk av risikoanalyser i KRIK Bruk av risikoanalyser i KRIK Dette dokumentet er ment som en beskrivelse av Kristen Idrettskontakts (heretter KRIK) bruk av risikoanalyser i sitt arbeid. Målet er å forebygge uønskede hendelser under

Detaljer

Årsmelding BSI Padling 2011

Årsmelding BSI Padling 2011 Årsmelding BSI Padling 2011 Innleiing Styret har i 2011 hatt følgjande samansetjing: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Kursansvarleg: Tur- og materialansvarleg: Informasjonsansvarleg: Naustansvarleg: Varamedlem:

Detaljer

Aktiviteter i 2009. Januar. Februar. Mars. April

Aktiviteter i 2009. Januar. Februar. Mars. April Aktiviteter i 2009 Faste aktiviteter er merket med grå Turer er merket med grønt Kurs er merket med rødt Andre aktiviteter er merket med svart Januar 4. kl. 11 15: Bassengtrening med oppmøte i naustet.

Detaljer

HMS- BOK Stavanger kajakklubb

HMS- BOK Stavanger kajakklubb HMS- BOK Stavanger kajakklubb Stavanger Kajakklubb Vedtatt 7.4.2014 1/17 Innholdsfortegnelse HMS plan Onsdagspadling HMS plan Tur, 2* HMS plan Tur 3* HMS plan Surf og brott Sjekkliste Alarmplan Innledning:

Detaljer

HMS & RISIKOVURDERING 2014

HMS & RISIKOVURDERING 2014 HMS & RISIKOVURDERING 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 3 KATEGORIER... 3 TIDSPLAN... 3 KONKURRANSEREGLER 2014... 4 RISIKOVURDERING... 5 HMS... 5 Deltakerne... 5 Arrangøren... 5 KILDER... 6 Vedlegg

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

TURTILBUD OG ROS ANALYSER

TURTILBUD OG ROS ANALYSER TURTILBUD OG ROS ANALYSER Strøm og korte turer Vinterpadletreffet Innhold Strøm og korte turer Vinterpadletreffet... 1 Områdeoversikt over padleturer... 3 Strømpadling... 4 Kart... 5 Kjørerute... 6 ROS

Detaljer

Protokoll styremøte kl

Protokoll styremøte kl Protokoll styremøte 10.11.15 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen X Vara møter fast: Eli Hereide Ola

Detaljer

Overordnet system for verneutstyr

Overordnet system for verneutstyr Overordnet for v/lars Clausen, Skagerak Energi Energi Norge 30.3.2011 Emner i presentasjonen Litt historikk Typer av Prosedyrer og krav Lessons learned Arbeid i høyden prosjekt Periodisk kontroll av Opplæring

Detaljer

FESTIVALPROGRAM - BØLGEFESTIVALEN 2017

FESTIVALPROGRAM - BØLGEFESTIVALEN 2017 FESTIVALPROGRAM - BØLGEFESTIVALEN 2017 Gurvika ved Nevlunghavn Fra 13. til 15. oktober 2017 Velkommen til Bølgefestivalen Eian Fritid har gleden av å ønske alle tur- og havpadleentusiaster velkomne til

Detaljer

Oslo Elvesportsklubb

Oslo Elvesportsklubb OSLO ELVESPORTSKLUBB HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSPLAN 02 Presisering av klubbens ansvar 2009-09-01 TKM Styreleder Styret 01 Revidert etter kommentarer fra styret 2008-10-06 TKM Styreleder Styret 00 Til godkjenning

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av 2 17.10.2014 NTNU Kartlegging av risikofylt aktivitet Risikovurderin g Nummer Dato HMS-avd.

Detaljer

Risikovurdering klatresamlinger DNT Oslo og Omegn

Risikovurdering klatresamlinger DNT Oslo og Omegn Risikovurdering klatresamlinger DNT Oslo og Omegn Alle koordinatorer plikter å sette seg inn i aktuelle risikomomenter og ulike tiltak for å forhindre disse, samt hvordan forholde seg videre i tilfelle

Detaljer

10.1. Risikovurdering. Kongsvinger Rådhus Rådhusplassen. Side 1 av 9

10.1. Risikovurdering. Kongsvinger Rådhus Rådhusplassen. Side 1 av 9 10.1 Risikovurdering Kongsvinger Rådhus Rådhusplassen Side 1 av 9 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 3. METODE... 3 4. IDENTIFIKASJON AV FAREKILDER OG HANDLINGSPLAN FOR SIKKERHET,

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Risikoledelse i hverdagen mulig eller umulig? Linda Svendsrud Teamleder Rådgivning

Risikoledelse i hverdagen mulig eller umulig? Linda Svendsrud Teamleder Rådgivning Risikoledelse i hverdagen mulig eller umulig? Linda Svendsrud Teamleder Rådgivning Om Ikomm Lillehammer Hamar Askim 85 Ansatte ISO 9001 ISO 27001 30 000 Brukere 500+ Applikasjoner Norge Sverige Finland

Detaljer

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Vi driver med «opplæring» i det daglige, bl.a. gjennom Tarkus, trafikk-uke, og fokusering på trafikk når vi går på

Detaljer

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb Vedtatt på årsmøtet 05.03.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lover og regler som gjelder for TKKK...

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom"

Sluttrapport fra prosjekt Kajakkurs for barn og ungdom Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom" Foto Mari Tefre Bakgrunn: Svalbard Seilforening (SSF) er en forening for seil og kajakkinteresserte fastboende på Svalbard. Foreningen har tradisjonelt

Detaljer

Aktivitetsplan Vinter B Svalbard 2015 / 2016

Aktivitetsplan Vinter B Svalbard 2015 / 2016 Aktivitetsplan Vinter B Svalbard 2015 / 2016 Aktivitetskveldene er hver mandag kl. 19.00, og går over 2-2,5 timer. Alle aktiviteter starter i LRKH sine lokaler i sjøgarasjen. Man kan komme på enkelte kvelder,

Detaljer

Miljøgate Tyristrand sentrum Rv 35

Miljøgate Tyristrand sentrum Rv 35 R a p p o r t Oppdrag: 120540 Miljøgate Tyristrand sentrum Rv 35 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: SVV Dato: 25.03.2011 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Fedad Gonilovic Fag/Fagområde:

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Møte plan. Velkommen det er snart avreise. Kort: Info avreise og huskeliste ref. web info.

Møte plan. Velkommen det er snart avreise. Kort: Info avreise og huskeliste ref. web info. Møte plan Velkommen det er snart avreise Kort: Info avreise og huskeliste ref. web info. Program 1. dag; Møter 7.30, ber om at vi er presis, innlossing. Avreise kl 8.00. Det blir fleire stopp, varm mat

Detaljer

ALUHAK FASADESTILLAS

ALUHAK FASADESTILLAS ALUHAK FASADESTILLAS - alle komponenter aluminium - plattformbredde 68 cm - byggehøyde opp til 52 meter Aluhak Stillas for din sikkerhet. Kjære kunde Katalogen representerer utvalget av produkter i Aluhak

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

TI LTAKSPLAN

TI LTAKSPLAN 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLER OG BARNEHAGER I ALTA KOMMUNE TI LTAKSPLAN 2016-2017 Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 1. juni 2017 2 INNLEDNING Oversikt over planer som er omtalt i denne

Detaljer

VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA

VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA FORMÅL Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner og aktiviteter i UBF sine bygge-

Detaljer

Årsmøte i Kongsberg Padleklubb Kongsberg Svømmehall kl 18:00

Årsmøte i Kongsberg Padleklubb Kongsberg Svømmehall kl 18:00 Årsmøte i Kongsberg Padleklubb 2017 Kongsberg Svømmehall 1.2.17 kl 18:00 Velkommen til Årsmøte Dette dokumentet inneholder nødvendige papirer til årsmøte 2017. Medlemmene bes lese gjennom sakene før årsmøtet

Detaljer

Risikovurdering på topptur Erfaringer fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag

Risikovurdering på topptur Erfaringer fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag Risikovurdering på topptur Erfaringer fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag Christoph Michael Wahl Yngve Antonsen Skredinstruktører i DNT Fjellsport www.toppturmania.blogspot.com lyngsalpen@gmail.com Forebyggende

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

KV-Automatsikringsskap 12-36 moduler, IP 40 Kabelinnføring via metriske svekninger 129-130

KV-Automatsikringsskap 12-36 moduler, IP 40 Kabelinnføring via metriske svekninger 129-130 126 LES LE L S ES Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te T n kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn k isk in in info fo fo form rm rm rm rm rmas as as as as as a jo jo jo jo jo jo j n y

Detaljer

Seilkurs for begynnere- del 4

Seilkurs for begynnere- del 4 Seilkurs for begynnere- del 4 Innhold: Båthåndtering Håndtering av seil Å berge seil Å reve Balanse, logjerrig og avfeldig. Hva skjer hvis du slipper roret under seil? Hvordan driver båten? Håndtering

Detaljer

10.1. Risikovurdering. Scene Rådhusplassen. Side 1 av 8

10.1. Risikovurdering. Scene Rådhusplassen. Side 1 av 8 10.1 Risikovurdering Scene Rådhusplassen Side 1 av 8 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 3. METODE... 3 4. IDENTIFIKASJON AV FAREKILDER OG HANDLINGSPLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ...

Detaljer

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere og STANGENDER Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse og generell informasjon 14.1 GE-E-ES-2RS 14.2 GE-ES-Niro 14.3 GEG-E-ES-2RS 14.4 GEEM-ES-2RS 14.5 GEEW-E-ES 14.6 SA-E-ES-2RS 14.7 SABP-S 14.8 SAJK

Detaljer

Hva er risikovurdering?

Hva er risikovurdering? DLE-konferansen 2011 Color Fantasy 13.-15. september Hva er risikovurdering? Sjefingeniør Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg 1 Risiko 2 Hva er egentlig risiko? Risiko kan defineres som den fare eller

Detaljer

Protokoll fra styremøte kl Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde

Protokoll fra styremøte kl Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde Protokoll fra styremøte 09.06.15 kl 19.00 22.00 Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Vika Sak 15-15/16 Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader

Detaljer

Bruk av risikoverktøy i byggeprosjekter, eksempel Strindheimstunnelen

Bruk av risikoverktøy i byggeprosjekter, eksempel Strindheimstunnelen Bruk av risikoverktøy i byggeprosjekter, eksempel Strindheimstunnelen BegrensSkade fagdag 26.november 2015 Bjørn Kalsnes, NGI, DP 5 leder Torgeir Haugen, NCC 2015-11-26 BS fagdag 1 Innhold Hva er risiko?

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Boliger Kvartal 13 - Hamar

Boliger Kvartal 13 - Hamar Boliger Kvartal 13 - Hamar Rapport - ROS Analyse Tiltakshaver: Storhamargata 43 AS Prosjektledelse: DRIV Prosjektstyring AS Konsulenter: Studio NSW AS MjøsConsult AS Technoteam Prosjekt AS Norconsult AS

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

OSLO KAJAKKLUBB. OL mester Eirik Verås Larsen leder an i Oslo Surfski Challenge 2012

OSLO KAJAKKLUBB. OL mester Eirik Verås Larsen leder an i Oslo Surfski Challenge 2012 OSLO KAJAKKLUBB OL mester Eirik Verås Larsen leder an i Oslo Surfski Challenge 2012 ÅRSRAPPORT FRA STYRET 2012 1 Innhold 1. Styre og tillitsvalgte. S. 3 2. Hovedpunkter. S. 4 3. Møtevirksomhet. S. 5 4.

Detaljer

Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009

Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009 Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009 Styrets sammensetning Leder: Ane B. Haugland Nestleder: Knut Sørby Styremedlemmer: Ulf Pedersen (kasserer), Elin Gudmundsen (sekretær), Joachim Kjesbu, Terje

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft - eksempler betongbjelker INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft 1.1. Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 1.2. Dimensjonering mot skjærbrudd 2.

Detaljer

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie.

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie. 6.:6-i:" t"c... I 43:ostorebrand Prcgnose for pensjcnsprerni,- 2013 Vikna Kommune Her er prognose for premie for offentlig tjenestepensjon for 2013. To prognoser avhengig av lønnsvekst og grunnbeløp Lønn

Detaljer

Forslag til endringer etter gjennomgang

Forslag til endringer etter gjennomgang Forslag til endringer etter gjennomgang 1.0 Speiling av prosedyrer:... 2 2.0 Avviksbehandling:... 2 3.0 Vernerunde:... 3 4.0 Legg inn bruker:... 4 5.0 Opprett ny kunde:... 5 6.0 Styrende dokumenter:...

Detaljer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC MOUNTING INSTRUCTION 2013-02-14 38-216403c NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET Oktober 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Norges Padleforbunds visjon og virksomhet... 3 2 Organisasjon og oppgavefordeling... 4 2.1 Organisasjon... 4 2.2 Oppgavefordeling... 4 3 Prioriterte mål... 6 3.1 Bidra

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Anders Vinjar - kasserer 27. februar 2014 Innhold 1 Resultat for perioden 01. jan. 2013 til 31. des. 2013 1 2 Balanse pr. 31. des. 2013 3 3 Noter til regnskapet 4

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon Møtedato: 19.05.2014 Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Per-Endre Bjørnevik, leder

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO 2010 Alle padleinteresserte kan finne sin plass i Arendal Kajakklubb. Dette gjelder både turpadlere, mosjonister og konkurransepadlere.vær aktiv i klubben, delta i det sosiale, få fine naturopplevelser

Detaljer

RISIKOVURDERING Trondheim Trafikkstasjon SHA OG YTRE MILJØ M3 VEDLEGG 1

RISIKOVURDERING Trondheim Trafikkstasjon SHA OG YTRE MILJØ M3 VEDLEGG 1 RISIKOVURDERING VEDLEGG 1 Dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner i bygge- og anleggsprosjekter. Risikoanalysen skal følges

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester Veiledning Temaveiledning i risikoanalyse For risikofylte forbrukertjenester Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-102-3 Grafisk produksjon: Capella Media

Detaljer

Hva er lykke for deg?

Hva er lykke for deg? Hva er lykke for deg? Jeg blir glad når andre blir glad Et liv uten penger Lykke er livet Kattene mine! Familie, frihet, helse å være ute i naturen grønn mose, lyden av rennende vann og rasling av bladverk

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER Obligatorisk bekledning ved aksjoner: 1. Gul synlighetsvest (T-skjortemodell), jakke eller overall 2. Sort NRO hundeførervest (innhold,

Detaljer

Veiledning for leie av kajakk

Veiledning for leie av kajakk Veiledning for leie av kajakk Kajakker kan leies av medlemmer i Gyldenløve Kakjakklubb og deltakere på kurs i regi av klubben (Eian Fritid AS). For å kunne bli medlem i Gyldenløve Kajakklubb må du være

Detaljer

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO 2014 Alle padleinteresserte kan finne sin plass i Arendal Kajakklubb. Dette gjelder både turpadlere, mosjonister og konkurransepadlere.vær aktiv i klubben, delta i det sosiale, få fine naturopplevelser

Detaljer

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Leif Inge Magnussen Stipendiat NIH Norges Padleforbund Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser Geir Skyvulstad, Hydro Energi Kraftproduksjon 21.10.2008 (1) 2008-11-05 Kort presentasjon av meg selv: - Geir Skyvulstad - vært ansatt i Hydro i 33 år - arbeidet med HMS på siden 1984 - arbeider nå som

Detaljer

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN COWI AS Haugåsstubben 3 4016 Stavanger Telefon 02694 wwwcowino IVAR IKS Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN Prosjektnr: A011300 Versjon: 1 Utgivelsesdato: 25012014 Utarbeidet: Trygve A Lende

Detaljer