Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet"

Transkript

1 Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 22. april 2013

2 Innhold 1. Innledning Lover og regler som gjelder for NKK Mål for helse, miljø og sikkerhet NKKs organisasjon Leder Nestleder Materialforvalter Turgruppeleder Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge skader på personer og skade på miljøet Kajakker og utsyr Klubbtur Gruppe på tur Alene på tur Risikovurdering Utstyr som bør være med når man padler Førstehjelp: Gjennomgåelse av utstyr NKKs kurs Introduksjonskurs Grunnkurs Aktsomhets- områder/ perioder Rapportering av uønskede hendelser (RUH) Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen...10

3 1. Innledning Nesodden kajakklubb, NKK, ble stiftet 28.februar 2005 og er medlem av Norges Padleforbund, NPF. NKK er en havpadleklubb og klubbens formål er tur- og mosjonspadling. NKK tilbyr medlemmene kurs, med basis i egne instruktører, i sikkerhet og padleteknikker. Alle som skal benytte NKKs kajakker skal ha introkurs fra NKK eller en annen klubb eller kursarrangør som tilbyr introkurs i tråd med NPFs retningslinjer. NKKs styre pålegger klubben å redusere faren for uønskede hendelser. Et viktig virkemiddel er kartlegging og vurdering av risikofaktorene innen våre aktivitetsområder og definering av korrigerende tiltak. Et viktig element i arbeidet er dette dokumentet som underlag for klubbens arbeid innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), som er pålagt gjennom Internkontrollforskriften (se lover og regler som gjelder for NKK). Dette dokumentet skal være tilgjengelig for alle klubbens medlemmer, og må være godt kjent av alle som har verv eller andre ansvarsforhold i NKK. Medlemmene skal også gjøre seg kjent med HMS-dokumentet. Synspunkter på innholdet i dette dokumentet rettes til NKKs styre og mottas med takk. Dette er et dynamisk dokument, gjenstand for løpende innspill, vurdering og bearbeiding. 2. Lover og regler som gjelder for NKK Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet 1. Vi skal gjennom god planlegging og risikovurderinger sørge for at all padling foregår med så høy grad av sikkerhet som mulig. 2. Ved systematisk opplæring av våre medlemmer vil vi arbeide for å skape høy grad av bevissthet om miljø og sikkerhet. 3. Sikkerhet skal alltid være første prioritet. 4. Vi forplikter oss til ikke å skape negative virkninger og forstyrrelser på miljø som følge av vår aktivitet. 5. Vi skal føye oss etter lokale normer og regler for ferdsel i naturen. 6. Vi skal ikke forsøple naturen i forbindelse med våre aktiviteter.

4 7. Vi skal aktivt søke informasjon om uønskede hendelser/ulykker i vår egen klubb og fra padlemiljøet ellers, og bruke denne informasjonen til å forbedre sikkerheten i NKK. 8. Vi har alle felles ansvar for egen og andres sikkerhet. På tur skal vi ta vare på hverandre og på det ytre miljø. 4. NKKs organisasjon Ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet er fordelt på denne måten: 4.1. Leder Overordet ansvar for at hvert styremedlem og ansvarshavende utfører sine HMS oppgaver og at intern kontroll systemet etterleves. Ansvar for å følge opp og vedlikeholde internkontrollsystemet. Herunder ligger systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Nestleder Assisterer leder og fungerer som leder ved leders fravær Materialforvalter(e) Skal påse at klubbens utstyr fungerer etter hensikten og at det ikke er mangler eller feil som kan føre til skader eller ulykker Turgruppeleder Skal aktivt bidra til at klubbturene blir planlagt og gjennomført på en sikker måte. Ansvar for å legge ut informasjon om turer i klubbregi på hjemmesidene. Informasjonen skal være tilstrekkelig til at medlemmene selv kan vurdere om de har og nok ferdigheter til å delta Kursleder Skal ha oversikt over og ansvar for klubbens kursvirksomhet. Skal aktivt bidra til at kurs i regi av NKK blir planlagt og gjennomført på en sikker måte.

5 5. Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge skader på personer og skade på miljøet 5.1. Kajakker og utsyr Kubbens kajakker skal ha vanntette skott. Grunnen til det er at de redningsteknikkene NKK bruker, forutsetter at kajakkene har vanntette skott. Det skal alltid benyttes padlevest Klubbtur Med klubbtur menes: Turer, faste padledager og annen aktivitet som er planlagt gjennom klubbens organisasjon og lagt ut på klubbens hjemmeside (www.nesoddenkajakklubb.no). På klubbturer skal det være en turleder. Turleder og turdeltakeres ansvar og oppgaver Turdeltaker 1. Skal følge anvisninger fra turleder 2. Skal melde fra til turleder ved vanskeligheter. Kunnskap: Skal ha våttkort med introduksjonskurs hav eller høyere Turleder 1. Planlegge og gjennomføre tur 2. Ivareta sikker padling 3. Vurdere padleforhold 4. Veilede deltagere etter behov. Kunnskap: Skal kunne egenredning og kameratredning Utstyr: Årepose og pumpe Mobiltelefon Førstehjelpsutstyr Ekstra åre Slepetau Ved krevende turer kan det settes høyere krav til kunnskap og ferdighet, dette skal da fremgå av invitasjon eller opplysninger om den enkelte turen.

6 5.3. Gruppe på tur Med gruppe på tur menes: Turer som er avtalt mellom utøvere via klubbens nettverk regnes som utenfor klubbregi. Dette vil være en privat tur og ansvaret ligger således på deltakerne. Gruppen skal samlet påse at alle er fortrolig med vanskelighetsgrad Ved kryssing av skipsled, eller områder med mye fritidsbåt trafikk skal det padles tett samlet i gruppe Alene på tur Klubbens utstyr er også tilgjengelig for padling alene. Følgende retningslinjer gjelder: Er vanntemperaturen lavere enn 15 grader må man ha på våtdrakt eller tørrdrakt. Kunnskap / ferdighetsnivå Introduksjonskurs Grunnkurs, kan gjennomføre egenredning Padling skal foregå nær land Vurderer selv sikkerheten 6. Risikovurdering Moment Risiko Tiltak Nedkjøling Nedkjøling (hypotermi) er et vesentlig (hypotermi) risikomoment ved padling i Norge. Kulde svekker padlerens styrke og evne til å bedømme situasjoner fornuftig. Ukontrollert skjelving, redusert styrke, problemer med koordinasjon, problemer med å snakke eller apati, indikerer at personen er så sterkt nedkjølt at det er nødvendig å sette i verk relevante tiltak. Bekledning tilpasset temperaturen i vannet er essensielt for å forebygge hypotermi. Tørrdrakt eller våtdrakt, ullundertøy, neoprensko, neoprenhansker og neoprenhette er ofte nødvendig. I tillegg bør du ha ekstra tøy i vanntett pose. Dersom en padler er nedkjølt bør vedkommende komme i le, få på seg tørre klær, aktiviseres eller tilføres varme fra bål, kroppskontakt eller andre varmekilder. Unngå å padle i større bølger enn du kan mestre. Holde deg nær land hvis dette ikke er mulig. Vind øker faren for en velt og kan være direkte årsak til nedkjøling. Ikke komme seg ut av båten Annen båttrafikk Både erfarne og uerfarne padlere kan få problemer med å komme seg ut av kajakken. Annen båttrafikk kan representere fare for kollisjon. Instruktør/veileder/ansvarlig bør sørge for at alle vet hvordan man kommer seg ut av kajakken. Informer om at hanken på trekket skal være utenfor trekket og at man unngår skolisser og annet som kan henge seg fast i pedaler og lignende. Hold god avstand til annen

7 Moment Risiko Tiltak båttrafikk Vær alltid på utkikk etter båter som kan komme til å representere en fare Bruk alltid lanterner på alle båter i skumring og i mørke På tur med uerfarne padlere 1. Padler går rundt. Rutiner for velt gås gjennom før vi starter turen. 2. Spredning av gruppen For å unngå spredning av gruppen, har vi en erfaren padler foran og en bak som sørger for at gruppen holder seg samlet Instruksjon om dette gis før turen starter. 3. Angstanfall. Pga av at vi kan ha med usikre padlere å gjøre, skal turledere være obs på at en hendelse under turen kan føre til angst blant de andre deltagerne. Hvis det skulle skje f. eks en velt, danner man «flåte» med to eller flere kajakker. Løfta åra i været er signal på at man trenger hjelp. Dette instrueres om på forhånd og man trener på å danne flåte før turen starter. Som ekstra sikkerhet bør det være to erfarne padlere pr. 8 deltagere. 7. Utstyr som bør være med når man padler Pumpe Nødvendig for å lense kajakken etter for eksempel en velt. Redningsvest Godkjent padlevest Årepose Åreposen er viktig særlig dersom man padler alene. Åreposen brukes som hjelp til egenredning. Åreline For å hindre at åren forsvinner er det nødvendig å bruke åreline.

8 Reserveåre Uten åre er en avhengig av å bli tauet. Taueline Det er en fordel å ha med taueline når en gruppe drar på tur, og den som har den med må vite hvordan den skal brukes. Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr for å kunne behandle eventuelle skader under padling. En gruppe på tur må kunne disponere plaster, sportstape, saks, bandasje, enkeltmannspakke, trekanttørkle og gasbind. Må pakkes i tørrpose. 8. Førstehjelp: NKK oppfordrer, uavhengig av vanskelighetsgrad, padlere til å sette seg inn i førstehjelpteknikker ved drukning (HRL), nedkjøling (hypotermi) og ved vanlige skader (kutt, hjernerystelse, brudd, forstuinger og skader av ledd). 9. Gjennomgåelse av utstyr Alt utstyr skal kontrolleres med hensyn til sikkerhet to ganger i året. Utstyrsliste skal være tilgjengelig, kontrollpunkter skal identifiseres og krysses av. Listen legges bakerst i en eventuell utstyrs perm, eller gjøres tilgjengelig på annen måte. Etablert merkesystem for utstyr gjennomføres. NKK har som målsetting, til enhver tid, å ha system for reparasjon/erstatning av klubbens utstyr. 10. NKKs kurs Deltaker Kursleder Værforhold Over 15 år og svømmedyktig (må kunne svømme 200 m) Må tilfredsstille Norges padlerforbunds krav Kursleder vurderer om kurset ev må avlyses på grunn av mye vind eller andre problematiske værforhold Introduksjonskurs Padleteknikk Løfte, bære og sjøsette kajakk. Padle forover med rett kurs. Stoppe. Svinge kajakken begge veier. Bakoverpadling. Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet. Ilandstigning Sittestilling og god padleteknikk

9 Informasjon om klubben Bruk av klubbens utstyr Klubbens HMS Farlige områder Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling. Kjennskap til lokale padleforhold. Organisasjon og struktur Nøkler og regler Hovedpunktene i klubbens HMS og HMSplanen deles ut. Introduksjon til kart og aktsomhetsområder Grunnkurs Padleteknikk Informasjon om klubben Bruk av klubbens utstyr Klubbens HMS Farlige områder Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken Effektiv fremoverpadling Bakoverpadling og stopp. Sideveis forflytning av kajakken. Lavt støttetak. Styretak (bak). Sving (sveipetak og styretak). Ilandstigning. Sikring av kajakk etter ilandstigning Redningsteknikker Skadeforebygging Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap Generelt om friluftsliv og Allemannsretten Sporløs ferdsel Organisasjon og struktur Nøkler og regler Hovedpunktene i klubbens HMS og HMSplanen deles ut. Introduksjon til kart og aktsomhetsområder 11. Aktsomhets- områder/ perioder Aktsomhetsområde Årsak Oksval småbåthavn Mange lystbåter Padle i samlet gruppe. Vær oppmerksom på annen båttrafikk Tangen brygge Nyttetrafikk (Nesoddbåtene) Steilene område Regattaseiling Fagerstrand småbåthavn Mange lystbåter Skipsleden vest av Nesodden Nyttetrafikk, store båter som kommer raskt og har begrenset mulighet til å stanse eller styre utenom. Mellom Langøyene og Rambergøya (mange tror det er Gressholmen) Lastebåter går her til og fra Sjursøya Rett nord for Hovedøya Store passasjerbåter kommer her tett opp til Hovedøya.

10 Aktsomhetsområde Alle øyene i Bunnefjorden Årsak Det kan skifte veldig fort fra nesten vindstille til vind med bølger som er så store at det kan være vanskelig å komme tilbake til Oksvald brygge Sjekk værmelding spesielt vind før du drar ut Aktsomhetsperiode Årsak Oktober - april Lav vanntemperatur Bruk våtdrakt eller tørrdrakt med ull under. Oktober - april Tidlig skumring andre fartøyer Bruk lanterne. kan ha vanskelig for å se deg. Hold deg helst langs land Hold gruppen samlet hvis dere er flere. 12. Rapportering av uønskede hendelser (RUH) Uønskede hendelser/ulykker skal rapporters på episodeskjema fra NPF og tas opp på styremøte og årsmøte for erfaringsoverføring. Episodeskjema fra NPF er tilgjengelig på NKKs nettsider. 13. Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen Styret i NKK v/leder skal gjennomgå dette dokumentet en gang per år, for å sikre at det er oppdatert, relevant for aktiviteten, og at målene som er satt for dokumentet oppfylles. Hensikten er å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt. De pliktene dokumentet stiller til styremedlemmer og/eller ansvarshavende skal i denne anledning ettersees.

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar 2010 1 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet...

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av

Detaljer

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad THPK s 1. Generelt HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Formål Å beskrive sikkerhetsarbeid og faremomenter i THPK s virksomhet. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små organisasjoner

Detaljer

HMS & RISIKOVURDERING 2014

HMS & RISIKOVURDERING 2014 HMS & RISIKOVURDERING 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 3 KATEGORIER... 3 TIDSPLAN... 3 KONKURRANSEREGLER 2014... 4 RISIKOVURDERING... 5 HMS... 5 Deltakerne... 5 Arrangøren... 5 KILDER... 6 Vedlegg

Detaljer

Tips for sikker havpadling.

Tips for sikker havpadling. Tips for sikker havpadling. I havpadling får du muligheten til flotte naturopplevelser og samspill med naturen. Fra tid til annen kan det også være ganske spennende. Fokus på sikkerhet er et godt utgangspunkt

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

HMS DOKUMENT. TSI Trulle

HMS DOKUMENT. TSI Trulle HMS DOKUMENT TSI Trulle Innholdsfortegnelse Onsdagspadling sommerstid Onsdagspadling vinterstid Introkurs / introdag for nye medlemmer NPF Grunnkurs hav NPF Teknikkurs hav s. 3-4 s. 5-6 s. 7-8 s. 9-10

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

Barn, vann og sikkerhet

Barn, vann og sikkerhet Barn, vann og sikkerhet Råd og tips om sikkerhet ved vann til ledere og ansatte med ansvar for barn Skrevet av Drukningsforebyggende råd i samarbeid med: Drukningsforebyggende råd/skadeforebyggende forum

Detaljer

RÅD OG TIPS TIL. kajakk- og kanopadlere

RÅD OG TIPS TIL. kajakk- og kanopadlere RÅD OG TIPS TIL kajakk- og kanopadlere Innhold Råd til kajakk- og kanopadlere 3 Råd til andre båtførere 4 Valg av utstyr 5 Båttyper for turbruk 5 Valg av kajakk med åre 5 Valg av kano med åre 7 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:...feil! Bokmerke er ikke definert. Ledelsens mål for klubbens

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. 6. februar 2013 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum.

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. 6. februar 2013 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum. NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT 6. februar 2013 Norsk Fjellsportforum www.fjellsportforum.no Det skal ikke kopieres fra denne publikasjonen uten etter tillatelse

Detaljer

Høgskolen i Telemark. HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark INNHOLD. Institutt for idrett og friluftsliv

Høgskolen i Telemark. HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark INNHOLD. Institutt for idrett og friluftsliv Høgskolen i Telemark Institutt for idrett og friluftsliv HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark AV ANDRÉ HORGEN, 19.12.2011 INNHOLD 1.0 Innledning s. 2 1.1. Tur etter evne s. 3 2.0.

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum.

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum. NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT Desember 2011 Norsk Fjellsportforum www.fjellsportforum.no Det skal ikke kopieres fra denne publikasjonen uten etter tillatelse

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Holmestrand dykkeklubb 2 Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

NKF Kursmal klatreleder inne

NKF Kursmal klatreleder inne NKF Kursmal klatreleder inne 2014-25- 02 Mål for kurset Norges klatreforbund utdanner klatreleder inne for å sikre at grunnkurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Etter kurset skal deltagerne ha

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 11 Inn på tunet Innledning Systemet for sikkerhet og kvalitet i Inn på tunet-virksomheter består av to deler: I Veileder og sjekkliste egenrevisjon

Detaljer

HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund

HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund Målet med denne HMS-prosedyren er at den skal bidra til å redusere ulykkesrisikoen under aktiviteter og arrangementer. Den skal være et redskap for

Detaljer

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker Internkontrollmanual for Arendal Undervannsklubb Innholdsfortegnelse Kilder for annen informasjon relatert til IK-systemet... 4 Styrets mål for sikkerhet i Arendal Undervannsklubb... 5 Organisering, myndighet

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer