HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb"

Transkript

1 HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar

2 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet... 5 Systematisk gjennomgang... 6 Virksomhetens organisasjon... 7 Risikoanalyse for elvepadling... 8 Sikkerhetsrisiko... 8 Padling i klubbregi Utstyr og kajakk Rapportering av uønskede hendelser Vedlegg 1: Skjema for uønskede hendelser

3 Innledning Elvepadling er en spennende, morsom og allsidig aktivitet. Antallet aktive elvepadlere i NPK øker og klubben har derfor et ansvar når det gjelder å vise gode holdninger og påse at all aktivitet i klubbregi skjer på en sikker og forsvarlig måte. Som et resultat av HMS arbeid laget padlegruppa i NTNUI i 2005 et sikkerhetsdokument. OSI elvepadling har oppdatert dette for sin bruk og Notodden Padleklubb har brukt denne som utgangspunkt for egen HMS plan da størsteparten av dokumentet har en direkte sammenheng med den aktiviteten NPK bedriver innenfor feltet elvepadling. NPK har liten erfaring med elvepadling, men vi har opprettet et samlende dokument som beskriver klubbens retningslinjer og rutiner rundt elvepadling. Dette dokumentet skal være tilgjengelig for alle klubbens medlemmer, og det skal være lest av alle som har styreverv eller andre ansvarsroller i klubben (hovedsakelig veiledere, instruktører og aktivitetsledere) og alle medlemmer. Dokumentet skal gjennomgås en gang i året, samt vurderes og oppdateres ved behov. Alle kommentarer eller forslag til endringer kan rettes til leder elv eller klubbens styre, og vil bli mottatt med takk. OSI elvepadling har åpnet for fri bruk av dokumentet noe NPK er svært taknemlig for. Dokumentet er utarbeidet av styret i NPK 2009 med innspill fra elvepadlere i klubben og miljøet rundt. Dokumentet blevgodkjent første gang på generalforsamlingen for Notodden Padleklubb i 2010 og gjøres gjeldende fra da. 3

4 Relevante lover og regler FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) FOR Forskrift om sikkerheten ved rafting LOV nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 4

5 Mål for helse, miljø og sikkerhet Padleklubbens mål for helse, miljø og sikkerhet er null skade. Dette gjelder både på miljø og padlernes fysiske og mentale helse. Vi skal gjennom god planlegging og risikovurderinger sørg for at padling i elv foregår med så høy grad av sikkerhet som mulig. Padling, og spesielt elvepadling, er en risikosport og faren for at noe kan skje er alltid til stede. Høy risiko krever høye sikkerhetstiltak. Sikker elvepadling handler om erfaring, ferdigheter, kjennskap til utstyr og elv, og gjennomføring av forebyggende tiltak. Ved systematisk opplæring av våre medlemmer vil vi arbeide for å skape høy grad av bevissthet vedrørende helse, miljø og sikkerhet i elvepadling. Sikkerhet skal alltid være første prioritet. Vi forplikter oss til å ikke skape negative virkninger og forstyrrelser på miljø som følge av vår aktivitet. Vi skal føye oss etter lokale normer og regler for vår ferdsel i naturen. Vi skal ikke forsøple naturen i forbindelse med våre aktiviteter. Vi skal aktivt søke informasjon om hendelser og lærdom fra andre padlemiljøer for å lære av disse. For å gjennomføre nevnte punkter tar vi også utgangspunkt i NPF (Norges Padleforbund) sin kursstige og våttkort. Alle har vi ansvar for å sikre at våre medlemmer ivaretar sikkerheten, tar vare på hverandre og på miljøet. 5

6 Systematisk gjennomgang HMS-dokumentet må gjennomgås systematisk for at den skal fungere som forutsatt. Hvis dette dokumentet skal ha noe hensikt er det essensielt at det brukes aktivt. Det må derfor leses kritisk av alle med verv og ansvarsroller i klubben, og det må oppdateres jevnlig slik at informasjonen er korrekt. Kontaktperson elv og aktive elvepadlere skal årlig gjennomgå rapporten systematisk og eventuelle tillegg gjøres fortløpende. Endringer tas til styret i NPK og godkjennes der for bruk ut året. Klubbens styre har mandat til å endre på dokumentet. Ved større endringer i dokumentet skal dette være egen informasjonssak på neste generalforsamling. Alle medlemmer oppfordres også til å lese dokumentet nøye og komme med innspill fortløpende hvis noe av interesse skulle komme opp. Hele eller aktuelle deler av HMS-dokumentet bør også gjennomgås på Sikkerhetskurset for å gjøre deltagerne kjent med viktige sikkerhetsrutiner i klubben. 6

7 Virksomhetens organisasjon Ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt på denne måten: Leder NPK + styret Valgt av klubbens generalforsamling. Leder med styret er øverste ansvarlig for ALL aktivitet i klubbens regi. Kontaktperson Elv Valgt av klubbens generalforsamling som leder for klubbens elve aktivitet og er styremedlem. Aktivitetsledere / Veiledere Godkjente instruktører ihht NPF s våttkortstige og er som oftest utnevnt som ledere for et spesifikt arrangement. Aktivitetens leder er eneveldende og har sin rett til å avlyse, endre eller bortvise deltakere om klubbens regler eller sikkerhetshensyn tilsier dette. 7

8 Risikoanalyse for elvepadling Nedenfor presenteres noen grunnregler for padling i elv. Grunnreglene er knyttet til sikker padling i elv og må ikke oppfattes som absolutte regler. For å ivareta sikkerheten under padling er ferdigheter og vurderingsevne viktigere enn å følge absolutte regler. Klubbens kurs og treninger tar sikte på å trene medlemmenes ferdigheter og vurderingsevner på elv. Padling i elv forutsetter at padleren kan svømme, og er komfortabel med å være i vannet. Padling i stryk forutsetter at nødvendig opplæring er gjennomgått (Nybegynnerkurs eller tilsvarende). Padlere på begynnernivå må alltid være sammen med erfarne padlere på elva. Ha alltid med nødvendig sikkerhetsutstyr; kasteline, førstehjelpsutstyr, slynger, karabiner, splittåre, etc. Organiser gruppa på en måte som ivaretar sikkerheten til hvert enkelt medlem i gruppa og gruppa som helhet. Synfar uoversiktlige stryk. Padle ikke over evne. Sikkerhetsrisiko Elva og dens karatkerer Moment Risiko Tiltak Nedkjøling Nedkjøling (hypotermi) er et Bekledning tilpasset (hypotermi) vesentlig risikomoment ved padling i Norge, grunnet kaldt vær og vann, temperaturen i vannet er essensielt for å forebygge selv om sommeren Kulde svekker hypotermi. Våtdrakt, padlerens styrke og evne til å ullundertøy, tørrtopp, bedømme situasjoner fornuftig. våtsko, neoprenhansker og Dersom en person eksponeres for neoprenhette er ofte kulde over et lengre tidsrom; nødvendig. I tillegg kan det indikerer ukontrollert skjelving, være lurt å ha med litt redusert styrke, problemer med ekstra tøy i en tørrpose. koordinasjon, problemer med å Dersom en padler er snakke eller apati, at personen er nedkjølt bør vedkommende nedkjølt. få på seg mer klær, aktiviseres eller tilføres varme fra bål, kroppskontakt eller andre varmekilder. Vannføring Vannføring (vannpress) bør vurderes før hver padletur. Høy vannføring og vannpress er ikke nødvendigvis et faremoment. Flere Det er viktig å innhente informasjon om vannstand fra vannmåler før padleturen og vurdere dette 8

9 Underspylinger Blokkeringer av elvene i Norge er avhengig av flom for å kunne padles. Imidlertid kan for høy vannføring skape formasjoner som kan utgjøre en risiko, samtidig som det stiller høyere krav til padlerens vurderingsevne på elva. Underspylinger skapes når vannet i elva strømmer inn under stein eller fjell med overheng. I de tilfellene der svømmere kan bli sittende fast under vann, utgjør underspylte steiner og fjell et risikomoment. Blokkeringer er en fellesbetegnelse for hindringer i elva. Den mest vanlige formen for blokkeringer er steinblokker. Blokkeringer utgjør nødvendigvis ikke en sikkerhetsrisiko. I tillegg til steinblokker kan blokkeringer være trær, wire, stolper/ pæler og brukar. Momentene utgjør en risiko i de tilfellene det er fare for at båten eller svømmer kan kile seg fast, at blokkeringen er underspylt, eller at enten svømmer eller båten kan bli presset mot blokkeringen. opp mot tidligere erfaringer til gjeldende elv. Ved økt risiko knyttet til vannføring bør det foretaes en vurdering om turen skal gjennomføres, eventuelt om krav til deltakernes ferdighetsnivå skal høynes. Vurdere om det skal bæres rundt hvis mulig. Vurdere om det skal bæres rundt hvis mulig. Valser Valser oppstår når vann faller over en hindring og det skapes tilbakeskyll i bunnen av vannfallet. Ikke alle valser utgjør et faremoment - rodeopadling foregår ofte i valser, der utfordringen består i å ta horisontale og vertikale triks i valsa. Valser er kun farlige i de tilfellene de har nok kraft til å holde en svømmer. Farlige valser karakteriseres ofte ved at de har kraftige tilbakeskyll eller at strømmen trekker svømmeren mot midten av valsa. Fall og sklier Både valser, blokkeringer og underspylinger kan forekomme i Kraftverk demninger og tilknytning til fall og sklier. Kraftverk og demninger skaper ofte faremomenter i elva. Uavhengig av Gjennom erfaring lærer man seg å skille mellom farlige og ufarlige valser. Padlere som ikke har denne erfaringen bør styre unna kraftige valser. Vurdere om det skal bæres rundt hvis mulig. Vurdere om det skal bæres rundt hvis mulig. Man bør utvise stor forsiktighet i forhold til 9

10 Avstand assistanse/varsling høyde skaper demninger rette valser som ofte ikke har noen utgang. Inntak av vann til turbinene utgjør et annet faremoment tilknyttet kraftverk. Den eneste måten å svømme ut av slike valser, er å svømme under tilbakeskyllet. Avstand til varsling og hjelp, tilgjengelighet i tilfelle ulykker er viktige faktorer ved elvepadling. demninger og kraftverk. Vurdere om det skal bæres rundt hvis mulig, ofte bæres det rundt slike punkter. Dette er viktig å vurdere hvor risikovillige turleder/deltakere bør være. Ved vanskelig tilgjengelig område bør det vurderes nøye om turen skal gjennomføres. Risiko bæringer Svømming i elv ved Ikke komme seg ut av båten Ofte er transport av personer og utstyr langs elvebredden nødvendig, enten i sammenheng med bæringer rundt punkter eller for å starte/avslutte turen. Dette kan medføre risiko for fall og utstyrsfall. Svømming i elv er forbundet med risiko, det kan medføre nedkjøling, drukning og fysiske slagskader. Uerfarne padlere kan få problemer med å komme seg ut av kajakk. Utøvere bør sikre seg og utstyr på tilstrekkelig måte ved bæringer. Tilstrekkelig kunnskap om taubruk er viktig. Sikre at alle deltakerne på turene kan riktig svømmeteknikk for elv, og er fortrolig med vann. Bruk av vest, hjelm og våtdrakt reduserer faremomentene. Unngå å sette ned føttene på bunnen av vann i bevegelse. Instruktør/veileder/ansvarlig bør sørge for at alle vet hvordan man kommer seg ut, kontroll på at hempa på trekker er tilgjengelig. Kameratsjekk gjøres før og under padling! Miljørisiko Moment Risiko Tiltak Gyrodactilus Salaris Spredning av Gyrodactilus Informere medlemmer om faren for spredning og hvor smitten finnes, samt desinfisere utstyr etter kontakt med infisert vassdrag. Forsøpling Ta med søppel hjem. Andre Utvise forsiktighet ved 10

11 miljøskader ferdsel i naturen. Metode for risikoanalyse ved turer i klubbregi: Risikovurdering for norsk elvepadling Risikovurdering for norsk elvepadling. Momentene overfor kategoriseres i tre kategorier; grønn, gul og rød. Disse vurderes i forhold til konsekvens og sannsynlighet for at uønskede hendelser skal skje. Det er viktig å innarbeide risikoanalysemodellen i sine sikkerhetsrutiner slik at man enkelt og raskt får oversikt over risikofaktorer både før og underveis i padleturen. Risikofaktorene bør fortløpende vurderes og tiltak iverksettes om nødvendig for å senke risikoen. Vi anbefaler også å bruke risikoanalysemodellen også på turer som ikke arrangeres av Notodden Padleklubb. Sikkerhetsutstyr Utstyr er med på å bestemme hvilke sikkerhetstiltak som teknisk sett kan gjennomføres ved padling i elv. Uavhengig av vanskelighetsgrad på elva som skal padles, skal følgende sikkerhetsutstyr benyttes: Hjelm Hjelm som er laget for elvepadling. Hjelmen bør sitte godt på hodet, være godt polstret på innsiden og beskytte vitale deler av hodet. Med vitale deler av hodet menes tinning, øre-regionen, pannen og bakhodet. Kasteline Kasteline for å kunne redde svømmere fra land. Lina bør være minimum 15 meter lang, og kan med fordel være på 18 eller 20 meter. Liner på 25 meter er ofte for lang til å få til gode kast. Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr for å kunne behandle eventuelle skader under padling. Du bør ha med plaster, sportstape, saks, bandasje, enkeltmannspakke, trekanttørkle og gasbind. Må pakkes i tørrpose. Vurder redningsfolie/fjellduk e.l. Annet sikkerhetsutstyr Redningsvest I elver som har momenter med høy konsekvensfaktor er ofte mer sikkerhetsutstyr nødvendig, som for eksempel karabinkroker, slynger, trinser og årekrok. Det er essensielt at den enkelte elvepadler er kompetent til å bruke sikkerhetsutstyret, for å ivareta egen og andres sikkerhet har gått Sikkerhetskurs. Ved siden av sikkerhetsutstyr kan også følgende utstyr være nødvendig: Splittåre, ducktape / gaffa, mat / sjokolade. Redningsvest som er konstruert for elvepadling, som gjør at den har nødvendig oppdrift for å svømme i stryk. Vesten beskytter også kroppen mot slag og støt i elva. 11

12 Redning og Sikkerhetskurs Notodden Padleklubb arrangerer Sikkerhetskurs jevnlig, som alle medlemmer oppfordres på det sterkeste til å delta på. Det bør tilstrebes at kurset gjøres gratis for medlemmer på sikt.. Personer som skal fungere som instruktører, aktivitetsledere eller tauere på nybegynnerkurs eller andre arrangementer skal ha gjennomført sikkerhetskurs minst en gang, og helst senest inneværende sesong. Sikkerhetskurs skal gi deltageren kunnskap og ferdigheter om hvordan man padler sikkert på elv og hvordan man utfører redningsopperasjoner på elv. Mer konkret vil dette si at deltagerne skal ha kunnskap om egenredning, redning fra båt, redning fra land og førstehjelp etter endt kurs. I tilknytning til sikkerhetskurset bør det også arrangeres førstehjelpskurs. Dette kan være integrert i sikkerhetskurset eller det kan være frittstående. Disse kursene bør gjøre deltakerne i stand til å yte best mulig hjelp til andre, i tillegg til egenredning. Førstehjelpskurset bør minimum være på nivå Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og ha tillegsfokus på elvepadling med de skader og sykdommer som er mest relevante. Egenredning: Padlere som er på nybegynnerstadiet, eller som padler elv opp til grad III, bør ha kunnskaper om egenredning. Padlere må være i stand til å svømme og kunne ta vare på seg selv i rennende vann. Elvepadling forutsetter at man er i stand til å svømme i elv, og at man kan forsere valser, stein og trær. Riktig svømmeteknikk i elv er på ryggen med beina nedstrøms og høyt oppe. Dette for å kunne forsere valser, stein, trær etc uten å skade vitale deler av kroppen. Så langt det er mulig er det viktig å ha kontroll over eget utstyr under svømming. Å kunne eskimorulle er også en sentral del av egenredningen, dette for å unngå lange svømminger som er en risiko. Det er en forutsetning at padlere på dette nivået padler sammen med personer som har mer erfaring. Padling i elv på grad III+/ IV- eller høyere forutsetter at man kan rulle i elv. I tillegg må man i større grad være i stand til å utøve egenredning i kajakken, det vil si ferdigheter knyttet til å redde seg ut av valser, stein og trær. Det er svært viktig å kunne beholde roen og handle fornuftig i kritiske situasjoner. Redning fra båt: Under padling i elv er det sentralt at det til enhver tid er padlere på elva som kan bistå med å redde svømmere og utstyr. Redning fra land: Elvepadlere må ha grunnleggende ferdigheter knyttet til bruk av kasteline. Sentralt her er redning av svømmer med kasteline. I tillegg er redningsmetoder ved fastkiling (pinning) viktig. Et eksempel her er bruk av Z-drag (å lære Z-drag bør være en sentral del av et Sikkerhetskurs). I padling i elv på grad III+/ IV- eller høyere er det også nødvendig at man er i stand til å iverksette forebyggende sikkerhetstiltak fra land. Eksempel er sikring av padler med line nedenfor risikomoment som sklie, fall eller valse. Både med redning fra båt og fra land er det viktig at man får erfaring med hvor det er fornuftig å ha sikringer i forhold til kritiske elementer på elva. Å ikke ha sikringene på riktige steder er like kritisk som å ikke ha sikringer i det hele tatt. Førstehjelp: Uavhengig av vanskelighetsgrad må padlere kunne yte førstehjelp ved drukning (HLR), nedkjøling (hypotermi) og ved vanlige skader; kutt, hjernerystelse, brudd, forstuinger og skader av ledd, etc. 12

13 Padling i klubbregi For padling i klubbregi menes turer som er planlagt gjennom klubben. Dette er turer hvor det i terminlista står at NPK er ansvarlig for og som i tillegg annonseres på mail og klubbens hjemmeside. For padling som skjer i klubbregi skal klubbens retningslinjer følges. Alle medlemmer som er med på klubbturer skal ha lest og ha kjennskap til klubbens HMS-rapport og sikkerhetsrutiner. Turer som er avtalt mellom utøvere gjennom klubbens nettverk (mail,div.foraer etc.) regnes som utenfor klubbregi. Dette vil da være en privat tur, og ansvaret ligger således på de enkelte deltakerne. Informasjon om turer Alle turer som arrangeres i regi av klubbens skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer deres erfarings- og ferdighetsnivå. Vi benytter oss av betegnelsene; Bassengnivå, Alle, Noe øvet og Øvet for å skille mellom de ulike erfaringsnivåene på klubbturene. I tillegg brukes også termen Tauer. Det er også viktig å være klar over at nivået på turer kan øke hvis vannstander o.l. stiger i løpe av turen, og at det da ikke er sikkert at alle kan padle. Turleder kan når som helst; før eller under en tur, bestemme at enkelte ikke får lov til å padle deler eller hele strekke på elva. Bassengnivå Første gang på elv, har ikke hatt Grunnkurs Har lært grunnleggende teknikk og evt rulle i bassenget / flattvann Har lært utgang av båt i basseng / flattvann Kan være med i elv på turer / arrangementer spesielt lagt opp for dette nivået (Grettefoss, Sagafossen, Heddøla etc) Bør i utgangspunktet bli instruert og fulgt opp av instruktør, men erfarne padlere med sikkerhetskurs, kan være ansvarlig, men dette må vurderes særskilt fra tur til tur og person til person. Bør få kunnskap om sikkerhetsutstyr som hjelm og vest av ansvarlig instruktør. Bør få kunnskap om enkle elementer i elva; strømskille, bølger, valser, etc. av ansvarlig instruktør Alle Gjennomført Nybegynnerkurs eller tilsvarende Grunnleggende kunnskaper om elv og sikkerhet for å kunne fungere i en gruppe på nivået Alle-tur o Grunnleggende kunnskap om gruppedynamikk o Grunnleggende kunnskap om sikkerhet o Grunnleggende kunnskap i elvelære o Grunnleggende kunnskap om egenredning, svømmeteknikker i elv 13

14 Må nødvendigvis ikke kunne rulle, men må være komfortabel med kameratredning, rulleforsøk og svømming i elv grad II og opp til grad III Etter første sesong (før andre sesong) forventes det at man tar Sikkerhetskurs også for å være med på Alle-turer slik at man i gruppen kan fungere som en mer erfaren padler Gruppene på Alle - turer kan bli veldig komplekse. Turleder bør derfor etter beste evne sette sammen grupper av erfarne og mindre erfarne som fungere godt sammen på elva slik at alle deltagere får en positiv opplevelse av turen. Noe øvet Gjennomført Sikkerhetskurs Gode kunnskaper om elv og sikkerhet o God kunnskap om gruppedynamikk o God kunnskap om sikkerhet o God kunnskap i elvelære o God kunnskap om redningsteknikk; egenredning, redning av annen person fra land eller båt, svømmeteknikker i elv Ruller i elv og er selvstendig opp til grad III Her må turleder ta hensyn til de som vil heve seg et hakk i elva og er med på Noe øvet for første gang Øvet Nivå tilsvarende Videregåendekurs eller bedre Gjennomført Sikkerhetskurs Bør ha meget gode kunnskaper om elv og sikkerhet o Meget god kunnskap om gruppedynamikk o Meget god kunnskap om sikkerhet o Meget god kunnskap i elvelære o Meget god kunnskap om redningsteknikk; egenredning, redning av annen person fra land eller båt, svømmeteknikker i elv Tauere Tauere er organiserte medhjelpere på Nybegynnerkurs. Tauere må minimum være i stand til å padle på Alle nivå Nybegynnerkurs o Må selv ha tatt Nybegynnerkurs eller tilsvarende o Må ha gjennomført Sikkerhetskurs; punktet kan i enkelttilfeller fravikes om ansvarlig instruktør vurderer det som forsvarlig at tauer ikke har sikkerhetskurs. o Bør ha en forholdsvis sikker rulle i enkel elv, men ikke nødvendig for alle. Se punkt om sammensetning av instruktører under o Sammensetning av instruktører ved kurs Klubben har pr ikke kompetanse til å gjennomføre kurs med egne instruktører. Kurs hvor klubben har leid inn instruktør er instruktøren ansvarlig for sikkerheten. Klubben skal ved innleie av instruktør ha skriftlig bekreftelse på ansvarsfordelingen ved aktiviteten samt at instruktøren har gjort det nødvendig HMS arbeid for aktiviteten. 14

15 Ved innleie av ekstern instruktør skal denne ha kvalifikasjoner ihht. NPF våttkort stige. Kunnskap utenom dette skal vurderes og godkjennes av styret i NPK. Det skal også så langt det lar seg gjøre også konfereres med veileder Elv kompetent person om denne er enig. På Øvet-turer og enkelte andre turer kan det kreves at deltakerne har fullført Sikkerhetskurs. Dette er opp til Turansvarlig å bestemme. NPK tilbyr både Nybegynnerkurs og Sikkerhetskurs gjennom innleie av instruktører. Sikkerhetskurset tilstrebes å arrangeres hver vår og bør være gratis for klubbens medlemmer. Norges Padleforbund (NPF) tilbyr en rekke kurs, både egenferdighetskurs og instruktørkurs. Mer informasjon finnes på Utstyr og kajakk Rutiner for utlån av utstyr og kajakk Alle som har betalt medlemsavgiften og har fullført Grunnkurs kan på egen hånd låne utstyr av klubben. Har man ikke grunnkurs kan man låne utstyr hvis man er med på turer / arrangementer av typen Bassengnivå hvor erfarne padlere er med. Lån av utstyr skal avtales med Kontaktperson elv eller styreleder på forhånd. Privat utstyr lagret i klubbens naust er ikke tilgjengelig for utlån for alle og enhver. Man har selv ansvar for å se til at utstyret er i orden før man bruker det på elva. Utstyr som er ødelagt skal det meldes fra om til utstyrsansvarlig slik at det kan blir reparert / kassert. Dette legges inn i lageret med lapp om hva som er feil slik at det kan vurderes av utstyrsansvarlig. Alt utstyr som lånes fra klubben må være avtalt med utstyrsansvarlig/gruppeleder elv. Det forutsettes at alt utstyr behandles pent og brukes til det formål det er ment for. Utstyr som ved feil bruk eller med vilje ødelegges må erstattes uansett om det er klubbtur eller privattur. Ødelagt eller tapt utstyr på privatturer må erstattes i sin helhet. Tap av utstyr på klubbturer vurderes i hvert tilfelle. Klubbturer og kurs Klubbturer og kurs har førsterett på utstyr Gjennomgang av utstyr Klubben lager liste over utstyr ettersom dette anskaffes. Utstyret skal kontrolleres årlig og dette skal dokumenteres i utstyrslisten. Dennes original skal befinne seg i gruppeleder elv s klubb-perm. Det er viktig at medlemmene kontakter gruppeleder elv/utstyrsansvarlig ved uregelmessigheter ved utstyret slik at disse til en hver tid har oversikt over utstyrets tilstand. Man har selv ansvar for å kontrollere at utstyret er i forsvarlig stand før man tar det i bruk på elva. Har utstyret feil og mangler skal de settes til side og utstyrsansvarlig varsles. 15

16 Rapportering av uønskede hendelser og NESTEN UHELL Alle uønskede hendelser og skader skal rapporters på Skjema for uønskede hendelser (vedlegg 1) og tas opp på årsmøte og(/eller) styremøte for erfaringsoverføring. Dette for å kunne forbedre sikkerhetsrutiner i klubben. Innrapporterte uønskede hendelser bør også taes i betraktning når man gjennomgår HMS-rapporten slik at denne til en hver tid tar høyde for å motvirke uønskede hendelser. Det er essensielt at man er åpen og ærlig om hendelser som oppstår og rapporterer disse. Det er den ENKELTE padlers ansvar at dette gjøres. Det bør videresendes anonymisert kopi av uønsket hendelse til Norges Padleforbund og NPF Teknisk komite elv slik at våre hendelser kan bli vurdert på et høyere nivå slik at andre kan unngå å komme i samme situasjon. Alle kan gjøre feil og det er ikke til hensikt å henge ut noen eller å straffe dem som gjør dette og det oppfordres derfor til særs lav terskel for rapportering. 16

17 Vedlegg 1: Rapportering av uønskede hendelser og nesten uhell Ved skader skal gruppeleder elv og leder NPK informeres om hendelsen snarest. Dette for at man skal kunne være mest mulig forberedt om politi, media eller andre kontakter klubben for informasjon. Ved alvorlige personskader under organisert aktivitet i regi av NPK vil sannsynligvis politi ønske informasjon om klubbens HMS prosedyrer. Skjemaet fylles ut og sendes til gruppeleder elv, med kopi til leder NPK. Gruppeleder elv skal kontakte melder og om nødvendig få en muntlig beskrivelse av situasjonen. Denne legger så dette frem på neste styremøte for gjennomgang. Innholdet i skjemaet kan også lagres i et word dokument og sendes via mail. Dato: Arrangement/sted: 1. Beskriv hendelsen/ulykken: (Baksiden kan benyttes) 2. Skjedde hendelsen på en terminfestet tur? 3. Førte hendelsen/ulykken til skade på person? 4. Dersom hendelsen/ulykken førte til personskade: A. Hvilke skader pådro den skadde seg? B. Ble ambulanse/legevakt/politi kontaktet? Ja: Ambulanse Legevakt Politi Nei: C. Førte hendelsen/ulykken til fravær fra jobb/studier? D. Padlet den skadde videre og fullførte turen? E. Bar den skadde ut av elva alene? F. Fikk forulykkede tilbud om hjelp til å bære ut av elva? 17

18 5. Kunne hendelsen vært forhindret ved: A. Bedre organisering av arrangementet? B. Bedre ledelse på elva? C. Bedre kunnskap om padleevnen til deltageren(e)? D. Valg av annen tur? E. Bedre/annet utstyr? 6. Var det feil med noe av sikkerhetsutstyret. A. Dersom ja, hvilket utstyr gjaldt det? 7. Forslag til korrigeringer som bør gjøres for å forhindre tilsvarende hendelser/ulykker (baksiden kan også benyttes): 8. Andre kommentarer(baksiden kan også benyttes): Signatur melder (Signatur instruktør) 18

Vestlofoten Kajakklubb

Vestlofoten Kajakklubb Helse, Miljø og Sikkerhet i Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelle advarsler:... 2 Risikovurdering... 3 Redning... 4 Utstyr... 4 Gjennomgang av klubbens utstyr...

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb

Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb Helse, miljø og sikkerhet Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelt padlevett:... 2 Generell risikovurdering... 3 Spesiell risikovurdering... 4 Redning... 4 Utstyr...

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Oslo Elvesportsklubb

Oslo Elvesportsklubb OSLO ELVESPORTSKLUBB HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSPLAN 02 Presisering av klubbens ansvar 2009-09-01 TKM Styreleder Styret 01 Revidert etter kommentarer fra styret 2008-10-06 TKM Styreleder Styret 00 Til godkjenning

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 22. april 2013 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Versjon 1.0, 14. november 2008 Internt kontrolldokument, godkjent av styret i Lillehammer ro og kajakklubb, 17. november 2008 1 av 36 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system verson 1.2. Revidert januar 2011. Internt kontrolldokument, godkjent av styret i Lillehammer ro og kajakklubb, 6. januar 2011 Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI

Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI 1 Innholdsfortegnelse: Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI Internkontrollsystem Padlegruppa NTNUI... 1 Innledning... 2 Lover og regler som gjelder for Padlegruppa...

Detaljer

HMS & RISIKOVURDERING 2014

HMS & RISIKOVURDERING 2014 HMS & RISIKOVURDERING 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 3 KATEGORIER... 3 TIDSPLAN... 3 KONKURRANSEREGLER 2014... 4 RISIKOVURDERING... 5 HMS... 5 Deltakerne... 5 Arrangøren... 5 KILDER... 6 Vedlegg

Detaljer

Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH

Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH Hamar ro og kajakklubbs rapport om uønsket hendelse eller farlige forhold. Dato: Hav: Flattvann: Bølge: Transport: Leir/camp: Annet: Hendelse Personskade: Tilløp:

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med Norges Padleforbund (NPF) 1/22 Innholdsfortegnelse Innhold Generelle krav til all padleaktivitet fra eller med OKK... 3 Introduksjonskurs... 4 Kajakkskolen...

Detaljer

HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA

HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA 0 Dokumentstruktur organisasjon... 3 0.1 Lover og regler:... 3 1 Vedtekter for Heidal I.L Padlegruppe... 4 2 Innledning... 5 3 Ansvar og myndighet... 6 4 Risikobeskrivelse

Detaljer

HMS-rapport. Skrevet av styret 2007

HMS-rapport. Skrevet av styret 2007 HMS-rapport 2007 Skrevet av styret 2007 1 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet... 5 Virksomhetens organisasjon... 6 Padling

Detaljer

Hamar ro- og padleklubb- HR. Intern kontroll system. Versjon 2.0 12. mars 2014

Hamar ro- og padleklubb- HR. Intern kontroll system. Versjon 2.0 12. mars 2014 Hamar ro- og padleklubb- HR Intern kontroll system Versjon 2.0 12. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse 2 Innledning og Versjonshistorie 3 Lover og regler som gjelder for HR og mål for

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med NPF 1/15 Innholdsfortegnelse Innhold Introduksjonskurs... 3 Onsdagspadling for nybegynnere... 5 Onsdagspadling... 8 Overnattingstur (2 stjerner)... 10 Overnattingstur

Detaljer

HMS DOKUMENT. TSI Trulle

HMS DOKUMENT. TSI Trulle HMS DOKUMENT TSI Trulle Innholdsfortegnelse Onsdagspadling sommerstid Onsdagspadling vinterstid Introkurs / introdag for nye medlemmer NPF Grunnkurs hav NPF Teknikkurs hav s. 3-4 s. 5-6 s. 7-8 s. 9-10

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av

Detaljer

1 Rettslige ansvar i forbindelse med padling noen utgangspunkter

1 Rettslige ansvar i forbindelse med padling noen utgangspunkter 1 Rettslige ansvar i forbindelse med padling noen utgangspunkter Av Knut Helge Hurum (2004) Thomas Pindard Innledning Padling i utlandet, og friluftsliv generelt, har de siste årene sett en stor grad av

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS Fjellsportfestivalen 2016 Innhold 1. FORMÅL 2. GENERELL INFORMASJON 3. GENERELLE VILKÅR Arbeidskontrakt og lønn Plikter i forbindelse med arrangementet Breogfjells plikter

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Arendal kajakklubb ønsker å være en klubb som tar vare på sikkerheten til våre medlemmer. Dette bidrar også til en klubb med høy kvalitet

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2014. Dato: 26.03.2015

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2014. Dato: 26.03.2015 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2014 Dato: 26.03.2015 Innholdsfortegnelse 1 Styret og utvalg 2014/2015... 3 1.1 mer... 3 1.2 Utvalg... 3 1.3 Valgkommitè 2016... 3 1.4 Styremøter... 3 2 HMS og sikkerhet...

Detaljer

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Vårens nøkkelvaktmøte ble avholdt på Rustadsaga sportstue fra kl. 19 til ca. 21. (Det ble servert Lasagne fra kl. 18) Tilsammen møtte 71 nøkkelvakter, dvs. ca. 65

Detaljer

Tips for sikker havpadling.

Tips for sikker havpadling. Tips for sikker havpadling. I havpadling får du muligheten til flotte naturopplevelser og samspill med naturen. Fra tid til annen kan det også være ganske spennende. Fokus på sikkerhet er et godt utgangspunkt

Detaljer

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT HMS FOR UVR-ARRANGEMENT MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar utøvere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse

Detaljer

Høringsuttalelse i forbindelse med utbygging av Nye Oterholt kraftverk

Høringsuttalelse i forbindelse med utbygging av Nye Oterholt kraftverk Kongsberg Padleklubb v/ Karsten Dons Stertebakke 2 A 3612 Kongsberg Norges vassdrags- og energidirektorat Kongsberg, 02.02.15 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Høringsuttalelse i forbindelse med utbygging

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Informasjon om TKE og NPF. Hva er det? Medlemsskap Padletinget Teknisk Komité Elv (TKE)

Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Informasjon om TKE og NPF. Hva er det? Medlemsskap Padletinget Teknisk Komité Elv (TKE) Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Teknisk Komite Elv (TKE) i Norges Padleforbund (NPF) har et ønske om å være mer synlige og ha sterkere kontakt med padlemiljøene. Samtidig er det i ferd

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013

PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013 PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013 Dagsprogram og aktivitetsbeskrivelser Torsdag 15. august Fredag 16. august Lørdag 17. august Søndag 18. august Ankomst Haraldvollen Kl. 1800 1930 Kl. 1930 Kl.

Detaljer

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Retningslinjer vedrørende klubbturer Godkjent av: Styret Sist endret: 26.8.2014 Side 1 av 5 1. Definisjoner All

Detaljer

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad THPK s 1. Generelt HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Formål Å beskrive sikkerhetsarbeid og faremomenter i THPK s virksomhet. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små organisasjoner

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

SIKKERHETSRUTINER FOR KRISTEN IDRETTSKONTAKT

SIKKERHETSRUTINER FOR KRISTEN IDRETTSKONTAKT SIKKERHETSRUTINER FOR KRISTEN IDRETTSKONTAKT Disse sikkerhetsrutinene skal bidra til at aktiviteter i regi av Kristen Idrettskontakt (KRIK) blir utført på en god og trygg måte. Dette dokumentet fokuserer

Detaljer

Overflateredning Kurs for lokale instruktører

Overflateredning Kurs for lokale instruktører Overflateredning Kurs for lokale instruktører 2017 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 28.03.2017 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3.

Detaljer

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Mål Deltakerne skal: Kjenne til metode og kunne utføre en risikovurdering av anleggsarbeid. Delmål Deltakerne skal:

Detaljer

Bruk av risikoanalyser i KRIK

Bruk av risikoanalyser i KRIK Bruk av risikoanalyser i KRIK Dette dokumentet er ment som en beskrivelse av Kristen Idrettskontakts (heretter KRIK) bruk av risikoanalyser i sitt arbeid. Målet er å forebygge uønskede hendelser under

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør Overflateredning Kurs for hovedinstruktør 2016 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 27.05.2016 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3. Kursets

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Revisor Terje Jemterud Jonas Pettersen Sæming Eggen Ann-Kristin Utengen Øivind

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER Open Water aktiviteter i klubb Oppvarmingsseminar Trener og Lederkonferansen 2016 Program Fredag 2. september kl 10.00-15.00 Møterom:

Detaljer

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva ONSDAGSPADDLING Hver onsdag møtes begynnere og mer erfarne padlere fra TKK og NTNUI på Skansen for å padle på den snille Nidelva. Grad 2. Fra Nedre Leirfoss og til nedenfor Sluppen bru: Tre snille stryk

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

Årsrapport 2012 Kongsberg Padleklubb.

Årsrapport 2012 Kongsberg Padleklubb. Årsrapport 2012 Kongsberg Padleklubb. Utvikling av medlemsmassen Kongsberg padleklubb hadde i 2012 90 medlemmer, samme som i 2011. Medlemmene fordeler seg med 54 på elv og 36 på flattvann. Klubbtrening

Detaljer

Styremøte Oslo Elvesportsklubb

Styremøte Oslo Elvesportsklubb Styremøte Oslo Elvesportsklubb Dato: 13.03.2012 kl. 19.00 Sted: Peppes, Løren Hele styret med varamedlemmer samt utvalgsledere var invitert. Møteleder: Til stede: Ikke til stede:, Annie, Sonja, Annki,

Detaljer

HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund

HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund Målet med denne HMS-prosedyren er at den skal bidra til å redusere ulykkesrisikoen under aktiviteter og arrangementer. Den skal være et redskap for

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

KRoP Nytt 19.mai 2009

KRoP Nytt 19.mai 2009 KRoP Nytt 19.mai 2009 Sjøsetting på eskimovis Hei alle sammen, håper dere er klare for en ny aktiv padlesesong. Loggboka i konteineren viser at 2008 var en god sesong, og allerede nå er det loggført mange

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester Veiledning Temaveiledning i risikoanalyse For risikofylte forbrukertjenester Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-102-3 Grafisk produksjon: Capella Media

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 11 - Inn på tunet Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 11.0 IPT-VERKTØY: MÅL OG ORGANISERING Ja Nei Ikke

Detaljer

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling Om HMS og litt. Henry, styreledersamling 9.2.2017 HMS H Mye Skriftlig Eller noe lurt? Ansvar på toppen? Styreleder Daglig leder HMS-leder Ansvar på toppen? Styreleder! Styret - Står for den totale og formelle

Detaljer

Retningslinjer For. 1. Navn

Retningslinjer For. 1. Navn Retningslinjer For Disse retningslinjene gjelder internt arbeid i klubben og vil til en hver tid være underlagt klubbens formelle lov (Basislovnormen for Idrettslag). Opprettet 2005. 1. Navn Klubbens navn

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom"

Sluttrapport fra prosjekt Kajakkurs for barn og ungdom Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom" Foto Mari Tefre Bakgrunn: Svalbard Seilforening (SSF) er en forening for seil og kajakkinteresserte fastboende på Svalbard. Foreningen har tradisjonelt

Detaljer

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon.

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. 1 Vi skiller mellom generell og lokale frostskader. Generell Oppstår når den indre kroppstemperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. Årsak: Dårlig bekledning

Detaljer

Årsmelding. Nesodden kajakklubb (NKK)

Årsmelding. Nesodden kajakklubb (NKK) Årsmelding Nesodden kajakklubb (NKK) 2016 Styrets sammensetning Magne Braaten (leder) Joanna Zpis (nestleder, referent og ansvarlig for kajakkplasser og utstyr på Fagerstrand), Astrid Bodin (materialforvalter,

Detaljer

Høringsuttalelse om utbygging av Garbergselva

Høringsuttalelse om utbygging av Garbergselva Trondhjems Kajakk-klubb og NTNUI padlegruppa Postboks 632 7406 Trondheim Besøksadr: Nedre Ila 12, Skansen. Trondheim, 2. desember 2016 Høringsuttalelse om utbygging av Garbergselva Bakgrunn Konsekvensrapporten

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser

Detaljer

HMS Teknisk Komité Hav

HMS Teknisk Komité Hav HMS Teknisk Komité Hav ARBEIDSDOKUMENT Thomas Pindard 1 Contents HMS og Pedagogikk... 4 RISIKOANALYSE modellen til NPF... 6 2 Informasjon... 6 Risiko... 6 Årsaksfaktorer... 7 Konsekvens... 7 Sannsynlighet...

Detaljer

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO 2013 Alle padleinteresserte kan finne sin plass i Arendal Kajakklubb. Dette gjelder både turpadlere, mosjonister og konkurransepadlere.vær aktiv i klubben, delta i det sosiale, få fine naturopplevelser

Detaljer

Trinn 1: Jeg er beredt

Trinn 1: Jeg er beredt Trinn 1: Jeg er beredt Overordnet mål: Deltakerne skal etter endt kurs ha kompetanse, kunnskap og ferdigheter innen friluftsliv, sikkerhet på tur og førstehjelp. Struktur Jeg er beredt kurset består av

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere

ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere ISAF Approved Offshore Personal Survival Course NSF s sikkerhetskurs for havseilere Bilde fra Seilmagsinet Norges Seilforbund, Ullevål stadion, 0840 Oslo Tlf 21 02 29 00, Fax 21 02 97 15 www.seiling.no

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 2 2012

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 2 2012 Møte dato 14.03.2012 Sted Olaus Hansens vei 4 Tid 19:30 21.30 Neste møte 23.04.2012 Sted Kurud Tid 18.30 21.00 Distr. Deltakere Meldt forfall Forfall Tom Robert Sletta (TRS) Franck Sommerlyst (FS) Øivind

Detaljer

Årsmøte i. Kongsberg Padleklubb. Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg

Årsmøte i. Kongsberg Padleklubb. Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg Årsmøte i Kongsberg Padleklubb 2016 Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg Velkommen til Årsmøte Dette dokumentet inneholder nødvendige papirer til årsmøte 2016. Medlemmene bes lese

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

Aktiviteter i 2009. Januar. Februar. Mars. April

Aktiviteter i 2009. Januar. Februar. Mars. April Aktiviteter i 2009 Faste aktiviteter er merket med grå Turer er merket med grønt Kurs er merket med rødt Andre aktiviteter er merket med svart Januar 4. kl. 11 15: Bassengtrening med oppmøte i naustet.

Detaljer

Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Oslo Chapter

Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Oslo Chapter Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Road Captain kurs 2014 Road captainkurs inneholder: Teorikveld (2 timer) Praktisk kjøretrening avholdes tirsdag 29. april kl 1900 Deltakelse på

Detaljer

TRening Og Avspenning for den som har Parkinsons sykdom. Global fysioterapeutisk muskelundersøkelse, GFM-52 Spørreskjema Balansetest, Mini-BESTest

TRening Og Avspenning for den som har Parkinsons sykdom. Global fysioterapeutisk muskelundersøkelse, GFM-52 Spørreskjema Balansetest, Mini-BESTest TRening Og Avspenning for den som har Parkinsons sykdom Global fysioterapeutisk muskelundersøkelse, GFM-52 Spørreskjema Balansetest, Mini-BESTest Prosjektets hovedmål Finne ut om denne type yoga er et

Detaljer

OSI Klatring Turprogram for høsten 2014

OSI Klatring Turprogram for høsten 2014 OSI Klatring Turprogram for høsten 2014 18-21.september: Friluftstreffet Friluftstreffet er en helg til fjells, for og av studenter! Med base i Lom har vi tre dager fullpakket med aktiviteter du kan bli

Detaljer

! Protokoll 2. styremøte kl

! Protokoll 2. styremøte kl Protokoll 2. styremøte 9.5.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Paul Hjelmervik Alexandra Björk Einar Reinsnos Gunnhild Stokke Nader Iversen Trine Nilssen Tron B. Tjøstheim

Detaljer

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb Vedtatt på årsmøtet 05.03.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lover og regler som gjelder for TKKK...

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner Siste revisjon: 2010-07-02 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse STEVNEPÅMELDINGER... 2 PÅMELDING TIL STEVNE ETTER UTGÅTT FRIST... 2 LEIRER OG UTENBYS STEVNER

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2013

Sikkerhetsrapport 2013 Sikkerhetsrapport 2013 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for sikkerhetsrapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

TTF Turretningslinjer

TTF Turretningslinjer TTF Turretningslinjer Innhold 1. Om TT Fjellsportgruppa... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Organisering... 3 2. Turretningslinjer... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Koordinators ansvar... 4 2.3 Deltagernes ansvar... 5

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Systemsikkerhet Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Systemsikkerhet Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Nøkkelvaktmøte vår 2016

Nøkkelvaktmøte vår 2016 Nøkkelvaktmøte vår 2016 Agenda 1. Introduksjon 2. Konsekvenser av anleggsarbeidet 3. Åpningsdager og bemanning 2016 4. HMS / Sikkerhetsreglene 5. Vaktrapporten 6. Nøkkelvaktrutiner 7. Vaktlisten 8. Holmlia

Detaljer

FIRMAPROFILERING FØRSTEHJELPSUTSTYR

FIRMAPROFILERING FØRSTEHJELPSUTSTYR FIRMAPROFILERING FØRSTEHJELPSUTSTYR 2012 OPPTATT AV SIKKERHET Her finner du gaven du kan gi til dine samarbeidspartnere eller ansatte FIRMAPROFILERING TENK FØRSTEHJELP FIRMAPROFILERING høyde: 170 mm din

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010 0.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring 5-10 minutter

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9).

Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9). Oslo den, 14.februar 2012 VEDTEKTER FOR OSLO KAJAKKLUBB (OKK) Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov 4 (7) og 3 (9). Vedtekt sist endret av årsmøtet

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Håndbok Laksevåg Kajakklubb

Håndbok Laksevåg Kajakklubb Håndbok Laksevåg Kajakklubb 2 1 Håndbok Laksevåg Kajakklubb - forord... 3 2 Bruk av LKKs treningsrom... 4 3 Bruk av LKKs garderober... 5 4 Bruk av LKKs dusjer og toaletter... 5 4.1 DUSJER... 5 4.2 TOALETTER...

Detaljer