LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. Oslo, 20. august September 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011"

Transkript

1 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i Bygdekvinnelaget sentralt og lokalt. Vi oppfordrer alle lag til å gå gjennom konvolutten på styremøtet og informere om viktige saker på lagsmøtet. Verving er viktig og verving virker Verving er en viktig oppgave i Bygdekvinnelaget og må være en del av det daglige arbeidet i laget. Bygdekvinnelaget har mye å by på - og mye å være stolt av. Vedlagt denne sendinga finner dere det vervemateriellet Bygdekvinnelaget benytter - Spinning og spinning og Alle vinner. Verver dere, får laget nye medlemmer, du nye venner og Bygdekvinnelaget blir sterkere som organisasjon. Alle aktive nettsiderbrukere har forhåpentligvis lagt merke til de nye nettsidene. Bygdekvinnelaget håper at sidene faller i smak. Målet med omleggingen er å presentere Bygdekvinnelaget på en enda bedre måte. Har du spørsmål eller kommentarer til sidene, ta kontakt på eller ring telefon Nettsideansvarlige i lokallaga har fått tilsendt manualer og instruksjonsvideo på e-post. Disse ligger også ute på nettsidene og kan lastes ned. Om noen har behov for nettsidekurs tilbyr vi det i Oslo 14.oktober og lørdag 12.november. Kurset blir gratis, men lokallaget må dekke reise. Avvent gjerne med å melde deg på. De nye sidene er forholdsvis lette å bruke. Det er derfor ikke sikkert der et nødvendig med kurs. Påmeldingsfristen er 1.oktober for oktoberkurset og 1.november for novemberkurset. 1

2 Rapportskjema lokallag 2011 Etter flere henvendelser har vi forenklet rapportskjemaet. Rapportskjemaet er sendt til sekretæren og fristen for innsending er 1.desember. Informasjonen som skal inn i skjemaet er samsvarer mye med det som skal inn i lagets årsmelding. Et tips er derfor å fylle ut skjemaet samtidig med ferdigstillelsen av årsmeldinga. Rapportskjemaet dokumenterer Bygdekvinnelagets viktige arbeid og dokumenterer historien vår. Rapportskjemaet brukes i mange sammenhenger overfor nasjonale myndigheter, revisor etc. Derfor er det viktig at dere fyller det ut og sender inn skjemaet. På forhånd takk! Kontingent 2012 Årsmøtet i Balestrand vedtok at kontingenten for 2012 skal være kr til Norges Bygdekvinnelag. Dette er det samme som i I tillegg kommer kontingenten til fylkeslaget og lokallaget. Frist for innbetaling til Norges Bygdekvinnelag er 15.februar Kassereren får mer informasjon om dette. Det er mange fordeler ved å være medlem i Norges Bygdekvinnelag. Med mer en medlemmer og over 500 lokallag står vi sammen som en sterk organisasjon, og vi blir hørt Medlemmer får rabatt på Lev Landlig, Hadeland Glassverk og Riksteateret. Juridisk hjelpetelefon der en kan få rådgivning i juridiske spørsmål og Bygdekvinnenes Hjelpefond der en kan søke om midler til å komme gjennom en vanskelig situasjon, er andre medlemsfordeler. Gjennom Agrolavtalen får medlemmene tilgang til 35 rabattavtaler. Agrolavtalen gir rabatt på Brilleland, hotell, bil, strøm, dekk og bilrekvisita, byggevarer, tele- og PC- utstyr, tak- og byggelementer, skadedyrbekjempelse, leiebil og installasjonstjenester. For å få disse fordelene er det nok å vise fram medlemskortet til Norges Bygdekvinnelag. Les mer om fordelene på Satsingsområdene i arbeidsplanen! På årsmøtet i Balestrand 2010 ble det vedtatt at satsningsområdene til Norges Bygdekvinnelag er matkultur, miljø, kvinneliv og arbeids-, nærings- og samfunnsliv. Visjonen er Bygdekvinnelaget en moderne møteplass. Når lokallaget ditt skal sette opp neste års program er det viktig at temaene fra Bygdekvinnelagets arbeidsplan får plass. Det er mange spennende temaer å velge mellom! Saker som vil bli prioritert i 2012 er: Bygdekvinnelaget åpner bygda (se eget informasjonsark), Ganefart 2012, Årlig miljøaksjon 2012: Bygdekvinnelaget arbeider for renere mat og vil starte en forbrukeraksjon om e-stoffer. Den årlige aksjonen for en råvare blir det i 2012 fokus på rotgrønnsaker i aksjonen Hekta på røtter. Du finner mer informasjon på nettsidene til Norges Bygdekvinnelag: Vil du ha et nytt eksemplar av arbeidsplanen? Arbeidsplanen for 2011 og 2012 ble sendt ut til alle lokallag i fjor høst og det ble trykt en kortversjon som sto i Bygdekvinner nr Arbeidsplanen er lagt ut på (under fanen Om Bygdekvinnelaget Blir det slik i det nye systemet også? ). Om du ønsker å få planen tilsendt i papirform ta kontakt på eller på e-post 2

3 Landkreditt Bank er Norges Bygdekvinnelags nye bank Landkreditt Bank er en solid og moderne bank, med gode nettbankløsninger, og Norges Bygdekvinnelag har valgt Landkreditt Bank som sin nye bankforbindelse. Alle lokallag og medlemmer oppfordres til å bruke Landkreditt Bank. Norges Bygdekvinnelags nye kontonummer er Det gode årsmøtet Årsmøtets form og innhold er fastsatt gjennom Norges Bygdekvinnelags vedtekter. I vedtektene er det opplistet hvem som skal møte og hvilke saker som skal behandles. Årsmøtet beskrives i normalvedtektene for lokallaga s12 og s13, under 6 Årsmøtet og 7 Årsmøtets gjøremål. Se også i organisasjonshåndboka side 48. Vedtektene finner dere på nettsidene NBK/Vedtekter. En del lokallag velger å sette en spesiell sak på dagsorden eller gjennomfører temadebatt i forbindelse med årsmøtet. Inviter gjerne en foredragsholder som kan bidra med kunnskap om et tema og som kan skape debatt eller inspirere, for eksempel om den rause, åpne og inkluderende bygda. Årsmøte i Norges Bygdekvinnelag 2012 Neste årsmøte i Norges Bygdekvinnelag gjennomføres i Østfold 8. og 9. juni Alle forslag til vedtektsendringer må være Norges Bygdekvinnelag i hende senest 15.januar Bygdekvinnelaget ble tildelt Havreprisen 2011 Norges Bygdekvinnelaget ble tildelt Havreprisen 2011 av Havreforeningen. Bygdekvinnelaget fikk prisen for å ha økt oppmerksomheten om havre og for å ha bidratt til at flere har blitt kjent med råvaren havre. Mange lokallag har deltatt i aksjonen. Takk for innsatsen alle sammen! Nyhet miljøaksjon for rene råvarer i 2012 Sukkerfritt sukker, melkefri ost eller jordbærfrie jordbærdrops hva er det vi får i oss da? Vi får i oss mye vi ikke vet hva er. Derfor ønsker Bygdekvinnelaget å bidra til å bevisstgjøre forbrukere til å ta gode valg. Bygdekvinnelaget har utviklet en folder for å bidra til forbrukerkunnskap. Folderen er gratis. Ta kontakt på om ditt lag ønsker å få tilsendt flere eksemplarer av folderen. Nyhet BSF godkjent kurs Sunn mat fra grunnen av til de aller minste Gjennom prosjektet Mat for framtida har Bygdekvinnelaget utviklet kurs for å lære å lage sunn og god spebarnsmat fra grunnen av. Sunn og ren mat er viktig for alle, kanskje særlig for de minste. Bygdekvinnelaget oppfordrer lokale bygdekvinnelag til å arrangere kurs for denne målgruppen. Kurset passer for nybakte foreldre, besteforeldre og barnehageansatte som lager mat til spebarn og som å ønsker å lære mer om det. Målet er å inspirere deltagerne til å lage mer mat fra grunnen av til de minste for å sikre at de får en god start på livet. Kursmateriellet er vedlagt kasserersendinga og materiell bestilles fra Norges Bygdekvinnelag. 3

4 Nyhet! Bygdekvinnelaget og Bondelaget inviterer til debatt Bygdekvinnelaget og Bondelaget oppfordrer lokallaga til å sette norsk mat på agendaen. Hva betyr matproduksjon for bygdene våre? Gå sammen og lag et debattmøte sett saken på dagsorden lokalt. Informasjon om aksjonen er vedlagt denne sendinga. Nyhet - Matvareaksjonen 2012 Hekta på røtter Etter en svært vellykket aksjon for havre har Bygdekvinnelaget valgt å fokusere på rotgrønnsaker i Aksjonen vil bli lagt opp på samme måte som havreaksjonen. Mer informasjon om aksjonen vil komme på og i Bygdekvinner nr Ganefart 2012 I skrivende stund snakkes det om en ny Ganefartkonkurranse i Det betyr at det trolig vil bli gjennomført en ny kampanje for å fremme gode spisesteder langs vei og vann i Mer informasjon kommer våren Informasjonskampanje om GMO Bygdekvinnelaget har fått i oppgave å lede informasjonskampanjen om GMO i mat og fôr. Informasjonskampanjen er finansiert av Landbruks- og matdepartementet. Mer informasjon om kampanjen kommer i Bygdekvinner nr og på Høsten er starten på et nytt arbeidsår i Bygdekvinnelaget. Vi håper dere får god nytte av materiellet som er vedlagt denne sendinga. Ta kontakt om dere har spørsmål og/eller har innspill. Bygdekvinnelagets kontor er medlemmenes kontor. God høst! Vennlig hilsen Norges Bygdekvinnelag Annie Bjørnarheim Generalsekretær 4

5 Attest for tillitsverv i Norges Bygdekvinnelag Å ha tillitsverv er en måte å skaffe seg realkompetanse og synliggjøring av realkompetanse er viktig. Alle som har og har hatt tillitsverv i Norges Bygdekvinnelag kan få attest for arbeidet i organisasjonen. Attesten kan legges ved en søknad på jobb eller til studier. Send oss navn, fødselsdato, lag, hvilke verv og hvilken periode du har hatt vervet på så lager vi attest for utførte oppgaver. Oslo, 8/29/2011 BEKREFTELSE VEDRØRENDE TILLITSVERV I NORGES BYGDEKVINNELAG Norges Bygdekvinnelags formålsparagraf: Lagets formål er å samle alle kvinner som føler tilknytning til primærnæringene og bygdemiljøet. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal arbeide til beste for bygdefolkets økonomiske, sosiale og kulturelle interesser og bygge på nasjonal og kristen grunn. 1 i Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag Norges Bygdekvinnelag (NBK) er en selvstendig, ideell og frivillig organisasjon for kvinner. NBK har ca medlemmer fordelt på nærmere 500 lokallag over hele landet. Organisasjonen er organisert lokalt, fylkesvis og sentralt. Medlemmene arbeider for lokalmiljøet og er engasjert i samfunnsspørsmål som berører bygdefolk generelt og kvinner spesielt. Det bekreftes herved at: navn, født dd.mm.år, har vært aktiv i organisasjonen i ulike tillitsverv: Verv Styre Lag Tidsrom Nestleder lokallag XXX Bkl Studieleder fylke XXX Bkl Styremedlem lokallag XXX Bkl Det er takket være aktive medlemmer som navn at NBK kan opprettholde arbeidet med å skape levende bygder. Organisasjonen setter stor pris på den jobben hun gjør og det engasjementet hun har for arbeidet. Annie Bjørnarheim Generalsekretær 5