Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen:"

Transkript

1 Arbeidsplan for Norges Bygdekvinnelag

2 Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon i vekst. Vi har mange aktive og sterke lokallag i hele landet. Vi er inspirator og pådriver for gode kvinneliv og aktive lokalmiljø. Vi er eksperter på matkultur og vi står for et åpent og inkluderende fellesskap. Bygdekvinnelaget er et samlingspunkt der mye skjer. Vi får ting gjort. Vi ønsker å vokse ytterligere og å kunne være en organisasjon som mange har lyst til å være med i - fordi vi tar ansvar og engasjerer oss i det som skjer i samfunnet. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen: Ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte En tøffere forbrukerorganisasjon Gjennomslag som samfunnsaktør Kvinnesolidaritet uten grenser I denne arbeidsplanen er organisasjonens overordnede mål beskrevet. Samtidig gir den konkrete tips og ideer lokallag og fylkeslag kan bruke som verktøy i utarbeidelsen av egne arbeidsplaner, sammen med politisk plattform og strategi. Det er en ambisjon at målene integreres lokalt, og tilpasses lagene på en god måte. Vi håper medlemmer i alle ledd av organisasjonen blir inspirert og bruker planen som et nyttig dokument. Lagets formål: Er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv. BYGDEKVINNELAGETS VISJON FOR ARBEIDSPLANPERIODEN: Bygdekvinnelaget møteplass for aktive kvinner 2

3 EN ORGANISASJON I VEKST Norges Bygdekvinnelag skal være en organisasjon i vekst, og har et mål om å ha minst medlemmer i Dette forutsetter et tydelig fokus på verving i hele organisasjonen. Vi må være gode på medlemspleie, og oppsøkende overfor potensielle nye medlemmer. Det er viktig å ha et kontinuerlig fokus på verving i alle aktiviteter gjennom året. Gjennom utadrettet virksomhet og synliggjøring av egen aktivitet er målet at stadig flere vil ønske å være med i Bygdekvinnelaget. Dette gjør vi: Flere medlemmer Dersom lagene klarer å beholde eksisterende medlemmer og i tillegg verve ett nytt medlem hvert år, når vi målet om medlemmer i 2020 med god margin. I forbindelse med aktiviteter i lagene bør en planlegge tiltak for rekruttering og synliggjøring. Det kan for eksempel være lurt å samle inn kontaktinformasjon til deltakere på arrangementer eller kurs og følge opp disse med en enkel henvendelse eller e-post i etterkant Norges Bygdekvinnelag arrangerer årlige verveaksjoner i verveukene 5 og 6. Lokallagene oppfordres til å legge minst en aktivitet med fokus på verving til disse ukene. Lokal- og fylkeslag lager egne arbeidsplaner basert på denne arbeidsplanen og lokallagsutsendingene fra administrasjonen. Husk: Tør å spørre!

4 Synlighet God synlighet oppnår man også ved å være tilstede der folk samles. Arranger markeder, stands eller åpne møter, og bruk lokale medier og oppslagsmuligheter for å nå ut med arrangementer til folk i nærmiljøet. Lokal- og fylkeslag melder arrangementer inn til lokalaviser, og inviterer avisene til å komme på arrangementene. Bygdekvinnelagsaktiviteter brukes for å spre informasjon om organisasjonen og hvorfor man bør bli medlem. Lokal- og fylkeslag bør dokumentere lagenes aktiviteter (ta bilder, skriv referat og lag evalueringer). Stoffet kan brukes til blant annet synliggjøring på egne nettsider. Nettsider og sosiale medier Aktiv tilstedeværelse på internett er et viktig virkemiddel for å spre informasjon og nå ut til både eksisterende og potensielle medlemmer. Alle lag kan ha egne nettsider på bygdekvinnelaget.no, og Norges Bygdekvinnelag tilbyr fylkesvise kurs for lokallagsredaktører. Norges Bygdekvinnelag bruker nettsidene og egen Facebookside for å spre nyheter og relevant informasjon til medlemmene. Facebook-siden skal ha minst følgere innen Lokallagene oppfordres til å opprette egne sider på bygdekvinnelaget.no. Lokal- og fylkeslag kan opprette Facebook-side for laget. Facebook er en god plattform for å dele nettsaker og nå ut til nye mennesker. Lagene bruker nettsider og sosiale medier som markedsføringskanaler. Norges Bygdekvinnelag oppretter kalender på forsiden til bygdekvinnelaget.no, hvor lagenes arrangementer samles. Alle medlemmer kan bidra til Bygdekvinnelagets synlighet ved å like, invitere venner og dele oppdateringer fra Facebooksiden og nettsidene til Norges Bygdekvinnelag. Norges Bygdekvinnelag sin råvareaksjon i 2014 og 2015 er norsk frukt og bær. Disse er både rike på smak og stappfulle av viktige næringsstoffer, blant annet er norsk frukt og bær en viktig kilde til vitamin C og andre antioksidanter. 4 SIDE 4 I BYGDEKVINNER 01/2012

5 AMBISIØSE OG DRIFTIGE LOKALLAG OG TILLITSVALGTE Dette gjør vi: FRA STRATEGIEN: Lokallagene kjennetegnes av mye aktivitet og et godt fellesskap. Bygdekvinner har det moro sammen og gleder seg til å være med i lokale aktiviteter. Vi skolerer våre tillitsvalgte, og et verv i Bygdekvinnelaget gir læring for livet. Organiasjonsbygging og dyktiggjøring Norges Bygdekvinnelag skal være en sterk og stabil organisasjon, og skal framover jobbe fokusert med organisasjonsbygging lokalt og sentralt. Organisasjonen skal legge til rette for å styrke medlemmenes faglige og personlige utvikling gjennom organisatorisk og politisk arbeid. Lokallagene bruker organisasjonshåndboken aktivt i egne møter eller kurs for å heve egen kompetanse. Fylkeslag arrangerer kurs, ledersamlinger og seminarer for lokallag, og har et spesielt ansvar for å sørge for årlige kurs for tillitsvalgte lokalt. Norges Bygdekvinnelag tilbyr tillitsvalgtkurs for fylkeslagene og styret sentralt. Norges Bygdekvinnelag arrangerer inspirasjonsseminar i 2015 for alle medlemmer. Norges Bygdekvinnelag utarbeider maler for gjennomføring av årsmøte, årsmeldinger og arbeidsplaner.

6 Høy aktivitet i hele organisasjonen Norges Bygdekvinnelag skal opprettholde et høyt aktivitetsnivå lokalt og sentralt. De ulike nivåene i organisasjonen jobber på sine måter for Bygdekvinnelagets felles målsetninger og politiske saker. Norges Bygdekvinnelag skal informere bredt om kommende aktiviteter og aksjoner, og legge til rette for at fylkeslag og lokallag deltar. Norges Bygdekvinnelag er ansvarlig for å distribuere trykt materiell på nett og papir. Lokal- og fylkeslag bør være aktive gjennom å arrangere åpne aktiviteter og drive med utadrettet virksomhet. Informasjonsflyt Norges Bygdekvinnelag ønsker å sikre en god og kontinuerlig informasjonsflyt ut til medlemmene. Den viktigste kanalen for å holde seg oppdatert er våre egne nettsider. Denne oppdateres nesten daglig med relevant stoff. Det er et mål at flere av våre medlemmer skal bruke nettsiden jevnlig. Norges Bygdekvinnelag sprer informasjon via nettsidene, medlemsbladet Bygdekvinner, lokallagsutsendingene og Facebook. Alle medlemmer oppfordres til å ta en titt om dagen på bygdekvinnelaget.no, og sette nettsiden som startside. Bygdekvinnelagets tillitsvalgte på ulike nivåer har et spesielt ansvar for å holde seg oppdatert på hva som legges ut på nett. JA, kvinner kan! En viktig grunntanke i Norges Bygdekvinnelag er at kvinner støtter kvinner på tvers av landegrenser. 6 SIDE 6 I BYGDEKVINNER 01/2012

7 EN TØFFERE FORBRUKERORGANISASJON Dette gjør vi: FRA STRATEGIEN: Vi øker vår egen bevissthet, rolle og innflytelse som forbrukerorganisasjon. Vi gjennomfører årlige aksjoner og bidrar til økt matkunnskap og bedre folkehelse. Vi er opptatt av å sikre matglede og mattrygghet for alle. Fremme matkultur Som formidlere av norsk matkultur, vet vi at mat er mer enn bare mat. Det handler om tradisjoner, lokalmiljø, samhold, trivsel, kultur, distriktsnæringene og folkehelse. Norges Bygdekvinnelag skal fortsette å være blant de fremste kompetanseorganisasjonene på mat og matkultur, og bruke vår kunnskap til å inspirere og engasjere barn og voksne. Lokallagene i Bygdekvinnelaget har stor kunnskap om norsk mat og tradisjoner, og Norges Bygdekvinnelag vil ta vare på og spre denne kunnskapen gjennom oppskriftsdatabasen på bygdekvinnelaget.no. I 2015 og 2016 er det mål om å få minst 500 nye oppskrifter årlig, og lokal- og fylkeslag bidrar her med å dele sine oppskrifter og historiene knyttet til disse.

8 Norges Bygdekvinnelag vil gjennom vårt omfattende organisasjonsapparat fortsette å arbeide for at lokal matkultur blir ivaretatt og videreutviklet. Norges Bygdekvinelag arbeider for en matpolitikk som ivaretar mattrygghet, matkunnskap og norsk matproduksjon. Sentralt og lokalt kan den internasjonale matvaredagen 16. oktober brukes for å markere matpolitiske tema, gjerne kombinert med markering av den internasjonale bygdekvinnedagen 15. oktober. Norges Bygdekvinnelag videreutvikler og relanserer oppskriftsdatabasen 1. januar Formålet er at den blir en synlig database for norsk matkultur. Lokallagene bidrar til databasen med egne oppskrifter. Sunn matglede Norges Bygdekvinnelag er opptatt av å formidle matglede og matkunnskap til den oppvoksende generasjon. Gjennom å bygge gode vaner tidlig i livet, legger man fundamentet for en god folkehelse i mange år framover, og det å skape engasjement og entusiasme for sunn mat er avgjørende. Folkehelse vil være et spesielt aktuelt tema i årene framover. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide politisk for å innføre skolemat, blant annet gjennom vårt engasjement i Skolematens venner. Norges Bygdekvinnelag skal være en tydelig politisk stemme for å fremme folkehelse. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide med å sette fokus på videreformidling av praktisk matkunnskap. Lokal- og fylkeslag oppfordres til å holde matlagingskurs. Bygdekvinnelagets materiell for kurs i spedbarnsmat og Aksjon sunn matglede kan brukes. Råvareaksjon Norges Bygdekvinnelag skal fortsette å sette søkelys på sunne og kortreiste råvarer gjennom våre toårige råvareaksjoner. En bred mobilisering sørger for å spre forbrukerinformasjon om norske råvarer og de positive miljø- og helseeffektene knyttet til bruken av disse. Norges Bygdekvinnelag arrangerer råvareaksjon for norsk frukt og bær i 2014 og Råvareaksjonen videreføres med nytt tema for årene 2016 og Lokal- og fylkeslag gjennomfører forskjellige aktiviteter knyttet til råvareaksjonene. Bærekraftig og GMO-fri mat og fôr Norges Bygdekvinnelag skal være et talerør for norske forbrukere og tydeliggjøre at mat av god kvalitet er i forbrukernes interesser. Gjennom vårt informasjonsarbeid og aktiviteter skal vi spre kunnskap om hva slags mat som er bra for mennesker og miljø. Norges Bygdekvinnelag opprettholder en sunn skepsis til innføring av GMO i norsk mat og fôr. Norges Bygdekvinnelag arbeider med bevisstgjøring, informasjonsspredning og aksjoner mot genmodifisering gjennom aktiv deltakelse i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide politisk for å sikre sporbar, bærekraftig og GMO-fri mat og fôr. Norges Bygdekvinnelags råvareaksjon : Norsk frukt og bær Aktivitetstips! 1. Arranger temakvelder om frukt og bær, eller ha kurs i for eksempel safting, sylting, tørking, eller stell av bærbusker 2. Spør om å få høste i hagene til folk som ikke høster selv. Inviter lokalavisen med! 3. Server mat og desserter med frukt og bær på medlemsmøtene 4. Handle norske råvarer i sesong 5. Kombiner råvareaksjonen med fysisk aktivitet. Ta en bærtur! 6. Bruk norsk frukt og bær på utradisjonelle måter: ha frukt på pizza, lag chutney, bruk frukt og bær i salaten eller kombinert med kjøtt/fisk, eksperimenter med forskjellige ingredienser 7. Skriv avisinnlegg om matglede, selvforsyning eller saker som er relevant for lokalmiljøet. Bli inspirert av frukt og bær-artiklene som kommer i hver utgave av Bygdekvinner 8. Arranger strikkekafe hvor dere strikker luer med fasong eller mønster av frukt og bær 9. Plant bær og busker i samarbeid med lokale barnehager og skoler 10. Arranger fotokonkurranse for lokalmiljøet i samarbeid med lokalavisen 11. Skap oppmerksomhet ved å kle dere ut som frukter eller bær på stand eller aktiviteter 12. Sett av tid på medlemsmøtene til å dele morsomme historier eller opplevelser som har med frukt og bær å gjøre 13. Lag forslag til slagord for denne råvareaksjonen og send inn til 14. Tips Norges Bygdekvinnelag om aktivitetene dere arrangerer og send inn referat og bilder 15. Bruk oppskriftsheftet til Norges Bygdekvinnelag på årets aktiviteter og stands! (Kommer ut høsten 2014)...eller ta i bruk egne ideer og erfaringer! Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS Foto epler: Opplysningskontoret for frukt og grønt Visste du at: 8

9 FRA STRATEGIEN: ARBEIDSPLAN GJENNOMSLAG SOM SAMFUNNSAKTØR Vi er synlige og tydelige der folk møtes og der beslutninger tas. Bygdekvinnelagets politiske plattform brukes aktivt i hele organisasjonen og vi blir hørt. Dette gjør vi: Gjennomslag for politiske saker Norges Bygdekvinnelag er partipolitisk nøytral, men har likevel en sterk interessepolitisk bevissthet. Som en landsdekkende organisasjon ønsker vi å uttale oss og påvirke politikk innenfor relevante saker. Vårt politiske arbeid baserer seg på organisasjonens politiske plattform, som bør brukes aktivt enten man skriver leserinnlegg eller har møter med politikere. Det er ofte lav terskel og store muligheter for å påvirke politikk på kommune- og fylkesnivå. Norges Bygdekvinnelag skal markere tydelige standpunkt i relevante saker som dreier seg om norsk matproduksjon, matsikkerhet, miljø, kvinnesaker og distriktspolitikk. Bygdekvinnelaget lokalt og sentralt skal være en viktig samfunnsaktør som arbeider for å påvirke og samarbeide med myndigheter på ulike nivå. Arbeide med beredskap og sikre næringsgrunnlag Norsk matsikkerhet og framtidig næringsgrunnlag i distriktene er politiske prioriteringsområder for Norges Bygdekvinnelag. Det er viktig å arbeide med bevisstgjøring overfor både politikere og befolkning. Norges Bygdekvinnelags beredskapsrapport gir råd og tips til aktiviteter, som for eksempel å arrangere temakvelder og kurs om beredskap, og samarbeide med relevante aktører for å avklare hvilke behov som finnes lokalt Norges Bygdekvinnelag arbeider på alle nivåer for en sterkere matberedskap, høy aktivitet i distriktene og en matsikkerhet som baserer seg på en stor bruk av norske ressurser. Dette gjør vi ved å spille inn til relevante høringer, skrive politiske innspill, bruke media som påvirkningskanal og legge press på nasjonale og lokale myndigheter. Norges Bygdekvinnelags beredskapsrapport kan brukes som grunnlag for arbeid lokalt og sentralt. Aktive lokalmiljø Bygdekvinnelagenes store bredde av aktiviteter er viktig for bygdene. Ved å arrangere aktiviteter som er interessante og appellerende, skal Bygdekvinnelaget være et attraktivt møtested i lokalmiljøene. Lokal- og fylkeslag skal arbeide for aktive lokalmiljø gjennom sine aktiviteter, som kan innebære alt fra strikkekafeer og markering av ulike dager til temakvelder, markeder, turer og kurs. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide politisk for å tydeliggjøre viktigheten av gode aktivitetstilbud og frivillig arbeid. Merkedager Disse dagene kan markeres med ulike aktiviteter: 8. mars: Kvinnedagen 25. mars: Vaffeldagen 7. april: Verdens helsedag 17. april: Den internasjonale dagen for småbønders kamp 22. april: Den internasjonale moderjord-dagen 5. juni: Verdens miljødag 11. okt: Jentedagen 15. okt: Den internasjonale bygdekvinnedagen 16. okt: Verdens matvaredag 17. okt: Den norske epledagen 25. okt: Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

10 KVINNESOLIDARITET UTEN GRENSER FRA STRATEGIEN: Vi viser solidaritet i praksis både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi hjelper hverandre når det trengs. Vi kjemper for likeverd og likestilling. Dette gjør vi: Internasjonalt arbeid Norges Bygdekvinnelag støtter tiltak som fremmer internasjonal solidaritet. I arbeidsplanperioden samarbeider vi med Norges Vel om et program i Mosambik. Målet med prosjektet er å bygge opp en langsiktig eksportproduksjon, styrke lokal verdiskapning og gi fattige bønder en mulighet til å bygge et bedre liv. Vi har i prosjektet et spesielt fokus på kvinner. Norges Bygdekvinnelag jobber også med å øke bevisstheten om internasjonale spørsmål blant medlemmene. Norges Bygdekvinnelag støtter Norges Vel sitt program i Mosambik. Lokallag oppfordres til å arrangere egne innsamlinger og ha temamøter om prosjektet. Norges Bygdekvinnelag arrangerer internasjonalt seminar annethvert år. Norges Bygdekvinnelag er aktive medlemmer av ACWW, den globale organisasjonen for rurale kvinner. Norges Bygdekvinnelag er aktive medlemmer av FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål Inkluderende organisasjon Norges Bygdekvinnelag er en inkluderende organisasjon som skal ha en lav terskel og stor takhøyde. Hvert enkelt medlem skal verdsettes og føle seg velkommen uavhengig av bakgrunn. Aktiviteter som involverer ulike former for kulturutveksling kan være en fin måte å sørge for at innflyttere, og spesielt kvinner fra andre kulturer, blir godt inkludert i fellesskapet. Erfaringer kan trekkes fra prosjektet Bygdekvinnelaget åpner bygda, hvor man så at universelle språk som mat, musikk og håndarbeid er kontaktskapende på tvers av kulturer. Fylkes- og lokallag oppfordres til å arrangere aktiviteter og bidra til integrering og forening av den brede variasjonen av ulike mennesker som befinner seg i lokalmiljøet. Hjelpefond og juridisk hjelpetelefon Bygdekvinnenes hjelpefond er opprettet for å være en økonomisk støtte for medlemmer som kommer i vanskelig økonomisk livssituasjon. Søknader om pengestøtte sendes til Norges Bygdekvinne- lag på eget skjema. Hjelpefondet finansierer også Bygdekvinnelagets juridiske hjelpetelefon, som er et tilbud til medlemmer som får behov for juridisk råd ved skilsmisse, uhell, ulykker eller andre vanskelige situasjoner. Norges Bygdekvinnelag viderefører hjelpefondet og juridisk hjelpetelefon. Lokallag oppfordres til å gi bidrag til hjelpefondet, for eksempel i forbindelse med verdens bygdekvinnedag. Kvinnestipend og i-farta-prisen For å bidra til lokal aktivitet og distriktsutvikling, støtter Norges Bygdekvinnelag unge kvinner gjennom Kvinnestipendet. Stipendet går til kvinner som ønsker å gjennomføre gode tiltak for sine lokalmiljø. I-farta-prisen, skal gå til en person eller en forening som bidrar til å skape optimisme og glede i bygdemiljøet. Norges Bygdekvinnelag fortsetter å markedsføre Kvinnestipendet og I-farta-prisen som viktige kvinnetiltak i arbeidsplanperioden. Medlemmer oppfordres til å gjøre prisene kjent og tipse om kandidater. 10 SIDE 10 I BYGDEKVINNER 01/2012

11 Noter hva ditt lokallag skal jobbe med i denne perioden: Dette skal vi jobbe med i 2015: Dette skal vi jobbe med i 2016: 01/2012 BYGDEKVINNER I SIDE 11

12 Bygdekvinnelagets etiske kjøreregler - Vi skal respektere hverandre - Vi skal være åpne og ærlige - Vi skal vise engasjement - Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger - Vi skal skape trivsel stolthet og glede Norges Bygdekvinnelag Trykkeri og layout: Flisa Trykkeri

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Lokallagsutsending våren 2015

Lokallagsutsending våren 2015 Lokallagsutsending våren 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Ringeguide, Bygdekvinnelaget sin vervekampanje 2015 Bli - medlem - flyer Oppskriftshefte "Barnas egne

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Årsmelding 2008 Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Coop satser på lokalprodusert mat Med over 100 års historie som forbrukereid dagligvarekjede

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Tema: Samfunnsaktør Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Bygdekvinner. Bygdekvinner i 100. Inspirasjonsseminar. 10 - Sunn skepsis til GMO 16 - Kamp for stemmerett 28 - Der husrom møter hjerterom

Bygdekvinner. Bygdekvinner i 100. Inspirasjonsseminar. 10 - Sunn skepsis til GMO 16 - Kamp for stemmerett 28 - Der husrom møter hjerterom Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 2-2013 Inspirasjonsseminar Bygdekvinner i 100 10 - Sunn skepsis til GMO 16 - Kamp for stemmerett 28 - Der husrom møter hjerterom Leder Se mulighetene!

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Rødts

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag 17.000 Papir: g-print

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon!

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon! Tilsluttet Associated Country Country Women Women of the World of the World Tilsluttet Associated Country Women of the World Til Bygdekvinnelagets lokallagsledere Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer

Detaljer