Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen:"

Transkript

1 Arbeidsplan for Norges Bygdekvinnelag

2 Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon i vekst. Vi har mange aktive og sterke lokallag i hele landet. Vi er inspirator og pådriver for gode kvinneliv og aktive lokalmiljø. Vi er eksperter på matkultur og vi står for et åpent og inkluderende fellesskap. Bygdekvinnelaget er et samlingspunkt der mye skjer. Vi får ting gjort. Vi ønsker å vokse ytterligere og å kunne være en organisasjon som mange har lyst til å være med i - fordi vi tar ansvar og engasjerer oss i det som skjer i samfunnet. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen: Ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte En tøffere forbrukerorganisasjon Gjennomslag som samfunnsaktør Kvinnesolidaritet uten grenser I denne arbeidsplanen er organisasjonens overordnede mål beskrevet. Samtidig gir den konkrete tips og ideer lokallag og fylkeslag kan bruke som verktøy i utarbeidelsen av egne arbeidsplaner, sammen med politisk plattform og strategi. Det er en ambisjon at målene integreres lokalt, og tilpasses lagene på en god måte. Vi håper medlemmer i alle ledd av organisasjonen blir inspirert og bruker planen som et nyttig dokument. Lagets formål: Er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv. BYGDEKVINNELAGETS VISJON FOR ARBEIDSPLANPERIODEN: Bygdekvinnelaget møteplass for aktive kvinner 2

3 EN ORGANISASJON I VEKST Norges Bygdekvinnelag skal være en organisasjon i vekst, og har et mål om å ha minst medlemmer i Dette forutsetter et tydelig fokus på verving i hele organisasjonen. Vi må være gode på medlemspleie, og oppsøkende overfor potensielle nye medlemmer. Det er viktig å ha et kontinuerlig fokus på verving i alle aktiviteter gjennom året. Gjennom utadrettet virksomhet og synliggjøring av egen aktivitet er målet at stadig flere vil ønske å være med i Bygdekvinnelaget. Dette gjør vi: Flere medlemmer Dersom lagene klarer å beholde eksisterende medlemmer og i tillegg verve ett nytt medlem hvert år, når vi målet om medlemmer i 2020 med god margin. I forbindelse med aktiviteter i lagene bør en planlegge tiltak for rekruttering og synliggjøring. Det kan for eksempel være lurt å samle inn kontaktinformasjon til deltakere på arrangementer eller kurs og følge opp disse med en enkel henvendelse eller e-post i etterkant Norges Bygdekvinnelag arrangerer årlige verveaksjoner i verveukene 5 og 6. Lokallagene oppfordres til å legge minst en aktivitet med fokus på verving til disse ukene. Lokal- og fylkeslag lager egne arbeidsplaner basert på denne arbeidsplanen og lokallagsutsendingene fra administrasjonen. Husk: Tør å spørre!

4 Synlighet God synlighet oppnår man også ved å være tilstede der folk samles. Arranger markeder, stands eller åpne møter, og bruk lokale medier og oppslagsmuligheter for å nå ut med arrangementer til folk i nærmiljøet. Lokal- og fylkeslag melder arrangementer inn til lokalaviser, og inviterer avisene til å komme på arrangementene. Bygdekvinnelagsaktiviteter brukes for å spre informasjon om organisasjonen og hvorfor man bør bli medlem. Lokal- og fylkeslag bør dokumentere lagenes aktiviteter (ta bilder, skriv referat og lag evalueringer). Stoffet kan brukes til blant annet synliggjøring på egne nettsider. Nettsider og sosiale medier Aktiv tilstedeværelse på internett er et viktig virkemiddel for å spre informasjon og nå ut til både eksisterende og potensielle medlemmer. Alle lag kan ha egne nettsider på bygdekvinnelaget.no, og Norges Bygdekvinnelag tilbyr fylkesvise kurs for lokallagsredaktører. Norges Bygdekvinnelag bruker nettsidene og egen Facebookside for å spre nyheter og relevant informasjon til medlemmene. Facebook-siden skal ha minst følgere innen Lokallagene oppfordres til å opprette egne sider på bygdekvinnelaget.no. Lokal- og fylkeslag kan opprette Facebook-side for laget. Facebook er en god plattform for å dele nettsaker og nå ut til nye mennesker. Lagene bruker nettsider og sosiale medier som markedsføringskanaler. Norges Bygdekvinnelag oppretter kalender på forsiden til bygdekvinnelaget.no, hvor lagenes arrangementer samles. Alle medlemmer kan bidra til Bygdekvinnelagets synlighet ved å like, invitere venner og dele oppdateringer fra Facebooksiden og nettsidene til Norges Bygdekvinnelag. Norges Bygdekvinnelag sin råvareaksjon i 2014 og 2015 er norsk frukt og bær. Disse er både rike på smak og stappfulle av viktige næringsstoffer, blant annet er norsk frukt og bær en viktig kilde til vitamin C og andre antioksidanter. 4 SIDE 4 I BYGDEKVINNER 01/2012

5 AMBISIØSE OG DRIFTIGE LOKALLAG OG TILLITSVALGTE Dette gjør vi: FRA STRATEGIEN: Lokallagene kjennetegnes av mye aktivitet og et godt fellesskap. Bygdekvinner har det moro sammen og gleder seg til å være med i lokale aktiviteter. Vi skolerer våre tillitsvalgte, og et verv i Bygdekvinnelaget gir læring for livet. Organiasjonsbygging og dyktiggjøring Norges Bygdekvinnelag skal være en sterk og stabil organisasjon, og skal framover jobbe fokusert med organisasjonsbygging lokalt og sentralt. Organisasjonen skal legge til rette for å styrke medlemmenes faglige og personlige utvikling gjennom organisatorisk og politisk arbeid. Lokallagene bruker organisasjonshåndboken aktivt i egne møter eller kurs for å heve egen kompetanse. Fylkeslag arrangerer kurs, ledersamlinger og seminarer for lokallag, og har et spesielt ansvar for å sørge for årlige kurs for tillitsvalgte lokalt. Norges Bygdekvinnelag tilbyr tillitsvalgtkurs for fylkeslagene og styret sentralt. Norges Bygdekvinnelag arrangerer inspirasjonsseminar i 2015 for alle medlemmer. Norges Bygdekvinnelag utarbeider maler for gjennomføring av årsmøte, årsmeldinger og arbeidsplaner.

6 Høy aktivitet i hele organisasjonen Norges Bygdekvinnelag skal opprettholde et høyt aktivitetsnivå lokalt og sentralt. De ulike nivåene i organisasjonen jobber på sine måter for Bygdekvinnelagets felles målsetninger og politiske saker. Norges Bygdekvinnelag skal informere bredt om kommende aktiviteter og aksjoner, og legge til rette for at fylkeslag og lokallag deltar. Norges Bygdekvinnelag er ansvarlig for å distribuere trykt materiell på nett og papir. Lokal- og fylkeslag bør være aktive gjennom å arrangere åpne aktiviteter og drive med utadrettet virksomhet. Informasjonsflyt Norges Bygdekvinnelag ønsker å sikre en god og kontinuerlig informasjonsflyt ut til medlemmene. Den viktigste kanalen for å holde seg oppdatert er våre egne nettsider. Denne oppdateres nesten daglig med relevant stoff. Det er et mål at flere av våre medlemmer skal bruke nettsiden jevnlig. Norges Bygdekvinnelag sprer informasjon via nettsidene, medlemsbladet Bygdekvinner, lokallagsutsendingene og Facebook. Alle medlemmer oppfordres til å ta en titt om dagen på bygdekvinnelaget.no, og sette nettsiden som startside. Bygdekvinnelagets tillitsvalgte på ulike nivåer har et spesielt ansvar for å holde seg oppdatert på hva som legges ut på nett. JA, kvinner kan! En viktig grunntanke i Norges Bygdekvinnelag er at kvinner støtter kvinner på tvers av landegrenser. 6 SIDE 6 I BYGDEKVINNER 01/2012

7 EN TØFFERE FORBRUKERORGANISASJON Dette gjør vi: FRA STRATEGIEN: Vi øker vår egen bevissthet, rolle og innflytelse som forbrukerorganisasjon. Vi gjennomfører årlige aksjoner og bidrar til økt matkunnskap og bedre folkehelse. Vi er opptatt av å sikre matglede og mattrygghet for alle. Fremme matkultur Som formidlere av norsk matkultur, vet vi at mat er mer enn bare mat. Det handler om tradisjoner, lokalmiljø, samhold, trivsel, kultur, distriktsnæringene og folkehelse. Norges Bygdekvinnelag skal fortsette å være blant de fremste kompetanseorganisasjonene på mat og matkultur, og bruke vår kunnskap til å inspirere og engasjere barn og voksne. Lokallagene i Bygdekvinnelaget har stor kunnskap om norsk mat og tradisjoner, og Norges Bygdekvinnelag vil ta vare på og spre denne kunnskapen gjennom oppskriftsdatabasen på bygdekvinnelaget.no. I 2015 og 2016 er det mål om å få minst 500 nye oppskrifter årlig, og lokal- og fylkeslag bidrar her med å dele sine oppskrifter og historiene knyttet til disse.

8 Norges Bygdekvinnelag vil gjennom vårt omfattende organisasjonsapparat fortsette å arbeide for at lokal matkultur blir ivaretatt og videreutviklet. Norges Bygdekvinelag arbeider for en matpolitikk som ivaretar mattrygghet, matkunnskap og norsk matproduksjon. Sentralt og lokalt kan den internasjonale matvaredagen 16. oktober brukes for å markere matpolitiske tema, gjerne kombinert med markering av den internasjonale bygdekvinnedagen 15. oktober. Norges Bygdekvinnelag videreutvikler og relanserer oppskriftsdatabasen 1. januar Formålet er at den blir en synlig database for norsk matkultur. Lokallagene bidrar til databasen med egne oppskrifter. Sunn matglede Norges Bygdekvinnelag er opptatt av å formidle matglede og matkunnskap til den oppvoksende generasjon. Gjennom å bygge gode vaner tidlig i livet, legger man fundamentet for en god folkehelse i mange år framover, og det å skape engasjement og entusiasme for sunn mat er avgjørende. Folkehelse vil være et spesielt aktuelt tema i årene framover. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide politisk for å innføre skolemat, blant annet gjennom vårt engasjement i Skolematens venner. Norges Bygdekvinnelag skal være en tydelig politisk stemme for å fremme folkehelse. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide med å sette fokus på videreformidling av praktisk matkunnskap. Lokal- og fylkeslag oppfordres til å holde matlagingskurs. Bygdekvinnelagets materiell for kurs i spedbarnsmat og Aksjon sunn matglede kan brukes. Råvareaksjon Norges Bygdekvinnelag skal fortsette å sette søkelys på sunne og kortreiste råvarer gjennom våre toårige råvareaksjoner. En bred mobilisering sørger for å spre forbrukerinformasjon om norske råvarer og de positive miljø- og helseeffektene knyttet til bruken av disse. Norges Bygdekvinnelag arrangerer råvareaksjon for norsk frukt og bær i 2014 og Råvareaksjonen videreføres med nytt tema for årene 2016 og Lokal- og fylkeslag gjennomfører forskjellige aktiviteter knyttet til råvareaksjonene. Bærekraftig og GMO-fri mat og fôr Norges Bygdekvinnelag skal være et talerør for norske forbrukere og tydeliggjøre at mat av god kvalitet er i forbrukernes interesser. Gjennom vårt informasjonsarbeid og aktiviteter skal vi spre kunnskap om hva slags mat som er bra for mennesker og miljø. Norges Bygdekvinnelag opprettholder en sunn skepsis til innføring av GMO i norsk mat og fôr. Norges Bygdekvinnelag arbeider med bevisstgjøring, informasjonsspredning og aksjoner mot genmodifisering gjennom aktiv deltakelse i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide politisk for å sikre sporbar, bærekraftig og GMO-fri mat og fôr. Norges Bygdekvinnelags råvareaksjon : Norsk frukt og bær Aktivitetstips! 1. Arranger temakvelder om frukt og bær, eller ha kurs i for eksempel safting, sylting, tørking, eller stell av bærbusker 2. Spør om å få høste i hagene til folk som ikke høster selv. Inviter lokalavisen med! 3. Server mat og desserter med frukt og bær på medlemsmøtene 4. Handle norske råvarer i sesong 5. Kombiner råvareaksjonen med fysisk aktivitet. Ta en bærtur! 6. Bruk norsk frukt og bær på utradisjonelle måter: ha frukt på pizza, lag chutney, bruk frukt og bær i salaten eller kombinert med kjøtt/fisk, eksperimenter med forskjellige ingredienser 7. Skriv avisinnlegg om matglede, selvforsyning eller saker som er relevant for lokalmiljøet. Bli inspirert av frukt og bær-artiklene som kommer i hver utgave av Bygdekvinner 8. Arranger strikkekafe hvor dere strikker luer med fasong eller mønster av frukt og bær 9. Plant bær og busker i samarbeid med lokale barnehager og skoler 10. Arranger fotokonkurranse for lokalmiljøet i samarbeid med lokalavisen 11. Skap oppmerksomhet ved å kle dere ut som frukter eller bær på stand eller aktiviteter 12. Sett av tid på medlemsmøtene til å dele morsomme historier eller opplevelser som har med frukt og bær å gjøre 13. Lag forslag til slagord for denne råvareaksjonen og send inn til 14. Tips Norges Bygdekvinnelag om aktivitetene dere arrangerer og send inn referat og bilder 15. Bruk oppskriftsheftet til Norges Bygdekvinnelag på årets aktiviteter og stands! (Kommer ut høsten 2014)...eller ta i bruk egne ideer og erfaringer! Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS Foto epler: Opplysningskontoret for frukt og grønt Visste du at: 8

9 FRA STRATEGIEN: ARBEIDSPLAN GJENNOMSLAG SOM SAMFUNNSAKTØR Vi er synlige og tydelige der folk møtes og der beslutninger tas. Bygdekvinnelagets politiske plattform brukes aktivt i hele organisasjonen og vi blir hørt. Dette gjør vi: Gjennomslag for politiske saker Norges Bygdekvinnelag er partipolitisk nøytral, men har likevel en sterk interessepolitisk bevissthet. Som en landsdekkende organisasjon ønsker vi å uttale oss og påvirke politikk innenfor relevante saker. Vårt politiske arbeid baserer seg på organisasjonens politiske plattform, som bør brukes aktivt enten man skriver leserinnlegg eller har møter med politikere. Det er ofte lav terskel og store muligheter for å påvirke politikk på kommune- og fylkesnivå. Norges Bygdekvinnelag skal markere tydelige standpunkt i relevante saker som dreier seg om norsk matproduksjon, matsikkerhet, miljø, kvinnesaker og distriktspolitikk. Bygdekvinnelaget lokalt og sentralt skal være en viktig samfunnsaktør som arbeider for å påvirke og samarbeide med myndigheter på ulike nivå. Arbeide med beredskap og sikre næringsgrunnlag Norsk matsikkerhet og framtidig næringsgrunnlag i distriktene er politiske prioriteringsområder for Norges Bygdekvinnelag. Det er viktig å arbeide med bevisstgjøring overfor både politikere og befolkning. Norges Bygdekvinnelags beredskapsrapport gir råd og tips til aktiviteter, som for eksempel å arrangere temakvelder og kurs om beredskap, og samarbeide med relevante aktører for å avklare hvilke behov som finnes lokalt Norges Bygdekvinnelag arbeider på alle nivåer for en sterkere matberedskap, høy aktivitet i distriktene og en matsikkerhet som baserer seg på en stor bruk av norske ressurser. Dette gjør vi ved å spille inn til relevante høringer, skrive politiske innspill, bruke media som påvirkningskanal og legge press på nasjonale og lokale myndigheter. Norges Bygdekvinnelags beredskapsrapport kan brukes som grunnlag for arbeid lokalt og sentralt. Aktive lokalmiljø Bygdekvinnelagenes store bredde av aktiviteter er viktig for bygdene. Ved å arrangere aktiviteter som er interessante og appellerende, skal Bygdekvinnelaget være et attraktivt møtested i lokalmiljøene. Lokal- og fylkeslag skal arbeide for aktive lokalmiljø gjennom sine aktiviteter, som kan innebære alt fra strikkekafeer og markering av ulike dager til temakvelder, markeder, turer og kurs. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide politisk for å tydeliggjøre viktigheten av gode aktivitetstilbud og frivillig arbeid. Merkedager Disse dagene kan markeres med ulike aktiviteter: 8. mars: Kvinnedagen 25. mars: Vaffeldagen 7. april: Verdens helsedag 17. april: Den internasjonale dagen for småbønders kamp 22. april: Den internasjonale moderjord-dagen 5. juni: Verdens miljødag 11. okt: Jentedagen 15. okt: Den internasjonale bygdekvinnedagen 16. okt: Verdens matvaredag 17. okt: Den norske epledagen 25. okt: Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

10 KVINNESOLIDARITET UTEN GRENSER FRA STRATEGIEN: Vi viser solidaritet i praksis både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi hjelper hverandre når det trengs. Vi kjemper for likeverd og likestilling. Dette gjør vi: Internasjonalt arbeid Norges Bygdekvinnelag støtter tiltak som fremmer internasjonal solidaritet. I arbeidsplanperioden samarbeider vi med Norges Vel om et program i Mosambik. Målet med prosjektet er å bygge opp en langsiktig eksportproduksjon, styrke lokal verdiskapning og gi fattige bønder en mulighet til å bygge et bedre liv. Vi har i prosjektet et spesielt fokus på kvinner. Norges Bygdekvinnelag jobber også med å øke bevisstheten om internasjonale spørsmål blant medlemmene. Norges Bygdekvinnelag støtter Norges Vel sitt program i Mosambik. Lokallag oppfordres til å arrangere egne innsamlinger og ha temamøter om prosjektet. Norges Bygdekvinnelag arrangerer internasjonalt seminar annethvert år. Norges Bygdekvinnelag er aktive medlemmer av ACWW, den globale organisasjonen for rurale kvinner. Norges Bygdekvinnelag er aktive medlemmer av FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål Inkluderende organisasjon Norges Bygdekvinnelag er en inkluderende organisasjon som skal ha en lav terskel og stor takhøyde. Hvert enkelt medlem skal verdsettes og føle seg velkommen uavhengig av bakgrunn. Aktiviteter som involverer ulike former for kulturutveksling kan være en fin måte å sørge for at innflyttere, og spesielt kvinner fra andre kulturer, blir godt inkludert i fellesskapet. Erfaringer kan trekkes fra prosjektet Bygdekvinnelaget åpner bygda, hvor man så at universelle språk som mat, musikk og håndarbeid er kontaktskapende på tvers av kulturer. Fylkes- og lokallag oppfordres til å arrangere aktiviteter og bidra til integrering og forening av den brede variasjonen av ulike mennesker som befinner seg i lokalmiljøet. Hjelpefond og juridisk hjelpetelefon Bygdekvinnenes hjelpefond er opprettet for å være en økonomisk støtte for medlemmer som kommer i vanskelig økonomisk livssituasjon. Søknader om pengestøtte sendes til Norges Bygdekvinne- lag på eget skjema. Hjelpefondet finansierer også Bygdekvinnelagets juridiske hjelpetelefon, som er et tilbud til medlemmer som får behov for juridisk råd ved skilsmisse, uhell, ulykker eller andre vanskelige situasjoner. Norges Bygdekvinnelag viderefører hjelpefondet og juridisk hjelpetelefon. Lokallag oppfordres til å gi bidrag til hjelpefondet, for eksempel i forbindelse med verdens bygdekvinnedag. Kvinnestipend og i-farta-prisen For å bidra til lokal aktivitet og distriktsutvikling, støtter Norges Bygdekvinnelag unge kvinner gjennom Kvinnestipendet. Stipendet går til kvinner som ønsker å gjennomføre gode tiltak for sine lokalmiljø. I-farta-prisen, skal gå til en person eller en forening som bidrar til å skape optimisme og glede i bygdemiljøet. Norges Bygdekvinnelag fortsetter å markedsføre Kvinnestipendet og I-farta-prisen som viktige kvinnetiltak i arbeidsplanperioden. Medlemmer oppfordres til å gjøre prisene kjent og tipse om kandidater. 10 SIDE 10 I BYGDEKVINNER 01/2012

11 Noter hva ditt lokallag skal jobbe med i denne perioden: Dette skal vi jobbe med i 2015: Dette skal vi jobbe med i 2016: 01/2012 BYGDEKVINNER I SIDE 11

12 Bygdekvinnelagets etiske kjøreregler - Vi skal respektere hverandre - Vi skal være åpne og ærlige - Vi skal vise engasjement - Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger - Vi skal skape trivsel stolthet og glede Norges Bygdekvinnelag Trykkeri og layout: Flisa Trykkeri

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass.

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Det gode arbeidet ute i lagene skal bli mer synlig. Vi skal styrke fellesskapet, øke innflytelsen

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

Lokallagsutsending hausten 2015

Lokallagsutsending hausten 2015 Lokallagsutsending hausten 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Om Bygda i bevegelse Styreskjema Rapporteringsskjema fylkes- og lokallag Informasjon frå studieforbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s.

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s. NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) En utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon. Skal behandles hvert

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Beredskap i Norges Bygdekvinnelag

Beredskap i Norges Bygdekvinnelag Beredskap i Norges Bygdekvinnelag Forord Beredskap handler om å være forberedt på små og store uønskede hendelser som kan oppstå i et samfunn. Beredskapstanken er en grunnleggende og naturlig inngang til

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 1 Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Til: Fra: Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Hele landet Bygdekvinnelaget

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Hvordan drive pensjonistarbeid lokalt Informasjon, råd og veiledning Deltakere fra landskonferansen for pensjonister 2015 omtanke solidaritet

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz Lag en Miljø- og matquiz Lag en quiz med Miljø og matspørsmål, som dere kan bruke på en stand eller et møte. Eksempler på spørsmål kan være : 1. Hvor mye av maten vi spiser er importert? 2. Hvor mye mat

Detaljer

IKKE TILSTEDE: Marna Ramsøy (leder). Grethe Brundtland og Ingrid Bermingrud Terum (1.vara) deltok kun 17. oktober.

IKKE TILSTEDE: Marna Ramsøy (leder). Grethe Brundtland og Ingrid Bermingrud Terum (1.vara) deltok kun 17. oktober. PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES BYGDEKVINNELAG TID: 16. oktober 14.00-18.00 og 17. oktober 09.00-15.30 2014 STED: Norges Bygdekvinnelag TIL: Marna Ramsøy (leder) Ellen Krageberg (fungerende leder og nestleder),

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Strategi for barn og unge i Norden

Strategi for barn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for barn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:709 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2011-5 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Velkommen tillitsvalgte

Velkommen tillitsvalgte Velkommen tillitsvalgte Lokallagsmøte 09.02.11 Vi får Norge til å gro! Takk for at du sa ja! Hva tror du selv du skal jobbe med? Hva ønsker du å jobbe med? Bygdedagen, Åpen gård Skolekontakt, Barnehagebesøk

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Formål NCFU jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og DH. Vi skal lage sosiale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Norges ledende merkevareleverandør

Norges ledende merkevareleverandør Norges ledende merkevareleverandør Hvert sekund året rundt produseres 40 TINE-produkter, tilsvarende 1,3 mrd enheter i året Omsetning 18,9 mrd, resultat før skatt 1,1 mrd 41 meierier, 2 sentrallagre, 4

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments.

Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments. Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments. Fredag 21. november: Magnhild ønsket velkommen så ga hun ordet til Ellen Krageberg, nestleder i Norges Bygdekvinnelag.

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010 KVINNEKONFERANSEN 2010 SAMMEN I LUFTA Tid: 13.-14. november 2010 Sted: Rica Gardermoen Deltakere som representerte Stjørdal Hang- og Paragliderklubb: Brynhild Jorid Rotvold (PP2) og Mariann Gravråk (PP2)

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer