Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen:"

Transkript

1 Arbeidsplan for Norges Bygdekvinnelag

2 Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon i vekst. Vi har mange aktive og sterke lokallag i hele landet. Vi er inspirator og pådriver for gode kvinneliv og aktive lokalmiljø. Vi er eksperter på matkultur og vi står for et åpent og inkluderende fellesskap. Bygdekvinnelaget er et samlingspunkt der mye skjer. Vi får ting gjort. Vi ønsker å vokse ytterligere og å kunne være en organisasjon som mange har lyst til å være med i - fordi vi tar ansvar og engasjerer oss i det som skjer i samfunnet. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen: Ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte En tøffere forbrukerorganisasjon Gjennomslag som samfunnsaktør Kvinnesolidaritet uten grenser I denne arbeidsplanen er organisasjonens overordnede mål beskrevet. Samtidig gir den konkrete tips og ideer lokallag og fylkeslag kan bruke som verktøy i utarbeidelsen av egne arbeidsplaner, sammen med politisk plattform og strategi. Det er en ambisjon at målene integreres lokalt, og tilpasses lagene på en god måte. Vi håper medlemmer i alle ledd av organisasjonen blir inspirert og bruker planen som et nyttig dokument. Lagets formål: Er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv. BYGDEKVINNELAGETS VISJON FOR ARBEIDSPLANPERIODEN: Bygdekvinnelaget møteplass for aktive kvinner 2

3 EN ORGANISASJON I VEKST Norges Bygdekvinnelag skal være en organisasjon i vekst, og har et mål om å ha minst medlemmer i Dette forutsetter et tydelig fokus på verving i hele organisasjonen. Vi må være gode på medlemspleie, og oppsøkende overfor potensielle nye medlemmer. Det er viktig å ha et kontinuerlig fokus på verving i alle aktiviteter gjennom året. Gjennom utadrettet virksomhet og synliggjøring av egen aktivitet er målet at stadig flere vil ønske å være med i Bygdekvinnelaget. Dette gjør vi: Flere medlemmer Dersom lagene klarer å beholde eksisterende medlemmer og i tillegg verve ett nytt medlem hvert år, når vi målet om medlemmer i 2020 med god margin. I forbindelse med aktiviteter i lagene bør en planlegge tiltak for rekruttering og synliggjøring. Det kan for eksempel være lurt å samle inn kontaktinformasjon til deltakere på arrangementer eller kurs og følge opp disse med en enkel henvendelse eller e-post i etterkant Norges Bygdekvinnelag arrangerer årlige verveaksjoner i verveukene 5 og 6. Lokallagene oppfordres til å legge minst en aktivitet med fokus på verving til disse ukene. Lokal- og fylkeslag lager egne arbeidsplaner basert på denne arbeidsplanen og lokallagsutsendingene fra administrasjonen. Husk: Tør å spørre!

4 Synlighet God synlighet oppnår man også ved å være tilstede der folk samles. Arranger markeder, stands eller åpne møter, og bruk lokale medier og oppslagsmuligheter for å nå ut med arrangementer til folk i nærmiljøet. Lokal- og fylkeslag melder arrangementer inn til lokalaviser, og inviterer avisene til å komme på arrangementene. Bygdekvinnelagsaktiviteter brukes for å spre informasjon om organisasjonen og hvorfor man bør bli medlem. Lokal- og fylkeslag bør dokumentere lagenes aktiviteter (ta bilder, skriv referat og lag evalueringer). Stoffet kan brukes til blant annet synliggjøring på egne nettsider. Nettsider og sosiale medier Aktiv tilstedeværelse på internett er et viktig virkemiddel for å spre informasjon og nå ut til både eksisterende og potensielle medlemmer. Alle lag kan ha egne nettsider på bygdekvinnelaget.no, og Norges Bygdekvinnelag tilbyr fylkesvise kurs for lokallagsredaktører. Norges Bygdekvinnelag bruker nettsidene og egen Facebookside for å spre nyheter og relevant informasjon til medlemmene. Facebook-siden skal ha minst følgere innen Lokallagene oppfordres til å opprette egne sider på bygdekvinnelaget.no. Lokal- og fylkeslag kan opprette Facebook-side for laget. Facebook er en god plattform for å dele nettsaker og nå ut til nye mennesker. Lagene bruker nettsider og sosiale medier som markedsføringskanaler. Norges Bygdekvinnelag oppretter kalender på forsiden til bygdekvinnelaget.no, hvor lagenes arrangementer samles. Alle medlemmer kan bidra til Bygdekvinnelagets synlighet ved å like, invitere venner og dele oppdateringer fra Facebooksiden og nettsidene til Norges Bygdekvinnelag. Norges Bygdekvinnelag sin råvareaksjon i 2014 og 2015 er norsk frukt og bær. Disse er både rike på smak og stappfulle av viktige næringsstoffer, blant annet er norsk frukt og bær en viktig kilde til vitamin C og andre antioksidanter. 4 SIDE 4 I BYGDEKVINNER 01/2012

5 AMBISIØSE OG DRIFTIGE LOKALLAG OG TILLITSVALGTE Dette gjør vi: FRA STRATEGIEN: Lokallagene kjennetegnes av mye aktivitet og et godt fellesskap. Bygdekvinner har det moro sammen og gleder seg til å være med i lokale aktiviteter. Vi skolerer våre tillitsvalgte, og et verv i Bygdekvinnelaget gir læring for livet. Organiasjonsbygging og dyktiggjøring Norges Bygdekvinnelag skal være en sterk og stabil organisasjon, og skal framover jobbe fokusert med organisasjonsbygging lokalt og sentralt. Organisasjonen skal legge til rette for å styrke medlemmenes faglige og personlige utvikling gjennom organisatorisk og politisk arbeid. Lokallagene bruker organisasjonshåndboken aktivt i egne møter eller kurs for å heve egen kompetanse. Fylkeslag arrangerer kurs, ledersamlinger og seminarer for lokallag, og har et spesielt ansvar for å sørge for årlige kurs for tillitsvalgte lokalt. Norges Bygdekvinnelag tilbyr tillitsvalgtkurs for fylkeslagene og styret sentralt. Norges Bygdekvinnelag arrangerer inspirasjonsseminar i 2015 for alle medlemmer. Norges Bygdekvinnelag utarbeider maler for gjennomføring av årsmøte, årsmeldinger og arbeidsplaner.

6 Høy aktivitet i hele organisasjonen Norges Bygdekvinnelag skal opprettholde et høyt aktivitetsnivå lokalt og sentralt. De ulike nivåene i organisasjonen jobber på sine måter for Bygdekvinnelagets felles målsetninger og politiske saker. Norges Bygdekvinnelag skal informere bredt om kommende aktiviteter og aksjoner, og legge til rette for at fylkeslag og lokallag deltar. Norges Bygdekvinnelag er ansvarlig for å distribuere trykt materiell på nett og papir. Lokal- og fylkeslag bør være aktive gjennom å arrangere åpne aktiviteter og drive med utadrettet virksomhet. Informasjonsflyt Norges Bygdekvinnelag ønsker å sikre en god og kontinuerlig informasjonsflyt ut til medlemmene. Den viktigste kanalen for å holde seg oppdatert er våre egne nettsider. Denne oppdateres nesten daglig med relevant stoff. Det er et mål at flere av våre medlemmer skal bruke nettsiden jevnlig. Norges Bygdekvinnelag sprer informasjon via nettsidene, medlemsbladet Bygdekvinner, lokallagsutsendingene og Facebook. Alle medlemmer oppfordres til å ta en titt om dagen på bygdekvinnelaget.no, og sette nettsiden som startside. Bygdekvinnelagets tillitsvalgte på ulike nivåer har et spesielt ansvar for å holde seg oppdatert på hva som legges ut på nett. JA, kvinner kan! En viktig grunntanke i Norges Bygdekvinnelag er at kvinner støtter kvinner på tvers av landegrenser. 6 SIDE 6 I BYGDEKVINNER 01/2012

7 EN TØFFERE FORBRUKERORGANISASJON Dette gjør vi: FRA STRATEGIEN: Vi øker vår egen bevissthet, rolle og innflytelse som forbrukerorganisasjon. Vi gjennomfører årlige aksjoner og bidrar til økt matkunnskap og bedre folkehelse. Vi er opptatt av å sikre matglede og mattrygghet for alle. Fremme matkultur Som formidlere av norsk matkultur, vet vi at mat er mer enn bare mat. Det handler om tradisjoner, lokalmiljø, samhold, trivsel, kultur, distriktsnæringene og folkehelse. Norges Bygdekvinnelag skal fortsette å være blant de fremste kompetanseorganisasjonene på mat og matkultur, og bruke vår kunnskap til å inspirere og engasjere barn og voksne. Lokallagene i Bygdekvinnelaget har stor kunnskap om norsk mat og tradisjoner, og Norges Bygdekvinnelag vil ta vare på og spre denne kunnskapen gjennom oppskriftsdatabasen på bygdekvinnelaget.no. I 2015 og 2016 er det mål om å få minst 500 nye oppskrifter årlig, og lokal- og fylkeslag bidrar her med å dele sine oppskrifter og historiene knyttet til disse.

8 Norges Bygdekvinnelag vil gjennom vårt omfattende organisasjonsapparat fortsette å arbeide for at lokal matkultur blir ivaretatt og videreutviklet. Norges Bygdekvinelag arbeider for en matpolitikk som ivaretar mattrygghet, matkunnskap og norsk matproduksjon. Sentralt og lokalt kan den internasjonale matvaredagen 16. oktober brukes for å markere matpolitiske tema, gjerne kombinert med markering av den internasjonale bygdekvinnedagen 15. oktober. Norges Bygdekvinnelag videreutvikler og relanserer oppskriftsdatabasen 1. januar Formålet er at den blir en synlig database for norsk matkultur. Lokallagene bidrar til databasen med egne oppskrifter. Sunn matglede Norges Bygdekvinnelag er opptatt av å formidle matglede og matkunnskap til den oppvoksende generasjon. Gjennom å bygge gode vaner tidlig i livet, legger man fundamentet for en god folkehelse i mange år framover, og det å skape engasjement og entusiasme for sunn mat er avgjørende. Folkehelse vil være et spesielt aktuelt tema i årene framover. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide politisk for å innføre skolemat, blant annet gjennom vårt engasjement i Skolematens venner. Norges Bygdekvinnelag skal være en tydelig politisk stemme for å fremme folkehelse. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide med å sette fokus på videreformidling av praktisk matkunnskap. Lokal- og fylkeslag oppfordres til å holde matlagingskurs. Bygdekvinnelagets materiell for kurs i spedbarnsmat og Aksjon sunn matglede kan brukes. Råvareaksjon Norges Bygdekvinnelag skal fortsette å sette søkelys på sunne og kortreiste råvarer gjennom våre toårige råvareaksjoner. En bred mobilisering sørger for å spre forbrukerinformasjon om norske råvarer og de positive miljø- og helseeffektene knyttet til bruken av disse. Norges Bygdekvinnelag arrangerer råvareaksjon for norsk frukt og bær i 2014 og Råvareaksjonen videreføres med nytt tema for årene 2016 og Lokal- og fylkeslag gjennomfører forskjellige aktiviteter knyttet til råvareaksjonene. Bærekraftig og GMO-fri mat og fôr Norges Bygdekvinnelag skal være et talerør for norske forbrukere og tydeliggjøre at mat av god kvalitet er i forbrukernes interesser. Gjennom vårt informasjonsarbeid og aktiviteter skal vi spre kunnskap om hva slags mat som er bra for mennesker og miljø. Norges Bygdekvinnelag opprettholder en sunn skepsis til innføring av GMO i norsk mat og fôr. Norges Bygdekvinnelag arbeider med bevisstgjøring, informasjonsspredning og aksjoner mot genmodifisering gjennom aktiv deltakelse i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide politisk for å sikre sporbar, bærekraftig og GMO-fri mat og fôr. Norges Bygdekvinnelags råvareaksjon : Norsk frukt og bær Aktivitetstips! 1. Arranger temakvelder om frukt og bær, eller ha kurs i for eksempel safting, sylting, tørking, eller stell av bærbusker 2. Spør om å få høste i hagene til folk som ikke høster selv. Inviter lokalavisen med! 3. Server mat og desserter med frukt og bær på medlemsmøtene 4. Handle norske råvarer i sesong 5. Kombiner råvareaksjonen med fysisk aktivitet. Ta en bærtur! 6. Bruk norsk frukt og bær på utradisjonelle måter: ha frukt på pizza, lag chutney, bruk frukt og bær i salaten eller kombinert med kjøtt/fisk, eksperimenter med forskjellige ingredienser 7. Skriv avisinnlegg om matglede, selvforsyning eller saker som er relevant for lokalmiljøet. Bli inspirert av frukt og bær-artiklene som kommer i hver utgave av Bygdekvinner 8. Arranger strikkekafe hvor dere strikker luer med fasong eller mønster av frukt og bær 9. Plant bær og busker i samarbeid med lokale barnehager og skoler 10. Arranger fotokonkurranse for lokalmiljøet i samarbeid med lokalavisen 11. Skap oppmerksomhet ved å kle dere ut som frukter eller bær på stand eller aktiviteter 12. Sett av tid på medlemsmøtene til å dele morsomme historier eller opplevelser som har med frukt og bær å gjøre 13. Lag forslag til slagord for denne råvareaksjonen og send inn til 14. Tips Norges Bygdekvinnelag om aktivitetene dere arrangerer og send inn referat og bilder 15. Bruk oppskriftsheftet til Norges Bygdekvinnelag på årets aktiviteter og stands! (Kommer ut høsten 2014)...eller ta i bruk egne ideer og erfaringer! Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS Foto epler: Opplysningskontoret for frukt og grønt Visste du at: 8

9 FRA STRATEGIEN: ARBEIDSPLAN GJENNOMSLAG SOM SAMFUNNSAKTØR Vi er synlige og tydelige der folk møtes og der beslutninger tas. Bygdekvinnelagets politiske plattform brukes aktivt i hele organisasjonen og vi blir hørt. Dette gjør vi: Gjennomslag for politiske saker Norges Bygdekvinnelag er partipolitisk nøytral, men har likevel en sterk interessepolitisk bevissthet. Som en landsdekkende organisasjon ønsker vi å uttale oss og påvirke politikk innenfor relevante saker. Vårt politiske arbeid baserer seg på organisasjonens politiske plattform, som bør brukes aktivt enten man skriver leserinnlegg eller har møter med politikere. Det er ofte lav terskel og store muligheter for å påvirke politikk på kommune- og fylkesnivå. Norges Bygdekvinnelag skal markere tydelige standpunkt i relevante saker som dreier seg om norsk matproduksjon, matsikkerhet, miljø, kvinnesaker og distriktspolitikk. Bygdekvinnelaget lokalt og sentralt skal være en viktig samfunnsaktør som arbeider for å påvirke og samarbeide med myndigheter på ulike nivå. Arbeide med beredskap og sikre næringsgrunnlag Norsk matsikkerhet og framtidig næringsgrunnlag i distriktene er politiske prioriteringsområder for Norges Bygdekvinnelag. Det er viktig å arbeide med bevisstgjøring overfor både politikere og befolkning. Norges Bygdekvinnelags beredskapsrapport gir råd og tips til aktiviteter, som for eksempel å arrangere temakvelder og kurs om beredskap, og samarbeide med relevante aktører for å avklare hvilke behov som finnes lokalt Norges Bygdekvinnelag arbeider på alle nivåer for en sterkere matberedskap, høy aktivitet i distriktene og en matsikkerhet som baserer seg på en stor bruk av norske ressurser. Dette gjør vi ved å spille inn til relevante høringer, skrive politiske innspill, bruke media som påvirkningskanal og legge press på nasjonale og lokale myndigheter. Norges Bygdekvinnelags beredskapsrapport kan brukes som grunnlag for arbeid lokalt og sentralt. Aktive lokalmiljø Bygdekvinnelagenes store bredde av aktiviteter er viktig for bygdene. Ved å arrangere aktiviteter som er interessante og appellerende, skal Bygdekvinnelaget være et attraktivt møtested i lokalmiljøene. Lokal- og fylkeslag skal arbeide for aktive lokalmiljø gjennom sine aktiviteter, som kan innebære alt fra strikkekafeer og markering av ulike dager til temakvelder, markeder, turer og kurs. Norges Bygdekvinnelag skal arbeide politisk for å tydeliggjøre viktigheten av gode aktivitetstilbud og frivillig arbeid. Merkedager Disse dagene kan markeres med ulike aktiviteter: 8. mars: Kvinnedagen 25. mars: Vaffeldagen 7. april: Verdens helsedag 17. april: Den internasjonale dagen for småbønders kamp 22. april: Den internasjonale moderjord-dagen 5. juni: Verdens miljødag 11. okt: Jentedagen 15. okt: Den internasjonale bygdekvinnedagen 16. okt: Verdens matvaredag 17. okt: Den norske epledagen 25. okt: Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

10 KVINNESOLIDARITET UTEN GRENSER FRA STRATEGIEN: Vi viser solidaritet i praksis både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi hjelper hverandre når det trengs. Vi kjemper for likeverd og likestilling. Dette gjør vi: Internasjonalt arbeid Norges Bygdekvinnelag støtter tiltak som fremmer internasjonal solidaritet. I arbeidsplanperioden samarbeider vi med Norges Vel om et program i Mosambik. Målet med prosjektet er å bygge opp en langsiktig eksportproduksjon, styrke lokal verdiskapning og gi fattige bønder en mulighet til å bygge et bedre liv. Vi har i prosjektet et spesielt fokus på kvinner. Norges Bygdekvinnelag jobber også med å øke bevisstheten om internasjonale spørsmål blant medlemmene. Norges Bygdekvinnelag støtter Norges Vel sitt program i Mosambik. Lokallag oppfordres til å arrangere egne innsamlinger og ha temamøter om prosjektet. Norges Bygdekvinnelag arrangerer internasjonalt seminar annethvert år. Norges Bygdekvinnelag er aktive medlemmer av ACWW, den globale organisasjonen for rurale kvinner. Norges Bygdekvinnelag er aktive medlemmer av FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål Inkluderende organisasjon Norges Bygdekvinnelag er en inkluderende organisasjon som skal ha en lav terskel og stor takhøyde. Hvert enkelt medlem skal verdsettes og føle seg velkommen uavhengig av bakgrunn. Aktiviteter som involverer ulike former for kulturutveksling kan være en fin måte å sørge for at innflyttere, og spesielt kvinner fra andre kulturer, blir godt inkludert i fellesskapet. Erfaringer kan trekkes fra prosjektet Bygdekvinnelaget åpner bygda, hvor man så at universelle språk som mat, musikk og håndarbeid er kontaktskapende på tvers av kulturer. Fylkes- og lokallag oppfordres til å arrangere aktiviteter og bidra til integrering og forening av den brede variasjonen av ulike mennesker som befinner seg i lokalmiljøet. Hjelpefond og juridisk hjelpetelefon Bygdekvinnenes hjelpefond er opprettet for å være en økonomisk støtte for medlemmer som kommer i vanskelig økonomisk livssituasjon. Søknader om pengestøtte sendes til Norges Bygdekvinne- lag på eget skjema. Hjelpefondet finansierer også Bygdekvinnelagets juridiske hjelpetelefon, som er et tilbud til medlemmer som får behov for juridisk råd ved skilsmisse, uhell, ulykker eller andre vanskelige situasjoner. Norges Bygdekvinnelag viderefører hjelpefondet og juridisk hjelpetelefon. Lokallag oppfordres til å gi bidrag til hjelpefondet, for eksempel i forbindelse med verdens bygdekvinnedag. Kvinnestipend og i-farta-prisen For å bidra til lokal aktivitet og distriktsutvikling, støtter Norges Bygdekvinnelag unge kvinner gjennom Kvinnestipendet. Stipendet går til kvinner som ønsker å gjennomføre gode tiltak for sine lokalmiljø. I-farta-prisen, skal gå til en person eller en forening som bidrar til å skape optimisme og glede i bygdemiljøet. Norges Bygdekvinnelag fortsetter å markedsføre Kvinnestipendet og I-farta-prisen som viktige kvinnetiltak i arbeidsplanperioden. Medlemmer oppfordres til å gjøre prisene kjent og tipse om kandidater. 10 SIDE 10 I BYGDEKVINNER 01/2012

11 Noter hva ditt lokallag skal jobbe med i denne perioden: Dette skal vi jobbe med i 2015: Dette skal vi jobbe med i 2016: 01/2012 BYGDEKVINNER I SIDE 11

12 Bygdekvinnelagets etiske kjøreregler - Vi skal respektere hverandre - Vi skal være åpne og ærlige - Vi skal vise engasjement - Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger - Vi skal skape trivsel stolthet og glede Norges Bygdekvinnelag Trykkeri og layout: Flisa Trykkeri

ARBEIDSPLAN FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

ARBEIDSPLAN FOR NORGES BYGDEKVINNELAG ARBEIDSPLAN FOR NORGES BYGDEKVINNELAG 2017-2018 Tema En organisasjon VISJON Bygdekvinnelaget møteplass for aktive kvinner i vekst Norges Bygdekvinnelag skal være en organisasjon i vekst og har et mål om

Detaljer

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass.

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Det gode arbeidet ute i lagene skal bli mer synlig. Vi skal styrke fellesskapet, øke innflytelsen

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

NBUs PLANVERK

NBUs PLANVERK NBUs PLANVERK 2017-2022 NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf Det overordnede styringsdokumentet for Norges Bygdeungdomslag. 2. NBUs Ideologiske plattform Utdypning av NBUs verdigrunnlag. Skal behandles

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Lokallagsutsending hausten 2015

Lokallagsutsending hausten 2015 Lokallagsutsending hausten 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Om Bygda i bevegelse Styreskjema Rapporteringsskjema fylkes- og lokallag Informasjon frå studieforbundet

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s.

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s. NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) En utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon. Skal behandles hvert

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017

AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017 AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017 Prioriterte hovedområder fra handlingsplanen for Norsk Fosterhjemsforening 2016-2018 ligger som grunnlag for fylkeslagets aktivitetsplan.

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 1 Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Til: Fra: Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Hele landet Bygdekvinnelaget

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

W HANDLINGSPLAN

W HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2012 1 Innledning Handlingsplanen til Mental Helse angir hvilke prioriterte oppgaver og føringer som skal legges for alle ledd i organisasjonen og hvilke samfunnsområder vi ønsker å påvirke

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF FORMÅL Lokallagene er byggesteinene i AUF. Det er i lokallagene medlemmene er, og det er der engasjementet gror og aktiviteten blomstrer. Sterke, aktive

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

Det grønne hjulet. Kompetanseløft i Senterpartiet. Utgave for lokallag 2018

Det grønne hjulet. Kompetanseløft i Senterpartiet. Utgave for lokallag 2018 Det grønne hjulet Kompetanseløft i Senterpartiet Utgave for lokallag 2018 Om kursopplegget Det grønne hjulet er et kurs i organisasjon og ledelse i Senterpartiet, som består av: Studiehefte Veiledningshefte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 1. Overordnede verdier Tromsø badmintonklubb skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille badminton i Tromsø utfra sine ønsker, behov og ambisjoner-

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Lyst på Bygda. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai Hva er navnet på prosjektet?

Lyst på Bygda. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai Hva er navnet på prosjektet? Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? Lyst på Bygda 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt x c) Videreføring av eksisterende

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s.

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s. 1 NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) En utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon. Skal behandles hvert

Detaljer

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR vi forener Norden

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR vi forener Norden FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR 2014 -vi forener Norden INNLEDNING 3 Formålsparagraf 3 Mål 3 Forener Norden 3 Fokusområder for virksomheten i 2012-14 4 TILTAK FOR Å STYRKE KULTUR- OG SPRÅKFELLESSKAPET

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Velkommen tillitsvalgte

Velkommen tillitsvalgte Velkommen tillitsvalgte Lokallagsmøte 09.02.11 Vi får Norge til å gro! Takk for at du sa ja! Hva tror du selv du skal jobbe med? Hva ønsker du å jobbe med? Bygdedagen, Åpen gård Skolekontakt, Barnehagebesøk

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Beredskap i Norges Bygdekvinnelag

Beredskap i Norges Bygdekvinnelag Beredskap i Norges Bygdekvinnelag Forord Beredskap handler om å være forberedt på små og store uønskede hendelser som kan oppstå i et samfunn. Beredskapstanken er en grunnleggende og naturlig inngang til

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Rødde folkehøgskole 26.07.2017 Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Langtidsplan

Langtidsplan Vedtatt av landsmøtet i 2015. 2015 Hovedfokus: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og ideologi: Visjon og prinsipprogram er godt

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer