Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass."

Transkript

1 Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Det gode arbeidet ute i lagene skal bli mer synlig. Vi skal styrke fellesskapet, øke innflytelsen i viktige samfunnsspørsmål og ønske flere medlemmer velkommen. Dette er noen av målene i arbeidsplanen for Planen bygger på årsmøtets vedtak om ny strategi, med følgende hovedarbeidsområder; kvinneliv, matkultur, miljø og arbeids-, nærings- og samfunnsliv. For matkultur For kvinneliv For miljø For arbeids-, nærings-og samfunnsliv Arbeidsplan 2011 og 2012 I arbeidsplanen finner du oppgavene vi samler oss om i de to årene som kommer. Planen skal være et praktisk redskap for hele organisasjonen og er basert på aktivitetene, kraften og kreativiteten ute i lagene. For det er her vi finner pulsen i organisasjonen.

2 Bygdekvinnelagets formål Lagets formål er å samle alle kvinner som føler tilknytning til primærnæringene og bygdemiljøet. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta bygdefolkets økonomiske, sosiale og kulturelle interesser og bygge på nasjonal og kristen grunn. Arbeidsplanen er godkjent på landsmøtet i Utarbeidet på grunnlag av den vedtatte strategiplanen.

3 Arbeidsplan 2011 og 2012 For matkultur Matprogrammer på alle TV-kanaler, fokus på sesong, lokale råvarer og matkultur. Tradisjonsmat er blitt trend. NBKs verdier er i skuddet som som aldri før. Dette er en fin honnør til oss som lenge har samlet og formidlet matarven vår. La oss forvalte denne kunnskapen godt og bruke den til å bli mer synlige og attraktive. Hovedarbeidsområder: Mat for framtida Lokal mat og mattradisjoner har alltid vært en del av kjernekompetansen i lokallagene. Bygdekvinnelagets finmaskede nettverk fra nord til sør, fra kyst til fjell og vår unike kunnskap om lokale mattradisjoner er en stor ressurs. Hvis alle lokallag etterspør og tester sesongens produkter, lager kurs, fanger lokalavisens interesse, blogger og sprer kunnskap, vil vi bidra både til stolthet og vekst for den norske mat- og drikkeskatten. Se side 8. Mat for den oppvoksende slekt Bygdekvinnelaget deltar aktivt i kursing av barn og unge, med overføring av håndbåren kunnskap, deltakelse i skolematstiftelsen og politisk arbeid for bedre matkultur i skole og SFO. Målet er sunnere mat basert på lokale råver. Når hvert lokallag lager aktiviteter rundt havre, rotgrønnsaker, frukt og annet godt, og vi også arbeider godt nasjonalt, vil vi skape resultater. Barn som lærer å like kortreist mat og egne tradisjoner. Det vil både ungene og de norske bygdene nyte godt av. Årlig aksjon for en utvalgt råvare Havreåret utvikles og videreføres gjennom Men året etter blir det kanskje rotgrønnsaker som får æren? Har du en mening om en råvare Bygdekvinnelaget bør markedsføre, er det bare å kontakte styret. Tydeligere strategi for mat Gjennom arbeidet med «Mat- og landbruksmeldinga» ser vi at det er tid for tydeligere strategi for mat i landet vårt. Befolkningsvekst og endringer i klimaet viser nesten daglig hvor viktige disse spørsmålene er blitt. Bygdekvinnelaget skal delta aktivt i arbeidet med maten for framtida. Arbeidsplan for BYGdekvinnelaget 2011 og

4 Arbeidsplan 2011 og 2012 For matkultur Nettverk for GMO-fri mat og fôr Bygdekvinnelaget har skapt seg en posisjon som talskvinner for GMO-fri mat og fôr. Denne posisjonen gir oss muligheten til å fortelle om vår skepsis til GMO og vårt arbeid for gode norske råvarer. Vi skal fortsette dette arbeidet i de kommende årene. Ganefart og Norwegian Foodprints Bygdekvinnelaget har fått anerkjennelse for arbeidet med Ganefart og Norwegian Foodprints. Vi ønsker å fortsette arbeidet for å fremme og markedsføre gode spisesteder langs vei og vann i flere år fremover. 4 Arbeidsplan for BYGDEKVINNELAGET 2011 og 2012

5 For miljø Som lokale organisasjoner og deltakere i et internasjonalt nettverk, kan vi bidra til et bedre miljø både lokalt og globalt. Ved å ta vare på nærmiljøet og skape livskraftige bygder med gode oppvekstvilkår for alle, er vi med på å gjøre verden litt bedre. Miljøarbeidet i denne perioden er konsentrert om egen kunnskapsheving og samarbeid med andre organisasjoner. Hovedarbeidsområder: Kunnskapsheving og årlig miljøaksjon Sammen med Grønn Hverdag og Fairtrade Max Havelaar Norge vil vi delta i aksjoner, heve vår egen kompetanse og formidle den til videre til samfunnet rundt oss. Alle lag oppfordres til å ha minst en miljøaksjon i året. Aksjonen kan rettes mot lokale utfordringer eller ha et mer generelt fokus. Evaluering av samarbeid NBK har interesser i mange organisasjoner. Nå er det tid for å evaluere: Hvordan kan vi samarbeide? På hvilke områder? Hvilken innsats legger vi i det? Hvordan skaper vi et godt samarbeidsmiljø med andre og hverandre? Hvordan sørger vi for at alle fylkesog lokallag holder gløden og motivasjonen? Lokalt må Bygdekvinnelaget finne gode samarbeidspartnere som en kan jobbe sammen med. Gode samarbeid gir både hygge og politisk tyngde. Arbeidsplan for BYGDEKVINNELAGET 2011 og

6 Arbeidsplan 2011 og 2012 Bygdekvinnelaget skal være en åpen, inkluderende og moderne møteplass for kvinner i nærmiljøet. For kvinneliv Vår påvirkningskraft starter i lokallagene. Her er hvert enkelt medlem en viktig samfunnsaktør og pådriver. Sammen er vi mye mer! Med medlemmer er vi en betydelig kraft som bidrar til å bedre vilkår for kvinner i Norge og andre deler av verden. Vi er en moderne møteplass som ser livet med kvinners perspektiv. Hovedarbeidsområder: Juridisk hjelpetelefon Bygdekvinnelaget skal markedsføre den juridiske hjelpetelefonen som et medlemstilbud. Bygdekvinnelagets medlemmer tilbys en time gratis veiledning gjennom hjelpetelefonen. Tilbudet blir finansiert av Bygdekvinnenes hjelpefond. Internasjonalt prosjekt Norges Bygdekvinnelag skal engasjere seg i et internasjonalt prosjekt. Det nye prosjektet skal være i gang i løpet av høsten Markering av dager Den internasjonale Kvinnedagen 8. mars og Den internasjonale Bygdekvinnedagen skal markeres av Bygdekvinnelaget. Følg med på hjemmesidene og i Bygdekvinner. Der vil tema for de ulike dagene bli presentert. Internasjonale kurs og seminar Bygdekvinnelaget skal gjennomføre kurs og seminar som belyser internasjonale kvinneperspektiv. Se etter invitasjon og informasjon i Bygdekvinner og på Internasjonalt arbeid for kvinnesolidaritet NBK skal gjennom organisasjonens representanter i ACWW og FOKUS fremme saker og vise internasjonal kvinnesolidaritet. Vi skal arbeide for å bedre kvinners rettigheter og vilkår. Arbeidet og effekten av dette presenteres på våre nettsider, i Bygdekvinner, via utsendinger til fylkes- og lokallag og på kurs/seminar. 6 Arbeidsplan for Bygdekvinnelaget 2011 og 2012

7 Arbeidsplan 2011 og 2012 Ved å styrke samarbeidet med andre kvinneorganisasjoner skal Bygdekvinnelaget få økt innflytelse i samfunnspolitiske saker og verdivalg. For arbeids-, nærings- og samfunnsliv Internett, e-post og bredbånd visker ut avstander og skaper nye muligheter i bygdene. I Bygdekvinnelaget skal vi stimulere hverandre, politikerne og samfunnet til økt aktivitet og verdiskaping. Vi skal få nye bedrifter til å blomstre og skape livskraftige bygder fra nord til sør. Vi har kreftene og viljen. Vi får det til! Hovedarbeidsområder: «Bygdekvinnelaget åpner bygda!» Det er tittelen på Bygdekvinnelagets prosjekt for triveligere bygder i 2011 og Her ønsker vi fokus på hva som kan gjøres for at bygdene skal bli åpnere og rausere. Informasjon om prosjektet sendes lokallagene, og vi ser frem til at medlemmene tar del i prosjektet. Se side 9. Lokale aksjoner for godt bygdemiljø Bygdekvinnelaget setter aktuelle saker på dagsorden. Vi står på, rydder, planter, kjemper for skole og oppvekstvilkår og tar gjerne et oppgjør med politikerne når det trengs. Målet er at alle lag markerer en sak som er viktig for nærmiljøet. Stimulere og støtte gründervirksomhet Alle bygdekvinner støtter sine lokale gründere ved å kjøpe produkter og gjennomføre bedriftsbesøk. Bygdekvinnelaget vil bidra til å finne metoder som kan hjelpe gründere til å realisere drømmen om egen bedrift. Arbeidsplan for Bygdekvinnelaget 2011 og

8 Nasjonale prosjekter for 2011 og 2012 Det lagt opp til at Norges Bygdekvinnelag skal gjennomføre to overordnede prosjekter hvert år. For 2011 og 2012 er det vedtatt at dette blir «Mat for framtida» og «Trivelige bygder - Bygdekvinnelaget åpner bygda». Mat for framtida Prosjektet vil handle om: Mat for folk flest Å lage god og sunn mat er en av de viktigste kunnskapene et menneske har. Det fører til godt liv og god helse. Med vår kompetanse på landets mat- og drikkeskatter, kan vi bidra og skape nye læringsarenaer. For selv om lokale råvarer og kokekunst er trendy TV-stoff, er Bygdekvinnelaget blant de få som aktivt forvalter disse tradisjonene. Håndbåren matkunnskap Kunnskapen om produksjon, oppbevaring, tillaging og konservering er i ferd med å forsvinne. Mange av de som har dette i fingrene, som kjenner knepene, smakene og utfordringene, er i ferd med å bli gamle. Viktig kunnskap står i fare for å bli borte, hvis vi ikke setter dokumentasjon og formidling i system. Bedre matopplevelser «Vi må bli bedre på å gjøre matopplevelsene gode. Vi har råvarer å være stolte av i Norge, og de må bli mer synlige. Det handler om å ta vare på egne mattradisjoner», sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk under åpninga av Ganefart 11.mai Mat er mer enn å mette Mat er mye mer enn bare å bli mett. Det er levende lokalmiljø, glede, stolthet og identitet. Med norske råvarer fra fjord, fjell, sjø og land kan vi bidra til bosetting, miljø, vekst og trivsel. Hovedmål: Norges Bygdekvinnelag vil dokumentere norske mat- og drikkeskatter, bevare teknikker, lage studie- og undervisningsmateriell og rekruttere et nettverk av matkyndige fra hele landet. Vi vil utarbeide kurs som kan brukes av lokal- og fylkeslag, skoler, SFO, barnehager, kulturskoler etc. Hvis alle lokallag etterspør og tester sesongens produkter, lager kurs, fanger lokalavisens interesse, blogger og sprer kunnskap, vil vi bidra både til stolthet og vekst for den norske mat- og drikkeskatten. Målet er å få hele Bygdekvinnelaget med i en felles matdugnad. Det er søkt om midler for å finansiere prosjektet. Omfanget av programmet vil avhenge av den eksterne finansieringen. 8 Arbeidsplan for Bygdekvinnelaget 2011 og 2012

9 Trivelige Bygder - Bygdekvinnelaget åpner bygda Prosjektet vil handle om: Fokus på tilflyttere I dette prosjektet ønsker Bygdekvinnelaget å fremme tiltak som gjør bygda mer åpen og inkluderende. Tilflyttere fra innog utland blir hovedfokus. I arbeidet med «Trivselsbygda» så vi hvor viktige åpne møteplasser med røtter i et godt nærmiljø er. Dette er også en av hovedårsakene til at Bygdekvinnelaget innlemmer «moderne møteplasser» i sin visjon. Lære av lokallag som lykkes Mange lokallag har allerede gode erfaringer fra prosjektet «Trivselsbygda». Norges Bygdekvinnelag ønsker å videreføre disse erfaringene til nytte og motivasjon for flere lag. Lov til å være annerledes Der det er lov å være annerledes råder raushet og frodighet. Her er det enkelt å bygge nye nettverk. Fra våre lokallag har vi sett hvordan vi kan være en drivkraft for åpne og inkluderende bygder. Og vi har sett at tilflyttere kan være en meget verdifull ressurs. Sosiale møteplasser Gjennom Trivselsbygda har vi erfart at sosiale møteplasser og gode bomiljø er helt sentrale når folk vurderer å bosette seg eller flytte hjem igjen. Hvordan vi snakker om bygda er med på å forme våre tanker. Positiv prat blir positive tanker. Hovedmål: Norges Bygdekvinnelag skal være en drivkraft for å gjøre norske bygder mer inkluderende, rause og åpne. Bygdekvinnelaget har fått midler og prosjektet er i gang. Det vil bli sendt ut orientering om prosjektet med blant annet forslag til lokale aktiviteter. I tillegg vil det bli publisert nyheter om prosjektet på Følg med, dette blir spennende! Praktisk informasjon Ingrid Grene Henriksen, organisasjonskonsulent i Bygdekvinnelaget, er prosjektleder for Bygdekvinnelaget åpner bygda. Ingrid kan kontaktes på: Arbeidsplan for Bygdekvinnelaget 2011 og

10 Andre arbeidsmål I strategidokumentet er det innført noen arbeidsmål og arbeidsmetoder for Norges Bygdekvinnelag. Arbeidsmetodene og målene er satt for å vise vei og gi konkrete rammer for driften. Det skal være høy aktivitet i hele organisasjonen Dette måles ved: At de aktivitetene det satses på bygger opp under Bygdekvinnelagets strategiske posisjon. At Bygdekvinnelaget klarer å samle seg og prioritere, slik at aktivitetene får tyngde og gjennomslag. At de nasjonale kampanjene og aktivitetene utløser lokalt engasjement og aktivitet. At alle lag har åpne arrangementer og utadrettet virksomhet. Bygdekvinnelaget skal være synlige og bygge omdømme Dette måles ved: At Bygdekvinnelagets skal ha et offensivt forhold til media. At vi deltar på debattsidene i riksmedia hvert kvartal, får oppslag i riks-/regionmedia hver måned og i lokalmedia via lag/fylkeslag tre ganger årlig. At Bygdekvinnelaget også utnytter andre arenaer for synliggjøring. At Bygdekvinnelaget engasjerer seg i aktuelle saker som dukker opp innenfor strategiområdene. At besøk på Bygdekvinnelagets hjemmesider øker med 10% årlig. Bygdekvinnelaget skal ha en solid økonomi Dette måles ved: At Bygdekvinnelaget har et årsresultat på 2,5%. At egenkapitalen økes. At finansieringen styrkes slik at minimum 50% av Bygdekvinnelagets kostnader dekkes av ekstern finansiering innen Bygdekvinnelaget skal ha vekst i medlemsmassen Dette måles ved: At Bygdekvinnelaget skal ha en økning i medlemstallet på 1% årlig. Samfunnsaktør Som samfunnsaktør skal Bygdekvinnelaget gi innspill i samfunnsdebatten. Det skal vi gjøre bl.a. i høringer til myndighetene og uttalelser i media. 10 Arbeidsplan for Bygdekvinnelaget 2011 og 2012

11 Noter her hva ditt lokallag vil prioritere å jobbe med i denne perioden: Dette vil vi jobbe med i 2011: Dette vil vi jobbe med i 2012:

12 Design: Svenner Reklamebyrå AS Norges Bygdekvinnelag Pb Grønland Oslo Besøksadresse: Schweigaards gate 34 F, oppgang 2, 4etg. Telefon: Telefaks:

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Tema: Samfunnsaktør Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen:

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen: Arbeidsplan for Norges Bygdekvinnelag 2015-2016 Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon i vekst. Vi har mange aktive og sterke lokallag i hele landet. Vi er inspirator og pådriver for gode kvinneliv og

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Vegårshei MAT. - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10. - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s.

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Vegårshei MAT. - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10. - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s. Bygdekvinner nr 3.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Vegårshei - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10 MAT - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s. 16 Tema: Samfunnsaktør Fra redaksjonen

Detaljer

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Årsmelding 2008 Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Coop satser på lokalprodusert mat Med over 100 års historie som forbrukereid dagligvarekjede

Detaljer

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon!

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon! Tilsluttet Associated Country Country Women Women of the World of the World Tilsluttet Associated Country Women of the World Til Bygdekvinnelagets lokallagsledere Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag 17.000 Papir: g-print

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Bygdekvinner. kvinnesolidaritet. Internasjonal. 4 - Vindturbinen fra Bjerkreim 10 - Endring og kontinuitet 20 - Matretter basert på rotgrønnsaker

Bygdekvinner. kvinnesolidaritet. Internasjonal. 4 - Vindturbinen fra Bjerkreim 10 - Endring og kontinuitet 20 - Matretter basert på rotgrønnsaker Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 3-2012 Internasjonal kvinnesolidaritet 4 - Vindturbinen fra Bjerkreim 10 - Endring og kontinuitet 20 - Matretter basert på rotgrønnsaker Leder

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag INNHOLD 1. Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag...3 2. Normalvedtekter for fylkeslagene...7 3. Normalvedtekter for lokallagene...10 4. Regler og instruks for valgnemnda

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER ORGANISASJONSHÅNDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135 OSLO

Detaljer

Innhald Framsidebilete: Prosjektgruppa for TrivselsBygda i 2009.

Innhald Framsidebilete: Prosjektgruppa for TrivselsBygda i 2009. Innhald Frå leiaren - Bygdekvinnelaget en moderne møteplass... 3 Kapittel I Historikk og fakta... 4 Kort historikk og fakta... 4 Formålsparagrafen... 4 Kapittel II Organisasjonen NBK, representantar og

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Lokallagsutsending våren 2015

Lokallagsutsending våren 2015 Lokallagsutsending våren 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Ringeguide, Bygdekvinnelaget sin vervekampanje 2015 Bli - medlem - flyer Oppskriftshefte "Barnas egne

Detaljer