Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling"

Transkript

1 Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling Per Waardal Bergen kommune okt 2010

2 IKT /tekn oppgaver Systemkoordinasjon av fagsystemet i helse og omsorg/pasientjorunalen Drift og utviklingsoppgaver for Profil Leder fagutvalg sammen med leverandør Meldingsløft Teknologiprosjekter

3 Systemkoordinator for fagsystemet i helse og omsorg Drift og utviklingsoppgaver for Profil Supportstab på tre personer Opplæring Oppgraderinger Tilrettelegging kodeverk i fagsystemet Deltakelse i diverse arbeidsgrupper for videreutvikling i fagsystemet Ansvar for hjemmeside, brukerdokumentasjon og veiledninger Leder fagutvalg sammen med leverandør Fagutvalg beslutter videreutviklingsområder Møtes 2-4 ganger pr år Månedlige telefonmøter der endringsforslag gjennomgås og vedtas

4 Meldingsløft Elin-k prosjektet (Elektronisk Informasjonsutveksling kommune) Kommunen deltar i nasjonalt utviklingsprogram Ordningen i Pleie og omsorgsmeldingene har vært i drift i tre år i Åsane Omfatter epikriser, resepter, blodprøver, annen info Senere og meldingsutveksling mellom helsestasjon og fastlege, mellom kommune og sykehus, mellom kommune og legevakt

5 Meldingsløft Elin-k prosjektet Spres til alle enhetene i helse og omsorg og alle fastlegene Gjennomføring i 2010 for BK og 2011 for hovedsamarbeidskommune Tre omliggende kommuner skal starte hjelp fra Bergen kommune i 2011

6 Meldingsløft Gevinster Tid Når man kan bruke meldinger til å kommunisere i stedet for å bestille time på legekontoret eller vente i telefonen God informasjonsflyt og kvalitet på informasjon: Sikre at alle aktuelle instanser har tilstrekkelig og riktig informasjon for å yte god pasientbehandling Forenkling av kommunikasjon Kommunikasjonen dokumenteres Oppdatert informasjon om medikamenter og diagnoser Oppdatering av Effektiv ressursutnyttelse og riktig bruk av personell Det brukes i dag mye tid på å få tak i informasjon om pasienter Ved å bruke meldingstjenesten, kan avsender og mottaker selv tilpasse tidspunkt og tiden som medgår til dette Papir og porto Rett informasjon, til rett tid, til rett person

7 Teknologiprosjekt Omfatter flere deler av pasientjournalen Arbeidsplanlegger/logistikk Elektronisk nøkkelhåndtering Direkte ruting trygghetsalarmer Bruk av PDA og strekkodelesere for tidsregistrering og datahåndtering Kravspesifikasjon er utarbeid planlagt iverksatt 2011/2012

8 Arbeidsplanlegging (1) Stor bredde på oppgavene Stor variasjon i oppgaver Mange oppdrag (> 100) pr. vakt Høyt sykefravær Mye vikarer Krevende logistikk bruker/ansatt/tranport Vesentlig for kvaliteten til brukerne

9 Arbeidsplanlegging (2) Mer automatiserte parametre for fordeling Minst mulig manuell overstyring av arbeidslister Jevnere arbeidsbelastning Lettere for leder Sikrere for bruker Raskere

10 Elektroniske nøkler (1) Mye tid går med til nøkkelhåndtering Risiko ved manuelle nøkler Kommunen har nøkler til mange av brukere Flere tjenester har behov for nøkler dokumentasjonsutfordringer

11 Elektroniske nøkler (2) Bruk av mobiltelefon Innvendige låser på dører Lås koblet mot mobiltelf/ansatt Bedre sikkerhet Mindre tid til oppgaven Dokumentasjon sikrere Sparer transport

12 Alarmer (1) dagens trygghetsalarmer går til legevakten Legevakten kontakter hjspl for effektuering De fleste alarmer til legevakten fører til utrykning fra hjspl Mange unødvendige alarmer Mange personer svarer på henvendelsene

13 Alarmer (2) ruting rett ut til de ansatt i hjemme tjenesten/boligen Raskere effektuering av oppdrag Henvendelsen mottaes av de samme som må effektuere den Brukervennlighet Bedre bruk av legevakten

14 Mobil data/telefon Håndholdte terminaler Mulighet for å starte og avslutte andre steder Oppdatering av oppdrag og opplysninger Dokumentasjon on line Dokumentasjon av oppdrag Tidsregistreringer Grunnlag for betaling fra bruker

15 Felles utfordringer Store prosjekter Krever mye forarbeid og ressurser under innføring Kravspesifikasjoner Integrasjon av IT systemer Anskaffelsesprosessen Opplæring Info til publikum og brukere

16 Leverandørutviklingsprosjekt (1) Regi av NHO/KS m.fl Utpeke pilotprosjekter BK har valgt alarmer for hjemmeboende demente Antall hjemmeboende demente vil øke Utviklingsprosjekt/ide Kobling brukere/det offentlige/næringslivet og høyskoler

17 Leverandørutviklingsprosjekt (2) Alarmer for å sikre uønsket atferd eller situasjoner Forebygge farer Økt trygghet for pårørende og bruker Effektivt meldesystem Kobling brukere/det offentlige/næringslivet og høyskoler

18 Leverandørutviklingsprosjekt (3) Prosjektutvikling i samarbeid helse/innkjøp Dialog mot markedet tidlig i 2011 Deltagelse i nasjonale programmer Utarbeide generelle kravpesifikasjoner Forsøke utprøving Forutsetninger og effekter i samarbeid med brukere og fagfolk Samarbeid med andre forsknings og utviklingsmiljøer

19 Bergen Helseklynge Politisk initiert samarbeidorgan Helse Bergen, HiB, Bergen kommune, Hordaland fylkeskomm, innovasjons og teknologi miljø Områder IKT helse, omsorgsteknologi, ernæring og rus Fremme felles gode prosjekter for testing, utprøving og realisering Skape møteplasser næringsliv/brukere