ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport"

Transkript

1 ELIN-k Kristiansand kommune Sluttrapport Mai 2008

2 Innhold Innhold Sammendrag Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Målrealisering Prosjektorganisering Erfaringer fra samspill kommune Regnskap Avslutning

3 1. Sammendrag Kristiansand kommune har i løpet av forprosjektet tilrettelagt for å ta i bruk ELIN-k meldingene. Dette har vi gjort ved at vi i denne perioden har koblet oss opp mot Norsk Helsenett, vi har kjøpt og installert meldingsserver og nødvendige meldingsmoduler til vårt pleie- og omsorgssystem, Unique PROFIL. I tillegg har vi kjøpt og installert virksomhetssertifikater. Vi har hatt opplæring/gjennomgang med våre ledere og fått på plass rutiner/dokumentasjon på bruken av elektroniske meldinger i Kristiansand kommune. Denne opplæringen ble gjennomført med heldagssamling for våre ledere og ass er på Hotel Norge. Sentrum legesenter har sagt seg villig til å være pilot når vi skal ta i bruk ELIN-k meldingene. De holder i disse dager på med å konvertere fra Trygd Helse til Norsk Helsenett. I påvente av at vi kan starte opp med ELIN-k meldingene har vi gått i drift med mottak av røntgensvar fra Røntgensenteret, epikriser fra Legevakta og epikriser fra Sørlandet sykehus. Dette gjør at organisasjonen er kjent med elektronisk meldingsutveksling når vi kan ta i bruk ELIN-k meldingene. 3

4 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Her er milepælsplanen slik den ble godkjent i prosjektdirektivet: Aktivitet Godkjent prosjektplan Norsk Helsenett er koblet opp Unique PROFIL er oppgradert til å kunne ta i bruk ELIN-k meldingene Opplæring gitt involvert personell Rutiner for bruk av ELIN-k meldingene er på plass Tatt i bruk internt meldingssystem i Profil Informert fastleger og fått på plass avtaler med legekontor Utarbeidet Hovedprosjektplan Sluttrapport er godkjent 1. mnd nov 07 Vi har overholdt planen med følgende unntak: 2. mnd des mnd jan mnd feb mnd mar mnd apr mnd mai 08 Tatt i bruk intern meldingssystem i Profil Dette var planlagt i løpet av mars 2008, men er fortsatt ikke helt på plass. Dette skyldes at vi har valgt å legge denne type rutineendringer til de regelmessige rutinegruppemøtene vi har. Av diverse grunner er disse møtene nå flere ganger blitt avlyst. Siden også starttidspunktet for når tid vi kan ta i bruk ELIN-k meldingene stadig utsettes, har vi ikke sett det nødvendig å ha ekstraordinært rutinegruppemøte for å få på plass disse rutineendringene. Utarbeidet Hovedprosjektplan Hovedprosjektplanen er ennå ikke ferdig. Den vil trolig bli fullført i juni

5 3. Målrealisering Hovedformålet med forprosjektet var å legge til rette for å ta i bruk ELIN-k meldingene opp mot våre fastleger. Dette føler vi at vi har fått til da vi allerede i dag har tatt i bruk elektronisk meldingsutveksling med andre samhandlingsaktører. Det er foreløpig for tidlig å si om dette har bedret kvaliteten eller ikke. I løpet av forprosjektet skulle vi få på plass avtale med legekontor om pilotering av ELIN-k meldingene, og dette målet er oppnådd. Vi har valgt å starte opp med Sentrum Legesenter. Mye av grunnen til dette er at de i disse dager holder på å konvertere fra Trygd Helse til Norsk Helsenett, samt at vi har veldig gode IKT-relasjoner til dette legesenteret. 4. Prosjektorganisering Kristiansand kommune er nok en av de samspill kommunene som har hatt den minste prosjektorganiseringen. Hele prosjektorganiseringen i Kristiansand kommune har bestått av prosjektleder John A. Horve. Det har ikke vært opprettet prosjektgrupper o l. Prosjektleder har trukket inn andre ved behov uten å etablere noen fast prosjektgruppe. Dette har gjort at det har blitt brukt minimalt med tid på møteaktivitet, og mer på direkte måloppnåelse. Det har vært helt tydelig for organisasjonen hvem som arbeider med dette, og hvor henvendelser skal rettes. 5

6 5. Erfaringer fra samspill kommune Da Kristiansand kommune ble samspillkommune fikk vi fortgang i oppkobling mot Norsk Helsenett. Dette har vært en langvarig kamp for Helse- og sosialsektoren i kommunen. Da vi ble samspill kommune trodde vi at vi allerede i prosjektperioden (nov 07 apr 08) skulle ta i bruk ELIN-k meldingene. Dette kan skyldes enten at kommunen ikke oppfattet budskapet fra ELIN-k eller at ELIN-k var utydelige i sin kommunikasjon. Siste dato kommunen har fått på å ta i bruk ELIN-k meldingene nå er 4. kvartal Ut fra dette var nok samspill-prosjektet et år for tidlig ute. Kommunens anbefaling til ELIN-k er å ikke ta inn flere samspill kommuner før ELIN-k meldingene er ferdig pilotert, og klar til å ta i bruk. En lang ventetid er lite gunstig for denne type prosjekt. I invitasjonen som ble sendt ut til kommunene sto det at en av aktivitetene i forprosjektet var: Det skal inngås avtale om tilknytning til Norsk Helsenett i løpet av prosjektperioden Med den kostnaden Norsk Helsenett har så betyr det for en stor kommune som Kristiansand at bare løpende kostnader til Norsk Helsenett i perioden fram til vi kan ta i bruk ELIN-k meldingene overstiger de kronene som kommunen mottar i stimuleringstilskudd til forprosjektet. I tillegg kommer vedlikeholdskostander til programleverandør i den perioden fra forprosjektet til ELIN-k meldingene kan tas i bruk. Kristiansand kommune har løst dette ved å heller ta i bruk andre meldinger som har vært tilgjengelig i markedet lenge. Dette gjelder inngående epikriser og prøvesvar. Nettverksamlingene var nyttige. Særlig samlingen i Tromsø hvor vi også knyttet kontakter utenfor selve samlingen siden flere ble over til neste dag. Uformell relasjonsbygging har en verdi, og det bør derfor vurderes 2 dagers samlinger i fremtiden slik at deltakerne kan bygge relasjoner også utefor den formelle tiden. Månedlig rapportering med telefonmøter er særdeles nyttig for å sikre en korrekt framdrift, og bør nok videreføres i fremtidige prosjekter. 6

7 6. Regnskap Her er en oversikt over de økonomiske rammene for prosjektet: Regnskap Budsjett Arbeid og tidsforbruk Prosjektleder Kommuneoverlege Fagutvikler IKT personell Ledere Opplæring fra leverandør Leverandør (installasjon og prosjekt) Investeringer Oppkobling Norsk Helsenett Unique LINK Unique PROFILkom Drift ( ) Norsk Helsenett Unique LINK Unique PROFILkom Annet Leie kurslokale Reisekostnader Inntekter Stimuleringstilskudd Netto Det er ikke helt enkelt å fastslå lønnskostander o l. Vi har heller ikke mottatt regninger på alt, og drifskostnader er budsjettert over 3 år. Velger derfor å bare legge ved budsjettallene for prosjektet. 7

8 7. Avslutning Videre framdrift nå blir å vente på at ELIN-k meldingene blir klar til bruk. Når de blir klar, så vil kommunen gradvis ta disse i bruk, først mot Sentrum Legesenter, og deretter en spredning mot de legekontor som er koblet til Norsk Helsenett og kjører EPJ system som støtter ELIN-k meldingene. Det er fortsatt legekontor i kommunen som ikke koblet til Norsk Helsenett, og vi har legekontor som kjører eldre versjoner av InfoDoc. Trolig vil det ta noe tid før legekontor med InfoDoc konverterer til InfoDoc Plenario, så vi vil derfor prioritere de legekontorene som kjører WinMed. Da framdriften på det sentrale ELIN-k prosjektet er noe usikker, kan vi ikke antyde noe om når tid vi regner med å ha på plass elektronisk samhandling med de forskjellige legesentrene. 8

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Sluttrapport Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege 16.05.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Åfjord kommune vedrørende forprosjekt ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Godkjent av: Eli Braseth Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen...

Detaljer

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009.

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Molde kommune Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 13 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet 25.09.2008 Stjørdal og Selbu Kommuner Sluttrapport forprosjekt Elin-k samspillprosjektet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Samspillkommuneprosjektet

Samspillkommuneprosjektet et Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 14 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag 3 3. Bakgrunn 3 4.

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

FUNNKe Fastleger, UNN, Kommuner- elektronisk samhandling

FUNNKe Fastleger, UNN, Kommuner- elektronisk samhandling FUNNKe Fastleger, UNN, Kommuner- elektronisk samhandling Prosjektdirektiv Mars 2010 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN HF 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag Dette prosjektdirektivet

Detaljer

VERDAL kommune 2010-2011

VERDAL kommune 2010-2011 Prosjektplan Dato 10.5.2011 Meldingsløftet i VERDAL kommune 2010-2011 - 1 - Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 2 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET... 4 2.1 MÅL... 4 2.2 DELMÅL... 4 2.3 HOVEDAKTIVITETER...

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen SLUTTRAPPORT For Tiltak 29.2 Nasjonal Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Bjørg

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.5. Folkeregisteret i Norsk Helsenett Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28. 280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.pptx 2013_05_28 SamUTrev2.pptx Status utviklingsprosjekter

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune.

Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune. Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune. Prosjektleder Marianne Persen, 1.desember 2013 Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad

Detaljer