NTLSKATT. Intervjuet; Hjertevarme Maria. side 4 5. Folkeregister i fokus. Kampen mot sosial dumping. Undomskonferanse. Side 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. Intervjuet; Hjertevarme Maria. side 4 5. Folkeregister i fokus. Kampen mot sosial dumping. Undomskonferanse. Side 10."

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - November 2012 Intervjuet; Hjertevarme Maria Folkeregister i fokus Side 10 side 4 5 Kampen mot sosial dumping Undomskonferanse Side 15 Side 12 NTL Skatt_0412.indd :25

2 NTLSKATT Nummer 4 - November 2012 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Kjell R. Solheim Redaksjonen avsluttet 13. november 2012 Neste nummer Mars Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Intervjuet 6 Arbeidsavtalen 8 NTL Skatt SKD/SITS 9 Strategiprisen 10 Folkeregisteret i fokus 12 Sosial dumping 14 NTL Skatt Øst 15 Ungdommene til Tallinn 16 NTL DFØ 18 Infoer, dikt og sudoku 19 KontaktOss 20 Verv og vinn leder Ambassadesaken Ambassadesaken eksploderte i media for noen uker siden, med hektisk påfølgende møtevirksomhet og mange spørsmål ikke minst til håndteringen av saken. Begrunnelsen for overføring av saken fra skatt øst til skatt sør, praktisering av taushetsplikten, skatteamnesti, hvorfor henleggelsen av politiet ikke ble påklaget, samt bekymringer om manglende likebehandling fra etatens side, var sentrale spørsmål. Håndteringen av saken førte til mistanker om at det ikke er likhet for loven. Manglende åpenhet fører fort til at et slikt inntrykk fester seg. Eventuelt svekket tillit og omdømme for Skatteetaten kan også påvirke arbeidsmiljøet og oppleves som en belastning for de ansatte. NTL Skatts rolle. Det har blitt stilt spørsmål ved NTL Skatts kommentarer til saken. Det er ikke uventet eller uvanlig at vi blir kontaktet av media for å gi uttrykk for hva vi mener. Det er alltid en balansegang å finne hvilken linje vi som fagforening skal legge oss på ved kommentarer i en slik sak som ambassadesaken. Her har NTL Skatt ikke gitt uttrykk for noen bestemt skattefaglig vurdering om begrunnelsen for overføring, spørsmålet om skatteamnestiet eller politiets henleggelse. Vi har ikke hatt alle nødvendige fakta i saken, og vi mener at det i utgangspunktet ikke er en fagforenings rolle å uttalelse oss om de skattefaglige vurderingene. Men vi har uttrykt bekymring for at det skal feste seg en oppfatning i befolkningen om at Skatteetaten ikke bedriver likebehandling. Vi registrerer at vi ikke er de eneste som har uttrykt denne bekymringen. Håndtering av saken. Det må allikevel være lov til å stille spørsmål ved håndteringen av saken, inkludert de vurderinger som ble gjort i forbindelse med overføring. Vi vet at mange ansatte i etaten mener at informasjonen og redegjørelsen som ble gitt i første omgang, ikke var utfyllende og tilstrekkelig nok. Etter vår mening kunne mange av medieoppslagene og spekulasjonene i denne saken vært unngått, hvis Skattedirektoratet fra starten av hadde vært mer åpen med hensyn til informasjon. Da hadde sannsynligvis ikke media fått den agendaen det utviklet seg til. Så vet selvsagt vi også at etaten har full taushetsplikt om skattesaker. Ulike meninger. NTL Skatt har fått flere tilbakemeldinger på våre uttalelser. Noen mener vi ikke har gått langt nok i å uttrykke oss kritisk til selve og skatteamnestiet, og ikke minst til mediehåndteringen av saken. Noen mener at det ikke har kommet godt nok fram at også andre fagmiljøer i etaten har god kompetanse på slike saker. Meningene er delte om vi som fagforening i det hele tatt bør uttale oss til media i forhold til faglige spørsmål. Manglende tillit? En ting er i hvert fall sikkert; det er styret i NTL Skatt som bestemmer om og i tilfelle hva vi skal uttale oss om, og ikke arbeidsgiver. Dette har etter vår mening ikke noe med tillit eller ikke å gjøre, men en legitim oppfatning av at også fagforeningen er en viktig aktør i en så stor etat som Skatteetaten. Det selvsagt vil være av interesse for andre, inkludert media å høre hva vi mener. Det kan ikke være slik at hver gang vi som fagforening får en henvendelse fra media eller andre, så skal arbeidsgiver kontaktes, før vi eventuelt avgir en uttalelse. En ros til styret og leder i NTL Skatt øst som etter min mening har håndtert henvendelser fra media på en meget god måte i en presset situasjon. Stein Thorvaldsen NTL Skatt_0412.indd :26

3 RedaktørEN Du grønne glitrende Ja mon det? Uomtvistelig er det at tiden er inne for å sende i trykken det siste nummeret av vårt medlemsblad for Som sedvanlig, i kraft av tradisjon eller hva vet jeg, gener, så vil uvilkårlig tankene flanere i et forsøk på å mane fram brokker om hva året vi nå nærmer oss slutten på har bragt for dagen. Ut fra våre forskjellige ståsted vil selvfølgelig svarene på dette bli så vidt forskjellige at bare det kunne danne grunnlag for en egen artikkel! Men engst dere ikke, ikke denne gang! Jeg avfinner meg rolig med at årene går sin gang, og dette har vi så visst opplevd før, og hvorvidt det nevnte grønne og glitrende overlever høytiden med samme beskrivelse som foran nevnt vil som alltid være usikkert. Drysser nålene med en gang? Tørt?, Nok vann? Fikk det riktig temperering når det skulle i hus? Eller kanskje allerede livløst ved hogsten? Mange grunner kan det være? Så har jo noen tatt konsekvensen av dette årvisse usikkerhetsmomentet, og skaffet seg kunstig tre, hvorvidt anskaffelsen er en konsekvens av det forannevnte eller rett og slett av bekvemmelighetshensyn er saken uvedkommende. Det dekker behovet! Nei nå glemmer vi jula litt! Det blir en trønderhistorie denne gang og; Det var i en Trøndelagsbygd litt høyt i lendet. Lensmannen hadde fått tips om at det var en tjuvjeger på ferde. Han gikk ut i skogen og listet seg opp til koia hvor den uærlige jegeren oppholdt seg. Det røk fra pipa, men ingen kom ut av koia, så lensmannen måtte til slutt overnatte utenfor hytteveggen. Neste morgen våknet lensmannen av at noen ropte; -du får kom in å få dæ litti mat å kaffe, lensmann! hørtes det innenfra. Han reiste seg forbløffet opp og tuslet inn i jaktkoia. Der satt mannen med både mat og rykende varm kaffe. -Kolles vesst du at æ låg ut der? spurte lensmannen. -Vesst da vel itj det kainn du skjønn! Denne e nå æ rope kvar mårrå, det! svarte tjuvjegeren. Ha en fin, rolig og avslappende jule- og nyttårshelg alle som en, la forbrukt energi erstattes for så å bli en ressurs til nye dyster neste år! Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: November 2012 NTLSKATT 3 NTL Skatt_0412.indd :26

4 Intervjuet Maria jenta m Når Maria Nøkleby brenner for noe, så brenner det skikkelig. For vel tre år siden hørte hun om den vanskelige situasjonen som døve barn i Kenya opplever, og bestemte seg der og da for å hjelpe. Til nå har hun, sammen med gode medhjelpere i Skatt øst, samlet inn nesten kroner, og byggingen av en døveskole i Nairobi er startet. Kjell R Solheim (tekst og foto) har også vært i Nairobi og Kenya for å se på og følge byggingen. Maria kan ikke si når hennes interesse for humanitært startet, men etter å ha bodd en del i utlandet har hun sett og opplevd ting som har lagt grunnen. Hun er spesielt opptatt av dette med rettigheter og muligheter. -Jeg våkner hver dag og klapper i hendene fordi jeg er født på en så heldig hylle i livet. En del ting som vi tar som en selvfølge her, nemlig tak over hodet, rent vann i springen, mat på bordet, mulighet til utdanning osv, er ting som veldig mange andre i verden ikke opplever. Så for meg så handler det egentlig om at jeg ikke kan gå i grava uten å ha gjort noe for noen som ikke har de samme mulighetene som meg. Maria Nøkleby arbeider til daglig som før- Seriøst prosjekt. Da ideen var lansert stekonsulent i fastsetting MVA, Skatt sør. og prosjektet ble etablert på Skatt øst, var For litt over tre år siden startet hun en det mange som var en smule usikre på om bistandsaksjon dette var seriøst blandt kollegaer NTL har forstått at en nok. og venner for å -Vi merket nok samle inn pen- fagforening i et land som at kollegaer lurte ger til bygging av på hvor seriøse vi Norge, der vi har det så bra, var, og om det hele en døveskole for barn fra Kibe- må støtte opp om solidaritets- var en døgnflue. raslummen i NaiDerfor er det viktig robi, Kenya. Byg- arbeid. for oss nå å kunne gingen av det fortelle vi nærmer som skal bli en oss innmodellskole for 96 døve barn er nå startet. samlede kroner, og ikke minst at byggingen Når skolen om ikke lenge står ferdig, er i gang, sier Maria, som også forteller om skal de foreldreløse døve barna skal bo det nære og gode samarbeidet med orgapå internat, men samtidig skal familier med nisasjonen Deaf Aid en organisasjon som døve barn få opplæring og skolering. Målet har til formål å bistå døve barn og unge i er at dette skal bli et multisenter for døve- afrikanske land til et verdig liv. virksomheten. Det er kenyanske myndig- Jeg kan ikke understreke nok hvor stor heter som skal drive skolen etter organi- betydning Deaf Aids arbeid har for de døve sasjonen Deaf Aids retningslinjer. i Kenya. De jobber på så mange fronter for å bedre både utdanning, helse og rettigildsjelen Maria. Maria Nøkleby bruker heter for mennesker som ellers har få og størstedelen av fritiden sin til arbeide med svært begrensede muligheter. Dette handprosjekt Nyabondo. Det betyr lange kvel- ler om ting som vi i vårt samfunn nesten der, telefoner og mange møter. Hun bruker tar som en selvfølge; nemlig at alle skal opp til 30 timer uken på prosjektet. Hun kunne få gå på skole og tilegne seg kunnengasjert: Maria Nøkleby bruker store deler av fritiden sin til å hjelpe døve barn i Kenya 4 NTLSKATT NTL Skatt_0412.indd 4 November :26

5 intervjuet a med det store hjertet skap. Dette handler om å forbedre et system som ikke tar vare på alle. Dette handler om verdighet og rettferdighet. Nyabondoskolen er og blir en viktig del av dette arbeidet!. Mari har allerede snakket seg varm. Ble NTL Skatt-medlem. Da Maria Nøkleby lanserte prosjektet sitt for kollegaer, fikk hun også umiddelbart god og helhjertet støtte fra NTL Skatt-avdelingen i Skatt øst. Hun var da SkLmedlem, men var ikke fornøyd med støtten derfra. -NTL skatt øst og leder Øyvind Nullmeyer støttet helhjertet opp om prosjektet fra første stund, og jeg meldte meg derfor over i NTL, forteller Maria. -Kanskje mest på grunn av NTL sin etiske fokus. NTL har forstått at en fagforening i et land som Norge, der vi har det så bra, må støtte opp om solidaritetsarbeid. Ønsker enda mer støtte. Maria Nøkleby har et stort juleønske ikke til seg selv, men til hundrevis av døve barn i Afrika som lider: At mange, mange i Skatteetaten åpner litt på pengepungen og gir et bidrag til Prosjekt Nyabondo. Aller helst ønsker hun seg at noen hundre ansatte kan binde seg til å betale et valgfritt månedlig beløp. -Prosjekt Nyabondo har som motto og grunntanke: Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Vi synes det er viktig at vi som har det så bra i vårt velferdssamfunn bidrar til å hjelpe de som ikke har det så bra som oss. Mange arbeidsplasser har felles treningstilbud, lønningspilsner, bridgeklubber, kinokvelder, vi synes det er viktig å vise at vår arbeidsplass har et humanitært prosjekt som det går an å engasjere seg i. Mange mennesker drømmer om å bidra til å gjøre en forskjell nå har du sjansen. Vil du være med?, spør Maria til slutt. Hører du: Leker fra Norge skapte glede, og måtte selvsagt prøves. Foto: privat Dersom du ønsker å gi et bidrag til Marias viktige hjelpeprosjekt, kan hun kontaktes på mobiltelefon eller på mail: Oppdaterte nyheter finner du også på: blogspot.com. For meg så handler det egentlig om at jeg ikke kan gå i grava uten å ha gjort noe for noen som ikke har de samme mulighetene som meg. Rettferdighet: Det handler om retten til verdighet og rettferdighet, sier Maria. Foto: Privat November 2012 NTL Skatt_0412.indd 5 NTLSKATT :26

6 arbeidsavtalen Arbeidsavtalen kontra styringsretten Ja denne problemstillingen har blitt belyst tidligere i år, til slutt i en dom i Tingretten, i en sak som berører arbeidsavtalen til våre medlemmer i Skatteetaten. Saken gjaldt endringsoppsigelse i arbeidsforhold, herunder om arbeidsgiver har gått utover rammene for sin styringsrett, ved å pålegge ansatte å skifte arbeidssted fra Skattekvartalet i Oslo til skattekontoret i Sandvika. Fire av våre medlemmer som var berørt av flyttingen, ba NTL Skatt/NTL/LO vurdere denne saken, og det ble besluttet å stevne arbeidsgiver i saken. Stein Thorvaldsen (tekst) Kjell R. Solheim (foto) Endring av arbeidsavtalen. Som kjent ble standard arbeidsavtaler i Skatteetaten endret med virkning fra 1. januar 2008 etter regionaliseringen. Til forslaget den gang om ny mal for arbeidsavtalen, krevde NTL Skatt beskjed at vi ville ha fjernet passusen «for tiden» når det gjelder arbeidssted. Malen for arbeidsavtalen ble så endret og punktet lød etter endringen slik: «Tjenestemannen tjenestegjør i Skatt Øst, med tjenestested Oslo, jf. tjenestemannsloven 12». Saken. I flere brev til Skattedirektoratet i 2010, bestred NTL Skatt sakligheten av beslutningen om overflytting, og anførte at inngåtte arbeidsavtaler med fast tjenestested måtte anses å begrense arbeidsgivers styringsrett og medføre en endringsoppsigelse som måtte anses ugyldig. Skattedirektoratet delte ikke denne oppfatningen, og flyttingen til skattekontoret i Sandvika ble effektuert 1. november Behandlingen i Tingretten i Oslo skjedde i mars Våre berørte medlemmer var til stede under rettens forhandlinger, sammen med LOs advokat. Det var også innkalt en del vitner i saken, bl.a. fra NTL Skatt sentralt (vedrørende inngåelse av arbeidsavtalene i sin tid). I saken ble det fremholdt fra motparten at man mener at Skatteetaten som arbeidsgiver med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett, kunne flytte medlemmenes arbeidsoppgaver til Sandvika, og at medlemmene hadde plikt til å utføre arbeidet på den nye geografiske plasseringen. Dommen. I dommen avsagt 20.april 2012 ble arbeidsgiver frifunnet i saken. Retten vurderte saken ut fra følgende hovedpunkter: Har arbeidsgiver gitt særskilt avkall på sin styringsrett i medhold av tjenestemannsloven 12? Ligger beslutningen om flytting av arbeidsoppgaver og ansatte fra Oslo til Sandvika innenfor arbeidsgivers styringsrett? Er flyttingen saklig begrunnet? Det vil ta for mye plass å referere hele innholdet i saken her, men etter rettens syn er det klart at arbeidsgiver ved inngåelse av de individuelle arbeidsavtaler ikke har gitt avkall på styringsretten som følger av tjenestemannsloven 12. Slik retten vurderer bevisene i saken foreligger heller ingen felles forståelse mellom partene som tilsier et annet resultat enn det som følger av en objektiv fortolkning av avtalens ordlyd. Retten er likeledes av den oppfatning at de endringer som er gjennomført, må anses å ligge innenfor rammen av arbeidsforholdet, og at endringene ikke er så omfattende at de går utover det arbeidsgiver kan foreta i kraft av styringsretten. Når det gjelder spørsmålet om saklighet, er retten av den oppfatning at prosessen som ledet frem til beslutningen om flytting av saksøkernes oppgaver, herunder endring av tjenestested til Sandvika, var forsvarlig og saklig begrunnet. Retten konkluderer så til slutt med at arbeidsgiver i medhold av styringsretten hadde anledning til å flytte arbeidsoppgaver og ansatte fra Skattekvartalet i Oslo til skattekontoret i Sandvika, og at denne beslutningen var forenlig med det allmenne saklighetskrav. Det foreligger således i følge retten ingen endringsoppsigelse. Hva kan vi lære av dommen. NTL Skatt tar dommen til etterretning, men vi mener at forholdet mellom den standard arbeidsavtalen (som man også har i flere andre virksomheter i staten) og styringsret- Styringsretten er definert som at «arbeidsgiver i henhold til styringsretten har rett til å organisere, lede kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått», som fremgår også av tjenestemannslovens NTLSKATT November 2012 NTL Skatt_0412.indd :26

7 arbeidsavtalen Arvid Mathisen ved skattekontoret i Sandvika ten bør ses nærmere på. Her har forbundet og vi en jobb å gjøre. Også i forhold til framtidige revideringer av arbeidsavtaler ved eventuelle senere omorganiseringer mv. Hvor sterkt står egentlig slike arbeidsavtaler kontra styringsretten? NTL Skatt bladet har vært i kontakt med et av våre medlemmer som var berørt i saken, Arvid Mathisen, og stilt han noen spørsmål i sakens anledning: Hva synes du om dommen? Jeg synes dommen var nedslående da den i hovedsak bare bekrefter arbeidsgivers styringsrett tross individuelle arbeidsavtaler. Avtalene oppfyller minstekravet i Arbeidsmiljøloven (om at det skal foreligge en avtale), og med sin henvisning til Tjenestemannsloven, er arbeidsavtalen gjort uangripelig. Til tross for angivelse av tjenestested m.m., er arbeidsgivers styringsrett fult ut ivaretatt. Trenger vi en avtale? Jeg bare spør. Fagforeningene må eksplisitt avtale seg «bort»- eller «tilpasse» jf. henvisningen til Tjenestemannsloven Hvordan opplevde du å følge saken i retten? Jeg opplevde det som at vi var -eller ble uvesentlige jf. sakens spørsmål som var «hadde arbeidsgiver frasagt seg styringsretten når angitt tjenestested ble inntatt i arbeidsavtalen?». Videre opplevde jeg det som at bakgrunnen for utflytting og at det nettopp ble Fastsetting utland - selskap, ble sterkt utvannet da arbeidsgiver i det all vesentlige IKKE kunne huske noen ting. Besynderlig hvor dårlig hukommelse våre ledere har, tenker jeg. Her skal det nevnes at ledere ved flere anledninger skal ha sagt, at dette var noe vi ikke skulle tenke på da flytting ikke angikk oss. Kort tid etter, ble det likevel besluttet at vi skulle flytte. Her var det nok noen som hadde et markeringsbehov. Arbeidsgiver argumenterer bl.a. med at man ville styrke fagmiljøet ved å samle dette på ett sted og under samme tak. De glemte imidlertid å informere om at det også var en plan får å splitte dette miljøet, da det skulle skilles ut en egen DLS-gruppe. Dette ble gjort kort tid etter flytting og et allerede hardt prøvet miljø ble ytterligere redusert. Har arbeidsgiver hatt noen kontakt med deg i etterkant av saken i Tingretten? Nei. Hvordan synes du støtten fra fagforeningen i saken har vært? Støtten fra fagforeningen har vært så som så da vi i utgangspunktet var 2 stk som motsatte oss tvangsflyttingen. Vi fikk liten bistand fra lokal fagforening og følte vel da at dette var noe fagforeningen skulle ha tatt tak i tidligere. Etter hvert fikk vi i stand et info-møte med en representant fra NTL-Skatt, og vi ble deretter fire stk som ønsket å gå videre med saken. På grunn av diverse omstendigheter tok ting altfor lang tid, men siden tok LO tak i saken og det begynte å skje ting. Det ble tidkrevende å få avklart hva som har skjedd osv. men det førte til en rettsak mot arbeidsgiver der vi og LO var uenige om tolkningen av at det var inntatt tjenestested. Vi mente vel at dette la begrensninger for arbeidsgiver jf. forflytning av oppgaver og ressurser. Uansett resultatet, har nok fagforening, LO og arbeidsgiver lært mye av saken og dets dom jf. utarbeidelse av ny mal osv. Andre ting du vil kommentere? Det ble underveis i rettsaken klart at det var fagforeningene som hadde ansvaret for hvordan innholdet av avtale skulle forstås og formidlingen av denne. Jeg undres her på hvordan arbeidsgiver informerte om den samme avtale til de uorganiserte? Arbeidsgiver hevdet i retten at alle individuelle ønsker ble ivaretatt og etterkommet. Dette stemmer IKKE, men her var LO-advokaten ikke tøff nok, og arbeidsgiver slapp billig ifra ytterligere spørsmål ad fordelingsmøtet som var så viktig for den enkelte jf. individuelle samtaler med ledere osv. Vi ser det slik nå i ettertid, at denne saken var nødvendig og at dette kan bidra til at avtalene kan få en ny mal for arbeidsavtaler. November 2012 NTLSKATT 7 NTL Skatt_0412.indd :26

8 NTL SKatt skd/sits Aktive medlemmer på kurs. Bildet er tatt fra vårkurset i avdelingen Stor kursaktivitet Denne høsten har det vært stor kursaktivitet blant medlemmene i NTL Skatt SKD/SITS. Jørgen Sandal (tekst) I midten av oktober arrangerte vi en konferanse om temaet Pensjon, som ble avholdt på Rica Helsfyr Hotell i Oslo. Foredragsholder var Dag Westhrin fra NTL. Han holdt et veldig engasjerende og informativt foredrag om den nye pensjonsreformen. Det var 25 medlemmer til stede som ble loset trygt utenom alle skjær i et vanskelig farvann. Det var tydelig at temaet fenget publikum, foredragsholderen måtte stadig vekk svare på spørsmål fra salen. Yngre medlemmer. Det var en stor overvekt av medlemmer som nærmer seg pensjonsalder, forståelig nok. Men temaet har også relevans for foreningens yngre medlemmer, selv om pensjonsmaterien er i stadig bevegelse og pensjoneringstidspunktet ligger lenger frem i tid. Dette poenget bør kanskje fremheves tydeligere ved annonsering av fremtidige kurs om pensjon. Kursdeltakerne ble servert en nydelig lunsj før foredragsholderen avrundet seansen. Mitt inntrykk er at dette var 8 NTLSKATT NTL Skatt_0412.indd 8 et meget godt og informativt kurs som nok bør avholdes med jevne mellomrom. Årets høstkurs. I månedsskiftet oktober/november ble årets høstkurs i NTL Skatt SKD/SITS avholdt. Kurset ble avholdt med Color Lines cruiseskip, Color Magic til Kiel. Det var totalt 22 deltakere på kurset. Kurset startet kl med foredrag av Dag Westhrin fra NTL mens båten lå ved kai. Dag foreleste over temaet Motivasjon og arbeidsglede. Kursbolken var lagt opp med foredrag og engasjement fra deltakerne gjennom litt gruppearbeid. Mitt personlige inntrykk er at foredragsholderen er engasjert i temaet og ga en god fremstilling av emnet. Før båten la fra kai, var det tid til å nyte en herlig lunsjbuffet. Etter lunsj var det Erling Broens (2. nestleder i NTL Skatt) tur til å forelese over IA-avtalen. IA-avtalen (Inkluderende Arbeidsliv) er til dels en tung materie å forholde seg til, men Erling viste et stort engasjement og innsikt i temaet. IA-avtalen inneholder tre hovedelementer og størstedelen av foredraget gikk med til å snakke om sykefraværet i etaten og hva som skal til for å redusere dette. Dette var et meget godt og informativt foredrag. Kvelden ble avsluttet med show i skipets lounge, etterfulgt av en nydelig festmiddag med tilbehør. Festen varte til ut i de små timer. Dagen etter startet med frokost før vi ankom Kiel. Etter hvert tittet også solen frem, og det ble et behagelig vær å spasere rundt i Kiel. Kl la skipet fra kai og kursprogrammet fortsatte med Nina som informerte om aktuelle saker fra SKD/ SITS. Hun fortalte engasjert om alle saker foreningen er engasjert i. Etter denne bolken fortsatte Erling med aktuelle saker som NTL Skatt sentralt arbeider med, før han avslutningsvis fortalte litt om medlemsfordeler. Senere på kvelden var det igjen tid for show, etterfulgt av et bugnende middagsbuffet. Morgenen etter ble det frokost før vi ankom Oslo kl Mitt inntrykk er at dette var et meget godt kurs, både med hensyn til temaer, forpleining og sosialt samvær. November :26

9 Strategiprisen 2011 Strategiprisen 2011 NTL Skatt sakser fra Skattenettet følgende artikkel i forbindelse med utdeling av strategiprisen for David Hermann og Snorre Wist Almo mottok Strategiprisen for 2011 for svært god innsats med et banebrytende arbeid. Det var kjempetrivelig å motta prisen, og samarbeidet mellom meg og Snorre har vært uvurderlig, sier David Hermann. Hermann og Snorre Wist Almo mottok strategiprisen for 2011 på en høytidelig seremoni på Steinkjer skattekontor. De to fikk tildelt prisen på grunn av et regneark de har utformet som brukes ved realisasjon av landbrukseiendommer. Sammen med RF-1294 som de også står bak, har dette blitt et viktig verktøy ved ligning av primærnæringene jord/skogbruk. I begrunnelsen for at David og Snorre fortjener heder og ære for sitt strategiarbeid, uttaler strategigruppa og regionledelsen at «det er nesten merkelig at vi har greid oss uten dette fram til nå. De har lagt ned et formidabelt arbeid, som viser at de kan sine fag innen primærnæring og data. Skatt Midt-Norge bør være stolte av å ha slike medarbeidere, for dette kommer hele landet til gode.» Hermann og Wist Almo har samarbeidet Avdelingsdirektør Per H Rise, Snorre W Almo, David Hermann og gruppeleder Liv Storslett. tett siden Det var veldig trivelig å bli satt pris på at man tar initiativ, sier Snorre Wist Almo. Avdelingsdirektør for fastsetting, Per Helge Rise, holdt tale for de rundt 40 fremmøtte der han roste arbeidet de to har gjennomført. Dette viser hvor viktig hva den enkelte gjør for å nå de visjonene og strategiene vi har satt oss i Skatteetaten. Strategigruppa har blitt kjent med at disse to har gjort en svært god jobb med et banebrytende arbeid. Arbeidet de har gjort både kan sies å være i forkant, bidra til en brukervennlig offentlig sektor og gi økt kvalitet, sier Rise. Prisen besto av blomster, en kniv og et diplom. Ifølge David Hermann motiverer dette til videre arbeid for etaten. Jeg er 67 år, og burde vel egentlig pensjonert meg, men jobben er foreløpig for interessant. NTL-Dagen Borghild E. Røraas (tekst) NTL medlemmer ved Knarvik, skatt vest feiret NTL dagen 1. oktober. Alle fant en overraskelse på pulten mandag morgen. Dette var en «godtepose» med div. NTL effekter. I mangel av bedre kunne kanskje regnponchoen brukes som «uniform» på kontoret. I lunsjen ble det servert kake/ is og utdelt 25 års hedersmerke til Grethe Andvig, Bodhild Neteland Olsen og Svanhild Notøy. Alle medlemmene fikk hver sin rose og jubilantene hver sin rosebukett. På ettermiddagen ble det utdelt eple til alle medlemmene. Dette ble en hyggelig mandag i Knarvik med mye latter. November 2012 NTLSKATT 9 NTL Skatt_0412.indd :26

10 Folkeregisteret En engasjert Boris Schürmann Folkeregisteret i fokus NTL Skatts folkeregisterutvalg arrangerte i slutten av oktober en stor folkeregisterkonferanse. Leder av NTL Skatts folkeregisterutvalg Jan Bertelsen er svært fornøyd med konferansen. Dette viser at det er viktig at NTL Skatt som fagforening arrangerer en slik konferanse, innenfor et fagområde som er spennende og der det vil skje endringer på sikt. Stein Thorvaldsen (tekst) Rune Pedersen (foto) Det var stor interesse for konferansen, og beklageligvis måtte en si nei til flere som hadde meldt sin interesse. Men de rundt 45 medlemmene som deltok, som både kom fra folkeregister, veiledning og Skatteopplysningen som jobber med folkeregisterspørsmål, og SUA-kontorer, mente konferansen var meget bra og nyttig. Folkeregisterutvalget hadde fått tak i mange innledere, og konferansen hadde et godt og variert program. Modernisering av folkeregisteret, og ID-kontrollen før og nå, var sentrale tema. Dessuten var klart språk i offentlig sektor, arbeidsmiljø og arbeidsglede, og verneombudenes rolle tema. Det ble også tid til litt orientering fra NTL Skatt sentralt, og om flere av medlemsfordelene i LOfavør. Skryt til ansatte. Skattedirektøren tok seg også tid til å gjeste og hilse til konferansen. Dette ble satt stor pris på! Han NTL Skatts leder Stein Thorvaldsen og skattedirektør Svein R: Kristensen i munter passiar redegjorde for utfordringer og krav til folkeregistrene i årene framover. Han fremholdt at det er mye fokus på folkeregisterspørsmål i og utenfor etaten. Han skrøt av arbeidet etatens ansatte gjør med folkeregistersaker/spørsmål, og fremhevet de gode resultatene på området. Andre land skryter av Norge når det gjelder hvor effektivt folkeregisteret drives i Norge. Folkeregisteret i Norge som er et viktig samfunnsregister, er en av kjerneoppgavene våre påpekte skattedirektøren. Han nevnte videre arbeidet med og utredningen om en ny framtidig distribusjons- og prismodell. Hvordan leverer og håndterer vi de som har krav på folkeregisteropplysninger fra etaten. Mange etater er misfornøyd med hvordan de får opplys- 10 NTLSKATT November 2012 NTL Skatt_0412.indd :26

11 NTL Skatts folkeregisterutvalg, fra venstre: Jan Bertelsen, Anne W. Olaussen og Mona Nilsen ninger fra Skatteetaten og folkeregisteret; dette er også et kostnadsspørsmål. Det er viktig at vi får til at folkeregisterdataene brukes påpekte han. Han var også innom hvordan framtidens fødselsnummer skal se ut, jf. også at fødsels-nummerserien går ut på dato senest Hva vil det eventuelt koste å legge om til løpende nummer, ev. for nyfødte? Dette vil i tilfelle være en omfattende og stor operasjon, noe en arbeidsgruppe jobber med. Et annet spørsmål er hva som skal ligge av opplysninger i framtidens folkeregister eller andre steder/registre. Modernisering av folkeregisteret. Leder for moderniseringsprogrammet/ prosjektet for folkeregisteret, Boris Schürmann i Innovasjon og utvikling, hadde en grundig orientering til forsamlingen om status i prosjektet. Dagens folkeregister har sine begrensninger i følge Skattedirektoratet. Selve datasystemet er gammelt, og vi vil om noen år slippe opp for unike fødselsnumre. Regelverket er foreldet. Registerets innhold og kvalitet oppfyller ikke alltid informasjonsbehovet hos brukerne. For å gjøre folkeregisteret bedre i stand til også å møte blant annet økende migrasjon, ID-kriminalitet og overgang til elektronisk kommunikasjon samt framtidens utfordringer, har Skattedirektoratet satt i gang programmet Modernisering av folkeregisteret. Viktige brukerbehov og forenklinger for borgerne skal hensyntas, bl.a. ved raskere service bl.a. i forbindelse med tildeling av D-nummer, flere elektroniske tjenester skal innføres, og muligheter for innsyn i egne opplysninger. Blant de viktigste brukerbehovene er sikker identifisering, og muligheten til å vurdere identitetens troverdighet. Han nevnte også et oppdrag fra Finansdepartementet angående forbedring av D-nummerordningen. NTL Skatt vil følge det videre arbeidet i prosjektet, vi vil være representert i en referansegruppe til prosjektet ved Jan Bertelsen. ID-kontrollen før og nå. Seniorrådgiver Marit Bjørndal hadde en interessant orientering om ID-kontrollen i Skatteetaten før og nå. Hun påpekte at etaten avdekker over 500 falske identiteter i året! Hun påpekte viktigheten av omorganiseringen av ID-kontrollen i etaten til de 41 ID-kontorer, med styrket kompetanse og egnet utstyr, og mer riktig og lik behandling i etaten. Det er etablert teknisk og taktisk ID-kontroll og en linje for ID-kontroll. Hun nevnte at i Skatteetaten blir personer ID-kontrollert hver måned og 5 falske pass avslørt, mens til sammenligning er personer i passkontroll på Oslo Lufthavn Gardermoen hver måned, og 15 falske pass oppdaget. Det har aldri vært avdekket flere falske identiteter i Skatteetaten enn nå! Arbeidsmiljø og arbeidsglede i fokus. Hovedverneombud Elin Kristensen hadde en god redegjørelse for vernetjenestens organisering, rolle og oppgaver. Hennes oppfordring var bl.a. at en ikke skal være redd for å bruke verneombudene. Samspillet med tillitsvalget er også viktig her. Hilde Joakimsen fra Skattedirektoratet hadde en fin orientering om arbeidsglede, som er viktig i arbeidshverdagen. Den enkeltes tilfredshet og engasjement og muligheter for involvering og påvirkning, er viktig bærebjelker i et arbeidsmiljø fremholdt hun. Likeledes behov for å bli sett og få anerkjennelse, som det er viktig at det legges til rette for. Alle har et ansvar for et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen poengterte hun. November 2012 NTL Skatt_0412.indd 11 NTLSKATT :26

12 sosial dumping Sosial dumping og økonom dagsorden Det var hele 100 frammøtte på NTLs konferanse i slutten av september om kampen mot sosial dumping og økonomisk kriminalitet. Konferansen ble arrangert av NTLs nettverk mot svart økonomi i samarbeid med NTL Skatt. Nettverket består av representanter fra NTL Skatt, NTL Politiet, NTL Nav, NTL Arbeidstilsynet og NTL Mattilsynet. Kjell Solheim (tekst og foto) Stein Thorvaldsen (tekst) Konferansen hadde samlet flere spennende innledere, og det var mange og gode innlegg fra salen. Hovedtema var sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår, og hvordan offentlig sektor kan bekjempe dette på flere arenaer. NTL ønsker både å belyse hvordan offentlig sektor kan bekjempe dette ut fra regler, styring og kontroll, men også hva offentlig sektor selv kan gjøre i egne virksomheter. Det er viktig at NTL setter disse temaene på dagorden, fremholder forbundssekretær Ragnar Bøe Elgsaas og Geir Sveen fra NTL Skatt, sentrale personer i forbindelse med konferansen. Bekjempelse av sosial dumping. NTL ønsker å sette fokus på hvordan offentlig sektor kan bekjempe sosial dumping, gjennom å sikre at egne virksomheter ikke kjøper tjenester fra bedrifter som driver sosial dumping eller gir de ansatte dårlige arbeidsvilkår. I tillegg ønsker vi å se på hvilken konsekvens sosial dumping Forbundssekretær Ragnar Bøe Elgsaas og Geri Sveen fra NTL Skatt - sentrale i forbundets nettverk og på konferansen og dårlige arbeidsvilkår for innleide har for våre medlemmer? Hva er de ansattes og tillitsvalgtes rolle og funksjon i en slik sammenheng? Videre vil vi se på offentlige sektors rolle for å forhindre sosial dumping generelt i samfunnet, både gjennom å sikre at lover og regler følges og ved å etablere nye regler og kontrollordninger. Renholdsbransjen. NTL har valgt seg ut renholdsbransjen som eksempel på et område som ofte kommer i medias søkelys når det er tale om sosial dumping. En godkjenningsordning er innført, og offentlige virksomheter, som ofte konkurranseutsetter renholdet, passer på at de som får anbudet er godkjent. Men godkjenningsordningen får liten verdi når den ikkje gjelder for underleverandørene som det gjerne finnes både to og fem av. Sissel Trygstad, forskningsleder i FAFO, orienterte på konferansen om FAFO-rapporten «Til renholdets pris» og hvilken grad offentlige virksomheter innretter seg for å forhindre dårlige arbeidsvilkår ved bruk av innleide tjenester. I rapporten trekkes det fram både hvordan det offentlige opptrer som innkjøper av tjenester, og som regelsetter. Samtidig gjøres det mye både mellom partene og fra det offentlige for å rydde opp i bransjen. I Skatteetaten har NTL Skatt vært tydelig på at vi mener renholdet i etaten må 12 NTLSKATT November 2012 NTL Skatt_0412.indd :26

13 sosial dumping omisk kriminalitet på Lydhør forsamling utføres av etatens egne medarbeidere. Representantskapsmøtet i NTL Skatt vedtok i våres en klar uttalelse om dette. Tillitsvalgtes rolle. Guro Vadstein, forbundssekretær NTL, innledet om hva virksomheter, tillitsvalgte og ansatte kan gjøre, med Adeccoskandalen som bakteppe. Tillitsvalgte har en viktig rolle her, men utfordringen er å få tatt tak i dette i en travel «tillitsvalgthverdag». Det er et stort behov om kunnskap om disse tingene. Hun påpekte at vilkår og kravspesifikasjon ved utsetting av renhold er et Hovedavtaletema. Hovedavtalen nevner kjøp av varer, men ikke kjøp av tjenester. Derfor må de tillitsvalgte selv løfte temaet inn på arenaen fremholdt hun. Kjell Edward Fixdal hadde noen meget grelle eksempler på tilstanden innleder om sosial dumping og svart økonomi og om tilstanden i renholdsbransjen, som fikk forsamlingen til å måpe. At det i gjennomsnitt blir innmeldt et større to-sifret tall til Brønnøysundregistrene hver dag høres ut som jug, men er faktisk sant. «Levetiden» for et rengjøringsfirma er rundt to år. Skatteetatens arbeid. Geir Sveen fra NTL Skatt orienterte om skatteetatens samarbeidsavtaler med SMSØ (Samarbeid Mot Svart Økonomi) og viktig samarbeid innen serveringsnæringen i Oslo. Skatteetaten har også samarbeidsavtaler med Politiet, toll, NAV, Helfo, Fisk, landbruk, vegvesen, Riksrevisjon m fl, og har også utveksling med stadig flere andre land. Han påpekte at arbeidet i Skatteetaten mot temaer og bransjer svært ofte er langsiktig, og at rekkefølgen på virkemidler kan variere. Til og med i kontrollvirksomheten skjer ting i ulike faser over flere år. Han nevnte at vurdering av virkemiddelbruken blir stadig mer sentral og spisset. Informasjonsutvekslingen er vesentlig, og verdien av kunnskap om næringsvirksomhet og arbeidsliv er viktig. Han avsluttet med å påpeke at Skatteetaten har en viktig rolle i bekjempelse av sosial dumping, og at fagforeningen også må følge opp dette. November 2012 NTL Skatt_0412.indd 13 NTLSKATT :26

14 NTL Skatt Øst Medlemskonferanse i Gdansk, Polen NTL skatt øst avholdt i slutten av oktober en medlemskonferanse i Gdansk, Polen for nær 60 medlemmer. Konferansen ble avholdt på Hanza hotell i sentrum av Gdansk nær gamlebyen. En flott by med rike muligheter for adspredelser. Medlemmene ble sendt nedover til Polen i to puljer èn gruppe reiste ned på mandag morgen og ble til onsdag, mens den andre puljen ble sendt ned på onsdag morgen og ble til fredag formiddag. Styrets kursleder ble værende hele uken i Gdansk for å best mulig organisere det hele. Å være kursleder for 30 personer ad gangen, er en overkommelig oppgave. Styrets medlemmer i skatt øst stod selv for foredragene som omhandlet temaene; lokale lønnsforhandlinger, skatteetatens fremtid (utviklingstrekk for skatt øst), ungdomsmedlem i NTL skatt, medlemsverving/ medlemsfordeler, IA-arbeid/HMS arbeid og «pensjon eller jobb eller begge deler?» Med ferske resultater fra lokale lønnsforhandlinger i kofferten, ble temaet høyst aktuelt og det var god diskusjon omkring bruk av HTA-regelverk på ulike måter. Kunnskapen om bruken av stillingshjemler og forskjell på lønnsramme og lønnsspenn, ble en nyttig påminner. Informasjon om IA-arbeid i skatteetaten (bakgrunn og målkrav), samt de ulike HMS tiltak som er iverksatt og iverksettes for at målene skal nås i fellesskap for skatt øst. Informasjon om mulig uttak av pensjon sammen med lønn? eller virkningen av å stå lengre i arbeidslivet tanker som kan være nyttig å vite noe om. Foredragsholderne hadde vært på et kortkurs hos NAV Arbeidslivssenter i Oslo for å dele denne kunnskapen med medlemmene. Skatt øst sine fremtidsutsikter og signaler om mulig retning fremover for skatteetaten, ble et engasjerende tema som mange bryr seg om. Gode tanker skiftet Avdelingsleder Frode holder deltakerne i ånde eier og styret vil ta disse med seg i sitt videre arbeid. Hvordan får vi flere ungdommer som medlemmer i NTL skatt? ( ungdom er under 35 år! ) Hvordan skal vi får flere til å engasjere seg i «riktig» fagforening og få dem til å være hos oss lengre? Våre medlemmer er klare til å inkludere de kommende nye! Hva syntes deltakerene om medlemskonferansen? Superlativene får ikke god nok plass i denne artikkel, men kortfattet;... «Dette var en nyttig og hyggelig reise, og lykke til med de neste puljer til Riga»... ( og; «vi kommer til å melde oss på de neste konferansene, også..» ) Neste medlemskonferanse i midten av november er når dette leses foretatt i Riga, Latvia for omlag 60 medlemmer. Også denne gang i to puljer fordelt fra mandag Engasjerte kursdeltakere i aksjon. Foto: Liv H. Solberg Foto:Renate Swensen til fredag. Temaene vil bli de samme og lysarkene fra konferansene vil bli lagt ut på skattenett etter avslutning av denne reisen. Et reisebrev fra Per-Arne Reum 14 NTLSKATT November 2012 NTL Skatt_0412.indd :26

15 UngNTLskatt Kjersti Barsok i NTL Sentralforvaltningen informerer ungdommene i NTL Skatt Foto: Renate Swensen Ungdommene til Tallinn 18 September 2012 samlet NTL Skatt mange av sine unge medlemmer til konferanse. Charina Stock Ananiassen (tekst) Den tredje ungdomskonferansen i rekken som avholdes i regi av NTL Skatt sentralt. Konferansens første dag ble avholdt innenlands med flere eksterne forelesere. Fra NTL Sentralforvaltningen kom Kjersti Barsok å fortalte om markedsstyring i offentlig. Kjersti har vært med på å skrive NTLs rapport om dette, Rapporten advarer mot tilnærmingen til det private i det offentlige. Rapporten belyser faren for at kvaliteten på tjenestene i det offentlige vil bety mindre enn pengene. Barsok ble etterfulgt av Magne Gundersen fra luksusfellen og hans informative og rådgivende innlegg om privatøkonomi for unge i etableringsfasen. Etter Magne var det Kjell Edvard Fixdal som skulle berette om fagbevegelsens historie, men han måtte dessverre melde avbud i siste liten. Det er i slike tilfeller det er ekstra godt å ha med seg drevne tillitsvalgte og foredragsholdere på tur. Ingrid Sølberg og Bjørn Ove Hersland fra NTL Skatt tok det hele i land ved å benytte mer tid til sine tema for konferansen som var lønn og tariff. Tilbakemeldingene ungdomsutvalget har mottatt etter konferansen viser at konferansedeltakerne ikke hadde noe i mot ekstra tid til et tema de fleste av oss er opptatt av. Finn Olav Haga som jobber med ungdomsarbeid sentralt i NTL som fobundssekretær fikk også tid til å informere om hva som blir gjort sentralt for unge medlemmer. I Tallinn ble det i tillegg til tema som tariff, lønn og ungdomsarbeid i NTL satt av tid til omvisning i gamlebyen med lokal guide. Også dette så ut for å treffe deltakerne godt. Dagene i Tallinn ble avsluttet med sosialt samvær slik at deltakerne fikk mulighet til å knytte bånd på tvers av regioner og avdelinger. Maia Jaatun ved dokumentsenteret i Stavanger og Kine Therese Meling-Moe ved personregisteret i Hammerfest var begge med på sin første konferanse. Begge synes det har vært en interessant og lærerik konferanse. Kombinasjonen med opplevelse av et annet land og kultur var helt klart med på å gjøre en slik konferanse ennå mer aktuell. Maia har vært medlem i snart 1 år mens Kine Therese ble med i fagforeningen i vår. Begge er fordel de lokale tillitsvalgte på arbeidsplassen ønsket de som medlemmer, og siden alle andre også var medlemmer i NTL var dette et naturlig valg. «Tre på gata» Trond Svensen (32 år) i SITS har vært NTL medlem i 8 år. Hovedsaklig fordi NTL står nærmest hans egne meninger i tillegg til at NTL også er den største foreningen i skatteetaten. Også han var veldig fornøyd med konferansen selv om han kunne mye fra før. Marie Fredriksen (22 år)jobber ved dokumentsenteret i Stavanger og har vært medlem i NTL i snart 3 år. Hun synes det har vært kjekt å være på en innholdsrik konferanse. Hun har fått et klarere syn på hva ulike ting. Valgte å melde seg inn i NTL Skatt fordi de først presenterte seg og de fleste rundt var veldig fornøyd med NTL. Hørt mye om trygghet i forbindelse med NTL. Iana Morari (27 år) har vært medlem i to måneder. Jobber på SFU i Stavanger på manntall. Hun synes konferansen har gitt mye nyttig informasjon til tross for at det innimellom var litt vanskelig og følge med som helt ny. Valgte å melde seg inn i NTL fordi de var mest profilert på avdelingen og fordi den tillitsvalgte trappet opp allerede første dagen. November 2012 NTLSKATT 15 NTL Skatt_0412.indd :26

16 NTL DFØ «Hva skjer» Det skjer mye i DFØ for tiden. I den senere tid har vi hatt lokale lønnsforhandlinger, blitt enige om et nytt tilsettingsreglement, vi har fått ny direktør og budsjettbehandlingen for 2013 er i gang. Stein Bjørnstad (tekst) Lokale lønnsforhandlinger. Årets pott endte, etter et par mindre korrigeringer, på Som normalt er, består forhandlinger av å gi og få. Kravene som kom inn, var også i år mye høyere enn potten, men vi må likevel si oss noenlunde fornøyd med resultatet. Vi fikk innfridd noen av våre høyest prioriterte krav, deriblant flere som har hatt lav lønnsutvikling de senere årene. NTL DFØ har for øvrig sett seg lei på at arbeidsgiver benytter hovedtariffavtalens 2.3.4, 2 i stadig større grad , 2 brukes for å gi høyere lønn når det er «særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft». Vi er av den oppfatning at begrunnelsene i disse sakene ikke alltid er så reelle som de blir fremstilt. I tillegg synes det som det er de som tjener godt fra før, som profiterer på dette. Noe som igjen fører til større lønnsforskjeller, og derav følgende misnøye. Bruk av har også en negativ innvirkning på de neste lokale forhandlingene, siden potten blir tilsvarende redusert. NTL DFØ mener heller at arbeidsgiver bør bruke større ressurser på kompetanseheving og deling av kompetanse, slik at man ikke så lett havner i en situasjon med «uerstattelige ansatte». DFØs lønnspolitikk er fra 2008, og er ikke blitt evaluert siden. Dette arbeidet har så vidt startet Ny direktør. Øystein Børmer tiltrådte formelt som ny direktør i DFØ 1.november. Han har signalisert overfor organisasjonene at han vil fokusere på å vise at DFØ er «liv laga». Og med en potensiell styrkeendring i Storting, og ny regjering, er det kanskje mer nødvendig enn noen gang å dokumentere effektene av arbeidet vi gjør. Evaluering. I midten av oktober ble det presentert en nyhet på intranettet, som informerte om at lederen av stabsavdelingen ville jobbe full tid med å utarbeide forslag til ny organisering av fellesfunksjonene. Denne nyheten ble av flere medlemmer tolket som at beslutningen om ny organisering ville bli tatt i stabsavdelingen, uten medvirkning fra ansatte. Dette har vi tatt opp med ledelsen, og vi har blitt forsikret om at de ansatte skal involveres. Nyheten ble først og fremst lagt ut for å informere om rolleendringen i stabsavdelingen, med ny fungerende leder. De som blir berørt av omstillingen, vil bli innkalt til møter. Direktøren har også meddelt i epost til samtlige ansatte, at omorganiseringen heller ikke vil bli gjennomført brått, men at den vil strekkes over tid. Effektiviseringsplaner. Innføring av stadig mer digitalisering og elektroniske skjema resulterer i mindre behov for manuell arbeidskraft. Dette er noe som merkes best i kundevirksomheten, dvs. lønns- og regnskapsavdelingen. Planene for årene fremover indikerer en merkbar nedgang i antall årsverk, gjennom naturlig avgang og reduksjon av midlertidig ansatte. Det er jo et paradoks at vi er i ferd med å effektivisere bort våre egne arbeidsplasser. Men samtidig åpnes det for bruk av utviklingsmidler for å starte stadig nye prosjekter. Det betyr at minkingen i årsverk ikke nødvendigvis vil bli så stor som man først skulle tro. Det er uansett viktig at man er bevisst på eksistensen av «effektiviseringskåte» ledere i det offentlige, og sier klart fra dersom dere mener at DFØs effektiviseringsplaner vil gå utover produktiviteten. Det er ikke lurt å barbere av seg haka. Nytt tilsettingsreglement. I sommer ble organisasjonene enige med arbeidsgiver om et nytt tilsettingsreglement. En endring av reglementet var påkrevd etter omorganiseringen i fjor. Det nye reglementet er ikke offisielt ennå, siden forslaget først skal godkjennes av FAD. Men vi ble enige om at vi likevel skal etablere nye tilsettingsråd, etter mal i forslaget. Det innebærer at de regionale tilsettingsrådene legges ned, til fordel for avdelingsvise råd. Det skal være et tilsettingsråd for Lønnsavdelingen og et for Regnskapsavdelingen. I Oslo vil det være et felles tilsettingsråd for kontorstedet, som ivaretar samtlige avdelinger der. Diktspalte Nå er det Din nærhet til meg så lenge til stede at jeg ser at den er «vår» nærhet slik vår kjærlighet blir sterkere enn våre feiltrinn speilende vår menneskelighet Vi er de to stjerneskuddene mot beksort himmelhvelving, bare disse to De er der for at vi skal gjenkjenne hverandre slik «vår» kjærlighet vokser og blir oss selv, og vi evner å se den andre den tid du er du og jeg er jeg Skål Skål broder! Fyll opp ditt glass og seil deretter etter dikterens kompass. 16 NTLSKATT November 2012 NTL Skatt_0412.indd :26

17 Frittord Å spare seg til fant Det er ingen penger til «grasrota» (les: veiledning, fastsetting) Derfor blir ingen stillinger lyst ut eksternt. Vi kunne jo risikere å få inn unge, motiverte medarbeidere!!!!!! Nei, la noen sekstiåringer fra fastsetting bli beordret ut i skranka når veiledning ikke skal være der mer, så de kan avslutte karrieren der de startet. Gjennomsnittsalderen i fastsetting skatt person i skatt sør, nærmer seg 50 år. Om få år vil mange være pensjonister. Hvordan ser «bildet» ut om 5 år, 10 år???? Vi bare lurer. Med hilsen 1 som frykter skranketjenesten Frittord: gir deg som leser mulighet til å ytre deg. Har du noe på hjertet? Skriv inntil oss! eller Red. forbeholder seg retten til å forkorte leserinnleggene. Skriv under med fullt navn. Ved bruk av psevdonym må alltid fullt navn oppgis redaksjonen. God Jul og Godt Nytt År November 2012 NTLSKATT 17 NTL Skatt_0412.indd :26

18 Diktspalte Nyttårsønske La oss gjøre vårt beste i all vår gjerning og gjerne for vår neste. La oss med fordel dele og ikke forfordele noe eller noen. La oss kvitte oss med grådighet, misunnelse og eiesyke. La oss bekjempe fattigdom, nød og urett. La oss finne sinnsro og sjelefred. La oss finne glede og være hjertelig tilstede. La oss vektllegge de riktige verdier og oftere gå utenfor de velbrukte stier. La oss beholde kjærlighet. empati og ærlighet som våre følgesvenner. Tiden Tiden går fort og jeg løper for å holde følge. I kappløpet blir jeg aldri en vinner. Derfor slutter jeg å løpe og gjør heller som tiden; Jeg går og det går bra. Til deg som ennå ikke har funnet denne løsningen sier jeg; Velkommen etter Du vil dermed oppleve både bedre dager og netter. HurtigINFO Følgende utgaver av Hurtig-info er 16/2012: Fellesmøtet i SKD sept 17/2012: Statsbudsjettet /2012: Fellesmøtet i SKD 8.-9.okt 19/2012: Ambassade-saken 20/2012: Ambassade-saken 21/2012: Fellesmøtet i SKD 5.-6.nov Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på kontrollinfo Følgende utgaver av Kontroll-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 09/2012: Statsbudsjettet 2013 skatte- og avgiftsopplegget SOLINFO Følgende utgaver av SOL-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 06/2012: Foran lokale forhandlinger /2012: Hovedavtalemøte 14.september 08/2012: Årets lokale fohandlinger Kort sagt; La oss gjøre verden til et bedre sted! Lykke til - Jeg vet at vi får det til bare vi så inderlig vil! Samliv Du er gal, sa kona. Ja, du har rett. Vi har jo vært gift i mange år og det setter sine spor. Hva tror du om vi hadde vært gift med hverandre? Spurte mannen annenmannskone. Sudoku Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. tre, to og ett flaxlodd. Svarfrist: 1. februar 2013 Riktig løsning sendes til: eller per. post: Inge Sveås Sunnan 7717 Steinkjer RIKTIG LØSNING nr. 3/2012: Nina S. Christoffersen, Orkdal skattekontor, 7300 Orkanger(3 flaxlodd). Harry N. Niilsen, Engeshaugen 46, 8616 Mo i Rana(2 flaxlodd). Jakob Haugen, Einerv. 1, 6770 Nordfjordeid (1 flaxlodd) NTLSKATT November 2012 NTL Skatt_0412.indd :26

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 22. 24. august Retorikk og formidling 2016 22. 24. august Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 2016

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no Bli kjent med NTL Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I) Hvor godt kjenner du forbundet

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Kort om programmet Bakgrunn Status Fremtidens folkeregister Spørsmål, innspill,

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende Håper alle har hatt en fin påske Mars har vært preget av mye uteaktivitet og påskeforberedelser. Solen har begynt å tittet frem og den har ført med seg en god del snøsmelting i form av fine søledammer

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 03.05.14 TILSTEDE: Leder, RKM, vara RKM, varasekretær, leder OI, 9 GSR, 2 vara GSR, 3 observatører totalt 19 stk tilstede INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi hadde en stille stund

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Regjeringer kommer og går; læring og IA består

Regjeringer kommer og går; læring og IA består NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder. Regjeringer kommer og går; læring og IA består Ny IA - avtale 2010-2013 Rådgiver Øyvind Steinklev Dagens tekst Ny IA-avtale; hva skjer? Hva er EGENTLIG et inkluderende

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv!

5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv! 5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv! 1 Innledning Jeg bor i Hyggen sammen med min mann, Steinar og vi har to barn i tenårene. Vi har holdt sammen siden 1990 og vært gift i over

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer