Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding"

Transkript

1 Vilkår 2014/2015 Denne polisen gjelder for forsikringstakere med startdato mellom 1. mars 2014 og 28. februar 2015 Innhold Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding 1 Assist døgnåpen medisinsk hjelpetjeneste 2 Produktinformasjonsblad 2 Innledning til s forsikringsavtale 3 ACE forsikrer og rating 3 Generell informasjon om reiseforsikring 5 Ytelsesoversikt 5 Generelle definisjoner 6 Reisesyke- og ulykkesforsikring (HA) 7 Dekning ved risikosport (X) 7 Nødtransportforsikring (E) 7 Reiseulykkeskadeforsikring (I) 8 Reiseassistanse (T) 9 Reisegodsforsikring (L) 9 Generelle begrensninger og unntak 9 Generelle bestemmelser og plikter for alle ytelser 10 Reiseansvarsforsikring (3) 11 Definisjoner for ansvarsforsikring 12 Unntak i ansvarsforsikring 12 Generelle plikter og bestemmelser for reiseansvarsforsikring 13 Medisinsk skademeldingsskjema 15 Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding Når du reiser utenfor USA, kan du fritt velge helsetjenestetilbyderr. Trenger du hjelp til å finne en helsetjenestetilbyderr i området der du befinner deg, kan du ta kontakt med Assist. Når du er i USA, besørges tilgang til dekkede medisinske tjenester av PHX Preferred Provider Network, også kjent som First Health Network. Henvisning kan fås ved å ringe gratis nødnummer til hjelpesentralen eller ved å gå inn på s nettsted Vær oppmerksom på at du når du ringer eller oppsøker en lege eller annen helsetjenestetilbyderr, må vise fram ditt forsikringsbevis og si at du er «forsikret under forsikringsplanen, som er en del av First Health Network.» Dersom du reiser utenfor USA, kan du bruke den medisinske tjenesteyteren/fasiliteten du vil. Trenger du hjelp til å finne en lege eller annen helsetjenestetilbyderr i området der du befinner deg, kan du ta kontakt med Assist, vår døgnåpne hjelpesentral. Det er to skadesentraler som behandler skadesaker for s internasjonale reiseforsikring. Hvilken skadesentral som tar seg av deg, er avhengig av landet du reiser i. Claim Center 1 Dersom du reiser i Nord- og Sør-Amerika Claims CISI Claim Department 1 High Ridge Park Stamford, CT 06905, USA Åpningstider: 8:00 17:00 EST Tlf.: Tlf.: (trykk #1) Faks: E-post: Claim Center 2 Dersom du reiser i: Et hvilket som helst annet land utenfor Nord- og Sør-Amerika Claims ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee Frankfurt, Germany Åpningstider: 8:30 17:00 CET Tlf.: +49 (0) Faks: +49 (0) E-post: 1. Send innen 60 dager etter første medisinske behandling følgende med post, e-post eller faks til den aktuelle skadesentralen (du kan sende alle dokumenter med e-post til å begynne med, skadeavdelingen vil be om originaldokumenter ved behov): - skademeldingsskjema utfylt av forsikringstaker eller stedfortreder - alle fakturaer, kvitteringer og dokumenter i forbindelse med den aktuelle skadesaken (husk å ta kopier for din egen del) - medisinske rapporter fra legen, inkludert rapporter, laboratorieog røntgendokumenter osv. Legg alt i én konvolutt, og send den til den aktuelle skadesentralen. Forsikrer forbeholder seg retten til å avslå utbetaling dersom behandlingens årsak og nødvendighet ikke lenger kan bringes på det rene som følge av at skademeldingen ble sendt inn for sent eller er ufullstendig. 2. Ring Assist døgnåpent nummer før du legges inn på sykehus eller før du opereres. Vanlige telefonutgifter kan påløpe. 3. Vis beviset fra til alle medisinske tjenesteytere før behandling. 4. Lege eller annen medisinsk tjenesteyter kan ta kontakt med skadesentralens telefonnummer eller Assist for å verifisere ytelsene. 5. Forsikringstaker og forsikringstakers lege skal fylle ut et skademeldingsskjema for hver skadehendelse. Ytterligere skademeldingsskjemaer fås hos, s nettsted eller skadesentralen. Fotokopi av tomt skjema for framtidige skademeldinger godtas. 6. Det kan oppstå situasjoner der forsikringstaker vil bli bedt om å besørge betaling til lege eller annen helsetjenestetilbyderr før medisinsk behandling mottas. Dersom denne situasjonen oppstår, anbefaler vi følgende steg: a) Kontakt Assist og forklar situasjonen. Assist vil kunne bekrefte for legen eller den medisinske fasiliteten hvilke ytelser og forsikringsvilkår du har rett til. b) Eventuelt kan Assist utstede et garantibrev til legen eller den medisinske fasiliteten. c) Dersom legen eller helsetjenestetilbyderen likevel krever at forsikringstakeren skal betale på forhånd, trenger forsikringstakeren bare å fylle ut et skademeldingsskjema fra og sende det sammen med all nødvendig informasjon som beskrevet i skadesaksbestemmelsene. Dersom du har et generelt spørsmål om s reiseforsikringsplan, kan du gå inn på s nettsted eller ta kontakt med Assist. Ta kontakt med skadesentralen hvis du har spørsmål om en eksisterende skadesak. 1

2 Assist døgnåpen medisinsk hjelpetjeneste Din forsikringsplan fra omfatter Assist, en døgnåpen medisinsk hjelpetjeneste som dekker hele verden. Forsikringstakeren kan få hjelp og råd på flere språk dersom det oppstår en nødsituasjon dekket av forsikringsvilkårene. For å få tilgang til disse tjenestene, må du ringe Assist på telefonnumrene vist nedenfor. Vær oppmerksom på at hvilket nummer du ringer, er avhengig av landet du reiser i. Assist døgnåpen medisinsk hjelp telefonnumre og e-post: USA og Canada (gratis) Alle andre land +49 (0) E-post: 1. Assist må godkjenne og arrangere all medisinsk transport som er forsikret under denne polisen. Tas ikke kontakt med Assist før følgende transporttjenester arrangeres, kan det føre til at utbetaling av skadekrav nektes eller reduseres. Retur til forsikringstakers hjemland Transport og diettpenger for foreldre Hjemsendelse av avdød 2. Her er et kort sammendrag av ytterligere tjenester som besørges under Assist Medisinsk hjelp Henvisning til First Health Network Medisinsk overvåkning Erstatning/forsendelse av reseptbelagte medisiner Oversendelse av nødmeldinger Reiseassistanse Hjelpe til med å skaffe kontanter i en nødsituasjon ( Assist kan hjelpe deg med å skaffe forskuddsmidler for nødsituasjoner på reise ved å koordinere direkte med din familie, kredittkortselskapet, banken, arbeidsgiver, trygdeyter eller andre kredittkilder.) Oppsporing av tapt eller forsinket bagasje dersom den er mistet hos et transportselskap Erstatning av mistet eller stjålet flybillett Teknisk assistanse Finne juridisk bistand Kausjonstjenester Produktinformasjonsblad Dette informasjonsbladet skal gi deg en rask oversikt over de ulike alternativene som er tilgjengelige. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke inneholder all informasjon om polisen din. En fullversjon av polisens innhold finner du i forsikringsvilkårene. Hvert av følgende alternativer for forsikringsdekning gjelder bare dersom du har inngått det eksplisitt, dvs. dersom det er inkludert i den forsikringsdekningen du velger! Hvilken type forskring er dette? internasjonale reiseforsikring er en reiseforsikring som gjelder for en begrenset periode mens du befinner deg utenfor hjemlandet ditt. Omfanget av forsikringen og de enkelte ytelsene knyttet til polisen din bestemmes av forsikringen du velger. Hva dekker forsikringen din? a) Reisesyke- og ulykkesforsikring (HA) Reisesyke- og ulykkesforsikring dekker grunnleggende medisinsk behandlig for sykdom eller skade som oppstår mens du reiser utenfor hjemlandet ditt i dekningsperioden. Dette omfatter behandling av lege, behandling på sykehus og medikamenter. En full beskrivelse av dekningen finner du i kapittelet «Reisesyke- og ulykkesforsikring». b) Reiseulykkeskadeforsikring (I) Kjøper du ytelsen reiseulykkeskadeforsikring, utbetales en engangssum (invaliditetsytelse) dersom du pådrar deg en permanent funksjonshemning som følge av en ulykke (f.eks. begrenset mobilitet, lammelse eller amputasjon). Nivået på invaliditetsytelsen avhenger av avtalt forsikringssum og graden av funksjonsnedsettelse. En full beskrivelse av dekningen finner du i kapittelet «Reiseulykkeskadeforsikring». c) Reiseassistanseforsikring (T) Dersom forsikringen din omfatter reiseassistanseforsikring, dekker forsikrer utgifter til transport og innlosjering for nær familie dersom du blir innlagt på sykehus på grunn av en livstruende tilstand, eller dersom du blir innlagt for en viss tid. En full beskrivelse av reiseassistanseforsikring (T) finner du i kapittelet «Reiseassistanse». d) Reisegodsforsikring (L) Kjøper du ytelsen reisegodsforsikring, dekker forsikringen mistet eller skadet innsjekket bagasje dersom bagasjen mistes eller skades som følge av tyveri, brann eller naturkrefter. En full beskrivelse av dekningen finner du i kapittelet «Reisegodsforsikring». e) Reiseansvarsforsikring (3) Dersom forsikringen din omfatter reiseansvarsforsikring, har du dekning under reisen for hverdagslige skader du er ansvarlig for og derfor må erstatte andre for. I slike tilfeller regulerer forsikrer ikke bare skadene, men kontrollerer også om og i hvilken grad erstatningsansvar foreligger. Uberettigede erstatningskrav kontrolleres og håndteres av forsikrer på dine vegne, og innenfor rammen av dette gir forsikringen også juridisk beskyttelse i tilfelle uberettigede ansvarskrav. En full beskrivelse av dekningen finner du i kapittelet «Reiseansvarsforsikring». Når må premiene betales? Forsikringspremier må betales til før forsikringen starter. I tilfeller der polisen sendes etter at dekningen starter, må premien betales innen 14 dager etter mottak av polisen. Hva er ikke forsikret? Noen hendelser er unntatt fra det forsikringen dekker. Spesielt er det ingen dekning for følgende på alle områder: Dersom forsikringstaker eller den forsikrede personen med overlegg har foranlediget hendelsen som dekkes av forsikringen. - I forbindelse med reisesyke- og ulykkesforsikring: Skade eller sykdom som var til stede fra før. - I forbindelse med reiseulykkeskadeforsikring: For ulykker der alkohol- eller narkotikabruk har spilt en rolle. Ulykker forårsaket av psykisk lidelse eller nedsatt bevissthet. - I forbindelse med reisegodsforsikring: Kontanter/penger, verdipapirer, billetter og dokumenter av alle slag samt smykker/verdisaker som er etterlatt i innsjekket bagasje og i parkerte kjøretøyer. - I forbindelse med reiseassistanse: 2

3 Arrangementer som ikke er koordinert gjennom Assist. - I forbindelse med reiseansvarsforsikring: For skade på vertsfamilies lånte, leasede eller utlånte gjenstander eller eiendom, bortsett fra det som er angitt under dekning under vertsfamilies hjemforsikring. Hvilke plikter inntrer når avtalen inngås? Når avtalen inngås, må du ha gitt alle opplysninger fullstendig og oppriktig. Er ikke dette gjort, kan forsikringen være ugyldig. Hvilke plikter må du oppfylle dersom det inntreffer en hendelse som forsikringen dekker? Sørg for å begrense skaden så mye som mulig. Unngå alt som kan føre til en unødvendig økning i kostnader. Meld øyeblikkelig fra til forsikrer dersom det oppstår en skade. Ytterligere plikter finner du under «Generelle plikter og bestemmelser» og «Generelle plikter og bestemmelser for reiseansvarsforsikring» nedenfor. Hva er de juridiske konsekvensene av ikke å oppfylle pliktene sine? Svært viktig: Dersom du forsømmer pliktene dine, har forsikrer rett til å redusere ytelsene med et beløp som tilsvarer forsømmelsens alvorlighetsgrad. Dette kan til og med føre til at forsikringen faller helt bort. Nærmere opplysninger om dette finner du under «Generelle plikter og bestemmelser» og «Generelle plikter og bestemmelser for reiseansvarsforsikring». S - Sølv ( maks. medisinsk dekning) B - Bronse ( maks. medisinsk dekning) A - Ingen egenandel B - 50 egenandel C egenandel D egenandel Eksempel på forsikringskoder i et polisenummer: HAITL3Z1LGA - Fullforsikring (reisesyke- og ulykkesforsikring, reiseulykkeskadeforsikring, reiseassistanse, reisegodsforsikring, reiseansvarsforsikring) - Hele verden inkludert USA og Canada - Langsiktig - Gull - Ingen egenandel ved medisinske utgifter HAZ1LSB - Reisesyke- og ulykkesforsikring - Hele verden inkludert USA og Canada - Langsiktig - Sølv - 50 egenandel Når begynner forsikringen å gjelde, og når opphører den? Forsikringen begynner å gjelde tidligst når premien innbetales, men ikke før avtalt avtaleoppstart, og opphører å gjelde ved avtalt utløpsdato. Innledning til internasjonale reiseforsikring GmbH gir forsikringstaker en internasjonal reiseforsikring som markedsføres under varemerket. Forsikrer er ACE European Group Limited med kontor i Frankfurt i Tyskland, heretter kalt «forsikrer». Forsikrer tilbyr forsikring ut ifra dekningsalternativene som velges. Gull G, Sølv S og Bronse B utgjør rammeverket for ytelsene i reiseforsikring. Ytelsene kan avtales uten egenandel, «A», eller med en egenandel på 50 «B», 100 «C» eller 250 «D» per hendelse. Type og omfang av ytelsene, geografiske begrensninger samt forsikringens start- og sluttdato framgår av forsikringskoden nedenfor og dokumenteres på forsikringsbeviset fra. Denne brosjyren inneholder en beskrivelse av forsikringsytelsene og tjenestene i Assist. Alle forsikringer omfatter Assist. Sørg for at du leser alle begrensninger, unntak og bestemmelser i forsikringen, ettersom det er noen vilkår som ikke er tatt med her. Forsikringskoder (angitt på polisen og forsikringsbeviset) HA - Reisesyke- og ulykkesforsikring X - Dekning ved risikosport E - Nødtransportforsikring I - Reiseulykkeskadeforsikring T - Reiseassistanse L - Reisegodsforsikring 3 - Reiseansvarsforsikring TC - Avbestillingsforsikring Z1 - Reisemål: hele verden inkludert USA og Canada Z2 - Reisemål: hele verden bortsett fra USA og Canada L - Langvarig S - Kortvarig G - Gull (ubegrenset medisinsk dekning) 3 Forsikrers identitet: ACE European Group Limited 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Registrert i England, selskapsnr ACE European Group Limited har ratingen A+ fra Standard & Poor s og A+ fra A.M. Best Poliseansvarlig er ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee 12, Frankfurt am Main, Germany Registreringsnummer: HRB Frankfurt Selskapets hovedkontor er i London i Storbritannia. Hovedvirksomhet Operasjon av alle typer eiendoms- og personforsikring (bortsett fra livsforsikring og substitutiv helseforsikring), gjenforsikring samt salg og distribusjon av alle typer forsikring. Oppsynsmyndighet ACE European Group Limited er autorisert og regulert av Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA, UK. I tillegg er ACE Germany regulert av Federal Supervisory Authority for Financial Services (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, Bonn, Informasjon om forsikringsytelsene Hovedtrekk juridisk grunnlag Grunnlaget for forsikringsavtalen er din søknad (hvis aktuelt), disse forsikringsvilkårene, som tariffbestemmelsene våre er integrert i, forsikringspolisen din samt lovverk som regulerer forsikringsavtaler. Denne forsikringen forsikrer deg mot hendelsene som er listet opp i forsikringspolisen din og definert nedenfor. Vi som forsikrer leverer de avtalte forsikringsytelsene innenfor rammen av disse forsikringsvilkårene. Kostnader og betalingsmåte Med unntak av premien som er angitt i forsikringspolisen (inkl. lovbestemt forsikringsskatt) må du ikke bære andre kostnader for inngåelse av avtalen og forsikringen. Premien skal betales av deg i henhold til den betalingsmåten som er angitt i forsikringspolisen.

4 Gyldighetsperiode Disse forsikringsvilkårene kan når som helst endres av oss for nye, men ikke for eksisterende, avtaler. Vi er bundet av tilbudet vårt i 30 dager. Inngåelse av avtalen din Avtalen er inngått ved vår bekreftelse av dekningen. Oppstart av avtalen og forsikringen er datoen som er angitt i forsikringspolisen. P. O. Box , Berlin. Klager kan også inngis til den aktuelle tilsynsmyndigheten Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, Bonn, Anledningen til å gå til rettslige skritt påvirkes ikke av at du tar kontakt med ombudsmannen eller BaFin. Hevingsinformasjon 1. Hevingsrett Du kan heve avtalen innen 14 dager uten angivelse av grunn, i skriftlig form (f.eks. brev, faks, e-post). Fristen settes ut ifra datoen da du mottar forsikringspolisen, avtalebestemmelsene inkludert våre generelle forsikringsvilkår, samt avtaleinformasjon i henhold til 7 ledd. 2 i lov om forsikringsavtaler og denne informasjonen i skriftlig form. Ved elektroniske forretningstransaksjoner (online søknad eller online avtaleinngåelse) settes ikke fristen for heving før vi også har innfridd ytterligere plikter som særlig gjelder denne salgsmåten i henhold til 312e ledd. 1 pkt. 1 BGB (om retting av skrivefeil, bekreftelse av søknad). For å oppfylle hevingsfristen er det tilstrekkelig at hevingen sendes i tide. Hevingen skal rettes til : GmbH, Budapester Str. 4, Bonn, Germany, e- postadresse: 2. Følger av heving Etter en vellykket heving avsluttes forsikringen og vi vil tilbakebetale deg den delen av premien som gjelder tiden etter at hevingen ble mottatt. Vi kan holde tilbake den delen av premien som gjelder tiden før hevingen ble mottatt dersom du har samtykket i at forsikringen skal begynne å gjelde før hevingsfristen utløper. Dersom du ikke har gitt slikt samtykke, eller dersom forsikringen bare begynner etter at hevingsfristen er utløpt, tilbakebetaler vi hele premien. Vi tilbakebetaler premien umiddelbart, men ikke senere enn 30 dager etter mottak av hevingen. 3. Spesielle bestemmelser Hevingsretten bortfaller dersom avtalen på din uttrykkelige oppfordring ble fullstendig oppfylt av begge parter før du benyttet deg av hevingsretten. Det er ingen hevingsrett for avtaler som gjelder for mindre enn én måned. Avslutningsvilkår Avtalen skal gjelde for perioden som er angitt i forsikringspolisen. Lovvalg og jurisdiksjon Avtaleforholdet er underlagt tysk lov. Rettsstedet for søksmål mot ACE på grunnlag av forsikringsavtalen er Frankfurt am Main. Dersom du er en fysisk person, er retten også hjemmehørende der du er bosatt da søksmålet ble inngitt, eller, dersom du ikke har fast bosted, der du oppholder deg til vanlig. Dersom du er en fysisk person, må søksmål mot deg på grunnlag av forsikringsavtalen reises ved den domstolen som har jurisdiksjon der du er bosatt, eller dersom du ikke har fast bosted, der du oppholder deg til vanlig. Dersom du er en juridisk enhet, bestemmes rettsstedet ut fra det registrerte hovedkontoret eller avdelingen din. Dersom bostedet ditt, hovedkontoret eller avdelingen befinner seg i et land utenfor Den europeiske union, Island, Norge eller Sveits, er rettsstedet derimot Frankfurt am Main. Avtalespråk Det primære språket for dette avtaleforholdet og kommunikasjon med poliseinnehavere under avtaleperioden er engelsk. Ombudsmann Selskapet vårt er medlem av forsikringsombudsmannforeningen. Det betyr at du fritt kan benytte deg av vår klagenemndordning for alle ikke-helseprodukter. Forsikringsombudsmannen kan behandle klager opptil et omstridt beløp. Dette beløpet tilsvarer per i dag ,. Ved avgjørelser opptil et beløp på , forplikter vi oss til å godta ombudsmannens avgjørelse og ikke ta saken til en domstol. Forsikringsombudsmannen kan kontaktes på 4

5 Generell informasjon for reiseforsikring Avsn. 1 Hvem er forsikret? Personene som er navngitt i polisens søknadsskjema eller i poliseplanen skal forsikres såframt disse personene er minst 6 år gamle og under 70 år gamle når forsikringen trer i kraft, polisesøknaden deres bekreftes av og premien er betalt til. Avsn. 2 Hvor gjelder dekningen? Polisen gjelder på en dekket reise eller et dekket program for reisemål over hele verden. Vi deler reisemålene inn i to soner Sone 1 reisemål i USA og Canada Sone 2 reisemål over hele verden bortsett fra USA/Canada Forsikringen gjelder ikke i forsikringstakers hjemland. Avsn. 3 Når begynner forsikringen å gjelde, og når opphører den? 1. Forsikringen begynner kl. 00:01 den seneste dagen av: a) startdato valgt av forsikringstaker, såframt riktig premie er innbetalt før oppstart av dekket reise/program; eller b) den datoen godtar polisesøknaden og premien; eller c) i det øyeblikk forsikringstaker forlater sitt hjemland. 2. Polisen utløper den tidligste datoen av: a) kl. 23:59 den dagen som er angitt på forsikringsbeviset som forsikringens sluttdato; eller b) når forsikringstaker vender tilbake til sitt hjemland; eller c) til den datoen som premiene er betalt til. 3. Maksimal dekningsperiode for noen poliseperiode kan ikke overstige 13 måneder. 4. Forsikringen skal gjelde ut over sluttdatoen som er angitt på forsikringsbeviset dersom: a) forsikringstakers hjemreise utsettes på grunn av transportforsinkelser som forsikringstaker ikke kan holdes ansvarlig for, men ikke lenger enn 72 timer; b) forsikringstaker legges inn på sykehus den dagen polisen utløper og en lege avgjør at vedkommende ikke er i stand til å transporteres, opptil maksimalt 90 dager; og c) det kan fastslås at skoleårets varighet forlenges på grunn av en uforutsett hendelse. Ved slik forlengelse må forsikringstaker varsle på forhånd, og tilleggspremie for denne poliseperioden må betales før forlengelsen. Dersom forsikringstaker nekter å betale forlengelsespremien, utløper forsikringen den opprinnelige sluttdatoen på forsikringsbeviset. Avsn. 4 Kan forsikringstaker forlenge forsikringen? Originale forsikringsavtaler fornyes ikke, men forsikringstaker kan søke om ytterligere poliseperioder underlagt de forsikringsvilkårene som for tiden gjelder. Tidligere vilkår dekkes ikke i en påfølgende forsikringsperiode. Avsn. 5 Hvilke ytelsesgrenser gjelder? Ytelsesgrensene i polisen er i valutaen US$ eller ut ifra hvilket land forsikringstaker reiser til: USA og Canada: Ytelsesgrensene er i US$ Alle andre land enn USA og Canada: Ytelsesgrensene er i Ytelsesoversikt Følgende dekninger er ikke tilgjengelige for alle forsikringstakere. Polisenummeret på ditt forsikringsbevis definerer hvilke dekninger som er tilgjengelige for deg. Se forsikringskodene på side 3 for å tolke polisenummeret ditt og hvilke dekninger som er tilgjengelige for deg. Reisesyke- og ulykkesforsikring (HA) GOLD SILVER BRONZE Ytelsesperiode: Utgifter som påløper under forsikringstakers dekningsperiode Medisinske utgifter ved skade ubegrenset Medisinske utgifter ved akutt sykdom ubegrenset Egenandelalternativer per skade eller sykdom 0, 50, 100, 250 0, 50, 100, 250 0, 50, 100, 250 Egenandel ved ikke-akutt besøk ved akuttmottak (bare 250 US$ 250 US$ 250 US$ for sone 1) For First Health Network kontakt Valg av lege/sykehus assistanseyter eller Akutt tannpleie smertebehandling Tannbehandling ved ulykke Psykiatrisk evaluering Psykisk/nervøs lidelse Medisinsk hjemtransport Hjemtransport av avdød Medisinske utgifter ved ulykke ubegrenset Poliklinisk: Fysioterapi Diagnostisk røntgen og laboratorietjenester Diagnostisk CT-skanning og MR Medisinsk hjelp De medisinske ytelsene ovenfor er underlagt denne polisens vilkår, begrensninger og unntak. Nødtransportforsikring (E) GOLD SILVER BRONZE Akutt tannpleie smertebehandling Tannbehandling ved ulykke Medisinsk hjemtransport Hjemtransport av avdød Reiseulykkeskadeforsikring (I) GOLD SILVER BRONZE Død * Fullstendig uførhet maks. maks. maks Lete- og bergingskostnader * Dekker kompensasjon for uførhet og tap av liv eller lemmer. Medisinske kostnader som pådras fra ulykker, dekkes av reisesykeforsikringen og er underlagt maksimalbegrensningene. Reiseassistanse (T) GOLD SILVER BRONZE Familiegjenforening Avbrutt reise (bare tilgjengelig for langtidsreise 3 md +) Reisegodsforsikring (L) GOLD SILVER BRONZE Egenandel per hendelse (gjelder ikke innsjekket bagasje) Tyveri/skade av personlige eiendeler Klokker og verdisaker 50 % av forsikringssummen Forsinket bagasje Briller og kontaktlinser Mistet flybillett Reiseansvarsforsikring (3) GOLD SILVER BRONZE Personskade Tingskade I alt for I alt for person- I alt for person- og og tingskade person- og tingskade maksimalt tingskade maksimalt maksimalt Sammenlagt grense for personskade per forsikringstaker er lik grensen ovenfor. 5

6 Generelle definisjoner Akutt vil si som begynner raskt, ikke kronisk. Kjøretøy vil si et landgående motorkjøretøy, trailer eller semitrailer (inkludert maskineri eller anordninger festet på disse) som er registrert eller gitt lisens for reise på offentlige veier. Ytelsesperiode vil si den tillatte tiden da forsikringstaker kan få behandling for en dekket skade eller sykdom. Kronisk sykdom vil si en tilstand som er langvarig og tilbakevendende, eller er karakterisert av lang lidelse. Dekket reise/program vil si enhver klasse av en planlagt reise, vist i søknaden som forsikringstaker har betalt påkrevet premie til for. Denne polisen gjelder ikke dersom forsikringstaker befinner seg på sitt vanlige bosted. Egenandel vil si det beløpet av dekkede utgifter som forsikringstaker selv må betale før det utbetales ytelser under denne forsikringen. Berettiget person vil si en person som ikke ennå har nådd en alder av 70 når forsikringen begynner, som er bekreftet opptatt i forsikringen av før forsikringen begynner, som forsikrer er varslet om og riktig premie er betalt for. Ekstremsport vil si en idrett som medfører stor fare eller risiko. Familiemedlem vil si ektefelle, foreldre, besteforeldre, søsken eller barn av den forsikrede personen. Hjemland vil si landet der den forsikrede personen: 1) har sitt egentlige, faste og permanente hjem og bosted; og 2) oppga da forsikringen hos ble inngått. Sykehus vil si, med mindre annet er bestemt, en klinikk (bortsett fra aldershjem, institusjoner for kronisk syke eller rekonvalesenter, hvilehjem eller pleiehjem) som drives i henhold til lov om pleie og behandling av syke eller skadde med organiserte fasiliteter for diagnose og kirurgi og som tilbyr 24- timers pleietjenester og medisinsk overvåkning. Sykehus vil si et sted som 1. drives lovlig med tanke på å tilby medisinsk pleie og behandling til syke eller skadde, som den forsikrede personen er juridisk forpliktet til å betale for dersom det ikke foreligger noen forsikring; 2. tilbyr slik pleie og behandling i medisinske, diagnostiske eller kirurgiske fasiliteter på sitt område eller det som er tiltenkt dette formålet; 3. tilbyr 24-timers pleietjenester under oppsyn av en sykepleier til enhver tid; og 4. opererer under oppsyn av en stab som består av én eller flere leger. Sykehus vil også si et sted som er akkreditert som sykehus av Joint Commission on Accreditation of Hospitals, American Osteopathic Association eller Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations (JCAHO). Sykehus vil ikke si: - et rekonvalesenthjem, pleiehjem eller hvilehjem, en tilsvarende fasilitet eller et aldershjem; - et sted som hovedsakelig tilbyr pleie under arrest, opplæring eller rehabilitering; eller - en fasilitet som hovedsakelig brukes til behandling av narkomane eller alkoholikere. Vertsfamilie vil si de(n) personen(e) som har ansvar for å gi forsikringstaker kost, losji og generelle livsnødvendigheter og omsorg mens vedkommende er på en dekket reise/program. Sykdom vil si sykdom av alle slag som pådras og begynner mens denne forsikringen gjelder. Komplikasjoner eller tilstander som oppstår som følge av en sykdom som forsikringstaker behandles for eller er blitt behandlet for, regnes som en del av den opprinnelige sykdommen. Forsikringstaker eller du vil si en berettiget person som dekkes under denne polisen. Skade vil si kroppslig skade som forårsakes alene og direkte på voldelig, ulykkesrelatert, ekstern og synlig måte uavhengig av sykdom. Innlegging vil si at forsikringstaker legges inn på en institusjon og må betale for kost og opphold. Forsikrer vil si ACE European Group Limited Psykisk og nervøs vil si enhver tilstand eller lidelse som er opplistet i siste utgave av den internasjonale klassifiseringen av sykdommer som en psykisk lidelse, som oppviser klinisk signifikant atferdsmessig eller psykologisk lidelse markert av et tydelig avvik fra en vanlig sunn tilstand og forbundet med et eksisterende smertefullt symptom eller reduksjon av ett eller flere viktige funksjonsområder. Denne sykdommen kan ikke bare være en forventet reaksjon på en viss stimulus. Psykisk lidelse vil ikke si lærevansker, atferdsvansker eller disiplinærproblemer. Fjellklatring vil si idretten, hobbyen eller yrket der man går eller klatrer i fjell enten: 1) ved hjelp av belte, tau, stigjern eller isøks; eller 2) kommer meter eller mer over havet. Egenandel for ikke-akutt besøk på akuttmottak vil si det beløpet av dekkede utgifter som forsikringstaker har ansvar for å betale når tjenestene ytes i et akuttmottak for en sykdom. Denne egenandelen ettergis når: 1) forsikringstaker er innlagt på sykehus; eller 2) sykdommen er livstruende. I denne definisjonen vil livstruende si at det er stor sannsynlighet for at sykdommen eller situasjonen vil ta livet av vedkommende. Poliklinisk vil si at forsikringstaker får pleie ved et sykehus eller en annen institusjon, inkludert: ambulerende kirurgisk senter; rekonvaleserings-/helsetjenestetilbyderr; eller et legekontor, for en sykdom eller skade, men som bekreftes og ikke må betale for kost og opphold. Fallskjermhopping vil si en aktivitet som innebærer fritt fall fra et fly ved hjelp av en fallskjerm. Forsikringsperiode vil si poliseperioden forsikrer gir forsikringstaker, fra forsikringen begynner til den slutter. Lege vil si en medisinsk eller osteopatisk doktor med lisens til å yte medisinske tjenester eller utføre kirurgi i henhold til de lokale lovene der slike profesjonelle tjenester utføres, men en slik definisjon vil ekskludere kiropraktorer og fysioterapeuter. Preeksisterende tilstand vil si skade eller sykdom som oppfyller følgende kriterier: Tilstand(er) som ville fått en person til å oppsøke medisinsk rådgivning, diagnose, pleie eller behandling i løpet av de siste 12 måneder før forsikringsoppstart og/eller tilstand(er) som det ble anbefalt, mottatt eller bemerket manifestering, medisinsk råd, diagnose, pleie eller behandling for i løpet av de siste 12 måneder før forsikringsoppstart. Resepter: 1. Må foreskrives av lege som følge av dekket skade eller sykdom under -forsikringen 2. Resepter betales alltid på forhånd (betaling og godtgjøring). Forsikringstaker må fylle ut og sende inn et skademeldingsskjema for godtgjøring. 3. Kvittering for resepten må sendes inn sammen med skademeldingsskjemaet (butikkvitteringer godtas ikke). Rimelig og vanlig vil si maksimalbeløpet som forsikrer bestemmer er rimelig og vanlig for dekkede utgifter forsikringstaker pådrar seg, opptil, men ikke over, faktiske utgifter. Forsikrers bestemmelse tar hensyn til: - beløp som tas av andre tjenesteytere for samme eller liknende tjeneste på det stedet der den ytes, med tanke på skaden eller sykdommens art og alvorlighetsgrad som slik tjenste ytes i forbindelse med; - alle vanlige medisinske omstendigheter som krever ekstra tid, ferdighet eller erfaring; og - andre faktorer som forsikrer bestemmer er relevante, inkludert, men ikke begrenset til, en ressursbasert relativ verdiskala. 6

7 Rehabilitering dekkes som følger: Innlegging: Bare på sykehus, rehabiliteringssentre dekkes ikke. Poliklinisk: Rehabiliteringssentre dekkes opptil grensen under fysioterapiytelser. Reisesyke- og ulykkesforsikring (HA) Forsikrer skal betale alle dekkede utgifter som pådras mens forsikringstaker reiser utenfor hjemlandet sitt for behandling av en akutt sykdom eller skade opptil grensen som er angitt i ytelsesplanen. Dekkede utgifter er de utgiftene som er medisinsk nødvendige, listet opp nedenfor og som ikke er unntatt i unntak og begrensninger: a) Rimelige og vanlige utgifter en lege tar for diagnose, behandling og kirurgi. I tillegg skal forsikrer betale for undersøkelses- og behandlingsmetoder og medisin som har vist seg å virke eller anvendes i praksis fordi ingen klassisk medisinsk undersøkelses- eller behandlingsmetode eller medisin er tilgjengelig. Forsikrer kan redusere ytelsesbeløpet som utbetales under polisen til beløpet som hadde påløpt dersom eksisterende metoder eller medisin hadde blitt anvendt; b) Nødvendige medisinske behandlinger og undersøkelser på grunn av graviditet regnes også som forsikrede hendelser, så lenge graviditeten ikke var til stede før forsikringen begynte å gjelde. Venteperioden før levering er 8 måneder og regnes fra starten på forsikringen eller fra starten på forlengelsen dersom den primære avtalen ble forlenget. Dersom graviditeten var til stede før forsikringsavtalen begynte å gjelde, omfatter dekningen undersøkelser før fødsel, behandling, fødsel og abort dersom det er nødvendig på grunn av uforutsett akutt forverring i helsen til mor eller det ufødte barnet. Behandlingskostnader: - undersøkelse og behandling for graviditet, med mindre graviditeten var til stede da forsikringsavtalen begynte å gjelde eller ble fornyet. - behandling for spontanabort - fødsel ved utløp av ventetiden. c) Medisinsk behandling og forberedelser som foreskrevet av en lisensiert lege for forsikringstaker; d) Pleie som innlagt pasient ved generelt godkjente sykehus; e) Transport som bedømmes som medisinsk nødvendig til nærmeste sykehus i avtalt område for innlegging og returtransport til forsikringstakers oppholdssted; f) Høre- og taleapparater, gåhjelpemidler, støtteapparater, ortopedisk støtte, ortopediske sko, bandasje, brokkstrømper, elastiske strømper, kunstige lemmer og rullestoler. Forsikrer skal godtgjøre kostnad eller leie av den enkleste versjonen, opptil kjøpsprisen for disse hjelpemidlene som er medisinsk nødvendig for medisinsk behandling av akutt sykdom eller skade. g) Sykehusutgifter: standard daglig pris for halv-privat rom og opphold i innlegging samt standard pleie, intensivbehandling og kardiologisk behandling. Polikliniske pasienter dekkes på samme måte som innlagte pasienter. Dersom utenlandsoppholdet er i Tyskland, skal forsikringsdekningen for innlegging begrenses til kostnader for generelle sykehustjenester og opphold som passer til slike tjenester samt medisinske tjenester og eventuelle hendelsesutgifter; h) Kirurgiske utgifter for innlagte eller polikliniske pasienter, inkludert operasjonsromutgifter og utgifter til kostnader og administrering av anestesi; i) Medisiner foreskrevet av en lege; j) Røntgen-, laboratorie- og diagnosetester: utgifter for tekniske og diagnostiske tjenester; k) Medisinske forberedelser og medisinske apparater: begrenset til en periode på 60 dager; l) Psykisk lidelse: bare slike utgifter som pådras som følge av behandling eller medisinering for psykisk lidelse, enten som innlagt eller som poliklinisk pasient; m) Fysioterapi som innlagt eller poliklinisk pasient; n) Poliklinisk diagnostisk røntgen- og laboratorietjenester opptil en maksimal ytelse. Poliklinisk diagnostisk CT-skanning og MR opptil en maksimal ytelse per poliseperiode; o) Akutt smertebehandling for friske, naturlige tenner; p) Ved tannbehandling etter en ulykke er berettigede tannforhold nødreparasjon av tenner eller utskifting av friske, naturlige tenner som er skadet som følge av en dekket ulykke. 7 Hverken forsikrer eller Assist har ansvar for tilgjengelighet, mengde og kvalitet eller vellykkethet av noen medisinsk behandling som forsikringstaker mottar, eller for forsikringstakers avvisning av medisinsk assistanse som tilbys. MEDISINSK TRANSPORT/HJEMTRANSPORT 1. Kostnaden for transport som arrangeres av og bedømmes medisinsk nødvendig av Assist, betales av forsikrer for transport av forsikringstaker som følge av dekket skade eller sykdom. Forsikrer betaler også for følgende medisinsk nødvendige kostnader for transport av forsikringstaker: a) til nærmeste egnede sykehus; b) til et egnet sykehus i nærheten av forsikringstakers permanente bosted eller til et sykehus i forsikringstakers hjemland; 2. Om mulig skal forsikringstakers returflybillett brukes til returtransport. 3. Dersom forsikringstaker ikke er fysisk i stand til å fortsette aktiviteter som følge av dekket skade eller sykdom som kreves innenfor programmet (f.eks. au pair, praktikant, jobb og reise), regnes medisinsk hjemsending som medisinsk tilrådelig og rimelig. Forsikrer skal godtgjøre ytterligere kostnader for nødvendig oppgradering av billetten. MEDISINSK BEHANDLING I HJEMLANDET: Dersom det ikke er akutt nødvendig å få legen til å sørge for en dyr og medisinsk nødvendig behandling umiddelbart, og dersom kostnadene for behandlingen i vertslandet overstiger kostnadene for å transportere forsikringstaker hjem og forsikringstakers helsetilstand tillater denne transporten, har forsikrer rett til å bestemme å transportere forsikringstaker hjem på forsikrers kostnad for å få behandlingen utført der. Kostnadene ved slik behandling i hjemlandet skal ikke betales av forsikrer. De medisinske rapportene om forsikringstakers helsetilstand skal danne grunnlaget for denne bestemmelsen. Dersom forsikrer bestemmer seg for å transportere forsikringstaker hjem, og dersom forsikringstaker likevel insisterer på å få behandlingen utført i vertslandet, skal kostnadene for behandlingen utelukkende være forsikringstakers ansvar. I dette tilfellet skal forsikrer bare godtgjøre det beløpet som ville blitt pådratt for hjemtransport. Forsikrer godtgjør dette direkte til forsikringstaker. Forsikringstaker må ta en avgjørelse innen 72 timer etter å ha fått melding fra forsikrer om at forsikrer har bestemt hjemtransport. HJEMTRANSPORT AV AVDØDES LEVNINGER De direkte kostnadene for hjemtransport av avdødes levninger skal godtgjøres av forsikrer såframt Assist har gitt forhåndsgodkjennelse og Assist har organisert transporten. I tilfelle forsikringstakers død, skal denne forsikringen betale for utgifter som pådras for å innhente nødvendig myndighetsgodkjenning, forberedelse og transport av forsikringstakers levninger til vedkommendes bosted eller til begravelsesstedet, balsameringsstedet eller kremeringsstedet i en minimalt nødtørftig kiste eller luftfraktbeholder. Dekning ved risikosport (X) Medisinske utgifter for behandling av en risikosportskade betales opptil maksimalt $ for skader som pådras ved deltakelse i en risikosportaktivitet. Risikosport omfatter: a) å kjøre snøscooter, jetski, motorsykkel, alle terrengkjøretøyer eller motorscooter; b) dykking med pusteapparat dersom du er sertifisert av PADI eller NAUI eller har godkjent sertifisering i vertslandet; c) vannski, hanggliding, paraseiling, fallskjermhopping, strikkhopping, zipline, grottevandring, snøbrett; d) kampsport (dvs. boksing, taekwondo, karate), elverafting, fjellvandring, fjellklatring under oppsyn av en instruktør/guide; e) hvilken som helst aktivitet som er en sponset aktivitet ved den deltakende organisasjonen, skolen/universitetet som den forsikrede personen tilhører eller ved feriestedet som den forsikrede personen bor på. Risikosportforsikring omfatter ikke dekning for aktiviteter som betraktes som ekstremsport. Nødtransportforsikring (E) Forsikrer skal betale alle dekkede utgifter som pådras, mens forsikringstaker reiser utenfor hjemlandet sitt for behandling av en

8 akutt sykdom eller skade opptil grensen som er angitt i ytelsesplanen. Dekkede utgifter er de utgiftene som er medisinsk nødvendige, listet opp nedenfor og som ikke er unntatt i unntak og begrensninger: a) Akutt smertebehandling for friske, naturlige tenner. b) Ved tannbehandling etter en ulykke er berettigede tannforhold nødreparasjon av tenner eller utskifting av friske, naturlige tenner som er skadet som følge av en dekket ulykke. Hverken forsikrer eller Assist har ansvar for tilgjengelighet, mengde og kvalitet eller vellykkethet av noen medisinsk behandling som forsikringstaker mottar, eller for forsikringstakers avvisning av medisinsk assistanse som tilbys. MEDISINSK TRANSPORT/HJEMTRANSPORT 1. Kostnaden for transport som arrangeres av og bedømmes medisinsk nødvendig av Assist, betales av forsikrer for transport av forsikringstaker som følge av dekket skade eller sykdom. Forsikrer betaler også for følgende medisinsk nødvendige kostnader for transport av forsikringstaker: a) til nærmeste egnede sykehus; b) til et egnet sykehus i nærheten av forsikringstakers permanente bosted eller til et sykehus i forsikringstakers hjemland; 2. Om mulig skal forsikringstakers returflybillett brukes til returtransport. 3. Dersom forsikringstaker ikke er fysisk i stand til å fortsette aktiviteter som følge av dekket skade eller sykdom som kreves innenfor programmet (f.eks. au pair, praktikant, jobb og reise), regnes medisinsk hjemsending som medisinsk tilrådelig og rimelig. Forsikrer skal godtgjøre ytterligere kostnader for nødvendig oppgradering av billetten. HJEMTRANSPORT AV AVDØDES LEVNINGER De direkte kostnadene for hjemtransport av avdødes levninger skal godtgjøres av forsikrer såframt Assist har gitt forhåndsgodkjennelse og Assist har organisert transporten. I tilfelle forsikringstakers død skal denne forsikringen betale for utgifter som pådras for å innhente nødvendig myndighetsgodkjenning, forberedelse og transport av forsikringstakers levninger til vedkommendes bosted eller til begravelsesstedet, balsameringsstedet eller kremeringsstedet i en minimalt nødtørftig kiste eller luftfraktbeholder. Reiseulykkeskadeforsikring (I) Forsikrer skal sørge for forsikringsytelser ut ifra grunnbeløpet som er angitt i ytelsesplanen dersom en skade på forsikringstaker som er en følge av dekket ulykke, direkte fører til forsikringstakers død eller permanente uførhet. En dekket ulykke skal betraktes å ha skjedd: 1. dersom forsikringstaker ufrivillig lider kroppslig skade som følge av en hendelse som har en brå og ekstern virkning på vedkommendes kropp; og 2. dersom noe kommer ut av ledd eller muskler, sener, korsbånd eller kneskåler strekkes eller rives av gjennom økt belastning på lemmer eller ryggsøyle; og 3. ulykken som forårsaket skade inntreffer i poliseperioden. Dersom forsikringstakers ulykkesrelaterte død finner sted innen ett år etter ulykken, skal forsikrer betale grunnbeløpet i ytelsesplanen for ulykkesrelatert død. Dersom skaden på forsikringstaker fører til permanent nedsettelse av forsikringstakers fysiske eller psykiske evner (uførhet), skal forsikringstaker ha rett til å kreve ytelser ut ifra grunnbeløpet for uførhet. Uførhet må ha begynt innen ett år etter ulykken og må bestemmes av en lisensiert lege å være permanent 15 måneder etter ulykken. Utbetaling av uførhetsytelse skal avhenge av graden av uførhet og hvilken legemsdel som er permanent nedsatt. Uten hensyn til eventuelle bevis for høyere eller lavere uførhetsgrad skal følgende maksimalandeler av grunnbeløpet for uførhet i ytelsesplanen gjelde: Tabell for permanent uførhet Arm til skulderleddet 70 % Arm til over albuen 65 % Arm til nedenfor albuen 60 % 8 Hånd til håndleddet 55 % Tommel 20 % Pekefinger 10 % Annen finger 5 % Bein over midten av låret 70 % Bein opp til midten av låret 60 % Kne 50 % Bein opp til midten av leggen 45 % Fot til ankelen 40 % Stortå 5 % Annen tå 2 % Øye 50 % Hørsel på ett øre 30 % Luktesans 10 % Smakssans 5 % 1. I tilfelle delvis tap eller funksjonell nedsettelse av én av disse legemsdelene eller sanseorganene, skal den tilsvarende andelen bestemmes ut ifra prosentdelen som stipuleres i tabellen over permanent nedsettelse ovenfor. 2. Dersom ulykken berører legemsdeler eller sanseorganer hvis tap eller funksjonelle nedsettelse ikke er spesifisert ovenfor, skal graden av uførhet måles ut ifra hvor mye forsikringstakers normale fysiske eller psykiske evne reduseres fra et rent medisinsk ståsted. 3. Dersom ulykken fører til nedsettelse av flere fysiske eller psykiske funksjoner, skal graden av uførhet spesifisert i tabellen for permanent nedsettelse adderes. Denne addisjonen skal likevel ikke gi mer enn hundre (100) prosent uførhet. Dersom ulykken påvirker en fysisk eller psykisk funksjon som allerede lider av permanent nedsettelse før ulykken, skal det foretas en passende reduksjon for denne tidligere nedsettelsen. Slik uførhet skal måles i henhold til tabellen for permanent nedsettelse ovenfor. Skulle forsikringstaker dø som følge av skade pådratt i ulykken innen ett år etter ulykken, kan det ikke kreves uførhetsytelser. Skulle forsikringstaker, av årsaker som ikke er knyttet til ulykken, dø innen ett år etter ulykken, eller dersom vedkommende dør mer enn ett år etter ulykken og hadde krav på uførhetsytelser, skal uførhetsytelser utbetales etter den grad av uførhet som rimelig var forventet ut ifra sist utførte medisinske undersøkelse. Dersom sykdom eller illebefinnende bidro til ulykksårsaken, skal utbetaling av ytelser reduseres etter den andel sykdom eller illebefinnende som var en bidragende faktor, såframt den bidragende faktoren er minst tjuefem (25) prosent. Utbetaling skal gjøres til følgende: en mottaker angitt av forsikringstaker. Dersom en mottaker ikke er angitt av forsikringstaker, utbetales ytelser for tap av liv til den første i rekkefølgen av følgende overlevende mottakere: 1. forsikringstakers ektefelle; 2. forsikringstakers barn, ett eller flere sammen; 3. forsikringstakers foreldre sammen dersom begge lever, eller den som fortsatt lever; 4. forsikringstakers søsken sammen; eller 5. forsikringstakers dødsbo. Lete- og bergingskostnader Forsikrer skal betale hele den nødvendige kostnaden som er pådratt opp til et avtalt forsikringsbeløp for: 1. leting, berging eller redningtjenestes bergingsarbeid, og gebyr som normalt kreves for dette; 2. for kostnader forsikringstaker er ansvarlig for, selv om vedkommende ikke har pådratt seg skade, dersom en ulykke var nærstående; 3. transport av forsikringstaker til nærmeste sykehus eller til en spesifikk klinikk dersom dette er medisinsk nødvendig og beordret av en lege; 4. ekstrautgifter når forsikringstaker returneres til sitt permanente bosted, såframt ekstrautgiftene har grunnlag i legens ordre eller var uunngåelige på grunn av skadetypen; og 5. transport til siste hvilested i tilfelle død.

9 Reiseassistanse (T) Assist skal sørge for reiseassistanse til forsikringstaker i følgende situasjoner: AVBRUTT REISE: Forsikrer skal bære kostnaden for retur av forsikringstaker til vedkommendes hjemland ved ulykke/død/kritisk sykdom til et nært familiemedlem. Alle arrangementer må koordineres gjennom Assist. Forsikrer skal bære kostnaden for retur av forsikringstaker til vertslandet dersom alle følgende vilkår er oppfylt: a) Forsikringstaker er langtidsreisende hos og forsikret for mer enn 3 måneder. b) Det er minst 6 uker igjen av forsikringstakers planlagte opphold*. *Unntak fra denne regelen er deltakere i studentutvekslingsprogrammer som må ta eksamen og/eller delta i eksamensseremonier c) Alle arrangementer må koordineres gjennom Assist. d) Om mulig skal forsikringstakers returflybillett brukes til returtransport. FAMILIEGJENFORENING: Forsikrer skal dekke utgiftene til transport og opphold for nære familiemedlemmer som er arrangert av Assist opp til ytelsesgrensen dersom forsikringstaker blir innlagt på grunn av livstruende tilstand eller dersom forsikringstakers opphold overskrider en periode på 10 påfølgende dager. Reisegodsforsikring (L) En egenandel på 50 for hver hendelse skal bæres av forsikringstaker for skadet eller mistet bagasje, bortsett fra skadet eller mistet innsjekket bagasje. Se nummer 4 nedenfor for en liste over begrensninger på visse gjenstander i personlig bagasje. Alle forsikringstakers personlige gjenstander under poliseperioden, inkludert gaver og suvenirer, skal betraktes som forsikret bagasje. 1. Innsjekket bagasje a) Bagasje er forsikret mot tap og skade mens den er i varetekt hos et transportselskap, en innlosjeringstilbyder eller et hittegodskontor. b) Dersom innsjekket bagasje ikke når bestemmelsesstedet samme dag som forsikringstaker på grunn av forsinkelse i transport, skal påviste utgifter som ble pådratt for å få tilbake denne bagasjen og for å kjøpe viktige erstatningsgjenstander slik at reisen kunne fortsette, godtgjøres opptil maksimalt 500 for hver avtale, såframt det kan bevises at flyselskapet eller ansvarlig part ikke gir kompensasjon. 2. Bagasje etterlatt i parkerte kjøretøyer: Forsikringen skal gjelde i tilfelle tyveri fra et parkert kjøretøy og fra pakkbokser festet til dette med lås dersom dette kjøretøyet og pakkboksen var godt lukket og sikret med lås, og tapet fant sted mellom kl. 06 og kl. 22. Der reisen avbrytes i en periode som ikke varer lenger enn to timer, gjelder forsikringen også om natten. 3. Alle andre reiseperioder: Under resten av reiseperioden skal forsikringen gjelde dersom bagasje mistes eller skades som følge av: a) tyveri, ran, væpnet ran, forsettlig skade på eiendom fra tredjepart; b) ulykker som medfører skade på forsikringstaker eller skade på transportmiddelet; c) brann, naturkrefter, force majeure; 4. Maksimal erstatning for følgende begrenses som følger: a) fotoutstyr, film og videokameraer, mobiltelefoner (inkludert tilbehør) og personlig elektronisk utstyr (dvs. ipod, MP3- spillere, PDA-enheter, personlige videospillere), samt pels 50 prosent av forsikringssummen; b) forsikringstakers bærbare datamaskin 50 prosent av forsikringssummen; c) briller og kontaktlinser 250 per hendelse. 5. I tilfelle et forsikret tap, skal forsikrer erstatte som følger alle andre bagasjegjenstander opptil forsikringssummens grense: 9 a) Faktisk pengeverdi av mistet eller skadet eiendom. Den faktiske pengeverdien skal være det beløpet som generelt trengs for å kjøpe nye gjenstander av sammenliknbar type og kvalitet minus et beløp som tilsvarer det forsikrede objektets tilstand (alder, slitasje, bruk osv.); for gjenstander som erverves på reisen, skal kjøpsprisen være maksimalbeløpet; b) Nødvendige reparasjonskostnader for skadet eiendom og eventuelt den gjenværende verdireduksjonen, der faktisk pengeverdi representerer maksimalbeløpet som skal utbetales; c) Materiell verdi av film-, lyd- og databærere; d) Offisielle gebyrer for erstatning av identitetspapirer. 6. Dersom en flybillett ble mistet, godtgjør forsikrer eventuelle gebyrer for å utstede en ny billett opptil et beløp på 100, men ikke verdien av selve billetten. 7. Forsikringssummene er førstetapsbeløp, dvs. ingen annen forsikring hensyntas ved en skadesak. Generelle begrensninger og unntak Ingen ytelse utbetales for reisesykeforsikring, reiseulykkesforsikring, reisegodsforsikring, medisinsk trasport/evakuering og reiseassistanse, samt hjemsending av avdødes levninger som følge av eller for: 1. Krig eller krigshandlinger (enten krig er erklært eller ikke), opprør, revolusjon, terrorisme, kapring av fly, reisning, sivil uro, streik, væpnet makt av noe slag, lovpåbud og nødtjenester, faktiske eller forsøkte lovbrudd, slåssing eller vold og handlinger fra offentlige myndigheter; 2. Tap, skade, kostnader eller utgifter av alle slag som er en direkte eller indirekte følge av avfyring, eksplosjon eller bruk av anordning, våpen, materiale som bruker eller omfatter kjernefisjon, kjernefusjon eller radioaktiv kraft, eller kjemiske, biologiske, radiologiske eller lignende midler, enten det er i fredstid eller krigstid, og uansett om andre årsaker eller hendelser skjedde samtidig med eller som følge av dette; 3. Tap som forsikringstaker forvoldte med overlegg; 4. Fysisk arbeid utført for lønn eller fortjeneste. Forsikringstaker kan ta på seg lette plikter som barnepass eller au pairtjenester eller delta i et opplæringsprogram. Det er også dekning for alle aktiviteter innenfor rammen av et F1-, J1-, J2- og H2B-visum for innreise til USA eller Working Holidayvisum for innreise til Australia, New Zealand eller Canada, f.eks.; 5. Skade eller sykdom som preeksisterende, som definert nedenfor. Dette unntaket bortfaller for livstruende tilstander som blir akutte under forsikringsperioden. For dette unntaket regnes en livstruende tilstand som en medisinsk nødvendig behandling under innlegging ved en intensivenhet. 6. Seksuelt overførte sykdommer; 7. HIV (acquired immune deficiency syndrome, AIDS) og alle mulige følger dersom det er overført ved seksuell kontakt; 8. Selvmord, forsøk på selvmord eller selvpåførte skader; 9. Misbruk av rusmidler, narkotika eller avhengighetsskapende midler eller derivater av disse samt nedsettelser grunnet slike midler, uavhengig av om de var direkte eller indirekte ansvarlig for kostnadene som påløp; misbruk av medisiner; 10. Skade pådratt ved deltakelse i boksing, kampsport, luftsport, heli-skiing, fjellvandring, fjellklatring, hanggliding, fallskjermhopping, strikkhopping, hesteløp, motorkjøretøyeller hastighetsløp, kjøre eller sitte på med motorsykkel, motorscooter eller terrengkjøretøy, dykking, elverafting, jetski, snøbrettkjøring, snøscooter dersom det drives som en sportsaktivitet, vannski, grottevandring, hulevandring, paraseiling, profesjonell idrett; For deltakere som jobber ved vinterferiesteder i arbeids- og reiseprogram, dekkes skikjøring og snøbrettkjøring opp til maksimalt per forsikringsperiode;. 11. Å kjøre en hvilken som helst type motoriserte transportmidler på land eller vann eller i luften dersom forsikringstaker ikke har fylt 18 år eller ikke har gyldig førerkort for dette. Det er imidlertid dekning for deltakelse i forberedelse til kjøreprøve for motorkjøretøyer organisert av skoler. Det er også dekning for å kjøre moped eller motorisert sykkel såframt den forsikrede personen har påkrevd førerkort og kjøretøyets maksimalfart er 50 km/t; 12. Det er ingen dekning for kopiloter eller passasjerer på ikkekommersielle fly og baksetepassasjerer på motorsykkel,

10 snøscooter dersom det brukes som sportskjøretøy, alle typer terrengkjøretøyer, løpsbiler eller alle typer gokartkjøretøyer, men det er dekning for framsetepassasjerer eller passasjerer på motoriserte transportmidler inkludert snøscootere dersom de brukes som transportmiddel; 13. Det tas ikke ansvar for renter, finansieringskostnader eller gebyrer for betalingspåminnelser; 14. Den forsikrede hendelsen var ikke en akutt sykdom eller en uforutsett hendelse for forsikringstaker; 15. Reisen ble gjort for å sikre medisinsk behandling; 16. Medisinsk behandling som forsikringstaker visste var nødvendig før avreise; 17. Utgifter til tannprotese, ortodonti, tannkroner og rutinebehandling, så som fjerning av tannstein, godtgjøres ikke; 18. Rutinemessig undersøkelse og behandling, inkludert rutinemessig undersøkelse av øynene; 19. Som unntak fra det ovenstående godtgjøres kostnader for synstest dersom dette er nødvendig for å kjøpe nye briller og dersom det er gitt bekreftelse på dekning for tap eller skade av slike briller innenfor reisegodsforsikringen; 20. Medisinsk behandling og kirurgi som kan utsettes og ikke er absolutt medisinsk nødvendig; 21. Behandlinger for å stabilisere kronisk sykdom; 22. Allergitester; 23. Behandling og medisinering for rekonvalesens og gjeninnhenting; 24. Reseptfrie legemidler, forebyggende inokulasjoner, injeksjoner eller medisiner, kontraseptiver, fertilitetsmedisiner, vitaminer; 25. Plastisk eller kosmetisk kirurgi, med mindre forsikrer har gitt forhåndsgodkjennelse til reparasjon av skade forårsaket av ulykker; 26. Briller og kontaktlinser, med mindre det er dekket under reisegodsforsikringen; erstatning, fjerning eller reparasjon av eksisterende proteser; 27. Medisinsk behandling og medisinering mottatt utenfor forsikringsperioden eller i landet der forsikringstaker har sitt permanente bosted; 28. Abort, med mindre det er medisinsk foreskrevet; 29. Medfødte anomalier eller genetiske defekter; 30. Kolelitiase, litotripsi, litotriptoskopi, brokk og varikøse vener. Følgende ytterligere unntak gjelder reiseansvarsforsikringen: 1. Bakterieinfeksjoner bortsett fra pyogenisk infeksjon som forekommer via et tilfeldig kutt eller sår; 2. Forgiftning ved inntak av faste eller flytende stoffer gjennom svelget; 3. Ulykker som forårsakes av psykiske lidelser eller nedsatt bevissthet, slag, epileptiske anfall eller kramper som rammer hele kroppen. Dette gjelder også i den grad tilstanden skyldes påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer; 4. Nedsatt helse forårsaket av helbredelsestiltak og andre inngrep utført på forsikringstakers kropp; stråling og infeksjoner. Følgende ytterligere unntak gjelder reisegodsforsikringen: 1. Følgende gjenstander er unntatt fra forsikringen: a) kontanter/penger, verdipapirer, billetter og dokumenter av alle slag, unntatt offisielle gebyrer for erstatning av identitetspapirer under reisegodsforsikringen b) datautstyr, programvare og tilbehør (unntatt det som er angitt her); c) motordrevne kjøretøyer for land, luft og vann, inkludert ekstrautstyr; 2. Restriksjoner som gjelder forsikringsdekningen: a) Forsikringen gjelder ikke smykker og verdisaker som ligger i innsjekket bagasje eller i parkert kjøretøy. Under resten av reiseperioden skal forsikringen gjelde dersom slike gjenstander oppbevares trygt deponert i en safe eller annen stasjonær, låst beholder, eller holdes i personlig varetekt. b) Rent økonomiske følgeskader dekkes ikke. c) Forsikringsdekning for skade på eller tap av bagasje under teltturer og campingturer gjelder bare for offisielle campingplasser. d) Forsikringen dekker sykler, surfebrett, ski og snøbrett bare dersom de ble lagret i et lukket rom. 3. All mistet, skadet eller stjålet bagasje der forsikringstaker ikke traff rimelige tiltak for å beskytte, berge og/eller gjenvinne eiendelene sine. Generelle bestemmelser og plikter Følgende bestemmelser gjelder for reisesyke- og ulykkesforsikring, reiseulykkeskadeforsikring, reisegodsforsikring, medisinsk transport/evakuering og reiseassistanse, hjemsending av avdødes levninger, og ansvarsforsikring: FALSKE OPPLYSNINGER OG BEDRAG Forsikrer løses fra sin plikt til å utbetale forsikringsytelser under polisen dersom forsikringstaker forsøker å bedra forsikrer etter et krav ved å sende inn unøyaktige opplysninger om forholdene som er av betydning for om og i hvilken grad forsikrer har plikt til utbetaling under polisen. AVSTÅELSE AV KRAV Forsikrer har rett til å kreve erstatning av tredjepart for opptil summen forsikrer utbetaler. Forsikringstaker har plikt til å avstå alle erstatningskrav i dette området og omfanget til forsikrer. Forsikringstaker skal støtte forsikrer i å få igjennom og avstå krav. 1. Dersom forsikringstaker har fremmet et krav om godtgjøring av utgifter til et privat helseforsikringsselskap og har mottatt relevante ytelser i forbindelse med en hendelse vedkommende er forsikret mot, kan ikke forsikringstaker kreve beløpet som en forsikringspolise eller -yter har godtgjort. 2. Forsikringstaker skal sende inn bevis på betaling til forsikrer med melding om godgjøring til eventuelle andre helse-, ulykkes-, eiendoms- eller ansvarsforsikrere eller pensjonsforsikringsfond med høyere prioritet til å utbetale ytelser. Dersom forsikringstaker oppgir et krav på annen forsikring uten forsikrers samtykke, skal forsikrer være befridd fra å godtgjøre en slik sum som forsikringstaker kunne ha fått som godtgjøring for dette kravet. OVERFORSIKRING Forsikringen som gis under denne polisen (utenom reiseulykkeskadeforsikringens ytelser for død og uførhet), går over eventuelle andre gyldige forsikringer som kan innhentes. Alle plikter til godtgjørelse som stammer fra alle andre forsikringsavtaler, skal komme foran denne forsikringspolisen. Dette gjelder særlig lovpålagte ytelser som trygdemyndigheter må betale, og forsikringstakers ytelseskrav mot en ansvarsforsikring som forsikrer har underskrevet (f.eks. kjøretøyforsikring eller personlig ansvarsforsikring). Skadesaker som forsikringstaker sender til forsikrer i form av originale fakturaer, skal betraktes som forhåndsmelding, men forsikringstaker må først sende inn slike fakturaer under alle andre forsikringspoliser for betaling. NÅR FORSIKRINGEN BEGYNNER Å GJELDE Forsikringen begynner kl. 00:01 den siste dagen av oppstartdato forsikringstaker har valgt, forutsatt at riktig premie er innbetalt før dekket reise/program begynner, eller på den datoen godtar polisesøknaden og premien, dersom denne datoen er senere enn oppstartsdato på forsikringstakers polisesøknad. NÅR FORSIKRINGEN SLUTTER Å GJELDE Polisen utløper kl. 23:59 den tidligste datoen av den dagen forsikringsbeviset angir som sluttdato for forsikringen, eller når forsikringstaker vender tilbake til hjemlandet, eller til den datoen premien er betalt til. Forsikringen skal gjelde ut over sluttdatoen som er angitt på forsikringsbeviset dersom: 1. forsikringstakers hjemreise utsettes på grunn av transportforsinkelser som forsikringstaker ikke kan holdes ansvarlig for, men ikke lenger enn 72 timer; 2.forsikringstaker legges inn på poliklinisk sykehus den dagen polisen utløper og en lege avgjør at vedkommende ikke er i stand til å transporteres, opptil maksimalt 90 dager; og 3. det kan fastslås at skoleårets varighet forlenges på grunn av en uforutsett hendelse. Ved slik forlengelse må forsikringstaker varsle på forhånd, og tilleggspremie må betales før forlengelsen. 10

11 For en forlengelse grunnet årsaken i nummer 3 ovenfor skal forsikringstaker betale tilleggspremie for forlengelsesperioden til samme priser som ble tatt for den opprinnelige forsikringsperioden. Dersom forsikringstaker nekter å betale forlengelsespremien, utløper forsikringen på den opprinnelige sluttdatoen på forsikringsbeviset. PREMIER 1. Premier for polisen skal innbetales til før oppstartsdato i henhold til det som er avtalt. 2. Innbetaling av premien må være mottatt i sin helhet av før polisen begynner å gjelde. Forsikringen betraktes ikke som gjeldende dersom det betales med sjekker uten dekning. 3. Heves polisen før oppstartsdato, skal premien tilbakebetales i sin helhet. 4. Heves polisen etter oppstartsdato, skal forsikringstaker få tilbakebetalt premien for de gjenværende fulle måneder minus et administrasjonsgebyr for resten av perioden dersom ingen krav er utbetalt av forsikrer. Dersom forsikrer har utbetalt krav under forsikringen, betales ingenting tilbake. Hevingen kan ikke behandles før tidligst den datoen mottar melding om heving. Tilbakebetaling av premier skal gjøres 60 dager etter at mottar skriftlig melding fra forsikringstaker. SKADESAKER Forsikringstaker har plikt til å rette seg etter følgende bestemmelser når det gjelder skadesaker. Dersom forsikringstaker bryter en av følgende bestemmelser forsettlig eller ved grov forsømmelse, eller forsøker å bedra forsikrer ved å sende inn unøyaktige opplysninger av betydning for skadesakens omstendigheter, fritas forsikrer fra sin plikt til utbetalinger etter polisen: 1. Kontakt Assist for reiseassistanseytelser; 2. Kontakt Assist eller skadesentralen før du drar til sykehuset eller får utført kirurgi; 3. Rapporter skadesaken til riktig skadesentral uten opphold; 4. Tar ikke forsikringstaker umiddelbart kontakt med skadesentralen eller Assist ved innlegging eller kirurgi, står forsikringstaker ansvarlig for ytterligere kostnader som påløper; 5. Minimer tapet så langt det er mulig og unngå unødvendige kostnader; 6. Beskriv hendelsen, omfanget og all tilhørende informasjon om skadesaken til skadesentralen. Forsikringstaker skal sørge for et utfylt skademeldingsskjema og bevis i form av originale fakturaer og kvitteringer. Fakturaene må inneholde fornavn og etternavn på personen som er behandlet, beskrivelse og diagnose, informasjon om enkelttjenester fra behandler og dato for behandlingen. Det må være mulig å se tydelig foreskrevet medisin, priser og kvittering fra apoteket for foreskrevne medisiner. 7. Forsikringstaker må løse nærværende eller undersøkende leger fra deres profesjonelle taushetsplikt og la skadesentralen rimelig undersøke årsaken og omfanget av skadesaken og også innhente informasjon fra helse- og andre myndigheter. 8. Send innen 60 dager etter den forsikrede hendelsen inn til den aktuelle skadesentralen et fullstendig utfylt skademeldingsskjema, medisinske rapporter, originale detaljerte fakturaer og alle relevante bevis på kostnader som er pådratt i ordnet form. 9. Dersom forsikringstaker bryter noen av disse pliktene med forsett eller ved grov forsømmelse, løses forsikrer fra sin plikt til å godtgjøre utgifter som forsikringstaker har pådratt seg under polisen. Følgende ytterligere skadesakbestemmelser gjelder bare reiseansvarsforsikringen: 1. Forsikringstaker har plikt til å gjennomgå en medisinsk undersøkelse av en lege utnevnt av skadesentralen. Nødvendige kostnader for slik undersøkelse og eventuelt tap av inntekt forårsaket av dette bæres av skadesentralen; og 2. Så snart skadesentralen har mottatt dokumentene som forsikringstaker skal sende inn for å bevise ulykkens omstendigheter og følger, og ved fullføring av behandlingen som trengs for å bestemme graden av uførhet, skal skadesentralen innen tre måneder erklære om og i hvilken grad den godkjenner en skadesak Før behandlingen er ferdig, kan uførhetsytelser kreves innen ett år etter at ulykken inntraff, bare opp til det beløpet som utbetales ved dødsfall. 4. Forsikringstaker og skadesentralen har rett til å få graden av uførhet bestemt årlig av en lege opptil en periode som ikke overskrider tre år etter at ulykken inntraff. For å benytte seg av denne retten må skadesentralen uttale dette samtidig med erklæringen i henhold til nummer 2 ovenfor, og forsikringstaker må svare innen én måned etter mottak av slik erklæring. Skulle den endelige vurderingen av uførhet føre til høyere uførhetsytelser enn skadesentralen har betalt så langt, skal slikt ekstrabeløp underlegges betaling med 4 prosent årlig rente. Følgende ytterligere skadesakbestemmelser gjelder bare reisegodsforsikringen: 1. Forsikrer fritas for sin plikt til utbetaling dersom forsikringstaker forsettlig eller med grov forsømmelse forårsaket den forsikrede hendelsen eller dersom forsikringstaker forsettlig kommer med falske opplysninger om en forsikret hendelse, særlig en skadeangivelse, selv om forsikringstaker ikke har lidt noen ulempe. 2. Mistet eller skadet bagasje skal rapporteres umiddelbart til transportselskapet og/eller innlosjeringsyteren. En bekreftelse på tap eller skade ved det aktuelle selskapet skal innsendes til skadesentralen. Tap eller skade som ikke er eksternt synlig, skal rapporteres skriftlig til transportselskapet umiddelbart ved oppdagelse, og senest innen sju dager. 3. Tap eller skade på grunn av kriminelle handlinger skal varsles til nærmeste eller nærmeste tilgjengelige politistasjon i form av en anmeldelse ledsaget av en liste over alle mistede eller skadde gjenstander. En bekreftet kopi av anmeldelsen skal sendes til skadesentralen. SKADEBEVIS Forsikringstaker skal innen 60 dager etter ulykke, sykdomsutbrudd eller tap sende inn til skadesentralen et fullstendig utfylt skademeldingsskjema, medisinske rapporter, detaljerte originalfakturaer og alle relevante bevis på kostnader som er pådratt i ordnet form. SKADEBEHANDLING 1. Så snart skadesentralen har bestemt om og i hvilken grad det foreligger erstatningsplikt, skal skadekravet utbetales innen to uker i eller US$ eller etter skadesentralens skjønn i den valutaen som er angitt på fakturaen. 2. Godtgjørelse til forsikringstaker skal baseres på detaljerte originalfakturaer som viser at de er betalt. Ved behov kan betaling gjøres direkte til tjenesteyter eller en berettiget tredjepartskrever. 3. Omregning til utenlandsk valuta skal gjøres ut ifra valutakursen på den dagen fakturaen behandles av forsikrer eller skadesentralen. 4. Forsikringstaker skal betale bankgebyrene. UENIGHET OM SKADEOMFANGET 1. Det kan reises sak mot forsikrer ved domstolen der forsikrer har sitt hovedkontor. 2. Krav med grunnlag i forsikringen foreldes etter to år. Denne tidsfristen regnes etter slutten av året da forsikringsytelsen skal utbetales. Dersom kravet ble inngitt til forsikrer, skal ikke tiden mellom varsling og mottak av forsikrers skriftlige avgjørelse regnes med i beregningen av tidsfristen. 3. Dersom forsikrer har avslått å utbetale et skadekrav, frigjøres forsikrer fra sin ytelsesplikt i den grad kravet ikke reises for en domstol av forsikringstaker innen seks (6) måneder. Denne fristen regnes først etter at forsikrer har forkastet kravet skriftlig med angivelse av årsaker. Reiseansvarsforsikring (3) Forsikrer skal betale på vegne av forsikringstaker alle beløp som forsikringstaker blir juridisk forpliktet til å betale som erstatning for personlige ansvarskrav som først reises mot forsikringstaker og rapporteres til skadesentralen under forsikringsperioden mens ansvarsforsikringen gjelder, med opphav i en hendelse som dekkes av denne polisen, forutsatt at slik hendelse inntreffer: 1. på eller etter dagen polisen begynte å gjelde; og

12 2. utenfor forsikringstakers hjemland Forsikrer har rett og plikt til å forsvare et eventuelt søksmål mot forsikringstaker (bortsett fra utenfor USA, Puerto Rico og Canada har forsikrer rett, men ikke plikt, til å forsvare) om erstatning som denne forsikringen gjelder for, selv om beskyldningene er grunnløse, falske eller bedrageriske. Forsikrer kan foreta slik undersøkelse og overenskomst i en skadesak eller rettssak som forsikrer synes er riktig. Ikke i noe tilfelle skal forsikrer være forpliktet til å betale erstatning eller saksomkostninger, eller å forsvare eller fortsette å forsvare en rettssak etter at forsikringstakers gjeldende beløpsgrense er nådd ved utbetaling av erstatning. Dekning under vertsfamilies hjemforsikring: Denne forsikringen gjelder bare når forsikringstaker bor hos en vertsfamilie. Dersom en hendelse fører til et berettiget skadekrav under en gyldig og innløsbar hjemforsikring som vertsfamilien har, eller liknende forsikring som dekker skade på eiendom der forsikringstaker befinner seg, skal forsikrer betale pådratt tap opptil egenandelen i vertsfamiliens hjemforsikring (eller liknende forsikring), men ikke over per forsikret per forsikringsperiode. Forsikrer skal betale ytelsen i denne bestemmelsen bare etter at forsikringstaker har gitt forsikrer tilstrekkelig bevis på tingskadens størrelse. ANNEN FORSIKRING Dersom annen forsikring er tilgjengelig for forsikringstaker, vertsfamilie eller tredjepart for et dekket tap under ansvarsforsikringen, går forsikrers forpliktelser under denne forsikringen over den andre forsikringen. Ikke i noe tilfelle skal denne forsikringen gjelde før alle andre forsikringer har utbetalt sitt gjeldende maksimalbeløp. Definisjoner for ansvarsforsikring Krav vil si et krav om penger eller tjenester fra et søksmål der forsikringstaker er navngitt og som angir en hendelse. Krav omfatter ingen prosess om pålegg eller andre ikke-monetære krav. Skadeserstatning med straff dekkes ikke. Kravomkostninger vil si: 1. Avgifter som faktureres av en advokat eller advokater utpekt av forsikrer og alle andre avgifter, kostnader og utgifter som følger av undersøkelse, forhandlinger, overenskomst og anke i et krav, en rettssak eller forhandlinger som oppstår i forbindelse med dette, dersom de er pådratt av forsikrer, eller pådratt av forsikringstaker med skriftlig samtykke fra forsikrer, men omfatter ikke forsikrers lønnsutgifter, eller honorarer og utgifter til uavhengige forhandlere; 2. Alle kostnader mot forsikringstaker i slike rettssaker og all rente på hele beløpet i en tilhørende dom som påløper etter domsavsigelse og før forsikrer har betalt eller forpliktet seg til å betale, enten i retten eller på annen måte, den delen av dommen som ikke overskrider forsikrers ansvarsgrense; 3. Premier for kausjoner og gjeldsbrev for å innløse sine forpliktelser i slike rettssaker, men ikke for beløp som overskrider denne polisens beløpsgrense. Forsikrer har ingen forpliktelse til å betale for eller utstede gjeldsbrev av noe slag. Erstatning vil si domserstatning, overenskomster eller tilkjennelser, men omfatter ikke straffegebyr, bøter eller straff, tilbakebetaling av gebyrer eller andre summer som betales til forsikrer, eller den delen av en overenskomst eller dom som forårsakes av en fortripling eller mangedobling av faktisk erstatning under føderal eller statlig lov. Hendelse vil si enhver handling eller utelatelse som forsikringstaker begår under forsikringsperioden som fører til personskade eller tingskade. Forsikret sted vil si vertsfamiliens primære bosted eller annen struktur eller grunn eid av vertsfamilien og benyttet av forsikringstaker på vertsfamiliens anvisning. Personskade vil si kroppslig skade, sykdom (men ingen smittsom sykdom) eller lidelse hos en person, inkludert død. Tingskade vil si fysisk skade på eller ødeleggelse av fast eiendom, inkludert tap av bruk av denne når som helst som følge av dette. 12 Unntak i ansvarsforsikring Følgende unntak gjelder ansvarsforsikring. Forsikringen gjelder ikke for krav eller søksmål: 1. for personskade eller tingskade som følge av eierskap, operasjon eller bruk av (1) et kjøretøy; (2) hvilken som helst type landkjøretøy, inkludert offroadkjøretøyer, snøscootere, mopeder, motorsykler; (3) hvilket som hest vannkjøretøy; (4) hvilket som helst luftkjøretøy eller alt som flyr og (5) hvilket som helst motorisert utstyr. Dette unntaket gjelder ikke dersom du er passasjer på et av de ovenstående; 2. for personskade eller tingskade som følger av deltakelse i høyrisikosport, inkludert: jakt, boksing, kampsport, fjellvandring eller fjellklatring, hulevandring, luftsport, heli-skiing, motoriserte løp eller hastighetsforsøk, strikkhopping, dykking (med mindre forsikringstaker har kvalifikasjoner godkjent av kompetente lokale myndigheter på det avtalte reisemålet), elverafting, jetski, profesjonell idrett og deltakelse i konkurranseidrett av alle slag; 3. på grunnlag av eller som følge av ansvar forsikringstaker påtar seg under en avtale som omfatter strafferente eller gjeld; 4. som oppstår ved overføring av sykdom eller smittsom sykdom fra forsikringstaker, eller overføring av eller infeksjon av, eller testing eller manglende testing av tilstedeværelse av Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), alle AIDS-relaterte virus eller annen sykdom som overføres gjennom seksuell kontakt eller annen persons kroppsvæsker; 5. på grunnlag av eller som følge av faktiske eller forsøkte uærlige, bedrageriske, kriminelle, overlagt utillatte handlinger, eller ondsinnet handling eller utelatelse eller overlagt feilframstilling utført av eller på anvisning av forsikringstaker eller med forsikringstakers kjennskap, inkludert forstyrrelse av ro og orden eller voldelige handlinger eller igangsetting av en konfrontasjon; 6. forsikringstakers diskriminering mot andre på grunnlag av rase, tro, alder, kjønn, farge, seksuell legning eller etniske opphav; 7. på grunnlag av handlinger fra forsikringstaker som forventes eller er ment å forårsake personskade eller tingskade (dette unntaket gjelder ikke personskade som følger av bruk av rimelig makt for å beskytte person eller eiendom.); 8. tingskade på: a) eiendom eid av eller i forsikringstakers varetekt, eller b) eiendom utleid til, bebodd av eller på lån til forsikringstaker, eller i forsikringstakers varetekt slik at forsikringstaker har en avtalefestet forpliktelse til å sørge for forsikring av slik eiendom; c) vertsfamilies eiendom, bortsett fra det som er angitt under dekning under vertsfamilies hjemforsikring; d) eiendom anskaffet gjennom ulovlig tilegning; eller e) leide møbler, eller skade på bygninger eller installasjoner ved ungdomssentre eller herberger av alle slag, likevel skal ansvar grunnet skade på leid ferieinnkvartering og hotellrom medregnes; 9. som føres mot forsikringstaker med beskyldning om, helt eller delvis, seksuelt overgrep, misbruk, kroppslig avstraffelse, fysisk eller psykisk mishandling, eller liknende kriminell oppførsel som forsikringstaker skal ha truet med eller begått; 10.for personskade eller tingskade som følger av inntak av alkohol eller misbruk av rusmidler, narkotika eller vanedannende stoffer eller derivater av disse, samt nedsatte evner grunnet slike midler, uavhengig av om de var direkte eller indirekte ansvarlig for skaden som oppstod; misbruk av medisiner; psykisk lidelse, følelsesmessig lidelse eller reaksjon, inkludert stress, angst, panikk, depresjon, spiseforstyrrelser eller vektproblemer; 11.for personskade eller tingskade grunnet krig eller krigshandlinger (enten det er erklært eller ikke), opprør, revolusjon, terrorisme, kapring av fly, reisning, sivil uro, streik, væpnet makt av noe slag, lovpåbud og nødtjenester, og handlinger fra offentlige myndigheter; 12.for personskade på forsikringstaker; 13.som føres mot forsikringstaker som følge av forsikringstakers profesjonelle aktiviteter eller annet fysisk arbeid som utføres for lønn eller fortjeneste, eller forsikringstakers utførelse av tjenester når slike tjenester er for andre personer enn vertsfamilien 14.for skade som forårsakes direkte eller indirekte av kjernereaksjon, stråling, forurensning, enten den er radioaktiv eller ikke, uansett hvordan den ble forårsaket;

13 15.for personskade eller tingskade blant forsikringstakere som reiser sammen, samt forsikringstakere og deres medfølgende slektninger. Generelle plikter og bestemmelser for reiseansvarsforsikring Disse bestemmelsene kommer i tillegg til de generelle bestemmelsene ovenfor for alle ytelser. KLAGESAK MOT FORSIKRER Det skal ikke føres klagesak mot forsikrer med mindre det vilkår er oppfylt at det er i full overensstemmelse med alle bestemmelser i denne polisen, men ikke før beløpet forikringstaker har plikt til å betale er endelig bestemt enten ved dom mot forsikringstaker etter rettssak eller ved skriftlig avtale mellom forsikringstaker, krever og forsikrer. OVERFØRING Forsikringstakers interesse kan ikke overføres. Skulle forsikringstaker dø eller vurderes inkompetent, skal denne forsikringen avsluttes for vedkommende, men skal dekke forsikringstakers juridiske representant som forsikringstaker når det gjelder ansvar som tidligere ble pådratt og dekkes av denne forsikringen. FORSIKRINGSTAKERS ASSISTANSE OG SAMARBEID I TILFELLE KRAV ELLER RETTSSAK Når forsikringstaker får kjennskap til en hendelse som med rimelighet kan forventes å utgjøre grunnlag for et krav som dekkes her, skal skriftlig varsel inngis av forsikringstaker til forsikrer sammen med så utfyllende opplysninger som mulig. Dersom det reises krav eller søksmål mot forsikringstaker, skal forsikringstaker umiddelbart videresende til forsikrer alle fordringer, varsler, innkallinger eller andre prosesser som mottas av forsikringstaker eller forsikringstakers representant. Forsikringstaker skal samarbeide med forsikrer og på forsikrers anmodning assistere ved forhandlinger om overenskomst, i rettssaker og i å sette i verk medvirkningsrett eller erstatningsrett mot personer eller organisasjoner som kan ha ansvar overfor forsikringstaker for erstatning denne forsikringen gjelder for. Forsikringstaker skal være til stede ved forhandlinger og rettssaker og hjelpe til med å sikre og framskaffe bevis og få vitner til å møte. Forsikringstaker skal ikke, med mindre det skjer for forsikringstakers egen kostnad, frivillig foreta utbetalinger, ta på seg forpliktelser eller pådra seg andre utgifter. Bryter forsikringstaker disse forpliktelsene med forsett eller ved grov forsømmelse, kan forsikrer fritas for sin godtgjøringsplikt. Forsikringen som tilbys i denne polisen gjelder krav som først reises og rapporteres i forsikringsperioden som gjelder, forutsatt at det reises krav eller søksmål innenfor USA, dets territorier eller besittelser, Puerto Rico, Canada, eller annet land der forsikringstaker reiser mens vedkommende er på dekket reise/program. FORSIKRINGSPERIODE For hver forsikringstaker skal forsikringsperioden begynne og slutte i samsvar med forsikringstakers dekkede oppstartsdato og forsikringstakers dekkede sluttdato som angitt i polisens generelle bestemmelser. TILBAKEBETALING Dersom forsikrer uten å være forpliktet til dette betaler erstatning eller krevde utgifter: 1. innenfor egenandelsbeløpet; eller 2. over den gjeldende ansvarsgrensen, skal forsikringstaker etter skriftlig anmodning tilbakebetale slikt beløp til forsikrer innen tretti (30) dager etter dette. Betales ikke beløpet angitt ovenfor, kan det føre til at polisen heves, og forsikringstaker vil ikke ha rett til å forlenge avtalen. AVSTÅELSE AV KRAV Dersom forsikrer foretar en utbetaling under polisen og personen som betalingen ble gjort til eller for, har rett til å få erstatning fra andre, skal den retten avstås til forsikrer. Vedkommende skal gjøre: 1. alt som trengs for at forsikrer skal kunne utøve sine rettigheter; og 2. ingenting etter skaden som kan sette disse rettighetene i fare. Dersom forsikrer foretar en utbetaling under polisen og personen som betalingen ble gjort til eller for, får erstatning fra andre, skal vedkommende: 1. Ta vare på erstatningssummen for forsikrer; og 2. godtgjøre forsikrer for det forsikrer har utbetalt. NÅR REGNES ET KRAV FOR FØRST REIST? 1. Når skadesentralen først mottar skriftlig melding fra forsikringstaker om at det er reist et krav; eller 2. når skadesentralen først mottar skriftlig melding fra forsikringstaker om spesifikke forhold som involverer en viss person eller enhet som kan føre til et krav. Alle krav som oppstår fra samme eller relatert hendelse skal betraktes som reist den gang det første kravet ble reist, og skal ha samme ansvarsgrense. ANSVARSGRENSE KRAV Uansett antall forsikringstakere under denne polisen, antall personer eller organisasjoner som opplever skade, eller antall krav eller søksmål som reises, er forsikrers ansvar for dekning angitt i ytelsesplanen. Ansvarsgrensen angitt i ytelsesplanen for «per krav» er grensen for forsikrers ansvar for all erstatning med grunnlag i hvert krav som dekkes av denne. Alle krav som oppstår fra samme eller relatert hendelse skal betraktes som ett enkelt krav under denne forsikringen, og skal ha samme ansvarsgrense. Ansvarsgrensen angitt i ytelsesplanen for «sammenlagt» er underlagt bestemmelsen ovenfor om «per krav», totalgrensen for forsikrers ansvar under denne polisen for all erstatning som følger av alle krav som reises og rapporteres til forsikrer i forsikringsperioden, inkludert eventuell forlenget rapporteringsperiode. Kravomkostninger er inkludert i den gjeldende ansvarsgrensen som er angitt i ytelsesplanen. FORSIKRINGSPERIODE, GYLDIGHETSOMRÅDE 13

14 ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee 12, Frankfurt am Main, Germany CLAIMS OFFICE NORTH + SOUTH AMERICA Claims CISI Claim Department 1 High Ridge Park Stamford, CT 06905, USA Tlf.: Tlf.: (gratis) Faks: E-post: CLAIMS OFFICE EUROPE, AFRICA, ASIA, OCEANIA Claims ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee Frankfurt, Germany Åpningstider: 8:00 17:00 CET Tlf.: +49 (0) Faks: +49 (0) E-post: CAREMED ASSIST DØGNÅPEN NØDTELEFON OG E-POST USA og Canada (gratis) Alle andre land +49 (0) E-post: Mer informasjon på CAREMED INTERNATIONAL SALES OFFICE GmbH Budapester Str Bonn, Germany Tlf.: +49 (0) Faks: +49 (0) E-post: CAREMED OFFICE USA 1 High Ridge Park Stamford, CT 06905, USA E-post: 14

15 Medisinsk skademeldingsskjema Dine personopplysninger: Etternavn Fødelsdato (DD/MM/ÅÅ) Adresse i hjemland: Jeg vender tilbake til hjemlandet mitt den (DD/MM/ÅÅ) Gateadresse Postnummer Stat Land Telefonnummer E-postadresse Din medisinske behandling: Type sykdom eller ulykke Fornavn Adresse i utland: c/o Gateadresse Postnummer Stat Land Telefonnummer E-postadresse Ved sykdom, har du hatt den før? ja Hvis ja, når? Ved ulykke: eget ansvar nei forårsaket av tredjepart Godtgjørelse (forsikringstaker betaler bankgebyrer) Har du allerede betalt legeregningen? ja Hvis nei vil utbetaling skje direkte til lege/sykehus Navn på lege/sykehus som ble oppsøkt Adresse til lege/sykehus som ble oppsøkt nei Hvis ja vil du motta godtgjørelse ved overføring til kontoen som er oppgitt nedenfor. Skademelding for reisemål i Nord- eller Sør-Amerika kan også godtgjøres ved sjekk, kryss av Bankens navn Bankens adresse og land Kontoholders navn Kontonummer SWIFT/BIC (angi uansett) IBAN (angi uansett) Skadedokumenter Innen 60 dager etter første medisinske faktura sendes utfylt skjema sammen med fakturaer på e-post til skadesentralen angitt nedenfor (ut ifra reisemålet). UFULLSTENDIG ELLER FEILAKTIG INFORMASJON VIL FØRE TIL FORSINKET UTBETALING. Dersom du reiser til: Nord- og Sør-Amerika Et hvilket som helst annet land enn Nord- og Sør-Amerika Claims Claims CISI Claims Department ACE European Group Limited 1 High Ridge Park Direktion für Deutschland Stamford, CT Lurgiallee 12 USA Frankfurt, Germany Bankkode Jeg gir med dette sykehus, lege eller annen person som har tatt seg av meg eller undersøkt meg, inkludert dem i hjemlandet mitt, rett til å gi Hjelpesenteret eller dets representant all informasjon om alle mine sykdommer, skader, medisinske historie, konsultasjoner, resepter eller behandinger, og kopier av alle sykehus- eller medisinske rapporter. En fotokopi av denne tillatelsen skal betraktes som like gyldig som originalen. Dato Forsikringstakers underskrift 15

Vilkår 2015/2016. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding

Vilkår 2015/2016. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding Vilkår 2015/2016 Denne polisen gjelder for forsikringstakere med startdato mellom 1. mars 2015 og 29. februar 2016 Innhold Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding 1

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Billingstad, 1 mars 2013 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår 4 års uførerente

Forsikringsvilkår 4 års uførerente Forsikringsvilkår 4 års uførerente 01.05.2016 Eika Forsikring Forsikringsvilkår 4 års uførerente Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Forsikringen gjelder for 3 3 Hvor gjelder

Detaljer

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Erstatningsregler... 3 4 Reservasjon... 3 5 Opplysninger om katten....3 6 Begrensninger... 4 7 Livsforsikring... 4 8 Veterinærutgifter...

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Vilkår Uførekapital med forskuttering

Vilkår Uførekapital med forskuttering Forsikringsvilkår Uførekapital med forskuttering 01.05.2016 Eika Forsikring Vilkår Uførekapital med forskuttering Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvem som har rett til erstatning 4. Hvor forsikringen gjelder 5. Når

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

Forsikringsvilkår Uførekapital

Forsikringsvilkår Uførekapital Forsikringsvilkår Uførekapital 01.05.2016 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Uførekapital Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 3 Hvor gjelder

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5 VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015 Katt Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Telefon 05263 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR...

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

PERSONFORSIKRINGER Kværner

PERSONFORSIKRINGER Kværner PERSONFORSIKRINGER Kværner Gjelder fra 1.6.2016. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 Formål... 3 Hvem er med i forsikringen... 3 Skattemessige forhold... 3 Forenklet sammendrag av personforsikringen:...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Agria Katteforsikringer

Agria Katteforsikringer Agria Katteforsikringer Gjelder fra 1.4.2014 VÅRE FORSIKRINGER TILLEGGSFORSIKRINGER Agria Veterinærforsikring Agria Liv Agria Medisin Agria Avl Agria Skjulte Feil Agria Katteforsikringer Forsikringer som

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Vilkår Sykelønn Gjeldende fra 20 november 2008

Vilkår Sykelønn Gjeldende fra 20 november 2008 Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 1 2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 4 HVA ER FORSIKRET... 1 5 FORSIKRINGSDEKNINGEN... 1 5.1 FORSIKRINGEN / ERSTATNINGEN OPPHØRER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

Kontrakt ved avtale om hest på helfôr

Kontrakt ved avtale om hest på helfôr Kontrakt ved avtale om hest på helfôr 1. Partene i avtalen Hesteeier: Adresse / epost: Tlf: Fôrrytter: Adresse / epost: Tlf: 2. Avtalen gjelder helfôr for: Hestens navn: Kjønn: Reg. nr: Rase: Født: Farge

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012

Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012 Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012 I tillegg til disse vilkårene gjelder: Forsikringsavtalen inngått mellom forsikringstaker og forsikringsselskap Forsikringsbevis som

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer