Eirik Fismen Spes. Fys med og Rehab

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eirik Fismen Spes. Fys med og Rehab"

Transkript

1 Kognitiv Terapi Eirik Fismen Spes. Fys med og Rehab

2 «Jeg kan med en gang si at denne forelesningen kommer til å bli grenseløs kjedelig» «Dere kommer til å ta frem VG og se frem til neste foredragsholder som er av helt annet faglig kaliber enn meg» «Denne oppgaven burde jeg aldri tatt på meg!!!»

3 «Dere ser sikkert at jeg rødmer» «Svetten siler og stemmen skjelver» «Jeg opplever situasjonen utrolig ubehagelig» «Hvor er Peer, han kan jo dette mye bedre enn meg!» «Har allerede sett flere i salen som kjeder seg»

4 «Slapp av Fismen, og bruk det du har lært!» Tekst

5 Hva er en situasjon? Det er det du står i nå!

6 Hva er en følelse? Hvis det er det jeg føler nå, må det være at jeg er LIVREDD

7 Hva er en tanke? En tanken som fyker igjennom hodet mitt akkurat nå, er at : Jeg vil aldri klare å holde denne forelesning

8 Og hva har jeg lært? At Kognitiv Terapi er smart og virkningsfullt.

9 Jeg prøver en A B C C

10 A B C C Situasjon Automatisk(e) tanke(r) Følelse Adferd /Kropp Jeg står foran en gruppe med kloke leger og skal holde en forelesning Jeg vi aldri klare å holde denne forelesningen! Redd Vil be Peer overta. Svetter, rødmer og stemmen skjelver.

11 Situasjon Automatisk(e) tanke(r) Følelse Adferd /Kropp Jeg står foran en gruppe med kloke leger og skal holde en forelesning Jeg vi aldri klare å holde denne forelesningen! Redd Vil be Peer overta. Svetter, rødmer og stemmen skjelver Dette hjelper meg ikke i det hele tatt.

12 La meg bruke en 5- kolonneren og se om det hjelper.

13 Situasjon: Automatisk(e) tanke(r) Følelse(r) Revurdering Alternativ(e) tanke(r) Utfall Jeg står foran en gruppe med kloke leger og skal holde en forelesning Jeg vil aldri klare å holde denne forelesningen Redd Da må jeg revurdere

14 Situasjon: Automatisk(e) tanke(r) Følelse(r) Revurdering Alternativ(e) tanke(r) Utfall Jeg står foran en gruppe med kloke leger og skal holde en forelesning Jeg vil aldri klare å holde denne forelesningen Redd Jeg har hatt mye undervisning før og det har gått rimelig greit!

15 Situasjon: Automatisk(e) tanke(r) Følelse(r) Revurdering Alternativ(e) tanke(r) Utfall Jeg står foran en gruppe med kloke leger og skal holde en forelesning Jeg vil aldri klare å holde denne forelesningen Redd Jeg har hatt mye undervisning før og det har gått rimelig greit! Og hva skjer hvis jeg våger å tenke slik?

16 Situasjon: Automatisk(e) tanke(r) Følelse(r) Revurdering Alternativ(e) tanke(r) Utfall Jeg står foran en gruppe med kloke leger og skal holde en forelesning Jeg vil aldri klare å holde denne forelesningen Redd Jeg har hatt mye undervisning før og det har gått rimelig greit! Ved å tro litt på revurderingen, risikerer jeg å tro mindre på den automatiske tanken og redusere styrken på følelsen.

17 Situasjon: Automatisk(e) tanke(r) Følelse(r) Revurdering Alternativ(e) tanke(r) Utfall Jeg står foran en gruppe med kloke leger og skal holde en forelesning Jeg vil aldri klare å holde denne forelesningen Redd Jeg har hatt mye undervisning før og det har gått rimelig greit! Da må poenget være Ved å tro litt på revurderingen, risikerer jeg å tro mindre på den automatiske tanken og redusere styrken på følelsen. at jeg må leve som om jeg tror på revurderingen!

18 Da starter vi med skalering! Registrering av automatiske tanker Instruksjon: Når du merker en forverring i humøret, så spør du deg selv; Hvilke tanker dukker opp akkurat nå? Situasjon: Beskriv: 1.Aktuell hendelse som vekker en ubehabelig følelse, eller 2. Tankerekke, dagdrømmer, eller minner som vekker ubehagelige følelser 3. Ubehagelige fysiske symptomer Automatisk(e) tanke(r) 1.Skriv ned automatisk(e) tanke(r) som dukker opp like før følelsen(e) 2.Skriv ned hvor mye du tror på tanken(e) fra 0-100% Følelse(r) 1.Spesifiser følelsen du kjenner (trist, engstelig, sint etc.) 2.Angi styrken på følelsen fra 0-100% Alternativ(e) tanke(r) 1.Skriv ned en alternativ og mer realistisk tolkning av situasjonen 2.Angi hvor mye du tror på den alternative tolkningen fra 0-100% Utfall 1.Angi hvor mye du tror på din(e) automatisk(e) tanke(r) når fra 0-100% 2.Navngi og angi styrken til følelsen du sitter igjen med fra 0-100%

19 STOPP!!! Ikke vær for rask nå Start på begynnelsen.

20 Agenda for min forelesning : Innledning med presentasjon Bakgrunn om interessen for Kognitiv Terapi. Deltagernes Hjemmelekse i form av anbefalt litteratur. Dagens fokus som er teoretisk og praktisk bruk av Kognitiv Terapi. Det vil også bli gitt noe basal ornitologiundervisning. Oppsummering av undervisningen Hjemmeoppgave Feed-back på forelesningen.

21

22 Kognisjon : Fra latin - Cognito. Betyr : Undersøkelse, læring eller kunnskap. Det å bearbeide informasjon.

23

24 Hva er Kognitiv Terapi? Utviklet på 60 tallet av psykiater Aaron T. Beck og psykolog Albert Ellis, som et resultat av deres forskning på depresjon. Det er en strukturert, korttids og nåtidsorientert form for psykoterapi.

25 Grunntese Måten vi tenker på, former vår respons som følelser og handlemåte Menneske responderer ikke på situasjonen per se, men til sine tanker om (tolkninger) dem Negative tolkningsmønstre skaper uhensiktsmessige mestringsstrategier, for eksempel unngåelse Antagelsen om kognitiv spesifisitet (profil) i ulike psykiske tilstander (F.eks. angst, panikk, fobi, depresjon Aktiviserende Hjemmeoppgaver. Jo mer involvering i behandlingen - jo bedre samarbeid og prognose

26 De 3 læresetningene til Beck Kognisjoner avgjør hvordan vi føler oss og hvordan vi handler Forstyrrelser i våre kognisjoner fremkaller forstyrrelser i våre følelser og adferd. Ved å korrigere kognitive forstyrrelser, kan vi lindre følelsesmessige forstyrrelser og uhensiktsmessig adferd.

27 Den kognitive modell Tidlig erfaring Negative grunnleggende leveregler (primære/sekundære leveregler) Triggersituasjon Kognitive prosesser Adferd Fysiologi Emosjoner

28 «Den russiske Matrusjkadukken» Grunnantagelser : (Våre innerste tanker og forestillinger som vi vanligvis ikke tenker over) Leveregler : (Det vi tenker, og som vi vanligvis ikke viser til andre ) Automatiske tanker : ( Spontane tanker som setter i gang våre følelser ) Kompensatoriske strategier ( det vi viser gjennom ord og handlinger )

29 Grunnleggende leveregler. (grunnantagelser, kjernetanker, primære leveregler eller core beliefs.) Det er overbevisninger eller oppfatninger vi har om oss selv, verden og fremtiden. De forteller oss: Hvordan vi oppfatter oss selv Hvordan vi tror at andre oppfatter oss Hvordan vi bør oppføre oss.

30 Eksempler på uhensiktsmessige grunnantagelser: Jeg er dum Jeg klarer meg ikke alene Jeg må ikke vise følelser Jeg fortjener å ha det ille Jeg vil bli forlatt til slutt Alle må like meg Jeg bør alltid være snill Det vil skje noe forferdelig Ingen liker, aksepterer eller respekterer meg

31 Leveregler Sekundære leveregler bygger på uhensiktsmessige grunnantagelser Mens grunnantakelsen er kjernen i vår oppfatning, så blir sekundære leveregler aktivert i spesielle situasjoner

32 Eksempler på sekundære leveregler er : Hvis jeg holder følelser for meg selv, blir jeg likt Hvis jeg er anonym og skjuler meg, så vil jeg bli akseptert Hvis jeg ikke alltid er på vakt, så vil det hende noe forferdelig Hvis jeg gjør feil, så vil folk tro jeg er dum og jeg vil bli latteliggjort

33 Identifisere negative automatiske tanker HENSIKTSMESSIGHET; noe helt annet enn å tenke positivt!

34 Måten vi tenker på vil alltid påvirke våre følelser og våre handlinger Det forklarer hvorfor mennesker kan reagere helt forskjellig på den samme hendelsen Det er ikke hendelsen som skaper følelsen, men hva vi tenker om hendelsen

35

36 Noen ubehagelige og besværlige følelser kan endres, når vi oppdager hvordan vi tenker

37 BIBLIOTERAPI..... biblioteket er som et Apotek med Sjelsmedisin

38 Sokratisk utspørring

39 Sokratisk utspørring Kunsten «å røyke ut reven»

40 Sokratisk utspørring Hva mener du med det? Presisjon Hva begrunner du det du sier med? Saklighet Kan man se det på en annen måte? Alternativ tenkning Hvis det er slik du sier, hva betyr det for deg? Katastrofering

41 Kartlegging/registrering av automatiske tanker A Hva skjedde? (Situasjon) B Hvordan oppfattet du det som skjedde? (Aut. tanke/tolkning) C Hva følte du? (kroppsfornemmelse) Hva gjorde du? (konsekvensen av B)

42 Hvordan få frem automatiske tanker. Generelt spørsmål : Hva for igjennom hodet ditt akkurat nå? - Spør dette spørsmålet når du ser et skifte i følelsen i løpet av timen. - Få pasienten til å beskrive en vanskelig situasjon hvor han ble følelsesmessig berørt, og still dette spørsmålet. - Bruk evt. en imagineringsøvelse og still spørsmålet da. Få frem katastrofescenario. - Bruk rollespill, eller manipuler tryggingsatferd.

43 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil

44 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil

45 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil Katastrofetenkning

46 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil Katastrofetenkning Overgeneralisering

47 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil Katastrofetenkning Overgeneralisering Svart - hvitt tenkning

48 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil Katastrofetenkning Overgeneralisering Svart - hvitt tenkning Tankelesing

49 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil Katastrofetenkning Overgeneralisering Svart - hvitt tenkning Tankelesing Personalisering

50 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil Katastrofetenkning Overgeneralisering Svart - hvitt tenkning Tankelesing Personalisering Tilfeldige slutninger

51 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil Katastrofetenkning Overgeneralisering Svart - hvitt tenkning Tankelesing Personalisering Tilfeldige slutninger Følelsesmessig resonering

52 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil Katastrofetenkning Overgeneralisering Svart - hvitt tenkning Tankelesing Personalisering Tilfeldige slutninger Følelsesmessig resonering Selektiv opplevelse

53 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil Katastrofetenkning Overgeneralisering Svart - hvitt tenkning Tankelesing Personalisering Tilfeldige slutninger Følelsesmessig resonering Selektiv opplevelse Mentalt filter

54 Attribusjon Tolkningsstiler/ tankefeil Katastrofetenkning Overgeneralisering Svart - hvitt tenkning Tankelesing Personalisering Tilfeldige slutninger Følelsesmessig resonering Selektiv opplevelse Mentalt filter Kikkertsyn

55

56 Den kognitive modell Arv og sårbarhet Hendelse i oppveksten som har betydning for de grunnleggende antagelsene Grunnleggende antagelser, eller det vi kaller skjema eller primære leveregler Leveregler eller det vi kaller betinget eller sekundære antagelser Handlinger eller atferd som bekrefter grunnantagelsen Utløsende hendelse eller situasjon Automatiske tanker, forestillinger eller indre bilder som oppstår som følge av en hendelse eller situasjon, og som setter igang våre følelser og handlinger Fysiske reaksjoner Følelser

57 Oppstart av behandling 1. At man ikke bare er opptatt av det kroppslige, men også tanken, følelsen og handlemåten. 2. At behandlingen krever en aktiv rolle fra både pasient og behandler. 3. At hver time starter med en Agenda.

58 Kognitiv atferdsrettet behandling (CBT) En modell som tar utgangspunkt i at psykiske vansker og stress i hovedsak skyldes negative tankeprosesser og uhensiktsmessige mestringsmåter.

59 Arbeidsmetode i Kognitiv Terapi Problemliste Intervensjon Kasusformulering Sosialisering

60 Problemliste Kartlegg allerede i første time alle plager, symptomer og problemer Listen blir ofte en blanding av somatiske symptomer, emotionelle svingninger, negative tanker og livsbelastninger Velg ett eller to områder først Når tema er valgt, kan man gå inn i detaljer og få tak i de viktigste tankene, følelsene, kroppslige reaksjoner og adferd.

61 Kasusformulering også kalt formulering eller konseptualisering A B C C Situasjon Automatisk(e) tanke(r) Følelse Adferd /Kropp

62 Kasusformuleringsdiagrammet Barndom Leveregler Underliggende antakelser Kompensatorisk adferd Situasjon 1 AT Følelser Adferd Situasjon 2 AT Følelser Adferd Situasjon 3 AT Følelser Adferd

63 Diagram for kognitiv kasusformulering (konseptualisering) Relevante data fra barndom og oppvekst O Opplysninger om barndom / oppvekst som kan ha betydning for den uhensiktsmessige grunnantagelsen Primære leveregler / Grunnholdninger Følelsesmessige negative antagelser, overbevisninger og oppfatninger om meg selv, verden og fremtiden som jeg har dannet meg på grunnlag av erfaringer Sekundære leveregler / andre antakelser og regler Avledede antagelser, overbevisninger og oppfatninger som kan være negative eller positive Kompensatoriske strategier Kompensatoriske strategier eller adferd som jeg har / utviser for å hindre aktivering av uhensiktsmessige antagelser, leveregler og automatiske tanker Situasjon 1 Situasjon 2 Situasjon 3 Automatiske tanker Automatiske tanker Automatiske tanker Meningen med NAT Meningen med NAT Meningen med NAT Følelsen Følelsen Følelsen Adferd Adferd Adferd

64 Bevislinje Den uhensiktsmessige tanken er : Bevis eller argumenter for Bevis eller argumenter for at tanken stemmer : at tanken ikke stemmer : Forslag til alternative tanker : Hvilke tankemønstre og reaksjonsmåter må eventuelt endres, og hvordan : Forslag til måter å teste ut / vedlikeholde alternative tanker på :

65 A. Aktiverende hendelse (utløser) B. Fortolkning (tanker, oppfatning) C. Konsekvenser (følelse, adferd, reaksjoner) A B C C Situasjon Automatisk(e) tanke(r) Følelse Adferd /Kropp

66 Den Kognitive Diamant! " Tanke" Adferd" Kropp" Følelse"

67 Grunnmodellen : ABC A. Aktiverende hendelse (utløser) B. Fortolkning (tanker, oppfatning) C. Konsekvenser (følelser, adferd, A B C C Situasjon Automatisk(e) tanke(r) Følelse Adferd /Kropp

68 A - B - C Pasienten ( og dere ) må lære at : A er forskjellig fra B, som er forskjellig fra C Grunnmodellen sier : - Problemet er som oftest i B og ikke i A. - B forveksles av pasienten som A. - Pasienten klager på C, som er knyttet til B, og ikke A. - Beste behandling er ofte en ny, alternativ B og ikke endring i A eller C

69 Grunnmodellen: ABC A B C Situasjon Automatisk(e ) tanke(r) Følelse Fikk hjertebank Nå får jeg hjerteinfarkt Redd Skulle hilse på kollega Tenk om hun ser at jeg rødmer Angst og uro. Skjelven og varm.

70 5 - Kolonner Registrering av automatiske tanker Instruksjon: Når du merker en forverring i humøret, så spør du deg selv; Hvilke tanker dukker opp akkurat nå? Situasjon: Beskriv: 1.Aktuell hendelse som vekker en ubehabelig følelse, eller 2. Tankerekke, dagdrømmer, eller minner som vekker ubehagelige følelser 3. Ubehagelige fysiske symptomer Automatisk(e) tanke(r) 1.Skriv ned automatisk(e) tanke(r) som dukker opp like før følelsen(e) 2.Skriv ned hvor mye du tror på tanken(e) fra 0-100% Følelse(r) 1.Spesifiser følelsen du kjenner (trist, engstelig, sint etc.) 2.Angi styrken på følelsen fra 0-100% Alternativ(e) tanke(r) 1.Skriv ned en alternativ og mer realistisk tolkning av situasjonen 2.Angi hvor mye du tror på den alternative tolkningen fra 0-100% Utfall 1.Angi hvor mye du tror på din(e) automatisk(e) tanke(r) når fra 0-100% 2.Navngi og angi styrken til følelsen du sitter igjen med fra 0-100%

71 5 - Kolonner Registrering av automatiske tanker Instruksjon: Når du merker en forverring i humøret, så spør du deg selv; Hvilke tanker dukker opp akkurat nå? Situasjon: Beskriv: 1.Aktuell hendelse som vekker en ubehabelig følelse, eller 2. Tankerekke, dagdrømmer, eller minner som vekker ubehagelige følelser 3. Ubehagelige fysiske symptomer Automatisk(e) tanke(r) 1.Skriv ned automatisk(e) tanke(r) som dukker opp like før følelsen(e) 2.Skriv ned hvor mye du tror på tanken(e) fra 0-100% Følelse(r) 1.Spesifiser følelsen du kjenner (trist, engstelig, sint etc.) 2.Angi styrken på følelsen fra 0-100% Alternativ(e) tanke(r) 1.Skriv ned en alternativ og mer realistisk tolkning av situasjonen 2.Angi hvor mye du tror på den alternative tolkningen fra 0-100% Utfall 1.Angi hvor mye du tror på din(e) automatisk(e) tanke(r) når fra 0-100% 2.Navngi og angi styrken til følelsen du sitter igjen med fra 0-100% 1. NAV ringer og ber om et møte med meg og arbeidsgiver 1. Jeg duger ikke til noe. 1. Trist 2. Før jeg ble sykemeldt for ryggplagene mine hadde jeg en følelse av at sjefen ville bli kvitt meg % % 3, Jeg vil kaste opp

72 5 - Kolonner Registrering av automatiske tanker Instruksjon: Når du merker en forverring i humøret, så spør du deg selv; Hvilke tanker dukker opp akkurat nå? Situasjon: Beskriv: 1.Aktuell hendelse som vekker en ubehabelig følelse, eller 2. Tankerekke, dagdrømmer, eller minner som vekker ubehagelige følelser 3. Ubehagelige fysiske symptomer Automatisk(e) tanke(r) 1.Skriv ned automatisk(e) tanke(r) som dukker opp like før følelsen(e) 2.Skriv ned hvor mye du tror på tanken(e) fra 0-100% Følelse(r) 1.Spesifiser følelsen du kjenner (trist, engstelig, sint etc.) 2.Angi styrken på følelsen fra 0-100% Alternativ(e) tanke(r) 1.Skriv ned en alternativ og mer realistisk tolkning av situasjonen 2.Angi hvor mye du tror på den alternative tolkningen fra 0-100% Utfall 1.Angi hvor mye du tror på din(e) automatisk(e) tanke(r) når fra 0-100% 2.Navngi og angi styrken til følelsen du sitter igjen med fra 0-100% 1. NAV ringer og ber om et møte med meg og arbeidsgiver 1. Jeg duger ikke til noe. 1. Trist Formuler en 2. Før jeg ble sykemeldt for ryggplagene mine hadde jeg en følelse av at sjefen ville bli kvitt meg % % alternativ og mer realistisk 3, Jeg vil kaste opp tolkning.

73 5 - Kolonner Registrering av automatiske tanker Instruksjon: Når du merker en forverring i humøret, så spør du deg selv; Hvilke tanker dukker opp akkurat nå? Situasjon: Beskriv: 1.Aktuell hendelse som vekker en ubehabelig følelse, eller 2. Tankerekke, dagdrømmer, eller minner som vekker ubehagelige følelser 3. Ubehagelige fysiske symptomer Automatisk(e) tanke(r) 1.Skriv ned automatisk(e) tanke(r) som dukker opp like før følelsen(e) 2.Skriv ned hvor mye du tror på tanken(e) fra 0-100% Følelse(r) 1.Spesifiser følelsen du kjenner (trist, engstelig, sint etc.) 2.Angi styrken på følelsen fra 0-100% Alternativ(e) tanke(r) 1.Skriv ned en alternativ og mer realistisk tolkning av situasjonen 2.Angi hvor mye du tror på den alternative tolkningen fra 0-100% Utfall 1.Angi hvor mye du tror på din(e) automatisk(e) tanke(r) når fra 0-100% 2.Navngi og angi styrken til følelsen du sitter igjen med fra 0-100% 1. NAV ringer og ber om et møte med meg og arbeidsgiver 2. Før jeg ble sykemeldt for ryggplagene mine hadde jeg en følelse av at sjefen ville bli kvitt meg. 1. Jeg duger ikke til noe % 1. Trist % 1. Jeg fikk en blomst fra jobben for tre uker siden hvor det sto på kortet at de savnet meg % 3, Jeg vil kaste opp

74 5 - Kolonner Registrering av automatiske tanker Instruksjon: Når du merker en forverring i humøret, så spør du deg selv; Hvilke tanker dukker opp akkurat nå? Situasjon: Beskriv: 1.Aktuell hendelse som vekker en ubehabelig følelse, eller 2. Tankerekke, dagdrømmer, eller minner som vekker ubehagelige følelser 3. Ubehagelige fysiske symptomer Automatisk(e) tanke(r) 1.Skriv ned automatisk(e) tanke(r) som dukker opp like før følelsen(e) 2.Skriv ned hvor mye du tror på tanken(e) fra 0-100% Følelse(r) 1.Spesifiser følelsen du kjenner (trist, engstelig, sint etc.) 2.Angi styrken på følelsen fra 0-100% Alternativ(e) tanke(r) 1.Skriv ned en alternativ og mer realistisk tolkning av situasjonen 2.Angi hvor mye du tror på den alternative tolkningen fra 0-100% Utfall 1.Angi hvor mye du tror på din(e) automatisk(e) tanke(r) når fra 0-100% 2.Navngi og angi styrken til følelsen du sitter igjen med fra 0-100% 1. NAV ringer og ber om et møte med meg og arbeidsgiver 2. Før jeg ble sykemeldt for ryggplagene mine hadde jeg en følelse av at sjefen ville bli kvitt meg. 1. Jeg duger ikke til noe % 1. Trist % 1. Jeg fikk en blomst fra jobben for tre uker siden hvor det sto på kortet at de savnet meg % 3, Jeg vil kaste opp Kan du leve som om du tror på denne alternative tanken?

75 5 - Kolonner Registrering av automatiske tanker Instruksjon: Når du merker en forverring i humøret, så spør du deg selv; Hvilke tanker dukker opp akkurat nå? Situasjon: Beskriv: 1.Aktuell hendelse som vekker en ubehabelig følelse, eller 2. Tankerekke, dagdrømmer, eller minner som vekker ubehagelige følelser 3. Ubehagelige fysiske symptomer Automatisk(e) tanke(r) 1.Skriv ned automatisk(e) tanke(r) som dukker opp like før følelsen(e) 2.Skriv ned hvor mye du tror på tanken(e) fra 0-100% Følelse(r) 1.Spesifiser følelsen du kjenner (trist, engstelig, sint etc.) 2.Angi styrken på følelsen fra 0-100% Alternativ(e) tanke(r) 1.Skriv ned en alternativ og mer realistisk tolkning av situasjonen 2.Angi hvor mye du tror på den alternative tolkningen fra 0-100% Utfall 1.Angi hvor mye du tror på din(e) automatisk(e) tanke(r) når fra 0-100% 2.Navngi og angi styrken til følelsen du sitter igjen med fra 0-100% 1. NAV ringer og ber om et møte med meg og arbeidsgiver 2. Før jeg ble sykemeldt for ryggplagene mine hadde jeg en følelse av at sjefen ville bli kvitt meg. 1. Jeg duger ikke til noe % 1. Trist % 1. Jeg fikk en blomst fra jobben for tre uker siden hvor det sto på kortet at de savnet meg % % % 3, Jeg vil kaste opp

76 5 - Kolonner Registrering av automatiske tanker Instruksjon: Når du merker en forverring i humøret, så spør du deg selv; Hvilke tanker dukker opp akkurat nå? Situasjon: Beskriv: 1.Aktuell hendelse som vekker en ubehabelig følelse, eller 2. Tankerekke, dagdrømmer, eller minner som vekker ubehagelige følelser 3. Ubehagelige fysiske symptomer Automatisk(e) tanke(r) 1.Skriv ned automatisk(e) tanke(r) som dukker opp like før følelsen(e) 2.Skriv ned hvor mye du tror på tanken(e) fra 0-100% Følelse(r) 1.Spesifiser følelsen du kjenner (trist, engstelig, sint etc.) 2.Angi styrken på følelsen fra 0-100% Alternativ(e) tanke(r) 1.Skriv ned en alternativ og mer realistisk tolkning av situasjonen 2.Angi hvor mye du tror på den alternative tolkningen fra 0-100% Utfall 1.Angi hvor mye du tror på din(e) automatisk(e) tanke(r) når fra 0-100% 2.Navngi og angi styrken til følelsen du sitter igjen med fra 0-100% 1. NAV ringer og ber om et møte med meg og arbeidsgiver 2. Før jeg ble sykemeldt for ryggplagene mine hadde jeg en følelse av at sjefen ville bli kvitt meg. 1. Jeg duger ikke til noe % 1. Trist % 1. Jeg fikk en blomst fra jobben for tre uker siden hvor det sto på kortet at de savnet meg % % % 3, Jeg vil kaste opp Glede 20 %

77

78 PORT-TEORIEN HJERNEBARK (tanke) AMYGDALA (følelse) BINYRENE, produserer CORTISOL (stresshormon) 67

79 ANGST

80 ANGST Overvurderer trusselen i situasjonen Overvurderer alvorlighetsgraden av situasjonen («katastrofen») Undervurderer egen taklingsevne Undervurderer omgivelsens støtte og positive bidrag A. Markert endring i fysiologisk aktivering som forberedelse til kamp, flukt eller «paralysering» B. Atferd hemmes (behaviorel inhibition) C. Selektiv fokusering i omgivelsene for trusler

81 «Jeg gik bortover veien med to venner - solen gikk ned- Jeg følte pust av vemod- Himmelen ble plutselig blodig rød- Jeg stanset, lænede meg til Gjærdet, mat til døden- Så ut over de flammende skyerne som blod og sværd over den blåsvarte fjord og by- Mine venner gik videre - jeg sto der skjælvende af angstog jeg følte som et stort uendeligt skrik igjennom naturen»

82 Grunnmodellen : ABC A. Aktiverende hendelse (utløser) B. Fortolkning (tanker, oppfatning) C. Konsekvenser (følelser, adferd, A B C C Situasjon Automatisk(e) tanke(r) Følelse Adferd /Kropp

83 Angstkurve

84 Angstkurve Normalforløp av en ubehagelig opplevelse

85 Angstkurve Pasienten bruker unngåelsesstrategier

86

87 Panikksirkelen Trigger stimulus ( indre eller ytre) Trussel/uro (spesifikk) Autonome NS aktiveres, og det skjer mye i kroppen Katastrofetenkning Angst Kroppslige reaksjoner Tolkes katastrofalt

88 Panikksirkelen Trigger stimulus ( indre eller ytre) Trussel/uro (spesifikk) Autonome NS aktiveres, og det skjer mye i kroppen Katastrofetenkning Angst Denne forbindelsen må brytes (Ufarliggjøre kroppsfornemmelsene) Kroppslige reaksjoner Tolkes katastrofalt

89 Konsekvenser av panikkangst Misbruk Sosial isolasjon Depresjon Panikkkangst Nedsatt arbeidsevne Selvmord Frykt for organisk sykdom Samlivsproblemer Hvis du ikke setter fokus på panikkangsten, kommer du ikke i mål!!!!!!

90 5 - Kolonner Registrering av automatiske tanker Instruksjon: Når du merker en forverring i humøret, så spør du deg selv; Hvilke tanker dukker opp akkurat nå? Situasjon: Beskriv: 1.Aktuell hendelse som vekker en ubehabelig følelse, eller 2. Tankerekke, dagdrømmer, eller minner som vekker ubehagelige følelser 3. Ubehagelige fysiske symptomer Automatisk(e) tanke(r) 1.Skriv ned automatisk(e) tanke(r) som dukker opp like før følelsen(e) 2.Skriv ned hvor mye du tror på tanken(e) fra 0-100% Følelse(r) 1.Spesifiser følelsen du kjenner (trist, engstelig, sint etc.) 2.Angi styrken på følelsen fra 0-100% Alternativ(e) tanke(r) 1.Skriv ned en alternativ og mer realistisk tolkning av situasjonen 2.Angi hvor mye du tror på den alternative tolkningen fra 0-100% Utfall 1.Angi hvor mye du tror på din(e) automatisk(e) tanke(r) når fra 0-100% 2.Navngi og angi styrken til følelsen du sitter igjen med fra 0-100%

91 Modellen for sosial fobi Sosial situasjon Negativ automatisk tanke Selv fokusering Tryggingsstrategier Angst

92 Modellen for sosial fobi 1. Sosial situasjon 3. Negativ automatisk tanke 4. Selv fokusering 5. Tryggingsstrategier 2. Angst

93 Modellen for sosial fobi 1. Sosial situasjon 3. Negativ automatisk tanke 4. Selv fokusering 5. Tryggingsstrategier 2. Angst

94 Modellen for sosial fobi 1. Sosial situasjon Skal signere en kontrakt 3. Negativ automatisk tanke Enn om jeg skjelver på hendene 4. Selv fokusering (Ser seg selv sterkt skjelvende og ute av kontroll) Hvordan så du for deg at de andre så deg? 5. Tryggingsstrategier 2. Angst Holde fast om pennen, spenne musklene, puste dypt og bevege seg langsomt Føler seg varm, paralyser tankespinn,hive etter pusten

95 Modellen for sosial fobi 1. Sosial situasjon Skal signere en kontrakt 3. Negativ automatisk tanke Enn om jeg skjelver på hendene Når angsten utløses, går pasienten ut av den sosiale situasjonen og over i selvfokusering 4. Selv fokusering (Ser seg selv sterkt skjelvende og ute av kontroll) Hvordan så du for deg at de andre så deg? 5. Tryggingsstrategier 2. Angst Holde fast om pennen, spenne musklene, puste dypt og bevege seg langsomt Føler seg varm, paralyser tankespinn,hive etter pusten

96 Depresjon

97 Behandlingsplan for depresjon. Kartlegging Konseptualisere MÅ ligge i bunnen for å se hvordan leveregler og kompenserende strategier virker inn Sosialisering til modellen og behandling, og legge oppbehandlingen ut i fra depresjonsdybde. (Rektangelet) Problemliste og mål Atferdsteknikker Kognitive teknikker Forebygge tilbakefall Avslutte behandling

98 Den kognitive depresjonsmodell modell Tidlig erfaring Negative grunnleggende leveregler (primære/sekundære leveregler) Triggersituasjon Kritisk negativ hendelse NAT Depressive symptomer Adferdsmessige Motivasjonelle Affektive Kognitive Somatisk

99 Den kognitive depresjonsmodell modell Tidlig erfaring (Kritikk eller avvisning fra foreldre) Negative grunnleggende leveregler (primære/sekundære leveregler) Ingen kan bli glad i meg. jeg er mindreverdig Hvis jeg ikke gjør som anre sier vil jeg bli avvist Triggersituasjon Kritisk negativ hendelse Ektefelle ønsker skilsmisse NAT Alt er min skyld,jeg er ingen ting verdt Ingen bryr seg om meg, jeg er alene Depressive symptomer Adferdsmessige Lavere aktivitetsnivå Sos. tilbaketrekning Motivasjonelle Uinteressert Gledesløs Alt er et ork Affektive Tristhet Skyld Skam Sinne Angst Kognitive Somatisk Søvnproblemer Dårlig matlyst Tap av seksuell lyst Konsentrasjonsvansker Grubling Selvmordstanker

100 Behandlings rektangelet Kognitive teknikker Atferdsteknikker Alvorlig Moderat Lett Grad av depresjonsdybde

101 Becks Kognitive Triade Negativt selvbilde Syn på fremtiden Verden og erfaringene

102 Becks Kognitive Triade Negativt selvbilde Syn på fremtiden TRIADEN beskriver depresjonen, da pasienten har et urimlig negativt syn på : - seg selv ( lav selvfølelse ) - fremtiden ( håpløshet ) - omgivelsene ( hjelpesløshet ) Verden og erfaringene NAT skaper neg. følelser og aktiverer depresjonsmodellen. Fokus på hvordan du tenker her og nå!

103 Becks Kognitive Triade Negativt selvbilde «Jeg er en taper» «Jeg er mislykket» Syn på fremtiden -»fremtiden er håpløs» -»det vil aldri bli bedre» TRIADEN beskriver depresjonen, da pasienten har et urimlig negativt syn på : - seg selv ( lav selvfølelse ) - fremtiden ( håpløshet ) - omgivelsene ( hjelpesløshet ) Verden og erfaringene -»verden er meningsløs» -»ingen liker meg» NAT skaper neg. følelser og aktiverer depresjonsmodellen. Fokus på hvordan du tenker her og nå

104 Modell nakke Føler seg svak, uten energi, depressiv, sykmelding Plutselige nakkesmerter uten kjent årsak Mestring Slutte å arbeide? Smertene er konstante, natt & dag Kanskje kommer jeg til å bli lam!!!i Smerter Sensibilitetstap & pareser Stå på videre Noe farlig er på gang i nakken og armen min Ingen frykt 5

105 PAUSE

106 Tilbake til Agenda, som jeg startet med. Et av punktene var «Ny hjemmeoppgave»

107 Tilbake til Agenda, som jeg startet med. Et av punktene var «Ny hjemmeoppgave» Den kognitive Diamant hadde 4 hjørner. Hvis dere skal lage en egen diamant, og bruke 4 elementer fra dagens forelesning som dere skal huske. Ikke husk noe annet, men glem aldri de 4 ordene dere nå skal skrive ned

108 Tilbake til Agenda, som jeg startet med. Et av punktene var «Ny hjemmeoppgave» Den Kognitive Diamant! " Tanke" Den kognitive Diamant hadde 4 hjørner. Adferd" Tekst Kropp" Følelse" Hvis dere skal lage en egen diamant, og bruke 4 elementer fra dagens forelesning som dere skal huske. Ikke husk noe annet, men glem aldri de 4 ordene dere nå skal skrive ned

109 Agenda A B C C Den kognitive diamant Revurdering Problemliste Kasusformulering De 4 begrepene jeg har valgt, må jeg aldri glemme hvis jeg skal jobbe med Kognitiv Terapi 5 - kolonner Kasusformulering Negative automatiske tanker Hjemmelekse

110 ENDIRNG 32

111 ENDRING 33

112

113 Fasene i en endringsprosess Føroverveielse Overveielse Ambivalensfeller Forberedelse Handling Mestringstillit Vedlikehold

114 103

115

116 Hva kan jeg gjøre noe med? Hva vil jeg gjøre noe med? Hva kan jeg ikke gjøre noe med? Hva vil jeg ikke gjøre noe med? Hva velger jeg å gjøre noe med? 34

117

118

119 4

120

121

122 En person har sin smerte - der vedkommende kan bære den. Når problemet er bearbeidet, kan man ta smerten hjem - dit den hører hjemme. Nina Karin Monsen 64

123

124 A B C C Den kognitive diamant Revurdering Agenda Hjemmelekse Disse 4 begrepene vil jeg aldri glemme eller kanskje er det det jeg vil 5 - kolonner Kasusformulering Problemliste Kasusformulering Negative automatiske tanker

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE En avgjørende del av en vellykket psykiatrisk behandling er egeninnsats. Arbeidsskjema kan være avgjørende for å få til en bedre mestring. Men hvis vi skal bli motivert

Detaljer

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III I II Forord Rask Psykisk Helsehjelp Moldes arbeidsbok i angstmestring er laget som et selvhjelpsprogram, hvor det er lagt opp til at en får veiledning underveis. Mye av materiellet har vi utarbeidet selv,

Detaljer

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av..

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. MENTAL TRENING Idrett- og prestasjonspsykologi «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. 1 2 3 4 5 Vi påvirkes mye av ubevisste eller subliminale stimuli (positive negative).

Detaljer

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Tiltak ved depresjon Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Kostnader ved depresjon Depresjon svekker livskvaliteten i befolkningen Depresjon vil snart, etter hjerte kar-lidelser, være den ledende

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter.

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Nidelvkurset 2015 Fredag 5. Februar 14.45-15.30 Presentasjon. Jan Robert Grøndahl Spesialist i allmennmedisin, fastlege Tranby Legesenter i Lier. Medlem

Detaljer

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter.

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Nidelvkurset 2013 Fredag 1. Februar 14.45-15.30 Presentasjon. Jan Robert Grøndahl Spesialist i allmennmedisin, fastlege Tranby Legesenter i Lier. Medlem

Detaljer

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Rolf Gjestad, dr. philos, Senter for Krisepsykologi, Bergen 30.12.2008 HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Normalisering Først av alt; det å vite at ettervirkninger er normale reaksjoner på ekstreme

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

Hva er kognitiv terapi

Hva er kognitiv terapi 7 ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER Utposten publiserer for tiden en artikkelserie under denne fellesbetegnelsen. Vi ønsker å sette lys på felter av allmennmedisinen som kan virke vanskelige, uklare og diffuse,

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

Kognitiv terapi Tverrfaglig forum, Bergen 12.02.14. Arne Repål

Kognitiv terapi Tverrfaglig forum, Bergen 12.02.14. Arne Repål Kognitiv terapi Tverrfaglig forum, Bergen 12.02.14 Arne Repål Utviklingen av bevissthet Universet er ca 15 milliarder år Jorden er 4,5 milliarder år Evolusjonsteorien forklarer utviklingen av mer komplekse

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Psykologi og psykisk helse

Psykologi og psykisk helse Psykologi og psykisk helse Psykisk helse kan dekke over så mye når det gjelder menneskets indre. Jeg vil bli ta for meg mange temaer i psykisk helse og en del forskning vil være en del av teksten. Psykologi

Detaljer