Kraftforsyning til installasjoner på havbunnen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftforsyning til installasjoner på havbunnen"

Transkript

1 Kraftforsyning til installasjoner på havbunnen Efiks oktober 2007 Prof. Erling Ildstad Inst for elkraftteknikk NTNU

2 Innhold Bakgrunn og Status Elkraft utfordringer Hva gjør vi ved NTNU/SINTEF?

3 Store teknologiske skritt i løpet av kort tid: Fra plattformer til landbaserte havbunn-innstallasjoner

4 Nyhamna Langeled to UK Storegga Slide Edge -250m Control Umbilicals And MEG Template A Template B -850m 12 MW inverters for subsea motors/compressors

5

6

7

8 Offshore elektrifisering:

9 Langsiktig perspektiv: The Europeen Offshore super grid Offshore Vindmøller + gasskraftverk med CO2 håndtering

10 Oljeindustriens utfordringer - sokkel + internasjonalt: Økt produksjon av vann, sand og gass fra modne felt Kostnadseffektiv utbygging og drift av mindre fjerntliggende felt Rørtransport av komplekse olje/gass/vann blandinger/hydrater Dypvannsbrønner langt fra land / eksisterende infrastruktur Kaldt miljø

11 Økt behov for elektrisk kraft til undervannsinstallasjoner: Motordrifter flerfasepumper Oljepumper Separasjonsutstyr Vanninjeksjonspumper Gasskompresjon Oppvarming av lange rørledninger og manifolder Kontrollsystem

12 Behandling av brønnstrøm fra reservoaret Olje Gass Kondensat Formasjonsvann Sand Syrer Rå-olje gass Sand vann Syrer

13 Prosessutstyr på havbunnen: - Fjerning av vann for hindring av hydratplugger Nivået i separatoren reguleres av pumpene

14 Eksempel på NTNU/SINTEF prosjekt: Elektrokoalesens for effektiv separasjon av vann og olje (PhD oppg.)

15 Eksempel på prosjekt ved NTNU/SEfAS: Direkte elektrisk oppvarming av rørledninger AC støm for ohmsk oppvarming av selve rørledningen -Hindrer dannelse av voks/hydrater Topside power supply Power supply cables Power cable/ Piggy-back Connections Connection Current transfer zone Well stream pipe Current transfer zone

16 Installasjon av DEH system (Tyrihans Sommer 2007)

17 Lang avstand til prosessanlegg krever høyere spenning og mer utstyr på havbunnen =>marinisering av et stort antall elkraftkomponenter

18 Modulære system for Distribusjon av kraft på havbunnen (SEPDIS)

19 Kraftelektronikk omformer med bryter og transformator Passiv kjøling i 1 atm kammer, basert på fordampning av kjølemediet (ABB & Framo Engineering)

20 Motorer Vikling av stator i vannfylt motor (Hayward Taylor) Installasjon av pumpe (FRAMO Engineering AS)

21 Koblere (Brytere) Helt nødvendig for å kunne lage, installere og drifte modulære systemer (heve utstyr for vedlikehold og utskifting) De fleste av dagens design er en videreutvikling av koblere for lavspent kontrollsystemer Utfordring å hindre vanninntregning: Før, under og etter sammenkobling

22 Bryting av strøm. - Problematisk i luft. Hva med subsea?

23 MECON fra ABB/Ocean Design Koblingen gjøres i flere trinn: Mekanisk Innestengt vann i koblingskammeret erstattes av isolasjonsolje Elektrisk

24 Eksempel på subsea høyspent koblere (Tronic) 11 kv 3-fase 36 kv 1-fase

25 Undervanns høyspennings isolasjonsteknikk Risiko for at vann trenger inn ved installasjon Vann diffunderer inn over tid Systemet må ha en viss toleranse for vann Ofte hybride isolasjonssystemer Fast isolasjon utgjør hovedisolasjonen Olje benyttes for å fylle hulrom Feltforhold og holdfasthet påvirkes av vanninnhold i oljen Kjemisk kompatibilitet mellom olje, fast isolasjon og spesialmaterialer for feltstyring

26 Redusert holdfasthet pga fuktighet AC holdfasthet til oljegap med 2.5mm IEC elektroder Metning Silikonolje og oljer basert på ester (MIDEL) har samme prinsipielle avhengighet av vanninnhold. Metningskonsentrasjon for silikonolje typisk 200 ppm. For MIDEL ppm. Grenseflater mellom olje og fast isolasjon har redusert holdfasthet ved fuktig olje. Holdfastheten reduseres 50-80% i tangentiell retning.

27 Faglige utfordringer for E-bransjen + NTNU/SINTEF Gode systemløsninger for fremføring og distribusjon av elektrisk kraft til undervannsinstallasjoner Pålitelige komponenter med riktig levetid Test og kvalifisering av løsninger før de tas i bruk Tilstandskontroll av de elektriske anleggene på havbunnen

28 Forsknings utfordringer: LAB LAB LAB LAB LAB LAB LAB LAB Økt systemforståelse for bedre simuleringer Trykksetting av kraftelektronikk Kjølemetoder for kompakte omformere Virkning av høyt hydrostatisk trykk, temperatur og fuktighet på de elektriske isolasjonsegenskapene Aldrings- og nedbrytingsmekanismer, både elektrisk og kjemisk Materialkompatibilitet samspill mellom ulike materialer Kunnskap om feilårsaker og feilmekanismer Gode tilstandskontrollmetoder; referanser, databaser, statistikk Testmetoder for kvalifisering

29 KMB Subsea Power JIP Partners PROSPECTS: Updated 4th October 2007

30 Laboratorier ved NTNU/SINTEF Energiforskning Høye spenninger og strømmer Høyspenningshaller og celledelt hall Høystrøm-bryterlab Trykk (med og uten spenning) Små trykktanker til materialtesting: 100 bar Større tank med lave strømmer/spenninger: 40 bar, L ca 1.0 m, innv D 80 cm Tanker med spenning: 100 bar, L 1.5 m, innv D 20 cm, 52 kv, ikke gjennomføringer 150 bar, L 1.0 m, innv D 30 cm, 15 kv 30 bar, L 10.0 m, innv D 30 cm, 90 C Avanserte analyseinstrumenter

31 Etablering av Subsea-lab på Gløshaugen Gjør den store høyspenningshallen kvadratisk Reduserer ikke muligheten for høyspennings prøving i hallen! ca 240 m 2 nye arealer fordelt på to etasjer To etasjer over porten

32 Hovedtyngden av institutt for elkraftteknikks PhD aktivitet skal ligge innenfor følgende 3 prioriterte forskningsområdene: 1. Energimarked og forsyningssikkerhet Samspill mellom ulike energikilder og energibærere. Planlegging under markedsbaserte betingelser. Leveringskvalitet og sikkerhet i elektrisitetsforsyningen. Modellering av kraft og energimarkeder, bruk av nettet i internasjonal elhandel 2. Utnyttelse av fornybare energikilder Utvikling av driftssikre offshore vindmølle generatorer. Kraftelektronikk og kabler for nettilkobling av vindmøller, solceller, brenselceller, små bølge- og vannkraftverk. 3. Elektrifisering av offshore og undervanns olje og gass produksjon Kraftelektronikk for store hydrostatiske trykk. Undervanns høyspennings koblere. Nye isolasjonsmaterialer for høye trykk og temperaturer. Gass- /dieselelektriske fremdrifter for skip og plattformer. System for tilstandskontroll og vedlikehold.

33 Utdanning av nye spesialister: KMB-prosjektene: 4 doktorgradsstudier NTNU-SUP programmet: 3 doktorgradsstudier MSc studenter ved NTNU Institutt for elkraftteknikk vil bli involvert gjennom prosjektarbeid og hovedoppgaver. => Spennende fremtidsmuligheter!

34

35 Takk for oppmerksomheten

36

37

38

39 Overall structure of a program for development and qualification of equipment for subsea power supply Subsea power supply Main focus of NTNU strategic programme: PhDs NTNU strategic programme BIP/JIP DEH Mulig omfang for BIP/JIPprosjekter: 5-10 MNOK/år BIP/JIP KMB-project KMB-project KMB-project Test- og kvalifiseringsoppdrag Generic topics Solve basic restrictions BIP/JIP AC connectors BIP/JIP Power converters Applied Technology Projects Totalt budsjett for de tre KMBprosjektene: ca 65 MNOK over 5 år BIP/JIP (some examples mentioned) Main focus of KMB projects: to generate knowledge necessary for implementing applied technology projects Main focus of BIP/JIP: to bring specific results on limited topics based on the knowledge gained in the KMB-project

40 Knowledge Friendship Team work PARTNERSHIP INNOVATION

41 Historisk utvikling:

42

43 Systemløsninger plattformdrift av undervannspumper Tekniske utfordringer: Resonansfenomener i lang kabel Oppstart av motor

44 Fullskala forsøk ved Orkanger:

45

46

47 Status for termineringer og koblere Flere system med spenning inntil 6 kv er i drift, med godt resultat Troll Pilot med et 11 kv system har vært i drift siden Flere leverandører arbeider med systemer inntil 36 kv Prototyper er bygget og testet Langtidsprøver ikke gjennomført Gasskompresjon på havbunnen vil kreve utstyr med større effekt For spenninger over 24 kv må materialvalg og design i stor grad baseres på erfaringer fra design av høyspentutstyr på land. Nødvendig å påkjenne materialer med høyere feltstyrker for å holde størrelsen på komponentene nede. Høye krav til pålitelig drift og sikker installasjon

48 SINTEF Energiforsknings Petromaks KMB-initiativ: Electric power systems for subsea processing and transportation of oil and gas " Hovedaktiviteter: 1. Vurdering av eksisterende utfordringer og teknologier Beskrive state of the art for kraftforsyningssystemer til undervannsinstallasjoner. Undersøke hva som er typiske krav til en subseainstallasjon (i den grad noe slikt finnes) og hva som er tekniske utfordringer ved ulike løsninger. 2. Fenomenstudier Studere ulike fenomen som kan forstyrre driften av et kraftforsyningsanlegg til en subsea installasjon eller redusere installasjonens levetid. 3. Modellutvikling og validering Basert på behov som fremkommer i aktivitet 2 skal det utvikles nødvendige regnemodeller for system og for de aktuelle komponenter.

49 Undervanns produksjonsutstyr: Troll Pilot

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Gigantiske byggverk til havs

Gigantiske byggverk til havs SINTEF utvikling av ny betongteknologi Gigantiske byggverk til havs Utbyggingen av Trollfeltet har fått betydelig oppmerksomhet fra hele verden. Det gigantiske prosjektet innebar en rekke utfordringer

Detaljer

Prosjektrapport Bergen 26. april 2005

Prosjektrapport Bergen 26. april 2005 Avdeling for ingeniørutdanning Tekniske og økonomiske fag Besøksadresse: Nygårdsgaten 112, 5020 Bergen Postadresse: Postboks 7030, 5020 Bergen Telefon: 55 58 75 00 Faks: 55 58 77 90 E-post: post@hib.no

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Design av strømforsyningsanlegg til et elektrisk oppvarmingssystem for undervanns rørledninger

Design av strømforsyningsanlegg til et elektrisk oppvarmingssystem for undervanns rørledninger Design av strømforsyningsanlegg til et elektrisk oppvarmingssystem for undervanns rørledninger Rune Haugland Master i energibruk og energiplanlegging Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen,

Detaljer

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Sammendrag Et hypotetisk kraftsystem i Nordsjøen bestående av fem olje og gass plattformer og en

Detaljer

Rapport 10/2007. Offshore energiproduksjon Status og sammendrag av muligheter

Rapport 10/2007. Offshore energiproduksjon Status og sammendrag av muligheter Rapport 10/2007 Offshore energiproduksjon Status og sammendrag av muligheter Forsidefoto: www.photos.com ISNN: 0807-0946 ISBN: 978-82-7478-268-6 Oslo, 18.12.2007 Forum for utvikling og miljø Energi- og

Detaljer

SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006

SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006 SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006 Organisering av SINTEF Energiforskning AS Styre Administrerende direktør Stab Elkraftteknikk Energiprosesser Energisystemer Elkraftteknikk Avdelingen arbeider

Detaljer

Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Document number: TBA Revision number: 1 Date: 19.06.2009 Prepared by: Mette Kristine Kanestrøm Date: 19.06.2009 Verified by: Pia P. Weider Date: 19.06.2009 Approved by: Stig Svalheim Date: 19.06.2009 Mulighetsstudie,

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget IFE/KR/E 2006/002 Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget Postadresse Telefon Telefax KJELLER NO-2027 Kjeller +47 63 80 60 00 +47 63 81 29 05 HALDEN NO-1751

Detaljer

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 ble etablert av Olje- og energidepartementet (OED) i 2001. Styret for OG21 skal utvikle en nasjonal

Detaljer

Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett

Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett Kjell Vegard Birkeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Olav B Fosso, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Tillegg til konsekvensutredning for utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden

Tillegg til konsekvensutredning for utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden mars 2005 Side 0 av 66 Innhold 1 Innledning... 1 2 Fangst, transport og lagring av CO 2... 3 2.1 Fangst av CO 2... 3 2.1.1 Vurdering av ulike

Detaljer

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer

Utvinningstillatelsene 040, 043 og 043BS. Plan for utbygging, anlegg og drift av Hild. Del 2 Konsekvensutredning

Utvinningstillatelsene 040, 043 og 043BS. Plan for utbygging, anlegg og drift av Hild. Del 2 Konsekvensutredning Utvinningstillatelsene 040, 043 og 043BS Plan for utbygging, anlegg og drift av Hild Del 2 Konsekvensutredning Desember 2011 DM# 958449 DM# 958449 Side 2 av 118 December 2011 FORORD Rettighetshaverne i

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/ ii Forord Etter innspill fra MARINTEKs styre ble det i et møte i MARUT 1 Strategisk råd i september 2008, hvor også statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) deltok, tatt initiativ til en

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

-håndtering på Kårstø

-håndtering på Kårstø CO 2 -håndtering på Kårstø Pål Tore Svendsen (red.) 13 2006 R A P P O R T CO 2 -håndtering på Kårstø - Fangst, transport, lagring Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Rapport nr 13 CO 2 -håndtering

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN

EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN TPG4140 NATURGASS TRONDHEIM, NOVEMBER 2010 Sammendrag Denne rapporten omhandler hovedsakelig Europas behov for naturgass,

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport

TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport Gruppe 3 Øyvind Frank Martin Steen-Nilsen Dynge Tobias Unneland Lars Nygaard Patrick Robertson 1. mai 2013 NTNU

Detaljer

Energi driver verden fremover

Energi driver verden fremover Energi driver verden fremover Olje og gass vil føre oss til fremtidens energiløsninger Tilgang på energi er en viktig forutsetning for økonomisk stabilitet og vekst. Behovet for energi er større enn noen

Detaljer