Troll Power AS. Presentasjon: Yngve Aabø, Børre Johansen, Troll Power AS. daglig leder Troll Power. avdelingsleder Troll Power Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Troll Power AS. Presentasjon: Yngve Aabø, Børre Johansen, Troll Power AS. daglig leder Troll Power. avdelingsleder Troll Power Trondheim"

Transkript

1

2 Troll Power AS Presentasjon: Yngve Aabø, daglig leder Troll Power Børre Johansen, avdelingsleder Troll Power Trondheim Troll Power AS 20 ansatte Sivil/ing. Bergen og Trondheim Et av Norges største uavhengige fagmiljøer knyttet til kraftsystem

3 Tema Teknologiutvikling- hva er fremtidens overførings-og produksjonsteknologi HVDC, fremtidens overføringsteknologi offshore, regional- og i sentralnettet?

4 Tema Hvordan utnytte dagens kraftsystem til å løse utfordringene? Ved behov for nye løsninger? HVDC

5 Utfordringer Store vindparker offshore. Gasskraftverk. Store olje og gass installasjoner som ofte skal elektrifiseres. Økt kraftuttak på eksisterende felt for å hente ut mer olje og gass. Elektrifisering av Nordsjøen. Meget vanskelig å etablere nye ledninger regionalt og mellom landsdeler. Norge i Europa. Norge som regulator

6 Utfordringer Offshore vindparker: MW inn i Norge eller til Europa. Norge som leverandør av fornybar energi (mer en vann?)

7 Utfordringer Hjertet er en 300/36 kv transformatorstasjon. Overføring Norge Europa Olje og gass tilknytning Andre vindkraftverk Endring av kraftsystem onshore

8 Utfordringer Nye olje og gass prosjekter som ofte skal elektrifiseres fra land. Olje og gass prosjekter som har økt behov for kraft. Endrer kraftsystemet onshore. Kan bli kombinert med offshore vindparker. Kan bli kombinert med et offshore grid. Vil endre kraftsystemet.

9 Utfordringer Gasskraftverk. Kan forsyne lokal industri. Kan overføres til andre områder. Vil påvirke kraftsystemet.

10 Utfordringer Norge i Europa Vannkraft sammen med offshore vindkraft som regulator i Europa Vil føre til et offshore nett med sterke tilkoblingspunkter på land. Energieksportør, også etter oljen.

11 Utfordringer Økning av det generelle forbruket. Det generelle forbruket øker jevnt (2.5 % /år) Sterkere regionalisering i Norge fører til økt behov for transmisjonskoridorer GWh

12 Hvordan løses utfordringene? Bedre utnyttelse av eksisterende kraftsystem. Nye investeringer/transmisjonssystemer.

13 Bedre utnyttelse kraftsystemet FACTS Flexsible AC Transmission Systems Kraftelektroniske løsninger for å øke fleksibiliteten i AC transmisjonssystem Bruke eksisterende teknikk til å Øke overføringsevnen på definerte snitt Bedre kontroll av de elektriske parametere.

14 Bedre utnyttelse kraftsystemet FACTS SVC Dynamisk spenningskontroll under ulike hendelse Redusere overspenninger Forebygge spenningskollaps Demper pendlinger i nettet Q Øker den transiente stabilitet

15 Bedre utnyttelse kraftsystemet FACTS SC- Series Compensation Øker system stabilitet Bedrer spennings reguleringen og den reaktive effekt balanse Bedrer fordelingen av last på parallelle ledninger

16 Bedre utnyttelse kraftsystemet FACTS CSC- Controllable Series Compensation Kontroll av lastflyt Minimalisere system tapene Adaptive muligheter Demper pendlinger

17 Bedre utnyttelse kraftsystemet Automatiske løsninger Vern mot vinkel ustabilitet ABB Phases Measuring Unit Vern mot spennings kollaps ABB Voltage Instability Predictor

18 Bedre utnyttelse kraftsystemet Idrift Norge Island USA Andre land PMU PMU PMU VIP Illustrasjon ABB

19 Bedre utnyttelse kraftsystemet PMU 1 PMU 2 PMU 3 PMU 4 C E C E C E C E Angle 1 Angle 2 Angle 3 Angle 4 (Angle 1- Angle 2, 3, 4) d/dt (Angle 3) Generation control d/dt (Angle 2) SVC or HVDC control (Angle 1,2,3-4) Load control Illustrasjon ABB

20 Bedre utnyttelse kraftsystemet Kommunikasjon Kommunikasjon er nøkkelen til mange av de tekniske muligheter.

21 Bedre utnyttelse kraftsystemet Systemjording Direkte jordete systemer også i regional nett. Pr. Fase systemer.

22 Bedre utnyttelse kraftsystemet Transient instability, Vern og brytersystem δ [degrees] Tf = 40 ms Tf = 30 ms 20 0 t [s]

23 Bedre utnyttelse kraftsystemet Elektriske modeller Data Programvare Beregninger Kompetanse. Erfaring. Koble beregningene mot praktiske løsninger.

24 Hvordan kan dette løses? Nye investeringer Muligheter. Utfordringer. HVDC.

25 Transmisjon - historikk Transmisjon og distribusjon av elektrisitet startet med DC. I 1882 ble en 50 km lang likestøms overføringslinje idriftssatt i Tyskland. I et AC system er spenningstransformering enkelt. Trefase synkronmaskin er overlegen DC maskinen. Dette medførte at AC var å foretrekke når distribusjon og transmisjonssystemer skulle bygges.

26 HVAC - Ulemper Induktive og kapasitive elementer legger begrensninger transmisjonskapasitet. Det er ikke mulig å sammenkoble AC systemer med forskjellig frekvens. Sammenkobling av AC systemer med samme frekvens kan være vanskelig grunnet: Stabilitet. Kortslutningsytelser. uheldig lastflyt. HVDC ble derfor utviklet og ble løsningen for noen prosjekter.

27 HVAC - Ulemper Dagens kabelteknologi muliggjør store effektoverføringer, selv over relativt lange overføringsavstander. ± 10 % spenningsvariasjon Tapsgrense satt til 10 % Temp. 10 ºC Gravedybde 1 meter

28 HVAC - Ulemper Men tapskostnadene gjør det mindre aktuelt å utnytte teknologien fullt ut.

29 HVDC Nye muligheter? HVDC transmisjon er ikke av ny dato: Første kommersielle HVDC forbindelse ble idriftsatt i 1954, Gotland Sverige. Hvorfor velges HVDC, noen eksempler: Itaipu Brasil (± 600 kv), forskjellige frekvensområder og lange overføringsavstander (stabilitet). Gotland Sverige (1999), miljøemessige aspekter i forbindelse med tilknytning av vindkraftverk og leveringskvalitetsaspekter.

30 HVDC - Teknologityper Generering av HVDC kan noe forenklet deles inn i tre ulike typer: Tyristorstyrte omformere (tradisjonell HVDC) Capacitor Commutated Converters (CCC), en forbedret versjon av en tyristorstyrt omformer. Forced Commutated Converters, dvs. Voltage Source Converters (VSC). Nye muligheter åpnes med bruk av denne teknikken. Sistnevnte, hvis levert av ABB, kalt HVDC Light.

31 VSC Hva er så spesielt? VSC vs Tradisjonell HVDC?

32 VSC Hva er så spesielt? VSC (IGBT) vs Tradisjonell HVDC (Thyristor)?

33 VSC Hva er så spesielt? Hvorfor velge VSC fremfor tradisjonell HVDC?

34 VSC Hva er så spesielt? Hvorfor velge VSC fremfor tradisjonell HVDC? Selvkommutering( ikke nødvendig med ekstern spenningsreferanse for å regulere) Dynamisk spenningsregulering Black start mulighet(mulighet for oppbygging fra to sider) Kan driftes med variabel frekvens og muliggjør en mer optimal drift av store motorer. VSC egnet til offshore installasjoner. Mulighet for bruk av PEX cabel.

35 Offshore vindparker Underground A.c. cable Underground HVDC Light Overhead line K

36 Men hvorfor HVDC og VSC? En HVDC muliggjør bruk av kabel i større grad, og kabel er muligens en forutsetning hvis ny overføringskapasitet skal etableres i en del områder.

37 Men hvorfor HVDC og VSC? HVDC Light bruk av kabel.

38 Men hvorfor HVDC og VSC? HVDC Light bruk av kabel. HVDC gir lengre levetid for kabler, sammenlignet med tilsvarende AC overføringer.

39 Men hvorfor HVDC og VSC? En HVDC OHL vil også være mindre synlig enn tilsvarende HVAC OHL.

40 Men hvorfor HVDC og VSC? VSC fremtidens system? God styring av aktiv og reaktiv effektflyt Muliggjør en hardere utnyttelse av eksisterende overføringssystemer. Reversering av effektflyt. God spenningskontroll vil kunne bidra til reduserte tap i tilhørende AC kraftsystemer. Bidrar til økt kraftsystemstabilitet. Black start muligheten gir raskere gjenoppbygging etter et større nettutfall. Eliminering av magnetiske felt. Fleksibelt og modulært system (marginal utbygging). HVDC I etablerte kraftgater

41 Norges nye løft Sammenhengen mellom offshore vindkraft, elektrifiseringen av Nordsjøen og Norge som regulerende kraft i Europa NORGES NYE SATSNINGSOMRÅDE?

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett

Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett Kjell Vegard Birkeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Olav B Fosso, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

BIDRAG FRA LOKAL ENERGILAGRING I FREMTIDENS ELSYSTEM

BIDRAG FRA LOKAL ENERGILAGRING I FREMTIDENS ELSYSTEM BIDRAG FRA LOKAL ENERGILAGRING I FREMTIDENS ELSYSTEM Av Muhammad Usman, Tore Marvin Undeland, Ole-Morten Midtgård og Muhammad Shafiq, NTNU, Ole Jakob Sørdalen, Eltek AS Sammendrag Utslipp av drivhusgasser

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

FFI RAPPORT. NORSK KRAFTFORSYNING - Dagens system og fremtidig utvikling. HAGEN Janne Merete, NYSTUEN Kjell Olav, FRIDHEIM Håvard, RUTLEDAL Frode

FFI RAPPORT. NORSK KRAFTFORSYNING - Dagens system og fremtidig utvikling. HAGEN Janne Merete, NYSTUEN Kjell Olav, FRIDHEIM Håvard, RUTLEDAL Frode FFI RAPPORT NORSK KRAFTFORSYNING - Dagens system og fremtidig utvikling HAGEN Janne Merete, NYSTUEN Kjell Olav, FRIDHEIM Håvard, RUTLEDAL Frode FFI/RAPPORT-2000/04450 FFISYS/769/204.0 Godkjent Kjeller

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport

TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport Gruppe 3 Øyvind Frank Martin Steen-Nilsen Dynge Tobias Unneland Lars Nygaard Patrick Robertson 1. mai 2013 NTNU

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 Kraftsystemanalyse Analyserapport Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 August 2012 I IV Forord Analyseresultatene fra Områdestudie Sørlandet konkluderte med at Statnett må forsterke nettet utenfor Sørlandet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Energieffektiviseringsrapporten. Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens

Energieffektiviseringsrapporten. Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens Energieffektiviseringsrapporten Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens s 1 Energieffektiviseringsrapporten Stort potensial ved energieffektivisering Vi oppnår ikke våre klimaforpliktelser

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Prosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. Omfang i studiepoeng: 15. Fagområde: Elkraft

Prosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. Omfang i studiepoeng: 15. Fagområde: Elkraft 1 Prosjektrapport Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: 15 Fagområde: Elkraft Fritt tilgjengelig etter: Tilgjengelig etter avtale med samarbeidspartner Rapporttittel:

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer