Landsstyret Protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Protokoll fra møte"

Transkript

1 Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-12/13 Dato/tid :00 Referent Inger Marie Skinderhaug og Tord Kristensen Arkiv INNHOLD 00 Konstituering Side LS /13 Konstituering LS5-12/13 5 LS /13 Godkjenning av innkalling 5 LS /13 Godkjenning av saksliste 5 LS /13 Godkjenning av tidsplan 5 01 Rapporter og orienteringer LS /13 Rapporter og orienteringer 5 LS /13 Arbeidsutvalgets rapport 5 LS /13 Kontrollkomiteens rapport 6 LS /13 Valgkomiteens rapport 6 LS /13 Rapporter fra tillitsvalgte 6 LS /13 Rapport International Students Union 6 LS /13 Rapport SAIH 6 LS /13 Rapport om kjønnsbalanse og læringsmiljøundersøkelsen 6 LS /13 Protokollsaker 7 02 Økonomi- og fullmaktssaker LS /13 Økonomirapport 7 LS /13 Revidering av investeringsplan 7 LS /13 Revidering av økonomireglementet 7 LS /13 Budsjettramme og dato for landsmøtet Eventuelt, resolusjoner og uttalelser LS /13 Resolusjoner 12 LS /13 Ettergodkjenning av høringer 13 LS Ettergodkjenning av høring: Forslag om lov om omsetning av 12/13 bøker (boklov) LS Ettergodkjenning av høring: Overgangsordning fra bachelor og 12/13 master i teknologi, hva kjennertegner en sivilingeniørutdanning? LS /13 Høring: Behovet for juridisk utdanning og kompetanse fram mot Valg LS /13 Valg og oppnevninger Styringsdokumenter Protokoll fra landsstyremøte LS5-12/ side(r)

2 LS /13 Foreløpig mandat politiske og faglige komiteer 16 LS /13 Strategi og rutiner for rekruttering og oppnevninger 20 LS /13 Politisk dokument om skikkethet Innkomne saker LS /13 U-multirank og AHELO 26 LS /13 Kampanje høsten LS /13 Evaluering av landsmøtet og landsstyreperioden 27 Deltakere på Landsstyremøte 5 12/13 NR FORNAVN ETTERNAVN FRA ROLLE 1 Annette Torp LS-representant DiaVelferd SfS - Studentsamskipnaden for 2 Jonas Østvik LS-representant Sunnmøre 3 Ole Thomas Grimsli LS-representant SiA - Studentsamskipnaden i Agder 4 Anders Veggeland LS-representant Anders 5 Kvernmo Langset LS-representant 6 Lena Byrkjeland LS-representant 7 Trygve Lehne LS-representant 8 Yngve Høiseth LS-representant Myhren 9 Gaute Kornberg LS-representant 10 Chloé Steen LS-representant 11 Johan Tunestam LS-representant 12 Morten Olsen LS-representant 13 Signy Grape LS-representant 14 Stian Lågstad LS-representant 15 Therese Eia Lerøen LS-representant 16 Tuva Aune Wettland LS-representant 17 William Giffen Sæbø LS-representant 18 Håkon Ohren LS-representant 19 Gina Helstad LS-representant 20 Simon Utseth Sandvåg LS-representant SiB - Studentsamskipnaden i Bergen SiB - Studentsamskipnaden i Bergen SiB - Studentsamskipnaden i Bergen SiB - Studentsamskipnaden i Bergen SiB - Studentsamskipnaden i Bergen SiH - Studentsamskipnaden i Hedmark SiO - Studentsamskipnaden i Oslo SiO - Studentsamskipnaden i Oslo SiO - Studentsamskipnaden i Oslo SiO - Studentsamskipnaden i Oslo SiO - Studentsamskipnaden i Oslo SiO - Studentsamskipnaden i Oslo SiO - Studentsamskipnaden i Oslo SiO - Studentsamskipnaden i Oslo SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 2

3 21 Trine Kvistad Lorentsen LS-representant 22 Per Rønning LS-representant 23 Alexander Løtvedt LS-representant 24 Oda Kristine Hagalid LS-representant 25 Tommy Bjørnødegård LS-representant 26 Trine Lise Forsaa LS-representant 27 Njaal Neckelmann LS-representant LS-representant 28 Solveig Figenschou - vara Madeleine LS-representant 29 Aurora Lorås - vara LS-representant 30 Vilde Coward 31 Marianne Haukland 32 Anne Marte Holand 40 Martin Fredheim Gjest -vara LSrepresentantvara LSrepresentantvara SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiÅs - Studentsamskipnaden i Ås SOPP - Studentsamskipnaden i Oppland SSH - Studentsamskipnaden Stord/Haugesund SsiB - Studentsamskipnaden i Bodø SSiN - Studentsamskipnaden i Narvik SiB - Studentsamskipnaden i Bergen SiO - Studentsamskipnaden i Oslo SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiTø - Studentsamskipnaden i Tromsø SIV - Studentsamskipnaden i Vestfold Faglig komité for helse- og sosialfag (FKHS) 41 Magnus Malnes Observatør Internasjonal komité (IK) 42 Ola 43 André Magnussen Rydje Observatør Velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK) Almås Christiansen Observatør Arbeidsutvalget i NSO 44 Erin Nordal Observatør Arbeidsutvalget i NSO 45 Jorid Martinsen Observatør Arbeidsutvalget i NSO 46 Nils Magne Killingberg Observatør Arbeidsutvalget i NSO 47 Trine Oftedal Observatør Arbeidsutvalget i NSO 48 Øyvind Berdal Observatør Arbeidsutvalget i NSO 49 Morten Bakke Kristoffersen Observatør 50 Anders Rohde Observatør 51 Helle Amalie Østensvik Observatør Komité for organisasjonsgjennomgang - KOG Kontroll- og organisasjonskomiteen Kontroll- og organisasjonskomiteen Kontroll- og 52 Mari Helén Varøy Observatør organisasjonskomiteen Kontroll- og 53 Sigurd Langseth Observatør organisasjonskomiteen 54 Benedicte Grande Observatør Ordstyrer Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 3

4 Arntzen 56 Martin Gustavsen Observatør Ordstyrer 57 Sine Halvorsen Observatør Ordstyrer 58 Axel Hvistendahl Nerdrum Observatør Påtroppende arbeidsutvalg i NSO 59 Inger Marie Skinderhaug Observatør Sekretariat 60 Tord Kristensen Observatør Sekretariat 61 Amund Aarvelta Observatør Valgkomiteen 62 Bea Birgitte Drage Madsen Observatør Valgkomiteen 63 Jens Folland Observatør Valgkomiteen 64 Mari Berdal Djupvik Observatør Valgkomiteen BEHANDLET FORSLAG OM TALERETT: Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Simon Utseth Sandvåg SiT Tillegg: Martin Fredheim (nr. 40) fra FKHS innvilges talerett under hele møtet. Vedtatt Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Stian Lågstad SiO Tillegg: Axel Nerdrum får talerett i saken LS /13 Politisk dokument om skikkethet. Vedtatt Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders K. Langset LS /13 Revidering av økonomireglement et. SiB Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 4

5 Tillegg: Morten Bakke Kristoffersen innvilges talerett i denne saken, i egenskap av KOG. Vedtatt Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Therese Eia Lerøen LS /13 Konstituering SiO Tillegg: Morten Bakke Kristoffersen innvilges forslagsrett. Vedtatt 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /13 Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Godkjenning av tidsplan Tidsplanen godkjennes. Votering: Vedtatt 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /13 Rapporter og orienteringer LS /13 Arbeidsutvalgets rapport Arbeidsutvalgets rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 5

6 LS /13 Kontrollkomiteens rapport Kontrollkomiteens rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Valgkomiteens rapport Valgkomiteens rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Rapporter fra tillitsvalgte LS /13 Fag- og forskningspolitisk komité sin rapport tas til orientering. LS /13 Velferds- og likestillingspolitisk komité sin rapport tas til orientering. LS /13 Internasjonal komité sin rapport tas til orientering. LS /13 Faglig komité for historisk-filosofiske fag sin rapport tas til orientering. LS /13 Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag sin rapport tas til orientering. LS /13 Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap sin rapport tas til orientering. LS /13 Faglig komité for teknologisk utdanning sin rapport tas til orientering. LS /13 Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning sin rapport tas til orientering. LS /13 Studentrepresentantene i styret i NOKUT sin rapport tas til orientering. LS /13 Studentrepresentantene i styret i Samordna opptak sin rapport tas til orientering. LS /13 Studentrepresentantene i styret i Lånekassen sin rapport tas til orientering. LS /13 Komité for organisasjonsgjennomgang sin rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Rapport International Students Union ISUs rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Rapport SAIH SAIHs rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Rapport om kjønnsbalanse og læringsmiljøundersøkelsen Rapport om kjønnsbalanse og læringsmiljøundersøkelsen tas til orientering. Votering: Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 6

7 LS /13 Protokollsaker Protokollene fra arbeidsutvalgets møter tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Protokollsaker Protokoll fra landsstyremøte 4-12/13 godkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Protokollsaker Protokoll fra landsmøte 3 godkjennes. Votering: Vedtatt Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Trine Lise Forsaa SSIN Protokoll fra landsmøte 3 godkjennes. Endring: Ønsker å utsette denne saken til LS1-13/14. Pga. lite tid til å sette seg godt nok inn i den. Ønsker å utsette godkjenning av landsmøteprotokollen til LS1-13/14. Avvist 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /13 Økonomirapport Økonomirapporten tas til etterretning. Votering: Vedtatt LS /13 Revidering av investeringsplan Investeringsplan for kontorutstyr for NSO tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Revidering av økonomireglementet Økonomireglementet for NSO revideres. Votering: Vedtatt med endring Økonomireglementet ligger i vedlegg 1 Endelig vedtak: Økonomireglementet for NSO revideres. LS hjemler 9.3 årsverk i sekretariatet. Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 7

8 Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Morten Bakke 1.3 c) linje KOG c) Eksterne honorar: Alle tillitsvalgte i NSO, med unntak av AU, beholder selv sine honorar for eksterne verv. Endring: c) Eksterne honorar: Alle tillitsvalgte i NSO inkludert AU, beholder selv sine honorarer for eksterne verv. c) Eksterne honorar: Alle tillitsvalgte i NSO inkludert AU, beholder selv sine honorarer for eksterne verv. Avvist Forslag nr: 9 Kapittel og/eller Forslagstiller: Chloe Steen 1.3 d) linje 89 SiO d) Honorering: Honorering av bidragsytere til organisasjonen bestemmes av leder, nestleder eller sekretariatsleder. Honorering av interne representanter i interne komiteer og utvalg skal behandles i landsstyret. Tillegg: Ordstyrerne skal honoreres utover tapt arbeidstid på ukedager. Det kan gjøres egne avtaler om honorering for helgeseminar. Honorering: Honorering av bidragsytere til organisasjonen bestemmes av leder, nestleder eller sekretariatsleder. Honorering av interne representanter i interne komiteer og utvalg skal behandles i landsstyret. Ordstyrerne skal honoreres utover tapt arbeidstid på ukedager. Det kan gjøres egne avtaler om honorering for helgeseminar. Vedtatt Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: William Sæbø 1.3 i) Høgskolen i Oslo og Akershus i) Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i ltr 20. Organisasjonen dekker månedskort, for kollektivtransport for AU. NSO dekker også dokumenterte utgifter for treningsrelaterte aktiviter oppad begrenset til 3600 pr AU medlem pr AU periode. Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 8

9 Endringsforslag: Endre til og stryke slik at teksten blir: i) Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i ltr 27. Organisasjonen dekker måndeskort for kollektivtransport for AU. Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i ltr 27. Organisasjonen dekker måndeskort for kollektivtransport for AU. Avvist Forslag nr: 8 Kapittel og/eller Forslagstiller: Trygve Lehne 1.3 i) 107 NHH i) Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i Ltr. 24. Endring: Endre til ltr. 19 i) Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i Ltr. 19. Avvist Forslag nr: 2 (Dissens 1) Kapittel og/eller Forslagstiller: Nils Magne Killingberg 1.3 i) linje 107 AU i) Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i Ltr. 24. Endring: Ltr. 20. i) Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i Ltr. 20. Vedtatt Forslag nr: 6 Kapittel og/eller Forslagstiller: Morten Bakke 1.3 i) 107 KOG i) Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i Ltr. 24. Tillegg: Legge til: Leder og nestleder i Ltr. 32. Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 9

10 i) Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i Ltr. 24. Leder og nestleder i Ltr. 32. Avvist Forslag nr: 5 Kapittel og/eller Forslagstiller: Morten Bakke 1.3 i) KOG Ivaretatt av 11 Arbeidsutvalgets medlemmer skal ha minst 3 uker med ferie per AUperiode, Endring: Endre «minst» til «max» Arbeidsutvalgets medlemmer skal ha max 3 uker med ferie per AUperiode, og NSO skal dekke reisekostnader knyttet til én hjemreise per AU-medlem per AU-periode. Forslag nr: 10 Kapittel og/eller Forslagstiller: André A. Christiansen 1.3 i) AU Arbeidsutvalgets medlemmer skal ha minst 3 uker med ferie per AUperiode, og Strykning: Stryk teksten: Arbeidsutvalgets medlemmer skal ha minst 3 uker med ferie per AUperiode, og Ivaretatt av forslag 11 Forslag nr: 11 Kapittel og/eller Forslagstiller: Stian Lågstad 1.3 i) 107 SiO i) Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i Ltr. 24. Arbeidsutvalgets medlemmer skal ha minst 3 uker med ferie per AU-periode, og NSO skal dekke reisekostnader knyttet til én hjemreise per AU-medlem per AU-periode. Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter oppad begrenset til kr per AU-medlem per AU-periode. Endring: Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 10

11 AU lønnes for 12 måneder etter Lånekassens satser for maks inntjening sammenlagt med inntekt fra stipend og lån for studenter med full studieprogresjon. AU lønnes for 12 måneder etter Lånekassens satser for maks inntjening sammenlagt med inntekt fra stipend og lån for studenter med full studieprogresjon. Avvist votering enkeltvis over resten av teksten. i) Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i Ltr. 24. Arbeidsutvalgets medlemmer skal ha minst 3 uker med ferie per AU-periode, og NSO skal dekke reisekostnader knyttet til én hjemreise per AU-medlem per AU-periode. Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter oppad begrenset til kr per AU-medlem per AU-periode. Forslag nr: 7 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Ronde linje KK På LM dekker ikke organisasjonen reise og opphold for vararepresentanter til landsstyret dersom den opprinnelige representanten stiller som delegat til LM. Strykning: Stryke setningen (Pga. endring i paragraf 4.4 Delegater LM) Vedtatt Forslag nr: 12 Kapittel og/eller Forslagstiller: Chloé Steen Fond 3.5 Linje SiO 3.5 Om prosjektet er å regne som en del av ordinær drift for søkerorganisasjonen, må søker kunne dokumentere at prosjektet ikke kan motta ekstra støtte fra utdanningsinstitusjonen og ikke har midler til i sitt ordinære driftsbudsjett til å kunne gjennomføre prosjektet. Strykning: Stryk hele punktet: Om prosjektet er å regne som en del av ordinær drift for søkerorganisasjonen, må søker kunne dokumentere at prosjektet ikke kan motta ekstra støtte fra utdanningsinstitusjonen og ikke har midler til i sitt ordinære driftsbudsjett til å kunne gjennomføre prosjektet. Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 11

12 Avvist Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Morten Bakke Vedtaksteksten KOG Tillegg: LS hjemler 9.3 årsverk i sekretariatet. LS hjemler 9.3 årsverk i sekretariatet. Vedtatt Forslag nr: 13 Kapittel og/eller Forslagstiller: Morten Bakke Kristoffersen KOG Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter oppad begrenset til kr per AU-medlem per AU-periode. Tillegg/Endring/Strykning: NSO dekker også dokumenterte treningsutgifter ved et treningssenter. NSO dekker også dokumenterte treningsutgifter ved et treningssenter begrenset til 3600 kr pr. AU-medlem per periode. Avvist LS /13 Budsjettramme og dato for landsmøtet 2014 Landsmøtet 2014 har en budsjettramme på kr Landsmøtet 2014 arrangeres Votering: Vedtatt 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /13 Resolusjoner Resolusjonen «Nei til Erasmuslåneordning for masterstudenter» vedtas. Votering: Vedtatt Resolusjonen ligger i vedlegg 2 Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 12

13 Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Tommy Bjørnødegård 39 SSiB Midlene som foreslås for å opprette långarantiordningen skal heller brukes til å styrke Erasmus-stipendordningen. Endring: Midlene som foreslås for å opprette lånegarantiordningen skal heller brukes til å styrke Erasmus-stipendordningen, inkludert stipendene til å minst dekke levekostnadene i mottakerlandet. Midlene som foreslås for å opprette lånegarantiordningen skal heller brukes til å styrke Erasmus-stipendordningen, inkludert stipendene til å minst dekke levekostnadene i mottakerlandet. Avvist LS /13 Ettergodkjenning av høringer LS /13 Høring Forslag om lov om omsetning av bøker (boklov) Høring Forslag om lov om omsetning av bøker (boklov) fra Kulturdepartementet ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Høring Overgangsordninger fra bachelor og master i teknologi, hva kjennetegner en sivilingeniørutdanning? Høring Overgangsordninger fra bachelor og master i teknologi, hva kjennetegner en sivilingeniørutdanning, fra UHR, ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Høring: Behovet for juridisk utdanning og kompetanse fram mot 2025 Høringssvaret om behovet for juridisk utdanning og kompetanse fram mot 2025 vedtas, Votering: Vedtatt Høringen ligger i vedlegg 3 04 VALG Faglig komite for juridiske fag: Leder: Peter Hatlebakk UiB Medlemmer: Ann-Kristin Midtskogen HiL Knut Knapskog UiB Anders Parmann UiB Siri Knapskog UiO Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 13

14 Faglig komité for Realfag: Leder: Madeleine Sjøbrend -UiO Medlemmer: Eirik Degnes Neerland NTNU Madeleine Lorås NTNU Merete Falck NTNU Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap: Leder: Åshild Stava HiST Medlemmer: Camilla Rikardsen Solheim NTNU Mari Tønnessen Flåtåmo HiOA Pernille Marie Våge - HiB Line Willersrud - NTNU Vara: 1. Daniel Sandbakken Nielsen UiO Faglig komité for teknologifag: Leder: Haakon Utby NTNU Medlemmer: Gustav Ramstad Gunneru - NTNU William Sæbø HiOA Mikkel Oddum HiOA Ida Harper HiST Vara: 1. Jørgen Apeland - HiB 2. Bjørn Dinesen HiN 3. Jens Eirik Hagen NTNU Faglig komité for helse og sosialfag: Leder: Oda Christine Hagalid - HSH Medlemmer: Maren Lyngstad - HiST Marianne Rødseth Espelid - HiB Suzanne Nordgård - HiOA Mari Bergem HiST Vara: 1. Margrete Kanstad HiN 2. Haroon Butt - HVO 3. Tonje B. Wold HSF Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 14

15 Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag: Medlemmer: Erlend Fikse NTNU Marianne Andenæs UiO Jon Christer Rusti - NTNU Jonas Wærnhus UiT Vara: 1. Hans Petter Kleppan NTNU 2. Jonas Larsen - UiT Faglig komité for humanistiske fag: Leder: Camilla Holm - UiO Medlemmer: Marie Samuelsen UiO Rikke Magnarsdatter Lund - NTNU Håkon Ohren - UiS Linnea Reitan Jensen -UiB Faglig komité for medisin og odontologifag: Leder: Naresh Sugandiran UiO Faglig komite for økonomi og ledelsesfag Leder: Gaute Myhren Kornberg - HiH Medlemmer: Audun Granskogen - HiST Kristina Brend - NTNU Karoline Strand - HVO Tommy Bjørnødegård -UiN Vara: 1. Martin Savland HSF Faglig komité for kunstfag Medlem: Lasse Heggedal HiL Leder Internasjonal komité: Matias Olsen UiT Styreplasser i styret i Norgesuniversitetet: Medlem: Torgeir Lebesbye Varamedlem: Håvard Uhre Halvorsen Vara til Senter for Internasjonalisering i utdanning (møtende vara): Magnus Malnes Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 15

16 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /13 Foreløpig mandat politiske og faglige komiteer Foreløpig mandat for politiske og faglige komiteer vedtas. Votering: Vedtatt Foreløpig mandat politiske og faglige komiteer ligger i vedlegg 4 Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Chloé Steen SiO Felles for politiske komiteer Komiteene skal, i samarbeid med AU, synliggjøre NSOs politikk på sine fagfelt. Dette kan blant annet gjøres gjennom å arbeide med politiske dokument, arrangere politiske konferanser og seminarer, utarbeide aktuelle kampanjer, samt delta på relevante interne og eksterne konferanser gjennom perioden. Komiteene skal, i samarbeid med AU, planlegge og arrangere en politisk konferanse for tillitsvalgte og andre aktører. De politiske komiteene skal aktivt samarbeide om utformingen av politiske plattformer og dokumenter. Felles for faglige komiteer Komiteene skal være et bindeledd mellom NSOs medlemslag og NSOs representanter i Universitets- og høgskolerådet, og følge opp aktuelle saker i tilhørende nasjonale råd eller fakultetsmøte. Komiteene skal koordinere arbeidet i de fagstrategiske enhetene i UHR, og ha jevnlig kontakt med studentrepresentantene i relevante nasjonale fagråd. - Komiteene skal kartlegge styrker og svakheter med utdanningen innenfor eget fag i samråd med FFPK. - Komiteene skal komme med råd for hvordan bedre kjønnsbalansen innenfor eget fag. - Komiteene skal søke å samarbeide med aktuelle fagorganisasjoner sine studentorganisasjoner i relevante saker. I tillegg: Alle de individuelle mandatene for alle komiteene. Strykning: Stryke linje : - Komiteene skal kartlegge styrker og svakheter med utdanningen innenfor eget fag i samråd med FFPK. - Komiteene skal komme med råd for hvordan bedre kjønnsbalansen innenfor eget fag. - Komiteene skal søke å samarbeide med aktuelle fagorganisasjoner sine studentorganisasjoner i relevante saker. I tillegg: Alle de individuelle mandatene for alle komiteene. Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 16

17 Felles for politiske komiteer Komiteene skal, i samarbeid med AU, synliggjøre NSOs politikk på sine fagfelt. Dette kan blant annet gjøres gjennom å arbeide med politiske dokument, arrangere politiske konferanser og seminarer, utarbeide aktuelle kampanjer, samt delta på relevante interne og eksterne konferanser gjennom perioden. Komiteene skal, i samarbeid med AU, planlegge og arrangere en politisk konferanse for tillitsvalgte og andre aktører. De politiske komiteene skal aktivt samarbeide om utformingen av politiske plattformer og dokumenter. Felles for faglige komiteer Komiteene skal være et bindeledd mellom NSOs medlemslag og NSOs representanter i Universitets- og høgskolerådet, og følge opp aktuelle saker i tilhørende nasjonale råd eller fakultetsmøte. Komiteene skal koordinere arbeidet i de fagstrategiske enhetene i UHR, og ha jevnlig kontakt med studentrepresentantene i relevante nasjonale fagråd. Avvist Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders K. Langseth 10 (Fellesmandat for politiske kom.) FFPK Dette kan blant annet gjøres gjennom å arbeide med politiske dokument, arrangere politiske konferanser og seminarer, utarbeide aktuelle kampanjer, samt delta på relevante interne og eksterne konferanser gjennom perioden. Tillegg: Legge til «Være aktive i media» Dette kan blant annet gjøres gjennom å arbeide med politiske dokument, være aktive i media, arrangere politiske konferanser og seminarer, utarbeide aktuelle kampanjer, samt delta på relevante interne og eksterne konferanser gjennom perioden. Vedtatt Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders K. Langseth 12 (Fellesmandat for politiske kom.) FFPK Dette kan blant annet gjøres gjennom å arbeide med politiske dokument, arrangere politiske konferanser og seminarer, utarbeide aktuelle kampanjer, samt delta på relevante interne og eksterne konferanser gjennom perioden. Strykning: Stryke «gjennom perioden» Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 17

18 Dette kan blant annet gjøres gjennom å arbeide med politiske dokument, arrangere politiske konferanser og seminarer, utarbeide aktuelle kampanjer, samt delta på relevante interne og eksterne konferanser. Vedtatt Forslag nr: 1 (Dissens 1) Kapittel og/eller Forslagstiller: Nils Magne Killingberg 22 (Fellesmandat for faglige kom.) AU Komiteene skal kartlegge styrker og svakheter med utdanningen innenfor eget fag. Endring: Komiteene skal finne ut hva som er fremdragende utdanning innenfor sitt felt. Komiteene skal finne ut hva som er fremdragende utdanning innenfor sitt felt. Avvist Forslag nr: 10 Kapittel og/eller Forslagstiller: Simon U. Sandvåg (Fellesmandat faglige kom.) SiT Komiteene skal kartlegge styrker og svakheter med utdanningen innenfor eget fagfelt i samråd med FFPK. Tillegg: Det skal være et spesielt fokus på framdragende utdanning. Komiteene skal kartlegge styrker og svakheter med utdanningen innenfor eget fagfelt i samråd med FFPK. Det skal være et spesielt fokus på fremdragende utdanning. Avvist Forslag nr: 5 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ola Magnussen Rydje 40 (Mandat VLPK) VLPK Komiteen skal revidere NSOs boligpolitiske dokument. Strykning: Stryk punktet. Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 18

19 Vedtatt Forslag nr: 6 Kapittel og/eller Forslagstiller: Jonas O. Østvik Etter linje 43 (Mandat VLPK) HVO Ingen Tillegg: Legge til: Gjennomføre to dagsseminarer, ett på høsten og ett på våren. Seminaret på høsten skal handle om NSOs boligpolitikk og hvordan arbeide lokalt. Gjennomføre to dagsseminarer, ett på høsten og ett på våren. Seminaret på høsten skal handle om NSOs boligpolitikk og hvordan arbeide lokalt. Avvist Forslag nr: 8 Kapittel og/eller Forslagstiller: Jonas O. Østgren 79 (Mandat FKLU) HVO Ingen Tillegg: Nytt punkt: - Komiteen skal følge opp det politiske dokumentet om skikkethet sammen med faglig komité for helse- og sosialfaglige utdanninger. Komiteen skal følge opp det politiske dokumentet om skikkethet sammen med faglig komité for helse- og sosialfaglige utdanninger. Vedtatt Forslag nr: 7 Kapittel og/eller Forslagstiller: Gaute M. Kornberg Etter linje 109. (Mandat FKØL) SiH Ingen Tillegg: Nytt punkt: - Komiteen skal se på kvaliteten på økonomi- og ledelsesfag, og se om de holder dagens standard. Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 19

20 Komiteen skal se på kvaliteten på økonomi og ledelsesfag, og se om de holder dagens standard. Avvist Forslag nr: 9 Kapittel og/eller Forslagstiller: Tommy Bjørnødegård Etter linje 109. (Mandat FKØL) SSIB Ingen Tillegg: Nytt punkt: - Komiteen skal arbeide med å styrke bachelor-graden. Komiteen skal arbeide med å styrke bachelor-graden. Avvist LS /13 Strategi og rutiner for rekruttering og oppnevninger Strategi og rutiner for rekruttering og oppnevninger vedtas. Votering: Vedtatt Strategi og rutiner for rekruttering og oppnevninger ligger i vedlegg 5 Endelig vedtak: Strategi og rutiner for rekruttering og oppnevninger vedtas. AU gis oppfordrer til at komiteene bør være minimum 3 deltakere for å oppnevne. Forslag nr: 1 (Dissens 1) Kapittel og/eller Forslagstiller: Erin Nordal og Trine Oftedal Etter linje 70 AU Ingen Tillegg: Komiteen er vedtaksdyktig når minst 3 av 5 medlemmer er tilstede. Komiteen er vedtaksdyktig når minst 3 av 5 medlemmer er tilstede. Avvist Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Johan Tunestam 71 (Dissensen). (Inn etter 70) SiO Ingen Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 20

21 Tillegg: Nytt punkt: - Komiteen er vedtaksdyktig når minst 60% av medlemmene er tilstede. Komiteen er vedtaksdyktig når minst 60% av medlemmene er tilstede. Avvist Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Alexander Løtvedt 71 (Dissensen). (Inn etter 70) SOPP Ingen Tillegg: - Komiteen er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Komiteen er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Avvist LS /13 Politisk dokument om skikkethet Politisk dokument om skikkethet vedtas. Votering: Vedtatt Politisk dokument om skikkethet ligger i vedlegg 6 Endelig vedtak: Politisk dokument om skikkethet vedtas. AU redigerer oppsummeringen ved å fjerne det som ikke passer. Forslag nr: 5 Kapittel og/eller Forslagstiller: Trine Kvistad Linje 11 SiT Ingen Tillegg: Legge til oppsummeringen fra FKHS sitt dokument (vedlegg 2) etter innledning og før 1.1 omfang. En endring fra 6.1: «Studentene skal gis en oppfølgningslærer gjennom studiet.» endres til «Studentene skal gis kontinuerlig oppfølging gjennom studiet». Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 21

22 Oppsummering Skikkethet i høyere utdanning Den løpende skikkethetsvurderingen i høyere utdanning styrkes med fokus på forebygging. Studentene skal gis kontinuerlig oppfølging gjennom studiet. Verken studenter eller utdanningsinstitusjonene skal lide økonomisk ved særskilt skikkethetsvurdering. Behov for kompetanseheving Det er Norsk studentorganisasjon sin mening at økt kompetanse er viktigere enn en endring av forskriften for å styrke skikkethetsordningen. Utdanningsinstitusjonenes ansvar for opplæring av praksisfeltets veiledere innen skikkethetsvurdering må formaliseres og avtalefestes. Det skal være enkelt for utdanningsinstitusjonene å henvende seg til Kunnskapsdepartementet for juridisk kompetanse. Skikkethet som kvalitet i utdanningen Skikkethetsutvikling må innlemmes i læringsutbyttebeskrivelser i alle fag. Praksis skal styrkes som arena for den løpende skikkethetsvurderingen. Utdanningsinstitusjonenes ansvar for opplæring av praksisfeltets veiledere innen skikkethetsvurdering må formaliseres og avtalefestes. Andre aktører Studenter skal ikke ha hovedansvaret for den løpende skikkethetsvurderingen. Et skikkethetsnettverk skal gjenopprettes og formaliseres. NOKUT skal vurdere skikkethetsarbeid ved institusjonsbesøk. Informasjon Studentene må informeres grundig om skikkethetsparagrafen. Skikkethetskriteriene for den enkelte profesjon skal vektlegges. Lærerstedene skal ikke kunne dele informasjon før skikkethetssak er avsluttet. Vedtatt Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Martin Fredheim FKHS Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 22

23 NSO mener som hovedregel at det i udanninger hvor kandidatene ender opp å jobbe som lærere, med barn og ungdom, med helse eller andre yrker som stiller særlig høye krav til yrkesetikk skal omfattes av skikkethetsvurdering av studentene. Endringsforslag: Endre setningen Utdanninger som omfattes av skikkethetsforskriften skal være utdanninger der kandidatene gjennom utdanningsløp og yrkesliv kommer i kontakt og jobber med særlig sårbare og utsatte samfunnsgrupper, eksempelvis barn eller syke mennesker og/eller eldre. Vedtatt Forslag nr: (Dissens 1) Kapittel og/eller Forslagstiller: Nils Magne Killingberg og André A. Christiansen AU NSO mener man derfor bør foreta en gjennomgang av hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsforskriften, og vurdere om det eventuelt bør være flere utdanninger omfattet av forskriften. Strykning: NSO mener man derfor bør foreta en gjennomgang av hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsforskriften, og vurdere om det eventuelt bør være flere utdanninger omfattet av forskriften. Vedtatt Forslag nr: 8 Kapittel og/eller Forslagstiller: Trine Kvistad 1.2 linje 36 SiT Studenter skal derfor tildeles en oppfølgingslærer som følger dem gjennom studiet. Endring: Bytte ut oppfølgingslærer med kontinuerlig oppfølging Studenter skal derfor gis en kontinuerlig oppfølging gjennom studiet med fokus på skikkethet. Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 23

24 Vedtatt Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Martin Fredheim FKHS Skikkethetssaker skal ikke føre til tap av studieprogresjon da studenter ikke skal tas ut av undervisning eller praksis før studenten eventuelt blir dømt i en skikkethetsnemd. Endringsforslag: Endre setningen. Studenter som mister studieprogresjon som følge av en skikkethetssak må kompenseres for tapt stipend dersom studenten til slutt blir vurdert skikket. Vedtatt Forslag nr: 6 Kapittel og/eller Forslagstiller: Tuva Aune Wettland 2.1 Kartlegging SiO Enkeltepisoder bør ikke få styre det videre skikkethetsarbeidet. Som et ledd i kompetanseheving, bør det derfor gjøres en kartlegging av hvordan arbeidet foregår i dag. Endring: Omformulering Som et ledd i kompetanseheving bør det gjøres en kartlegging av hvordan arbeidet foregår i dag. Slik at enkeltepisoder ikke får styre det videre skikkethetsarbeidet. Vedtatt Forslag nr: 10 Kapittel og/eller Forslagstiller: Njål Neckelmann SiB Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 24

25 Læringsmål bør blant annet legge vekt på språk, kommunikasjon, etikk, kulturell kompetanse, sosial kompetanse og evnen til samarbeid. Med disse vurderingskriteriene vil det i tillegg bli tydeligere om en student ikke er skikket for yrket. Strykning: Teksten strykes. Avvist Forslag nr: 9 Kapittel og/eller Forslagstiller: Jonas O. Østvik 4.1 etter linje 111 HVO Ingen Tillegg: Legge til: - Det skal være mulig for studenter som melder tvil, holdes anonym fram til en eventuell rettsak. Det skal være mulig for studenter som melder tvil, holdes anonym fram til en eventuell rettsak. Avvist Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Martin Fredheim FKHS Dersom en student blir funnet uskikket gjennom en særskilt skikkethetsvurdering og blir utestengt fra studiet skal dette gjelde for alle norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr dette studiet. Endringsforslag: Endre siste del av setningen. Dersom en student blir funnet uskikket gjennom en særskilt skikkethetsvurdering og blir utestengt fra studiet skal dette gjelde alle norske utdanninger som omfattes av skikkethetsforskriften. Trukket Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 25

26 Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Martin Fredheim FKHS Dersom en student blir funnet uskikket gjennom en særskilt skikkethetsvurdering og blir utestengt fra studiet skal dette gjelde for alle norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr dette studiet. Endringsforslag: Endre siste del av setningen. Dersom en student blir funnet uskikket gjennom særskilt skikkethetsvurdering og blir utestengt fra studiet skal dette gjelde for alle studier innenfor samme fagområde på norske utdanningsinstitusjoner. Vedtatt Forslag nr: 7 Kapittel og/eller Forslagstiller: Stian Lågstad Etter linje 140 SiO Tillegg: AU får mandat til å legge til kulepunkt-oppsummering på slutten av dokumentet i tråd med det innholdet som vedtas. TRUKKET 06 INNKOMNE SAKER LS /13 U-multirank og AHELO Norge ikke skal være med i den videre prosessen på AHELO. U-multirank er en bedre måte å få frem institusjoners profil på enn de tradisjonelle rangeringene, og NSO støtter norsk deltakelse i utvikling og gjennomføring av prosessen. Studenters egenrapportering er essensielt og et nødvendig kriterium for NSOs støtte. Resultatene fra institusjonenes eventuell deltakelse i AHELO, U-multirank eller andre rangeringer ikke skal brukes som et styringsverktøy eller påvirke statlige bevilgninger til institusjonene. Votering: Vedtatt Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 26

27 Forslagstiller: Yngve Høiseth NSO mener at: SiB Norge ikke skal være med i den videre prosessen på AHELO. U-multirank er en bedre måte å få frem institusjoners profil på enn de tradisjonelle rangeringene, og NSO støtter norsk deltakelse i utvikling og gjennomføring av prosessen. Studenters egenrapportering er essensielt og et nødvendig kriterium for NSOs støtte. Resultatene fra institusjonenes eventuell deltakelse i AHELO, U- multirank eller andre rangeringer ikke skal brukes som et styringsverktøy eller påvirke statlige bevilgninger til institusjonene. Endring: Legge til «U-multirank og» i punkt 1 og slette punkt 2. NSO mener at: Norge ikke skal være med i den videre prosessen på U-multirank og AHELO. Resultatene fra institusjonenes eventuell deltakelse i AHELO, U- multirank eller andre rangeringer ikke skal brukes som et styringsverktøy eller påvirke statlige bevilgninger til institusjonene. Avvist LS /13 Kampanje høsten 2013 AU tar innspill fra debatten med seg videre til planlegging av høstens politiske strategi. AUs vurdering skal baseres på høstens politiske situasjon. AU bes orientere, og søke å inkludere, medlemslagene tidlig i kampanjen som mest hensiktsmessig. Votering: Vedtatt LS /13 Evaluering av landsmøtet og landsstyreperioden Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. PERMISJONSSØKNADER Permisjonssøknad nr 1 Nr: 61/62 Navn: Amund Aarvelta/ Bea Brage Madsen Rolle: VK Tidspunkt: Fra: :00 Til: Ikke godkjent Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 27

28 Permisjonssøknad nr 2 Nr: 13 Navn: Signy Grape Rolle: Delegat Tidspunkt: Fra: :00 Til: :00 Godkjent Permisjonssøknad nr 3 Nr: 53 Navn: Sigurd Langseth Rolle: KOK Tidspunkt: Fra: :00 Til: :00 Godkjent Permisjonssøknad nr 4 Nr: 63/64 Navn: Jens Folland/Mari Djupvik Rolle: VK Tidspunkt: Fra: :00 Til: Godkjent Permisjonssøknad nr 5 Nr: 52 Navn: Mari HelénVarøy Rolle: KOK Tidspunkt: Fra: :00 Til: :30 Godkjent Permisjonssøknad nr 6 Nr: 1 Navn: Annette Torp Rolle: Delegat Tidspunkt: Fra: :00 Til: :30 Godkjent Permisjonssøknad nr 7 Nr: 49 Navn: Morten Bakke Kristoffersen Rolle: Observatør, KOG Tidspunkt: Fra: :00 Til: :30 Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 28

29 Ikke godkjent Permisjonssøknad nr 8 Nr: 5 Navn: Anders Kvernmo Langset Rolle: Delegat Tidspunkt: Fra: :00 Til: :00 Godkjent Permisjonssøknad nr 9 Nr: 33 Navn: Tonje Benedicte Wold Rolle: Delegat Tidspunkt: Fra: :00 Til: :00 Godkjent Permisjonssøknad nr 10 Nr: 18 Navn: Håkon Ohren Rolle: Delegat Tidspunkt: Fra: :00 Til: :15 Godkjent Permisjonssøknad nr 11 Nr: 11 Navn: Johan Tunestam Rolle: Delegat Tidspunkt: Fra: :00 Til: :00 Godkjent Permisjonssøknad nr 12 Nr: 42 Navn: Ola Magnussen Rydje Rolle: VLPK Tidspunkt: Fra: :00 Til: :00 Godkjent VEDLEGG Vedlegg 1 LS /13 Revidering av økonomireglementet Revidert økonomireglement Vedlegg 2 LS /13 Resolusjoner Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 29

30 Nei til Erasmuslåneordning for masterstudenter Vedlegg 3 LS /13 Høring: Behovet for juridisk utdanning og kompetanse fram mot 2025 Høringsvar: Behovet for juridisk utdanning og kompetanse fram mot 2025 Vedlegg 4 LS /13 Foreløpig mandat politiske og faglige komiteer Foreløpig mandat politiske og faglige komiteer Vedlegg 5 LS /13 Strategi og rutiner for rekruttering og oppnevninger Strategi og rutiner for rekruttering og oppnevninger Vedlegg 6 LS /13 Politisk dokument om skikkethet Politisk dokument om skikkethet Protokoll fra landsstyremøte 5 AU5-12/ side 30

31 LS5-12/13 Protokoll LS5-12/13 vedlegg 1 VEDLEGG 1: ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt i landsstyret , gjeldende fra Innholdsfortegnelse Vedlegg 1: Økonomireglement for NSO... 1 Om økonomireglementet Interne fullmakter og bestemmelser Arbeidsutvalget (AU) Budsjettering og regnskap/rapportering Budsjetter og regnskap Fullmakt Arbeidsforhold for AU, ansatte og innleid arbeidskraft Refusjonsordninger for tillitsvalgte i organisasjonen Reise- og oppholdskostnader Oppmøte på arrangementer Bruk av bil Diett Utbetaling og refusjon Andre ordninger for tillitsvalgte i og på vegne av organisasjonen... 5 Vedlegg 1: Retningslinjer for fond i NSO NSOs fond Myndighet Søknadsbehandling Rapportering og utbetaling Klageadgang Formål Fond for utredninger Fond for kampanjer og aksjoner Fond for seminarer og konferanser Fond for internasjonale erfaringsmidler Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid Fond for alumni og historieprosjekt Fond for arrangering av BM i ESU... 9 Om økonomireglementet Økonomireglementet regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. Reglementet revideres av landsstyret, og angir hvem som har interne fullmakter i organisasjonen, hvilke prosedyrer som skal følges og hvilke satser som gjelder. 1 INTERNE FULLMAKTER OG BESTEMMELSER 1.1 Arbeidsutvalget (AU) AU er NSOs utøvende organ. AU, utøvende ved leder, innehar ansvaret for at organisasjonens økonomi forvaltes og disponeres på en forsvarlig måte og innenfor de rammer gitt av landsstyret (LS) og landsmøtet (LM). AU er ansvarlig for: å effektuere alle vedtak av økonomisk karakter, organisasjonens regnskapsføring og budsjettkontroll 9 sider

32 at organisasjonen har en god og effektiv økonomiforvaltning å utarbeide regnskapsrapporter, kostnadsprognoser/-analyser og forslag til budsjetter at LS holdes à jour med organisasjonens økonomiske tilstand og utvikling 1.2 Budsjettering og regnskap/rapportering Budsjetter og regnskap Alle vedtak med direkte økonomiske konsekvenser for organisasjonen skal ha med henvisning til riktig budsjettpost, og en økonomisk vurdering med henhold til budsjettet i saksbehandlingen. LM setter rammebudsjettet og godkjenner regnskapet. LS vedtar midlertidig budsjett og reviderer budsjettet. AU vedtar underbudsjetter for arrangement og større prosjekter. Økonomiske perioderapporter legges fram for AU, og sendes til kontrollkomiteen (KK) og LS for orientering. Det samme gjelder protokoller fra AU-møter Fullmakt a) Låneopptak: LS kan ta opp lån. I slike tilfeller skal KK varsles og uttale seg til landsstyremøtet. Låneopptak som ikke er vedtatt i LS eller LM, er ikke gyldig for organisasjonen, og ansvaret for slike lån påligger den/dem som har tatt opp lånet. b) Fravikelse: Fravikelse av økonomireglementet behandles og avgjøres av KK. Søknad om fravikelse må begrunnes. c) Rett til å bestille varer og tjenester på vegne av organisasjonen: Retten innehas av leder, nestleder, sekretariatsleder og økonomikonsulent, i henhold til gjeldende budsjett. Ved bestilling av tjenester av større omfang skal det nedtegnes skriftlig kontrakt mellom organisasjonen og tjenesteyter. d) Signaturrett: Innehas av leder, nestleder og sekretariatsleder. Hvem disse er skal med navns nevnelse synliggjøres i særskilt vedtak i AU og hver gang et nytt AU tiltrer. e) Organisasjonens bankkontoer og bruk av nettbank: Leder eller nestleder skal signere alle fakturaer og bilag for utbetaling. Leder og nestleder kan ikke signere sine egne fakturaer. Sekretariatsleder og økonomikonsulent har tilgang til organisasjonens nettbank. Sekretariatsleder innehar prokura for NSO. 1.3 Arbeidsforhold for AU, ansatte og innleid arbeidskraft a) Ekstra personalhjelp: AU kan tilsette og avlønne ekstra personalhjelp. Lønn fastsettes av sekretariatsleder i samarbeid med leder eller nestleder. All midlertidig personalhjelp som erstatter ansatte i sekretariatet ansettes som vikarer, og lønnes etter gjeldende tariffavtale. Konsulenthjelp kan innhentes av sekretariatsleder. Behov for ekstra/ personalhjelp utover fire månedsverk, skal godkjennes av landsstyret. b) Lønnsforhandlinger: Lønnsforhandlinger med de ansatte foretas av sekretariatsleder og leder eller nestleder i AU. c) Eksterne honorar: Alle tillitsvalgte i NSO, med unntak av AU, beholder selv sine honorar for eksterne verv. d) Honorering: Honorering av bidragsytere til organisasjonen bestemmes av leder, nestleder eller sekretariatsleder. Honorering av interne representanter i interne komiteer og utvalg skal behandles i Vedlegg 1 til sak LS5-12/13: Økonomireglement for NSO side 2

33 landsstyret. Ordstyrerne skal honoreres utover tapt arbeidstid på ukedager. Det kan gjøres egne avtaler om honorering for helgeseminar. e) Forskudd på lønn: I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil én månedslønn utbetalt på forskudd. Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønnsforskudd. Det skal inngås skriftlig avtale med arbeidstakeren om tilbakebetalingen. f) Retningslinjer for dekking av flyttegodtgjørelse: Organisasjonen kan, etter søknad, dekke flyttekostnader i forbindelse med tiltredelse og avvikling i vervet som heltidstillitsvalgt med inntil kr totalt. NSO dekker ikke: pakking av flyttegodset, installering av utstyr i det nye bostedet eller forsikring av flyttelasset. g) Etableringslån: Til etablering i forbindelse med tiltredelse/ansettelse i organisasjonen, kan organisasjonen yte rentefritt lån tilsvarende inntil to måneders lønn/kompensasjon, minus skatt. I lånevilkårene fastsettes en tilbakebetalingsplan hvor lånet avregnes mot endelig lønnsavregning. h) Depositumslån: Dersom ansatte eller tillitsvalgte i lønnet stilling må betale depositum ved innflytting i ny bolig, kan dette dekkes av organisasjonen. Depositumet forvaltes i henhold til husleieloven. Ved leieforholdets opphør, eller når vedkommende slutter i organisasjonen, skal depositumet med påløpte renter betales tilbake. Den ansatte eller tillitsvalgte som depositumet betales til, signerer en gjeldserklæring til organisasjonen på beløpet. Sikkerhet for lånet kan, etter avtale, tas i vedkommendes feriepenger. i) Arbeidsutvalgets vilkår: AU lønnes i Ltr. 20. Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter oppad begrenset til kr per AU-medlem per AU-periode. 2 REFUSJONSORDNINGER FOR TILLITSVALGTE I ORGANISASJONEN Dette kapittelet gjelder for tillitsvalgte i organisasjonen, samt deltakere på arrangementer i regi av organisasjonen. Andre som utfører oppdrag for, eller opptrer på vegne av, organisasjonen kan, etter avtale, komme innunder bestemmelsene i kapittelet. 2.1 Reise- og oppholdskostnader a) Reise og opphold til/på møter og arrangement foretas på billigste måte. Utgjør billigste måte særdeles store ulemper for den reisende skal alternativ reiserute avklares med leder eller nestleder før reisen bestilles. Det samme gjelder hvis andre spesielle hensyn gjør det nødvendig å benytte andre og dyrere reisemåter. Rabatterte billetter skal benyttes når dette er mulig, og overnatting dekkes i henhold til pris på dobbeltrom. b) Normalt dekkes reise tilsvarende t/r bosted/utdanningsinstitusjon i Norge. Reiser til/fra andre steder må avklares med leder eller nestleder før reisen bestilles. Reiser til/fra utlandet skal klareres med leder eller nestleder. c) Der organisasjonen sørger for felles innkvartering og bespisning på møter og arrangement dekkes ingen andre muligheter for de som skal delta. Det dekkes heller ikke andre utgifter som påløper dersom representanter velger andre muligheter enn det organisasjonen arrangerer/anbefaler Oppmøte på arrangementer a) Hvem organisasjonen dekker reise og opphold for avklares og informeres om i forbindelse med den enkelte arrangement. På LM dekker organisasjonen reise for representanter som er regulert i vedtektenes og 4.5.2, samt møteledelse. Andre med en spesiell funksjon på møtet kan leder Vedlegg 1 til sak LS5-12/13: Økonomireglement for NSO side 3

34 eller nestleder avgjøre at det dekkes reise for. På LS-møter dekker organisasjonen reise for representanter regulert i vedtektenes og b) Dersom en representant har et ulegitimert fravær utover et omfang tilsvarende 25 % av arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til å dekke reiseog oppholdskostnader. Fravær ut over denne grensen kan godkjennes av leder eller nestleder. Det vises til spesifiseringer i forretningsorden på landsstyremøter og landsmøter. c) Reiser og oppholdskostnader som er bestilt ansees som bindende påmelding når påmeldingsfristen til arrangementet har utløpt. Skulle den reisende av ulike årsaker ikke kunne gjennomføre reisen fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til å dekke kostnadene. Slike ubenyttede reiser/oppholdskostnader dekkes av den enkelte og eventuelle påløpte kostnader som organisasjonen har lagt ut for vil bli fakturert det lokale studentdemokrati i etterkant av arrangementet. Unntak (eksempelvis gjennom framvisning av sykemelding) kan gjøres av leder eller nestleder. Endring av bestilt billett dekkes kun i særskilte tilfeller, godkjent av leder eller nestleder på forhånd. d) Dersom tillitsvalgte mener at de ikke har fått refusjon i henhold til økonomireglementet kan vedkommende sende en begrunnet klage til arbeidsutvalget, som vurderer saken som siste instans Bruk av bil a) Drosje kan benyttes der dette er billigste eller eneste transportmulighet. Det skal ikke benyttes mer enn en drosje dersom en har muligheter til det. Drosje utover dette skal forhåndsgodkjennes av leder eller nestleder. b) Organisasjonen dekker bare kjøregodtgjørelse/bruk av eget kjøretøy dersom det er innhentet tillatelse fra leder eller nestleder før reisens start. Dersom tillatelsen gis, skal den faktiske reiseruten og anvendt tid spesifiseres på reiseregningen. Ved godkjent bruk av bil eller motorsykkel, tilstås en kjøregodtgjørelse på kr 3, per km ved reiser over 5 km én vei, eller over 10 km tur-retur. Det gis ikke ekstra godtgjørelse for passasjerer. Kostnader ved bomstasjoner og til parkering osv. ved bruk av privatbil skal avklares med leder eller nestleder, samtidig som man avklarer tillatelse til bruk av egen bil. c) All bruk av egen bil til møter og arrangementer er frivillig, og organisasjonen dekker ikke skader på (eller påført av) privatbiler som blir brukt. Bøter dekkes ikke av organisasjonen. Ved skader på (eller påført av) biler leid av organisasjonen dekkes kostnadene ved dette Diett a) Utgifter til diett utover planlagte fellesmåltider må spesifiseres i budsjettet dersom organisasjonen skal dekke dette. Egne regler kan settes for hvert enkelt arrangement. Personalmessige vurderinger for AU og andre kan gjøres av leder eller sekretariatsleder. b) Legitimerte diettgodtgjørelser (etter regning): Frokost kr 80, Lunsj kr 150, Middag kr 180, c) Beregning av diett: Dersom det går mer enn fire timer mellom avreise/ankomst hjem og første/siste måltid i regi av NSO har vedkommende rett på diett etter satsene. I de tilfeller der noen legger ut diettpenger for andre og krever dette tilbakebetalt skal disse nevnes ved navn. Vedlegg 1 til sak LS5-12/13: Økonomireglement for NSO side 4

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON 1 2 ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre 3. juni 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS5 02.12-14/15 Gjelder Økonomireglement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR FOND I NSO

ØKONOMIREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR FOND I NSO ØKONOMIREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR FOND I NSO Vedtatt på landsstyremøte 5 2013/14. Gjeldende fra 01.07.2014. INNHOLD Om økonomireglementet... 2 1 Interne fullmakter og bestemmelser... 2 1.1 Arbeidsutvalget

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 02.06-15/16 Gjelder Revidering av økonomireglementet 1 2 3 4 Vedlegg til saken: 1. Dagens økonomireglement

Detaljer

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Ved begrunnet tvil om studentens skikkethet skal det foretas en

Detaljer

Økonomiske retningslinjer

Økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Om de økonomiske retningslinjene 1.1 Økonomiske retningslinjer regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. De økonomiske

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.11,

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-15/16 Dato/tid 06.11.2015 13:45 Arkiv Sak 15/150, journalpost 2015002765 Vedlegg til protokollen: 1. Reviderte retningslinjer for frifondsmidler 2. Foreløpig

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS2-12/13 Dato/tid 23.11.2012 15:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2012005427 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS2 00.05-12/13 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-16/17 Dato 20.10.2016 Protokollførere Wenche Åsheim Arkiv Sak 16/154, journalpost 2016002995 Vedlegg til protokollen: 1. Resolusjoner 2. Mandat for arbeidsgruppe

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS01-12/13 Dato/tid 28.09.2012 18:00 Referent Janne Nyhus og Inger Marie Skinderhaug Arkiv 2012004721 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS1 00.01-12/13 Godkjenning

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS01-11/12 Dato/tid 30.09.2011 12:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011004717 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS1 00.01-11/12 Godkjenning av innkalling LS1 00.02-11/12

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU01-15/16 Dato/tid 02.07.2015 12:30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001724 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS312/13 Dato/tid 10.02.2013 14:30 Referent Maria Anker Middelthon og Morten Edvardsen Arkiv 2013000722 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS3 00.09-12/13 Godkjenning

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-11/12 Dato/tid 02.03.2012 10:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2012000699 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS3 00.10-11/12 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Møtereferat Studenttingsmøte 03/14

Møtereferat Studenttingsmøte 03/14 Møtereferat Studenttingsmøte 03/14 Dato:04.02.14 - Møtetid: kl 18.15 - Møtested: R10, Realfagsbygget Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-14/15 Dato/tid 06.11.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002970 Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU06-14/15 Dato/tid 04.09.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002233 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KAPITTEL 1 GENERELT 1 1 Gyldighet Dette reglementet gjelder all drift

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU09-16/17 Dato/tid 29.09.2016 13:40 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016002860 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 LANDSMØTEGUIDEN Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 INNHOLD Velkommen til landsmøtet... 2 1. Hvem deltar på landsmøtet... 2 2. Saksforberedelser til landsmøtet... 3 3. Hva skal behandles på møtet?...

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14 Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER SST3 05.0415/16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER 1 Nei 1920 Kine Nossen SST Sentralstyret kan revidere rammebudsjettet med 2/3 flertall. Omskrivning av forslag 14 a Sentralstyret kan åpne for å revidere

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

LS /15 LM POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LS /15 LM POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LS3 06.11-07-14/15 LM5 06.03-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tine Borg Tommy Aarethun Bjørn Dinesen Sandra Yeomans Kaja Elisabeth

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Rapporten inneholder også blant annet oversikt over hvilke saker som har vært behandlet av landsstyret, samt arrangement NSO har deltatt på.

Rapporten inneholder også blant annet oversikt over hvilke saker som har vært behandlet av landsstyret, samt arrangement NSO har deltatt på. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 13.02.15-15.02.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM5 01.03-15 Gjelder Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2014 1 2 Vedlegg i saken: 1. Årsrapport for Norsk studentorganisasjon

Detaljer

Studentenes årlige boligundersøkelse

Studentenes årlige boligundersøkelse Studentboligundersøkelsen 2012 Studentenes årlige boligundersøkelse Også i 2012 ser vi at studenter blir en mer og mer utsatt gruppe på boligmarkedet, og tilgang til billige studentboliger er et av de

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-13/14 Dato/tid 24.01.2014 12:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2013005667 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS3 00.09-13/14 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen

Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen Vedtatt av Landsstyret, 31. mai 2009 1. Generelt 1.1 Disse retningslinjene gjelder for Elevorganisasjonens sentralledd, samt på alle arrangementer helt

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 5. februar 2011 Revidert 03.04.13 Del

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS1-13/14 Dato/tid 27.09.2013 16:30 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2013004194 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS1 00.01-13/14 Godkjenning av innkalling LS1 00.02-13/14

Detaljer

Protokoll. 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan

Protokoll. 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan Landsmøte 2014 Dato Sted Protokollførere Protokoll 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan Innhold LM4 00 Konstituering... 2 LM4 01 Rapporter

Detaljer

1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt.

1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt. 1. Generelt 1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt. 1.2 Grønn Ungdoms verdigrunnlag skal ligge til grunn for alle økonomiske vurderinger. De økonomiske

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL LM5 05.01-15 VEDTEKTER

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL LM5 05.01-15 VEDTEKTER INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL LM5 05.01-15 VEDTEKTER Under følger alle forslag til endringer som er levert innen fristen. Vedtektskomiteen (VTK) har sammenfattet forslagene slik at de skal være oversiktlig

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

2.4 Sentralstyrets leder skal alltid godkjenne kostnader før de pådras. Dersom leder ikke er tilgjengelig faller dette ansvaret på nestleder.

2.4 Sentralstyrets leder skal alltid godkjenne kostnader før de pådras. Dersom leder ikke er tilgjengelig faller dette ansvaret på nestleder. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Økonomiske retningslinjer for Humanistisk Ungdom 1. Generelt 1.1

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21. MØTEREFERAT 3/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 7 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 3. september 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 50/13 Opprop 10 15 20 25 30 Følgende representanter og vararepresentanter

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU06-16/17 Dato/tid 25.08.2016 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind og Marie Gjerde Rolandsen (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016002481 Til stede:

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

SLUTTRAPPORT: UTREDNING FOR BEDRE UTNYTTELSE OG INTEGRASJON AV NSOS FAGLIGE KOMITEER

SLUTTRAPPORT: UTREDNING FOR BEDRE UTNYTTELSE OG INTEGRASJON AV NSOS FAGLIGE KOMITEER SLUTTRAPPORT: UTREDNING FOR BEDRE UTNYTTELSE OG INTEGRASJON AV NSOS FAGLIGE KOMITEER Sluttrapport levert til sentralstyret i Norsk studentorganisasjon 4. juni 2016. INNLEDNING: Landsmøtet 5 kom med bestilling

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13 Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU22-15/16 Dato/tid 14.01.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016000090 Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer