Landsstyret Protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Protokoll fra møte"

Transkript

1 Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS312/13 Dato/tid :30 Referent Maria Anker Middelthon og Morten Edvardsen Arkiv INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS /13 Godkjenning av innkalling LS /13 Godkjenning av saksliste LS /13 Godkjenning av tidsplan LS /13 Valg av redaksjonskomiteer 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER SIDE 6 LS /13 Arbeidsutvalgets rapport LS /13 Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport LS /13 Valgkomiteens rapport LS /13 Rapporter fra tillitsvalgte LS /13 Rapport International Students Union LS /13 Rapport SAIH LS /13 Protokollsaker LS /13 AUs protokoller LS /13 LS-protokoller 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER SIDE 6 LS /13 Økonomirapport 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER SIDE 7 LS /13 Resolusjoner LS /13 Ettergodkjenning av høringer LS /13 Høring: NOU 2012:15 Politikk for likestilling LS /13 Høring: Forslag til endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret LS /13 Høring: Forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier for sykdom m.m LS /13 Høring: Forslag til endringer i utlendingsforskriften 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet) LS /13 Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret LS /13 Forslag til endring i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån 2013 LS /13 Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggtekninsk forskrift LS /13 Innspill til forslag til endringer med GSU-lista 04 VALG SIDE 14 LS /13 Suppleringsvalg til Valgkomiteen 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU312/ side(r)

2 06 INNKOMNE SAKER SIDE 14 Ingen innkomne saker LS /13 Utdanningspolitisk plattform LS /13 Innstillinger til landsmøte LS /13 Arbeidsprogram LS /13 Organisasjonserklæring LS /13 Budsjett for NSO 2013 LS /13 Godkjenning av forretningsorden LS /13 Årsrapport for NSO 2012 LS /13 Driftstilskudd LS /13 Resolusjoner LS /13 Søknad om medlemskap NLA Høgskolen PERMISJONSSØKNADER SIDE 54 Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 2

3 Deltakere på Landsstyremøte 3 12/13 1 Alexander Løtvedt HiL - Høgskolen i Lillehammer 2 Anders Veggeland HiB - Høgskolen i Bergen 3 Anders Kvernmo Langset HiB - Høgskolen i Bergen 4 Njaal Neckelmann UiB - Universitetet i Bergen 5 Annette Torp DHS - Diakonhjemmets høyskole 6 7 Madeleine Sjøbrend UiO - Universitetet i Oslo 8 Håkon Ohren UiS - Universitetet i Stavanger 9 Johan Tunestam UiO - Universitetet i Oslo 10 Jonas Østvik HVO - Høgskulen i Volda 11 Lena Byrkjeland HDH - Haraldsplass Diakonale høyskole 12 Mie Cathrine Hoddevik DMMH - Dronning Mauds Minne Høyskole 13 Morten Olsen MF - Det teologiske menighetsfakultet 14 Morten Bakke Kristoffersen UiO - Universitetet i Oslo 15 Oda Kristine Hagalid HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Signy Grape UiO - Universitetet i Oslo 18 Sigrid Sandal HiSF - Høgskulen i Sogn og Fjordane 19 Simon Utseth Sandvåg NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet 20 Stian Lågstad UiO - Universitetet i Oslo 21 Stian Aasberg Johansen HiØ - Høgskolen i Østfold 22 Sverre Haug Lindseth NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet 23 Therese Eia Lerøen HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus 24 Tommy Bjørnødegård UiN - Universitetet i Nordland 25 Trine Kvistad Lorentsen HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag 26 Trine Lise Forsaa HiN - Høgskolen i Narvik 27 Trygve Lehne NHH - Norges Handelshøyskole 28 Tuva Aune Wettland HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus 29 William Giffen Sæbø HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus 30 Runar Thomassen HiM - Høgskolen i Molde 31 Bernhard Siebert UiT -Universitet i Tromsø 32 Gaute Myhren Kornberg HiH - Høgskolen i Hedmark 33 Anne Marte Holand HiVe - Høgskolen i Vestfold 34 Mathias Bratz-Queseth UiB - Universitetet i Bergen 35 Lars Erik Alstad Aas NTNU - Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Trine Oftedal NSOs arbeidsutvalg 41 Øyvind Berdal NSOs arbeidsutvalg 42 Erin Nordal NSOs arbeidsutvalg 43 Jorid Martinsen NSOs arbeidsutvalg 44 André Almås Christiansen NSOs arbeidsutvalg 45 Nils Magne Killingberg NSOs arbeidsutvalg 60 Anders Rohde KOK 61 Sigurd Langseth KOK Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 3

4 62 50 Benedicte Grande Arntzen Ordstyrer 51 Fredrik Røysland Andresen Ordstyrer 52 Martin Gustavsen Ordstyrer 53 Morten Edvardsen NSOs sekreteriat 54 Amund Aarvelta Valgkomiteen 55 Maria Middelthon NSOs sekreteriat 63 Bea Birgitte Drage Madsen Valgkomiteen 64 Jens Folland Valgkomiteen 65 Mari Berdal Djupvik Valgkomiteen Ingeborg Marie 66 Østby Laukvik NOKUT 67 Karoline Barkvoll Holstad FKSV 70 Magnus Malnes IK 71 Tine Øverset Blomfeldt FKHS 72 Ola Magnussen Rydje VLPK 73 Alexandra Løvland Velferdstinget, Trondheim 74 Vilde Coward Ingen av disse 75 Abbas Ahdal Sharid ISU 76 Martin Fredheim HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag 77 Karl Hans Braut Ingen av disse 78 Carina Rømme FKHS 79 Hilde Vik UiO - Universitetet i Oslo FFPK innvilges tale- og forslagsrett i saken om Utdanningspolitisk plattform FKHS innvilges tale- og forslagsrett i behandling av resolusjon Skikkethet i høyere utdanning. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 4

5 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /13 Godkjenning av innkalling Innstilling fra AU: Innkallingen godkjennes. Votering: Vedtat LS /13 Godkjenning av saksliste Innstilling fra AU: Sakslisten godkjennes. Votering: Vedtatt Forslag nr: 1 Kapittel og/eller linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Killingberg Valgkrets (initialer): Vedlegg, s 1 AU - Tillegg/ Legg til LS /13 Suppleringsvalg Valgkomité LS /13 Suppleringsvalg Valgkomité Vedtatt Forslag nr: 2 Kapittel og/eller linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Killingberg Valgkrets (initialer): Vedlegg s. 1 AU Legg til: Sak LS /13 Søknad om medlemskap NLA Høgskolen Legg til: Sak LS /13 Søknad om medlemskap NLA Høgskolen Vedtatt LS /13 Godkjenning av tidsplan Innstilling fra AU: Tidsplanen godkjennes. Votering: Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 5

6 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /13 Rapporter og orienteringer LS /13 Arbeidsutvalgets rapport Innstilling fra AU: Arbeidsutvalgets rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport Innstilling fra AU: Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Valgkomiteens rapport Innstilling fra AU: Valgkomiteens rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Rapporter fra tillitsvalgte Innstilling fra AU: Rapporter fra tillitsvalgte tas til orientering Votering: Vedtatt LS /13 Rapport International Students Union Innstilling fra AU: ISUs rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Rapport SAIH Innstilling fra AU: SAIHs rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Protokollsaker Innstilling fra AU: Protokoll AU15-AU22 godkjennes. Protokoll fra LS2 godkjennes. Votering: Vedtatt 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /13 Økonomirapport Innstilling fra AU: Økonomirapporten tas til etterretning. Votering: Vedtatt LS /13 NSOs lokaler Innstilling fra AU: Arbeidsutvalget bes avslutte prosessen med søk etter kjøpsalternativer på nye kontorlokaler Votering: Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 6

7 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /13 Resolusjoner Innstilling fra AU: Resolusjon om Skikkethetsvurdering i høyere utdanning sendes videre og behandles som politisk dokument på LS Resolusjon om Studieavgift for internasjonale studenter vedtas. Votering: Vedtatt Resolusjon om Skikkethetsvurdering i høyere utdanning ligger som vedlegg 1 Resolusjon om Studieavgift for internasjonale studenter ligger som vedlegg 2 Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Skikkethet Forslag nr.: 1 Linjenummer: Forslagstiller: FKHS Institusjon: FKHS Type forslag: Endringsforslag Falt for forslag 2. Resolusjon om "Skikkethetsvurdering i høyere utdanning" sendes videre og behandles som politisk dokument på LS5 2012/2013. Resolusjon om "Skikkethetsvurdering i høyere utdanning" vedtas. Resolusjon om "Skikkethetsvurdering i høyere utdanning" vedtas. Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Skikkethet Forslag nr.: 2 Linjenummer: Forslagstiller: Tuva Aune Wettland Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Endringsforslag Resolusjon om "skikkethetsvurdering i høyere utdanning" sendes videre og behandles som politisk dokument på LS5 2012/2013. Resolusjon om "skikkethetsvurdering i høyere utdanning" vedtas, samtidig som det sendes videre for å behandles som politisk dokument på LS5 2012/2013. Resolusjon om "skikkethetsvurdering i høyere utdanning" vedtas, samtidig som det sendes videre for å behandles som politisk dokument på LS5 2012/2013. Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 7

8 Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Skikkethet Forslag nr.: 3 Linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Institusjon: NSO AU Killingberg Type forslag: Tilleggsforslag Tvilsmeldinger fra studentene Legge til:terskelen for studenter å sende inn tvilsmeldinger skal likevel være lav Terskelen for studenter å sende inn tvilsmeldinger skal likevel være lav Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Skikkethet Forslag nr.: 4 Linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Institusjon: NSO AU Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Nytt avsnitt:praksisen med at studenter som burde vært funnet uskikket blir veiledet ut av studiet er svært uheldig og må ikke forekomme Praksisen med at studenter som burde vært funnet uskikket blir veiledet ut av studiet er svært uheldig og må ikke forekomme Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Skikkethet Forslag nr.: 5 Linjenummer: Forslagstiller: Erin Nordal Institusjon: NSO AU Type forslag: Endringsforslag Institusjonene ikke belastes økonomisk ved særskilt skikkethetsvurdering Verken studentene eller institusjonene belastes økonomisk ved særskilt skikkethetsvurdering Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 8

9 Verken studentene eller institusjonene belastes økonomisk ved særskilt skikkethetsvurdering Vedtatt Helheten vedtatt. Resolusjon om studieavgift Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 2 Linjenummer: 4-54 Forslagstiller: Therese Eia Institusjon: HiOA Lerøen Type forslag: Endringsforslag NSO er i mot studieavgift for internasjonale studenter. NSO mener at: -En innføring av studieavgift for internasjonale studenter vil øke den allerede store kostnaden ved et studieopphold i Norge. -En innføring av studieavgift for internasjonale studenter vil redusere det mangfoldet vi søker å oppnå innen høyere utdanning og med internasjonalisering for øvrig. NSO er i mot studieavgift for internasjonale studenter. NSO mener at: -En innføring av studieavgift for internasjonale studenter vil øke den allerede store kostnaden ved et studieopphold i Norge. -En innføring av studieavgift for internasjonale studenter vil redusere det mangfoldet vi søker å oppnå innen høyere utdanning og med internasjonalisering for øvrig. Avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 1 Linjenummer: 0-0 Forslagstiller: Berhard Sibert Institusjon: Universitetet i Tromsø Type forslag: Tilleggsforslag Resolusjon om studieavgift - Legg til utropstegn i overskriften - Legg til ingress bestående av setningen i linje (Nordiske land...å avstå). Dette er et tillegg, ikke flytting. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 9

10 - Legg til utropstegn i overskriften - Legg til ingress bestående av setningen i linje (Nordiske land...å avstå). Dette er et tillegg, ikke flytting. Avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 3 Linjenummer: Forslagstiller: Magnus Malnes Institusjon: IK Type forslag: Endringsforslag Dessverre har enkelte partier lekt med ideen om å innføre... Dessverre har enkelte partier foreslått å innføre studieavgift... Dessverre har enkelte partier foreslått å innføre studieavgift... Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 4 Linjenummer: Forslagstiller: Magnus Malnes Institusjon: IK Type forslag: Endringsforslag ikke, det er nettopp dette er intensjonen som ligger bak forslagene som er drøftet i norske partier. at ikke dette er intensjonen som ligger bak forslagene som er drøftet i norske partier. at ikke dette er intensjonen som ligger bak forslagene som er drøftet i norske partier. Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 5 Linjenummer: Forslagstiller: Trygve Lehne Institusjon: Norges handelshøgskole Type forslag: Tilleggsforslag - Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 10

11 Tillegg:Norge vil ha et stort behov for internasjonal kompetanse i fremtiden. For å tiltrekke seg denne kompetansen, må vi bli et attraktivt land å studere og jobbe i. Gratis utdannelse for internasjonale studenter vil gjøre at Norge ligger et hestehode foran våre naboer i kampen om de beste hodene. Det vil være en investering, med langsiktig avkastning. Norge vil ha et stort behov for internasjonal kompetanse i fremtiden. For å tiltrekke seg denne kompetansen, må vi bli et attraktivt land å studere og jobbe i. Gratis utdannelse for internasjonale studenter vil gjøre at Norge ligger et hestehode foran våre naboer i kampen om de beste hodene. Det vil være en investering, med langsiktig avkastning. Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 6 Linjenummer: Forslagstiller: Trygve Lehne Institusjon: Norges handelshøgskole Type forslag: Strykningsforslag God utveksling med framvoksende økonomier som Kina, India og Russland er nødvendig for framtida. Stryk "... som Kina, India og Russland". God utveksling med framvoksende økonomier er nødvendig for framtida. Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 7 Linjenummer: Forslagstiller: Anette Torp Institusjon: Diakonhjemmets høgskole Type forslag: Strykningsforslag selv om vi ikke har skolepenger i dag... Stryk "selv om vi ikke har skolepenger i dag... + ut linje 43. Ingen. Avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 8 Linjenummer: Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 11

12 Forslagstiller: Trine Oftedal Institusjon: NSO AU Type forslag: Tilleggsforslag selv om vi ikke har skolepenger i dag, ved offentlige institusjoner selv om vi ikke har skolepenger i dag, ved offentlige institusjoner, er det langt i fra gratis å studere i Norge. Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 9 Linjenummer: Forslagstiller: Tuva Aune Wettland Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Ønsker at internasjonal komite oppsummerer NSOs argumentasjon og mening i en punktliste avslutningsvis Vedtatt LS /13 Ettergodkjenning av høringer LS /13 Høring: NOU 2012:15 Politikk for likestilling Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Høring: Forslag til endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Høring: Forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier for sykdom m.m Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 12

13 LS /13 Høring: Forslag til endringer i utlendingsforskriften 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet) Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Avvist LS /13 Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Forslag til endring i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån 2013 Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Innspill til forslag til endringer med GSU-lista Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt 04 VALG Supplering av valgkomiteen LS /13 Supplering av Valgkomiteen Sunniva Adam velges som medlem av valgkomiteen Votering: Vedtatt 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter ble behandlet. 06 INNKOMNE SAKER LS /13 Søknad om medlemskap NLA Høgskolen Innstilling fra AU: Studentparlamentet ved NLA Høgskolen innvilges medlemskap i NSO. Medlemskapet trer i kraft fra og med Votering: Vedtatt LS /13 Utdanningspolitisk plattform Innstilling fra AU: Utdanningspolitisk plattform for perioden vedtas. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 13

14 Votering: Vedtatt Utdanningspolitisk plattform ligger som vedlegg 3 Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 100a Linjenummer: 0-0 Forslagstiller: Anders Kvernmo Institusjon: FFPK Langset Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Utdanningspolitisk plattform skal ha innholdsliste! Utdanningspolitisk plattform skal ha innholdsliste! Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 100b Linjenummer: 0-0 Forslagstiller: Anders Kvernmo Institusjon: FFPK Langset Type forslag: Tilleggsforslag Ingen AU får redaksjonell fullmakt gjennomgående i plattformen. AU får redaksjonell fullmakt gjennomgående i plattformen. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: Red.kom 1 Linjenummer: Forslagstiller: Redaksjonskomiteen Institusjon: Type forslag: Strykningsforslag Livslang læring bidrar til å øke den enekltes livskvalitet og gir større vedriskapning og fleksibilitet i arbeidslivet. Stryk: bidrar til å øke den enekltes livskvalitet og Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 14

15 Livslang læring gir større vedriskapning og fleksibilitet i arbeidslivet. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 104 Linjenummer: Forslagstiller: Lena Byrkjeland Institusjon: Haraldsplass diakonale høgskole Type forslag: Endringsforslag Læringsutbyttet definerer hvilken kunnskap, ferdighet og generell kompetanse en student har etter endt studie og karakterene sier noe om i hvilken grad disse er oppnådd erstatte "har" med "skal ha" Læringsutbyttet definerer hvilken kunnskap, ferdighet og generell kompetanse en student skal ha etter endt studie og karakterene sier noe om i hvilken grad disse er oppnådd Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 105 Linjenummer: Forslagstiller: Johan Tunestam Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Endringsforslag Det skal foreligge emne- og programbeskrivelser... Legge til "gode og realistiske" Det skal foreligge gode og realistiske programbeskrivelser... Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 106 Linjenummer: Forslagstiller: Ingeborg Laukvik Institusjon: FFPK Type forslag: Tilleggsforslag Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 15

16 Ingen Tillegg: Det skal utarbeides ambisiøse læringsutbyttebeskrivelser, og vanskelighetsgraden skal økes underveis i studiet. Det skal utarbeides ambisiøse læringsutbyttebeskrivelser, og vanskelighetsgraden skal økes underveis i studiet. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 107 Linjenummer: Forslagstiller: Ola Magnussen Institusjon: VLPK Rydje Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Det skal være samsvar mellom emne- og progrmbeskrivelser og pensum. Det skal være samsvar mellom emne- og progrmbeskrivelser og pensum. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 108 Linjenummer: Forslagstiller: Therese Eia Lerøen Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Tilleggsforslag Ingenting Legge til: Det skal eksistere fagutvalg på alle utdanninger for å kontinuerlig og systematisk drive kvalitetsforbedring av fagene. Både studenter, fagpersoner, og ledelse skal være representert. Fagutvaget skal vurdere om personer fra yrkesfelt eller arbeidsliv også skal være med. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 16

17 Det skal eksistere fagutvalg på alle utdanninger for å kontinuerlig og systematisk drive kvalitetsforbedring av fagene. Både studenter, fagpersoner, og ledelse skal være representert. Fagutvaget skal vurdere om personer fra yrkesfelt eller arbeidsliv også skal være med. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 28 Linjenummer: Forslagstiller: Håkon Ohren Institusjon: Universitetet i Stavanger Type forslag: Endringsforslag Staten må ta et overordnet ansvar for hele utdanningssektoren. Staten må ta det overordnede ansvaret for hele utdanningssektoren Staten må ta det overordnede ansvaret for hele utdanningssektoren Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 111 Linjenummer: Forslagstiller: Lena Byrkjeland Institusjon: Haraldsplass diakonale høgskole Type forslag: Tilleggsforslag Generell studiekompetanse skal man opparbeide seg ved å gå tre år studiespesilisering på vidergående opplæring, påbygging etter en yrkesfaglig utdanning eller etter godkjent utenlandsk utdanning Generell studiekompetanse skal man opparbeide seg ved å gå tre år studiespesialisering på vidergåaende opplæring, annen vidergående opplæring som gir generell studiekompetanse, påbygging etter en yrkesfaglig utdanning eller etter godkjent utenlandsk utdanning Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 17

18 Generell studiekompetanse skal man opparbeide seg ved å gå tre år studiespesialisering på vidergåaende opplæring, annen vidergående opplæring som gir generell studiekompetanse, påbygging etter en yrkesfaglig utdanning eller etter godkjent utenlandsk utdanning Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 112 Linjenummer: Forslagstiller: Therese Eia Lerøen Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Endringsforslag Institusjonene skal ha muligheten til å sette spesielle opptakskrav til studier der det er nødvendig med særskilte forkunnskaper. Endre til: "Institusjonene skal gis insentiver til å sette alternative opptakskrav der dette er mulig. " Institusjonene skal gis insentiver til å sette alternative opptakskrav der dette er mulig. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 4 Linjenummer: Forslagstiller: Simon Utseth Sandvåg, Sverre Haug Lindseth, Institusjon: Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Lars-Erik Alstad Aas, Mie Hoddevik, Trine Kvistad Lorentsen Type forslag: Strykningsforslag (..) av kunnskapsdepartementet. NSO mener at ved fullført grad fra høyere utdanning skal denne utgjøre opptaksgrunnlaget. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 18

19 NSO mener at ved fullført grad fra høyere utdanning skal denne utgjøre opptaksgrunnlaget. (..) av kunnskapsdepartementet. Red.koms innstilling Avvises Redaksjonskomiteens innstilling avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 114 Linjenummer: Forslagstiller: Lena Byrkjeland Institusjon: Haraldsplass diakonale høgskole Type forslag: Tilleggsforslag Dette innebærer informasjon om studietilbud, fagtilbud, læringsutbytte, oppbygning av de ulike studier, utvekslingsavtaler, rådgivere, veiledere og de vitenskapelige ansattes kompetanse Legge til og arbeidsmuligheter Dette innebærer informasjon om studietilbud, fagtilbud, læringsutbytte, oppbygning av de ulike studier, utvekslingsavtaler, rådgivere, veiledere, de vitenskapelige ansattes kompetanse og arbeidsmuligheter Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 30 Linjenummer: Forslagstiller: Morten Olsen Institusjon: Det teologiske menighetsfakultet Type forslag: Strykningsforslag NSO mener at utdanningsinstitusjonene skal bruke mer ressurser på innholdsfylt informasjon til studenter enn på reklame. Stryk setningen. Ingen Red.koms innstilling Avvises Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 19

20 Redaksjonskomiteens innstilling avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 115 Linjenummer: Forslagstiller: Johan Tunestam Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Tilleggsforslag NSO mener at Kunnskapsdepartementet.. Legge til slutten av setningen: ", og vurdere om kostnadskategoriene skal defineres etter program." NSO mener at Kunnskapsdepartementet.., og vurdere om kostnadskategoriene skal defineres etter program. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 11 Linjenummer: Forslagstiller: Simon Utseth Sandvåg, Sverre Haug Lindseth, Institusjon: Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Lars-Erik Alstad Aas, Mie Hoddevik, Trine Kvistad Lorentsen Type forslag: Endringsforslag Alle som er utdannet innen utdanning, helse- og omsorgsyrker skal ha det samme læringsutbyttet etter endt studium uavhengig av studiested. Disse utdanningene skal dermed styres gjennom rammeplaner. Rammeplanene må ikke ha et for stort nivå av detaljstyrin Alle som er utdannet under samme rammeplan skal ha det samme basislæringsutbyttet etter endt studium uavhengig av studiested. Disse utdanningene skal dermed styres gjennom rammeplaner. Rammeplanene må ikke ha et for stort nivå av detaljstyring, men skissere de viktigste linjene for et studium, særlig når det kommer til læringsutbytte. Det er spesielt viktig å rammeplanfeste antall timer utplasseringspraksis. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 20

21 Alle som er utdannet under samme rammeplan skal ha det samme basislæringsutbyttet etter endt studium uavhengig av studiested. Disse utdanningene skal dermed styres gjennom rammeplaner. Rammeplanene må ikke ha et for stort nivå av detaljstyring, men skissere de viktigste linjene for et studium, særlig når det kommer til læringsutbytte. Det er spesielt viktig å rammeplanfeste antall timer utplasseringspraksis. Red.koms innstilling Avvises Redaksjonskomiteens innstilling avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 119 Linjenummer: Forslagstiller: William Sæbø Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Endringsforslag Karriereveiledning er viktig for å hjelpe studentene til å posisjonere seg i forhold til arbeidslivet Endre hele setningen og splittekarriereveiledning er viktig for å forberede seg for arbeidslivet. Alle utdanningsinstitusjoner skal tilby dette. Karriereveiledning er viktig for å forberede seg for arbeidslivet. Alle utdanningsinstitusjoner skal tilby dette. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 29 Linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Institusjon: NSO AU Killingberg, Trine Oftedal og Øyvind Berdal Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 21

22 Forslag til nytt underkapittel:3.9 Institusjonenes faglige fullmakter.institusjonene kan tildeles fullmakt til å opprette studier innenfor et gradsnivå hvis institusjonen har opprettet 4 bærekraftige studier på det aktuelle gradsnivået. I hvilken grad institusjonene ivaretar sine faglige fullmakter blir så en del av tilsynet fra NOKUT. 3.9 Institusjonenes faglige fullmakter.institusjonene kan tildeles fullmakt til å opprette studier innenfor et gradsnivå hvis institusjonen har opprettet 4 bærekraftige studier på det aktuelle gradsnivået. I hvilken grad institusjonene ivaretar sine faglige fullmakter blir så en del av tilsynet fra NOKUT. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 123 Linjenummer: Forslagstiller: Jonas Ohlgren Institusjon: Høgskulen i Volda Østvik Type forslag: Endringsforslag Begrepet FoU i utdanning omfatter både forsknings- og utviklingsbasert undervisning og studentaktiv forskning. NSO mener at FoU-basert utdanning og studentaktiv forskning skal være integrerte i alle studieprogrammer. NSO vil inkludere studentene tidlig Stryke "og studentaktiv forskning" på linje 172 og endre siste stening til "Studentene skal inkluderes tidlig i forskningsarbeidet." Begrepet FoU i utdanning omfatter både forsknings- og utviklingsbasert undervisning og studentaktiv forskning. NSO mener at FoU-basert utdanning skal være integrerte i alle studieprogrammer. Studentene skal inkluderes tidlig i forskningsarbeid. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 125 Linjenummer: Forslagstiller: Anders Kvernmo Langset Institusjon: FFPK Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 22

23 Type forslag: Endringsforslag "Planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning, samt å kunne bruke tilbakemeldinger og egen evaluering på å utvikle seg som underviser." Planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning på en måte som fremmer studentenes læring, og vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning. Alle som underviser skal kjenne til aktuelle styringsdokumenter for undervisning i høyere utdanning, samt kunne begrunne eget kunnskapssyn relatert til pedagogisk teori. Planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning på en måte som fremmer studentenes læring, og vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning. Alle som underviser skal kjenne til aktuelle styringsdokumenter for undervisning i høyere utdanning, samt kunne begrunne eget kunnskapssyn relatert til pedagogisk teori. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 16 Linjenummer: Forslagstiller: Simon Utseth Sandvåg, Sverre Haug Lindseth, Institusjon: Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Trine Kvistad Lorentsen, Mie Hoddevik, Lars- Erik Alstad Aas Type forslag: Endringsforslag Ansatte uten nødvendig formell pedagogisk kompetanse skal få tilbud om dette innen rimelig tid etter tilsetting og det er et ledelsesansvar å sikre at de ansatte har nødvendig praktisk og formell kompetanse til å undervise i høyere utdanning. Endre "Ansatte uten nødvendig formell pedagogisk kompetanse skal få tilbud om dette..."til"ansatte uten nødvendig formell pedagogisk kompetanse skal gjennomføre dette" Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 23

24 Ansatte uten nødvendig formell pedagogisk kompetanse skal gjennomføre dette innen rimelig tid etter tilsetting og det er et ledelsesansvar å sikre at de ansatte har nødvendig praktisk og formell kompetanse til å undervise i høyere utdanning. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: Dissens 3 Linjenummer: Forslagstiller: Trine Oftedal og Institusjon: NSO AU Erin Nordal Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Tillegg rett under kapitteloverskriften:bruk av studentassistenter kan være et godt supplement til undervisning. Studentassistenter skal brukes til å gi mengdetrening og veiledning når det trengs. Bruk av studentassistenter kan være et godt supplement til undervisning. Studentassistenter skal brukes til å gi mengdetrening og veiledning når det trengs. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 127 Linjenummer: Forslagstiller: Ingeborg Ø. Institusjon: FFPK Laukvik Type forslag: Endringsforslag Ingen Studentassistenter burde ikke få tillatelse til å underkjenne oppgaver som kreves for å få ta eksamen. En slik avgjørelse må tas av fagansvarlig med formell pedagogisk kompetanse. Studentassistenter burde ikke få tillatelse til å underkjenne oppgaver som kreves for å få ta eksamen. En slik avgjørelse må tas av fagansvarlig med formell pedagogisk kompetanse. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 24

25 Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 128 Linjenummer: Forslagstiller: Johan Tunestam Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Tilleggsforslag Ingenting Legge til ny setning på linje 278: Studenter skal kunne påvirke pensumvalget på sine emner Studenter skal kunne påvirke pensumvalget på sine emner Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 129 Linjenummer: Forslagstiller: Anders Kvernmo Institusjon: FFPK Langset Type forslag: Tilleggsforslag Ingen. Nytt avsnitt NSO mener at digitalisering av den høyere utdanningssektoren må fremmes ved å jobbe systematisk med å identifisere muligheter og utfordringer for digitalisering av hele læringsløpet fra planlegging, administrering og gjennomføring av undervisning og eksamen, til tilbakemelding, klagebehandling og evaluering av fag og emner. NSO mener at digitalisering av den høyere utdanningssektoren må fremmes ved å jobbe systematisk med å identifisere muligheter og utfordringer for digitalisering av hele læringsløpet fra planlegging, administrering og gjennomføring av undervisning og eksamen, til tilbakemelding, klagebehandling og evaluering av fag og emner. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 25

26 Forslag nr.: 130 Linjenummer: Forslagstiller: Stian Lågstad Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Endringsforslag NSO mener at så mange forelesninger som mulig skal være åpent tilgjengelig for alle. NSO mener at alle forelesninger skal være åpent tilgjengelig for alle. NSO mener at alle forelesninger skal være åpent tilgjengelig for alle. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 131 Linjenummer: Forslagstiller: Therese Eia Lerøen Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Tilleggsforslag Ingenting Legge til: "Norsk Studentorganisasjon mener at alle innleveringer og eksamener skal innleveres og avlegges digitalt hvor dette er mulig." "Norsk Studentorganisasjon mener at alle innleveringer og eksamener skal innleveres og avlegges digitalt hvor dette er mulig." Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 134 Linjenummer: Forslagstiller: Madeleine Institusjon: Universitetet i Oslo Sjøbrend Type forslag: Endringsforslag Alle studenter skal automatisk få en kvalitativ begrunnelse og tilbakemelding når de blir vurdert for sine prestasjoner Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 26

27 Endring Alle studenter skal få en kvalitativ, automatisk og digital begrunnelse og tilbakemelding når de blir vurdert for sine prestasjoner Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: Dissens 7 Linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Institusjon: NSO AU Killingberg, Erin Nordal og Trine Oftedal Type forslag: Strykningsforslag Det skal være mulig å være anonym i bekymringsmeldinger angående en students skikkethet. Stryke setningen. Ingen Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 32 Linjenummer: Forslagstiller: FKHS Institusjon: FKHS Type forslag: Endringsforslag Alle som er involvert i utdanningsløpene har ansvar for å melde fra dersom tvil om skikkehtet. Institusjonene skal legge til rette for at studenter skal melde tvil om skikkethet, men ansvaret for skikkethetsvurdering er institusjonenes, og skal ikke pålegges studentene. Institusjonene skal legge til rette for at studenter skal melde tvil om skikkethet, men ansvaret for skikkethetsvurdering er institusjonenes, og skal ikke pålegges studentene. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 27

28 Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 31 Linjenummer: Forslagstiller: FKHS Institusjon: FKHS Type forslag: Strykningsforslag NSO mener det må opprettes et nasjonalt skikkethetsregister. Stryk setningen. Ingen Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 136 Linjenummer: Forslagstiller: Karoline Barkvoll Institusjon: FFPK Holstad Type forslag: Endringsforslag Dannelse/dannelse Gjennomgående endring: Danning/danning Danning/danning Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 34 Linjenummer: Forslagstiller: Lena Byrkjeland Institusjon: Haraldsplass diakonale høgskole Type forslag: Endringsforslag I arbeidslivet er en avhengig av å kunne kommunisere med fagpersoner fra andre fagmiljø enn sitt eget, og NSO mener derfor at alle fagmiljø bør etterstrebe mer samarbeid mellom fagområder både innen samme og andre fakulteter. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 28

29 bør etterstrebe mer samarbeid mellom fagområde både innen samme og andre avdelinger og fakulteter I arbeidslivet er en avhengig av å kunne kommunisere med fagpersoner fra andre fagmiljø enn sitt eget, og NSO mener derfor at alle fagmiljø bør etterstrebe mer samarbeid mellom fagområde både innen samme og andre avdelinger og fakulteter. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 140 Linjenummer: Forslagstiller: Therese Eia Lerøen Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Endringsforslag Studenter i poenggivende praksis kan ikke anses som å være i en normal arbeidssituasjon og skal derfor ikke få betalt Endre til: "Studenter i poenggivende praksis kan ikke anses å være i en normal arbeidssituasjon og kan derfor ikke motta lønn fra praksisstedet i løpet av praksisperioden." Studenter i poenggivende praksis kan ikke anses å være i en normal arbeidssituasjon og kan derfor ikke motta lønn fra praksisstedet i løpet av praksisperioden. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: Dissens 8 Linjenummer: Forslagstiller: Trine Oftedal og Institusjon: NSO AU Nils Magne Killingberg Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 29

30 For å sikre stadig forbedring av kvalitet og praksis skal alle utdanningsinstitusjoner ha praksisutvalg. Utvalget skal bestå av representanter fra ledelsen, faglig tilsatte fra de aktuelle fagmiljøene, administrativt ansatte, eksterne representanter fra praksisfeltet samt studenttillitsvalgte. Utvalget skal drøfte aktuelle problemstillinger og finne tiltak for å forbedre praksisordningen ved den respektive institusjonen. Ansvaret for kvalitetssikring av praksisplasser ligger hos institusjonsledelsen. For å sikre stadig forbedring av kvalitet og praksis skal alle utdanningsinstitusjoner ha praksisutvalg. Utvalget skal bestå av representanter fra ledelsen, faglig tilsatte fra de aktuelle fagmiljøene, administrativt ansatte, eksterne representanter fra praksisfeltet samt studenttillitsvalgte. Utvalget skal drøfte aktuelle problemstillinger og finne tiltak for å forbedre praksisordningen ved den respektive institusjonen. Ansvaret for kvalitetssikring av praksisplasser ligger hos institusjonsledelsen. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 142 Linjenummer: Forslagstiller: Martin Fredheim Institusjon: FKHS Type forslag: Endringsforslag egnethet for yrket Erstatte "egnethet" med "skikkethet" skikkethet for yrket Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: Red.kom 2 Linjenummer: Forslagstiller: Redaksjonskomiteen Institusjon: Type forslag: Endringsforslag For å sikre like muligheter til å ta høyere utdanning mener NSO at alle ekstrautgifter i forbindelse med praksis skal dekkes av utdanningsinstitusjonen. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 30

31 Legge til "studiepoengivende" før praksis, og endre "skal dekkes av utdanningsinstitusjonen." til "skal dekkes av Kunnskapsdepartementet, gjennom bevilgninger til utdanningsinstitusjonen." For å sikre like muligheter til å ta høyere utdanning mener NSO at alle ekstra utgifter i forbindelse med studiepoenggivende praksis skal dekkes av Kunnskapsdepartementet, gjennom bevilgninger til utdanningsinstitusjonen. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 145 Linjenummer: Forslagstiller: Anders Kvernmo Institusjon: Universitetet i Oslo Langset og Signy Grape Type forslag: Endringsforslag 7.0 Kvalitetssikring og studentmedvirkning 7.0 Kvalitetssikring og studentmedvirkning Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 149 Linjenummer: Forslagstiller: Signy Grape Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Tilleggsforslag Ingen. Tillegg i 7.0, tenkt sist i avsnittet og etter annet tilleggsforslag fra undertegnede Minst 30 prosent av medlemmene i alle kollegiale beslutningsorgan i universitetene og høyskolene skal være studenter. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 31

32 Minst 30 prosent av medlemmene i alle kollegiale beslutningsorgan i universitetene og høyskolene skal være studenter. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 147 Linjenummer: Forslagstiller: Anders Kvernmo Institusjon: Universitetet i Oslo Langset og Signy Grape Type forslag: Tilleggsforslag Ingen. Nytt avsnitt Universiteter og høgskoler skal være demokratiske institusjoner og studenter er en del av det akademiske fellesskapet. Det lokale studentdemokratiet, inkludert studentutvalg på fakultetsog instituttnivå, skal være aktive deltakere i styringen av institusjonene på alle nivåer. Universiteter og høgskoler skal være demokratiske institusjoner og studenter er en del av det akademiske fellesskapet. Det lokale studentdemokratiet, inkludert studentutvalg på fakultetsog instituttnivå, skal være aktive deltakere i styringen av institusjonene på alle nivåer. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 150 Linjenummer: Forslagstiller: Johan Tunestam Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Endringsforslag Det skal være obligatorisk for emneansvarlig å gjennomføre evalueringer årlig... Endre"årlig" til "hvert semester emnet tilbys" Det skal være obligatorisk for emneansvarlig å gjennomføre evalueringer hvert semester emnet tilbys... Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 32

33 Red.koms innstilling Vedtas LS /13 Arbeidsprogram Innstilling fra AU: Arbeidsprogram for NSO vedtas Votering: Vedtatt Forslag til arbeidsprogram ligger som vedlegg 4 Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 20 Linjenummer: Forslagstiller: Stian Lågstad Institusjon: UiO Type forslag: Helhetlig endringsforslag Arbeidsutvalgets forslag til arbeidsprogram. Helhetlig endringsforslag: Helhetlig endringsforslag. Arbeidsprogram for NSO Arbeidsutvalget skal jobbe for: å sette utdanning på dagsorden under Stortingsvalget. at valgprioriteringene kommer inn i den nye regjeringsplattformen en evaluering av SAK at det kommer en utdanningsmelding at det blir gitt et langsiktig løft for bygg og infrastruktur innenfor høyere utdanning at statsbudsjettkravet om bolig blir innvilget heltidsstudenten at gratisprinsippet består som en viktig pilar innenfor høyere utdanning at forskning blir tilgjengelig for alle og det blir satt av midler til Open Access at studentene blir sett på som en ressurs og at studentaktiv forskning blir en del av studieløpet at tilgang og kvalitet er utgangspunktet for digitaliseringen av akademia Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget er allerede vedtatt og blir lagt til grunn av redaksjonskomiteen. Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 1 Linjenummer: Forslagstiller: Anders K. Langset Institusjon: Høgskolen i Bergen Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 33

34 Type forslag: Tilleggsforslag Punkter Legge til fullstendige setninger til punktene. AU får fullmakt til å legge til før LM. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget er allerede vedtatt og blir lagt til grunn av redaksjonskomiteen. Vedtatt (lørdag) Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 2 Linjenummer: Forslagstiller: Stian Lågstad Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Ingen Arbeidsprogrammet skal ikke innholde mer enn 15 punkter. Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises som konsekvens av redaksjonskomiteens innstilling i forslag 10, 15, 16, 17 og 18. Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 3 Linjenummer: Forslagstiller: Morten Bakke Institusjon: Universitetet i Oslo Kristoffersen Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Endring Arbeidsprogrammet skal inneholde: - Overskrift - Ingress - Maks 15 punkter Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 34

35 Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises som konsekvens av redaksjonskomiteens innstilling i forslag 10, 15, 16, 17 og 18. Realitetsbehandles ikke. Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 4 Linjenummer: 1-1 Forslagstiller: AU Institusjon: NSO AU Type forslag: Tilleggsforslag Etter "Arbeidsprogram for NSO " før "Arbeidsutvalget skal jobbe for" Tillegg Studenter skal være avgjørende endringsaktører for utvikling av høyere utdanning. Norsk studentorganisasjon (NSO) skal jobbe for å sikre medvirkning i prosesser som angår studenter i samfunn og utdanning, nasjonalt og internasjonalt. Alle skal kunne delta i og gjennomføre høyere utdanning uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og livssituasjon. En viktig forutsetning for dette er å beholde norsk høyere utdanning gratis for alle, og motarbeide en internasjonal trend som anser utdanning som en vare. Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 5 Linjenummer: 2-2 Forslagstiller: Johan Tunestam Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Endringsforslag Arbeidsutvalget skal jobbe for... Arbeidsutvalget endres til NSO NSO skal jobbe for... Redaksjonskomiteens Avvises til fordel for forslag 7 innstilling: Falt til fordel for forslag 7 Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 6 Linjenummer: 2-2 Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 35

36 Forslagstiller: Type forslag: Trine Lise Forsaa Endringsforslag Institusjon: Universitetet i Nordland Arbeidsutvalget skal jobbe for NSO skal jobbe for NSO skal jobbe for Redaksjonskomiteens Avvises til fordel for forslag 7 innstilling: Falt til fordel for forslag 7 Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 7 Linjenummer: 2-2 Forslagstiller: Simon Sandvåg Institusjon: Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Type forslag: Endringsforslag Arbeidsutvalget skal jobbe for.. Endre til: "Arbeidsprogrammet styrer hvilke politiske saker som prioriteres i perioden. Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i NSOs vedtatte politikk og overordnede føringer, og det er ingen prioritering av punktene. Arbeidsutvalget og hele organisasjonen skal sammen jobbe for å realisere punktene i arbeidsprogrammet." Arbeidsprogrammet styrer hvilke politiske saker som prioriteres i perioden. Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i NSOs vedtatte politikk og overordnede føringer, og det er ingen prioritering av punktene. Arbeidsutvalget og hele organisasjonen skal sammen jobbe for å realisere punktene i arbeidsprogrammet. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas. Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 9 Linjenummer: 6-6 Forslagstiller: Jorid Martinsen Institusjon: NSO AU Type forslag: Strykningsforslag Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 36

37 'en evaluering av SAK stryk teksten ingen ny tekst Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 8 Linjenummer: 6-6 Forslagstiller: Nils Magne Institusjon: NSO AU Killingberg Type forslag: Endringsforslag en evaluering av SAK sørge for reell arbeidsdeling og konsentrasjon mellom universiteter og høgskoler i Norge sørge for reell arbeidsdeling og konsentrasjon mellom universiteter og høgskoler i Norge Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas. Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 10 Linjenummer: 7-8 Forslagstiller: Trine Oftedal Institusjon: NSO AU Type forslag: Tilleggsforslag at det kommer en utdanningmelding at det blir gitt et langsiktig løft for bygg og infrastruktur innenfor høyere utdanning at et tilrettelagt og inkluderende læringsmiljø blir sikret av staten, institusjonene og studentsamskipnadene. at det kommer en utdanningmelding at et tilrettelagt og inkluderende læringsmiljø blir sikret av staten, institusjonene og studentsamskipnadene. at det blir gitt et langsiktig løft for bygg og infrastruktur innenfor høyere utdanning Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 37

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-12/13 Dato/tid 31.05.2013 14:00 Referent Inger Marie Skinderhaug og Tord Kristensen Arkiv 2013003438 INNHOLD 00 Konstituering Side LS5 00.00-12/13 Konstituering

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-13/14 Dato/tid 24.01.2014 12:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2013005667 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS3 00.09-13/14 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS411/12 Dato/tid 26.04.2012 00:00 Referent Morten Edvardsen Arkiv 2012001528 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS4 00.14-11/12 Godkjenning av innkalling LS4 00.15-11/12

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS2-11/12 Dato/tid 25.11.2011 11:30 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011006106 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 8 LS2 00.05-11/12 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-11/12

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 05.0215 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Nadia Heyler (UiS) Øystein Parelius (UiN) Christoffer Alsvik (HiOA) Merete Falck (NTNU) Ragna Staven (HiSF)

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11: Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning VEDTATT PÅ HØYRES STUDENTERS LANDSMØTE 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER Landstingsrepresentanter Ingvild Aalgaard Høgskolen i Bergen Vernepleie Kristine Titlestad Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Eva Vilhelmine

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

NSFs studentpolitiske plattform

NSFs studentpolitiske plattform NSFs studentpolitiske plattform 1.0 GENERELT 1.1 Innledning NSF Student ble opprettet av NSFs landsmøte i 1998, og er en integrert del av NSF. Den studentpolitiske plattformen viser offisielle synspunkter

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer