Landsstyret Protokoll fra møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Protokoll fra møte"

Transkript

1 Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS312/13 Dato/tid :30 Referent Maria Anker Middelthon og Morten Edvardsen Arkiv INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS /13 Godkjenning av innkalling LS /13 Godkjenning av saksliste LS /13 Godkjenning av tidsplan LS /13 Valg av redaksjonskomiteer 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER SIDE 6 LS /13 Arbeidsutvalgets rapport LS /13 Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport LS /13 Valgkomiteens rapport LS /13 Rapporter fra tillitsvalgte LS /13 Rapport International Students Union LS /13 Rapport SAIH LS /13 Protokollsaker LS /13 AUs protokoller LS /13 LS-protokoller 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER SIDE 6 LS /13 Økonomirapport 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER SIDE 7 LS /13 Resolusjoner LS /13 Ettergodkjenning av høringer LS /13 Høring: NOU 2012:15 Politikk for likestilling LS /13 Høring: Forslag til endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret LS /13 Høring: Forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier for sykdom m.m LS /13 Høring: Forslag til endringer i utlendingsforskriften 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet) LS /13 Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret LS /13 Forslag til endring i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån 2013 LS /13 Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggtekninsk forskrift LS /13 Innspill til forslag til endringer med GSU-lista 04 VALG SIDE 14 LS /13 Suppleringsvalg til Valgkomiteen 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU312/ side(r)

2 06 INNKOMNE SAKER SIDE 14 Ingen innkomne saker LS /13 Utdanningspolitisk plattform LS /13 Innstillinger til landsmøte LS /13 Arbeidsprogram LS /13 Organisasjonserklæring LS /13 Budsjett for NSO 2013 LS /13 Godkjenning av forretningsorden LS /13 Årsrapport for NSO 2012 LS /13 Driftstilskudd LS /13 Resolusjoner LS /13 Søknad om medlemskap NLA Høgskolen PERMISJONSSØKNADER SIDE 54 Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 2

3 Deltakere på Landsstyremøte 3 12/13 1 Alexander Løtvedt HiL - Høgskolen i Lillehammer 2 Anders Veggeland HiB - Høgskolen i Bergen 3 Anders Kvernmo Langset HiB - Høgskolen i Bergen 4 Njaal Neckelmann UiB - Universitetet i Bergen 5 Annette Torp DHS - Diakonhjemmets høyskole 6 7 Madeleine Sjøbrend UiO - Universitetet i Oslo 8 Håkon Ohren UiS - Universitetet i Stavanger 9 Johan Tunestam UiO - Universitetet i Oslo 10 Jonas Østvik HVO - Høgskulen i Volda 11 Lena Byrkjeland HDH - Haraldsplass Diakonale høyskole 12 Mie Cathrine Hoddevik DMMH - Dronning Mauds Minne Høyskole 13 Morten Olsen MF - Det teologiske menighetsfakultet 14 Morten Bakke Kristoffersen UiO - Universitetet i Oslo 15 Oda Kristine Hagalid HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Signy Grape UiO - Universitetet i Oslo 18 Sigrid Sandal HiSF - Høgskulen i Sogn og Fjordane 19 Simon Utseth Sandvåg NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet 20 Stian Lågstad UiO - Universitetet i Oslo 21 Stian Aasberg Johansen HiØ - Høgskolen i Østfold 22 Sverre Haug Lindseth NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet 23 Therese Eia Lerøen HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus 24 Tommy Bjørnødegård UiN - Universitetet i Nordland 25 Trine Kvistad Lorentsen HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag 26 Trine Lise Forsaa HiN - Høgskolen i Narvik 27 Trygve Lehne NHH - Norges Handelshøyskole 28 Tuva Aune Wettland HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus 29 William Giffen Sæbø HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus 30 Runar Thomassen HiM - Høgskolen i Molde 31 Bernhard Siebert UiT -Universitet i Tromsø 32 Gaute Myhren Kornberg HiH - Høgskolen i Hedmark 33 Anne Marte Holand HiVe - Høgskolen i Vestfold 34 Mathias Bratz-Queseth UiB - Universitetet i Bergen 35 Lars Erik Alstad Aas NTNU - Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Trine Oftedal NSOs arbeidsutvalg 41 Øyvind Berdal NSOs arbeidsutvalg 42 Erin Nordal NSOs arbeidsutvalg 43 Jorid Martinsen NSOs arbeidsutvalg 44 André Almås Christiansen NSOs arbeidsutvalg 45 Nils Magne Killingberg NSOs arbeidsutvalg 60 Anders Rohde KOK 61 Sigurd Langseth KOK Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 3

4 62 50 Benedicte Grande Arntzen Ordstyrer 51 Fredrik Røysland Andresen Ordstyrer 52 Martin Gustavsen Ordstyrer 53 Morten Edvardsen NSOs sekreteriat 54 Amund Aarvelta Valgkomiteen 55 Maria Middelthon NSOs sekreteriat 63 Bea Birgitte Drage Madsen Valgkomiteen 64 Jens Folland Valgkomiteen 65 Mari Berdal Djupvik Valgkomiteen Ingeborg Marie 66 Østby Laukvik NOKUT 67 Karoline Barkvoll Holstad FKSV 70 Magnus Malnes IK 71 Tine Øverset Blomfeldt FKHS 72 Ola Magnussen Rydje VLPK 73 Alexandra Løvland Velferdstinget, Trondheim 74 Vilde Coward Ingen av disse 75 Abbas Ahdal Sharid ISU 76 Martin Fredheim HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag 77 Karl Hans Braut Ingen av disse 78 Carina Rømme FKHS 79 Hilde Vik UiO - Universitetet i Oslo FFPK innvilges tale- og forslagsrett i saken om Utdanningspolitisk plattform FKHS innvilges tale- og forslagsrett i behandling av resolusjon Skikkethet i høyere utdanning. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 4

5 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /13 Godkjenning av innkalling Innstilling fra AU: Innkallingen godkjennes. Votering: Vedtat LS /13 Godkjenning av saksliste Innstilling fra AU: Sakslisten godkjennes. Votering: Vedtatt Forslag nr: 1 Kapittel og/eller linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Killingberg Valgkrets (initialer): Vedlegg, s 1 AU - Tillegg/ Legg til LS /13 Suppleringsvalg Valgkomité LS /13 Suppleringsvalg Valgkomité Vedtatt Forslag nr: 2 Kapittel og/eller linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Killingberg Valgkrets (initialer): Vedlegg s. 1 AU Legg til: Sak LS /13 Søknad om medlemskap NLA Høgskolen Legg til: Sak LS /13 Søknad om medlemskap NLA Høgskolen Vedtatt LS /13 Godkjenning av tidsplan Innstilling fra AU: Tidsplanen godkjennes. Votering: Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 5

6 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /13 Rapporter og orienteringer LS /13 Arbeidsutvalgets rapport Innstilling fra AU: Arbeidsutvalgets rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport Innstilling fra AU: Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Valgkomiteens rapport Innstilling fra AU: Valgkomiteens rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Rapporter fra tillitsvalgte Innstilling fra AU: Rapporter fra tillitsvalgte tas til orientering Votering: Vedtatt LS /13 Rapport International Students Union Innstilling fra AU: ISUs rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Rapport SAIH Innstilling fra AU: SAIHs rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /13 Protokollsaker Innstilling fra AU: Protokoll AU15-AU22 godkjennes. Protokoll fra LS2 godkjennes. Votering: Vedtatt 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /13 Økonomirapport Innstilling fra AU: Økonomirapporten tas til etterretning. Votering: Vedtatt LS /13 NSOs lokaler Innstilling fra AU: Arbeidsutvalget bes avslutte prosessen med søk etter kjøpsalternativer på nye kontorlokaler Votering: Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 6

7 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /13 Resolusjoner Innstilling fra AU: Resolusjon om Skikkethetsvurdering i høyere utdanning sendes videre og behandles som politisk dokument på LS Resolusjon om Studieavgift for internasjonale studenter vedtas. Votering: Vedtatt Resolusjon om Skikkethetsvurdering i høyere utdanning ligger som vedlegg 1 Resolusjon om Studieavgift for internasjonale studenter ligger som vedlegg 2 Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Skikkethet Forslag nr.: 1 Linjenummer: Forslagstiller: FKHS Institusjon: FKHS Type forslag: Endringsforslag Falt for forslag 2. Resolusjon om "Skikkethetsvurdering i høyere utdanning" sendes videre og behandles som politisk dokument på LS5 2012/2013. Resolusjon om "Skikkethetsvurdering i høyere utdanning" vedtas. Resolusjon om "Skikkethetsvurdering i høyere utdanning" vedtas. Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Skikkethet Forslag nr.: 2 Linjenummer: Forslagstiller: Tuva Aune Wettland Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Endringsforslag Resolusjon om "skikkethetsvurdering i høyere utdanning" sendes videre og behandles som politisk dokument på LS5 2012/2013. Resolusjon om "skikkethetsvurdering i høyere utdanning" vedtas, samtidig som det sendes videre for å behandles som politisk dokument på LS5 2012/2013. Resolusjon om "skikkethetsvurdering i høyere utdanning" vedtas, samtidig som det sendes videre for å behandles som politisk dokument på LS5 2012/2013. Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 7

8 Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Skikkethet Forslag nr.: 3 Linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Institusjon: NSO AU Killingberg Type forslag: Tilleggsforslag Tvilsmeldinger fra studentene Legge til:terskelen for studenter å sende inn tvilsmeldinger skal likevel være lav Terskelen for studenter å sende inn tvilsmeldinger skal likevel være lav Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Skikkethet Forslag nr.: 4 Linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Institusjon: NSO AU Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Nytt avsnitt:praksisen med at studenter som burde vært funnet uskikket blir veiledet ut av studiet er svært uheldig og må ikke forekomme Praksisen med at studenter som burde vært funnet uskikket blir veiledet ut av studiet er svært uheldig og må ikke forekomme Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Skikkethet Forslag nr.: 5 Linjenummer: Forslagstiller: Erin Nordal Institusjon: NSO AU Type forslag: Endringsforslag Institusjonene ikke belastes økonomisk ved særskilt skikkethetsvurdering Verken studentene eller institusjonene belastes økonomisk ved særskilt skikkethetsvurdering Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 8

9 Verken studentene eller institusjonene belastes økonomisk ved særskilt skikkethetsvurdering Vedtatt Helheten vedtatt. Resolusjon om studieavgift Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 2 Linjenummer: 4-54 Forslagstiller: Therese Eia Institusjon: HiOA Lerøen Type forslag: Endringsforslag NSO er i mot studieavgift for internasjonale studenter. NSO mener at: -En innføring av studieavgift for internasjonale studenter vil øke den allerede store kostnaden ved et studieopphold i Norge. -En innføring av studieavgift for internasjonale studenter vil redusere det mangfoldet vi søker å oppnå innen høyere utdanning og med internasjonalisering for øvrig. NSO er i mot studieavgift for internasjonale studenter. NSO mener at: -En innføring av studieavgift for internasjonale studenter vil øke den allerede store kostnaden ved et studieopphold i Norge. -En innføring av studieavgift for internasjonale studenter vil redusere det mangfoldet vi søker å oppnå innen høyere utdanning og med internasjonalisering for øvrig. Avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 1 Linjenummer: 0-0 Forslagstiller: Berhard Sibert Institusjon: Universitetet i Tromsø Type forslag: Tilleggsforslag Resolusjon om studieavgift - Legg til utropstegn i overskriften - Legg til ingress bestående av setningen i linje (Nordiske land...å avstå). Dette er et tillegg, ikke flytting. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 9

10 - Legg til utropstegn i overskriften - Legg til ingress bestående av setningen i linje (Nordiske land...å avstå). Dette er et tillegg, ikke flytting. Avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 3 Linjenummer: Forslagstiller: Magnus Malnes Institusjon: IK Type forslag: Endringsforslag Dessverre har enkelte partier lekt med ideen om å innføre... Dessverre har enkelte partier foreslått å innføre studieavgift... Dessverre har enkelte partier foreslått å innføre studieavgift... Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 4 Linjenummer: Forslagstiller: Magnus Malnes Institusjon: IK Type forslag: Endringsforslag ikke, det er nettopp dette er intensjonen som ligger bak forslagene som er drøftet i norske partier. at ikke dette er intensjonen som ligger bak forslagene som er drøftet i norske partier. at ikke dette er intensjonen som ligger bak forslagene som er drøftet i norske partier. Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 5 Linjenummer: Forslagstiller: Trygve Lehne Institusjon: Norges handelshøgskole Type forslag: Tilleggsforslag - Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 10

11 Tillegg:Norge vil ha et stort behov for internasjonal kompetanse i fremtiden. For å tiltrekke seg denne kompetansen, må vi bli et attraktivt land å studere og jobbe i. Gratis utdannelse for internasjonale studenter vil gjøre at Norge ligger et hestehode foran våre naboer i kampen om de beste hodene. Det vil være en investering, med langsiktig avkastning. Norge vil ha et stort behov for internasjonal kompetanse i fremtiden. For å tiltrekke seg denne kompetansen, må vi bli et attraktivt land å studere og jobbe i. Gratis utdannelse for internasjonale studenter vil gjøre at Norge ligger et hestehode foran våre naboer i kampen om de beste hodene. Det vil være en investering, med langsiktig avkastning. Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 6 Linjenummer: Forslagstiller: Trygve Lehne Institusjon: Norges handelshøgskole Type forslag: Strykningsforslag God utveksling med framvoksende økonomier som Kina, India og Russland er nødvendig for framtida. Stryk "... som Kina, India og Russland". God utveksling med framvoksende økonomier er nødvendig for framtida. Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 7 Linjenummer: Forslagstiller: Anette Torp Institusjon: Diakonhjemmets høgskole Type forslag: Strykningsforslag selv om vi ikke har skolepenger i dag... Stryk "selv om vi ikke har skolepenger i dag... + ut linje 43. Ingen. Avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 8 Linjenummer: Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 11

12 Forslagstiller: Trine Oftedal Institusjon: NSO AU Type forslag: Tilleggsforslag selv om vi ikke har skolepenger i dag, ved offentlige institusjoner selv om vi ikke har skolepenger i dag, ved offentlige institusjoner, er det langt i fra gratis å studere i Norge. Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Resolusjoner - Studieavgift Forslag nr.: 9 Linjenummer: Forslagstiller: Tuva Aune Wettland Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Ønsker at internasjonal komite oppsummerer NSOs argumentasjon og mening i en punktliste avslutningsvis Vedtatt LS /13 Ettergodkjenning av høringer LS /13 Høring: NOU 2012:15 Politikk for likestilling Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Høring: Forslag til endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Høring: Forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier for sykdom m.m Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 12

13 LS /13 Høring: Forslag til endringer i utlendingsforskriften 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet) Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Avvist LS /13 Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Forslag til endring i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån 2013 Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt LS /13 Innspill til forslag til endringer med GSU-lista Innstilling fra AU: Høringsuttalelsen ettergodkjennes. Votering: Vedtatt 04 VALG Supplering av valgkomiteen LS /13 Supplering av Valgkomiteen Sunniva Adam velges som medlem av valgkomiteen Votering: Vedtatt 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter ble behandlet. 06 INNKOMNE SAKER LS /13 Søknad om medlemskap NLA Høgskolen Innstilling fra AU: Studentparlamentet ved NLA Høgskolen innvilges medlemskap i NSO. Medlemskapet trer i kraft fra og med Votering: Vedtatt LS /13 Utdanningspolitisk plattform Innstilling fra AU: Utdanningspolitisk plattform for perioden vedtas. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 13

14 Votering: Vedtatt Utdanningspolitisk plattform ligger som vedlegg 3 Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 100a Linjenummer: 0-0 Forslagstiller: Anders Kvernmo Institusjon: FFPK Langset Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Utdanningspolitisk plattform skal ha innholdsliste! Utdanningspolitisk plattform skal ha innholdsliste! Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 100b Linjenummer: 0-0 Forslagstiller: Anders Kvernmo Institusjon: FFPK Langset Type forslag: Tilleggsforslag Ingen AU får redaksjonell fullmakt gjennomgående i plattformen. AU får redaksjonell fullmakt gjennomgående i plattformen. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: Red.kom 1 Linjenummer: Forslagstiller: Redaksjonskomiteen Institusjon: Type forslag: Strykningsforslag Livslang læring bidrar til å øke den enekltes livskvalitet og gir større vedriskapning og fleksibilitet i arbeidslivet. Stryk: bidrar til å øke den enekltes livskvalitet og Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 14

15 Livslang læring gir større vedriskapning og fleksibilitet i arbeidslivet. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 104 Linjenummer: Forslagstiller: Lena Byrkjeland Institusjon: Haraldsplass diakonale høgskole Type forslag: Endringsforslag Læringsutbyttet definerer hvilken kunnskap, ferdighet og generell kompetanse en student har etter endt studie og karakterene sier noe om i hvilken grad disse er oppnådd erstatte "har" med "skal ha" Læringsutbyttet definerer hvilken kunnskap, ferdighet og generell kompetanse en student skal ha etter endt studie og karakterene sier noe om i hvilken grad disse er oppnådd Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 105 Linjenummer: Forslagstiller: Johan Tunestam Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Endringsforslag Det skal foreligge emne- og programbeskrivelser... Legge til "gode og realistiske" Det skal foreligge gode og realistiske programbeskrivelser... Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 106 Linjenummer: Forslagstiller: Ingeborg Laukvik Institusjon: FFPK Type forslag: Tilleggsforslag Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 15

16 Ingen Tillegg: Det skal utarbeides ambisiøse læringsutbyttebeskrivelser, og vanskelighetsgraden skal økes underveis i studiet. Det skal utarbeides ambisiøse læringsutbyttebeskrivelser, og vanskelighetsgraden skal økes underveis i studiet. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 107 Linjenummer: Forslagstiller: Ola Magnussen Institusjon: VLPK Rydje Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Det skal være samsvar mellom emne- og progrmbeskrivelser og pensum. Det skal være samsvar mellom emne- og progrmbeskrivelser og pensum. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 108 Linjenummer: Forslagstiller: Therese Eia Lerøen Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Tilleggsforslag Ingenting Legge til: Det skal eksistere fagutvalg på alle utdanninger for å kontinuerlig og systematisk drive kvalitetsforbedring av fagene. Både studenter, fagpersoner, og ledelse skal være representert. Fagutvaget skal vurdere om personer fra yrkesfelt eller arbeidsliv også skal være med. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 16

17 Det skal eksistere fagutvalg på alle utdanninger for å kontinuerlig og systematisk drive kvalitetsforbedring av fagene. Både studenter, fagpersoner, og ledelse skal være representert. Fagutvaget skal vurdere om personer fra yrkesfelt eller arbeidsliv også skal være med. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 28 Linjenummer: Forslagstiller: Håkon Ohren Institusjon: Universitetet i Stavanger Type forslag: Endringsforslag Staten må ta et overordnet ansvar for hele utdanningssektoren. Staten må ta det overordnede ansvaret for hele utdanningssektoren Staten må ta det overordnede ansvaret for hele utdanningssektoren Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 111 Linjenummer: Forslagstiller: Lena Byrkjeland Institusjon: Haraldsplass diakonale høgskole Type forslag: Tilleggsforslag Generell studiekompetanse skal man opparbeide seg ved å gå tre år studiespesilisering på vidergående opplæring, påbygging etter en yrkesfaglig utdanning eller etter godkjent utenlandsk utdanning Generell studiekompetanse skal man opparbeide seg ved å gå tre år studiespesialisering på vidergåaende opplæring, annen vidergående opplæring som gir generell studiekompetanse, påbygging etter en yrkesfaglig utdanning eller etter godkjent utenlandsk utdanning Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 17

18 Generell studiekompetanse skal man opparbeide seg ved å gå tre år studiespesialisering på vidergåaende opplæring, annen vidergående opplæring som gir generell studiekompetanse, påbygging etter en yrkesfaglig utdanning eller etter godkjent utenlandsk utdanning Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 112 Linjenummer: Forslagstiller: Therese Eia Lerøen Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Endringsforslag Institusjonene skal ha muligheten til å sette spesielle opptakskrav til studier der det er nødvendig med særskilte forkunnskaper. Endre til: "Institusjonene skal gis insentiver til å sette alternative opptakskrav der dette er mulig. " Institusjonene skal gis insentiver til å sette alternative opptakskrav der dette er mulig. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 4 Linjenummer: Forslagstiller: Simon Utseth Sandvåg, Sverre Haug Lindseth, Institusjon: Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Lars-Erik Alstad Aas, Mie Hoddevik, Trine Kvistad Lorentsen Type forslag: Strykningsforslag (..) av kunnskapsdepartementet. NSO mener at ved fullført grad fra høyere utdanning skal denne utgjøre opptaksgrunnlaget. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 18

19 NSO mener at ved fullført grad fra høyere utdanning skal denne utgjøre opptaksgrunnlaget. (..) av kunnskapsdepartementet. Red.koms innstilling Avvises Redaksjonskomiteens innstilling avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 114 Linjenummer: Forslagstiller: Lena Byrkjeland Institusjon: Haraldsplass diakonale høgskole Type forslag: Tilleggsforslag Dette innebærer informasjon om studietilbud, fagtilbud, læringsutbytte, oppbygning av de ulike studier, utvekslingsavtaler, rådgivere, veiledere og de vitenskapelige ansattes kompetanse Legge til og arbeidsmuligheter Dette innebærer informasjon om studietilbud, fagtilbud, læringsutbytte, oppbygning av de ulike studier, utvekslingsavtaler, rådgivere, veiledere, de vitenskapelige ansattes kompetanse og arbeidsmuligheter Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 30 Linjenummer: Forslagstiller: Morten Olsen Institusjon: Det teologiske menighetsfakultet Type forslag: Strykningsforslag NSO mener at utdanningsinstitusjonene skal bruke mer ressurser på innholdsfylt informasjon til studenter enn på reklame. Stryk setningen. Ingen Red.koms innstilling Avvises Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 19

20 Redaksjonskomiteens innstilling avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 115 Linjenummer: Forslagstiller: Johan Tunestam Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Tilleggsforslag NSO mener at Kunnskapsdepartementet.. Legge til slutten av setningen: ", og vurdere om kostnadskategoriene skal defineres etter program." NSO mener at Kunnskapsdepartementet.., og vurdere om kostnadskategoriene skal defineres etter program. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 11 Linjenummer: Forslagstiller: Simon Utseth Sandvåg, Sverre Haug Lindseth, Institusjon: Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Lars-Erik Alstad Aas, Mie Hoddevik, Trine Kvistad Lorentsen Type forslag: Endringsforslag Alle som er utdannet innen utdanning, helse- og omsorgsyrker skal ha det samme læringsutbyttet etter endt studium uavhengig av studiested. Disse utdanningene skal dermed styres gjennom rammeplaner. Rammeplanene må ikke ha et for stort nivå av detaljstyrin Alle som er utdannet under samme rammeplan skal ha det samme basislæringsutbyttet etter endt studium uavhengig av studiested. Disse utdanningene skal dermed styres gjennom rammeplaner. Rammeplanene må ikke ha et for stort nivå av detaljstyring, men skissere de viktigste linjene for et studium, særlig når det kommer til læringsutbytte. Det er spesielt viktig å rammeplanfeste antall timer utplasseringspraksis. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 20

21 Alle som er utdannet under samme rammeplan skal ha det samme basislæringsutbyttet etter endt studium uavhengig av studiested. Disse utdanningene skal dermed styres gjennom rammeplaner. Rammeplanene må ikke ha et for stort nivå av detaljstyring, men skissere de viktigste linjene for et studium, særlig når det kommer til læringsutbytte. Det er spesielt viktig å rammeplanfeste antall timer utplasseringspraksis. Red.koms innstilling Avvises Redaksjonskomiteens innstilling avvist Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 119 Linjenummer: Forslagstiller: William Sæbø Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Endringsforslag Karriereveiledning er viktig for å hjelpe studentene til å posisjonere seg i forhold til arbeidslivet Endre hele setningen og splittekarriereveiledning er viktig for å forberede seg for arbeidslivet. Alle utdanningsinstitusjoner skal tilby dette. Karriereveiledning er viktig for å forberede seg for arbeidslivet. Alle utdanningsinstitusjoner skal tilby dette. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 29 Linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Institusjon: NSO AU Killingberg, Trine Oftedal og Øyvind Berdal Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 21

22 Forslag til nytt underkapittel:3.9 Institusjonenes faglige fullmakter.institusjonene kan tildeles fullmakt til å opprette studier innenfor et gradsnivå hvis institusjonen har opprettet 4 bærekraftige studier på det aktuelle gradsnivået. I hvilken grad institusjonene ivaretar sine faglige fullmakter blir så en del av tilsynet fra NOKUT. 3.9 Institusjonenes faglige fullmakter.institusjonene kan tildeles fullmakt til å opprette studier innenfor et gradsnivå hvis institusjonen har opprettet 4 bærekraftige studier på det aktuelle gradsnivået. I hvilken grad institusjonene ivaretar sine faglige fullmakter blir så en del av tilsynet fra NOKUT. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 123 Linjenummer: Forslagstiller: Jonas Ohlgren Institusjon: Høgskulen i Volda Østvik Type forslag: Endringsforslag Begrepet FoU i utdanning omfatter både forsknings- og utviklingsbasert undervisning og studentaktiv forskning. NSO mener at FoU-basert utdanning og studentaktiv forskning skal være integrerte i alle studieprogrammer. NSO vil inkludere studentene tidlig Stryke "og studentaktiv forskning" på linje 172 og endre siste stening til "Studentene skal inkluderes tidlig i forskningsarbeidet." Begrepet FoU i utdanning omfatter både forsknings- og utviklingsbasert undervisning og studentaktiv forskning. NSO mener at FoU-basert utdanning skal være integrerte i alle studieprogrammer. Studentene skal inkluderes tidlig i forskningsarbeid. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 125 Linjenummer: Forslagstiller: Anders Kvernmo Langset Institusjon: FFPK Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 22

23 Type forslag: Endringsforslag "Planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning, samt å kunne bruke tilbakemeldinger og egen evaluering på å utvikle seg som underviser." Planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning på en måte som fremmer studentenes læring, og vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning. Alle som underviser skal kjenne til aktuelle styringsdokumenter for undervisning i høyere utdanning, samt kunne begrunne eget kunnskapssyn relatert til pedagogisk teori. Planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning på en måte som fremmer studentenes læring, og vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning. Alle som underviser skal kjenne til aktuelle styringsdokumenter for undervisning i høyere utdanning, samt kunne begrunne eget kunnskapssyn relatert til pedagogisk teori. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 16 Linjenummer: Forslagstiller: Simon Utseth Sandvåg, Sverre Haug Lindseth, Institusjon: Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Trine Kvistad Lorentsen, Mie Hoddevik, Lars- Erik Alstad Aas Type forslag: Endringsforslag Ansatte uten nødvendig formell pedagogisk kompetanse skal få tilbud om dette innen rimelig tid etter tilsetting og det er et ledelsesansvar å sikre at de ansatte har nødvendig praktisk og formell kompetanse til å undervise i høyere utdanning. Endre "Ansatte uten nødvendig formell pedagogisk kompetanse skal få tilbud om dette..."til"ansatte uten nødvendig formell pedagogisk kompetanse skal gjennomføre dette" Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 23

24 Ansatte uten nødvendig formell pedagogisk kompetanse skal gjennomføre dette innen rimelig tid etter tilsetting og det er et ledelsesansvar å sikre at de ansatte har nødvendig praktisk og formell kompetanse til å undervise i høyere utdanning. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: Dissens 3 Linjenummer: Forslagstiller: Trine Oftedal og Institusjon: NSO AU Erin Nordal Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Tillegg rett under kapitteloverskriften:bruk av studentassistenter kan være et godt supplement til undervisning. Studentassistenter skal brukes til å gi mengdetrening og veiledning når det trengs. Bruk av studentassistenter kan være et godt supplement til undervisning. Studentassistenter skal brukes til å gi mengdetrening og veiledning når det trengs. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 127 Linjenummer: Forslagstiller: Ingeborg Ø. Institusjon: FFPK Laukvik Type forslag: Endringsforslag Ingen Studentassistenter burde ikke få tillatelse til å underkjenne oppgaver som kreves for å få ta eksamen. En slik avgjørelse må tas av fagansvarlig med formell pedagogisk kompetanse. Studentassistenter burde ikke få tillatelse til å underkjenne oppgaver som kreves for å få ta eksamen. En slik avgjørelse må tas av fagansvarlig med formell pedagogisk kompetanse. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 24

25 Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 128 Linjenummer: Forslagstiller: Johan Tunestam Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Tilleggsforslag Ingenting Legge til ny setning på linje 278: Studenter skal kunne påvirke pensumvalget på sine emner Studenter skal kunne påvirke pensumvalget på sine emner Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 129 Linjenummer: Forslagstiller: Anders Kvernmo Institusjon: FFPK Langset Type forslag: Tilleggsforslag Ingen. Nytt avsnitt NSO mener at digitalisering av den høyere utdanningssektoren må fremmes ved å jobbe systematisk med å identifisere muligheter og utfordringer for digitalisering av hele læringsløpet fra planlegging, administrering og gjennomføring av undervisning og eksamen, til tilbakemelding, klagebehandling og evaluering av fag og emner. NSO mener at digitalisering av den høyere utdanningssektoren må fremmes ved å jobbe systematisk med å identifisere muligheter og utfordringer for digitalisering av hele læringsløpet fra planlegging, administrering og gjennomføring av undervisning og eksamen, til tilbakemelding, klagebehandling og evaluering av fag og emner. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 25

26 Forslag nr.: 130 Linjenummer: Forslagstiller: Stian Lågstad Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Endringsforslag NSO mener at så mange forelesninger som mulig skal være åpent tilgjengelig for alle. NSO mener at alle forelesninger skal være åpent tilgjengelig for alle. NSO mener at alle forelesninger skal være åpent tilgjengelig for alle. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 131 Linjenummer: Forslagstiller: Therese Eia Lerøen Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Tilleggsforslag Ingenting Legge til: "Norsk Studentorganisasjon mener at alle innleveringer og eksamener skal innleveres og avlegges digitalt hvor dette er mulig." "Norsk Studentorganisasjon mener at alle innleveringer og eksamener skal innleveres og avlegges digitalt hvor dette er mulig." Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 134 Linjenummer: Forslagstiller: Madeleine Institusjon: Universitetet i Oslo Sjøbrend Type forslag: Endringsforslag Alle studenter skal automatisk få en kvalitativ begrunnelse og tilbakemelding når de blir vurdert for sine prestasjoner Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 26

27 Endring Alle studenter skal få en kvalitativ, automatisk og digital begrunnelse og tilbakemelding når de blir vurdert for sine prestasjoner Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: Dissens 7 Linjenummer: Forslagstiller: Nils Magne Institusjon: NSO AU Killingberg, Erin Nordal og Trine Oftedal Type forslag: Strykningsforslag Det skal være mulig å være anonym i bekymringsmeldinger angående en students skikkethet. Stryke setningen. Ingen Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 32 Linjenummer: Forslagstiller: FKHS Institusjon: FKHS Type forslag: Endringsforslag Alle som er involvert i utdanningsløpene har ansvar for å melde fra dersom tvil om skikkehtet. Institusjonene skal legge til rette for at studenter skal melde tvil om skikkethet, men ansvaret for skikkethetsvurdering er institusjonenes, og skal ikke pålegges studentene. Institusjonene skal legge til rette for at studenter skal melde tvil om skikkethet, men ansvaret for skikkethetsvurdering er institusjonenes, og skal ikke pålegges studentene. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 27

28 Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 31 Linjenummer: Forslagstiller: FKHS Institusjon: FKHS Type forslag: Strykningsforslag NSO mener det må opprettes et nasjonalt skikkethetsregister. Stryk setningen. Ingen Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 136 Linjenummer: Forslagstiller: Karoline Barkvoll Institusjon: FFPK Holstad Type forslag: Endringsforslag Dannelse/dannelse Gjennomgående endring: Danning/danning Danning/danning Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 34 Linjenummer: Forslagstiller: Lena Byrkjeland Institusjon: Haraldsplass diakonale høgskole Type forslag: Endringsforslag I arbeidslivet er en avhengig av å kunne kommunisere med fagpersoner fra andre fagmiljø enn sitt eget, og NSO mener derfor at alle fagmiljø bør etterstrebe mer samarbeid mellom fagområder både innen samme og andre fakulteter. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 28

29 bør etterstrebe mer samarbeid mellom fagområde både innen samme og andre avdelinger og fakulteter I arbeidslivet er en avhengig av å kunne kommunisere med fagpersoner fra andre fagmiljø enn sitt eget, og NSO mener derfor at alle fagmiljø bør etterstrebe mer samarbeid mellom fagområde både innen samme og andre avdelinger og fakulteter. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 140 Linjenummer: Forslagstiller: Therese Eia Lerøen Institusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus Type forslag: Endringsforslag Studenter i poenggivende praksis kan ikke anses som å være i en normal arbeidssituasjon og skal derfor ikke få betalt Endre til: "Studenter i poenggivende praksis kan ikke anses å være i en normal arbeidssituasjon og kan derfor ikke motta lønn fra praksisstedet i løpet av praksisperioden." Studenter i poenggivende praksis kan ikke anses å være i en normal arbeidssituasjon og kan derfor ikke motta lønn fra praksisstedet i løpet av praksisperioden. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: Dissens 8 Linjenummer: Forslagstiller: Trine Oftedal og Institusjon: NSO AU Nils Magne Killingberg Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 29

30 For å sikre stadig forbedring av kvalitet og praksis skal alle utdanningsinstitusjoner ha praksisutvalg. Utvalget skal bestå av representanter fra ledelsen, faglig tilsatte fra de aktuelle fagmiljøene, administrativt ansatte, eksterne representanter fra praksisfeltet samt studenttillitsvalgte. Utvalget skal drøfte aktuelle problemstillinger og finne tiltak for å forbedre praksisordningen ved den respektive institusjonen. Ansvaret for kvalitetssikring av praksisplasser ligger hos institusjonsledelsen. For å sikre stadig forbedring av kvalitet og praksis skal alle utdanningsinstitusjoner ha praksisutvalg. Utvalget skal bestå av representanter fra ledelsen, faglig tilsatte fra de aktuelle fagmiljøene, administrativt ansatte, eksterne representanter fra praksisfeltet samt studenttillitsvalgte. Utvalget skal drøfte aktuelle problemstillinger og finne tiltak for å forbedre praksisordningen ved den respektive institusjonen. Ansvaret for kvalitetssikring av praksisplasser ligger hos institusjonsledelsen. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 142 Linjenummer: Forslagstiller: Martin Fredheim Institusjon: FKHS Type forslag: Endringsforslag egnethet for yrket Erstatte "egnethet" med "skikkethet" skikkethet for yrket Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: Red.kom 2 Linjenummer: Forslagstiller: Redaksjonskomiteen Institusjon: Type forslag: Endringsforslag For å sikre like muligheter til å ta høyere utdanning mener NSO at alle ekstrautgifter i forbindelse med praksis skal dekkes av utdanningsinstitusjonen. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 30

31 Legge til "studiepoengivende" før praksis, og endre "skal dekkes av utdanningsinstitusjonen." til "skal dekkes av Kunnskapsdepartementet, gjennom bevilgninger til utdanningsinstitusjonen." For å sikre like muligheter til å ta høyere utdanning mener NSO at alle ekstra utgifter i forbindelse med studiepoenggivende praksis skal dekkes av Kunnskapsdepartementet, gjennom bevilgninger til utdanningsinstitusjonen. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 145 Linjenummer: Forslagstiller: Anders Kvernmo Institusjon: Universitetet i Oslo Langset og Signy Grape Type forslag: Endringsforslag 7.0 Kvalitetssikring og studentmedvirkning 7.0 Kvalitetssikring og studentmedvirkning Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 149 Linjenummer: Forslagstiller: Signy Grape Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Tilleggsforslag Ingen. Tillegg i 7.0, tenkt sist i avsnittet og etter annet tilleggsforslag fra undertegnede Minst 30 prosent av medlemmene i alle kollegiale beslutningsorgan i universitetene og høyskolene skal være studenter. Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 31

32 Minst 30 prosent av medlemmene i alle kollegiale beslutningsorgan i universitetene og høyskolene skal være studenter. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 147 Linjenummer: Forslagstiller: Anders Kvernmo Institusjon: Universitetet i Oslo Langset og Signy Grape Type forslag: Tilleggsforslag Ingen. Nytt avsnitt Universiteter og høgskoler skal være demokratiske institusjoner og studenter er en del av det akademiske fellesskapet. Det lokale studentdemokratiet, inkludert studentutvalg på fakultetsog instituttnivå, skal være aktive deltakere i styringen av institusjonene på alle nivåer. Universiteter og høgskoler skal være demokratiske institusjoner og studenter er en del av det akademiske fellesskapet. Det lokale studentdemokratiet, inkludert studentutvalg på fakultetsog instituttnivå, skal være aktive deltakere i styringen av institusjonene på alle nivåer. Red.koms innstilling Vedtas Saksnr. og -tittel: LS /13 Utdanningspolitisk plattform Forslag nr.: 150 Linjenummer: Forslagstiller: Johan Tunestam Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Endringsforslag Det skal være obligatorisk for emneansvarlig å gjennomføre evalueringer årlig... Endre"årlig" til "hvert semester emnet tilbys" Det skal være obligatorisk for emneansvarlig å gjennomføre evalueringer hvert semester emnet tilbys... Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 32

33 Red.koms innstilling Vedtas LS /13 Arbeidsprogram Innstilling fra AU: Arbeidsprogram for NSO vedtas Votering: Vedtatt Forslag til arbeidsprogram ligger som vedlegg 4 Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 20 Linjenummer: Forslagstiller: Stian Lågstad Institusjon: UiO Type forslag: Helhetlig endringsforslag Arbeidsutvalgets forslag til arbeidsprogram. Helhetlig endringsforslag: Helhetlig endringsforslag. Arbeidsprogram for NSO Arbeidsutvalget skal jobbe for: å sette utdanning på dagsorden under Stortingsvalget. at valgprioriteringene kommer inn i den nye regjeringsplattformen en evaluering av SAK at det kommer en utdanningsmelding at det blir gitt et langsiktig løft for bygg og infrastruktur innenfor høyere utdanning at statsbudsjettkravet om bolig blir innvilget heltidsstudenten at gratisprinsippet består som en viktig pilar innenfor høyere utdanning at forskning blir tilgjengelig for alle og det blir satt av midler til Open Access at studentene blir sett på som en ressurs og at studentaktiv forskning blir en del av studieløpet at tilgang og kvalitet er utgangspunktet for digitaliseringen av akademia Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget er allerede vedtatt og blir lagt til grunn av redaksjonskomiteen. Vedtatt Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 1 Linjenummer: Forslagstiller: Anders K. Langset Institusjon: Høgskolen i Bergen Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 33

34 Type forslag: Tilleggsforslag Punkter Legge til fullstendige setninger til punktene. AU får fullmakt til å legge til før LM. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget er allerede vedtatt og blir lagt til grunn av redaksjonskomiteen. Vedtatt (lørdag) Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 2 Linjenummer: Forslagstiller: Stian Lågstad Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Ingen Arbeidsprogrammet skal ikke innholde mer enn 15 punkter. Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises som konsekvens av redaksjonskomiteens innstilling i forslag 10, 15, 16, 17 og 18. Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 3 Linjenummer: Forslagstiller: Morten Bakke Institusjon: Universitetet i Oslo Kristoffersen Type forslag: Tilleggsforslag Ingen Endring Arbeidsprogrammet skal inneholde: - Overskrift - Ingress - Maks 15 punkter Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 34

35 Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises som konsekvens av redaksjonskomiteens innstilling i forslag 10, 15, 16, 17 og 18. Realitetsbehandles ikke. Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 4 Linjenummer: 1-1 Forslagstiller: AU Institusjon: NSO AU Type forslag: Tilleggsforslag Etter "Arbeidsprogram for NSO " før "Arbeidsutvalget skal jobbe for" Tillegg Studenter skal være avgjørende endringsaktører for utvikling av høyere utdanning. Norsk studentorganisasjon (NSO) skal jobbe for å sikre medvirkning i prosesser som angår studenter i samfunn og utdanning, nasjonalt og internasjonalt. Alle skal kunne delta i og gjennomføre høyere utdanning uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og livssituasjon. En viktig forutsetning for dette er å beholde norsk høyere utdanning gratis for alle, og motarbeide en internasjonal trend som anser utdanning som en vare. Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 5 Linjenummer: 2-2 Forslagstiller: Johan Tunestam Institusjon: Universitetet i Oslo Type forslag: Endringsforslag Arbeidsutvalget skal jobbe for... Arbeidsutvalget endres til NSO NSO skal jobbe for... Redaksjonskomiteens Avvises til fordel for forslag 7 innstilling: Falt til fordel for forslag 7 Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 6 Linjenummer: 2-2 Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 35

36 Forslagstiller: Type forslag: Trine Lise Forsaa Endringsforslag Institusjon: Universitetet i Nordland Arbeidsutvalget skal jobbe for NSO skal jobbe for NSO skal jobbe for Redaksjonskomiteens Avvises til fordel for forslag 7 innstilling: Falt til fordel for forslag 7 Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 7 Linjenummer: 2-2 Forslagstiller: Simon Sandvåg Institusjon: Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Type forslag: Endringsforslag Arbeidsutvalget skal jobbe for.. Endre til: "Arbeidsprogrammet styrer hvilke politiske saker som prioriteres i perioden. Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i NSOs vedtatte politikk og overordnede føringer, og det er ingen prioritering av punktene. Arbeidsutvalget og hele organisasjonen skal sammen jobbe for å realisere punktene i arbeidsprogrammet." Arbeidsprogrammet styrer hvilke politiske saker som prioriteres i perioden. Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i NSOs vedtatte politikk og overordnede føringer, og det er ingen prioritering av punktene. Arbeidsutvalget og hele organisasjonen skal sammen jobbe for å realisere punktene i arbeidsprogrammet. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas. Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 9 Linjenummer: 6-6 Forslagstiller: Jorid Martinsen Institusjon: NSO AU Type forslag: Strykningsforslag Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 36

37 'en evaluering av SAK stryk teksten ingen ny tekst Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 8 Linjenummer: 6-6 Forslagstiller: Nils Magne Institusjon: NSO AU Killingberg Type forslag: Endringsforslag en evaluering av SAK sørge for reell arbeidsdeling og konsentrasjon mellom universiteter og høgskoler i Norge sørge for reell arbeidsdeling og konsentrasjon mellom universiteter og høgskoler i Norge Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas. Saksnr. og -tittel: LS /13 Arbeidsprogram for NSO 2013/2014 Forslag nr.: 10 Linjenummer: 7-8 Forslagstiller: Trine Oftedal Institusjon: NSO AU Type forslag: Tilleggsforslag at det kommer en utdanningmelding at det blir gitt et langsiktig løft for bygg og infrastruktur innenfor høyere utdanning at et tilrettelagt og inkluderende læringsmiljø blir sikret av staten, institusjonene og studentsamskipnadene. at det kommer en utdanningmelding at et tilrettelagt og inkluderende læringsmiljø blir sikret av staten, institusjonene og studentsamskipnadene. at det blir gitt et langsiktig løft for bygg og infrastruktur innenfor høyere utdanning Protokoll fra landsstyremøte 312/ side 37

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS4-12/13 Dato/tid 11.04.2013 09:30 Referent Janne Nyhus Arkiv 2013001678 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 2 LS4 00.13-12/13 Godkjenning av innkalling LS4 00.14-12/13

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016 Endringsforslag LM5 05.02-15 Handlingsplan for NSO 2015/2016 Forslag nr: 3 Forslagstiller: Tine Borg og Christine Alveberg 1-47 Valgkrets (initialer): SiA Bokstavpunkter Bytte ut alle bokstavpunkter til

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS01-12/13 Dato/tid 28.09.2012 18:00 Referent Janne Nyhus og Inger Marie Skinderhaug Arkiv 2012004721 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS1 00.01-12/13 Godkjenning

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-12/13 Dato/tid 31.05.2013 14:00 Referent Inger Marie Skinderhaug og Tord Kristensen Arkiv 2013003438 INNHOLD 00 Konstituering Side LS5 00.00-12/13 Konstituering

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 03.01-15 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Mats Belbo (UiT) Aleksander Milde (HiL) Isabel Byrkjeflot Nærø (HiOA) Eirin Vetaas (UiA) Andreas Olsbø (HiB) REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS2-12/13 Dato/tid 23.11.2012 15:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2012005427 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS2 00.05-12/13 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Utdanningspolitisk plattform 2013 2015

Utdanningspolitisk plattform 2013 2015 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Utdanningspolitisk plattform 2013 2015 Utdanning er et samfunnsgode. 20XX0000X Utdanningspolitisk plattform 1.0

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-16/17 Dato/tid 14.06.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016003300 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU01-15/16 Dato/tid 02.07.2015 12:30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001724 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tina Melfjord (NTNU) Line Willerud (UiO) Gro Anita Tømmerås (HiNT) Gjermund Håkonseth

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

LS /15 LM POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LS /15 LM POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LS3 06.11-07-14/15 LM5 06.03-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tine Borg Tommy Aarethun Bjørn Dinesen Sandra Yeomans Kaja Elisabeth

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-11/12 Dato/tid 02.03.2012 10:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2012000699 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS3 00.10-11/12 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU14-15/16 Dato/tid 15.10.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002970 Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

NSOs politikk. Velferd og Internasjonal. Fag og forskning. Studentenes. 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament

NSOs politikk. Velferd og Internasjonal. Fag og forskning. Studentenes. 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament NSOs politikk Fag og forskning Studentenes Velferd og likestilling politikk Internasjonal 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament Utdanningspolitisk plattform Velferdspolitisk plattform Forskningspolitisk

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

LM RESOLUSJONER

LM RESOLUSJONER LM6 03.01-16 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Aida Matre, NHH Arlene Henneli, HiSF Ole Jacob Oosterhof, NTNU Simen Lindgaard, UiT Camilla Hermansen, NLA REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-14/15 Dato/tid 06.11.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002970 Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen.

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen. Dato 02.02.2015 Tid 15001700 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Amund Thomassen Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER SST3 05.0415/16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER 1 Nei 1920 Kine Nossen SST Sentralstyret kan revidere rammebudsjettet med 2/3 flertall. Omskrivning av forslag 14 a Sentralstyret kan åpne for å revidere

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-15/16 Dato/tid 06.11.2015 13:45 Arkiv Sak 15/150, journalpost 2015002765 Vedlegg til protokollen: 1. Reviderte retningslinjer for frifondsmidler 2. Foreløpig

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Samla resultater for påstandene kandidatene har tatt stilling til.

Samla resultater for påstandene kandidatene har tatt stilling til. Samla resultater for påstandene kandidatene har tatt stilling til. Påstanden som kandidatene tok stilling til (formuleringen i matrisen er forenklet). Under alle påstanden er hva de 57 kandidatene i alle

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-13/14 Dato/tid 24.01.2014 12:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2013005667 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS3 00.09-13/14 Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

LM UTDANNINGSPOLITISK PLATTFORM

LM UTDANNINGSPOLITISK PLATTFORM LM6 05.0416 UTDANNINGSPOLITISK PLATTFORM Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller 1 Nei 2222 FFPK FFPK Alle skal ha mulighet til å ta høyere utdanning i Norge, uavhengig av sosial bakgrunn.

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Maria Middelthon, Morten Edvardsen

Maria Middelthon, Morten Edvardsen Landsmøte 2012 Protokoll fra møtet Dato Sted Protokollførere 27. 29. april Tønsberg Janne Nyhus, Wenche Åsheim, Maria Middelthon, Morten Edvardsen INNHOLD: Landsmøte 2012 Protokoll fra møtet... 1 Deltakere

Detaljer

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Prinsipprogramkomiteen Saksnummer LM6 05.02-16 Gjelder Prinsipprogram 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til prinsipprogram for 2016-2019 3 PRINSIPPROGRAM

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 05.0215 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Nadia Heyler (UiS) Øystein Parelius (UiN) Christoffer Alsvik (HiOA) Merete Falck (NTNU) Ragna Staven (HiSF)

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-16/17 Dato/tid 11.01.2017 09:15 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000048 Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs,

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS01-11/12 Dato/tid 30.09.2011 12:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011004717 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS1 00.01-11/12 Godkjenning av innkalling LS1 00.02-11/12

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 Sted: Tilstede: Forfall: Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Vidar L.Haanes, Jan Duvaland, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle og Trine Oftedal.

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU06-14/15 Dato/tid 04.09.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002233 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Therese Eia Lerøen Saksnummer LS5 06.15-14/15 Gjelder Politisk dokument om studiekvalitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Nei FFPK SST Opprinnelig tekst

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Nei FFPK SST Opprinnelig tekst 1 2 3 4 LM6 05.04-16 UTDANNINGSPOLITISK PLATTFORM Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle Nei 1-475 FFPK SST Opprinnelig tekst 1.0 INNLEDNING Norsk studentorganisasjon (NSO) representerer

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU30-15/16 Dato/tid 31.03.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016000806 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Arbeidsprogram for Studenttinget 2017

Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 Innledning Dette dokumentet skal danne grunnlaget for hva Studenttinget mener er viktige prioriteringer for året. Arbeidsprogrammet oppdaterer noen politiske områder,

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13 Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi Tilstede: Observatører: Referent: Simon Utseth Sandvåg, Madeleine Lorås, Mats Karsten Andreassen,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Landsmøtet 2011 Protokoll fra møtet

Landsmøtet 2011 Protokoll fra møtet Landsmøtet 2011 Protokoll fra møtet Møte LM2011 Dato 25.-27.mars 2011 Protokollførere Arkiv Tina Marii Skare, Roy-André Sørheim, Maria Middelthon, Morten Edvardsen Innhold Deltakere på Landsmøtet 2011...

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-16/17 Dato 20.10.2016 Protokollførere Wenche Åsheim Arkiv Sak 16/154, journalpost 2016002995 Vedlegg til protokollen: 1. Resolusjoner 2. Mandat for arbeidsgruppe

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Tilstede:, Joakim Bjørnstad, Anniken Gjærum Olsen, Karl Magnus Horpestad, Olav D. Snørteland, Anine Klepp, Daniel Iniesta, Torjus Fongaard,

Detaljer

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Ved begrunnet tvil om studentens skikkethet skal det foretas en

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer