Arbeidslivsdag UiA 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidslivsdag UiA 2013"

Transkript

1 Arbeidslivsdag UiA 2013

2 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten Søknadsfrist som regel i mars måned. Også noen private skoler. Bruk finn.no evt. Kommunenes hjemmesider. Elektronisk søknad er det vanlige. Utlysningene er ofte generelle for grunnskolen.

3 Litt om arbeidsmarkedet Er det lett eller vanskelig å få jobb? Hvilke fag er attraktive? Ulike tilsettingsformer, fast/vikariat.

4 Hensikten med ansettelsesprosessen Finne den best kvalifiserte søkeren Stiller alle nyutdannete likt? Kompetanse (fag) Erfaring Søknad og intervju Referanser

5 Hovedtariffavtalen for KS Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen.

6 Hvor kan jeg få jobb? Allmennlærer er i utgangspunktet kvalifisert for undervisning i grunnskolen. Men må ha min. 60 stp i enten norsk, engelsk eller matematikk for tilsetting på ungdomstrinnet dersom han skal undervise disse fagene. Fag og fordypning er relevant også på barnetrinnet.

7 Ansettelsesprosess Kan variere litt fra kommune til kommune Som regel rektor, tillitsvalgt og en fra kommunens personalavdeling e.l. Det er som regel disse du møter på intervju, og som utgjør tilsettingsutvalget. Disse innstiller eller ansetter. Litt ulike prosedyrer i ulike kommuner mht frister, ankeadgang osv ved uenighet.

8 Som søker har du rettigheter I kommunene gjelder forvaltningsforskriften Du kan be om å få se/få tilsendt søkerliste Du kan få innsyn i andre søkeres utdanning og erfaring (utvidet søkerliste) Innstillingen er offentlig og bør begrunnes. Du har ikke rett på innsyn i ansettelsesorganets vurderinger. Søker kan ikke anke

9 Intervjuet hva kan du forvente? Bli behandlet med høflighet og respekt Få tilbud om noe å drikke, penn, papir At de presenterer seg At hersketeknikker ikke benyttes At det ikke stilles spørsmål som AML forbyr At du får god informasjon om arbeidsstedet, arbeidsoppgavene, og at du kan stille spørsmål.

10 Hva kan det IKKE spørres om? Holdninger til politiske og religiøse spørsmål (unntak for visse stillinger. Må stå i utlysningsteksten). Medlem av lønnstakerorganisasjon Seksuell legning/samlivsform Graviditet Helse

11 Diskriminering er alltid ulovlig Diskrimineringsloven forbyr diskriminering pga etnisitet, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn (direkte og indirekte diskriminering)

12 Diskriminering er også ulovlig i arbeidslivet Arbeidsmiljøloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming. Med forskjellsbehandling menes enhver handling som uten saklig grunn stiller personer ulikt pga Unntak på grunn av homofil samlivsform stillinger knyttet til trossamfunn der det stilles særlige krav.

13 Likestillingsloven Forbyr handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn. Setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært pga graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller mann i en dårligere stilling enn vedkommende ville vært pga utnyttelse av permisjonsrettigheter forbeholdt det ene kjønn.

14 Ulike ansettelsesformer Fast ansettelse: inntil 6 mnd prøvetid, 3 mnd oppsigelsesfrist. Midlertidig (ikke godkjent utdannning): tidsavgrenset, 1 mnd oppsigelsesfrist. Vikariat: tidsavgrenset, 1 mnd oppsigelsesfrist Halvt skoleår: eller Helt skoleår: års sammenhengende tjeneste hos samme arbeidsgiver gir rett til fast ansettelse. (AML 14-9)

15 Melding om tilsetting Tilsettingsbrevet = arbeidskontrakten Frist for å svare = 8 dager Du MÅ svare skriftlig Plikt til å tilbakekalle andre søknader Si opp uforenlige stillinger Legge fram politiattest (opplærlingslova 10-9) Det kan ikke kreves generell helseattest, kun tuberkulinattest.

16 Arbeidsavtalen AML 14-5 Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal avtalen foreligge snarest og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

17 Krav til avtalens innhold AML 14-6 Partenes identitet Arbeidssted Arbeidstakers tittel, stilling, arbeidskategori Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse Ved midlertidig tilsetting: forventet varighet Partenes oppsigelsesfrister Lønn og andre godtgjøringer, utbetalingsordning, pensjon Arbeidstid Eventuelle prøvetidsbestemmelser Opplysninger om eventuelle tariffavtaler

18 Hva er en tariffavtale? En avtale mellom en fagforening (dens medlemmer) og en arbeidsgiver. Avtaler og konkretiserer lønns- og arbeidsvilkår, sosiale rettigheter. AML er minimumsbestemmelser. Har status som gjeldende lov på området. En tariffavtale bør inneholde Hovedtariffavtale, Hovedavtale, pensjonsavtale. Avtalen forplikter både arbeidsgiver og arbeidstakere.

19 Hva får jeg i lønn? Tariffavtale med KS Sentralt fastsatt minstelønn ut fra egen kompetanse Minstelønnsstige 0, 4, 8, 10, 16 års ansiennitet Tillegg for funksjoner: minimum ,- for kontaktlærer, ,- for rådgiver Lokale tillegg for grupper eller individuelt. Timelønn

20 Minstelønn i dag Gruppe 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt med tilleggsutd Lektor Lektor med tilleggsutd

21 Om lønnsansiennitet Regnes tidligst fra 18 år Fastsetting ved tilsetting Offentlig tjeneste fullt ut Privat tjeneste hvis relevant for jobben Privat tjeneste etter godkjent utdanning Verneplikt Fravær uten lønn ved fødsel og adopsjon i inntil 2 år Omsorgstjeneste med inntil to år

22 Lønn for funksjoner Kontaktlærer skal ha minimum ,- i året. Kontaktlærer skal ha minimum 38 timer reduksjon i undervisning (1 t/uke) De fleste skoler har lokale funksjoner som gir ekstra lønn eller reduksjon i undervisning. Lokale lønnsforhandlinger annethvert år, man kan her få personlige tillegg.

23 Arbeidstid Arbeidstid forhandles lokalt i den enkelte kommune. Arbeidstid kan være ulik fra skole til skole. Årsverket er 1687,5 timer og består av: Undervisning Bundet tid på skolen (møter o.l.) Selvstendig tid til for- etterarbeid og faglig oppdatering

24 SFS 2213 Arbeidstidsavtalen. De lokale avtalene er ofte identiske eller svært lik denne. Årsverket = 1687,5 timer Arbeidsåret er 190 dager + seks planleggingsdager Bundet tid: Barnetrinnet: 1300 timer Ungdomstrinnet: 1225 timer Videregående: 1150 timer

25 Årsrammer for undervisning Barnetrinnet: 988 timer (alle fag) dvs 26 t/u Ungdomstrinnet timer avhengig av fagene som undervises Videregående: timer avhengig av fag. Du skal ha en arbeidsplan som minimum viser planfestet tid og undervisning den enkelte dag.

26 Lønn Lønn utbetales den 12. hver måned Dersom du blir ansatt, kommer første lønning den 12. august. Hva om jeg ikke får jobb? Ta vikartimer. Det ordner seg som regel til slutt. Lønn etterskuddsvis den 12. (kortere enn en måned) Etter skolestart må ledige stillinger lyses ut på nytt. Feriepenger 12% av opptjent. Månedslønn første yrkesår dersom dette er mer gunstig.

27 Å være nyutdannet på arbeidsplassen Som nyutdannet har du rett på veiledning Du har krav på informasjon om dine rettigheter og plikter. Ikke vær redd for å spørre. Arbeidsmiljøet er viktig. Alle har ansvar og innvirkning på arbeidsmiljøet. Du kan mye, men har også mye å lære. Ikke la problemer vokse seg store. Alle har en grense, jobben kan bli grenseløs.

28 Om Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet har tillitsvalgte i alle kommuner og på nesten alle skoler. Som medlem i Utdanningsforbundet har du en tillitsvalgt du kan kontakte. Utdanningsforbundet har medlemmer. I grunnskolen er de aller fleste lærere og skoleledere medlemmer.

29 Om Utdanningsforbundet Klubben har medbestemmelse på arbeidsplassen. Delta på møter og diskusjoner. La din stemme bli hørt. Som medlem i PS har du gratis medlemskap i Utdanningsforbundet første yrkesår. Som medlem i Utdanningsforbundet er du med i en fagforening som arbeider for å ivareta medlemmenes interesser gjennom å inngå tariffavtaler, forhandle lønn, sikre ressurser og påvirke utdanningspolitikk.

30 Lykke til

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet lærer. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Min første jobb som nyutdannet lærer. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Min første jobb som nyutdannet lærer www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet lærer! Du er motivert med nye ideer og full av pågangsmot.

Detaljer

Tilsettinger og overtallighet

Tilsettinger og overtallighet Tilsettinger og overtallighet 12. april 2012 Hvor står det? Håndbok Oslo kommunes tariffområde Forvaltningsloven Opplæringsloven og forskrifter til opplæringsloven Arbeidsmiljøloven Rundskriv nr 7/2010

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Regler i arbeidslivet

Regler i arbeidslivet Regler i arbeidslivet Lærlingen skal kunne arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i slagsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter. Arbeidsmiljø

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Rune Kvam - Rune Leirset Levanger, 2003 1 Forord et er en del av forprosjektet

Detaljer

Ansettelsesreglement. Reglement. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970. Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen

Ansettelsesreglement. Reglement. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970. Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Reglement Ansettelsesreglement Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Distribusjon: Hjemmeside, QM+ INNHOLD 0: REGLEMENTETS FORMÅL

Detaljer

H E F T E NKN. Integrering av innvandrere i arbeidslivet. Ordliste

H E F T E NKN. Integrering av innvandrere i arbeidslivet. Ordliste H E F T E 2 NKN Integrering av innvandrere i arbeidslivet Ordliste NÆRINGSLIVETS KOMPETANENETT Ordliste For referanser se Hefte nr.1 NKN Essendropsgt 3 0306 Oslo 23369100 firmapost@nkn.no INTEGRERING AV

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser.

Likestillings- og diskrimineringsombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser. Vår ref.: Arkivkode: Dato: 11/863-15 / MH SF-LDO: 17.01.2012 Ombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser. Videregående

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

Ansettelsesreglement. Sendt ut første gang : 03.11.03 Sist endret 29.08.12 Godkjent av: Rådmannen

Ansettelsesreglement. Sendt ut første gang : 03.11.03 Sist endret 29.08.12 Godkjent av: Rådmannen ANSETTELSER ANSETTELSESREGLEMENT MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Ansettelsesreglement Skjemaer: 1. Stillingsvurdering. 2. Annonsering. 3. Brev bekreftelse mottatt søknad. 4. Innkalling

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEDLEGG 1 SFS 2213 for perioden 1.8.2015-31.12.2017 SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i hovedavtalen

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE Musikernes fellesorganisasjon Innhold Innledning 4 Å være tillitsvalgt 6 Organisasjonstillitsvalgt 6 Vedtektene 6 Prinsipprogram og handlingsprogram 6 Avtaletillitsvalgt 7 Din

Detaljer

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør (Standard kontrakt for ansettelse av dirigent og instruktør i musikkorps) De fleste korpsstyrer har opplevd situasjoner hvor de har behov for hjelp og

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

Lokal fastsatt arbeidstidsavtale, innhold og prosedyrer

Lokal fastsatt arbeidstidsavtale, innhold og prosedyrer Originalt dokumentet finnes hos KS i Word-format på følgende adresse: http://www.ks.no/tema/arbeidsgiver/lonnsog-arbeidsvilkar/undervisningspersonalet-i-kommunal-og-fylkeskommunal-grunnopplaring-sfs-2213/

Detaljer

SFS 2213 Gjeldende avtale prolongeres for skoleåret 2014/2015. Fra 01.08.2015 gjelder ny arbeidstidsavtale.

SFS 2213 Gjeldende avtale prolongeres for skoleåret 2014/2015. Fra 01.08.2015 gjelder ny arbeidstidsavtale. B-rundskriv nr.: B/09-2014 Dokument nr.: 14/00146-21 Arkivkode: 517 Dato: 22.10.2014 Saksbehandler: Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Undervisningspersonalet særavtale om arbeidstid

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer