:*!.$i.. -.:i, . A.h, i( **.;e:.a,+ ' - b - ;:-; *. -.. <:- <:.c.:{&.q 3. Q " 2 q.*,t#:/;*r& q

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".-.. -. . :*!.$i.. -.:i, . A.h, i( **.;e:.a,+ ' - b - ;:-; *. -.. <:- <:.c.:{&.q 3. ; @. Q. --.. " 2 q.*,t#:/;*r& :@ q"

Transkript

1 . :., y.' "r I i?+,:q; c :*, r a, g 4 3.i ~~".:;~: i-*- a. A-.+!q -. - $:,.c.kfr.g:.b 4 g:-. 1: & g #i,, q I. %, I' -..s,.---,.., J. ai, -(r;:...i- :.b:, e 'm as' e k ;C C,..&';*Y.. I.. -d,.. C,:... Q;.... Y....,.,, -4 *,-... $' C, 6 -.:,., r;,#-,g,.d.' e 6 b - t, , ' , # a:..,..,a i g a''c g :r:a.g.i- d r s,s r r 6 e 6, r :q :e.g g C j..,.gn;& d'. s '. -. c r; -, :e, n..,. a -. :*!.$i.. -.:i,, &.,.,,l. - ri *$. + C &::a; ;gm 4, -e a-- c.*. OLUFF. -ic,?l;i&. ;C 4 w... -.,. A.h, ,, i( **.;e:.a,+ ' d&,a " & g L,, 0,.,: -.;.Y?,..' - I.I... -*g. g.. - 8! ;. :,.I-,,.,;r..* 'l , (r,g 4. - ;.'. 1.'. g,,*".&db,;*"->* I. -. J *;*-:;.y. d - :-.,"; -y;,, b - ;:-; *. -.. <:- <:.c.:{&.q 3. Q a -, ' v r l:.'. L; i... 'J1...c... :e e..; a r_ " 2 q.*,t#:/;*r& q,. -, %. : a., a.*,- L I.. I...'.. I,+ a. I _,i$+.&w._. ;r... - *.. Q -. # #i.-!&*,&.ai. 4' " '- -L,..., yl".,-, I-.>.b r. ',--,-.. "t, 6 -.a#l-qg.*.. a. ;q....^e... - a.*,. :*;.Q, Q li -..'.,-, - b... r-,.-., ' n-. - i t : r II >' I., l ',,. 'i ' & n I '- ',.d; i: 6: e: g? '+ 4 Q :lp :.,. g" -.h.,. i.r?. i,; j,'j,'*-.,.- l %,:- ;.- )'. s gl;,'*:...,:.e >:. "..... > *.. d q,,.,g Q Q Q - :.- 7- e --..,. a...' ' t. - i 4,. I i q g. e W 4,. 6: ,. &,,s, B.;#,:b:ye:,tie e $4 1 -* + 1,... I. e. -.. a g e: :& :e 4 C,.Q & & ~ ' ~ ~ ~ 6; l d. : ,=* l -.k* d,. + &.;c. W' L. &+ L. ;&.;,p*;*. 8 "..l.>'., g, I '.. r - e.... e,,. e, 6, :e 1' C. ' ' -$;,,Q,e. d-.., 6, - *;a:e...!q., g. e. 4. Q..,,e J -..t ;a -g.;~~$&:,,t ':. ',& a, c ' k'-',.,g,. e p.&*. i*: Z. 4. e! :a Q i*:,e..&-3.:&i, g ;e, q; ,. - r* w - ' L.. i ', 9, j* - Q &,,g: _ :*;-.g a. g e, d ;.*, 'O p..* '.. - L.?"-L' 1 :.. - o r. ;a,.. Q 8. 4:,&,g.or--# ;. s,. c.. *- 1 ", it, & :o,., Q a;,b.e' , -,, &$ 9.,.m: d& &,;&,m e, 3. _._...- -b.:&: i

2 m m ok-

3 INNHOLD Redaksjonelt... 3 Statusrapport fra prosjektet «Interaktiv video i italiensk sprakopplæring». Signe Marie Sanne... 7 Diskusjonsseminar om interaktiv video i spr&opplæring... 8 Elastiske media i Bergen... 9 Glosebok for døve. Hjelpemiddel i norsk for døve med tegnsprak som førstecprak. Olle Eriksen Patologisk billeddatabase pa videoplate. Jostein Halgunset Lovdata pa CD-ROM Nye mater A formidle okkupasjonshistorien pa. Dan Dyrli Daatland Interaktiv multimedia og videregilende skole... - sett fra Rogaland. Dan Dyrli Daatland 21 Interaktive forretningsforbindelser Prisbelønnet undervisningsprogramvare Nytt fra The Multimedia Corporation/BBC Deep Contact Firmapresentasjon TMC-Learning A/S. Erling Krohn %nys Data Discman... Nytt liv for 12" WORM... CD-ROM Norway. Tormod Tveiterås 32 Produkter - Tjenester - Utvikling Kodak og Sun med digitale foto pi3 CD Optisk band Multimediateknologi CD-TV - Commodores svar pa CD-I CD-I sl& tilbake DVI i Europa...-i 1 RIP LV-ROM Bildetelefon, Øystein Reigem CLV, CAV og CAD... Electron trapping... -W Vi sakser fra biblioteket... W Stor interesse for multimedia Danske videoplater... %l Rapport om interaktiv video... 'i0 vi har lest i det siste Konferanser Neste nummer Skjema for innmelding i OLUFF eller endringer i OLUFFs medlemsregister... 56

4

5 OLUFF 2:90 3 Kjære OLUFF-medlem! Vi var spente pa hvordan medlemmene ville reagere pa innføringen av medlemsavgift, selv om vi i grunnen regnet med at alie som var seriøst interessert i OL (dvs Optisk Lagringsteknologi), ikke bare sa UFF (dvs «Uff!») da giroen kom, men betalte og beholdt sitt medlemsskap i OLUFF. Vi kunne likevel ikke vite hvor mange som hadde meldt seg inn i OLUFF av genuin interesse, og hvor mange som mer elier mindre tilfeldig meldte seg pa en gratis tjeneste. Vi regnet ogsa med en viss avskalling ved at gamle medlemmer siden innmelding hadde skiftet interessefelt og arbeidsomrade. Etter at alle innbetalinger fram til siste betalingsfrist var registrert, logget vi oss pa medlemsdatabasen for a se pa situasjonen. Umiddelbart sa det ikke bra ut - vi hadde mistet mange medlemmer. Noen f4 hadde sendt eksplisitte utmeldelser, men de fleste var falt ut ved ikke a betale. Samtidig var en del nye medlemmer kommet til i tidsrommet etter at vi ble «kommersielle». Først studerte vi nærmere den nye medlemsmassen, og konstaterte med tilfredshet at en meget stor del av de naværende medlemmene er humanister eller arbeider med humanistiske problemfelt, som sprakundervisning. Deretter sa vi nærmere pa dem som har latt være a betale, og ble straks overbevist om at det for en stor del av disses vedkommende dreide seg om forglemmelser og sommel. Vi satte i gang en telefonrunde, og fikk ganske snart bekreftet dette. I forbindelse med denne utgivelsen har vi ogsa hatt en omfattende kontakt med produktleverandører, prosjektutøvere og andre. Det viser seg at svært mange av disse er interessert i medlemskap. Samtidig er det bare et begrenset utvalg av det «optiske» miljoet vi rekker a kontak-te pa denne maten. Vi er overbevist om at.det er et stort utappet marked for den type informasjon som OLUFF kan gi - et marked som vokser for hver dag. Ord og begreper som interaktiv video, CD-ROM, dokumenthandtering, multimedia og hypermedia svirra i luften, stadig tettere. OLUFF vil derfor drive en mer aggressiv markedsfwing av sine tjenester. Vi oppfordrer ogsa alle medlemmer og andre som leser dette til a verve nye medlemmer, elier A foresla potensielle medlemmer overfor oss. Bruk gjeme medlemsbladet til markedsføring. (I den forbindelsen tillater vi oss a ha et avslappet forhold til tyvkopiering.) I var hadde vi om lag 230 medlemmer, og slik det ser ut i dag, er vi tilbake pa dette nivaet etter nyttar. Med hensyn til OLUFFs spesialinteressegruppe for interaktiv video i fremmedsprdkundervisning (IVIF) har praktisk talt all informasjon til denne gruppen gatt ut til medlemmene via OLUFF. Vi har hele tiden tenkt at medlemskap i OLUFF er en betingelse for medlemskap i IVIF. Vi har na slatt sammen de to innmeldingsskjemaene til ett (se bakerst i bladet). Det vi kan tilby IVIF-medlemmene, er en liste over de andre i gruppen, gratis tilsendt. Vi g& ogsa ut med en innbydelse til et diskusjonsseminar spesielt beregnet pa denne gruppen (se s 8). Mer informasjon vil bli sendt direkte til gruppen i neste maned.

6 OLUFF er ikke den eneste foreningen i Norden med interesse for optisk lagringsteknologi. I Sverige finnes f.eks Foreningen for interaktive medier (FIA), og i Danmark Interaktive Medier. Til na har OLUFF hatt liten og ingen kontakt med disse, men det skal rette seg. Vi har nylig tatt en foreløpig kontakt med FIA. FIAs formann, Urban JerrA, ser behovet for et nordisk forum, og der kan bare OLUFF-redaksjonen si seg enig. De nordiske land kan f.eks samarbeide om interaktiv undervisning pil grunnlag av en feiies pedagogisk tradisjon, og sprilkbarrierene er stort sett svært lave. Vi ønsker A informere OLUFFs medlemmer om disse andre organisasjonene, og det kan også bli snakk om ulike former for samarbeid organisasjonene imellom. Vi har etter hvert kommet fram til at OLUFF ikke utelukkende skal informere om optiske lagringsmedier. Vi er vel alle enige om at det er anvendelsene som er det sentrale. Om en multimediaapplikasjon har sine bilder pil magnetisk eller optisk plate kan være knekkende likegyldig. For mange applikasjoner er interaktivt videobånd et utmerket alternativ til videoplate. En spredning av bilder og video via kabler eller satellitt kan ha mange fordeler framfor distribusjon via statiske pla tekopier. Skal vi da døpe om OLUFF? Det er ikke lett A sammenfatte de aktuelle teknologier og metoder i ett begrep. Setter vi interaktivitet i fokus, faller f.eks arkivering pa WORM ut. %r vi bare pa multimedia, faiier f.eks hypertekst pa CD-ROM ut. OCR (optisk tegngjenkjenning) er en teknologi som opplagt er beslektet med skanning av tekstdokumenter, men har i utgangspunktet intet A gjøre med optiske plater og multimedia. En mørk, sen kveld, etter en del grubling langs linjer A la forrige avsnitt, kom redaktøren på tanken om et komplement til OLUFF - en ANTIOLUFF - annen Ny Teknologi Istedenfor Optisk Lagring i Undervisning, Forskning og Formidling~. Han så for seg en ny organisasjon og et nytt blad, med et «Redaksjonelt» som følgende: «ANTIOLUFF oppsto som en reaksjon pa den overdrevene interesse NAVFs edb-senter for humanistisk forskning viser for optisk lagringsteknologi, eksemplifisert ved den aktivitet som blir drevet gjennom OLUFF. ANTIOLUFF er en undergrunnsbevegelse ved samme senter, og bevegelsens fulle navn er... B. Redaktøren lente seg tilbake i stolen og fantaserte videre: N... Det finnes nemlig i dag et helt spekter av produkter og teknikker som hver pb sin mate er gode alternativer til bruk av optisk lagringsteknologi. Dette gjelder bade anvendelser innenfor de humanistiske fag og ellers. ANTIOLUFF ønsker med denne utgivelsen å fil fram informasjon om noe av denne teknologien - informasjon som eiiers ville blitt holdt tilbake av OLUFF og NAVFs edb-senter... etc etc etc... med hilsen antiredaktøren...m Etter denne stimulerende fantasiflukten bestemte han seg imidlertid for l) at det bør være en organisasjon 2) at den bør hete OLUFF, for det er et godt navn, selv om Den betyr Optisk, og 3) A arbeide mer aktivt for alternativt stoff i medlemsbladet. Han satte seg deretter ned og skrev en artikkel om bildetelefon for dette bladet. Vi lover at det vil komme flere artikler om ikke-optiske emner framover. De som har tatt seg bryet med å lese «Hvem er OLUFF» på andre omslagsside, har oppdaget at oppdatert utskrift av medlemsregisteret, som før kostet det samme som tidligere nummer av bladet, nå er priset høyere. Det er nemlig adskillig mer ressurskrevende A ta ut slike lister enn bare en ekstra kopi av bladet. På den annen side har vi ikke registrert det helt store behovet for slike lister fra medlemmenes side.

7 OLUFF 2:90 5 Apropos medlemsregisteret - vi har en sterk fornemmelse av at de opplysningene vi har om en rekke medlemmer ikke er særlig A jour. Vær vennlig a bruke skjemaet bakerst i bladet til a sende inn oppdaterte opplysninger. %m vi skrev sist, er OLUFF fortsatt interessert i aktive medlemmer. Det er synd a si at medlemmene renner ned derene vare (eller skravler ned telefonene vare) med henvendelser om stoff de vil ha i bladet. Pa den annen side er mange villige til a skrive nar vi kontakter dem og sper, og det er vi glade for. Redakteren vil takke de medlemmene som har kommet med innlegg i bladet denne gang. Vennlig Øystein Reigem I OLUFF Interessegruppe for optisk lagringstcknologi i undervisning, forskning og formidling Nr. 2, 1990, 3. Qrgang. ISSN Utgitt av: NAVFs edb-senter for humanistisk forskning. Adresse: Postboks 53 Universitetct. N-5027 Bergen. Bemksadr: Harald Harfagresgt 31. Tlf: int /55/56. Fax: int Nettadr (bruker: Oystein Reigem). Portacom (UiO): Espen S Ore Abonnement: kr for personer med tilknytning til offentlig institusjon Kr for person ansatt i bedrift. Redaksjon: Øystein Reigem (redakter), Signe Marie Sanne (medredakter), Ann Lindebjerg og Thor Henning Hjort. Redaksjonen avsluttet 2. oktober Forsidebilde: Oystein Reigem Sats: Xerox Ventura Publisher Mangfoldiggjering: Duplisenngsseksjonen, HF-bygget, Universitetet i Bergen. d

8

9 OLUFF 2:90 7 Statusrapport pa prosjektet «Interaktiv video i italiensk språkopplæring» Signe Marie Sanne Prosjektet startet varen 1989 som et samarbeid mellom meg og førstekonsulent Espen S. Ore ved NAVFs edb-senter for humanistisk forskning. Malet var A utarbeide programvare for et interaktiv video-opplegg til bruk i italiensk sprakopplæring pa universitetsniva. (Se OLUFF 1-89). PA grunn av vanskeligheter med A fa tak i et egnet italiensk videomateriale, laget vi i første omgang en prototyp basert pa en fransk videoplate (Avec plaisir). Her tilrettela vi programvare for en 2 minutters videosekvens. Det ble implementert franske tekster, norsk oversettelse, samt en del øvelser hvor studenten skulie fylie ut med en manglende grammatisk form. Opplegget ble utarbeidet som en toskjermsløsning, videoen ble vist pa en videomonitor, og ai1 tekst kom frem pa Macintosh-skjermen. Høsten 1989 hadde vi fatt tak i en italiensk videoplate, egentlig beregnet pa intern opplæring i en av Itaiias største banker. Platen inneholdt en sekvens som fortalte om bankens historie, og i sekvensen fikk man et innblikk i Italias historie, noe som jeg mente kunne være av interesse for italienskstudenter. Denne sekvensen ble tilrettelagt som en enskjermsløsning med videoen vist pa en videomonitor. Vi arbeidet na med DOS-maskiner for A skaffe oss erfaring med dem, og det ble brukt et Mark10 overlay-kort. I vår fikk prosjektet midler til A arbeide med en enskjermsløsning med videoen vist pa dataskjermen. Vi arbeider na pa en Macintosh I1 med en kombinasjon av kortene Color Spc? II og Color Space FX, samt en Sony 3600 videoplatespiller. Programmet vi benytter er SuperCard utvidet med en del ekstern programmering. PA denne arbeidsstasjonen har vi na utarbeidet en prototyp basert pa den italienske spillefilmen Sa tyicon av Fellini. Videoma terialet er 14 minutter hentet +' fra en side av de ialt 5 sidene som filmen opptar. Det sprdklige materialet, som bestar av replikker med vanlig dagligda& tale, er fordelt pa 10 fortlqxnde deler. Det innebærer at vi har luket bort en del scener hvor det ikke har vært særlig dialog. Disse videodelene har vi SA delt inn i passende korte sekvenser, enten en kort fuli setning eller en naturlig inndeling under setningsniva. Billednummer for start og slutt pa hver sekvens er notert ned, og det er laget norsk oversettelse av alle delene. Jeg har i løpet av varen utarbeidet en prototyp for grensesnitt og forskjellige typer data/øvelser jeg ønsker 4 inkorporere i opplegget. Denne prototypen ble utarbeidet med simulert video, og ga en meget nyttig hands-on erfaring i hvordan det endelige produktet vil fungere. Prototypen ble først utviklet i HyperTalk og senere konvertert til SuperTalk. Ore har arbeidet med A implementere denne prototypen i et komplett opplegg med video. I den tiden som gjenstar av prosjektet, vil vi implementere et komplett datasett for en av de 10 videodelene. De resterende 9 delene vil ogsa kunne benyttes av studentene, men tekstinformasjonen som der er tilgjengelig, vil bare være italienske tekstsekvenser med norsk oversettelse, samt ordliste.

10 I h~st skal italienskstudenter pr~ve ut opplegget. Dette kan dessverre ikke forega pa annen mate enn at en evt. to studenter av gangen far benytte var ene arbeidsstasjon i et begrenset tidsrom. Vi haper pa den maten A fil tilbakemelding fra brukere og derved fa en evaluering av opplegget. Diskusjonsseminar om interaktiv video i språkopplæring Tid: fredag 14. desember 1990 Sted: Heyteknologisenteret i Bergen Vi gar na ut med en oppfordring til OLUFFs medlemmer og i særdc?leshet til medlemmene av var spesialinteressegruppe om "A holde av dem fredagen til A diskutere bruk av interaktiv video i sprakopplæring. Som utgangspunkt for diskusjonen kommer vi til A demonstrere vart eget interaktive video-opplegg beregnet pa italiensk sprakopplæring. (Se: Statusrapport fra prosjektet ((Interaktiv video i italiensk sprakopplæring),, pa forrige side.) I opplegget vart er det norsk oversettelse av alle replikker. Instrukser og grammatiske forklaringer er pa norsk, slik at ingen behtaver være redd for A ftale seg utenfor. Hensikten med seminaret er a fa igang en diskusjon om en vettug utnyttelse av dette nye teknologiske hjelpemidlet. Seminaret vil være Apent for alle cpraklærere. Nærmere informasjon vil bli sendt ut til spesialinteressegruppen pa et senere tidspunkt, og seminaret vil og& bli kunngjort p4 andre mater. Vel møtt i Bergen den 14. desember!

11

12

13

14 Glosebok for dave - Hjelpemiddel i norsk for dave med tegnspråk som fars tespråk Olle Eriksen Den ferste videoplaten med norsk tegnsprdk er nd tilgjengelig. Det betyr at man kan fd en oversettelse av norske ord til tegnsprdk, der tegnsprdket vises i levende video og ikke bare i form av fotografier som vi er vant til fra de tradisjonelle tegnordbekene. Tospraklig deveundervisning ferer til behov for utvikling av nytt undervisningsmateriell og nye hjelpemidler. Nar man har tegnsprdk som ferstesprilk og skal lære norsk som andresprak, er det b1.a. praktisk med en ordbok som gir oversettelse mellom de to sprak. Spesielt gjelder dette for de elever som har nadd et visst sprdklig nivd i norsk. Man ber ha et minimum av kunnskap om, grammatikk, sprakets oppbygning og struktur, for a kunne dra nytte av en ordbok. Tilgang til en ordbok gjer elevene i stand til a kunne arbeide mer selvstendig med spraket. Dessuten er dessverre tegnsprakkunnskapene til de lærerne som driver norskundervisning for deve, ofte mangelfulle. Malet for vart prosjekt har vært d lage et eksempel pa en ordbok som virker slik at man kan «sla opp. et norsk ord og fa en oversettelse til tegnsprak. Tegninger: Sylvi Anita Barmann Jensen I I Det er vanskelig d feste levende tegnsprak til papir - det nærmeste man kommer er fotografier/tegninger av en person som utfmer tegnet. Bevegelse kan til en viss grad formidles ved at man enten har flere bilder etter hverandre, eller ved at man angir bevegelsen med piler pd bildet. Det finnes ogsd skrift/notasjonssystem for tegnsprdk, men disse krever at leseren kjenner kodesystemet, og egner seg derfor ddrlig for vdrt forma. Det beste lagringsmedium for tegnsprdk er levende film eller video. Vdr «ordbok» er derfor basert pa interaktiv video; man kan taste inn et norsk ord pd en datamaskin, og fa presentert tegnet for dette ordet pd skjermen i levende video. Ordlisten og sekeprogram lagres i datamaskinen, mens tegnsprdkmaterialet ligger pd videoplate (Laservision). Det er 36 minutter levende video pd en

15 plateside, og nar tegnene tar fra l til 3 sekund, betyr det at vi far plass til ca tegn pa en plateside. Sketiden for a finne et tilfeldig tegn p5 platen er ca. ett sekund. Lagring av tegnsprakrnaterialet i datamaskinen ble ogsa vurdert, men med de kravene vi stilte til nyanser, detaljrikdom og bevegelse, kombinert med maskinenes lagringskapasitet, kunne ikke dette realiseres med dagens mikromaskiner. (Prosjektet startet i 1984 og teknologien ble valgt i 1985/86). Det er kostbart a presse videoplater (ca. kr for en plateside), og nr platen er ferdig kan man ikke gjme forandringer pa den. Til utpraving og simulering av programmet laget vi derfor et oppsett med videokassettspiiier (VHS) som styres av en datamaskin. Videomaterialet kunne vi da produsere selv med eget utstyr, og det var enkelt a gjare forandringer og lage nye versjoner underveis uten at det kostet stort. Vi kunne dermed skaffe oss verdifull erfaring far en kostbar plateproduksjon. Ulempen med videoband er lang aksesstid (det tar tid A spole bhdet frem og tilbake). Programmene for dette utstyret ble derfor laget med henblikk pa a minimalisere ventetiden for eleven, og det ble produsert oversettelse av to norsktekster. Bade ord/uttrykk og hele setninger samlet ble oversatt til tegnsprilk, og tegnene ble spilt inn pa bandet i samme rekkefalgen som ordene i teksten. Dersom eleven da falger teksten, og sl& opp et ord en gang i blant, blir dermed ventetiden kortere enn hvis man risikerte a matte spole fra den ene enden av bandet til den andre. Det videobhdbaserte systemet var ferdig i desember 1987, og vi hadde da en systematisk utpraving med 30 av elevene pa daveskolen. Det ble stilt kontrollsparsmal pa tegnsprilk fra norsktekstene, med og uten tilgang til ((ordboka», og resultatene viser at elevene hadde en klart bedre tekstforstaelse nr de fikk bruke dette hjelpemidlet. Som tidligere nevnt kan dette systemet gi oversettelse bade pa ord/uttrykk-niva og pa setnings-niva. PA grunn av begrenset spilletid pa videoplaten ville det blitt plass til svært lite sprgkmateriale dersom man skulle tatt med oversettelse pa setningsniva ogsa pa videoplaten. Vi undersakte derfor om det gav store utslag i tekstforstaelse dersom elevene bare fikk oversettelse av ord/uttrykk. Dette ble gjort ved at elevene ble delt i to grupper der den ene gruppen ikke fikk tilgang til oversettelsen av hele setninger. Resultatene viser at det var liten forskjell mellom de to gruppene (En hovedfagsoppgave skrevet av Brit Lund beskriver denne undersakelsen nærmere). Vi konkluderte derfor med at det er forsvarlig A tilby et hjelpemiddel som bare gir oversettelse av enkeltord/uttrykk, noe som ogsa er det vanlige i andre ordbaker. Vi hadde midler til a lage en plateside, og den tidligere nevnte begrensning pa ca 1500 tegn pr. plateside gjar at en slik ordbok far et ganske begrenset omfang. Vi valgte boka «Eventyr fra 17 land» (en bok som vi mener egner seg godt for var malgruppe) for a bestemme ordutvalget. Var ordbok omfatter altsa de aller fleste ord som forekommer i denne boka. Vi kunne selvsagt plukket ut ordene pa mange andre mater, f.eks. ved a bruke frekvensordlista, men utpravingen av videobandsystemet viste klart at elevene aldri slo opp de ordene som kommer averst i denne lista. Dette er hyppig forekommende ord som vanligvis er kjent for elevene, og de ville dermed hatt liten nytte av en slik ordbok. Oversettelsesarbeidet mellom norsk og tegnsprak ble gjort av en gruppe pa to dave og to harende (hvorav en tok og en davelærer). For ord som har flere betydninger, ble det bare tatt med de som forekommer i boka. Det er ofte tatt med flere tegn for ett oppslagsord, men plassmangel pa plata gjorde at vi miitte redusere det opprinnelige materialet med ca. 30%. Dette har fart til et noe

16 mindre mangfold enn man kunne ønske seg. (Kristi Bente Tjomsland har skrevet en rapport om oversettelsesarbeidet.) Videoplaten ble ferdig sommeren 1989, og det ble laget et eget styreprogram for PC. Det er laget en demonstrasjonsvideo (VHS) som viser hvordan systemet virker. Det er klart ønskelig a utvide vokabularet, og nærme seg malet som mi3 være a lage en generell praktisk fungerende ordbok. Teknisk kan dette gjøres ved a presse flere plater. En datamaskin kan uten videre styre flere videoplatespillere, slik at det ikke blir nødvendig a skifte plate. Et fuiit utbygd system blir imidlertid dyrt, og vi ønsker derfor ogsa a se pa mulighetene for a opprette en sentral tegndatabase som kan nas via telenettet med rimelige terminaler. N& man far innført billedtelefon som teletjeneste for døve, vil det være naturlig at denne kunne fungere som en slik terminal. Dessuten skjer det svært mye p& feltet multimedia/digitalisering av video/optisk lagring for tiden. Denne utviklingen gjør at vi innen fa ar har helt andre muligheter for billig lagring av store informasjonsmengder. Vi vil da kunne lagre flere timer levende video pa en PC, og dermed kunne lage tegnsprilkordbøker med rimelig store tegnforrad. Det er viktig 4 arbeide med spørsmalet om hvordan disse tegnordbøkene skal ((se ut» og bygges opp. Utvikling ma ogsa gjøres for A fa ordboken til a virke ((andre veien* - fra tegnsprilk til norsk. Dette kan i dag gjøres ved a velge/beskrive elementer av et tegn (handform, artikulasjonssted osv.), evt. bruke et notasjonssystem for a beskrive tegnet, og kanskje pa lengre sikt ved A benytte automatisk billedgjenkjenning. Videoplaten er primært laget for døve, men den vil ogsa kunne være til hjelp for hørende som ønsker a lære seg tegnsprilk. Teknisk, informasjon Det videobandbaserte systemet bestar av en Panasonic VHSspiller (AG 6200), et videointerface og en BBC datamaskin. Det videoplatebaserte systemet: Programmet til styring av videoplaten er utviklet pa en SCANDIC 286. Programmet vil altsa kunne brukes pa alle IBM-kompatible maskiner (minimumskrav til internminne). Programmet er skrevet i Turbo Pascal, og det er brukt et videokort fra Next Technology (Micro Key Mark 10). Det er ogsa laget en versjon som fungerer uten videokort (toskjermsløsning). Videoplatespiller: Philips VP 406. Det arbeides med tilpasning til andre videokort og videoplatespiiiere. Det er ogsa planlagt en tilpasning til videoplatespiller med strekkodeleser. Man trenger da ikke datamaskin, men m& sla opp ordene i et hefte. Bak ordet er det en strekkode, og lesepennen føres over denne strekkoden. Data overføres til videoplatespiiieren som spiller av tegnet. Det vil ogsa bli produsert et videoband med alle tegnene fra videoplata, slik at man med en vanlig videospiller (f.eks. VHS) kan søke seg manuelt til riktig tegn. Priser Selve videoplata med tegnene koster kr. 2000,-. (Dette inkluderer ogsa styreprogram til datamaskin og oppfølging fra Døveskolen.) Det finnes flere alternative

17 OLUFF 2:90 15 mater A bruke plata PA. Dette er beskrevet i en brosjyre som man kan fa fra Dsveskolen. For en omtrentlig orientering kan vi sette opp: - Enskjermslssning ca. kr ,- - Toskjermslssning ca. kr ,- - Strekkodeleser ca. kr ,- (forelapig ikke tilgjengelig) - Manuell inntasting ca. kr ,- til ca. kr ,- For de to fsrste lssningene er datamaskin inkludert i prisen. Dersom man har datamaskin fra fsr, kan man trekke fra ca. kr ,-. Det finnes en oversikt over tilgjengelig utstyr med mer nsyaktige priser. Finansiering Datasekretariatet har bevilget midler til prosjektet, og disse pengene har vesentlig gatt til video/plate-produksjon. 7 personer - de fleste tilknyttet Dsveskolen i Trondheim - har vært engasjert i prosjektet. Programmering av videoplateversjonen er foretatt ved TISIP og er betalt av Datasekretariatet. Ytterligere informasjon kan man fa fra: Trondheim off. skole for dsve Bispegt. 9b, Trondheim, nf. (07) Kontaktperson: Olle Eriksen. Patologisk billeddatabase på videoplate Jostein Halgunset Patologi er læren om sykdommene, særlig slik disse manifesterer seg i form av synlige forandringer i organer, vev og celler, save1 pa det makroskopiske som mikroskopiske plan. Faget er svært visuelt orientert, og uinebærer for en stor del A gjenkjenne forskjellige typer av avvik fra normal morfologi. Effektiv læring betinger derfor at studentene har tilgang pa rikelig illustrasjonsmateriale, noe som i praksis kan være vanskelig A fa til. Ei laser-video-plate med stillbilder ble innkjspt fra en forhandler i England. Billedmaterialet er skaffet til veie i et samarbeid mellom patologilaboratorier ved flere medisinske skoler i Storbritannia. Med plata ble det levert en database med noe summariske opplysninger om hvert enkelt bilde, men uten at effektive sskerutiner var innebygd. Prosjektet gikk ut pa d gjare billedmaterialet tilgjengelig for studenter ved A strukturere databasen og konstruere et enkelt og effektivt brukergrensesnitt. Lars Erik Lund og Hans Eidnes ved Senter for datastettet læring, Universitetet i Trondheim (DSL-UNIT) har statt for den datafaglige siden, mens prosjektstudent lon Anders Takvam fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Trondheim (DMF) har ivaretatt den medisinsk-faglige delen. Prosjektleder ved Avdeling for patologi har vært fsrsteamanuensis Jostein Halgunset. Programutviklingen ble gjort ved hjelp av verktayet GIGS som er utviklet ved EL-UNIT. Programmet inneholder et menybasert, musstyrt brukergrensesnitt

18 18 OLUFF 2:90 Eksempel pd utvelgelse gjennom menystrukturen i patologi-programmet..i_ Det meste av det utstyr som trengs finnes allerede tilgjengelig ved DSL-UNIT og DMF. Det som trengs i tiliegg er noe videoutstyr, stasjoner for optiske slettog skrivbare plater, samt noe forbruksmateriell. Gjennomfmingen av et prosjekt av denne typen vil, foruten d bidra til 3 bedre undervisningen ved DMF, ogsd gjare at UNIT-miljmt kan skaffe seg ytterligere erfaring ved bruk av billedmessig informasjon innen datastattet læring, noe som kan komme andre deler av universitetet til gode. Sd vidt vi vet er lignende prosjekter ikke gjennomfart ved andre av landets universiteter, men en md anta at interessen for slike ting bare vil ake i tida framover. Det burde være realistisk d regne med at en stor del av arbeidet kan la seg gjare i l~pet av 1990 og at prosjektet burde kunne sluttfares i lapet av lostein Halgunes er fersteamanuensis ved Avdeling for patologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Trondheim. Artikkelen har vært trykket i Arsrapporten til DSL-UNIT '89, Universitetet i Trondheim. Lovdata på CD-ROM Stiftelsen Lovdata i Oslo har hittil drevet tjenester basert pd ulike juridiske databaser den har bygget opp. Det dreier seg dels om on-line saking, dels om distribusjon av databasematenale i skriftlig form. Na utvides produkttilbudet med en CD-ROM som inneholder store deler av databasematerialet. Utgivelsen er et samarbeid med Apple Computer AIS og Norsk Regnesentral.

19 OLUFF 2:90 17 Ild [knml = 4183 Vd [kil l = 730 Vekt [ky/nl = 203 Sveis [mn/ml = 6295 Skjermbilde fra platebærer-programmet r Basier*. ha rikholdige biliedarkiv av hay kvalitet. En vil forsake A utnytte DYA-4000 kortets rutiner for deling av skjermen for A vise flere bilder samtidig pa samme monitor. En stikkordmessig karakterisering av de ulike tilstandene, klinisk og histologisk, vil bli lagt inn pa en slik mate at systemet kan brukes som en differensialdiagnostisk informasjonsdatabase. Eventuelt vil man og4 kunne legge inn epidemiologiske opplysninger, opplysninger om etiologi og prognose samt prinsipper for behandling. Med utgangspunkt i biliedsamlingen og informasjonsdatabasen tar man sikte pa a konstruere pasientsimuleringer som kan presenteres for studenter som diagnostiske problemstiliinger. Slike simuleringsoppgaver er relativt velkjent innenfor datastattet læring i medisin, men det er forelapig noksa uvanlig at oppgavene inkluderer bruk av bilder. Prosjektet er planlagt gjennomfart i samarbeid mellom DMF og DSL-UNIT. Ved DMF/Regionsykehuset i Trondheim vil professor Gunnar Volden, Hudavdelingen, og overlege Harald Aarset, Avdeling for patologi, fungere som kontaktpersoner. Disse vil ha det primære ansvar for A fremskaffe illustrasjonsmaterialet. Hans Eidnes, DSL-UNIT, vil være ansvarlig for programmering og tilrettelegging av billedmaterialet for datamaskin. Koordinator for prosjektet vil være farsteamanuensis Jostein Haigunset, Avdeling for patologi, DMF.

20 n Videobi Ider far patalagi Eksempel pd utvelgelse gjennom menystrukturen i patologi-programmet....n: Det meste av det utstyr som trengs finnes allerede tilgjengelig ved DSL-UNIT og DMF. Det som trengs i tillegg er noe videoutstyr, stasjoner for optiske slettog skrivbare plater, samt noe forbruksmateriell. Gjennomfmingen av et prosjekt av denne typen vil, foruten d bidra til d bedre undervisningen ved DMF, ogsd gjare at UNIT-miljøet kan skaffe seg ytterligere erfaring ved bruk av billedmessig informasjon innen datastattet læring, noe som kan komme andre deler av universitetet til gode. Sd vidt vi vet er lignende prosjekter ikke gjennomfart ved andre av landets universiteter, men en md anta at interessen for slike ting bare vil ake i tida framover. Det burde være realistisk d regne med at en stor del av arbeidet kan la seg gjare i lepet av 1990 og at prosjektet burde kunne sluttfares i lepet av lostein Halgunes er fersteamanuensis ved Avdeling for patologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Trondheim. Artikkelen har vært trykket i Arsrapporten til DSL-UNIT '89, Universitetet i Trondheim. Lovdata på CD-ROM Stiftelsen Lovdata i Oslo har hittil drevet tjenester basert pd ulike juridiske databaser den har bygget opp. Det dreier seg dels om on-line saking, dels om distribusjon av databasemateriale i skriftlig form. Nd utvides produkttilbudet med en CD-ROM som inneholder store deler av databasematerialet. Utgivelsen er et samarbeid med Apple Computer AIS og Norsk Regnesentral.

21 OLUFF 2:90 19 Pa platen ligger tre databaser, en med lover og forskrifter, en med rettsavgjørelser (dommer), og en med offentlige publikasjoner. Innholdet av de to første er det samme som tilsvarende on-line databaser. Den siste inneholder kun deler av on-line-databasen DOP. Dette fordi DOP blir svært hyppig oppdatert, og dermed ikke egner seg for en CD-ROM-utgivelse. Basene kan søkes i med Silver Platters sokesystem SPIRS, som for anledningen (dvs etter kravspesifikasjoner fra Lovdata) er modifisert for bedre il kunne takle den aktuelle informasjonen. Det modifiserte systemet, kalt LovSPIRS, handterer en hierarkisk dokumentstruktur, hvor det er mulig il skjule lavere nivaer (kun overskrifter synlige). Søkesystemet har ogsa andre finesser. Det er hyperaktige lenker til tabeller. Ved il klikke pa en tabellreferanse i et framsøkt dokument, kommer tabellen opp i et eget vindu. Systemet har «sidelengs» søking, dvs at en kan klikke pa et ord i et framsøkt dokument og dermed fil et nytt søk p3 dette ordet. Systemet har tekstbehandling, slik at en kan sakse stoff fra dokumentene, og søking og tekstbehandling er godt integrert. Søkingen er rask. Erling Maartmann-Moe ved Norsk Regnesentral, en av kildene for dette oppslaget, oppsummerer sin karakteristikk av systemet som «j****g lekkert*. OLUFF-redaksjonen finner egentlig ikke grunn til il tvile p3 ham - selv om han er part i saken. M-Moe opplyser ellers at programvaren nil er til testing hos Lovdata, men at systemet ellers er klart. Selve data fyller om lag 150 MB p3 platen. Indekser for søking gjør at volumet totalt er 300 MB. Pris for plate og parogramvare blir ca ekskl avg. For il bruke systemet trengs det i tillegg en Macintosh og en egnet CD-ROM-spiller (Apple, Pioneer, NEC, m.fl). En spiller fra Apple koster kr Lovdata star for distribusjon, og vil vurdere oppfølging (oppdaterte versjoner), men stiller seg i utgangspunktet fritt. Kilder: Erling Maartmann-Moe, Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, N-0314 Oslo 3, besøksadr: Gaustadalleen 23, tlf: int , fax: int Rune Relling, Apple Computer Als, Postboks 333, 1322 Høvik, besøksadr: Sandviksv 26, tlf: int , fax: int Henning Ve, Lovdata, Niels Juels gt 16, tlf: int , fax: int Nye måter å formidle okkupasjonshistorien på Dan Dyrli Daatland Ved 50-ars-markeringen for det tyske angrepet i 1940 presentere man bade i Danmark og Norge okkupasjonshistorie i form av interaktive multimedia-applikasjoner; - i Danmark i form av en videoplate med ledsagende styringssystemer og skriftlig dokumentasjon; - i Norge i form av en pekeskjerms Macintosh-løsning basert pa harddisk. Med interaktiv og multimedier mener vi at formidlingsformen bruker uttrykksmatene til boka, avisen, filmen, fotografiapparatet osv. i ett og samme medium. I tillegg vil maten man gjør dette pa legge vekt pa interaktivitet. Med det mener vi at publikum i større grad enn vanlig selv skal hente fram kunnskapsstoffet nar og pa hviiken mate den enkelte ønsker det.

22 20 OLUFF 2:90 Den praktiske måten dette gjeres på, er at en sterre informasjonsbank bygges og (normalt) legges over på en optisk plate (videoplate, CD-ROM). Dette betyr på folkelig norsk at man kan lagre meget store informasjonsmengder, og denne informasjonsmengden kan man meget hurtig finne enskete opplysninger i ved hjelp av datamaskinen. Hvordan ser SA det hele ut for brukeren? La oss ferst gå til Frihedsmuseet i Kabenhavn. Der har man i samarbeid med Danmark Radios DRIVE-gruppe laget et slikt program om nettopp okkupasjonsarene. Frihedsmuseet På en videoplate har man lagret stilibilder (gjenstander, personer, kart, avisoppslag). Man har ogsa lagt inn ni videosekvenser. I tillegg har man hatt planer om å koble til sterre gjenstands- og persondatabaser for intern bruk. Pekeskjerm er tenkt som grensesnitt mot publikum (to skjermer - en pekeskjerm (dataskjermen) og en videoskjerm). Hvert «pek» pa dataskjermen skal få systemet til A lete pa videoplaten etter relevante bilder, film eller kart osv. Var man fra en kommune på Sjælland, så kunne man peke pa Sjælland på Danmarkskartet. På kartet over Sjælland som så kom fram, kunne man peke på sin hjemmekommune. Deretter kunne man bla i lokale bilder fra okkupasjons-historien. Man kan ogsa spille videosekvenser. For interesserte institusjoner selges felgende lesning: videoplate pluss tre disketter med indeks over stillbildene (som tekstfiler), hefte med neyaktig transkripsjon av engelsk og dansk tale (i hvert av platens to lydspor), strekkode-ark som gjer at vi ved hjelp av lyspenn kan ga direkte til et stort antall temaer og arbeidsområder, og et hefte som drefter den pedagogiske bruken av ma terialet. Sluttproduktet for kjeper er altsa noe enklere enn den datastyrte lesningen som finnes på Frihedsmuseet. Det interessante er imidlertid at det pa grunnlag av denne noe enklere lesning nå utvikles en serie nye sluttbrukerlesninger. Pr. i dag finnes en god del lokalt tilpassete undervisningsopplegg basert pa strekkoder (for Odense kommune har man laget arbeidsark for elevene hvor man ved hjelp av lyspennen finner fram til de bilder som har særlig tilknytning til Odense og Fyn). I tiliegg finnes diverse HyperCard-applikasjoner som gjer bruk av videoplaten, og det finnes en Guide-applikasjon. Guide-versjonen er utviklet ved Kgbenhavn Teknologi- og lnformtikcenter (TIC) og kjerer med VGA-grafikk under Windows 3.0. I begge tilfeller dreier det seg om to-skjermslesninger. Selv har jeg moret meg med d koble videoinnslag fra den danske platen til en norsk HyperCard-applikasjon om angrepet på Norge. Til et HyperCardskjermbilde om flyangrepet på Cola og Fornebu, kan man f.eks. bruke film som viser tyske soldater som stiger ornbord i et transportfly og senere hopper ut i fallskjerm. I mangel av norsk plate (forelopig) kan vi altsa «hente» gode visuelle (og lydlige) innslag fra annet hold, så lenge vi synes vi kan forsvare dette pedagogisk og faglig. Tilsvarende har man gjort det både i Nederland og i Australia (!l. For noen Ar siden gjorde Zoologisk Museum i Kgbenhavn noe i samme gate. Da hentet man fugler og fuglelåter fra BBCs kjente videoplate English Garden Birds og koblet dette visuelle materialet sammen med dansk tekst (pa dataskjerm og oppslagstavler). Det fungerte aldeles utmerket A lese om danske spurver, og SA se ditto engelske fly kvitrende over skjermen bare ved A trykke pa en tast.

23 Frihedsmuseets prosjekt er også omtalt i en artikkel av Tine Wanning i Humanistiske Data Kontaktpersoner: Tine Wanning, Nationalmuseet; Peter O. Looms, Danmarks Radio. Norsk Hjemmefrontmuseum Det norske multimedieprogrammet er noe annerledes enn det danske. Her er ikke informasjonen lagret pa en optisk plate. Istedenfor er tekst, kart og bilder lagt direkte inn pa en harddisk. Publikum «henter» informasjonen fram ved A peke pa skjermen. Hvorfor har man i Norge ikke gjort bruk av videoplate, vil noen spørre. Som sa ofte er svaret mangel pa penger. I Danmark lyktes det a skaffe nok offentlige midler til prosjektet; i Norge matte gruppen som arbeider med dette, nøye seg med en enklere løsning da man fikk avslag pa sine søknader om støtte. Det norske brukerprogrammet vil ikke kunne vise levende film pa skjermen. Publikum star overfor skjermbilder med tekst, mindre kartskisser og fotografier. Ved a peke pa Narvik pa kartet, eller pa bildet av f.eks. general Otto Ruge, vil systemet hente fram ytterligere opplysninger om kampene i Narvik, eller en biografi over den øverste militære leder pa norsk side. Det norske brukerprogrammet vil heller ikke inneholde et videre stort antall stillbilder eller ha tilknyttet noen større database. Applikasjonen er gjort i SuperCard. Aller først ble de enkelte skjermbilder formgitt i HyperCard. Her ble ogsa navigeringen testet (navigering: brukerens mulighet for a bevege seg rundt i materialet). HyperCard-versjonen ble sa overført til SuperCard. Her matte skjermbildene gjøres større, farger legges pa osv. Det ble scannet inn relativt mange bilder og kart, sa hele applikasjonen fyller nesten 9 MB. Bare et lite antall skjermbilder mangler en eller annen form for illustrasjon. Grafikeren i prosjektet har brukt tre gjennomgaende farger samt faste symboler for a gi publikum tilbakemelding pa hviiken av tre deler man befinner seg i: «Forspillet til 9. april»; udet tyske angrepet»; «Felttoget». Antaii nivaer i hierarkiet er stort sett ikke flem enn tre-fire, og navigeringen er gjort så enkel som mulig (trykke pa symbol far tyske fly, deretter bla seg gjennom flytyper, med en og annen mulighet for teknisk fordypning for de mest interesserte). Kontaktpersoner: D m Dyrii Daatland, LOKE NS (ide); Geir I. Jargensen, PMS Data NS (system); Oddvar Wold (grafikk). Interaktiv multimedia og videregående skole - sett fra Rogaland Dan Dyrli Daatland Undertegnede har det siste Aret arbeidet en halv til en hel dag i uka!or fylkesskolesjefen i Rogaland/RVO. Arbeidsomradet har vært edb-basert undtbrvisning i allmennfagene. I praksis har gjøremalene vært konsentrert om interdktivitet og fler-medier.

24 22 OLUFF 2:90 En tid har seks videregående skoler i fylket arbeidet med interaktiv video. Skolene har delt på utstyr og programvare. Anvendelsen har vært konsentrert om naturfag og fremmedspråk, med små innslag av kunstformidling. Lærerne har hatt periodiske samlinger for å utveksle erfaringer. På slike treff har det vært gitt nye demonstrasjoner, lånt ut litteratur og videoer om pedagogisk bruk av interaktive applikasjoner. Undertegnede har også i en viss grad besøkt skolene. Det har også vært arrangert større samlinger i samarbeid med leverandører (Sony, Apple) og stedligere forhandlere. Det foreligger relativt fyldig dokumentasjon over det som har vært gjort av ulike påfunn. Nå i høst utvides virksomheten til ogsi å gjelde informatikk-lærere, eller iallfall lærere med noe mer edb-bakgrunn enn den gjengse filolog eller naturfaglærer. En viss vekt vil ni bli lagt pi «authoring» i Mosaikk, LinkWay, HyperCard, Guide osv. Prosjektet disponerer over et ganske stort antall optiske plater (videoplater samt et mindre utvalg CD-ROM), som lærerne ni skal forsøke å tilpasse til egen undervisning. Fra far har enkelte arbeidet med egne strekkode-opplegg etter mønster fra danske folkeskoler og (sic) norsk oljeindustri. Men utover det, har bruken av videoplatene vesentlig knyttet seg til ferdige applikasjoner. Et par av lærere har deltatt i seminarer og konferanser utenfor regionen (Oslo, Svelvik (!) og Bergen). Nå i høst dro hele lærergruppen på en ukes studietur til Danmark for å bli kjent med brukermiljøer på interaktiv multimedia der. Aktiviteten i Danmark har vært stor gjennom flere år, og ikke minst har den vært variert bide med hensyn til utstyr, programvare og filosofi. Senere i høst skal fylkesskolesjefen arrangere to åpne dager hvor andre lærere får møte interaktive medier gjennom lærere og elever som har hatt «hands on» på utstyret i lengre tid. For RVO har denne form for regional spredning av edb-bruk vært viktig. For å styrke informasjonsarbeidet ytterligere har undertegnede blitt bedt i skrive et hefte om Interaktiv Multimedia brukt i formidling og undervisning. I skrivende stund er.'heftet til hering, som det heter. I omfang blir det pi ca sider foruten nødvendige tillegg. som adresser, litteraturtips osv. RVO deltar ogsi i finansiering av ressursplater: videoplater med film, bilder, tegninger fra forskjellige fag (g-afi, naturfag, helse- og sosialfag, norsk, media). Hensikten er i gjare tilgjengelig mer norsk-preget materiale som egner seg til ulike former for multimedie-baserte sluttprodukter. Lærerhegskolene i Bergen og Stavanger vil samarbeide med RVO slik at såvel videoplater som pedagogiske opplegg omkring bruken av interaktive medier vil foreligge før utgangen av dette skolehet. En annen viktig samarbeidspartner er Statens Kartverk. Dan Dyrli Daatland, Stavanger Lærarhagskole, Boks 2521 Ullandhaug, N-4004 Stavanger; tlf: int , fax: int

25 OLUFF 2:90 23 Interaktive forretningsforbindelser The European Connection er et interaktiv video-kurs i forretningsengelsk fra det engelske firmaet Vektor. I Norge selges det av Invida A.S. Bildematerialet fyller to videoplater. The European Connection er tidligere blitt presentert i OLUFF. (Se Signe Marie Sannes referat fra Interactive Media '89, nr 3-89). Vi (Reigem & Sanne) stakk i september innom en seanse ved en omreisende turne arrangert av kremiddel Norge A.S. Der fant vi Invidas Bård Krogshus som kunne informere oss om interessant videreutvikling. (Vi d ogsa interessante produkter fra Læremiddel Norge og Tandberg Educational, men dem mil vi dessverre hoppe over her.) Invida har laget en tospråklig engelsk-norsk versjon av The European Connection, dvs at en kan veksle mellom norske og engelske menyer og undertekster etter behov. Den fullstendig engelske versjonen er fortsatt tilgjengelig fra Invida, og eksisterende brukere av denne kan oppgradere til den tospraklige. Flere tospraklige versjoner av The European Connection kan ogsa skaffes. I tillegg til norsk finnes finsk, svensk, tysk, fransk, italiensk og spansk versjon, og andre er pa vei. I kjnimda er ogsa multispraklige versjoner, dvs at en kan veksle meiiom menyer og undertekster pa mange sprak. En annen ny mulighet i forhold til den opprinnelige versjonen, er opptak og avspilling av brukerens tale, slik at hun kan sammenligne sin egen uttale med platens. For dette kreves et kort, Tandberg Voicecard 1000, samt hodetelefon og programvare. Sa langt opplæring i engelsk (eller mer presist britisk-engelsk og amerikanskengelsk, for The European Connection har begge). I oktober planlegges utgitt La Connettion Frangaise, som da selvfnilgelig er et tilsvarende kurs i forretningsfransk. (Årvakne lesere har allerede bemerket at The European Connection dermed burde omdnipes til The English Connection.) Senere kommer Die Deutsche Verbindung, og siden igjen kurs i forretningsspansk og -italiensk, samt andre engelske sprakkurs. Aiie iip ha multispralige menyer og undertekster, samt opptak og avspilling av tale. Invida vil pa initiativ fra kunder kunne utvikle sprakopplæringssystemer basert pa samme pedagogiske konsept som Connection-produktene. Vektor.er ogd interessert i at slik utvikling gjøres. The European Connection er et solid og godt produkt. Gledelig er det derfor at prisene er gått ned siden lanseringen. «All English Version» koster nå kr , mens tospråklig norsk ligger på kr Ved kjeip av flere sett, synker sett-prisen gradvis. I tillegg kommer spiller og maskin. OLUFFredaksjonen har ikke oversikt over hvilke utstyrslnisninger en kan velge mellom, men på demonstrasjonen gikk systemet på to ulike konfigurasjoner - den ene en Sony Vim Den Voicecard-baserte pakken for opptak av egen uttale koster kr

26 24 OLUFF 2:90 Prisbelennet undervisningsprogramvare EDUCOM er en amerikansk organisasjon som dessverre befinner seg i et hull i OLUFF-redaksjonens kunnskap, men savidt vi kan se av en artikkel i tidsskriftet Academic Computing, har denne organisasjonen datastøttet undervisning som interesseomrade. Den aktuelle artikkelen er en oversikt over programvare som nadde til topps i konkurransen om the EDUCOMINCRIPTAL Higher Education Software Awards. Academic Computing nevner ogsa i forbifarten at EDUCOM arrangerer konferanser. Blant vinnerprogramvaren fantes fire systemer basert pa interaktiv video. Det aktuelle nummeret av Academic Computing er fra oktober 89, og konkurransen følgelig fra samme ar. Vi tar sjansen pa kritikk for a servere gammelt stoff, og omtaler kort systemene her. Vi regner med a kunne finne mer interessant og aktuelt stoff i Academic Computing nar vi (dvs NAVFs edb-senter) nil har bestilt abonnement pa bladet. A Right to Die?: The Case of Dax Cowart Prisen for Best Humanities Software gikk til A Right to Die?: The Case of Dax Cowart, laget av Preston Covey og Scott Roberts ved Carnegie Mellon University. I dette programmet møter studenten Dax Cowart, som ligger pa sykehus med alvorlige brannskader. Behandlingen er vanskelig og smertefull, og selv ønsker Dax a dø. Studenten far anledning til A «snakke» med leger, en pleier, en jurist, offerets mor og offeret selv. Underveis tvinges hun til a ta standpunkt og til a ta konkrete avgjørelser, og hun blir igjen konfrontert med konsekvensene av disse. Videoopptakene er realistiske og ofte brutale. Studenten far en nærhet til problemet som gjør det vanskelig A falle tilbake pa teoretiske læreboksresonnementer. Pa den annen side kan noen mene at problemet kommer for nært innpa studenten, slik at det følelsesmessige hindrer en saklig og analytisk vurdering av saken. The Case of Dax Cowart passer for studenter innen etikk og medisin, og gir dem en mulighet til a teste sin etiske dømmekraft og sine etiske prinsipper. The Case of Dax Cowart utgis av: Joseph Vertucci, President, The ALIVE Center, 1248 Weathervane Lane, Akron, OH 44313, USA. Tlf: int Utstyr: IBM XT og videoplatespiller. Pris: Ikke avgjort. Chemical Reactions Prisen for Best Chemistry Software og Best Integrated Software gikk til Chemical Reactions av Loretta lones og Stanley Smith, University of Iiiinois at Urbana/Champaign. Chemical Reactions tar studenten med pa en ferd gjennom fjorten leksjoner i uorganisk kjemi. Programmet er laget slik at det skal oppmuntre til en utforskende lærestil og arbeidsmate. Stoffet er organisert pa en problemorientert mate, og studenten blir ført inn i en intens spørsmal-og-svar-interaksjon. Programmet blir karakterisert som et uhnerket eksempel pa hvordan godt laget simulering, innbakt i et omfattende opplæringsprogram, kan bli et komplett interaktivt læremiljø. Bildematerialet pa videoplaten er opptak som viser de aktuelle kjemiske reaksjoner og eksperimenter. I tillegg til de faglige kvaliteter, løser programmet en del problemer med ordinære labkurs: Den tid som ellers ville medgatt til a sette opp eksperimentene kan brukes produktivt; risikoen ved farlige eksperimenter er borte; utgiftene til

ifinger med tegnspråk Sluttrapport

ifinger med tegnspråk Sluttrapport ifinger med tegnspråk Sluttrapport 1 Forord Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Norges Døveforbund. Det er Statped læringsressurser og teknologiutvikling som har hatt hovedansvaret for

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Før i tiden krydde det av små sjapper TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR:

Før i tiden krydde det av små sjapper TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR: TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR: OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD Lett Middels Vanskelig Legg dvd-filmer på FOR PC-ER MED Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP FOR BRETT MED Android ios (Apple) DETTE TRENGER

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Norgestur Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Språk: Norsk bokmål Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Interaktive utfordringer

Interaktive utfordringer Interaktive utfordringer Av Anne Zanussi 09.12.2009 19:54 NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har nylig lansert nytt nettsted. Hvordan benytter de seg av mulighetene for interaksjon og brukerinvolvering?

Detaljer

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2014/RBM5697 «Infofilm på tegnspråk om psykisk helse» Finn Arild Thordarson (prosjektleder) Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet Prosjektet er 2-delt: -Legge ut infofilmene

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. 1 Tekniske forutsetninger For WordFinder fra Mac App Store kreves følgende: Prosessor: Intel Mac OS X 10.6.6

Detaljer

Douglas Engelbart NLS og musen

Douglas Engelbart NLS og musen NLS og musen Gunhild Kristiansen Design Av Digitale Omgivelser Høgskolen i Østfold 2004 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon 3 2.0 4 3.0 NLS og musen 5 3.1 OnLine System (NLS) 5 3.2 Musen 5

Detaljer

C NAVFs EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING. NORWEGIAN COMPUTIHG CENTRt FOR THE HUMANITIES

C NAVFs EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING. NORWEGIAN COMPUTIHG CENTRt FOR THE HUMANITIES C NAVFs EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING NORWEGIAN COMPUTIHG CENTRt FOR THE HUMANITIES RAPPORTER UTGITT F.O.M. 1983 RAPPORT NR. 29, 30, 31, 32: Stig Welinder et al.: STAR I-Ii? A program package for

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Introduksjon Vi skal lage et enkelt fotballspill, hvor du skal prøve å score på så mange straffespark som mulig. Steg 1: Katten og fotballbanen Vi begynner

Detaljer

Gjenopprett slettede bilder

Gjenopprett slettede bilder SLIK REDDER DU SLETTEDE BILDER: Gjenopprett slettede bilder Det er ingen grunn til å gi opp håpet hvis du skulle komme til å slette digitale bilder Ashampoo GetBack Photo hjelper deg å få dem tilbake.

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse:

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse: TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR BRUKERMANUAL Kontaktadresse: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse Postboks 7810, 5020 Bergen Tlf 55

Detaljer

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel Modul 13 Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tegn og uttrykk knyttet til bruk av datamaskin Skolerelaterte emner Hus og hjem

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI-programvare for grafiske enheter Installasjonsanvisninger for TI-programvare for grafiske enheter Lokaliseringsanvisninger TI-83 Plus

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Memoryprogram for Windows

Memoryprogram for Windows Memoryprogram for Windows Idé og pedagogisk utforming: LäraMera Program AB Programmering: Allemansdata. Copyright 2002 Grafikk: Foto: Musikk: Tale: Ellen Hägerdal LäraMera Program AB Erik Truedsson Mona

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

42 ideer til bruk av symboler med Skrive med Bilder 2000

42 ideer til bruk av symboler med Skrive med Bilder 2000 4 ideer til bruk av symboler med Skrive med Bilder 000 Støtte til kommunikasjon Kommunikasjonskort Kort som er festet med Velcro bånd til tavler og lignende kan brukes i mange direkte kommunikasjonssituasjoner.

Detaljer

"IQ-spilldesign" lærerveiledning detektivspill

IQ-spilldesign lærerveiledning detektivspill "IQ-spilldesign" lærerveiledning detektivspill Sammendrag Elevene skal utforme og/eller analysere og/eller teste et IQ-spill kalt Detektivspillet, fra en spilldesigners.synspunkt. Oppgaven er svært avhengig

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett

Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett En ny måte å utvikle e læring med multimedialt innhold som et PDFdokument, publisert i

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN Medier og informasjon Utgangspunktet for dette valgfaget er å lage en nettbasert skoleavis. Vi kommer til å lære om rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Om TegnStart-serien. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere:

Om TegnStart-serien. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere: Om TegnStart-serien TegnStart 1 er den første utgivelsen av en planlagt språkprogramserie i tegnspråk på i alt 4 CD- ROM. TegnStart-serien er et interaktivt PC-program med mange ulike aktiviteter for en

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Hurtigstartveiledning. ActivEngage. Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning. ActivEngage. Hurtigstartveiledning Hva er nytt? 2 Registrering 4 Avstemming 9 Avstemmingsresultater 16 Mer informasjon 17 TP1780-NO nummer 2 2010 Promethean Limited. Med enerett. Denne veiledningen følger med produktet. Den kan kun kopieres

Detaljer

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Hva er det? Presentasjon av prosjektet og undervisningsmaterialet Evaluering av tidligere Masterclass Masterclass 2008 Hva er det? Et dagsprosjekt for elever

Detaljer

Bergeland IKT. Elev guide

Bergeland IKT. Elev guide Bergeland IKT Elev guide Quick Guide Glemt Passord? www.glemtpassord.rogfk.no eller Scann QR koden Tast inn personnummer (11 siffer) Bytte Passord? www.minkonto.rogfk.no eller Scann QR koden Under flervalgsmenyen,

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring Enkel brukermanual INNHOLD Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner Innholdsbanken Skylagring Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett

Detaljer

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no EZ Publish Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no Gå til http://admin.fysio.no. OBS: Legg merke til at du ikke skal ha med www. Skriv inn brukernavn og passord. Nå er du klar til å redigere artiklene:

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Forstå og bli forstått med. DagligSpråk. - bedre kommunikasjon for flere...

Forstå og bli forstått med. DagligSpråk. - bedre kommunikasjon for flere... Forstå og bli forstått med DagligSpråk for Windows - bedre kommunikasjon for flere... Et allsidig hjelpemiddel for alle som benytter: tegn-til-tale tegnspråk tegn som støtte som alternativ kommunikasjon

Detaljer

Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010

Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010 Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010 I år dro jeg og mitt reisefølge over dammen til New Orleans for å oppleve denne store konferansen. Den er årlig, men flytter

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer

JUR103 1 Kontraktsrett I

JUR103 1 Kontraktsrett I JUR103 1 Kontraktsrett I Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR103, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 JUR103, spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR103, spørsmål 2 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Pedagogikk Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren Norsk versjon: NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440,

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse.

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse. Kom godt i gang med Boka som snakker Forord Denne utgaven av Boka som snakker er en videreutvikling av den snart 20 år gamle utgaven av et program som bare fortsetter å være en hit på skolene. Og hvorfor

Detaljer

Sigrunn Askland (UiA)

Sigrunn Askland (UiA) Grammatikkundervisningens rolle i spansk som fremmedspråk i norsk skole. -Resultater fra en undersøkelse. Sigrunn Askland (UiA) sigrunn.askland@uia.no 5. FELLES SPRÅKL ÆRERDAG 2017 LØRDAG 1. APRIL 2017

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning?

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning? Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Øving 2: Strategi for sosiale medier Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget "IINI2004 Sosiale medier" Verktøy du trenger

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE 2008 2009 SKREVET AV PROSJEKTANSVARLIG ANITA NYBERG I denne delrapporten vil jeg forsøke å beskrive klassen som har hatt CLIL høsten 2008,

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

SMARTBOK: en rask gjennomgang

SMARTBOK: en rask gjennomgang SMARTBOK: en rask gjennomgang Versjoner av Smartbok Hvordan bestille tilgang og registrere Hvordan logge på Smartbok Hvilke verktøy/funksjoner finnes Innholdsbanken Skylagring To steg: 1. Bestille 2. Registrere

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere

Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere DOC2475 NO En personlig opplæring i bruk av ørepropper som hørselsvern inkluderer test av brukerens egne øreproppers passform, samt tilbyr et utvalg

Detaljer

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Min plan for dagen Hva er digital kompetanse og hvorfor er det så viktig? Digitale verktøy og ressurser Digital klasseledelse

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Kom i gang med. Kreativitet Programmering Gøy

Kom i gang med. Kreativitet Programmering Gøy Kom i gang med Kreativitet Programmering Gøy Versjon 1.4 Start opp er et nytt programmeringsspråk. Med Scratch kan du lage dine egne interaktive animasjoner, spill og musikk. Scratch er gratis og kan lastes

Detaljer

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig!

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! 1 av 7 05.01.2016 21:50 medier24.com Gard L. Michalsen Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! Tom

Detaljer

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Kliniske oppslagsverk en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Erfaringer med bruk av digitalt kamera

Erfaringer med bruk av digitalt kamera Erfaringer med bruk av digitalt kamera 1 Erfaringer med bruk av digitalt kamera Utbredelsen av digitalt kamera har ført til større og lettere tilgang på bildemateriale og stadig flere ser nytten av digitale

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan du hente via www.caspar.no/tangenten/ 2003/anneberit103.html Regneark er et av de verktøyprogram som gir mange

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer