Din Helse Din Fremtid Artikkel av Dr. Richard DuBois.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din Helse Din Fremtid Artikkel av Dr. Richard DuBois."

Transkript

1 Din Helse Din Fremtid Artikkel av Dr. Richard DuBois. Forkortet oversettelse ved Overlege Tor Flørenes

2 Din Helse Din Fremtid 2 En introduksjon av Dr. Guy Fain. Mine pasienter spør stadig oftere om de må ta vitaminer eller andre kosttilskudd i tillegg til den daglige kost. Undersøkelsene er motstridende og resultatene ofte upresise. Slik følte jeg det også selv som lege inntil jeg hørte en av mine kolleger, dr. Rick DuBois fra Atlanta snakke om de mange forskjellige undersøkelser som er foretatt og som satte tingene i perspektiv for meg. Dr. DuBois er en av de ledende leger i verden når det gjelder infeksjonssykdommer. Han viste for meg at det rent faktisk er en sammenheng og fornuft i alle de motstridende undersøkelser som er gjort og at det finnes et riktig svar på spørsmålet. Jeg vil gjerne at dere hører det samme foredraget av dr. DuBois som jeg hørte. Det hjalp meg til å se i et større perspektiv hvordan jeg best kunne hjelpe mine pasienter med å forbedre deres helse. Det vil sannsynligvis også hjelpe dere til å se det hele i et større perspektiv. Dr. DuBois er fra Atlanta, Georgia. Han har vært lege siden begynnelsen av 1960 årene og er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og er en av de ledende leger på dette felt. Han har tidligere vært formann for Georgia Society of Internal Medicin, The Infectious Disease Society of Georgia og The Medical Association of Atlanta, en forening som har cirka 5000 medlemmer. Hans publikasjoner er blitt utgitt 2 år etterhverandre i Best Doctors In America. Han er en lege som er valgt til å være lege for andre kolleger. Han er mannen som mange leger ønsker skal ivareta deres egen helse. Det er derfor en stor glede for meg å presentere dr. Richard DuBois. Dr. Richard DuBois: Det har skjedd en betydelig dreining av min karriere når jeg forteller dere hva jeg har vært opptatt av de siste 17 årene; nemlig å ta meg av HIV- og AIDS smittede pasienter ut fra vår kunnskap om frukt og grønnsakers betydning for helsen. Dette har lenge vært undervurdert i våre anbefalinger over for folk, delvis nok fordi vi slett ikke tenkte i de baner. Lege har det best når de kan forholde seg til vitenskapen, men vitenskapen fantes ikke på dette punktet. Det som nå har skjedd er at sykdommer som HIV og kreft er kommet i fokus. Vi har kommet helt ned på de minste molekylære nivåer når man ser på hva som foregår omkring oss.vitenskapen som utvikles tillater oss å forstå de molekylære nivåer av matvarene. Dr. Bruce Ames( verdenskjent molekylær biolog, red.) sier at det er like farlig å stå ubeskyttet foran et røntgenapparat som ikke å få i seg nok frukt og grønnsaker. Dette

3 3 er en sterk uttalelse og det er ingen tvil om at han mener det. Vi mener det også og vår plakat sier: Tredve fantastiske frukter og grønnsaker. Dette er en plakat fra American Cancer Society og den sier: Reduser risikoen. Det den i virkeligheten sier er: Unngå kreft. Alle studier som noensinne er foretatt viser at frukt og grønnsaker forebygger kreft. Risikoen er dobbelt så stor og noen ganger tre ganger så stor for å utvikle kreft hvis man tilhører den del av befolkningen som inntar den laveste andel av frukt og grønnsaker. Over 172 undersøkelser, gode undersøkelser, viser at frukt og grønnsaker forebygger kreft. Legg merke til hvordan det nå fokuseres på helt andre ting enn det man gjorde i 1950 årene da American Cancer Society startet. De av dere som kan huske tilbake; tenk på de 7 advarselstegn for kreft som det ble fokusert på: uforklarlige blødninger, endring av pigment (farge), vekttap, uforklarlig det ene og uforklarlig det annet. Hva snakket man om? Jo det å kunne spore opp kreft på et tidlig stadium! The American Cancer Society er nå overbevist om virkningen av frukt og grønnsaker og sier nå rett ut: At i stedet for å oppdage kreft tidlig, kan vi nå forebygge den. Vi kan alle sammen forebygge kreft og alt som kreves av oss er riktig kost og dermed reduserer vi risikoen til 1/3. Gynekologiske undersøkelser, mammografier o.l. er viktige - jeg står ikke og sier at de er overflødige og at vi ikke skal bruke dem - vi har alle en risiko for å utvikle kreft. Vi kan dog forminske risikoen betydelig ved å forebygge og sette fokus på forebyggelse fremfor det å oppdage kreft tidlig i forløpet. I 1971 ble National Cancer Act grunnlagt og i løpet av de neste 25 årene ble det brukt 30 milliarder på hvordan man kunne oppspore kreft på et tidlig stadium og på å finne nye behandlingsmetoder. Dr. John Bailler uttalte i juni (1997) i The New England Journal of Medicin at vi var ved å tape krigen mot kreft. Det har ikke vært noen merkbar endring i antallet dødsfall hos kreftpasienter. Hver dag dør cirka 1500 amerikaner av kreft. Vi vet at hvis blodet har visse mengder mikronæringsstoffer som alpha-tocopherol, betakaroten og alphakaroten (forskjellige antioksydanter) vil det redusere risikoen for kreft. Man ble enige om å bruke disse opplysningene og gi vitamintilskudd til utvalgte personer å se hva som skjer. Vi vet av hvis man har konsentrasjon på mer enn 12,4 μg E-vitamin pr.ml i blodet utvikler man ikke kreft. Så la oss gi dem E-vitamin. Men la oss ta en gruppe mennesker med stor risiko for å få hjerteinfarkt eller kreft. Man tok forsøkspersoner i Finland, alle storrøkere og med en gjennomsnittsalder på cirka 57 år - en stor risikogruppe. De ble delt i tre grupper. Én gruppe fikk E-vitamin, én gruppe fikk betakaroten og den siste gruppen var en kontrollgruppe. Forsøket skulle strekke seg over 10 år. Etter åtte år måtte forsøket stoppes da det var overdødlighet i to av gruppene. Tilskudd av E-vitamin og betakaroten drepte folk med hjertesykdommer og lungekreft. Det var langt flere dødsfall i disse to gruppene enn i kontrollgruppen. Dette var et stort nederlag. Man gjorde en lignende undersøkelse med mennesker som daglig arbeidet med asbest - også en stor risikogruppe - og fikk nøyaktig det samme resultat.

4 4 Svaret er balanse og synergi. Svaret er whole food. Frukt og grønnsaker er en obligatorisk hovedkilde i dette. Man kan ta dem som tilskudd. Tar man en tomat, den inneholder fytokjemikalier og hver av disse fytokjemikaliene er et antioksydant eller et vitamin. Fytokjemikalier er ganske enkelt vitaminer som ennå ikke har fått et navn. Et vitamin skal ha relasjon til en sykdom før det kalles et vitamin. Det vil si at en fytokjemikale som ikke har en sykdom oppkalt etter seg er ikke et riktig vitamin. Harvard Physician Study Group som består av leger besluttet å gjøre et forsøk med leger ved å gi dem E-vitamin og betakaroten og se på resultatet. Etter 10 år var det ingen forskjell på antallet som hadde fått kreft eller hjerteinfarkt. Hvordan kunne dette ha seg? Hvordan kunne det forklares at hvis blodet i forveien inneholdt de ønskede mengder de to type stoffer unngikk man kreft, hjerteinfarkt og hjerneblødninger. Hvis man derimot tok konsentrert daglig tilskudd av disse stoffene kunne dette gjøre mer skade enn nytte. I virkeligheten er alle de fytokjemikalier altså vitaminer, de har bare ikke fått et navn. Det er det samme som, hvis du har et fotball-lag og tar angrepsspillerne og sender dem på banen uten forsvaret. Det vinner man ikke mange kamper med. Tar man bare vitamin E og utelukker resten vinner man heller ikke mange slike kamper. Har man et orkester og ett av instrumentene spiller for høyt blir det ikke god harmonisk musikk. Fjerner man en streng fra fiolinen vil noen av oss ikke kunne høre forskjellen, men mange gjør det. Det er den samme forskjell som gjør at mange folk umiddelbart virker friske men ikke er helt perfekte fordi strengen mangler. De får ikke de fytokjemikalier de trenger for for å få whole food slik at hele orkesteret - hele teamet kan samarbeide ordentlig. Kroppen er en overlevelsesmaskin. Du må fore den med det den har behov for og kroppen gjør med det hva den skal og vil. Gi den det den har behov for og den klarer resten selv. I Framingham-studien så man på slagtilfeller. Det er en av de beste epidemiske undersøkelser som noen gang er foretatt. Den startet etter krigen i Framingham, Massachusetts, og pågår faktisk ennå. Man tok personer og så på deres kostvaner og overvåket dem i forhold til antall slagtilfeller. Man så på deres kosthold og spesielt på hvor mye frukt og grønnsaker de spiste hver dag. Man oppdaget at det var en direkte korrelasjon mellom anfall porsjoner frukt og grønnsaker hver dag og antallet slagtilfeller. Spiste man 3 porsjoner frukt og grønnsaker hver dag fikk man 22% færre slagtilfeller. 6 porsjoner om dagen, 44% færre og 9 porsjoner om dagen ga 66% færre slagtilfeller. Dette prosjektet i Framingham har gått over 20 år og involvert 1000 mennesker og er fortsatt aktivt. Makuladegenerasjon (øyesykdom). Min mor hadde makuladegenerasjon. Det sentrale del av synet forsvinner og forsøker du å lese en avis vil du kun se kantene av papiret idet du kun kan se i periferien. Det er særlig kvinner som blir rammet av makuladegenerasjon, typisk kvinner over 65 år og tidligere røkere. Øyeleger har i årevis utskrevet A-, C- og E-vitamin som

5 5 behandlingsmiddel for makuladegenerasjon og likeledes brukt vitaminer til å forebygge da man var kjent med antioksydantenes egenskaper. Ved Massachusetts Eye and Ear Hospital, et sykehus med en meget avansert og velrenommert øyeavdeling gjorde man en undersøkelse som så på sammenhengen mellom makuladegenerasjon og folks kostvaner. Vitamin A, C og E forebygget ikke makuladegenerasjon. En halv kopp spinat én gang i uken reduserte imidlertid makuladegenerasjon og blindhet med 33%. Hva er antioksydanten til retina? Lutein-zeaxthin, man finner ikke noe alpha-tocopherol eller betakaroten der. Lutein-zeaxthin finner man i grønnbladede grønnsaker som spinat. Derfor en halv kopp spinat i uken reduserer makuladegenerasjon og blindhet med 33%. Føles det ikke godt å la 17 frukter og grønnsaker gå gjennom kroppen hver dag? Hver dag... De blir jo brukt opp og må derfor spises regelmessig og i rekkefølge. Det er i virkeligheten det som skjer med maten vår - at vi forbrenner den. Setter du ild til en vedstabel vil du også automatisk får avfallsstoffer. Forbrenningsprosessen som foregår i kroppen vår produserer også avfallsstoffer = frie radikaler. Det er viktig å nøytralisere disse frie radikalene. Det er det antioksydantene gjør. Det er de som beskytter deg. Dr. Bruce Ames snakker om forbrenningsprosessen frie radikaler om dagen produseres pr. celle. Jeg tar meg av pasienter med AIDS og teller antall virus som finnes i hver bloddråpe og teller T-cellene (hvite blodlegemer). Det vi har lært og en av grunnene til at HIVbehandlingen har endret seg radikalt, er at virus produserer 10 milliarder kopier av seg selv hver dag. Hver eneste dag produserer kroppen din 1 milliard T-celler for å kunne bekjempe AIDS-virus. Hver av dem blir daglig angrepet av frie radikaler. Det blir et enormt antall frie radikaler. Det er derfor viktig å ha nok antioksydanter i kroppen for å kunne bekjempe disse frie radikalene. De må tilføres regelmessig. Husk vitamin E (tocopherol) er et fettløslig vitamin og sitter bundet til fettet i cellemembraen. Vitamin C (ascorbinsyre) er vannløslig vitamin og sitter utenfor cellemembranen.. Når det foregår oksydasjoner av E-vitaminet må de vannløslige vitaminene reparere E-vitaminet slik at cellenes lipidmembraen blir normalisert. Hvis du har for lite av det ene vitaminet, men for mye av det andre så blir balansen gal. Det er viktig å ha kroppen i balanse slik at disse stoffene arbeider sammen i hva man kaller synergi. De er synergistiske disse stoffene og arbeider sammen i et team akkurat som i et orkester. Når disse oksydasjonene foregår i huden ødelegger de de elastiske fibrene, dette medfører rynker. Skjer det samme i et av leddene, nedbryter det brusken og det medfører utvikling av artrose (degenerative forandringer i leddet).

6 6 De legene som setter pasienten sine på Juice Plus+ hører ganske fort at pasientene sier at leddsmertene deres er blitt bedre, tendinitter og bursitter blir bedre. Det er de kroniske betennelsessykdommene som reagerer best på Juice Plus+ fordi det er der den daglige slitasjen setter sine tydligste spor. Hvis de frie radikalene sitter i selve blodårene reagerer de som små håndgranater som eksploderer og etterlater seg små klumper i åreveggen som medfører åreforkalkning. De fylles med kolesterol. Hva som er ennå viktigere er at hvis det skjer med et kromosom får du et deformert kromosom og et slikt kromosom produserer unormale celler og hvis disse ikke blir nøytralisert, får du kreft. Du ønsker derfor å holde de frie radikalene på lang avstand fra dine kromosomer. Den beste måten å gjøre det på er å bevare balansen av antioksydantene i kroppen. Man undersøkte nivåene av antioksydanter i blodet hos endel forsøkspersoner og deretter gå man dem Juice Plus+. Man oppdaget da at disse personene økte sitt nivå av betakaroten med 51%, alpha-tocopherol med 58%, lutein-zeaxthin med 44%, alfa-karoten med 118% og lycopennivået med 2000%. Lycopen er spesielt viktig. Den tomatrøde fargen er grunnen til at tomater ikke blir solbrente. De er i solen hele dagen, men blir ikke brente. Det er det røde lycopenpigmentet som beskytter mot forbrennelse. Det samme gjelder hvis huden inneholder store mengder lycopen. Man gjorde en undersøkelse på mennesker og fant frem til en sammenheng mellom jo høyere nivå av lycopen i blodet desto færre tilfeller av prostatakreft fant man. Hvis lycopennivået var normalt, falt risikoen for prostatakreft med 45%. Man gjorde også en undersøkelse på livmorkreft hos kvinner. Man fulgte kvinner i 15 år. Man målte det samlede karotennivået i blodet. Husk betakaroten utgjør kun 11% av det samlede karotennivået i blodet. Det finnes mange andre typer karoten. Man målte innholdet av karoten i blodet og fant frem til at jo høyere innholdet var av karoten jo færre tilfeller fikk man av livmorkreft. Alle disse data er overveldende. De hundrevis av studier og undersøkelser som er foretatt om kreft, hjertesykdommer og slagtilfeller beskjeftiger seg alle med disse nivåene. Det finnes en balanse fordi for mye av den ene tingen kan utelukke en annen og det kan være minst like viktig om ikke mer. Lipide peroksyder er oksyderte lipider (fettstoffer). Personer som tok Juice Plus+ fikk målt sitt innhold av lipide peroksyder i blodet. Nivået av lipide peroksyder i blodet var 75% lavere enn hos de som ikke tok Juice Plus+. 1/3 av pasientene hadde etter 28 dager med Juice Plus+ så små mengder lipide peroksyder i blodet at det nesten ikke kunne måles. Hydrogenperoksyd er oksydert vann. H 2 O 2 er hydrogenperoksyd. Hvis du vasker håret ditt i vann for du et resultat og hvis du vasker håret ditt i hydrogenperoksyd får du et annet resultat. Det samme skjer i kroppen din. Det samme er det med fettstoffer. Du har gode fettstoffer og du har dårlige fettstoffer. Hvis du har mye lipidperoksyd sirkulerende i blodet betyr det at du ikke har nok antioksydanter i kroppen. Det er for lite antioksydanter og du vil derfor ha noen oksyderte fettstoffer som sirkulerer og ødelegger blodårene. De kan gjøre stor skade og det er en direkte

7 7 årsak til åreforkalkning. Hos 1/3 av de pasientene som spiste Juice Plus+ i 38 dager falt nivået av lipidperoksyd så dramatisk at det ikke lenger var målbart. Det er rart å vite at jeg hele tiden har 17 forskjellige frukter og grønnsaker som strømmer gjennom kroppen min. Det er en god følelse for meg. Jeg nevnte tidligere the Harvard Physician Study der man fulgte leger i 10 år og det var ingen forskjell i insidensen av kreft eller hjertesykdom etter 10 år. Nå har de gjort enkelte undersøkelser på undergrupper på disse legene og siste uke ble det presentert på et stort onkologimøte at en undergruppe leger som hadde et lavt nivå av betakaroten i blodet ved undersøkelsens start hadde 36% økt antall krefttilfeller i prostatakjertelen. Dette forventet vi på forhånd. Det viktige med undersøkelsen var imidlertid at de legene som hadde et lavt innhold av betakaroten i blodet ved undersøkelsens begynnelse og som tok tilskudd av betakaroten, fikk det samme antall krefttilfeller som de som var beskyttet allerede ved undersøkelsens begynnelse. Det vil si: Betakaroten var til hjelp for disse personene. Men de legene som hadde et normalt nivå med betakaroten i blodet ved undersøkelsens begynnelse og som tok betakarotentilskudd fikk mer krefttilfeller enn placebogruppen som ikke fikk betakarotentilskudd. Betakarotentilskudd var altså til skade for denne gruppe leger. Konklusjonen er altså: Man skal ikke ta enkeltvis tilskudd av antioksydanter. Individuelt supplements er til mer skade enn nytt. Alle vet at når man blir eldre svekkes immunforsvaret, det blir slitt. Det å bli eldre er en oksyderingsprosess, og oksydasjon er en foreldelsesprosess. Når en stålbru ruster, blir den oksydert, den blir eldre. Det er den samme prosessen. Vi vet at eldre mennesker har en tendens til å ha svakere immunforsvar. La oss se om vi kan gjøre noe med det. La oss gi dem antioksydanter. La oss gi dem vitamin E. Man så hva som skjedde når man ga dem en dose på 60 mg, 200 mg og 800 mg vitamin E og man så på hva som skjedde med immunforsvaret etter 120 dager ( 3 måneder). Det var da en liten bedring i begge typer av immunforsvaret når man tok 60 mg vitamin E daglig. Ved en dose på 200 mg var det en 6 ganger bedring i det humurale immunforsvaret og cirka 4 ganger bedring i det cellulære immunforsvaret. Antioksydantterapi bedret altså immunforsvaret i denne situasjonen. Hvis de fikk 800 mg vitamin E, hadde de et dårligere immunforsvar enn om de fikk placebo. Igjen, spørsmålet er: Hva er riktig dose? mg vitamin E er brta for Alzheimerpasienter. 800 mg vitamin E er farlig for immunforsvaret. 50 mg betakaroten hver annen dag økte cancerfrekvensen hos leger som hadde normale betakarotennivåer i blodet. Ikke bry dere om dosen. Ikke ta vitamintilskudd.

8 8 Spis heller whole food (fullkost), spis Juice Plus+ fordi det er avbalansert kost som konstant strømmer gjennom ditt indre system og kroppen din kan gjøre seg nytte av det. Juice Plus+ passer for alle. Det er det naturlige for diabetikere. Jeg pleier å si til mine pasienter med sukkersyke, spis Juice Plus+. Dere trenger det mest av alle. Folk med sukkersyke er en svært utsatt gruppe. De har 65% større risiko for å få amputert et ben hvis man er diabetiker. De har derfor spesielt bruk for den beskyttelsen man får fra fytokjemikaliene. Grunnen for at de ikke får spise frukt er at det er sukker i frukt. Når de spiser frukt, stiger blodsukkeret. Dermed må de øke Insulindosen. Det er en ond sirkel. Juice Plus+ kapslene inneholder ikke sukker. Juice Plus+ kapslene inneholder ikke sukker. De inneholder alle fytokjemikaliene, men uten sukkeret. Mange diabetikere lider av høyt blodtrykk og må derfor ikke spise salt. Igjen er Juice Plus+ naturlig for disse menneskene. Tar man pasienter som har hatt hjerteinfarkt, blir disse satt på Marevan (blodfortynning) og man ber dem være forsiktig med å spise grønne bladede grønnsaker. Hva blir det neste? Makuladegenerasjon? Presis den gruppen mennesker som virkelig har behov for det. Legene gjør jo ikke dette med av ond vilje. Leger vil selvfølgelig gjerne hjelpe sine pasienter og de gjør det beste de kan, men med begrenset kunnskap. Folk som tar Marevan kan også spise Juice Plus+. De skal bare si i fra til sin lege. Det er faktisk slik at alle som er under legebehandling skal informere legen sin om økt inntak av frukt og grønnsaker. Tar du Marevan, vil legen måle TT-verdien litt oftere og tilpasse doseringen av Marevan til dine nye kostvaner. Det samme gjør seg gjeldende for dialysepasientene. De er utsatt for alle mulige former for degenerative komplikasjoner. De kan ta Juice Plus+. Ved de fleste intensivavdelingene her i landet benytter man seg av total parenteral ernæring (intravenøs ernæring). Hva gir de da - macronutrients (makro næringsstoffer). De gir proteiner, kullhydrater og fett. Noen av de pasientene som er på total parenteral ernæring over lang tid blir fullstendig tømt for det vi kaller fytokjemikalier. Vi setter derfor alle våre pasienter med total parenteral ernæring på Juice Plus+ slik at de kan få sine antioksydanter og sine fytokjemikalier. Derved får de den beste sjansen til å komme seg igjennom krisen, for disse mennesker er virkelig i krise. Det blir spennende etterhvert som leger lærer mer om ernæring og blir opptatt av riktig ernæring og begynner å se på ernæringens evne til å forebygge sykdom. Tidligere var det eneste man kunne si for å forebygge sykdommer: Vær aktiv, og stump røyken. Fler og fler blir nå oppmerksom på at kosten spiller en stadig større rolle ved forebyggelse av sykdom, riktig kost og et balansert kosthold.

9 9 Jeg synes fremtiden ser spennende ut. Det jeg håper vil skje er at det etablerte systemet vil erkjenne viktigheten av denne typen forebyggelse i stedet for å fortsette dagens system. I øyeblikket sender man ut sykepleiere for å fortelle om livsstilsrelaterte sykdommer, men de forstår ikke viktigheten av riktig ernæring som forebyggende middel. Hvis det etablerte system ville sette seg inn i denne vitenskap og oppleve denne enorme mulighet til forebyggelse av sykdom, vil det gå riktig godt for både helsen og velferden her i dette landet. Som sagt dør 1500 amerikanere av kreft hver dag. Dr. Guy Fain: Jeg anbefaler Juice Plus+ til alle mine pasienter fordi det er et produkt hvor hele sammensetningen av 17 rå frukter og grønnsaker, korn, enzymer, vitaminer, mineraler og selv fibre er i balanse, i en naturlig synergi som dr. DuBois fortalte om. Juice Plus+ er ikke en mirakelpille og det er ikke noe magisk svar. Vi kan ikke love at fordi man tar disse kapslene at man ikke risikerer å dø av kreft, slag eller hjerteinfarkt. Men som dr. DuBois fremhever er undersøkelsene så overbevisende at hvis man spiser tilstrekkelig variert kost med masse friske frukter og grønnsaker reduserer man risikoen, din risiko for å utvikle kreft og andre degenerative sykdommer. Etter min mening har alle bruk for Juice Plus+. Alle kan få noe ut av å spise Juice Plus+. Hvis du ikke allerede tar Juice Plus+ så snakk med legen din eller med den vennen din som ga deg denne brosjyren. # # # Juice Plus+ er frukt og grønnsaker i kapselform!! Kontakt JuicePlus: Kontakt deg som ga deg denne informasjonen "Stay well" is better than "get well"

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Forlaget Lille Måne 2005 ISBN 82-92605-17-7

Forlaget Lille Måne 2005 ISBN 82-92605-17-7 Forlaget Lille Måne 2005 ISBN 82-92605-17-7 Originaltittel: Life Without Bread (Leben Ohne Brot) Original edition published by McGraw-Hill 2000 Denne utgaven er oppdatert og tilpasset norske forhold. Alle

Detaljer

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn www.fedon.no/spedbarn Mat for spedbarn Bryst er best La det ikke herske noen tvil. Det finnes ingen fullgod erstatning for morsmelk som den første og tidligste føden for spedbarn. Uansett hvor avansert

Detaljer

lenger ser noe til sykdommen, nettopp fordi vi har erstattet karbohydratene med fett.»

lenger ser noe til sykdommen, nettopp fordi vi har erstattet karbohydratene med fett.» SPIS DEG SUKKERFRI! «Stadig flere erfaringer viser at type 2-diabetes er en reversibel sykdom. Hvis man forstår at karbohydrater er sukker i en eller annen form, og at et kosthold med mye karbohydrater

Detaljer

www.fedon.no/barnemat for hjernen Mat for hjernen

www.fedon.no/barnemat for hjernen Mat for hjernen www.fedon.no/barnemat for hjernen Mat for hjernen Som forelder er du glad i barnet ditt. Du ønsker at det skal vokse opp og bli lykkelig, intelligent, vellykket, og du vil gjerne bidra så godt du kan til

Detaljer

Er kreftgåten løst? 1. Frie radikaler (oksidanter): Cellene blir skadet av frie radikaler (oksidanter) - grunnet for lite inntak av antioksidanter.

Er kreftgåten løst? 1. Frie radikaler (oksidanter): Cellene blir skadet av frie radikaler (oksidanter) - grunnet for lite inntak av antioksidanter. Er kreftgåten løst? Hva er de grunnleggende årsakene til kreft - og hvordan kan man forhindre at stadig flere får denne fryktede sykdommen? I denne artikkel vil vi belyse kreftårsaker og hva man selv kan

Detaljer

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av AKTUELT Av Hanne Aanensen Akupunktur for øyelidelser Akupunktur brukes i behandling av et bredt spekter sykdommer og plager. Anvendelsen av akupunktur for øyelidelser har dessverre ikke fått den samme

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 3 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil.

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil. Produktoversikt 2015/2016 - KR 39,- EQ PURE ARCTIC OIL Omega-3 fra det arktiske ishavet Naturlige norske produkter fra norske Eqology Test din helse nå! 0672 INNHOLD 26 EQ MULTICHI ENERGY ER BASERT PÅ

Detaljer

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte ET INSPIRASJONSHEFTE om hjertevennlig livsstil for transplanterte Innhold: Økt forekomst av hjerte- karsykdom.........................................s. 5 Sunn livstil for transplanterte..............................................s.

Detaljer

Mat for kropp og sjel

Mat for kropp og sjel Mat for kropp og sjel For å komplimentere Olavesen Systemet anti-cellulitt behandlinger Det er greit å følge en diett for å gå ned i vekt, men en slik diett bør ikke utelukkende være basert på vekttap,

Detaljer

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!»

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Dette undervisningsopplegget er laget av Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) og testet ut på seks ulike skoler rundt om i Norge 2013. Undervisningsopplegget

Detaljer

Ung med stomi. Dedicated to Stoma Care

Ung med stomi. Dedicated to Stoma Care Ung med stomi Dedicated to Stoma Care ISBN 9 788792 470003 All photos are by Photographer Sif Meincke www.sifmeincke.dk Linguistic guidance is by PT Consulting www.ptconsulting.dk Design by Oncotype www.oncotype.dk

Detaljer

Eiendomsmegler Hundvåg ned 18 kilo på Toppform. Farmor ned 24 kilo på 4 måneder STAVANGER: 51 54 60 58 RING SOLA: 51 64 89 00. Nye kurs starter nå!

Eiendomsmegler Hundvåg ned 18 kilo på Toppform. Farmor ned 24 kilo på 4 måneder STAVANGER: 51 54 60 58 RING SOLA: 51 64 89 00. Nye kurs starter nå! GRATIS AVIS Nye kurs starter nå! 2 2013 UTGAVE 24 Varig vektreduksjon og livsstilsendring Ta kontakt på telefon eller send sms med kodeord easy24 til 2030. Eiendomsmegler fra Hundvåg ned 18 kilo på Toppform

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Jan Hansen (70): - Ventilen i øyet ble redningen. MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR.

GLAUK. Å leve med. Jan Hansen (70): - Ventilen i øyet ble redningen. MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 1 2009 Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)? Eller er du i tvil? www.glaukomforeningen.no NYHET:

Detaljer

Solveig (69) ned 24 kilo på 4 måneder ved Toppform

Solveig (69) ned 24 kilo på 4 måneder ved Toppform GRATIS AVIS 2 2013 UTGAVE 14 Varig vektreduksjon og livsstilsendring Ned i vekt til sommeren? Se baksiden! Ta kontakt på telefon eller send sms med kodeord easy14 til 2030. Solveig (69) ned 24 kilo på

Detaljer

Kinastudien_Layout 1 19.02.13 15.17 Side 17. Innledning

Kinastudien_Layout 1 19.02.13 15.17 Side 17. Innledning Kinastudien_Layout 1 19.02.13 15.17 Side 17 Innledning selv etter Å Ha viet livet til eksperimentell FOrsKnIng innen kosthold og helse, slutter folks store interesse for kosthold aldri å forbause meg.

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Kosthold, helse og fedme.

Kosthold, helse og fedme. Kosthold, helse og fedme. - Hva kan gjøres og hvordan. Året 2014 har for lengst begynt og fjorårets løfte om et sunnere liv er glemt og fornyet. Treningssentrene er fullere enn noen gang og i frukt og

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

Andreas Eenfeldt. Matrevolusjonen. Naturlig sunn med skikkelig mat. Oversatt av Dag Biseth

Andreas Eenfeldt. Matrevolusjonen. Naturlig sunn med skikkelig mat. Oversatt av Dag Biseth Andreas Eenfeldt Matrevolusjonen Naturlig sunn med skikkelig mat Oversatt av Dag Biseth Forlaget Lille Måne AS 2011 2. opplag, 2011 Matrevolusjonen Naturlig sunn med skikkelig mat ISBN 978-82-92605-71-4

Detaljer

SPIS DEG NED I VEKT STEN STURE SKALDEMAN

SPIS DEG NED I VEKT STEN STURE SKALDEMAN SPIS DEG NED I VEKT STEN STURE SKALDEMAN Oversatt av Ellen Holm Stenersen Spis deg ned i vekt Forlaget Lille Måne AS 2006 Originaltittel: Ät dig ner i vikt Praktisk viktminskning för feta män och runda

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer