Din Helse Din Fremtid Artikkel av Dr. Richard DuBois.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din Helse Din Fremtid Artikkel av Dr. Richard DuBois."

Transkript

1 Din Helse Din Fremtid Artikkel av Dr. Richard DuBois. Forkortet oversettelse ved Overlege Tor Flørenes

2 Din Helse Din Fremtid 2 En introduksjon av Dr. Guy Fain. Mine pasienter spør stadig oftere om de må ta vitaminer eller andre kosttilskudd i tillegg til den daglige kost. Undersøkelsene er motstridende og resultatene ofte upresise. Slik følte jeg det også selv som lege inntil jeg hørte en av mine kolleger, dr. Rick DuBois fra Atlanta snakke om de mange forskjellige undersøkelser som er foretatt og som satte tingene i perspektiv for meg. Dr. DuBois er en av de ledende leger i verden når det gjelder infeksjonssykdommer. Han viste for meg at det rent faktisk er en sammenheng og fornuft i alle de motstridende undersøkelser som er gjort og at det finnes et riktig svar på spørsmålet. Jeg vil gjerne at dere hører det samme foredraget av dr. DuBois som jeg hørte. Det hjalp meg til å se i et større perspektiv hvordan jeg best kunne hjelpe mine pasienter med å forbedre deres helse. Det vil sannsynligvis også hjelpe dere til å se det hele i et større perspektiv. Dr. DuBois er fra Atlanta, Georgia. Han har vært lege siden begynnelsen av 1960 årene og er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og er en av de ledende leger på dette felt. Han har tidligere vært formann for Georgia Society of Internal Medicin, The Infectious Disease Society of Georgia og The Medical Association of Atlanta, en forening som har cirka 5000 medlemmer. Hans publikasjoner er blitt utgitt 2 år etterhverandre i Best Doctors In America. Han er en lege som er valgt til å være lege for andre kolleger. Han er mannen som mange leger ønsker skal ivareta deres egen helse. Det er derfor en stor glede for meg å presentere dr. Richard DuBois. Dr. Richard DuBois: Det har skjedd en betydelig dreining av min karriere når jeg forteller dere hva jeg har vært opptatt av de siste 17 årene; nemlig å ta meg av HIV- og AIDS smittede pasienter ut fra vår kunnskap om frukt og grønnsakers betydning for helsen. Dette har lenge vært undervurdert i våre anbefalinger over for folk, delvis nok fordi vi slett ikke tenkte i de baner. Lege har det best når de kan forholde seg til vitenskapen, men vitenskapen fantes ikke på dette punktet. Det som nå har skjedd er at sykdommer som HIV og kreft er kommet i fokus. Vi har kommet helt ned på de minste molekylære nivåer når man ser på hva som foregår omkring oss.vitenskapen som utvikles tillater oss å forstå de molekylære nivåer av matvarene. Dr. Bruce Ames( verdenskjent molekylær biolog, red.) sier at det er like farlig å stå ubeskyttet foran et røntgenapparat som ikke å få i seg nok frukt og grønnsaker. Dette

3 3 er en sterk uttalelse og det er ingen tvil om at han mener det. Vi mener det også og vår plakat sier: Tredve fantastiske frukter og grønnsaker. Dette er en plakat fra American Cancer Society og den sier: Reduser risikoen. Det den i virkeligheten sier er: Unngå kreft. Alle studier som noensinne er foretatt viser at frukt og grønnsaker forebygger kreft. Risikoen er dobbelt så stor og noen ganger tre ganger så stor for å utvikle kreft hvis man tilhører den del av befolkningen som inntar den laveste andel av frukt og grønnsaker. Over 172 undersøkelser, gode undersøkelser, viser at frukt og grønnsaker forebygger kreft. Legg merke til hvordan det nå fokuseres på helt andre ting enn det man gjorde i 1950 årene da American Cancer Society startet. De av dere som kan huske tilbake; tenk på de 7 advarselstegn for kreft som det ble fokusert på: uforklarlige blødninger, endring av pigment (farge), vekttap, uforklarlig det ene og uforklarlig det annet. Hva snakket man om? Jo det å kunne spore opp kreft på et tidlig stadium! The American Cancer Society er nå overbevist om virkningen av frukt og grønnsaker og sier nå rett ut: At i stedet for å oppdage kreft tidlig, kan vi nå forebygge den. Vi kan alle sammen forebygge kreft og alt som kreves av oss er riktig kost og dermed reduserer vi risikoen til 1/3. Gynekologiske undersøkelser, mammografier o.l. er viktige - jeg står ikke og sier at de er overflødige og at vi ikke skal bruke dem - vi har alle en risiko for å utvikle kreft. Vi kan dog forminske risikoen betydelig ved å forebygge og sette fokus på forebyggelse fremfor det å oppdage kreft tidlig i forløpet. I 1971 ble National Cancer Act grunnlagt og i løpet av de neste 25 årene ble det brukt 30 milliarder på hvordan man kunne oppspore kreft på et tidlig stadium og på å finne nye behandlingsmetoder. Dr. John Bailler uttalte i juni (1997) i The New England Journal of Medicin at vi var ved å tape krigen mot kreft. Det har ikke vært noen merkbar endring i antallet dødsfall hos kreftpasienter. Hver dag dør cirka 1500 amerikaner av kreft. Vi vet at hvis blodet har visse mengder mikronæringsstoffer som alpha-tocopherol, betakaroten og alphakaroten (forskjellige antioksydanter) vil det redusere risikoen for kreft. Man ble enige om å bruke disse opplysningene og gi vitamintilskudd til utvalgte personer å se hva som skjer. Vi vet av hvis man har konsentrasjon på mer enn 12,4 μg E-vitamin pr.ml i blodet utvikler man ikke kreft. Så la oss gi dem E-vitamin. Men la oss ta en gruppe mennesker med stor risiko for å få hjerteinfarkt eller kreft. Man tok forsøkspersoner i Finland, alle storrøkere og med en gjennomsnittsalder på cirka 57 år - en stor risikogruppe. De ble delt i tre grupper. Én gruppe fikk E-vitamin, én gruppe fikk betakaroten og den siste gruppen var en kontrollgruppe. Forsøket skulle strekke seg over 10 år. Etter åtte år måtte forsøket stoppes da det var overdødlighet i to av gruppene. Tilskudd av E-vitamin og betakaroten drepte folk med hjertesykdommer og lungekreft. Det var langt flere dødsfall i disse to gruppene enn i kontrollgruppen. Dette var et stort nederlag. Man gjorde en lignende undersøkelse med mennesker som daglig arbeidet med asbest - også en stor risikogruppe - og fikk nøyaktig det samme resultat.

4 4 Svaret er balanse og synergi. Svaret er whole food. Frukt og grønnsaker er en obligatorisk hovedkilde i dette. Man kan ta dem som tilskudd. Tar man en tomat, den inneholder fytokjemikalier og hver av disse fytokjemikaliene er et antioksydant eller et vitamin. Fytokjemikalier er ganske enkelt vitaminer som ennå ikke har fått et navn. Et vitamin skal ha relasjon til en sykdom før det kalles et vitamin. Det vil si at en fytokjemikale som ikke har en sykdom oppkalt etter seg er ikke et riktig vitamin. Harvard Physician Study Group som består av leger besluttet å gjøre et forsøk med leger ved å gi dem E-vitamin og betakaroten og se på resultatet. Etter 10 år var det ingen forskjell på antallet som hadde fått kreft eller hjerteinfarkt. Hvordan kunne dette ha seg? Hvordan kunne det forklares at hvis blodet i forveien inneholdt de ønskede mengder de to type stoffer unngikk man kreft, hjerteinfarkt og hjerneblødninger. Hvis man derimot tok konsentrert daglig tilskudd av disse stoffene kunne dette gjøre mer skade enn nytte. I virkeligheten er alle de fytokjemikalier altså vitaminer, de har bare ikke fått et navn. Det er det samme som, hvis du har et fotball-lag og tar angrepsspillerne og sender dem på banen uten forsvaret. Det vinner man ikke mange kamper med. Tar man bare vitamin E og utelukker resten vinner man heller ikke mange slike kamper. Har man et orkester og ett av instrumentene spiller for høyt blir det ikke god harmonisk musikk. Fjerner man en streng fra fiolinen vil noen av oss ikke kunne høre forskjellen, men mange gjør det. Det er den samme forskjell som gjør at mange folk umiddelbart virker friske men ikke er helt perfekte fordi strengen mangler. De får ikke de fytokjemikalier de trenger for for å få whole food slik at hele orkesteret - hele teamet kan samarbeide ordentlig. Kroppen er en overlevelsesmaskin. Du må fore den med det den har behov for og kroppen gjør med det hva den skal og vil. Gi den det den har behov for og den klarer resten selv. I Framingham-studien så man på slagtilfeller. Det er en av de beste epidemiske undersøkelser som noen gang er foretatt. Den startet etter krigen i Framingham, Massachusetts, og pågår faktisk ennå. Man tok personer og så på deres kostvaner og overvåket dem i forhold til antall slagtilfeller. Man så på deres kosthold og spesielt på hvor mye frukt og grønnsaker de spiste hver dag. Man oppdaget at det var en direkte korrelasjon mellom anfall porsjoner frukt og grønnsaker hver dag og antallet slagtilfeller. Spiste man 3 porsjoner frukt og grønnsaker hver dag fikk man 22% færre slagtilfeller. 6 porsjoner om dagen, 44% færre og 9 porsjoner om dagen ga 66% færre slagtilfeller. Dette prosjektet i Framingham har gått over 20 år og involvert 1000 mennesker og er fortsatt aktivt. Makuladegenerasjon (øyesykdom). Min mor hadde makuladegenerasjon. Det sentrale del av synet forsvinner og forsøker du å lese en avis vil du kun se kantene av papiret idet du kun kan se i periferien. Det er særlig kvinner som blir rammet av makuladegenerasjon, typisk kvinner over 65 år og tidligere røkere. Øyeleger har i årevis utskrevet A-, C- og E-vitamin som

5 5 behandlingsmiddel for makuladegenerasjon og likeledes brukt vitaminer til å forebygge da man var kjent med antioksydantenes egenskaper. Ved Massachusetts Eye and Ear Hospital, et sykehus med en meget avansert og velrenommert øyeavdeling gjorde man en undersøkelse som så på sammenhengen mellom makuladegenerasjon og folks kostvaner. Vitamin A, C og E forebygget ikke makuladegenerasjon. En halv kopp spinat én gang i uken reduserte imidlertid makuladegenerasjon og blindhet med 33%. Hva er antioksydanten til retina? Lutein-zeaxthin, man finner ikke noe alpha-tocopherol eller betakaroten der. Lutein-zeaxthin finner man i grønnbladede grønnsaker som spinat. Derfor en halv kopp spinat i uken reduserer makuladegenerasjon og blindhet med 33%. Føles det ikke godt å la 17 frukter og grønnsaker gå gjennom kroppen hver dag? Hver dag... De blir jo brukt opp og må derfor spises regelmessig og i rekkefølge. Det er i virkeligheten det som skjer med maten vår - at vi forbrenner den. Setter du ild til en vedstabel vil du også automatisk får avfallsstoffer. Forbrenningsprosessen som foregår i kroppen vår produserer også avfallsstoffer = frie radikaler. Det er viktig å nøytralisere disse frie radikalene. Det er det antioksydantene gjør. Det er de som beskytter deg. Dr. Bruce Ames snakker om forbrenningsprosessen frie radikaler om dagen produseres pr. celle. Jeg tar meg av pasienter med AIDS og teller antall virus som finnes i hver bloddråpe og teller T-cellene (hvite blodlegemer). Det vi har lært og en av grunnene til at HIVbehandlingen har endret seg radikalt, er at virus produserer 10 milliarder kopier av seg selv hver dag. Hver eneste dag produserer kroppen din 1 milliard T-celler for å kunne bekjempe AIDS-virus. Hver av dem blir daglig angrepet av frie radikaler. Det blir et enormt antall frie radikaler. Det er derfor viktig å ha nok antioksydanter i kroppen for å kunne bekjempe disse frie radikalene. De må tilføres regelmessig. Husk vitamin E (tocopherol) er et fettløslig vitamin og sitter bundet til fettet i cellemembraen. Vitamin C (ascorbinsyre) er vannløslig vitamin og sitter utenfor cellemembranen.. Når det foregår oksydasjoner av E-vitaminet må de vannløslige vitaminene reparere E-vitaminet slik at cellenes lipidmembraen blir normalisert. Hvis du har for lite av det ene vitaminet, men for mye av det andre så blir balansen gal. Det er viktig å ha kroppen i balanse slik at disse stoffene arbeider sammen i hva man kaller synergi. De er synergistiske disse stoffene og arbeider sammen i et team akkurat som i et orkester. Når disse oksydasjonene foregår i huden ødelegger de de elastiske fibrene, dette medfører rynker. Skjer det samme i et av leddene, nedbryter det brusken og det medfører utvikling av artrose (degenerative forandringer i leddet).

6 6 De legene som setter pasienten sine på Juice Plus+ hører ganske fort at pasientene sier at leddsmertene deres er blitt bedre, tendinitter og bursitter blir bedre. Det er de kroniske betennelsessykdommene som reagerer best på Juice Plus+ fordi det er der den daglige slitasjen setter sine tydligste spor. Hvis de frie radikalene sitter i selve blodårene reagerer de som små håndgranater som eksploderer og etterlater seg små klumper i åreveggen som medfører åreforkalkning. De fylles med kolesterol. Hva som er ennå viktigere er at hvis det skjer med et kromosom får du et deformert kromosom og et slikt kromosom produserer unormale celler og hvis disse ikke blir nøytralisert, får du kreft. Du ønsker derfor å holde de frie radikalene på lang avstand fra dine kromosomer. Den beste måten å gjøre det på er å bevare balansen av antioksydantene i kroppen. Man undersøkte nivåene av antioksydanter i blodet hos endel forsøkspersoner og deretter gå man dem Juice Plus+. Man oppdaget da at disse personene økte sitt nivå av betakaroten med 51%, alpha-tocopherol med 58%, lutein-zeaxthin med 44%, alfa-karoten med 118% og lycopennivået med 2000%. Lycopen er spesielt viktig. Den tomatrøde fargen er grunnen til at tomater ikke blir solbrente. De er i solen hele dagen, men blir ikke brente. Det er det røde lycopenpigmentet som beskytter mot forbrennelse. Det samme gjelder hvis huden inneholder store mengder lycopen. Man gjorde en undersøkelse på mennesker og fant frem til en sammenheng mellom jo høyere nivå av lycopen i blodet desto færre tilfeller av prostatakreft fant man. Hvis lycopennivået var normalt, falt risikoen for prostatakreft med 45%. Man gjorde også en undersøkelse på livmorkreft hos kvinner. Man fulgte kvinner i 15 år. Man målte det samlede karotennivået i blodet. Husk betakaroten utgjør kun 11% av det samlede karotennivået i blodet. Det finnes mange andre typer karoten. Man målte innholdet av karoten i blodet og fant frem til at jo høyere innholdet var av karoten jo færre tilfeller fikk man av livmorkreft. Alle disse data er overveldende. De hundrevis av studier og undersøkelser som er foretatt om kreft, hjertesykdommer og slagtilfeller beskjeftiger seg alle med disse nivåene. Det finnes en balanse fordi for mye av den ene tingen kan utelukke en annen og det kan være minst like viktig om ikke mer. Lipide peroksyder er oksyderte lipider (fettstoffer). Personer som tok Juice Plus+ fikk målt sitt innhold av lipide peroksyder i blodet. Nivået av lipide peroksyder i blodet var 75% lavere enn hos de som ikke tok Juice Plus+. 1/3 av pasientene hadde etter 28 dager med Juice Plus+ så små mengder lipide peroksyder i blodet at det nesten ikke kunne måles. Hydrogenperoksyd er oksydert vann. H 2 O 2 er hydrogenperoksyd. Hvis du vasker håret ditt i vann for du et resultat og hvis du vasker håret ditt i hydrogenperoksyd får du et annet resultat. Det samme skjer i kroppen din. Det samme er det med fettstoffer. Du har gode fettstoffer og du har dårlige fettstoffer. Hvis du har mye lipidperoksyd sirkulerende i blodet betyr det at du ikke har nok antioksydanter i kroppen. Det er for lite antioksydanter og du vil derfor ha noen oksyderte fettstoffer som sirkulerer og ødelegger blodårene. De kan gjøre stor skade og det er en direkte

7 7 årsak til åreforkalkning. Hos 1/3 av de pasientene som spiste Juice Plus+ i 38 dager falt nivået av lipidperoksyd så dramatisk at det ikke lenger var målbart. Det er rart å vite at jeg hele tiden har 17 forskjellige frukter og grønnsaker som strømmer gjennom kroppen min. Det er en god følelse for meg. Jeg nevnte tidligere the Harvard Physician Study der man fulgte leger i 10 år og det var ingen forskjell i insidensen av kreft eller hjertesykdom etter 10 år. Nå har de gjort enkelte undersøkelser på undergrupper på disse legene og siste uke ble det presentert på et stort onkologimøte at en undergruppe leger som hadde et lavt nivå av betakaroten i blodet ved undersøkelsens start hadde 36% økt antall krefttilfeller i prostatakjertelen. Dette forventet vi på forhånd. Det viktige med undersøkelsen var imidlertid at de legene som hadde et lavt innhold av betakaroten i blodet ved undersøkelsens begynnelse og som tok tilskudd av betakaroten, fikk det samme antall krefttilfeller som de som var beskyttet allerede ved undersøkelsens begynnelse. Det vil si: Betakaroten var til hjelp for disse personene. Men de legene som hadde et normalt nivå med betakaroten i blodet ved undersøkelsens begynnelse og som tok betakarotentilskudd fikk mer krefttilfeller enn placebogruppen som ikke fikk betakarotentilskudd. Betakarotentilskudd var altså til skade for denne gruppe leger. Konklusjonen er altså: Man skal ikke ta enkeltvis tilskudd av antioksydanter. Individuelt supplements er til mer skade enn nytt. Alle vet at når man blir eldre svekkes immunforsvaret, det blir slitt. Det å bli eldre er en oksyderingsprosess, og oksydasjon er en foreldelsesprosess. Når en stålbru ruster, blir den oksydert, den blir eldre. Det er den samme prosessen. Vi vet at eldre mennesker har en tendens til å ha svakere immunforsvar. La oss se om vi kan gjøre noe med det. La oss gi dem antioksydanter. La oss gi dem vitamin E. Man så hva som skjedde når man ga dem en dose på 60 mg, 200 mg og 800 mg vitamin E og man så på hva som skjedde med immunforsvaret etter 120 dager ( 3 måneder). Det var da en liten bedring i begge typer av immunforsvaret når man tok 60 mg vitamin E daglig. Ved en dose på 200 mg var det en 6 ganger bedring i det humurale immunforsvaret og cirka 4 ganger bedring i det cellulære immunforsvaret. Antioksydantterapi bedret altså immunforsvaret i denne situasjonen. Hvis de fikk 800 mg vitamin E, hadde de et dårligere immunforsvar enn om de fikk placebo. Igjen, spørsmålet er: Hva er riktig dose? mg vitamin E er brta for Alzheimerpasienter. 800 mg vitamin E er farlig for immunforsvaret. 50 mg betakaroten hver annen dag økte cancerfrekvensen hos leger som hadde normale betakarotennivåer i blodet. Ikke bry dere om dosen. Ikke ta vitamintilskudd.

8 8 Spis heller whole food (fullkost), spis Juice Plus+ fordi det er avbalansert kost som konstant strømmer gjennom ditt indre system og kroppen din kan gjøre seg nytte av det. Juice Plus+ passer for alle. Det er det naturlige for diabetikere. Jeg pleier å si til mine pasienter med sukkersyke, spis Juice Plus+. Dere trenger det mest av alle. Folk med sukkersyke er en svært utsatt gruppe. De har 65% større risiko for å få amputert et ben hvis man er diabetiker. De har derfor spesielt bruk for den beskyttelsen man får fra fytokjemikaliene. Grunnen for at de ikke får spise frukt er at det er sukker i frukt. Når de spiser frukt, stiger blodsukkeret. Dermed må de øke Insulindosen. Det er en ond sirkel. Juice Plus+ kapslene inneholder ikke sukker. Juice Plus+ kapslene inneholder ikke sukker. De inneholder alle fytokjemikaliene, men uten sukkeret. Mange diabetikere lider av høyt blodtrykk og må derfor ikke spise salt. Igjen er Juice Plus+ naturlig for disse menneskene. Tar man pasienter som har hatt hjerteinfarkt, blir disse satt på Marevan (blodfortynning) og man ber dem være forsiktig med å spise grønne bladede grønnsaker. Hva blir det neste? Makuladegenerasjon? Presis den gruppen mennesker som virkelig har behov for det. Legene gjør jo ikke dette med av ond vilje. Leger vil selvfølgelig gjerne hjelpe sine pasienter og de gjør det beste de kan, men med begrenset kunnskap. Folk som tar Marevan kan også spise Juice Plus+. De skal bare si i fra til sin lege. Det er faktisk slik at alle som er under legebehandling skal informere legen sin om økt inntak av frukt og grønnsaker. Tar du Marevan, vil legen måle TT-verdien litt oftere og tilpasse doseringen av Marevan til dine nye kostvaner. Det samme gjør seg gjeldende for dialysepasientene. De er utsatt for alle mulige former for degenerative komplikasjoner. De kan ta Juice Plus+. Ved de fleste intensivavdelingene her i landet benytter man seg av total parenteral ernæring (intravenøs ernæring). Hva gir de da - macronutrients (makro næringsstoffer). De gir proteiner, kullhydrater og fett. Noen av de pasientene som er på total parenteral ernæring over lang tid blir fullstendig tømt for det vi kaller fytokjemikalier. Vi setter derfor alle våre pasienter med total parenteral ernæring på Juice Plus+ slik at de kan få sine antioksydanter og sine fytokjemikalier. Derved får de den beste sjansen til å komme seg igjennom krisen, for disse mennesker er virkelig i krise. Det blir spennende etterhvert som leger lærer mer om ernæring og blir opptatt av riktig ernæring og begynner å se på ernæringens evne til å forebygge sykdom. Tidligere var det eneste man kunne si for å forebygge sykdommer: Vær aktiv, og stump røyken. Fler og fler blir nå oppmerksom på at kosten spiller en stadig større rolle ved forebyggelse av sykdom, riktig kost og et balansert kosthold.

9 9 Jeg synes fremtiden ser spennende ut. Det jeg håper vil skje er at det etablerte systemet vil erkjenne viktigheten av denne typen forebyggelse i stedet for å fortsette dagens system. I øyeblikket sender man ut sykepleiere for å fortelle om livsstilsrelaterte sykdommer, men de forstår ikke viktigheten av riktig ernæring som forebyggende middel. Hvis det etablerte system ville sette seg inn i denne vitenskap og oppleve denne enorme mulighet til forebyggelse av sykdom, vil det gå riktig godt for både helsen og velferden her i dette landet. Som sagt dør 1500 amerikanere av kreft hver dag. Dr. Guy Fain: Jeg anbefaler Juice Plus+ til alle mine pasienter fordi det er et produkt hvor hele sammensetningen av 17 rå frukter og grønnsaker, korn, enzymer, vitaminer, mineraler og selv fibre er i balanse, i en naturlig synergi som dr. DuBois fortalte om. Juice Plus+ er ikke en mirakelpille og det er ikke noe magisk svar. Vi kan ikke love at fordi man tar disse kapslene at man ikke risikerer å dø av kreft, slag eller hjerteinfarkt. Men som dr. DuBois fremhever er undersøkelsene så overbevisende at hvis man spiser tilstrekkelig variert kost med masse friske frukter og grønnsaker reduserer man risikoen, din risiko for å utvikle kreft og andre degenerative sykdommer. Etter min mening har alle bruk for Juice Plus+. Alle kan få noe ut av å spise Juice Plus+. Hvis du ikke allerede tar Juice Plus+ så snakk med legen din eller med den vennen din som ga deg denne brosjyren. # # # Juice Plus+ er frukt og grønnsaker i kapselform!! Kontakt JuicePlus: Kontakt deg som ga deg denne informasjonen "Stay well" is better than "get well"

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

NYHET! Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen

NYHET! Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen FOR GOD HJERTEHELSE* NYHET! SanoKardio inneholder et standardisert, tomatbasert ekstrakt med næringsstoffer som ivaretar

Detaljer

ESSENTIAL. med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml

ESSENTIAL. med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml ESSENTIAL med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml 2/16 3/16 01 NOEN MENNESKER HOLDER SEG FRISKERE, LEVER LENGRE OG ELDES SAKTERE VED Å UNNGÅ ERNÆRINGSHULL I EGET KOSTHOLD. EQ Essential er et kosttilskudd

Detaljer

JuicePlus+ - for deg som ikke klarer å spise nok frukt og grønnsaker. Hvorfor anbefaler vi. JuicePlus+ Hva du trenger å vite om JuicePlus+

JuicePlus+ - for deg som ikke klarer å spise nok frukt og grønnsaker. Hvorfor anbefaler vi. JuicePlus+ Hva du trenger å vite om JuicePlus+ Hvorfor anbefaler vi JuicePlus+ Hva du trenger å vite om JuicePlus+ Hvorfor anbefaler vi JuicePlus+? Alle verdens helseorganisasjoner minner oss på at vi kunne holde oss friske lenger om vi var mer nøye

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne.

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne. 1 Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Med riktig hverdagskost kan vi forebygge sykdom. Barn og unge er

Detaljer

Spiser du deg syk. Steinalderkostholdet. Kan maten ha noe å si? De positive sidene. Korn - et tveegget sverd. Ernæring og helse

Spiser du deg syk. Steinalderkostholdet. Kan maten ha noe å si? De positive sidene. Korn - et tveegget sverd. Ernæring og helse Hvordan er den generelle helsetilstanden? Er syke 5 % Spiser du deg syk Er det noe du kan gjøre for din helse? Er halvveis friske 75 % Er friske 20 % Kan maten ha noe å si? Steinalderkostholdet 6-7 millioner

Detaljer

Informasjon om Olivita

Informasjon om Olivita Informasjon om Olivita Les nøye gjennom dette før du begynner å bruke Olivita - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. - Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt Olivita

Detaljer

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Overlegen kvalitet! Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Norge har tradisjoner for fiske som går mange generasjoner tilbake i tid. Våre fiskeoljeprodukter er tilvirket av råstoffer fra fiskearter

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature EQ EVERYDAY det du trenger hver dag EQ Everyday inneholder Lifeforce og Vitastrong. Produktene er utviklet for å komplementere hverandre ved å sikre kroppen din tilførselen av vitamin

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Spis deg friskere! Rune Blomhoff professor Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kreft-,

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

JVi. Ofte stilte spørsmål INNHOLD

JVi. Ofte stilte spørsmål INNHOLD JVi Ofte stilte spørsmål INNHOLD 1. Hva er JVi? 2. Hvorfor bør jeg ta 120 ml JVi? 3. Kan jeg ta JVi sammen med andre Nu Skin-produkter? 4. Er JVi et Skin Carotenoid Score-godkjent produkt? 5. Gjelder pengene

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature For oss i Eqology er naturen en essensiell drivkraft i og omkring oss en kraft som inspirerer oss til å oppnå store ting. Vi kaller det Naturally Driven. Basert på denne filosofien har

Detaljer

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Marit Krey Ludviksen Master i human ernæring Avdeling for klinisk ernæring St.Olavs hospital Disposisjon Kroppens energibehov Kostholdets

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden.

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden. La din mat være din medisin, og din medisin være din mat Hippokrates, for 2500 år siden. BRA MAT BEDRE HELSE Tenk på alle de endringene som skjer fra man er spedbarn til man blir tenåringet stort mirakel.

Detaljer

Bio-Strath 100 tabletter

Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter 0650 Bio-Strath AG (Sveits); Overskudd og vitalitet med naturlig næringsekstrakt i tablettform, med immunstyrkende betaglukaner og 60 andre nyttige stoffer,

Detaljer

Næringsstoffer i mat

Næringsstoffer i mat Næringsstoffer i mat 4 Behov Maten vi spiser skal dekke flere grunnleggende behov: 1. 2. 3. Energi Vitaminer Mineraler 4. Væske Energi: Vi har tre næringsstoffer som gir energi: Karbohydrat Fett Protein

Detaljer

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG I dette heftet lærer du om trygg og sunn mat. For å vite hva som er trygt og hva som er sunt må vi vite hva maten inneholder og hvor mye vi spiser av ulike typer mat. Vitenskapskomiteen

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013 Kostholdsforedrag Det finnes få eksempler på udiskutabel dokumentasjon innen ernæring, få forsøk som ikke kan kritiseres, gjendrives eller nytolkes. Mye arbeid

Detaljer

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig?

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig? sliten? ukonsentrert? deprimert? slapp? vondt? trett? syk? irritabel? uopplagt? overvektig? Tilfør kroppen base og energi og få overskuddet tilbake! enkelt, raskt og rimelig målbare resultater ph-testpapir

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Primær biliær cirrhose årsak og behandling

Primær biliær cirrhose årsak og behandling Pasientbrosjyre Primær biliær cirrhose årsak og behandling 7056_Ursofalk Pasientbrosjyre-opptr.indd 1 10.03.11 14.13 Denne brosjyren er utarbeidet av: May-Bente Bengtson Spesialist i fordøyelsessykdommer

Detaljer

SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN FINE LINJER OG STREKKMERKER REDUSERER RYNKER

SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN FINE LINJER OG STREKKMERKER REDUSERER RYNKER SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN REDUSERER RYNKER FINE LINJER OG STREKKMERKER Brems hudens aldringsprosess Stram opp huden, reduser rynker, fine linjer og strekkmerker! SKINGAIN inneholder en unik og patentert

Detaljer

Antioksidanter - mye eller nok

Antioksidanter - mye eller nok Antioksidanter - mye eller nok Ole Terland Institutt for Biokjemi og Molekylær Biologi (IBMB), Universitetet i Bergen Oksidativt stress - Frie radikaler Molekylært oksygen er ansvarlig 1. Termodynamisk

Detaljer

SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN FINE LINJER OG STREKKMERKER REDUSERER RYNKER

SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN FINE LINJER OG STREKKMERKER REDUSERER RYNKER SKINGAIN STRAMMER OPP HUDEN REDUSERER RYNKER FINE LINJER OG STREKKMERKER Brems hudens aldringsprosess Stram opp huden, reduser rynker, fine linjer og strekkmerker! SKINGAIN inneholder en unik og patentert

Detaljer

Jern gir barnet næring. til vekst, lek. og læring! informasjon om barn og jern

Jern gir barnet næring. til vekst, lek. og læring! informasjon om barn og jern Jern gir barnet næring til vekst, lek og læring! informasjon om barn og jern Jippi! Jeg er like sterk som Pippi! Leverpostei til minsten gir den største jerngevinsten Barn og jern Jern er det mineralet

Detaljer

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Når kan en påstå at sjømat er sunt? Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Regelverksutfordringer for markedsføring av helse- og ernæringspåstander Merkebestemmelser Påstandsforordningen

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Gjenoppbygging av en skadet tarm. 30.06.2012 www.mammasmatside.no

Gjenoppbygging av en skadet tarm. 30.06.2012 www.mammasmatside.no Gjenoppbygging av en skadet tarm 1 Tarmen Hos en voksen person er tarmen 12 meter lang. Langs hele tarmen står det tett i tett med tarmtotter. Hvis vi bretter ut hele tarmen så blir overflaten like stor

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Lab 1 Symposium 2016, Sandvika 9.juni 2016 Disposisjon Generelt om helsedirektoratet Anbefalinger

Detaljer

Fysisk aktivitet og kosthold

Fysisk aktivitet og kosthold Fysisk aktivitet og kosthold - sunt kosthold og aktiv livsstil Fysiolog Pia Mørk Andreassen Hva skal jeg snakke om? Kostholdets betydning, fysisk og psykisk velvære Måltidsmønster Næringsstoffer Væske

Detaljer

Kosthold og sykdommer. Det finnes en sammenheng. mellom kosthold og sykdommer.

Kosthold og sykdommer. Det finnes en sammenheng. mellom kosthold og sykdommer. Velkommen til Kosthold og sykdommer Det finnes en sammenheng mellom kosthold og sykdommer. Kosthold og sykdommer Problemanalyse Overvekt: Overvekt er verdens raskest økende helseproblem, og ca. 1,5 millioner

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Mandag 9. desember 2013 kl. 10.00-14.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Mandag 9. desember 2013 kl. 10.00-14. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet Mandag 9. desember 2013 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Vanlig mat som holder deg frisk

Vanlig mat som holder deg frisk Vanlig mat som holder deg frisk Konferanse om folkehelse og kultur for eldre Tyrifjord 13. november 2014 Ernæringsfysiolog Gudrun Ustad Aldringsprosessen Arvelige faktorer (gener) Miljøfaktorer (forurensning

Detaljer

Sjømat er sunt og trygt å spise. Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no

Sjømat er sunt og trygt å spise. Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no Sjømat er sunt og trygt å spise Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no Riktig kosthold kan forebygge livsstilsykdommer WHO har anslått at: 80% av hjerteinfarkt

Detaljer

FRISKE TENNER FÅR DU VED Å

FRISKE TENNER FÅR DU VED Å FRISKE TENNER! FRISKE TENNER FÅR DU VED Å spise sunn mat til faste måltider godt for kropp og tenner drikke vann når du er tørst, mellom måltidene og om natten pusse tenner morgen og kveld med fluortannkrem

Detaljer

Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc.

Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc. ChiaX matfrø ChiaX matfrø 7500 Ingen forbindelse Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc. ChiaX er varemerket for den originale utgaven av frøet fra

Detaljer

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD FOTO: Aina C.Hole HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD 1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt,

Detaljer

ET SUNT SKOLEMÅLTID. Små grep, stor forskjell

ET SUNT SKOLEMÅLTID. Små grep, stor forskjell ET SUNT SKOLEMÅLTID Små grep, stor forskjell ANBEFALINGER FOR ET SUNT KOSTHOLD Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet, er bra for kropp og helse og kan forebygge en rekke sykdommer. Overordnede

Detaljer

Naturlige kosttilskudd

Naturlige kosttilskudd Naturlige kosttilskudd Nordiske naturlige kosttilskudd TrueNordic er et dansk selskap og produktene er primært produsert i Skandinavia og laget av naturlige ingredienser og blir derfor lett opptatt av

Detaljer

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse 1 Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse Undervisning IIIC Pål Jørgensen Fastlege Møllenberg legesenter Stipendiat ISM 2 WHO vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett ! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett Vi skal skape en sunnere idrett! 14.10.2011 2 Blir du forvirret? 3 Unge utøvere blir også forvirret.. Jeg lurer på noen spørsmål om kosthold.

Detaljer

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja)

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Birger Svihus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences 1 Det sunne kostholdets to generelle bud: Spis variert Sørg for energibalanse

Detaljer

Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt

Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt Kirsten Muri Boberg Seksjon for fordøyelsessykdommer Avd. for transplantasjonskirurgi OUS, Rikshospitalet Mai 2015 Forekomst av PSC, PBC, og AIH 130 000 innbyggere

Detaljer

retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener.

retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener. retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener. 2 For mange mennesker er For mange mennesker er synet den viktigste sansen, synet den viktigste sansen,

Detaljer

Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud. En snikende fare

Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud. En snikende fare Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud Sukker En snikende fare Forord I den senere tiden har vi observert at enkelte etablerte, norske ernæringsforskere har snakket mindre om det «farlige» kolesterolet

Detaljer

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Forsøkets hensikt er å bekrefte/avkrefte om vivatap har en lindrende effekt på psoriasis. Forsøket Forsøkspersonene skulle kun gjøre én endring i hverdagen

Detaljer

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim 1 Dødelighetskurven for brystkreft viste en svakt økende

Detaljer

Er alle norske menn KJØTTHUER?

Er alle norske menn KJØTTHUER? Er alle norske menn KJØTTHUER? Vi starter uken med en biff. Rett og slett fordi du er en mann og menn spiser ting som blør. Du skal ikke ha noe Grete Roede salat til biffen din. Vi lærte tidlig på 80-tallet

Detaljer

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Ernæring Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Hvorfor trenger vi mat? Vi trenger mat for at kroppen skal fungere som den skal. Det finnes forskjellige slags drivstoff

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRING TIL VEKST, LEK OG LÆRING! INFORMASJON OM BARN OG JERN

JERN GIR BARNET NÆRING TIL VEKST, LEK OG LÆRING! INFORMASJON OM BARN OG JERN JERN GIR BARNET NÆRING TIL VEKST, LEK OG LÆRING! INFORMASJON OM BARN OG JERN JIPPI! JEG ER LIKE STERK SOM PIPPI! Nyttig hjerneføde I et godt og riktig sammensatt kosthold er det plass til alle typer matvarer

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Tirsdag 26. februar 2013 kl. 10.00-14.

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Tirsdag 26. februar 2013 kl. 10.00-14. STUDIEÅRET 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet i Tirsdag 26. februar 2013 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert

Detaljer

Kosthold og ernæring

Kosthold og ernæring Kosthold og ernæring Klinisk ernæringsfysiolog, cand.scient. Christine Gørbitz Barneklinikken, Rikshospitalet Hvorfor krever ernæringen hos unge med CFS spesiell oppmerksomhet? De har dårlig matlyst De

Detaljer

Fettstoffer og kolesterol

Fettstoffer og kolesterol Fettstoffer og kolesterol Seminar kostkontakter Utsikten 12.12.11 Anne S. Amdal Fett I ernæringssammenheng snakker vi om tre typer fett. 1. Enkle lipider * triglyserider * Fettet vi spiser fra kosten er

Detaljer

Frukt, grønt og forebygging what s in it for me?

Frukt, grønt og forebygging what s in it for me? Frukt, grønt og forebygging what s in it for me? Gunn Helene Arsky Ernæringsfysiolog cand. scient ghar@bama.no GH Arsky BAMA gruppen AS 2010 1 Helsetilstanden i Norge - nå Av alle dødsfall: Hjerte- og

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler

SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler 0146 Ingen forbindelse Nyutviklet produkt, med enzymer som kan bekjempe overvekst av Candida albicans i tarmen og bidra til

Detaljer

Sunn livsstil ved diabetes - endring med mål og mening

Sunn livsstil ved diabetes - endring med mål og mening Sunn livsstil ved diabetes - endring med mål og mening Ernæringsfysiolog Kari H. Bugge GRETE ROEDE AS Sunn livsstil ved diabetes - endring med mål og mening Hovedprinsippene bak Roede-metoden Hvordan motivere

Detaljer

Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie

Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie Hvordan du starter dagen er essensielt for optimal energi og helse. Det som mange av oss har oversett er hva vi spiser til frokost. Er du som jeg vokst opp

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre Prat om MAT Prat om MAT Et informasjonshefte om mat for eldre prat om mat Prat om mat! Nok mat og drikke har stor betydning for god helse og trivsel. Behovet for energi varierer med alderen og mange opplever

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan Huntington sykdom påvirker folk HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Hvis du har lest HVA ER HUNTINGTONS SYKDOM? seksjonen,

Detaljer

Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås

Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås Nofima driver forskning og teknologioverføring i verdikjeden fra råvare til konsum

Detaljer

Med 3 porsjoner melk og meieriprodukter kan du sikre anbefalt inntak av kalsium i et ellers sunt og variert kosthold

Med 3 porsjoner melk og meieriprodukter kan du sikre anbefalt inntak av kalsium i et ellers sunt og variert kosthold FOR FAGPERSONER To skiver gulost (20g) Et glass melk (1,5 dl) Et lite beger yoghurt Et glass syrnet melk (1,5 dl) Et halvt beger kesam (150 g) Et glass sjokolademelk (1,5 dl) Et beger skyr Med 3 porsjoner

Detaljer

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD Små grep, stor forskjell HVORFOR SPISE SUNT? Det du spiser påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Spiser

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Oppfølging av nye norske anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Oppfølging av nye norske anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Saksnr.: 2013/4609 Løpenr.: 32910/2014 Klassering: G10 Saksbehandler: Elsie Brenne Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret i Østfoldhelsa 26.05.2014 Opplæring, kultur og helsekomiteen

Detaljer

Mengdene som er angitt i kostrådene tar utgangspunkt i matinntaket til en normalt, fysisk aktiv voksen. Rådene må derfor tilpasses den enkeltes behov

Mengdene som er angitt i kostrådene tar utgangspunkt i matinntaket til en normalt, fysisk aktiv voksen. Rådene må derfor tilpasses den enkeltes behov Helsedirektoratets kostråd bygger på rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» fra Nasjonalt råd for ernæring, 2011. Kostrådene er ment som veiledning og inspirasjon

Detaljer

VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner

VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner VitaMeal -Ristet Mais & Soyabønner Vår oppgave har helt fra starten av vært å være en forkjemper for det gode i verden. Nourish the Children initiativet gir oss mulighet til å gjøre noe for å hjelpe feilernærte

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

5 om dagen. -hvilke? 5 om dagen. Hvor mye er 1 porsjon? Spiser vi 5 om dagen? Hvorfor 5 om dagen? Hvorfor 5 om dagen?

5 om dagen. -hvilke? 5 om dagen. Hvor mye er 1 porsjon? Spiser vi 5 om dagen? Hvorfor 5 om dagen? Hvorfor 5 om dagen? 5 om dagen 5 om dagen -hvilke? Klinisk ernæringsfysiolog Elin Sørli Glomnes = 5 epler? = 5 porsjoner frukt, bær og grønnsaker - 3 porsjoner grønnsaker daglig - 2 porsjoner frukt/bær daglig Newstart, februar

Detaljer

Appelsiner. 32 supermat. S 32-43 Apelsin_CCR.indd 32 04/01/16 15:36

Appelsiner. 32 supermat. S 32-43 Apelsin_CCR.indd 32 04/01/16 15:36 Appelsiner Appelsinen er en av våre mest populære frukter. De er veldig gode og lette å få tak i. I gamle dager spiste man appelsiner bare ved juletider, siden de ble importert fra fjerne land og var svært

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Mat i barnehagen. Kari Hege Mortensen Rådgiver 03.11.2011 1

Mat i barnehagen. Kari Hege Mortensen Rådgiver 03.11.2011 1 Mat i barnehagen Kari Hege Mortensen Rådgiver 021111 03.11.2011 1 Hvor mye spiser et barn i barnehagen? Hvis barnet begynner i barnehage når det fyller 1 år og går der til skolestart vil det spise 3000

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Øyesykdommer- en hefteserie. En orientering om diabetes retinopati. Diabetes og syn. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon

Øyesykdommer- en hefteserie. En orientering om diabetes retinopati. Diabetes og syn. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om diabetes retinopati Diabetes og syn Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Normalt syn: Vakre høstfarger, sett med friske øyne. Frisk netthinne:

Detaljer

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!»

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Dette undervisningsopplegget er laget av Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) og testet ut på seks ulike skoler rundt om i Norge 2013. Undervisningsopplegget

Detaljer

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg.

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Klientens mål * Hva ønsker våre klienter med en behandling? Selvsagt å bli friskere, bedre, bli kvitt

Detaljer

Storfekjøtt og melk bedre enn sitt rykte

Storfekjøtt og melk bedre enn sitt rykte Storfekjøtt og melk bedre enn sitt rykte Anna Haug November 2016 SVAR: JA DET ER DET!!! Et allsidig kosthold Planter Fisk Kjøtt, egg, melk Næringsstoffer Mennesket er omnivor og tilpasset et allsidig kosthold,

Detaljer

Norsk Biotekforum. Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle.

Norsk Biotekforum. Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle. Norsk Biotekforum 12. juni 2008 Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle. Trond Haider Sr. statistiker Tidlig fase i klinisk forskning: Fase 0 First

Detaljer

Det spesielle ved Active Collagen

Det spesielle ved Active Collagen ACTIVE COLLAGEN 2 1 Active Collagen 2 Styrker og forynger huden Glatter ut fine linjer og rynker, og øker hudens elastisitet Øker fuktighetsnivået i huden Tilfører vitalitet, styrke og fleksibilitet Stimulerer

Detaljer

Velge gode kilder til karbohydrater

Velge gode kilder til karbohydrater Fem om dagen Å spise fem om dagen hver eneste dag er viktig for å kunne få i seg nok av de vitaminene og mineralene kroppen trenger for å fungere optimalt. Det er faktisk ikke så vanskelig: mengden du

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Colostrum FAQ Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Innholdsfortegnelse I. Hva er colostrum? S 3 II. Hvilket dyr kommer colostrum fra? S 3 III. Hva skjer med kalvene? S 3 IV. Hvorfor er colostrum

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Nokkel rad. for et sunt kosthold. www.helsedirektoratet.no

Nokkel rad. for et sunt kosthold. www.helsedirektoratet.no Nokkel rad for et sunt kosthold www.helsedirektoratet.no Det du spiser og drikker påvirker helsen din. Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter

Detaljer