VIRKSOMHETSPLAN HAVØYSUND SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN HAVØYSUND SKOLE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN HAVØYSUND SKOLE Skoleåret

2 Innhold Driftsdel...4 GENERELLE OVERSIKTER Ansatte ved Havøysund skole og Måsøy kulturskole 2006 / Kontaktlærere Havøysund Skole 2006 / Teamoversikt, Samlingsstyrere - Skoleåret 2006/ Klassestørrelse/Klasserom Skoleåret 2006/ Skolerute for skoleåret 2006/ Organisering av skoleuka Fag- og timefordeling SOSIAL KOMPETANSE Ordensreglement GOD FOLKESKIKK God folkeskikk som del av helhetsplanen Slik vil vi ha det på Havøysund skole Skolens forventninger til hjemmet Hjemmets forventninger til skolen Samspillsregler Handlingsplan for skolen når elever har stort fravær og/eller mistanke om skulk. -13 Handlingsplan mot mobbing Havøysund skole Forebyggende tiltak som kan brukes Avdekking av mobbing Tiltak når mobbing oppdages Evaluering av planen HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Branninstruks Havøysund Skole Handlingsplan for brannøving/brann ved Havøysund Skole Alarmplan i svømmebassenget ved Havøysund Skole KLP-forsikring Skademelding Notat Taushetsløfte Permisjonsreglement for ansatte i Måsøy kommune Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger, pensjonsmedlemskap Omfang Myndighet til å innvilge permisjon Velferdspermisjoner Ved dødsfall Permisjon for utføring av tillitsverv/ombud Andre Tillitsverv Diverse permisjonsbestemmelser Permisjoner hjemlet i arbeidsmiljølov og hovedavtale

3 Permisjonsregler for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte Utviklingsdel Kvalitetsutviklingsplan Havøysund skole Plan for digital kompetanse Uteskole

4 Driftsdel GENERELLE OVERSIKTER Ansatte ved Havøysund skole og Måsøy kulturskole 2006 / Amundsen, Ina INA SFO, ped.leder/kont.lær Bekkhus, Pål Stian PSB Kontaktlærer 8.trinn Bjørneklett, Eldbjørg ELB Kontaktlærer 7. trinn Dybvand, Benedikte BED Førde, Ann Elisabeth AEF Kontaktlærer 9. trinn Giæver, Bjørg Mette BMG Kulturskolen Guldbrandsen, Elisabeth D. EDG Kontaktlærer 1. trinn Hansen, Liv Ellen LEH Kristiansen, Ilone ILK Kontaktlærer 3. trinn Kristiansen, Tora-Marie TMK Kontaktlærer 1. trinn Krutå, Brit Torp BTK Kontaktlærer 2. trinn Lund, Anne Grethe AGL Kontaktlærer 3. trinn Martinsen, Hanne HAM Kontaktlærer 6. trinn Mathisen, Hilde Olsen HOM Kontaktlærer 5. trinn Mathisen, Marit Dahl MDM Mikalsen, Frid FEM Veil.LOSA/rådgive Møller, Odd Asbjørn OAM Uv.insp./kont.lærer 5. tr Møller, Roy Arne RAM Rektor Rølsåsen, Trond TRR Kontaktlærer 4. trinn Seppola, Anne Therese H. ATS Kontaktlærer 9.trinn Seppola, Lisbeth LIS Kulturskolen Solheim, Linda LKS Solli, Kent Are KAS Kontaktlærer10. Trinn Stabell, Alfred ALS Kulturskolen Stabell, Evy Bertelsen EBS Rektor kulturskole Sukhomlina, Alla ASU Kulturskolen Weckhorst, Per E. PEW Kontaktlærer 7. trinn Aase, John JAA Kontaktlærer 9. trinn Skolefritidsordningen 29. Jacobsen, May Kristin MKJ Assistent Olsen, Ingerd INO Assistent Simonsen, Inger INS Assistent Kontor 32. Hansen, Ann S. ASH Kontormedarbeider Vaktmestere 33. Høvseth, Geir GEH Søberg, Stig Johnny SJS Renholdere 35. Johnsen, Helga HEJ Larsen, Elly ELL Seppola, May-Lis MLS

5 Kontaktlærere Havøysund Skole 2006 / årstrinn: Tora-Marie Kristiansen Rom 1+2 Elisabeth D. Guldbrandsen 2.årstrinn: Brit Torp Krutå Rom 3 Ina Amundsen 3.årstrinn: Anne Margrethe Lund Rom 5 Ilone Kristiansen 4.årstrinn: Trond Rølsåsen Rom 6 5.årstrinn: Hilde Olsen Mathisen Rom 7 Odd A. Møller 6.årstrinn: Hanne Martinsen Rom 10 7.årstrinn: Per E. Weckhorst Rom 11 Eldbjørg Bjørneklett 8.årstrinn: Pål Stian Bekkhus Rom 15 Anne Th. Seppola 9.årstrinn: John Aase Rom 14 Ann Elisabeth Førde 10.årstrinn: Kent A. Solli Rom 16 Vgs/LOSA Frid Mikalsen Rom

6 Teamoversikt, Samlingsstyrere - Skoleåret 2006/07 Team I Amundsen, Ina Guldbrandsen, Elisabeth D. Hansen, Liv Ellen Kristiansen, Ilone Kristiansen, Tora-Marie Krutå, Brit Torp Lund, Anne Grethe Rølsåsen, Trond, Teamleder Stabell, Evy B. Team III Bekkhus, Pål Stian Dybvand, Benedikte Førde, Ann Elisabeth Hansen, Liv Ellen Mikalsen, Frid Seppola, Anne Therese H. Solli, Kent Are Aase, John, Teamleder Team II Bjørneklett, Eldbjørg Martinsen, Hanne Mathisen, Hilde Olsen Mathisen, Marit Dahl Møller, Odd Asbjørn Stabell, Evy B. Weckhorst, Per E., Teamleder Samlingsstyrere Tegning - Anne Therese H Seppola Tekstil Ann Elisabeth Førde Keramikk - Hilde Olsen Mathisen Sløyd - Odd Asbjørn Møller Skolekjøkken - Hanne Martinsen Kroppsøving - Trond Rølsåsen AV - Kent Are Solli Naturfag - John Aase Musikk - Evy B. Stabell Klassestørrelse/Klasserom Skoleåret 2006/2007 KLASSE JENTER GUTTER I ALT KLASSEROM BARNESKOLEN 1.årstrinn 2.årstrinn 3.årstrinn 4.årstrinn 5.årstrinn 6.årstrinn 7.årstrinn Totalt i barneskolen UNGD.SKOLEN 8.årstrinn 9.årstrinn 10.årstrinn Totalt i ungdomsskolen Totalt i grunnskolen

7 Skolerute for skoleåret 2006/2007 Havøysund skole Rektor Skolerute 2006/ August Første skoledag Onsdag September 21 Oktober Høstferie Uke f.o.m. mandag 02. t.o.m. fredag 06. November Fridag Fredag Desember Siste skoledag før Onsdag jul: Sum høst 80 Januar Første skoledag Torsdag etter jul: Februar Vinterferie Mandag 26., tirsdag Mars Siste skoledag før Fredag påske: April Første skoledag Tirsdag etter påske: Mai Fridag Fredag Juni Siste skoledag før Fredag sommerferien: SUM: skoleuke: Mandag 21. og tirsdag 22. august (planleggingsdager) Torsdag 5. og fredag 6. oktober (læringsdagene) Onsdag 3. januar (planleggingsdag) Vedtatt i SU/SMU Havøysund skole,

8 Organisering av skoleuka Organisering av skoleuka etter ny læreplan SMÅTRINNET årstrinn TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG ,5 t 1,5 t 1,5 t 1,5 t 1,5 t Pause / inspeksjon ,0 t 1,0 t ,0 t 1,0 t LUNSJ/inspeksjon 1,5 t LUNSJ/inspeksjon ,0 t 1,0 t 1,0 t 1,0 t MELLOMTRINNET årstrinn TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG ,5 t 1,5 t 1,5 t 1,5 t 1,5 t Pause / inspeksjon ,0 t 1,0 t ,0 t 1,0 t LUNSJ/inspeksjon LUNSJ/inspeksjon 15 t ,0 t 1,0 t 1,0 t 1,0 t Pause / inspeksjon Pause / inspeksjon ,0 t 1,0 t 1,0 t ,32 t UNGDOMSTRINNET årstrinn TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG ,5 t 1,5 t 1,5 t 1,5 t 1,5 t Pause / inspeksjon ,0 t 1,0 t ,0 t 1,0 t LUNSJ/inspeksjon 1,5 t LUNSJ/inspeksjon ,0 t 1,0 t 1,0 t 1,0 t Pause / inspeksjon Pause / inspeksjon ,5 t 1,5 t 1,5 t ,82 t 8 8

9 Fag- og timefordeling Kunnskapsløftet - Fag- og timefordeling skoleåret 2006/07 - grunnskolen i Måsøy Det vises til rundskriv F fra Kunnskapsdepartementet vedr. fag- og timefordelingen i grunnopplæringen (Kunnskapsløftet) Fordelingen er foretatt med utgangspunkt i tidligere fag- og timefordelingsplaner og korrigert for endringer i Kunnskapsløftet. Det er 60-minnutters enheter. Endringene på barnetrinnet er forholdsvis små, mens endringene på ungdomstrinnet er noe større. FAG 1.tr 2.tr 3.tr 4.tr 5.tr 6.tr 7.tr tr 8.tr 9.tr 10.tr tr tr KRL Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspr/spr.ford Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving Elevrådsarbeid Programfag til valg Sum årstimetall Uketimetall(45 min) Innføringstkat/merknader: Ny fag- og timefordeling gjelder for trinn fra skoleåret 2006/2007 med følgende unntak: Opplæring i fremmedspråk(språklig fordypning gjelder bare for elever ved skoler som har lagt timer til 8. årstrinn. Skoleårene 2006/07 og 2007/08 gis det som alternativ til programfag til valg mulighet for å videreføre "skolens og elevens valg" på ungdomstrinnet innenfor den fastsatte tidsrammen for programfag. Programfag til valg blir obligatorisk fra og med skoleåret 2008/2009 Havøysund

10 Fag- og timefordeling skoleåret 2006/ Grunnskolen i Måsøy Kunnskapsløftet innføres på 1.-9.trinn skoleåret 2006/ trinn skal følge L-97. Den vedtatt fag- og timefordeling på 10. trinn skoleåret 2006/07 er som følger: FAG 10. trinn KRL 71 Norsk 142 Matematikk 114 Naturfag 86 Engelsk 85 Tilvalgsfag 86 Samfunnsfag 86 Kunst og håndverk 57 Musikk 28 Heimkunnskap Kroppsøving 86 Elevrådsarbeid 14 Skolen og elevens valg Sum årstimetall 855 Uketimetall(45 min) 30 Merknad: Det oppførte timetall er enheter på 60 minutter. Fådelte skoler og andre skoler som har fordelt timetallet på ungdomstrinnet på en annen måte enn den vedtatte fag- og timefordeling etter L-97, må selvsagt ta hensyn til dette ved oppsett av fag- og timefordeling på 10. trinn skoleåret 2006/07 Havøysund

11 SOSIAL KOMPETANSE Ordensreglement Reglene under gjelder innenfor skolens område, til og fra skolen, i skoletida og under arrangement i skolen regi. 1. Ved Havøysund skole har hver enkelt et ansvar for å oppføre seg slik at alle kan føle seg trygge og trives på skolen. Dette vil vi oppnå ved at: Vi viser god folkeskikk Vi har null-toleranse for mobbing Vi viser høflighet og respekt for hverandre Vi løser konflikter uten å bruke vold og uten banning. 2. Å vise god orden er en egenskap som vi setter stor pris på. Dette vises best ved: At vi tar godt vare på eget utstyr. At vi tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og steller pent med undervisningsmateriellet som vi bruker. At vi har arbeidsro i timene og viser respekt slik at undervisningen kan bli best mulig. At vi møter presis til timer og avtaler, og dessuten viser god arbeidsinnsats i timene og leverer hjemmearbeid til rett tid. At vi viser en positiv vilje til å samarbeide. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt. 3. Bruk av tobakk eller andre rusmidler er forbudt ved lov, og det vil bli reagert strengt dersom det forekommer. 4. Brudd på skolens ordensreglement vil føre til reaksjoner fra skolen, som for eksempel tilsnakk, inndragning, fratatte rettigheter, kontakt med hjemmet, nedsatt orden og/eller oppførsel, erstatningsansvar eller bortvisning. Ved straffbare forhold kobles politiet inn. Vedtatt i SMU ved Havøysund skole

12 GOD FOLKESKIKK God folkeskikk som del av helhetsplanen Slik vil vi ha det på Havøysund skole 1. Loven omfatter skoletida og skoleveien 2. Vi må godta at vi er forskjellige og har forskjellige meninger. 3. Godt humør skaper trivsel for alle. å gi ros til hverandre er fint! 4. Vi har lov til å være sinte, men vi har ikke lov til å slå, banne eller såre noen. 5. Alle har ansvar for at barn og voksne skal trives og føle seg trygge. 6. Alle skal bidra til best mulig samarbeid og være høflige og hjelpsomme mot hverandre. ****** Du har noe ingen andre har ingen er som deg. ****** Skolens forventninger til hjemmet Vi ønsker at foreldrene / foresatte: Er positiv i sin omtale av skolen Deltar på foreldremøter og samtaletimer Deltar i planleggingen av foreldremøter Setter seg inn i og støtter opp om skolens regler og standard for oppførsel Støtter opp om lekser, god orden og rutiner Støtter opp om ansvarslæring Er med å styrke elevenes skolemotivasjon Gjør seg kjent med informasjon skolen gir og informerer skolen om saker/hendelser som er viktige for barnas skolehverdag Er med på å ta ansvar for å skape trygghet/fellesskap i klasserom/skolen Holder inngåtte avtaler Tar hurtig kontakt med skolen hvis det er noe Hjemmets forventninger til skolen Vi ønsker at lærerne/skolen skal: Ta kontakt med hjemmet tidligst mulig dersom det oppstår konflikter/problem med barna våre grip fatt i det straks! Ta barna våre på alvor når de forteller om ting som skjer. Gi elevene ros når de fortjener det Samkjøre grunnleggende verdier som etikk, høflighet, toleranse m.m. Pålegge elevene lekser, og at de vet som er i lekse Gi helhetlig informasjon om skolen, ikke bare fra hvert klassetrinn. Arrangere møte mellom foreldre/lærere og elever ved store eller gjentatte ubehagelige hendelser. Gi skriftlig info om studiedager, møter, konserter og lignende Organisere stort foreldremøte med ett eller to tema Bidra til et attraktivt utemiljø Ta foreldrene på alvor. 1 12

13 Samspillsregler Ta hverandre på alvor Åpenhet slik at utfordringer løses i fellesskap Lojalitet mot hverandre og de vedtak som fattes Bruke tida på dagsorden Bruke nødvendig tid før viktige beslutninger fattes Handlingsplan for skolen når elever har stort fravær og/eller mistanke om skulk. Vedtatt av Oppvekstkomiteen i sak 96/ i møte den 18. april Klassestyrer har samtale med eleven for evt. å avdekke/løse problemet. 2. Skolen tar skriftlig og muntlig kontakt med hjemmet - klassestyrer er ansvarlig 3. Ved fortsatt stort fravær og/eller mistanke om skulk; Skolehelsetjenesten v/helsesøster konsulteres og denne tar direkte kontakt med hjemmet. Skolen får tilbakemelding. 4. Skolen v/rektor og klassestyrer har konferansetime med elev og foreldre/foresatte. 5. Dersom forholdet ikke bedres skal øvrig hjelpeapparat trekkes inn (Tverrfaglig forum). Tiltak ovenfor skolen og hjemmet drøftes.. 6. Skolen v/rektor sender saken over til barnevernet. Handlingsplanen er å forstå slik: Dersom ikke pkt. 1 fører fram, går vi over til pkt. 2 osv. Handlingsplan mot mobbing Havøysund skole 1 Forebyggende tiltak som kan brukes a) God klassestart Bli kjent med hverandre. Sosiale arrangementer tidlig på høsten slik at elever, foreldre og lærere blir bedre kjent med hverandre. Klasseturer, elevkvelder, etc. Ansvarlige er foreldrekontakter og kontaktlærer. Kontaktlærer gir melding til foreldrekontaktene når vi får nye foreldre i en klasse, slik at man kan bli kjent med hverandre. Noen få konkrete klasseregler med klare konsekvenser. Reglene lages av elever, 1ærere og foreldre. Det er viktig at alle 1ærere som har klassen kjenner både regler og konsekvenser slik at vi i størst mulig grad følger de samme linjer når det gjelder krav til orden, oppførsel og arbeidsro. Klassereglene henges opp i klasserommet. Det er viktig at dette skjer tidlig i skoleåret. Pynte klasserommet- skape trivsel tidlig i skoleåret. Dette kan godt være et prosjekt der alle elever og lærere deltar aktivt i prosessen. Klasseperm som følger klassen. Spesielt viktig når ny lærer overtar klassen. 1 13

14 b) Rutiner som skaper godt læringsmiljø. Starte skoledagen/timene med å stille opp, stå ved pulten og hilse. Ytterk1ærne skal av. Starten på timen. Samle oppmerksomhet, fortelle om timens oppbygging/disposisjon og mål/innhold. Holde pulten og klasserommet ryddig. Komme tidsnok til timen. Gjelder både elever og 1ærere. Motvirke klikkdannelser ved å rullere grupper. Skal elevene fortsatt få være i klasserommene i friminuttene uten tilsyn? Klasserom som 1æringsarena. c) Aktiviteter som fremmer trygghet, trivsel og samhold. Se ovenfor om klasseturer etc. Hemmelig venn i klassen/på tvers av klassene. Større fokus på lek; rollespill, teater og konkurranser som metoder i undervisningen. Aktiviteter som oppøver sosiale ferdigheter og gir elevene selvtillit. Lære elevene å fremføre ting for klassen, allerede fra 1.årstrinn. Fellesaktiviteter på kve1dstid. Ansvarlige er foreldre og elever. Foreldregrupper med ansvar for ulike arrangement. F.eks. Basseng-, tur- og sosialkveldgruppe. Familiegruppe Fjernadopsjon Tverrgrupper/samarbeid på tvers av klassetrinnene, ikke bare i spørrekonkurranser og idrett, men i flest mulig fag. Overnattingsturer. d) Skape trygghet i skolegården, i garderober, på toalett, på skolevei,etc. Fadderordningen følges opp og utvides. Brukes også i friminutt og gjerne på skoleveien. Det er nødvendig med helt konkrete forslag til fadderordning Aktive inspektører. Besøke klasserom, snakke med elevene, delta i aktiviteter/lek. Gripe inn i situasjoner som er tvilsomme. Ta jobben på alvor. Være mer oppmerksom i garderobene. Slå ned på rek mellom garderobene. e) Samarbeid hjem-skole. Mobbing tas opp som tema på første foreldremøte om høsten.. Mobbing skal være fast tema på konferansetimer. Involvere foreldre ved skolestart. Ønskelig at foreldre følger l. klassingene til skolen og er sammen med barna til første time begynner. Dette gjøres ti! barna er trygge på hverandre og på omgivelsene Foreldre bør besøke klassene Skolering av nye klassekontakter. Ansvarlig er FAU. 2 Avdekking av mobbing. Årlig undersøkelse i løpet av høsten. (september/oktober). Ansvarlig er plangruppa. Undersøkelsen kan skje ved bruk av spørreskjema, elevsamtaler, loggbøker, observasjoner. Resultatene analyseres og gjøres kjent for foreldre, elever og lærere. Resultatene brukes 1 14

15 videre i forebyggende arbeid. 3 Tiltak når mobbing oppdages Problemer skal løses på så lavt nivå som mulig. Nedenfor følger forslag til en trinnvis rutine for å løse konflikten/mobbesituasjonen. Dersom ikke konflikten lar seg løse på et trinn går man videre til neste. Trinn1 Den/de som oppdager mobbing tar kontakt med kontaktlærer. Handlingsforløpet/mobbesituasjonen skrives ned. Kontaktlærer snakker med mobbeoffer og mobber(e). Det som kommer frem, det man blir enige om skrives ned. Kontaktlærer gir melding til rektor og foreldre om problemet. Trinn 2 Foreldre til mobbeoffer og mobber møtes sammen med ungene. Avtaler og tiltak skrives ned. Trinn3 Dersom ikke situasjonen lar seg løse på trinn 2 må kontaktlærer(e), elever, foreldre, rektor og i event. sos.ped. i fellesskap prøve å løse problemet. Avtaler/tiltak skrives ned. Trinn 4 Andre instanser kobles inn. PPT, BUP, skolehelsetjenesten, tverrfaglig forum, konfliktråd. Det skal føres protokoll over alle møter og avtaler som inngås. 4 Evaluering av planen Planen må evalueres/godkjennes hvert år. Ansvarlige er plangruppa. 1 15

16 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Branninstruks Havøysund Skole Ved brann skal en opptre rolig og behersket og følge denne instruksen. VARSLE: 1. Trykk inn brannalarmen. 2. Alarmer kontoret og oppgi hvilken avdeling og hvilke etasjer det brenner i og om mulig omfang av brannen. 3. Alarmer brannvesenet tlf 110, oppgi ditt eget navn, firmaets navn, adresse, omfanget av brannen og om mennesker er i fare. REDDE: 1. Alle som er truet av røyk og ild må ut, om nødvendig benytte de alternative rømningsveiene. 2. Når man kommer ut samles alle ved...skolens HOVEDINNGANG slik at man får oversikt om det er noen igjen i bygningen. 3. Møt brannvesenet og gi informasjon om hvor i bygningen det brenner og om det er personer igjen inne. SLOKKE: 1. Forsøk å slukke brannen med håndslokkeapparat eller husbrannslange. LUKKE: 1. Må slokking oppgis, begrenses brannen ved å lukke igjen alle dører og vinduer. GENERELT: 1. Alle ansatte plikter å følge denne instruksen, og sette seg inn i bruken av slukningsutstyr og rømningsveier. 2. Alle ansatte plikter å forholde seg slik at brann ikke kan oppstå, ved å vise forsiktighet med røyking, sveising, skjæring, smergling, brannfarlig avfall og bruk av brannfarlige vesker/gasser. Havøysund Roy Møller -rektor- 1 16

17 Handlingsplan for brannøving/brann ved Havøysund Skole Det skal holdes to brannøvelser i løpet av skoleåret, ett i hvert semester. Første øvelse skal være varslet. Kontaktlærer skal ha gjennomgått branninstruks med elevene, orientere seg selv og elevene hvor brannmeldere, brannslukningsutstyr og utganger er. 1. Varsling: Kontinuerlig bjeffing. 2. Utmarsj: A. Yttertøy og skolesaker skal ligge igjen. B. Alle vinduer lukkes. C. Læreren står ved utgangsdøra. D. Klassen stiller straks opp og går raskt ut. Ingen springer. Læreren dirigerer det hele. E. Læreren kontrollerer at alle elevene er kommet ut. F. Når læreren er fullstendig overbevist om at alle elevene i klassen er kommet ut på skoleplassen, gir han/hun straks melding til brannvernleder. 1 17

18 Alarmplan i svømmebassenget ved Havøysund Skole 1. Den som oppdager at en elev er i fare, må med en gang slå alarm, slik at redningsaksjonen straks kan komme i gang. 2. Få eleven raskt på land. Er det mistanke om nakke -/ryggskade, må man være ekstra varsom med ilandføring. En båre er best til slik bruk. De andre elevene får beskjed om å avslutte i bassenget, og gå å ta på seg k1ærne. 3. Har eleven sluttet å puste, må man straks sette i gang med innblåsning etter munn-tilmunn-metoden. Kjenner en heller ikke puls, må en straks sette i gang med full hjertelunge-redning(hlr). Samtidig må en annen person straks ringe legen. Si fra hva som har hent og oppgi nøyaktig adresse. Meld samtidig fra til politi og til rektor, som kontakter foresatte. 4. Driv på med HLR til lege/ambulansepersonell har overtatt eller at eleven har levnet til. 5. En person må stå ute og ta imot legen/ambulansen og vise raskeste vei ill svømmehallen. 6. Den som har ledet redningsaksjonen, skal følge med i ambulansen. 7. De ansvarlige for timen skriver rapport om ulykken. 8. Det bør ordinært være øving i bruk av alarmplanen ved starten av hvert skoleår. 1 18

19 KLP-forsikring Forsikringen kan gi rett til erstatning ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. 1. Skader inntruffet i skoletiden/barnehagetiden: Nødvendige behandlingsutgifter dekkes fullt ut av Folketrygden. Ta kontakt med Trygdekontoret med hensyn til eventuelle utgifter. 2. Skader inntruffet på direkte vei til og fra skolen/barnehagen: Forsikringen kan dekke behandlingsutgifter forutsatt at disse ikke dekkes fra annet hold, for eksempel Trygdekontoret. Behandlingsutgifter dekkes i så fall med inntil 5 % av forsikringssummen i inntil 2 år fra skaden inntraff. Egenandelen utgjør kr 500,-. Utgifter refunderes kun mot originale kvitteringer. Ved tannskader dekker forsikringen første permanente tannbehandling (bro, krone eller lignende), selv om behandlingen må finne sted senere enn 2 år fra skadedagen. Oppgjør for slike utgifter skal likevel foretas innen 2 år fra skadedagen på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker. 3. Fosterbarn/ barn i avlastningshjem: Heldøgnsforsikring. Samme forsikringsdekning som under punkt 2. Skulle det vise seg at skaden medfører varig mèn, underrettes KLP Skadeforsikring AS om dette. 1 19

20 Skademelding Notat Ved en hver skade skal skjema for melding om yrkesskade fylles ut. Skjemaet ligger hos kontormedarbeider. 2 20

21 Taushetsløfte MÅSØY KOMMUNE Havøysund skole TAUSHETSLØFTE Undertegnede født som er ansatt som.. ved Havøysund skole I Måsøy kommune, er gjort kjent med taushetsplikten etter forvaltningslovens pgf. 13, sammenholdt med pgf. 13a, 13b og 13c og opplæringslovens pgf Jeg har fått utlevert fotostat av lovparagrafene og jeg lover å respektere reglene. Jeg er kjent med at det er straffbart etter straffeloven å bryte taushetsplikten Havøysund... Underskrift 2 21

22 Permisjonsreglement for ansatte i Måsøy kommune Reglementet er utarbeidet etter Kommunenes Sentralforbunds forslag til permisjonsreglement (jfr. personalhåndboka for 2004). Bestemmelsene i dette reglementet skal derfor praktiseres i sammenheng med kommentarene som fremkommer i personalhåndboka. 1 Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger, pensjonsmedlemskap Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. Jfr. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - 1. Deltidsansatte innvilges permisjon etter stillingens størrelse. Lønnsansiennitet Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjeningen av lønnsansiennitet. Det samme gjelder sykepermisjon inntil 1 år og fødsels-/adopsjonspermisjon inntil 2 år og tvungen verneplikttjeneste. Ulønnet permisjon for å utføre offentlige verv og verv i arbeidstakerorganisasjonene medregnes i lønnsansienniteten. Ulønnet utdanningspermisjon medregnes med inntil 1 år når utdanningen har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen. Feriepenger For syke- og fødselspermisjon samt pliktig militærtjeneste vises det til Ferielovens 10, jfr. Folketrygdlovens bestemmelser. Ved lønnet permisjon medregnes inntil 3 måneder i feriepengegrunnlag. Lønn under permisjon utover 3 måneder medregnes i feriepengegrunnlaget dersom det ikke er fattet vedtak om det motsatte. Pensjonsmedlemskap Arbeidstaker som er innvilget permisjon med lønn, opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 måned, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren tilbys samtidig frivillig medlemskap etter de regler som gjelder i de respektive pensjonsordninger. 2 Myndighet til å innvilge permisjon Formannskapet Behandler permisjonssøknader som ikke er hjemlet i dette reglement for følgende stillinger: Etatssjefer Økonomisjef 2 22

23 Administrasjonssjefen Behandler permisjonssøknader i henhold til dette reglement og fødselspermisjoner i henhold til gjeldende regelverk for stillinger som er direkte underlagt administrasjonssjefen (ovennevnte stillinger o.a.). Gjelder permisjoner med varighet av inntil 1 år. Videre har administrasjonssjefen (rådmannen) delegert følgende myndighet i permisjonssaker til (jfr. heftet Rådmannens delegasjon av myndighet til etatsledere o.a. kap. 2)til: Etatsjefer/økonomisjef Behandle permisjonssøknader i henhold til dette reglement og fødselspermisjoner i henhold til gjeldende regelverk for stillinger som er underlagt den enkelte sjef. Gjelder permisjoner med varighet av inntil 1 år. PAU/PUS Behandle permisjonssøknader som ikke er hjemlet i dette permisjonsreglementet, med unntak av søknader fra etatssjef og økonomisjef. 3 Velferdspermisjoner Velferdspermisjoner med lønn, som nevnt under dette punkt, kan maksimalt innvilges for 10 arbeidsdager i løpet av kalenderåret. Fri utover 10 dager, eller utover det antall dager som er maksimum for de forskjellige permisjonsgrunner, må i tilfelle innvilges som ulønnet permisjon. Følgende norm skal nyttes ved innvilgelse av permisjon med lønn: Alvorlig sykdom Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie (ektefelle, foreldre, besteforeldre, barn, søsken eller andre som står arbeidstakeren nær): Inntil 5 dager. Rett til permisjon ved barns og barnepassers sykdom i henhold til Arbeidsmiljøloven 33 A og Hovedtariffavtalen kapittel 1, punkt 8.6 gjelder i tillegg til ovennevnte bestemmelse. Ved dødsfall Ved dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær: Inntil 3 dager, eventuelt med tillegg av nødvendige reisedager. Barn i barnehage For tilvenning av barn i daginstitusjon/barnehage: Inntil 3 dager. Eget bryllup For eget bryllup: 1 dag. (Bryllupsdagen eller den etterfølgende dag, dersom denne er arbeidsdag) Husbygging Til husbygging og istandsetting av eget hus/leilighet: 2 dager. 2 23

24 Idrettsarrangement For deltakelse i større idrettsarrangementer: Internasjonale idrettsarrangement, landskamper o.l.: Inntil 5 dager. Finale i norgesmesterskap: Inntil 2 dager. Ordningen praktiseres også for ledere. Høytidsdager For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender: Inntil 2 dager. Flytting Dersom flytting er nødvendig ved skifte av arbeidssted hos en og samme arbeidsgiver, gis permisjon inntil 1 dag. Andre velferdspermisjoner Undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og andre private gjøremål må såvidt mulig legges i fritiden. Permisjon med lønn kan innvilges for andre velferdsmål, eventuelt ved analogisk anvendelse av foranstående bestemmelser, hvor det finnes rimelig. 4 Permisjon for utføring av tillitsverv/ombud Offentlige tillitsverv og ombud Det henvises til Hovedtariffavtalen kapittel Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne, kommunestyremedlemmer osv. Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år for å utføre offentlige tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor arbeidstid. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. Nominasjonsmøter Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn. Arbeidstakerorganisasjoner Arbeidstaker som velges/tilsettes til fast lønnet tillitsverv i organisasjonens sentrale eller distrikts/fylkesorganer, eller ansettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon i inntil 4 år. Andre Tillitsverv Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges permisjon med lønn med hjemmel i dette punkt. Dette kan også omfatte kurs når kurset har betydning for vedkommendes arbeid med å fremme funksjonshemmedes interesser. Kommunen kan etter en konkret vurdering innvilge permisjon for utførelse av andre tillitsverv. 2 24

25 5 Diverse permisjonsbestemmelser Overgang til ny stilling Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny stilling i eller utenfor kommunen. Permisjon kan vurderes inntil et år dersom det gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er til nytte for Måsøy kommune som arbeidsgiver. Spesielle oppdrag/engasjementer Det kan innvilges permisjon inntil 2 år for arbeidstakere som tjenestegjør som dommerfullmektig. Etter nærmere regler kan ansatte gis begrenset permisjon for å arbeide med forskning innen sitt fagområde. Det er en forutsetning at forskningen skjer i tilknytning til en forskningsinstitusjon. Det kan gis nødvendig permisjon i forbindelse med avtaler om utveksling av arbeidstakere mellom kommuner/fylkeskommuner. Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 2 år for arbeidstaker som skal arbeide i norske hjelpetiltak i offentlig regi i utviklingsland. Deltakelse i hjelpekorps Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps, innvilges permisjon med lønn i forbindelse med utrykning til hjelp for nødsstilte. 6 Permisjoner hjemlet i arbeidsmiljølov og hovedavtale Permisjon ved sykdom, svangerskap, adopsjon, amming og omsorg for barn under 12 år: Det vises til Arbeidsmiljøloven kapittel 8 og Hovedtariffavtalen kapittel 1 8. Under arbeidstakers sykdom tilstås full ordinær lønn i inntil 12 måneder mot refusjon av trygde-/ pensjonsytelse. Opplæring: Hovedavtalen del B 7 omhandler ulike opplæringskategorier. Del B 7-1 regulerer permisjonsretten med og uten lønn. Permisjonsregler for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte Det vises til Hovedavtalen del B 3-7: a) Ved deltakelse i lokale og sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn. b) Valgte faste medlemmer av vedtektsfestede sentrale og distrikts-/fylkesorgan. Hovedavtalens del B 7-2: Ved opplæring som har betydning for arbeidstakerens funksjon som tillitsvalgt, kan permisjon med hel eller delvis lønn innvilges. 2 25

26 Eksamen Det vises til Hovedavtalen del B 7-4. I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt 2 lesedager før hver eksamen. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de 2 dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen som arbeidsgiver. 2 26

27 Utviklingsdel Kvalitetsutviklingsplan Havøysund skole Skolens prioriterte målområder: 1. Kunnskapsløftet 2. Fysisk aktivitet og kosthold 3. Renovering Havøysund skole Tiltaksområde Tiltak Tid/ressurs Målgruppe/ Interne ressurser KUNNSKAPS- LØFTET FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD Utarbeide nye lokale læreplaner for alle fag med fokus på læringsstrategier Øke antall økter med fysisk aktivitet på timeplanen Sunn kost i skolen Skole/fellestid Lærere/andre tilsatte i undervisning/sfo Skole/fellestid Lærere, elever, foreldre, assistenter Eksterne ressurser(kurs, veiledning etc.) RSK, Høgskolen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark: Utd.avdelingen Fylkeshelsesjef en RENOVERING Vurdere og bestille utstyr til spesialavd. Skole/fellestid Ledelsen, samlingsstyrerne Vedtatt i SU/SMU

28 Plan for digital kompetanse SMÅTRINNET 1. ÅRSTRINN 2. ÅRSTRINN 3. ÅRSTRINN 4. ÅRSTRINN Bli kjent med PC en Av / på Tastatur Mus Bli kjent med PC en Navn på delene Bli kjent med PC en Bli kjent med PC en Word Skrive navnet sitt Linjeskrift/mellomrom /viske ut Skrive ut Word Skrive Store/små bokstaver Endre skrifttype Markere tekster Word Skrive tekster/ brev Sette inn bilder Lagre/åpne/ finne igjen dokument Word Tabeller Tekstbokser Hurtigkommandoe r Internett Besøke kjente nettsteder(lokale, barnesider) Internett Pedagogiske spill Pedagogiske spill Feilmeldinger Internett Nettverk Søke på adresselinja (aviser) Internett E-post Sende / motta Gjøre skrivelekse Sende vedlegg 2 28

29 MELLOMTRINNET 5. ÅRSTRINN 6. ÅRSTRINN 7. ÅRSTRINN Repetisjon Repetisjon Repetisjon Powerpoint Powerpoint, viderekommende Tekniske ting Feilsøking m.m Excel 4 regnearter Excel diagram formler tekstoppgave Videreføring av allerede tillærte ferdigheter Søk på internett E-post søkemetoder databaser Classfronter Classfronter Classfronter Datakort? Touch-metoden? Når elevene starter i ungdomsskolen, forventer vi at: Elevene har skrevet tekster og kan litt om word / filbehandling Elevene kan litt powerpoint Elevene har kjennskap og litt kunnskap om Excel Elevene kan enkel billedbehandling 2 29

30 UNGDOMSTRINNET 8.årstrinn: Elevene starter med kurs i grunnleggende kunnskaper / ferdigheter. Gjennom det 3-årige løpet på ungdomstrinnet skal elevene ha lært: Word Filbehandling Bildebehandling(kunst & håndverk) Musikk på data Skanning av bilder Powerpoint egne bilder Internettsøk Redigering av film Digital film og foto Robolab Excel Kommunisere med andre via nett, spesielt i språkfag. Kunne bruke Classfronter som verktøy. 3 30

31 Uteskole På team og i plenum har vi kommet fram til følgende tiltak innafor årstrinnene: Småtrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet 1.årstrinn: Forske i fjæra Fiske på kaia Lage jukser Øybesøk, Måsøy 2.årstrinn: Lære om fiskeslag Lineegning Trekke line Øybesøk, Ingøy 3.årstrinn: Bedriftsbesøk, ToBø og slippen Lammetur Kokelv Samarb. med Husflidslaget (ull) Øybesøk, Rolvsøy 4.årstrinn: Besøk Alta Museum Båter på havna Ekskursjon Selvika Ekskursjon Hjelmsøya Prosjekter: Sjøvett Samer Røtter/lokale sagn TV-aksjon 5.årstrinn: Tur m/redningsskøyta Bedriftsbesøk, Slippen, Is&Frys Pattedyr som lever i og av havet Fisketur (jukse) 6.årstrinn Fisk & mattradisjoner Bedriftsbesøk, fiskeindustri Torsketungeskjæring Ekskursjon, avis 7.årstrinn: Bedriftsbesøk, oppdrettsanlegg Næringskjeder i havet Adopsjon kystfiskefartøy Prosjekter: Jenter & fiskeri Museum Avis Fjæra 8.årstrinn: Stikk finger n i jorda Elevens valg 9.årstrinn Partnerskapsavtalen Elenes valg-uke Ekskursjon, Gjenreisningsmuseum Fenologiprosjekt 10.årstrinn Gjenvekst rundt vindmøllene (suksesjon) Elevbedrift Avis i skolen Prosjekter: Robo/el-lab Internasjonal uke Rus Miljø Ekskursjon, fjæra Kunst&håndverk: Materialer rundt oss 3 31

VIRKSOMHETSPLAN HAVØYSUND SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN HAVØYSUND SKOLE VIRKSOMHETSPLAN HAVØYSUND SKOLE Skoleåret 2004-2005 Innhold DRIFTSDEL...3 GENERELLE OVERSIKTER ------------------------------------------------------------------ 3 Ansatte ved Havøysund skole og Måsøy

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12.

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. PERMISJONSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. Permisjonsreglement for Nordre Land kommune. 1 1. Generelt... 4 2. Omfang- hvem gjelder reglementet for... 4

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m.

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m. Svanpro as Kap: 1 PERSONALHÅNDBOKEN Side 1-9 TILSETTINGSSAKER SAKSGANG BESLUTNINGSMYNDIGHET M.M. Gjelder fra: 24. 10. 2011. 1.1 Tilsettinger i Svanpro Iflg. Vedtektenes 10: Styret har ansvar for ansettelser

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Fagområde: Personal Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2000-00025 Rev. dato: 1.7.2010 Gyldig til: 011212 Side 1 av 38 PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1 Omfang 2

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret 29.08.2001, sak 0050/01 Administrasjon 30.01.2002 ( 10)

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 04.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer