VIRKSOMHETSPLAN HAVØYSUND SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN HAVØYSUND SKOLE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN HAVØYSUND SKOLE Skoleåret

2 Innhold DRIFTSDEL...3 GENERELLE OVERSIKTER Ansatte ved Havøysund skole og Måsøy kulturskole 2004 / Kontaktlærere Havøysund Skole 2004 / Teamoversikt, Samlingsstyrere - Skoleåret 2004/ Klassestørrelse/Klasserom Skoleåret 2004/ Skolerute for skoleåret 2004/ Organisering av Skoleuka Fag- og timefordeling SOSIAL KOMPETANSE Ordensreglement GOD FOLKESKIKK Samspillsregler Handlingsplan for skolen når elever har stort fravær og/eller mistanke om skulk Handlingsplan mot mobbing Havøysund skole HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Branninstruks Havøysund Skole Handlingsplan for brannøving/brann ved Havøysund Skole Alarmplan i svømmebassenget ved Havøysund Skole KLP-forsikring Skademelding Notat Taushetsløfte Permisjonsreglement for ansatte i Måsøy kommune UTVIKLINGSDEL Plan for kvalitetsutvikling skoleåret 2004/ Plan for digital kompetanse Uteskole

3 GENERELLE OVERSIKTER DRIFTSDEL Ansatte ved Havøysund skole og Måsøy kulturskole 2004 / Bekkhus, Pål Stian PSB Kontaktlærer 9.kl Berthelsen, Regine REB Kulturskolen 3. Bjørneklett, Eldbjørg ELB Kontaktlærer 5.kl Dybvand, Benedikte BED Førde, Ann Elisabeth AEF Giæver, Bjørg Mette BMG Kontaktlærer 8.kl Guldbrandsen, Elisabeth D. EDG Kontaktlærer 3.kl Kristiansen, Ilone ILK Kontaktlærer 1.kl Kristiansen, Tora-Marie TMK Kontaktlærer 3.kl Krutå, Brit Torp BTK Kontaktlærer 4.kl Kuivalainen, Wiggo Johannes WJK IKT-veileder Lund, Anne Grethe AGL Kontaktlærer 1.kl Martinsen, Hanne HAM Kontaktlærer 7.kl Mathisen, Hilde Olsen HOM Kontaktlærer 6.kl Mathisen, Marit Dahl MDM Mikalsen, Frid FEM Dag.leder vg/rådgive Møller, Odd Asbjørn OAM Uv.insp/Kontaktl 7.kl Møller, Roy Arne RAM Rektor Ridola, Roar ROR Rølsåsen, Trond TRR Kontaktlærer 2.kl Seppola, Anne Therese H. ATS Kontaktlærer 9.kl Solheim, Linda LKS Solli, Kent Are KAS Kontaktlærer 8.kl Stabell, Alfred ALS Kulturskolen Stabell, Evy Bertelsen EBS Rektor kulturskole Storvann, Gerd-Alice GAS Kulturskolen Weckhorst, Per E. PEW Kontaktlærer 5. kl Aase, John JAA Kontaktlærer 10.kl Skolefritidsordningen 29. Jacobsen, May Kristin MKJ Assistent Olsen, Ingerd INO Assistent Simonsen, Inger INS Assistent Fullmektig 32. Hansen, Ann S. ASH Kontorfullmektig Vaktmestre 33. Høvseth, Geir GEH Søberg, Stig Johnny SJS

4 Renholdere 35. Johnsen, Helga HEJ Larsen, Elly ELL Seppola, May-Lis MLS Permisjon: Liv Ellen Hansen Ina Amundsen Kontaktlærere Havøysund Skole 2004 / klasse: Anne Margrethe Lund 1+2 Ilone Kristiansen 2.klasse: Trond Rølsåsen 6 3.klasse: Tora-Marie Kristiansen 3 Elisabeth D. Guldbrandsen 4.klasse: Brit Torp Krutå 5 5.klasse: Per E. Weckhorst 7 Eldbjørg Bjørneklett 6.klasse: Hilde Olsen Mathisen 10 7.klasse: Hanne Martinsen 11 Odd A. Møller 8.klasse: Bjørg M. Giæver 14 Kent A. Solli 9.klasse: Pål Stian Bekkhus 15 Anne Th. Seppola 10.klasse: John Aase 16 Vgs Frid Mikalsen

5 Teamoversikt, Samlingsstyrere - Skoleåret 2004/05 Team I Guldbrandsen, Elisabeth D. Kristiansen, Ilone Kristiansen, Tora-Marie Krutå, Brit Torp Lund, Anne Grethe Rølsåsen, Trond, Teamleder Solheim, Linda Team III Bekkhus, Pål Stian Dybvand, Benedikte Førde, Ann Elisabeth Giæver, Bjørg Mette Kuivalainen, Wiggo Johannes Mikalsen, Frid Ridola, Roar Seppola, Anne Therese H. Solli, Kent Are Aase, John, Teamleder Team II Bjørneklett, Eldbjørg Martinsen, Hanne Mathisen, Hilde Olsen, Teamleder Mathisen, Marit Dahl Møller, Odd Asbjørn Weckhorst, Per E. Samlingsstyrere Tegning/Tekstil - Anne Therese H Seppola Keramikk - Hilde Olsen Mathisen Sløyd - Odd Asbjørn Møller Skolekjøkken - Frid Mikalsen Kroppsøving - Trond Rølsåsen AV - Wiggo Johannes Kuivalainen Naturfag - John Aase Musikk - Evy Stabell Klassestørrelse/Klasserom Skoleåret 2004/2005 KLASSE JENTER GUTTER I ALT KLASSEROM BARNESKOLEN 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse Totalt i barneskolen UNGD.SKOLEN 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt i ungdomsskolen Totalt i grunnskolen

6 Skolerute for skoleåret 2004/2005 Vedtatt i SU onsdag Måned Merknader Dato Antall skoledager August Første skoledag Mandag September 22 Oktober Høstferie Uke 41 F.o.m. mandag 04. -t.o.m. fredag November 22 Desember Siste skoledag Fredag før jul : Januar Første skoledag 21 etter jul : Mandag 03. Februar Vinterferie Onsdag ,torsdag 24. og fredag 25. Mars Siste skoledag før påske: Fredag Første skoledag etter påske : Onsdag 30. April 21 Mai Fridag Fredag Juni Siste skoledag 17 før sommerferien: Torsdag. 23. Sum: skoleuke: Torsdag. 19. og fredag 20. aug. ( planleggingsdager ) Torsdag 07. oktober og fredag 08. oktober ( læringsdagene ) + en ikke bestemt lokal kursdag. 6

7 Organisering av Skoleuka TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Frilek/lekser Frilek/lekser Frilek/lekser Frilek/lekser Frilek/lekser X X X X X PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE X X X X X LUNSJ LUNSJ LUNSJ LUNSJ X X Ikke lunsj- X X PAUSE PAUSE pause. PAUSE Elevene X X ferdig kl. X 1215 X = UNDERVISNING PAUSE / X Elevene i klasse avslutter undervisningen kl på tirsdager, torsdager og fredager. Mandager avsluttes kl Elevene i klasse avslutter undervisningen kl på mandager. Tirsdager, torsdager og fredager avslutter de kl Elevene i klasse avslutter undervisningen kl på mandager, tirsdager og torsdager. På fredager avslutter 8. og 9. klasse kl klasse avslutter kl 1500 Fag- og timefordeling Fag - og timefordeling - Barnetrinnet 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl 5.kl. 6.kl. 7.kl. KRL 76 / 2 76 / 2 57 / 1,5 57 / 1,5 95 / 2,5 95 / 2,5 76 / 2 Norsk 304 / / / / / 5,5 Matematikk 114 / / 4,5 133 / 3,5 190 / / / / / 3,5 152 / 4 9,5 / 28,5 / 28,5 / 28,5 / Engelsk 76 / 2 76 / / 3 0,25 0,75 0,75 0,75 Samf.fag 57 / 1,5 38 / 1 57 / 1,5 38 / 1 95 / 2,5 76 / / 3 NaMi 38 / 1 38 / 1 38 / 1 38 / 1 95 / 2,5 76 / 2 76 / 2 Musikk 38 / 1 38 / 1 38 / 1 38 / 1 76 / 2 76 / 2 76 / 2 Heim.k.skap 9,5 / 9,5 / 9,5 / 9,5 / 0,25 0,25 0,25 0, / 3 Kunst & håndverk 57 / 1,5 57 / 1,5 57 / 1,5 57 / 1,5 152 / / / 3 Kr.øving 57 / 1,5 57 / 1,5 57 / 1,5 57 / 1,5 76 / 2 76 / / 3 Tilvalgsfag Kl. og E.arb Frie akt 76 / 2 57 / 1,5 57 / 1,5 57 / 1,5 Brutto årstimer 836 / / / / 22 Skolens og elevens valg 1026 / / / / 1 38 / 1 38 / 1 38 / 1 38 / 1 38 / 1 38 / 1 7

8 Fag og timefordeling etter ny læreplan - Ungdomstrinnet Skoleåret 05/06 Fag: 8.klasse 9.klasse 10.klasse Sum KRL 76 / 2 95 / 2,5 76 / 2 6,5 Norsk 190 / / / 5 14 Matematikk 152 / / / 4 11 Samfunnsfag 114 / / / 3 9 Kunst- og h. 76 / 2 76 / 2 76 / 2 6 Natur- og m. 114 / / / 3 9 Engelsk 114 / / / 3 9 Musikk 38 / 1 38 / 1 38 / 1 3 Heimk.skap 76 / 2 38 / 1 3 Kroppsøving 114 / / 3 76 / 2 8 Tilvalgsfag 114 / / / 3 9 Kl. og e.råd 38 / 1 19 / 0,5 38 / 1 2,5 Brutto årstimer Skolens og elevens valg 152 ( kl) Fag og timefordeling etter ny læreplan - Ungdomstrinnet Skoleåret 04/05 Fag: 8.klasse 9.klasse 10.klasse Sum KRL 76 / 2 95 / 2,5 76 / 2 6,5 Norsk 190 / / / 5 14 Matematikk 152 / / / 4 11 Samfunnsfag 114 / / / 3 9 Kunst- og h. 76 / 2 76 / 2 76 / 2 6 Natur- og m. 114 / / / 3 9 Engelsk 114 / / / 3 9 Musikk 38 / 1 38 / 1 38 / 1 3 Heimk.skap 76 / 2 38 / 1 3 Kroppsøving 114 / / 3 76 / 2 8 Tilvalgsfag 114 / / / 3 9 Kl. og e.råd 38 / 1 19 / 0,5 38 / 1 2,5 Brutto årstimer Skolens og elevens valg 152 ( kl) 8

9 SOSIAL KOMPETANSE Ordensreglement Vi vil ha en skole med et godt læringsmiljø der alle deltar, og er med på å bestemme. 1. Ved Havøysund skole har hver enkelt et ansvar for å oppføre seg slik at alle kan føle seg trygge og trives på skolen. Dette vil vi oppnå ved at alle - viser respekt og er høflige mot hverandre. - tar vare på skolen og skolens utstyr. - holder ro og orden slik at undervisninga kan bli best mulig. 2. Elevene må ikke bruke tobakk og rusmidler på skolens område eller under arrangement i skolens regi. Brudd på reglene vil føre til reaksjoner fra skolens side, men eleven skal kunne gjøre greie for sitt syn. I alvorlige tilfeller kan skolen utvise eleven. Rektor tar avgjørelse etter å ha samrådd seg med læreren til eleven. Foreldrene skal i slike tilfeller ha hatt mulighet til å uttale seg. 9

10 GOD FOLKESKIKK God folkeskikk som del av helhetsplanen Slik vil vi ha det på Havøysund skole 1. Loven omfatter skoletida og skoleveien 2. Vi må godta at vi er forskjellige og har forskjellige meninger. 3. Godt humør skaper trivsel for alle. å gi ros til hverandre er fint! 4. Vi har lov til å være sinte, men vi har ikke lov til å slå, banne eller såre noen. 5. Alle har ansvar for at barn og voksne skal trives og føle seg trygge. 6. Alle skal bidra til best mulig samarbeid og være høflige og hjelpsomme mot hverandre. ****** Du har noe ingen andre har ingen er som deg. ****** Skolens forventninger til hjemmet Vi ønsker at foreldrene / foresatte : Er positiv i sin omtale av skolen Deltar på foreldremøter og samtaletimer Deltar i planleggingen av foreldremøter Setter seg inn i og støtter opp om skolens regler og standard for oppførsel Støtter opp om lekser, god orden og rutiner Støtter opp om ansvarslæring Er med å styrke elevenes skolemotivasjon Gjør seg kjent med informasjon skolen gir og informerer skolen om saker/hendelser som er viktige for barnas skolehverdag Er med på å ta ansvar for å skape trygghet/fellesskap i klasserom/skolen Holder inngåtte avtaler Tar hurtig kontakt med skolen hvis det er noe Hjemmets forventninger til skolen Vi ønsker at lærerne/skolen skal : Ta kontakt med hjemmet tidligst mulig dersom det oppstår konflikter/problem med barna våre grip fatt i det straks! Ta barna våre på alvor når de forteller om ting som skjer. Gi elevene ros når de fortjener det Samkjøre grunnleggende verdier som etikk, høflighet, toleranse m.m. Pålegge elevene lekser, og at de vet som er i lekse Gi helhetlig informasjon om skolen, ikke bare fra hvert klassetrinn. Arrangere møte mellom foreldre/lærere og elever ved store eller gjentatte ubehagelige hendelser. Gi skriftlig info om studiedager, møter, konserter og lignende Organisere stort foreldremøte med ett eller to tema Bidra til et attraktivt utemiljø Ta foreldrene på alvor. 10

11 Samspillsregler Ta hverandre på alvor Åpenhet slik at utfordringer løses i fellesskap Lojalitet mot hverandre og de vedtak som fattes Bruke tida på dagsorden Bruke nødvendig tid før viktige beslutninger fattes Handlingsplan for skolen når elever har stort fravær og/eller mistanke om skulk. Vedtatt av Oppvekstkomiteen i sak 96/ i møte den 18. april Klassestyrer har samtale med eleven for evt. å avdekke/løse problemet. 2. Skolen tar skriftlig og muntlig kontakt med hjemmet - klassestyrer er ansvarlig 3. Ved fortsatt stort fravær og/eller mistanke om skulk; Skolehelsetjenesten v/helsesøster konsulteres og denne tar direkte kontakt med hjemmet. Skolen får tilbakemelding. 4. Skolen v/rektor og klassestyrer har konferansetime med elev og foreldre/foresatte. 5. Dersom forholdet ikke bedres skal øvrig hjelpeapparat trekkes inn (Tverrfaglig forum). Tiltak ovenfor skolen og hjemmet drøftes.. 6. Skolen v/rektor sender saken over til barnevernet. Handlingsplanen er å forstå slik: Dersom ikke pkt. 1 fører fram, går vi over til pkt. 2 osv. Handlingsplan mot mobbing Havøysund skole 1 Forebyggende tiltak som kan brukes a) God klassestart Bli kjent med hverandre. Sosiale arrangementer tidlig på høsten slik at elever, foreldre og lærere blir bedre kjent med hverandre. Klasseturer, elevkvelder, etc. Ansvarlige er klassekontakter og klassestyrer. Klassestyrer gir melding til klassekontaktene når vi får nye foreldre i en klasse, slik at man kan bli kjent med hverandre. Noen få konkrete klasseregler med klare konsekvenser. Reglene lages av elever, 1ærere og foreldre. Det er viktig at alle 1ærere som har klassen kjenner både regler og konsekvenser slik at vi i størst mulig grad følger de samme linjer når det gjelder krav til orden, oppførsel og arbeidsro. Klassereglene henges opp i klasserommet. Det er viktig at dette skjer tidlig i skoleåret. Pynte klasserommet- skape trivsel tidlig i skoleåret. Dette kan godt være et prosjekt der alle elever og lærere deltar aktivt i prosessen. Klasseperm som følger klassen. Spesielt viktig når ny lærer overtar klassen. 11

12 b) Rutiner som skaper godt læringsmiljø. Starte skoledagen/timene med å stille opp, stå ved pulten og hilse. Ytterk1ærne skal av. Starten på timen. Samle oppmerksomhet, fortelle om timens oppbygging/disposisjon og mål/innhold. Holde pulten og klasserommet ryddig. Komme tidsnok til timen. Gjelder både elever og 1ærere. Motvirke klikkdannelser ved å rullere grupper. Skal elevene fortsatt få være i klasserommene i friminuttene uten tilsyn? Klasserom som 1æringsarena. c) Aktiviteter som fremmer trygghet, trivsel og samhold. Se ovenfor om klasseturer etc. Hemmelig venn i klassen/på tvers av klassene. Større fokus på lek; rollespill, teater og konkurranser som metoder i undervisningen (jfr.l97) Aktiviteter som oppøver sosiale ferdigheter og gir elevene selvtillit. Lære elevene å fremføre ting for klassen, allerede fra 1.klasse. Fellesaktiviteter på kve1dstid. Ansvarlige er foreldre og elever. Foreldregrupper med ansvar for ulike arrangement. F.eks. Basseng-, tur- og sosialkveldgruppe. Familiegruppe Fjernadopsjon Tverrgrupper/samarbeid på tvers av klassetrinnene, ikke bare i spørrekonkonkurranser og idrett, men i flest mulig fag. (L97) Trivselsuke om høsten der vi setter fokus på trivsel, trygghet og mobbeproblematikk. Trivselsuka skal sikre at en del av det som står i handlingsplanen blir gjort. d) Skape trygghet i skolegården, i garderober, på toalett, på skolevei,etc. Fadderordningen følges opp og utvides. Brukes også i friminutt og gjerne på skoleveien. Det er nødvendig med helt konkrete forslag til fadderordning Aktive inspektører. Besøke klasserom, snakke med elevene, delta i aktiviteter/lek. Gripe inn i situasjoner som er tvilsomme. Ta jobben på alvor. Være mer oppmerksom i garderobene. Slå ned på rek mellom garderobene. e) Samarbeid hjem-skole. Mobbing tas opp som tema på første foreldremøte om høsten.. Mobbing skal være fast tema på konferansetimer. Involvere foreldre ved skolestart. Ønskelig at foreldre følger l. klassingene til skolen og er sammen med barna til første time begynner. Dette gjøres ti! barna er trygge på hverandre og på omgivelsene Foreldre bør besøke klassene Skolering av nye klassekontakter. Ansvarlig er FAU. 12

13 2 Avdekking av mobbing. Årlig undersøkelse i løpet av høsten. (september/oktober). Ansvarlig er plangruppa. Undersøkelsen kan skje ved bruk av spørreskjema, elevsamtaler, loggbøker, observasjoner. Resultatene analyseres og gjøres kjent for foreldre, elever og lærere. Resultatene brukes videre i forebyggende arbeid. 3 Tiltak når mobbing oppdages Problemer skal løses på så lavt nivå som mulig. Nedenfor følger forslag til en trinnvis rutine for å løse konflikten/mobbesituasjonen. Dersom ikke konflikten lar seg løse på et trinn går man videre til neste. Trinn 1 Den/de som oppdager mobbing tar kontakt med klassestyrer. Handlingsforløpet/mobbesituasjonen skrives ned. Klassestyrer snakker med mobbeoffer og mobber(e). Det som kommer frem, det man blir enige om skrives ned. Klassestyrer gir melding til rektor og foreldre om problemet. Trinn 2 Foreldre til mobbeoffer og mobber møtes sammen med ungene. Avtaler og tiltak skrives ned. Trinn3 Dersom ikke situasjonen lar seg løse på trinn 2 må klassestyrer(e), elever, foreldre, rektor og i event. sos.ped. i fellesskap prøve å løse problemet. Avtaler/tiltak skrives ned. Trinn 4 Andre instanser kobles inn. PPT, BUP, skolehelsetjenesten, tverrfaglig forum, konfliktråd. Det skal føres protokoll over alle møter og avtaler som inngås. 4 Evaluering av planen Planen må evalueres/godkjennes hvert år. Ansvarlige er plangruppa. 13

14 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Branninstruks Havøysund Skole Ved brann skal en opptre rolig og behersket og følge denne instruksen. VARSLE: 1. Trykk inn brannalarmen. 2. Alarmer kontoret og oppgi hvilken avdeling og hvilke etasjer det brenner i og om mulig omfang av brannen. 3. Alarmer brannvesenet tlf 110 oppgi ditt eget navn, firmaets navn, adresse, omfanget av brannen og om mennesker er i fare. REDDE: 1. Alle som er truet av røyk og ild må ut, om nødvendig benytte de alternative rømningsveiene. 2. Når man kommer ut samles alle ved...skolens HOVEDINNGANG. slik at man får oversikt om det er noen igjen i bygningen. 3. Møt brannvesenet og gi informasjon om hvor i bygningen det brenner og om det er personer igjen inne. SLOKKE: 1. Forsøk å slukke brannen med håndslokkeapparat eller husbrannslange. LUKKE: 1. Må slokking oppgis, begrenses brannen ved å lukke igjen alle dører og vinduer. GENERELT: 1. Alle ansatte plikter å følge denne instruksen, og sette seg inn i bruken av slukningsutstyr og rømningsveier. 2. Alle ansatte plikter å forholde seg slik at brann ikke kan oppstå, ved å vise forsiktighet med røyking, sveising, skjæring, smergling, brannfarlig avfall og bruk av brannfarlige vesker/gasser. Havøysund Roy Møller -rektor- 14

15 Handlingsplan for brannøving/brann ved Havøysund Skole Det skal holdes to brannøvelser i løpet av skoleåret, ett i hvert semester. Første øvelse skal være varslet. Klassestyreren skal ha gjennomgått branninstruks med elevene, orientere seg selv og elevene hvor brannmeldere, brannslukningsutstyr og utganger er. 1. Varsling: Kontinuerlig bjeffing. 2. Utmarsj: A. Yttertøy og skolesaker skal ligge igjen. B. Alle vinduer lukkes. C. Læreren står ved utgangsdøra. D. Klassen stiller straks opp og går raskt ut. Ingen springer. Læreren dirigerer det hele. E. Læreren kontrollerer at alle elevene er kommet ut. F. Når læreren er fullstendig overbevist om at alle elevene i klassen er kommet ut på skoleplassen, gir han/hun straks melding til brannvernleder. 15

16 Alarmplan i svømmebassenget ved Havøysund Skole 1. Den som oppdager at en elev er i fare, må med en gang slå alarm, slik at redningsaksjonen straks kan komme i gang. 2. Få eleven raskt på land. Er det mistanke om nakke -/ryggskade, må man være ekstra varsom med ilandføring. En båre er best til slik bruk. De andre elevene får beskjed om å avslutte i bassenget, og gå å ta på seg k1ærne. 3. Har eleven sluttet å puste, må man straks sette i gang med innblåsning etter munn-tilmunn-metoden. Kjenner en heller ikke puls, må en straks sette i gang med full hjertelunge-redning(hlr). Samtidig må en annen person straks ringe legen. Si fra hva som har hent og oppgi nøyaktig adresse. Meld samtidig fra til politi og til rektor, som kontakter foresatte. 4. Driv på med HLR til lege/ambulansepersonell har overtatt eller at eleven har levnet til. 5. En person må stå ute og ta imot legen/ambulansen og vise raskeste vei ill svømmehallen. 6. Den som har ledet redningsaksjonen, skal følge med i ambulansen. 7. De ansvarlige for timen skriver rapport om ulykken. 8. Det bør ordinært være øving i bruk av alarmplanen ved starten av hvert skoleår. 16

17 KLP-forsikring Forsikringen kan gi rett til erstatning ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. 1. Skader inntruffet i skoletiden/barnehagetiden: Nødvendige behandlingsutgifter dekkes fullt ut av Folketrygden. Ta kontakt med Trygdekontoret med hensyn til eventuelle utgifter. 2. Skader inntruffet på direkte vei til og fra skolen/barnehagen: Forsikringen kan dekke behandlingsutgifter forutsatt at disse ikke dekkes fra annet hold, for eksempel Trygdekontoret. Behandlingsutgifter dekkes i så fall med inntil 5 % av forsikringssummen i inntil 2 år fra skaden inntraff. Egenandelen utgjør kr 500,-. Utgifter refunderes kun mot originale kvitteringer. Ved tannskader dekker forsikringen første permanente tannbehandling (bro, krone eller lignende), selv om behandlingen må finne sted senere enn 2 år fra skadedagen. Oppgjør for slike utgifter skal likevel foretas innen 2 år fra skadedagen på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker. 3. Fosterbarn/ barn i avlastningshjem: Heldøgnsforsikring. Samme forsikringsdekning som under punkt 2. Skulle det vise seg at skaden medfører varig mèn, underrettes KLP Skadeforsikring AS om dette. 17

18 Skademelding Notat Taushetsløfte MÅSØY KOMMUNE Havøysund skole TAUSHETSLØFTE Undertegnede født som er ansatt som.. ved Havøysund skole I Måsøy kommune, er gjort kjent med taushetsplikten etter forvaltningslovens pgf. 13, sammenholdt med pgf. 13a, 13b og 13c og opplæringslovens pgf Jeg har fått utlevert fotostat av lovparagrafene og jeg lover å respektere reglene. Jeg er kjent med at det er straffbart etter straffeloven å bryte taushetsplikten Havøysund... Underskrift 18

19 Permisjonsreglement for ansatte i Måsøy kommune Reglementet er utarbeidet etter Kommunenes Sentralforbunds forslag til permisjonsreglement (jfr. personalhåndboka for 2004). Bestemmelsene i dette reglementet skal derfor praktiseres i sammenheng med kommentarerne som fremkommer i personalhåndboka. 1 Omfang, lønnsansiennitet, feriepenger, pensjonsmedlemskap Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. Jfr. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - 1. Deltidsansatte innvilges permisjon etter stillingens størrelse. Lønnsansiennitet Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjeningen av lønnsansiennitet. Det samme gjelder sykepermisjon inntil 1 år og fødsels-/adopsjonspermisjon inntil 2 år og tvungen verneplikttjeneste. Ulønnet permisjon for å utføre offentlige verv og verv i arbeidstakerorganisasjonene medregnes i lønnsansienniteten. Ulønnet utdanningspermisjon medregnes med inntil 1 år når utdanningen har betydning for vedkommendes arbeid i kommunen. Feriepenger For syke- og fødselspermisjon samt pliktig militærtjeneste vises det til Ferielovens 10, jfr. Folketrygdlovens bestemmelser. Ved lønnet permisjon medregnes inntil 3 måneder i feriepengegrunnlag. Lønn under permisjon utover 3 måneder medregnes i feriepengegrunnlaget dersom det ikke er fattet vedtak om det motsatte. Pensjonsmedlemskap Arbeidstaker som er innvilget permisjon med lønn, opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 måned, meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren tilbys samtidig frivillig medlemskap etter de regler som gjelder i de respektive pensjonsordninger. 2 Myndighet til å innvilge permisjon Formannskapet Behandler permisjonssøknader som ikke er hjemlet i dette reglement for følgende stillinger: Etatsjefer Økonomisjef Administrasjonssjefen 19

20 Behandler permisjonssøknader i h.h.t. dette reglement og fødselspermisjoner i h.h.t. gjeldende regelverk for stillinger som er direkte underlagt administrasjonssjefen (ovennevnte stillinger o.a.). Gjelder permisjoner med varighet av inntil 1 år. Videre har administrasjonssjefen (rådmannen) delegert følgende myndighet i permisjonssaker til (jfr. heftet Rådmannens delegasjon av myndighet til etatsledere o.a. kap. 2) til : Etatsjefer/økonomisjef Behandle permisjonssøknader i h.h.t. dette reglement og fødselspermisjoner i h.h.t. gjeldende regelverk for stillinger som er underlagt den enkelte sjef. Gjelder permisjoner med varighet av inntil 1 år. PAU/PUS Behandle permisjonssøknader som ikke er hjemlet i dette permisjonsreglementet, med unntak av søknader fra etatsjefer og økonomisjef. 3 Velferdspermisjoner Velferdspermisjoner med lønn, som nevnt under dette punkt, kan maksimalt innvilges for 10 arbeidsdager i løpet av kalenderåret. Fri utover 10 dager, eller utover det dagantall som er maksimum for de forskjellige permisjonsgrunner, må i tilfelle innvilges som ulønnet permisjon. Følgende norm skal nyttes ved innvilgelse av permisjon med lønn: Alvorlig sykdom Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie (ektefelle, foreldre, besteforeldre, barn, søsken eller andre som står arbeidstakeren nær): Inntil 5 dager. Rett til permisjon ved barns og barnepassers sykdom i henhold til Arbeidsmiljøloven 33 A og Hovedtariffavtalen kapittel 1, punkt 8.6 gjelder i tillegg til ovennevnte bestemmelse. Ved dødsfall Ved dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær: Inntil 3 dager, eventuelt med tillegg av nødvendige reisedager. Barn i barnehage For tilvenning av barn i daginstitusjon/bamehage: Inntil 3 dager. Eget bryllup For eget bryllup: 1 dag. (Bryllupsdagen eller den etterfølgende dag, dersom denne er arbeidsdag) Husbygging Til husbygging og istandsetting av eget hus/leilighet: 2 dager. Idrettsarrangement For deltakelse i større idrettsarrangementer: Internasjonale idrettsarrangement, landskamper o.l.: Inntil 5 dager. 20

21 Finale i norgesmesterskap: Inntil 2 dager. Ordningen praktiseres også for ledere. Høytidsdager For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender: Inntil 2 dager. Flytting Dersom flytting er nødvendig ved skifte av arbeidssted hos en og samme arbeidsgiver, gis permisjon inntil 1 dag. Andre velferdspermisjoner Undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og andre private gjøremål må såvidt mulig legges i fritiden. Permisjon med lønn kan innvilges for andre velferdsmål, eventuelt ved analogisk anvendelse av foranstående bestemmelser, hvor det finnes rimelig. 4 Permisjon for utføring av tillitsverv/ombud Offentlige tillitsverv og ombud Det henvises til Hovedtariffavtalen kapittel Med offentlige tilltsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne, kommunestyremedlemmer osv. Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år for å utføre offentlige tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor arbeidstid. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. Nominasjonsmøter Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permsjon med lønn. Arbeidstakerorganisasjoner Arbeidstaker som velges/tilsettes til fast lønnet tillitsverv i organisasjonens sentrale eller distrikts/fylkesorganer, eller ansettes som funksjonær i sin organisasjon, innvilges permisjon i inntil 4 år. Andre Tillitsverv Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges permisjon med lønn med hjemmel i dette punkt. Dette kan også omfatte kurs når kurset har betydning for vedkommendes arbeid med å fremme funksjonshemmedes interesser. Kommunen kan etter en konkret vurdering innvilge permisjon for utførelse av andre tillitsverv. 5 Diverse permisjonsbestemmelser Overgang til ny stilling 21

22 Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny stilling i eller utenfor kommunen. Permisjon kan vurderes inntil et år dersom det gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er til nytte for Måsøy kommune som arbeidsgiver. Spesielle oppdrag/engasjementer Det kan innvilges permisjon inntil 2 år for arbeidstakere som tjenestegjør som dommerfullmektig. Etter nærmere regler kan ansatte gis begrenset permisjon for å arbeide med forskning innen sitt fagområde. Det er en forutsetning at forskningen skjer i tilknytning til en forskningsinstitusjon. Det kan gis nødvendig permisjon i forbindelse med avtaler om utveksling av arbeidstakere mellom kommuner/fylkeskommuner. Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 2 år for arbeidstaker som skal arbeide i norske hjelpetiltak i offentlig regi i utviklingsland. Deltakelse i hjelpekorps Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps, innvilges permisjon med lønn i forbindelse med utrykning til hjelp for nødsstilte. 6 Permisjoner hjemlet i arbeidsmiljølov og hovedavtale Permisjon ved sykdom, svangerskap, adopsjon, amming og omsorg for barn under 12 år: Det vises til Arbeidsmiljøloven kapittel 8 og Hovedtariffavtalen kapittel 1 8. Under arbeidstakers sykdom tilstås full ordinær lønn i inntil 12 måneder mot refusjon av trygde-/ pensjonsytelse. Opplæring: Hovedavtalen del B 7 omhandler ulike opplæringskategorier. Del B 7-1 regulerer permisjonsretten med og uten lønn. Permisjonsregler for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte Det vises til Hovedavtalen del B 3-7: a) Ved deltakelse i lokale og sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn. b) Valgte faste medlemmer av vedtektsfestede sentrale og distrikts-/fylkesorgan. Hovedavtalens del B 7-2: Ved opplæring som har betydning for arbeidstakerens funksjon som tillitsvalgt, kan permisjon med hel eller delvis lønn innvilges. Eksamen Det vises til Hovedavtalen del B

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer