Vi kan eiendomsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi kan eiendomsutvikling"

Transkript

1 Vi kan eiendomsutvikling

2 Hvem er vi? Norges Vel Eiendom AS ble etablert i 2011 og er et datterselskap av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Norges Vel Eiendom forvalter og utvikler morselskapets eiendommer, og tilbyr eiendomsfaglige tjenester til andre eiendomsbesittere. 1

3 Norges Vel Eiendom forvalter to store landbrukseiendommer med tilhørende bygningsmasse og større skogeiendommer for morselskapet Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Hellerud gård ligger i Skedsmo i Akershus og består av 900 dekar jordbruksareal og dekar skog. På det 70 dekar store tunområdet leies bygningene ut til verksteddrift, produksjonslokaler, garasjer, lagerhold og spedisjon, kursvirksomhet, møte- og selskapslokaler, barnehage og kontorer. I tillegg leies syv bolighus ut til private. virksomhet og andelslandbruk. Skolevirksomheten nytter seg i tillegg av jord- og skogressurser. På Øverland gård har morselskapet i lengre tid arbeidet med å utvikle et eget boligområde, og 84 leiligheter står nå ferdig oppført. Eiendommene har hatt en sentral plass i utviklingen av norsk landbruk. I senere tid har gårdsrommet blitt omstilt til alternative næringer i takt med samfunnets utvikling. Øverland gård ligger i Bærum i Akershus og består av 400 dekar jordbruksareal og dekar skog. På det 15 dekar store tunområdet leies bygningene ut til møte- og selskapslokaler, storkjøkkendrift, butikk, lagerhold, snekkerverksted, atelier, skole- Gjennom denne utviklingen besitter Norges Vel Eiendom kompetanse som danner basis for den rådgivning vi tilbyr deg som grunneier. 2 3

4 Grunn- og rettighetserverv Norges Vel Eiendom og morselskapet har lang erfaring som eiendomsbesitter med dertil hørende eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning og realisering av eiendom. Gjennom dette har vi tilegnet oss god kunnskap om grunn- og rettighetserverv. Dette kan man se ved at det blir gjort gode forberedelser i planprosessarbeidet mot myndigheter og sammen med myndigheter. Vi har god kjennskap til lovverket, saksbehandling på kommune-, fylke- og departementsnivå, som også spiller en viktig rolle i slike prosesser. Vi kan tilby bistand i: Ekspropriasjon Verdifastsettelse Bistand i planprosesser og prosessarbeid generelt Myndighetskontakt og forankring Kontraktsforhandlinger Våre kunder, som er i en situasjon hvor grunn- og rettighetserverv står for døren, vil kunne få hjelp fra oss til ulike prosesser innen planlegging og gjennomføring av kontraktsforhandlinger. Vi benytter oss av våre samarbeidspartnere innen spesialområder som juss og jordskifte. 4 5

5 Omsetning av landbruksog skogseiendommer Norges Vel Eiendom har gjennom morselskapet arbeidet for utvikling av primærnæringene i 200 år, og har derfor hatt en unik mulighet til å se og påvirke de lange linjer i utvikling av landbruket. For å oppnå vår visjon om livskraftige lokalsamfunn, erfarer vi at det har vært og fortsatt er viktig å inspirere den nye generasjon gårdbrukere. Vi kan bidra til dette gjennom å tilby gjennomføring av næringsutviklingsprosesser, hvor både den eldre og yngre generasjonen deltar. Helt avgjørende i denne prosessen er at begge generasjoner blir fornøyde. Dette gjøres, ikke bare gjennom tolkning av lovverket, men også ved å sørge for at de menneskelige aspekter blir ivaretatt. De fleste landbrukseiendommer blir i dag omsatt ved familioverdragelser og gjennom odelsløsninger. Spesielt her er det viktig med gode, menneskelige relasjoner, så vel som godt faglig håndverk. Vi kan tilby bistand i: Eierskifte generelt Generasjonsskifte Taksering Overdragelsesprosesser Næringsutviklingsprosesser spesielt for nye, unge eiere Grunnavståelser (ekspropriasjon) Rådighetsinnskrenkning Eiendomssalg uten odelsløsning Veiutvikling sammen med andre grunneiere, samarbeidsløsninger og organisering Forhandlings- og kontraktsrett Konsesjon, bo- og driveplikt Jord- og skoglov Megling/hjemmelsoverføring 6 7

6 Forhandlinger og kontraktsrett Som grunneier kommer man av og til i en situasjon hvor du må samhandle med andre private eller offentlige aktører. Frivillig eller ufrivillig eiendomsråderett, kjøp, salg eller utleie, kan være ekspempler på slik samhandling. Sluttresultatet vil være avhengig av å ha innsikt i formelle prosedyrer og praksis når det gjelder saksutredning, spesielt mot det offentlige apparat. Dette fordrer kjennskap til lovverket, utøvelsen av dette og hvilke offentlige instanser man må gjennom. Vi kan tilby bistand i: Utøvelse av prosjektledelse vedrørende feste, leie og kjøp Juridiske betenkninger og konsekvenser Kontraktsutvikling, kontraktsforhandlinger og kontraktsinngåelse Overskjøting og tinglysing Det er viktig at du har kontroll, og da kan det være fornuftig å samråde seg med noen som kjenner godt til de ulike faser i slike prosesser. Det handler om å få til løsninger som krever både menneskelig kløkt kombinert med konkret faglig kunnskap. Norges Vel Eiendom kan tilby deg assistanse innen disse fagområdene med god bistand fra våre samarbeidspartnere. 8 9

7 Har du planer om å starte ny virksomhet på gården din? Saksgang for søknad om tillatelser til tiltak etter plan- og bygningsloven Landbruksmyndighetene motiverer til utvikling av nye bygdenæringer gjennom en god utnyttelse av gårdsbrukets ressurser. Det finnes mange næringsmuligheter gjennom utvikling av eget gårdsbruk, hvor både jord, utmark, skog og bygningsmasse vil ha stor betydning for de enkelte prosjekter. I utviklingsprosessen vil det være viktig å ha god kjennskap til lover og retningslinjer. Veilederen Landbruk Pluss er utgitt av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet, og gir føringer for hvordan du bør angripe ditt næringsutviklingsprosjekt. Likeledes er god kjennskap til hva det offentlige virkemiddelapparatet kan bidra med, og sist men ikke minst den finansielle siden i næringsutviklingsprosessen. Norges Vel Eiendom kan tilby prosessbistand for den enkelte gårdbruker eller gjerne i grupper for de som velger samarbeidsformer. Vi tilbyr også et eget næringsutviklingsprogram, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving kalt NUG - næringsutviklingsprogram på gårdsbruk. Vi kan tilby bistand i: Landbruk Pluss og innføring i plan- og bygningsloven Bruksendring av bygningsmassen Ombygging Nybygging VI kan tilby hjelp til hele prosessen Tiltak i tråd med kommuneplanens arealdel Ønske om etablering av ny næring på gårdsbruket Utarbeide bebyggelseseller reguleringsplan Søknad om dispensasjon Tiltak i strid med kommuneplanens arealdel Utarbeide reguleringsplan Byggesaksbehandling (søknad eller melding) Revidere kommuneplan Gjennomføring av tiltak 10 11

8 Et sterkt firkløver er klare til å hjelpe deg Norges Vel Eiendom AS vil kunne tilby deg en sikker og god kompetanse gjennom vårt apparat og våre samarbeidspartnere. Vi kan gjennom to av Norges dyktigste advokatfirmaer og konsulentselskapet Elden AS tilby deg den bistand og kunnskap du trenger. Gå sammen med Norges Vel Eiendom og skap et livskraftig lokalsamfunn - der du bor og virker. Vi har kunnskapen som skal til - og den deler vi gjerne med deg! 12 Design: Leonardo Grafisk Grafisk utforming: Foto: Lillian Jonassen, Norges Vel, Stock Photo

9 Norges Vel Eiendom AS får brikkene til å falle på plass! Postboks 115, 2026 Skjetten, Norge, tlf.: , faks: ,

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPISS INNEN UTVIKLING AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN.

WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPISS INNEN UTVIKLING AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN. WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPSS NNEN UTVKLNG AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN. vårt engasjement din trygghet Øster Hus Tomter er Øster Hus Gruppens verktøy for å utvikle tomter til boliger. Vår jobb er

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Hovedbudskap Mange organisasjoner rekrutterer ansatte eller eksterne organisasjoner til å arbeide med personer med demens. Som

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp?

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Ingar Brattbakk Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 01.01.2004 til 30.04.2005 394 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket

Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket Et innovativt og nyskapende landbruk i Steinkjer skal være en pådriver i norsk Landbrukspolitikk. Arbeid med likestilling er et gjennomgående

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer