Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)"

Transkript

1 Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015

2 Fra forordet En av samfunnets viktigste oppgaver er å beskytte befolkningen og yte rask, kvalifisert og koordinert hjelp når det inntreffer hendelser som truer liv eller helse. Prosedyrene er utviklet er utviklet i samarbeid mellom politiet, brannog redningstjenesten og helsetjenesten og skal sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell på tvers av politidistrikter, kommuner og helseforetaksgrenser. Det påhviler den enkelte etatsleder, den lokale virksomhetsleder og det enkelte personell et ansvar for å gjøre seg kjent med prosedyrene, trene og øve disse i samarbeid med øvrige relevante etater. Underskrevet av politidirektør Odd Reidar Humlegård, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør for DSB, Jon A. Lea.

3 Mål Rask identifisering av hendelser hvor det pågår livstruende vold Gjensidig varsling og informasjonsdeling mellom politi, brann og helse Etablering av sikker kommunikasjon (BAPS i utrykningsfasen og ILKO på åstedet) Felles risikoforståelse og forståelse for handlingsmønsteret samt et avklart forhold til egen og andre etaters kompetanse, ressurser, ansvar og oppgaver. Rask nøytralisering av gjerningsperson(er) Rask evakuering og stabilisering av skadde Etablere beredskap for branntilløpt

4 Handlingsplikt og lydighetsplikt Med handlingsplikt forstås både den plikt den enkelte etat, den enkelte enhet og det enkelte personell har til å redde liv, avverge eller begrense fare eller skade. Politiet har særskilt handleplikt når personers liv eller helse er i fare ved pågående livstruende vold Med lydighetsplikt forstås her den plikt innsatspersonell er undergitt til å følge instrukser eller ordre fra overordnet personell eller annen med ordremyndighet.

5 PLIVO vs skyting pågår PLIVO Prosedyre for hvordan brann, helse og politi skal samvirke ved felles innsats under pågående livstruende vold. Skyting pågår, (PBS II) Retningslinjer fra POD for politiets håndtering av en pågående situasjon hvor det skytes mot uskyldig 3.part. Ved melding om at skyting pågår i tett beferdet område (innendørs eller utendørs) skal politiet gjøre alt for å stoppe gjerningspersonen(e) så raskt som mulig, slik at uskyldig tredjepart blir minst mulig skadelidende. Politiet må derfor raskest mulig gjøre klar til å gå direkte inn i aksjonsfasen.

6 Definisjon En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen/farlige gjenstander mot flere uskyldige personer og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonen(e) for å redde liv. Brann og helse rekvireres for å bistå innenfor primæroppgavene; redde liv og være i beredskap for brann og identifisering av CBRN/farlige stoffer

7 Ordinært skarpt oppdrag OSO Et oppdrag hvor politiet bevæpner seg etter Våpeninstruksen betegnes som et skarpt oppdrag. Ordinære skarpe oppdrag (OSO) håndteres i henhold til Politiets Beredskapssystem (PBS I, II og III), som beskriver disponeringsrekkefølgen. Eksempel på skarpe oppdrag med eget handlingsmønster for politiet er ran, kidnappinger, gisselsituasjoner, forskansninger og trusler med våpen. Ved OSO rekvireres helse rutinemessig for å være i beredskap for evt skader på involverte og politiets innsatspersonell. Helse deltar ikke aktivt i aksjonen og oppholder seg som hovedregel i oppmarsjområdet til politiet har kontroll på situasjonen. Brann rekvireres vanligvis ikke ved OSO aksjoner, men skal rutinemessig varsles.

8 PLIVO > noen øvre grense? Eks Fedayeen angrep (terror) PLIVO > noen nedre grense?

9 Suksesskriterier i aksjonsfasen Direkte og konkret kommunikasjon med begreper alle forstår Sambandsdisiplin Felles situasjonsforståelse gjennom jevnlige situasjonsrapporter Handlekraft og fremdrift Forståelse for konsept og system

10 Våre naboland: Danmark: PLOV Påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger + jobber med implementering av samarbeidsmodell. Sverige: Pågående dødelig vold. Ikke nasjonale prosedyrer øvelser innenfor temaet Finland: Opprettet TEMS team. Jobber også i HOT zone Island: Jobber f.t med å utarbeide nasjonale prosedyrer Norge: PLIVO, tidl skyting pågår

11 Ledelse Politiet ved operasjonsleder har den overordnede ledelsen i PLIVO aksjoner når politidistriktets operative stab ikke er satt. Politiets innsatsleder er leder av aksjonen på taktisk nivå i samarbeid med operasjonsleder. Dersom politiet ikke er på stedet har politiets operasjonsleder allikevel overordnet ledelsesansvar og kan gi råd og veiledning fra brann og helse som allerede er i innsatsområdet. Operative beslutninger bør i slike situasjoner avklares med politiets operasjonsleder dersom det er praktisk mulig. Politiets operasjonsleder bør i slike situasjoner ikke overprøve brann eller helse sine vurderinger av risiko og tiltak i innstasområdet. Dette ut fra en vurdering om at disse både er fysisk og informasjonsmessig nærmere til å vurdere risiko og tiltak. Ledere for en nødetat kan ikke beordre personell fra andr nødetater til innsats.

12 Soneinndeling HOT-zone Område med størst risiko, dvs. område hvor det pågår voldshandlinger og/eller at det anses som sannsynlig at gjerningspersonen(e) oppholder seg. I denne sammenheng skal som hovedregel kun politi med nødvendig verneutstyr og våpen oppholde seg i HOT-zone ved PLIVO-aksjoner. WARM-zone Område med økt risiko for innsatspersonell, det vil si område hvor det ikke pågår voldshandlinger, men som er gjennomsøkt, men ikke finsøkt av politiet. Brann- og helsepersonell uten skudd- eller stikkbeskyttende verneutstyr kan drive innsats i denne sonen når dette er avklart med politiets innsatsledelse. Dette krever politiposter som sikrer mellom HOT- og WARM-zone. COLD-zone Område så langt fra trussel (gjerningspersonen(e)) at ingen aktive sikringstiltak er nødvendige. Innsatspersonell skal som hovedregel kunne ferdes fritt i denne sonen uten særlige sikrings- eller vernetiltak. (MRK: lite trolig at politiet har mulighet for å definere denne sonen i akuttfasen).

13 Soneinndeling forts. Ved PLIVO inne i bygninger defineres ikke uteområdene og omvendt!

14 PLIVO Tiltakskort i tidslinje.

15 Prinsipper. IL skal ha fysisk kontakt med ledere for Ambulansetjeneste og Brannvesen før deres personell går inn i bygningen(e).

16 Prinsipper.

17 Prinsipper.

18 Plassering av ILKO samhandling med brann og helse. Sikrer direkte og konkret kommunikasjon

19 O B S

20

21 Festivalområde med mange folk tilstede

22 Melding om brann i bil ved porten inn til festivalområdet Aksjonsfase starter Varslings- og utrykningsfase

23 Fremrykningsakse Innsatsleders plass

24 Observasjon mot gjerningsmannen fra helikopter samt pansret bil.

25 Knutepunkt / brohode

26 Skjul/dekning - fremrykking

27 Sikring av WARM zone før pågripelse/nøytralisering

28 Innsatsleder har definert WARM zone for brann og helse, og området er sikret av politiet.

29 Gjerningsmannen er nøytralisert ikke meldt om flere gjerningsmenn.

30 HOT zone er søkt og området omdefineres til WARM zone

31 Etatsvis evaluering før felles gjennomgang

32

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) v2.2-18.03.2013 Regionale helseforetak, helseforetak og kommuner Deres ref.: Vår ref.: 14/6284-24 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato: 13.03.2015 Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Handleplikten ved farlige politioperasjoner

Handleplikten ved farlige politioperasjoner Professor Tor-Geir Myhrer Politihøgskolen. Handleplikten ved farlige politioperasjoner 1. Begreper og avgrensinger... 1 1.1. Begreper... 1 1.2. Avgrensninger... 2 2. Den rettslige forankringen... 3 2.1.

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REDNINGSTJENESTEN SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND VERSJON TIL BRUK I FELT. 1994. Forord Du holder nå i hånden et prøvetrykk av «Retningslinjer for søk etter savnet person på

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap. Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap. Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern Illustrasjon: Statens strålevern/inger Sandved Anfinsen www.koboltdesign.no Plangrunnlag for kommunal atomberedskap Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 01-4 630.0 Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskrivet gir retningslinjer for etterforskingsmessige tiltak i forbindelse

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

HVA ER INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)? KAN ICS ANVENDES VED BRANNVESENETS INNSATSER?

HVA ER INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)? KAN ICS ANVENDES VED BRANNVESENETS INNSATSER? HVA ER INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)? KAN ICS ANVENDES VED BRANNVESENETS INNSATSER? FAGARTIKKEL STABSLEDELSE OG KRISEHÅNDTERING. Brannsjef Torgeir E. Andersen, Drammensregionens brannvesen IKS. 1 Innledning.

Detaljer

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008 Håndbok for Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N 1 utgave 2008 Dato: 03.01.2008 Justis- og politidepartementet 2 Utgave 1-2008 R E D N I N G S T J E N E S T E N Forord Fotograf: John Petter

Detaljer

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe 1. april 2014 Forord Organisering av helsetjenestens beredskap for kriser

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 31.07.2012 Forord Dette dokumentet er et resultat av et arbeid som ble gjennomført i perioden juni 2011 mai 2012. Arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet

Detaljer

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap StrålevernRapport 2012:5 Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap Oppfølging av Kriseutvalget for atomberedskaps trusselvurdering Referanse: Statens strålevern. Roller, ansvar,

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Lokale ressurser lokal trygghet

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Lokale ressurser lokal trygghet Brief til IKAR ettermøte 2014 - Presentasjon av retningslinjen - Bruk og erfaringsinnhenting - Videre arbeid www.forf.no Mandat Overordnet mål - En felles og enkel organisering av søksaksjoner i Norge

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer