NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE"

Transkript

1 1

2 Velkommen! SIDE 2

3 3 Arrangører:

4 4 Hvorfor er vi her? Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. Meld. St. 29 ( )

5 5 Roald Amundsen «Seier venter den, som på forhånd har alle sakene i orden, folk kaller det flaks. Nederlag er sikret den, som ikke i tide har truffet de nødvendige forholdsregler, folk kaller det uflaks.» Sitat etter sydpolekspedisjonen

6 6 Program Offisiell åpning ved rektor Nina Skarpenes, Politihøgskolen og Himanshu Gulati, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Tema: Samvirke og kommunikasjon Drapene på Valdresekspressen - skarpt oppdrag uten politi Pål Christian Nesfossen, redningsmann Norsk Luftambulanse Læringspunkter og erfaringer fra brannen i Gudvangatunnelen, trippeldrapet i Årdal og brannen i Lærdal Haavard Stensvand, fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane Samvirke og ledelse ved store hendelser - hva har vi lært av drapene på Valdresekspressen, brannen i Gudvangatunnelen, Lærdal, på Flatanger og Frøya?Anne Rygh Pedersen, avdelingsleder for brann og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

7 7 Program Kaffe, mingling og besøk av utstillingen Forventninger til blålysetatene og litt om12.45 ny nasjonal retningslinje for søk av savnet person Jon Halvorsen, leder Norsk Folkehjelp Nødmeldetjenesten bør forbedres Jesper Rådberg, rådgiver Justis- og beredskapsdepartementet Mental forberedelse - operativ psykologi Lill Heidi Tinhold, operasjonsleder den 22/7-11 i Buskerud og Mattis Hamborg, politi i Nordre Buskerud Lunsj, mingling og besøk av utstillingen

8 8 Program Anders Nakstads minnesesjon: PLIVO - veileder om pågående livstruende vold Thor Langli, politioverbetjent og fagansvarlig for innsatsledere Oslo Politikammer Ryggeprosjektet Svein Holtan, prosjektleder Rygge beredskapssenter Samvirke: Erfaringer med felles innsatslederutdanning og 20 år med samvirkekurs Bjørn Danielsen,Politihøgskolen, Jan Einar Andersen NLA, Stian Kobberstad, Sivilforsvaret Kaffe, mingling og besøk av utstillingen

9 9 Program Felles beredskap - felles ansvar Per Sverre Opedal, avdelingsleder for nasjonal beredskap og hjelpekorps Norges Røde Kors To perspektiver: Hvordan fungerer norsk beredskap? Anders Snortheimsmoen, avtroppet leder av Beredskapstroppen Hvordan fungerer norsk beredskap? Geir Sverre Braut, forsker Stavanger universitetssjukehus Mat og mingling i utstilling og foaje Blålysfest

10 10 Anders Nakstad

11 11 Nasjonal veileder for masseskadetriage 2013

12 12

13 13 Veileder for helsetjenestens organisering av skadestedsarbeid og pasientevakuering

14 14 Nye tiltakskort

15 Felles lederutdanning Stortingsmelding 21 (12-13) 8.14 Samvirke mellom nødetatene Det er et mål for regjeringen å videreutvikle samvirket mellom nødetatene (politi, helse og brann- og redningsetaten). De frivillige har også en sentral rolle. Planer, lover og regler og teknologiske løsninger legger rammene for godt samvirke. Alle nødetatene må trene både på egen rolle og på samarbeid. God rolleforståelse og felles øvelser er sentralt for at samvirket kan foregå effektivt og bidra til å begrense tap og lidelse. Erfaringene fra 22. juli 2011 viste at det er behov for forbedringer når det gjelder samvirke mellom nødetatene. Helsedirektoratet, POD og DSB samarbeider om oppfølging etter angrepene. Det er etablert en felles styringsgruppe med de tre virksomhetene for å identifisere og følge opp felles tiltak SIDE 15

16 Felles kompetanseutvikling i regi av Politihøgskolen Politihøgskolen (PHS) har i dag etablert et øvingssenter for justissektoren i Stavern innen beredskap- og krisehåndtering. De andre nødetatene er knyttet til senteret som del av sin nødnettutdanning. Det er naturlig å bygge videre på de gode erfaringene fra denne virksomheten. PHS vil i samarbeid med de andre beredskapsaktørene utvikle et utdanningsprogram for kriseledelse. Programmet vil omfatte alle nivå, fra personell i førstelinjen til departementene. En felles utdanning vil sikre felles situasjonsforståelse og oppgaveløsning ved at alle ledd i kriseledelsen snakker samme språk. PHS stabskurs har et fokus på samvirke. Redningsledelsen fra det enkelte politidistrikt er med på siste halvdel av kurset. Likedan har PHS åpnet for deltagelse fra de andre nødetatene, herunder tilbudet Funksjonsrettet ledelse innsatsledelse. PHS og Forsvarets høgskoles nye felles satsing: Nasjonal beredskap og krisehåndtering er et annet eksempel på felles plattformer med etater og aktører som har en rolle under krisehåndtering. PHS planlegger to nye utdanninger hvor det aktuelt med felles kompetanseutvikling. Dette er arbeid med «pårørende etter kriser og katastrofer» og «samvirke på skadestedet» Det første i hovedsak sammen med helsevesen og kommuner og det andre i samarbeid med de andre nødetatene og de frivillige organisasjonene SIDE 16

17 Funksjonsrettet ledelse for Operasjons/ innsatsledere 15 studiepoeng SIDE 17

18 Formål for studiene Formålet er å utdanne reflekterte og handlingsdyk/ge operasjonsledere som kan ivareta lederfunksjonene og bidra 6l å kvalitetssikre og videreutvikle poli6- og lensmannsetaten i daglig tjeneste og spesielle hendelser.

19 Mål for studiene E<er endt utdanning skal studentene være i stand 6l å organisere og lede innsatspersonell og samarbeidende aktører i aku7e og planlagte aksjoner og operasjoner på en effek6v og sikker måte. Det innebærer at de: viser god forståelse for poli6et som beredskapsorganisasjon Viser kunnskap om oppgaver og organisering av samarbeidende aktører anvender og begrunner tak/ske/operasjonelle valg i utøvelse av ledelse har økt innsikt i rollen som operasjonsleder, herunder dilemma i de ulike rollene som fagperson og leder kan reflektere over og utvikle egen lederpraksis

20 20

21 SIDE 21

22 Korr står vi: Siden 2007 Innsatsleder Operasjonsleder Gjennomført 12 kull IL 5 kull OL Totalt utdannet ca: 290 innsatsledere og ca: 120 Operasjonsledere fra hele landet. Varighet 6 mnd på deltid 4 uker samling ved JKØ Stavern Muntlig eksamen bestått/ikke bestått IL lagt foreløpig på is rundvask av lederutdanninger

23 Et kursprogram for og med Ambulansepersonell, leger, brannvesen og poli;

24 TAS Kursene Bygger på mestringsevne og muligheten til å kunne lykkes, ved ulike tverretatlige oppdrag

25 TAS 1 TAS 2 TAS 2 R TAS 3 TAS Fagdag TAS 4 gjennomført for 190 kommuner gjennomført for 297 kommuner gjennomført for 73 kommuner gjennomført for 193 kommuner gjennomført for 23 kommuner 5 test kurs er gjennomført dd dd dd dd 2014 Over redningspersonell på TAS kurs siden 1998

26 SNLA gjennomfører fortsatt TAS 2 Hurtigfrigjøring Kjettingmetoden TAS 3 Organisering ved større ulykker (Buss) TAS 4 Ledelse og samhandling -

27 27

28 28

29 Nytt TAS 4 kurs er nå ferdig til produksjon Riktig oppstart de første min av et oppdrag Skadestedstaktikk Sikkerhet Pasient - Evakuering Strukturerte meldinger fra og til nød sentralene Fasetenking og forståelse Helsevesenets organisering på skadestedet (Ny veileder) Dag 1 for ledere (IL, UL; FB, FLH; OLH) Dag 2 for ledere og mannskaper Teori, gruppeoppgaver og stor selvvalgt øvelse Ta kontakt med SNLA regionrepresentant for å få tilbud om kurs hos dere

30 30 Samvirke på skadested

31 31 Ny kursplan 2010 JD : «Ønske om å videreføre samvirkekursene i form av mer lokal kursvirksomhet og organisert samvirketrening». «Det anbefales videre samtrening, tverretatlige fagdager og samvirkeseminarer i lokalmiljøet med utgangspunkt i en felles veileder for lokale samvirkeseminarer».

32 32 PHS Stabskurs

33 33 Stabskurs E-læringsprogram i forkant Møter de samme aktørene i øvelse som i reelle hendelser Øver i kjente omgivelser (Eget distrikt) Kuttet fra 27 deltagende distrikt til 7

34 34 Nasjonal lederutdanning for innsatspersonell (NLUI) Samarbeide mellom: Norsk Luftambulanse, Politihøgskolen og Norges Brannskole Kursprogrammet er ikke helt ferdig enda, men hovedinnhold vil være. Skadestedstaktikk, Ny Nasjonal veileder for helsevesenets organisering på skadestedet, Triage. Operative (taktiske) emner. Lederopplæring. Kurset vil i stor grad gjennomføres som case og praktiske øvelser. Det er en forutsetning at deltakere har grunnleggende opplæring og forståelse i Norsk redningstjeneste 4 dagers lokalt program

35 35 Simulator?

36 Takk for oppmerksomheten

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS)

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS) KURSPLAN (SPS) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3. Kursets plass i opplæringsstrukturen s. 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe s.

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 27. 28. mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 27.03 kl. 11.30 Slutt: 28.03 kl. 13.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse,

Detaljer

Nye operative veiledere - PLIVO og helsetjenestens organisering av skadested

Nye operative veiledere - PLIVO og helsetjenestens organisering av skadested Nye operative veiledere - PLIVO og helsetjenestens organisering av skadested Daglig leder/overlege Jan Erik Nilsen Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) NAKOS Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31 KURSPLAN Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2015 Ikrafttredelse 1. mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politiet og Forsvaret er sentrale aktører

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) v2.2-18.03.2013 Regionale helseforetak, helseforetak og kommuner Deres ref.: Vår ref.: 14/6284-24 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato: 13.03.2015 Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen 1 Innholdsfortegnelse Politidirektoratets oppgaver og ansvar... 3 Nærpoliti...

Detaljer

RASKERE OG RIKTIGERE NØDHJELP

RASKERE OG RIKTIGERE NØDHJELP Norut Tromsø Rapport nr.: 10/2014 ISSN: 1890-5226 ISBN: 978-82-7492-289-1 RASKERE OG RIKTIGERE NØDHJELP Evaluering av samhandling i mellom politiets, brannvesenets og helsevesenets nødmeldingssentraler

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.

Detaljer

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt.

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Politidirektoratet Pb. 8051 Dep., 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201201344 04.05.2012 Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Østfold

Detaljer

Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning

Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato:01.10.13 Versjon: 01 Status: 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Effektmål og resultatmål... 5 1.3 Avgrensninger...

Detaljer

Nødnettdagene 2014. 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna

Nødnettdagene 2014. 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Nødnettdagene 2014 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna er et todelt konferansehotell med mulighet for å bo på enten Radisson Blu sine

Detaljer

Forprosjekt. Beredskapsøvelser. Beredskap og Simulering. 20. juni 2014

Forprosjekt. Beredskapsøvelser. Beredskap og Simulering. 20. juni 2014 Forprosjekt Beredskapsøvelser Beredskap og Simulering 20. juni 2014. 1 Prosjekttittel: Beredskap og simulering Behovsområde: Beredskap Prosjekteier i HS: Fagdirektør Sverre Uhlving Prosjektansvarlig i

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM)

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) KURSPLAN Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass

Detaljer