Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune"

Transkript

1 Innledning Danvik Fjell Frivilligsentral har siden oppstarten i 1998 blitt en viktig nettverksbygger i bydelen. Sentralen virker kontaktskapende, både på det profesjonelle og det allmenne menneskelige plan, og har initiert flere nærmiljøtiltak, som lederen fortsatt koordinerer. Det attraktive aktivitetstilbudet skaper kontakt på tvers av nasjonal opprinnelse, alder og helsetilstand og tiltrekker også deltakere fra andre deler av byen. På denne måten bidrar sentralens arbeid til inkludering og nedbygging av fordommer mellom ulike befolkningsgrupper. Resultatene i årsmeldingen for 2011 viser at Danvik Fjell Frivilligsentral holder et høyt aktivitetsnivå, med stor variasjon i type oppgaver og tilbud. Årsmeldingen synliggjør at både deltakere, brukere, samarbeidende organisasjoner og kommunale institusjoner og ikke minst de 110 aktive frivillige fra 21 nasjoner har stor glede og nytte av sentralens arbeid. Resultatet på 5 frivillige årsverk gir kun en liten pekepinn på omfanget av det utløste engasjementet: arrangementer og nettverk som koordineres av sentralen, telles ikke i timer (Fjell Nettverksgruppe, Bydelsdag, 8.marsfest, Friluftsgruppe Blektjern), det samme gjelder Amandastrikkerne (se 4.4.). Drammen, april 2012 André Ruud (Styreleder) Monika Bock (daglig leder) 1. RAMMER OG MÅLSETTINGER Rammer: Det finnes to frivilligsentraler som er kommunalt eiet og drevet i Drammen kommune: Danvik Fjell Frivilligsentral og Drammen Frivilligsentral. I 2011 hadde begge sentraler til sammen 254 frivillige, som genererte i løpet av året frivillige timer, tilsvarende ca. 12,8 årsverk. Målsetninger: Frivilligsentralene i Drammen skal bidra til et meningsfylt liv for den enkelte med vekt på trivsel, aktivisering og gode nettverk. Sentralene skal være nettverksbyggere og samarbeidspartnere for enkeltpersoner og for organisasjoner, og stimulere til økt frivillighet ved å mobilisere til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Frivillig innsats skal være et supplement til offentlig virksomhet og ikke erstatte eksisterende tiltak. De frivillige har taushetsplikt om personlige opplysninger de får kunnskap om gjennom sitt frivillige arbeid. All frivillig innsats utføres gratis, men direkte kostnader i forbindelse med oppdraget dekkes av oppdragsgiveren. 2. DRIFT Budsjett Sentralen eies og drives av Drammen kommune, programområde Kultur, og mottar et årlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet, som i 2011 var på kr I desember 2011 kom et ekstratilskudd fra KUD på kr Tilskuddet var øremerket integreringstiltak, og ble overført til Kommunens budsjettandel lå i 2011 i underkant av kr I tillegg søkte og fikk sentralen tilskudd til konkrete prosjekter. Buskerud Fylkeskommune støttet vårt arbeid med tilskudd både til 8.mars-festen på Fjell og Fjell bydelsdag. Borettslagene på Fjell støttet opp om Fjell bydelsdag og Julaften for alle. Lions Drammen Vest støttet handleturene for eldre. Monika Bock er sentralens leder og eneste ansatt, hun har en 100 % stilling. Lokaler Kontoret ligger i underetasjen av Fjell bydelshus, L. Grønlandsvei 33, 3035 Drammen. Frivilligsentralens eget aktivitetslokale Regnbuen ligger i bydelshusets 1.etasje, og omfatter et grupperom med plass til inntil 20 personer, et tekjøkken og toalett. I tillegg bruker sentralen forskjellige lokaler i nærmiljøet, som det røde huset, festsalen på bydelshuset, Storstua på Fjell bo - og servicesenter, Fjell skole og Danvik skole. Filosofisk kafé har tilhold på Drammensbiblioteket. Årsmelding 2011 Side 1

2 Styringsstruktur og Organisasjonsform Frivilligsentralene i Drammen har felles styre. Lederne for begge sentraler møter uten stemmerett, og fungerer som sekretærer for styret. Styrets sammensetning i 2011: styreleder til og med mars: Patricia Emeci, fra april: Arve Vannebo (Kultur). Styremedlemmer: Rut Jorunn Rønning (Kultur), Birgitte Simensen Berg (Rådmannen), Hilde Danielsen (Pleie og omsorg), Anne Berit Johansen (Drammen og Omegn Psoriasisforening) og Jon Ivar Windstad (Kirkens bymisjon Drammen). I første halvår 2011 ble det avholdt to styremøter og frivilligsentralenes årsmøte. Etter bystyresak 17/11(vedtatt ) og Rådmannens ønske om enhetlig praksis i forhold til kommunalt ansattes deltakelse i styrer, ble det ikke avholt flere styremøter i Kulturavdelingen utarbeidet i vinter 2011 et notat til Rådmannen med anbefalinger for Frivilligsentralenes videre tilknytning til Drammen kommune. Endelig organisering og drift av frivilligsentralene vil bli sett i sammenheng med bystyresak om frivillighet i FRIVILLIGE i Danvik - Fjell Frivilligsentral 3.1. Registrerte aktive frivillige I 2011 hadde sentralen 110 aktive frivillige med bakgrunn fra Australia, Danmark, Eritrea, Etiopia, Finland, India, Irak, Iran, Island, Kapp Verde, Norge, Pakistan, Portugal, Russland, Skottland, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tyrkia, Tyskland og Vietnam. Alle typer yrker og mennesker er representert. 46 % av de frivillige i denne sentralen er under 60 år Ivaretakelse av registrerte frivillige Personlig kontakt, råd og veiledning etter behov, og utdypende samtaler før registrering. Frivillige er ulykkesforsikret under sine oppdrag, og kan delta i kommunenes bedriftsidrettslag. I tillegg har vi en rimelig treningsavtale for frivillige ved Drammens Bad. Små oppmerksomheter: Våre frivillige fikk i år kulepenn, nål og T-trøye, fødselsdagshilsen, julehilsen, samt små gaver ved jubileer. Sosialt samvær: Torsdag, 1.september dro 35 frivillige med buss på heldagstur til NaKuHel- senteret ved Semsvannet i Asker, der vi også spiste en nydelig lunsj. Etterpå dro vi til Asker museum, der vi hadde omvisning i både i Tilla og Otto Valstads og i Hulda og Arne Garborgs hjem. 1.desember var det i festsalen på Fjell bydelshus igjen dekket til vår tradisjonelle førjulsfest for frivillige, med god mat og underholdning. 70 frivillige deltok og hadde en meget hyggelig kveld. Tusen takk til Brad, vår frivillige pianist, som underholdt med alt fra musikalsnutter til juleviser! 3.3. Felles innsats Også i år har de frivillige deltatt i en utlodning til inntekt for et humanitært prosjekt. Dette skjer alltid på førjulsfesten. Håndarbeidstreffet forbereder og organiserer utlodningen, og lager mange av de flotte gevinstene. Tradisjonen tro, stilte snekkerverkstedet med hovedgevinsten: et flott dreiet stettfat. I tillegg kom mange festdeltakere med pene pakker til tombolaen. I 2011 resulterte dette i 3590 kroner til støtte for Leger uten grenser. Takk til arrangementskomiteen og alle givere! 4. AKTIVITETER / UTFØRTE OPPGAVER 4.1. Tiltak for eldre (2788 timer) Middagstreff for hjemmeboende eldre Fast program med litt allsang, sittedans/ lett trim, hyggeprat og utlodning, alltid på mandager kl Det ble også sommertur med middag på Landfalltjern-hytta og førjulsfest på Lierkroa. 11 frivillige, som jobber i 2 team. 53 deltakere, drøyt 20 av dem kommer hver gang. Årsmelding 2011 Side 2

3 Takk til godt samarbeid med forebyggende team, som har rekruttert en del nye brukere til treffet. Bløtkakefest / hyggetreff arrangert av pårørendeforening Pårørende-og venneforeningen gjennomfører i samarbeid med 3 losjer og Frivilligsentralen populære fester på Fjell bo-og servicesenter.14 frivillige, 80 til 100 deltakere per gang. Trivselstiltak, Lørdagscafé, lørdagskos (i samarbeid med Fjell bo-og servicesenter) Frivillige stiller opp med høytlesning, vaffelsteking, håndpleie. 7 frivillige Fram til sommeren arrangerte vi en månedlig Lørdagscafé, som tilbud til alle i bydelen, med 5 frivillige per gang. Evalueringen viste at gjestene nesten kun bestod av husets beboere. Etter forslag fra sykehjemmets ledelse, ble det fra høsten av annenhver lørdag en hyggestund med vafler, allsang og lett trim inne på avdelingen. 15 frivillige deler på vaktene, med 3 frivillige hver gang. Handletur (i samarbeid med KFUK / KFUM og Lions Drammen Vest) I høst 2010 ble det reist tvil om handleturene var løyvepliktige. Bakgrunnen til dette er at våre handleturer foregår regelmessig 2.hver tirsdag og at deltakerne dekker kostnadene for leie av minibuss og diesel. Med tungt hjerte stoppet vi i november 2010 tiltaket. Meningen var at vi ikke skulle starte igjen før en forhåpentligvis positiv avgjørelse av vår søknad om fritak fra løyveplikten Mange fortvilte brukere ringte og sa at de alltids fikk mat i huset, men at de nå hadde mistet en viktig del av sitt sosiale nettverk. Takket god presseomtale og økonomisk støtte fra Lions Drammen Vest, kunne vi på vårparten 2011 tilby noen handleturer uten deltakerbetaling. I nært samarbeid med kommuneadvokaten i Drammen gikk vi gjennom 2 runder med fylkeskommunen og Samferdselsdepartementet før vi i november 2011 fikk et midlertidig unntak fra regelen. Unntaket gjelder i foreløpig 2 år, så fra 2012 fortsetter tilbudet som før, til stor glede for brukerne! I 2011 ble det kun 12 turer, inkludert den tradisjonelle juleavslutningen på Hermannsenteret i Mjøndalen. 6 frivillige, 23 deltakere. Bingo! (i samarbeid med Fjell Eldresenter) Bingogruppa til Fjell Eldresenter retter seg hovedsakelig mot eldre og uføre. Deltakerne starter bingodagen med hjemmelagete snitter og kaffe. Alle inntektene går tilbake til gruppa i form av sommertur og julebord. Mange hjelpere i tillegg til de 4 registrerte frivillige, deltakere/ gang 4.2. Fysisk aktivitet og helse ( 718 timer) Turgruppe Strømsåsen med eller uten staver En fast kjerne på 3 frivillige driver turgruppa, som går uansett vær. I skoleferier møter deltakerne som er hjemme på fast møtested og går sammen, også uten ledere. Takket være et godt samarbeid med hyttestyret til Hellashytta kan turgruppa ta lunsjpause innendørs i vinterhalvåret. Mellom 9 og 25 turgåere hver gang. Igangsetteropplæring for Selvhjelpsgrupper På initiativ av Senter for rusforebygging i Drammen kommune ble det startet en arbeidsgruppe med målet om å støtte opp om etableringen av nye selvhjelpsgrupper. Ved siden av representanter for Senter for Rusforebygging deltok Buskerud Incestsenter (BRIS), Krisesenter for kvinner (Betzy), Drammen frivilligsentral og Danvik Fjell frivilligsentral. Den 11./ inviterte arbeidsgruppen på Strømsgodset Menighetshus til Igangsetterkurs under faglig ledelse av Selvhjelp Norge. Kurset rettet seg både mot fagpersoner og brukere, og følges opp i I tillegg til daglig leder deltok 2 frivillige fra vår sentral. Meditasjonstrening Falun Gong Tirsdager kl i festsalen. Omtrent halvparten av deltakerne reiste i mars sammen med gruppelederen til en 2 ukers trening og ferie ved Algarvekysten. 2 frivillige, 17 deltakere. Friluftsdag i Strømsåsen (i samarbeid med IF Hellas, prosjekt ung leder ) Denne dagen skulle gi deltakende familier en innføring i orientering og det var lagt opp til morsomme poster for alle langs veien til Hellashytta. Dessverre falt arrangementet sammen med minnedagen for og ble derfor avlyst. 1 ung (17 årig) frivillig brukte mye forberedelsestid. Årsmelding 2011 Side 3

4 Friluftsgruppe Blektjern (i samarbeid Drammen og Oplands Turistforening) Drammen kommune har inngått avtale med DOT om drift av hytta, og DOT og bydelens frivilligsentral samarbeider om å få i gang et flott nærmiljøanlegg. Kommunen har sørget for utvendig oppussing av hytta. Den frivillige dugnadsgruppa har kommet godt i gang med det innvendige arbeidet. Jobben med utearealet skal starte på vårparten Dette blir et kjempeflott nærmiljøanlegg med overnattingsmuligheter, i skogen, men likevel bare10 minutter fra Drafnbanen! 4.3. Trivsel i bomiljøet, integrasjon, kommunikasjon (2434 timer) Fjell Bydelsdag, lørdag 28.mai Frivilligsentralen påtok seg også i år koordineringen av bydelsdagen, den 5.i rekken). Lag og foreninger, bydelens skoler, barnehager, helsestasjon, nærmiljøkontor, bibliotek og borettslag, kulturskole og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (rfd) bidro aktivt. Dagen bød på et spennende kulturprogram fra scenen og plassen og mye god mat. Festen fikk økonomisk støtte fra borettslagene, Fylkeskommunen og Drammen kommune. 10 frivillige fra sentralen, ca.500 deltakere. Guidete bydelsturer i mai og oktober. Vårturen gikk til Fjell og øvre Frydenhaug, med helleristningene som avslutning. Høstturen gikk til Frydenhaug gård, der vi fikk omvisning både inne- og utendørs. I begge tilfelle var det omvisning og foredrag holdt av autoriserte byguider. Turene var gratis, 35 deltakere. Miljøpatrulje / søppelplukking i påskeuken etter initiativ av en frivillig, men det kom ingen deltakere. To frivillige følger opp med å gå småturer med plukkeverktøy en gang i blant. Språkvask / Språkhjelp/ Brevhjelp 4 frivillige (yrkesbakgrunn lærer, oversetter og lektor) tilbyr korrekturlesning av brosjyrer for lag og foreninger med medlemmer som ikke har norsk som morsmål. Til tross for annonsering gjennom Buskerud Innvandrerråd og Drammen Minoritetsråd er tilbudet lite etterspurt. En frivillig tilbød intensiv en-til-en språktrening for en enkelbruker, frem til vedkommende hadde bestått Bergenstest. Brevhjelp tilbys alle som har problemer med å svare på offisielle norske brev eller fylle inn skjema. Her må det på forhånd bestilles time. 4 frivillige, 5 brukere. Café Solan (i samarbeid med psykososialt team) Tilbudet retter seg først og fremst mot brukere av psykososiale og miljøterapitjenester. Ut 2011 deltok medarbeidere fra psykososialt team for å sikre en forsvarlig omgang med krisesituasjoner. De frivillige arrangerte også grillfest på terrassen, sommertur til Bærums verk (med økonomisk støtte fra borettslagene), pinnekjøttmiddag som juleavslutning og pepperkakebakst. Torsdager kl på Det røde huset. 6 frivillige, 45 forskjellige personer deltok Matgledekvelder (i samarbeid med Danvik skole) arrangeres fra oktober til mai en gang i måneden i skolekjøkkenet til Danvik skole. 5 faste frivillige, totalt 12 frivillige kokker fra forskjellige land. Maks.16 deltakere per treff. Engelskkurs: Et veldig etterspurt tilbud, som dessverre er fulltegnet. 1 frivillige og 12 deltakere. Tysk samtalegruppe startet i høst og retter seg mot deltakere som kan litt tysk fra før og ønsker å vedlikeholde og utvide kunnskapene. 2 frivillige og 16 faste deltakere Filosofisk kafé (et samarbeid mellom Frivilligsentralene i Drammen og Biblioteket) Deltakerne møtes annenhver mandag til uformelle samtaler i Hovedbiblioteket. Temaer i 2011 var f.eks.: Trenger vi galskap? Fredsprisen, hvilken berettigelse har den? Hva er toleranse? Hva er tid? Hva er humor? Må livet ha et mål? To ganger i året får filosofisk kafé besøk av utdannete filosofer som innleder og leder samtalen etterpå.13 møter, til sammen 252 deltakere, 4 frivillige er involvert. Julaften for alle: 7 frivillige organiserte julaftenfeiring på ettermiddagen den i kafeteriaen til Fjell bo-og servicesenter. Det var allsang og pianospill, hygge og høytid. 28 påmeldte gjester. Takket støtte fra borettslagene og Lampeland bakeri kunne vi igjen invitere til gratis, nydelig julemiddag og bløtkake. Årsmelding 2011 Side 4

5 Nærmiljøbladet utgis av 3 frivillige redaktører, og kommer gratis til alle postkasser i bydelen. Frivillige (derav 6 personer fra Fjell menighet) står for omdelingen på Fjell, Fjell platå, Galterud, Austad Skog, Austad, Fjellsbyen, Øvre Frydenhaug og Danvik. 29 frivillige, 3700 husstander. UMOJA internasjonal kvinnegruppe kvinner fra mange forskjellige land møtte i 1.halvår annenhver tirsdag for å snakke sammen om felles temaer. Gruppen ble avsluttet til sommeren. 2 frivillige, 7 deltakere. Kvinnegruppe for urdu- og punjabitalende har så vidt kommet i gang. 2 frivillige, 4 deltakere Kurdisk kvinnegruppe startet i høst og møter 1 lørdagskveld i måneden. 2 frivillige, 15 deltakere Internasjonal kvinnefest 8.mars på Fjell bydelshus ble arrangert for første gang! Her var det langbord med medbrakt, dagens tale (Aud Watnebryn, Norsk Folkehjelp/LO), magedans og disco. Sentralen tok initiativ til arrangementet, og arrangementskomitéen bestod av frivillige fra bydelens forskjellige kvinnegrupper og en ansatt fra Fjell Festen fikk økonomisk støtte fra Buskerud Fylkeskommune og Fjell kvinner med bakgrunn fra mange forskjellige land deltok Hobbyaktiviteter ( 1492 timer) Fjell Håndarbeidstreff og - kurs i Regnbuen trekker mange håndarbeidsglade! Mellom 7 og 19 deltakere kommer til håndarbeidstreff på tirsdagsformiddager og til symøte/ kurs på torsdagskvelder. Håndarbeidskurs i år: Strikke og hekle etter mønster, Vevstrikk og Juleverksted. 4 frivillige og 38 deltakere. Amandaprosjektet er en nasjonal dugnad for nyfødte på intensivavdelingene i Norge. Det strikkes små sokker, luer, votter og babytepper, alt i maskinvaskbar babyull. Vår gruppe samarbeider tett med Nyfødtintensiven på Drammen sykehus. Strikkere i prosjektet er ikke nødvendigvis registrert som frivillige hos oss, men ved levering av tøyet til oss bidrar alle til at nyfødte på Drammen sykehus kan holde på varmen, og de gir ikke minst foreldrene den gode følelsen av å bli støttet opp om i en vanskelig tid. Våre frivillige tar også imot strikket tøy fra andre Frivilligsentraler i omlandet, vasker og pakker det etter sykehusets behov og ønsker, og leverer alt samlet. I 2011 leverte vi inn over 300 sett (teppe, lue, votter, sokker), og mer enn 60 små strikkete bamser til jul både til de nyfødte og til barneavdelingen. Strikketimene er ikke regnet inn i timetallet i hobbyaktiviteter. Med et gjennomsnitt på 10 timers strikketid per sett og 1 time per bamse, ville den være på ca timer! 4 av sentralens frivillige koordinerer Amandaprosjektet for Drammensregionen. Canasta: Gruppen møtes til trivelig kortspill på torsdager kl frivillige, 12 deltakere Snekkerverkstedet på Det røde huset var i år tydelig redusert pga. sykdom. 3 frivillige Barne- og ungdomsarbeid ( 644 timer) Juleverksted/ Formingsgruppe: I førjulstiden organiserte to frivillige (far og datter) på mandager kl seks hobbykvelder for barn i alderen år. Aktiviteten foregikk i Regnbuen og i det indre rommet av biblioteksklubben, og var veldig populær. Vi hadde satt en grense på 10 deltakere, men det ble barn hver gang. Fjell skole Leksehjelp: I 2011stillte totalt 8 frivillige opp som leksehjelpere. Etter sommerferien tok det lang tid før skolen satte i gang leksehjelpen, 4 faste hjelpere stilte opp for 2 grupper med 5.klassinger. Fortsatt klager de frivillige over at de mangler både informasjon og skolens pensumsbøker. peptalk I høst kom det en entusiastisk ung mann med vietnamesisk bakgrunn til sentralen. Han hadde gått sine barnesko på Fjell, og gått på Fjell og etterpå Galterud skole. Etter artium hadde han tatt høyere utdanning i England og stod nå med en kjempeflott jobbkontrakt i USA i hånda. Han ønsket å bruke tiden i påvente av visum til å åpne elevenes øyne for mulighetene utdanning gir. Fritidsaktiviteter: på vårparten stilte en frivillig opp som lunsjvert. En annen frivillig tilbød judotrening i vårhalvåret. Treningen ble ikke startet igjen i høst pga dårlig fremmøte. Årsmelding 2011 Side 5

6 Danvik skole: 3 frivillige lesevenner og leksehjelpere, rett etter skoletid. Galterud skole: Ovenfor nevnte unge mann med vietnamesisk bakgrunn gjorde en kjempeflott innsats for 9.og 10.klassingene på Galterud skole, både i forhold til generell skolemotivasjon og engelsk. I tillegg tilbød han 2 helge-intensivkurs i engelsk for mindre elevgrupper i våre lokaler En-til-en hjelp (579 timer) Frivillige tilknyttet sentralen utfører også en-til-en hjelp. Mange av brukerne har hatt regelmessig hjelp over lengre perioder. Det kan dreie seg om alt fra å handle med eller for en person, å ledsage en hjelpetrengende til lege, tannlege eller lignende, å være besøksvenn for noen eller å utføre små praktiske oppgaver. Ut i fra grunntanken om at sosialt fellesskap er godt forebyggende helsearbeid, prøver vi så langt som mulig å prioritere gruppetilbud til brukerne. Mer informasjon om disse under beskrivelsen av gruppeaktivitetene. 29 frivillige stilte som en-til-en hjelpere for 37 brukere. 5. SAMARBEIDSPARTNERE Kommunale enheter: Fjell Nærmiljøkontor, Fjell bibliotek, Fjell, Danvik og Galterud skole, Fjell bo- og servicesenter, psykososial tjeneste, Forebyggende team for eldre, Hjemmesykepleien, Drammen Frivilligsentral, Drammensbiblioteket, Rådmannen, Kultur avd. fritid, Prosjekt Fjell Foreninger: Pårørende- og Venneforening til Fjell sykehjem, IF Hellas v/ hyttestyret, Fjell eldresenter, Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter, KFUK/KFUM, Amandaprosjektet, Drammen og Opland Turistforening (DOT) Andre: Borettslagene på Fjell, kurdisk og pakistansk kvinnegruppe, Fjell kirke, KIF, Fretex, Nettverket for Frivilligsentralene i Nedre Buskerud, Kirkens Bymisjon Drammen, NAV Drammen 6. MØTER / SEMINARER/ PROSJEKTER Daglig leder bidrar inn i prosjekt Fjell 2020 og koordinerer Fjell Nettverksgruppe og koordinerte igjen planleggingen og gjennomføringen av Fjell bydelsdag og nytt i år også 8. marsfest på Fjell. I tillegg har lederen både selv arrangert møter og deltatt på møter internt i kommunen: Personalmøter i kultur- fritid, allmøter i kultur, samarbeidsmøter med Drammen Frivilligsentral, med omsorgstjenesten, skolene i nærmiljøet (Fjell, Danvik, Galterud), Prosjekt min kafé og andre kommunale enheter. I samarbeid med flere aktører i Drammensområdet og Selvhjelp Norge har det blitt gjennomført et igangsetterkurs for selvhjelp, invitasjonen til dette kurset gikk ut til alle våre frivillige. Utover dette deltok daglig leder i møtene i Nettverket for Frivilligsentraler i Nedre Buskerud og på Regionskonferanse for Frivillighetssentraler (Olavsgaard, 20./ 21.9), dessuten på et HMS foredrag med Per Fugelli, på Extra-Stiftelsens konferanse i Oslo Ildsjel på anbud (27.1), Heldagsseminar Samfunnsinnovasjon og frivillig innsats (7.3.) ved Insam /Drammen Høyskolesenter og på Begeistringer arrangert av KS (31.5.). 7. MARKEDSFØRING Daglig leder har i løpet av året stått for utforming og omdeling av Frivilligsentralens kvartalsinfo til husstandene i nærmiljøet tett samarbeid med den frivillige redaksjonen for Nærmiljøbladet elektronisk utsendelse av kvartalsinfo til dt.no og byavisa. Dette medførte at disse selv tok kontakt med forespørsel om å få omtale aktivitetene og lage reportasjer. utarbeidelse av plakater og brosjyrer til aktuelle aktiviteter aktiv bruk av nettstedet av kommunens webside og av spalten ut i dag i Drammens Tidende distribusjon/ oppheng av plakater med tittel Aktiv i Nærmiljøet? og reseptblokker på aktiv fritid (utgiver: Nettverket Vannposten) Årsmelding 2011 Side 6

7 8. Aktivitetsoversikt sammendrag Antall frivillige timer/årsverk: (1 årsverk iflg.kud = 1703 timer) 8653 timer = 5 årsverk Antall aktive frivillige i 2011= 110. (17 nye frivillige, 16 frivillige sluttet eller ba om en pause) Aktivitet Gjennomført i samarbeid med Antall frivillige involvert Antall timer Trivselstiltak for eldre 2788 Middagstreff (ukentlig) Fjell bo - og servicesenter 15 Bløtkakefest (1x i måneden) Pårørendeforening 14 Lørdagscafé/ Lørdagskos (2.hver uke) Fjell bo - og servicesenter 15 Trivselstiltak for beboerne på sykehjemmet Fjell bo - og servicesenter 7 Handleturer for eldre (2.hver uke) Speider n, Lions Drammen Vest 6 Bingo med gruppeturer (ukentlig) Fjell eldresenter 4 Fysisk aktivitet og helse 718 Turgrupper Strømsåsen (ukentlig, hele året) IF Hellas 4 Meditasjonstrening Falun Gong (ukentlig) 2 Friluftsgruppe Blektjern, Dag i Strømsåsen DOT, IF Hellas 6 Trivsel, Integrasjon, Kommunikasjon 2434 Bydelsdagen, lørdag 28.mai Fjell Nettverksgruppe 13 Kvinnedagsmarkering/ 8.marsfest Kvinnegrupper &enkeltpersoner 6 2 guidete bydelsturer (s/gave til byjubileet) Frydenhaug skole 3 Brevhjelp og språkvask (hele året) Biblioteket 2 Café Sola n (ukentlig) Psykososialt team 6 Matglede (1x i måneden) Danvik barneskole 17 Engelskkurs, tysk samtalegruppe (ukentlig) 4 kvinnegrupper (kurdisk, tamilsk, urdutalende og en internasjonal gruppe) 6 Julaften for alle Borettslag på Fjell, Fjell b&s 7 Filosofisk kafé (2.hver uke) Drammen Frivilligsentral, 4 Drammensbiblioteket Igangsetteropplæring - selvhjelpsgrupper Arbeidsgruppe Selvhjelp 3 Samtalekurs God å snakke med Kirkens SOS, Fjell kirke 17 Redaksjon & ombæring Nærmiljøblad Nærmiljøkontor, Fjell menighet 33 Hobbyaktiviteter 1492 Fjell Håndarbeidstreff og -kurs 6 Amandaprosjektet og 4 Drammen sykehus Canasta 3 Snekkerverksted Fjell Nærmiljøkontor 3 Barne- og ungdomsarbeid 642 Lese-/ leksehjelp, 1.halvår judo, lunsjgruppe Fjell skole 8 Lese- og leksevenner Danvik skole 3 Motivasjonsarbeid og engelsk intensivkurs Fjell & Galterud skole 1 Formingsklubb/ Juleverksted for barn 2 Videresluset hjelpere til ungdomsarbeidet i Røde Kors og Kirkens Bymisjon 2 En-til-en-hjelp Hjemmetjenesten og forebyggende team for eldre Sum frivillige timer 8653 Årsmelding 2011 Side 7

Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010

Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010 Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010 1. RAMMER OG MÅLSETTINGER Rammer: Det finnes to frivilligsentraler i Drammen kommune, Danvik Fjell Frivilligsentral og Drammen Frivilligsentral. Begge eies

Detaljer

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune 2013 1. Sammenfatning Mål for Frivilligsentralens arbeid: Utvikle lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet. Være kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig

Detaljer

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune. Årsmelding 2015

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune. Årsmelding 2015 Innhold 1. Frivilligheten i Norge og i Drammen 2. Overblikk 3. Sentralens aktiviteter: rekruttering, aktivitetstilbud, samarbeidspartnere 4. Nøkkeltall 5. Økonomi og ressurser 6. Kontaktinfo 1. FRIVILLIGHETEN

Detaljer

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune 2014 Innhold 1. Frivilligheten i Norge 2. Overblikk 3. Sentralens aktiviteter: rekruttering, aktivitetstilbud, samarbeidspartnere 4. Nøkkeltall 5. Økonomi og ressurser 6. Kontaktinfo 1. FRIVILLIGHETEN

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Nærmiljøbladet. LØRDAG 30.MAI rundt Fjell skole Opptog kl. 11.15, fest fra kl.12 Kamp Fjell SK, blåkkfestivalen Gratis adgang! Velkommen!

Nærmiljøbladet. LØRDAG 30.MAI rundt Fjell skole Opptog kl. 11.15, fest fra kl.12 Kamp Fjell SK, blåkkfestivalen Gratis adgang! Velkommen! Nærmiljøbladet Fjell Fjellsbyen Austad Austad Skog Galterud Øvre Frydenhaug Søndre Fjell Danvik LØRDAG 30.MAI rundt Fjell skole Opptog kl. 11.15, fest fra kl.12 Kamp Fjell SK, blåkkfestivalen Gratis adgang!

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding 2014 - Drammen Frivilligsentral Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding 2010 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2010 - Drammen Frivilligsentral Innledning Resultatene i årsmeldingen for Drammen Frivilligsentral 2010 viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid. Sentralen utløste i 2010-13

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral 2013 Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Nærmiljø- bladet. «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8. Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13

Nærmiljø- bladet. «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8. Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13 Nærmiljø- bladet Foto: Lars Hoem «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8 Nr. 3-2014 Juli til august Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13 Noen inntrykk fra Bydelsdagen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Røyken Frivilligsentral

Røyken Frivilligsentral Årsmelding 2013 Røyken Frivilligsentral Vedtatt av Årsmøte i Frivilligsentralen 13.05.14 1 ÅRSMELDING FOR RØYKEN FRIVILLIGSENTRAL 2013 1. MÅLSETTINGER Hovedmål: Frivilligsentralen (FVS) skal være en ressurs

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Nærmiljøbladet. «Skaperverkets dag markert på Blektjern Se side 3. «Hundremeterskogen» åpnet 26. juni! Se side 8. Nr. 4-2014 oktober til desember

Nærmiljøbladet. «Skaperverkets dag markert på Blektjern Se side 3. «Hundremeterskogen» åpnet 26. juni! Se side 8. Nr. 4-2014 oktober til desember Nærmiljøbladet Fjell Fjellsbyen Austad Austad Skog Galterud Øvre Frydenhaug Søndre Fjell Foto: Lars Hoem Nr. 4-2014 oktober til desember «Skaperverkets dag markert på Blektjern Se side 3 «Hundremeterskogen»

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 2015 Årsrapport Bærum Frivilligsentral CHV Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 Innledning 1 Beskrivelse 1.1 Frivilligsentralene retningslinjer fra Kulturdepartementet 2 1.2 Bærum Frivilligsentral

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

VÅRPROGRAM 2015 OSLO

VÅRPROGRAM 2015 OSLO VÅRPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID Pårørendeskolen i Oslo legger bak seg et år med mange nye erfaringer. 2014 har også vært det mest aktive året i skolens historie hvor mer enn 200 mennesker

Detaljer

Røyken Frivilligsentral

Røyken Frivilligsentral Årsmelding 2011 Røyken Frivilligsentral (Vedtatt på årsmøtet 27.03.12) 0 ÅRSMELDING FOR RØYKEN FRIVILLIGSENTRAL 2011 1. MÅLSETTINGER Hovedmål: Frivilligsentralen (FVS) skal være en ressurs for innbyggerne

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

Årsmelding 2015. Bindal Frivilligsentral

Årsmelding 2015. Bindal Frivilligsentral Årsmelding 2015 Bindal Frivilligsentral Bakgrunn og eierstruktur Bindal Frivilligsentral ble etablert i 1991 og har hatt ulike eiere frem til 11. april 2005. Da ble Foreningen Frivilligsentralen i Bindal

Detaljer

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul?

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Julen er for mange en høytid som forbindes med god mat, familielykke og samvær med gode venner. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. Mange

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Aktiviteter 2008. Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere

Aktiviteter 2008. Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Aktiviteter 2008 Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Vi har trivselsmøter hver 6. Uke og beboermøter hvert kvartal. Her kommer vi sammen for å planlegge

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Turvenner og kaffekos ved Holsfjorden GODE MØTEPLASSER KAN GI: Sosialt fellesskap og nye venner Bedre livskvalitet

Detaljer

ÅRSMELDING FROGN SENIORSENTER - 2013

ÅRSMELDING FROGN SENIORSENTER - 2013 ÅRSMELDING FROGN SENIORSENTER - 2013 FROGN SENIORSENTER GJENNOM 2013 Frogn seniorsenter ligger sentralt i sentrum av Drøbak og betjener brukere fra hele kommunen. Frogn seniorsenter har fullført enda et

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014 OSLO

HØSTPROGRAM 2014 OSLO HØSTPROGRAM 2014 OSLO 2014 - ET MANGFOLD AV TILBUD Pårørendeskolen i Oslo er inne i et svært spennende år. Vi legger bak oss en givende vår med nye erfaringer som vi bygger videre på denne høsten. Om man

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

Jubler for Dumpa ombygging

Jubler for Dumpa ombygging Nr. 3-2015 September Jubler for Dumpa ombygging Profil: Margaret Gladhus, en stjerne Hva er lykke for ungdommer? Fjell Fjellsbyen Austad Austad Skog Galterud Øvre Frydenhaug Søndre Fjell 2 3 Innhold LEDER

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Innhold: 1. Foreningens formål 2. Arbeid internt i foreningen 2.1 Medlemmer per 31.12.14 2.2 Oversikt over styret 2014/2015 2.3 Styremøter 2.4 Landsstyremøter

Detaljer

Kongsberg Frivilligsental. Årsrapport 2013

Kongsberg Frivilligsental. Årsrapport 2013 Kongsberg Frivilligsental Årsrapport 2013 VISJON OG VERDIER Frivilligsentralen er en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige for utveksling av ubetalte tjenester.

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ÅRSMELDING 2010...ikke bare møte mellom mennesker. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2010...ikke bare møte mellom mennesker. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2010..ikke bare møte mellom mennesker. www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2010 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL ÅRSMELDING 2008 NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL Nesna Frivillighetssentral markerte sin ettårsdag 1 september 08, og ser at den er blitt mer synlig i nærmiljøet. Målet er et godt samarbeid på tvers av grenser,

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær Årsmelding Innledning Driftsåret har vært et spesielt år for Frivilligsentral. Gjennom den erfaring og kompetanse sentralen har opparbeidet seg, har sentralen i blitt valgt til å kjøre forprosjekt for

Detaljer