Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune"

Transkript

1 Innledning Danvik Fjell Frivilligsentral har siden oppstarten i 1998 blitt en viktig nettverksbygger i bydelen. Sentralen virker kontaktskapende, både på det profesjonelle og det allmenne menneskelige plan, og har initiert flere nærmiljøtiltak, som lederen fortsatt koordinerer. Det attraktive aktivitetstilbudet skaper kontakt på tvers av nasjonal opprinnelse, alder og helsetilstand og tiltrekker også deltakere fra andre deler av byen. På denne måten bidrar sentralens arbeid til inkludering og nedbygging av fordommer mellom ulike befolkningsgrupper. Resultatene i årsmeldingen for 2011 viser at Danvik Fjell Frivilligsentral holder et høyt aktivitetsnivå, med stor variasjon i type oppgaver og tilbud. Årsmeldingen synliggjør at både deltakere, brukere, samarbeidende organisasjoner og kommunale institusjoner og ikke minst de 110 aktive frivillige fra 21 nasjoner har stor glede og nytte av sentralens arbeid. Resultatet på 5 frivillige årsverk gir kun en liten pekepinn på omfanget av det utløste engasjementet: arrangementer og nettverk som koordineres av sentralen, telles ikke i timer (Fjell Nettverksgruppe, Bydelsdag, 8.marsfest, Friluftsgruppe Blektjern), det samme gjelder Amandastrikkerne (se 4.4.). Drammen, april 2012 André Ruud (Styreleder) Monika Bock (daglig leder) 1. RAMMER OG MÅLSETTINGER Rammer: Det finnes to frivilligsentraler som er kommunalt eiet og drevet i Drammen kommune: Danvik Fjell Frivilligsentral og Drammen Frivilligsentral. I 2011 hadde begge sentraler til sammen 254 frivillige, som genererte i løpet av året frivillige timer, tilsvarende ca. 12,8 årsverk. Målsetninger: Frivilligsentralene i Drammen skal bidra til et meningsfylt liv for den enkelte med vekt på trivsel, aktivisering og gode nettverk. Sentralene skal være nettverksbyggere og samarbeidspartnere for enkeltpersoner og for organisasjoner, og stimulere til økt frivillighet ved å mobilisere til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Frivillig innsats skal være et supplement til offentlig virksomhet og ikke erstatte eksisterende tiltak. De frivillige har taushetsplikt om personlige opplysninger de får kunnskap om gjennom sitt frivillige arbeid. All frivillig innsats utføres gratis, men direkte kostnader i forbindelse med oppdraget dekkes av oppdragsgiveren. 2. DRIFT Budsjett Sentralen eies og drives av Drammen kommune, programområde Kultur, og mottar et årlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet, som i 2011 var på kr I desember 2011 kom et ekstratilskudd fra KUD på kr Tilskuddet var øremerket integreringstiltak, og ble overført til Kommunens budsjettandel lå i 2011 i underkant av kr I tillegg søkte og fikk sentralen tilskudd til konkrete prosjekter. Buskerud Fylkeskommune støttet vårt arbeid med tilskudd både til 8.mars-festen på Fjell og Fjell bydelsdag. Borettslagene på Fjell støttet opp om Fjell bydelsdag og Julaften for alle. Lions Drammen Vest støttet handleturene for eldre. Monika Bock er sentralens leder og eneste ansatt, hun har en 100 % stilling. Lokaler Kontoret ligger i underetasjen av Fjell bydelshus, L. Grønlandsvei 33, 3035 Drammen. Frivilligsentralens eget aktivitetslokale Regnbuen ligger i bydelshusets 1.etasje, og omfatter et grupperom med plass til inntil 20 personer, et tekjøkken og toalett. I tillegg bruker sentralen forskjellige lokaler i nærmiljøet, som det røde huset, festsalen på bydelshuset, Storstua på Fjell bo - og servicesenter, Fjell skole og Danvik skole. Filosofisk kafé har tilhold på Drammensbiblioteket. Årsmelding 2011 Side 1

2 Styringsstruktur og Organisasjonsform Frivilligsentralene i Drammen har felles styre. Lederne for begge sentraler møter uten stemmerett, og fungerer som sekretærer for styret. Styrets sammensetning i 2011: styreleder til og med mars: Patricia Emeci, fra april: Arve Vannebo (Kultur). Styremedlemmer: Rut Jorunn Rønning (Kultur), Birgitte Simensen Berg (Rådmannen), Hilde Danielsen (Pleie og omsorg), Anne Berit Johansen (Drammen og Omegn Psoriasisforening) og Jon Ivar Windstad (Kirkens bymisjon Drammen). I første halvår 2011 ble det avholdt to styremøter og frivilligsentralenes årsmøte. Etter bystyresak 17/11(vedtatt ) og Rådmannens ønske om enhetlig praksis i forhold til kommunalt ansattes deltakelse i styrer, ble det ikke avholt flere styremøter i Kulturavdelingen utarbeidet i vinter 2011 et notat til Rådmannen med anbefalinger for Frivilligsentralenes videre tilknytning til Drammen kommune. Endelig organisering og drift av frivilligsentralene vil bli sett i sammenheng med bystyresak om frivillighet i FRIVILLIGE i Danvik - Fjell Frivilligsentral 3.1. Registrerte aktive frivillige I 2011 hadde sentralen 110 aktive frivillige med bakgrunn fra Australia, Danmark, Eritrea, Etiopia, Finland, India, Irak, Iran, Island, Kapp Verde, Norge, Pakistan, Portugal, Russland, Skottland, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tyrkia, Tyskland og Vietnam. Alle typer yrker og mennesker er representert. 46 % av de frivillige i denne sentralen er under 60 år Ivaretakelse av registrerte frivillige Personlig kontakt, råd og veiledning etter behov, og utdypende samtaler før registrering. Frivillige er ulykkesforsikret under sine oppdrag, og kan delta i kommunenes bedriftsidrettslag. I tillegg har vi en rimelig treningsavtale for frivillige ved Drammens Bad. Små oppmerksomheter: Våre frivillige fikk i år kulepenn, nål og T-trøye, fødselsdagshilsen, julehilsen, samt små gaver ved jubileer. Sosialt samvær: Torsdag, 1.september dro 35 frivillige med buss på heldagstur til NaKuHel- senteret ved Semsvannet i Asker, der vi også spiste en nydelig lunsj. Etterpå dro vi til Asker museum, der vi hadde omvisning i både i Tilla og Otto Valstads og i Hulda og Arne Garborgs hjem. 1.desember var det i festsalen på Fjell bydelshus igjen dekket til vår tradisjonelle førjulsfest for frivillige, med god mat og underholdning. 70 frivillige deltok og hadde en meget hyggelig kveld. Tusen takk til Brad, vår frivillige pianist, som underholdt med alt fra musikalsnutter til juleviser! 3.3. Felles innsats Også i år har de frivillige deltatt i en utlodning til inntekt for et humanitært prosjekt. Dette skjer alltid på førjulsfesten. Håndarbeidstreffet forbereder og organiserer utlodningen, og lager mange av de flotte gevinstene. Tradisjonen tro, stilte snekkerverkstedet med hovedgevinsten: et flott dreiet stettfat. I tillegg kom mange festdeltakere med pene pakker til tombolaen. I 2011 resulterte dette i 3590 kroner til støtte for Leger uten grenser. Takk til arrangementskomiteen og alle givere! 4. AKTIVITETER / UTFØRTE OPPGAVER 4.1. Tiltak for eldre (2788 timer) Middagstreff for hjemmeboende eldre Fast program med litt allsang, sittedans/ lett trim, hyggeprat og utlodning, alltid på mandager kl Det ble også sommertur med middag på Landfalltjern-hytta og førjulsfest på Lierkroa. 11 frivillige, som jobber i 2 team. 53 deltakere, drøyt 20 av dem kommer hver gang. Årsmelding 2011 Side 2

3 Takk til godt samarbeid med forebyggende team, som har rekruttert en del nye brukere til treffet. Bløtkakefest / hyggetreff arrangert av pårørendeforening Pårørende-og venneforeningen gjennomfører i samarbeid med 3 losjer og Frivilligsentralen populære fester på Fjell bo-og servicesenter.14 frivillige, 80 til 100 deltakere per gang. Trivselstiltak, Lørdagscafé, lørdagskos (i samarbeid med Fjell bo-og servicesenter) Frivillige stiller opp med høytlesning, vaffelsteking, håndpleie. 7 frivillige Fram til sommeren arrangerte vi en månedlig Lørdagscafé, som tilbud til alle i bydelen, med 5 frivillige per gang. Evalueringen viste at gjestene nesten kun bestod av husets beboere. Etter forslag fra sykehjemmets ledelse, ble det fra høsten av annenhver lørdag en hyggestund med vafler, allsang og lett trim inne på avdelingen. 15 frivillige deler på vaktene, med 3 frivillige hver gang. Handletur (i samarbeid med KFUK / KFUM og Lions Drammen Vest) I høst 2010 ble det reist tvil om handleturene var løyvepliktige. Bakgrunnen til dette er at våre handleturer foregår regelmessig 2.hver tirsdag og at deltakerne dekker kostnadene for leie av minibuss og diesel. Med tungt hjerte stoppet vi i november 2010 tiltaket. Meningen var at vi ikke skulle starte igjen før en forhåpentligvis positiv avgjørelse av vår søknad om fritak fra løyveplikten Mange fortvilte brukere ringte og sa at de alltids fikk mat i huset, men at de nå hadde mistet en viktig del av sitt sosiale nettverk. Takket god presseomtale og økonomisk støtte fra Lions Drammen Vest, kunne vi på vårparten 2011 tilby noen handleturer uten deltakerbetaling. I nært samarbeid med kommuneadvokaten i Drammen gikk vi gjennom 2 runder med fylkeskommunen og Samferdselsdepartementet før vi i november 2011 fikk et midlertidig unntak fra regelen. Unntaket gjelder i foreløpig 2 år, så fra 2012 fortsetter tilbudet som før, til stor glede for brukerne! I 2011 ble det kun 12 turer, inkludert den tradisjonelle juleavslutningen på Hermannsenteret i Mjøndalen. 6 frivillige, 23 deltakere. Bingo! (i samarbeid med Fjell Eldresenter) Bingogruppa til Fjell Eldresenter retter seg hovedsakelig mot eldre og uføre. Deltakerne starter bingodagen med hjemmelagete snitter og kaffe. Alle inntektene går tilbake til gruppa i form av sommertur og julebord. Mange hjelpere i tillegg til de 4 registrerte frivillige, deltakere/ gang 4.2. Fysisk aktivitet og helse ( 718 timer) Turgruppe Strømsåsen med eller uten staver En fast kjerne på 3 frivillige driver turgruppa, som går uansett vær. I skoleferier møter deltakerne som er hjemme på fast møtested og går sammen, også uten ledere. Takket være et godt samarbeid med hyttestyret til Hellashytta kan turgruppa ta lunsjpause innendørs i vinterhalvåret. Mellom 9 og 25 turgåere hver gang. Igangsetteropplæring for Selvhjelpsgrupper På initiativ av Senter for rusforebygging i Drammen kommune ble det startet en arbeidsgruppe med målet om å støtte opp om etableringen av nye selvhjelpsgrupper. Ved siden av representanter for Senter for Rusforebygging deltok Buskerud Incestsenter (BRIS), Krisesenter for kvinner (Betzy), Drammen frivilligsentral og Danvik Fjell frivilligsentral. Den 11./ inviterte arbeidsgruppen på Strømsgodset Menighetshus til Igangsetterkurs under faglig ledelse av Selvhjelp Norge. Kurset rettet seg både mot fagpersoner og brukere, og følges opp i I tillegg til daglig leder deltok 2 frivillige fra vår sentral. Meditasjonstrening Falun Gong Tirsdager kl i festsalen. Omtrent halvparten av deltakerne reiste i mars sammen med gruppelederen til en 2 ukers trening og ferie ved Algarvekysten. 2 frivillige, 17 deltakere. Friluftsdag i Strømsåsen (i samarbeid med IF Hellas, prosjekt ung leder ) Denne dagen skulle gi deltakende familier en innføring i orientering og det var lagt opp til morsomme poster for alle langs veien til Hellashytta. Dessverre falt arrangementet sammen med minnedagen for og ble derfor avlyst. 1 ung (17 årig) frivillig brukte mye forberedelsestid. Årsmelding 2011 Side 3

4 Friluftsgruppe Blektjern (i samarbeid Drammen og Oplands Turistforening) Drammen kommune har inngått avtale med DOT om drift av hytta, og DOT og bydelens frivilligsentral samarbeider om å få i gang et flott nærmiljøanlegg. Kommunen har sørget for utvendig oppussing av hytta. Den frivillige dugnadsgruppa har kommet godt i gang med det innvendige arbeidet. Jobben med utearealet skal starte på vårparten Dette blir et kjempeflott nærmiljøanlegg med overnattingsmuligheter, i skogen, men likevel bare10 minutter fra Drafnbanen! 4.3. Trivsel i bomiljøet, integrasjon, kommunikasjon (2434 timer) Fjell Bydelsdag, lørdag 28.mai Frivilligsentralen påtok seg også i år koordineringen av bydelsdagen, den 5.i rekken). Lag og foreninger, bydelens skoler, barnehager, helsestasjon, nærmiljøkontor, bibliotek og borettslag, kulturskole og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (rfd) bidro aktivt. Dagen bød på et spennende kulturprogram fra scenen og plassen og mye god mat. Festen fikk økonomisk støtte fra borettslagene, Fylkeskommunen og Drammen kommune. 10 frivillige fra sentralen, ca.500 deltakere. Guidete bydelsturer i mai og oktober. Vårturen gikk til Fjell og øvre Frydenhaug, med helleristningene som avslutning. Høstturen gikk til Frydenhaug gård, der vi fikk omvisning både inne- og utendørs. I begge tilfelle var det omvisning og foredrag holdt av autoriserte byguider. Turene var gratis, 35 deltakere. Miljøpatrulje / søppelplukking i påskeuken etter initiativ av en frivillig, men det kom ingen deltakere. To frivillige følger opp med å gå småturer med plukkeverktøy en gang i blant. Språkvask / Språkhjelp/ Brevhjelp 4 frivillige (yrkesbakgrunn lærer, oversetter og lektor) tilbyr korrekturlesning av brosjyrer for lag og foreninger med medlemmer som ikke har norsk som morsmål. Til tross for annonsering gjennom Buskerud Innvandrerråd og Drammen Minoritetsråd er tilbudet lite etterspurt. En frivillig tilbød intensiv en-til-en språktrening for en enkelbruker, frem til vedkommende hadde bestått Bergenstest. Brevhjelp tilbys alle som har problemer med å svare på offisielle norske brev eller fylle inn skjema. Her må det på forhånd bestilles time. 4 frivillige, 5 brukere. Café Solan (i samarbeid med psykososialt team) Tilbudet retter seg først og fremst mot brukere av psykososiale og miljøterapitjenester. Ut 2011 deltok medarbeidere fra psykososialt team for å sikre en forsvarlig omgang med krisesituasjoner. De frivillige arrangerte også grillfest på terrassen, sommertur til Bærums verk (med økonomisk støtte fra borettslagene), pinnekjøttmiddag som juleavslutning og pepperkakebakst. Torsdager kl på Det røde huset. 6 frivillige, 45 forskjellige personer deltok Matgledekvelder (i samarbeid med Danvik skole) arrangeres fra oktober til mai en gang i måneden i skolekjøkkenet til Danvik skole. 5 faste frivillige, totalt 12 frivillige kokker fra forskjellige land. Maks.16 deltakere per treff. Engelskkurs: Et veldig etterspurt tilbud, som dessverre er fulltegnet. 1 frivillige og 12 deltakere. Tysk samtalegruppe startet i høst og retter seg mot deltakere som kan litt tysk fra før og ønsker å vedlikeholde og utvide kunnskapene. 2 frivillige og 16 faste deltakere Filosofisk kafé (et samarbeid mellom Frivilligsentralene i Drammen og Biblioteket) Deltakerne møtes annenhver mandag til uformelle samtaler i Hovedbiblioteket. Temaer i 2011 var f.eks.: Trenger vi galskap? Fredsprisen, hvilken berettigelse har den? Hva er toleranse? Hva er tid? Hva er humor? Må livet ha et mål? To ganger i året får filosofisk kafé besøk av utdannete filosofer som innleder og leder samtalen etterpå.13 møter, til sammen 252 deltakere, 4 frivillige er involvert. Julaften for alle: 7 frivillige organiserte julaftenfeiring på ettermiddagen den i kafeteriaen til Fjell bo-og servicesenter. Det var allsang og pianospill, hygge og høytid. 28 påmeldte gjester. Takket støtte fra borettslagene og Lampeland bakeri kunne vi igjen invitere til gratis, nydelig julemiddag og bløtkake. Årsmelding 2011 Side 4

5 Nærmiljøbladet utgis av 3 frivillige redaktører, og kommer gratis til alle postkasser i bydelen. Frivillige (derav 6 personer fra Fjell menighet) står for omdelingen på Fjell, Fjell platå, Galterud, Austad Skog, Austad, Fjellsbyen, Øvre Frydenhaug og Danvik. 29 frivillige, 3700 husstander. UMOJA internasjonal kvinnegruppe kvinner fra mange forskjellige land møtte i 1.halvår annenhver tirsdag for å snakke sammen om felles temaer. Gruppen ble avsluttet til sommeren. 2 frivillige, 7 deltakere. Kvinnegruppe for urdu- og punjabitalende har så vidt kommet i gang. 2 frivillige, 4 deltakere Kurdisk kvinnegruppe startet i høst og møter 1 lørdagskveld i måneden. 2 frivillige, 15 deltakere Internasjonal kvinnefest 8.mars på Fjell bydelshus ble arrangert for første gang! Her var det langbord med medbrakt, dagens tale (Aud Watnebryn, Norsk Folkehjelp/LO), magedans og disco. Sentralen tok initiativ til arrangementet, og arrangementskomitéen bestod av frivillige fra bydelens forskjellige kvinnegrupper og en ansatt fra Fjell Festen fikk økonomisk støtte fra Buskerud Fylkeskommune og Fjell kvinner med bakgrunn fra mange forskjellige land deltok Hobbyaktiviteter ( 1492 timer) Fjell Håndarbeidstreff og - kurs i Regnbuen trekker mange håndarbeidsglade! Mellom 7 og 19 deltakere kommer til håndarbeidstreff på tirsdagsformiddager og til symøte/ kurs på torsdagskvelder. Håndarbeidskurs i år: Strikke og hekle etter mønster, Vevstrikk og Juleverksted. 4 frivillige og 38 deltakere. Amandaprosjektet er en nasjonal dugnad for nyfødte på intensivavdelingene i Norge. Det strikkes små sokker, luer, votter og babytepper, alt i maskinvaskbar babyull. Vår gruppe samarbeider tett med Nyfødtintensiven på Drammen sykehus. Strikkere i prosjektet er ikke nødvendigvis registrert som frivillige hos oss, men ved levering av tøyet til oss bidrar alle til at nyfødte på Drammen sykehus kan holde på varmen, og de gir ikke minst foreldrene den gode følelsen av å bli støttet opp om i en vanskelig tid. Våre frivillige tar også imot strikket tøy fra andre Frivilligsentraler i omlandet, vasker og pakker det etter sykehusets behov og ønsker, og leverer alt samlet. I 2011 leverte vi inn over 300 sett (teppe, lue, votter, sokker), og mer enn 60 små strikkete bamser til jul både til de nyfødte og til barneavdelingen. Strikketimene er ikke regnet inn i timetallet i hobbyaktiviteter. Med et gjennomsnitt på 10 timers strikketid per sett og 1 time per bamse, ville den være på ca timer! 4 av sentralens frivillige koordinerer Amandaprosjektet for Drammensregionen. Canasta: Gruppen møtes til trivelig kortspill på torsdager kl frivillige, 12 deltakere Snekkerverkstedet på Det røde huset var i år tydelig redusert pga. sykdom. 3 frivillige Barne- og ungdomsarbeid ( 644 timer) Juleverksted/ Formingsgruppe: I førjulstiden organiserte to frivillige (far og datter) på mandager kl seks hobbykvelder for barn i alderen år. Aktiviteten foregikk i Regnbuen og i det indre rommet av biblioteksklubben, og var veldig populær. Vi hadde satt en grense på 10 deltakere, men det ble barn hver gang. Fjell skole Leksehjelp: I 2011stillte totalt 8 frivillige opp som leksehjelpere. Etter sommerferien tok det lang tid før skolen satte i gang leksehjelpen, 4 faste hjelpere stilte opp for 2 grupper med 5.klassinger. Fortsatt klager de frivillige over at de mangler både informasjon og skolens pensumsbøker. peptalk I høst kom det en entusiastisk ung mann med vietnamesisk bakgrunn til sentralen. Han hadde gått sine barnesko på Fjell, og gått på Fjell og etterpå Galterud skole. Etter artium hadde han tatt høyere utdanning i England og stod nå med en kjempeflott jobbkontrakt i USA i hånda. Han ønsket å bruke tiden i påvente av visum til å åpne elevenes øyne for mulighetene utdanning gir. Fritidsaktiviteter: på vårparten stilte en frivillig opp som lunsjvert. En annen frivillig tilbød judotrening i vårhalvåret. Treningen ble ikke startet igjen i høst pga dårlig fremmøte. Årsmelding 2011 Side 5

6 Danvik skole: 3 frivillige lesevenner og leksehjelpere, rett etter skoletid. Galterud skole: Ovenfor nevnte unge mann med vietnamesisk bakgrunn gjorde en kjempeflott innsats for 9.og 10.klassingene på Galterud skole, både i forhold til generell skolemotivasjon og engelsk. I tillegg tilbød han 2 helge-intensivkurs i engelsk for mindre elevgrupper i våre lokaler En-til-en hjelp (579 timer) Frivillige tilknyttet sentralen utfører også en-til-en hjelp. Mange av brukerne har hatt regelmessig hjelp over lengre perioder. Det kan dreie seg om alt fra å handle med eller for en person, å ledsage en hjelpetrengende til lege, tannlege eller lignende, å være besøksvenn for noen eller å utføre små praktiske oppgaver. Ut i fra grunntanken om at sosialt fellesskap er godt forebyggende helsearbeid, prøver vi så langt som mulig å prioritere gruppetilbud til brukerne. Mer informasjon om disse under beskrivelsen av gruppeaktivitetene. 29 frivillige stilte som en-til-en hjelpere for 37 brukere. 5. SAMARBEIDSPARTNERE Kommunale enheter: Fjell Nærmiljøkontor, Fjell bibliotek, Fjell, Danvik og Galterud skole, Fjell bo- og servicesenter, psykososial tjeneste, Forebyggende team for eldre, Hjemmesykepleien, Drammen Frivilligsentral, Drammensbiblioteket, Rådmannen, Kultur avd. fritid, Prosjekt Fjell Foreninger: Pårørende- og Venneforening til Fjell sykehjem, IF Hellas v/ hyttestyret, Fjell eldresenter, Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter, KFUK/KFUM, Amandaprosjektet, Drammen og Opland Turistforening (DOT) Andre: Borettslagene på Fjell, kurdisk og pakistansk kvinnegruppe, Fjell kirke, KIF, Fretex, Nettverket for Frivilligsentralene i Nedre Buskerud, Kirkens Bymisjon Drammen, NAV Drammen 6. MØTER / SEMINARER/ PROSJEKTER Daglig leder bidrar inn i prosjekt Fjell 2020 og koordinerer Fjell Nettverksgruppe og koordinerte igjen planleggingen og gjennomføringen av Fjell bydelsdag og nytt i år også 8. marsfest på Fjell. I tillegg har lederen både selv arrangert møter og deltatt på møter internt i kommunen: Personalmøter i kultur- fritid, allmøter i kultur, samarbeidsmøter med Drammen Frivilligsentral, med omsorgstjenesten, skolene i nærmiljøet (Fjell, Danvik, Galterud), Prosjekt min kafé og andre kommunale enheter. I samarbeid med flere aktører i Drammensområdet og Selvhjelp Norge har det blitt gjennomført et igangsetterkurs for selvhjelp, invitasjonen til dette kurset gikk ut til alle våre frivillige. Utover dette deltok daglig leder i møtene i Nettverket for Frivilligsentraler i Nedre Buskerud og på Regionskonferanse for Frivillighetssentraler (Olavsgaard, 20./ 21.9), dessuten på et HMS foredrag med Per Fugelli, på Extra-Stiftelsens konferanse i Oslo Ildsjel på anbud (27.1), Heldagsseminar Samfunnsinnovasjon og frivillig innsats (7.3.) ved Insam /Drammen Høyskolesenter og på Begeistringer arrangert av KS (31.5.). 7. MARKEDSFØRING Daglig leder har i løpet av året stått for utforming og omdeling av Frivilligsentralens kvartalsinfo til husstandene i nærmiljøet tett samarbeid med den frivillige redaksjonen for Nærmiljøbladet elektronisk utsendelse av kvartalsinfo til dt.no og byavisa. Dette medførte at disse selv tok kontakt med forespørsel om å få omtale aktivitetene og lage reportasjer. utarbeidelse av plakater og brosjyrer til aktuelle aktiviteter aktiv bruk av nettstedet av kommunens webside og av spalten ut i dag i Drammens Tidende distribusjon/ oppheng av plakater med tittel Aktiv i Nærmiljøet? og reseptblokker på aktiv fritid (utgiver: Nettverket Vannposten) Årsmelding 2011 Side 6

7 8. Aktivitetsoversikt sammendrag Antall frivillige timer/årsverk: (1 årsverk iflg.kud = 1703 timer) 8653 timer = 5 årsverk Antall aktive frivillige i 2011= 110. (17 nye frivillige, 16 frivillige sluttet eller ba om en pause) Aktivitet Gjennomført i samarbeid med Antall frivillige involvert Antall timer Trivselstiltak for eldre 2788 Middagstreff (ukentlig) Fjell bo - og servicesenter 15 Bløtkakefest (1x i måneden) Pårørendeforening 14 Lørdagscafé/ Lørdagskos (2.hver uke) Fjell bo - og servicesenter 15 Trivselstiltak for beboerne på sykehjemmet Fjell bo - og servicesenter 7 Handleturer for eldre (2.hver uke) Speider n, Lions Drammen Vest 6 Bingo med gruppeturer (ukentlig) Fjell eldresenter 4 Fysisk aktivitet og helse 718 Turgrupper Strømsåsen (ukentlig, hele året) IF Hellas 4 Meditasjonstrening Falun Gong (ukentlig) 2 Friluftsgruppe Blektjern, Dag i Strømsåsen DOT, IF Hellas 6 Trivsel, Integrasjon, Kommunikasjon 2434 Bydelsdagen, lørdag 28.mai Fjell Nettverksgruppe 13 Kvinnedagsmarkering/ 8.marsfest Kvinnegrupper &enkeltpersoner 6 2 guidete bydelsturer (s/gave til byjubileet) Frydenhaug skole 3 Brevhjelp og språkvask (hele året) Biblioteket 2 Café Sola n (ukentlig) Psykososialt team 6 Matglede (1x i måneden) Danvik barneskole 17 Engelskkurs, tysk samtalegruppe (ukentlig) 4 kvinnegrupper (kurdisk, tamilsk, urdutalende og en internasjonal gruppe) 6 Julaften for alle Borettslag på Fjell, Fjell b&s 7 Filosofisk kafé (2.hver uke) Drammen Frivilligsentral, 4 Drammensbiblioteket Igangsetteropplæring - selvhjelpsgrupper Arbeidsgruppe Selvhjelp 3 Samtalekurs God å snakke med Kirkens SOS, Fjell kirke 17 Redaksjon & ombæring Nærmiljøblad Nærmiljøkontor, Fjell menighet 33 Hobbyaktiviteter 1492 Fjell Håndarbeidstreff og -kurs 6 Amandaprosjektet og 4 Drammen sykehus Canasta 3 Snekkerverksted Fjell Nærmiljøkontor 3 Barne- og ungdomsarbeid 642 Lese-/ leksehjelp, 1.halvår judo, lunsjgruppe Fjell skole 8 Lese- og leksevenner Danvik skole 3 Motivasjonsarbeid og engelsk intensivkurs Fjell & Galterud skole 1 Formingsklubb/ Juleverksted for barn 2 Videresluset hjelpere til ungdomsarbeidet i Røde Kors og Kirkens Bymisjon 2 En-til-en-hjelp Hjemmetjenesten og forebyggende team for eldre Sum frivillige timer 8653 Årsmelding 2011 Side 7

Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010

Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010 Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010 1. RAMMER OG MÅLSETTINGER Rammer: Det finnes to frivilligsentraler i Drammen kommune, Danvik Fjell Frivilligsentral og Drammen Frivilligsentral. Begge eies

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral 2013 Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2011 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2011 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Nærmiljø- bladet. «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8. Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13

Nærmiljø- bladet. «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8. Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13 Nærmiljø- bladet Foto: Lars Hoem «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8 Nr. 3-2014 Juli til august Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13 Noen inntrykk fra Bydelsdagen

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl OSLO KOMMUHE 3 APR.Uitl 35 ÅRSMELDING 2013 Oppsal Frivillig Sentral Drift av sentralen Foreningen Oppsal Frivillig Sentral eier Oppsal Frivillig Sentral. Foreningen har følgende medlemmer: Bydel Østensjø,

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Søndre land Frivilligsentral ble stiftet som en forening den 30. juli 2010. En forening er en selveiende institusjon med medlemmer.

Søndre land Frivilligsentral ble stiftet som en forening den 30. juli 2010. En forening er en selveiende institusjon med medlemmer. ÅRSMELDING 2012 Søndre land Frivilligsentral ble stiftet som en forening den 30. juli 2010. En forening er en selveiende institusjon med medlemmer. Frivilligsentralen har blitt to år, og 2012 har vært

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer