Årsmelding Drammen Frivilligsentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral"

Transkript

1 Innledning Årsmelding Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid. Sentralen utløste i timer som utgjør 6,72 årsverk (1 årsverk = 1703 timer) Det er stor variasjon i type oppgaver og tilbud. Av årsmeldingen forstår man at mange mennesker, både frivillige, deltakere og brukere, har god nytte av sentralen. Sentralen har lagt vekt på: * å utvikle lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet. * å være et kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomi, og etnisk tilhørighet. * å være en aktiv støttespiller for å skape gode levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement * Sentralen ønsker å legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige på lokalt plan. Drammen Frivilligsentral er glad for å ha så mange flotte frivillige. Den innsatsen og allsidigheten som de frivillige utøver er det som skaper en aktiv og levende sentral. Så en stor takk til alle frivillige som er tilknyttet sentralen. 1. Rammer og målsettinger Rammer: Det finnes to frivilligsentraler i Drammen. Drammen Frivilligsentral og Danvik Fjell Frivilligsentral. Begge eies og drives av Drammen kommune. I 2012 hadde disse to sentralene til sammen 239 frivillige, som i løpet av året genererte ca frivillige timer eller ca.12 årsverk med frivillig arbeid. Frivillig innsats skal være et supplement til offentlig virksomhet og ikke erstatte eksisterende tiltak. De frivillige har taushetsplikt om personlige opplysninger de får kunnskap til gjennom sitt frivillige arbeid. All frivillig innsats utføres gratis, men direkte kostnader i forbindelse med oppdraget dekkes av oppdragsgiveren. Målsetninger: Frivilligsentralene i Drammen skal bidra til et meningsfylt liv for den enkelte med vekt på trivsel, aktivisering og gode nettverk. Sentralene skal være nettverksbyggere og samarbeidspartnere for enkeltpersoner og for organisasjoner, og stimulere til økt frivillighet ved å mobilisere til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. 2. Drift Eier - Budsjett Drammen Frivilligsentral er eiet og drevet av Drammen kommune. Sentralen mottar et årlig tilskudd fra Kulturdepartementet som i 2012 var på kr Kommunens budsjettandel var på kr Drammen Frivilligsentral fikk i desember 2011 kr fra kulturdepartementet. Disse pengene ble overført og benyttet i Drammen Frivilligsentral har en bemanning på 1,4 årsverk, med daglig leder og koordinator. Kravene til daglig leder i 100 % er oppfylt. Lokaler Frivilligsentralen ligger i 2.etg på Landfalløya 78, bedre kjent som Gamle Fløya. Fast telefon og besøkstid er Sentralen er fleksibel og åpen for samtaler og aktiviteter utover vanlig åpningstid. Sentralen var stengt fire uker i sommerferien og ellers av og til på inneklemte dager. 1

2 3. Organisasjonsform Frivilligsentralene i Drammen er organisert og ligger administrativt innenfor programområde Kultur, avdeling Fritid og Interkultur. Kulturavdelingen utarbeidet i vinter 2011 et notat til Rådmannen med anbefalinger for frivilligsentralenes videre tilknytning til Drammen kommune. Endelig organisering og drift av frivilligsentralene vil bli sett i sammenheng med bystyresak om frivillighet i Oversikt over frivillige, brukere og timer Antall frivillige Aktive frivillige ved gjengen 21 Totalt 138 Antall frivillige fordelt på alder og kjønn 29 år og yngre år 60 år og eldre Totalt M K MK M K MK M K MK M K MK ved gjengen 21 = 138 Antall frivillige som har sluttet Antall frivillige som har sluttet, pga alder, sykdom, utdannelse, jobb, flyttet el Totalt Kvinner Menn Antall nye frivillige Totalt Kvinner Menn Antall frivillige med innvandrerbakgrunn Totalt Kvinner Menn Brukere Brukere av en til en hjelp antall brukere som mottok en til en hjelp en eller flere ganger 90 Antall frivillige timer 2012 Totalt antall frivillige timer Resultatet for 2012: timer med frivillig arbeid = 6,72 årsverk 2

3 5. Ivaretakelse av registrerte frivillige Ivaretakelse av frivillige Vår erfaringen viser at personlig kontakt, råd og veiledning, samt god oppfølging og tilbud om kurs/skolering er viktige faktorer i arbeidet med frivillige. Det skal også være lett og be om hjelp og råd hvis den frivillige trenger det. Sentralens medarbeidere ønsker å være preget av evnen til å se muligheter, ha positiv innstilling og evne til å motivere. Frivillige er ulykkesforsikret under oppdrag for sentralen. De frivillige kan benytte seg av trening/ bade avtale med Drammensbadet på samme vilkår som ansatte i kommunen. Ved oppstart som frivillig Ved oppstart får alle en liten oppmerksomhet med sentralens logo. Fødselsdagshilsen til frivillig Ved fødselsdager sender vi et kort til alle. Ved jubileer sendes blomstergavekort. Mange positive tilbakemeldinger tyder på at frivillige setter stor pris på denne oppmerksomheten. Åpent hus på torsdager Torsdager fra er det åpent hus for frivillige tilknyttet sentralen. (samtidig med vår Internettkafè) Da er den gratis kaffe og vaffel til frivillige, og tid til å slå av en prat. Sommertur for frivillige Årets tur gikk til Fredfoss kulturpark Vi samkjørte i private biler til og fra. Fikk omvisning og flott sang og gitarspill på stedet. Ble så servert god mat i hyggelig lag. 36 frivillige deltok Førjulsfest for frivillige Årets førjulsfest for frivillige ble arrangert på Bragernes Menighetssenter. Dette er en hyggelig kveld med de frivillige i fokus. God mat, kake og kaffe. Til underholdning hadde vi besøk av revygruppen Siste utvei En hyggelig kveld. Årets julegave fra sentralen ble delt ut. 54 frivillige deltok. 6. Aktiviteter og utførte oppgaver i Turer En frivillig/sjåfør med minibussertifikat og en frivillige tilbød noen sporadiske turer første halvår 2012 Denne aktiviteten ble avsluttet august Trivselstiltak Hamborgtreffen I mars startet 5 frivillige opp en ny møteplass i kafeteriaen på Hamborgstrøm bo og servicesenter. Målgruppen er hjemmeboende pensjonister og andre i nærområdet. Treffet var hver mandag frem til sommeren. I høstsemesteret var treffet annen hver uke. Her har det vært tilbud om enkle foredrag, besøk fra Lier trekkspillklubb, bingo og quiz. Det har vært godt besøkt. Fra møter hver gang. Gulltreffen Kafé på Gulskogen Bo og Servicesenter Gulltreffen er åpent hver tirsdag fra kl i kantinen på Gulskogen Bo & Servicesenter. Hensikten er å bidra til å skape et sosialt og hyggelig miljø. Målgruppen er beboere og pårørende samt naboer i området. 9 frivillige og 3 vikarer er ansvarlige for tiltaket.2-3 frivillige deltar hver gang. En frivillig underholder av og til med keyboard. De frivillige som er aktive på Gulltreffen hjelper også til ved andre arrangementer på stedet. 3

4 Sirkeltreffen i Ingeniør Rybergsgate 3 frivillige stiller opp annen hver onsdag. Målgruppen er pensjonister og andre i nærområdet på Åssiden. Her er det lett trim, utlodning, underholdning, levende musikk og hyggelig samvær. Kaffe og vafler.19 samlinger + sommertur besøkende hver gang. Austadtreffen Anchersensvei 6 Austadtreffen er et formiddagstreff for pensjonister i Austad området. En gruppe på 6 frivillige fordeler arbeidet. En frivillig spiller keyboard. Programmet består av lett trim, quiz, musikk, hyggelig prat, utlodning, kaffe og vafler. Møtes hver onsdag formiddag. 32 samlinger inkl. både en sommer og juleavslutning deltakere hver gang. 268 besøkende. Spilling/musikk på Saniteten Bo og Servicesenter En frivillig spiller keyboard ukentlig for beboerne på institusjonen. Middagsklubben Middagsklubben organiseres av 2 frivillige i samarbeid med Ligo Stua. Dette er et tilbud til alle som har lyst til å spise middag i selskap med andre. Møtes annen hver onsdag møter hver gang. Aktiviteten ble avsluttet august 2012 Varmmatombringelse 6-7 frivillige kjører ut varm mat for Drammen kommune til hjemmeboende eldre og uføre på Åssiden og i Drammen. De frivillige kjører fra 1-3 faste dager i uken. Kulturfadder En gruppe på 13 frivillige har bistått Kulturoasen ved ulike kulturarrangementer ved byens institusjoner. Kulturoasen er et tilbud hvor kulturopplevelser formidles ut til eldre på institusjoner. De frivillige bidrar ved å hente og bringe beboere til arrangementet. En trivelig og viktig oppgave. Slaggruppa på G 60 I samarbeid med Tilrettelagt fritid hjelper 6 frivillige til. To frivillige deltar hver gang. Dette er en møteplass for hjerneslagrammede. De møtes annen hver mandag fra kl En møteplass og et hyggelig sted for sosialt samvær. Ofte med besøk eller foredrag deltakere møter hver gang i tillegg til de 2 frivillige. Villa Fredrikke I samarbeid med de ansatte på stedet har 7-8 frivillige fra sentralen utført frivillig innsats der. Det kan være ved å bistå ved håndarbeidsaktiviteter, vaffelsteking, lage lunch, turgåing, lese ol. De frivillige møter etter egne avtaler. De frivillige har også fått tilbud om kurs og opplæring Hobbyaktiviteter. Malekurs på Drammen Frivilligsentral En frivillig arrangerte malerkurs som gikk fra februar til mai. Her fikk deltakerne en enkel innføring i ulike maleteknikker. Alt fra å male troll til abstrakt. 8-9 deltakere. Fargeklatten malergruppe. Fra august møttes 5-8 deltakere på tirsdager i ulike uker for å sitte og male sammen på frivilligsentralen. Dette var deltakere som ble kjent med hverandre på kurset og ønsket å fortsette å male sammen. 4

5 Hobbyverkstedet på Losjeplassen Bo & Servicesenter Hobbyverkstedet er åpent hver tirsdag og torsdag fra kl frivillige har ansvar for driften. Mange kommer for å benytte seg av muligheten til å lage eller reparere ting. Her lages krakker, tørkerullholdere, fuglebur og dreiing av treboller mm. Stedet har mye flott verktøy. En hyggelig møteplass. Gruppen har mye hygge sammen. 6-8 møter hver gang. Fjordparken Dagsenter En frivillig deltar hver tirsdag sammen med aktivitøren og bistår 12 brukere av dagsenteret, med hobby og håndarbeidsaktiviteter. Hun har også deltatt på ulike turer og utflukter. Kurs i figursag løvsagarbeid Frivilligsentralen arrangerte i samarbeid med en frivillig og Åssiden Eldresenter to kurs i løvsag- figursagarbeid. Et kurs i januar og et i september. Begge kursene gikk over 10 mandager. Dette var et populært kurs hvor deltakerne fikk bli bedre kjent med en gammel håndverkstradisjon. Fra 4-8 deltakere på kursene Canasta Gruppen har fra deltakere og samles hver tirsdag formiddag fra kl til kortspillet canasta på Frivilligsentralen. En frivillig er ansvarlig for tiltaket. En sosial og trivelig gruppe. Ca 42 samlinger i 2012 Bridge Fredagsgruppen Gruppen samles hver fredag formiddag på Frivilligsentralen deltar og spiller hver gang. En frivillig har ansvar for aktiviteten. Bridge Onsdagsgruppen Den består av 6 deltakere som bytter på å spille. Gruppen møtes hver onsdag formiddag for kortspill og hygge Fysisk aktivitet. Stavgangsgruppen på Strømsø Gruppen møtes ved Drafnhuset på Drafnkollen og ledes av 2 frivillige som legger opp ulike og varierte turer. Møtes hver tirsdag og går uansett vær gjennom store deler av året. Stor og stabil oppslutning med høy trivsel rundt dette tiltaket deltakere hver gang. 365 personer deltok i løpet av 35 turer! Elveparken gågruppe på Åssiden Hyggelig og sosialt innslag i hverdagen. Gruppen går hver torsdag, uansett vær. Gruppen er blitt godt sammensveiset og har mye hygge sammen. Oppmøte på parkeringsplassen ved Kiwi xl på Åssiden. Gruppen ledes av 2 frivillige og 7-12 deltakere møter opp hver gang. 34 turer i I tillegg hadde gruppen sommer og juleavslutning. Seniorsykkelturer 55+ Sykkelgruppen består av 8 sykkelglade frivillige. Gruppen har ansvaret for turvalg, prøvesykling av turene, turbeskrivelser og evaluering. Deltakerne fordeler oppgavene seg imellom. 9 turer ble gjennomført i 2012: Drammen rundt * Bragernes-Lier * Hoensvannet rundt * Eidsfoss-Hof * Jeløya * Brunlanes rundt med en overnatting i Nevlunghavn * Sølvveien*. Strømsøåsen Mjøndalen * Drammenselva rundt. Turene er fra 20 til ca 40 km. Fra 9-18 deltakere på turene. God trim for både kropp og sjel. Økende interesse for turene. 5

6 6.5. Opplæring / data / kommunikasjon. Excel kurs En frivillig startet i februar kurs i Excel Microsoft. Kurset gikk over 4 ganger. Deltakerne fikk bli kjent med hvilke muligheter som finnes eks. lage lister, sortere og føre enkelt regnskap. Undervisningen foregikk på pc og ved hjelp av projektor. 5 deltakere Språkhjelp 4 frivillige fra sentralen deltok i et prøveprosjekt om Språkhjelp i samarbeid med Danvik- Fjell Frivilligsentral og Drammensbiblioteket. Dette skulle være et tilbud om hjelp for innvandrere til å forstå og fylle ut skjemaer, finne informasjon om forskjellige tilbud, finne ut hvilke instanser som har ansvar for hva i det norske samfunn To frivillige tilstede samtidig Filosofisk kafé I samarbeid med Danvik-Fjell Frivilligsentral og Drammensbiblioteket arrangerte sentralene i fellesskap filosofisk kafé 12 ganger deltar hver gang. Til sammen var det 247 deltakere i løpet av året.. Dette skal være et sted for uformelle gruppesamtaler rundt hverdagsfilosofiske temaer. Gruppen hadde også besøk av filosof to ganger dette året. Internett-kafé på Frivilligsentralen. 8-9 frivillige driver veiledning og opplæring i bruk av pc, internett og e-post til seniorer som har liten eller ingen kunnskap om data fra før. Det gis også noe opplæring i sms på mobilen. Tilbudet er åpent hver torsdag fra kl og 5 datamaskiner står til disposisjon. Mange tar med seg sin egen bærbare pc. Alle kan benytte seg av tilbudet om å kjøpe kaffe og vafler. Fra 6-12 deltakere hver gang. Det ble gitt ca. 225 timer med veiledning. SeniorSurfdagen 27. september Sentralen var i år også en møteplass på den landsdekkende SeniorSurfdagen. Vi hadde dataopplæring og delte ut diverse infomateriell. Som Cd rom, seniornettavisen ol. Leksehjelp ved Åssiden videregående skole I samarbeid med skolen har 2-4 frivillige gitt et tilbud om leksehjelp til elevene ved skolen. De møtes i skolens kantine hver tirsdag fra kl Skolen stiller med mat og drikke til alle som deltar. En trivelig aktivitet og hyggelige møter på tvers av generasjoner. Leksehjelp datahjelp til enkeltpersoner Noen frivillige bistår også enkeltpersoner med lekser og hjelp til skolearbeid. Dette er ofte til personer som ikke har norsk som sitt morsmål. Det ble også gitt noe hjelp- hjemmeundervisning i data. Språkvask Frivillige bistår også personer som har behov for hjelp til å skrive brev, rette brev, hjelp til søknader ol Servicekontor Frivilligsentralen fungerer ofte som et servicekontor. Dette ved at enkeltpersoner, foreninger og andre ringer eller tar kontakt med oss for ulike spørsmål og hjelp. En viktig tjeneste for de gjelder En - til- en hjelp Frivillige ved sentralen utfører mange timer med en til en hjelp. Det kan være som ledsager, handlehjelp, hjelp til småreparasjoner, henge opp bilde, montere en printer osv. Eller ved å gå på besøk Dette er etterspurte tjenester hos brukerne. 90 brukere fikk en til en hjelp en eller flere ganger i løpet av

7 7. Samarbeid med organisasjoner og foreninger 7.1. Selvhjelpsgruppe- Samtalegruppe Al-Anon Selvhjelpsgruppe for pårørende eller venner av alkoholmisbrukere. Frivilligsentralen stiller møtelokale til disposisjon og gruppen møtes regelmessig hver onsdag kl En av våre frivillige er ansvarlig for ledelse av gruppen. I 2012 melder den frivillige om følgende tall: 200 besøk, gjennomsnittlig 5-6 deltakere på hvert møte. 35 møter totalt Samarbeid med "husorganisasjonene" Følgende frivillige organisasjoner har kontor på Frivilligsentralen: Buskerud Fylkeslag av Norsk Cøliakiforening Buskerud Fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund Drammen og omegn Psoriasisforening Drammen Hørselforening Norsk Thyreoideaforbund, Drammen og Omegn Lokallag. Al-Anon selvhjelpsgruppe for pårørende/ venner av alkoholmisbrukere Aktivitetene til organisasjonene varierer. Noen har gruppevirksomhet, andre har regelmessige medlemsmøter, mens noen har fast åpningstid for publikum. Frivilligsentralen prøver å bistå organisasjonene med hjelp hvis de trenger /ønsker det Samarbeid med Foreningen for brystkreftopererte kvinner Foreningen låner møtelokaler og møtes en kveld i måneden på Frivilligsentralen 7.4. Samarbeid med Hørselforeningen Hørselforeningen har åpent kontor på Frivilligsentralen hver tirsdag fra Utover deres åpningstid er Frivilligsentralen behjelpelig med salg av batterier. 8. Samarbeidsprosjekter 8.1. Samarbeid med Vedgjengen Samarbeidet med Vedgjengen fortsatte som før. Vi tar imot og videreformidler forespørsler om ved. Vedgjengen består av 21 frivillige og innsatsen blir registrert ved sentralen. Vedgjengen produserte 1862 sekker a 60l ved. Det ble kjørt ut 2060 sekker fordelt på 109 adresser i Drammen i Samarbeid med Sorg og Omsorg Frivilligsentralen tar imot telefonhenvendelser fra sorgrammede og videreformidler til koordinatoren. Koordinatoren har vært tilgjengelig ved sentralen en fast dag i uka for sorgsamtaler, råd og veiledning, samt videreformidling til sorggrupper. Frivilligsentralen stiller kontor, møterom og telefon til disposisjon. Henviser til Sorg og Omsorgs egen årsmelding for mer informasjon Samarbeid med Kultur-oasen Frivilligsentralen samarbeider med Kultur- oasen ved at vi formidler frivillige til å være kulturfaddere. Kulturfaddere bistår de ulike institusjonene når det er kulturinnslag på stedet. En viktig oppgave for å få til vellykkede arrangementer Samarbeid med Villa Fredrikke Villa Fredrikke aktivitetshus er et tilbud til personer med demens i tidlig fase og deres pårørende. 7-8 frivillige fra sentralen utfører frivillig innsats ved stedet. De frivillige mottar kurs og opplæring på stedet. Et veldig hyggelig samarbeid. 7

8 8.5. Samarbeid med Strømsø psykiatriske dagsenter En frivillig bidrar to dager i uken med frivillig innsats ved dagsenteret. Den frivillige bistår den brukerstyrte kantinen og er ellers med ut på turer. Et flott samarbeid som alle parter er veldig fornøyd med Samarbeid med Åssiden dagsenter En frivillig utfører frivillig innsats to dager i uken ved dagsenteret. Den frivillige ønsket et sted å yte frivillig innsats og for å få prate og forbedre sine norskkunnskaper. Hun bistår dagsenteret med bingo, matservering og prat med brukerne. Den frivillige stortrives Samarbeid med Drammen Geriatriske Kompetansesenter Flere frivillige utfører frivillig innsats her. Alt fra å steke vafler til å delta med Seniorgame Samarbeid internt i Drammen Kommune Sentralen samarbeider med mange internt i Drammen kommune. Blant annet: Forebyggende team for eldre, hjemmesykepleien, Danvik-Fjell Frivilligsentral, Fysioteket, Kultur-oasen, Kultur-, Tilrettelagt fritid, Drammensbiblioteket, Villa Fredrikke og noen av byens Bo og Servicesenter. 9. Markedsføring Følgende markedsføringstiltak ble gjennomført i 2012 Flere redaksjonelle oppslag om sentralen og våre tiltak i Drammens Tidende, dt Drammen og Byavisa Regelmessig bruk av spalten UT i dag og Aktivitetskalenderen Lagt ut informasjon på nettsiden til Drammen Kommune Produsert plakater, informasjonsfoldere og oppslag Holdt foredrag i lag og foreninger og fortalt om Frivilligsentralen 10. Kurs foredrag - seminarer Fagseminar - Selvhjelp Frivilligsentralen i samarbeid med, Senter for rusforebygging, Betzy krisesenter, Bris kompetanse og støttesenter for seksuelle overgrep og Danvik- Fjell Frivilligsentral, og Selvhjelp Norge, arrangerte i april et fagseminar om selvhjelpsforståelse & selvorganisert selvhjelp. Kurset gikk over en dag Selvhjelp Norge stilte med to kursholdere. 34 personer deltok på seminaret som var gratis for deltakerne. Tilbudet om deltakelse på seminaret gikk ut til både fagfolk og privatpersoner. Et vellykket arrangement. God å snakke med kurs I samarbeid med Kirkens SOS arrangerte Frivilligsentralen 24.september en åpen og gratis kurskveld med temaet hvordan bli en god samtalepartner? Tilbudet gikk ut til alle frivillige ved sentralen, samt at det ble annonsert i sentralens åpne tilbud. Ca 30 personer deltok. En hyggelig og lærerik kveld. Det ble servert bagetter og kaffe i pausen. Verdensdagen for psykisk helse 11.oktober Arrangementet ble gjennomført på Introduksjonssenteret, og to store elevgrupper ved senteret ble informert om tilbudene innenfor forebyggende helse. Flere organisasjoner og kommunale instanser deltok. Lederne fra begge Frivilligsentraler fortalte om sine sentralers aktiviteter. 8

9 Undervisningskveld for frivillige med temaet Demens Frivilligsentralene arrangerte i samarbeid med Villa Fredrikke en undervisningskveld 7. november. Tema for kvelden: Hva er demens og Kommunikasjon og holdninger. Det møtte ca 25 deltakere Foredrag Daglig leder ved sentralen har ved flere anledninger vært ute og holdt foredrag i lag og foreninger samt internt i kommunen. Forteller da om sentralens drift og tilbud. Regionkonferanse Daglig leder og koordinatoren ved sentralen deltok på regionkonferanse for Frivilligsentraler på Olavsgaard ved Lillestrøm september. Besøk Sentralen har ofte besøk av enkeltpersoner, lag og foreninger og andre som ønsker å vite mer om sentralen og hva vi driver med. Alle lederne av frivilligsentralene i Nedre Buskerud besøkte frivillighetens hus i Asker Deltakelse i frivillig arbeid gir enkeltmennesket identitet, mulighet til påvirkning, sosialt nettverk og økt kunnskap. Takk for Frivillig at du tok sektor deg betyr tid bedre til å lese livskvalitet årsrapporten! for alle som er med og som Drammen berøres. Frivilligsentral 1 tar gjerne imot innspill til aktiviteter og samarbeidsprosjekter fra virksomheter, enkeltpersoner eller lag og foreninger. Mer om oss finner du på Besøksadresse: Landfalløya Drammen tlf Eller ta gjerne kontakt med daglig leder Irene Sand Sørsdahl e-post: 9

10 AKTIVITETSOVERSIKT - SAMMENDRAG 2012 Antall frivillige timer: = 6,72 årsverk (1 årsverk = 1703) Antall registrerte frivillige: ved gjengen 21 = 138 Antall nye registrerte frivillige: 27 (18 kvinner -9 menn) Antall frivillige som sluttet: 17 (12 kvinner 25 menn) Oversikt over aktiviteter Sted Antall frivillige Antall deltakere Antall g. i måneden Trivselstiltak Hamborgtreffen Kantinen på Hamborgstøm Austadtreffen Anchersensvei pr g 4 Sirkeltreffen Ingeniør Rybergsgate pr g 2 Middagsklubben Ligo Stua a/s pr g Gulltreffen Kafé. Gulskogen Bo & SS 9 faste+3vik pr g 4 Spilling /musikk på keyboard Saniteten Bo & SS Kulturfaddere Slaggruppa på G 60 Grønland Kantinen Strømsø psyk. dagsenter 1-8 Åssiden dagsenter 1-8 Villa Fredrikke Amt. Bangsgate Varmmatombringelse på Åssiden Åssiden - Drammen 6-7 Fysisk aktivitet Elveparken Gågruppe Åssiden pr g 4 Stavgang ved Drafnkollen pr g 4 Seniorsykkelturer 55+ Diverse steder pr g 9 turer 2012 Opplæring - Data- Kommunikasjon Excel kurs (4 onsdager) Drammen Frivilligsentral 1 5 Språkhjelp Drammensbiblioteket 4 Få 4 Internett-kafé. Drammen Frivilligsentral pr g 4 SeniorSurfdagen Drammen Frivilligsentral /9 Filosofisk kafé Drammensbiblioteket pr g 12g. i 2012 Leksehjelp v/ Åssiden Videregående skole Åssiden VG skole 2-4 varierer 4 Leksehjelp - datahjelp til enkeltpersoner Biblioteket og div steder 4 Fagseminar Selvhjelp Drammen 34 God å snakke med kurskveld Drammen 30 Kurskveld for frivillige. Tema demens Villa Fredrikke 25 Hobbyaktiviteter Malekurs Drammen Frivilligsentral Fargeklatten malergruppe Drammen Frivilligsentral Hobbyverkstedet. Losjeplassen B & S Senter Figursag - løvsagkurs Åssiden Eldresenter kurs a10 g Fjordparken Dagsenter Fjordparken Dagsenter Fredagsbridge Frivilligsentralen Onsdagsbridgen Frivilligsentralen Canasta Frivilligsentralen En - til - En hjelp Brukere som mottok en - til en hjelp En eller flere ganger 90 personer 10

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 9. september 2014 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. VISJON / MOTTO... 2 4. STYRETS ARBEID... 3 4.1 Styrets sammensetning... 3 5. PERSONALET VED SENIORSENTERET...

Detaljer

Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter

Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter 0 Kjære alle brukere av Ås Seniorsenter! Velkommen til ny sesong! Styret har i vår,

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN Fayegården, Svenskegt. 6, 1776 Halden Tlf: 69 17 64 82 E-post: frivillig@halden.net ÅRSRAPPORT 2001 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til

Detaljer

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet.

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet. Løssalg kr 10,- laget av Tusenhjemmet Bodø AS Leselig for alle! juni 2013 Sosialt entreprenørskap Generasjonssenter Et møte med Atle 3 på gata Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer