Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Drammen Frivilligsentral"

Transkript

1 Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

2 Årsmelding Drammen Frivilligsentral Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo 1

3 1. Innledning Årsmelding Drammen Frivilligsentral Drammen Frivilligsentral har allsidig aktivitet med stor variasjon i oppgaver og tilbud. Vi er en aktiv støttespiller for å skape gode levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement. Her utveksles kunnskap, erfaringer og det bygges nettverk som mange ikke ville fått uten sin tilknytning til sentralen. I dette ligger det mye forebyggende helse. Sentralen utløste frivillige timer i 2014, noe som tilsvarer 6,6 årsverk. ( 1 frivillig årsverk = 1703 timer). 148 frivillige var registrert ved sentralen i Det har vært god rekruttering og en økning av yngre frivillige. Frivillige er blitt mer målrettet i sine ønsker for frivillig innsats. Både når det gjelder oppgaver og tidsbruk. Det er derfor viktig at sentralen er fleksibel for å møte disse utfordringene. Sentralen bidrar i stadig større grad også med frivillige inn i samarbeidsprosjekter. Sentralens egne aktiviteter hadde besøk i 2014 Av årsmeldingen forstår man at mange mennesker, både frivillige, brukere og deltakere har god nytte av sentralen. Frivilligsentralen er organisert og ligger administrativt innenfor programområde Kultur, avdeling Fritid og Interkultur Sentralen har lagt vekt på: ü Utvikle lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet. ü Være kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomi, og etnisk tilhørighet. ü Være en aktiv støttespiller for å skape gode levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement ü Samarbeide med frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige. Drammen Frivilligsentral er glad for å ha så mange flotte og engasjerte frivillige. Den innsatsen og allsidigheten som de frivillige utøver er det som skaper en aktiv og levende sentral. En stor takk til alle frivillige som er tilknyttet sentralen! 2. Aktiviteter - Frivillige Trivselstiltak - møteplasser Hamborgtreffen på Hamborgstøm Bo og Servicesenter Annen hver mandag arrangerer 5 frivillige en møteplass i kafeteriaen hvor målgruppen er hjemmeboende pensjonister og andre i nærområdet. Her har det vært tilbud om foredrag, levende musikk, bingo, quiz og enkel bevertning. Fra deltar hver gang. Ca 450 besøk i 2014 Gulltreffen Kafé på Gulskogen Bo og Servicesenter Gulltreffen er åpent hver tirsdag fra kl i kantinen. Hensikten er å bidra til å skape et sosialt og hyggelig miljø. Målgruppen er beboere og pårørende samt naboer i området. 9 frivillige er ansvarlig, 2-3 deltar hver gang. Fra deltakere. En frivillig underholder av og til med keyboard. De frivillige som er aktive på Gulltreffen hjelper også til ved andre arrangementer på stedet. Ca. 780 besøk Sirkeltreffen i Ingeniør Rybergsgate 2-3 frivillige arrangerer treff annen hver onsdag. Målgruppen er pensjonister og andre i nærområdet på Åssiden. Her er lett trim, quiz, utlodning, underholdning og hyggelig samvær. Kaffe og vafler. 20 samlinger + sommertur deltar hver gang. Ca 260 besøk 2

4 Åpen dag for seniorer på Åskollen Bo og Servisesenter Sentralen fikk i oktober forespørsel fra forebyggende team om samarbeid, ved at vi kunne bidra inn med frivillige. 2 frivillige har vært med siden oppstarten og fortsetter i Det arrangeres møter 1 gang i måneden med tilbud om foredrag, musikk, trim, kaffe og vafler. Tilbudet retter seg mot seniorer i bydelen. Spilling - musikk En frivillig spiller keyboard ukentlig for beboere på to institusjoner. Et hyggelig innslag i hverdagen. Han spiller på Saniteten og Gulskogen Bo og servisesenter. Varmmatombringelse 6 frivillige kjører ut varm mat for Drammen kommune til hjemmeboende eldre og uføre på Åssiden og i Drammen. De frivillige kjører 1-2 faste dager i uken. Kulturfaddere til Kulturoasen ved Drammen kulturskole En gruppe på 13 frivillige har bistått Kulturoasen ved ulike kulturarrangementer ved byens institusjoner. Kulturoasen er et tilbud hvor kulturopplevelser formidles til eldre på institusjoner. De frivillige bidrar ved å hente og bringe beboere til arrangementet. Slaggruppa på G 60 I samarbeid med Tilrettelagt fritid bidrar 6 frivillige. 2 frivillige møter hver gang. En hyggelig møteplass for hjerneslagrammede. Møtes annen hver mandag fra kl Møteplass for sosialt samvær, foredrag og kaffe og vafler deltakere møter hver gang i tillegg til de frivillige. 324 besøk i 2014 Villa Fredrikke aktivitetshus I samarbeid med de ansatte på stedet har 8 frivillige fra sentralen utført frivillig innsats der. Det kan være ved å bistå ved aktiviteter, vaffelsteking, lage mat lese ol. De frivillige møter etter egne avtaler. Frivillige har også fått tilbud om kurs og opplæring. Hobbyaktiviteter. Fargeklatten malergruppe på Frivilligsentralen Tirsdager i ulike uker møtes1-2 frivillig og 6 maleglade damer for å sitte sammen og male. Gruppen har fått råd og ideer av ekstern veileder noen ganger. Gruppen har også vært på fototurer for å finne ideer til nye motiver å male.160 besøk Hobbyverkstedet på Losjeplassen Bo og Servicesenter Hobbyverkstedet er åpent hver tirsdag og torsdag. Frivillige har ansvar for driften. Her kan man benytte seg av muligheten til å lage eller reparere ting. Her lages krakker, fuglebur og tredreiing Stedet har mye flott verktøy. Kan bla. nevne at gruppen laget et miniatyrhus av Gulskogen gård som står i parken der og som ble bolig for stedets ender. 480 besøk i Fjordparken Dagsenter En frivillig deltar hver tirsdag sammen med aktivitøren og bistår 12 brukere med hobby og håndarbeidsaktiviteter. Hun har også deltatt på ulike turer og utflukter. Losjeplassen Dagsenter En frivillig deltar en dag i uken og bistår i senterets aktiviteter. Bingo, hobby og måltider ol. 3

5 Kurs i figursag løvsagarbeid Frivilligsentralen arrangerte i samarbeid med en frivillig og Åssiden Seniorsenter to kurs i løvsag- figursagarbeid. Et kurs i januar og et i september. Kursene gikk over 10 mandager. Et populært kurs hvor deltakerne fikk bli bedre kjent med en gammel håndverkstradisjon. Fra 5-8 deltakere på hvert av kursene Canasta Gruppen har fra 8-10 deltakere og samles hver tirsdag formiddag til kortspillet canasta på sentralen. En frivillig er ansvarlig. En sosial og trivelig gruppe. 40 samlinger besøk Bridge Fredagsgruppen Gruppen samles annen hver fredag formiddag på Frivilligsentralen.8 deltar og spiller hver gang. En frivillig har ansvar for aktiviteten.160 besøk i 2014 Bridge Onsdagsgruppen Gruppen består av 4-6 deltakere som bytter på å spille. De møtes hver onsdag formiddag for kortspill og hygge. 200 besøk i 2014 Fysisk aktivitet. Seniorsykkelturer 55+ Sykkelgruppen består av 8 sykkelglade frivillige. Gruppen har ansvaret for turvalg, prøvesykling av turene og evaluering. De frivillige fordeler oppgavene seg imellom. 8 turer fra mai til september. Turene krysser både kommune og fylkesgrenser deltar på hver tur. God trim for både kropp og sjel. God interesse for turene. Gruppen arrangerte også en Sykkelvaskedag hvor syklene kunne vaskes og overhales. Nytt av året er at gruppen har startet Seniorsykelistenes hyggetreff utenom sykkelsesongen. Dette da mange av deltakerne på turene hadde et ønske om at gruppen kunne møtes til samvær en gang i måneden også resten av året. Elveparken Gågruppe på Åssiden Hyggelig og sosialt innslag i hverdagen. Gruppen går hver torsdag uansett vær. Gruppen er blitt godt sammensveiset og har mye hygge sammen. Oppmøte på parkeringsplassen ved Kiwi XL på Åssiden. Gruppen ledes av 2 frivillige og deltakere hver gang. 30 turer -390 besøk i I tillegg hadde gruppen sommer og juleavslutning. Stavgangsgruppen på Strømsø Gruppen møtes ved Drafnhuset på Drafnkollen og ledes av 2 frivillige som legger opp ulike og varierte turer. Møtes hver tirsdag og går uansett vær gjennom store deler av året. Stor og stabil oppslutning med høy trivsel rundt dette tiltaket deltakere hver gang og 36 turer! 504 besøk i 2014 Bruløpet 8.oktober - et arrangement i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse Sentralen ble spurt om vi i år også kunne stille med frivillige til dette flotte arrangementet. 8 frivillige stilte opp og bidro med praktiske oppgaver. 4 på Union og 4 frivillige hadde ansvar for en mat/drikkestasjon ved Landfalløya. Stor oppslutning om årets Bruløp 4

6 Opplæring / data / kommunikasjon. Facebook kurs på Frivilligsentralen 4 frivillig gav tilbud om to Facebook kurs. Det første kurset ble arrangert i mai og gikk over 3 ganger. I oktober ble det et enkelt oppfølgingskurs. Kursene var beregnet for seniorer som ønsket å opprette egen Facebook profil eller som allerede hadde en. Kursdeltakerne fikk lære om personvern, innstillinger, bilder og lignende deltok på kursene. Filosofisk kafé på Drammensbiblioteket I samarbeid med Danvik-Fjell Frivilligsentral og Drammensbiblioteket arrangerte sentralene i fellesskap filosofisk kafé. Dette skal være et sted for uformelle gruppesamtaler rundt hverdagsfilosofiske temaer. Gruppen hadde besøk av filosof 2 ganger dette året. 12 møter hvor deltar hver gang. Til sammen 213 besøk i Dataveiledning på Frivilligsentralen. 8-9 frivillige driver veiledning og opplæring i bruk av pc og nettbrett. Tilbudet retter seg mot seniorer som har liten eller ingen kunnskap om data fra før. Tilbudet er åpent hver torsdag. Vi har pc og nettbrett til utlån. Mange tar med seg egen bærbare pc / nettbrett. Fra 6-10 deltakere hver gang det ble gitt ca. 230 timer med dataveiledning. i Pad prosjekt ved Lærings - og Mestringssenteret 3 frivillige bidro i en gruppe ved lærings- og mestringssenteret. ( LMS). Deltakerne skulle bla. lære å bruke i Pad. De frivillige hjalp til med opprette e post konto, oppsett av i Pad og individuell opplæring. Et hyggelig og lærerikt samarbeid mellom sentralen og LMS. Seniorgamer på Drammensbiblioteket I mai startet Drammensbiblioteket opp et tilbud om Seniorgamer. Her spilles det dataspill tilpasset seniorer på stor tv skjerm via Xboks. Et trivelig tilbud til byens seniorer. 2 frivillige fra sentralen har deltatt siden oppstart. Leksehjelp ved Åssiden videregående skole I samarbeid med skolen har frivillige vært med å gi et tilbud om leksehjelp til elevene. De møtes i skolens kantine tirsdager fra kl Skolen stiller med mat og drikke. Leksehjelp datahjelp til enkeltpersoner Frivillige bistår også enkeltpersoner med lekser og hjelp til skolearbeid. Dette er ofte til personer som ikke har norsk som sitt morsmål. Det ble også gitt noe veiledning og hjemmeundervisning i data. Språkvask - korrektur Frivillige bistår personer som har behov for hjelp til å skrive brev, rette brev, hjelp til søknader og utfylling av skjemaer og lignende Servicekontor Frivilligsentralen fungerer ofte som et servicekontor. Dette ved at enkeltpersoner, foreninger og andre ringer eller tar kontakt med oss for ulike spørsmål og hjelp. En viktig tjeneste for de gjelder. 5

7 En - til- en hjelp Frivillige ved sentralen utfører også en til en hjelp. Det kan være som ledsager, handlehjelp, hjelp til småreparasjoner, ved å gå turer eller gå på besøk. Ca 60 brukere fikk en til en hjelp en eller flere ganger i løpet av Samarbeid Selvhjelpsgruppe- Samtalegruppe Al-Anon Selvhjelpsgruppe for pårørende eller venner av alkoholmisbrukere. Frivilligsentralen stiller møtelokale til disposisjon og gruppen møtes hver onsdag kl En frivillige er ansvarlig for ledelse av gruppen. I 2014 melder den frivillige om følgende tall: gjennomsnittlig 5-6 deltakere på hvert møte og 47 møter totalt. Totalt 255 besøk i 2014 Samarbeid med "husorganisasjonene" Følgende frivillige organisasjoner har kontor - møteplass på Frivilligsentralen: ü Buskerud Fylkeslag av Norsk Cøliakiforening ü Buskerud Fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund ü Psoriasis- og eksemforbundet Drammen og omegn (PEF) ü Drammen Hørselforening ü Norsk Thyreoideaforbund, Drammen og Omegn Lokallag. ü Al-Anon selvhjelpsgruppe for pårørende/ venner av alkoholmisbrukere ü Al- Anon Servicekontor Aktivitetene til organisasjonene varierer. Noen har gruppevirksomhet, andre har regelmessige medlemsmøter og noen har fast åpningstid for publikum. Frivilligsentralen bistår organisasjonene med hjelp hvis de trenger eller ønsker det. Samarbeid med Foreningen for brystkreftopererte kvinner Foreningen låner møtelokaler en kveld i måneden på Frivilligsentralen Samarbeid med Hørselforeningen Hørselforeningen har åpent kontor på Frivilligsentralen hver tirsdag fra Utover deres åpningstid er Frivilligsentralen behjelpelig med salg av batterier. Samarbeid med Vedgjengen Samarbeidet med Vedgjengen fortsatte som før. Vi tar imot og videreformidler forespørsler om ved. Vedgjengen består av 22 frivillige og innsatsen blir registrert ved sentralen. Vedgjengen produserte 2214 sekker a 60 l ved. Det ble kjørt ut 1880 sekker fordelt på 108 adresser i Drammen i Et flott tiltak! Samarbeid med Sorg og Omsorg Drammen og omegn Frivilligsentralen tar imot telefonhenvendelser fra sorgrammede og videreformidler til koordinatoren. Koordinatoren har vært tilgjengelig ved sentralen en dag i uka for sorgsamtaler, råd og veiledning, samt videreformidling til sorggrupper. Frivilligsentralen stiller kontor, møterom og telefon til disposisjon. Koordinator melder om følgende tall: 47 brukere, 30 nye henvendelser og 149 enkeltsamtaler. 9 frivillige har vært engasjert. Samarbeid med Kulturoasen ved Drammen kulturskole Frivilligsentralen samarbeider med Kulturoasen ved at vi formidler frivillige til å være kulturfaddere. En viktig oppgave for å gjennomføre vellykkede arrangementer. 6

8 Samarbeid med Selvhjelp Norge Frivilligsentralen er et lokalt kontaktpunkt som skal spre informasjon, ta i mot henvendelser og koordinere oppstart av grupper i samarbeid med Selvhjelp Norge Samarbeid med Villa Fredrikke Villa Fredrikke aktivitetshus er et tilbud til personer med demens i tidlig fase og deres pårørende. 8 frivillige fra sentralen utfører frivillig innsats der. De frivillige mottar kurs og opplæring på stedet. Et veldig hyggelig samarbeid. Samarbeid med Strømsø psykiatriske dagsenter En frivillig bidro første halvår med frivillig innsats ved dagsenteret. Den frivillige bistår den brukerstyrte kantinen og er også noe med på turer. Et flott samarbeid som alle parter er veldig fornøyd med. Samarbeid med Åssiden Seniorsenter Sentralen har et godt samarbeid med Åssiden seniorsenter. Frivillige bistår seniorsenteret når de arrangerer hyggetreff for eldre i bydelen en gang i måneden. Sykkelgruppen har sin nye møteplass i kafeen der og figursag kursene finner sted på seniorsenteret. Samarbeid med Drammen Helsehus Frivillige utfører ulike typer frivillig innsats her. Som kulturfaddere når kulturoasen er på besøk, og ellers som frivillige når det arrangeres treff med kino, musikk, bingo og lignende. Sentralen fikk i oktober en henvendelse fra Åssiden videregående skole med spørsmål om et sted elever ved helsefaglinjen kunne ha praksis. De skulle arrangere hyggekvelder for eldre. I samarbeid med trivselskoordinator på helsehuset fikk vi til et samarbeid på dette. Elevene fikk utført det de hadde på sin skoleplan, beboerne på helsehuset fikk noen hyggelige kvelder og frivilligsentralen fikk i stand et godt samarbeid mellom alle partene. Samarbeid internt i Drammen Kommune Sentralen samarbeider med mange internt i Drammen kommune. Blant annet: Forebyggende team for eldre, hjemmesykepleien, Danvik-Fjell Frivilligsentral, Kultur-oasen ved Drammen kulturskole. Tilrettelagt fritid, Lærings og Mestringssenteret, Drammensbiblioteket, Fysioteket, Villa Fredrikke og mange av byens Bo og Servicesenter Frivillige Ivaretakelse av frivillige Vår erfaringen viser at personlig kontakt, råd og veiledning, samt god oppfølging og tilbud om kurs/temakvelder er viktige faktorer i arbeidet med frivillige. Alle som vil bli frivillige går igjennom en utdypende samtale hvor det snakkes om taushetsplikt, ønsker og forventninger rundt det å bli frivillig. Det skal også være lett og be om hjelp og råd. Sentralens medarbeidere ønsker å være preget av evnen til å se muligheter, ha positiv innstilling og evne til å motivere. Frivillige er ulykkesforsikret under oppdrag for sentralen. De frivillige kan benytte seg av trening & badeavtale med Drammensbadet på samme vilkår som ansatte i kommunen. Frivillige innsats er gratis men de frivillige skal ha refundert utlegg til transport. Tilbud om kurs - foredrag: I mars fikk frivillige tilbud om å delta på temakveld innføring i gruppeledelse og enkel pedagogikk for frivillige gruppeledere og kursholdere ved Danvik Fjell Frivilligsentral. I mai arrangerte sentralene i fellesskap en temakveld for frivillige hvor tema var Sorgens mangfoldighet. I oktober arrangerte Virksomhet kultur i samarbeid med Frivillighet Norge et inspirasjonsforedrag Tid som Teller. Dette tilbudet gikk også ut til frivillige. 7

9 Ved oppstart som frivillig Ved oppstart får alle en liten oppmerksomhet med sentralens logo som penn, lommelykt ol Fødselsdagshilsen til frivillig Ved fødselsdager sender vi et kort til alle. Ved jubileer sendes blomstergavekort. Mange positive tilbakemeldinger tyder på at frivillige setter stor pris på denne oppmerksomheten. Sommertur for frivillige Årets sommertur for frivillige gikk til AASS bryggeri. Vi fikk omvisning og historien om AASS. Vi hadde enkel servering. En hyggelig samling for sentralens frivillige.36 deltok Førjulsfest for frivillige Førjulsfest for frivillige ble arrangert 2.desember på Bragernes Menighetssenter. En hyggelig kveld med de frivillige i fokus. God mat, kake og kaffe. Til underholdning hadde vi besøk av sangduoen Strikk En hyggelig kveld. Årets julegave fra sentralen ble delt ut. 50 deltok 3. Nøkkeltall for Oversikt over antall frivillige, brukere, timer og besøk: Antall frivillige Aktive frivillige Vedgjengen 22 Totalt 148 Antall frivillige fordelt på alder og kjønn: 29 år og yngre år 60 år og eldre Totalt M K MK M K MK M K MK M K MK Vedgjengen 22 menn 148 Antall frivillige som har sluttet: Antall frivillige som har sluttet Totalt Kvinner Menn pga alder, sykdom, utdannelse, jobb, flyttet el Antall nye frivillige: Totalt Kvinner Menn Som startet opp Brukere: Brukere av en til en hjelp antall brukere som mottok en til en hjelp - en eller flere ganger Ca. 60 Antall besøk i 2014 Antall besøk på aktiviteter drevet av sentralen Antall frivillige timer 2014: Timer Årsverk (1703 timer = 1frivillig årsverk) Totalt antall frivillige timer ,6 årsverk 8

10 4. Økonomi Ressurser Årsmelding Drammen Frivilligsentral Det finnes to frivilligsentraler i Drammen. Drammen Frivilligsentral og Danvik Fjell Frivilligsentral. Begge eies og drives av Drammen kommune. I 2014 hadde disse to sentralene til sammen 251 frivillige, som i løpet av året genererte ca frivillige timer eller 12 årsverk med frivillig arbeid. Frivillig innsats skal være et supplement til offentlig virksomhet og ikke erstatte eksisterende tiltak. De frivillige har taushetsplikt om personlige opplysninger de får kjennskap til gjennom sitt frivillige arbeid. All frivillig innsats utføres gratis, men direkte kostnader i forbindelse med oppdraget dekkes av oppdragsgiveren. Målsetninger: Frivilligsentralene i Drammen skal bidra til et meningsfylt liv for den enkelte med vekt på trivsel, aktivisering og gode nettverk. Sentralene skal være nettverksbyggere og samarbeidspartnere for enkeltpersoner og for organisasjoner, og stimulere til økt frivillighet ved å mobilisere til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Eier Budsjett: Drammen Frivilligsentral er eiet og drevet av Drammen kommune. Sentralen mottar et årlig tilskudd fra Kulturdepartementet som i 2014 var på kr Kommunens budsjettandel var på ca.kr Drammen Frivilligsentral har en bemanning på 1,4 årsverk med daglig leder og koordinator. Organisasjonsform Frivilligsentralene i Drammen er organisert og ligger administrativt innenfor programområde Kultur, avdeling Fritid og Interkultur i Drammen kommune. Frivilligsentralene i Drammen har en felles Ressursgruppe. Gaver: I 2013 fikk sentralen en gave på kr fra Vestbanenes verkstedarbeider forening. Disse pengene ble benyttet til innkjøp og montering av projektor i Lokaler: Frivilligsentralen ligger i 2.etg på Landfalløya 78, bedre kjent som Gamle Fløya. Fast telefon og besøkstid er Sentralen er fleksibel og åpen for samtaler og aktiviteter utover vanlig åpningstid. Sentralen var stengt fire uker i sommerferien og ellers på inneklemte dager. 5. Kontaktinformasjon Drammen Frivilligsentral tar gjerne imot innspill til aktiviteter og samarbeidsprosjekter fra virksomheter, enkeltpersoner eller lag og foreninger. Mer om oss finner du på Besøksadresse: Landfalløya Drammen tlf Eller ta gjerne kontakt med daglig leder Irene Sand Sørsdahl e-post: Takk for at du tok deg tid til å lese årsrapporten! 9

11 AKTIVITETSOVERSIKT - SAMMENDRAG 2014 ü Antall frivillige timer: = 6.6 årsverk (1 årsverk = 1703 timer ) ü Antall registrerte frivillige: 148 (126 + Vedgjengen 22 ) ü Antall nye registrerte frivillige: 15 (10 kvinner - 5 menn) ü Antall frivillige som sluttet: 10 (6 kvinner 4 menn) ü Antall besøk på sentralens egne aktiviteter: 4870 Oversikt over aktiviteter Sted Antall frivillige Antall deltakere Trivselstiltak Hamborgtreffen Kantinen på Hamborgstøm Sirkeltreffen Ingeniør Rybergsgate Gulltreffen Kafé. Gulskogen Bo & SS pr g 4 Spilling /musikk på keyboard Saniteten+ Gulskogen Bo & SS Antall g. i måneden Kulturfaddere til Kulturoasen ved Kulturskolen Slaggruppa på G 60 Grønland Kantinen Strømsø psyk. dagsenter 1 - Villa Fredrikke aktivitetshus Amt. Bangsgate Varmmatombringelse Åssiden - Drammen 6 Fysisk aktivitet Elveparken Gågruppe Åssiden pr g 4 Stavgang ved Drafnkollen pr g 4 Seniorsykkelturer 55+ Diverse steder pr g 8 turer 2014 Opplæring - Data- Kommunikasjon Facebook kurs Drammen Frivilligsentral I Pad Drammen Frivilligsentral Dataveiledning Drammen Frivilligsentral hver g 4 Filosofisk kafé Drammensbiblioteket pr g 12g. i 2014 Leksehjelp v/ Åssiden Videregående skole Åssiden VG skole Leksehjelp - datahjelp til enkeltpersoner Biblioteket og div steder 4 Hobbyaktiviteter Fargeklatten malergruppe Drammen Frivilligsentral Hobbyverkstedet. Losjeplassen B & S Senter Figursag - løvsagkurs Åssiden Seniorsenter kurs a10 g Fjordparken Dagsenter Fjordparken Dagsenter 1 4 Fredagsbridge Frivilligsentralen Onsdagsbridgen Frivilligsentralen Canasta Frivilligsentralen En - til - En hjelp Brukere som mottok en - til en hjelp En eller flere ganger Ca 60 personer 10

12 Drammen Frivilligsentral Landfalløya 78, 3023 Drammen Tlf E-post:

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral 2013 Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Årsmelding 2010 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2010 - Drammen Frivilligsentral Innledning Resultatene i årsmeldingen for Drammen Frivilligsentral 2010 viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid. Sentralen utløste i 2010-13

Detaljer

Årsmelding Drammen Frivilligsentral

Årsmelding Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmeldingen for Drammen Frivilligsentral 2011 viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid. Sentralen utløste i 2011-13 200 timer som

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015:

MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015: MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015: Påmelding til aktiviteter og kurs skjer til Frivilligsentralen fra og med 12.august på telefon: 948 02 966 MØTEPLASSER OG AKTIVITETER: MANDAGER: AVSPENNINGSØVELSER

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Røyken Frivilligsentral

Røyken Frivilligsentral Årsmelding 2011 Røyken Frivilligsentral (Vedtatt på årsmøtet 27.03.12) 0 ÅRSMELDING FOR RØYKEN FRIVILLIGSENTRAL 2011 1. MÅLSETTINGER Hovedmål: Frivilligsentralen (FVS) skal være en ressurs for innbyggerne

Detaljer

Røyken Frivilligsentral

Røyken Frivilligsentral Årsmelding 2013 Røyken Frivilligsentral Vedtatt av Årsmøte i Frivilligsentralen 13.05.14 1 ÅRSMELDING FOR RØYKEN FRIVILLIGSENTRAL 2013 1. MÅLSETTINGER Hovedmål: Frivilligsentralen (FVS) skal være en ressurs

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv )

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv ) AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015: Påmelding til kurs og aktiviteter skjer til Frivilligsentralen tlf: 948 02 966 fra 12.januar. AKTIVITETER/ / MØTEPLASSER: Mandager: AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter:

Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter: Program for Snartemo Aktivitetssenter Våren 2011 Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter: Eks. på hva som blir laget på aktivitetssenteret: Snartemo Aktivitetssenter Telefon: 38 34 87 80 Vi har åpent alle

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget.

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget. Årsrapport 2014 Styret 2014. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Pårørendeskolens

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 8. november 2012 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År:

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: 2013-2015 Virksomhetsområde: forebygging Prosjektnummer: 2013/FBM5738 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

Friposten juni/juli 2017

Friposten juni/juli 2017 Kjære frivillige, deltakere og andre samarbeidspartnere! August kommer fort nok og vi kan glede oss til følgende: Frivillig Onsdag: Starter igjen 16. august. Her er det mye spennende som skal skje utover

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 14.03.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer

ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE!

ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE! ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE! Bedre folkehelse for eldre i Ila og Midtbyen Prosjektet Bedre folkehelse for eldre i Ila og Midtbyen startet i 2013 ved tilsetting av prosjektleder i 60%

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

Aktiviteter og program for januar juni 2013: ADVOKATVAKT Mandager kl. 16:30 18:30

Aktiviteter og program for januar juni 2013: ADVOKATVAKT Mandager kl. 16:30 18:30 Aktiviteter og program for januar juni 2013: MANDAGER: ADVOKATVAKT Mandager kl. 16:30 18:30 Sted: Rygge Frivilligsentral Larkollvn.7 2.etg Det tilbys juridisk veiledning med inntil en 30 minutters gratis

Detaljer

Påmelding til aktiviteter og kurs skjer til Frivilligsentralen fra og med 12.august på telefon: 948 02 966

Påmelding til aktiviteter og kurs skjer til Frivilligsentralen fra og med 12.august på telefon: 948 02 966 MØTEPLASSER, AKTIVITE KTIVITETER ER OG KURS HØSTEN 2015: Påmelding til aktiviteter og kurs skjer til Frivilligsentralen fra og med 12.august på telefon: 948 02 966 MØTEPLASSER OG AKTIVITETER: MANDAGER:

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

ÅRSMELDING FROGN SENIORSENTER - 2013

ÅRSMELDING FROGN SENIORSENTER - 2013 ÅRSMELDING FROGN SENIORSENTER - 2013 FROGN SENIORSENTER GJENNOM 2013 Frogn seniorsenter ligger sentralt i sentrum av Drøbak og betjener brukere fra hele kommunen. Frogn seniorsenter har fullført enda et

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Tema : Demens. Eldrerådet

Tema : Demens. Eldrerådet Tema : Demens Eldrerådet 22.11.17 Tjenestetrappen Tidlig innsats Hjemmetjenester Heldøgns omsorg Tidlig innsats I samarbeid med eksterne I drift Demensvennlig samfunn Pårørendeskole Aktivitetsvenn Demenstelefon

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Turvenner og kaffekos ved Holsfjorden GODE MØTEPLASSER KAN GI: Sosialt fellesskap og nye venner Bedre livskvalitet

Detaljer

MANDAGER: AKTIVITETSPROGRAMMET VÅREN 2014

MANDAGER: AKTIVITETSPROGRAMMET VÅREN 2014 AKTIVITETSPROGRAMMET VÅREN 2014 MANDAGER: ADVOKATVAKT Mandager kl. 16:30 oppstart mandag 20.januar Sted: Rygge Bibliotek Larkollvn.7 Det tilbys juridisk veiledning med inntil en 30 minutters gratis konsultasjon.

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Vi holder til på Rådhuset i Leinesfjord der Daglig Leder, Aslaug Bartholsen har kontor i 2.etg. Kontortiden er fra kl

VELKOMMEN TIL. Vi holder til på Rådhuset i Leinesfjord der Daglig Leder, Aslaug Bartholsen har kontor i 2.etg. Kontortiden er fra kl VELKOMMEN TIL STEIGEN FRIVILLIGSENTRAL! Vi holder til på Rådhuset i Leinesfjord der Daglig Leder, Aslaug Bartholsen har kontor i 2.etg. Kontortiden er fra kl.09.00 15.00. Kontakt pr Mail: frivillig@steigen.kommune.no

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturtilbud og trivselstiltak for eldre i Bergenhus bydel for 2010.

Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturtilbud og trivselstiltak for eldre i Bergenhus bydel for 2010. Dato: 27. april 2010 BEBS /10 Bergenhus bydelsstyre Tildeling av seniorkulturmidler Bergenhus bydel 2010 HIBL SARK-3012-201001414-30 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Turvenner og kaffekos ved Holsfjorden GODE MØTEPLASSER KAN GI: Sosialt fellesskap og nye venner Bedre livskvalitet

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Frivilligsentralens åpningstider er mandag-torsdag kl. 9-14. Frivilligsentralens faste tilbud har omfattet mandagskafè

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjonens oppbygging: Dagtilbud innhold, organisering og føringer Lavollen ; som prosjekt, politisk forankring, mandat,

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Ha omsorg for hverandre!

Ha omsorg for hverandre! Ha omsorg for hverandre! Arnemannsveien 3 - pb. 212-3502 Hønefoss Tlf: 32 12 82 67 Faks: 32 12 88 44 post@ringerike.frivilligsentral.no www.ringerike.frivilligsentral.no Orgnr. 971309741 Ringerike Frivilligsentral

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Handlingsplan 2016 Ukentlig aktivitet Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Bridgeklubben Kjøring

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2016

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2016 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer