Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Drammen Frivilligsentral"

Transkript

1 Årsmelding for Drammen Frivilligsentral 2013

2 Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo Sommertur for frivillige ved Drammen frivilligsentral juni 2013 med M/S Drammen 2

3 1. Innledning Årsmeldingen for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye og allsidig frivillig arbeid. Sentralen utløste i timer som utgjør 7.0 årsverk! (1 årsverk = 1703 timer) Det er stor variasjon i oppgaver og tilbud. Av årsmeldingen forstår man at mange mennesker, både frivillige, deltakere og brukere har god nytte av sentralen. Frivilligsentralen er organisert og ligger administrativt innenfor programområde Kultur, avdeling Fritid og Interkultur Sentralen har i 2013 hatt god rekruttering av frivillige. Frivillige er blitt mer målrettet i sine ønsker for frivillig innsats. Både når det gjelder oppgaver og tidsbruk. Det er derfor viktig at sentralen er svært fleksibel for å møte disse utfordringene. Sentralen bidrar i større grad også med frivillige inn i samarbeidsprosjekter. Sentralen har lagt vekt på: Utvikle lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet. Være kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomi, og etnisk tilhørighet. Være en aktiv støttespiller for å skape gode levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement Samarbeide med frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige. Drammen Frivilligsentral er glad for å ha så mange flotte og engasjerte frivillige. Den innsatsen og allsidigheten som de frivillige utøver er det som skaper en aktiv og levende sentral. En stor takk til alle frivillige som er tilknyttet sentralen! 2. Aktiviteter - Frivillige Trivselstiltak - møteplasser Hamborgtreffen på Hamborgstøm Bo og Servicesenter Annen hver mandag arrangerer 5-6 frivillige en møteplass i kafeteriaen hvor målgruppen er hjemmeboende pensjonister og andre i nærområdet. Her har det vært tilbud om foredrag, besøk av musikanter, bingo, quiz og enkel bevertning. Fra hver gang. Gulltreffen Kafé på Gulskogen Bo og Servicesenter Gulltreffen er åpent hver tirsdag fra kl i kantinen. Hensikten er å bidra til å skape et sosialt og hyggelig miljø. Målgruppen er beboere og pårørende samt naboer i området. 9 frivillige er ansvarlig, 2-3 deltar hver gang. Fra 9-21 deltakere. En frivillig underholder av og til med keyboard. De frivillige som er aktive på Gulltreffen hjelper også til ved andre arrangementer på stedet. Sirkeltreffen i Ingeniør Rybergsgate 3 frivillige arrangerer treff annen hver onsdag. Målgruppen er pensjonister og andre i nærområdet på Åssiden. Her er lett trim, utlodning, underholdning og hyggelig samvær. Kaffe og vafler.20 samlinger + sommertur deltar hver gang. Spilling/musikk på Saniteten Bo og Servicesenter En frivillig spiller keyboard ukentlig for beboerne på institusjonen. Et hyggelig innslag i hverdagen 3

4 Varmmatombringelse 6 frivillige kjører ut varm mat for Drammen kommune til hjemmeboende eldre og uføre på Åssiden og i Drammen. De frivillige kjører 1-2 faste dager i uken. Kulturfadder En gruppe på 15 frivillige har bistått Kulturoasen ved ulike kulturarrangementer ved byens institusjoner. Kulturoasen er et tilbud hvor kulturopplevelser formidles til eldre på institusjoner. De frivillige bidrar ved å hente og bringe beboere til arrangementet. Slaggruppa på G 60 I samarbeid med Tilrettelagt fritid bidrar 6 frivillige. 2 hver gang. En hyggelig møteplass for hjerneslagrammede. Møtes annen hver mandag fra kl Et sted for sosialt samvær, bevertning og ofte med besøk eller foredrag deltakere møter hver gang i tillegg til de frivillige. Villa Fredrikke aktivitetshus I samarbeid med de ansatte på stedet har 6-7 frivillige fra sentralen utført frivillig innsats der. Det kan være ved å bistå ved aktiviteter, vaffelsteking, lage mat lese ol. De frivillige møter etter egne avtaler. Frivillige har også fått tilbud om kurs og opplæring. Hobbyaktiviteter. Fargeklatten malergruppe. Tirsdager i ulike uker møtes 8-9 maleglade damer for å sitte sammen og male på frivilligsentralen. Gruppen har fått råd og ideer av eksterne veileder enkelte ganger. Hobbyverkstedet på Losjeplassen Bo og Servicesenter Hobbyverkstedet er åpent hver tirsdag og torsdag fra kl frivillige har ansvar for driften. Mange kommer for å benytte seg av muligheten til å lage eller reparere ting. Her lages krakker, fuglebur og dreiing av treboller. Stedet har mye flott verktøy. En hyggelig møteplass. Fjordparken Dagsenter En frivillig deltar hver tirsdag sammen med aktivitøren og bistår 12 brukere av dagsenteret, med hobby og håndarbeidsaktiviteter. Hun har også deltatt på ulike turer og utflukter. Kurs i figursag løvsagarbeid Frivilligsentralen arrangerte i samarbeid med en frivillig og Åssiden Seniorsenter to kurs i løvsag- figursagarbeid. Et kurs i januar og et i september. Begge kursene gikk over 10 mandager. Dette var et populært kurs hvor deltakerne fikk bli bedre kjent med en gammel håndverkstradisjon. Fra 4-8 deltakere på kursene Canasta Gruppen har fra 5-12 deltakere og samles hver tirsdag formiddag fra kl til kortspillet canasta på Frivilligsentralen. En frivillig er ansvarlig. En sosial og trivelig gruppe. Ca 40 samlinger i 2013 Bridge Fredagsgruppen Gruppen samles hver fredag formiddag på Frivilligsentralen deltar og spiller hver gang. En frivillig har ansvar for aktiviteten. Bridge Onsdagsgruppen Den består av 4-6 deltakere som bytter på å spille. Gruppen møtes hver onsdag formiddag for kortspill og hygge. 4

5 Fysisk aktivitet. Seniorsykkelturer 55+ Sykkelgruppen består av 8 sykkelglade frivillige. Gruppen har ansvaret for turvalg, prøvesykling av turene, turbeskrivelser og evaluering. Deltakerne fordeler oppgavene seg imellom. Det ble gjennomført 8 turer. Turene er fra 20 til ca 40 km og krysser både kommune og fylkesgrenser deltakere. God trim for både kropp og sjel. Økende interesse for turene. Elveparken gågruppe på Åssiden Hyggelig og sosialt innslag i hverdagen. Gruppen går hver torsdag, uansett vær. Gruppen er blitt godt sammensveiset og har mye hygge sammen. Oppmøte på parkeringsplassen ved Kiwi XL på Åssiden. Gruppen ledes av 2 frivillige og 5-12 deltakere møter opp hver gang. 32 turer i I tillegg hadde gruppen sommer og juleavslutning. Stavgangsgruppen på Strømsø Gruppen møtes ved Drafnhuset på Drafnkollen og ledes av 2 frivillige som legger opp ulike og varierte turer. Møtes hver tirsdag og går uansett vær gjennom store deler av året. Stor og stabil oppslutning med høy trivsel rundt dette tiltaket deltakere hver gang og 36 turer! En glad stavgangsgjeng på tur! 5

6 Opplæring / data / kommunikasjon. Årsmelding Drammen Frivilligsentral Excel kurs på Frivilligsentralen En frivillig startet i februar kurs i Excel Microsoft. Kurset gikk over 4 ganger. Deltakerne fikk bli kjent med hvilke muligheter som finnes. Lage lister, sortere og føre enkelt regnskap. Undervisningen foregikk på pc og ved hjelp av projektor. 6 deltakere. Vi snakker norsk sammen på Frivilligsentralen. Hver tirsdag ga en gruppe på 6 frivillige et tilbud om en hyggelig møteplass for kvinner som kan litt norsk men som ønsket å lære mer. Fra 3-6 kvinner møtte hver gang + 2 frivillige. Filosofisk kafé på Drammensbiblioteket I samarbeid med Danvik-Fjell Frivilligsentral og Drammensbiblioteket arrangerte sentralene i fellesskap filosofisk kafé 11 ganger deltar hver gang. Til sammen var det 157 deltakere i løpet av året. Dette skal være et sted for uformelle gruppesamtaler rundt hverdagsfilosofiske temaer. Gruppen hadde besøk av filosof 2 ganger dette året. Dataveiledning på Frivilligsentralen. 8-9 frivillige driver veiledning og opplæring i bruk av pc og nettbrett. Tilbudet retter seg mot seniorer som har liten eller ingen kunnskap om data fra før. Tilbudet er åpent hver torsdag fra kl og 5 datamaskiner står til disposisjon. Mange tar med seg sin egen bærbare pc. Sentralen installerte i august trådløst nett i lokalene Fra 6-12 deltakere hver gang. Det ble gitt ca. 289 timer med dataveiledning. Leksehjelp ved Åssiden videregående skole I samarbeid med skolen har frivillige vært med å gi et tilbud om leksehjelp til elevene. De møtes i skolens kantine tirsdager fra kl Skolen stiller med mat og drikke. Leksehjelp datahjelp til enkeltpersoner Frivillige bistår også enkeltpersoner med lekser og hjelp til skolearbeid. Dette er ofte til personer som ikke har norsk som sitt morsmål. Det ble også gitt noe veiledning og hjemmeundervisning i data. Språkvask - korrektur Frivillige bistår også personer som har behov for hjelp til å skrive brev, rette brev, hjelp til søknader og utfylling av skjemaer og lignende Servicekontor Frivilligsentralen fungerer ofte som et servicekontor. Dette ved at enkeltpersoner, foreninger og andre ringer eller tar kontakt med oss for ulike spørsmål og hjelp. En viktig tjeneste for de gjelder. En - til- en hjelp Frivillige ved sentralen utfører også en til en hjelp. Det kan være som ledsager, handlehjelp, hjelp til småreparasjoner eller ved å gå på besøk. Ca 75 brukere fikk en til en hjelp en eller flere ganger i løpet av

7 Samarbeid Selvhjelpsgruppe- Samtalegruppe Al-Anon Selvhjelpsgruppe for pårørende eller venner av alkoholmisbrukere. Frivilligsentralen stiller møtelokale til disposisjon og gruppen møtes hver onsdag kl En frivillige er ansvarlig for ledelse av gruppen. I 2013 melder den frivillige om følgende tall: 165 besøk, gjennomsnittlig 4-5 deltakere på hvert møte og 40 møter totalt. Samarbeid med "husorganisasjonene" Følgende frivillige organisasjoner har kontor på Frivilligsentralen: Buskerud Fylkeslag av Norsk Cøliakiforening Buskerud Fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund - frem til juni 2013 Psoriasis- og eksemforbundet Drammen og omegn (PEF) Drammen Hørselforening Norsk Thyreoideaforbund, Drammen og Omegn Lokallag. Al-Anon selvhjelpsgruppe for pårørende/ venner av alkoholmisbrukere Al- Anon Servicekontor Aktivitetene til organisasjonene varierer. Noen har gruppevirksomhet, andre har regelmessige medlemsmøter og noen har fast åpningstid for publikum. Frivilligsentralen bistår organisasjonene med hjelp hvis de trenger /ønsker det. Samarbeid med Foreningen for brystkreftopererte kvinner Foreningen låner møtelokaler og møtes en kveld i måneden på Frivilligsentralen Samarbeid med Hørselforeningen Hørselforeningen har åpent kontor på Frivilligsentralen hver tirsdag fra Utover deres åpningstid er Frivilligsentralen behjelpelig med salg av batterier. Samarbeid med Vedgjengen Samarbeidet med Vedgjengen fortsatte som før. Vi tar imot og videreformidler forespørsler om ved. Vedgjengen består av 23 frivillige og innsatsen blir registrert ved sentralen. Vedgjengen produserte 2189 sekker a 60 l ved. Det ble kjørt ut 2225 sekker fordelt på 145 adresser i Drammen i Samarbeid med Sorg og Omsorg Frivilligsentralen tar imot telefonhenvendelser fra sorgrammede og videreformidler til koordinatoren. Koordinatoren har vært tilgjengelig ved sentralen en dag i uka for sorgsamtaler, råd og veiledning, samt videreformidling til sorggrupper. Frivilligsentralen stiller kontor, møterom og telefon til disposisjon. Henviser til Sorg og Omsorgs egen årsmelding for mer informasjon. Samarbeid med Kultur-oasen Frivilligsentralen samarbeider med Kultur- oasen ved at vi formidler frivillige til å være kulturfaddere. En viktig oppgave for å få til vellykkede arrangementer. Samarbeid med Villa Fredrikke Villa Fredrikke aktivitetshus er et tilbud til personer med demens i tidlig fase og deres pårørende. 6-7 frivillige fra sentralen utfører frivillig innsats ved stedet. De frivillige mottar kurs og opplæring på stedet. Et veldig hyggelig samarbeid. 7

8 Samarbeid med Strømsø psykiatriske dagsenter En frivillig bidrar to-tre dager i uken med frivillig innsats ved dagsenteret. Den frivillige bistår den brukerstyrte kantinen og er også noe med på turer. Et flott samarbeid som alle parter er veldig fornøyd med. Samarbeid med Åssiden Seniorsenter Vi startet i november opp et samarbeid ved at frivillige bistår Seniorsenteret når de arrangerer hyggetreff for eldre i bydelen. Samarbeid med Drammen Geriatriske Kompetansesenter Flere frivillige utfører flere typer frivillig innsats her. Samarbeid internt i Drammen Kommune Sentralen samarbeider med mange internt i Drammen kommune. Blant annet: Forebyggende team for eldre, hjemmesykepleien, Danvik-Fjell Frivilligsentral, Kultur-oasen. Tilrettelagt fritid, Drammensbiblioteket, Fysioteket, Villa Fredrikke og noen av byens Bo og Servicesenter. Frivillige bidro også når Fysioteket i mai hadde sykkelopplæring for innvandrer kvinner og når Tilrettelagt fritid arrangerte Bruløpet på Verdensdagen for psykisk helse. Frivillige Ivaretakelse av frivillige Vår erfaringen viser at personlig kontakt, råd og veiledning, samt god oppfølging og tilbud om kurs/temakvelder er viktige faktorer i arbeidet med frivillige. Det skal også være lett og be om hjelp og råd hvis den frivillige trenger det. Sentralens medarbeidere ønsker å være preget av evnen til å se muligheter, ha positiv innstilling og evne til å motivere. Frivillige er ulykkesforsikret under oppdrag for sentralen. De frivillige kan benytte seg av trening & bade avtale med Drammensbadet på samme vilkår som ansatte i kommunen. Ved oppstart som frivillig Ved oppstart får alle en liten oppmerksomhet med sentralens logo. Fødselsdagshilsen til frivillig Ved fødselsdager sender vi et kort til alle. Ved jubileer sendes blomstergavekort. Mange positive tilbakemeldinger tyder på at frivillige setter stor pris på denne oppmerksomheten. Sommertur for frivillige Årets tur gikk med M/S Drammen på Drammenselva. 41 frivillige deltok på turen. Vi hadde med oss Petter Øijord som guide og det ble servert brus og bagetter på turen. Førjulsfest for frivillige Førjulsfest for frivillige ble arrangert på Bragernes Menighetssenter. En hyggelig kveld med de frivillige i fokus. God mat, kake og kaffe. Til un derholdning hadde vi besøk av sangduoen Siste Stikk En hyggelig kveld. Årets julegave fra sentralen ble delt ut. 51 deltok. 8

9 3. Nøkkeltall for Oversikt over antall frivillige, brukere og timer Antall frivillige Aktive frivillige Vedgjengen 23 Totalt 161 Antall frivillige fordelt på alder og kjønn 29 år og yngre år 60 år og eldre Totalt M K MK M K MK M K MK M K MK Vedgjengen 23 menn 161 Antall frivillige som har sluttet Antall frivillige som har sluttet Totalt Kvinner Menn pga alder, sykdom, utdannelse, jobb, flyttet el Antall nye frivillige Totalt Kvinner Menn Som startet opp Personer som ikke møtte til avtale, ble sluset videre, eller ikke startet opp Antall frivillige med annen bakgrunn enn norsk 13 % av sentralens frivillige har annen bakgrunn enn norsk Totalt Kvinner Menn Brukere Brukere av en til en hjelp antall brukere som mottok en til en hjelp - en eller flere ganger Ca. 75 Antall frivillige timer 2013 Totalt antall frivillige timer Resultatet for 2013 er: timer med frivillig arbeid = 7,0 årsverk (1703 timer er 1 frivillig årsverk) 9

10 4. Økonomi Ressurser Årsmelding Drammen Frivilligsentral Det finnes to frivilligsentraler i Drammen. Drammen Frivilligsentral og Danvik Fjell Frivilligsentral. Begge eies og drives av Drammen kommune. I 2013 hadde disse to sentralene til sammen 255 frivillige, som i løpet av året genererte ca frivillige timer eller 12,3 årsverk med frivillig arbeid. Frivillig innsats skal være et supplement til offentlig virksomhet og ikke erstatte eksisterende tiltak. De frivillige har taushetsplikt om personlige opplysninger de får kunnskap til gjennom sitt frivillige arbeid. All frivillig innsats utføres gratis, men direkte kostnader i forbindelse med oppdraget dekkes av oppdragsgiveren. Målsetninger: Frivilligsentralene i Drammen skal bidra til et meningsfylt liv for den enkelte med vekt på trivsel, aktivisering og gode nettverk. Sentralene skal være nettverksbyggere og samarbeidspartnere for enkeltpersoner og for organisasjoner, og stimulere til økt frivillighet ved å mobilisere til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Eier Budsjett: Drammen Frivilligsentral er eiet og drevet av Drammen kommune. Sentralen mottar et årlig tilskudd fra Kulturdepartementet som i 2013 var på kr Kommunens budsjettandel var på kr Drammen Frivilligsentral har en bemanning på 1,4 årsverk med daglig leder og koordinator. Organisasjonsform Frivilligsentralene i Drammen er organisert og ligger administrativt innenfor programområde Kultur, avdeling Fritid og Interkultur i Drammen kommune. Frivilligsentralene opprettet i 2013 en felles Ressursgruppe som hadde to møter i Legater Sponsing - Gaver: Sentralen fikk fra Harald og Lydia Lyches fond kr Fra Stena Line fikk sentralen kr for at frivillige bidro ved et arrangement i Drammen. I november fikk sentralen en gave på kr fra Vestbanenes verkstedarbeider forening Disse pengene ble overført og vil bli benyttet i Lokaler: Frivilligsentralen ligger i 2.etg på Landfalløya 78, bedre kjent som Gamle Fløya. Fast telefon og besøkstid er Sentralen er fleksibel og åpen for samtaler og aktiviteter utover vanlig åpningstid. Sentralen var stengt fire uker i sommerferien og ellers på inneklemte dager. 5. Kontaktinformasjon Drammen Frivilligsentral tar gjerne imot innspill til aktiviteter og samarbeidsprosjekter fra virksomheter, enkeltpersoner eller lag og foreninger. Mer om oss finner du på Besøksadresse: Landfalløya Drammen tlf Eller ta gjerne kontakt med daglig leder Irene Sand Sørsdahl e-post: Takk for at du tok deg tid til å lese årsrapporten! 10

11 AKTIVITETSOVERSIKT - SAMMENDRAG 2013 Antall frivillige timer: = 7.0 årsverk (1 årsverk = 1703 timer ) Antall registrerte frivillige: Vedgjengen 23 = 161 Antall nye registrerte frivillige: kvinner -10 menn Antall frivillige som sluttet: kvinner 9 menn Oversikt over aktiviteter Sted Antall frivillige Antall deltakere Antall g. i måneden Trivselstiltak Hamborgtreffen Kantinen på Hamborgstøm Sirkeltreffen Ingeniør Rybergsgate pr g 2 Gulltreffen Kafé. Gulskogen Bo & SS pr g 4 Spilling /musikk på keyboard Saniteten Bo & SS Kulturfaddere til Kulturoasen Slaggruppa på G 60 Grønland Kantinen Strømsø psyk. dagsenter Villa Fredrikke aktivitetshus Amt. Bangsgate Varmmatombringelse Åssiden - Drammen 6 Fysisk aktivitet Elveparken Gågruppe Åssiden pr g 4 Stavgang ved Drafnkollen pr g 4 Seniorsykkelturer 55+ Diverse steder pr g 8 turer 2013 Opplæring - Data- Kommunikasjon Excel kurs (4 onsdager) Drammen Frivilligsentral Vi snakker norsk sammen Drammen Frivilligsentral Dataveiledning Drammen Frivilligsentral pr g 4 Filosofisk kafé Drammensbiblioteket pr g 11g. i 2013 Leksehjelp v/ Åssiden Videregående skole Åssiden VG skole 2 varierer 4 Leksehjelp - datahjelp til enkeltpersoner Biblioteket og div steder 4 Hobbyaktiviteter Fargeklatten malergruppe Drammen Frivilligsentral Hobbyverkstedet. Losjeplassen B & S Senter Figursag - løvsagkurs Åssiden Eldresenter kurs a10 g Fjordparken Dagsenter Fjordparken Dagsenter Fredagsbridge Frivilligsentralen Onsdagsbridgen Frivilligsentralen Canasta Frivilligsentralen En - til - En hjelp Brukere som mottok en - til en hjelp En eller flere ganger Ca 75 personer 11

12 Drammen Frivilligsentral Landfalløya 78, 3023 Drammen Tlf E-post:

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010

Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010 Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010 1. RAMMER OG MÅLSETTINGER Rammer: Det finnes to frivilligsentraler i Drammen kommune, Danvik Fjell Frivilligsentral og Drammen Frivilligsentral. Begge eies

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no Sentrenes aktivitetstilbud Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til FORSMANN SENTERET Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015:

MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015: MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015: Påmelding til aktiviteter og kurs skjer til Frivilligsentralen fra og med 12.august på telefon: 948 02 966 MØTEPLASSER OG AKTIVITETER: MANDAGER: AVSPENNINGSØVELSER

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv )

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv ) AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015: Påmelding til kurs og aktiviteter skjer til Frivilligsentralen tlf: 948 02 966 fra 12.januar. AKTIVITETER/ / MØTEPLASSER: Mandager: AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter

Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter Rødtvet seniorsenter - ditt annet hjem - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Formål 3 3. Visjon/motto 3 4. Styrets arbeid 4 4.1 Styrets sammensetning 4 5. Personalet

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. VISJON / MOTTO... 2 4. STYRETS ARBEID... 3 4.1 Styrets sammensetning... 3 5. PERSONALET VED SENIORSENTERET...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl OSLO KOMMUHE 3 APR.Uitl 35 ÅRSMELDING 2013 Oppsal Frivillig Sentral Drift av sentralen Foreningen Oppsal Frivillig Sentral eier Oppsal Frivillig Sentral. Foreningen har følgende medlemmer: Bydel Østensjø,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s.

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s. ÅRSRAPPORT FOR 2 INNHOLD 1. KORT OM HAMAR FRIVILLIGSENTRAL s. 3 2. ÅRSPLAN 2014 s. 3 3. STYRET s. 3,4 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5 6. ANTALL ÅRSVERK s. 5 7. AKTIVITETER

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

Alta bo- og dagsenter - Møteplassen -

Alta bo- og dagsenter - Møteplassen - Alta bo- og dagsenter - Møteplassen - Årsmelding 20 Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING 20 2. GENERELT... 3 2. EN KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 3 2. DRIFTSGRUNNLAG... 3 2.2 DAGSENTERVIRKSOMHET...

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer