Årsmelding Drammen Frivilligsentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 - Drammen Frivilligsentral"

Transkript

1 Innledning Resultatene i årsmeldingen for Drammen Frivilligsentral 2010 viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid. Sentralen utløste i timer som utgjør 7,65 årsverk (1 årsverk = 1703 timer) Årsmeldingen viser gode resultater. Det er høy aktivitet og det er kommet til nye aktiviteter. Det er stor variasjon i type oppgaver og tilbud. Av årsmeldingen forstår man at mange mennesker, både frivillige, deltakere og brukere, har god nytte av sentralen. Dette betyr noe verdifullt for enkeltmennesket, men også for lokalsamfunnet og det sosiale liv generelt. Drammen Frivilligsentral legger stor vekt på å skape gode møteplasser, være en nettverksbygger, en samarbeidspartner, og ha stor bredde i sine aktiviteter. Jo flere tilbud sentralen har, jo lettere er det å finne noe som passer for den enkelte. Det at frivillige føler at de er til nytte for noen - at det er behov for deres tjenester - bidrar til økt trivsel i hverdagen. Samtidig bidrar dette til at omverdenen blir oppmerksom på hvilket nyttig bidrag Frivilligsentralen representerer på det forebyggende området - både for frivillige, brukere og for lokalsamfunnet. Et godt renommé, stabilitet, samarbeid og gode aktiviteter og tilbud er viktige stikkord for videre utvikling. 1. Rammer og målsettinger Rammer: Det finnes to Frivilligsentraler i Drammen kommune, Drammen Frivilligsentral og Danvik Fjell Frivilligsentral. Begge eies og drives av kommunen. I 2010 hadde disse to sentralene til sammen 248 frivillige, som genererte i løpet av året frivillige timer, dvs. nærmere 13 årsverk. Målsetninger: Frivilligsentralene i Drammen skal bidra til et meningsfylt liv for den enkelte med vekt på trivsel, aktivisering og gode nettverk. Sentralene skal være nettverksbyggere og samarbeidspartnere for enkeltpersoner og for organisasjoner, og stimulere til økt frivillighet ved å mobilisere til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Frivillig innsats skal være et supplement til offentlig virksomhet og ikke erstatte eksisterende tiltak. De frivillige har taushetsplikt om personlige opplysninger de får kunnskap til gjennom sitt frivillige arbeid. All frivillig innsats utføres gratis, men direkte kostnader i forbindelse med oppdraget dekkes av oppdragsgiveren. 2. Drift Eier - Budsjett Drammen Frivilligsentral er eiet og drevet av Drammen kommune, og ligger administrativt innenfor programområde Kultur, Fritid. Sentralen mottar et årlig tilskudd fra Kultur departementet som i 2010 var på kr Kommunens budsjettandel i 2010 var på kr. Sentralen fikk i desember 2009 en gave på kr fra NBBL til de frivillige. Pengene ble overført budsjettet for Gaven ble benyttet til sommertur og førjulsfest for frivillige ved sentralen. I tillegg ble det også overført kr 5000 fra KUD fra 2009 til markedsføring av ny logo. For disse pengene ble det innkjøpt t -skjorter med ny logo. Sentralen søkte også Lydia og Harald Lyches fond i 2010 om midler til internettkafeen. Vi ble tildelt kr som ble benyttet i tråd med søknaden. Drammen Frivilligsentral har en bemanning på 1,6 årsverk. Med daglig leder og en kontoransatt. Kravene til daglig leder i 100 % er oppfylt. 1

2 Lokaler Frivilligsentralen ligger i 2.etg på Landfalløya 78 eller bedre kjent som Gamle Fløya. Fast telefon og besøkstid er mandag - fredag Sentralen er fleksibel og åpen for samtaler og aktiviteter utover vanlig åpningstid. Sentralen var stengt fire uker i sommerferien og ellers av og til på inneklemte dager. 3. Styret De kommunale Frivilligsentralene i Drammen har felles styre. Styrets sammensetning i 2010 var: Patricia Emeci styreleder fra Kultur, avd. Fritid Birgitte Simensen Berg- styremedlem fra Rådmannen Randi Håkonsen styremedlem fra Institusjonstjenesten Bragernes- gikk ut i april Hilde Danielsen styremedlem fra forebyggende helseteam for eldre - kom inn Rut Jorunn Rønning- styremedlem fra Kulturskolen Anne Berit Johansen styremedlem fra Drammen og omegn Psoriasisforening Jon Ivar Windstad styremedlem fra Kirkens Bymisjon Lederne for sentralene møter uten stemmerett og fungerer som sekretærer for styret. På årsmøtet i april ble styret enig om å utvidet med to nye medlemmer. Styret utvidet da fra 6 til 8 medlemmer. De to nye er representanter fra det frivillige. 4. Oversikt over frivillige, brukere og timer Frivillige 2010 Antall nye frivillige 2010 Antall registrerte frivillige pr Totalt 18 + Vedgjengen 20 Kvinner 13 Totalt 139 Menn 5 Antall frivillige fordelt på alder og kjønn pr år og yngre år 60 år og eldre Total M K MK M K MK M K MK M K MK vedgjengen 20 = 139 Antall frivillige som sluttet i 2010 Antall frivillige som har sluttet, pga alder, sykdom, utdannelse, jobb, flyttet el Totalt Kvinner Menn Brukere Brukere av en til en hjelp 2010 antall brukere som mottok 1til 1 hjelp en eller flere ganger 105 Antall frivillige timer 2010 Totalt antall frivillige timer Resultatet for 2010 er: timer med frivillig arbeid = 7,65 årsverk 2

3 5. Ivaretakelse av registrerte frivillige Ivaretakelse av frivillige Erfaringen viser at personlig kontakt, råd og veiledning samt god oppfølging er viktige faktorer i arbeidet med frivillige. Dette innebærer god tilgjengelighet både ved at sentralen er åpen og at den er betjent. Et sted hvor det er hyggelig å komme, hvor en treffer noen å snakke med. Være en møteplass og en nettverksbygger. Det at de som arbeider på sentralen blir kjent med de frivillige betyr bl.a. at det opparbeides et tillitsforhold mellom partene. Det fører igjen til økt kunnskap om hva den enkelte passer til og kan mestre. På denne måten kan frivillige som ønsker det få stadig nye utfordringer. Det skal også være lett og be om hjelp og råd hvis den frivillige trenger det. Sentralens medarbeidere bør bl.a. være preget av evne til å se muligheter, godt humør, en positiv innstilling og evne til å motivere. Ved oppstart som frivillig Ved oppstart får alle en liten oppmerksomhet med sentralens logo, en kulepenn,pins el. Fødselsdagshilsen til frivillig Ved fødselsdager sender vi et kort til alle frivillige. Mange positive tilbakemeldinger tyder på at frivillige setter stor pris på denne oppmerksomheten. Ved jubileer sender vi gjerne et blomstergavekort. Åpent hus på torsdager Torsdager fra er det åpent hus for alle som er frivillige ved sentralen. (samtidig med vår Internettkafè) Da er det gratis kaffe og vaffel til de frivillige, og tid til å slå av en prat. Sommertur for frivillige Årets tur gikk til Hadeland Glassverk. Vi hadde i år leid inn en stor buss og på Hadeland hadde vi bestilt middag til alle. Grunnen til dette var at vi i 2009 hadde fått en pengegave fra NBBL til de frivillige, som ble overført til av den grunn kunne vi være litt rause. 46 frivillige deltok på turen. Førjulsfest for frivillige Årets førjulsfest for frivillige ble arrangert 7.12 på Bragernes Menighetssenter. Dette er en hyggelig kveld med de frivillige i fokus. Vi spiste koldtbord og hadde kaffe og kringle. Til underholdning hadde vi Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik En hyggelig kveld. Årets julegave til de frivillige ble delt ut.56 frivillige deltok på festen. Julelunch for varmmat utkjørerne Alle frivillige varmmat- utkjørere som er aktive i distriktet ble invitert til julelunch i regi av Drammen Kjøkken Dette som takk for god innsats. En trivelig formiddagssamling. 6. Aktiviteter og utførte oppgaver i Karin og Askhild turer og julefest En sjåfør/frivillig med minibussertifikat og to frivillige tilbød turer. Deltakerne ble hentet hjemme og kjørt tilbake med minibuss. Deltakerne spleiset på utgifter til diesel ol. Hyggelige handleturer i nærmiljøet, men også en og annen tur som kulturkveld på Nedre Eiker bibliotek, tur for å se på 17. mai toget i Drammen. Hyggelige turer med mange fornøyde deltakere. I november måtte vi (midlertidig?) stoppe turene fordi det ble reist tvil om handleturene er løyvepliktige. Saken er for tiden til behandling i departementet, vi avventer avgjørelsen derfra før vi forhåpentligvis kan fortsette 3

4 Julefest Som avslutning på året ble det arrangert julefest for deltakerne på turene og for andre. 22 personer + 3 frivillige deltok på julefesten som fant sted på Cafe Album i Drammen 6.2. Trivselstiltak Gulltreffen Kafé på Gulskogen Bo & Servicesenter Gulltreffen holder åpent hver tirsdag fra kl i kantinen på Gulskogen Bo & Servicesenter. Hensikten er å bidra til å skape et sosialt og hyggelig miljø en kveld i uken. Målgruppen er beboere og pårørende samt naboer i området. 9 frivillige og 3 vikarer er ansvarlige for tiltaket.3 deltar hver gang. Det er ca brukere og pårørende tilstede hver gang. En frivillig underholder av og til med keyboard. Alle frivillige som er aktive på Gulltreffen hjelper også til ved andre ulike arrangementer for beboerne f. eks, romjulsfest, høstfest. De frivillige ble 9. desember invitert på hyggelig julemiddag som takk for god innsats gjennom året. Gladtreffen på Ragnastua på Losjeplassen Bo & Servicesenter Sosialt formiddagstreff for beboere i og utenfor institusjonen. Her serveres kaffe og vafler, sang, diktlesning og hyggelig prat. Gladtreffen arrangeres hver torsdag fra kl frivillige deltar hver gang. Aktiviteten ble avsluttet sommeren Sirkeltreffen i Ingeniør Rybergsgt 3 frivillige stiller opp hver annen onsdag. Målgruppen er pensjonister og andre i området rundt Ing. Rybergsgate. og ellers på Åssiden. Her er det lett trim, utlodning, underholdning og hyggelig samvær med kaffe og vafler.18 samlinger + en sommertur. 10 besøkende hver gang. Austadtreffen Anchersensvei 6 Austadtreffen er et formiddagstreff for pensjonister i Austad området. Treffet drives av en gruppe på 6 frivillige som fordeler arbeidet. Programmet består av lett trim, musikk, hyggelig prat, utlodning, kaffe og vafler. De møtes hver onsdag formiddag. Det var 35 samlinger i 2010, dette inkl. både en sommer og en juleavsluttning deltakere tilstede hver gang. Oppslutningen har vært stabil. Ca 297 besøkende i Trivselstiltak ved Filten serviceboliger Hyggetreff for beboere ved Filten serviceboliger. 4 frivillige er ansvarlige. Hyggetreffet var en gang i måneden første halvår, men ble avsluttet etter sommerferien deltakere hver gang. Her var det sang og gitarspill nesten hver gang. Samt kaffe og nystekte vafler. Middagsklubben Middagsklubben organiseres av 2-3 frivillige i samarbeid med Ligo Stua. Det dekkes langbord inne i lokalet Dette er et tilbud for alle som har lyst til å spise middag i selskap med andre. Sosialt og trivelig. Alle betaler for seg. Det er alltid god oppslutning rundt denne aktiviteten. Møtes hver annen onsdag tilstede hver gang. 20 treff i Stor trivsel rundt denne aktiviteten. Varmmatombringelse 10 frivillige kjører ut varm mat til hjemmeboende eldre og uføre på Åssiden og i Drammen. De frivillige kjører fra 1-3 faste dager i uken. 4

5 Kulturfadder En gruppe på 20 frivillige har bistått Kulturoasen ved ulike kulturarrangementer ved flere av byens institusjoner. Kulturoasen er et tilbud hvor kulturopplevelser formidles ut til eldre ved institusjonene. De frivillige bidrar ved å hente og bringe beboere til og fra institusjonen, omsorgsleiligheter. En trivelig oppgave. Kafé Møteplassen på G 60 I samarbeid med Fritid med bistand hjelper 7 frivillige til. To stykker deltar hver gang på kafeen. Dette er en møteplass for hjerneslagrammede. De møtes hver annen mandag fra kl En møteplass og et hyggelig sted for sosialt samvær. Noen ganger med besøk eller foredrag møter hver gang i tillegg til de frivillige. Villa Fredrikke I samarbeid med de ansatte på stedet har 5-6 frivillige fra sentralen utført frivillig innsats der. Det kan være ved å bistå ved håndarbeidsaktiviteter, kaffe- vaffelsteking, turgåing, lese ol. De frivillige møter etter egne avtaler. De frivillige har også fått tilbud om kurs og opplæring Hobbyaktiviteter. Hobbyverkstedet på Losjeplassen Bo & Servicesenter Hobbyverkstedet er åpent hver tirsdag og torsdag fra kl frivillige har ansvar for driften. Mange kommer for å benytte seg av muligheten til å lage eller reparere ting. Her lages krakker, tørkerullholdere, fuglebur og dreiing av treboller mm. Verkstedet har mye flott verktøy. En hyggelig møteplass menn møter hver gang. Fjordparken Dagsenter En frivillig deltar hver tirsdag sammen med aktivitøren og bistår 12 brukere av dagsenteret, med hobby og håndarbeidsaktiviteter. Hun har også deltatt på ulike turer og utflukter. Strikkeklubben i Blichsgt En frivillige er meget aktiv der og bidrar med ukentlig bistand til en gruppe beboere som samles til håndarbeidsaktiviteter. Det er ca tilstede hver gang. Knapphullet håndarbeid/ hobbytreff Dette er en hyggelig møteplass med håndarbeid og hobbyaktiviteter i fokus. Men også med tid til prat og en kaffekopp. 11 møter i 2010 og 6-8 møter hver gang. Fra kl på fast oppsatte onsdager. Kurs i figursag løvsagarbeid Frivilligsentralen startet i samarbeid med en frivillig og Åssiden Eldresenter opp et tilbud om kurs i løvsag/ figursagarbeid. Vi hadde et kurs i februar og et i september. Begge kursene gikk over 10 mandager. Dette var et populært kurs hvor deltakerne fikk bli bedre kjent med en gammel håndverkstradisjon. Canasta Gruppen har fra deltakere og samles hver tirsdag formiddag fra kl til kortspillet canasta på Frivilligsentralen. En frivillig er ansvarlig for tiltaket. En sosial og trivelig gruppe. Ca 45 samlinger i

6 Bridge Fredagsgruppen Gruppen samles hver fredag formiddag på Frivilligsentralen. 12 deltar og spiller hver gang. En frivillig har ansvar for aktiviteten. Bridge Onsdagsgruppen Den består av 6 deltakere som bytter på å spille. Gruppen møtes hver onsdag formiddag for kortspill og hygge Fysisk aktivitet. Stavgangsgruppen på Strømsø Gruppen møtes ved Drafnhuset på Drafnkollen og ledes av 2 frivillige som legger opp ulike og varierte turer. Møtes hver tirsdag og går uansett vær gjennom store deler av året. Stor og stabil oppslutning med høy trivsel rundt dette tiltaket deltakere hver gang 373 personer deltok i løpet av 34 turer! Gågruppe langs elvebredden på Åssiden Hyggelig og sosialt innslag i hverdagen. Gruppen går hver torsdag, uansett vær. Gruppen er blitt godt sammensveiset og har mye hygge sammen. Oppmøte på parkeringsplassen ved tidligere Ligo på Åssiden. Gruppen ledes av 2 frivillige og deltakere møter opp hver gang. 31 turer i I tillegg hadde gruppen tur til Sverige og jul og sommeravslutning. Tilbud om dans bevegelse til musikk En frivillig startet opp et tilbud til seks damer i alderen år ved et av byens psykiatriske dagsenter. De møtes hver onsdag. Dette er et tilbud om å bevege seg med eller uten musikk. Bevegelsene har elementer fra Qi gong, yoga, meditasjon og dans. Formålet er å gi brukerne økt trivsel og fred i kropp og sjel. Tilbudet har vært svært vellykket og brukerne har stor glede av tilbudet. Den frivillige fikk etter sommerferien 2010 tilbud om engasjement/lønn for denne aktiviteten. Av den grunn ble aktiviteten avsluttet i vår regi i august. Sittedans En frivillig gav første halvår et tilbud om sittedans ved noen av byens Bo og Servicesenter. Aktiviteten ble avsluttet i juni. Seniorsykkelturer 55+ Sykkelgruppen består av 8 frivillige. Gruppen har ansvaret for turvalg, prøvesykling av turene, turbeskrivelser, evaluering.. Deltakerne fordeler oppgavene seg imellom. 7 turer ble gjennomført i 2010 med: Rundturen * Bragernes-Lier * Hoensvannet rundt * Simostranda - Sigdal * Vi sykler Rallarveien, med 1 overnatting * Strømsøåsen - Mjøndalen * Drammenselva rundt fra Landfalløya til Hokksund. Turene er fra 25 til 40 km. Fra deltakere på turene. God trim for både kropp og sjel. Økende interesse for turene Opplæring / data / kommunikasjon. Filosofisk kafé I samarbeid med Danvik -Fjell Frivilligsentral og Drammensbiblioteket arrangerte sentralene i fellesskap filosofisk kafé 12 ganger for 233 deltakere. Dette skal være et sted for uformelle gruppesamtaler rundt hverdagsfilosofiske temaer. Gruppen hadde også besøk av filosof to ganger denne sesongen. 6

7 Internett-kafé på Frivilligsentralen. 8-9 frivillige driver veiledning og opplæring i enkel bruk av pc, internett og e-post til seniorer som ikke har eller har liten kunnskap om data fra før. Det gis også opplæring i sms. Kafeen er åpen hver torsdag fra kl og 5 datamaskiner står til disposisjon. Mange tar nå med seg sin egen bærbare pc for å få opplæring på den. Alle kan benytte seg av tilbudet om å kjøpe kaffe og vafler. Ca 355 personer var innom kafeen i 2010.Dette var en økning på over 100 personer fra Torsdager er også åpen dag for alle som er registrerte frivillige ved sentralen med tilbud om gratis kaffe og vaffel. SeniorSurfdagen 30 september Sentralen var i år også en møteplass på den landsdekkende SeniorSurfdagen. Vi hadde dataopplæring og delte ut diverse infomateriell. Som Cd rom, seniornettavisen mm. Leksehjelp ved Åssiden videregående skole I samarbeid med skolen har 5-6 frivillige gitt et tilbud om leksehjelp til elevene ved skolen. De møtes i skolens kantine hver tirsdag fra kl Skolen stiller med mat og drikke til alle som deltar. Oppmøtet blant elevene har variert noe. En trivelig aktivitet og hyggelige møter på tvers av generasjoner En - til- en hjelp Frivillige ved sentralen utfører mange timer med en til en hjelp. Det kan være som ledsager, handlehjelp, hjelp til småreparasjoner som lyspæreskifte, henge opp et bilde osv. Eller ved å gå på besøk Dette er etterspurte tjenester hos brukerne. 105 brukere fikk en til en hjelp en eller flere ganger i løpet av Samarbeid med organisasjoner og foreninger 7.1. Selvhjelpsgruppe- Samtalegruppe Al- Anon Selvhjelpsgruppe for de som er pårørende/ venner av alkoholmisbrukere. Frivilligsentralen stiller møtelokale til disposisjon og gruppen møtes regelmessig hver onsdag kl En av våre frivillige er ansvarlig for ledelse av gruppen. I 2010 melder den frivillige om følgende tall: 399 deltakere totalt. Gjennomsnittlig 8-10 deltakere på hvert møte. 48 møter totalt Samarbeid med "husorganisasjonene" Følgende frivillige organisasjoner har kontor på Frivilligsentralen: Buskerud Fylkeslag av Norsk Cøliakiforening Buskerud Fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund Drammen og omegn Psoriasisforening Drammen Hørselforening Norsk Thyreoideaforbund, Drammen og Omegn Lokallag. I tillegg har Al-Anon,selvhjelpsgruppen for pårørende/ venner av alkoholmisbrukere, avtale om faste møtedager hver onsdag fra Aktivitetene til organisasjonene varierer. Noen har gruppevirksomhet, andre har regelmessige medlemsmøter, mens noen har fast åpningstid for publikum. Frivilligsentralen prøver å bistå organisasjonene med hjelp hvis de trenger - ønsker det Samarbeid med Foreningen for brystkreftopererte Foreningen låner møtelokaler og møtes ca 1 gang i måneden på Frivilligsentralen 7

8 7.4. Samarbeid med Hørselforeningen Hørselforeningen har åpent kontor på Frivilligsentralen hver tirsdag fra Utover deres åpningstid er Frivilligsentralen behjelpelig med salg av batterier Samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge Lokalavdelingen for Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland får låne møtelokaler på Frivilligsentralen på kveldstid for å avholde sine møter. 8. Samarbeid med andre 8.1. Samarbeid med Vedgjengen Samarbeidet med Vedgjengen fortsatte som før i Vi tar imot og videreformidler forespørsler om ved. Vedgjengen består av 20 frivillige og innsatsen blir registrert ved sentralen. Vedgjengen delte i 2010 ut 2261 vedsekker fordelt på 154 ulike adresser Samarbeid med Strikkeklubben i Blichsgt. En frivillig er aktiv i Strikkeklubben for beboerne i Blichsgt Samarbeid med Sorg og Omsorg Frivilligsentralen tar imot telefonhenvendelser fra sorgrammede og videreformidler de til koordinatoren. Koordinatoren har vært tilgjengelig ved sentralen en fast dag i uka for sorgsamtaler, råd og veiledning, samt videreformidling til sorggrupper. Frivilligsentralen stiller kontor, møterom og telefon til disposisjon. Henviser til Sorg og Omsorgs egen årsmelding for mer informasjon Samarbeid med Kultur-oasen Frivilligsentralen samarbeider med Kultur- oasen ved at vi formidler frivillige til å være kulturfaddere. De bistår de ulike institusjonene når det er kulturinnslag på stedet Samarbeid med Villa Fredrikke Sentralen fikk i mai en forespørsel fra Villa Fredrikke, da de var på utkikk etter engasjerte frivillige til å bistå deres aktiviteter. Villa Fredrikke er et aktivitetshus for mennesker med tidlig demens og for deres pårørende. 5-6 frivillige fra sentralen ønsket å delta i samarbeidet og mottar kurs og opplæring på stedet. Et hyggelig samarbeid Samarbeid internt i Drammen Kommune Sentralen samarbeider med mange internt i Drammen kommune. Blant annet: Forebyggende team for eldre, hjemmesykepleien i ulike distrikt, Danvik-Fjell Frivilligsentral, Kultur-oasen, Kultur-, Fritid med bistand, Villa Fredrikke og flere av byens Bo og Servicesenter. 9. Markedsføring Følgende markedsføringstiltak ble gjennomført i 2010 Flere redaksjonelle oppslag om sentralen og våre tiltak i Drammens Tidende og regelmessig bruk av spalten UT i dag Lagt ut informasjon på nettsiden til Drammen Kommune Produsert forskjellige plakater, informasjonsfoldere, oppslag Holdt foredrag rundt i lag og foreninger og fortalt om Frivilligsentralen Fellesannonse med de andre sentralene i distriktet med våre telefonnummer 8

9 10. Kurs og foredrag Årsmelding Drammen Frivilligsentral Foredrag Daglig leder ved sentralen har ved flere anledninger vært ute og holdt foredrag i lag og foreninger samt internt i kommunen. Forteller da om sentralens drift, virksomhet og tilbud Kurs - seminar og besøk Fagdag. Nettverksgruppa som denne sentralen tilhører, var 8.mai på dagstur til Oslo. Der besøkte vi Batteriet et servicekontor for selvhjelp drevet av Kirkens Bymisjon og Besøk på Bjerke Frivilligsentral. Regionskonferanse. Daglig leder ved sentralen og et styremedlem deltok på regionskonferanse for Frivilligsentraler på Olavsgaarden på Lillestrøm september. Besøk. Sentralen har ofte besøk av enkeltpersoner, lag og foreninger og andre som ønsker å vite mer om sentralen og hva vi driver med. Deltakelse i frivillig arbeid gir enkeltmennesket identitet, mulighet til påvirkning, sosialt nettverk og økt kunnskap. Frivillig sektor betyr bedre livskvalitet for alle som er med og som berøres. 1 Takk for at du tok deg tid til å lese årsrapporten! Drammen Frivilligsentral tar gjerne imot innspill til aktiviteter og samarbeidsprosjekter fra virksomheter, enkeltpersoner eller lag og foreninger. Mer om oss finner du på Besøksadresse: Landfalløya Drammen tlf Eller ta gjerne kontakt med daglig leder Irene Sand Sørsdahl e-post: 1 Birgitte Brekke som er daglig leder i Frivillighet Norge, uttrykte det slik i Aftenposten den 5.desember

10 AKTIVITETSOVERSIKT - SAMMENDRAG Antall frivillige timer: = 7,65 årsverk (1 årsverk = 1703) Antall registrerte frivillige pr : 139 Antall nye registrerte frivillige i 2010: 18 (13 Kvinner -5 Menn) Antall frivillige som sluttet i 2010: 27 (22 Kvinner - 5 menn) Oversikt over aktiviteter Sted: Antall frivillige Antall deltakere Antall g. i mnd. Trivselstiltak Gulltreffen Kafé. Gulskogen B & S Gladtreffen i Ragnastua. Losjeplassen Bo & S Austadtreffen Anchersensvei Sirkeltreffen Ingeniør Rybergsgate Filten Øvre Storgt Middagsklubben Ligo Stua a/s g. i 2010 Karin og Askhilds turer Karins og Askhilds julefest Kulturfaddere Kafé Møteplassen på G 60 Grønland Villa Fredrikke Amt. Bangsgate Varmmatombringelse på Åssiden Åssiden - Drammen 10 Fysisk aktivitet Tilbud om dans- bevegelse til musikk Strømsø Psyk. dagsenter Sittedans Ulike steder 1 Gågruppen langs elvebredden Åssiden Stavgang ved Drafnkollen Seniorsykkelturer 55+ Diverse steder turer Opplæring - Data- Kommunikasjon Internett-kafé. Frivilligsentralen Filosofisk kafé Drammensbiblioteket g. i 2010 Leksehjelp v/ Åssiden Videregående skole Åssiden VG skole 6-4 Hobbyaktiviteter Hobbyverkstedet. Losjeplassen B & S Senter Knapphullet håndarbeid/hobbytreff Frivilligsentralen Figursag - løvsagkurs Åssiden Eldresenter kurs a10 g Strikkeklubben i Blichsgt Fjordparken Dagsenter Fjordparken Dagsenter Fredagsbridge Frivilligsentralen Onsdagsbridgen Frivilligsentralen Canasta Frivilligsentralen En - til - En hjelp Brukere som mottok en - til en hjelp En eller flere ganger

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral 2013 Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo

Detaljer

Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010

Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010 Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010 1. RAMMER OG MÅLSETTINGER Rammer: Det finnes to frivilligsentraler i Drammen kommune, Danvik Fjell Frivilligsentral og Drammen Frivilligsentral. Begge eies

Detaljer

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune Innledning Danvik Fjell Frivilligsentral har siden oppstarten i 1998 blitt en viktig nettverksbygger i bydelen. Sentralen virker kontaktskapende, både på det profesjonelle og det allmenne menneskelige

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no Sentrenes aktivitetstilbud Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til FORSMANN SENTERET Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf. 33 78 70 31 94 16 07 50 e-post: toril.agedal@sande-ve.kommune.

ÅRSRAPPORT 2012 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf. 33 78 70 31 94 16 07 50 e-post: toril.agedal@sande-ve.kommune. Årsrapport 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf. 33 78 70 31 94 16 07 50 e-post: toril.agedal@sande-ve.kommune.no Årsrapport 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG DRIFT...

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2011 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2011 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf. 33 78 70 31 94 16 07 50 e-post: toril.agedal@sande-ve.kommune.

ÅRSRAPPORT 2011 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf. 33 78 70 31 94 16 07 50 e-post: toril.agedal@sande-ve.kommune. Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf. 33 78 70 31 94 16 07 50 e-post: toril.agedal@sande-ve.kommune.no Årsrapport 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG DRIFT

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige.

har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige. har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold 1. Drift av sentralen 1.1 Styret 1.2 Årets drift

Detaljer

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Den kulturelle trillebagen EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Lier kommune, nov. 2005 revidert nov. 2009 INNHOLD Revidert nov. 2009 INNLEDNING 1. Litt om bakgrunnen 2. Mål 3. Hva er kulturarbeid? 4. Kulturrevolusjon

Detaljer

Hjemmeboende... 10. Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12

Hjemmeboende... 10. Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12 INNHOLD Side Innledning 3-5 1. Litt om bakgrunnen. 2. Mål. 3. Hva er kulturarbeid? 4. Kultur på institusjonene. 5. Forankring, motivasjon og opplæring. 6. Institusjoner bofellesskap for eldre i Røyken

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl OSLO KOMMUHE 3 APR.Uitl 35 ÅRSMELDING 2013 Oppsal Frivillig Sentral Drift av sentralen Foreningen Oppsal Frivillig Sentral eier Oppsal Frivillig Sentral. Foreningen har følgende medlemmer: Bydel Østensjø,

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv )

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv ) AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015: Påmelding til kurs og aktiviteter skjer til Frivilligsentralen tlf: 948 02 966 fra 12.januar. AKTIVITETER/ / MØTEPLASSER: Mandager: AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer