Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010"

Transkript

1 Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral RAMMER OG MÅLSETTINGER Rammer: Det finnes to frivilligsentraler i Drammen kommune, Danvik Fjell Frivilligsentral og Drammen Frivilligsentral. Begge eies og drives av kommunen. I 2010 hadde disse to sentralene til sammen 248 frivillige, som genererte i løpet av året frivillige timer, dvs. nærmere 13 årsverk. Målsetninger: Frivilligsentralene i Drammen skal bidra til et meningsfylt liv for den enkelte med vekt på trivsel, aktivisering og gode nettverk. Sentralene skal være nettverksbyggere og samarbeidspartnere for enkeltpersoner og for organisasjoner, og stimulere til økt frivillighet ved å mobilisere til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Frivillig innsats skal være et supplement til offentlig virksomhet og ikke erstatte eksisterende tiltak. De frivillige har taushetsplikt om personlige opplysninger de får kunnskap til gjennom sitt frivillige arbeid. All frivillig innsats utføres gratis, men direkte kostnader i forbindelse med oppdraget dekkes av oppdragsgiveren. Rådet for Funksjonshemmede valgte i 2010 å gi Tilgjengelighetsprisen til Danvik Fjell Frivilligsentral. Ordføreren stod for overrekkelsen i Rådhusets storstue, 3.12., og en ydmyk liten delegasjon bestående av 3 frivillige pluss daglig leder tok imot utmerkelsen. I begrunnelsen heter det Frivilligsentralen på Fjell i Fjell bydelshus, L. Grønlandsvei 33 har i over 10 år vært et sentralt møtested i bydelen Fjell. De har vært en profesjonell tilrettelegger av møter mellom mennesker - og har skapt en bydelsarena for kunnskapsutveksling, integrering, aktivitet og mye hygge. Rådet har lagt særlig vekt på Danvik Fjell Frivilligsentral s arbeid med å inkludere alle - å gi et lavterskeltilbud - hvor en kan være med senkede skuldre. 2. DRIFT Budsjett Sentralen eies og drives av Drammen kommune, programområde Kultur, og mottar et årlig driftstilskudd fra Kultur- og Kirkedepartementet, som i 2010 var på kr Kommunens budsjettandel lå på kr I tillegg søkte og fikk sentralen tilskudd for konkrete prosjekter: kr fra Lychefondet (til ombygging av møterommet), kr fra Buskerud fylkeskommune (til Fjell bydelsdag) og kr fra borettslagene på Fjell (til julaften for alle). Sentralen har en daglig leder i 100 % stilling. I perioden oktober til desember 2010 hadde vi hjelp av og oppfølgingsansvar for en kvinne på en 50% arbeidsutprøvingsplass, i samarbeid med FRETEX. Lokaler Kontoret ligger i underetasjen av Fjell bydelshus, L. Grønlandsvei 33, 3035 Drammen. Aktivitetsrommet Regnbuen, et grupperom med tekjøkken, er i bydelshusets 1. etasje I vår fjernet vi med økonomisk støtte fra Lychefondet en mellomvegg, og har nå plass til inntil 20 personer. I tillegg bruker vi forskjellige lokaler i nærmiljøet, som det røde huset, festsalen på bydelshuset, Storstua på Fjell bo - og servicesenter, Fjell skole og Danvik skole. Filosofisk kafé har tilhold på Drammensbiblioteket. Styret Frivilligsentralene i Drammen har felles styre. Lederne for begge sentraler møter uten stemmerett, og fungerer som sekretærer for styret. Årsmøtet besluttet å utvide styret med 2 representanter for det frivillige liv. Styrets sammensetning i 2010: fram til årsmøtet, 13.4.: styreleder: Patricia Emeci (Kultur), styremedlemmer: Rut Jorunn Rønning (Kultur), Randi Håkonsen (Institusjonstjenesten Bragernes), Birgitte Simensen Berg (Rådmannen) Årsmelding 2010 Side 1

2 etter årsmøtet: styreleder: Patricia Emeci (Kultur), styremedlemmer: Rut Jorunn Rønning (Kultur), Birgitte Simensen Berg (Rådmannen), Hilde Danielsen (forebyggende helseteam for eldre), Anne Berit Johansen (Drammen og Omegn Psoriasisforening) og Jon Ivar Windstad (Kirkens bymisjon Drammen). 3. FRIVILLIGE i Danvik - Fjell Frivilligsentral 3.1. Registrerte aktive frivillige I 2010 hadde sentralen 109 aktive frivillige. Hele 30 nye frivillige ( 19 kvinner, 11 menn) registrerte seg hos oss i løpet av året, 16 frivillige bad om å få kunne være passive en periode pga. barnefødsel, sykdom, ny jobb e.l., 8 sluttet pga flytting, alder eller sykdom, 2 aktive frivillige døde helt plutselig.. Alle typer yrker og mennesker er representert. Alder: 4 frivillige er under 30 år, 15 mellom år, 40 er mellom 51 og 67 år og 50 frivillige er over 67 år. 74% av de aktive frivillige er kvinner. Opprinnelsesland: Norge, Tyrkia, Skottland, Portugal, Pakistan, India, Danmark, Irak, Russland, Eritrea, Island, Kapp Verde, Sudan, Tyskland, Iran, Sri Lanka, Australia, Finnland og Vietnam Ivaretakelse av registrerte frivillige Personlig kontakt, råd og veiledning etter behov, og utdypende samtaler før registrering. Frivillige er ulykkesforsikret under sine oppdrag, og kan delta i kommunenes bedriftsidrettslag. I tillegg har vi i 2010 inngått en rimelig treningsavtale for frivillige ved Drammens Bad. Små oppmerksomheter: Alle frivillige fikk i år kulepenn, nål og T-trøye, fødselsdagshilsen, julehilsen, samt små gaver ved jubileer. Sosialt samvær: Fredag, 27.august dro 35 glade frivillige med buss på heldagstur til Kistefos Industrimuseum/ skulpturpark og til Hadeland Glassverk. 1.desember hadde vi vår tradisjonelle førjulsfest for frivillige, med god mat og underholdning Felles innsats I flere år har de frivillige brukt førjulsfesten til en utlodning til inntekt for et humanitært prosjekt. Håndarbeidstreffet forbereder og organiserer utlodningen, og lager mange av de flotte gevinstene. Tradisjonen tro, stilte også i år snekkerverkstedet med gevinster: to rosemalte tallerkener. I tillegg kom mange festdeltakere med pene pakker for tombolaen. I 2010 resulterte dette i kroner til julaften for brukene av Kirkens bymisjons møtestedet i Engene. Takk til arrangementskomiteen og alle givere! 4. AKTIVITETER / UTFØRTE OPPGAVER I Tiltak for eldre (2876 timer) Middagstreff Treff for hjemmeboende seniorer på mandager kl Fast program med litt allsang, sittedans/ lett trim, hyggeprat og utlodning. Det ble også sommertur til Hadeland Glassverk og førjulsfest på Lierkroa. 15 frivillige, som jobber i 2 teams med ansvar annenhver mandag. 49 deltakere, drøyt 20 av dem kommer hver gang. Bløtkakefest / hyggetreff arrangert av pårørendeforening Pårørende- og venneforeningen gjennomfører i samarbeid med 3 losjer og Frivilligsentralen populære fester på Fjell bo- og servicesenter.14 frivillige, 80 til 100 deltakere per gang. Trivselstiltak og Lørdagscafé (i samarbeid med Fjell bo- og servicesenter) Frivillige stiller opp med høytlesning, vaffelsteking, håndpleie og musikalsk underholdning på avdelingene. 7 frivillige Årsmelding 2010 Side 2

3 En lørdag i måneden er det Lørdagscafé, et tilbud til alle i bydelen, men hovedsakelig rettet mot beboerne på sykehjemmet.15 frivillige, som deler på vaktene; hver gang er 5 frivillige aktive. Handletur Tre sjåfører med minibussertifikat og tre hjelpere tilbød handletur til et mindre kjøpesenter annenhver tirsdag. Deltakerne hentes hjemme, kjøres med minibuss (leid av KFUK/ KFUM) til et kjøpesenter, får hjelp til å plukke varer og å få dem pakket ned og er sammen på kafé. Etter en hyggelig hjemtur er det også hjelp å få til å få varene på kjøkkenbenken for dem som trenger det. Deltakerne selv kjøper lodd og sparer slik opp penger til både en felles sommertur med middag, og julebord på Hermansenteret i Mjøndalen. I november måtte vi (midlertidig?) stoppe tiltaket, fordi det ble reist tvil om handleturene er løyvepliktige. Saken er for tiden til behandling i departementet., vi avventer avgjørelsen derfra før vi forhåpentligvis kan fortsette med tilbudet. 6 frivillige, totalt 27 deltakere. Bingo! Arrangert av Fjell Eldresenter, i samarbeid med Fjell Nærmiljøkontor Bingogruppa til Fjell Eldresenter retter seg mot eldre og uføre. Gruppen knyttet seg i 2009 etter mange års drift til Frivilligsentralen. Deltakerne starter bingodagen med hjemmelagete snitter og kaffe. Alle inntektene går tilbake til gruppa i form av sommertur og julebord. Mange hjelpere i tillegg til de 4 frivillige, totalt 48 deltakere Datagrunnkurs for voksne (i samarbeid med Fjell bibliotek) Innføring i datakunnskap med hovedvekt på e-post og internettbruk. 4 onsdager kl Kurset var lagt opp slik at 2 deltakere hadde hver sin frivillige hjelper. 5 frivillige, 11 deltakere 4.2. Fysisk aktivitet og helse ( 837 timer) Turgruppe Strømsåsen med eller uten staver En fast kjerne på 3 frivillige driver turgruppa, som går uansett vær, med pause i skoleferier. Takket være et godt samarbeid med hyttestyret til Hellashytta kunne turgruppa ta lunsjpause innendørs i vinterhalvåret. Mellom 9 og 25 turgåere hver gang. Turgruppe Austadmarka For å gi alle mulighet for en skogstur uten å måtte klatre opp bratte bakker, tilbød en frivillig i sommermånedene en tur med start fra bussholdeplass Skjelsbekk på Konnerud. Derfra kunne en gå parallelt med høydelinjene. Tiltaket ble lagt ned pga. for få deltakere. Meditasjonstrening Falun Gong Tirsdager kl i festsalen. Omtrent halvparten av deltakerne reiste i februar sammen med gruppelederne til en 2 ukers trening og ferie ved Algarvekysten. 2 frivillige, 15 deltakere Trivsel i bomiljøet, integrasjon, kommunikasjon (2011 timer) Fjell Bydelsdag, lørdag 29.mai Frivilligsentralen påtok seg også i år koordineringen for bydelsdagen. Lag og foreninger, bydelens skoler, barnehager, helsestasjon, nærmiljøkontor, bibliotek og borettslag, kulturskole og RfD bidro aktivt. Et spennende kulturprogram og mye god mat. Dagen fikk økonomisk støtte fra borettslagene, Fylkeskommunen og Drammen kommune. 10 frivillige fra sentralen, ca.500 deltakere. Språkvask / Brevhjelp 3 frivillige (yrkesbakgrunn lærer, oversetter og lektor) tilbyr korrekturlesning av brosjyrer for lag og foreninger med medlemmer som ikke har norsk som morsmål. En forening brukte tilbudet. Brevhjelp tilbys alle som har problemer med å svare på offisielle norske brev eller fylle inn skjema. En må bestille time på forhånd. 3 frivillige, 3 brukere. Café Solan (i samarbeid med psykososialt team) Tilbudet retter seg først og fremst mot brukere av psykososiale og miljøterapitjenester. Medarbeidere fra psykososialt team deltar og sikrer en forsvarlig omgang med krisesituasjoner. Torsdager kl på Det røde huset. Årsmelding 2010 Side 3

4 (Café Solan forts.) De frivillige arrangerte også grillfest på terrassen, sommertur til Bærums verk (med økonomisk støtte fra borettslagene), pinnekjøttmiddag som juleavslutning og pepperkakebakst til julaften for alle. 6 frivillige, 45 forskjellige deltakere. Kvinnegrupper UMOJA betyr følelsen av å være sammen om noe. Gruppen møter annenhver tirsdag i Regnbuen. Målet er å øke forståelsen for hverandres kulturbakgrunn. 2 frivillige ledere (fra Sudan og Norge), 14 deltakere fra Norge, Sudan, Vietnam, Russland, Irak, Litauen og Pakistan. Kvinnegruppe for urdu- og punjabitalende har så vidt kommet i gang. 2 frivillige, 4 deltakere Tamilsk kvinnegruppe møter annenhver tirsdag i Regnbuen. 1 frivillig, 9 deltakere Kurdisk kvinnegruppe startet i høst og møter 1 lørdagskveld i måneden. 2 frivillige, 15 deltakere Matgledekvelder (i samarbeid med Danvik skole) arrangeres fra oktober til mai en gang i måneden i skolekjøkkenet til Danvik skole. 5 faste frivillige, totalt 12 frivillige kokker fra forskjellige land. Maks.16 deltakere per treff. Deltakerne kommer fra hele byen og utenbys fra! Engelsk samtalegruppe/ engelskkurs: Samtalegruppen ble fra august igjen et engelskkurs, da vi fikk en utdannet engelsklærer som frivillig leder. Kurset er fulltegnet. 3 frivillige og 12 deltakere. Filosofisk kafé (et samarbeid mellom Frivilligsentralene i Drammen og Biblioteket) Deltakerne møttes annenhver mandag i vinterhalvåret til uformelle samtaler. Temaer var f.eks.: Er tradisjoner viktige? Vår beste dag. Norge sett med fremmede øyne. Frihet. Tro og viten. Tilgivelse. Integrering.. Totalt 12 møter med 233 deltakere, 5 frivillige er involvert. Julaften for alle: 7 frivillige organiserte julaftenfeiring på ettermiddagen den i kafeteriaen til Fjell bo-og servicesenter Det var allsang og pianospill, hygge og høytid. 16 påmeldte gjester. Takket støtte fra borettslagene og Lampeland bakeri kunne vi igjen invitere til gratis, nydelig julemiddag og bløtkake. Nærmiljøblad og Frivilligsentralens kvartalsinfo: Nærmiljøbladet utgis av 4 frivillige redaktører, og kommer gratis i alle postkasser i bydelen. 29 frivillige (derav 6 frivillige fra Fjell menighet) står for omdelingen av info til alle ca husstander på Fjell, Fjell platå, Galterud, Austad Skog, Austad, Fjellsbyen, Øvre Frydenhaug og Danvik. 29 frivillige, 3700 husstander Hobbyaktiviteter ( 1606 timer) Fjell Håndarbeidstreff og - kurs i Regnbuen trekker mange håndarbeidsglade! Mellom 7 og 16 deltakere kommer til håndarbeidstreff på tirsdagsformiddager og til symøte/ kurs på torsdagskvelder. Håndarbeidskurs i år: Dobbelstrikking og hekling og Hardangersøm. 6 frivillige og 38 deltakere. Canasta: Gruppen møtes til trivelig kortspill på torsdager kl frivillige, 12 deltakere Snekkerverkstedet på Det røde huset hadde i år noe redusert åpningstid. 1 mangeårig frivillig sluttet, to slet med sykdom Totalt 4 frivillige Barne- og ungdomsarbeid ( 835 timer) Fjell skole - Lesevenner: To (fra høsten tre) frivillige stiller opp som lesevenner (fra høsten 3.) i 2. klassetrinnet (totalt 74 barn). Fokus er på lesing og forståelse av norsk språk. Leksehjelp: I 1.halvår 2010 gav 8 leksehjelpere tilbud om leksehjelp til 6.klassinger. Men de frivillige manglet nødvendig informasjon og skolebøker. Et samarbeidsmøte med skoleledelsen ga det frivillige teamet en ny giv. I 2.halvår hadde vi 5 frivillige leksehjelpere på Fjell skole. Fritidsaktiviteter på Fjell skole: tilbud om skolefrokost/ lunsj, judotrening og matlagingskurs. 2 frivillige, totalt 30 deltakere på judotrening, 14 på matlagingskurset. Danvik skole: 2 frivillige lesevenner fra høst 2010, en ettermiddag i uken, rett etter skoletid. Årsmelding 2010 Side 4

5 Galterud skole: i samarbeid med Buskerud Idrettskrets og skoleledelsen i høst tilbud om gratis judotrening til elever på ungdomsskolen. Tilbudet ble lagt ned etter 3 forsøk pga. manglende interesse. Nå tilbyr vi den samme aktiviteten på barneskolen, med god respons En-til-en hjelp ( 467 timer) Frivillige tilknyttet sentralen utfører også en til en hjelp. Mange av brukerne har hatt regelmessig hjelp over lengre perioder. Det kan dreie seg om alt fra å handle med eller for en person, å ledsage en hjelpetrengende til lege, tannlege eller lignende, å være besøksvenn for noen eller å utføre små praktiske oppgaver. Ut i fra grunntanken om at sosialt fellesskap er godt forebyggende helsearbeid, prøver vi så langt som mulig å prioritere gruppetilbud til brukerne. Mer informasjon om disse under beskrivelsen av gruppeaktivitetene. 29 frivillige stilte som en-til-en hjelpere for 37 brukere. 5. SAMARBEIDSPARTNERE kommunale enheter: Fjell Nærmiljøkontor, Fjell bibliotek, Fjell, Danvik og Galterud skole, Fjell bo- og servicesenter, psykososial tjeneste, Forebyggende team for eldre, Hjemmesykepleien, Drammen Frivilligsentral, Drammensbiblioteket, Rådmannen, Kultur avd. fritid, Prosjekt Fjell foreninger: Pårørende- og Venneforening til Fjell sykehjem, IF Hellas v/ hyttestyret, Fjell eldresenter, Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter, KFUK/KFUM andre: Borettslagene på Fjell, tamilsk, kurdisk og pakistansk kvinnegruppe, Fjell kirke, KIF, Fretex, Nettverket for Frivilligsentralene i Nedre Buskerud 6. MØTER / SEMINARER/ PROSJEKTER Daglig leder koordinerer Fjell Nettverksgruppe, samt planlegging og gjennomføring av Fjell bydelsdag. Utover dette har daglig leder både arrangert møter og deltatt på møter internt i kommunen: Personalmøter i kultur- fritid, allmøter i kultur, samarbeidsmøter med Drammen Frivilligsentral, med omsorgstjenesten, skolene i nærmiljøet (Fjell, Danvik, Galterud) og andre kommunale enheter. I juni hadde lederen møter med Batteriet.no (6.6.) og med Antoinette Botti fra DIVAL (''Diversity into value''), Spesielt bør den både spennende og tidkrevende involveringen i prosjektgruppe og i arbeidsgruppe Folkehelse i et livsløpsperspektiv for prosjekt Fjell 2020 nevnes. Utover dette deltok daglig leder i møtene i Nettverket for Frivilligsentraleer i Nedre Buskerud, på Regionskonferanse for Frivillighetssentraler (Olavsgaard, 20./ 21.9) og på Gjestebud arrangert av Buskerud innvandrerråd, Drammen og omegn tros - og livssynsforum, Drammen kommune og Den norske kirke, Daglig leder holdt i løpet av året følgende innlegg / foredrag: frivillig innsats i et flerkulturelt nærmiljø, med fokus på forebyggende helsearbeid, for studenter ved Henærsenteret, Høgskolen i Vestfold, 14.januar. omvisning/innlegg for delegasjon fra Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet,15.6. helsefremmende frivillighet på nasjonal konferanse i forebyggende eldreomsorg, MARKEDSFØRING Daglig leder har i løpet av året stått for utforming og omdeling av Frivilligsentralens kvartalsinfo til alle husstander på Fjell, Fjell platå, Galterud, Austad, Austad skog, Danvik, Øvre Frydenhaug og Fjellsbyen tett samarbeid med den frivillige redaksjonen for Nærmiljøbladet elektronisk utsendelse av kvartalsinfo til dt.no og byavisa, noe som medførte at disse selv tok kontakt med forespørsel om å få omtale aktiviteten, resp. lage en rapport utarbeidelse av plakater og brosjyrer til aktuelle aktiviteter aktiv bruk av spalten ut i dag i Drammens Tidende, av nettstedet og av kommunens webside. Årsmelding 2010 Side 5

6 8. ANTALL FRIVILLIGE ÅRSVERK, FRIVILLIGE OG DELTAKERE Antall frivillige timer/årsverk: 8632 timer = 5 årsverk (1 årsverk iflg.kud = 1703 timer) Antall aktive frivillige i Antall nye registrerte frivillige i Aktiviteter i 2010 i samarbeid med Antall frivillige involvert Årsmelding 2010 Side 6 Antall timer Trivselstiltak for eldre 2876 Middagstreff Fjell bo - og servicesenter 15 Bløtkakefest Pårørendeforening 14 Lørdagscafé Fjell bo - og servicesenter 15 Trivselstiltak for beboerne på sykehjemmet Fjell bo - og servicesenter 7 Handletur KFUK / KFUM 6 Bingo med gruppeturer Fjell eldresenter 4 Datakurs Bli kjent med internett Fjell bibliotek 5 Fysisk aktivitet og helse 837 Turgrupper Strømsåsen (hele året) og IF Hellas 4 Austadmarka (sommer 2010) Meditasjonstrening Falun Gong 2 Trivsel, Integrasjon, Kommunikasjon 2011 Bydelsdagen, lørdag 29.mai Nettverksgruppe, mange 13 organisasjoner og lag, foreninger og enkeltpersoner Brevhjelp og språkvask 3 Café Sola n Psykososialt team 6 Matglede Danvik barneskole 17 Engelsk samtalegruppe / språkkurs 3 4 samtalegrupper for kvinner (UMOJA, 7 tamilsk, kurdisk og gruppe for urdutalende) Julaften for alle borettslag på Fjell, Fjell bo- og 7 servicesenter, Lampeland bakeri Filosofisk kafé Drammen.Frivilligsentral, 5 Drammensbiblioteket. Redaksjonsgruppe Nærmiljøblad Fjell Nærmiljøkontor 4 Ombæring av Nærmiljøblad og kvartalsinfo Fjell kirke 29 Hobbyaktiviteter 1606 Fjell Håndarbeidstreff og -kurs 6 Canasta 3 Snekkerverksted Fjell Nærmiljøkontor 4 Barne- og ungdomsarbeid 835 Lese- og leksehjelp. Fritidsaktiviteter 2.halvår (Judo, matlaging, frokostgruppe) Fjell skole 11 Lesevenner (fra oktober) Danvik skole 2 En-til-en-hjelp Hjemmetjeneste og forebyggende team for eldre Sum frivillige timer 8632

7 Sammendrag av årsmeldingen 2010 Frivilligsentralene i Drammen kommune ligger administrativt under programområde Kultur, og har felles styre. Sentralene får støtte fra og rapporterer til kultur- og undervisningsdepartementet. I 2010 hadde sentralene til sammen 248 frivillige og utløste nesten 13 frivillige årsverk. Danvik Fjell Frivilligsentral har en daglig leder i 100 % stilling. Aktivitetsrommet Regnbuen ligger i 1.etasje; kontoret i underetasjen av Fjell bydelshus er åpent mandag-fredag kl og etter avtale. Hovedmål Frivilligsentralen skal stimulere til økt frivillighet ved å mobilisere til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Innsatsen skal være et supplement til offentlig virksomhet og ikke erstatte eksisterende tiltak. Sentralen ønsker å være en nettverksbygger og samarbeidspartner, både for enkeltpersoner og for organisasjoner. I denne sammenhengen påtar sentralen seg omfattende oppgaver utover det å starte egne grupper og aktiviteter, blant annet koordinering av Fjell bydelsdag og et forpliktende medarbeid i prosjekt Fjell Noen av våre aktiviteter i 2010 Fritidsaktiviteter Fjell skole Bløtkakefest v/ Pårørendeforening Matglede Middagstreff for eldre Bingo! v/ Fjell Eldresenter Fjell bydelsdag Trivselstiltak på sykehjemmet Turgruppe Strømsåsen Meditasjonstrening Ombæring av kvartalsinfo Fjell Håndarbeidstreff og -kurs Snekkerverksted Engelskkurs Handletur for eldre og uføre kvinnegrupper Språkvask og brevhjelp Filosofisk kafé Canasta Nærmiljøblad Lørdagscafé julaften for alle Datakurs Café Solan en- til-en hjelp Lese- og leksehjelp Fritidsaktiviteter for barn Frokostgruppe Fjell skole Markedsføring / samarbeid Frivilligsentralen markedsfører sine tilbud gjennom artikler i dagspressen, kommunens hjemmeside, annonser i avisen, plakater, og utgir 4 ganger i året et eget infoblad som bæres rundt til alle husstander i bydelen. Sentralen leder Fjell Nettverksgruppe, og koordinerer Fjell bydelsdag. Viktige samarbeidspartnere: Nettverksgruppa, Pårørendeforening, borettslagene, skolene, Fjell boog servicesenter, Fjell nærmiljøkontor, Biblioteket, Psykososialt team, Prosjekt Fjell Sentralen er tilknyttet nettverket for Frivilligsentraler i Nedre Buskerud. 109 frivillige fra mange land, 81 kvinner og 28 menn. Mer enn 50% er under pensjonsalderen, mange er arbeidsledige, uføretrygdede eller langtidssykemeldte som ønsker å gjøre noe positivt for andre og seg selv. De frivillige følges opp med bursdagshilsener, evalueringsmøter og sosiale treff. Årsverk / regnskap for Danvik - Fjell Frivilligsentral i 2010: 8632 frivillige timer, tilsvarende 5 årsverk frivillig arbeid (1 årsverk = 1703 timer). Driften av sentralen kostet kommunen kr Staten bidro med kr Tilgjengelighetsprisen: Rådet for funksjonshemmede valgte i 2010 å tildele Danvik-Fjell frivilligsentral tilgjengelighetsprisen og fremhevet sentralens arbeid med å inkludere alle. Overføreren overrakte prisen i Rådhusets Storstue, Takk for at du tok deg tid til å lese årsrapporten! Vi tar gjerne imot innspill til aktiviteter og samarbeidsprosjekter fra virksomheter, enkeltpersoner eller lag og foreninger. Mer om oss finner du på Kontaktadresse: Fjell bydelshus, L. Grønlandsv.33, 3035 Drammen, Telefon: , e-post: Årsmelding 2010 Side 7

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Nærmiljø- bladet. «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8. Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13

Nærmiljø- bladet. «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8. Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13 Nærmiljø- bladet Foto: Lars Hoem «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8 Nr. 3-2014 Juli til august Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13 Noen inntrykk fra Bydelsdagen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no Sentrenes aktivitetstilbud Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til FORSMANN SENTERET Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Moelv Frivilligsentral

Moelv Frivilligsentral Moelv Frivilligsentral Årsberetning 2012 Buketten lagde sin egen Kokebok KULpåTUR sine Stempelkort Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde 15 års jubileum i år! Jubileumsfest på Tingnes Spiseri Hobbytreffens

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer