Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010"

Transkript

1 Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral RAMMER OG MÅLSETTINGER Rammer: Det finnes to frivilligsentraler i Drammen kommune, Danvik Fjell Frivilligsentral og Drammen Frivilligsentral. Begge eies og drives av kommunen. I 2010 hadde disse to sentralene til sammen 248 frivillige, som genererte i løpet av året frivillige timer, dvs. nærmere 13 årsverk. Målsetninger: Frivilligsentralene i Drammen skal bidra til et meningsfylt liv for den enkelte med vekt på trivsel, aktivisering og gode nettverk. Sentralene skal være nettverksbyggere og samarbeidspartnere for enkeltpersoner og for organisasjoner, og stimulere til økt frivillighet ved å mobilisere til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Frivillig innsats skal være et supplement til offentlig virksomhet og ikke erstatte eksisterende tiltak. De frivillige har taushetsplikt om personlige opplysninger de får kunnskap til gjennom sitt frivillige arbeid. All frivillig innsats utføres gratis, men direkte kostnader i forbindelse med oppdraget dekkes av oppdragsgiveren. Rådet for Funksjonshemmede valgte i 2010 å gi Tilgjengelighetsprisen til Danvik Fjell Frivilligsentral. Ordføreren stod for overrekkelsen i Rådhusets storstue, 3.12., og en ydmyk liten delegasjon bestående av 3 frivillige pluss daglig leder tok imot utmerkelsen. I begrunnelsen heter det Frivilligsentralen på Fjell i Fjell bydelshus, L. Grønlandsvei 33 har i over 10 år vært et sentralt møtested i bydelen Fjell. De har vært en profesjonell tilrettelegger av møter mellom mennesker - og har skapt en bydelsarena for kunnskapsutveksling, integrering, aktivitet og mye hygge. Rådet har lagt særlig vekt på Danvik Fjell Frivilligsentral s arbeid med å inkludere alle - å gi et lavterskeltilbud - hvor en kan være med senkede skuldre. 2. DRIFT Budsjett Sentralen eies og drives av Drammen kommune, programområde Kultur, og mottar et årlig driftstilskudd fra Kultur- og Kirkedepartementet, som i 2010 var på kr Kommunens budsjettandel lå på kr I tillegg søkte og fikk sentralen tilskudd for konkrete prosjekter: kr fra Lychefondet (til ombygging av møterommet), kr fra Buskerud fylkeskommune (til Fjell bydelsdag) og kr fra borettslagene på Fjell (til julaften for alle). Sentralen har en daglig leder i 100 % stilling. I perioden oktober til desember 2010 hadde vi hjelp av og oppfølgingsansvar for en kvinne på en 50% arbeidsutprøvingsplass, i samarbeid med FRETEX. Lokaler Kontoret ligger i underetasjen av Fjell bydelshus, L. Grønlandsvei 33, 3035 Drammen. Aktivitetsrommet Regnbuen, et grupperom med tekjøkken, er i bydelshusets 1. etasje I vår fjernet vi med økonomisk støtte fra Lychefondet en mellomvegg, og har nå plass til inntil 20 personer. I tillegg bruker vi forskjellige lokaler i nærmiljøet, som det røde huset, festsalen på bydelshuset, Storstua på Fjell bo - og servicesenter, Fjell skole og Danvik skole. Filosofisk kafé har tilhold på Drammensbiblioteket. Styret Frivilligsentralene i Drammen har felles styre. Lederne for begge sentraler møter uten stemmerett, og fungerer som sekretærer for styret. Årsmøtet besluttet å utvide styret med 2 representanter for det frivillige liv. Styrets sammensetning i 2010: fram til årsmøtet, 13.4.: styreleder: Patricia Emeci (Kultur), styremedlemmer: Rut Jorunn Rønning (Kultur), Randi Håkonsen (Institusjonstjenesten Bragernes), Birgitte Simensen Berg (Rådmannen) Årsmelding 2010 Side 1

2 etter årsmøtet: styreleder: Patricia Emeci (Kultur), styremedlemmer: Rut Jorunn Rønning (Kultur), Birgitte Simensen Berg (Rådmannen), Hilde Danielsen (forebyggende helseteam for eldre), Anne Berit Johansen (Drammen og Omegn Psoriasisforening) og Jon Ivar Windstad (Kirkens bymisjon Drammen). 3. FRIVILLIGE i Danvik - Fjell Frivilligsentral 3.1. Registrerte aktive frivillige I 2010 hadde sentralen 109 aktive frivillige. Hele 30 nye frivillige ( 19 kvinner, 11 menn) registrerte seg hos oss i løpet av året, 16 frivillige bad om å få kunne være passive en periode pga. barnefødsel, sykdom, ny jobb e.l., 8 sluttet pga flytting, alder eller sykdom, 2 aktive frivillige døde helt plutselig.. Alle typer yrker og mennesker er representert. Alder: 4 frivillige er under 30 år, 15 mellom år, 40 er mellom 51 og 67 år og 50 frivillige er over 67 år. 74% av de aktive frivillige er kvinner. Opprinnelsesland: Norge, Tyrkia, Skottland, Portugal, Pakistan, India, Danmark, Irak, Russland, Eritrea, Island, Kapp Verde, Sudan, Tyskland, Iran, Sri Lanka, Australia, Finnland og Vietnam Ivaretakelse av registrerte frivillige Personlig kontakt, råd og veiledning etter behov, og utdypende samtaler før registrering. Frivillige er ulykkesforsikret under sine oppdrag, og kan delta i kommunenes bedriftsidrettslag. I tillegg har vi i 2010 inngått en rimelig treningsavtale for frivillige ved Drammens Bad. Små oppmerksomheter: Alle frivillige fikk i år kulepenn, nål og T-trøye, fødselsdagshilsen, julehilsen, samt små gaver ved jubileer. Sosialt samvær: Fredag, 27.august dro 35 glade frivillige med buss på heldagstur til Kistefos Industrimuseum/ skulpturpark og til Hadeland Glassverk. 1.desember hadde vi vår tradisjonelle førjulsfest for frivillige, med god mat og underholdning Felles innsats I flere år har de frivillige brukt førjulsfesten til en utlodning til inntekt for et humanitært prosjekt. Håndarbeidstreffet forbereder og organiserer utlodningen, og lager mange av de flotte gevinstene. Tradisjonen tro, stilte også i år snekkerverkstedet med gevinster: to rosemalte tallerkener. I tillegg kom mange festdeltakere med pene pakker for tombolaen. I 2010 resulterte dette i kroner til julaften for brukene av Kirkens bymisjons møtestedet i Engene. Takk til arrangementskomiteen og alle givere! 4. AKTIVITETER / UTFØRTE OPPGAVER I Tiltak for eldre (2876 timer) Middagstreff Treff for hjemmeboende seniorer på mandager kl Fast program med litt allsang, sittedans/ lett trim, hyggeprat og utlodning. Det ble også sommertur til Hadeland Glassverk og førjulsfest på Lierkroa. 15 frivillige, som jobber i 2 teams med ansvar annenhver mandag. 49 deltakere, drøyt 20 av dem kommer hver gang. Bløtkakefest / hyggetreff arrangert av pårørendeforening Pårørende- og venneforeningen gjennomfører i samarbeid med 3 losjer og Frivilligsentralen populære fester på Fjell bo- og servicesenter.14 frivillige, 80 til 100 deltakere per gang. Trivselstiltak og Lørdagscafé (i samarbeid med Fjell bo- og servicesenter) Frivillige stiller opp med høytlesning, vaffelsteking, håndpleie og musikalsk underholdning på avdelingene. 7 frivillige Årsmelding 2010 Side 2

3 En lørdag i måneden er det Lørdagscafé, et tilbud til alle i bydelen, men hovedsakelig rettet mot beboerne på sykehjemmet.15 frivillige, som deler på vaktene; hver gang er 5 frivillige aktive. Handletur Tre sjåfører med minibussertifikat og tre hjelpere tilbød handletur til et mindre kjøpesenter annenhver tirsdag. Deltakerne hentes hjemme, kjøres med minibuss (leid av KFUK/ KFUM) til et kjøpesenter, får hjelp til å plukke varer og å få dem pakket ned og er sammen på kafé. Etter en hyggelig hjemtur er det også hjelp å få til å få varene på kjøkkenbenken for dem som trenger det. Deltakerne selv kjøper lodd og sparer slik opp penger til både en felles sommertur med middag, og julebord på Hermansenteret i Mjøndalen. I november måtte vi (midlertidig?) stoppe tiltaket, fordi det ble reist tvil om handleturene er løyvepliktige. Saken er for tiden til behandling i departementet., vi avventer avgjørelsen derfra før vi forhåpentligvis kan fortsette med tilbudet. 6 frivillige, totalt 27 deltakere. Bingo! Arrangert av Fjell Eldresenter, i samarbeid med Fjell Nærmiljøkontor Bingogruppa til Fjell Eldresenter retter seg mot eldre og uføre. Gruppen knyttet seg i 2009 etter mange års drift til Frivilligsentralen. Deltakerne starter bingodagen med hjemmelagete snitter og kaffe. Alle inntektene går tilbake til gruppa i form av sommertur og julebord. Mange hjelpere i tillegg til de 4 frivillige, totalt 48 deltakere Datagrunnkurs for voksne (i samarbeid med Fjell bibliotek) Innføring i datakunnskap med hovedvekt på e-post og internettbruk. 4 onsdager kl Kurset var lagt opp slik at 2 deltakere hadde hver sin frivillige hjelper. 5 frivillige, 11 deltakere 4.2. Fysisk aktivitet og helse ( 837 timer) Turgruppe Strømsåsen med eller uten staver En fast kjerne på 3 frivillige driver turgruppa, som går uansett vær, med pause i skoleferier. Takket være et godt samarbeid med hyttestyret til Hellashytta kunne turgruppa ta lunsjpause innendørs i vinterhalvåret. Mellom 9 og 25 turgåere hver gang. Turgruppe Austadmarka For å gi alle mulighet for en skogstur uten å måtte klatre opp bratte bakker, tilbød en frivillig i sommermånedene en tur med start fra bussholdeplass Skjelsbekk på Konnerud. Derfra kunne en gå parallelt med høydelinjene. Tiltaket ble lagt ned pga. for få deltakere. Meditasjonstrening Falun Gong Tirsdager kl i festsalen. Omtrent halvparten av deltakerne reiste i februar sammen med gruppelederne til en 2 ukers trening og ferie ved Algarvekysten. 2 frivillige, 15 deltakere Trivsel i bomiljøet, integrasjon, kommunikasjon (2011 timer) Fjell Bydelsdag, lørdag 29.mai Frivilligsentralen påtok seg også i år koordineringen for bydelsdagen. Lag og foreninger, bydelens skoler, barnehager, helsestasjon, nærmiljøkontor, bibliotek og borettslag, kulturskole og RfD bidro aktivt. Et spennende kulturprogram og mye god mat. Dagen fikk økonomisk støtte fra borettslagene, Fylkeskommunen og Drammen kommune. 10 frivillige fra sentralen, ca.500 deltakere. Språkvask / Brevhjelp 3 frivillige (yrkesbakgrunn lærer, oversetter og lektor) tilbyr korrekturlesning av brosjyrer for lag og foreninger med medlemmer som ikke har norsk som morsmål. En forening brukte tilbudet. Brevhjelp tilbys alle som har problemer med å svare på offisielle norske brev eller fylle inn skjema. En må bestille time på forhånd. 3 frivillige, 3 brukere. Café Solan (i samarbeid med psykososialt team) Tilbudet retter seg først og fremst mot brukere av psykososiale og miljøterapitjenester. Medarbeidere fra psykososialt team deltar og sikrer en forsvarlig omgang med krisesituasjoner. Torsdager kl på Det røde huset. Årsmelding 2010 Side 3

4 (Café Solan forts.) De frivillige arrangerte også grillfest på terrassen, sommertur til Bærums verk (med økonomisk støtte fra borettslagene), pinnekjøttmiddag som juleavslutning og pepperkakebakst til julaften for alle. 6 frivillige, 45 forskjellige deltakere. Kvinnegrupper UMOJA betyr følelsen av å være sammen om noe. Gruppen møter annenhver tirsdag i Regnbuen. Målet er å øke forståelsen for hverandres kulturbakgrunn. 2 frivillige ledere (fra Sudan og Norge), 14 deltakere fra Norge, Sudan, Vietnam, Russland, Irak, Litauen og Pakistan. Kvinnegruppe for urdu- og punjabitalende har så vidt kommet i gang. 2 frivillige, 4 deltakere Tamilsk kvinnegruppe møter annenhver tirsdag i Regnbuen. 1 frivillig, 9 deltakere Kurdisk kvinnegruppe startet i høst og møter 1 lørdagskveld i måneden. 2 frivillige, 15 deltakere Matgledekvelder (i samarbeid med Danvik skole) arrangeres fra oktober til mai en gang i måneden i skolekjøkkenet til Danvik skole. 5 faste frivillige, totalt 12 frivillige kokker fra forskjellige land. Maks.16 deltakere per treff. Deltakerne kommer fra hele byen og utenbys fra! Engelsk samtalegruppe/ engelskkurs: Samtalegruppen ble fra august igjen et engelskkurs, da vi fikk en utdannet engelsklærer som frivillig leder. Kurset er fulltegnet. 3 frivillige og 12 deltakere. Filosofisk kafé (et samarbeid mellom Frivilligsentralene i Drammen og Biblioteket) Deltakerne møttes annenhver mandag i vinterhalvåret til uformelle samtaler. Temaer var f.eks.: Er tradisjoner viktige? Vår beste dag. Norge sett med fremmede øyne. Frihet. Tro og viten. Tilgivelse. Integrering.. Totalt 12 møter med 233 deltakere, 5 frivillige er involvert. Julaften for alle: 7 frivillige organiserte julaftenfeiring på ettermiddagen den i kafeteriaen til Fjell bo-og servicesenter Det var allsang og pianospill, hygge og høytid. 16 påmeldte gjester. Takket støtte fra borettslagene og Lampeland bakeri kunne vi igjen invitere til gratis, nydelig julemiddag og bløtkake. Nærmiljøblad og Frivilligsentralens kvartalsinfo: Nærmiljøbladet utgis av 4 frivillige redaktører, og kommer gratis i alle postkasser i bydelen. 29 frivillige (derav 6 frivillige fra Fjell menighet) står for omdelingen av info til alle ca husstander på Fjell, Fjell platå, Galterud, Austad Skog, Austad, Fjellsbyen, Øvre Frydenhaug og Danvik. 29 frivillige, 3700 husstander Hobbyaktiviteter ( 1606 timer) Fjell Håndarbeidstreff og - kurs i Regnbuen trekker mange håndarbeidsglade! Mellom 7 og 16 deltakere kommer til håndarbeidstreff på tirsdagsformiddager og til symøte/ kurs på torsdagskvelder. Håndarbeidskurs i år: Dobbelstrikking og hekling og Hardangersøm. 6 frivillige og 38 deltakere. Canasta: Gruppen møtes til trivelig kortspill på torsdager kl frivillige, 12 deltakere Snekkerverkstedet på Det røde huset hadde i år noe redusert åpningstid. 1 mangeårig frivillig sluttet, to slet med sykdom Totalt 4 frivillige Barne- og ungdomsarbeid ( 835 timer) Fjell skole - Lesevenner: To (fra høsten tre) frivillige stiller opp som lesevenner (fra høsten 3.) i 2. klassetrinnet (totalt 74 barn). Fokus er på lesing og forståelse av norsk språk. Leksehjelp: I 1.halvår 2010 gav 8 leksehjelpere tilbud om leksehjelp til 6.klassinger. Men de frivillige manglet nødvendig informasjon og skolebøker. Et samarbeidsmøte med skoleledelsen ga det frivillige teamet en ny giv. I 2.halvår hadde vi 5 frivillige leksehjelpere på Fjell skole. Fritidsaktiviteter på Fjell skole: tilbud om skolefrokost/ lunsj, judotrening og matlagingskurs. 2 frivillige, totalt 30 deltakere på judotrening, 14 på matlagingskurset. Danvik skole: 2 frivillige lesevenner fra høst 2010, en ettermiddag i uken, rett etter skoletid. Årsmelding 2010 Side 4

5 Galterud skole: i samarbeid med Buskerud Idrettskrets og skoleledelsen i høst tilbud om gratis judotrening til elever på ungdomsskolen. Tilbudet ble lagt ned etter 3 forsøk pga. manglende interesse. Nå tilbyr vi den samme aktiviteten på barneskolen, med god respons En-til-en hjelp ( 467 timer) Frivillige tilknyttet sentralen utfører også en til en hjelp. Mange av brukerne har hatt regelmessig hjelp over lengre perioder. Det kan dreie seg om alt fra å handle med eller for en person, å ledsage en hjelpetrengende til lege, tannlege eller lignende, å være besøksvenn for noen eller å utføre små praktiske oppgaver. Ut i fra grunntanken om at sosialt fellesskap er godt forebyggende helsearbeid, prøver vi så langt som mulig å prioritere gruppetilbud til brukerne. Mer informasjon om disse under beskrivelsen av gruppeaktivitetene. 29 frivillige stilte som en-til-en hjelpere for 37 brukere. 5. SAMARBEIDSPARTNERE kommunale enheter: Fjell Nærmiljøkontor, Fjell bibliotek, Fjell, Danvik og Galterud skole, Fjell bo- og servicesenter, psykososial tjeneste, Forebyggende team for eldre, Hjemmesykepleien, Drammen Frivilligsentral, Drammensbiblioteket, Rådmannen, Kultur avd. fritid, Prosjekt Fjell foreninger: Pårørende- og Venneforening til Fjell sykehjem, IF Hellas v/ hyttestyret, Fjell eldresenter, Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter, KFUK/KFUM andre: Borettslagene på Fjell, tamilsk, kurdisk og pakistansk kvinnegruppe, Fjell kirke, KIF, Fretex, Nettverket for Frivilligsentralene i Nedre Buskerud 6. MØTER / SEMINARER/ PROSJEKTER Daglig leder koordinerer Fjell Nettverksgruppe, samt planlegging og gjennomføring av Fjell bydelsdag. Utover dette har daglig leder både arrangert møter og deltatt på møter internt i kommunen: Personalmøter i kultur- fritid, allmøter i kultur, samarbeidsmøter med Drammen Frivilligsentral, med omsorgstjenesten, skolene i nærmiljøet (Fjell, Danvik, Galterud) og andre kommunale enheter. I juni hadde lederen møter med Batteriet.no (6.6.) og med Antoinette Botti fra DIVAL (''Diversity into value''), Spesielt bør den både spennende og tidkrevende involveringen i prosjektgruppe og i arbeidsgruppe Folkehelse i et livsløpsperspektiv for prosjekt Fjell 2020 nevnes. Utover dette deltok daglig leder i møtene i Nettverket for Frivilligsentraleer i Nedre Buskerud, på Regionskonferanse for Frivillighetssentraler (Olavsgaard, 20./ 21.9) og på Gjestebud arrangert av Buskerud innvandrerråd, Drammen og omegn tros - og livssynsforum, Drammen kommune og Den norske kirke, Daglig leder holdt i løpet av året følgende innlegg / foredrag: frivillig innsats i et flerkulturelt nærmiljø, med fokus på forebyggende helsearbeid, for studenter ved Henærsenteret, Høgskolen i Vestfold, 14.januar. omvisning/innlegg for delegasjon fra Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet,15.6. helsefremmende frivillighet på nasjonal konferanse i forebyggende eldreomsorg, MARKEDSFØRING Daglig leder har i løpet av året stått for utforming og omdeling av Frivilligsentralens kvartalsinfo til alle husstander på Fjell, Fjell platå, Galterud, Austad, Austad skog, Danvik, Øvre Frydenhaug og Fjellsbyen tett samarbeid med den frivillige redaksjonen for Nærmiljøbladet elektronisk utsendelse av kvartalsinfo til dt.no og byavisa, noe som medførte at disse selv tok kontakt med forespørsel om å få omtale aktiviteten, resp. lage en rapport utarbeidelse av plakater og brosjyrer til aktuelle aktiviteter aktiv bruk av spalten ut i dag i Drammens Tidende, av nettstedet og av kommunens webside. Årsmelding 2010 Side 5

6 8. ANTALL FRIVILLIGE ÅRSVERK, FRIVILLIGE OG DELTAKERE Antall frivillige timer/årsverk: 8632 timer = 5 årsverk (1 årsverk iflg.kud = 1703 timer) Antall aktive frivillige i Antall nye registrerte frivillige i Aktiviteter i 2010 i samarbeid med Antall frivillige involvert Årsmelding 2010 Side 6 Antall timer Trivselstiltak for eldre 2876 Middagstreff Fjell bo - og servicesenter 15 Bløtkakefest Pårørendeforening 14 Lørdagscafé Fjell bo - og servicesenter 15 Trivselstiltak for beboerne på sykehjemmet Fjell bo - og servicesenter 7 Handletur KFUK / KFUM 6 Bingo med gruppeturer Fjell eldresenter 4 Datakurs Bli kjent med internett Fjell bibliotek 5 Fysisk aktivitet og helse 837 Turgrupper Strømsåsen (hele året) og IF Hellas 4 Austadmarka (sommer 2010) Meditasjonstrening Falun Gong 2 Trivsel, Integrasjon, Kommunikasjon 2011 Bydelsdagen, lørdag 29.mai Nettverksgruppe, mange 13 organisasjoner og lag, foreninger og enkeltpersoner Brevhjelp og språkvask 3 Café Sola n Psykososialt team 6 Matglede Danvik barneskole 17 Engelsk samtalegruppe / språkkurs 3 4 samtalegrupper for kvinner (UMOJA, 7 tamilsk, kurdisk og gruppe for urdutalende) Julaften for alle borettslag på Fjell, Fjell bo- og 7 servicesenter, Lampeland bakeri Filosofisk kafé Drammen.Frivilligsentral, 5 Drammensbiblioteket. Redaksjonsgruppe Nærmiljøblad Fjell Nærmiljøkontor 4 Ombæring av Nærmiljøblad og kvartalsinfo Fjell kirke 29 Hobbyaktiviteter 1606 Fjell Håndarbeidstreff og -kurs 6 Canasta 3 Snekkerverksted Fjell Nærmiljøkontor 4 Barne- og ungdomsarbeid 835 Lese- og leksehjelp. Fritidsaktiviteter 2.halvår (Judo, matlaging, frokostgruppe) Fjell skole 11 Lesevenner (fra oktober) Danvik skole 2 En-til-en-hjelp Hjemmetjeneste og forebyggende team for eldre Sum frivillige timer 8632

7 Sammendrag av årsmeldingen 2010 Frivilligsentralene i Drammen kommune ligger administrativt under programområde Kultur, og har felles styre. Sentralene får støtte fra og rapporterer til kultur- og undervisningsdepartementet. I 2010 hadde sentralene til sammen 248 frivillige og utløste nesten 13 frivillige årsverk. Danvik Fjell Frivilligsentral har en daglig leder i 100 % stilling. Aktivitetsrommet Regnbuen ligger i 1.etasje; kontoret i underetasjen av Fjell bydelshus er åpent mandag-fredag kl og etter avtale. Hovedmål Frivilligsentralen skal stimulere til økt frivillighet ved å mobilisere til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Innsatsen skal være et supplement til offentlig virksomhet og ikke erstatte eksisterende tiltak. Sentralen ønsker å være en nettverksbygger og samarbeidspartner, både for enkeltpersoner og for organisasjoner. I denne sammenhengen påtar sentralen seg omfattende oppgaver utover det å starte egne grupper og aktiviteter, blant annet koordinering av Fjell bydelsdag og et forpliktende medarbeid i prosjekt Fjell Noen av våre aktiviteter i 2010 Fritidsaktiviteter Fjell skole Bløtkakefest v/ Pårørendeforening Matglede Middagstreff for eldre Bingo! v/ Fjell Eldresenter Fjell bydelsdag Trivselstiltak på sykehjemmet Turgruppe Strømsåsen Meditasjonstrening Ombæring av kvartalsinfo Fjell Håndarbeidstreff og -kurs Snekkerverksted Engelskkurs Handletur for eldre og uføre kvinnegrupper Språkvask og brevhjelp Filosofisk kafé Canasta Nærmiljøblad Lørdagscafé julaften for alle Datakurs Café Solan en- til-en hjelp Lese- og leksehjelp Fritidsaktiviteter for barn Frokostgruppe Fjell skole Markedsføring / samarbeid Frivilligsentralen markedsfører sine tilbud gjennom artikler i dagspressen, kommunens hjemmeside, annonser i avisen, plakater, og utgir 4 ganger i året et eget infoblad som bæres rundt til alle husstander i bydelen. Sentralen leder Fjell Nettverksgruppe, og koordinerer Fjell bydelsdag. Viktige samarbeidspartnere: Nettverksgruppa, Pårørendeforening, borettslagene, skolene, Fjell boog servicesenter, Fjell nærmiljøkontor, Biblioteket, Psykososialt team, Prosjekt Fjell Sentralen er tilknyttet nettverket for Frivilligsentraler i Nedre Buskerud. 109 frivillige fra mange land, 81 kvinner og 28 menn. Mer enn 50% er under pensjonsalderen, mange er arbeidsledige, uføretrygdede eller langtidssykemeldte som ønsker å gjøre noe positivt for andre og seg selv. De frivillige følges opp med bursdagshilsener, evalueringsmøter og sosiale treff. Årsverk / regnskap for Danvik - Fjell Frivilligsentral i 2010: 8632 frivillige timer, tilsvarende 5 årsverk frivillig arbeid (1 årsverk = 1703 timer). Driften av sentralen kostet kommunen kr Staten bidro med kr Tilgjengelighetsprisen: Rådet for funksjonshemmede valgte i 2010 å tildele Danvik-Fjell frivilligsentral tilgjengelighetsprisen og fremhevet sentralens arbeid med å inkludere alle. Overføreren overrakte prisen i Rådhusets Storstue, Takk for at du tok deg tid til å lese årsrapporten! Vi tar gjerne imot innspill til aktiviteter og samarbeidsprosjekter fra virksomheter, enkeltpersoner eller lag og foreninger. Mer om oss finner du på Kontaktadresse: Fjell bydelshus, L. Grønlandsv.33, 3035 Drammen, Telefon: , e-post: Årsmelding 2010 Side 7

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune Innledning Danvik Fjell Frivilligsentral har siden oppstarten i 1998 blitt en viktig nettverksbygger i bydelen. Sentralen virker kontaktskapende, både på det profesjonelle og det allmenne menneskelige

Detaljer

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune 2013 1. Sammenfatning Mål for Frivilligsentralens arbeid: Utvikle lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet. Være kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig

Detaljer

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune 2014 Innhold 1. Frivilligheten i Norge 2. Overblikk 3. Sentralens aktiviteter: rekruttering, aktivitetstilbud, samarbeidspartnere 4. Nøkkeltall 5. Økonomi og ressurser 6. Kontaktinfo 1. FRIVILLIGHETEN

Detaljer

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune. Årsmelding 2015

Danvik Fjell Frivilligsentral, Drammen kommune. Årsmelding 2015 Innhold 1. Frivilligheten i Norge og i Drammen 2. Overblikk 3. Sentralens aktiviteter: rekruttering, aktivitetstilbud, samarbeidspartnere 4. Nøkkeltall 5. Økonomi og ressurser 6. Kontaktinfo 1. FRIVILLIGHETEN

Detaljer

1. RAMMER OG MÅLSETTINGER FOR FRIVILLIGSENTRALEN

1. RAMMER OG MÅLSETTINGER FOR FRIVILLIGSENTRALEN 1. RAMMER OG MÅLSETTINGER FOR FRIVILLIGSENTRALEN Rammer: Det finnes to frivilligsentraler som er kommunalt eiet og drevet i Drammen kommune: Danvik Fjell Frivilligsentral og Drammen Frivilligsentral. I

Detaljer

Frivillighetssentralen Danvik Fjell, Drammen kommune.

Frivillighetssentralen Danvik Fjell, Drammen kommune. 1. MÅLSETTINGER Frivillighetssentralene i Drammen skal bidra til et meningsfylt liv for den enkelte med vekt på trivsel, aktivisering og gode nettverk. Dette skal oppnås ved å styrke den frivillige innsatsen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR Møtedato: 29.11.2010 Fra saksnr.: 33/10 Fra/til kl. 15.00 17.00 Til saksnr.: 36/10 Møtested: Møterom Stenstuen Utvalgets medlemmer Jan Vidar Tollefsen, Svein Stubberud,

Detaljer

Nærmiljøbladet. LØRDAG 30.MAI rundt Fjell skole Opptog kl. 11.15, fest fra kl.12 Kamp Fjell SK, blåkkfestivalen Gratis adgang! Velkommen!

Nærmiljøbladet. LØRDAG 30.MAI rundt Fjell skole Opptog kl. 11.15, fest fra kl.12 Kamp Fjell SK, blåkkfestivalen Gratis adgang! Velkommen! Nærmiljøbladet Fjell Fjellsbyen Austad Austad Skog Galterud Øvre Frydenhaug Søndre Fjell Danvik LØRDAG 30.MAI rundt Fjell skole Opptog kl. 11.15, fest fra kl.12 Kamp Fjell SK, blåkkfestivalen Gratis adgang!

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Årsmelding 2010 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2010 - Drammen Frivilligsentral Innledning Resultatene i årsmeldingen for Drammen Frivilligsentral 2010 viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid. Sentralen utløste i 2010-13

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral 2013 Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding 2014 - Drammen Frivilligsentral Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

VÅRPROGRAM 2015 OSLO

VÅRPROGRAM 2015 OSLO VÅRPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID Pårørendeskolen i Oslo legger bak seg et år med mange nye erfaringer. 2014 har også vært det mest aktive året i skolens historie hvor mer enn 200 mennesker

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014 OSLO

HØSTPROGRAM 2014 OSLO HØSTPROGRAM 2014 OSLO 2014 - ET MANGFOLD AV TILBUD Pårørendeskolen i Oslo er inne i et svært spennende år. Vi legger bak oss en givende vår med nye erfaringer som vi bygger videre på denne høsten. Om man

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 Årsmelding 2007 2 Årsmelding 2007 1. Ledelse og økonomi s. 2 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 2. Spesielle satsningsområder i 2007 sett opp mot handlingsplan s. 3 2.1 Å være et

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Årsmelding 2010 Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2010 Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2010 Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus og

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs OSLO verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende sammen hjelpeapparatet omsorg GPS-kurs respekt den gode samtalen demens sorggruppe sorggruppe alzheimer

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Turvenner og kaffekos ved Holsfjorden GODE MØTEPLASSER KAN GI: Sosialt fellesskap og nye venner Bedre livskvalitet

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv )

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv ) AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015: Påmelding til kurs og aktiviteter skjer til Frivilligsentralen tlf: 948 02 966 fra 12.januar. AKTIVITETER/ / MØTEPLASSER: Mandager: AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag

Detaljer

Nærmiljø- bladet. «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8. Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13

Nærmiljø- bladet. «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8. Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13 Nærmiljø- bladet Foto: Lars Hoem «Hundremeter n» åpner 26. juni kl. 15! Se side 8 Nr. 3-2014 Juli til august Glimt fra Bydelsdagen Se side 3 Fjellhagen barnehage Se side 13 Noen inntrykk fra Bydelsdagen

Detaljer

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 2015 Årsrapport Bærum Frivilligsentral CHV Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 Innledning 1 Beskrivelse 1.1 Frivilligsentralene retningslinjer fra Kulturdepartementet 2 1.2 Bærum Frivilligsentral

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Arbeidsområde Organisert under Fagutviklingsenheten 17 Bo- og behandlingssentre, 10 Omsorgsboliger Fra 2016 satsning på

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

ÅRSMELDING ikke bare møte mellom mennesker.

ÅRSMELDING ikke bare møte mellom mennesker. ÅRSMELDING 2011..ikke bare møte mellom mennesker. www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2011 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE!

ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE! ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE! Bedre folkehelse for eldre i Ila og Midtbyen Prosjektet Bedre folkehelse for eldre i Ila og Midtbyen startet i 2013 ved tilsetting av prosjektleder i 60%

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 FJELLVOLLPOSTEN Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Tore Isaksen utdanningsdirektør Til elever og foresatte Hvorfor gir vi ut denne brosjyren? Som foresatte har dere nå mottatt et forhåndsvarsel om skoleplassering

Detaljer

Velkommen til. Søbstad Helsehus

Velkommen til. Søbstad Helsehus Velkommen til SØBSTAD Velkommen til HELSEHUS Søbstad Helsehus Velkommen! Søbstad sykehjem ble åpnet i 1980 og fikk status som helsehus i 2008. Søbstad Helsehus er eid og drevet av Trondheim kommune. Helsehuset

Detaljer

Underveisevaluering av Fjell 2020

Underveisevaluering av Fjell 2020 Underveisevaluering av Fjell 2020 Rammene for underveisevalueringen Underveisevaluering av Fjell 2020, med utgangspunkt i 20 iverksatte tiltak Tre overordnede spørsmål: Er tiltakene egnet for å nå målsetningene

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer