Berserker Mester i nærkampskade. Kan nå et ekstra Kombinasjonsnivå. Kan bruke flere nærkampvåpen samtidig. Lavere helse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Berserker Mester i nærkampskade. Kan nå et ekstra Kombinasjonsnivå. Kan bruke flere nærkampvåpen samtidig. Lavere helse."

Transkript

1 Krigerklasser (NORSK) Hver krigertype har styrker, svakheter og spesialferdigheter. Berserker Mester i nærkampskade. Kan nå et ekstra Kombinasjonsnivå. Kan bruke flere nærkampvåpen samtidig. Lavere helse. Defender (Forsvarer) Økt rustning og helse. Kan bruke skjold. Motstår angrep. Tregere og svekket rakettskade/-rekkevidde. Champion (Mester) En allsidig kriger. Best på luftangrep. Best på kritiske angrep. Krigarklasser (SVENSKA) Varje krigare har sina styrkor, svagheter och speciella förmågor. Commando (Kommando) Mester i avstandsvåpen. Sterkere esplosive effekter og økt ammunisjonskapasitet. Svekket nærkampskade. Bio Engineer (Bioingeniør) Kan helbrede seg selv og allierte. Svekket nærkamp- og rakettskade. Berserker (Bärsärk) Mästare på närstridsskada. Kan uppnå en extra kombonivå. Kan använda två vapen samtidigt. Lägre hälsa. Defender (Försvarare) Mer pansar och hälsa. Kan använda sköldar. Motståndskraftig mot att bli omkullslagen. Långsammare attacker och mindre skada med missiler/avståndsvapen. Champion (Mästare) En välbalanserad kämpe. Bäst på luftattacker. Bäst på kritiska träffar. Commando (Kommandosoldat) Mästare på avståndsvapen. Ökade explosionseffekter och större ammunitionskapacitet. Sämre närstridsskada. Bio Engineer (Biotekniker) Kan hela sig själv och allierade. Sämre skada i närstrid och med missiler Part No. X XK

2 DANSK ADVARSEL! Inden du begynder at spille, skal du læse vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger i brugerhåndbogen til Xbox 360 og eventelle brugerhåndbøger til eksternt udstyr. Gem alle brugerhåndbøger, så du altid kan slå op i dem. Du kan finde oplysninger om erstatningshåndbøger på eller ved at ringe til Xbox Kundesupport. Vigtige sundhedsoplysninger om spil af videospil Lysfølsomme anfald Meget få personer kan opleve et anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder, deriblandt blinkende lys eller mønstre, som kan forekomme i videospil. Selv personer, der ikke har tidligere erfaringer med anfald eller epilepsi, kan have en udiagnosticeret tilstand, som kan medføre disse lysfølsomme anfald ved brug af videospil. Disse anfald kan omfatte forskellige symptomer, deriblandt svimmelhed, ændret syn, trækninger ved øjnene eller i ansigtet, ryk eller rystelser i arme eller ben, desorientering, forvirring eller midlertidigt tab af bevidstheden. Anfald kan også medføre bevidstløshed eller kramper, som kan føre til skader, hvis du falder eller rammer genstande tæt ved. Stop spillet straks, og søg læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre bør holde øje med deres børn eller spørge dem om ovenstående symptomer det er mere sandsynligt, at børn og teenagere kommer ud for disse anfald end voksne. Risikoen for lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende forholdsregler: Sid længere væk fra skærmen, brug en mindre skærm, spil i et veloplyst lokale, spil ikke, når du er svimmel eller træt. Søg læge, før der spilles, hvis du eller nogen i din familie har anfald eller epilepsi. Hvad er PEGI-systemet? PEGI-systemet til aldersklassifikation beskytter mindreårige mod spil, der ikke er egnede til deres aldersgruppe. BEMÆRK, at dette ikke er en angivelse af spillets sværhedsgrad. PEGI, som består af to dele, giver forældre og andre, der køber spil til børn, mulighed for at få oplyst, hvilke spil der egner sig til den pågældende aldersgruppe. Den første del er aldersklassifikationen: Af mænd og maskiner <<Rapport udarbejdet af Mimir efter anmodning fra Heimdal, på vegne af ODIN Før gudernes dage drev de store maskiner jagt på vores planet, opsat på at udrydde menneskeheden. I takt med at krigen blev optrappet, brugte mand og maskine antistof- og atomvåben mod hinanden, hvilket efterlod den en gang så frodige jord i en tusindårig vinter. Menneskeheden vakler nu på kanten af udryddelse, mens befolkningen på nogle få millioner søger ly bag Midgårds mure. De store sansemaskiner har haft fremgang i den evige vinter. Menneskeheden er imidlertid ikke alene. Den beder til de mægtige guder, aserne, og tilbeder trofast den store ODIN. Disse bønner siddes ikke overhørig. Guder blandt mænd Som beskyttere er det vores pligt at sørge for, at menneskeheden overlever. Vores kybernetik-forstærkede kroppe og hjerner gør os langt stærkere end dødelige..., og vi hædres med rette som guder. Vi kæmper en evig kamp med Ymirs børn, de onde maskiner og forfædrene til den katastrofale krig. Heldigvis raser disse krige i områder, der ligger langt fra Midgårds sikre tilflugtssted, som ikke er blevet angrebet i århundreder. På grund af vores indsats er Ymirs børn nu blot kilde til sagn og mareridt - det samme gælder guderne, der kæmper mod dem. Rapport slut>> Den anden del er ikoner, som angiver spillets indholdstype. Der kan være en række ikoner alt afhængigt af spillet. Spillets aldersklassifikation afspejler indholdets voldsomhed. Ikonerne er: VOLD BANDEORD GYS SEKSUELT INDHOLD NARKOTIKA DISKRIMINATION HASARDSPIL Besøg og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger 1

3 Kamp Nærkamp Flyt C i retning mod fjenden, når du vil angribe en fjende i nærheden. Skyde Tryk på x for at affyre din primære pistol eller riffel, når du vil angribe fjender på afstand. Tryk på ] for at affyre den venstre pistol eller affyre granater, eksplosive projektiler eller missiler. Flyt C, mens du skyder, for at skifte mål. Glidende angreb Tryk på og hold C nede i retning mod en fjende, der befinder sig langt væk. Derefter stormer du frem og smadrer fjenden med et kraftigt angreb. Jonglere Tryk to gange på C i retning mod et nærtliggende mål for at jonglere. Når du jonglerer, får du mulighed for at kaste en fjende kortvarigt op i luften - eventuelt fulgt op af et angreb i luften. Angreb i luften Tryk på A, hvis du vil lave et angreb i luften, og brug C til at angribe. Ødelæggende angreb Tryk på z for at udføre et ødelæggende angreb. Dette er et kraftigt angreb rettet mod alt i den nærmeste radius. Et ødelæggende angreb kræver mindst ét kombinationsniveau, og du går ét kombinationsniveau ned, hver gang du bruger angrebet. Kombinationsniveau I takt med, at du udøver skade, fyldes kombinationsmåleren (avancerede manøvrer giver bonuskombinationer). Når måleren er helt fuld, forøges dit kombinationsniveau, hvilket betyder, at glidende angreb bliver kraftigere, langtrækkende våben affyres hurtigere, og du får desuden en erfaringsbonus. Voldsomme angreb Flyt både C og L i retning mod en fjende, der befinder sig uden for nærkampradius, for at udføre et voldsomt angreb. Derved udføres et langtrækkende angreb med dit nærkampvåben, der vil skade og nedkæmpe målet. Afsluttende angreb Flyt både C og L i retning mod en fjende, der befinder sig inden for nærkampradius, for at udføre et altødelæggende kombinationsangreb. Avanceret kamp Mange kampmanøvrer kan sammenkædes ved at trykke på en knap for én manøvre og derefter umiddelbart efter på en knap for den næste. Et af de bedste eksempler er glidende angreb. Som vist nedenfor glider Baldur først mod fjende A og holder derefter C i retning mod fjende B, netop som han rammer A. Dette bevirker, at Baldurs glidende angreb straks fortsætter mod den næste fjende. Efterfølgende angreb giver bonusskade, hastighed og opbygger kombinationsangreb hurtigere. B Anden brug af denne to-i-ét-anbrebsmetode omfatter: To-i-ét-jonglering To-i-ét-ødelæggende angreb To-i-ét-afsluttende angreb Luftangreb A Start et glidende angreb, og tryk umiddelbart derefter to gange på C for at glide ind i en jonglering og opnå ekstra jongleringshøjde og stige hurtigere i kombinationsniveau. Start et glidende angreb, og tryk umiddelbart derefter på z for at glide ind i et ødelæggende angreb for en mindre pris. Start et glidende angreb, og flyt derefter både C og L for at glide ind i et afsluttende angreb. Udfør en jonglering, udfør derefter et hop (A), og flyt C for at angribe. 2 3

4 Spilstyring i Too Human Udstyrsskærmbilleder < Affyr venstre pistol Sekundær våbenfunktion (langtrækkende våben) Flyt Baldur L ] Slå HUD til/fra s Slå skadesmåler til/fra o > Pause/spilmenu x Affyr højre pistol Primær våbenfunktion (langtrækkende våben) z Ødelæggende angreb Y Indsæt edderkop B Kamprulning/ Overspring filmsekvens A Hop X Kampråb Voldsomt angreb/ Afsluttende angreb Klik: Sansevåben L + C C Nærkampangreb/Tag sigte ifm. langtrækkende angreb (når du bruger venstre/højre udløser) Klik: Manuel genladning af langtrækkende våben Kamerastyring _ Tryk for at centrere kamera _ Hold nede for at aktivere frit udsyn med C l Op og ned: Skift kameratype C Klik for at aktivere Baldurs nærkamera 4 5

5 Spilskærm Helbredsmåler Tømmes efterhånden, som du skades. Den genopfyldes i kamp, når du samler helbredskugler. Erfaringsmåler I takt med at du besejrer modstandere, fyldes denne måler, indtil du går et niveau op. Dit aktuelle niveau vises over erfaringsmåleren. Klasseikon Sansevåbenindikator Vises, når din sansevåbenevne er tilgængelig. CyberSpace NORNERNE er tre uadskillelige, mystiske væsener, som dominerer dataverdenen og det mysterium, vi kalder Cyberspace. Visse aser kan besøge denne verden via aktive adgangspunkter, som kaldes brønde. Tryk på A, når du er tæt ved en brønd, for at rejse til Cyberspace. Ammunitionsmåler Viser den langtrækkende våbentype og resterende ammunition. Kombinationsmåler Denne måler fyldes, efterhånden som du udfører angreb og specialmanøvrer. Når den er helt fuld, øges kombinationsniveauet, hvilket forbedrer angreb og glidehastighed samt giver en erfaringsbonus. HIT-tæller (SLAG) Tidsfølsom indikator for antallet/kraften af slag. Hvis du vælger at spille menneske eller kybernetikenhed, opnår du henholdsvis effektivitets- eller skadesbonusser på de højere slagtællerniveauer. Edderkopmåler Viser brugen og gendannelsen af edderkopenergi. Skadesmåler o slår den til/fra. Viser den skade, du har udøvet på modstanderne. I Cyberspace giver NORNERNE dig følgende evner for at åbne låste døre eller få adgang til skattegemmesteder (selvom nogle gåder kræver, at du vender tilbage, når du har opnået en senere styrke): x for at skubbe w for at løfte X for at lave ild Oplysningerne i dette dokument, deriblandt henvisninger til URL-adresser og andre websteder, kan ændres uden varsel. Medmindre andet er angivet, er eksempler på firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personer, steder og begivenheder skildret heri fiktive, og ingen forbindelse med noget virkeligt firma, organisation, produkt, domænenavn, -adresse, logo, person, sted eller begivenhed er tiltænkt eller skal udledes herfra. Overensstemmelse med gældende copyrightlovgivninger er brugerens ansvar. Uden begrænsning af copyrightrettighederne må ingen del af dette dokument gengives, lagres i eller introduceres i et søgesystem eller transmitteres i nogen som helst form eller på nogen som helst måde (elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller andet) eller til noget som helst formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation. Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, copyrights eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som dækker nævnte emne i dette dokument. Medmindre det er udtrykkeligt anført i skriftlige licensaftaler fra Microsoft, giver besiddelsen af dette dokument ingen licensrettigheder til disse patenter, varemærker, copyrights eller anden intellektuel ejendom. Navne på faktiske firmaer og produkter kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Uautoriseret kopiering, reverse engineering, transmission, offentliggørelse, udlejning, pay for play eller omgåelse af kopibeskyttelsen er strengt forbudt Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Microsoft Game Studios-logoet, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xbox-logoerne er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen Silicon Knights, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Silicon Knights, sværdet-i-microchip-logoet, TH, TH-logoet og Too Human er varemærker tilhørende Silicon Knights, Inc. Enhver reproduktion og/eller udledt materiale, der er baseret på Too Human, er udtrykkeligt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Silicon Knights. 6 7

6 SUOMI VAROITUS Lue ennen tämän pelin pelaamista Xbox 360 -konsolin ja oheislaitteiden käyttöohjeet sekä käyttäjän turvallisuutta ja terveyttä koskevat keskeiset ohjeet. Säilytä kaikki ohjeet tulevaa käyttöä varten. Saat kadonneen ohjeen tilalle uuden osoitteesta tai ottamalla yhteyden Xbox-asiakaspalveluun. Tärkeä videopelien pelaamista koskeva terveysvaroitus Tietoja valoyliherkkyyden aiheuttamista epileptisistä kohtauksista Hyvin harvat ihmiset voivat saada epileptisen kohtauksen tietyntyyppisistä visuaalisista kokemuksista. Tällaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi vilkkuvat valot tai videopeleissä esiintyvät kuviot. Jopa henkilöillä, joilla ei aiemmin ole ollut kouristuskohtauksia tai epileptisiä kohtauksia, saattaa olla taipumus valoyliherkkyyden aiheuttamiin kouristuskohtauksiin videopelejä pelatessaan. Kohtauksilla voi olla useita eri oireita, kuten huimaus, näkökentän muuttuminen, silmien tai kasvojen nykiminen, käsien tai jalkojen nykiminen tai vapina, keskittymiskyvyn puute, sekavuus tai hetkellinen tajunnan menetys. Kohtaukset saattavat aiheuttaa tajunnan menetyksen tai kouristuksia, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen esimerkiksi kaatumisen tai esineisiin törmäämisen seurauksena. Lopeta pelaaminen heti ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos sinulla on joitakin näistä oireista. Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan näiden oireiden varalta ja kysyttävä lapsilta oireiden ilmaantumisesta. Lapsilla ja teini-ikäisillä on aikuisia suurempi todennäköisyys saada epileptinen kohtaus. Voit vähentää epileptisten kohtausten vaaraa toimimalla seuraavasti. Istu kauempana näytöstä, käytä pienempää näyttöä, pelaa hyvin valaistussa huoneessa äläkä pelaa väsyneenä tai rasittuneena. Jos sinulla tai sukulaisillasi on ollut aiemmin tällaisia kohtauksia tai epilepsiaa, neuvottele lääkärin kanssa ennen pelaamista. Tietoja PEGI-järjestelmästä PEGI-ikärajajärjestelmä estää alaikäisiä pelaamasta pelejä, jotka eivät sovi heidän ikäisilleen. HUOMAA, että nämä suositukset eivät perustu pelien vaikeuteen. Kahdesta osasta koostuva PEGI auttaa vanhempia ja pelien ostajia valitsemaan pelit tietoisesti pelaajan iän mukaan. Ensimmäinen osa on ikäluokitus: Toinen kuvake kertoo pelin sisällön tyypistä. Näitä kuvakkeita voi olla useita pelin luonteen mukaan. Pelin ikäluokitus perustuu sisältöön. Kuvakkeet: VÄKIVALTA KIROILU KAUHU SEKSI HUUMEET SYRJINTÄ UHKAPELI Lisätietoja on osoitteessa sekä pegionline.eu 9

7 Miehiä ja koneita <<Raportti, jonka on valmistanut Mimir, Heimdallin pyynnöstä ja ODININ puolesta Nämä rukoukset on kuultu. Ennen jumalten aamunkoittoa suuret koneet vaelsivat planeetallamme pyrkien tuhoamaan koko ihmiskunnan. Kun sota laajeni, ihmiset ja koneet tuhosivat toisiaan ydin- ja antimateria-asein jäädyttäen kerran niin vehreän maailman tuhatvuotiseen talveen. Nyt ihmiskunta horjuu sukupuuton partaalla, vain pari miljoonaa eloonjäänyttä sinnittelee Midgardin muurien suojassa. Suuret tietoiset koneet ovat pärjänneet hyvin ikuisessa talvessa. Ihmiskunta ei kuitenkaan ole yksin. Se rukoilee mahtavia Aesir-jumalia ja palvoo uskollisesti suurta ODINIA. Jumalat ihmisten joukossa Suojelijoina meidän velvollisuutemme on varmistaa ihmissuvun selviytyminen. Kyberneettisesti tehostetut kehomme ja mielemme tekevät meistä paljon kuolevaisia voimallisempia... ja meitä pidetään oikeutetusti jumalina. Käymme loputonta taistelua Ymirin lapsia vastaan, noita katalia koneita, jotka aiheuttivat katastrofaalisen sodan. Onneksi nämä taistelut käydään kaukana Midgardin turvasatamasta, jonne ei ole hyökätty vuosisatoihin. Ponnistelujemme ansiosta Ymirin lapset ovat nyt pelkkiä legendoja ja painajaisia kuten heitä vastaan taistelevat jumalatkin. Raportti päättyy>> Pelinäy ttö Terveyspalkki Vähenee vahingon myötä. Täyttyy taistelun aikana terveyspalloja keräämällä. Kokemuspalkki Kun voitat vihollisia, tämä nousee kunnes saavutat uuden tason. Nykyinen tasosi näkyy kokemuspalkin päällä. luokan KUVAKE Ammuspalkki Näyttää ampuma-aseen tyypin ja ammusten määrän. Sarjamittari Tämä mittari täyttyy, kun teet hyökkäyksiä ja erikoisliikkeitä. Kun se on täynnä, sarjatasosi nousee tehostaen hyökkäysten ja liukujen nopeutta ja antaen kokemusbonuksen. Osumalaskuri Aikaherkkä iskujen määrän/voiman osoitin. Jos valitset ihmisyyden tai kybernetiikan, saat suuremmilla osumalaskurin tasoilla bonuksia tehokkuuteen tai vahinkoon. Älyllisen aseen osoitin Tulee näkyviin, kun älyllinen aseesi on käytettävissä. Hämähäkkimittari Näyttää hämähäkkienergian käytön ja palautumisen. Vahinkomittari o vaihtaa päälle/pois. Näyttää vihollisille tehdyn vahingon määrän

8 Too Human -peliohjaimet Varustenäytöt < Laukaise vasen pistooli Kakkostuli (ampuma-aseet) Liikuta Balduria L ] HUD päälle/pois s Vahinkomittari päälle/pois o > Tauko/Pelivalikot x Laukaise oikea pistooli Ykköstuli (ampuma-aseet) z Tuhoisku Y Lähetä hämähäkki B Taistelukierähdys / Ohita elokuva A Hyppää X Sotahuuto Hurja / Lopetusliike Napsauta: Älyllinen ase L + C C Lähitaisteluhyökkäys / Tähtää ampumaaseella (kun käytät vasenta/oikeaa liipaisinta) Napsauta: Ampuma-aseiden käsilataus Kameran ohjaimet _ Voit keskittää kameran napsauttamalla sitä _ Pidä painettuna ja katsele vapaasti C:llä l Ylös ja alas: Vaihda kameratyyliä C Napsauta Baldur-kameran lähikuvaan 12 13

9 Taistelu Lähitaistelu Jos haluat hyökätä vihollisen kimppuun, liikuta C vihollista kohti. Ampuminen Jos haluat hyökätä etäältä, voit ampua pääpistoolillasi tai kiväärilläsi vetämällä x. Paina ] jos haluat ampua vasemmalla pistoolillasi tai laukaista kranaatteja, latauksia tai ohjuksia. Liikuta C jos haluat vaihtaa kohdetta ampuessasi. Liukuminen Paina ja pidä painettuna C kaukaista vihollista kohti. Ryntäät vihollista kohti ja törmäät voimakkaalla iskulla. Ilmaanheitto Tee ilmaanheitto napauttamalla C kahdesti läheistä kohdetta kohti. Ilmaanheitolla saat heitettyä vihollisen hetkeksi ilmaan ja siitä kannattaa jatkaa ilmahyökkäyksellä. Ilmataistelu Tee ilmahyökkäys painamalla A ja käytä C hyökätäksesi. Tuhoiskut Tee tuhoisku painamalla z. Tämä käynnistää voimallisen aluehyökkäyksen. Tuhoiskut vaativat vähintään yhden sarjatason, sillä ne kuluttavat yhden sarjatason joka kerta. Sarjataso Kun aiheutat vahinkoa, sarjamittarisi täyttyy (vaikeista liikkeistä se täyttyy enemmän). Kun mittari on täynnä, sarjatasosi nousee, mikä tekee liukuhyökkäyksistäsi tehokkaampia ja ampuma-aseistasi nopeampia, sekä antaa kokemusbonuksen. Hurjat hyökkäykset Tee hurja hyökkäys liikuttamalla sekä C että L kohti vihollista, joka on lähitaisteluetäisyyden ulkopuolella. Tämä käynnistää kaukohyökkäyksen lähitaisteluaseellasi, joka vahingoittaa kohdetta ja kaataa sen. Lopetusliikkeet Liikuta sekä C että L kohti lähitaisteluetäisyydellä olevaa vihollista. Tällöin teet tuhoisan monen osuman tuhoiskun. Kehit t yneempi taistelu Voit ketjuttaa taisteluliikkeitä sarjaan painamalla niiden komentonäppäimiä nopeasti peräkkäin. Yksi parhaista esimerkeistä on liukuminen. Kuten alla näkyy, Baldur liukuu ensin kohti vihollista A ja pitää sitten C painettuna kohti vihollista B samalla kun hän osuu viholliseen A. Näin Baldurin liuku jatkuu kohti seuraavaa vihollista. Jatkoliikkeet tekevät enemmän vahinkoa, ovat nopeampia ja nostavat enemmän sarjatasoa. B Muita kaksi yhdellä iskulla -tapauksia ovat: Tuplailmaanheitto Tee liuku ja napsauta välittömästi C kahdesti. Liu ut ilmaanheittoon joka on korkeampi ja nostaa sarjatasoa enemmän. Tuplatuhoisku Tuplalopetusliike Ilmahyökkäys A Tee liuku ja paina välittömästi z. Liu ut tuhoiskuun joka on edullisempi. Tee liuku ja liikuta sekä C että L. Liu ut lopetusliikkeeseen. Tee ilmaanheitto ja hyppää (A) ja liikuta C hyökätäksesi

10 KyberAvaruus NORNIT ovat kolme erottamatonta, salaperäistä olentoa, jotka hallitsevat Kyberavaruutena tunnettua tiedon ja mysteerien maailmaa. Jotkin Aesirit voivat käydä tässä maailmassa kaivoina tunnettujen aktiivisten terminaalien kautta. Kun olet kaivon lähellä, paina A astuaksesi Kyberavaruuteen. Kyberavaruudessa NORNIT antavat sinulle seuraavat kyvyt, joiden avulla voit avata lukittuja ovia tai aarrekätköjä (jotkin arvoitukset voivat vaatia sinua palaamaan myöhemmin, kun saavutat jonkin uuden voiman): x työnnä w nosta X luo tulta Tämän asiakirjan kaikki tiedot, mukaan lukien URL-osoitteet ja muut viittaukset Web-sivustoihin, voivat muuttua ilmoittamatta. Kaikki tässä yhteydessä esitetyt esimerkkiyritykset, organisaatiot, tuotteet, domainnimet, sähköpostiosoitteet, logot, henkilöt ja tapahtumat ovat kuvitteellisia eikä niillä ole mitään yhteyttä todellisiin yhtiöihin, organisaatioihin, tuotteisiin, domain-nimiin, sähköpostiosoitteisiin, logoihin, henkilöihin tai tapahtumiin, ellei muuta ole erikseen ilmoitettu. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Tämän asiakirjan mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää noutojärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla (elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muutoin) mihinkään käyttötarkoitukseen ilman Microsoft Corporationin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa. Microsoftilla voi olla patentteja, patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, jotka koskevat tämän asiakirjan aihepiiriä. Tässä asiakirjassa ei myönnetä mitään oikeuksia näihin patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muihin immateriaalioikeuksiin, ellei Microsoftin kirjallisessa käyttöoikeussopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita. Mainittujen todellisten yhtiöiden ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Ohjelmistomateriaalin valtuuttamaton kopioiminen, purkaminen lähdekoodiksi, julkinen esittäminen, vuokraaminen, maksun kerääminen pelaamisesta tai kopiointisuojauksen ohittaminen kielletään jyrkästi 2008 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Microsoft Game Studios -logo, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE ja Xbox-logot ovat Microsoft-yhtiöiden tavaramerkkejä Silicon Knights, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Silicon Knights, miekka mikrosirussa -logo, TH, THlogo ja Too Human ovat Silicon Knights, Inc.:in tavaramerkkejä. Too Humanin kopiointi ja siihen perustuvien johdannaisteosten tekeminen on kiellettyä ilman Silicon Knightsin myöntämää kirjallista lupaa. Rajoitettu takuu koskien Xbox-peliohjelman ( pelin ) kopioita Takuu. Microsoft Corporation ( Microsoft ) takaa, että tämä peli toimii olennaisilta osiltaan käyttöohjeessa kuvatulla tavalla 90 vuorokauden ajan alkuperäisestä ostopäivämäärästä lukien. Rajoitettu takuu raukeaa, jos peliin liittyvä ongelma aiheutuu onnettomuudesta, tuotteen väärästä käytöstä tai virusohjelmasta. Microsoft ei anna mitään muuta takuuta tai lupausta peliä koskien. Asiakkaan oikeudet. Jos havaitset 90 vuorokauden sisällä pelissä olevan, takuun kattavan ongelman, palauta peli yhdessä alkuperäisen myyntikuitin kanssa myyjälle. Myyjällä on oikeus joko (a) korjata tai vaihtaa tuote veloituksetta tai (b) palauttaa ostohinta. Myyjällä on oikeus valita haluamansa menettelytapa. Vaihtopeliä koskee alkuperäisen 90 vuorokauden takuuajan jäljellä oleva aika tai 30 vuorokauden uusi takuuaika, joka alkaa vaihtopelin vastaanottamisesta. Takuuajoista pidempi on voimassa. Microsoft ei vastaa sellaisista vahingoista, jotka olisi voitu välttää kohtuullisella huolenpidolla. Lakisääteiset oikeudet. Sinulla voi olla lakisääteisiä oikeuksia myyjän suhteen. Microsoftin rajoitettu takuu ei vaikuta näihin oikeuksiin. JOS PELIÄ EI OLE OSTETTU HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN (ELI ET OLE KULUTTAJA) Seuraavat ehdot ovat voimassa sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Ei muita takuita. Microsoft ja sen toimittajat kiistävät kaikki muut peliä ja sen mukana tulevaa käyttöohjetta koskevat nimenomaiset tai oletetut takuut ja ehdot. Vastuunrajoitus. Microsoft tai sen toimittajat eivät vastaa mistään vahingoista niiden aiheutumistavasta riippumatta, jos vahingot aiheutuvat jollakin tavalla pelin käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää, vaikka Microsoftille ja sen toimittajille olisi ilmoitettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa Microsoftin ja sen toimittajien koko vastuu rajoittuu pelistä maksettuun todelliseen kauppahintaan. Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta, ota yhteyttä Microsoft-jälleenmyyjään tai Microsoft Oy:n. Yhteystiedot: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland

11 NORSK ADVARSEL Før du spiller dette spillet, bør du lese brukerveiledningen for Xbox 360 og veiledningene til eventuelt tilleggsutstyr for å få viktig sikkerhets- og helseinformasjon. Ta vare på alle brukerveiledninger. Hvis du trenger nye manualer, kan du gå til eller ringe kundestøtte for Xbox. Viktig helseadvarsel som gjelder spilling av videospill Fotosensitive anfall Noen få mennesker kan oppleve anfall når de eksponeres for enkelte visuelle bilder, inkludert blinkende lys og mønstre som kan forekomme i videospill. Selv mennesker som ikke før har opplevd anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert lidelse som kan forårsake disse fotosensitive epileptiske anfallene når de ser på videospill. Disse anfallene kan ha en rekke symptomer, inkludert svimmelhet, synsforstyrrelser, øye- eller ansiktsammentrekninger, rykninger i armer og ben, desorientering, forvirring eller midlertidig bevissthetstap. Anfallene kan også føre til bevisstløshet eller krampetrekninger som kan føre til skade fordi man faller eller slår seg på gjenstander i nærheten. Stans spillet umiddelbart og oppsøk lege hvis du opplever noen av disse symptomene. Foreldre må være oppmerksomme på disse symptomene eller spørre barna om dem barn og ungdom er mer utsatt for slike anfall enn voksne. Du kan redusere faren for fotosensitive epileptiske anfall ved å ta følgende forholdsregler: Sett deg lenger vekk fra skjermen, bruk en mindre skjerm, spill i et godt opplyst rom og ikke spill når du er sliten eller trøtt Hvis du eller noen i familien har opplevd anfall eller epilepsi tidligere, bør du oppsøke lege før du begynner å spille. Hva er PEGI-systemet? Aldersklassifiseringssystemet PEGI beskytter mindreårige mot spill som ikke passer for deres aldersgruppe. VÆR OPPMERKSOM PÅ at dette ikke er en målestokk for spillets vanskelighetsgrad. PEGI-klassifiseringen består av to deler, og gjør det mulig for foreldre og andre som kjøper spill til barn å gjøre en informert vurdering i samsvar med alderen til spilleren. Den første delen er en aldersklassifisering: Om maskiner og menn <<Rapport forberedt av Mimir på forespørsel fra Heimdall på vegne av ODIN Før tidenes morgen truet store maskiner planeten, fast bestemt på å ødelegge menneskeheten. Etter hvert som krigen tiltok i styrke, utvekslet menneskene og maskinene atomvåpen og antimaterievåpen, og førte den en gang så frodige verdenen inn i en flere tusen år lang vinter. Menneskeheten er nå på grensen til å bli utryddet med en befolkning på bare noen få millioner som lever i skjul i enklaven i Midgard. De mektige maskinene har blomstret i den evige vinteren. Men menneskene er imidlertid ikke alene. De ber til de mektige gudene, Aesir, og dyrker den store ODIN. Og bønnene deres skal bli hørt. Guder blant menn Som beskyttere er det vår plikt å sørge for at menneskeheten overlever. Våre kybernetisk forbedrede kropper og sinn gjør oss mye mektigere enn menneskene... og vi blir med rette tilbedt som guder. Vi utkjemper endeløse kriger mot Ymirs barn, de onde maskinene og stamfedrene etter den katastrofale krigen. Heldigvis utkjempes disse slagene i områder langt fra trygge Midgard, som ikke er blitt angrepet på flere århundrer. Takket være innsatsen vår er Ymirs barn nå blitt en legende fra marerittenes verden, og det samme gjelder gudene som slåss mot dem. Rapport slutt>> Den andre er ikoner som viser typen innhold i spillet. Det kan være en rekke slike ikoner, avhengig av hvilket spill det dreier seg om. Spillets aldersklassifisering gjenspeiler intensiteten til dette innholdet. Ikonene er: VOLD UPASSENDE SPRÅK SKREKK SEKSUELT INNHOLD NARKOTIKA DISKRIMINERING GAMBLING Besøk og pegionline.eu for nærmere informasjon 18 19

12 Kamp Nærkamp Hvis du vil angripe en fiende i nærheten, beveger du C mot denne fienden. Skyte Hvis du vil angripe fienden på avstand, drar du i x for å skyte med hovedpistolen eller -riflen. Trykk ] for å avfyre venstre pistol eller kaste granater, ladde skudd eller raketter. Beveg C når du skyter, for å endre mål. Glidemanøver Trykk og hold inne C mot en fiende på avstand. Du vil springe mot og slå denne fienden med et kraftig slag. Veksle Hvis du vil veksle, trykker du C to ganger mot et mål i nærheten. Dette lar deg sende en fiende opp i luften og helst etterfulgt av et luftangrep. Luftangrep Hvis du vil utføre et luftangrep, trykker du A og bruker C til å angripe. Knusere Hvis du vil utføre en Knusere, trykker du z. Dette slipper løs et kraftig radiusangrep. Dette angrepet krever minst ett kombinasjonsnivå og reduserer kombinasjonsnivået ditt med ett nivå for hver gang du bruker det. Kombinasjonsnivå Etter hvert som du påfører skade, fylles kombinasjonsmåleren (avanserte bevegelser gir en bonuskombinasjon). Når måleren er helt full, øker kombinasjonsnivået ditt, slik at glideangrepene blir kraftigere og tilgjengelige våpen skyter raskere. I tillegg får du en erfaringsbonus. Voldsomme angrep Hvis du vil utføre dette angrepet, beveger du C og L mot en fiende utenfor nærkamprekkevidde. Dette vil starte et avstandsangrep med nærkampvåpenet, som vil skade og slå ut målet. Avretter Beveg både C og L mot en fiende i et nærkampangrep for å starte et knusende Knusere-angrep med flere treff. Avansert kamp Mange kampbevegelser kan settes sammen ved å trykke riktige kontroller for én bevegelse direkte etterfulgt av en annen. Et av de beste eksemplene på dette er glidemanøveren. Som vist nedenfor, glir Baldur først mot fiende A og holder deretter inne C mot fiende B idet han slår A. Da fortsetter Baldur øyeblikkelig videre til den neste fienden. Etterfølgende bevegelser gir bonusskade, større hastighet og går raskere til neste kombinasjonsnivå. B Annen bruk av denne 2-i-1-metoden inkluderer: 2-i-1-veksling 2-i-1-knuser 2-i-1-avretter Luftangrep Gli og trykk øyeblikkelig C to ganger for å gli inn i en veksling for ekstra vekslingshøyde og raskere skifte av kombinasjonsnivå. Gli og trykk deretter øyeblikkelig z for å gli inn i en Knuser for redusert kostnad. Gli og beveg deretter C og L for å gli inn i en Avretter. Utfør en veksling, hopp (A) og beveg C for å angripe. A 20 21

13 Spillkontroller for Too Human Utstyrsskjermer < Avfyre venstre pistol Tilleggsvåpen (avstandsvåpen) ] > Pause/spillmenyer x Avfyre høyre pistol Hovedvåpen (avstandsvåpen) z Knuser Slå HUD på/avs Slå skademåler på/av o Bevege Baldur L Y Bruke Spider (Edderkopp) B Rulle i kamp/ Hoppe over filmsekvens A Hoppe X Kamprop Voldsomt angrep/avretter Klikk: Sentient-våpen L + C C Nærkampangrep / Sikte avstandsangrep (når du bruker venstre/høyre utløser) Klikk: Manuell lading av avstandsvåpen Kamerakontroller _ Trykk for å sentrere kameraet på nytt _ Hold for å aktivere fri sikt med C l Opp og ned: Endre kamerastil C Klikk for å aktivere nærbilde av Baldur 22 23

14 Spillskjerm Helseindikator Tømmes når du skader deg. Gjenopprettes i kamp ved å samle helsekuler. Erfaringsindikator Etter hvert som du beseirer motstandere, fylles denne linjen til du når et nytt nivå. Erfaringsindikatoren. Sentientvåpenindikator Vises når Sentient-våpen er tilgjengelig. CyberSpace NORNS er tre uatskillelige, mystiske vesener som hersker over verdenen med data og mysterier som er bedre kjent som Cyberspace. Enkelte Aesir kan besøke deres rike via aktive tilgangspunkter som kalles brønner. Når du er i nærheten av en brønn, trykker du A for å gå til Cyberspace. Klasseikon Ammunisjonsindikator Viser type avstandsvåpen og gjenværende ammunisjon. Kombinasjonsmåler Denne måleren øker når du utfører angrep og spesialbevegelser. Når den er helt full, øker kombinasjonsnivået ditt, og du får forbedret angreps- og glidehastighet og en erfaringsbonus. Treffteller Tidsfølsom indikator av antallet og kraften til treff. Hvis du velger menneskelig eller kybernetisk innstilling, vil du på høyere trefftellernivåer få henholdsvis effektivitets- eller skadebonuser. Edderkoppmåler Viser bruken og gjenvinning av edderkoppenergi. Skademåler o slår på/av. Viser hvor mye skade som er gjort på motstandere. I Cyberspace gir NORNS deg følgende egenskaper for å åpne lukkede dører og få tilgang til skatter (enkelte oppgaver kan kreve at du kommer tilbake når du har oppnådd en ny ferdighet): x for å skyve w for å løfte X for å lage ild Informasjonen i dette dokumentet, inkludert URLer og andre referanser til nettsteder på Internett, kan endres uten forhåndsvarsel. Med mindre annet er angitt, er eksempelselskapene, -organisasjonene, -produktene, -domenenavnene, -e-postadressene, -logoene, -personene, -stedene og hendelsene angitt her, oppdiktede, og ingen forbindelse med virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, domenenavn, e-postadresser, logoer, personer, steder eller hendelser er tiltenkt eller skal kunne utledes. Overholdelse av gjeldende lover om opphavsrett er brukerens ansvar. Uten å begrense opphavsretten, kan ingen deler av dette dokumentet reproduseres, oppbevares i eller legges inn i et gjenfinningssystem eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet) eller til et hvilket som helst formål, uten skriftlig tillatelse fra Microsoft Corporation. Microsoft kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsrett eller annen intellektuell eiendomsrett til det som omtales i dette dokumentet. Bortsett fra når det er uttrykkelig angitt i skriftlige lisensavtaler fra Microsoft, gir dette dokumentet ingen lisens til disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller annen intellektuell eiendomsrett. Navnene på faktiske selskaper og produkter som nevnes i dette dokumentet kan være varemerker for sine respektive eiere. Uautorisert kopiering, dekompilering, overføring, offentlig bruk, leie, betaling for å spille eller omgåelse av kopibeskyttelsen er strengt forbudt Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, Microsoft Game Studios-logoen, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xbox-logoene er varemerker for Microsofts selskaper Silicon Knights, Inc. Med enerett. Silicon Knights, sverd-i-mikrochip-logoen, TH, TH-logoen og Too Human er varemerker for Silicon Knights, Inc. Reproduksjoner og/eller arbeid som er basert på Too Human, er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Silicon Knights

15 SVENSKA VARNING Innan du spelar detta spel bör du läsa igenom den viktiga säkerhetsinformationen i Xbox 360 instruktionsbok och bruksanvisningar till eventuell kringutrustning. Behåll alla bruksanvisningar. De kan behövas vid ett senare tillfälle. Om du behöver ersätta en bruksanvisning kan du gå till eller ringa till Xbox kundstöd. Viktig hälsovarning om att spela videospel Anfall orsakade av ljuskänslighet En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av epilepsiliknande anfall som kan utlösas av vissa visuella bilder, inklusive blinkande ljus eller mönster som kan finnas i videospel. Även människor som aldrig tidigare har drabbats av liknande anfall eller epilepsi kan lida av en icke diagnostiserad åkomma, som kan utlösa dessa ljuskänslighetsanfall medan de tittar på ett videospel. Dessa anfall kan uppvisa olika symptom, inklusive yrsel, synstörningar, ryckningar i ögon eller ansikte, krampryckningar eller skakningar i armar eller ben, förvirring, oklarhet, eller tillfällig medvetandeförlust. Anfallen kan även orsaka medvetslöshet eller krampanfall, som kan leda till personskador vid fall eller hopstötning med föremål i närheten. Sluta omedelbart att spela videospel och konsultera läkare om du upplever något av ovan nämnda symptom. Föräldrar ska hålla uppsikt över eller fråga sina barn om de upplevt något av ovan nämnda symptom det är vanligare att barn och ungdomar drabbas av dessa anfall än vuxna. Risken att drabbas av epileptiska anfall som orsakas av ljuskänslighet kan minskas genom att vidta följande försiktighetsåtgärder: sitt längre från skärmen, använd en mindre skärm, spela i ett väl upplyst rum och spela aldrig när du är sömnig eller trött. Rådgör med läkare innan du börjar spela om du eller någon släkting tidigare haft anfall eller lider av epilepsi. Vad är PEGI-systemet? Åldersmärkningssystemet PEGI skyddar minderåriga mot spel som är olämpliga för deras åldersgrupp. OBS! Detta har inte att göra med spelets svårighetsgrad. Med hjälp av PEGI, som består av två delar, kan föräldrar och andra som köper spel till barn välja spel som passar barnets ålder. Den första delen består av åldersmärkning: Den andra delen består av ikoner som beskriver spelets innehåll. Beroende på vilket spel det gäller kan det finnas flera ikoner. Spelets åldersmärkning återspeglar hur omfattande detta innehåll är. Ikonerna är: VÅLD GROVT SPRÅK SKRÄCK SEX DROGER DISKRIMINERING HASARDSPEL Det finns mer information på och pegionline.eu 27

16 Människor och maskiner <<Rapport sammanställd av Mimir, på begäran av Heimdall, åt ODIN Innan Gudarnas gryning härjade enorma maskiner på vår planet, fast bestämda att utplåna mänskligheten. När kriget eskalerade skickade människor och maskiner atom- och antimaterievapen mot varandra, och försatte en grönskande värld i en tusenårig vinter. Mänskligheten befinner sig nu på gränsen till utrotning med bara ett par miljoner människor, som har förskansat sig i det omgärdade Midgard. De stora, tänkande maskinerna har vuxit sig starka i den eviga vintern. Men människorna står inte ensamma. De ber till de mäktiga gudarna, Aesir, och dyrkar troget den store ODIN. Dessa böner går inte ohörda förbi. Gudar bland människor Som beskyddare är det vår plikt att se till att mänskligheten överlever. Våra cybernetiskt förstärkta kroppar och sinnen gör oss mycket starkare än de dödliga... och vi hyllas rättmätigt som gudar. Vi utkämpar en aldrig sinande strid mot Ymirs barn, de ondskefulla maskinerna, som ligger bakom det katastrofala kriget. Som tur är utkämpas dessa strider i en avlägsen del av världen, långt från Midgards trygga hamn som inte angripits på hundratals år. Tack vare våra ansträngningar finns Ymirs barn nu endast i legender och mardrömmar, liksom de gudar som bekämpar dem. Slut på rapporten>> Spelskärmen Hälsomätare Minskar när du tar skada. Fylls på under strid genom att du samlar ihop hälsoklot. Erfaren hetsmätare När du besegrar fiender fylls den här mätaren på tills du går upp en nivå. Din aktuella nivå visas ovanför erfarenhetsmätaren. Klass IKON Ammunitions mätare Visar typen av avståndsvapen och kvarvarande ammunition. Kombomätare Den här mätaren fylls på när du utför attacker och speciella rörelser. När den är helt fylld ökar din kombonivå, vilket förbättrar hastigheten på attacker och glidtacklingar och ger dig en erfarenhetsbonus. TRÄFF mätare Tidskänslig mätare för antal/kraft hos träffar. Om du väljer en mänsklig eller cybernetisk inställning kan du få bättre effektivitet eller skadebonusar vid högre träffnivåer. Tänkande vapenmätare Visas när förmågan Tänkande vapen är tillgänglig. Spindelmätare Visar förbrukningen och återhämtningen av spindelenergi. Skademätare o sätter på/stänger av. Visar hur mycket skada du gör på fienderna

17 Spelkontroller i Too Human Utrustningsskärmar < Avfyra vänster pistol Sekundärvapen (avståndsvapen) Styr Baldur L ] Sätt på/stäng av skärmdisplayen s Sätt på/stäng av skademätaren o > Pausa/spelmenyer x Avfyra höger pistol Huvudvapen (avståndsvapen) z Ödeläggare Y Skicka ut spindel B Stridsrullning/ hoppa över film A Hoppa X Stridsrop Vild attack/ avslutningsattack Klicka: Tänkande vapen L + C C Närstridsattack/sikta med avståndsattack (när du använder vänster/höger avtryckare) Klicka: Manuell omladdning av avståndsvapen Kamerakontroll _ Tryck snabbt för att centrera kameran igen _ Håll ner för att aktivera fri kamera med C l Upp och ner: Ändra kamerastil C Klicka för att aktivera kameran nära Baldur 30 31

18 Strid Närstrid För att anfalla en fiende i närheten för du C mot den fienden. Skjut För att anfalla fiender på avstånd trycker du på x för att avfyra din huvudpistol eller ditt gevär. Tryck på ] för att avfyra vänster pistol eller skjuta granater, laddade skott eller missiler. För C åt valfritt håll när du skjuter för att växla mål. Glidtackling Tryck och håll kvar C mot en fiende på avstånd. Du kommer att rusa mot den fienden och ge honom en kraftig tackling. Jonglera För att jonglera trycker du snabbt två gånger med C mot ett mål i närheten. Med en jonglering kan du skicka upp en fiende i luften en kort stund, vilket bör följas upp med en luftattack. Luftstrid Om du vill utföra en luftattack trycker du på A och använder C för att anfalla. Ödeläggare För att utföra en ödeläggarattack trycker du på z. Då släpper du lös en kraftfull attack inom ett visst område. Ödeläggare kräver minst en kombonivå och drar ner din kombonivå med ett steg varje gång du använder den. Kombo NIVÅ När du gör skada fylls din kombomätare på (avancerade attacker ger bonuspoäng). När mätaren är helt fylld ökar din kombonivå, vilket gör dina glidtacklingar kraftfullare, får avståndsvapen att skjuta snabbare och även ger dig en erfarenhetsbonus. Vilda attacker För att utföra en vild attack för du både C och L mot en fiende utanför närstridsavstånd. Då avfyrar du en avståndsattack med ditt närstridsvapen som både skadar och slår omkull målet. Avslutare För både C och L mot en fiende inom närstridsavstånd för att släppa loss en ödeläggarattack som träffar flera gånger. Avancerad strid Många attacker kan länkas samman genom att trycka på kontrollen för en attack och sedan följa upp den med en annan direkt. Ett av de bästa exemplen är glidtacklingen. Som vi ser här nere glidtacklar Baldur först fiende A och håller sen C mot fiende B just när han träffar A. Det gör att Baldur fortsätter sin glidtackling mot nästa fiende. Flera attacker i rad ger bonusskada, fart och bygger upp din kombonivå snabbare. B Andra sätt att använda den här dubbelanfallsmetoden är: Dubbeljonglering Glidtackla och tryck genast snabbt två gånger på C för att glidtacklingen ska övergå i en jonglering med extra höjd i jongleringen och snabbare uppbyggnad av kombonivå. Dubbelödeläggare Glidtackla och tryck genast på z för att glidtacklingen ska övergå i en ödeläggarattack med minskad kostnad. Dubbelavslutare Luftattack Glidtackla och rör på både C och L för att glidtacklingen ska övergå i en avslutarattack. Utför en jonglering och hoppa sedan (A) och rör på C för att attackera. A 32 33

19 Cyberrymden NORNS är tre oskiljaktiga, mystiska väsen som härskar över den värld av data och mystik som vi kallar cyberrymden. Vissa Aesir kan besöka den här världen via aktiva portaler som kallas brunnar. När du befinner dig nära en brunn trycker du på A för att kliva in i cyberrymden. Inne i cyberrymden ger NORNS dig följande egenskaper för att öppna låsta dörrar eller skattkistor (men vissa gåtor kanske kräver att du återkommer när du fått en ny förmåga): x för att knuffa w för att lyfta X för att skapa eld Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och andra hänvisningar till webbplatser, kan ändras utan föregående avisering. Om ingenting annat anges är exempel på företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, människor, platser och händelser i detta dokument fiktiva. Inga associationer är avsiktliga, eller bör göras, till verkliga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, människor, platser eller händelser. Det åligger användaren att följa alla tillämpliga lagar om upphovsrätt. Med reservation för att inte begränsa upphovsrätten, får ingen del av detta dokument kopieras, lagras eller introduceras i ett återvinningssystem, eller överföras i någon form eller med några metoder (elektroniskt, mekaniskt, med fotokopiering, inspelning eller på annat sätt), eller i något syfte, utan uttryckligt tillstånd skriftligen av Microsoft Corporation. Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som skyddar materialet i detta dokument. Utom i de fall detta uttryckligt medges skriftligen i något licensavtal från Microsoft, ger detta dokuments innehåll inte någon licens till dessa patent, varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter. Namn på verkliga företag och produkter som nämns i detta dokument kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Obehörig kopiering, ändring, överlåtelse, offentlig visning, uthyrning, spel mot betalning eller kringgående av upphovsrättsskydd är strängeligen förbjudet Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Microsoft Game Studios logotyp, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE och Xboxlogotyperna är varumärken som tillhör företagsgruppen Microsoft Silicon Knights, Inc. Med ensamrätt. Silicon Knights, svärdet i mikrochip-logotypen, TH, TH-logotypen och Too Human är varumärken som tillhör Silicon Knights, Inc. All reproduktion och/eller skapandet av härledda verk baserade på Too Human är uttryckligen förbjudet utan att först ha fått skriftligt tillstånd av Silicon Knights. 34

20 Customer Service Numbers PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česká Republika Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK *PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. For more information, visit us on the Web at Krigerklasser (DANSK) Hver krigerklasse har styrker, svagheder og særlige evner. Berserker (Bersærker) Mester i nærkampskader. Kan nå et ekstra kombinationsniveau. Kan holde dobbelte nærkampvåben. Svagere helbred. Defender (Forsvarer) Øget panser og helbred. Kan bruge skjolde. Er modstandsdygtig over for knusende slag. Er langsommere og har missiler har reduceret skade/rækkevidde. Soturiluokat (SUOMI) Berserker (Berserkki) Tuhoisan lähitaistelun mestari. Voi saavuttaa ylimääräisen sarjatason. Voi käyttää kahta lähitaisteluasetta. Matalampi terveys. Defender (Puolustaja) Parempi panssarointi ja terveys. Voi käyttää kilpiä. Kestää tyrmäysiskuja. Ampuma-aseet hitaampia ja heikompia. Champion (Mester) En god allround-kæmper. Er bedst til angreb i luften. Er bedst til kritiske angreb. Jokaisella soturityypillä on vahvuuksia, heikkouksia ja erikoistaitoja. Champion (Mestari) Monitaitoinen taistelija. Paras ilmahyökkäysten tekijä. Paras tekemään kriittisiä iskuja. Commando (Jægersoldat) Er mester i langtrækkende våben. Har øgede eksplosive effekter og større ammunitionskapacitet. Reduceret nærkampskade. Bio Engineer (Biotekniker) Kan helbrede sig selv og allierede. Reduceret nærkampskade og missilskade. Commando (Kommando) Ampuma-aseiden mestari. Suuremmat räjähdykset ja enemmän ammuksia. Heikompi lähitaistelussa. Bio Engineer (Bioteknikko) Voi parantaa itsensä ja liittolaisensa. Heikommat lähitaistelu- ja ampuma-aseet

Scenen er sat... DANSK

Scenen er sat... DANSK DANSK Scenen er sat... Grib strengene til den mest blodtørstige skelet cowboy marionetdukke som du nogensinde kommer til at møde på denne side af Pecos. The Gunstringer er tilbage fra graven og ude efter

Detaljer

Danish Finnish Norwegian Swedish

Danish Finnish Norwegian Swedish TM Danish Finnish Norwegian Swedish VIGTIGSTE GESTUSSER Din krop er controlleren! Du kan bruge enkelte gestusser til at navigere gennem menuerne! HOLD NEDE FOR AT VÆLGE VIFT Du vælger ved at strække armen

Detaljer

Viktig helseadvarsel: Fotosensitive anfall

Viktig helseadvarsel: Fotosensitive anfall ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til Xbox 360 -konsollen, håndboken til Kinect -sensoren for Xbox 360 og håndbøkene til eventuelt tilbehør for å gjøre deg kjent med viktig

Detaljer

OM SPILLET HOVEDMENY. LEVEL SELECT (Velg brett) Fullfør brett for å låse opp og få tilgang til brett som allerede er fullført.

OM SPILLET HOVEDMENY. LEVEL SELECT (Velg brett) Fullfør brett for å låse opp og få tilgang til brett som allerede er fullført. ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til Xbox 360 -konsollen, håndboken til Kinect -sensoren for Xbox 360 og håndbøkene til eventuelt tilbehør for å gjøre deg kjent med viktig

Detaljer

Velkommen til Dance Central 2!

Velkommen til Dance Central 2! DANSK Velkommen til Dance Central 2! SÅDAN KOMMER DU I GANG Sørg for, at hele din krop er synlig inden for hjælperammen øverst på skærmen. Hvis du spiller sammen med en ven, dukker I op på skærmen i hver

Detaljer

Repetisjons- og bildekontroller

Repetisjons- og bildekontroller Repetisjons- og bildekontroller VIS/SKJUL TEGNFORKLARING FOTOALBUM (BILDEMODUS) GÅ UT AV BILDE- & REPETISJONS- MODUS TILFELDIG AVSPILLING BEVEGE KAMERA (BILDEMODUS) KAMERA KAMERA- HØYDE (TRYKK) Bilde-

Detaljer

Spilstyring DANSK. Gå til gearsofwar.xbox.com/gameguide for at se hele manualen.

Spilstyring DANSK. Gå til gearsofwar.xbox.com/gameguide for at se hele manualen. DANSK HÅB, OVERLEVELSE, BRODERSKAB Jacinto, menneskehedens sidste tilflugtsted, er ødelagt. Locust-horden har drevet de sidste rester af civilisationen til udryddelsens rand. Og en frygtindgydende nye

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

DANSK AGENTER PROJEKT SUNBURST: LEVERINGSMETODE. ADRÆTHED Forbedres ved indsamling af adræthedstilskud og deltagelse i tagvæddeløb.

DANSK AGENTER PROJEKT SUNBURST: LEVERINGSMETODE. ADRÆTHED Forbedres ved indsamling af adræthedstilskud og deltagelse i tagvæddeløb. Kort over Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Kartta: Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Kart over Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Karta över Unity Heights, Green Bay, Hope Springs X16-62157-01

Detaljer

CONTROLLER AIM. grenade. See Objectives. well-timed press: active. Use/interact. melee (hold for chainsaw) switch weapons.

CONTROLLER AIM. grenade. See Objectives. well-timed press: active. Use/interact. melee (hold for chainsaw) switch weapons. CONTROLLER start/pause AIM See Objectives and squad status/orders shoot/throw grenade reload (second well-timed press: active reload) look at point of interest Use/interact melee (hold for chainsaw) move

Detaljer

0909 Part No. X16-00664-01

0909 Part No. X16-00664-01 0909 Part No. X16-00664-01 TM DANSK ADVARSEL! Før du spiller dette spil, skal du læse de vigtige sikkerheds- og sundhedsmæssige oplysninger i brugerhåndbøgerne til Xbox 360 -konsollen og tilbehør. Gem

Detaljer

C Kamera Kamera Kamera Kamera

C Kamera Kamera Kamera Kamera Vælg globale enheder Valitse kaikki yksiköt Flytt globale styrker Markera globala enheter Flyt markør Liikuta hiusristikkoa Flytt sikte Flytta hårkors Mål < Tavoitteet Mål Uppdrag L y x Skift mellem valgte

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Warning Indicators. Multiplayer Warning Indicators ONLINE ENABLED. Reload Low Ammo Low Battery. No Ammo No Battery No Grenades.

Warning Indicators. Multiplayer Warning Indicators ONLINE ENABLED. Reload Low Ammo Low Battery. No Ammo No Battery No Grenades. Warning Indicators ONLINE ENABLED Reload Low Ammo Low Battery No Ammo No Battery No Grenades Multiplayer Warning Indicators Bomb Dropped Flag Dropped Enemy has Bomb Enemy has Flag 0904 Part No. X10-73325

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

A GUIDE TO MODERN COMBAT

A GUIDE TO MODERN COMBAT TIME FOR ACTION! AIM/ZOOM PRIMARY FIRE DIVE (WITH TO DETERMINE DIRECTION) XBOX GUIDE SECONDARY FIRE WEAPON SWAP MOVE (CLICK TO CROUCH) UNARMED MODE () DROP WEAPON () SWITCH TO GADGET ( OR ) LOOK AROUND

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Pińata Central. a user s guide! 0708 Part No. X14-95537-01 XK

Pińata Central. a user s guide! 0708 Part No. X14-95537-01 XK Pińata Central a user s guide! 0708 Part No. X14-95537-01 XK Dansk ADVARSEL! Inden du begynder at spille, skal du lęse vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger i brugerhåndbogen til Xbox 360 og eventelle

Detaljer

ON FOOT IN VEHICLE. Kick/Pick up/drop objects Horn/Agency tech Throw grenade/ Detonate Next music track. Target lock Brake/ Reverse

ON FOOT IN VEHICLE. Kick/Pick up/drop objects Horn/Agency tech Throw grenade/ Detonate Next music track. Target lock Brake/ Reverse Target lock Brake/ Reverse Reload Previous music track Kick/Pick up/drop objects Horn/Agency tech Throw grenade/ Detonate Next music track Fire/Throw Accelerate Pause City Map Crouch & steady aim Movement

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger DANSK ADVARSEL! Før du spiller dette spil, skal du læse de vigtige sikkerheds- og sundhedsmæssige oplysninger i brugerhåndbøgerne til Xbox 360 -konsollen og tilbehør. Gem alle brugerhåndbøger til senere

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Viktig helseadvarsel: Fotosensitive anfall

Viktig helseadvarsel: Fotosensitive anfall ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til Xbox 360 -konsollen, håndboken til Kinect -sensoren for Xbox 360 og håndbøkene til eventuelt tilbehør for å gjøre deg kjent med viktig

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland FÄLTBOK Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland PERSONAS: Ove 87 år Namn Ove Ålder 87 år Sjukdomshistorik

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Karate Fighter. Knappen Reset måste alltid tryckas in efter ett batteribyte. Tryck Reset om något slags felfunktion uppkommer.

Karate Fighter. Knappen Reset måste alltid tryckas in efter ett batteribyte. Tryck Reset om något slags felfunktion uppkommer. SE Karate Fighter Nu kan du spela Arcade Game hemma på ditt bord. Spelet ger realistiska ljus och ljudeffekter. Tre olika spelinställningar kan användas på det sättet ökas dina upplevelser. Batteriinstallation

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

Prismakikare Prismekikkert Prismakiikari

Prismakikare Prismekikkert Prismakiikari Prismakikare Prismekikkert Prismakiikari 10x25 Prismakikare Binokulär prismakikare av aluminium. Levereras med fodral och putsduk. SPECIFIKATIONER Modell:.............. 10 x 25 Förstoring:.......... 10

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Inge 82 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Inge 82 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland FÄLTBOK Roll: Fotograf Patientresa: Inge 82 år Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland PERSONAS: Inge 82 år Namn Inge Ålder 82 år Sjukdomshistorik

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings * Disse helse- og sikkerhetsadvarslene oppdateres jevnlig for å forsikre at de er nøyaktige og fullstendige. Du finner den nyeste versjonen på oculus.com/warnings.

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Spillkontroller. Brems Akselerer. Bonus. Bytt bonus. Gli. Styr. Hopp Pause/Bli med i spill som er i gang. 0907 Artikkelnr.

Spillkontroller. Brems Akselerer. Bonus. Bytt bonus. Gli. Styr. Hopp Pause/Bli med i spill som er i gang. 0907 Artikkelnr. TM Spillkontroller Brems Akselerer Bonus Bytt bonus Styr Gli Hopp Pause/Bli med i spill som er i gang 0907 Artikkelnr. X14-13716-01 NO ADVARSEL Før du spiller dette spillet, bør du lese brukerveiledningen

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation surface.com/support surface.com/userguides 3 2015 Microsoft Corporation Silver Silver Tænd/sluk-knap Virtapainike Av/på-knapp Strömbrytare Lydstyrke Äänenvoimakkuus Volum Volym Mini DisplayPort til videoudgang

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabel sammenligner de fire forskellige produkter i -familien: Det grundlæggende Platform samarbejdsbaseret Windows og Mac-computere Se computerkrav i Produktbemærkninger

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

Slide. El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja

Slide. El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja Slide El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene Torkil Berge og Arne Repål Lykketyvene Om forfatterne: Torkil Berge og Arne Repål er spesialister i klinisk psykologi. De har skrevet mange bøker, blant annet selvhjelpsboken Trange rom og åpne plasser.

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

Handkikare Håndkikkert Kiikarit

Handkikare Håndkikkert Kiikarit Handkikare Håndkikkert Kiikarit 2012-10-26 Biltema Nordic Services AB Handkikare BRUKSANVISNING Binokulär prismakikare. Gummiklädd och vattentät. Levereras med fodral och putsduk. Specifikationer 49-832

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer