Velkommen til Dance Central 2!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Dance Central 2!"

Transkript

1

2 DANSK Velkommen til Dance Central 2! SÅDAN KOMMER DU I GANG Sørg for, at hele din krop er synlig inden for hjælperammen øverst på skærmen. Hvis du spiller sammen med en ven, dukker I op på skærmen i hver jeres hjælperamme. Ræk højre hånd ud til siden for at vælge CONTINUE (FORTSÆT), og vift fra højre til venstre. Du kommer tilbage til en tidligere skærm ved at række venstre hånd ud til siden for at vælge BACK (TILBAGE) i nederste venstre hjørne og vifte fra venstre til højre. Tryk på en vilkårlig knap for at skifte til at navigere i menuerne ved hjælp af Xbox 360 -controlleren. Tryk på START-knappen for at forlade Controller Mode (Controller-styring). MAIN MENU (HOVEDMENU) DANCE (DANS) Træn dine trin i BREAK IT DOWN (TRIN FOR TRIN), vis, hvad du kan, i PERFORM IT (OPTRÆDEN), eller konkurrér i en DANCE BATTLE (DANSEDUEL). CREW CHALLENGE (GRUPPEUDFORDRING) Vis de andre grupper i Dance Central 2, at du styrer på dansegulvet. Lås op for nye grupper, figurer og kostumer. FITNESS Se, hvor mange kalorier, du forbrænder, når du træner! Prøv med en Fitness Playlist (Fitness-mix) for at få en sammenhængende træning. OPTIONS (INDSTILLINGER) Her kan du ændre indstillinger, synkronisere lyd og video, gense øvelsesvideoer samt importere sange fra det første Dance Central (læs mere på bagsiden af coveret). BUY NEW DANCES (KØB NYE DANSE) Køb nye sange/serier via Xbox LIVE! NYT I DANCE CENTRAL 2 SPIL SAMMEN Nu er det let for en anden spiller at hoppe direkte ind i spillet. FREE-4-ALL (FRI FOR ALLE) DANSEDUELLER bliver endnu vildere med FRI FOR ALLE. CREATE PLAYLISTS (OPRET MIX) Skab dine egne mix for at få en sammenhængende spiloplevelse. FULL SONG CHOREOGRAPHY (HELE SANGEN KOREOGRAFERET) Slå Freestyle fra for at udføre fuldt koreograferede trin (se GAMEPLAY SETTINGS (SPILINDSTILLINGER)). ADVARSEL! Læs konsolinstruktionerne til Xbox 360, vejledningen til Kinect -sensoren og alle andre vejledninger til periferiudstyr for at få vigtige sikkerhedsoplysninger og helbredsmæssige oplysninger, inden du spiller dette spil. Gem alle brugervejledninger til senere brug. Hvis du ønsker nye vejledninger til hardwaren, skal du gå til eller ringe til Xbox Kundesupport. Vigtige sundhedsoplysninger om spil af videospil Lysfølsomme anfald Meget få personer kan opleve et anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder, deriblandt blinkende lys eller mønstre, som kan forekomme i videospil. Selv personer, der ikke har tidligere erfaringer med anfald eller epilepsi, kan have en udiagnosticeret tilstand, som kan medføre disse lysfølsomme anfald ved brug af videospil. Disse anfald kan omfatte forskellige symptomer, deriblandt svimmelhed, ændret syn, trækninger ved øjnene eller i ansigtet, ryk eller rystelser i arme eller ben, desorientering, forvirring eller midlertidigt tab af bevidstheden. Anfald kan også medføre bevidstløshed eller kramper, som kan føre til skader, hvis du falder eller rammer genstande tæt ved. Stop spillet straks, og søg læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre bør holde øje med deres børn eller spørge dem om ovenstående symptomer det er mere sandsynligt, at børn og teenagere kommer ud for disse anfald end voksne. Risikoen for lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende forholdsregler: Sid længere væk fra skærmen, brug en mindre skærm, spil i et veloplyst lokale, spil ikke, når du er svimmel eller træt. Søg læge, før der spilles, hvis du eller nogen i din familie har anfald eller epilepsi. Begrænset garanti vedrørende Deres kopi af softwaren til Xbox-spillet ( Spil ) Garanti. Microsoft Corporation ( Microsoft ) garanterer, at dette Spil i alt væsentligt vil fungere som beskrevet i den medfølgende brugerhåndbog i en periode på 90 dage fra datoen for det første køb. Denne begrænsede garanti gælder dog ikke, hvis problemer med Spillet skyldes uheld, misbrug, virus eller fejlagtig brug. Microsoft giver ikke nogen som helst anden form for garanti eller tilsagn om Spillet. Deres beføjelser. Hvis De inden for 90 dages perioden opdager et problem med Spillet, som er dækket af denne garanti, skal det returneres til forhandleren sammen med en kopi af den originale kvittering. Forhandleren vil efter eget valg (a) reparere eller udskifte Spillet uden beregning, eller (b) refundere købesummen. Microsoft indestår for ethvert erstattet Spil i den resterende del af den oprindelige garantiperiode, dog mindst 30 dage. Microsoft er ikke ansvarlig for skader i det omfang, sådanne skader kunne være undgået ved rimelig forsigtighed. Lovbestemte rettigheder. De har muligvis lovbestemte rettigheder i forhold til Deres forhandler, som ikke påvirkes af Microsofts begrænsede garanti. HVIS DE IKKE HAR KØBT SPILLET TIL DERES PERSONLIGE BRUG (DVS. NÅR DE IKKE HANDLER SOM FORBRUGER) Følgende betingelser gælder i det omfang, den gældende lovgivning tillader dette. Ingen andre garantier. Microsoft og Microsofts leverandører fraskriver sig alle andre garantier og betingelser, såvel udtrykkelige som stiltiende, med hensyn til Spillet og den medfølgende brugerhåndbog. Begrænsning af ansvar. Hverken Microsoft eller Microsofts leverandører kan holdes ansvarlige for nogen skader, der er forårsaget af eller på nogen måde følger af brugen af eller den manglende mulighed for at bruge Spillet, selv om Microsoft eller Microsofts leverandører er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Under alle omstændigheder er Microsofts og Microsofts leverandørers fulde ansvar begrænset til det beløb, som De faktisk har betalt for Spillet. Hvis De har spørgsmål vedrørende denne garanti, bedes De kontakte Deres forhandler eller Microsoft på: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland

3 Kundeservice PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česká Republika Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på internettet på adressen Oplysningerne i dette dokument, deriblandt henvisninger til URL-adresser og andre websteder, kan ændres uden varsel. Medmindre andet er angivet, er eksempler på firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personer, steder og begivenheder skildret heri fiktive, og ingen forbindelse med noget virkeligt firma, organisation, produkt, domænenavn, -adresse, logo, person, sted eller begivenhed er tiltænkt eller skal udledes herfra. Overensstemmelse med gældende copyrightlovgivninger er brugerens ansvar. Uden begrænsning af copyrightrettighederne må ingen del af dette dokument gengives, lagres i eller introduceres i et søgesystem eller transmitteres i nogen som helst form eller på nogen som helst måde (elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller andet) eller til noget som helst formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation. Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, copyrights eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som dækker nævnte emne i dette dokument. Medmindre det er udtrykkeligt anført i skriftlige licensaftaler fra Microsoft, giver besiddelsen af dette dokument ingen licensrettigheder til disse patenter, varemærker, copyrights eller anden intellektuel ejendom. Navne på faktiske firmaer og produkter kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Uautoriseret kopiering, reverse engineering, transmission, offentliggørelse, udlejning, pay for play eller omgåelse af kopibeskyttelsen er strengt forbudt. Dette spil indeholder produktbrands, der er stillet til rådighed af deres respektive sponsorer Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xbox-logoerne er varemærker tilhørende Microsofts-gruppen Harmonix Music Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix samt alle relaterede titler og logoer er varemærker tilhørende Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 er udviklet af Harmonix Music Systems, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Dolby og dobbelt-d-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. SPILSKÆRM Score Danser Nuværende trin (m/pointfordobler) Hjerte-ikon* Hjælperamme Stjerner Spotlight Næste trin * Angiver, at Fitness-tilstand er slået til Dette dokument leveres som det er. Oplysninger og synspunkter, der udtrykkes i dette dokument, inklusive URL-referencer og henvisninger til andre websider, kan ændres uden varsel. Du bruger det på eget ansvar. Nogle eksempler heri er angivet som illustration og er fiktive. Enhver lighed med virkeligheden er tilfældig og skal kun opfattes som sådan. Dette dokument giver dig ingen juridiske rettigheder over intellektuel ejendom i nogen Microsoft-produkter. Du må kopiere og bruge dette dokument til interne referenceformål Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xboxlogoerne er varemærker tilhørende Microsofts-gruppen Harmonix Music Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix samt alle relaterede titler og logoer er varemærker tilhørende Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 er udviklet af Harmonix Music Systems, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Kinect Voice control er ikke tilgængelig i alle lande. Se fuldstændige oplysninger.

4 SPILTYPER DANCE (DANS) Nu skal du vise, hvad du kan! Vælg en sang for at begynde. Flashcard (flashkort)-klippet giver dig en forsmag på serien. Sværhedsgraden vises under kunstnerens navn. Vælg derefter PERFORM IT (OPTRÆDEN), BREAK IT DOWN (TRIN FOR TRIN), DANCE BATTLE (DANSEDUEL), eller tjek LEADERBOARDS (RANGLISTERNE) for at se, hvordan du klarer dig i forhold til andre spillere. Tip: Vælg MAKE A PLAYLIST (LAV ET MIX) fra sanglisten, hvis du vil danse uafbrudt. Vælg et eksisterende mix, eller lav dit eget. Du kan gemme op til fem egne mix med op til 20 sange hver. PERFORM IT (OPTRÆDEN) Vis, hvad du kan! Vælg en sværhedsgrad for at begynde. Derefter kan du udskifte figuren på skærmen og omgivelserne. Vælg derefter READY (PARAT) for at starte sangen. Hvis du spiller sammen med en ven, skal I begge vælge READY (PARAT). Du kan også vælge PLAY SOLO (SPIL SOLO) for at starte uden din ven. Tip: Hvis du vil hoppe ind i din vens dans, skal du bare træde frem og løfte din hånd. Du kommer ind til samme trin og på samme sværhedsgrad som din ven. BREAK IT DOWN (TRIN FOR TRIN) Lær alt det, der skal til for at imponere publikum! FULL SONG SESSION (TRÆN HELE SANGEN) Træn hvert eneste trin i en serie. FOCUS ON SELECT MOVES (TRÆN UDVALGTE TRIN) Opret en liste med trin, og vælg så DANCE (DANS). Du kan øve et trin, indtil du kan det udenad. DANCE BATTLE (DANSEDUEL) Dans mod en ven! Vælg først en sværhedsgrad. Vælg derefter en gruppe, du danser for. Du og din ven skal danse for forskellige grupper i DANCE BATTLE (DANSEDUEL). Nogle grupper er låst, indtil du har gjort dig fortjent til at danse for dem i en CREW CHALLENGE (GRUPPEUDFORDRING). Til sidst vælger I begge READY (PARAT), og duellen begynder! Tip: Optjen masser af point i FREE-4-ALL (FRI FOR ALLE) ved at udføre trinnene bedre end din ven. Du skal danse, når figuren på et af flashkortene i den øverste række begynder at danse. CREW CHALLENGE (GRUPPEUDFORDRING) Sigt efter stjernerne i denne helt nye historietilstand! Vælg en sværhedsgrad for at begynde. Imponér derefter Riptide-gruppen ved at optjene nok stjerner i deres yndlingssange. Hvis du gør dig fortjent til at danse for dem, stiger din status, og andre grupper bliver interesseret i at se, hvad du kan. Tip: Du kan låse op for nye figurer, kostumer og grupper, som du kan danse for. FITNESS Mor dig, mens du træner hårdt! Hvis du vil begynde at holde øje med, hvor mange kalorier, du forbrænder, mens du spiller, skal du vælge FITNESS MODE ENABLED (FITNESS-TILSTAND SLÅET TIL). Hvis du vil have en sammenhængende workout, skal du vælge en Fitness Playlist (fitness-mix), der passer til den type træning, du ønsker. Tip: I FITNESS-tilstanden holdes øje med aktiviteten i alle spiltyper. Hvis du ønsker et mere komplet workout, skal du slå Freestyle fra (se GAMEPLAY SETTINGS (SPILINDSTILLINGER)). OPTIONS (INDSTILLINGER) A/V SETTINGS (SKÆRMINDSTILLINGER) A/V CALIBRATION (SKÆRMKALIBRERING) Foretag en kalibrering af lyden/ videoen, hvis musik og bevægelser ikke passer sammen. Tilpas størrelsen på forskydelsen ved at rulle op eller ned, indtil lydmarkeringen passer med, at de to bjælker mødes. Besøg for at få flere oplysninger. KINECT-TUNER Her kan du løse typiske problemer med lys, tale/lyd og spilleområdet. VIDEO OVERSCAN (SKÆRMSTØRRELSE) Slå til/fra for at ændre størrelsen på skærmbilledet i Dance Central 2. SURROUND SOUND (SURROUNDLYD) Slå surroundlyd til/fra. CROWD VOLUME & EFFECTS VOLUME (LYDSTYRKE FOR EFFEKTER OG PUBLIKUM) Tilpas lydniveauer for publikum og lydeffekter. GAMEPLAY SETTINGS (SPILINDSTLLINGER) PHOTOS ENABLED (FOTO SLÅET TIL) Slå fotografering til/fra i løbet af spillet. FREESTYLE ENABLED (FREESTYLE SLÅET TIL) Slå Freestyle til/fra i PERFORM IT (OPTRÆDEN). Når Freestyle er slået fra, udfyldes trinnene med mere koreografi. Denne indstilling påvirker ikke sange, der er importeret fra Dance Central. AUTOSAVE ENABLED (AUTOMATISK GEMMEFUNKTION SLÅET TIL) Slå automatisk gemmefunktion til/fra.

5 SUOMI Tämä on Dance Central 2! ALKUVALMISTELUT Varmista, että koko kehosi näkyy ruudun yläosan apuruudussa. Jos pelaat kaverin kanssa, kullakin teistä on oma apuruutu. Valitse CONTINUE kurottamalla oikealla kädellä sivulle ja pyyhkäise sitten kädelläsi oikealta vasemmalle. Jos haluat palata edelliseen ruutuun, valitse BACK kurottamalla vasemmalla kädellä vasempaan alakulmaan ja pyyhkäise kädelläsi vasemmalta oikealle. Voit siirtyä käyttämään valikoita Xbox 360 -ohjaimella painamalla mitä tahansa näppäintä. Voit poistua Controller Mode (ohjaintilasta) painamalla START-painiketta. MAIN MENU (PÄÄVALIKKO) DANCE (TANSSI) BREAK IT DOWN on harjoittelua varten, PERFORM IT taitojen esittelyä varten ja DANCE BATTLE kilpailemista varten. CREW CHALLENGE (RYHMÄHAASTE) Todista tanssitaitosi Dance Central 2 -ryhmille, niin saat käyttöösi uusia ryhmiä, hahmoja ja asuja. FITNESS (KUNTOILU) Katso, kuinka kalorit kuluvat, kun tanssit! Fitness Playlists (kuntoilun soittolista) varmistaa, että treeni sujuu saumattomasti. OPTIONS (ASETUKSET) Voit muuttaa asetuksia, synkronoida äänen ja kuvan, käydä harjoituspelejä uudelleen läpi ja tuoda kappaleita alkuperäisestä Dance Centralista (ks. takakansi). BUY NEW DANCES (OSTA UUSIA TANSSEJA) Voit ostaa uusia kappaleita tai liikkeitä Xbox LIVE -palvelusta! DANCE CENTRAL 2 -PELIN UUTUUDET TIIMIT Nyt toinen pelaaja voi helposti hypätä mukaan toimintaan. FREE-4-ALL (KAIKKI MUKAAN) DANCE BATTLE kuumenee entisestään uusilla FREE-4-ALL-osioilla. LUO SOITTOLISTOJA Lisää pelin sujuvuutta omilla soittolistoillasi. FULL SONG CHOREOGRAPHY (KOKO KAPPALEEN KOREOGRAFIA) Poista Freestyle-osiot käytöstä, jos haluat koreografian kaikille liikkeille (katso GAMEPLAY SETTINGS (PELIASETUKSET)). VAROITUS Lue tärkeät turvallisuus- ja terveystiedot Xbox 360 -konsolin ohjeista, Kinect -sensorin käyttöoppaasta ja mahdollisten muiden lisälaitteiden käyttöoppaista ennen tämän pelin pelaamista. Säilytä kaikki oppaat, sillä saatat tarvita niitä myöhemmin. Jos tarvitset uudet laitteiston käyttöoppaat, siirry osoitteeseen tai soita Xbox-asiakastukeen. Tärkeä videopelien pelaamista koskeva terveysvaroitus Tietoja valoyliherkkyyden aiheuttamista epileptisistä kohtauksista Hyvin harvat ihmiset voivat saada epileptisen kohtauksen tietyntyyppisistä visuaalisista kokemuksista. Tällaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi vilkkuvat valot tai videopeleissä esiintyvät kuviot. Jopa henkilöillä, joilla ei aiemmin ole ollut kouristuskohtauksia tai epileptisiä kohtauksia, saattaa olla taipumus valoyliherkkyyden aiheuttamiin kouristuskohtauksiin videopelejä pelatessaan. Kohtauksilla voi olla useita eri oireita, kuten huimaus, näkökentän muuttuminen, silmien tai kasvojen nykiminen, käsien tai jalkojen nykiminen tai vapina, keskittymiskyvyn puute, sekavuus tai hetkellinen tajunnan menetys. Kohtaukset saattavat aiheuttaa tajunnan menetyksen tai kouristuksia, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen esimerkiksi kaatumisen tai esineisiin törmäämisen seurauksena. Lopeta pelaaminen heti ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos sinulla on joitakin näistä oireista. Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan näiden oireiden varalta ja kysyttävä lapsilta oireiden ilmaantumisesta. Lapsilla ja teini-ikäisillä on aikuisia suurempi todennäköisyys saada epileptinen kohtaus. Voit vähentää epileptisten kohtausten vaaraa toimimalla seuraavasti. Istu kauempana näytöstä, käytä pienempää näyttöä, pelaa hyvin valaistussa huoneessa äläkä pelaa väsyneenä tai rasittuneena. Jos sinulla tai sukulaisillasi on ollut aiemmin tällaisia kohtauksia tai epilepsiaa, neuvottele lääkärin kanssa ennen pelaamista. Rajoitettu takuu koskien Xbox-peliohjelman ( pelin ) kopioita Takuu. Microsoft Corporation ( Microsoft ) takaa, että tämä peli toimii olennaisilta osiltaan käyttöohjeessa kuvatulla tavalla 90 vuorokauden ajan alkuperäisestä ostopäivämäärästä lukien. Rajoitettu takuu raukeaa, jos peliin liittyvä ongelma aiheutuu onnettomuudesta, tuotteen väärästä käytöstä tai virusohjelmasta. Microsoft ei anna mitään muuta takuuta tai lupausta peliä koskien. Asiakkaan oikeudet. Jos havaitset 90 vuorokauden sisällä pelissä olevan, takuun kattavan ongelman, palauta peli yhdessä alkuperäisen myyntikuitin kanssa myyjälle. Myyjällä on oikeus joko (a) korjata tai vaihtaa tuote veloituksetta tai (b) palauttaa ostohinta. Myyjällä on oikeus valita haluamansa menettelytapa. Vaihtopeliä koskee alkuperäisen 90 vuorokauden takuuajan jäljellä oleva aika tai 30 vuorokauden uusi takuuaika, joka alkaa vaihtopelin vastaanottamisesta. Takuuajoista pidempi on voimassa. Microsoft ei vastaa sellaisista vahingoista, jotka olisi voitu välttää kohtuullisella huolenpidolla. Lakisääteiset oikeudet. Sinulla voi olla lakisääteisiä oikeuksia myyjän suhteen. Microsoftin rajoitettu takuu ei vaikuta näihin oikeuksiin. JOS PELIÄ EI OLE OSTETTU HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN (ELI ET OLE KULUTTAJA) Seuraavat ehdot ovat voimassa sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Ei muita takuita. Microsoft ja sen toimittajat kiistävät kaikki muut peliä ja sen mukana tulevaa käyttöohjetta koskevat nimenomaiset tai oletetut takuut ja ehdot. Vastuunrajoitus. Microsoft tai sen toimittajat eivät vastaa mistään vahingoista niiden aiheutumistavasta riippumatta, jos vahingot aiheutuvat jollakin tavalla pelin käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää, vaikka Microsoftille ja sen toimittajille olisi ilmoitettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa Microsoftin ja sen toimittajien koko vastuu rajoittuu pelistä maksettuun todelliseen kauppahintaan. Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta, ota yhteyttä Microsoft-jälleenmyyjään tai Microsoft Oy:n. Yhteystiedot: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland

6 Asiakastuki PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česká Republika Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Lisätietoja on osoitteessa Tämän asiakirjan kaikki tiedot, mukaan lukien URL-osoitteet ja muut viittaukset Web-sivustoihin, voivat muuttua ilmoittamatta. Kaikki tässä yhteydessä esitetyt esimerkkiyritykset, organisaatiot, tuotteet, domain-nimet, sähköpostiosoitteet, logot, henkilöt ja tapahtumat ovat kuvitteellisia eikä niillä ole mitään yhteyttä todellisiin yhtiöihin, organisaatioihin, tuotteisiin, domain-nimiin, sähköpostiosoitteisiin, logoihin, henkilöihin tai tapahtumiin, ellei muuta ole erikseen ilmoitettu. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Tämän asiakirjan mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää noutojärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla (elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muutoin) mihinkään käyttötarkoitukseen ilman Microsoft Corporationin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa. Microsoftilla voi olla patentteja, patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, jotka koskevat tämän asiakirjan aihepiiriä. Tässä asiakirjassa ei myönnetä mitään oikeuksia näihin patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muihin immateriaalioikeuksiin, ellei Microsoftin kirjallisessa käyttöoikeussopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita. Mainittujen todellisten yhtiöiden ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Ohjelmistomateriaalin valtuuttamaton kopioiminen, purkaminen lähdekoodiksi, julkinen esittäminen, vuokraaminen, maksun kerääminen pelaamisesta tai kopiointisuojauksen ohittaminen kielletään jyrkästi Tämä peli sisältää tiettyjä sponsoriensa tarjoamia tuotemerkkejä Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE ja Xbox-tunnukset ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä Harmonix Music Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix ja kaikki niihin liittyvät tuotteet ja tunnukset ovat Harmonix Music Systems, Inc:n tavaramerkkejä. Dance Central 2 on Harmonix Music Systems, Inc:n kehittämä. Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Dolby ja kaksois-d-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. PELIN PÄÄNÄKYMÄ Pisteet Tanssija Nykyinen liike (ja kerroin) Syke-kuvake* Apuruutu Tähdet Valokeila Seuraava liike * Ilmaisee, että Fitness Mode on käytössä Tämä asiakirja toimitetaan sen hetkisessä kunnossaan. Tässä asiakirjassa annetut tiedot ja näkökannat, mukaan lukien URL-osoitteet ja muut viitteet Internetin verkkosivuihin voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vastuu käytöstä on käyttäjällä. Jotkin tämän asiakirjan esimerkit ovat vain kuvitusta varten ja kuvitteellisia. Minkäänlaista yhteyttä tosimaailmaan ei väitetä olevan eikä sellaista pidä olettaa. Tämä asiakirja ei anna käyttäjälle minkäänlaisia laillisia oikeuksia yhdenkään Microsoftin tuotteen immateriaaliseen omaisuuteen. Tätä asiakirjaa saa käyttää ja kopioida yksityiseen tiedonhakuun Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE ja Xboxtunnukset ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä Harmonix Music Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix ja kaikki niihin liittyvät tuotteet ja tunnukset ovat Harmonix Music Systems, Inc:n tavaramerkkejä. Dance Central 2 on Harmonix Music Systems, Inc:n kehittämä. Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Kinectin äänikomennot eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta

7 PELIMUODOT TANSSI On aika panna tuulemaan! Aloita valitsemalla kappale. Flashcard (mallikortti) antaa esimakua liikkeistä. Liikkeiden vaikeusaste näkyy kappaleen esittäjän alapuolella. Valitse sitten pelimuoto: PERFORM IT, BREAK IT DOWN tai DANCE BATTLE. LEADERBOARD näyttää, miten pärjäät muita pelaajia vastaan. Vihje: Jos haluat tanssimisen etenevän saumattomasti, valitse kappaleluettelosta MAKE A PLAYLIST. Voit valita valmiin soittolistan tai luoda oman. Voit tallentaa enintään viisi omaa soittolistaa, joissa kussakin on enintään 20 kappaletta. PERFORM IT (ESITYS) Esittele taitojasi! Aloita valitsemalla taitotaso. Sitten voit vaihtaa ruudulla näkyvää hahmoa ja paikkaa. Valitse sitten READY, niin kappale alkaa. Jos pelaat yhdessä kaverin kanssa, molempien on valittava READY. Voit myös pelata yksin valitsemalla PLAY SOLO. Vihje: Jos haluat mennä yksin pelaavan kaverin seuraksi, asetu hänen viereensä ja nosta kättäsi. Liikkeiden taitotasoksi on valittuna sama kuin kaverillasi. BREAK IT DOWN (HARJOITUSPELI) Hio tanssiliikkeistäsi täydellisiä ja hurmaa yleisösi! FULL SONG SESSION (KAPPALEEN KOKO KESTO) Opettele liikesarjan jokainen liike. FOCUS ON SELECT MOVES (VAIN TIETYT LIIKKEET) Luettele haluamasi liikkeet ja valitse DANCE. Voit harjoitella liikettä, kunnes osaat sen täydellisesti. DANCE BATTLE (TANSSITAISTO) Kisaa kaveria vastaan! Aloita valitsemalla taitotaso. Valitse sitten ryhmä, jota edustat. Sinun on edustettava eri ryhmää kuin kaverisi, kun käynnissä on DANCE BATTLE. Jotkin ryhmät ovat lukittuina, kunnes ansaitset oikeuden edustaa niitä CREW CHALLENGE (RYHMÄHAASTEESSA). Kun molemmat pelaajat valitsevat vaihtoehdon READY, taisto alkaa! Vihje: FREE-4-ALL (KAIKKI MUKAAN) -osiossa saat paljon pisteitä, jos teet liikkeet ystävääsi paremmin. Aloita liikkeen tanssiminen, kun ylärivin Flashcard (mallikortin) hahmo alkaa tanssia. CREW CHALLENGE Kurottele huipulle täysin uudessa tarinapelissä! Aloita valitsemalla taitotaso. Tee vaikutus Riptide-ryhmään ansaitsemalla riittävästi tähtiä sen suosikkikappaleilla. Jos ansaitset oikeuden edustaa ryhmää, statuksesi paranee ja muutkin ryhmät haluavat nähdä taitosi. Vihje: Voit avata käyttöösi uusia hahmoja, asuja ja edustettavia ryhmiä. FITNESS Pidä hauskaa samalla, kun saat kunnon treenin! Ryhdy seuraamaan pelaamisen aikana kuluvia kaloreita kytkemällä päälle FITNESS MODE ENABLED. Jos haluat treenin etenevän saumattomasti, valitse treenillesi sopiva Fitness Playlists (kuntoilun soittolista). Vihje: FITNESS-pelimuoto seuraa aktiivisuutta kaikissa pelimuodoissa. Jos haluat kunnon treenit, poista Freestyle-osiot käytöstä (katso GAMEPLAY SETTINGS (PELIASETUKSET)). ASETUKSET A/V SETTINGS (AV-ASETUKSET) A/V CALIBRATION (AV-KALIBROINTI) Jos musiikki ja liikkeet eivät ole samassa tahdissa, kalibroi kuva ja ääni. Säädä viivettä vierittämällä säädintä ylös ja alas, kunnes äänet kuuluvat samalla hetkellä, kun palkit kohtaavat. Lisätietoja on osoitteessa KINECT TUNER (KINECT-VIRITIN) Ratkaise yleisiä valaistukseen, puheeseen/ääniin ja pelialueeseen liittyviä ongelmia. VIDEO OVERSCAN Säädä Dance Central 2 -pelin viemää ruututilaa asettamalla tämä valinta päälle/pois. SURROUND SOUND Aseta tilaäänet päälle/pois. CROWD VOLUME & EFFECTS VOLUME Säädä ryhmän ja äänitehosteiden äänenvoimakkuutta. GAMEPLAY SETTINGS (PELIASETUKSET) PHOTOS ENABLED Aseta valokuvien ottaminen pelaamisen aikana päälle/pois. FREESTYLE ENABLED Aseta PERFORM IT -pelimuodon Freestyle-osiot päälle/pois. Kun Freestyle ei ole käytössä, liikkeiden yhteydessä on enemmän koreografiaa. Tämä valinta ei vaikuta Dance Centralista tuotuihin kappaleisiin. AUTOSAVE ENABLED Aseta automaattinen tallennus päälle/pois.

8 NORSK Velkommen til Dance Central 2! KOMME I GANG Pass på at hele kroppen er synlig i hjelperammen øverst på skjermen. Hvis du spiller med en venn, vises dere i separate hjelperammer. Strekk høyre hånd ut til siden for å velge CONTINUE (FORTSETT), og sveip deretter fra høyre mot venstre. Du kommer tilbake til forrige skjerm ved å strekke ut venstre hånd for å velge BACK (TILBAKE) i nedre venstre hjørne, og deretter sveiper du fra venstre mot høyre. Bytt til navigering av menyer via Xbox 360 Håndkontroller ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Du avslutter Controller Mode (Kontrollermodus) ved å trykke START-knappen. MAIN MENU (HOVEDMENY) DANCE (DANS) Øv deg på bevegelsene i BREAK IT DOWN (BRYT DEN NED), vis frem ferdighetene i PERFORM IT (UTFØR DEN), eller konkurrer i DANCE BATTLE (DANSESLAG). CREW CHALLENGE (UTFORDRE CREWET) Bevis din dansedominans mot crewene i Dance Central 2. Få tilgang til nye crew, karakterer og antrekk. FITNESS (KONDISJON) Tell kaloriene du forbrenner mens du danser! Prøv Fitness Playlists (Kondisjonsspillelister) hvis du vil ha en kontinuerlig treningsøkt. OPTIONS (ALTERNATIVER) Endre innstillinger, synkroniser lyd og video, gå tilbake til opplæringen, og importer sanger fra Dance Central (se omslaget bak). BUY NEW DANCES (KJØP NYE DANSER) Kjøp nye sanger/rutiner via Xbox LIVE! NYTT I DANCE CENTRAL 2 SPILL PÅ LAG Nå er det enkelt for en spiller nummer to å bli med i spillet. FREE-4-ALL (FRITT FOR ALLE) DANCE BATTLE (DANSESLAG) skaper stor stemning med nye FREE-4-ALL-deler. LAG SPILLELISTER Lag dine egne spillelister for kontinuerlig dansing. FULL SANGKOREOGRAFI Slå Freestyle-delene (fristil) av for en helt koreografert dans (se GAMEPLAY SETTINGS (spillinnstillinger)). ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til Xbox 360 -konsollen, brukerhåndboken til Kinect -sensoren og håndbøkene til eventuelt annet utstyr for å gjøre deg kjent med viktig informasjon om sikkerhet og helse. Behold alle bruksanvisninger for fremtidig bruk. Hvis du har mistet brukerhåndboken til konsollen, kan du gå til eller ringe Xbox kundestøtte. Viktig helseadvarsel som gjelder spilling av videospill Fotosensitive anfall Noen få mennesker kan oppleve anfall når de eksponeres for enkelte visuelle bilder, inkludert blinkende lys og mønstre som kan forekomme i videospill. Selv mennesker som ikke før har opplevd anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert lidelse som kan forårsake disse fotosensitive epileptiske anfallene når de ser på videospill. Disse anfallene kan ha en rekke symptomer, inkludert svimmelhet, synsforstyrrelser, øyeeller ansiktsammentrekninger, rykninger i armer og ben, desorientering, forvirring eller midlertidig bevissthetstap. Anfallene kan også føre til bevisstløshet eller krampetrekninger som kan føre til skade fordi man faller eller slår seg på gjenstander i nærheten. Stans spillet umiddelbart og oppsøk lege hvis du opplever noen av disse symptomene. Foreldre må være oppmerksomme på disse symptomene eller spørre barna om dem barn og ungdom er mer utsatt for slike anfall enn voksne. Du kan redusere faren for fotosensitive epileptiske anfall ved å ta følgende forholdsregler: Sett deg lenger vekk fra skjermen, bruk en mindre skjerm, spill i et godt opplyst rom og ikke spill når du er sliten eller trøtt. Hvis du eller noen i familien har opplevd anfall eller epilepsi tidligere, bør du oppsøke lege før du begynner å spille. Begrenset garanti for ditt eksemplar av spill-programvaren Xbox ( Spillet ) Begrenset garanti. Microsoft Corporation ( Microsoft ) innestår for at dette Spillet hovedsakelig vil fungere slik det er beskrevet i den vedlagte håndboken i en periode på 90 dager fra første kjøpsdato. Denne begrensede garantien gjelder ikke hvis eventuelle problemer med Spillet kan relateres til ulykker, misbruk, virus eller feil anvendelse. Microsoft gir ingen annen garanti for eller løfter relatert til Spillet. Dine rettigheter: Hvis du oppdager et problem med Spillet som dekkes av denne begrensede garantien i 90-dagersperioden, kan du returnere Spillet til din forhandler sammen med en kopi av den originale kjøpskvitteringen. Din forhandler vil, etter eget valg, (a) reparere Spillet eller levere deg tilsvarende Spill gratis eller (b) refundere det du har betalt for Spillet. Eventuelt Spill som leveres deg i henhold til foregående setning vil være dekket av garantien i den lengste av den resterende opprinnelige garantiperioden eller 30 dager fra du mottok det nye Spillet. Microsoft er ikke ansvarlig for skader som på rimelig måte kunne ha vært unngått. Lovbestemte rettigheter. Du kan ha lovbestemte rettigheter overfor din forhandler uavhengig av Microsofts begrensede garanti. HVIS DU IKKE KJØPTE SPILLET TIL PERSONLIG BRUK (DET VIL SI HVIS DU IKKE OPPTRÅDTE SOM FORBRUKER), GJELDER FØLGENDE: Følgende vilkår gjelder i den grad ikke annet følger av gjeldende ufravikelig lovgivning. Ingen andre garantier. Microsoft og dets leverandører fraskriver seg alle øvrige uttrykkelige og stilltiende garantier og vilkår når det gjelder Spillet og den medfølgende håndboken. Begrensning av ansvar. Verken Microsoft eller dets leverandører er ansvarlige for noen form for eventuelle skader som på en eller annen måte skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke Spillet. Dette gjelder selv om Microsoft eller dets leverandører er blitt underrettet om muligheten for slike skader. Under enhver omstendighet er ansvaret til Microsoft og dets leverandører begrenset til det beløpet du faktisk har betalt for Spillet. Hvis du har spørsmål om denne begrensede garantien, kan du kontakte forhandleren eller Microsoft på: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Irland

C Kamera Kamera Kamera Kamera

C Kamera Kamera Kamera Kamera Vælg globale enheder Valitse kaikki yksiköt Flytt globale styrker Markera globala enheter Flyt markør Liikuta hiusristikkoa Flytt sikte Flytta hårkors Mål < Tavoitteet Mål Uppdrag L y x Skift mellem valgte

Detaljer

CONTROLLER AIM. grenade. See Objectives. well-timed press: active. Use/interact. melee (hold for chainsaw) switch weapons.

CONTROLLER AIM. grenade. See Objectives. well-timed press: active. Use/interact. melee (hold for chainsaw) switch weapons. CONTROLLER start/pause AIM See Objectives and squad status/orders shoot/throw grenade reload (second well-timed press: active reload) look at point of interest Use/interact melee (hold for chainsaw) move

Detaljer

DANSK AGENTER PROJEKT SUNBURST: LEVERINGSMETODE. ADRÆTHED Forbedres ved indsamling af adræthedstilskud og deltagelse i tagvæddeløb.

DANSK AGENTER PROJEKT SUNBURST: LEVERINGSMETODE. ADRÆTHED Forbedres ved indsamling af adræthedstilskud og deltagelse i tagvæddeløb. Kort over Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Kartta: Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Kart over Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Karta över Unity Heights, Green Bay, Hope Springs X16-62157-01

Detaljer

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger DANSK ADVARSEL! Før du spiller dette spil, skal du læse de vigtige sikkerheds- og sundhedsmæssige oplysninger i brugerhåndbøgerne til Xbox 360 -konsollen og tilbehør. Gem alle brugerhåndbøger til senere

Detaljer

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 1 2 Kontroller, at alle elementer er med i pakken. / Varmista, että kaikki osat sisältyvät pakettiin. / Kontroller at esken inneholder alle komponentene. / Kontrollera att alla

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8 8428 4128081 1 2 DK: Brugervejledning på side 4 N: Brukerveiledning på side 8 S: Användarhandledning på sidan 12 FIN: Käyttöohje oppaan sivulla 16 UK: Instructions on page 20 P: Manual do utilizador na

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skaff deg strategiguiden hos Sybex! (På engelsk)

Skaff deg strategiguiden hos Sybex! (På engelsk) HURTIGTASTER P Setter spillet på pause/gjenopptar spillet ESC Fjerner objekter fra makrøren/lukker panelet CTRL+Z Angrer siste handling DELETE Sletter F5 Lagrer et spill F6 Laster et lagret spill F1 Åpner

Detaljer

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon 4-426-917-21(1) Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon Sony, VAIO och VAIO-logotypen är varumärken

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

DENMARK. Garantibetingelser:

DENMARK. Garantibetingelser: Tak fordi du købte Asus Notebook! Alle Asus notebook er dækket af 2 års garanti med fri afhentning og levering. Undtaget er (gratis) tilbehør, som blev leveret sammen med notebooken, såsom mus, taske,

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 ENGLISH 6 DANSK 16 SUOMI 26 NORSK 36 SVENSKA 46 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

DK FI NO SE. contoured diaphragm

DK FI NO SE. contoured diaphragm DK FI NO SE contoured diaphragm Brugsanvisning Pessar til prævention Uden hormoner. Sikkert. Let at anvende. Käyttöohje Ehkäisypessaari Hormoniton. Varma. Helppokäyttöinen. Bruksanvisning Pessar for prevensjon

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN

MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd 22-06-06 14:05 Side 1 MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd 22-06-06

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer