Velkommen til Dance Central 2!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Dance Central 2!"

Transkript

1

2 DANSK Velkommen til Dance Central 2! SÅDAN KOMMER DU I GANG Sørg for, at hele din krop er synlig inden for hjælperammen øverst på skærmen. Hvis du spiller sammen med en ven, dukker I op på skærmen i hver jeres hjælperamme. Ræk højre hånd ud til siden for at vælge CONTINUE (FORTSÆT), og vift fra højre til venstre. Du kommer tilbage til en tidligere skærm ved at række venstre hånd ud til siden for at vælge BACK (TILBAGE) i nederste venstre hjørne og vifte fra venstre til højre. Tryk på en vilkårlig knap for at skifte til at navigere i menuerne ved hjælp af Xbox 360 -controlleren. Tryk på START-knappen for at forlade Controller Mode (Controller-styring). MAIN MENU (HOVEDMENU) DANCE (DANS) Træn dine trin i BREAK IT DOWN (TRIN FOR TRIN), vis, hvad du kan, i PERFORM IT (OPTRÆDEN), eller konkurrér i en DANCE BATTLE (DANSEDUEL). CREW CHALLENGE (GRUPPEUDFORDRING) Vis de andre grupper i Dance Central 2, at du styrer på dansegulvet. Lås op for nye grupper, figurer og kostumer. FITNESS Se, hvor mange kalorier, du forbrænder, når du træner! Prøv med en Fitness Playlist (Fitness-mix) for at få en sammenhængende træning. OPTIONS (INDSTILLINGER) Her kan du ændre indstillinger, synkronisere lyd og video, gense øvelsesvideoer samt importere sange fra det første Dance Central (læs mere på bagsiden af coveret). BUY NEW DANCES (KØB NYE DANSE) Køb nye sange/serier via Xbox LIVE! NYT I DANCE CENTRAL 2 SPIL SAMMEN Nu er det let for en anden spiller at hoppe direkte ind i spillet. FREE-4-ALL (FRI FOR ALLE) DANSEDUELLER bliver endnu vildere med FRI FOR ALLE. CREATE PLAYLISTS (OPRET MIX) Skab dine egne mix for at få en sammenhængende spiloplevelse. FULL SONG CHOREOGRAPHY (HELE SANGEN KOREOGRAFERET) Slå Freestyle fra for at udføre fuldt koreograferede trin (se GAMEPLAY SETTINGS (SPILINDSTILLINGER)). ADVARSEL! Læs konsolinstruktionerne til Xbox 360, vejledningen til Kinect -sensoren og alle andre vejledninger til periferiudstyr for at få vigtige sikkerhedsoplysninger og helbredsmæssige oplysninger, inden du spiller dette spil. Gem alle brugervejledninger til senere brug. Hvis du ønsker nye vejledninger til hardwaren, skal du gå til eller ringe til Xbox Kundesupport. Vigtige sundhedsoplysninger om spil af videospil Lysfølsomme anfald Meget få personer kan opleve et anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder, deriblandt blinkende lys eller mønstre, som kan forekomme i videospil. Selv personer, der ikke har tidligere erfaringer med anfald eller epilepsi, kan have en udiagnosticeret tilstand, som kan medføre disse lysfølsomme anfald ved brug af videospil. Disse anfald kan omfatte forskellige symptomer, deriblandt svimmelhed, ændret syn, trækninger ved øjnene eller i ansigtet, ryk eller rystelser i arme eller ben, desorientering, forvirring eller midlertidigt tab af bevidstheden. Anfald kan også medføre bevidstløshed eller kramper, som kan føre til skader, hvis du falder eller rammer genstande tæt ved. Stop spillet straks, og søg læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre bør holde øje med deres børn eller spørge dem om ovenstående symptomer det er mere sandsynligt, at børn og teenagere kommer ud for disse anfald end voksne. Risikoen for lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende forholdsregler: Sid længere væk fra skærmen, brug en mindre skærm, spil i et veloplyst lokale, spil ikke, når du er svimmel eller træt. Søg læge, før der spilles, hvis du eller nogen i din familie har anfald eller epilepsi. Begrænset garanti vedrørende Deres kopi af softwaren til Xbox-spillet ( Spil ) Garanti. Microsoft Corporation ( Microsoft ) garanterer, at dette Spil i alt væsentligt vil fungere som beskrevet i den medfølgende brugerhåndbog i en periode på 90 dage fra datoen for det første køb. Denne begrænsede garanti gælder dog ikke, hvis problemer med Spillet skyldes uheld, misbrug, virus eller fejlagtig brug. Microsoft giver ikke nogen som helst anden form for garanti eller tilsagn om Spillet. Deres beføjelser. Hvis De inden for 90 dages perioden opdager et problem med Spillet, som er dækket af denne garanti, skal det returneres til forhandleren sammen med en kopi af den originale kvittering. Forhandleren vil efter eget valg (a) reparere eller udskifte Spillet uden beregning, eller (b) refundere købesummen. Microsoft indestår for ethvert erstattet Spil i den resterende del af den oprindelige garantiperiode, dog mindst 30 dage. Microsoft er ikke ansvarlig for skader i det omfang, sådanne skader kunne være undgået ved rimelig forsigtighed. Lovbestemte rettigheder. De har muligvis lovbestemte rettigheder i forhold til Deres forhandler, som ikke påvirkes af Microsofts begrænsede garanti. HVIS DE IKKE HAR KØBT SPILLET TIL DERES PERSONLIGE BRUG (DVS. NÅR DE IKKE HANDLER SOM FORBRUGER) Følgende betingelser gælder i det omfang, den gældende lovgivning tillader dette. Ingen andre garantier. Microsoft og Microsofts leverandører fraskriver sig alle andre garantier og betingelser, såvel udtrykkelige som stiltiende, med hensyn til Spillet og den medfølgende brugerhåndbog. Begrænsning af ansvar. Hverken Microsoft eller Microsofts leverandører kan holdes ansvarlige for nogen skader, der er forårsaget af eller på nogen måde følger af brugen af eller den manglende mulighed for at bruge Spillet, selv om Microsoft eller Microsofts leverandører er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Under alle omstændigheder er Microsofts og Microsofts leverandørers fulde ansvar begrænset til det beløb, som De faktisk har betalt for Spillet. Hvis De har spørgsmål vedrørende denne garanti, bedes De kontakte Deres forhandler eller Microsoft på: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland

3 Kundeservice PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česká Republika Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på internettet på adressen Oplysningerne i dette dokument, deriblandt henvisninger til URL-adresser og andre websteder, kan ændres uden varsel. Medmindre andet er angivet, er eksempler på firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personer, steder og begivenheder skildret heri fiktive, og ingen forbindelse med noget virkeligt firma, organisation, produkt, domænenavn, -adresse, logo, person, sted eller begivenhed er tiltænkt eller skal udledes herfra. Overensstemmelse med gældende copyrightlovgivninger er brugerens ansvar. Uden begrænsning af copyrightrettighederne må ingen del af dette dokument gengives, lagres i eller introduceres i et søgesystem eller transmitteres i nogen som helst form eller på nogen som helst måde (elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller andet) eller til noget som helst formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation. Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, copyrights eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som dækker nævnte emne i dette dokument. Medmindre det er udtrykkeligt anført i skriftlige licensaftaler fra Microsoft, giver besiddelsen af dette dokument ingen licensrettigheder til disse patenter, varemærker, copyrights eller anden intellektuel ejendom. Navne på faktiske firmaer og produkter kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Uautoriseret kopiering, reverse engineering, transmission, offentliggørelse, udlejning, pay for play eller omgåelse af kopibeskyttelsen er strengt forbudt. Dette spil indeholder produktbrands, der er stillet til rådighed af deres respektive sponsorer Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xbox-logoerne er varemærker tilhørende Microsofts-gruppen Harmonix Music Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix samt alle relaterede titler og logoer er varemærker tilhørende Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 er udviklet af Harmonix Music Systems, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Dolby og dobbelt-d-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. SPILSKÆRM Score Danser Nuværende trin (m/pointfordobler) Hjerte-ikon* Hjælperamme Stjerner Spotlight Næste trin * Angiver, at Fitness-tilstand er slået til Dette dokument leveres som det er. Oplysninger og synspunkter, der udtrykkes i dette dokument, inklusive URL-referencer og henvisninger til andre websider, kan ændres uden varsel. Du bruger det på eget ansvar. Nogle eksempler heri er angivet som illustration og er fiktive. Enhver lighed med virkeligheden er tilfældig og skal kun opfattes som sådan. Dette dokument giver dig ingen juridiske rettigheder over intellektuel ejendom i nogen Microsoft-produkter. Du må kopiere og bruge dette dokument til interne referenceformål Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xboxlogoerne er varemærker tilhørende Microsofts-gruppen Harmonix Music Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix samt alle relaterede titler og logoer er varemærker tilhørende Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 er udviklet af Harmonix Music Systems, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Kinect Voice control er ikke tilgængelig i alle lande. Se fuldstændige oplysninger.

4 SPILTYPER DANCE (DANS) Nu skal du vise, hvad du kan! Vælg en sang for at begynde. Flashcard (flashkort)-klippet giver dig en forsmag på serien. Sværhedsgraden vises under kunstnerens navn. Vælg derefter PERFORM IT (OPTRÆDEN), BREAK IT DOWN (TRIN FOR TRIN), DANCE BATTLE (DANSEDUEL), eller tjek LEADERBOARDS (RANGLISTERNE) for at se, hvordan du klarer dig i forhold til andre spillere. Tip: Vælg MAKE A PLAYLIST (LAV ET MIX) fra sanglisten, hvis du vil danse uafbrudt. Vælg et eksisterende mix, eller lav dit eget. Du kan gemme op til fem egne mix med op til 20 sange hver. PERFORM IT (OPTRÆDEN) Vis, hvad du kan! Vælg en sværhedsgrad for at begynde. Derefter kan du udskifte figuren på skærmen og omgivelserne. Vælg derefter READY (PARAT) for at starte sangen. Hvis du spiller sammen med en ven, skal I begge vælge READY (PARAT). Du kan også vælge PLAY SOLO (SPIL SOLO) for at starte uden din ven. Tip: Hvis du vil hoppe ind i din vens dans, skal du bare træde frem og løfte din hånd. Du kommer ind til samme trin og på samme sværhedsgrad som din ven. BREAK IT DOWN (TRIN FOR TRIN) Lær alt det, der skal til for at imponere publikum! FULL SONG SESSION (TRÆN HELE SANGEN) Træn hvert eneste trin i en serie. FOCUS ON SELECT MOVES (TRÆN UDVALGTE TRIN) Opret en liste med trin, og vælg så DANCE (DANS). Du kan øve et trin, indtil du kan det udenad. DANCE BATTLE (DANSEDUEL) Dans mod en ven! Vælg først en sværhedsgrad. Vælg derefter en gruppe, du danser for. Du og din ven skal danse for forskellige grupper i DANCE BATTLE (DANSEDUEL). Nogle grupper er låst, indtil du har gjort dig fortjent til at danse for dem i en CREW CHALLENGE (GRUPPEUDFORDRING). Til sidst vælger I begge READY (PARAT), og duellen begynder! Tip: Optjen masser af point i FREE-4-ALL (FRI FOR ALLE) ved at udføre trinnene bedre end din ven. Du skal danse, når figuren på et af flashkortene i den øverste række begynder at danse. CREW CHALLENGE (GRUPPEUDFORDRING) Sigt efter stjernerne i denne helt nye historietilstand! Vælg en sværhedsgrad for at begynde. Imponér derefter Riptide-gruppen ved at optjene nok stjerner i deres yndlingssange. Hvis du gør dig fortjent til at danse for dem, stiger din status, og andre grupper bliver interesseret i at se, hvad du kan. Tip: Du kan låse op for nye figurer, kostumer og grupper, som du kan danse for. FITNESS Mor dig, mens du træner hårdt! Hvis du vil begynde at holde øje med, hvor mange kalorier, du forbrænder, mens du spiller, skal du vælge FITNESS MODE ENABLED (FITNESS-TILSTAND SLÅET TIL). Hvis du vil have en sammenhængende workout, skal du vælge en Fitness Playlist (fitness-mix), der passer til den type træning, du ønsker. Tip: I FITNESS-tilstanden holdes øje med aktiviteten i alle spiltyper. Hvis du ønsker et mere komplet workout, skal du slå Freestyle fra (se GAMEPLAY SETTINGS (SPILINDSTILLINGER)). OPTIONS (INDSTILLINGER) A/V SETTINGS (SKÆRMINDSTILLINGER) A/V CALIBRATION (SKÆRMKALIBRERING) Foretag en kalibrering af lyden/ videoen, hvis musik og bevægelser ikke passer sammen. Tilpas størrelsen på forskydelsen ved at rulle op eller ned, indtil lydmarkeringen passer med, at de to bjælker mødes. Besøg for at få flere oplysninger. KINECT-TUNER Her kan du løse typiske problemer med lys, tale/lyd og spilleområdet. VIDEO OVERSCAN (SKÆRMSTØRRELSE) Slå til/fra for at ændre størrelsen på skærmbilledet i Dance Central 2. SURROUND SOUND (SURROUNDLYD) Slå surroundlyd til/fra. CROWD VOLUME & EFFECTS VOLUME (LYDSTYRKE FOR EFFEKTER OG PUBLIKUM) Tilpas lydniveauer for publikum og lydeffekter. GAMEPLAY SETTINGS (SPILINDSTLLINGER) PHOTOS ENABLED (FOTO SLÅET TIL) Slå fotografering til/fra i løbet af spillet. FREESTYLE ENABLED (FREESTYLE SLÅET TIL) Slå Freestyle til/fra i PERFORM IT (OPTRÆDEN). Når Freestyle er slået fra, udfyldes trinnene med mere koreografi. Denne indstilling påvirker ikke sange, der er importeret fra Dance Central. AUTOSAVE ENABLED (AUTOMATISK GEMMEFUNKTION SLÅET TIL) Slå automatisk gemmefunktion til/fra.

5 SUOMI Tämä on Dance Central 2! ALKUVALMISTELUT Varmista, että koko kehosi näkyy ruudun yläosan apuruudussa. Jos pelaat kaverin kanssa, kullakin teistä on oma apuruutu. Valitse CONTINUE kurottamalla oikealla kädellä sivulle ja pyyhkäise sitten kädelläsi oikealta vasemmalle. Jos haluat palata edelliseen ruutuun, valitse BACK kurottamalla vasemmalla kädellä vasempaan alakulmaan ja pyyhkäise kädelläsi vasemmalta oikealle. Voit siirtyä käyttämään valikoita Xbox 360 -ohjaimella painamalla mitä tahansa näppäintä. Voit poistua Controller Mode (ohjaintilasta) painamalla START-painiketta. MAIN MENU (PÄÄVALIKKO) DANCE (TANSSI) BREAK IT DOWN on harjoittelua varten, PERFORM IT taitojen esittelyä varten ja DANCE BATTLE kilpailemista varten. CREW CHALLENGE (RYHMÄHAASTE) Todista tanssitaitosi Dance Central 2 -ryhmille, niin saat käyttöösi uusia ryhmiä, hahmoja ja asuja. FITNESS (KUNTOILU) Katso, kuinka kalorit kuluvat, kun tanssit! Fitness Playlists (kuntoilun soittolista) varmistaa, että treeni sujuu saumattomasti. OPTIONS (ASETUKSET) Voit muuttaa asetuksia, synkronoida äänen ja kuvan, käydä harjoituspelejä uudelleen läpi ja tuoda kappaleita alkuperäisestä Dance Centralista (ks. takakansi). BUY NEW DANCES (OSTA UUSIA TANSSEJA) Voit ostaa uusia kappaleita tai liikkeitä Xbox LIVE -palvelusta! DANCE CENTRAL 2 -PELIN UUTUUDET TIIMIT Nyt toinen pelaaja voi helposti hypätä mukaan toimintaan. FREE-4-ALL (KAIKKI MUKAAN) DANCE BATTLE kuumenee entisestään uusilla FREE-4-ALL-osioilla. LUO SOITTOLISTOJA Lisää pelin sujuvuutta omilla soittolistoillasi. FULL SONG CHOREOGRAPHY (KOKO KAPPALEEN KOREOGRAFIA) Poista Freestyle-osiot käytöstä, jos haluat koreografian kaikille liikkeille (katso GAMEPLAY SETTINGS (PELIASETUKSET)). VAROITUS Lue tärkeät turvallisuus- ja terveystiedot Xbox 360 -konsolin ohjeista, Kinect -sensorin käyttöoppaasta ja mahdollisten muiden lisälaitteiden käyttöoppaista ennen tämän pelin pelaamista. Säilytä kaikki oppaat, sillä saatat tarvita niitä myöhemmin. Jos tarvitset uudet laitteiston käyttöoppaat, siirry osoitteeseen tai soita Xbox-asiakastukeen. Tärkeä videopelien pelaamista koskeva terveysvaroitus Tietoja valoyliherkkyyden aiheuttamista epileptisistä kohtauksista Hyvin harvat ihmiset voivat saada epileptisen kohtauksen tietyntyyppisistä visuaalisista kokemuksista. Tällaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi vilkkuvat valot tai videopeleissä esiintyvät kuviot. Jopa henkilöillä, joilla ei aiemmin ole ollut kouristuskohtauksia tai epileptisiä kohtauksia, saattaa olla taipumus valoyliherkkyyden aiheuttamiin kouristuskohtauksiin videopelejä pelatessaan. Kohtauksilla voi olla useita eri oireita, kuten huimaus, näkökentän muuttuminen, silmien tai kasvojen nykiminen, käsien tai jalkojen nykiminen tai vapina, keskittymiskyvyn puute, sekavuus tai hetkellinen tajunnan menetys. Kohtaukset saattavat aiheuttaa tajunnan menetyksen tai kouristuksia, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen esimerkiksi kaatumisen tai esineisiin törmäämisen seurauksena. Lopeta pelaaminen heti ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos sinulla on joitakin näistä oireista. Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan näiden oireiden varalta ja kysyttävä lapsilta oireiden ilmaantumisesta. Lapsilla ja teini-ikäisillä on aikuisia suurempi todennäköisyys saada epileptinen kohtaus. Voit vähentää epileptisten kohtausten vaaraa toimimalla seuraavasti. Istu kauempana näytöstä, käytä pienempää näyttöä, pelaa hyvin valaistussa huoneessa äläkä pelaa väsyneenä tai rasittuneena. Jos sinulla tai sukulaisillasi on ollut aiemmin tällaisia kohtauksia tai epilepsiaa, neuvottele lääkärin kanssa ennen pelaamista. Rajoitettu takuu koskien Xbox-peliohjelman ( pelin ) kopioita Takuu. Microsoft Corporation ( Microsoft ) takaa, että tämä peli toimii olennaisilta osiltaan käyttöohjeessa kuvatulla tavalla 90 vuorokauden ajan alkuperäisestä ostopäivämäärästä lukien. Rajoitettu takuu raukeaa, jos peliin liittyvä ongelma aiheutuu onnettomuudesta, tuotteen väärästä käytöstä tai virusohjelmasta. Microsoft ei anna mitään muuta takuuta tai lupausta peliä koskien. Asiakkaan oikeudet. Jos havaitset 90 vuorokauden sisällä pelissä olevan, takuun kattavan ongelman, palauta peli yhdessä alkuperäisen myyntikuitin kanssa myyjälle. Myyjällä on oikeus joko (a) korjata tai vaihtaa tuote veloituksetta tai (b) palauttaa ostohinta. Myyjällä on oikeus valita haluamansa menettelytapa. Vaihtopeliä koskee alkuperäisen 90 vuorokauden takuuajan jäljellä oleva aika tai 30 vuorokauden uusi takuuaika, joka alkaa vaihtopelin vastaanottamisesta. Takuuajoista pidempi on voimassa. Microsoft ei vastaa sellaisista vahingoista, jotka olisi voitu välttää kohtuullisella huolenpidolla. Lakisääteiset oikeudet. Sinulla voi olla lakisääteisiä oikeuksia myyjän suhteen. Microsoftin rajoitettu takuu ei vaikuta näihin oikeuksiin. JOS PELIÄ EI OLE OSTETTU HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN (ELI ET OLE KULUTTAJA) Seuraavat ehdot ovat voimassa sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Ei muita takuita. Microsoft ja sen toimittajat kiistävät kaikki muut peliä ja sen mukana tulevaa käyttöohjetta koskevat nimenomaiset tai oletetut takuut ja ehdot. Vastuunrajoitus. Microsoft tai sen toimittajat eivät vastaa mistään vahingoista niiden aiheutumistavasta riippumatta, jos vahingot aiheutuvat jollakin tavalla pelin käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää, vaikka Microsoftille ja sen toimittajille olisi ilmoitettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa Microsoftin ja sen toimittajien koko vastuu rajoittuu pelistä maksettuun todelliseen kauppahintaan. Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta, ota yhteyttä Microsoft-jälleenmyyjään tai Microsoft Oy:n. Yhteystiedot: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland

6 Asiakastuki PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česká Republika Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Lisätietoja on osoitteessa Tämän asiakirjan kaikki tiedot, mukaan lukien URL-osoitteet ja muut viittaukset Web-sivustoihin, voivat muuttua ilmoittamatta. Kaikki tässä yhteydessä esitetyt esimerkkiyritykset, organisaatiot, tuotteet, domain-nimet, sähköpostiosoitteet, logot, henkilöt ja tapahtumat ovat kuvitteellisia eikä niillä ole mitään yhteyttä todellisiin yhtiöihin, organisaatioihin, tuotteisiin, domain-nimiin, sähköpostiosoitteisiin, logoihin, henkilöihin tai tapahtumiin, ellei muuta ole erikseen ilmoitettu. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Tämän asiakirjan mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää noutojärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla (elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muutoin) mihinkään käyttötarkoitukseen ilman Microsoft Corporationin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa. Microsoftilla voi olla patentteja, patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, jotka koskevat tämän asiakirjan aihepiiriä. Tässä asiakirjassa ei myönnetä mitään oikeuksia näihin patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muihin immateriaalioikeuksiin, ellei Microsoftin kirjallisessa käyttöoikeussopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita. Mainittujen todellisten yhtiöiden ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Ohjelmistomateriaalin valtuuttamaton kopioiminen, purkaminen lähdekoodiksi, julkinen esittäminen, vuokraaminen, maksun kerääminen pelaamisesta tai kopiointisuojauksen ohittaminen kielletään jyrkästi Tämä peli sisältää tiettyjä sponsoriensa tarjoamia tuotemerkkejä Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE ja Xbox-tunnukset ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä Harmonix Music Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix ja kaikki niihin liittyvät tuotteet ja tunnukset ovat Harmonix Music Systems, Inc:n tavaramerkkejä. Dance Central 2 on Harmonix Music Systems, Inc:n kehittämä. Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Dolby ja kaksois-d-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. PELIN PÄÄNÄKYMÄ Pisteet Tanssija Nykyinen liike (ja kerroin) Syke-kuvake* Apuruutu Tähdet Valokeila Seuraava liike * Ilmaisee, että Fitness Mode on käytössä Tämä asiakirja toimitetaan sen hetkisessä kunnossaan. Tässä asiakirjassa annetut tiedot ja näkökannat, mukaan lukien URL-osoitteet ja muut viitteet Internetin verkkosivuihin voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vastuu käytöstä on käyttäjällä. Jotkin tämän asiakirjan esimerkit ovat vain kuvitusta varten ja kuvitteellisia. Minkäänlaista yhteyttä tosimaailmaan ei väitetä olevan eikä sellaista pidä olettaa. Tämä asiakirja ei anna käyttäjälle minkäänlaisia laillisia oikeuksia yhdenkään Microsoftin tuotteen immateriaaliseen omaisuuteen. Tätä asiakirjaa saa käyttää ja kopioida yksityiseen tiedonhakuun Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE ja Xboxtunnukset ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä Harmonix Music Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix ja kaikki niihin liittyvät tuotteet ja tunnukset ovat Harmonix Music Systems, Inc:n tavaramerkkejä. Dance Central 2 on Harmonix Music Systems, Inc:n kehittämä. Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Kinectin äänikomennot eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta

7 PELIMUODOT TANSSI On aika panna tuulemaan! Aloita valitsemalla kappale. Flashcard (mallikortti) antaa esimakua liikkeistä. Liikkeiden vaikeusaste näkyy kappaleen esittäjän alapuolella. Valitse sitten pelimuoto: PERFORM IT, BREAK IT DOWN tai DANCE BATTLE. LEADERBOARD näyttää, miten pärjäät muita pelaajia vastaan. Vihje: Jos haluat tanssimisen etenevän saumattomasti, valitse kappaleluettelosta MAKE A PLAYLIST. Voit valita valmiin soittolistan tai luoda oman. Voit tallentaa enintään viisi omaa soittolistaa, joissa kussakin on enintään 20 kappaletta. PERFORM IT (ESITYS) Esittele taitojasi! Aloita valitsemalla taitotaso. Sitten voit vaihtaa ruudulla näkyvää hahmoa ja paikkaa. Valitse sitten READY, niin kappale alkaa. Jos pelaat yhdessä kaverin kanssa, molempien on valittava READY. Voit myös pelata yksin valitsemalla PLAY SOLO. Vihje: Jos haluat mennä yksin pelaavan kaverin seuraksi, asetu hänen viereensä ja nosta kättäsi. Liikkeiden taitotasoksi on valittuna sama kuin kaverillasi. BREAK IT DOWN (HARJOITUSPELI) Hio tanssiliikkeistäsi täydellisiä ja hurmaa yleisösi! FULL SONG SESSION (KAPPALEEN KOKO KESTO) Opettele liikesarjan jokainen liike. FOCUS ON SELECT MOVES (VAIN TIETYT LIIKKEET) Luettele haluamasi liikkeet ja valitse DANCE. Voit harjoitella liikettä, kunnes osaat sen täydellisesti. DANCE BATTLE (TANSSITAISTO) Kisaa kaveria vastaan! Aloita valitsemalla taitotaso. Valitse sitten ryhmä, jota edustat. Sinun on edustettava eri ryhmää kuin kaverisi, kun käynnissä on DANCE BATTLE. Jotkin ryhmät ovat lukittuina, kunnes ansaitset oikeuden edustaa niitä CREW CHALLENGE (RYHMÄHAASTEESSA). Kun molemmat pelaajat valitsevat vaihtoehdon READY, taisto alkaa! Vihje: FREE-4-ALL (KAIKKI MUKAAN) -osiossa saat paljon pisteitä, jos teet liikkeet ystävääsi paremmin. Aloita liikkeen tanssiminen, kun ylärivin Flashcard (mallikortin) hahmo alkaa tanssia. CREW CHALLENGE Kurottele huipulle täysin uudessa tarinapelissä! Aloita valitsemalla taitotaso. Tee vaikutus Riptide-ryhmään ansaitsemalla riittävästi tähtiä sen suosikkikappaleilla. Jos ansaitset oikeuden edustaa ryhmää, statuksesi paranee ja muutkin ryhmät haluavat nähdä taitosi. Vihje: Voit avata käyttöösi uusia hahmoja, asuja ja edustettavia ryhmiä. FITNESS Pidä hauskaa samalla, kun saat kunnon treenin! Ryhdy seuraamaan pelaamisen aikana kuluvia kaloreita kytkemällä päälle FITNESS MODE ENABLED. Jos haluat treenin etenevän saumattomasti, valitse treenillesi sopiva Fitness Playlists (kuntoilun soittolista). Vihje: FITNESS-pelimuoto seuraa aktiivisuutta kaikissa pelimuodoissa. Jos haluat kunnon treenit, poista Freestyle-osiot käytöstä (katso GAMEPLAY SETTINGS (PELIASETUKSET)). ASETUKSET A/V SETTINGS (AV-ASETUKSET) A/V CALIBRATION (AV-KALIBROINTI) Jos musiikki ja liikkeet eivät ole samassa tahdissa, kalibroi kuva ja ääni. Säädä viivettä vierittämällä säädintä ylös ja alas, kunnes äänet kuuluvat samalla hetkellä, kun palkit kohtaavat. Lisätietoja on osoitteessa KINECT TUNER (KINECT-VIRITIN) Ratkaise yleisiä valaistukseen, puheeseen/ääniin ja pelialueeseen liittyviä ongelmia. VIDEO OVERSCAN Säädä Dance Central 2 -pelin viemää ruututilaa asettamalla tämä valinta päälle/pois. SURROUND SOUND Aseta tilaäänet päälle/pois. CROWD VOLUME & EFFECTS VOLUME Säädä ryhmän ja äänitehosteiden äänenvoimakkuutta. GAMEPLAY SETTINGS (PELIASETUKSET) PHOTOS ENABLED Aseta valokuvien ottaminen pelaamisen aikana päälle/pois. FREESTYLE ENABLED Aseta PERFORM IT -pelimuodon Freestyle-osiot päälle/pois. Kun Freestyle ei ole käytössä, liikkeiden yhteydessä on enemmän koreografiaa. Tämä valinta ei vaikuta Dance Centralista tuotuihin kappaleisiin. AUTOSAVE ENABLED Aseta automaattinen tallennus päälle/pois.

8 NORSK Velkommen til Dance Central 2! KOMME I GANG Pass på at hele kroppen er synlig i hjelperammen øverst på skjermen. Hvis du spiller med en venn, vises dere i separate hjelperammer. Strekk høyre hånd ut til siden for å velge CONTINUE (FORTSETT), og sveip deretter fra høyre mot venstre. Du kommer tilbake til forrige skjerm ved å strekke ut venstre hånd for å velge BACK (TILBAKE) i nedre venstre hjørne, og deretter sveiper du fra venstre mot høyre. Bytt til navigering av menyer via Xbox 360 Håndkontroller ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Du avslutter Controller Mode (Kontrollermodus) ved å trykke START-knappen. MAIN MENU (HOVEDMENY) DANCE (DANS) Øv deg på bevegelsene i BREAK IT DOWN (BRYT DEN NED), vis frem ferdighetene i PERFORM IT (UTFØR DEN), eller konkurrer i DANCE BATTLE (DANSESLAG). CREW CHALLENGE (UTFORDRE CREWET) Bevis din dansedominans mot crewene i Dance Central 2. Få tilgang til nye crew, karakterer og antrekk. FITNESS (KONDISJON) Tell kaloriene du forbrenner mens du danser! Prøv Fitness Playlists (Kondisjonsspillelister) hvis du vil ha en kontinuerlig treningsøkt. OPTIONS (ALTERNATIVER) Endre innstillinger, synkroniser lyd og video, gå tilbake til opplæringen, og importer sanger fra Dance Central (se omslaget bak). BUY NEW DANCES (KJØP NYE DANSER) Kjøp nye sanger/rutiner via Xbox LIVE! NYTT I DANCE CENTRAL 2 SPILL PÅ LAG Nå er det enkelt for en spiller nummer to å bli med i spillet. FREE-4-ALL (FRITT FOR ALLE) DANCE BATTLE (DANSESLAG) skaper stor stemning med nye FREE-4-ALL-deler. LAG SPILLELISTER Lag dine egne spillelister for kontinuerlig dansing. FULL SANGKOREOGRAFI Slå Freestyle-delene (fristil) av for en helt koreografert dans (se GAMEPLAY SETTINGS (spillinnstillinger)). ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til Xbox 360 -konsollen, brukerhåndboken til Kinect -sensoren og håndbøkene til eventuelt annet utstyr for å gjøre deg kjent med viktig informasjon om sikkerhet og helse. Behold alle bruksanvisninger for fremtidig bruk. Hvis du har mistet brukerhåndboken til konsollen, kan du gå til eller ringe Xbox kundestøtte. Viktig helseadvarsel som gjelder spilling av videospill Fotosensitive anfall Noen få mennesker kan oppleve anfall når de eksponeres for enkelte visuelle bilder, inkludert blinkende lys og mønstre som kan forekomme i videospill. Selv mennesker som ikke før har opplevd anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert lidelse som kan forårsake disse fotosensitive epileptiske anfallene når de ser på videospill. Disse anfallene kan ha en rekke symptomer, inkludert svimmelhet, synsforstyrrelser, øyeeller ansiktsammentrekninger, rykninger i armer og ben, desorientering, forvirring eller midlertidig bevissthetstap. Anfallene kan også føre til bevisstløshet eller krampetrekninger som kan føre til skade fordi man faller eller slår seg på gjenstander i nærheten. Stans spillet umiddelbart og oppsøk lege hvis du opplever noen av disse symptomene. Foreldre må være oppmerksomme på disse symptomene eller spørre barna om dem barn og ungdom er mer utsatt for slike anfall enn voksne. Du kan redusere faren for fotosensitive epileptiske anfall ved å ta følgende forholdsregler: Sett deg lenger vekk fra skjermen, bruk en mindre skjerm, spill i et godt opplyst rom og ikke spill når du er sliten eller trøtt. Hvis du eller noen i familien har opplevd anfall eller epilepsi tidligere, bør du oppsøke lege før du begynner å spille. Begrenset garanti for ditt eksemplar av spill-programvaren Xbox ( Spillet ) Begrenset garanti. Microsoft Corporation ( Microsoft ) innestår for at dette Spillet hovedsakelig vil fungere slik det er beskrevet i den vedlagte håndboken i en periode på 90 dager fra første kjøpsdato. Denne begrensede garantien gjelder ikke hvis eventuelle problemer med Spillet kan relateres til ulykker, misbruk, virus eller feil anvendelse. Microsoft gir ingen annen garanti for eller løfter relatert til Spillet. Dine rettigheter: Hvis du oppdager et problem med Spillet som dekkes av denne begrensede garantien i 90-dagersperioden, kan du returnere Spillet til din forhandler sammen med en kopi av den originale kjøpskvitteringen. Din forhandler vil, etter eget valg, (a) reparere Spillet eller levere deg tilsvarende Spill gratis eller (b) refundere det du har betalt for Spillet. Eventuelt Spill som leveres deg i henhold til foregående setning vil være dekket av garantien i den lengste av den resterende opprinnelige garantiperioden eller 30 dager fra du mottok det nye Spillet. Microsoft er ikke ansvarlig for skader som på rimelig måte kunne ha vært unngått. Lovbestemte rettigheter. Du kan ha lovbestemte rettigheter overfor din forhandler uavhengig av Microsofts begrensede garanti. HVIS DU IKKE KJØPTE SPILLET TIL PERSONLIG BRUK (DET VIL SI HVIS DU IKKE OPPTRÅDTE SOM FORBRUKER), GJELDER FØLGENDE: Følgende vilkår gjelder i den grad ikke annet følger av gjeldende ufravikelig lovgivning. Ingen andre garantier. Microsoft og dets leverandører fraskriver seg alle øvrige uttrykkelige og stilltiende garantier og vilkår når det gjelder Spillet og den medfølgende håndboken. Begrensning av ansvar. Verken Microsoft eller dets leverandører er ansvarlige for noen form for eventuelle skader som på en eller annen måte skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke Spillet. Dette gjelder selv om Microsoft eller dets leverandører er blitt underrettet om muligheten for slike skader. Under enhver omstendighet er ansvaret til Microsoft og dets leverandører begrenset til det beløpet du faktisk har betalt for Spillet. Hvis du har spørsmål om denne begrensede garantien, kan du kontakte forhandleren eller Microsoft på: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Irland

9 Teknisk støtte PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česká Republika Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Besøk oss på Internett på for nærmere informasjon. Informasjonen i dette dokumentet, inkludert URLer og andre referanser til nettsteder på Internett, kan endres uten forhåndsvarsel. Med mindre annet er angitt, er eksempelselskapene, -organisasjonene, -produktene, -domenenavnene, -e-postadressene, -logoene, -personene, -stedene og hendelsene angitt her, oppdiktede, og ingen forbindelse med virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, domenenavn, e-postadresser, logoer, personer, steder eller hendelser er tiltenkt eller skal kunne utledes. Overholdelse av gjeldende lover om opphavsrett er brukerens ansvar. Uten å begrense opphavsretten, kan ingen deler av dette dokumentet reproduseres, oppbevares i eller legges inn i et gjenfinningssystem eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet) eller til et hvilket som helst formål, uten skriftlig tillatelse fra Microsoft Corporation. Microsoft kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsrett eller annen intellektuell eiendomsrett til det som omtales i dette dokumentet. Bortsett fra når det er uttrykkelig angitt i skriftlige lisensavtaler fra Microsoft, gir dette dokumentet ingen lisens til disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller annen intellektuell eiendomsrett. Navnene på faktiske selskaper og produkter som nevnes i dette dokumentet kan være varemerker for sine respektive eiere. Uautorisert kopiering, dekompilering, overføring, offentlig bruk, leie, betaling for å spille eller omgåelse av kopibeskyttelsen er strengt forbudt. Dette spillet inneholder varemerker som er gjort tilgjengelig ved hjelp av deres respektive eiere Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xboxlogoene er varemerker for Microsoft-selskapsgruppen Harmonix Music Systems, Inc. Med enerett. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix og alle relaterte titler og logoer er varemerker for Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 er utviklet av Harmonix Music Systems, Inc. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Dolby og double-d symbolet er varemerker eid av Dolby Laboratories. HOVEDSKJERMEN I SPILLET Poengsum Danser Gjeldende bevegelse (med multiplikator) Hjerteikon* Dette dokumentet leveres som det er. Informasjon og holdninger som uttrykkes i dette dokumentet, inkludert nettadresser og referanser til nettsider, kan endres uten varsel. Det er du som bærer hele risikoen ved å bruke dokumentet. Noen av eksemplene som nevnes, er bare illustrasjonseksempler. Det er ingen tilsiktet forbindelse med virkeligheten. Dette dokumentet gir deg ingen juridiske rettigheter til immateriell eiendom i produkter fra Microsoft. Du kan kopiere og bruke dette dokumentet som referanse til eget bruk Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xbox-logoene er varemerker for Microsoft-selskapsgruppen Harmonix Music Systems, Inc. Med enerett. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix og alle relaterte titler og logoer er varemerker for Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 er utviklet av Harmonix Music Systems, Inc. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Hjelperamme Stjerner Søkelys Neste bevegelse * Angir at kondisjonsmodus er aktivert Kinect stemmegjenkjenning er ikke tilgjengelig i alle land. Se for detaljer

10 SPILLMODUS DANCE (DANS) Det er på tide å vise hva du kan! Begynn ved å velge en sang. Flashcard-forhåndsvisningen (Øvelseskort) gir deg et raskt innblikk i rutinen. Vanskelighetsgraden for rutinen vises under navnet på artisten. Velg deretter PERFORM IT (UTFØR DEN), BREAK IT DOWN (BRYT DEN NED), DANCE BATTLE (DANSESLAG) eller se på LEADERBOARDS (LEDERTAVLER) for å se hvordan du ligger an sammenlignet med andre spillere. Tips: Hvis du vil danse kontinuerlig, velger du MAKE A PLAYLIST (LAG EN SPILLELISTE) fra hovedsanglisten. Velg en forhåndslaget spilleliste, eller lag din egen. Du kan lagre opptil fem egendefinerte spillelister med opptil 20 sanger i hver. PERFORM IT (UTFØR DEN) Vis frem bevegelsene dine! Begynn ved å velge et ferdighetsnivå. Så kan du endre karakteren på skjermen og stedet. Velg deretter READY (KLAR), så starter sangen. Hvis du spiller med en venn, velger begge READY (KLAR). Du kan også velge PLAY SOLO (SPILL ALENE) for å begynne å spille uten vennen. Tips: Hvis du vil bli med en venn som danser alene, går du bare inn og hever hånden. Du blir med i rutinen på samme nivå som vennen din. BREAK IT DOWN (BRYT DEN NED) Lær ferdighetene du trenger for å imponere et publikum! FULL SONG SESSION (FULLSTENDIG SANG) Øv deg på alle bevegelsene i en rutine. FOCUS ON SELECT MOVES (FOKUSER PÅ BESTEMTE BEVEGELSER) Lag en liste over bevegelser, og velg deretter DANCE (DANS). Du kan øve på en bevegelse til du har lært den. DANCE BATTLE (DANSESLAG) Spill mot en venn! Først velger du et ferdighetsnivå. Deretter velger du hvilket crew du vil representere. Du og vennen din må representere ulike crew i DANCE BATTLE (DANSESLAG). Noen crew kan være låst til du får tillatelse til å representere dem i CREW CHALLENGE (UTFORDRE CREWET). Til slutt velger begge READY (KLAR), så begynner slaget! Tips: Du får mange poeng i FREE-4-ALL-delene (FRITT FOR ALLE) for å utføre bevegelsene bedre enn motstanderen! Du vet at du skal utføre en dansebevegelse når figuren på ett av Flashcards (øvelseskortene) på øverste rad begynner å danse. CREW CHALLENGE (UTFORDRE CREWET) Prøv å nå toppen i denne nye fortellingsmodusen! Du begynner ved å velge et ferdighetsnivå. Deretter imponerer du Riptide-crewet ved å oppnå nok stjerner på favorittsangene deres. Hvis du klarer å få tillatelse til å representere dem, øker statusen din, og andre crew vil ønske å se ferdighetene dine. Tips: Du kan få tilgang til nye karakterer, antrekk og crew du kan representere. FITNESS (KONDISJON) Ha det gøy mens du trener hardt! Du starter tellingen av hvor mange kalorier du forbrenner mens du spiller ved å slå på FITNESS MODE ENABLED (KONDISJONSMODUS AKTIVERT). Hvis du ønsker en kontinuerlig treningsøkt, velger du en fra Fitness Playlists (Kondisjonsspillelister) basert på typen treningsøkt du ønsker. Tips: FITNESS-modus (kondisjon) teller aktivitet i alle spillmoduser. Hvis du vil ha en mer fullstendig treningsøkt, kan du deaktivere Freestyle-delene (fristil) (se GAMEPLAY SETTINGS (spillinnstillinger)). OPTIONS (ALTERNATIVER) A/V SETTINGS (INNSTILLINGER FOR LYD/VIDEO) A/V CALIBRATION (KALIBRERING AV LYD/VIDEO) Kalibrer hvis musikken og bevegelsene ikke virker synkronisert. Juster forskyvningen ved å rulle opp eller ned til lyden inntreffer akkurat når de to taktstrekene møtes. Du finner mer informasjon på KINECT TUNER (KINECT-FEILSØKING) Løs vanlige problemer med belysning, tale/lyd og spilleplassen. VIDEO OVERSCAN (OVERSKANNING AV VIDEO) Slå på/av for å justere hvor mye plass Dance Central 2 skal bruke på skjermen. SURROUND SOUND (SURROUNDLYD) Slå surroundlyd på/av. CROWD VOLUME (PUBLIKUMSVOLUM) OG EFFECTS VOLUME (EFFEKTVOLUM) Juster lydnivået for publikum og lydeffekter. GAMEPLAY SETTINGS (SPILLINNSTILLINGER) PHOTOS ENABLED (BILDER AKTIVERT) Slå på/av muligheten til å ta bilder mens du spiller. FREESTYLE ENABLED (FRISTIL AKTIVERT) Slå på/av Freestyle-delene (Fristil) i PERFORM IT (UTFØR DEN). Når Freestyle (fristil) er av, fylles ekstra koreografi inn under danserutinene. Dette alternativet påvirker ikke sanger som er importert fra Dance Central. AUTOSAVE ENABLED (AUTOMATISK LAGRING AKTIVERT) Slå /på/av automatisk lagring.

11 SVENSK Välkommen till Dance Central 2! KOMMA IGÅNG från höger till vänster. Se till att hela din kropp syns inom ramen högst upp på skärmen. Om du spelar tillsammans med en vän, visas ni båda två i varsin ram. Sträck ut höger hand åt sidan för att välja FORTSÄTT och svep sedan Du går tillbaka till föregående skärm genom att sträcka ut vänster hand för att välja TILLBAKA i det nedre vänstra hörnet och sveper sedan från vänster till höger. Tryck på en valfri knapp för att växla till att navigera i menyer med din Xbox 360 -handkontroll. Tryck på START-knappen för att lämna handkontrollsläget. HUVUDMENYN DANSA Öva på dina danssteg i DELA UPP DET, visa vad du går för i UPPVISNING eller delta i en DANSTÄVLING. GÄNGUTMANING Visa att du dominerar på dansgolvet mot gängen i Dance Central 2. Lås upp nya gäng, karaktärer och kläder. TRÄNING Håll koll på hur många kalorier du bränner medan du dansar! Testa träningsspellistorna för ett längre träningspass. ALTERNATIV Ändra inställningar, synkronisera ljud och bild, gå tillbaka till handledningarna och importera låtar från Dance Central (se baksidan). KÖP NYA DANSSTEG Köp nya låtar/dansrutiner via Xbox LIVE! NYHETER I DANCE CENTRAL 2 SPELA IHOP Nu är det enkelt för en andra spelare att hoppa in och vara med i spelet. ALLA MOT ALLA DANSTÄVLING har hottats upp med nya ALLA MOT ALLA-partier. SKAPA SPELLISTOR Gör dina egna spellistor för oavbrutet spel. HEL-LÅTSKOREOGRAFI Stäng av Freestyle-partier för att få en helt koreograferad dansrutin (se SPELINSTÄLLNINGAR) VARNING Läs viktig säkerhets- och hälsoinformation i instruktionerna för Xbox 360 -konsolen, handboken för Kinect -sensorn och handböckerna för tillbehören innan du spelar det här spelet. Behåll alla handböcker för framtida referens. Om du behöver ersättningshandböcker kan du gå till eller ringa Xbox-kundsupport. Viktig hälsovarning om att spela videospel Anfall orsakade av ljuskänslighet En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av epilepsiliknande anfall som kan utlösas av vissa visuella bilder, inklusive blinkande ljus eller mönster som kan finnas i videospel. Även människor som aldrig tidigare har drabbats av liknande anfall eller epilepsi kan lida av en icke diagnostiserad åkomma, som kan utlösa dessa ljuskänslighetsanfall medan de tittar på ett videospel. Dessa anfall kan uppvisa olika symptom, inklusive yrsel, synstörningar, ryckningar i ögon eller ansikte, krampryckningar eller skakningar i armar eller ben, förvirring, oklarhet, eller tillfällig medvetandeförlust. Anfallen kan även orsaka medvetslöshet eller krampanfall, som kan leda till personskador vid fall eller hopstötning med föremål i närheten. Sluta omedelbart att spela videospel och konsultera läkare om du upplever något av ovan nämnda symptom. Föräldrar ska hålla uppsikt över eller fråga sina barn om de upplevt något av ovan nämnda symptom det är vanligare att barn och ungdomar drabbas av dessa anfall än vuxna. Risken att drabbas av epileptiska anfall som orsakas av ljuskänslighet kan minskas genom att vidta följande försiktighetsåtgärder: sitt längre från skärmen, använd en mindre skärm, spela i ett väl upplyst rum och spela aldrig när du är sömnig eller trött. Rådgör med läkare innan du börjar spela om du eller någon släkting tidigare haft anfall eller lider av epilepsi. Begränsad garanti för din kopia av Xbox-spelets programvara ( Spel ) Garantibestämmelser. Microsoft Corporation ( Microsoft ) garanterar att detta Spel kommer att fungera i huvudsak enligt beskrivningen i medföljande instruktionsbok under en period av 90 dagar från första inköpstillfället. Denna begränsade garanti gäller ej om problem uppstår med Spelet med anledning av olyckshändelse, missbruk, virus eller felaktig användning. Microsoft lämnar ingen annan garanti eller utfästelse om Spelet. Dina möjligheter att avhjälpa ett fel. Returnera Spelet till din återförsäljare inom 90-dagarsperioden tillsammans med en kopia av originalkvittot, om du upptäcker ett problem med Spelet som omfattas av denna garanti. Återförsäljaren kommer (efter eget gottfinnande) att (a) reparera eller byta ut Spelet kostnadsfritt, eller (b) återbetala det belopp som du betalt för Spelet. Ett utbytt Spel omfattas av garantin för återstoden av den ursprungliga garantiperioden, eller under minst 30 dagar från dagen då det utbytta Spelet erhölls. Microsoft ansvarar inte för skador som du skulle ha kunnat undvika genom rimlig försiktighet eller aktsamhet. Lagliga rättigheter. Dina eventuella lagliga rättigheter gentemot återförsäljaren påverkas inte av Microsofts begränsade garanti. OM DU INTE KÖPTE SPELET FÖR PERSONLIGT BRUK (D.V.S. OM DU INTE INHANDLAT SPELET SOM KONSUMENT) gäller följande villkor i möjligaste mån, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt. Inga övriga garantier. Microsoft och dess leverantörer friskriver sig från allt ansvar enligt övriga garantier och villkor, antingen uttryckliga eller underförstådda, som hänför sig till Spelet och medföljande instruktionsbok. Begränsning av ansvar. Varken Microsoft eller dess leverantörer är ersättningsskyldig för skador, av vad slag det än må vara, som orsakas av eller som på något sätt rör användningen eller oförmågan att använda Spelet, även om Microsoft eller någon leverantör har underrättats om att dylik skada kan komma att uppstå. Vid varje tillfälle begränsas Microsofts och dess leverantörers hela ansvar till det belopp som du vid inköpet betalade för Spelet. För eventuella frågor beträffande dessa garantibestämmelser hänvisas till återförsäljaren eller till Microsoft på följande adress: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland

12 Kundstöd PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česká Republika Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Det finns mer information på vår webbplats på Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och andra hänvisningar till webbplatser, kan ändras utan föregående avisering. Om ingenting annat anges är exempel på företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, människor, platser och händelser i detta dokument fiktiva. Inga associationer är avsiktliga, eller bör göras, till verkliga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, människor, platser eller händelser. Det åligger användaren att följa alla tillämpliga lagar om upphovsrätt. Med reservation för att inte begränsa upphovsrätten, får ingen del av detta dokument kopieras, lagras eller introduceras i ett återvinningssystem, eller överföras i någon form eller med några metoder (elektroniskt, mekaniskt, med fotokopiering, inspelning eller på annat sätt), eller i något syfte, utan uttryckligt tillstånd skriftligen av Microsoft Corporation. Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som skyddar materialet i detta dokument. Utom i de fall detta uttryckligt medges skriftligen i något licensavtal från Microsoft, ger detta dokuments innehåll inte någon licens till dessa patent, varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter. Namn på verkliga företag och produkter som nämns i detta dokument kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Obehörig kopiering, ändring, överlåtelse, offentlig visning, uthyrning, spel mot betalning eller kringgående av upphovsrättsskydd är strängeligen förbjudet. Det här spelet innehåller vissa varumärken som tillhandahålls av respektive sponsorer Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE och Xboxlogotyperna är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen Harmonix Music Systems, Inc. Med ensamrätt. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix och alla relaterade titlar och logotyper är varumärken som tillhör Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 har utvecklats av Harmonix Music Systems, Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Dolby och double-d-symbolen är varumärken som ägs av Dolby Laboratories. SPELSKÄRMEN Poäng Dansare Aktuellt danssteg (med multiplikator) Hjärtikon* Det här dokumentet tillhandahålles i befintligt skick. Information och åsikter som uttrycks i detta dokument, inklusive URL- och andra Internetreferenser, kan ändras utan förvarning. Du tar riskerna med att använda det. Vissa exempel som visas häri är bara med som illustration och är fiktiva. Ingen verklig anknytning eller samband avses eller antyds. Detta dokument ger dig inga lagliga rättigheter till någon intellektuell egendom i någon Microsoftprodukt. Du får kopiera och använda det här dokumentet för eget referensbruk Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE och Xbox-logotyperna är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen Harmonix Music Systems, Inc. Med ensamrätt. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix och alla relaterade titlar och logotyper är varumärken som tillhör Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 har utvecklats av Harmonix Music Systems, Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Ram Stjärnor Strålkastare Kommande danssteg * Visar att träningsläget är aktiverat Kinectin äänikomennot eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta

13 SPELLÄGEN DANSA Visa vad du går för! Börja med att välja en låt. Bildkortet ger dig en liten glimt av rutinen. Svårighetsgraden visas under artistens namn. Sedan väljer du UPPVISNING, DELA UPP DET eller har en DANSTÄVLING, eller kollar in spelets RANKNINGSLISTOR för att se hur bra du är jämfört med andra spelare. Tip: Om du vill dansa oavbrutet väljer du SKAPA EN SPELLISTA från låtlistan. Välj en färdig spellista eller skapa din egen. Du kan spara upp till fem egna spellistor med upp till 20 låtar i varje. UPPVISNING Visa upp dina danssteg! Börja med att välja en svårighetsgrad. Sedan kan du byta ut karaktären på skärmen och arenan. Sedan väljer du REDO för att starta låten. Om du spelar tillsammans med en vän måste båda välja REDO. Du kan även välja SPELA SOLO för att börja spela utan din vän. Tip: Om du vill dansa med en vän som dansar solo, kliver du bara in och lyfter handen. Du dansar med i rutinen på samma svårighetsgrad som din vän. DELA UPP DET Lär dig de färdigheter du behöver för att imponera på en publik! HELLÅTSPASS Öva på varje danssteg i en rutin. ÖVA PÅ UTVALDA DANSSTEG Gör en lista över danssteg och välj sedan DANSA. Du kan träna på ett danssteg tills det sitter. DANSTÄVLING Tävla mot en vän! Välj först en svårighetsgrad. Sedan väljer du ett gäng att representera. Du och din vän måste representera olika gäng i en DANSTÄVLING. En del gäng är låsta tills du får rätt att representera dem i GÄNGUTMANING. Till sist väljer ni båda REDO så börjar tävlingen! Tip: Få höga poäng om du utför danssteg bättre än din motståndare under ett ALLA MOT ALLA-parti. Du vet att det är dags att utföra ett danssteg när figuren på ett av bildkorten i den övre raden börjar dansa. GÄNGUTMANING Sikta mot stjärnorna i det här helt nya berättelseläget! Börja med att välja en svårighetsgrad. Imponera sedan på Riptide-gänget genom att få tillräckligt många stjärnor på deras favoritlåtar. Om du får rätt att representera dem höjs din status och andra gäng vill se vad du går för. Tip: Du kan låsa upp nya karaktärer, kläder och gäng att representera. TRÄNING Ha roligt medan du får ett ordentligt träningspass! Om du vill hålla koll på hur många kalorier du bränner när du spelar, sätter du på TRÄNINGSLÄGET AKTIVERAT. För ett oavbrutet träningspass väljer du en av träningsspellistorna som passar den typ av träning du är ute efter. Tip: TRÄNING-läget håller koll på din aktivitet i alla spellägen. Vill du ha en mer komplett träning kan du stänga av Freestyle-partier (se SPELINSTÄLLNINGAR). ALTERNATIV LJUD OCH BILD KALIBRERING AV LJUD OCH BILD Kalibrera ljud/bild om inte musiken och rörelserna är synkroniserade. Justera genom att rulla uppåt och nedåt tills du hör ljudet samtidigt som de två staplarna möts. Mer information finns på KINECT-JUSTERING Åtgärda vanligt förekommande problem med belysning, tal/ljud och spelområdet. BILDINRAMNING Sätt på/stäng av för att justera hur stor del av skärmutrymmet som upptas av Dance Central 2. SURROUNDLJUD Sätt på/stäng av surroundljudet. PUBLIKVOLYM & LJUDEFFEKTSVOLYM Justera volymnivåerna för publiken och ljudeffekterna. SPELINSTÄLLNINGAR BILDER PÅ Sätt på/stäng av fotografering under spelet. FREESTYLE PÅ Sätt på/stäng av Freestyle-partier i UPPVISNING. När Freestyle är av fylls dansrutinerna på med extra koreografi. Det här alternativet påverkar inte låtar som importerats från Dance Central. AUTOSPARANDE PÅ Sätt på/stäng av autosparande.

14 IMPORTÉR SANGE FRA DANCE CENTRAL Sangbiblioteket i Dance Central 2 understøtter alle sange fra det første Dance Central. Tidligere downloadede sange vil blive importeret automatisk. Du kan importere sangene fra disken for 400 Microsoft Points ved hjælp af den 16-cifrede kode, der fulgte med dit eksemplar af Dance Central. Den er enten trykt på bagsiden af manualen eller på et separat værdikort. Brug en Xbox 360-controller, og følg disse trin for at fuldføre processen: 1. Start Dance Central Sørg for, at du er logget ind med en gyldig Xbox Live-gamerprofil. 3. Vælg OPTIONS (INDSTILLINGER) fra hovedmenuen. 4. Vælg REDEEM CODE (INDLØS KODEN). 5. Indtast den 16-cifrede kode, der er trykt på manualen til Dance Central eller et værdikort. Tip: Sørg for, at du ikke indtaster den 25-cifrede kode, som du fik med Dance Central Følg anvisningerne på skærmen for at købe Dance Central Export Pack. 7. Sangfilerne vil herefter blive downloadet. SIIRRÄ DANCE CENTRAL KAPPALEET PELIIN Dance Central 2 -pelin kappaleluetteloon voi tuoda kaikki alkuperäisen Dance Central -pelin kappaleet. Aiemmin ladatut kappaleet tuodaan automaattisesti. Levyllä olevat kappaleet voi tuoda 400 Microsoft Points -pisteen hinnalla käyttämällä 16 merkin pituisen koodin, joka on painettu Dance Central -pelin ohjekirjan taakse tai erilliseen lappuun. Käytä Xbox 360 -ohjainta ja tuo kappaleet seuraavalla tavalla: 1. Käynnistä Dance Central Varmista, että olet kirjautunut pelaajaprofiiliin, jolla pääset Xbox LIVE -palveluun. 3. Valitse päävalikosta OPTIONS. 4. Valitse REDEEM CODE. 5. Kirjoita 16 merkin pituinen koodi, joka on Dance Central -ohjekirjassa tai erillisellä lapulla. Vihje: Huomaa, että sinun ei tule kirjoittaa 25 merkin pituista koodia, jonka olet saanut Dance Central 2 -pelin mukana. 6. Osta Dance Central Export Pack noudattamalla ruudulle ilmestyviä ohjeita. 7. Kappaleiden lataaminen alkaa.

15 Gem denne kode, så du kan blive ved med at danse... Ta vare på denne koden for å fortsette å danse... Säilytä tämä koodi, niin hupi jatkuu... Behåll den här koden för att fortsätta dansa... IMPORTERE SANGER FRA DANCE CENTRAL IMPORTERA LÅTAR FRÅN DANCE CENTRAL Sangbiblioteket i Dance Central 2 støtter alle sangene fra det opprinnelige Dance Central-spillet. Sanger du har lastet ned tidligere, importeres automatisk. Du kan importere sangene på platen for 400 Microsoft Points ved å bruke den 16-sifrede koden som fulgte med Dance Central. Du finner den enten på baksiden av håndboken eller på et eget kupongkort. Slik gjør du dette ved å bruke en Xbox 360 Håndkontroller: 1. Start Dance Central Kontroller at du er logget på en Xbox LIVE-aktivert spillerprofil. 3. Velg OPTIONS (ALTERNATIVER) på hovedmenyen. 4. Velg REDEEM CODE (LØS INN KODE). 5. Skriv inn den 16-sifrede koden som er trykt på den opprinnelige Dance Central-håndboken eller kupongkortet. Tips: Pass på at du ikke skriver inn den 25-sifrede koden som fulgte med Dance Central Følg instruksjonene på skjermen for å kjøpe Dance Central Export Pack. 7. Sangfilene lastes ned. Låtbiblioteket till Dance Central 2 har stöd för alla låtar från det första Dance Central-spelet. Tidigare nedladdade låtar importeras automatiskt. Du kan importera låtarna på skivan för 400 Microsoft Points med hjälp av den 16-siffriga kod som medföljde ditt exemplar av Dance Central antingen på baksidan av handboken eller på ett presentkort. Använd en Xbox 360-handkontroll och följ de här stegen för att slutföra processen: 1. Starta Dance Central Se till att du är inloggad på en Xbox LIVE-aktiverad spelarprofil. 3. Välj ALTERNATIV i huvudmenyn. 4. Välj LÖS IN KOD. 5. Ange den 16-siffriga koden på manualen till det första Dance Central-spelet eller på presentkortet. Tip: Kontrollera att du inte anger den 25-siffriga kod som medföljde ditt exemplar av Dance Central Följ anvisningarna på skärmen för att köpa Dance Central Export Pack. 7. Låtfilerna börjar laddas ned. X

Scenen er sat... DANSK

Scenen er sat... DANSK DANSK Scenen er sat... Grib strengene til den mest blodtørstige skelet cowboy marionetdukke som du nogensinde kommer til at møde på denne side af Pecos. The Gunstringer er tilbage fra graven og ude efter

Detaljer

Danish Finnish Norwegian Swedish

Danish Finnish Norwegian Swedish TM Danish Finnish Norwegian Swedish VIGTIGSTE GESTUSSER Din krop er controlleren! Du kan bruge enkelte gestusser til at navigere gennem menuerne! HOLD NEDE FOR AT VÆLGE VIFT Du vælger ved at strække armen

Detaljer

Viktig helseadvarsel: Fotosensitive anfall

Viktig helseadvarsel: Fotosensitive anfall ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til Xbox 360 -konsollen, håndboken til Kinect -sensoren for Xbox 360 og håndbøkene til eventuelt tilbehør for å gjøre deg kjent med viktig

Detaljer

OM SPILLET HOVEDMENY. LEVEL SELECT (Velg brett) Fullfør brett for å låse opp og få tilgang til brett som allerede er fullført.

OM SPILLET HOVEDMENY. LEVEL SELECT (Velg brett) Fullfør brett for å låse opp og få tilgang til brett som allerede er fullført. ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til Xbox 360 -konsollen, håndboken til Kinect -sensoren for Xbox 360 og håndbøkene til eventuelt tilbehør for å gjøre deg kjent med viktig

Detaljer

Repetisjons- og bildekontroller

Repetisjons- og bildekontroller Repetisjons- og bildekontroller VIS/SKJUL TEGNFORKLARING FOTOALBUM (BILDEMODUS) GÅ UT AV BILDE- & REPETISJONS- MODUS TILFELDIG AVSPILLING BEVEGE KAMERA (BILDEMODUS) KAMERA KAMERA- HØYDE (TRYKK) Bilde-

Detaljer

Spilstyring DANSK. Gå til gearsofwar.xbox.com/gameguide for at se hele manualen.

Spilstyring DANSK. Gå til gearsofwar.xbox.com/gameguide for at se hele manualen. DANSK HÅB, OVERLEVELSE, BRODERSKAB Jacinto, menneskehedens sidste tilflugtsted, er ødelagt. Locust-horden har drevet de sidste rester af civilisationen til udryddelsens rand. Og en frygtindgydende nye

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

0909 Part No. X16-00664-01

0909 Part No. X16-00664-01 0909 Part No. X16-00664-01 TM DANSK ADVARSEL! Før du spiller dette spil, skal du læse de vigtige sikkerheds- og sundhedsmæssige oplysninger i brugerhåndbøgerne til Xbox 360 -konsollen og tilbehør. Gem

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

A GUIDE TO MODERN COMBAT

A GUIDE TO MODERN COMBAT TIME FOR ACTION! AIM/ZOOM PRIMARY FIRE DIVE (WITH TO DETERMINE DIRECTION) XBOX GUIDE SECONDARY FIRE WEAPON SWAP MOVE (CLICK TO CROUCH) UNARMED MODE () DROP WEAPON () SWITCH TO GADGET ( OR ) LOOK AROUND

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Warning Indicators. Multiplayer Warning Indicators ONLINE ENABLED. Reload Low Ammo Low Battery. No Ammo No Battery No Grenades.

Warning Indicators. Multiplayer Warning Indicators ONLINE ENABLED. Reload Low Ammo Low Battery. No Ammo No Battery No Grenades. Warning Indicators ONLINE ENABLED Reload Low Ammo Low Battery No Ammo No Battery No Grenades Multiplayer Warning Indicators Bomb Dropped Flag Dropped Enemy has Bomb Enemy has Flag 0904 Part No. X10-73325

Detaljer

C Kamera Kamera Kamera Kamera

C Kamera Kamera Kamera Kamera Vælg globale enheder Valitse kaikki yksiköt Flytt globale styrker Markera globala enheter Flyt markør Liikuta hiusristikkoa Flytt sikte Flytta hårkors Mål < Tavoitteet Mål Uppdrag L y x Skift mellem valgte

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

DANSK AGENTER PROJEKT SUNBURST: LEVERINGSMETODE. ADRÆTHED Forbedres ved indsamling af adræthedstilskud og deltagelse i tagvæddeløb.

DANSK AGENTER PROJEKT SUNBURST: LEVERINGSMETODE. ADRÆTHED Forbedres ved indsamling af adræthedstilskud og deltagelse i tagvæddeløb. Kort over Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Kartta: Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Kart over Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Karta över Unity Heights, Green Bay, Hope Springs X16-62157-01

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

CONTROLLER AIM. grenade. See Objectives. well-timed press: active. Use/interact. melee (hold for chainsaw) switch weapons.

CONTROLLER AIM. grenade. See Objectives. well-timed press: active. Use/interact. melee (hold for chainsaw) switch weapons. CONTROLLER start/pause AIM See Objectives and squad status/orders shoot/throw grenade reload (second well-timed press: active reload) look at point of interest Use/interact melee (hold for chainsaw) move

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

ON FOOT IN VEHICLE. Kick/Pick up/drop objects Horn/Agency tech Throw grenade/ Detonate Next music track. Target lock Brake/ Reverse

ON FOOT IN VEHICLE. Kick/Pick up/drop objects Horn/Agency tech Throw grenade/ Detonate Next music track. Target lock Brake/ Reverse Target lock Brake/ Reverse Reload Previous music track Kick/Pick up/drop objects Horn/Agency tech Throw grenade/ Detonate Next music track Fire/Throw Accelerate Pause City Map Crouch & steady aim Movement

Detaljer

Pińata Central. a user s guide! 0708 Part No. X14-95537-01 XK

Pińata Central. a user s guide! 0708 Part No. X14-95537-01 XK Pińata Central a user s guide! 0708 Part No. X14-95537-01 XK Dansk ADVARSEL! Inden du begynder at spille, skal du lęse vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger i brugerhåndbogen til Xbox 360 og eventelle

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Berserker Mester i nærkampskade. Kan nå et ekstra Kombinasjonsnivå. Kan bruke flere nærkampvåpen samtidig. Lavere helse.

Berserker Mester i nærkampskade. Kan nå et ekstra Kombinasjonsnivå. Kan bruke flere nærkampvåpen samtidig. Lavere helse. Krigerklasser (NORSK) Hver krigertype har styrker, svakheter og spesialferdigheter. Berserker Mester i nærkampskade. Kan nå et ekstra Kombinasjonsnivå. Kan bruke flere nærkampvåpen samtidig. Lavere helse.

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

Velkommen DANSK MAKSIMÈR DIN FARTOPLEVELSE FORZAMOTORSPORT.NET BUTIKKEN I FORZA MOTORSPORT 4-SPILLET KINECTS STYRKE

Velkommen DANSK MAKSIMÈR DIN FARTOPLEVELSE FORZAMOTORSPORT.NET BUTIKKEN I FORZA MOTORSPORT 4-SPILLET KINECTS STYRKE Velkommen FORZAMOTORSPORT.NET Besøg ForzaMotorsport.net, og bliv en del af et pulserende og alsidigt onlinefællesskab bestående af Forza Motorsport -fans fra hele verden. Uanset hvad du har af interesser

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

T R I N. Opprette en ny RocketSync-konto... 2. Copyright- og varemerkeopplysninger... 7. Innholdsfortegnelse

T R I N. Opprette en ny RocketSync-konto... 2. Copyright- og varemerkeopplysninger... 7. Innholdsfortegnelse T R I F O R T R I Innholdsfortegnelse Opprette en ny RocketSync-konto... 2 Copyright- og varemerkeopplysninger... 7 Opprette en ny RocketSync-konto Min weblagringsplass er en personlig enhet du har tilgjengelig

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra PetriSoft Kort om CoinDB (PetriSoft s Mynt- frimerke og seddelsamlings program): CoinDB er ett Windows (98/NT/2000/Me/Xp)

Detaljer

Handy gym. Art.nr

Handy gym. Art.nr ! Handy gym Art.nr. 210 014 ! Advarsel / Varning / Varoitus / Warning Dette er et dørgym for solide dørkarmer som har en tykkelse mellom 10 og 15 cm. Pass på at toppfestet ligger støtt på dørkarmen før

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabel sammenligner de fire forskellige produkter i -familien: Det grundlæggende Platform samarbejdsbaseret Windows og Mac-computere Se computerkrav i Produktbemærkninger

Detaljer

NETTBRUKERVEILEDNING FOR SKYLANDERS IMAGINATORS

NETTBRUKERVEILEDNING FOR SKYLANDERS IMAGINATORS NETTBRUKERVEILEDNING FOR SKYLANDERS IMAGINATORS ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til Xbox 360 -konsollen, håndboken til Kinect -sensoren for Xbox 360 og håndbøkene til

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

WELLINO. Behåll instruktionerna som framtida referens. Bath Deluxe önskar dig trevliga spa upplevelser.

WELLINO. Behåll instruktionerna som framtida referens. Bath Deluxe önskar dig trevliga spa upplevelser. BADKAR Monterings- och användarmanual BADEKAR Installations- og brugervejledning BADEKAR Monterings- og brukerveiledning 08.08.2016 WELLINO www.bathdeluxe.com WELLINO Tack för att du köpt en Bath Deluxe

Detaljer

Get started on verisure.com/ mypages

Get started on verisure.com/ mypages Verisure SmartLock Get started on verisure.com/ mypages Welcome to the connected smart home Congratulations on your purchase! You have just upgraded your Yale Doorman with SmartLock the smartest way to

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Reparér Korjaa Reparasjon Laga. Forlad Mako Poistu Makosta Gå ut av Mako Kliv ur Mako

Reparér Korjaa Reparasjon Laga. Forlad Mako Poistu Makosta Gå ut av Mako Kliv ur Mako Vehicle HUD Missionscomputer Tehtävätietokone Oppdragsdatamaskin Uppdragsdator Se fra kanontårn Tykkinäkymä Kanontårnvisning Kanontornsvy Gas Kaasu Gass Gas Bevæg kamera (Klik for at zoome fra kanontårn)

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Barnehagen i samfunnet Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett

Detaljer

Limited Warranty Begrænset Garanti Rajoitettu takuu Begrenset Garanti Begränsad Garanti

Limited Warranty Begrænset Garanti Rajoitettu takuu Begrenset Garanti Begränsad Garanti Limited Warranty Begrænset Garanti Rajoitettu takuu Begrenset Garanti Begränsad Garanti Contents Limited Warranty...10 Begrænset Garanti...50 Rajoitettu Takuu...90 Begrenset Garanti...13 Begränsad Garanti...17

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer