Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2014-2015"

Transkript

1 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige innspill og dialog skal bidra til relevante og bedrede sikkerhetstiltak for offentlig og privat virksomhet. Nosif skal være en ideell, selvfinansierende og juridisk selvstendig organisasjon som er basert på verdier som kunnskapsbasert, framtidsrettet, samlende og pådriver. Nosif er karakterisert ved sin uavhengighet, partipolitiske nøytralitet og en demokratisk styreform.

2 INNHOLD 1 STYRETS BERETNING 3 1.1! Styret 3! 1.2! Valgkomité 3! 1.3! Sekretariat 3! 2 MEDLEMSMASSEN ØKONOMI PROSJEKTER OG AKTIVITETER 4 4.1! Årsmøter 4! 4.2! Medlemsmøter i smøteperioden 11. mars mars ! 4.3! Eliaden 5! 4.4! Sikkerhetskonferansen 2014 og mini-sikkerhetsmesse til København 5! 4.5! Messereiser 5! 4.6! Digital kommunikasjon og Facebook 6! 4.7! BIs utdanning i sikkerhetsledelse 6! 4.8! Sertifisering av sikkerhetsledelse 7! 4.9! Arbeid med strategi, visjon, styringsmål og verdier. 7! 4.10! Profilering / branding 8! 4.11! Nosifs markering av sitt 40-sjubileum i ! 4.12! Stipendier 8! 4.13! Æresmedlemskap 8! 5 STYRETS SYN PÅ FREMTIDEN 8 5.1! Foreningsprofil 9! 5.2! Organisasjon 9! 5.3! Digital kommunikasjon: v hjemmeside 10! 5.4! Seminarer, kurser, utdanning og sertifisering 10! 5.5! Påvirkning av myndigheter og regelverk 10! Side 2

3 1 STYRETS BERETNING 1.1 Styret Styret har i smøteperioden fra 11. mars 2014 til 11. mars 2015 bestått av: President: Visepresident: Styremedlemmer: Revisor: Randmod Omarhaug, COWI AS Øyvind Halnes, Stanley Security AS André Thomsgd, Securitas AS Janne Holtet Westbye, Oslo Handelsstands Forening Karin Fagersand, Nasjonalmuseet Para Paranthaman, Avinor Sverre Røed-Larsen, HMS-Rådgivning Hans-Kristian Sætrum, DNB Bjørn Kallested, Infratek Kjell Banken, NTNU Det har vært avholdt 10 styremøter i smøteperioden. 1.2 Valgkomité Valgkomitéen har bestått av: Stig Halgeir Øksnes, Evry Petter Falck-Pedersen, Nokas Ole Jørgen Eiterå, Sparebank1 Gruppen 1.3 Sekretariat Nosif har en samarbeidsavtale med Oslo Handelsstands Forening (OHF) om administrativ funksjon for Nosif. Birgitte Anderson, prosjektleder i OHF, arbeider i inntil 25% som Administrativ leder for Nosif. OHF stiller med nødvendig kontor og merkantile funksjoner. 2 MEDLEMSMASSEN 2014 Pr. 31. desember 2014 hadde Norsk Sikkerhetsforening 146 betalende medlemmer, med følgende fordeling over medlemskategorier: Side 3

4 Kategori Bedrift Person Student 2 3 Senior 4 3 Total Innenfor hvert bedriftsmedlemskap er det fra 2015 anledning til å registrere inntil 11 enkeltpersoner. Pr hadde foreningen totalt 312 personer i medlemsregisteret. For personlig medlemskap vil følgende endring gjennomføres: All korrespondanse fra foreningen til personlige medlemmer skal stiles til personen hjemadresse, ikke til en firmaadresse. Dette for å få gjennomført et klarere skille mellom personlige medlemmer og bedriftsmedlemskap. Alle medlemmer f et sabonnement av Aktuell Sikkerhet som en del av medlemskapet i Nosif. Videre f alle medlemmer rabatt på reiser med DFDS. 3 ØKONOMI 2014 Årsregnskapet for Norsk Sikkerhetsforening er revidert og revisjonsberetning for 2014 er vedlagt. Regnskapset 2014 er balansert med et overskudd på kr mot kr i Budsjettet for 2014 var satt opp med et underskudd på kr Hovedsaken til overskuddet er vesentlig høyere konferanseinntekter som baserer seg på flere deltakere enn budsjettert. Foreningen har en meget solid likviditet pr , og det forventes ingen vesentlige endringer ved utgangen av Ved ets slutt hadde foreningen bankinnskudd på kr mot kr pr For 2015 er budsjettet satt opp med et underskudd på kr eks. finansinntekter. Hovedsaken til budsjettert underskudd er 40 s jubileet og de ekstra aktivitetene som følger av det. 4 PROSJEKTER OG AKTIVITETER 4.1 Årsmøter Årsmøtet 2015 vil bli avholdt onsdag 11. mars 2015 i NRKs lokaler. Årsmøtet 2016 er foreslått berammet til onsdag 10. mars Side 4

5 4.2 Medlemsmøter i smøteperioden 11. mars mars 2015 Norsk Sikkerhetsforening har hatt 5 medlemsmøter i perioden, med følgende medlemsbedrifter som vertskap: Forsvarsdepartementet, Rambøll (i Bergen), Trioving, Oslo Handelsstands Forening og Universitetet i Oslo. Medlemsmøtene har hatt svært god deltagelse med en økende trend. 4.3 Eliaden Det er ikke samsvar mellom kostnad og nytteverdi for Nosif å engasjere seg i Eliaden. Det ble derfor i Q besluttet av styret at Nosif ikke vil være fysisk tilstede på Eliaden i de kommende. 4.4 Sikkerhetskonferansen 2014 og mini-sikkerhetsmesse til København Norsk Sikkerhetsforening arrangerte 23. til 25. april 2014 vens sikkerhetskonferanse om bord på båten DFDS Pearl Seaways. Det var 139 deltakere på konferansen. Samfunnssikkerhet på anbud var temaet, og hele programmet er tilgjengelig på. Også denne gang ble det arrangert mini-sikkerhetsmesse med 10 utstillere, det vil si fullt hus. Det var stor aktivitet i messeområdet, og tilbakemeldingen ga klart inntrykk av at dette nok en gang var meget vellykket. Mange av utstillerne bestilte stand for Sikkerhetskonferansen 2015 allerede før konferansen var over. Øyvind Halnes (visepresident) hadde det overordnede ansvaret for konferansen. Dette er teamarbeid hvor de fleste i styret bidrar med stor innsats. Det skal nevnes at Randmod Omarhaug, Karin Bjørgo Fagersand, Andre Thomsgd og Janne Holtet Westbye har hatt en stor, medvirkende rolle i planlegging og gjennomføring av konferansen. 4.5 Messereiser Messetur til IFSEC London ble arrangert for første gang i regi av Norsk Sikkerhetsforening 16. til 18. juni, med 48 deltakere. Nosif har tidligere arrangert IFSEC tur til Birmingham; første gang i 2011 med 34 deltakere. Faglig ble det god tid til messebesøk for de fleste, i tillegg et mini sikkerhetsseminar mandag ettermiddag. Programmet for reisen er tilgjengelig på nosif.no. Messetur til Security Essen ble arrangert 23. til 25. september med 41 deltagere. I følge tilbakemeldingene fra deltagerne var det et meget vellykket arrangement. Deltagerne ble tatt i mot som VIP-besøkende av messearrangøren og hadde muligheten til to gode dager på messen. Nosif arrangerte mini sikkerhetsseminar med tre foredrag onsdag formiddag, og felles middag på Brauerei Uerige med meget god stemning onsdag kveld. Praktisk gjennomføring og logistikk fungerte godt. Side 5

6 4.6 Digital kommunikasjon og Facebook Vi benytter WordPress som teknologisk plattform på hjemmesiden, noe som gir god fleksibilitet, lave kostnader og mulighet til å kommunisere det vi ønsker. Mediemakeriet AS har tatt over det tekniske ansvaret for hjemmesiden med Para Paranthaman som driftsansvarlig, og André Thomsgd er ansvarlig webredaktør. Styret anmoder medlemmene om å gi innspill til tema og innhold til hjemmesiden for å forsterke kommunikasjonsutvekslingen og å øke brukervennligheten til felles nytte for alle. Facebook-sidene til foreningen har vært oppdatert jevnlig det siste et, og tilveksten av personer som liker siden har steget til 357 personer pr Der publiseres arrangementer som medlemsmøter, smøter og konferanser tilknyttet foreningen, samt artikler og annen dokumentasjon som kan være interessant lesing for ve følgere. Foreningen benytter også Facebook-sidene til å formidle nyheter fra sikkerhetsmarkedet, i tillegg til å publisere generelle sikkerhetsnyheter fra foreningens samarbeidspartner Aktuell Sikkerhet. 4.7 BIs utdanning i sikkerhetsledelse Studiet i sikkerhetsledelse, som ble etablert ved BI Gjøvik i 2004 med støtte fra Nosif, videreføres ved BI Stavanger. Det hadde i 2013 omlag 30 studenter. Det supplerer BIs studium i HMS-ledelse med nødvendig fordypning og utdanning innenfor security-området. Sikkerhetsledelsestudiet inng i foreningens strategi for styrking av lederkompetanse innenfor sikkerhet. Nosif bist BI Stavanger med råd, veiledning og støtte til faglig undervisning. Flere av foreningens medlemmer foreleser ved studiet. I tillegg har flere andre høyere undervisningsinstitusjoner i de seinere a lansert særstudier innenfor sikkerhetsområdet. Som eksempel kan nevnes at Universitetet i Stavanger gjennom flere har hatt et masterstudium i samfunnssikkerhet og dessuten sikkerhetsledelse som en studieretning. Tilsvarende har både andre universiteter og høgskoler lansert egne studier innenfor sikkerhetsområdet på forskjellige nivåer. Studiet i sikkerhetsledelse ved BI Stavanger ble videreført Studiet ble etablert gjennom et samarbeid mellom BI Gjøvik, HMS-senteret på Starum og NSF, og det første kullet ble tatt opp 2004 etter flere s forberedelser. Flere medlemmer av Nosif bist ved gjennomføringen av kurset, og det inng som ledd i foreningens strategi for styrking av lederkompetanse innenfor security-området. En rekke høyere undervisningsinstitusjoner universiteter og høgskoler har nå inkludert undervisning og eksamener innenfor hele HMS-feltet eller innsnevret til sikkerhet- og eller securityområdet i sine studietilbud på forskjellige nivåer. Enkelte utdanningstilbud er begrenset til spesielle temaer, som brannsikkerhet eller ITsikkerhet. Side 6

7 4.8 Sertifisering av sikkerhetsledelse Styret i Norsk Sikkerhetsforening har uforandret målsetning om å få til en personsertifiseringsordning for sikkerhetsledelse. Nosif har i samarbeid med mange etablert en ny styringsgruppe, bestående av medlemmer fra NSR, NSM, Norges Bank, FAD, Politihøyskolen, DSS, NorSIS m.fl. Styringsgruppen har etablert en arbeidsgruppe for å videreføre arbeidet med faglig rammeverk, litteraturutvelgelse og spørsmålsdatabase. Arbeidsgruppen arbeider etter sitt mandat fra styringsgruppen og rapporterer via sin leder som også er medlem av styringsgruppen. Det vil videre bli etablert en bred referansegruppe som kan komme med innspill og påvirkning underveis i arbeidet. Med denne organiseringen tror styringsgruppen at ordningen vil ha et godt og varig etablert eierskap hos de fleste av de viktige aktørene i samfunnet som har ansvar for eller påvirker sikkerhetsledelse. Offentlig høring vil bli gjennomført. Arbeidet med å etablere denne sertifiseringsordningen er forankret som et prosjekt i NSR. Dette er et viktig samarbeid mellom mange aktører der Nosif fortsatt st som initiativtager og viktig deltager. Målsetningen om at ordningen skal være offentlig og kunne brukes av nær sagt alle virksomheter både i privat og offentlig sektor st fast. Dette var også en av betingelsene NSR satte for å ta et ansvar for prosjektet. Det meste av arbeidet med etableringen av ordningen bør være ferdig i løpet av Det kan bety at etableringen av sertifiseringsordningen kan skje i Slik arbeidet nå utføres, er dette i tråd med Nosifs målsetning om samarbeid med andre organisasjoner og å være sammen med andre i samfunnet for å fremme bedre kompetanse i sikkerhetsfaget. Ordningen vil uten tvil være et viktig bidrag til å øke tryggheten i samfunnet. 4.9 Arbeid med strategi, visjon, styringsmål og verdier. Norsk Sikkerhetsforenings strategiske arbeid er nå basert på foreningens nye plattform, strategien for perioden Denne strategiske plattformen er en revidert, forenklet versjon av Nosifs forrige plattform; strategien for perioden Nosifs strategiske hovedelementer som visjon, styringsmål og verdier er inntatt i foreningens vedtekter. Nosifs lige strategiseminar ble gjennomført som et arbeidsseminar for styret 29. oktober 2014 på Crown Scandinavia. Rammen var Nosifs profil og omdømme i jubileumset 2015 stø kurs eller nye innslag?. Seminaret ble lagt opp og ledet av professor Kjell Banken og styremedlem Sverre Røed-Larsen. Side 7

8 4.10 Profilering / branding Norsk Sikkerhetsforening har i løpet av 2014 blitt mer synlige med samme profil etablert på websiden og Facebook. På Sikkerhetskonferansen har alt konferansemateriell samme profil og alle styremedlemmer har profilklær og navneskilt som benyttes på ve samlinger. Alle aktiviteter markedsføres på samtlige medlemsmøter, Sikkerhetskonferansen og messeturer Nosifs markering av sitt 40-sjubileum i 2015 Nosif kan i mai 2015 feire sitt 40-sjubileum som Norges første sikkerhetsforening. Styret har nedsatt en egen gruppe (Historiegruppa) for å arbeide med markeringsopplegget. Den best av Sverre Røed-Larsen (leder), Jan Eddie Tinlund, Bjørn Kallestad og Kjell Erik Hansen. Gruppa har hatt 15 møter siden oppstarten i februar 2013 og har fremmet forslag til en rekke markeringsmåter i I tillegg har styret nedsatt en egen arbeidsgruppe (Øyvind Halnes (leder), Karin Bjørgo Fagersand og Hans-Kristian Sætrum) med ansvar for forberedelse og gjennomføring av Nosifs jubileumsseminar og jubileumsmiddag 28. mai Markeringen vil bli holdt på Grefsenskollen i Oslo og vil være åpen for alle foreningens medlemmer og inviterte. Foreningens jubileumsbok Fra alarmteknikk til samfunnssikkerhet vil bli presentert og utdelt gratis til deltakerne. Jubileumsseminaret/-middagen vil ellers inneholde en rekke andre tiltak som ledd i markeringen av foreningens 40-sjubileum Stipendier Det har i smøteperioden ikke vært søkt om stipend eller blitt foretatt noen tildelinger Æresmedlemskap Nosif har for tiden ingen æresmedlemskap. Styret har vedtatt å fremme forslag til smøtet om utnevnelse til æresmedlemskap for tre personer. 5 STYRETS SYN PÅ FREMTIDEN Norsk Sikkerhetsforening er en uavhengig organisasjon og et sentralt samlingspunkt for meningsbærere og premissgivere i det norske sikkerhetsmarkedet og blant utøvende norske sikkerhetsorganisasjoner. Målet er å videreutvikle og forsterke denne plattformen. Norsk Sikkerhetsforenings hovedoppgave er å skape møteplasser med faglig innhold for ve medlemmer. Dette er et viktig bidrag til å påvirke utviklingen av sikkerheten og tryggheten i samfunnet. V nøytralitet og medlemsmassens imponerende sammensetning av små og store viktige virksomheter er to sentrale faktorer for slik deltagelse. Omdømmet som sikkerhetsfaglig viktig nettverk og arrangør av viktige sikkerhetsfaglige arrangementer skal styrkes. Dette skal gjøres gjennom videreutvikling av ve faste arrangementer og å arbeide for å utvide dette tilbudet. Side 8

9 Styret ønsker å fortsette arbeidet med å få flere medlemmer - med spesielt fokus på flere bedriftsmedlemmer. Nosif har mange aktive bedriftsmedlemmer som ønsker å være vertskap for ve medlemsmøter, og mange har bestilt stand på v minisikkerhetsmesse på Sikkerhetskonferansen Dette engasjementet setter styret meget stor pris på; det vil være et viktig fundament for å bygge økt aktivitet. Historien har vist oss at vt åpne og sbare samfunn kan rammes, men samtidig ser vi at samfunnet er robust fordi vi har gode samlende ledere. Nosif skal bygge videre på v visjon: "sammen for et tryggere samfunn". 5.1 Foreningsprofil Norsk Sikkerhetsforening skal videreføre foreningens profil som har basis i vedtektenes 2, som ble revidert på smøtet i Der st v visjon, v strategi og ikke minst ve mål. Medlemskap i Nosif skal være et naturlig valg for offentlige og private virksomheter eller bedrifter som har fokus på sikkerhet eller som er leverandører til sikkerhetsmarkedet. Styret vil i 2015 satse på å øke andelen av institusjons- eller bedriftsmedlemmer. Foreningen skal også være et samlingssted for personer med sikkerhet som fag- og interessefelt. Medlemskap i Norsk Sikkerhetsforening forutsetter søknad som skal godkjennes av foreningens styre. I 2014 ble flere søknader om medlemskap ikke godkjent. Nosif skal fortsatt være selektiv i opptak av medlemmer for i størst mulig grad å sikre at virksomheten avspeiler medlemsmassens etikk, seriøsitet og interesser i sikkerhetsspørsmål. Norsk Sikkerhetsforening har som målsetning å være et viktig sikkerhetsnettverk, arrangør av viktige sikkerhetsfaglige møter og konferanser samt være et ressurssenter for kunnskap om sikkerhet. Styrets intensjon er at foreningens virksomhet i 2015 skal bidra til å realisere denne målsetningen. Foreningen viderefører sin markedsmessige profilering. Det vil bl.a. innebære annonsering i Aktuell Sikkerhet, profilering via Facebook og hjemmeside og samarbeide med andre organisasjoner. Foreningen har etablert et samarbeid med Oslo Handelsstands Forening som har nærmere 4000 medlemmer. 5.2 Organisasjon Norsk Sikkerhetsforening har over tid utviklet og gjennomfører et høyt antall aktiviteter. Styrets medlemmer vil fortsatt ha den største arbeidsmengden og ha ansvaret for å gjennomføre arrangementene med nødvendig støtte fra administrativ funksjon. Styret vil fortsatt arbeide aktivt med å knytte til seg kompetente ressurspersoner og ambassadører. Sistnevnte er særdeles viktig for gjennomføring og rekruttering av deltakere til medlemsmøter utenfor Oslo. Det er lagt ned betydelig engasjement i å sikre foreningens gode fremdrift og kontinuitet. Side 9

10 5.3 Digital kommunikasjon: v hjemmeside Internett og elektronisk kommunikasjon er en viktig formidlingskanal for Norsk Sikkerhetsforening, i tillegg til personlige møteplasser. En innholdsrik, aktuell og brukervennlig hjemmeside vil bidra til en styrket kommunikasjon og tilgang til felles fagstoff. Gode rutiner for drift og vedlikehold er etablert med ansvarlig redaktør og eksternt teknisk driftsansvar. Vi oppfordrer ve medlemmer til å bidra med fagstoff og publiseringer til felles nytte for alle. Etter hvert vil vi også åpne for at medlemmer kan profilere seg med logo på hjemmesiden mot et økonomisk bidrag til foreningen. 5.4 Seminarer, kurser, utdanning og sertifisering Norsk Sikkerhetsforeningen var i 2014 representert ved flere konferanser og seminarer hvor fokus ble satt på sentrale problemstillinger og oppgaver innenfor sikkerhetsområdet. Spesielt bør nevnes at Nosif var tilstede og deltok med egen stand på NorSIS arrangement "Security divas". Nosif synes det er viktig å få opp kvinneandelen i denne bransjen.denne deltakelsen gav nyttige kontakter og impulser og vil bli videreført i Påvirkning av myndigheter og regelverk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendte ut et utkast til ny ulykkesforskrift på høring. Den reviderte forskriften innebærer at bestemmelsene i EUs Seveso III-direktiv vil bli implementert i nasjonal lovgivning. Forslaget er sendt en rekke høringsinstanser. Som ledd i sin rolle som samfunnsaktør avleverte Norsk Sikkerhetsforening en egen høringsuttalelse Foreningen hadde både noen generelle og en del spesifikke merknader til utkastet til ny storulykkesforskrift. Styret vil også i 2015 følge med i forslag til regelverksendringer som sendes på høring og vurdere om det er relevant for Nosif å uttale seg. Side 10

11 Oslo, 19. februar 2015 Styret i Norsk Sikkerhetsforening Side 11

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

40 år. sammen for sikkerhet. Glimt fra foreningens historie. Norsk Sikkerhetsforening 1975 2015

40 år. sammen for sikkerhet. Glimt fra foreningens historie. Norsk Sikkerhetsforening 1975 2015 40 år sammen for sikkerhet Norsk Sikkerhetsforening 1975 2015 Glimt fra foreningens historie Sammen for et tryggere samfunn Hvilken betydning har etableringen av Norsk Sikkerhetsforening og foreningens

Detaljer

NFVA styret 1976/77 Formann Ørjan Steen Alarmselskapet Securitas Adm. direktør

NFVA styret 1976/77 Formann Ørjan Steen Alarmselskapet Securitas Adm. direktør 1 NORSK SIKKERHETSFORENING OVERSIKT - STYRER OG STYRESAMMENSETNING FOR PERIODEN 1974-2015 Norsk forening for varslings- og alarmteknikk (NFVA) NFVA styret 1974/75 Arnfinn Jensen Forsvarets bygningstjeneste

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

-3 000 Resultat 52 673 348 184

-3 000 Resultat 52 673 348 184 REGNSKAP 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2013 Inntekter Regnskap 2013 Regnskap 2012 450 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 446 700 449 325 0 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 14 400

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Sak nummer 3 Årsberetning 2012/2013

Sak nummer 3 Årsberetning 2012/2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fiskehelseforeningen, faglig gruppe i Tekna Sak nummer 3 Årsberetning 2012/2013 Fiskehelseforeningens (FHF) styre har for 2013 vært sammensatt av: Silje Fløtnes

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Tilstede: Magdalena Eckersberg, Kai Olsen, Gaute Solberg, Astrid Stadheim, Bo Veiersted og Thor Husby (ref)

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH)

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH) Nordmenn i Hua Hin ÅRSMELDING 2011 NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 1. Stiftelse Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 med 24 deltakere. Initiativet ble tatt i september 2010 og det ble avviklet

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Vedtekter for Atlas-alliansen

Vedtekter for Atlas-alliansen Vedtekter for Atlas-alliansen Sist endret 09.02.2012 Den alminnelige stiftelsen Atlas-alliansen ble etablert med basis i midler innsamlet gjennom Norsk Rikskringkastings TV-innsamlingsaksjon ET NYTT LIV

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 ÅRSMØTE I SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) Saksliste til årsmøte i SENO 4. november 2014 1 Konstituering 1.1Godkjenning

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas

Detaljer

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017 Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan for Normen i perioden 2015 til 2017 Utarbeidet med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Referat fra MTF-styremøte 16. mars 2015

Referat fra MTF-styremøte 16. mars 2015 Referat fra MTF-styremøte 16. mars 2015 Tid 16.03.2015 Sted: Tilstede: Ikke tilstede Referent: Gardermoen oteng, Thor Marhaug, ungnes, Rolf Willy Figenschou, Rolf Arne Haakonsen, Øystein Albrigtsen Bård

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 03/ 2014 Nr.03/ 2014 Dato:24.03.2014 Sted: Hos Rolf Martin Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Erik Fjeldstad, Tone Wammeli,

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer