Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2014-2015"

Transkript

1 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige innspill og dialog skal bidra til relevante og bedrede sikkerhetstiltak for offentlig og privat virksomhet. Nosif skal være en ideell, selvfinansierende og juridisk selvstendig organisasjon som er basert på verdier som kunnskapsbasert, framtidsrettet, samlende og pådriver. Nosif er karakterisert ved sin uavhengighet, partipolitiske nøytralitet og en demokratisk styreform.

2 INNHOLD 1 STYRETS BERETNING 3 1.1! Styret 3! 1.2! Valgkomité 3! 1.3! Sekretariat 3! 2 MEDLEMSMASSEN ØKONOMI PROSJEKTER OG AKTIVITETER 4 4.1! Årsmøter 4! 4.2! Medlemsmøter i smøteperioden 11. mars mars ! 4.3! Eliaden 5! 4.4! Sikkerhetskonferansen 2014 og mini-sikkerhetsmesse til København 5! 4.5! Messereiser 5! 4.6! Digital kommunikasjon og Facebook 6! 4.7! BIs utdanning i sikkerhetsledelse 6! 4.8! Sertifisering av sikkerhetsledelse 7! 4.9! Arbeid med strategi, visjon, styringsmål og verdier. 7! 4.10! Profilering / branding 8! 4.11! Nosifs markering av sitt 40-sjubileum i ! 4.12! Stipendier 8! 4.13! Æresmedlemskap 8! 5 STYRETS SYN PÅ FREMTIDEN 8 5.1! Foreningsprofil 9! 5.2! Organisasjon 9! 5.3! Digital kommunikasjon: v hjemmeside 10! 5.4! Seminarer, kurser, utdanning og sertifisering 10! 5.5! Påvirkning av myndigheter og regelverk 10! Side 2

3 1 STYRETS BERETNING 1.1 Styret Styret har i smøteperioden fra 11. mars 2014 til 11. mars 2015 bestått av: President: Visepresident: Styremedlemmer: Revisor: Randmod Omarhaug, COWI AS Øyvind Halnes, Stanley Security AS André Thomsgd, Securitas AS Janne Holtet Westbye, Oslo Handelsstands Forening Karin Fagersand, Nasjonalmuseet Para Paranthaman, Avinor Sverre Røed-Larsen, HMS-Rådgivning Hans-Kristian Sætrum, DNB Bjørn Kallested, Infratek Kjell Banken, NTNU Det har vært avholdt 10 styremøter i smøteperioden. 1.2 Valgkomité Valgkomitéen har bestått av: Stig Halgeir Øksnes, Evry Petter Falck-Pedersen, Nokas Ole Jørgen Eiterå, Sparebank1 Gruppen 1.3 Sekretariat Nosif har en samarbeidsavtale med Oslo Handelsstands Forening (OHF) om administrativ funksjon for Nosif. Birgitte Anderson, prosjektleder i OHF, arbeider i inntil 25% som Administrativ leder for Nosif. OHF stiller med nødvendig kontor og merkantile funksjoner. 2 MEDLEMSMASSEN 2014 Pr. 31. desember 2014 hadde Norsk Sikkerhetsforening 146 betalende medlemmer, med følgende fordeling over medlemskategorier: Side 3

4 Kategori Bedrift Person Student 2 3 Senior 4 3 Total Innenfor hvert bedriftsmedlemskap er det fra 2015 anledning til å registrere inntil 11 enkeltpersoner. Pr hadde foreningen totalt 312 personer i medlemsregisteret. For personlig medlemskap vil følgende endring gjennomføres: All korrespondanse fra foreningen til personlige medlemmer skal stiles til personen hjemadresse, ikke til en firmaadresse. Dette for å få gjennomført et klarere skille mellom personlige medlemmer og bedriftsmedlemskap. Alle medlemmer f et sabonnement av Aktuell Sikkerhet som en del av medlemskapet i Nosif. Videre f alle medlemmer rabatt på reiser med DFDS. 3 ØKONOMI 2014 Årsregnskapet for Norsk Sikkerhetsforening er revidert og revisjonsberetning for 2014 er vedlagt. Regnskapset 2014 er balansert med et overskudd på kr mot kr i Budsjettet for 2014 var satt opp med et underskudd på kr Hovedsaken til overskuddet er vesentlig høyere konferanseinntekter som baserer seg på flere deltakere enn budsjettert. Foreningen har en meget solid likviditet pr , og det forventes ingen vesentlige endringer ved utgangen av Ved ets slutt hadde foreningen bankinnskudd på kr mot kr pr For 2015 er budsjettet satt opp med et underskudd på kr eks. finansinntekter. Hovedsaken til budsjettert underskudd er 40 s jubileet og de ekstra aktivitetene som følger av det. 4 PROSJEKTER OG AKTIVITETER 4.1 Årsmøter Årsmøtet 2015 vil bli avholdt onsdag 11. mars 2015 i NRKs lokaler. Årsmøtet 2016 er foreslått berammet til onsdag 10. mars Side 4

5 4.2 Medlemsmøter i smøteperioden 11. mars mars 2015 Norsk Sikkerhetsforening har hatt 5 medlemsmøter i perioden, med følgende medlemsbedrifter som vertskap: Forsvarsdepartementet, Rambøll (i Bergen), Trioving, Oslo Handelsstands Forening og Universitetet i Oslo. Medlemsmøtene har hatt svært god deltagelse med en økende trend. 4.3 Eliaden Det er ikke samsvar mellom kostnad og nytteverdi for Nosif å engasjere seg i Eliaden. Det ble derfor i Q besluttet av styret at Nosif ikke vil være fysisk tilstede på Eliaden i de kommende. 4.4 Sikkerhetskonferansen 2014 og mini-sikkerhetsmesse til København Norsk Sikkerhetsforening arrangerte 23. til 25. april 2014 vens sikkerhetskonferanse om bord på båten DFDS Pearl Seaways. Det var 139 deltakere på konferansen. Samfunnssikkerhet på anbud var temaet, og hele programmet er tilgjengelig på. Også denne gang ble det arrangert mini-sikkerhetsmesse med 10 utstillere, det vil si fullt hus. Det var stor aktivitet i messeområdet, og tilbakemeldingen ga klart inntrykk av at dette nok en gang var meget vellykket. Mange av utstillerne bestilte stand for Sikkerhetskonferansen 2015 allerede før konferansen var over. Øyvind Halnes (visepresident) hadde det overordnede ansvaret for konferansen. Dette er teamarbeid hvor de fleste i styret bidrar med stor innsats. Det skal nevnes at Randmod Omarhaug, Karin Bjørgo Fagersand, Andre Thomsgd og Janne Holtet Westbye har hatt en stor, medvirkende rolle i planlegging og gjennomføring av konferansen. 4.5 Messereiser Messetur til IFSEC London ble arrangert for første gang i regi av Norsk Sikkerhetsforening 16. til 18. juni, med 48 deltakere. Nosif har tidligere arrangert IFSEC tur til Birmingham; første gang i 2011 med 34 deltakere. Faglig ble det god tid til messebesøk for de fleste, i tillegg et mini sikkerhetsseminar mandag ettermiddag. Programmet for reisen er tilgjengelig på nosif.no. Messetur til Security Essen ble arrangert 23. til 25. september med 41 deltagere. I følge tilbakemeldingene fra deltagerne var det et meget vellykket arrangement. Deltagerne ble tatt i mot som VIP-besøkende av messearrangøren og hadde muligheten til to gode dager på messen. Nosif arrangerte mini sikkerhetsseminar med tre foredrag onsdag formiddag, og felles middag på Brauerei Uerige med meget god stemning onsdag kveld. Praktisk gjennomføring og logistikk fungerte godt. Side 5

6 4.6 Digital kommunikasjon og Facebook Vi benytter WordPress som teknologisk plattform på hjemmesiden, noe som gir god fleksibilitet, lave kostnader og mulighet til å kommunisere det vi ønsker. Mediemakeriet AS har tatt over det tekniske ansvaret for hjemmesiden med Para Paranthaman som driftsansvarlig, og André Thomsgd er ansvarlig webredaktør. Styret anmoder medlemmene om å gi innspill til tema og innhold til hjemmesiden for å forsterke kommunikasjonsutvekslingen og å øke brukervennligheten til felles nytte for alle. Facebook-sidene til foreningen har vært oppdatert jevnlig det siste et, og tilveksten av personer som liker siden har steget til 357 personer pr Der publiseres arrangementer som medlemsmøter, smøter og konferanser tilknyttet foreningen, samt artikler og annen dokumentasjon som kan være interessant lesing for ve følgere. Foreningen benytter også Facebook-sidene til å formidle nyheter fra sikkerhetsmarkedet, i tillegg til å publisere generelle sikkerhetsnyheter fra foreningens samarbeidspartner Aktuell Sikkerhet. 4.7 BIs utdanning i sikkerhetsledelse Studiet i sikkerhetsledelse, som ble etablert ved BI Gjøvik i 2004 med støtte fra Nosif, videreføres ved BI Stavanger. Det hadde i 2013 omlag 30 studenter. Det supplerer BIs studium i HMS-ledelse med nødvendig fordypning og utdanning innenfor security-området. Sikkerhetsledelsestudiet inng i foreningens strategi for styrking av lederkompetanse innenfor sikkerhet. Nosif bist BI Stavanger med råd, veiledning og støtte til faglig undervisning. Flere av foreningens medlemmer foreleser ved studiet. I tillegg har flere andre høyere undervisningsinstitusjoner i de seinere a lansert særstudier innenfor sikkerhetsområdet. Som eksempel kan nevnes at Universitetet i Stavanger gjennom flere har hatt et masterstudium i samfunnssikkerhet og dessuten sikkerhetsledelse som en studieretning. Tilsvarende har både andre universiteter og høgskoler lansert egne studier innenfor sikkerhetsområdet på forskjellige nivåer. Studiet i sikkerhetsledelse ved BI Stavanger ble videreført Studiet ble etablert gjennom et samarbeid mellom BI Gjøvik, HMS-senteret på Starum og NSF, og det første kullet ble tatt opp 2004 etter flere s forberedelser. Flere medlemmer av Nosif bist ved gjennomføringen av kurset, og det inng som ledd i foreningens strategi for styrking av lederkompetanse innenfor security-området. En rekke høyere undervisningsinstitusjoner universiteter og høgskoler har nå inkludert undervisning og eksamener innenfor hele HMS-feltet eller innsnevret til sikkerhet- og eller securityområdet i sine studietilbud på forskjellige nivåer. Enkelte utdanningstilbud er begrenset til spesielle temaer, som brannsikkerhet eller ITsikkerhet. Side 6

7 4.8 Sertifisering av sikkerhetsledelse Styret i Norsk Sikkerhetsforening har uforandret målsetning om å få til en personsertifiseringsordning for sikkerhetsledelse. Nosif har i samarbeid med mange etablert en ny styringsgruppe, bestående av medlemmer fra NSR, NSM, Norges Bank, FAD, Politihøyskolen, DSS, NorSIS m.fl. Styringsgruppen har etablert en arbeidsgruppe for å videreføre arbeidet med faglig rammeverk, litteraturutvelgelse og spørsmålsdatabase. Arbeidsgruppen arbeider etter sitt mandat fra styringsgruppen og rapporterer via sin leder som også er medlem av styringsgruppen. Det vil videre bli etablert en bred referansegruppe som kan komme med innspill og påvirkning underveis i arbeidet. Med denne organiseringen tror styringsgruppen at ordningen vil ha et godt og varig etablert eierskap hos de fleste av de viktige aktørene i samfunnet som har ansvar for eller påvirker sikkerhetsledelse. Offentlig høring vil bli gjennomført. Arbeidet med å etablere denne sertifiseringsordningen er forankret som et prosjekt i NSR. Dette er et viktig samarbeid mellom mange aktører der Nosif fortsatt st som initiativtager og viktig deltager. Målsetningen om at ordningen skal være offentlig og kunne brukes av nær sagt alle virksomheter både i privat og offentlig sektor st fast. Dette var også en av betingelsene NSR satte for å ta et ansvar for prosjektet. Det meste av arbeidet med etableringen av ordningen bør være ferdig i løpet av Det kan bety at etableringen av sertifiseringsordningen kan skje i Slik arbeidet nå utføres, er dette i tråd med Nosifs målsetning om samarbeid med andre organisasjoner og å være sammen med andre i samfunnet for å fremme bedre kompetanse i sikkerhetsfaget. Ordningen vil uten tvil være et viktig bidrag til å øke tryggheten i samfunnet. 4.9 Arbeid med strategi, visjon, styringsmål og verdier. Norsk Sikkerhetsforenings strategiske arbeid er nå basert på foreningens nye plattform, strategien for perioden Denne strategiske plattformen er en revidert, forenklet versjon av Nosifs forrige plattform; strategien for perioden Nosifs strategiske hovedelementer som visjon, styringsmål og verdier er inntatt i foreningens vedtekter. Nosifs lige strategiseminar ble gjennomført som et arbeidsseminar for styret 29. oktober 2014 på Crown Scandinavia. Rammen var Nosifs profil og omdømme i jubileumset 2015 stø kurs eller nye innslag?. Seminaret ble lagt opp og ledet av professor Kjell Banken og styremedlem Sverre Røed-Larsen. Side 7

8 4.10 Profilering / branding Norsk Sikkerhetsforening har i løpet av 2014 blitt mer synlige med samme profil etablert på websiden og Facebook. På Sikkerhetskonferansen har alt konferansemateriell samme profil og alle styremedlemmer har profilklær og navneskilt som benyttes på ve samlinger. Alle aktiviteter markedsføres på samtlige medlemsmøter, Sikkerhetskonferansen og messeturer Nosifs markering av sitt 40-sjubileum i 2015 Nosif kan i mai 2015 feire sitt 40-sjubileum som Norges første sikkerhetsforening. Styret har nedsatt en egen gruppe (Historiegruppa) for å arbeide med markeringsopplegget. Den best av Sverre Røed-Larsen (leder), Jan Eddie Tinlund, Bjørn Kallestad og Kjell Erik Hansen. Gruppa har hatt 15 møter siden oppstarten i februar 2013 og har fremmet forslag til en rekke markeringsmåter i I tillegg har styret nedsatt en egen arbeidsgruppe (Øyvind Halnes (leder), Karin Bjørgo Fagersand og Hans-Kristian Sætrum) med ansvar for forberedelse og gjennomføring av Nosifs jubileumsseminar og jubileumsmiddag 28. mai Markeringen vil bli holdt på Grefsenskollen i Oslo og vil være åpen for alle foreningens medlemmer og inviterte. Foreningens jubileumsbok Fra alarmteknikk til samfunnssikkerhet vil bli presentert og utdelt gratis til deltakerne. Jubileumsseminaret/-middagen vil ellers inneholde en rekke andre tiltak som ledd i markeringen av foreningens 40-sjubileum Stipendier Det har i smøteperioden ikke vært søkt om stipend eller blitt foretatt noen tildelinger Æresmedlemskap Nosif har for tiden ingen æresmedlemskap. Styret har vedtatt å fremme forslag til smøtet om utnevnelse til æresmedlemskap for tre personer. 5 STYRETS SYN PÅ FREMTIDEN Norsk Sikkerhetsforening er en uavhengig organisasjon og et sentralt samlingspunkt for meningsbærere og premissgivere i det norske sikkerhetsmarkedet og blant utøvende norske sikkerhetsorganisasjoner. Målet er å videreutvikle og forsterke denne plattformen. Norsk Sikkerhetsforenings hovedoppgave er å skape møteplasser med faglig innhold for ve medlemmer. Dette er et viktig bidrag til å påvirke utviklingen av sikkerheten og tryggheten i samfunnet. V nøytralitet og medlemsmassens imponerende sammensetning av små og store viktige virksomheter er to sentrale faktorer for slik deltagelse. Omdømmet som sikkerhetsfaglig viktig nettverk og arrangør av viktige sikkerhetsfaglige arrangementer skal styrkes. Dette skal gjøres gjennom videreutvikling av ve faste arrangementer og å arbeide for å utvide dette tilbudet. Side 8

9 Styret ønsker å fortsette arbeidet med å få flere medlemmer - med spesielt fokus på flere bedriftsmedlemmer. Nosif har mange aktive bedriftsmedlemmer som ønsker å være vertskap for ve medlemsmøter, og mange har bestilt stand på v minisikkerhetsmesse på Sikkerhetskonferansen Dette engasjementet setter styret meget stor pris på; det vil være et viktig fundament for å bygge økt aktivitet. Historien har vist oss at vt åpne og sbare samfunn kan rammes, men samtidig ser vi at samfunnet er robust fordi vi har gode samlende ledere. Nosif skal bygge videre på v visjon: "sammen for et tryggere samfunn". 5.1 Foreningsprofil Norsk Sikkerhetsforening skal videreføre foreningens profil som har basis i vedtektenes 2, som ble revidert på smøtet i Der st v visjon, v strategi og ikke minst ve mål. Medlemskap i Nosif skal være et naturlig valg for offentlige og private virksomheter eller bedrifter som har fokus på sikkerhet eller som er leverandører til sikkerhetsmarkedet. Styret vil i 2015 satse på å øke andelen av institusjons- eller bedriftsmedlemmer. Foreningen skal også være et samlingssted for personer med sikkerhet som fag- og interessefelt. Medlemskap i Norsk Sikkerhetsforening forutsetter søknad som skal godkjennes av foreningens styre. I 2014 ble flere søknader om medlemskap ikke godkjent. Nosif skal fortsatt være selektiv i opptak av medlemmer for i størst mulig grad å sikre at virksomheten avspeiler medlemsmassens etikk, seriøsitet og interesser i sikkerhetsspørsmål. Norsk Sikkerhetsforening har som målsetning å være et viktig sikkerhetsnettverk, arrangør av viktige sikkerhetsfaglige møter og konferanser samt være et ressurssenter for kunnskap om sikkerhet. Styrets intensjon er at foreningens virksomhet i 2015 skal bidra til å realisere denne målsetningen. Foreningen viderefører sin markedsmessige profilering. Det vil bl.a. innebære annonsering i Aktuell Sikkerhet, profilering via Facebook og hjemmeside og samarbeide med andre organisasjoner. Foreningen har etablert et samarbeid med Oslo Handelsstands Forening som har nærmere 4000 medlemmer. 5.2 Organisasjon Norsk Sikkerhetsforening har over tid utviklet og gjennomfører et høyt antall aktiviteter. Styrets medlemmer vil fortsatt ha den største arbeidsmengden og ha ansvaret for å gjennomføre arrangementene med nødvendig støtte fra administrativ funksjon. Styret vil fortsatt arbeide aktivt med å knytte til seg kompetente ressurspersoner og ambassadører. Sistnevnte er særdeles viktig for gjennomføring og rekruttering av deltakere til medlemsmøter utenfor Oslo. Det er lagt ned betydelig engasjement i å sikre foreningens gode fremdrift og kontinuitet. Side 9

10 5.3 Digital kommunikasjon: v hjemmeside Internett og elektronisk kommunikasjon er en viktig formidlingskanal for Norsk Sikkerhetsforening, i tillegg til personlige møteplasser. En innholdsrik, aktuell og brukervennlig hjemmeside vil bidra til en styrket kommunikasjon og tilgang til felles fagstoff. Gode rutiner for drift og vedlikehold er etablert med ansvarlig redaktør og eksternt teknisk driftsansvar. Vi oppfordrer ve medlemmer til å bidra med fagstoff og publiseringer til felles nytte for alle. Etter hvert vil vi også åpne for at medlemmer kan profilere seg med logo på hjemmesiden mot et økonomisk bidrag til foreningen. 5.4 Seminarer, kurser, utdanning og sertifisering Norsk Sikkerhetsforeningen var i 2014 representert ved flere konferanser og seminarer hvor fokus ble satt på sentrale problemstillinger og oppgaver innenfor sikkerhetsområdet. Spesielt bør nevnes at Nosif var tilstede og deltok med egen stand på NorSIS arrangement "Security divas". Nosif synes det er viktig å få opp kvinneandelen i denne bransjen.denne deltakelsen gav nyttige kontakter og impulser og vil bli videreført i Påvirkning av myndigheter og regelverk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendte ut et utkast til ny ulykkesforskrift på høring. Den reviderte forskriften innebærer at bestemmelsene i EUs Seveso III-direktiv vil bli implementert i nasjonal lovgivning. Forslaget er sendt en rekke høringsinstanser. Som ledd i sin rolle som samfunnsaktør avleverte Norsk Sikkerhetsforening en egen høringsuttalelse Foreningen hadde både noen generelle og en del spesifikke merknader til utkastet til ny storulykkesforskrift. Styret vil også i 2015 følge med i forslag til regelverksendringer som sendes på høring og vurdere om det er relevant for Nosif å uttale seg. Side 10

11 Oslo, 19. februar 2015 Styret i Norsk Sikkerhetsforening Side 11

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

40 år. sammen for sikkerhet. Glimt fra foreningens historie. Norsk Sikkerhetsforening 1975 2015

40 år. sammen for sikkerhet. Glimt fra foreningens historie. Norsk Sikkerhetsforening 1975 2015 40 år sammen for sikkerhet Norsk Sikkerhetsforening 1975 2015 Glimt fra foreningens historie Sammen for et tryggere samfunn Hvilken betydning har etableringen av Norsk Sikkerhetsforening og foreningens

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

SAMHANDLING OG SAMBRUK

SAMHANDLING OG SAMBRUK Vedlegg 1 Prosjekt SAMHANDLING OG SAMBRUK Referanse 1318582054419 Rapport nr.: 2 juni 2014 1 Prosjektet Samhandling og sambruk 2012 2014 har vært eid av Lenvik bibliotek i samarbeid med Finnsnes AS, Studiesenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett. LANDSMØTE 2015 Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 2 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Årsberetning 2012 for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Innhold 1. Generelle betraktninger... 3 2. Aktuelle saker... 4 2.1 Byggeregler... 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen... 5 2.3 Kompetanse...

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Tirsdag 9. juni 2015, klokken 16.00 17.00

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

1 GENERELT OM VIRKSOMHETEN...3 1.1 Styret... 3 1.2 Misjon, visjon og strategi... 4 1.3 Kjøp av tjenester fra Den Norske Dataforening...

1 GENERELT OM VIRKSOMHETEN...3 1.1 Styret... 3 1.2 Misjon, visjon og strategi... 4 1.3 Kjøp av tjenester fra Den Norske Dataforening... Årsberetning 2014 Innhold 1 GENERELT OM VIRKSOMHETEN...3 1.1 Styret... 3 1.2 Misjon, visjon og strategi... 4 1.3 Kjøp av tjenester fra Den Norske Dataforening... 4 2 AKTIVITETER I PERIODEN:...4 2.1 itsmf-konferansen

Detaljer

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

midtveisrapport NORGES ARKITEKTER midtveisrapport: norges arkitekter 1

midtveisrapport NORGES ARKITEKTER midtveisrapport: norges arkitekter 1 midtveisrapport NORGES ARKITEKTER Et samarbeidsprosjekt mellom AFAG, NAL, NIL og NLA midtveisrapport: norges arkitekter 1 Innhold Til medlemmene side 02 1. Hvorfor Norges Arkitekter? side 03 2. Prosessen

Detaljer