Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013"

Transkript

1 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige innspill og dialog skal bidra til relevante og bedrede sikkerhetstiltak for offentlig og privat virksomhet. Nosif skal være en ideell, selvfinansierende og juridisk selvstendig organisasjon som er basert på verdier som uavhengighet, partipolitisk nøytralitet og en demokratisk styreform.

2 Innhold 1 STYRETS BERETNING Styret Valgkomité Sekretariat MEDLEMSMASSEN ØKONOMI PROSJEKTER OG AKTIVITETER Årsmøter Medlemsmøter Eliaden Sikkerhetskonferansen 2012 og mini sikkerhetsmesse til København Messereiser Hjemmesiden Sikkerhetslederutdanningen Sertifisering av sikkerhetsledere og sikkerhetsmedarbeidere Arbeid med strategi, visjon, styringsmål og verdier Høringsuttalelser - Egenberedskap Nosif på Facebook Profil/branding Stipendier Æresmedlemskap STYRETS SYN PÅ FREMTIDEN Foreningsprofil Organisasjon Om foreningens hjemmeside Seminarer, kurser, utdanning og sertifisering Påvirkning av myndigheter og regelverk Nordisk/internasjonalt samarbeid Utvikle etiske prinsipper og bidra til høy etisk standard Side 2

3 1 STYRETS BERETNING 1.1 Styret Styret har i årsmøteperioden fra 6. mars 2012 til 5. mars 2013 bestått av: President: Visepresident: Randmod Omarhaug, COWI AS Øyvind Halnes, Stanley Security AS Styremedlemmer: André Thomsgård, Securitas AS Janne Holtet Westbye, Oslo Handelsstands Forening Karin Fagersand, Nasjonalmuseet Para Paranthaman, Avinor Sverre Røed-Larsen, HMS-Rådgivning Varamedlemmer: Tina Hellerød, NetCom Hans-Kristian Sætrum, DNB Revisor: Jan Werner Pettersen, EVRY Det har i årsmøteperioden vært avholdt 10 ordinære styremøter; 27. mars 2012, 25. april 2012, 24. mai 2012, 28. august 2012, 23. oktober 2012, 20. november 2012, 4. desember 2012, 29. januar 2013, 11. februar 2013 og 5. mars Det høye aktivitetsnivået har skapt en positiv utvikling og god økonomi, men har samtidig skapt behov for økt administrativ arbeidskapasitet. 1.2 Valgkomité Valgkomiteen har bestått av: Stig Halgeir Øksnes, EDB ErgoGroup Eivind Kjensli, Nokas Unified Solutions Kjell Banken, NTNU 1.3 Sekretariat Sekretariatet har vært delt mellom styrets medlemmer etter behov. Det ble startet et arbeid med å etablere en administrativ funksjon ved en egen arbeidsgruppe, se pkt.5.2 Side 3

4 2 MEDLEMSMASSEN Pr. 31. desember 2012 hadde Norsk Sikkerhetsforening 147 betalende medlemmer. Antall bedriftsmedlemmer er redusert fra 100 til 92 og antall personmedlemmer er sunket fra 61 til 47. Reduksjonen av antall medlemskap kommer hovedsakelig av sletting av medlemskap der kontingent, til tross for gjentatte purringer, ikke ble innbetalt. Innenfor hvert bedriftsmedlemskap er det anledning til å registrere inntil 6 enkeltpersoner. Pr hadde foreningen totalt 315 personer på medlemslistene mot 282 ved inngangen av året, altså en økning på 33 personer. Foreningen har seks seniormedlemmer og to studentmedlemmer. Styret ønsker å arbeide for en videre økning av bedriftsmedlemmer. Personmedlemmer er selvfølgelig fortsatt svært velkomne i foreningen, og denne type medlemskap skal opprettholdes. Medlemsfordeler Alle medlemmer får et årsabonnement av Aktuell Sikkerhet som en del av medlemskapet i Nosif. Videre får alle medlemmer rabatt på reiser med DFDS. Det jobbes også med å etablere et forsikringstilbud til alle medlemmer av Nosif. 3 ØKONOMI Årsregnskapet for Norsk Sikkerhetsforening er revidert og revisjonsberetning for 2012 er vedlagt. Regnskapsåret 2012 er balansert med et overskudd på kr mot et budsjettert resultat på Sikkerhetskonferansen 2012 ga et overskudd på ca kr Det er ca kr over budsjett. Dette er en av de viktigste inntektskildene til foreningen, og styret er fornøyd med dette resultatet. Årsregnskapet for 2012 har enkelte avvik i forhold til budsjett. Dette gjelder spesielt posten Styrehonorar, der foreningen har gjennomført en prinsippendring for utbetaling. Styrehonoraret følger nå regnskapsåret, slik at årets resultat er belastet med styrehonorar for årene 2011 og Videre er det foretatt en opprydning blant medlemsmassen, slik at tap på fordringer (ikke betalt medlemskontingent) er bokført med Foreningens økonomi er fremdeles kjernesunn, og foreningen har et bankinnskudd pr på kr ,50. Av dette er bundne midler (skattetrekk). Likviditeten er således svært god. Styrets budsjett for 2013 balanserer med økte og forbedrede aktiviteter. Side 4

5 4 PROSJEKTER OG AKTIVITETER 4.1 Årsmøter Årsmøtet 2012 ble avholdt tirsdag 6. mars Årsmøtet 2013 avholdes tirsdag 5. mars Medlemsmøter Norsk Sikkerhetsforening har hatt 4 planlagte og gjennomførte medlemsmøter i årsmøteperioden. Medlemsmøtene har hatt svært god deltagelse, det har deltatt mellom 40 og 55 medlemmer på alle fire møtene. Møtenes dato, tema og foredragsholdere er listet opp under: Dato Tema Foredragsholder Vertskap: Safetel AS Velkommen til Safetel Hva er et forsvarlig sikkerhetsnivå? Alarmoverføring uten en tråd Vertskap: Avinor Avinor som sikkerhetsbedrift og samfunnsansvar Fremtidens sikkerhetsutstyr og utfordringer Beredskapsplaner, startmotor og rekkverk Vertskap: NOKAS Nokas fra gründerbedrift til konsern Vekterens plass i samfunnet Vekterens rolle i publikumsrettet tjeneste Vertskap: Utlendingsnemnda Orientering om Utlendingsnemda (UNE) Slik har UNE organisert sitt sikkerhetsarbeid Harald Rønning, Safetel AS Arve Haug, Finansnæringens Hovedorganisasjon Geir Gustad, Safetel AS Dag Falk-Petersen, Avinor Ole Folkestad, Avinor Hans Petter Herland, Bestia Petter Falck Pedersen, Nokas Runar Karlsen, NHO Service Anna Nygren, Nokas Bjørn Lyster, UNE Bent Martin Jahre, UNE Hvordan håndtere en gissel-situasjon? Stein Erik Mauseth, tidl forhandlingsleder Politiet Side 5

6 4.3 Eliaden Eliaden arrangeres annethvert år (2012, 2014 osv.) Nosif tok et tydeligere grep rundt arrangementet i 2012 der målet var å få samlet safety- og securitydelene av bransjen på samme område. Styret er fornøyd med arrangementet selv om enkelte av de planlagte foredragene måtte avlyses. 4.4 Sikkerhetskonferansen 2012 og mini sikkerhetsmesse til København Norsk Sikkerhetsforening arrangerte 25. til 27. april 2012 vårens sikkerhetskonferanse om bord på båten DFDS Pearl Seaways. Det var 119 deltakere med på konferansen. Sikkerhetstrusler i et åpent samfunn var tema for Sikkerhetskonferansen Se program under. Side 6

7 Mini sikkerhetsmesse - nyheter fra utstillerne Også denne gang ble det arrangert minisikkerhetsmesse med 10 utstillere, det vil si fullt hus. Det var stor aktivitet i messeområdet, og tilbakemeldingen ga klart inntrykk av at dette nok en gang var meget vellykket. Det ble også i år åpnet for separate foredragssesjoner i eget konferanserom. Øyvind Halnes (visepresident) hadde det overordnede ansvaret for konferansen. Dette er teamarbeid hvor de fleste i styret bidrar med stor innsats. Dog skal nevnes at Randmod Omarhaug og Karin Bjørgo Fagersand har hatt en stor medvirkende rolle i planlegging og gjennomføring av konferansen. 4.5 Messereiser Nosif arrangerer messereise til sikkerhetsmesser i utlandet hvert år. IFSEC i Birmingham og Security Essen i Tyskland annethvert år. Sikkerhetsmessen IFSEC. IFSEC i Birmingham arrangeres hvert år. NOSIF har besluttet å arrangere tur til IFSEC annet hvert år, og årets tur går av stabelen 13. til 15. mai Security Essen Et godt gjennomført arrangement. Foreningen var representert med Randmod Omarhaug og Karin Bjørgo Fagersand. All logistikk fungerte meget tilfredsstillende begge veier. Den faglige delen ble bra gjennomført med messebesøk, bedriftsbesøk til E-on Ruhrgas og mini sikkerhetsseminar. For mer informasjon om faglig innhold henvises til hjemmesiden nosif.no. Dag 2 var det felles middag med høy stemning. (Evalueringen er basert på tilbakemeldinger og samtaler med deltagerne.) 4.6 Hjemmesiden Vår nettside,, benytter WordPress som teknologisk plattform, noe som gir oss god fleksibilitet og mulighet til å kommunisere det vi ønsker. Para Paranthaman er teknisk ansvarlig, og Øyvind Halnes er ansvarlig web redaktør. Side 7

8 Vi mener hjemmesiden vil gi gode muligheter for styrket kommunikasjon og tilgang til felles fagstoff. Styret anmoder medlemmene om å gi innspill til tema og innhold til hjemmesiden for å forsterke kommunikasjonsutvekslingen og å øke brukervennligheten til felles nytte for alle. Styret har også valgt å benytte sosiale medier i sin kommunikasjon, mer om dette se pkt Sikkerhetslederutdanningen Studiet i sikkerhetsledelse, som ble etablert ved BI Gjøvik i 2004, videreføres ved BI Stavanger. Det er nå godt etablert i BI-systemet og har økende oppslutning som eksempel kan nevnes at studiet i sikkerhetsledelse i 2012 hadde 30 studenter. Det supplerer BIs studium i HMS-ledelse med nødvendig fordypning og utdannelse innenfor security-området. Sikkerhetslederstudiet inngår i foreningens strategi for styrking av lederkompetanse innenfor sikkerhet. Studiet vil på linje med andre kompetansegivende studier i sikkerhet på høyskoler og universiteter på sikt gi et godt faglig grunnlag for å søke om deltakelse i en planlagt, norsk ordning for personsertifisering av sikkerhetsledere (jf. 4.8). Nosif bistår BI Stavanger med råd, veiledning og støtte til faglig undervisning. Lederen for Norsk Sikkerhetsforening holder foredrag ved oppstart av hvert studium om Nosifs arbeid og vårt felles engasjement for sikkerhet. Flere av foreningens medlemmer foreleser ved studiet. 4.8 Sertifisering av sikkerhetsledere og sikkerhetsmedarbeidere Styret i Norsk Sikkerhetsforening videreførte i 2012 sin innsats med å få revitalisert arbeidet med å få etablert en ordning for sertifisering av kvalifiserte sikkerhetsledere og sikkerhetsmedarbeidere med ledende funksjoner, som har relevant og tilstrekkelig teoretisk utdannelse og praktisk erfaring. I 2012 ble det avholdt flere møter med aktuelle samarbeidsparter med sikte på å få gjenopptatt sertifiseringsarbeidet på en bredere organisatorisk plattform enn tidligere. Det synes å være et allment ønske blant sentrale aktører innenfor sikkerhetsområdet om nødvendigheten av å få til en slik ordning. Mulighetene for å få et sterkere engasjement i arbeidet fra sentrale organisasjoner på den offentlige myndighetssiden ble drøftet. En ordning med personsertifisering av sikkerhetsledere basert på en frivillig tilslutning og administrert av et godkjent sertifiseringsorgan vil bli den første i sitt slag i Norge. Bakgrunnen for ordningen er at selv om sikkerhet som fag er uregulert i Norge, er forutsetningene for arbeidsutførelsen ofte strengt regulert av lover, krav, normer og forventninger. Dette stiller både store krav til sikkerhetslederen og medfører sterke forventninger fra arbeidsgiveren. En uavhengig, kvalitetssikret sertifiseringsordning som er administrert av en uavhengig institusjon og basert på prinsippene og kravene Side 8

9 i ISO 17024, vil gi mange fordeler til både sertifiserte sikkerhetspersoner, arbeidsgivere og norsk næringsliv og forvaltning. 4.9 Arbeid med strategi, visjon, styringsmål og verdier Norsk Sikkerhetsforening har etter flere års arbeid samlet seg om et strategisk dokument ( ). Hovedprinsippene i dette dokumentet ble vedtatt innført i foreningens vedtekter på årsmøtet i mars 2010 (jf. nye 2). Strategiutvikling er imidlertid en kontinuerlig prosess som styret derfor må arbeide med i hver periode. Norsk Sikkerhetsforenings årlige strategikonferanse for styret ble arrangert november 2012 på Garder kurs- og konferansesenter. Arbeidsseminaret konsentrerte seg om erfaringsoppsummering under mottoet etterpåklokskap og perspektiv-drøfting under mottoet Etterpåklokskap på forhånd. Foreningens nye deltidssekretær deltok. Arbeidsseminaret ble ledet av professor Kjell Banken og styremedlem Sverre Røed-Larsen Høringsuttalelser - Egenberedskap Foreningen har i 2012 ikke avgitt noen høringsuttalelser. Nosifs høringsuttalelse til utkastet til ny forskrift om egenberedskap er publisert på hjemmesiden Nosif på Facebook Facebook-sidene til foreningen har vært oppdatert jevnlig det siste året, og tilveksten av personer som liker siden har steget til 243 personer pr Der publiseres arrangementer som medlemsmøter, årsmøter og konferanser tilknyttet foreningen. Foreningen benytter også Facebook sidene til å formidle nyheter fra sikkerhetsmarkedet, i tillegg til at det publiseres generelle sikkerhetsnyheter fra foreningens samarbeidspartner Aktuell Sikkerhet. Den videre strategien i forhold til Facebook-sidene er å øke antall personer som «liker» sidene våre, og gjennom denne aktiviteten spre informasjon om foreningens arbeid til flere mennesker. Målet for 2013 er å nå 500 personer som liker Norsk Sikkerhetsforenings Facebook-sider Profilering / branding Norsk Sikkerhetsforening har i løpet av 2012 blitt mer synlige med samme profil etablert på websiden og Facebook. På Sikkerhetskonferansen har alt konferansemateriell samme profil og alle styremedlemmer har profilklær og navneskilt som benyttes på våre samlinger Stipendier Det har i årsmøteperioden ikke vært søkt om stipend eller foretatt noen tildelinger Æresmedlemskap Nosif har for tiden ingen æresmedlemskap. Side 9

10 5 STYRETS SYN PÅ FREMTIDEN Norsk Sikkerhetsforening er uavhengig og et sentralt samlingspunkt for meningsbærere og premissgivere i det norske sikkerhetsmarkedet og blant utøvende norske sikkerhetsorganisasjoner. Målet er å videreutvikle og forsterke denne plattformen. Norsk Sikkerhetsforening ønsker å bli mer synlig, delta mer aktivt og påvirke utviklingen av sikkerhet og trygghet i samfunnet. Vår nøytralitet og medlemsmassens imponerende sammensetning av små og store viktige virksomheter er to viktige faktorer for slik deltagelse. Omdømmet som sikkerhetsfaglig viktig nettverk og arrangør av viktige sikkerhetsfaglige arrangementer skal styrkes. Dette skal gjøres gjennom videreutvikling av våre faste arrangementer og arbeide for å utvide dette tilbudet. Styret ønsker å fortsette arbeidet med å få flere medlemmer. Fokuset vil være å få flere bedriftsmedlemmer. Nosif har mange aktive bedriftsmedlemmer som ønsker å være vertskap for våre medlemsmøter, og mange har bestilt stand på vår minisikkerhetsmesse på Sikkerhetskonferansen Dette engasjementet setter styret meget stor pris på; det vil være et viktig fundament for å bygge økt aktivitet. Historien har vist oss at vårt åpne og sårbare samfunn rammes, men samtidig ser vi at samfunnet er robust fordi vi har gode samlende ledere. Nosif skal bygge videre på vår visjon "sammen for et tryggere samfunn". 5.1 Foreningsprofil Norsk Sikkerhetsforening skal videreføre foreningens profil som har basis i vedtektenes 2. Der står vår visjon, vår strategi og ikke minst våre mål. Foreningen skal være et naturlig valg for personer med sikkerhet som fag- og interessefelt. Foreningen skal også være et naturlig valg for virksomheter som har fokus på sikkerhet eller som er leverandører til sikkerhetsmarkedet. Norsk Sikkerhetsforening skal være selektive i sitt medlemsopptak for i størst mulig grad å sikre at virksomheten avspeiler medlemsmassens etikk og interesser i sikkerhetsspørsmål. Norsk Sikkerhetsforening har som målsetning å være mer synlig i den offentlige debatten og være et ressurssenter for kunnskap om sikkerhet. Profilering 2012 Foreningen ønsker å videreføre sin markedsmessige profilering. Annonsering i Aktuell Sikkerhet, profilering via Facebook og hjemmeside, større synlighet i media, samarbeide med andre organisasjoner som Nelfo / Norsk Teknologi ifm. kamerakonferansen og Eliaden og felles aktiviteter med NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening. Foreningen har etablert et samarbeide med Oslo Handelsstands Forening med nærmere 4000 medlemmer. Side 10

11 5.2 Organisasjon Styret i Norsk Sikkerhetsforening har over tid utviklet og levert en økende aktivitet. Denne aktivitetsøkningen og oppslutningen om aktivitetene har ført til at arbeidsmengden på styrets medlemmer er for stor. Styret besluttet derfor å etablere en midlertidig administrativ funksjon i en ca. 20 % stilling. Målsetningen var å få etablert rutiner og nødvendige administrasjon av merkantile oppgaver og medlemsserviceoppgaver. Arbeidsgruppen ansvarlig for dette arbeidet har bestått av Øyvind Halnes, Janne Holtet Westbye og Randmod Omarhaug. Styret har fra inngått avtale om å leie en administrativ leder i 25% stilling fra Oslo Handelsstands Forening. Styrets medlemmer vil fortsatt ha den største arbeidsmengden og ha ansvaret for å gjennomføre arrangementene med nødvendig støtte fra administrativ funksjon. Styret vil fortsatt arbeide aktivt med å tilknytte seg kompetente ressurspersoner. Foreningen består av svært kompetente og faglig sterke medlemmer, som kan styrke foreningens virksomhet fremover. Styret vil oppfordre alle medlemmer til å bidra både innenfor eksisterende aktiviteter, og ikke minst med faglige og administrative bidrag som kan øke verdien på medlemskapet i Norsk Sikkerhetsforening. Styret arbeider med å engasjere medlemmer i andre store byer som Trondheim, Bergen og Stavanger til å arrangere medlemsmøter eller andre sikkerhetsfaglige arrangementer. Medlemmer oppfordres til å bidra. Det er lagt ned betydelig engasjement i å sikre foreningens gode fremdrift og kontinuitet. 5.3 Om foreningens hjemmeside Internett og elektronisk kommunikasjon vil i tiden fremover være en viktig formidlingskanal for Norsk Sikkerhetsforening. Dette kommer i tillegg til å skape personlige møteplasser. En innholdsrik, aktuell og nyttig hjemmeside vil bidra til en styrket kommunikasjon og tilgang til felles fagstoff. Hjemmesiden har nå fått et løft både hva gjelder innhold og et godt visuelt uttrykk. Gode rutiner for drift og vedlikehold er etablert med en ansvarlig redaktør og en som teknisk ressurs. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bidra med fagstoff og publiseringer til felles nytte for alle. Vi vil også åpne for at medlemmer kan profilere seg med logo på hjemmesiden mot et økonomisk bidrag til foreningen. 5.4 Seminarer, kurser, utdanning og sertifisering Norsk Sikkerhetsforeningen var i 2012 representert ved flere konferanser og seminarer hvor fokus ble satt på sentrale problemstillinger og oppgaver innenfor sikkerhetsområdet.. Denne deltakelsen gav nyttige kontakter og impulser. Side 11

12 5.5 Påvirkning av myndigheter og regelverk Norsk Sikkerhetsforening måtte dessverre i 2012 gi lav prioritet til videreutvikling av Nosifs rolle som samfunnsaktør. Hovedårsaken var ressursknapphet. Det vil imidlertid i 2013 bli gitt økt oppmerksomhet til mulighetene for å styrke denne rollen. 5.6 Nordisk/internasjonalt samarbeid Norsk Sikkerhetsforening vil i 2013 videreføre sitt arbeid med å kartlegge og analysere mulighetene for et bedre og bredere kontakt- og samarbeidsopplegg med søsterorganisasjoner i de skandinaviske land. Så langt er det identifisert aktuelle organisasjoner både i Danmark og Sverige. I et europeisk perspektiv vil spesielt arbeidet innenfor EU med utviklingen av et nytt rammeprogram for forskning (bl.a. samfunnssikkerhetsforskning) og nye tiltak/direktiver bli fulgt nøye. 5.7 Utvikle etiske prinsipper og bidra til høy etisk standard Norsk Sikkerhetsforening vil i 2013 fortsette sitt arbeid med å kartlegge bruken av sentrale verdinormer, som samfunnsansvar og yrkesetiske prinsipper i sikkerhetsarbeidet. Nosif vil medvirke til at virksomheter innenfor sikkerhetssektoren baserer seg på en høy etisk standard. Oslo, 5. mars 2013 styret i Norsk Sikkerhetsforening Randmod Omarhaug president Øyvind Halnes visepresident Janne Holtet Westbye styremedlem Sverre Røed-Larsen styremedlem Karin Bjørgo Fagersand styremedlem André Thomsgård styremedlem Para Paranthaman styremedlem Tina Hellerød varamedlem Hans Kristian Sætrum varamedlem Side 12

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2014-2015

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2014-2015 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2014-2015 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Tilstede: Magdalena Eckersberg, Kai Olsen, Gaute Solberg, Astrid Stadheim, Bo Veiersted og Thor Husby (ref)

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

-3 000 Resultat 52 673 348 184

-3 000 Resultat 52 673 348 184 REGNSKAP 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2013 Inntekter Regnskap 2013 Regnskap 2012 450 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 446 700 449 325 0 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 14 400

Detaljer

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon:

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: Strategi Norsk Meieriteknisk Forening 2012 2017 På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: 1 Øke oppmerksomheten

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009

Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009 Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009 SAK 1. INNKALLING Årsmøtet er annonsert ved utsendelse

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 ÅRSMØTE I SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) Saksliste til årsmøte i SENO 4. november 2014 1 Konstituering 1.1Godkjenning

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH)

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH) Nordmenn i Hua Hin ÅRSMELDING 2011 NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 1. Stiftelse Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 med 24 deltakere. Initiativet ble tatt i september 2010 og det ble avviklet

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Årsberetning for javabin 2008

Årsberetning for javabin 2008 Årsberetning for javabin 2008 Table of Contents Introduksjon...3 Medlemsstatus...3 Styreaktiviteter...3 Medlemsaktiviteter...3 Portal...3 Aktivitet...3 Møte...3 Regionslag...3 Aktivitet...3 JavaZone...4

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Årsberetning 2013. Innhold. Innledning. Styrets aktiviteter

Årsberetning 2013. Innhold. Innledning. Styrets aktiviteter Årsberetning 2013 Innhold Innledning... 1 Styrets aktiviteter... 1 Lokale aktiviteter... 2 Astrologisk Forum... 3 Web og Facebook... 4 Økonomi... 5 Videre arbeid og planer for 2014... 5 Informasjon om

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Tid: Torsdag 27. mars 2014, kl. 17 ca 20 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 "Hvordan spiser

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

NFVA styret 1976/77 Formann Ørjan Steen Alarmselskapet Securitas Adm. direktør

NFVA styret 1976/77 Formann Ørjan Steen Alarmselskapet Securitas Adm. direktør 1 NORSK SIKKERHETSFORENING OVERSIKT - STYRER OG STYRESAMMENSETNING FOR PERIODEN 1974-2015 Norsk forening for varslings- og alarmteknikk (NFVA) NFVA styret 1974/75 Arnfinn Jensen Forsvarets bygningstjeneste

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Kjære medlem, I samarbeid med Wärtsilä Norway AS, inviterer Marinteknisk Selskap sine medlemmer til ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE BÅTTUR D/S BØRØYSUND Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Sted: Dagsorden Kl. 16.30 Ingeniørenes

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING

NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING 01.10.2015, Trondheim Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Norsk Bergforenings Generalforsamling som avholdes i forbindelse med Høstmøtet 2015. Generalforsamlingen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Årsmøte 2014 for Norsk organisasjon for Terrengsykling - PROTOKOLL

Årsmøte 2014 for Norsk organisasjon for Terrengsykling - PROTOKOLL Årsmøte 2014 for Norsk organisasjon for Terrengsykling - PROTOKOLL Årsmøtet Sted: Sporveismuseet, Majorstuen, Oslo. Tid: 27.november, kl. 18:00-21:00 Til stede fra styret sentralt: Are Sørensen, Per Andreas

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

40 år. sammen for sikkerhet. Glimt fra foreningens historie. Norsk Sikkerhetsforening 1975 2015

40 år. sammen for sikkerhet. Glimt fra foreningens historie. Norsk Sikkerhetsforening 1975 2015 40 år sammen for sikkerhet Norsk Sikkerhetsforening 1975 2015 Glimt fra foreningens historie Sammen for et tryggere samfunn Hvilken betydning har etableringen av Norsk Sikkerhetsforening og foreningens

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

1. STYRETS SAMMENSETNING

1. STYRETS SAMMENSETNING BERETNING FOR 2008 Norsk arbeidslivsforum ble stiftet 2. november 1994. I henhold til vedtektene skal forumet fremme tverrfaglig utveksling av kunnskap, informasjon og forskning om arbeidslivsspørsmål

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015

HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015 HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015 Kjære NNDS medlem I og med at det i 2015 ikke avholdes årsmøte vil styret i NNDS gjerne informere våre medlemmer om aktiviteten i organisasjonen og ikke minst oppfordre

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer