Protokoll fra styremøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Onsdag 21. april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Onsdag 21. april 2010"

Transkript

1 Til stede: Forfall: Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Britt Austad, Atle Sellæg Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Rannveig Skaufel Protokoll fra styremøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Onsdag 21. april 2010 Saksliste 41. Godkjenning av innkalling og godkjenning av møteprotokoll fra Nye medlemmer (og overført til oss) 43. Utmeldte medlemmer (og overført fra oss) 44. Kravene i tariffoppgjøret 45. Leder og hovedtillitsvalgt får ordet 46. Opplæringsansvarlig får ordet 47. Seksjonsansvarlige får ordet 48. Postjournal 49. Eventuelt Sak 41. Godkjenning av innkalling og godkjenning av møteprotokoll fra Innkalling Godkjent - Møteprotokoll fra Godkjent Sak 42. Nye medlemmer (og overført til oss) I følge medlemsstatistikk fra Laura Sve Øie, har vi 3 innmeldte og 0 utmeldte i mars. Dvs. endringen i mars ble +3. Nye medlemmer: - Nytt medlem, SKKO, Grong vgs. - Nytt medlem, SHS, BUF-etat. Vedtak: Kasserer Laila Ertsås oppdaterer Fane 2, leder Gerd Iren Bruås sørger for å sende ut velkomstbrev til nye medlemmer.

2 Side 2 av 7 Sak 43. Utmeldte medlemmer (og overført fra oss) - Ingen Vedtak: Kasserer Laila Ertsås sørger for å oppdatere Fane 2. Sak 44. Kravene i tariffoppgjøret Forhandlingene startet 8. april 2010, men nytt møte 15. april På disse møtene ble det enighet om følgende krav: Rammekravene legges til grunn i samtlige tariffområder som Fagforbundet forhandler: Sikring av kjøpekraft for alle arbeidstakere Sikre lønnsutvikling gjennom en kombinasjon av sentrale, generelle tillegg og heving av tariffavtalenes minstelønnssatser Sikre utvikling av garantiordninger som fremmer likelønn og bekjemper lavlønn Sikre likeverdig lønnsmessig uttelling for kompetanse, herunder tilleggs- og spesialutdanning, realkompetanse og lederansvar Betydelig heving av tillegg for ubekvem arbeidstid Forsterke retten til full stilling og fast ansettelse Særskilte likelønnstiltak for kvinnedominerte grupper Videreføre krav til AFP og tjenestepensjon Sikre tariffmessig arbeidstidsreduksjon ved likestilling av skift og turnus Likelønnstiltak i tariffoppgjøret 1. Økonomiske krav Generelle kronetillegg Målrette særskilte krav til likelønn Heving av minstelønnssatsene Utvide ansiennitetsstigene raskere opprykkstakt/utvide stigene Likelønnsføringer på lokale forhandlinger Lokale tillegg må flyte oppå ved senere heving av minstelønna sentralt 2. Uttelling for kompetanse og ledelse Merknader i tariffavtalen med automatisk uttelling for etter-/videre-/tilleggsutdanning Uttelling for realkompetanse merknader / lengre ansiennitetsstiger Merknad i tariffavtalen som sikrer uttelling for lederansvar Annen uttelling for ledelse 3. Andre krav Forsterke retten til hele stillinger Heve ubekvemstilleggene Fjerne/endre bestemmelsen for vakt på vaktrom Arbeidstid ved skift/turnus

3 Side 3 av 7 Lokalt i vår egen fagforening, har vi i flere år jobbet med å få full stilling til elevassistenter i fylkeskommunen, uten at vi har klart det enda. - Forslag/innspill fra Olav Duun vgs i forhold til kompetansestigen og de lokale lønnsforhandlingene. Ansatte som går i stillinger som følger skoleruta (vernepleiere, fagarbeider i barne- og ungdomsarbeid, hjelpepleiere, barnevernspedagoger og elevassistenter) bør automatisk rykke opp til minimum trinn 4 pga. at de ikke oppnår 100 % stilling. Sammenlignet med pedagoger som har et årsverk på 1687,5 t har våre andre ansatte et årsverk på 1950 t. Hos pedagoger kalles dette ekstra ferie og kaller det avspasering. Neste møte i forhandlingene er satt til 21. april Frist til å komme til enighet er natt til 1.mai kl Ved eventuell streik har vi fått tillatelse til å bruke Fagforbundets kontor på Fylkets Hus. Sak 45. Leder og hovedtillitsvalgt får ordet Leder/HTV Gerd Iren Bruås 11. mars Kursdag for ledere og de i andre avtaleområder på Fylkeskretsen i Område og 25. mars Representantskapsmøte 25. mars Evaluering av kursdager. Andre avtaleområder i Område 2 Møter ikke på styremøte og medlemsmøte da jeg på Representantskapet ble valgt inn i styret i Fylkeskretsen som 1. vara. 21. og 22. april har vi samling for hele styret på Snåsa Hotel. I tillegg har jeg oppdatert Fane 2 etter det tillitsvalgte har sendt inn av etterspurte opplysninger. Skrevet brev til nye medlemmer. Skrevet brev angående medlemspleie til klubbene på Fylkets Hus, Steinkjer vgs, avd. Egge, Inderøy vgs, Leksvik vgs. Tatt kontakt med Inge Fornes ang bruk av Fagforbundet NTFK sitt kontor ved en evt streik. Svaret var at streikekomiteen fikk lov til å bruke kontoret Medlemsmøte på Fylkets Hus i kantina kl Mai Britt Bjørnevåg og Tone Nytrø fra Sparebank1 snakket om LOfavør s medlemsfordeler og forsikringer. Invitasjon til Steinkjer videregående skole avdeling Guldbergaunet og Egge, Inderøy videregående skole, Mære landbruksskole, Fylkets Hus og NTE. Ellers har jeg hatt en nydelig påskeferie! HTV Per Sund Per har også vært på en del av det Gerd Iren har vært på. Representantskapsmøte 24. mars. Var med en dag. Jobber med diverse saker og forhandlinger. Noen har han sendt videre til Kompetansesenteret. Feiret 60 årsdag sist lørdag, og fikk gave fra fagforeningen, og takket for den.

4 Side 4 av 7 HTV Britt Austad Har lagt inn alle tall i forbindelse med kompetansestige og trinn, lønnsrammer og lønn etter møte i forhandlingsmøtet Disse er videresendt til Gerd Iren Bruås og Per Sund. Og videre til Asgeir Tromsdal som er forhandlingsleder for arbeidsgiversiden HAMU-møte (HAMU = Hovedarbeidsmiljøutvalget) Jeg er valgt til nestleder. Leder i HAMU er Camilla Wolan fra Utdanningsforbundet. 16., 17 og 22. mars. Har intervjuet aktuelle personer i forhold til bacheloroppgaven min om lokale lønnsforhandlinger Deltok på repr.skap. Tema: o Beretning 2009, Regnskap 2009, Budsjett 2010, Strategi og handlingsplan o Suppleringsvalg til fylkesstyret, Gerd Iren Bruås ble valgt til første vara i fylkesstyret. o Film om Fagforbundets barneby i Angola. Nord-Trøndelag er dårligst i klassen i forhold til å betale inn til Fagforbundets barneby. o Det ble også vist bilder fra St. Petersburg sykehus for aidssyke barn. o Motivasjon og arbeidsglede v/kari Engen Namdal Bedriftshelsetjeneste. o Verving v/laura Sve Øie Medlem nr i Nord-Trøndelag er innen rekkevidde og vil få ekstra oppmerksomhet. Postjournalen sendt ut Hjemmesiden oppdatert pr var på møte om økonomistrategi i Nord-Trøndelag fylkeskommune sammen med Per Sund. Sak 46. Opplæringsansvarlig får ordet - Invitasjon Fase 1, Flatanger medlemmer fra Namsos deltar fra oss. - Invitasjon Fase 1, Arken, Sykehuset Levanger Levanger, Verdal. 3 medlemmer deltar fra oss. - Invitasjon Fase 1, Tingvold Park hotell Steinkjer. 1 medlem deltar fra oss. - Mat og ernæring inkl. spesialkost. Kurs i samarbeid mellom Kommunal kompetanse og Fagforbundet N-T, SHS på Tingvold. Frist Utsendt. - Ungdomskultur og spiseforstyrrelser fokus på oppvekst i et kroppsfiksert og seksualisert samfunn. Quality Hotel Panorama, Trondheim Frist Ikke sendt ut. Målgruppe: alle som jobber med barn og unge. Arbeidsgiveransvar å få på plass denne kompetansen. - Det har vært renholdskurs (Renhold-ergonomi). Vi har hatt med 8 medlemmer. NTE hadde 4-5 påmeldte. Disse var ikke registrert som påmeldt, men har fått være med. Har blitt noe tull i mottak av påmeldinger. Sjekkes opp. - Etterlyser deltakerlister fra fylkeskontoret eller hos Laila Ertsås, som får regningen.

5 Side 5 av 7 Sak 47. Seksjonsansvarlige får ordet SST v/jan Erik Berdahl - Har vært med på medlemsmøte og snakket litt om kompetansestigen. - Videresendt informasjon fra Terje og fra Hege i forbindelse med SKA. SKA v/hege Ugseth - Har hatt et møte om kompetansestigen på Olav Duun, og har kommet fram med et innspill. - Har videresendt informasjon som hun får som seksjonsansvarlig. - Påmeldt Fase 1-kurs på Flatanger. - Har arrangert litt i forhold til i styremøte og medlemsmøte på Olav Duun vgs sammen med Reidun. - Har kommet seg inn på tillitsvalgtnettet. SKKO v/reidun Andersen - Har hatt et møte om kompetansestigen på Olav Duun, og har kommet fram med et innspill. - Har videresendt informasjon som hun får som seksjonsansvarlig, men det har blitt mindre i seksjon SKKO enn SKA. - Påmeldt Fase 1-kurs på Flatanger. - Har arrangert litt i forhold til styremøte og medlemsmøte på Olav Duun vgs sammen med Hege. Sak 48. Postjournal Fra Fagforbundet Organisasjonsenheten Rundskriv nr 5/2010. Fagforbundsukene 2010 gjennomføres i uke 35 og 36. Hovedmål: Fagforbundet skal være synlig, nær og stolt Til Jan Erik Berdahl Søknad stipend for fullført Fase 2. Innvilget stipend for fullført fase 2. Gratulerer Til styret m/vara+ptv Protokoll fra styremøte Fagforbundet NTFK Fra Norsk Folkehjelp Søknad om midler til Norsk Folkehjelps årlige innsamlingsaksjon og 1. mai-aksjon Fagforbundet, NTFK gir ikke penger utenom årsmøte Til medlemmer Steinkjer, Inderøy vgs., Mære l.br.skole, Fylkets Hus og NTE Til nye medlemmer Velkomstbrev Til Klubbene på Fylkets Hus, Steinkjer Invitasjon til medlemsmøte kl 1900 i kantina på Fylkets Hus, Steinkjer. Tema: LOfavør, kompetansestigen, Lønnsoppgjøret 2010 (Krav) Svarbrev søknad på midler til medlemspleie 2010.

6 Side 6 av 7 vgs avd. Egge, Inderøy og Leksvik vgs Fra Fagforbundet Informasjonsavd. Alderspensjon fra 2011 for personer med kommunal tjenestepensjonsordning. Vs Styret Fra Fagforbundet Uttalelser landstyremøtet Blant annet om tariffoppgjøret 2010 og statsbudsjettet Ungdommens mulighet for læring og arbeid står på spill og Oljefondet må trekke investeringene ut av israelske selskap N-T fylkeskommune v/inge Fornes Forespørsel om bruk av Fagforbundets kontor ved eventuell streik. Svaret ble ja Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 Fagforbundets rammekrav. Se sak og fagforeningens hjemmeside Fagforbundet Rundskriv 6/2010. Plassering av medlemmer i landsdekkende fagforening eller i lokal fagforening der medlemmet arbeider. Vedtak forbundsstyret : Det etableres et prosjekt som skal gå gjennom situasjonen for den landsdekkende fagforening og foreslå fremtidig organisasjonsform Fra Fagforbundets forhandlingsenhet Til Medlemmer ved Olav Duun vgs, Spillumheimen, N-T fylkesgalleri, Styret m/1. vara Første forhandlingsmøte kl Se sak 44 og hjemmesiden. Invitasjon til medlemsmøte kl 1930 på Olav Duun vgs Til styret m/1. vara Innkalling til styremøte kl 1800 på Olav Duun vgs Fra Fagforbundet Tariffoppgjøret Info Hovedkrav LO kommune. Se Sak Fra Fagforbundet N-T v/internasj. utvalg Geir Arne Bergli Fra Fagforbundet, Klubben Levanger vgs. og Klubben Olav Duun vgs Fagforbundet Info v/tone Zander Invitasjon tur til St. Petersburs Videresendt til styret m/vara + PTV. Alle våre medlemmer kan delta på denne turen. Søknad om tilskudd til medlemspleie for L. Ertsås betaler ut. G. I. Bruås skriver svarbrev. Tariffoppgjøret Nye og konkretiserte krav i KS-oppgjøret. Nytt forhandlingsmøte Utsendt til styret m/vara + PTV og lagt ut på hjemmesiden. Sak 44.

7 Side 7 av 7 Sak 49. Eventuelt a. Møteplan Utsendt Har begynt å få tilbakemeldinger angående denne. Ettersom Mære landbruksskole allerede har fått tilbud om å være med på medlemsmøte , ønsker Gerd Iren Bruås at vi skal vurdere å ta kun styremøte på Fylkets Hus Og ikke medlemsmøte på Mære landbruksskole. Vedtak: Vi besøker ikke Mære landbruksskole Møtet flyttes til Fylkets Hus, og vi har et vanlig styremøte. b. Medlemmer som går ut i pensjon. Får krav fra sentralt hold om innbetaling om kontingent. Får både et og to purringer før det blir greit. Vi må sjekke rutinene våre i forhold til Fane 2 og overmelding til pensjonist (alle typer) fra yrkesaktiv. c. Medlem som jobber som elevassistent. Har fått nei til permisjon med lønn (Spes.ped.). 15 studiepoeng. Hun trenger permisjon for fire weekendsamlinger. Dette er anket opp til personal. Nektet tilleggsutdanning. Et annet medlem på kontor på samme virksomhetssted har fått permisjon med lønn for 15 studiepoeng innen sitt fag. Det reageres på forskjellsbehandling. d. Per Sund kommer til å reise bort til Senja på pensjonistskole. Kommer til å være litt operativ. e. Vår fylkesleder Mildrid Finnehaug blir 60 år 25. april. f. Per Sund har sett på studieturen vår høsten Vi får til en tur til Stockholm siste helg i august. Må reise fredag, og kommer ikke hjem før mandag. Flybillett (Værnes-Bromma 2792,- t/r) og hotell (ca kr 2500,- pr. pers i dobbeltrom, hotell i sentrum) m/frokost går innenfor det beløpet som er bevilget av årsmøtet. Annet må vi dekke selv, lunsj, middag og severdigheter. Eventuelle avgjørelser blir tatt på neste styremøte. Vi søker om permisjon en dag i forhold til studieturen. g. Vi gratulerer fylkeslederen vår i Fagforbundet Nord-Trøndelag, Mildrid Finnehaug, med fylte 60 år Refr Britt Austad

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag 29.8.2010 kl 1600 på The Square, København

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag 29.8.2010 kl 1600 på The Square, København Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 24. januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND

ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND FREDAG 28. JANUAR 2011 KL 18.00 RADISSON SAS CALEDONIEN HOTEL KRISTIANSAND Innhold: Innhold: 2 Velkommen til Årsmøtet 3 Dagsorden 4 SAK 4 Årsberetninger 5 Årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011 Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 1. Innledning Fagforeningen legger frem foreningens

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Tekna Realistene har igjen gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, invitasjonen er sendt allerede på mail til alle medlemmer. Den faglige delen av Tekna

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

NYTT FRA FO NORDLAND

NYTT FRA FO NORDLAND NYTT FRA FO NORDLAND 1.utgave 2012 Fo Nordland deler ut sosialarbeiderpris Av Mona Nilsen Representantskapet i FO Nordland har vedtatt den 28.03.2012 at det skal opprettes en sosialarbeiderpris i FO Nordland,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 15.-16. april 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15. april 2013 kl. 10.30-15.30 16. april 2013 kl. 09.00-15.00 Til stede fra

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet

Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet INFORMASJONSBLAD TIL TILLITSVALGTE mai NR. 3 04 ÅRGANG 2 Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet Fagforbundets tillitsvalgte kan finne nyttig og oppdatert stoff på www.fagforbundet.no/tvnett TEKST: JAN TORE

Detaljer

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Å R S M Ø T E 2015 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2015 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak

Detaljer