Saksdokumenter årsmøte Saksdokumenter for årsmøte 30. januar 2013 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter årsmøte Saksdokumenter for årsmøte 30. januar 2013 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening."

Transkript

1 Saksdokumenter årsmøte Saksdokumenter for årsmøte 30. januar 2013 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening

2 Innhold Saksliste årsmøte seksjonene... 4 Saksliste årsmøte styret i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening... 5 Årsberetning fra styret i Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening... 6 Årsberetning Hovedtillitsvalgt Årsberetning Opplæringsansvarlig Årsberetning Seksjon kontor og administrasjon (SKA) Årsberetning Seksjon kirke kultur og oppvekst (SKKO) Årsberetning for Seksjon for samferdsel og teknisk (SST) Handlingsplan Verving, medlemsoppfølging og gjenvinning Tillitsvalgtskolering/yrkesfaglig skolering Informasjonsarbeid Medlemsmøter/temamøte Seksjonsarbeid Ungdomsarbeid Pensjonistarbeid Mellomoppgjøret 2013 og kompetansestigen Stortingsvalget Innkomne saker a) Forslag honorar og møtegodtgjørelse til tillitsvalgte b) Forslag innbetaling til fylkeskretsen i forbindelse med kursing c) Forslag medlemspleie d) Forslag bevilgning til aidssyke barn i St. Petersburg e) Forslag skolering av styrets tillitsvalgte f) Forslag disponering av regnskapsmessig overskudd Regnskap pr Budsjett Balanseregnskap pr Revisjonsberetning Budsjett Valgkomiteens forslag til valg pr Årsberetning 2012 Fylkets Hus Årsberetning Grong videregående skole Årsberetning Inderøy videregående skole Årsberetning Leksvik videregående skole

3 Årsberetning 2012 Levanger videregående skole Årsberetning 2012 Mære Landbruksskole Årsberetning NTE Årsberetning 2012 Olav Duun videregående skole Årsberetning 2012 Ole Vig videregående skole Årsberetning 2012 Steinkjer videregående skole Årsberetning 2012 Verdal videregående skole Årsberetning Ytre Namdal videregående skole

4 Saksliste årsmøte seksjonene 1) Åpning 2) Konstituering a. Valg av møteleder b. Valg av møtesekretær c. Valg av protokollunderskrivere 3) Årsberetning fra seksjonene 4) Avslutning 4

5 Saksliste årsmøte styret i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening 1) Åpning 2) Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av sakliste c. Valg av møteleder d. Valg av sekretær e. Valg av protokollunderskrivere 3) Årsberetning for ) Aktivitetsplan for ) Innkomne saker a. Forslag honorar og møtegodtgjørelse til tillitsvalgte. b. Forslag innbetaling til fylkeskretsen i forbindelse med kursing c. Forslag medlemspleie d. Forslag bevilgning til aidssyke barn i St. Petersburg. e. Forslag skolering av styrets tillitsvalgte f. Forslag disponering av regnskapsmessig overskudd 6) Godkjenning av regnskap og balanse per ) Budsjett for ) Valg 9) Avslutning 5

6 Årsberetning fra styret i Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening for perioden til Tillitsvalgte i perioden Hovedstyrets sammensetning Verv Navn Virksomhetssted Leder Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Nestleder Per Sund Fylkets Hus Kasserer Laila Ertsås Fylkets Hus Sekretær Ann-Mari Skomsvold Olav Duun videregående skole Opplæringsansvarlig Terje Greger Holmsberg Verdal videregående skole Ungdomstillitsvalgt Tonje-Karin Kollerud Olav Duun videregående skole Pensjonisttillitsvalgt 1. varamedlem Liv Ingunn Rønning Ole Vig videregående skole 2. varamedlem Rannveig Skaufel Fylkets Hus 3. varamedlem ( til ) Britt Austad Levanger videregående skole 1. varamedlem møter fast på alle møter, 2. og 3. varamedlem innkalles ved behov. I tillegg til styret møter seksjonsansvarlige fast på hovedstyrets møter. Valgte seksjonsansvarlige og kontaktperson - Seksjonsansvarlig Seksjon for yrker innen kirke, kultur og oppvekst (SKKO): Reidun Andersen, Olav Duun videregående skole. - Seksjonsansvarlig Seksjon for yrker innen samferdsel og teknisk (SST) Jan Erik Berdahl, Ole Vig videregående skole - Seksjonsansvarlig Seksjon for yrker innen kontor og administrasjon (SKA): Gerd Iren Bruås, Inderøy videregående skole ( til ) Britt Austad, Levanger videregående skole ( til ) - Kontaktperson Seksjon for yrker innen helse og sosial (SHS) Mary Ann Hokstad Binde, Familievernkontoret, Steinkjer Andre verv Forhandlingsutvalg Verv Navn Virksomhetssted Leder Per Sund Fylkets Hus Medlem Britt Austad Levanger videregående skole Medlem Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Medlem Laila Ertsås Fylkets Hus Revisorer Verv Navn Virksomhetssted Medlem Sverre Vestvik Fylkets Hus Medlem Trine Hagen Fylkets Hus Reserve Nina Rodum Fjærtoft Fylkets Hus 6

7 Representanter til AOF Verv Navn Virksomhetssted Opplæringsansvarlig Terje Greger Holmsberg Verdal videregående skole Utvalg for tillitsvalgte Verv Navn Virksomhetssted HTV/Leder/SKA-ansvarlig Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole HTV/Nestleder Per Sund Fylkets Hus HTV/3.vara/SKA-ansvarlig Britt Austad Levanger videregående skole Representanter til Representantskapet Verv Navn Virksomhetssted Representant Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Representant Per Sund Fylkets Hus Representant Ann-Mari Skomsvold Olav Duun videregående skole Vararepresentant Laila Ertsås Fylkets Hus Vararepresentant Britt Austad Levanger videregående skole Pensjonistutvalg Leder Medlem Agner Sørensen Staup Medlem Øyvind Ramstad Namsos Ungdomsutvalg Verv Navn Virksomhetssted Leder Tonje-Karin Kollerud Olav Duun videregående skole Medlem Inger Lise Meldal Steinkjer videregående skole Medlem Daniel Sivertsen Fylkets Hus Valgkomité Verv Navn Virksomhetssted Leder Liv Ingunn Rønning Ole Vig videregående skole Medlem Gunn-Marie Hildrum Olav Duun videregående skole Medlem Per Sund Fylkets Hus Varamedlem Arnhild Cadamarteri Ole Vig videregående skole 7

8 Plasstillitsvalgte og kontaktpersoner Verv Navn Virksomhetssted Plasstillitsvalgt Ulf Jarl Hagen Fylkets Hus Plasstillitsvalgt Jan Ragnar Forsbakk Grong videregående skole Plasstillitsvalgt Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Kontaktperson Alf Øistein Østerås Karienborg ungdomsheim Kontaktperson Gunhild Johanne Røst Leksvik videregående skole Plasstillitsvalgt Britt Austad Levanger videregående skole Plasstillitsvalgt Kristin Funderud (tom ) Meråker videregående skole Hege Kristin Mansæterbak (fra ) Plasstillitsvalgt Ingrid Johansen Mære landbruksskole Plasstillitsvalgt Bjørnar Gulstad NTE, Steinkjer Plasstillitsvalgt Gunn-Marie Hildrum Olav Duun videregående skole Plasstillitsvalgt Jan Erik Berdahl Ole Vig videregående skole Kontaktperson Ståle Nilsen Spillumheimen barneverninstitusjon Plasstillitsvalgt Henrik Stjern Vanebo Steinkjer videregående skole Plasstillitsvalgt Ellen Mære Aas Verdal videregående skole Plasstillitsvalgt Heidi Therese Hustad Ytre Namdal videregående skole Medlemssituasjonen Fagforeningen har i perioden fått en del nye medlemmer. Pr har vi 792 (786) medlemmer, derav 297 (286) medlemmer uten arbeidsforhold og 495 (500) yrkesaktive. (Fjorårets tall i parentes.) Nyinnmeldte i fagforeningen i løpet av året ble 37 medlemmer. Aktivitet Det har i perioden vært avholdt 1 årsmøte på Verdal videregående skole 10 styremøter i løpet av året, der vi har behandlet 102 saker. 1 medlemsmøte i forbindelse med styremøte, der vi har besøkt Fylkets Hus Seksjonsansvarlige i SST, Jan Erik Berdahl, har deltatt ved seksjonskonferansen i mai Inneværende år har leder, HTV og en seksjonsansvarlig også dratt på virksomhetsbesøk til medlemmene våre ved NTE, Mære Landbruksskole og Ytre Namdal videregående skole. Vi har videreført det å komme seg ut til medlemmene ved hjelp av medlemsmøter i forbindelse med styremøtene. I år har vi vært på: - Fylkets Hus i mai, der temaene var lønnsoppgjøret sentralt I tillegg hadde vi besøk av Jøran Østrom, KLP sentralt som snakket om KLP Pensjon. 8

9 Det er positivt at hele styret kan møte medlemmer rundt omkring på de forskjellige stedene vi har besøkt. Og vi takker våre dyktige tillitsvalgte for god mottakelse på alle steder vi har besøkt. Når det gjelder saker som styret har behandlet i forrige periode, viser vi til møteprotokollene som blir sendt ut på e-post til alle plasstillitsvalgte og kontaktpersoner etter hvert styremøte. Du finner også møteprotokollene og sakslister på fagforeningens hjemmeside: Verve- og informasjonstur 2012 I tillegg til våre faste styremøter og medlemsmøter sto det i vår aktivitetsplanen for 2012 at leder Gerd Iren Bruås, HTV Per Sund og seksjonsansvarlige Jan Erik Berdahl, Reidun Andersen eller Gerd Iren Bruås/Britt Austad skulle stå for verve- og informasjonstur ute blant medlemmene våre. I år har vi besøkt NTE i februar sammen med Margrete Fossland fra Kompetansesenteret, Mære landbruksskole og Ytre Namdal videregående skole i mars. Temaene på besøkene var blant annet KLP pensjon, kompetansestigen, lønnsoppgjøret sentralt, LO favør medlemsfordeler og verving. I tillegg fikk medlemmene svar på saker/tema de lurte på. Vi har også i år hatt mulighet til å gi klubbene medlemspleie pr yrkesaktiv medlem. Alle virksomhetene har i år søkt om kr 275,- pr yrkesaktivt medlem. Opplæring av tillitsvalgte I år har vi en ny tillitsvalgte har deltatt på Fase 1 kurs. Kurset er en obligatorisk del av tillitsvalgtskoleringen i Fagforbundet. 3 tillitsvalgte har deltatt på tillitsvalgtskoleringen Fase 2. Noe vi synes er kjempeflott og oppfordrer flere til å delta. 1 av tillitsvalgte har tatt kurs og er nå foreleser på Fase 1 2 tillitsvalgte har deltatt på Fase 3 kurs Vi sendte ut en henvendelse til alle plasstillitsvalgte i februar med beskjed om at vi ønsket å arrangere en skolering i slutten av august. Vi ville gjerne ha tilbakemelding om noen kunne tenke seg å delta og eventuelle tema som det var ønske vi skulle ta opp. De tilbakemeldingene vi fikk gjorde at vi ikke kjørte noen skolering i år. Første helga i september hadde styrets medlemmer og seksjonsansvarlige i fagforeningen studietur Oslo-Kiel tur/retur. Der ble det lagt vekt på å sørge for et godt samarbeidsklima. Vi diskuterte bl.a. hvilke kriterier Fagforbundet har i forhold til lokale lønnsforhandlinger, samt saker som vi ønsker skal bli tatt opp i Landsmøte. Det ble også gjennomgått den nye tillitsvalgtskoleringen Fase 1. Da to av styrets medlemmer, Jan Erik Berdahl og Britt Austad, har deltatt på Fase 3 i år, fikk styret også et lite innblikk i hva det går ut på. 9

10 I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger ble alle tillitsvalgte i KS-området kalt inn til informasjonsmøte i midten av september. Økonomi Regnskapet viser et overskudd på kr ,02 Vi viser for øvrig til eget regnskap og budsjett. Medlemsregisteret Hele tiden jobber vi med å få et oppdatert medlemsregister. Britt Austad har også i år gått gjennom medlemsregisteret og gjort en god del oppdateringer. Dette også i forbindelse med kompetansestigen vi arbeider med. Tariff 2012 Det ble brudd i forhandlingene i KS-oppgjøret sentralt den 27. april Da brøt LO Kommune tarifforhandlingene med KS. Årsaken var stor avstand mellom krav og tilbud på mange områder, og økonomien var uavklart. Det ble ikke lagt fram tilbud fra KS som sikrer rekruttering, kvalitet og kompetanse i kommunesektoren. Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening var ikke blant de fagforeningene som ble tatt ut i streik i år. 5. mai 2012 ble streiken avblåst og resultatet ble i grove trekk: Et generelt tillegg til alle på minst kroner eller 2,7 prosent Minstelønnssatsene heves Lørdags- og søndagstillegget heves til 50 kroner per time En lokal pott på 1,2 prosent med føring på kompetanse og lokal lønnspolitikk Bestemmelser som skal sikre kriterier for lokale lønnstillegg Partene kom fram til et resultat som sikrer rettigheter for innleide vikarer tilsvarende det som ble avtalt i staten. Lokalt lønnsoppgjør 2012 I flg. policydokumentet som var blitt utarbeidet sentralt skulle årets lokale forhandlinger gå på bl.a. formell- og realkompetanse, teamledere og funksjonstillegg. Nytt av året var at lokale forhandlinger ble gjennomført raskere. Det var forbundsvise forhandlinger og det var kun forhandlingsutvalget som skulle stille på forhandlingene. I etterkant ser vi at det hadde vært bedre om plasstillitsvalgte hadde kunnet være med i forhandlingene. Vi ønsker at dette vil bli gjort ved senere forhandlinger, slik at det blir en kvalitetssikring mot hvert enkelt virksomhetssted mens forhandlingene pågår. 10

11 Streik i NTE I perioden 27. september 5. oktober 2012 var NTE, KS-bedrift og Energiavtalen, i streik. 50 ansatte ved NTE var tatt ut i streik. I tillegg stilte Laila Ertsås og Gerd Iren Bruås fra styret i streikekomiteen på NTE. Den viktigste grunnen til streik var stor avstand mellom partene, spesielt på krav til minstelønnssatsene. I tillegg var reisebestemmelser og arbeid utenfor normalarbeidsdagen viktige temaer som ikke ble løst. Streiken varte i ni dager, men til slutt fikk vi i gjennom hovedkravene som vi gikk inn i streiken med. Det gjaldt først og fremst økte minstelønnssatser som nå er økt med for de merkantile stillingene, samt at det på reiser skal dietten settes lik statens sats. Kompetansestigen Britt Austad, Per Sund og Gerd Iren Bruås har arbeidet videre med kompetansestigen. Vi har tett samarbeid med personalavdelingen. Britt Austad og Gerd Iren Bruås arbeider pr dags dato, sammen med personalavdelingen, med å plassere alle yrkesaktive medlemmer inn i kompetansestigen. Denne jobben fortsetter vi med også i Seksjonene I 2012 har vi hatt seksjonsansvarlige for seksjon for kontor- og administrasjon (SKA), seksjon for kirke, kultur og oppvekst (SKKO) og seksjon for samferdsel og teknisk (SST). I tillegg har vi hatt kontaktperson for seksjon for helse og sosial (SHS). Seksjonsansvarlig på SST har deltatt på seksjonskonferanse. I år har seksjonsansvarlige vært med på noen få virksomhetsbesøk. Alle vært med på en studietur, der det ble jobbet med kriterier lokale lønnsforhandlinger, Fase 1 og Fase 3. I tillegg ble debatthefte i forbindelse med Landsmøte gjennomgått. De har også sørget for at medlemmer i de enkelte seksjonene får informasjon om blant annet kurstilbud og annet som blir sendt ut fra sentralt hold. Ungdomsarbeid I år har det kommet veldig få, om noen, henvendelser til vår ungdomstillitsvalgt Tonje-Karin Kollerud. Ungdomstillitsvalgt har deltatt på styremøter, studietur, samt medlemsmøter vi har hatt på virksomhetene i forbindelse med styremøtene våre. Avslutning/sammendrag Blant de største sakene våre i år har nok videre arbeid med kompetansestigen, lønnsforhandlingene, deltidsstillinger/elevassistenter, innspill om Nord-Trøndelags fylkeskommunes arbeidsgiverpolitikk og innspill til Landsmøte vært blant de største. Vi har vært representert i administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget (AMA) der Per Sund er medlem og Britt Austad er hans personlige vara. 11

12 I forbindelse med streiken på NTE ønsker vi å takke et godt fungerende streikekomite bestående av Bjørnar Gulstad og Rigmor Vannebo på NTE. I tillegg hadde vi velvillige streikende og streikevakter på NTE. Takk også til Fagforbundet Nord-Trøndelag (fylkeskretsen) som stilte opp sammen med oss under streiken. Vi veldig fornøyd med alles innsats i forbindelse med streiken. I tillegg hadde vi også en betydelig og tidkrevende arbeidsoppgave i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene høsten Det var forbundsvise forhandlinger, der kun forhandlingsutvalget stilte. Dette førte til at forhandlingene foregikk raskere enn tidligere forhandlinger. Men vi ser at vi ønsker å ha forhandlingene slik de var tidligere slik at vi kan ha plasstillitsvalgte med oss under forhandlingene slik at vi får til å kvalitetssikre arbeidet som gjøres. Vi har vært på besøk rundt omkring på enkelte virksomheter. Leder Gerd Iren Bruås, hovedtillitsvalgt Per Sund i tillegg til en seksjonsansvarlig (Britt Austad/Gerd Iren Bruås, Jan Erik Berdahl eller Reidun Andersen) har vært på noen virksomhetsbesøk. Vi tror at den beste muligheten for å få nye medlemmer og få henvendelser på er å treffes ansikt til ansikt. Til slutt vil vi i styret takke fylkeskretsen for godt og positivt samarbeid gjennom året. Vi takker videre våre plasstillitsvalgte, kontaktpersoner og medlemmer for godt samarbeid og den tillit vi føler er til stede. Styret i Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Gerd Iren Bruås Leder Per Sund Nestleder Ann-Mari Skomsvold Sekretær Laila Ertsås Kasserer Terje G. Holmsberg Opplæringsansvarlig Tonje Karin Kollerud Ungdomstillitsvalgt Britt Austad Leder SKA Reidun Andersen Leder SKKO Jan Erik Berdahl Leder SST Liv Ingunn Rønning 1.vara Rannveig Skaufel 2.vara 12

13 Årsberetning Hovedtillitsvalgt HTV jobben er spennende, utfordrende og jeg trives godt med de oppgavene jeg har å stelle med. Jobben som HTV er 100 % stilling, oppgavene er varierende med nye utfordringer hver dag. Samarbeidet syns jeg funger meget bra. Britt og Gerd Iren er mine nærmeste rådgivere og samarbeidet fungerer meget bra. Av de oppgavene jeg har stelt med er det lønn som tatt mye av tid. Hovedlønnsoppgjøret i kap. 3, 4 og 5. har tatt mye tid i år sammen med innfasing av kompetansestigen. Mange av våre medlemmer har i etterkant av hovedoppgjøret fått aksept for forandring i arbeids og ansvarsområde og forhandlinger er gjennomført etter HTA kap. 4.A.2 og 4.A.3. Lokale forhandlinger ble i år gjennomført på ny og raskere måte, det ble noe for raskt for oss og vi ser i ettertid at det ble gjort noen uheldige feil som vi i nå prøver å rette opp. Ved neste lokale forhandlinger må vi tilbake til den modellen der PTV er med og dannet baktropp for kvalitetssikring av det enkelte virksomhetssted. Omorganisering på de enkelte avdelinger tar mye tid og ledelsen må til en vær tid minnes på at tillitsvalgt skal være med i diskusjonen når noe skal forandres. Skolereformen med sammenslåinger og utbygginger krever innsats fra tillitsvalgte. Budsjett situasjonen krever at HTV og PTV er aktive og deltar i de fora som er nødvendig. Skolestrukturen og nedbemanning på Fylkes hus blir utfordrende oppgaver. Vi har også store utfordringer ved NTE. Jeg har orientert styret om at jeg fratrer min stilling som HTV den Arbeidet med å rekruttere min etterfølger har styret gjennomført og Jan Erik Berdahl fra Ole Vig tar over etter meg. Jan Erik har gjennomført Fagforbundets sin høyeste skolering. Jan Erik vil være på Fylkes Hus på onsdager og ellers ved behov. Ut over dette vil han bruke kontor ved Ole Vig og hjemmekontor. Han vil bli å treffe på meil og telefon og han kommer ut til virksomhetsstedene etter behov. Når Jan Erik tar over vil PTV på Fylkes hus få flere oppgaver, jeg føler meg trygg på at Ulf Jarl Hagen vil takle dette på en god og profesjonell måte. Som medlem fra Fagforbundet i AMA og div. andre nedsatte utvalg får jeg delta i prosessen rundt div. saker som opptar oss. Jeg kan nevne utvalg for å se på bruken av deltidsstillinger, HMS, IA og revidering av div. reglement. Vi har vært med å lage ett nytt utvalg som vi kaller AMA. Dette utvalget skal erstatte HAMU og administrasjonsutvalget. Utdanningsfondet er nå på plass, men det er det liten søknad. Søknadsskjema og vedtektene ligger ut på nett. Som medlem av Fagforbundet Nord-Trøndelag sitt representantskap blir jeg oppdatert på det som foregår i de andre foreningene rundt om i fylket og på landsplan. Det er mange henvendelser daglig til kontoret både på telefon og E-post og personlig besøk av plasstillitsvalgte og medlemmer om store og små saker, som de ønsker hjelp til å løse. Vi har et godt og profesjonelt forhold til personalavdelingen og stabssjefen, samarbeidet fungerer meget bra også opp mot de andre tillitsvalgte. 13

14 Samarbeidet med kompetansesentret synes jeg fungerer meget bra og er veldig fornøyd med dem, skulle noe endres måtte det være at en rådgiver fra kompetansesentret var plassert på Steinkjer og hadde bare saker for Nord- Trøndelag. Vi har også fått noen nye medarbeidere i NTFK og HTV har vært med på intervjuene her på Fylkes hus. Steinkjer den 29. november 2012 Per Sund 14

15 Årsberetning Opplæringsansvarlig 2012 har vært et år med bra aktivitet på den organisatoriske opplæringa i fagforeninga vår. Vi har 2 medlemmer som har fullført fase 3. 3 medlemmer har fullført fase 2 og 1 medlem har fullført fase 1. Opplæringsansvarlig har deltatt på et kurs i forhandlingsarbeid. Vi har et medlem som har gjennomført kurs i nye fase 1 og er godkjent som foreleser. Det har vært mange tilbud om kurs og konferanser fra Fagforbundet Nord-Trøndelag og Fagakademiet. Vår fagforening har hatt deltakere på følgende kurs og konferanser: - Seksjonskonferanse samferdsel og teknisk 1 deltaker - Datasikkerhet i hverdagen 2 deltakere - Pensjonskurs 3 «- Etikk og taushetsplikt 1 deltaker - Gulvbehandling 3 deltakere - Brannvernledere 2 «- Fagdag språk og kommunikasjon 6 «Seksjonene, leder og hovedtillitsvalgt har deltatt på kurs som jeg ikke har oversikt over. Jeg har heller ikke oversikt over kurs arrangert av Fagakademiet som vi har hatt deltakere på. Opplæringsansvarlig takker for samarbeidet i 2012 og håper på stor aktivitet i Terje Greger Holmsberg opplæringsansvarlig 15

16 Årsberetning Seksjon kontor og administrasjon (SKA) Seksjonsansvarlig i 2012: - Gerd Iren Bruås fram til Britt Austad etter Seksjonsansvarlig har deltatt på styremøter i den fylkeskommunale fagforeningen. Årets studietur med styret skjedde på Kielferga. Her fikk vi gode diskusjoner i forhold til hvilke kriterier Fagforbundet har i forhold til lokale lønnsforhandlinger og vi diskuterte Landsmøtet i Fagforbundet, der vi også kom fram til saker som vi ønsket å sende inn. Mål nådd i forhold til aktivitetsplan I følge aktivitetsplanen var årets mål til seksjonsarbeidet: Synliggjøre seksjonsarbeidet i fylkeskommunen og sørge for at medlemmene vet mer om de oppgaver seksjonene kan gjøre. Sørge for tilbud om yrkesfaglig opplæring på de fleste områdene. Synliggjøre våre meninger i forbindelse med yrkespolitiske spørsmål som angår og berører medlemmer i seksjonene. Tiltakene var: Delta på informasjons- og ververunde - I starten av året var Gerd Iren Bruås vår representant. Etter som hun også er leder i fagforeningsstyret har vår seksjon vært representert på alle møter på virksomhetssteder. Etter har ikke styret hatt informasjons- og vervebesøk. Arbeide med saker som berører medlemmenes yrkesfunksjon: - Her har vi sammen med styrets medlemmer besvart høringsutkast som angår våre medlemmer i fylkeskommunen. - I seksjon kontor og administrasjon finnes det mange faggrupper, og det blir sendt ut mange e-poster som angår medlemmer i de forskjellige faggruppene, som sekretærer, IKT, arkiv, økonomi og personal. Tilrettelegge forskjellige former for yrkesfaglig tilbud til alle medlemmer i seksjonen: - Vi har videreformidlet kurs til våre SKA-medlemmer via plasstillitsvalgte og kontaktpersoner. Disse kursene har kommet fra LO, Fagakademiet, Fagforbundet sentralt og Fagforbundet, Nord-Trøndelag. Arbeide med yrkespolitiske spørsmål: - SKA-ansvarlige har i tillegg til dette vervet også vært hovedtillitsvalgt. Derfor har blant annet Britt Austad deltatt på en noen møter (som vara) i administrasjons og arbeidsmiljøutvalget (AMA) i fylkeskommunen. Samarbeid med seksjonene i kommunale fagforeninger nettverksbygging: - Dette har ikke blitt prioritert i

17 Bidra til at seksjonene setter fokus på yrkespolitisk arbeid som sykefravær/nærvær og kompetanseheving. - Både Gerd Iren Bruås og Britt Austad er utpekt av styret i forhold til å plassere alle yrkesaktive medlemmer i kompetansestige i forhold trinn over minstelønn. Vi har bedt alle yrkesaktive medlemmer om å registrere sin kompetanse i Agresso. Denne jobben fortsetter også i 2013, da vi skal se på alle medlemmers kompetanse i forhold til kompetanse. Når det gjelder tilbakemeldinger fra våre medlemmer i seksjon kontor og administrasjon, kommer det ikke så mye. Vi tolker dette dithen at våre medlemmer i Nord-Trøndelag fylkeskommune stort sett har det bra. Men skulle det være noe dere ønsker at vi skal jobbe med i 2013, mottas dette med takk. Vi fortsetter jobben i 2013 med godt mot. Skogn 10. desember 2012 Seksjonsansvarlige for seksjon kontor og administrasjon Gerd Iren Bruås Fram til Britt Austad Fra og med

18 Årsberetning Seksjon kirke kultur og oppvekst (SKKO) Ansvarlig: Reidun Andersen. Som seksjonsansvarlig i 2012 har jeg deltatt på alle styremøter 10 møter i året. Årsmøte ble i år avholdt på Verdal videregående skole. Vi hadde studietur til Kiel med Color Magic Program for turen: Eirik Berdal orienterte om kursing i Fase 1 og Fase 2 og instruktørkurs Fase 1 Gruppearbeid: Fikk informasjon om: lokale forhandlinger og føringer for lokalt lønnsoppgjør En del diskusjoner om hvordan lønnsforhandlingene skal foregå, hvem skal være med. Det ble også lagt fram eksempel på hvordan kompetansestigen er bygd opp. For øvrig hadde vi en fin og lærerik tur med mange faglige diskusjoner. Som seksjonsansvarlig videresender jeg nyhetsbrev og informasjon om kurs. Min oppgave er å være støttende til å informere våre medlemmer til etter og videreutdannelse. Være støttendespiller i yrkesfaglig spørsmål og verving av nye medlemmer. Har også fått plass til noen medlemmer for å delta på kurs med Eli Rygg der den kommunale foreningen arrangerte. Tema: Hvordan snakke om vanskelig tema med barn og kommunikasjon. Som seksjonsansvarlig prøver jeg å komme i kontakt med våre medlemmer når vi er ute på medlemsmøter, har også en del kontakt med plasstillitsvalg. Seksjonsansvarlig for seksjon kirke kultur og oppvekst. Reidun Andersen 18

19 Årsberetning for Seksjon for samferdsel og teknisk (SST) Ansvarlig Jan Erik Berdahl I 2012 har jeg vært med i en gruppe som så på rammeavtale for håndverkstjenester. Videre var jeg på kurs for instruktør Fase 1og var med som foredragsholder Fase 1 kurs. Har deltatt på seksjonskonferanse på Heia den 22 og 23. mai og gjennomført Fase 3. Har også videreformidlet informasjon om forskjellige kurs for seksjonen. Jeg har deltatt på studietur og de fleste styremøter i 2012 Stjørdal, 13. desember 2012 Jan Erik Berdahl Seksjonsansvarlig seksjon for samferdsel og teknisk 19

20 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, peker på de mål og tiltak som skal prioriteres i Fagforbundet Nord-Trøndelag bygger sin virksomhet på frihet, likhet og solidaritet. Styrke forståelsen og behovene for gode etiske holdninger og handlinger i arbeid med forvaltningen av fellesskapets ressurser og i egen organisasjon. Våre hovedsatsningsområder for 2013 tar utgangspunkt i visjoner og mål som er vedtatt av Landsmøte og Fagforbundet Nord-Trøndelag, samt egne områder vi ønsker å jobbe med i Vi ønsker å ta for oss følgende tema i året 2013: 1. Verving og medlemsoppfølging 2. Tillitsvalgtskolering/yrkesfaglig skolering 3. Informasjonsarbeid 4. Medlemsmøter/temamøter 5. Seksjonsarbeid 6. Ungdomsarbeid 7. Pensjonistarbeid 8. Mellomoppgjøret 2013 og kompetansestigen 9. Stortingsvalget

21 1. Verving, medlemsoppfølging og gjenvinning Mål For å beholde og utvikle vår styrke i fylkeskommunen, må det verves flere medlemmer og vi må ikke miste noen. Pr. i dag er vi blant de tre største organisasjonene i Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). Vi får på denne måten være med i de fleste utvalg i NTFK og være med å bestemme i viktige saker som angår våre medlemmer. Vårt mål er derfor gjennom planmessig vervearbeid og høy aktivitet, også i klubbene, at skal Fagforbundet beholde sin posisjon i NTFK. Verving og medlemsoppfølging skal stå på dagsorden kontinuerlig og antall yrkesaktive medlemmer skal økes. Tiltak - Sørge for at verving og medlemsoppfølging alltid er et høyt prioritert arbeidsområde. - Være synlige blant våre medlemmer og våre aktuelle medlemmer. Sørge for at representanter fra styret og seksjonsansvarlige besøker enkelte av våre virksomhetssteder i løpet av Bistå og motivere verveansvarlige og tillitsvalgte til å være aktive i markedsføringen av Fagforbundet, slik at flere ønsker å være medlem og ingen ønsker å melde seg ut. - Medlemmer som faller ut av forbundet av ulike årsaker skal kontaktes for mulig opprettholdelse av medlemskapet - Heve kompetansen på området verving og god medlemsoppfølging, informasjonsarbeid og viktigheten av å være organisert. Ansvar - Verving: Nestleder/HTV og ungdomstillitsvalgt i tillegg til plasstillitsvalgte og kontaktpersoner. - Medlemsoppfølging: Leder, nestleder, HTV og kasserer 21

22 2. Tillitsvalgtskolering/yrkesfaglig skolering Mål Videreutvikle, oppdatere og skolere tillitsvalgte slik at de blir i stand til å ivareta sine arbeidsoppgaver på en god måte og kan møte og håndtere de omstillinger og endringer som vil prege utviklingen i fylkeskommunen. Sørge for yrkesfaglige tilbud til medlemmer på de fleste områder og seksjoner. Tiltak - Sørge for at alle tillitsvalgte får tilbud og mulighet til å ta Fase 1 så snart som mulig etter årsmøtet. - Oppfordre og motivere tillitsvalgte til å ta Fase 2 og eventuelt Fase 3. - Oppfordre tillitsvalgte til å bruke tillitsvalgtsnettet og hjemmesiden - Invitere alle plasstillitsvalgte samt styrets medlemmer til et kurs i lov og avtaleverk. - Videreformidle de kursene som kommer fra Fagforbundet Nord-Trøndelag og fra Fagakademiet. Ansvar - Motivering organisatoriske kurs; Opplæringsansvarlig og leder - Informasjonsmøte/-kurs for tillitsvalgte: Utvalg for tillitsvalgte - Yrkesfaglig oppfølging; Seksjonsansvarlige 3. Informasjonsarbeid Mål Være synlig blant våre nåværende medlemmer og holde våre tillitsvalgte oppdatert. Tiltak - Videreføre vervebrosjyre og bruke den aktivt i vervearbeidet, samt sende den ut til nye medlemmer når de blir meldt inn. - Fortsette med medlemspleie til klubbene - Sørge for oppdatert nettsted Ansvar - Vervebrosjyre: Leder og sekretær - Medlemspleie: Årsmøtevedtak - Nettsted: Nettstedsansvarlig og leder 22

23 4. Medlemsmøter/temamøte Mål - Holde våre medlemmer oppdatert innen medlemsfordeler og andre viktige tema i 2013, bl.a. LO-favørfordeler og andre medlemsfordeler i Fagforbundet, kompetansestigen, mellomoppgjøret 2013, pensjon med mer. - Være synlig blant våre medlemmer og ikke-medlemmer. - Synliggjøre seksjonsansvarlige Tiltak - Avholde styremøter ute blant medlemmene. (Året 2013: Levanger videregående skole, Grong videregående skole og Meråker videregående skole) - Ha med forelesere som kan fortelle om medlemsfordeler, pensjon og andre tema som kan være nyttige og interessante for våre medlemmer. - Samarbeide med Fagforbundet Nord-Trøndelag for å holde gode møter for våre medlemmer med aktuelle tema. Ansvar - Leder, nestleder/htv og seksjonsansvarlige 5. Seksjonsarbeid. Mål - Synliggjøre seksjonsarbeidet i fylkeskommunen og for medlemmer i de forskjellige seksjonene. - Sørge for tilbud om yrkesfaglig opplæring på områder der vår fagforening har medlemmer. - Synliggjøre våre meninger i forbindelse med yrkespolitiske spørsmål som angår og berører medlemmer i seksjonen. Tiltak - Bli med på informasjons- og ververunde. - Arbeide med saker som berører medlemmenes yrkesfunksjon. - Videreformidle yrkesfaglig tilbud og informasjon fra sentralt hold til våre yrkesaktive medlemmer i seksjonen. - Samarbeide med seksjonene i kommunale fagforeninger - nettverksbygging - Bidra til at seksjonene setter fokus på yrkespolitisk arbeid - Jobbe for å få innplassert kompetanse i fylkeskommunens kompetansestige når yrkesaktive har tatt kompetansehevende opplæring eller kurs. - Ansvar - Seksjonsansvarlige, leder og nestleder/htv. 23

24 6. Ungdomsarbeid Mål Aktivt og målrettet informasjonsarbeid overfor unge medlemmer slik at vi kan verve unge arbeidstakere. Jobbe med å få til et fungerende ungdomsutvalg Tiltak: - Skolering av ungdomstillitsvalgte. - Involvere ungdomstillitsvalgt og sørge for nødvendig skolering og opplæring for å ivareta vervet og gjennomføre aktiviteter. - Være med i nettverk med andre ungdomstillitsvalgte i kommunene. Ansvar - Ungdomstillitsvalgt, 1.varamedlem, nestleder/htv og leder 7. Pensjonistarbeid Mål Sikre et bredt engasjement blant Fagforbundets pensjonistmedlemmer, og benytte pensjonistenes erfaring og kunnskap. Synliggjøre pensjonistarbeidet og pensjonistutvalget i fagforeningen. Tiltak - Jobbe for å få i gang et nytt pensjonistutvalg. - Informere om pensjonistenes rettigheter og plikter (bl.a. forsikringer og KLP pensjon) - Opprette kontakt med andre kommunale pensjonistforeninger - nettverksbygging Ansvar - Pensjonisttillitsvalgt, leder. 8. Mellomoppgjøret 2013 og kompetansestigen Mål: Ivareta mellomoppgjøret 2013 og videreføre kompetansestige for våre medlemmer. Sørge for oppdatert medlemsregister i forhold til eventuell konflikt Tiltak - Arbeide for å få yrkesaktive medlemmer registrert inn i trinnene i kompetansestigen. - Jobbe for fortsatt økonomisk belønning for å ta formell kompetanse Ansvar - Forhandlingsutvalget 24

25 9. Stortingsvalget 2013 Mål - Stortingsvalget 2013 Tiltak - Informere om stortingsvalget Oppfordre våre medlemmer til å stemme rød-grønt ved valget til høsten Ansvar - Nestleder/HTV og utvalgsmedlemmer. 25

26 Innkomne saker 2013 a) Forslag honorar og møtegodtgjørelse til tillitsvalgte Styrets forslag: Møtegodtgjørelse opprettholdes på kr 500,- pr. møte. - Dvs. kr 500,- pr. styremøte for fagforeningsstyret. Honorar Verv Honorar 2012 Honorar 2013 Leder Kr ,- Kr ,- Nestleder Kr 7 500,- Kr 7 500,- Sekretær Kr 7 500,- Kr 7 500,- Kasserer Kr ,- Kr ,- Opplæringsansvarlig Kr 5 000,- Kr 5 000,- Ungdomstillitsvalgt Kr 5 000,- Kr 5 000,- Pensjonisttillitsvalgt Kr 5 000,- Kr 5 000,- Seksjonsansvarlig 3 * Kr 5 000,- 3 * Kr 5 000,- Nettstedansvarlig Kr 5 000,- Kr 5 000,- 1. varamedlem Kr 5 000,- Kr 5 000,- Summering 2013: Honorar Kr ,- Møtegodtgjørelse 11 styremøter med 11 styremedlemmer á kr 500,- Kr ,- Sum Kr ,- Beløpet belastet konto: 5310 Faste honorar. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag. b) Forslag innbetaling til fylkeskretsen i forbindelse med kursing Det ble bestemt på representantskapsmøte i 2010 en egenandel pr. yrkesaktiv medlem. Prisen for 2013 er kr. 75,- som betales inn til fylkeskretsen. Dette skal dekke opplæring/fagkurs til medlemmer i Fagforbundet Nord-Trøndelag. Forslag til vedtak: Årsmøtet bevilger kr 75,- pr. aktivt medlem. Kr 75,- x ca 485 medlemmer = kr ,- bevilges for Beløpet tas fra konto: 7410 Kontingent Fagforbundet. c) Forslag medlemspleie 2013 De siste regnskapsår har det blitt satt av kr 275,- per aktivt medlem til medlemspleie, der en del av pengene blir hentet fra pensjonistmidler styret mottar. Også i 2013 ønsker styret i fagforeningen at klubbene skal satse på å gi pensjonistene et tilbud om sosial aktivitet sammen med tidligere arbeidskollegaer. Dette innebærer at medlemmer 26

27 uten arbeidsforhold (uføre- og alderspensjonister) skal få tilbud om å være med på tilbud klubben gir yrkesaktive medlemmer. Styret foreslår at det bevilges kr 275,- per yrkesaktive medlem. Medlemspleien skal hentes ut i løpet av 2013 etter søknad. Alle klubbene må sende inn et regnskap over hva medlemspleien er brukt til ved årets slutt, der de også viser at pensjonistene har hatt anledning til å delta. Styrets forslag til vedtak: Det bevilges kr 275,- * 475 yrkesaktive medlemmer = kr ,-. Medlemspleien må hentes ut i løpet av 2013, og brukes til sosiale tiltak for både yrkesaktive og medlemmer uten arbeidsforhold. Beløpet belastes konto: 7610 Bevilgninger. d) Forslag bevilgning til aidssyke barn i St. Petersburg Fagforbundet i Trøndelag bidrar med økonomiske midler til humanitær aksjon for aidssyke barn i St. Petersburg. Vi ser at det nytter, og ønsker derfor å bidra med noen kroner fra vår fagforening også. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir kr 2.500,- til sykehuset i St. Petersburg. Beløpet sendes til konto til aksjonen for aidssyke barn. Beløpet belastes konto: 7611 Andre bevilgninger. e) Forslag skolering av styrets tillitsvalgte Vi har de to siste årene hatt skolering av styrets medlemmer med blant annet en gjennomgang av hovedtariffavtale, hovedavtale, lov og avtaleverk. Tariffoppgjør og lønnsoppgjør har blitt gjennomgått, innspill og prioriteringer er diskutert. Studieturene har hatt positiv virkning på styrets medlemmer i forhold til samhold og samarbeidsforhold. Styret foreslår at det bevilges kr 3.000,- pr. styremedlem (11 stk) for å få til skolering av styrets medlemmer. Styrets forslag til vedtak: Kr ,- budsjetteres ekstra på konto 7302 Kursutgifter, for skolering av styrets medlemmer, i tillegg til skolering av fagforeningens tillitsvalgte og medlemmer. f) Forslag disponering av regnskapsmessig overskudd Vi har et regnskapsmessig overskudd på kr ,02 Styrets forslag til vedtak: Overskuddet på kr ,02 disponeres ved at det settes av til konto 2811 Avsetning utdanningsfond i balanseregnskapet. 27

28 Regnskap pr Budsjett 2012 KONONR KONTONAVN DEBET KREDIT BUDSJETT EGEN 0, KONTINGENTER 0, , , TILFELDIGE INNTEKTER 0,00 0, , FASTE HONORARER , , TAPT ARBEIDSFORTJ 0,00 0, TILSKUDD LØNN HTV 0,00 0, STIPEND 0,00 0, DIV GODTGJ 0,00 0, ARBEIDSGIVERAVG , , KONTORUTSTYR/MASK 0,00 0, KONTORREKVISITA 0,00 0, PORTO 0,00 0, TELEUTGIFTER 4 800, , DIETT - STATENS SATS 0,00 0, REISE/MØTEKOSTN 266, , BILGODGJ STATENS S , , ADM UTGIFTER 0,00 0, KURSUTGIFTER , , VERVING 0, , BROSJYRER/MEDL BLAD 0,00 0, KOPIERING/TRYKK 0,00 0, TIL STYRETS DISP 1 815, , ANNONSER/REKLAME 0,00 0, KONT FAGFORBUNDET , , KONT LO STEINKJER/VERRAN , , DIV KONTINGENTER 0,00 0, BEVILGNINGER/MEDL PLEIE , , ANDRE BEVILGNINGER 3 000, , KOSTN STYREMØTER , , KOSTN ANDRE MØTER , , ANDRE KOSTN (MERKER) 2 835, , PENSJONISTMIDLER , , GEBYRER 0,00 0, AVSKRIVNINGER 0,00 0, RENTEINNTEKTER 0, , , EKSTRAORD INNT 8211 UTDANNINGSSTIPEND SUM UTGIFTER/INNTEKTER , , RESULTAT ,02 0, OVF KAP KTO 28

29 Balanseregnskap pr KONTONR KONTONAVN DEBET KREDIT 1010 KASSE 159, BANK , BANK , KUNDEFORDRING , INVENTAR/EDB 2210 SKATTETREKK , ST KOMM ARB G AVG , AVSETN UTDANNINGSF , PENSJONISTFOND 0, FANE2 FOND , EGENKAPITAL , RESULTAT PR , , ,53 29

30 Revisjonsberetning

31 Budsjett 2013 KONONR KONTONAVN DEBET KREDIT BUDSJETT 2012 BUDSJETT 2013 Noter 2910 EGEN 0, KONTINGENTER 0, , , , TILFELDIGE INNTEKTER 0,00 0, ,00 0, FASTE HONORARER , , ,00 1) 5320 TAPT ARBEIDSFORTJ 0,00 0 0, TILSKUDD LØNN HTV 0,00 0,00 0, STIPEND 0,00 0,00 0, DIV GODTGJ 0,00 0,00 0, ARBEIDSGIVERAVG , , , KONTORUTSTYR/MASK 0,00 0,00 0, KONTORREKVISITA 0,00 0,00 0, PORTO 0,00 0,00 0, TELEUTGIFTER 4 800, , , DIETT - STATENS SATS 0,00 0,00 0, REISE/MØTEKOSTN 266, , , BILGODGJ STATENS S , , , ADM UTGIFTER 0,00 0,00 0, KURSUTGIFTER , , ,00 5) 7303 VERVING 0, , , BROSJYRER/MEDL BLAD 0,00 0,00 0, KOPIERING/TRYKK 0,00 0,00 0, TIL STYRETS DISP 1 815, , , ANNONSER/REKLAME 0,00 0,00 0, KONT FAGFORBUNDET , , ,00 2) 7420 KONT LO , , , DIV KONTINGENTER 0,00 0,00 0, BEVILGNINGER/MEDL PLEIE , , ,00 3) 7611 ANDRE BEVILGNINGER 3 000, , ,00 4) 7710 KOSTN STYREMØTER , , , KOSTN ANDRE MØTER , , , ANDRE KOSTN (MERKER) 2 835, , , PENSJONISTMIDLER , , , GEBYRER 0,00 0,00 0, AVSKRIVNINGER 0,00 0,00 0, RENTEINNTEKTER 0, , , , EKSTRAORD INNT 8211 UTDANNINGSSTIPEND SUM UTGIFT/INNTEKT , , RESULTAT ,02 6) 31

32 1 Innkomne saker a) Forslag honorar og møtegodtgjørelse til tillitsvalgte 2 Innkomne saker b) Forslag innbetaling til fylkeskretsen i forbindelse med kursing 3 Innkomne saker c) Forslag medlemspleie Innkomne saker d) Forslag bevilgning til aidssyke barn i St. Petersburg 5 Innkomne saker e) Forslag skolering av styrets tillitsvalgte 6 Innkomne saker f) Forslag disponering av regnskapsmessig overskudd 32

33 Valgkomiteens forslag til valg pr Verv År Navn Virksomhet Valg Styret Leder 2 Alise Sørensen Fylkets Hus Ny Nestleder 2 Jan Erik Berdahl Ole Vig vgs Ny Kasserer 2 Laila Ertsås Fylkets Hus Ikke på valg Sekretær 2 Ann Mari Skomsvold Olav Duun vgs Gjenvalg Opplæringsansvarlig 2 Gerd Iren Bruås Inderøy vgs Ny Styremedlem/ 2 Espen Johansen Fylkets Hus Ny Ungdomstillitsvalgt Styremedlem/ 2 Per Sund Fylkets Hus Ny Pensjonisttillitsvalgt 1. varamedlem 2 Liv Ingunn Rønning Ole Vig vgs. Gjenvalg 2. varamedlem 2 Rannveig Skaufel Fylkets Hus Gjenvalg 3. varamedlem 2 Ingunn Ness Ole Vig vgs Ny Seksjon for yrker innen kirke, kultur og oppvekst (SKKO) Seksjonsansvarlig 2 Jorunn Aarsbog Ole Vig vgs Ny Seksjon for yrker innen samferdsel og teknisk (SST) Seksjonsansvarlig 2 Anne Haugan Ole Vig vgs Ny Seksjon for yrker innen kontor og administrasjon (SKA) Seksjonsansvarlig 2 Britt Austad Levanger vgs Ikke på valg Seksjon for yrker innen helse og sosial Kontaktperson 2 Mary Ann Hokstad Binde Familievernkontoret Gjenvalg Seksjonsansvarlige tiltrer styret, kontaktperson for SHS tiltrer ved behov. Utvalg og representanter Verv År Navn Virksomhet Valg Forhandlingsutvalg Leder 1 Britt Austad Levanger vgs Ny Medlem 1 Alise Sørensen Fylkets Hus Ny Medlem 1 Gerd Iren Bruås Inderøy vgs Gjenvalg Medlem 1 Jan Erik Berdahl Ole Vig vgs Ny Revisorer Medlem 2 Sverre Vestvik Fylkets Hus Gjenvalg Medlem 2 Trine Hagen Fylkets Hus Gjenvalg Reserve 2 Nina Rodum Fjærtoft Fylkets Hus Gjenvalg Representanter til AOF Opplæringsansv. 1 Gerd Iren Bruås Inderøy vgs Ny 33

34 Utvalg for tillitsvalgte HTV/Leder 1 Alise Sørensen Fylkets Hus Ny HTV/Nestleder 1 Jan Erik Berdahl Ole Vig vgs Ny HTV 1 Britt Austad Levanger vgs Gjenvalg Representanter til representantskapet Representant 1 Jan Erik Berdahl Ole Vig vgs Ny Representant 1 Alise Sørensen Fylkets Hus Ny Representant 1 Britt Austad Levanger vgs Ny Vararepresentant 1 Laila Ertsås Fylkets Hus Gjenvalg Vararepresentant 1 Ann-Mari Skomsvold Olav Duun vgs Ny Pensjonistutvalg Leder 1 Per Sund Tidligere Fylkets Hus Ny Medlem 1 Poul Agner Sørensen Tidligere Staup vgs. Gjenvalg Medlem 1 Terje Greger Holmsberg Tidligere Verdal vgs. Ny Ungdomsutvalg Leder 1 Espen Johansen Fylkets Hus Ny Medlem 1 Tonje-Karin Kollerud Levanger vgs Ny Medlem 1 Daniel Sivertsen Fylkets Hus Gjenvalg Valgkomite Leder 1 Liv Ingunn Rønning Ole Vig vgs Gjenvalg Medlem 1 Gunn-Marie Hildrum Olav Duun vgs Gjenvalg Medlem 1 Ulf Jarl Hagen Fylkets Hus Ny Varamedlem 1 Arnhild Cadamarteri Ole Vig vgs Gjenvalg 34

35 Årsberetning 2012 Fylkets Hus Styret har bestått av følgende personer i 2012: Tove Helland Pedersen Administrasjonsavdelingen leder Ulf Hagen Videregående opplæring nestleder/plasstillitsvalgt Bente Ingulfsvann Besseberg Administrasjonsavdelingen styremedlem Line M Nordkvelle NTBUR styremedlem Daniel Sivertsen Eiendomsavdelingen styremedlem/kasserer Varamedlemmer Eva Rangnes Sissel Holien Videregående opplæring Regional Utviklingsavdeling Varamedlemmene har møtt på styremøtene når de har hatt anledning. Valgkomite: Karin Hamnes Bjørn Mølnå Avd. for videregående opplæring Administrasjonsavdelingen Arbeidsmiljøutvalget i Fylkets Hus: Nerminka Viteskic vara: Randi Hagnes Røsegg Gerd Kulseth vara: Steinar Norum Hovedverneombud i Fylkets Hus: Gerd Kulseth Verneombud i Fylkets Hus: Kari Storli Antall medlemmer: Ca pensjonistene Styremøter: Det har vært avholdt 5 styremøter, inkludert arbeidslunch før jul. Styret har også hatt kontakt på epost og telefon. Saker som har vært opp til behandling: Lønnsoppgjør Velkomstgave til nye medlemmer Medlemsaktiviteter vår og høst medlemspleie Julegløgg Fylkets Hus - julegave til medlemmene Økonomi Vi fikk overført kr fra fylkeslaget til medlemspleie for våre medlemmer og pensjonistene i

36 Det er gjennomført følgende tiltak som våre medlemmer og pensjonister har fått tilbud om; Konsert/kåseri med Marte Hallem 30 medlemmer deltok på konsert/kåseri med Marte Hallem på Steinkjer - Brød og Sirkus. Deltagerne fikk servert tapassalat og et glass drikke. Tilbakemeldingene var svært positive - flott konsert/kåseri og god mat. Steinkjerfestivalen Det gikk ut tilbud til våre medlemmer under 30 år om å komme med innspill til aktiviteter for å nå vår ungdomsgruppe. 4 medlemmer svarte på spørreskjemaet og «premien» var sponsing av billett til Steinkjerfestivalen for de av dem som hadde vært der. 36

37 Konsert med Åge Aleksandersen Fagforbundet hadde 50 billetter til konserten med Åge i Steinkjer kirke 8.november. Før konserten bød vi på pizza ved Verona. Det var et meget populært arrangement som ble raskt fulltegnet noen endringer blir det etter hvert og stort sett alle som ønsket det fikk plass. Meget gode tilbakemeldinger på arrangementet fra vår side og selvsagt konserten med Åge som var helt topp Julegløgg 19.desember arrangerte vi vår tradisjonelle Gløggservering på Fylkets Hus for ansatte i Fylkets Hus. Ansatte på huset ble møtt av julemusikk og god og varm gløgg fra kl til Koselig og tradisjonelt tiltak. 37

38 Julegave Styret besluttet å gi en julegave til våre yrkesaktive medlemmer. Gaven var Fagforbundets drikkeflaske og sitteunderlag. Gaven ble utdelt en av de siste arbeidsdagene før jul. Styret takker for tilliten i For styret i Fagforbundet klubben Fylkets Hus Tove Helland Pedersen leder 38

39 Regnskap 2012 Fylkets Hus Saksdokumenter årsmøte

40 Årsberetning Grong videregående skole Styrets medlemmer for 2012 var Hilde Finseth, Tove Elden Fossland og Jan Ragnar Forsbakk. For 2013 er styrets medlemmer: Hilde Finseth, Tove Elden Fossland og Jan Ragnar Forsbakk. Antall medlemmer: 12 stk. Representanter i møter og utvalg: Eli Anita Sørensen har deltatt i ledermøter. Tillitsvalgt har deltatt i tillitsvalgmøter. Tillitsvalgt har vært på informasjonsmøte angående lokale lønnsforhandlinger. Regnskap: saldo pr. 1/1-2013: Kr. 5335,72 Medlemspleien vil bli brukt til sosialt samvær med klubbens medlemmer og pensjonister i januar Grong 27 / Tillitsvalgt ved Fagforbundet på Grong videregående skole, Jan Ragnar Forsbakk 40

41 Årsberetning Inderøy videregående skole Styret har bestått av: Leder/Sekretær: Gerd Iren Bruås (ikke på valg) Kasserer: Eva Kjesbu (ikke på valg) Styremedlem: Berit Vist Fossum (ikke på valg) Medlemmene har vært representert i følgende utvalg: Drøftingsmøter: Gerd Iren Bruås Stabsmøter: Eva Kjesbu og Erik Kvam Vi er 8 medlemmer i klubben og vi treffes hver dag. Vi tar opp tema etter hvert som vi føler behov for det. Medlemspleien i år ble brukt til julegave til medlemmene. Regnskap: Pr kr 3453, Medlemspleie for 2012 kr 1925, Utlegg julegaver kr 4000,- Pr kr 1378,- Inderøy 10. januar 2013 Gerd Iren Bruås ref. 41

42 Årsberetning Leksvik videregående skole Året 2012 har ikke vært et veldig aktivt år for Fagforeningsklubben ved Leksvik videregående skole. Plasstillitsvalgt Gunhild Røst har videresendt relevante mailer til medlemmene, og deltatt på ulike aktiviteter der rektor/ledelsen har innkalt tillitsvalgte til drøfting/deltakelse. Else Marie Strand har opprettet egen konto for klubben, slik at vi slipper å ha klubbens penger i kontanter. Gjennomførte felles aktiviteter i 2012: Medlemskveld ved Jækta i Mosvik. Arbeidsaktive og pensjonerte medlemmer deltok på denne kvelden. Vi ble servert middag, og deltok på bowling etter middagen. Alle var enige om at det var en trivelig kveld. Temadag i Oslo. Torunn Sneeggen, Gunhild Røst og Oddfrid Staberg deltok. En givende og lærerik dag. Flott opplegg. Klubbmøte , der Per Sund deltok etter forespørsel fra klubbmedlemmene. Klubbmøte , der vi fikk informasjon fra to ansatte ved SpareBank 1, avd. Leksvik, om de nye forsikringsordningene til Fagforbundet. Årsmøtet ble gjennomført etter denne informasjonen Gunhild Røst Plasstillitsvalgt ved Leksvik videregående skole 42

43 Årsmøte i Fagforbundet den 17. desember 2012 på Leksvik videregående skole Av skolens medlemmer møtte: Stig Lysvand, Jorun Fruseth, Oddfrid Irene Staberg, Anne Kristin Haugen, Eva Nytrø, Dyness Changwe Berg, Gunhild Johanne Røst, Jan Håkon Larsen (ansatt i vikariat ved skolen) og Else-Marie Strand Torunn Sneeggen møtte ikke. Sakliste: 1. Gjennomgang av årsberetning og regnskap Tas til etterretning. 2. Valg av nytt styre for Det kom forslag om at sittende styre skulle gjenvelges, ingen kom med motforslag. Plasstillitsvalgt: Gunhild Johanne Røst Kasserer: Torunn Sneeggen Sekretær: Else-Marie Strand Leksvik videregående skole 17. desember 2012 Else-Marie Strand sekretær 43

44 Årsberetning 2012 Levanger videregående skole Årsberetning perioden Klubben på Levanger videregående skole Styret ved Levanger videregående skole har bestått av Leder Britt Austad Nestleder Elin Berge Kasserer Arne Bakken Sekretær Eidunn Mæhla Styremedlem Kristin Hjerpbakk Varamedlem Maj-Brith Tangen Revisor: Unni Sandnes Valgkomite: Maj-Brith Tangen (leder), Berit Fordal og Laila Kvitvang Repr. AMU: Gunnar Alstad med Jo Steinar Løvås som vara Repr. Skoleutvalg: Britt Austad Medlemssituasjonen Pr har klubben ved Levanger videregående skole 62 medlemmer derav 32 yrkesaktive. Aktivitet Vi har hatt et møte i klubbstyret i løpet av Men mye av kommunikasjonen foregår vi e- post og samtaler når vi treffes. Leder i klubben/plasstillitsvalgt har deltatt på faste møter med skoleledelsen og organisasjonene, medbestemmelsesmøter og skoleutvalgsmøter. På medbestemmelsesmøtene har de største sakene vært organisasjonsstruktur på grunn av pensjoneringer i ledelsen og tilbudsstrukturen for skoletilbudet ved vår skole. I april/mai ble det jobbet mye med organisasjonsstrukturen ved skolen. Britt Austad deltok i arbeidsutvalget sammen med representant fra Utdanningsforbundet og representanter fra ledelsen. I mai fikk vi vår representant m/vårt varamedlem inn i arbeidsmiljøutvalget (AMU), slik at Fagforbundets medlemmer også er representert der. Videre har plasstillitsvalgt deltatt i drøftinger med ledelsen i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger i september Samt særskilte forhandlinger i november 2012 etter de lokale lønnsforhandlinger for en enkeltperson. Tariff 2012 Våren 2012 var medlemmer fra Fagforbundet igjen i streik, men medlemmene på Levanger videregående skole var på jobb. Medlemmer fra Fagforbundet var ute i streik for en rettferdig og anstendig lønn til alle ansatte. Flere arbeidstakere i hele, faste stillinger og kraftig økning av lørdags- og søndagstillegg. Resultatet etter streiken ble et generelt tillegg til alle med virkning pr på minst kroner eller 2,7 %. Minstelønnssatsene ble hevet. Vi fikk en lokal pott på 1,2 % med 44

Saksdokumenter for årsmøte 29. januar 2014 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening.

Saksdokumenter for årsmøte 29. januar 2014 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Saksdokumenter for årsmøte 29. januar 2014 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Saksliste årsmøte 29.1.2014... 4 Årsberetning fra styret

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Rannveig Skaufel, Britt Austad Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl Protokoll fra styremøte

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Laila Ertsås

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Laila Ertsås Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Laila Ertsås Ingen Protokoll fra styremøte i Fagforbundet,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 21. august 2013 på Fylkets Hus

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 21. august 2013 på Fylkets Hus Til stede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Espen S. Johnsen Protokoll

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag 29.8.2010 kl 1600 på The Square, København

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag 29.8.2010 kl 1600 på The Square, København Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsbrg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

Saksdokumenter årsmøte 26.1.2011. Saksdokumenter for årsmøte 26. januar 2011 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening.

Saksdokumenter årsmøte 26.1.2011. Saksdokumenter for årsmøte 26. januar 2011 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Saksdokumenter årsmøte 26.1.2011 Saksdokumenter for årsmøte 26. januar 2011 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. 13.01.2011 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Saksliste

Detaljer

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer.

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Vest-Agder Retningslinjer 2009-2011 omtanke solidaritet samhold MÅL: skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Disse retningslinjene

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Onsdag 21. april 2010

Protokoll fra styremøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Onsdag 21. april 2010 Til stede: Forfall: Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Britt Austad, Atle Sellæg Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Rannveig Skaufel Protokoll

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 7.-8. mai 2012 kl. 09:00 13:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad

Detaljer

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet.

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet. www.fagforbundet.no FAGFORBUNDET AVD.281 Tlf. 51 97 57 94 51 97 57 94 51 97 58 23 Medlemsavis Årsmøteprotokoll Feriehytter/leiligheter Båttur Informasjon fra pensjonistgruppen Styret i Fagforbundet Sandnes

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 26.07.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 16. januar 2012 kl. 0900 13:15 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER Juni 2009 LEDEREN HAR ORDET Vi som har laget denne informasjonsfolderen er stolte over å være tillitsvalgte i Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2014 I FAGFORBUNDET ØYENE

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2014 I FAGFORBUNDET ØYENE 1 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2014 I FAGFORBUNDET ØYENE Årsmøtet ble avholdt 30.januar 2014 kl.18.00, på Hellagården, Nøtterøy. 51 medlemmer møtte, 51 medlemmer hadde stemmerett. Fylkesleder Merete Dahl var

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 29.08.011 - kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

Komplett liste tillitsvalgte i Fagforbundet BSF 2014

Komplett liste tillitsvalgte i Fagforbundet BSF 2014 Komplett liste tillitsvalgte i Fagforbundet BSF 2014 Fagforeningsstyret: Leder 1.Nestleder 2. nestleder Trond Bolkan Sekretær John-Peder Denstad Kasserer Opplæringsansvarlig Ungdomstillitsvalgt Andreas

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Hvordan drive pensjonistarbeid lokalt Informasjon, råd og veiledning Deltakere fra landskonferansen for pensjonister 2015 omtanke solidaritet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Bli kjent Verv i dag Første møte med forbundet Hva brakte deg inn i verv? Formålsparagrafen 2 Når du blir valgt som tillitsvalgt har medlemmene

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Prosjekt oppgave gruppe 2. Christian Zammit - Synnøve Haugland - Anita Stokdal - Therese Løvset Anne Grete Reinertsen Side 1

Prosjekt oppgave gruppe 2. Christian Zammit - Synnøve Haugland - Anita Stokdal - Therese Løvset Anne Grete Reinertsen Side 1 Christian Zammit - Synnøve Haugland - Anita Stokdal - Therese Løvset Anne Grete Reinertsen Side 1 Innhold Innledning... 3 Oppgavevalg... 4 Metodevalg... 4 Avgrensninger... 5 Definisjon... 5 Mål... 5 Spørreskjema...

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 11.04.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer