Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag kl 1600 på The Square, København

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag 29.8.2010 kl 1600 på The Square, København"

Transkript

1 Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag kl 1600 på The Square, København Saksliste 75. Godkjenning av innkalling og godkjenning av møteprotokoll fra Nye medlemmer (og overført til oss) 77. Utmeldte medlemmer (og overført fra oss) 78. Medlemmer som er blitt pensjonist 79. Økonomisk rapport (1/2-årsrapport) 80. Lønnsoppgjøret /Lokale forhandlinger 81. Leder og hovedtillitsvalgt får ordet 82. Opplæringsansvarlig får ordet 83. Seksjonsansvarlige får ordet 84. Postjournal 85. Eventuelt Nye datoer for virksomhetsbesøk Meråker og Ytre Namdal vg skole Ny dato for styremøte og medlemsmøte på Ole Vig vg skole Protokoll Sak 75. Godkjenning av innkalling og godkjenning av møteprotokoll fra Innkalling godkjent. Møteprotokoll fra Godkjent Vedtak: Innkalling og møteprotokoll er godkjent. Sak 76. Nye medlemmer (og overført til oss) Statistikk juni 2010: 5 medlemmer inn, og 1 ut. Statistikk juli 2010: 3 medlemmer er utmeldt, sannsynligvis pga opprydding i forhold til restanse. Nytt medlem, SST Innmeldt Ytre Namdal vgs. Renholder Nytt medlem, SKKO, Innmeldt , Mære landbruksskole Nytt medlem, SHS, Innmeldt Ytre Namdal vgs. Fagforbundet Leder Gerd Iren Bruås Hovedtillitsvalgt Per Sund Organisasjonsnummer: Postboks Inderøy Mobil: Avdeling: 305 Mobil: E-post:

2 Side 2 av 6 Vedtak: Kasserer Laila Ertsås oppdaterer Fane 2, leder Gerd Iren Bruås sørger for å sende ut velkomstbrev til nye medlemmer. Sak 77. Utmeldte medlemmer (og overført fra oss) Utmeldt, SKA, Utmeldt Vedtak: Kasserer Laila Ertsås oppdaterer Fane 2. Sak 78. Medlemmer som er blitt pensjonist Ingen. Vedtak: Kasserer Laila Ertsås sørger for at Fane 2 er oppdatert. Sak 79. Økonomisk rapport (1/2-årsrapport) Laila Ertsås informerte om fagforeningens økonomiske tilstand etter et halvt år. Vi er godt i rute i forhold til budsjett. Fra forrige møte: Det må søkes om pensjonistmidler. Gerd Iren Bruås sørger for at det blir gjort. Sak 80. Lønnsoppgjøret /Lokale forhandlinger Per Sund informerte litt i forhold til den jobben som har gjort som forarbeid til de lokale lønnsforhandlinger. Kompetansestigen begynner å komme på plass, og det er protokollert hvordan dette skal gjøres i fylkeskommunen. Hadde håpet at vi skulle kunne få med alt som var over minstelønn, men måtte fire i forhold til å få fire trinn. Dvs. 5000, 10000, og som uttelling på trinnene. Disse er pensjonsgivende. Alle tidligere tillegg gitt i de forrige lokale forhandlingene m.v. rundes nedover til nærmeste trinn. Britt Austad har beskrevet kompetansestigen. Denne har fungert som en rettesnor i forarbeidet. Dette førte til at det ble lettere å få administrasjonen med på vår side. Alle ansatte vil nyte godt av dette, uansett organisasjon. Nå vil personlige tillegg flyte over minstelønn. Vi har en pott på ca ,-. I tillegg skal vi ha vår del av de uorganisertes pott. Vi skal levere første tilbud 9.9 kl Første tilbud skal komme 13.9 kl Forhandlingene starter 16.9 og skal være ferdig i slutten av september.

3 Side 3 av 6 Det kan komme rettinger i forhold til datoene som er satt til lokale lønnsforhandlinger. Kravene skal sendes til Gerd Iren Bruås og Britt Austad før Plasstillitsvalgte skal sørge for at kravskjemaene er hos arbeidsgiver innen 9.9 kl Prioriteringer: Vårt eget forhandlingsutvalg har gjort noen prioriteringer i forhold til av blant annet elevassistenter, renholdere, merkantilt, kantine og ansatte på bibliotek. I tillegg prioriterer vi kvinnelige ledere. Deretter må vi bruke en del av potten til å rette opp eventuelle skjevheter. Vårt forhandlingsutvalg består av Atle Sellæg (Forhandlingsleder), Per Sund, Britt Austad, Gerd Iren Bruås og Terje Greger Holmsberg. Vedtak: Informasjon tas til etterretning. Sak 81. Leder og hovedtillitsvalgt får ordet HTV Per Sund Har jobbet mye med de lokale lønnsforhandlingene som kommer i september. Leder og HTV Gerd Iren Bruås Evalueringsmøte hos Fylkeskretsen. Gjennomgikk erfaringer i forbindelse med streiken Telling av stemmer Uravstemning Halv arbeidsdag i forbindelse med utbetaling av streikebidrag. Lønnsavdelingen ga ut lister i forbindelse med hva som var trukket fra lønn, og streikebidraget ble 70 % av dette. Ble noen feil i forbindelse med deltidsstillinger. Må ved senere anledning passe på at stillingsprosenten blir tatt med i forhold til trekk av lønn og streikebidrag møte hos Britt, angående program studietur Informasjonsmøte tariffoppgjøret. Kompetansesenteret orienterte Fane 2-kurs (medlemsregisteret) sammen med Laila Ertsås. (Laila deltok også 26.8). Studietur Møte med fylkeskretsen og Område 2-ledere. Gruppe andre avtaleområder. Hos oss, Buf-etat og NTE. HTV Britt Austad Var med på telling av stemmer i forbindelse med uravstemning hos Gerd Iren Bruås sammen med Laila Ertsås, Per Sund, Gerd Iren Bruås Jobbet med program i forbindelse med studietur Møte med Gerd Iren Bruås og Per Sund hjemme hos meg angående program for studietur Deltok på informasjonsmøte tariffoppgjøret 2010 fokus lokale forhandlinger. Heia sammen med Atle Sellæg, Per Sund og Gerd Iren Bruås.

4 Side 4 av 6 Sak 82. Opplæringsansvarlig får ordet Regionalt kurs for medlemmer og tillitsvalgte i BUF-etat deltakere fra oss. Deltakere på kurs: mat og ernæring. 3 deltakere fra oss. Vedtak: Informasjonen tas til etterretning Sak 83. Seksjonsansvarlige får ordet SKA v/hege Ugseth Kommet mange kurs, temadager m.v. som er videresendt. Har også fått en del tilbakemeldinger denne gangen med spørsmål denne gangen. Det har blitt med 2 deltakere på kurset Serviceledelse - 15 St.p. Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Bodø. SKKO v/reidun Andersen Har videresendt diverse e-poster. Har fått noen kurstilbud fra seksjonsleder i fylkeskretsen Hege Nykvist Grande, som hun skal jobbe videre med. Har lest tillitsmannen. SST v/jan Erik Berdahl Diverse korrespondanse i forbindelse med kurs fra fylkeskretsen Morten Aakvik. Seksjonskonferanse. Kunne ikke delta pga skoleoppstart. Tenke å forsøke å sparke i gang driftspersonalets time på driftsseminar i november. Mulighet til å ta opp for eksempel vaktordninger m.v. Vedtak: Informasjonen tas til etterretning Sak 84. Postjournal Jnr Dato Sender/mottaker Tema merknader Fra Fagforbundet N-T v/margrete B. Michelsen Innkalling til Fane-2-samling. 25. og 26. august. Frist: 10. august Laila Ertsås deltok begge dager Fra Fagforbundet Org.enhet v/thor Ivar Kristiansen Fra Fagforbundet Org.enhet v/thor Ivar Kristiansen Gerd Iren Bruås deltok dag 1. Rundskriv nr. 10/2010 Nye rutiner ved bestilling av solidaritetsbevis/gavekort. Fagforbundet barneby Rundskriv nr 9/2010 Prosedyre for uravstemning

5 Side 5 av Fra Fagforbundet N-T v/fylkesleder Mildrid Finnehaug Til Fagforbundet v/grethe Sørensen Fra Fagforbundet N-T v/laura Sve Øie Fra Fagforbundet info v/tone Zander Innkalling til informasjonsmøte hovedtariffoppgjøret 2010 fokus lokale forhandlinger. Mandag Heia kl eller Tirsdag kl Vi fikk delta med fire personer: Atle Sellæg, Britt Austad, Per Sund og Gerd Iren Bruås deltok mandag Resultat uravstemning vår fagforening. Avgitte stemmer: 215. Ja: 199 Nei: 14 Forkastet: 2 Medlemsbevegelse 1. halvår Resultat uravstemning i KS-området. Deltakelse av stemmeberettigede, har deltatt. Dvs. 29,46 %. Av disse: 92,56 % Ja og 6,69 % NEI Protokoll fra styremøte torsdag Til tillitsvalgte og styrets medlemmer Fra Fagforbundet Kommunal Kompetanse endrer navn til v/marit Austegard Fagakademiet fra Fra Fagforbundet info Invitasjon bruker av Fagforbundets medlemsportal. v/tone Zander Fra Fagforbundet N-T T-skjorter med logo. Kr 50,- pr. stk. Størrelser M-Lv/Org.sekr Laura Sve XL-XXL og XXXL. Øie Fra Fagforbundet N-T Fase 2 høsten v/oppl.ansv. Nanna Program m.m. Marit Dyrendal Ingen deltakere fra oss Fra LO i Norge LOs Utdanningsfond. Retningslinjer skoleåret v/jadwiga Zarzycka Fra Fagforbundet N-T Regional kurs for tillitsvalgte i BUF-etat 20.- v/opplæringsansv Trondheim. Frist: Nanna M. Dyrendal 3 deltakere fra oss Fra Fagforbundet N-T Kurs for tillitsvalgte på arbeidsplassen KS. v/oppl.ansv. Nanna Område 3, 4 og 5. M. Dyrendal Område 2 (vårt) kommer i november og januar Fra Fagforbundet N-T Medlemsbevegelse juli v/org.sekr. Laura Sve Vår fagforening har mistet 3 medlemmer Øie Til Fagforbundet Innsending refusjonskrav utlegg i forbindelse med Konfliktberedskap streik Til styrets medlemmer Innkalling til styremøte søndag 29. august 2010 kl 1600 på The Square, København

6 Side 6 av 6 Vedtak: Informasjonen tas til etterretning Sak 85. Eventuelt - Ny dato for virksomhetsbesøk Meråker (gikk ut pga streik) Flyttes til Ny dato Ytre Namdal vg skole (6. september utgår pga lønnsforhandlinger). Flyttes til Ny dato for styremøte og medlemsmøte på Ole Vig vg skole. Må flyttes pga lokale lønnsforhandlinger 22. september. Vi har opprinnelig styremøte 13. oktober. Vi tar i tillegg medlemsmøte på Ole Vig vgs - Karienborg ungdomsheim har nå fått kontaktperson. Morten Stokkan. - Foreslag: Gerd Iren Bruås får kjøpe ny PC til fagforeningsarbeid. Hun får i oppdrag å bestille ny PC gjennom IT på Fylkets Hus. Vedtak: Styret godkjenner at Gerd Iren Bruås bestiller ny PC til fagforeningsarbeidet. Prisantydning kr 4000,-. Refr. Britt Austad

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011 Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 1. Innledning Fagforeningen legger frem foreningens

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 24. januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Info-avis fra Januar 2006 - Nummer 6 - Årgang 4 Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com Dette er styret i Negotia, Buskerud avdeling pr januar 2006: Leder: Solveig

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Steinar Lagesen, Hanne Foshaug, Pål Anders Wang, Lona Keskitalo, Heidi Krokmyrdal Sak 34/11: Oppussing For 2011 var det

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1/11 Trikker n FKE-kampen side 4 & 5 Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3 Akkordforum etablert i fagforeninga side 6 Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1 Leder n har ordet Selv om vi er et godt stykke inn

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer