Saksdokumenter. Årsmøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. til. Sted: Fylkets Hus. Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter. Årsmøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. til. Sted: Fylkets Hus. Dato:"

Transkript

1 Saksdokumenter til Årsmøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Sted: Fylkets Hus Dato: Tid: kl 1800 Revidert etter årsmøte:

2 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sakliste årsmøter i seksjonene... 4 Sakliste årsmøte i hovedstyret... 5 Årsberetning fra styret i Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening... 6 Årsberetning fra Hovedtillitsvalgt Per Sund Årsberetning fra opplæringsansvarlig Terje Greger Holmsberg Årsberetning fra Ungdomstillitsvalgt v/elin Berge Årsberetning for Seksjon for kirke, kultur og oppvekst (SKKO) v/seksjonsansvarlig Tore Johansen Årsberetning for Seksjon for samferdsel og teknisk (SST) v/seksjonsansvarlig Jan Erik Berdahl Årsberetning fra Klubben på Fylkets Hus Årsberetning fra Klubben ved Grong videregående skole Årsberetning fra Klubben ved Inderøy videregående skole Årsberetning fra Klubben ved Leksvik videregående skole Årsberetning fra Klubben ved Levanger videregående skole Årsberetning fra Klubben ved Meråker videregående skole Årsberetning fra Klubben ved Mære landbruksskole Årsberetning fra Klubben ved NTE, Steinkjer Årsberetning fra Klubben ved Olav Duun videregående skole Årsberetning fra Klubben ved Ole Vig videregående skole Årsberetning fra Klubben ved Steinkjer videregående skole, avdeling Egge Årsberetning fra Klubben ved Steinkjer videregående skole, avdeling Guldbergaunet Årsberetning fra Klubben ved Verdal videregående skole Årsberetning fra Klubben ved Ytre Namdal videregående skole Aktivitetsplan Verving og medlemsoppfølging Tillitsvalgtskolering/yrkesfaglig skolering Informasjonsarbeid Medlemsmøter/temamøter Seksjonsarbeid Ungdomsarbeid Pensjonistarbeid Kompetansekartlegging og kompetansestigen Tariff Nettverksbygging Innkomne saker... 44

3 3 a) Forslag honorar og møtegodtgjørelse til tillitsvalgte b) Forslag innbetaling til fylkeskretsen i forbindelse med kursing c) Forslag medlemspleie d) Forslag bevilgning til aidssyke barn i St. Petersburg e) Forslag bevilgning til Forsvar offentlig pensjon f) Forslag nye statutter lokalt stipend g) Forslag skolering av styrets tillitsvalgte h) Forslag disponering av regnskapsmessig overskudd Tillegg innkomne saker Benkeforslag på årsmøtet: Regnskap per Budsjett Balanseregnskap per Revisjonsberetning Budsjett Valgkomiteens forslag til valg per

4 4 Sakliste årsmøter i seksjonene 1) Åpning 2) Konstituering a. Valg av møteleder b. Valg av møtesekretær c. Valg av protokollunderskrivere 3) Årsberetning fra seksjonene 4) Avslutning

5 5 Sakliste årsmøte i hovedstyret 1) Åpning 2) Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av sakliste c. Valg av møteleder d. Valg av sekretær e. Valg av protokollunderskrivere 3) Årsberetning for ) Aktivitetsplan for ) Innkomne forslag a. Forslag honorar og møtegodtgjørelse til tillitsvalgte. b. Forslag innbetaling til fylkeskretsen i forbindelse med kursing c. Forslag omdisponering av pensjonistfond. d. Forslag medlemspleie e. Forslag bevilgning til aidssyke barn i St. Petersburg. f. Forslag disponering av regnskapsmessig overskudd 6) Godkjenning av regnskap og balanse per ) Budsjett for ) Valg 9) Avslutning

6 6 Årsberetning fra styret i Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening for perioden til Tillitsvalgte i perioden Hovedstyrets sammensetning Verv Navn Virksomhetssted Leder Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Nestleder Per Sund Fylkets Hus Kasserer Laila Ertsås Fylkets Hus Sekretær Opplæringsansvarlig Terje Greger Holmsberg Verdal videregående skole Ungdomstillitsvalgt Elin Berge Levanger videregående skole Pensjonisttillitsvalgt 1. varamedlem Britt Austad Levanger videregående skole 2. varamedlem Rannveig Skaufel Fylkets Hus 3. varamedlem Atle Sellæg Olav Duun videregående skole 1. varamedlem møter fast på alle møter, 2. og 3. varamedlem innkalles ved behov. I inneværende år har 2. og 3. vara vært innkalt til samtlige møter da vi ikke har hatt sekretær, pensjonisttillitsvalgt og seksjonsansvarlig i Seksjon for Kontor og Administrasjon (SKA). I tillegg til styret møter seksjonsansvarlige fast på hovedstyrets møter. Valgte seksjonsansvarlige og kontaktperson - Seksjonsansvarlig Seksjon for yrker innen kirke, kultur og oppvekst (SKKO): Tore Johansen, Leksvik videregående skole. - Seksjonsansvarlig Seksjon for yrker innen samferdsel og teknisk (SST) Jan Erik Berdahl, Ole Vig videregående skole - Seksjonsansvarlig Seksjon for yrker innen kontor og administrasjon (SKA): Ingen - Kontaktperson Seksjon for yrker innen helse og sosial (SHS) Mary Ann Hokstad Binde, Familievernkontoret, Steinkjer Andre verv Forhandlingsutvalg Verv Navn Virksomhetssted Leder Atle Sellæg Olav Duun videregående skole Nestleder Per Sund Fylkets Hus Medlem Britt Austad Levanger videregående skole Medlem Terje Greger Holmsberg Verdal videregående skole Medlem Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Revisorer Verv Navn Virksomhetssted Medlem Sverre Vestvik Fylkets Hus Medlem Trine Hagen Fylkets Hus Reserve Nina Rodum Fjærtoft Fylkets Hus

7 7 Representanter til AOF Verv Navn Virksomhetssted Opplæringsansvarlig Terje Greger Holmsberg Verdal videregående skole Utvalg for tillitsvalgte Verv Navn Virksomhetssted Leder Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Nestleder Per Sund Fylkets Hus HTV Britt Austad Levanger videregående skole Representanter til Representantskapet Verv Navn Virksomhetssted Representant Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Representant Per Sund Fylkets Hus Representant Britt Austad Levanger videregående skole Vararepresentant Atle Sellæg Olav Duun videregående skole Vararepresentant Terje Greger Holmsberg Verdal videregående skole Pensjonistutvalg Leder Medlem Agner Sørensen Staup Ungdomsutvalg Verv Navn Virksomhetssted Leder Elin Berge Levanger videregående skole Medlem Inger Lise Meldal Steinkjer videregående skole, avd Egge Medlem Daniel Sivertsen Fylkets Hus Valgkomité Verv Navn Virksomhetssted Leder Oddgeir Røddesnes Ole Vig videregående skole Medlem Atle Sellæg Olav Duun videregående skole Medlem Per Sund Fylkets Hus Varamedlem Arnhild Cadamarteri Ole Vig videregående skole Plasstillitsvalgte og kontaktpersoner Verv Navn Virksomhetssted Plasstillitsvalgt Eli Rishaug Fylkets Hus Plasstillitsvalgt Tove Elden Fossland Grong videregående skole Plasstillitsvalgt Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Plasstillitsvalgt Torunn Sneeggen Leksvik videregående skole Plasstillitsvalgt Unni Sandnes Levanger videregående skole Plasstillitsvalgt Kristin Funderud Meråker videregående skole Plasstillitsvalgt Ole Jan Guin Mære landbruksskole Kontaktperson Asbjørn Hagerup Nord-Trøndelag fylkesgalleri Plasstillitsvalgt Bjørnar Gulstad NTE, Steinkjer Plasstillitsvalgt Atle Sellæg Olav Duun videregående skole Plasstillitsvalgt Jan Erik Berdahl Ole Vig videregående skole Kontaktperson Knut Arne Kolstad Spillumheimen barneverninstitusjon

8 8 Plasstillitsvalgt Turid Dahl Antonsen Steinkjer videregående skole, avd. Egge Plasstillitsvalgt Åse Johansen Steinkjer videregående skole, avd. Guldbergaunet Kontaktperson Idar Hennissen TrønderBilene AS, Namsos Plasstillitsvalgt Ellen Mære Aas Verdal videregående skole Plasstillitsvalgt Gerd Kongshaug t.o.m Heidi Therese Hustad fra Ytre Namdal videregående skole Medlemssituasjonen Fagforeningen har i perioden fått en del nye medlemmer. Pr har vi 770 (757) medlemmer, derav 279 (264) medlemmer uten arbeidsforhold og 491 (491) yrkesaktive. (Fjorårets tall i parentes.) Nyinnmeldte i fagforeningen i løpet av året ble 41 (34 stk pr ) medlemmer. Aktivitet Det har i perioden vært avholdt 1 årsmøte på Levanger videregående skole 11 styremøter i løpet av året, der vi har behandlet 121 saker. 4 medlemsmøter i forbindelse med styremøter, der vi har besøkt Grong, Leksvik, Meråker og Inderøy videregående skoler. 1 seksjonsstyremøte i januar i forbindelse med styremøte på Fylkets hus. Seksjonsansvarlige har også deltatt ved 2 seksjonskonferanser I løpet av året hadde vi planlagt å holde 4 dagskurs for tillitsvalgte, som skoleringer, men vi måtte avlyse dagene pga for liten påmelding. Inneværende år har leder, HTV og en seksjonsansvarlig også besøkt de fleste av de andre virksomhetene våre. Vi har i år også videreført det å komme seg ut til medlemmene ved hjelp av medlemsmøter i forbindelse med styremøtene. I år har vi vært på følgende steder: Grong og Leksvik videregående skoler: Temaene der var Nettverksarbeid, Plogspissyrker, Kompetansestigen (Fagstigen), Kompetansekartlegging, Valg 2009 og Verving. På Meråker videregående skole var temaene Nettverksarbeid, Plogspissyrker, Kompetansestigen (Fagstigen), Kompetansekartlegging og Verving. Medlemsmøte på Inderøy videregående skole ble avlyst pga ingen påmelding. Vi synes det er positivt at hele styret kan møte medlemmer rundt omkring på de forskjellige stedene vi har besøkt. Og vi takker våre dyktige tillitsvalgte for god mottakelse på alle steder vi har vært. Når det gjelder saker som styret har behandlet i forrige periode, viser vi til møteprotokollene som blir sendt ut på e-post til alle plasstillitsvalgte og kontaktpersoner etter hvert styremøte. Du finner også møteprotokollene og sakslister på fagforeningens hjemmeside: Verve- og informasjonstur 2009 I tillegg til våre faste styremøter og medlemsmøter sto det i vår aktivitetsplanen for 2009 at leder Gerd Iren Bruås, HTV Per Sund og seksjonsansvarlige Jan Erik Berdahl eller Tore Johansen skulle stå for verve- og informasjonstur ute blant medlemmene våre. I år har vi besøkt Mære Landbruksskole og Fylkets Hus i mars, Olav Duun videregående skole i april, Ytre Namdal videregående skole i mai, Steinkjer videregående skole avd. Guldbergaunet og avd Egge,

9 9 Levanger videregående skole, Ole Vig videregående skole i oktober, Verdal videregående skole og Spillumheimen i november. Temaene på besøkene var blant annet Nettverksarbeid, Plogspissyrker, Kompetansestigen (Fagstigen), Kompetansekartlegging, Mellomoppgjøret, Verving og Valg I tillegg fikk medlemmene svar på saker/tema de lurte på. Opplæring av tillitsvalgte I år har vi vært medarrangør på Fase 1 kurs. 2 nye tillitsvalgte har deltatt på Fase 1 kurs i mars. Kurset er en obligatorisk del av tillitsvalgtskoleringen i Fagforbundet. 1 medlem har startet tillitsvalgtskoleringen Fase 2, og håper å kunne fullføre i løpet 2010, samt 3 medlemmer har fullført Fase 2 skoleringen i løpet av dette året. Økonomi Regnskapet viser et overskudd på kr ,91. Vi viser for øvrig til eget regnskap og budsjett. Medlemsregisteret Vi har også i år jobbet for å få et oppdatert medlemsregister. Laila Ertsås og Gerd Iren Bruås har også i år gått gjennom medlemsregisteret og gjort en god del endringer. Det jobbes med å få våre tillitsvalgte til å hjelpe oss med å si i fra om alle endringer som skjer med våre medlemmer. Vi arbeider også for å få til en bedre oversikt over våre pensjonistmedlemmer. I tillegg forsøker vi etter oppfordring fra sentralt hold å registrere alle e-postadresser, telefon og mobilnummer i Fane2. Mellomoppgjøret 2009 Det ble brudd i forhandlingene i slutten av april i år. Meklingsfristen ble satt ut en uke. Men 4. juni ble det en løsning i tariffoppgjøret i offentlig sektor. Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres. Ordningen skal tilpasses reglene for ny alderspensjon i folketrygden fra Alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger skal levealdersjusteres Det betyr at man må jobbe lengre for å få like høy pensjon, hvis gjennomsnittlig levealder øker. Tjenestepensjonen skal også reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden. Det betyr at pensjonistene får en negativ lønnsutvikling. Opptjente rettigheter i dagens ordning er beskyttet av grunnloven. Levealdersjustering i tjenestepensjonsordningen skal gjennomføres slik at grunnlovsvernet ivaretas. Det gis en individuell garanti for opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene pr 1. januar Alle født før 1954 er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening. Tjenestepensjonen skal fortsatt samordnes med folketrygden. Tjenestepensjonen skal ikke påvirkes av når man tar ut pensjon fra folketrygden. Man kan stå i stilling ut over 67 år for å kompensere for levealdersjusteringen av tjenestepensjonen. Det ble ingen endringer i gjeldende særaldersgrenser i lønnsoppgjøret i En videreføring av nåværende ordning innebærer at offentlig ansatte fortsetter med en tjenestepensjonsordning som de kjenner og som de ikke har hatt noen ønske om å kvitte seg med. Lønn Det ble gitt et generelt tillegg på 3,1 % av den enkeltes grunnlønn, minimum 9.000,- kroner. Justering av minstelønnssatser ble også avtalt. Arbeidere uten fagbrev med minst 20 års ansiennitet skal ha

10 10 minimum kr ,- i årslønn. Tillegget ble avtalt i tariffoppgjøret 2008, med virkning fra 1.mai Informasjon om hele mellomoppgjøret ble sendt ut på e-post til alle tillitsvalgte, samtidig som at informasjonen ble lagt ut på vår nye hjemmeside. Tariff 2010 Under tariffkonferansen i Fagforbundet Nord-Trøndelag har vi gitt følgende innspill. Videreføring av pensjonsrettigheter man har i dag. Med spesiell fokus på sentrale retningslinjer for seniorpolitikken, særaldersgrense og uførepensjon. Likelønn et likestillingsperspektiv. Men vi ser også at det må jobbes for at man får lik lønn for likt arbeid. Her kommer også retten til heltidsstilling inn. Spesiell fokus på elevassistenters mulighet til å få 1687,5 årstimer i stedet for 1950 da de innehar en spesiell funksjon. Vi regner med at man vil få en lokal pott til fordeling. Når det gjelder den lokale potten, ser vi behov for å ha sterke føringer fra sentralt hold. Spesielt i forhold til likelønnsperspektivet og kvinneyrker. Kompetansekartleggingen og uttelling for realkompetanse. Dette må det jobbes videre med. Uttelling for formalkompetanse. Fagforbundet har medlemmer med høyskoleutdanning eller høyere nivå. Disse må vi også ta vare på. En må ha økt fokus på høyskolegruppene, disse representerer etter hvert et større innslag i vår medlemsmasse. I et utdanningssamfunn som vi er en del av, må alle med høyere utdanning bli mer synlig i vårt forbund. Vi snakker her om hvor vi i fremtiden skal rekruttere nye medlemmer. Vi savner at disse medlemmene blir tatt på alvor. Det er fortsatt en holdning i Fagforbundet om at disse medlemmene er det ikke så nøye med. Vi i Fagforbundet NTFK har hatt stort fokus på disse medlemmene i mange år og de representerer ca % av vår medlemsmasse. Vi mener at det skal lønne seg å ta utdannelse. Ved økning av minstelønnssatsene, bør de lokalt gitte tilleggene flyte over. Det bør gis et likt kronebeløp i tillegg til alle. Kompetansekartlegging I forbindelse med lønnsoppgjøret i 2008 ble det bestemt at det skulle gjennomføres en kompetansekartlegging av alle medlemmene. Administrasjonsavdelingen på Fylkets Hus er sammen med organisasjonene med på å gjøre dette. Vi har et veldig godt samarbeid med dem, slik at dette skal fungere best mulig for oss alle. Fristen for å gjennomføre dette var 1. april 2009, men det var ikke innen rekkevidde. Nå er det planlagt hvordan dette skal gjennomføres. Alle medlemmene skal registrere seg via Agresso, der de skriver inn all kompetanse og utdanning de har. Enkelte skoler og avdelinger er piloter for gjennomføring av kompetansekartleggingen. Det er ønskelig at dette er gjennomført før neste års lønnsoppgjør. Seksjonene 2009 har vært et bedre år for seksjonen enn forrige år, med mye bedre kontakt med medlemmene, og mer meningsfullt arbeid å beskjeftige seg med Seksjonsansvarlige har vært med på virksomhetsbesøk og fått truffet en god del medlemmer.

11 11 I år har seksjonene også arbeidet sammen med Per Sund angående Kompetansestigen (Fagstigen). Et viktig arbeid som vi tar med oss inn i neste år. Pensjonistarbeid Fagforeningen har ikke hatt noen pensjonisttillitsvalgt dette året. Men virksomhetene har blitt oppfordret til å ta pensjonistene med på sosiale sammenkomster som virksomhetene har arrangert. Det er lagt inn litt ekstra kroner i medlemspleien inneværende år for å gjøre dette. Stortingsvalget 2009 På verve- og informasjonsturene i høst, oppfordret vi medlemmene til å bruke stemmeretten ved valget Nettverksbygging Som et ledd i å få bedre kontakt med hverandre og vite hva de andre holder på med, har det i år blitt fokusert en god del på nettverksbygging innen hvert enkelt område. Vi tilhører område 2, sammen med Inderøy, Verran, Leksvik, Mosvik og Steinkjer. Der har vi hatt nettverksmøter innenfor ledere, HTV, opplæringsansvarlige og seksjonene. Avslutning/sammendrag De største sakene i år har vært kompetansestigen, lønnsforhandlinger, seniorpolitikk og ufrivillig deltid. Det har vært jobbet med disse temaene inn mot både hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) der Britt Austad er medlem, og inn mot administrasjonsutvalget der Per Sund er medlem. Fagforeningsstyret har prøvd ut en ny måte å organisere seksjonen på i inneværende år. Dette fungerer meget godt, da de seksjonsansvarlige nå har fått meningsfylte oppgaver. Det som har vært et større problem, er å finne noen til å ta på seg vervene sekretær, pensjonisttillitsvalgt og seksjonsansvarlig for kontor og administrasjon. Dette har medført at leder Gerd Iren Bruås har fått en betydelig større belastning i sin jobb, da hun har fylt sekretærjobben i tillegg til ledervervet. Hun han fått hjelp til skriving av protokoller og referat av 1. vara Britt Austad. Vi har vært på besøk rundt omkring på virksomhetene. Leder Gerd Iren Bruås, hovedtillitsvalgt Per Sund i tillegg til en seksjonsansvarlig (Tore Johansen eller Jan Erik Berdahl) har besøkt de virksomhetene som ikke har fått besøk av hele styret på medlemsmøter. Vi tror at den beste muligheten for å få nye medlemmer og få henvendelser på er å treffes ansikt til ansikt. Til slutt vil vi i styret takke fylkeskretsen for godt og positivt samarbeid gjennom året. Vi takker videre våre plasstillitsvalgte, kontaktpersoner og medlemmer for godt samarbeid og den tillit vi føler er til stede. Styret i Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Gerd Iren Bruås Leder Per Sund Nestleder Laila Ertsås Kasserer Terje G. Holmsberg Opplæringsansvarlig

12 12 Elin Berge Ungdomstillitsvalgt Jan Erik Berdahl Leder SST Tore Johansen Leder SKKO Britt Austad 1.vara Rannveig Skaufel 2.vara Atle Sellæg 3.vara

13 13 Årsberetning fra Hovedtillitsvalgt Per Sund HTV jobben er spennende, utfordrene og jeg trives godt med de oppgavene jeg har å stelle med. Jobben som HTV er 100 % stilling, oppgavene er varierende med nye utfordringer hver dag. Samarbeidet syns jeg funger meget bra. Britt og Gerd Iren har vikariert i mitt sykefravær og det står respekt av den jobben de har gjort. Alle oppgaver er ivaretatt på en utmerket måte. Av de oppgavene jeg har stelt med er det lønn som tatt mye av tiden. Hovedlønnsoppgjør tar mye tid og de lokale forhandlingene i etterkant av hovedoppgjøret er meget krevende. Mange av våre medlemmer har i etterkant av hovedoppgjøret fått aksept for forandring i arbeids og ansvarsområde og forhandlinger er gjennomført etter hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 4.A.2 og 4.A.3. Omorganisering på de enkelte avdelinger tar mye tid og ledelsen må til en hver tid minnes på at tillitsvalgt skal være med i diskusjonen når noe skal forandres. Skolereformen med sammenslåinger og utbygginger krever innsats fra tillitsvalgte. Forvaltningsreformen fører ikke til forandringer for våre medlemmer. Noen nye medlemmer kan komme til. Som medlem fra Fagforbundet i administrasjonsutvalg og diverse andre nedsatte utvalg får jeg delta i prosessen rundt diverse saker som opptar oss. Jeg kan nevne utvalg for å se på bruken av deltidsstillinger, HMS, IA og revidering av diverse reglement. Som medlem av Fagforbundet Nord-Trøndelag sitt representantskap blir jeg oppdatert på det som foregår i de andre foreningene rundt om i fylket og på landsplan. Lønnsoppgjøret pr. 1. mai 2010 startet vi med høsten 2009 med innspil fra klubbene og forslag til forbundet ved fylkeskretsen. Og da prioriterte vi det vi mener skal prioriteres. Det er mange henvendelser daglig til kontoret både på telefon og E-post og personlig besøk fra plasstillitsvalgte og medlemmer om store og små saker, som de ønsker hjelp til å løse. Vi har et godt og profesjonelt forhold til personalsjefen og hennes stab. Samarbeidet fungerer meget godt også opp mot de andre tillitsvalgte. Vi har også fått noen nye medarbeidere i NTFK og HTV har vært med på intervjuene her på Fylkes hus. Steinkjer 26. november 2009 Per Sund

14 14 Årsberetning fra opplæringsansvarlig Terje Greger Holmsberg Året 2009 har vært et år med bra aktivitet på kurs og temadager arrangert av Fagforbundet Nord- Trøndelag og av Kommunal Kompetanse. Opplæringsansvarlig har deltatt på et 2 dagers kurs for opplæringsansvarlige, deltatt på et møte for opplæringsansvarlig i område 2, der vi fikk planlagt gjennomføringen av fase 1. Vår fagforening hadde i år bare 2 deltagere. Kurset ble arrangert av Fagforbundet Steinkjer og av Fagforbundet Verdal-Levanger der vi fikk delta med våre medlemmer. Takk til Fagforbundet Steinkjer og til Fagforbundet Verdal-Levanger. Vi har kun ett medlem som har startet på Fase 2, samt tre medlemmer som har fullført Fase 2 i Opplæringsansvarlig ønsker at våre tillitsvalgte vil se nytten av den skoleringen som tilbys, og ønsker at flere melder seg på Fase 2. Styret prøvde å få til en intern opplæring av tillitsvalgte i 2009, men det ble for dårlig påmelding, så det ble avlyst. Andre kurs og konferanser der vi har hatt deltagere: Kurs i trepleie/grøntanlegg Midlertidig ansettelse i kommunal virksomhet Service, bli kjent med dine personlige ressurser og mestre negativ stress Hverdagen for elevenes støttespillere Dokumentbehandling og offentlighet Kurs i fane 2 gjennomgang/opplæring i bruk av håndboka Kurs med LO-advokat Temadag hygiene/smitterenhold 3 deltakere 3 deltakere 3 deltakere 9 deltakere 2 deltakere 2 deltakere 2 deltakere 2 deltakere Seksjonene kan ha hatt sine kurs og temadager som jeg ikke har oversikt over. Jeg har heller ikke oversikt over deltagere på Kommunal Kompetanse sine kurs, unntatt de som Fagforbundet Nord- Trøndelag har kjøpt plasser. Opplæringsansvarlig takker for samarbeidet i 2009 og ønsker seg stor aktivitet i Terje Greger Holmsberg Opplæringsansvarlig

15 15 Årsberetning fra Ungdomstillitsvalgt v/elin Berge Ungdomsutvalget har bestått av: Leder og ungdomstillitsvalgt Elin Berge, Levanger videregående skole. Medlem Daniel Sivertsen, Fylkets Hus Aktiviteter: Vi har hatt 12 styremøter, 3 medlemsmøter. Kurs i perioden for ungdomstillitsvalgt: Har fått tilbud om Fase 2-kurs og forskjellige ungdomskonferanser. Ungdomstillitsvalgt har ikke deltatt på noen, men medlem Daniel Sivertsen har vært på konferanse på Grand Hotell, Steinkjer Arbeidsoppgaver: Ungdomstillitsvalgt har deltatt på 7 styremøter og 1 medlemsmøte. Sluttord: Ungdomstillitsvalgt har vært fraværende grunnet mye sykdom og operasjon. Levanger 30. november 2009 Elin Berge Ungdomstillitsvalgt.

16 16 Årsberetning for Seksjon for kirke, kultur og oppvekst (SKKO) v/seksjonsansvarlig Tore Johansen Seksjonsansvarlig dette året har vært Tore Johansen har vært et bedre år for seksjonen enn forrige år, med mye bedre kontakt med medlemmene, og mer meningsfullt arbeid å beskjeftige seg med. Vi har dette året fokusert på å være med ut i virksomhetene på besøk, og det mener jeg er en god måte å bli kjent med folk på, og for medlemmene å bli kjent med oss. Håper dette gjør at medlemmene raskere kan ta kontakt med oss hvis det skulle være noe vi kan hjelpe til med. Seksjonsansvarlige for SKKO og SST har sammen med hovedtillitsvalgt arbeidet noe med kompetansestigen, men her gjenstår mye arbeid. Den 27. november arrangerte SKKO en fagdag for elevassistenter, noe jeg tror var et godt og populært tiltak. Gode tilbakemeldinger og gode forelesere, men lite deltakelse fra enkelte skoler. Jeg har deltatt på styremøtene i den fylkeskommunale fagforeningen, og synes jeg har god kontakt med styret og de andre seksjonslederne. Når det gjelder organisering av seksjonene, mener jeg det fungerer bedre uten seksjonsstyre. Arbeidet faller som oftest allikevel på seksjonsansvarlige og det går raskere og enklere med færre personer å forholde seg til. Håper alle får et godt år i 2010, og oppfordrer alle til å bruke seksjonene mer. Tore Johansen Seksjonsansvarlig SKKO

17 17 Årsberetning for Seksjon for samferdsel og teknisk (SST) v/seksjonsansvarlig Jan Erik Berdahl Seksjonsansvarlig Jan Erik Berdahl. Seksjonsansvarlig har deltatt på seksjonskonferanser i februar og november. Har i 2009 jobbet litt med fagstigen og har deltatt på medlemsmøter på virksomhetsbesøk, hvor jeg har fortalt om plogspissyrker og nettverksarbeid. Har deltatt på de fleste styremøter i Stjørdal, 11. desember 2009 Jan Erik Berdahl Seksjonsansvarlig SST

18 18 Årsberetning fra Klubben på Fylkets Hus REFERAT FRA ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET FYLKETS HUS torsdag 7. januar kl Møterom: A202 Setra. Tilstede: Sissel Holien, Eva Irene Rangnes, Tove Helland Pedersen, Grethe S Solli og Eli D Rishaug Saksliste Sak 1 Åpning Leder ønsket velkommen, tragisk at kun 2 medlemmer utenom 3 fra styret kom på årsmøtet. Godkjenning av innkalling og sakliste Møtet ble annonsert tidlig i desember, samt at årsmelding ble sendt ut rett før jul. Godkjent. Valg av møteleder Forslag på Eli Rishaug. Valgt. Valg av sekretær Forslag på Eli Rishaug. Valgt Valg av to til å skrive under protokoll Sissel Holien og Eva Irene Ranges. Valgt Sak 2 Årsmelding 2009 Leder gikk igjennom årsmeldinga. Godkjent. Sak 3 Regnskap 2009 Kasserer gikk igjennom regnskapet. Godkjent. Sak 4 Innkomne saker Ingen innkomne saker Sak 5 Valg Valgkomiteen v/eva I Rangnes redegjorde for valgkomiteens arbeid. Ikke enkelt å få folk til å ta på seg verv. Følgende innstilling fra valgkomiteen; - Leder, Eli D Rishaug, RUA, 1 år - Kasserer, Grethe S Solli, ADM, 1 år - Sekretær, Tove H Pedersen, ADM, 2 år - Styremedlem, Gerd Verstad, ADM, ikke på valg - Styremedlem, Per K Storstad, AVGO, ikke på valg Leder: plasstillitsvalgt Varamedlemmer: - Daniel Sivertsen, Eiendom - Rune Vikan, ADM

19 19 Valgkomite: - Marit B Brunes, AVGO, ikke på valg - Arne Jostein Vestnor, AVGO, 2 år Vedtak: Enstemmig valgt Valg av verneombud/arbeidsmiljøutvalg - Gerd Kulseth (2 år) vara: Steinar Norum (2 år) - Solveig Bigset (1 år) vara: Jann Roar Pettersen ( 2 år) Arbeidsmiljøutvalget: - Nerminka Viteskic (2 år) vara: Randi Hagnes Røsegg ( 2 år) - Gerd Kulseth (2 år) vara: Steinar Norum ( 2 år) Sissel Holien sign. Eva Irene Rangnes sign. Årsberetning Styret har bestått av følgende personer i 2009: Eli D Rishaug, Regional Utviklingsavdeling, leder Tove Helland Pedersen, Administrasjonsavdelingen, sekretær Grethe Schjetne Solli, Administrasjonsavdelingen, kasserer Per-Kristian Storstad, Videregående opplæring, styremedlem Gerd Verstad, Administrasjonsavdelingen, styremedlem Varamedlemmer Daniel Sivertsen, Eiendomsavdelingen Rune Vikan, Administrasjonsavdelingen Varamedlemmene har møtt på styremøtene når de har hatt anledning. Valgkomite: Marit B Bostadløkken, Avd. for videregående opplæring Eva I Rangnes, Avd. for videregående opplæring Arbeidsmiljøutvalget i Fylkets Hus. Nerminka Viteskic, vara: Randi Hagnes Røsegg Kari Storli, vara: Steinar Norum Verneombud i Fylkets Hus: Solveig Bigset og Kari Storli Antall medlemmer: 110 Styremøter: Det har vært avholdt 4 styremøter. Styret har også hatt kontakt på mail og telefon.

20 20 Saker som har vært opp til behandling: Lønnsoppgjør Medlemspleie Økonomi Vi fikk overført kr fra Fagforbundet til medlemspleie for våre medlemmer samt pensjonistene i Medlemsmøter/aktiviteter: Det er gjennomført mange tiltak som våre medlemmer har fått tilbud om. Nytt av året var at også pensjonistene fikk tilbud om det samme. Det er gjennomført følgende; Kino: Jernanger i januar deltok 29 stk Jenta som lekte med ilden i september deltok 27 medlemmer Bokpub med Marte Hallem på Tingvold Park Hotell i mars. Her var vi 15 som deltok. Konserter/teater Trønderbrua av Håvard Kalseth i september hvor 18 stk deltok. Bjørn Eidsvågkonsert m/middag, medio november deltok 34 medlemmer. Det ble også kjøp inn julegave til alle medlemmene. Vi gjennomførte vår tradisjonelle julegløgg tirsdag 22. desember. Et tiltak som alltid blir like godt mottatt. Styret takker administrasjonen ved Fylkets Hus for et godt samarbeid i året som er gått. Styret takker for tilliten i året som er gått. For styret i klubben Fylkets Hus Eli D Rishaug Leder

21 21

22 22 Årsberetning fra Klubben ved Grong videregående skole Medlemstallet pr i dag er 16, hvorav 11 er yrkesaktive medlemmer og 5 pensjonister. Vi har 6 fra renhold og drift, 3 fra kontor inkludert 1 praksiskandidat, 1 vernepleier og 1 IKT- lærling. Så vi er representert fra alle seksjoner. Plasstillitsvalgt har anledning til fellesmøte hver uke med rektor og de to store lærerorganisasjonene på skolen, Utdanningsforbundet og Lektorlaget. Vi har 1 representant i ledergruppa og føler oss godt inkludert i skolesamfunnet. Skolen er passelig stor slik at vi har felles pauserom. På den måten treffes vi daglig og kan ta opp ting der og da. Dermed ble årsmøtet det eneste formelle treffet vi har hatt dette året. Etter litt orientering om ting som foregår mer sentralt, hadde vi valg. Ny plasstillitsvalgt ble Jan Ragnar Forsbakk, styremedlem/-sekretær Jori Løvås fortsetter og Tove holder øye med medlemspleiemidlene. Etter møtet dro vi på Vertshuset i Grong hvor vi benyttet medlemspleiemidlene til ei god og trivelig middagsstund. Grong, 8. januar 2009 Tove E. Fossland plasstillitsvalgt

23 23 Årsberetning fra Klubben ved Inderøy videregående skole Styret består av: Leder/Sekretær: Gerd Iren Bruås Kasserer: Eva Kjesbu Styremedlem: Berit Vist Fossum Medlemmene har vært representert i følgende utvalg: Drøftingsmøter: Gerd Iren Bruås Stabsmøter: Eva Kjesbu og Erik Kvam Vi er 6 medlemmer i klubben og vi treffes hver dag. Vi tar opp tema etter hvert som vi føler behov for det. Medlemspleien i år ble brukt til julegaver til medlemmene og rektor. Regnskap: Pr kr 1 326, Medlemspleie for 2009 kr 1 650, Julegaver kr 1 227,- kr 423,- Pr kr 1 749,- Inderøy 7. januar 2010 Gerd Iren Bruås ref.

24 24 Årsberetning fra Klubben ved Leksvik videregående skole Vi er tolv aktive medlemmer, og i tillegg har vi fire pensjonistmedlemmer. Styret i klubben har dette året vært: Leder: Torunn Sneeggen Nestleder: Rita Lien Sekretær: Else-Marie Strand Kasserer: Eva Nytrø Vara: Tove Welde Vara og styremedlem: Anne Kristin Haugen Året 2009 har vært et rolig år når det gjelder klubbmøter. Det er fordi det ikke har vært noen aktuelle saker. Hadde et møte der styret var med, og et møte utenom. Har hatt fellesmøter med Utdanningsforbundet, der vi har gitt ut informasjon. Ellers tar vi småmøter ved behov. Organiseringen ved skolen er inn i et prøveprosjekt, der vi har lagt om organisasjonen, denne prosessen har Fagforbundet vært med på. Jevnlige drøftingsmøter med rektor. Bistått i tre personalsaker. Samarbeid med Utdanningsforbundet. To av våre ansatte var på kurs for assistenter, arrangert gjennom Fagforbundet. Tilbakemeldingene var at det var et bra kurs. Har fått fire nye medlemmer i løpet av dette året. Det som er litt spesielt er at tre kommer fra Utdanningsforbundet. Medlemspleien for 2009 bruker vi nå i forbindelse med årsmøtet, som vi skal ha mandag 11. januar Jeg vil takke for samarbeidet dette året, og håper på et godt nytt år i Fagforbundet. Leksvik 8/1-10 Torunn Sneeggen Årsmøte i Fagforbundet ved Leksvik videregående skole den Sak 5. Valg av nytt styre for 2010 Vedtak: Plasstillitsvalgt: Rita Lien (1år) Vara: Zdravko Tomasa (1år) Kasserer: Tove Welde (2år) Vara: Eva Nytrø (1år) Sekretær: Else-Marie Strand (1år) Vara: Anne Kristin Haugen (1år) Leksvik den Else-Marie Strand

25 25 Årsberetning fra Klubben ved Levanger videregående skole Styret ved Levanger videregående skole har bestått av: Leder: Unni Sandnes Nestleder: Elin Berge Kasserer: Tore Holm Sekretær: Eidunn Mæhla Styremedlem: Kristin Hjerpbakk Varamedlem: Anita Storli Revisor: Marit Stornes Valgkomite: Tove Kvamvold (leder), Hanna Løvås og Gunnar Alstad Representant til skoleutvalget Unni Sandnes. Sammensettingen i Skoleutvalget er endret de siste åra og representant fra ansatte er en fra den største lærerorganisasjonen. Representant til AMU har vært Einar Sandseter. Han er valgt for 2 år, med Gunnar Alstad som vararepresentant, også valgt for 2 år. Antall medlemmer per d.d. 40 aktive og 27 pensjonister, 3 nye medlemmer siden forrige årsmøte. Aktiviteter: Vi har hatt 2 styremøter i denne perioden. Arbeidsoppgaver: Plasstillitsvalgt har deltatt på faste møter mellom skoleledelse og organisasjonene (medbestemmelsesmøter). Sluttord: Deler av tilskuddet fra den fylkeskommunale foreningen ble brukt i mai, vi hadde hyggekveld i kantina på Staup. Noe blir også brukt på kirkekonsert i november. I år vil vi arrangere årsmøte på dagtid for første gang. Levanger, 16. november 2009 Unni Sandnes plasstillitsvalgt Referat fra årsmøte SAK: 1 Innkalling godkjent. SAK: 2 Sakliste godkjent. SAK: 3 Valgt til møteleder: Unni Sandnes. SAK: 4 Valgt til møtesekretær: Eidunn Mæhla SAK: 5 Årsberetning ble gjennomgått av Unni Sandnes. Godkjent. Klubben har fått 3 nye medlemmer: Karine Bratland Eriksen, Olaf Andreas Øvrum og Marius Leirseth Moan.

26 26 Klubben har 40 aktive medlemmer og 27 pensjonister pr. d.d. SAK: 6 Regnskap er revidert og godkjent av Marit Stornes. SAK: 7 Valg: Leder, Unni Sandnes valgt for 1 år Nestleder, Elin Berge ikke på valg Kasserer, Tore Holm valgt for 2 år Sekretær, Eidunn Mæhla ikke på valg Styremedlem, Kristin Hjerpbakk valgt for 2 år Varamedlem, Anita Storli valgt for 2 år Repr. til skoleutvalget: Unni Sandnes Valgkomitee leder: Gunnar Alstad valgt for 1 år Valgkomitee: Hanna Løvås valgt for 2 år Valgkomitee: Maj-Brith Tangen valgt for 3 år Revisorer: Marit Stornes valgt for 1 år Repr. AMU: Einar Sandseter ikke på valg Vara AMU: Gunnar Alstad ikke på valg SAK: 9 Eventuelt: Ønske fra valgkomiteen at den som velges inn for første gang, velges for 3 år for å få rullering i gruppen - godkjent Eidunn Mæhla Anne Berntsen Aud Thraning ref.

27 27 Årsberetning fra Klubben ved Meråker videregående skole Medlemmer: Kristin Funderud, Tillitsvalgt (kontor) Hege Kristin Mansæterbak, Nestleder (renholder) Tone Strøm, (renholder) Britt Elin Sørgulen, (kontor) Olga Larsen, (bibliotekar) Rolf Normann, (lærer) Øyvind Slungård, (driftsleder/vaktmester) Siden fjorårets årsberetning er Janne Anita Øien (renholder) sluttet ved skolen og Tone Strøm ansatt i hennes stilling, så vi er fortsatt 7 medlemmer. Det er ikke mye å berette om herfra. Siden 1. februar 2009 og fram til midten av mars i år har Meråker videregående skole hatt tilhold på Fonnfjell Hotell. Fem av oss har uformelle møter ( kaffepause ) i alle fall en gang pr. uke der det meste blir diskutert. I overnevnte periode har Olga Larsen for det meste vært sykmeldt og etter friskmelding jobber hun nå kun på folkebiblioteket som ligger i bygningene til Meråker skole, dette både pga plassmangel her og at hun er mindre mobil etter hofteoperasjon. Regner med at alt blir mye bedre når vi alle flytter inn i nyskole og nytt bibliotek. Ellers har renholderne vært på 2-dagers kurs på Heia og begge pluss vaktmester deltok på driftseminar på Rica Hell. Vi to på kontoret var med og arrangerte de årlige kontordagene i november, også de to dagene på Rica Hell. Medlemspleiepengene brukte vi til Stjørdalstur lørdag 21. november, med besøk på Egon og deretter Stjørdal Kino med Jul i Vømmøldalen, meget vellykket. Refr. Kristin Funderud plasstillitsvalgt

28 28 Årsberetning fra Klubben ved Mære landbruksskole Styret i klubben har bestått av: - Leder Ole Jan Guin - Nestleder Trude Tuff - Styremedlem Ingrid Johansen - Styremedlem Knut Arne Munkeby Styret har hatt årsmøte, styremøte og medlemsmøte. Årsmøtet blir 7. januar I løpet av 2009 har det sluttet et medlem, mens tre nye har meld seg inn. Ole Jan Guin, Knut Arne Munkeby og Gerd Strand var på årsmøte i Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening på Levanger videregående skole. Leder har hatt ca 2 møter i måneden med administrasjonen og de andre organisasjonene på skolen der diverse saker blir behandla. Har også vært med på jobbintervju i forbindelse med ansettelse av kokk på kjøkkenet. Medlemspleie: 11. desember 2009 skal vi til Sul og se Jul i Sul med julemiddag og fest med Vømlingan. Det er 19 stk som har meldt seg på til turen. Nytt fra i år er at pensjonistene også får medlemspleie. Så det er noen som blir med oss til Sul. Mære 10/ Ole Jan Guin Valg av nytt styre på Mære landbruksskole - Leder: Ingri Johansen, 1 år - Nestleder: Trude Tuff, 1 år - Styresmedl: Knut Arne Munkeby, 2 år - Styresmedl: Gerd Johanne Strand, 2 år

29 29 Årsberetning fra Klubben ved NTE, Steinkjer Styret har bestått av følgende: - Bjørnar Gulstad, plasstillitsvalgt - Rigmor Ryan Vannebo Medlemmer Vi har 65 aktive medlemmer pr. dato. Aktivitet Styret er ikke stort og har ikke hatt regelmessige møter, men har møttes etter behov har vært et travelt år som tillitsvalgt i NTE. Flere tunge saker har vært drøftet, saker som har meget stor betydning for våre medlemmer. De viktigste sakene i 2009: - Nedbemanning i NTE Handel AS. I januar og februar ble første nedbemanningsrunde i NTE Handel sluttført. To av våre medlemmer ble direkte berørt, men ingen måtte slutte. En måtte flytte arbeidssted internt i NTE Handel, mens en ble overtallig, men fikk annen jobb i NTE. - Strategiprosesser i NTE Elektro AS og NTE Marked AS Styret i NTE mente i juni at det ikke var mulig med lønnsomhet i Elektro og Handel med gjeldende rammevilkår og holdninger til omstilling, og ba administrasjonen forberede en innstilling om salg av virksomhetene. Det ble derfor et iherdig arbeid fra administrasjonen og fagforeningenes side med drøftinger og møter hele sommeren for å unngå dette. Vi ble etter hvert stort sett enige, og styret ble så overbevist av arbeidet at Elektro og Handel fortsatt er en del av NTE. I NTE Marked ble det likevel bestemt at Ytre Kundeservice skulle legges ned. Dette rammet et medlem hos oss, men hun har fått ny jobb i Elektroverkstedet som ble utskilt fra NTE. - Lokalt lønnsoppgjør. Vi forhandler i samarbeid med EL&IT og Delta siden vi har felles tariffavtale. Vi forhandler mot fem selskap siden NTE har blitt et konsern. Dette er fortsatt en utfordring, men det har stort sett gått bra. Vi ble ikke ferdige med NTE Energi og har der en pause for å få litt hjelp fra sentrale parter. Uenigheten består i tolking av tariffen, og at vi mener oss urettferdig behandlet i forhold til andre fagforeninger i NTE. - Ny pensjonsleverandør NTE besluttet å gå ut i markedet for så om de kunne spare penger på å bytte leverandør av tjenestepensjon. Det ble derfor utført en anbudsrunde med de tre leverandørene som leverer slike tjenester. Vi har vært meget skeptiske til dette og fått god hjelp av Klemet Aaby i Fagforbundet sentralt. Det er flere gode argumenter mot å bytte fra KLP og vi har hele tiden forsynt NTE med argumentasjon og advart så godt vi kunne mot et skifte. Men NTE besluttet likevel å gå for Storebrand da de på papiret hadde det beste økonomiske tilbudet. Men pensjon er komplisert og det er mye å forholde seg til i tariff og lovverk. Det siste vi vet er at beslutningen er påklaget av KLP pga brudd på reglene, så i skrivende stund vet vi ikke hva utfallet blir.

30 30 -Generelt Plasstillitsvalgt er varamedlem i NTE Holding ASs styre, og har hatt møter i den forbindelse. Ellers møter plasstillitsvalgt på månedlige fellesmøter (eller oftere hvis behov) mellom fagorganisasjonene og ledelsen i NTE for utveksling av informasjon. Bjørnar Gulstad plasstillitsvalg

31 31 Årsberetning fra Klubben ved Olav Duun videregående skole Referat fra årsmøte avholdt torsdag 7. januar 2010 kl 1530 Leder ønsket velkommen. 21 medlemmer var møtt fram, og vi begynte med karbonadesmørbrød, samt kaffe og kaker. Møteinnkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Sakliste: 1. Valg av møteleder 2. Valg av sekretær 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Valg Sak 1: Valg av møteleder Atle Sellæg Sak 2: Valg av sekretær Magnhild Mentsen Sak 3: Årsberetning Atle Sellæg leste årsberetningen for klubben ved Olav Duun vg skole - Godkjent Sak 4: Regnskap Atle Sellæg refererte regnskapet for klubben ved Olav Duun vg skole Godkjent Sak 5: Valg - På valg: Atle Sellæg Forslag; Atle Sellæg gjenvalg (1 år) enstemmig - På valg: Magnhild Mentsen Forslag; Magnhild Mentsen gjenvalg (2 år) enstemmig - På valg: Nadja Roganina Forslag; Nadja Roganina gjenvalg (2 år) enstemmig - På valg: Varamedlem Paul Barlien Forslag; Siri Håpnes ny (2 år) enstemmig - På valg: Valgkomitemedlem Aslaug Hoddø Forslag; Terje Stig Amundsen ny (2 år) enstemmig - På valg: Valgkomitemedlem Reidun Andersen Forslag; Reidun Andersen gjenvalg (2 år) enstemmig Protokoll: Det kom forslag om at 1. varamedlem møter fast på styremøtene. Dette ble enstemmig vedtatt. Møtet slutt kl Magnhild Mentsen sekretær

32 32 Årsberetning Styret har i 2009 vært sammensatt slik: Leder: Atle Sellæg Nestleder: Gunn Hildrum Sekretær: Magnhild Mentsen Kasserer: Marit Skaftnes Styremedlem: Nadejda Roganina Varemedlem: Paul Barlien Hege Ugseth Valgkomite: Aslaug Hoddø Reidun Andersen Ann Mari Skomsvold AKTIVITET: Foruten årsmøtet har det vært avviklet et medlemsmøte og 17 styremøter. Det er behandlet 10 saker samt en god del orienteringssaker. Medlemsmøtet ble hold på skolens kantine. Tema for møtet var bl. a. fagstige, nettverksarbeid, plogspissyrker, kompetansekartlegging, stortingsvalget 2009 og verving. Videre ble overtallsproblematikken ved skolen diskutert. Leder deltar på alle møter mellom tillitsvalgt og administrasjonen. Det er møter på alle mandager med likt uketall. Møtene avvikles mellom kl og VIKTIGE SAKER: Som en følge av nye regler for beregninger av elevplasstall var skolen kommet i en situasjon der det ut i fra gjeldende bemanning og kostnader så ut til å bli et underskudd på flere millioner. Dette måtte skolen gjøre noe med. I tillegg til å stramme inn det som var mulig på forbruk måtte skolen innskrenke med ca. 15 årsverk. Selv om det var det pedagogiske personalet som ble hardest rammet måtte ledelses- og servicepersonell ta en innstramming på mellom 5 og 6 stillinger. Hos servicepersonalet var det snakk om en reduksjon i stillinger på 40 % i AO, 40 % på biblioteket, 100 % på drift, 85 % på kontor og 80 % på renhold. Oppsigelser er foreløpig unngått. En del ved naturlig avgang på drift og renhold, avtaler med NAV for AO og deler av kontor. Kontoret tok videre på seg oppgaven med henting og bringing av post, en tjeneste vi tidligere kjøpte av postverket. Vi er enda ikke helt i mål for bibliotek og merkantil sektor, men også her ser det ut til å ordne seg etter hvert. Men prosessen har vært tøff, og for framtida håper vi å slippe nedbemanning. Bemanninga i serviceyrkene ved skolen er nå på et minimum, og vi er veldig sårbare hvis noen skulle bli fraværende fra arbeid i kortere eller lengre tid. VELFERDSMIDLENE: I år ble deler av velferdsmidlene brukt til en hyggelig sammenkomst før jul, der vi serverte kanelboller og julekaker. Som det går fram av regnskapet har vi enda en god del penger igjen på bankkonto. Disse pengene har vi tenkt å bruke sammen med nye velferdsmidler for 2010, slik vil vi kunne få til en lengre tur, kanskje med overnatting, i 2010.

33 33 Brukt på riktig vis, er velferdsmidlene vi får fra hovedforeninga, den beste medlemspleien vi kan tenke oss. Det er godt å møtes til sosialt samvær utenfor arbeid. LØNNSOPPGJØRET 2009: Lønnsoppgjøret i 2009 var et såkalt mellomoppgjør, dvs. at store deler av rammene allerede var lagt i oppgjøret våren Det ble allikevel satt av noe til lokale justeringsforhandlinger. I det sentrale oppgjøret var det enkelte grupper som kom svært heldige ut, mens andre fikk kun et tillegg på 3,1 %. Vi fikk heldigvis gehør for vårt forslag om at ingen skulle få mindre enn 6 % i årets oppgjør. Noen grupper, de som tidligere var lavest lønnet, fikk opp til 10 % i det sentrale oppgjøret og vi er svært godt fornøyd med det endelige resultatet. Til slutt vil styret takke medlemmene for godt oppmøte på medlemsmøter, årsmøtet og andre tilstelninger i regi av klubben ved Olav Duun vgs. En stor takk også til Fylkesforeninga for godt samarbeid i året som har gått, og for at dere alltid stiller opp når vi trenger hjelp. Namsos Atle Sellæg Gunn Hildrum Magnhild Mentsen Marit Skaftnes Nadejda Roganina REGNSKAP FOR PERIODEN Debet Kredit Inng. saldo kr 7 733, Utgifter julegaver -08 kr 4 693, Servering årsmøtet -08 kr 1 250, Aktivitetsmidler N-Tr.Fylkeskom.for. kr , Servering medl.møte kr 550, Blomster til medlem kr 314, Medlemsmøte - gave *) kr 400, Bankgebyr kr 40, Renteinntekter kr 183, Utg. saldo kr ,98 Note 1 *) Faktura fra Restaurant og matfag på servering til medl.møte er ikke betalt. Beløpet kr 850,- vil bli belastet neste års regnskap. Namsos Marit Skaftnes kasserer

34 34 Årsberetning fra Klubben ved Ole Vig videregående skole Styret har bestått av: Leder Jan Erik Berdahl Nestleder Anna Birgitte Fagertun Arnstad Kasserer Arnhild Cadamarteri Sekretær Bjørn Korstad Styremedlem Anne Haugan Vararepr. Torhild Kløften Bergh Representasjon Representant til skoleutvalget Jorunn Aarsbog (fra ) Vararepr. Stein Magnar Nielsen Representant til AMU Liv Ingunn Rønning Vararepr. Rolf Gresseth Valgkomite Oddgeir Røddesnes Eli Kringen Anna Fagertun Arnstad har vært medlem i komiteen som har kommet med forslag til ny organisasjonsstruktur for skolen. Medlemmer Klubben har 52 medlemmer. I tillegg har vi 22 pensjonistmedlemmer. Møter. Det er holdt 3 styremøter. 29. april hadde vi tur til Tautra med bl.a. besøk i klosteret og klosterruinene. Vi var også innom smia m/ butikkutsalg samt kunstgalleriet. Vi spiste en god middag i klostergården fjøset. De mange som deltok hadde en trivelig kveld. 22. oktober arrangerte vi medlemsmøte på Egon med godt oppmøte også der. Vi hadde med oss lederen i fylkesforeninga Gerd Iren Bruås. Også denne kvelden vil vi huske som vellykket og trivelig. Saker styret har behandlet: - Flere datamaskiner renholdsrom. - Deltakelse på aktivitetsdager. Styret har vært med i de ukentlige medbestemmelsesmøtene med ledelsen sammen med tillitsvalgte for det pedagogiske personalet. Regnskap Se eget ark. Budsjett Se eget ark. Styret takker for et godt samarbeid i året som gikk. Jan Erik Berdahl Leder

35 35 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Beholdning 1.873,36 Medlemspleie ,00 Årsmøte, bespisning 1.200,00 Medlemstur ,00 Juletreff 4.000, , ,00

36 36 Årsberetning fra Klubben ved Steinkjer videregående skole, avdeling Egge Klubben har 11 medlemmer Styret har bestått av følgende: Plasstillitsvalgt: Turid Dahl Antonsen Vara plasstillitsvalgt: Inger Lise Meldal Kasserer: Anne Karin Røsegg MØTER: Hver 14. dag deltar plasstillitsvalgt på møte med rektor og de andre tillitsvalgte. Dette gjør at vi blir godt orientert om ting som skjer på arbeidsplassen. I høst deltok noen av oss på medlemsmøte på avdeling Guldbergaunet der vi fikk bl.a. informasjon om Nettverksarbeid, kompetansekartlegging m.m. Det ble avholdt årsmøte for 2009 ved avdelingen onsdag den 6. januar. Alle i styret ble gjenvalgt. KURS: Inger Thorsvik deltok på kurs i smitterenhold og hygiene på Snåsaheia i oktober. ELLERS: Nå er vi 11 medlemmer. Vi har vi fått Inger Thorsvik som nytt medlem. Deler av medlemspleien ble brukt da noen av oss deltok på fest arrangert av avd. Guldbergaunet, etter medlemsmøte den 6. oktober, veldig trivelig arrangement. I tillegg var vi og pensjonistene på konsert i kirka med Nilsen & Aalberg den 8. november. Vi har kr 791,- igjen. Det har ikke vært noen arbeidsmiljøsaker i 2009 Egge, 7. januar 2010 Turid Dahl Antonsen Plasstillitsvalgt Regnskap for fagforbundet avd. Egge 2009 Dato Tekst Ut Inn Saldo Saldo bank Saldo kontant Innskuddsrente Medlemspleie Innskuddsrente Møte/fest Konsert i kirka Saldo 791

37 37 Årsberetning fra Klubben ved Steinkjer videregående skole, avdeling Guldbergaunet Vi har ikke hatt så mye aktivitet i fagforeninga i år. Det har vært fokusert veldig mye på nybygg og hva som skjer med oss i tiden fremover. Det har vært et medlemsmøte 6. oktober, der vi hadde besøk at Gerd Iren Bruås og Tore Johansen. På sakslista var det nettversarbeid, plogspissyrker og kompetansekartlegging. Kompetansekartlegging er viktig å få med seg i forhold til lønn. Og som avslutning hadde vi middag (saltkjøtt og rotgraut). 11. november hadde vi et møte i klubben om tariffoppgjøret. Vi var hele 6 stykker. Og vi som var der, var enige om at det skal satses på miljøarbeidere/elevassistenter når det gjelder større stillinger. Og i lønnsoppgjøret vil vi ha kronebeløp og ikke prosent. 15. desember hadde vi årsmøte, og nytt styre ble valgt: Leder: Henrik Vanebo (1 år) Nestleder Åse Johansen (2 år) Sekretær Wenche Eide (1 år) Styresmedlem Robert Gausen (1 år) Styresmedlem Gunn Molden (2 år) Valgkomite Tove Mølnå og Berit Skjelvan Medlem i AMU Jørn Bilstad. (1 år) Verneombud (1år) Jørn Bilstad. (1 år) Vi er for tiden 35 medlemmer. Når det gjelder medlemspleien ble det brukt til en sosial kveld med mat og drikke og hvert medlem får en blomst til jul og påske. Det er veldig populært. Det er kr 2.740,- i kassa pr dags dato. Åse Johansen Referent

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Rannveig Skaufel, Britt Austad Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan, Liv Ingunn

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Jorunn

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Jan Erik Berdahl, Tore Johansen, Britt Austad

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Jan Erik Berdahl, Tore Johansen, Britt Austad Tilstede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Jan Erik Berdahl, Tore Johansen, Britt Austad Elin Berge, Atle Sellæg, Terje Greger Holmsberg, Rannveig Skaufel Protokoll styremøte i Fagforbundet,

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan,

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold Liv Ingunn Rønningen Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Jorunn Oddny

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elin Berge, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Per Sund, Tore Johansen, Gerd Iren Bruås

Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elin Berge, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Per Sund, Tore Johansen, Gerd Iren Bruås Tilstede: Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elin Berge, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Per Sund, Tore Johansen, Gerd Iren Bruås Spesielt inviterte: Laura Sve Øie, Berit Lyngen, Bjørnar Gulstad, Mary-Ann

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Britt Austad, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønning, Ann-Mari Skomsvold Tonje Karin Kollerud Protokoll

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 30. mars 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 30. mars 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Tonje Kollerud, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Atle Sellæg, Ann-Mari Skomsvold

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Laila Ertsås

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Laila Ertsås Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Laila Ertsås Ingen Protokoll fra styremøte i Fagforbundet,

Detaljer

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Til stede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Gerd Iren Bruås Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole

Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 16. februar 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 16. februar 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Ann-Mari Skomsvold, Tonje Kain Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 11. desember 2013 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 11. desember 2013 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Gerd Iren Bruås, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Forfall: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 18. mai 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 18. mai 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 18. mai 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Jorunn Oddny Aarsbog, Henrik Stjern

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Rannveig Skaufel

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Rannveig Skaufel Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Rannveig Skaufel Hege Ugseth, Reidun Andersen Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsbrg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal

Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 21. august 2013 på Fylkets Hus

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 21. august 2013 på Fylkets Hus Til stede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Espen S. Johnsen Protokoll

Detaljer

Innkalling av og møteprotokoll fra er godkjent uten endringer.

Innkalling av og møteprotokoll fra er godkjent uten endringer. Protokoll styremøte onsdag 7. mai 2014 kl 1700 på Fylkets Hus Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, torsdag kl 1700 på hytta til Per Sund

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, torsdag kl 1700 på hytta til Per Sund Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Carina Okkenhaug Vang, Eli Rishaug,

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

Saksdokumenter for årsmøte 29. januar 2014 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening.

Saksdokumenter for årsmøte 29. januar 2014 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Saksdokumenter for årsmøte 29. januar 2014 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Saksliste årsmøte 29.1.2014... 4 Årsberetning fra styret

Detaljer

Saksdokumenter. til. Årsmøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Sted: Levanger videregående skole. Dato: 4.2.

Saksdokumenter. til. Årsmøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Sted: Levanger videregående skole. Dato: 4.2. Saksdokumenter til Årsmøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Sted: Levanger videregående skole Dato: 4.2.2009 Tid: kl 1800 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Sakliste

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, mandag 6. mai 2013 på Fylkets Hus

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, mandag 6. mai 2013 på Fylkets Hus Til stede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Espen S. Johnsen Protokoll

Detaljer

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Kommunal. Vaktmestere/driftspersonell Kompetanse

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Kommunal. Vaktmestere/driftspersonell Kompetanse Postjournal fram til styremøte 24. februar Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader 012-12.1. Fra Kommunal Vaktmestere/driftspersonell med lederoppgaver modul 7.21 (Kom.komp.) II 013-12.1. Fra Fagforbundet

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag 29.8.2010 kl 1600 på The Square, København

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag 29.8.2010 kl 1600 på The Square, København Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Britt Austad

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Britt Austad Tilstede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Britt Austad Per Sund, Ann-Mari Skomsvold og Espen S. Johnsen Protokoll

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 4. juni 2014 kl 1700 på Fylkets Hus

Protokoll styremøte onsdag 4. juni 2014 kl 1700 på Fylkets Hus Protokoll styremøte onsdag 4. juni 2014 kl 1700 på Fylkets Hus Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan, Liv Ingunn Rønning,

Detaljer

Saksdokumenter årsmøte Saksdokumenter for årsmøte 30. januar 2013 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening.

Saksdokumenter årsmøte Saksdokumenter for årsmøte 30. januar 2013 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Saksdokumenter årsmøte 30.01.2013 Saksdokumenter for årsmøte 30. januar 2013 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. 21.01.2013 Innhold Saksliste årsmøte seksjonene... 4 Saksliste årsmøte

Detaljer

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST Postjournal fram til styremøte 12. mars 2009 Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader 67-2009 12.2.2009 Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST 2-dagers konferanse for renholdere og vaskeriansatte

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 17. oktober 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 17. oktober 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Britt Austad, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Ann-Mari Skomsvold Tonje Karin Kollerud Protokoll

Detaljer

Postjournal fram til styremøte

Postjournal fram til styremøte Postjournal fram til styremøte 17.2.2016 Jnr Dato Sender/mottaker Beskrivelse Arkiv merknader 21-2016.2016 Pensjonisttillitsvalgt Terje Innmelding til innkomne saker Greger Holmsberg på årsmøtet 22-2016

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag kl Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag kl Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Anne Haugan, Jorunn Aarsbog og Britt Austad

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Anne Haugan, Jorunn Aarsbog og Britt Austad Tilstede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Anne Haugan, Jorunn Aarsbog og Britt Austad Per Sund, Ann-Mari Skomsvold Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Onsdag 21. april 2010

Protokoll fra styremøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Onsdag 21. april 2010 Til stede: Forfall: Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Britt Austad, Atle Sellæg Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Rannveig Skaufel Protokoll

Detaljer

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Protokoll Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Sted: Kantinen i Psykiatrisk klinikk, SUS Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 18.30 Tilstede: 21 stemmeberettiget SAKLISTE: Konstituering

Detaljer

Postjournal fram til styremøte 15. desember 2010 Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv merknader Fra Fagforbundet N-T v/laura Sve Øie

Postjournal fram til styremøte 15. desember 2010 Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv merknader Fra Fagforbundet N-T v/laura Sve Øie Postjournal fram til styremøte 15. desember Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv merknader 372-2.11. Fra Fagforbundet N-T v/laura Sve Øie Medlemsbevegelse juli oktober 8.3 (Verving) Til info 373-2.11. Fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 30. januar 2012 kl. 0900 1410 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 45 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Årsmøte 4. februar 2015 på Fylkets Hus, Steinkjer

Årsmøte 4. februar 2015 på Fylkets Hus, Steinkjer Årsmøte 4. februar 2015 på Fylkets Hus, Steinkjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Saksliste årsmøte 4. 2.2015... 4 Årsberetning 2014... 5 Innledning... 5 Organisatorisk... 5 Politisk... 5

Detaljer

Årsmøte 15. februar 2017 på Steinkjer videregående skole

Årsmøte 15. februar 2017 på Steinkjer videregående skole Årsmøte 15. februar 2017 på Steinkjer videregående skole Innholdsfortegnelse Saksdokumenter årsmøte 15. februar 2017 Innholdsfortegnelse... 2 Saksliste årsmøte 15.2.2017... 4 Årsberetning 2016... 5 Innledning...

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Postjournal fram til styremøte 31. august 2016 Jnr Dato Sender/mottaker Beskrivelse Arkiv merknader

Postjournal fram til styremøte 31. august 2016 Jnr Dato Sender/mottaker Beskrivelse Arkiv merknader Postjournal fram til styremøte 31. august Jnr Dato Sender/mottaker Beskrivelse Arkiv merknader 176-8.5. KS Beregninger i forhold til 11.14 v/fylkes inntektssystemet. 177-178- 179-180- 181-182- 183-184-

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 18.01.2010 kl. 09:00-13:45 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Årsmøte 3. februar 2016 på Grong videregående skole

Årsmøte 3. februar 2016 på Grong videregående skole Årsmøte 3. februar 2016 på Grong videregående skole Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Saksliste årsmøte 3. 2.2016... 4 Årsberetning 2015... 5 Innledning... 5 Organisatorisk... 5 Politisk...

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Vertshuset, Røros Møtedato: 26.08. 27.08.2013 Tid: 11:00-11:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Feil! Bokmerke er ikke definert. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2013 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Error! Bookmark not defined. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer.

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Vest-Agder Retningslinjer 2009-2011 omtanke solidaritet samhold MÅL: skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Disse retningslinjene

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim Dato: 29.01.13 Klokken: 18.00 Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 etg. Dagsorden: Årsberetninger. Regnskap. Innkomne

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

SAKSLISTE. Forslag til vedtak : Innkallingen godkjent

SAKSLISTE. Forslag til vedtak : Innkallingen godkjent Årsmøte i Fagforbundet Norddal, avd 483 Møtested: Kraftsenteret i Valldal Møtedato: Torsdag 26. Januar 2017 Tid: kl. 19.00 SAKSLISTE Sak 1 Åpning Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak : Innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 39/15 RANHEIM ARBEIDERSAMFUNN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 40/15 NORSK FOLKEHJELP - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

PROTOKOLL SAKLISTE 39/15 RANHEIM ARBEIDERSAMFUNN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 40/15 NORSK FOLKEHJELP - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Ørland Kysthotell, Brekstad Møtedato: 14.04.2015 Tid: 13:00-14:30 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet.

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet. www.fagforbundet.no FAGFORBUNDET AVD.281 Tlf. 51 97 57 94 51 97 57 94 51 97 58 23 Medlemsavis Årsmøteprotokoll Feriehytter/leiligheter Båttur Informasjon fra pensjonistgruppen Styret i Fagforbundet Sandnes

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: Tid: 10:30-12:30

PROTOKOLL. Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: Tid: 10:30-12:30 PROTOKOLL Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: 30.-31.05.2017 Tid: 10:30-12:30 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD Omtanke Samhold Solidaritet

ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD Omtanke Samhold Solidaritet ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD.369 2009 Omtanke Samhold Solidaritet Status Fagforbundet har hatt stor aktivitet gjennom hele perioden. Vi har hatt en rekke henvendelser fra medlemmer som har bedt om bistand

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL Utvalg: Årsmøte Fagforbundet Sandnes avd. 281 Møtested: Kantinen, Sandnes rådhus Møtedato: Torsdag 28.01.2016 kl. 18.00 Det var 63 medlemmer til stede. I tillegg møtte Synnøve Haugland,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Hanne Nordby frem til kl. 1100

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Hanne Nordby frem til kl. 1100 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningensgt. 10, Trondheim Møtedato: 29.09.2014 Tid: 09:00-13:15 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes. ÅRSMØTEPROTOKOLL Sted: Tid: Frammøtt: Sola sjukeheim, storstua Torsdag 29.januar 2015 kl.18:00 54 medlemmer Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. DAGSORDEN: Sak 1: GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer