Årsmøte 3. februar 2016 på Grong videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 3. februar 2016 på Grong videregående skole"

Transkript

1 Årsmøte 3. februar 2016 på Grong videregående skole

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Saksliste årsmøte Årsberetning Innledning... 5 Organisatorisk... 5 Politisk... 5 Tillitsvalgte... 5 Økonomi... 7 Møtevirksomheten... 7 Utvalgenes virksomhet... 8 Ungdomsutvalget... 8 Pensjonistutvalget... 8 Seksjonene... 9 Medlemsutvikling Medlemmer og tillitsvalgte fordelt på tariffområder Aktuelle saker Representasjon Kurs og konferanser Avslutning Handlingsplan Verving og medlemsoppfølging Tillitsvalgtskolering og yrkesfaglig skolering Informasjonsarbeid Medlemsmøter/temamøter Seksjonsarbeid Ungdomsarbeid Pensjonistarbeid Tariffoppgjøret Trøndelagsutredningen Innkomne saker a) Forslag honorar og møtegodtgjørelse til tillitsvalgte b) Forslag innbetaling til Fylkeskretsen i forbindelse med kursing c) Forslag medlemspleie d) Forslag bevilgning til aidssyke barn i St. Petersburg og SOS barnebyer i Huambo, Angola e) Forslag skolering av fagforeningens tillitsvalgte f) Forslag disponering av pensjonistmidler g) Forslag disponering av regnskapsmessig underskudd Regnskap pr Budsjett Balanseregnskap pr Revisjonsberetning Budsjett Valgkomiteens forslag til valg pr Klubbenes årsberetninger Fylkets Hus Grong videregående skole Inderøy videregående skole Leksvik videregående skole

3 Levanger videregående skole Mære landbruksskole Olav Duun videregående skole Ole Vig videregående skole Spillumheimen Steinkjer videregående skole Årsberetning Verdal videregående skole Ytre Namdal videregående skole

4 Saksliste årsmøte Styret i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening 1. Åpning 2. Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av sakliste c. Valg av møteleder d. Valg av sekretær e. Valg av protokollunderskrivere 3. Årsberetning for Handlingsplan for Innkomne saker 6. Godkjenning av regnskap og balanse per Budsjett for Valg 9. Avslutning 4

5 Årsberetning 2015 For Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, avd. 305 Innledning Året 2015 har vært et begivenhetsrikt år med blant annet Trøndelagsutredningen, konfliktberedskap og mellomoppgjør, samt lokale forhandlinger for medlemmer i kapittel 3.4 og kapittel 5, endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015, møter, kurs og arrangementer av forskjellige slag. Tariff Fagforeningsstyret har også jobbet med debatthefte i forbindelse med at det er et hovedoppgjør våren Der har vi laget en egen uttalelse i forhold til hva vår fagforening mener er viktig å jobbe med når forhandlingspartene nasjonalt møtes neste år. Styret med varamedlemmer og tillitsvalgte på alle virksomheter med vara, hadde 2-dagers samling på Quality Grand hotel, Steinkjer 2. og 3. november. Tema der var Arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtale og hovedavtale v/bjørn Holmli fra Kompetansesenteret. Medlemsoppfølging er fast sak på alle våre styremøter. Og det blir også sendt ut tilbud om kurs til medlemmer og annen informasjon. Se under kapittelet Aktuelle saker for mer informasjon. Organisatorisk Våre hovedtillitsvalgte i 2015 har vært Alise Strøm Sørensen (100 %) og Britt Austad (20 %). Fagforeningen har eget kontor i 3. etasje på Fylkets Hus. Her har vi alt vi trenger av kontorutstyr og rekvisita etter behov, på linje med øvrige ansatte i fylkeskommunen. Se under kapittelet Tillitsvalgte for mer informasjon. Politisk 28. januar 2015 var det politisk streik, der flere organisasjoner oppfordret sine medlemmer til å delta. En samlet fagbevegelse gikk til politisk streik mot regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven (AML). Våre medlemmer ble på det sterkeste oppfordret til å delta. Hovedsammenslutningene LO, YS og Unio hadde medlemmer som deltok på denne markeringen. Vår fagforening oppfordret våre tillitsvalgte til å stå sammen med resten av fagbevegelsen og støtte fanemarkering i LOs regi i kampen mot privatisering av NTE 11. juni 2015 kl 1200 utenfor Quality Airport Hotel Værnes. Tillitsvalgte I årsmøteperioden har fagforeningen hatt følgende tillitsvalgte: Fagforeningsstyret Navn Virksomhetstilhørighet Leder Alise Strøm Sørensen Fylkets Hus Nestleder Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Kasserer Laila Ertsås Fylkets Hus Sekretær Britt Austad Levanger videregående skole Opplæringsansvarlig Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole 5

6 Ungdomstillitsvalgt Line Mikalsen (fram til ) Carina Okkenhaug Vang (fra ) Inderøy videregående skole Fylkets Hus Pensjonisttillitsvalgt Terje Greger Holmsberg Verdal videregående skole Seksjonsleder SKA Eli Rishaug Fylkets Hus Seksjonsleder SKKO Jorunn Oddny Aarsbog Ole Vig videregående skole Seksjonsleder SST Anne Haugan Ole Vig videregående skole Seksjonsleder SHS Mary-Ann Hokstad Binde Familievernkontoret Steinkjer (kontaktperson) 1. vara Henrik Stjern Vanebo Steinkjer videregående skole 2. vara Liv Ingunn Rønning Ole Vig videregående skole 3. vara Ingunn Mari Mæhre Ness Ole Vig videregående skole 1. varamedlem møter fast på alle styremøter. 2. og 3. varamedlem innkalles ved behov. Valgkomite Valgkomiteen i henhold til vedtektene har bestått av: Valgkomite Navn Virksomhetstilhørighet Leder Henrik Stjern Vanebo Steinkjer videregående skole Medlem Liv Ingunn Rønning Ole Vig videregående skole Medlem Hege Ugseth Olav Duun videregående skole Medlem Ulf Jarl Hagen Fylkets Hus Varamedlem Arnhild Cadamarteri Ole Vig videregående skole Revisorer Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisorer og vara: Revisorer Navn Virksomhetstilhørighet Revisor Sverre Vestvik Fylkets Hus Revisor Trine Hagen Fylkets Hus Vara Nina Rodum Fjærtoft Fylkets Hus Andre utvalg Forhandlingsutvalg Navn Virksomhetstilhørighet Leder Britt Austad Levanger videregående skole Medlem Alise Strøm Sørensen Fylkets Hus Medlem Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Klubber Det er lagt inn egne årsberetninger fra fagforeningens klubber i saksdokumentene til årsmøtet. Klubbene har følgende plasstillitsvalgte og kontaktpersoner: Verv Navn Virksomhetssted Plasstillitsvalgt Ulf Jarl Hagen Fylkets Hus Leder i Klubben Tove Helland Pedersen 6

7 Plasstillitsvalgt Jan Ragnar Forsbakk Grong videregående skole Plasstillitsvalgt Gerd Iren Bruås Inderøy videregående skole Plasstillitsvalgt Stig Lysvand Leksvik videregående skole Plasstillitsvalgt Britt Austad Levanger videregående skole Plasstillitsvalgt Hege Kristin Mansæterbak Meråker videregående skole Plasstillitsvalgt Trude Tuff Mære landbruksskole Plasstillitsvalgt Gunn-Marie Hildrum Olav Duun videregående skole Plasstillitsvalgt Bente Marii Nergård Ole Vig videregående skole Plasstillitsvalgt Henrik Stjern Vanebo Steinkjer videregående skole Plasstillitsvalgt Sonja Helen Farbu (fram til Verdal videregående skole ) Inger Anne Klokkerhaug (fra ) Plasstillitsvalgt Heidi Therese Hustad Ytre Namdal videregående skole Kontaktperson Ståle Nilsen (fram til ) Jóhann Árnason (fra ) Spillumheimen Økonomi Bankinnskudd Kr ,28 Kr ,99 Egenkapital Kr ,79 Kr ,68 Årsunderskudd 2015 Kr ,99 Vi viser for øvrig til regnskap og balanse for Møtevirksomheten Årsmøtet ble avholdt på Fylkets Hus, 4. februar 2015 og behandlet følgende saker: - Årsberetning Handlingsplan Innkomne saker - Regnskap og balanse - Budsjett Valg Det er avholdt tre medlemsmøter. - Mære landbruksskole 29. april Tema: Presentasjon av fagforeningsstyret, arbeidsvilkår for elevassistenter, Orientering om medlemsfordeler LO-favør v/sparebank1 SMN. - Olav Duun videregående skole 30. september Tema: Presentasjon av fagforeningsstyret, Orientering om medlemsfordeler LO-favør v/sparebank1 SMN. - Ole Vig videregående skole 28. oktober Tema: Presentasjon av fagforeningsstyret og orientering om pensjon v/klp Det er avholdt 11 styremøter. Styret har behandlet 115 saker. Andre møter/samlinger i fagforeningens regi: - 2-dagers samling for plasstillitsvalgte med vara og styrets medlemmer med vara. 2. og 3. november Tema var: 7

8 o o o o Kompetansesenteret v/bjørn Holmli med blant annet tema fra Arbeidsmiljøloven og hovedavtalen som medbestemmelsesrett, drøftingsplikt, tilsetting, heltid, deltid og midlertidig tilsetting. Fylkesleder Brit Gulli Rones presenterte seg og fortalte litt om Fylkeskretsen, og om oppbyggingen av Fagforbundet på alle nivå. Temaet Engasjement v/jo Kristian Kvernland «Gjess we can». Godt fagforeningsarbeid v/fagforeningsstyret der målet var å skape interesse for tillitsvalgtjobben og rollen som tillitsvalgt. Vi delte også erfaringer fra egne virksomheter. Sosiale aktiviteter: - Middag for fagforeningsstyret etter styremøte i juni på Stiklestad hotell, Verdal - Middag for fagforeningsstyret etter styremøtet i desember på Støre gård, Skogn Utvalgenes virksomhet Ungdomsutvalget Verv Navn Virksomhetstilhørighet Line Mikalsen (fram til ) Inderøy videregående skole Leder Carina Okkenhaug Vang (fra ) Fylkets Hus Medlem Lisa Marie Helge Lilleby Ytre Namdal videregående skole Carina Okkenhaug Vang (fram til Fylkets Hus Medlem ) I år har det kommet veldig få, om noen, henvendelser til vår ungdomstillitsvalgt Carina Okkenhaug Vang. Ungdomstillitsvalgt har deltatt på styremøter og på medlemsmøte ute på virksomheter i forbindelse med styremøtene. Pensjonistutvalget Verv Navn Virksomhetstilhørighet Leder Terje Greger Holmsberg Verdal videregående skole Medlem Per Sund Tidligere Fylkets Hus Medlem Ranveig Skaufel Tidligere Fylkets Hus Pensjonisttillitsvalgt Terje Greger Holmsberg og medlem Per Sund har deltatt på høstkonferanse 27. og 28. oktober 2015 arrangert av Fagforbundet Nord-Trøndelag. Og på 2-dagers samling for tillitsvalgte i vår egen fagforening. Terje Greger Holmsberg har som pensjonisttillitsvalgt vært medlem av styret i fagforeningen, der han møter fast på møtene. Han er også medlem i valgkomiteen for pensjonistutvalget i Fagforbundet Nord-Trøndelag (Fylkeskretsen). Etter forslag fra vår fagforening ble Per Sund valgt som leder i pensjonistutvalget i Fylkeskretsen. Etter Kommunevalget 2015 ble jeg valgt til medlem i eldrerådet i Nord-Trøndelag fylke, for en valgperiode. Det er sendt ut forespørsel om ønsker til en dagskonferanse for kontaktpersonene i klubbene, men det kom ingen tilbakemelding, så vi lar den tanken ligge foreløpig. 8

9 Det hadde vært ønskelig med mer kontakt med pensjonister i vår fagforening. Men avstandene er store, og det blir derfor vanskelig med samlinger. Men er det forslag og spørsmål blant våre pensjonistmedlemmer, ta kontakt. Vår pensjonisttillitsvalgt tar det videre. Pensjonisttillitsvalgt Terje Greger Holmsberg Seksjonene Seksjonsansvarlige Navn Virksomhetstilhørighet Seksjon kirke, kultur og oppvekst Jorunn Aarsbog Ole Vig videregående skole Seksjon samferdsel og teknisk Anne Haugan Ole Vig videregående skole Seksjon kontor og administrasjon Eli Djuvsland Rishaug Fylkets Hus For seksjon helse og sosial har vi kontaktperson: Mary Ann Hokstad Binde. Hun fordeler post til medlemmer innen avdelingen. Årets hovedoppgaver Alle seksjonsansvarlige har deltatt på følgende i 2015: - Styremøter i den fylkeskommunale fagforeningen - Medlemsmøte på Mære landbruksskole, Olav Duun videregående skole og Ole Vig videregående skole - Seksjonslederkonferanse på Steinkjer 13. og 14. april Tariffmøte i regi av Fagforbundet Nord-Trøndelag 28. september 2015 på Steinkjer - Tillitsvalgtkonferansen for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening på Steinkjer 2. og 3. november Seksjonsansvarlig i seksjon kontor og administrasjon var med på arbeidsplassbesøk på Fylkets Hus 29. oktober Dette ble veldig godt mottatt av medlemmene. Mål: - Synliggjøre seksjonsarbeidet i fylkeskommunen og for medlemmer i de forskjellige seksjonene. - Synliggjøre fagforeningens og seksjonenes meninger i forbindelse med yrkespolitiske spørsmål som angår og berører medlemmer i seksjonene. - Videresende yrkesfaglige opplæringstilbud til opplæringsansvarlig, slik at medlemmer får tilbud innen sitt yrke. Tiltak: - Bli med på medlemsmøter, i tillegg til eventuelle informasjonsmøter og ververunde i Bidra med innspill i forbindelse med seksjonenes medlemmer under hovedoppgjøret. - Videreformidle yrkesfaglig informasjon fra sentralt hold til våre yrkesaktive medlemmer i seksjonene. - Sørge for å videresende yrkesfaglige tilbud til opplæringsansvarlig i fagforeningsstyret. - Bidra til at seksjonene setter fokus på yrkespolitisk arbeid. - Fortsette å arbeide for at kompetanse skal lønne seg. Og for at etter- og videreutdanning gir lønnsmessig uttelling. Mål nådd i forhold til aktivitetsplan I følge aktivitetsplanen var årets mål til seksjonsarbeidet: 9

10 - Synliggjøre seksjonsarbeidet i fylkeskommunen og for medlemmer i de forskjellige seksjonene. - Sørge for tilbud om yrkesfaglig opplæring på de fleste områdene der vår fagforening har medlemmer. - Synliggjøre våre meninger i forbindelse med yrkespolitiske spørsmål som angår og berører medlemmer i seksjonene. Tiltak: Bli med på informasjons- og ververunde: - Seksjonene har deltatt på medlemsmøte på tre videregående skoler i år. - Seksjon kontor og administrasjon har gjennomført arbeidsplassbesøk på Fylkets Hus sammen med Fylkeskretsens seksjonsleder for seksjonen. Arbeide med saker som berører medlemmenes yrkesfunksjon: - I samarbeid med styrets medlemmer har seksjonsansvarlige gjort oppmerksom på utfordringer innen seksjonene som angår våre medlemmer i fylkeskommunen. - Seksjonsansvarlige har deltatt i diskusjoner i forhold til saker som blir behandlet av hovedtillitsvalgte og representanter i arbeidsmiljø og administrasjonsutvalget. - Seksjonsansvarlige har videresendt ukesbrev og nyhetsoppdateringer når vi har mottatt dette fra Fagforbundet, Nord-Trøndelag og nasjonalt. - Seksjonsansvarlige har videresendt de tilbud som kommer til opplæringsansvarlig, som har sørget for at alle opplæringstilbud blir sendt ut, og koordinert utsending og påmelding. Samarbeide med seksjonene i kommunale fagforeninger nettverksbygging: - Vi har deltatt på fylkeskonferanse for seksjonsansvarlig på Grand Hotell, Steinkjer i regi av Fagforbundet i Nord-Trøndelag. Bidra til at seksjonene setter fokus på yrkespolitisk arbeid: - Seksjonsansvarlige har deltatt på styremøter og engasjert oss når det har blitt behandlet saker som angår våre medlemmer. Sluttord Når det gjelder tilbakemeldinger fra våre medlemmer i de forskjellige seksjonene, kommer det ikke mye. Dette tolker vi dithen at våre medlemmer i Nord-Trøndelag fylkeskommune har det bra. Jorunn Aarsbog (Seksjon kirke, kultur og oppvekst) Anne Haugan (Seksjon samferdsel og teknisk) Eli D Rishaug (Seksjon kontor og administrasjon) Medlemsutvikling Medlemsutvikling Antall medlemmer totalt Antall yrkesaktive medlemmer Antall unge medlemmer* 49 (derav 17 lærlinger) 51 (derav 24 lærlinger) *herunder student, elev og lærlinger (Til og med 33 år) Beskrivelse av vervearbeidet: Tillitsvalgte følger opp nytilsatte med informasjon om Fagforbundet. Nyinnmeldte medlemmer får brev om hvem de kan henvende seg til og hvem som sitter i de forskjellige vervene. 10

11 Fagforeningen har egen gjenvinningsansvarlig som sørger for at det blir tatt kontakt med de som står i fare for å bli strøken fra fagforeningen. Medlemmer og tillitsvalgte fordelt på tariffområder Fagforeningen har per medlemmer og tillitsvalgte etter hovedavtalene innenfor følgende tariffområder: Tariffområde Antall medlemmer Antall tillitsvalgte Navn på hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt med tilsvarende funksjon KS 300 NTFK 375 yrkesaktive 12 Alise Strøm Sørensen og Britt Austad yrkesaktive 1 Alise Strøm Sørensen (leder) NTE Handel AS KS 1701 Komrev, Komsek 1 yrkesaktive 1 Alise Strøm Sørensen (leder) NHO501 Trønderbilene 3 yrkesaktive 1 Alise Strøm Sørensen (leder) STAT 200 Bufdirektoratet 26 yrkesaktive 1 Børre Svendsen Aktuelle saker Mellomoppgjør Resultatet av de sentrale lønnstilleggene pr ble som følger: Sentrale lønnstillegg pr Stillingsgrupper Lønnsramme /garantiramme 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 20 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning GR01/PP GR PP Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger GR02/PP02/PUV Stillinger med krav om høyskole-utdanning GR03/PP Stillinger med krav om høyskole-utdanning med ytterligere spesialutdanning GR04/PP Stillinger med krav om mastergrad GR Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Lærer UV1/PUV Adjunkt UV1/PUV Adjunkt (m/ tilleggsutd.) UV1/PUV Lektor UV1/PUV Lektor (m/ tilleggsutd. ) UV1/PUV

12 Dette gir følgende virkninger på minstelønnssatsene fra og med på de stillingsgruppene Fagforbundet har flest medlemmer. Minstelønn fra / tillegg pr 1/5-2015/Ny minstelønn lønn 1/ Stillingsgrupper kap 4B Stillinger uten særskilt krav om utdanning pr 1/ år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 20 år Tillegg pr 1/ Stillinger uten særskilt krav om utdanning pr 1/ Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger pr 1/ Tillegg pr 1/ Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger pr 1/ Stillinger med krav om høyskole-utdanning pr 1/ Tillegg pr 1/ Stillinger med krav om høyskole-utdanning pr 1/ Alle arbeidstakere i KS-området som omfattes av tabellen skal ha tilleggene på toppen av de lønna de har per 30. april Laveste grunnlønn ved 20 års ansiennitet. Skal ikke ha lavere grunnlønn enn kr ,- i 100 prosent stilling fra og med 1. mai Partssammensatt utvalg skal vurdere eventuelle justeringer av lønnssystemet før hovedtariffoppgjøret i Partene er enige om behovet for en god og felles offentlig tjenestepensjon. Et partssammensatt utvalg skal arbeide med pensjonsspørsmål mot hovedoppgjøret i Lokale lønnsforhandlinger Når det gjelder kapittel 3.4 og 5, har de kun lokal lønnsdannelse. Etter forhandlinger i Nord- Trøndelag fylkeskommune, ble de ble gitt et lønnstillegg på 2,9 % til begge kapitlene, med virkning fra Fagforbundet har ledere med personalansvar i kapittel 3.4, mens vi i kapittel 5 har rådgivere. Valget 2015 Fagforbundet Nord-Trøndelag sammen med LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene inviterte til partilederdebatt med listetoppene i Fylkestinget 31. august på Samfunnshuset, Steinkjer. Tema var blant annet NTE offentlig/privat eierskap, Næringsliv, Regionreform, Lokalsykehus. Høring angående Fagforbundets organisasjonsutviklingsprogram Fagforeningsstyret har jobbet med rapport fra prosjektgruppe som omhandlet beskrivelse av nåsituasjonen i forhold til Fagforbundets forhandlingsarbeid. Prosjektgruppa la fram forslag til endringer i samhandlinga mellom de tre nivåene. 12

13 Vår fagforening pekte blant annet på viktigheten av at man sikrer at fagforeningene lykkes i sitt arbeid. Og Fylkeskretsens tillitsvalgte får ressurser til å bruke håndledelse og lærlingeprinsippet for å sikre fagforeningene suksess. Representasjon Oversikt over hvilke verv vår fagforening har hatt representanter i. Fylkeskretsen - Fylkesstyret: Gerd Iren Bruås, Opplæringsansvarlig. - Seksjoner: Magnhild Skrove Nordahl medlem i seksjon kontor og administrasjon (SKA) - Andre utvalg: Omstillings og utviklingsutvalg inkludert miljø og arbeidsmiljø: Britt Austad Representanter til Fylkeskretsens Representantskap/Fylkesmøte Til Fylkeskretsens Representantskap/Fylkesmøte har fagforeningen hatt følgende representanter: - Alise Strøm Sørensen - Britt Austad - Laila Ertsås - Jorunn Oddny Aarsbog (vara) - Anne Haugan (vara) Faglig/politisk utvalg Utvalg for tillitsvalgte - Hovedtillitsvalgt / leder Alise Strøm Sørensen - Hovedtillitsvalgt / sekretær Britt Austad - Opplæringsansvarlig og nestleder Gerd Iren Bruås AOF lokalavdeling - Opplæringsansvarlig Gerd Iren Bruås Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg (AMA) - Hovedtillitsvalgt Britt Austad er representant med hovedtillitsvalgt Alise Strøm Sørensen som 1. varamedlem. Andre utvalg - Hovedtillitsvalgte har deltatt på møter med de tre store organisasjonene samt fylkeskommunens ledelse, representert av Stabssjef Ole Tronstad og rådgiver Asgeir Tromsdal. - Hovedtillitsvalgt Alise Strøm Sørensen deltatt i det faglige utredningsarbeidet i forkant av selve rapporten Trøndelagsutredningen, sammen med andre tillitsvalgte og ansatte fra Nordog Sør Trøndelag. Kurs og konferanser Kurs og konferanser - medlemsrettet Fagforeningen har i løpet av året gjennomført følgende kurs og konferanser: Type kurs/konferanse Antall deltakere Antall studietimer Dato gjennomført Fagdag renhold/gulvbehandling Registrert i AOF 13

14 Kurs og konferanser tillitsvalgte Type kurs: Antall TV gjennomført Dato gjennomført Registrert i AOF Kurs for tillitsvalgte på arbeidsplassen Kurs for våre tillitsvalgte, samt vara Andre kurs og konferanser Type kurs og arrangør Antall Antall Dato deltakere studietimer gjennomført Skrivekurs for deg som er opptatt av klart språk Fagakademiet Seksjonskonferanse Pensjonistkonferanse Seksjonsledersamling, tariff IA-konferanse Høstkonferanse for pensjonister Konferanse for Fagforbundets aktører i fag- og yrkesopplæringa Kommunikasjon med andre v/eli Rygg Fane 2-kurs Registrert i AOF Vi har arrangert et 2-dagers kurs selv, og har sendt ut alt av invitasjoner som har kommet til oss. Vi har meldt på alle som har ønsket å delta på Fagforbundets kurs. 14

15 Avslutning Sakene som har hatt størst fokus i 2015 er endringer i arbeidsmiljøloven der vi har deltatt på politisk markering, kommune og fylkesvalg, mellomoppgjør, samt lokale forhandlinger for medlemmer i kapittel 3.4 og kapittel 5, som kun har lokal lønnsdannelse. I tillegg har vår hovedtillitsvalgt Alise Sørensen har deltatt i det faglige utredningsarbeidet i forkant av selve rapporten, Trøndelagsutredningen, sammen med andre tillitsvalgte fra Nord- og Sør-Trøndelag. Styret ønsker å takke Fylkeskretsen for godt og positivt samarbeid gjennom året. Vi takker videre våre plasstillitsvalgte, kontaktpersoner og medlemmer for godt samarbeid og for den tilliten vi føler er til stede. Steinkjer, 14. januar 2016 Alise Sørensen Leder Gerd Iren Bruås Nestleder og opplæringsansvarlig Laila Ertsås Kasserer Britt Austad Sekretær Terje Greger Holmsberg Pensjonisttillitsvalgt Carina Okkenhaug Vang Ungdomstillitsvalgt Eli Djuvsland Rishaug Seksjonsansvarlig SKA Jorunn Oddny Aarsbog Seksjonsansvarlig SKKO Anne Haugan Seksjonsansvarlig SST Henrik Stjern Vanebo 1. varamedlem 15

16 Handlingsplan 2016 Handlingsplanen for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, peker på de mål og tiltak som skal prioriteres i Fagforbundet Nord-Trøndelag bygger sin virksomhet på frihet, likhet og solidaritet. Styrke forståelsen og behovene for gode etiske holdninger og handlinger i arbeid med forvaltningen av fellesskapets ressurser og i egen organisasjon. Våre hovedsatsningsområder for 2016 tar utgangspunkt i visjoner og mål som er vedtatt av Landsmøte og Fagforbundet Nord-Trøndelag, samt egne områder vi ønsker å jobbe med. Vi ønsker å ta for oss følgende tema i året 2016: 1. Verving og medlemsoppfølging 2. Tillitsvalgtskolering og yrkesfaglig skolering 3. Informasjonsarbeid 4. Medlemsmøter/temamøter 5. Seksjonsarbeid 6. Ungdomsarbeid 7. Pensjonistarbeid 8. Tariffoppgjøret Trøndelagsutredningen 1. Verving og medlemsoppfølging Mål En av de viktigste oppgavene er å sørge for at alle medlemmer ivaretas gjennom et godt medlemstilbud og at det verves nye. Pr. i dag er vi blant de tre største organisasjonene i Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). Vi får på denne måten være med i de fleste utvalg, og vi får være med å bestemme i viktige saker som angår våre medlemmer. Vårt mål er derfor gjennom planmessig vervearbeid og høy aktivitet, også i klubbene, å beholde vår posisjon. Verving og medlemsoppfølging skal stå på dagsorden kontinuerlig og antall yrkesaktive medlemmer skal økes. Like viktig som å verve nye medlemmer, er å beholde dem vi allerede har. Det er viktig at våre rutiner for gjenvinning følges, dersom medlemmer melder seg ut. Systematisk oppfølging av utmeldinger, kan føre til færre utmeldinger. Tiltak - Sørge for at verving og medlemsoppfølging alltid er et høyt prioritert arbeidsområde. - Være synlige blant våre medlemmer og våre aktuelle medlemmer. Sørge for at representanter fra styret, med blant annet leder, hovedtillitsvalgt og seksjonsansvarlige besøker enkelte av våre virksomhetssteder i løpet av året. - Bistå og motivere verveansvarlige og tillitsvalgte til å være aktive i markedsføringen av Fagforbundet, slik at flere ønsker å være medlem og ingen ønsker å melde seg ut. - Medlemmer som faller ut av forbundet av ulike årsaker skal kontaktes for mulig opprettholdelse av medlemskapet - Heve kompetansen på området verving og god medlemsoppfølging, informasjonsarbeid og viktigheten av å være organisert. 16

17 Ansvar - Verving: Nestleder, hovedtillitsvalgt og ungdomstillitsvalgt. Hele styret, plasstillitsvalgte og kontaktpersoner. - Medlemsoppfølging: Leder, nestleder, hovedtillitsvalgt og kasserer 2. Tillitsvalgtskolering og yrkesfaglig skolering Mål Et hovedmål for Fagforbundet er å sikre alle medlemmer gode rammebetingelser for yrkesutøvelsen, og trygge arbeidsplasser gjennom ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Vi skal arbeide aktivt for å videreutvikle, oppdatere og skolere tillitsvalgte slik at de blir i stand til å ivareta sine arbeidsoppgaver på en god måte og kan møte og håndtere de omstillinger og endringer som vil prege utviklingen i fylkeskommunen. Vi skal sørge for yrkesfaglige tilbud på de fleste områder og seksjoner, slik at medlemmene får mulighet for kompetanseheving og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Tiltak - Sørge for at alle tillitsvalgte får tilbud og mulighet til å ta Fase 1 så snart som mulig etter årsmøtet. - Oppfordre og motivere tillitsvalgte til å ta Fase 2 og eventuelt Fase dagers samling for tillitsvalgte, med faglig og kulturelt innhold. - Sikre at tillitsvalgte har nødvendig kompetanse om de enkelte yrkene til bruk ved drøftinger med arbeidsgiver. - Oppfordre tillitsvalgte til å bruke tillitsvalgtnettet og hjemmesiden. - Videreformidle kurs fra Fagforbundet Nord-Trøndelag og fra Fagakademiet. Ansvar - Motivering tillitsvalgtskolering; Opplæringsansvarlig og leder - Informasjonsmøte/-kurs for tillitsvalgte: Utvalg for tillitsvalgte 3. Informasjonsarbeid Mål - Være synlig blant våre medlemmer og holde våre tillitsvalgte oppdatert. Tiltak - Være synlig ved å bli med i partssammensatte og ad hoc-utvalg, der våre medlemmer kan bli berørt av resultatet. - Videreføre vervebrosjyre og bruke den aktivt i vervearbeidet, samt sende den ut til nye medlemmer. - Fortsette med medlemspleie til klubbene - Sørge for å være oppdatert på nettsted og Facebooksiden. Ansvar - Vervebrosjyre: Leder og sekretær - Medlemspleie: Årsmøtevedtak - Nettsted og Facebook: Nettstedsansvarlig, leder og nestleder 17

18 4. Medlemsmøter/temamøter Mål Holde våre medlemmer oppdatert innen medlemsfordeler og andre viktige tema i 2016, bl.a. LO-favørfordeler og andre medlemsfordeler i Fagforbundet, tariffoppgjøret 2016 og Trøndelagsutredningen. Være synlig blant våre medlemmer og ikke-medlemmer. Synliggjøre seksjonsansvarlige Tiltak - Avholde styremøter ute blant medlemmene. Året 2016: Leksvik og Verdal videregående skoler - Ha med forelesere som kan fortelle om medlemsfordeler, pensjon og andre tema som kan være nyttige og interessante for våre medlemmer. - Samarbeide med Fagforbundet Nord-Trøndelag for å holde gode møter for våre medlemmer med aktuelle tema. Ansvar - Leder, nestleder, hovedtillitsvalgte og seksjonsansvarlige 5. Seksjonsarbeid Mål: - Synliggjøre seksjonsarbeidet i fylkeskommunen og for medlemmer i de forskjellige seksjonene. - Synliggjøre fagforeningens og seksjonenes meninger i forbindelse med yrkespolitiske spørsmål som angår og berører medlemmer i seksjonene. - Videresende yrkesfaglige opplæringstilbud til opplæringsansvarlig, slik at medlemmer får tilbud innen sitt yrke. Tiltak: - Bli med på medlemsmøter, i tillegg til eventuelle informasjonsmøter og arbeidsplassbesøk i Bidra med innspill i forbindelse med seksjonenes medlemmer under tariffoppgjøret i Videreformidle yrkesfaglig informasjon og yrkesfaglige tilbud fra Fagforbundet nasjonalt og Fylkeskretsen til våre yrkesaktive medlemmer i seksjonene. - Bidra til at seksjonene setter fokus på yrkespolitisk arbeid. - Bidra til at arbeidstakerne gis mulighet for faglig utvikling, slik at de kan beholde og løse sine arbeidsoppgaver på best mulig måte, og at man får økt kvalitet i utførelsen av tjenestene. - Bidra til at kompetanseheving, etter- og videreutdanning skal lønne seg lønnsmessig. Ansvar: - Seksjonsansvarlige, leder, nestleder og hovedtillitsvalgt - Yrkesfaglig oppfølging: Seksjonsansvarlige 18

19 6. Ungdomsarbeid Mål Aktivt og målrettet informasjonsarbeid overfor unge medlemmer. Jobbe med å få til et fungerende ungdomsutvalg. Jobbe aktivt for flere lærlingplasser i fylkeskommunen Jobbe for at flere unge arbeidstakere melder seg inn i Fagforbundet Tiltak: - Involvere ungdomstillitsvalgt og ungdomsutvalg, og sørge for nødvendig skolering og opplæring for å ivareta vervet og gjennomføre aktiviteter. - Være med i nettverk med andre ungdomstillitsvalgte i kommunene. Ansvar - Ungdomstillitsvalgt, 1.varamedlem, nestleder, hovedtillitsvalgt og leder 7. Pensjonistarbeid Mål Sikre et bredt engasjement blant Fagforbundets pensjonistmedlemmer, og benytte pensjonistenes erfaring og kunnskap. Synliggjøre pensjonistarbeidet og pensjonistutvalget i fagforeningen. Tiltak - Informere om pensjonistenes rettigheter og plikter (bl.a. forsikringer og KLP pensjon) - Opprette kontakt med andre kommunale pensjonistforeninger - nettverksbygging Ansvar - Pensjonisttillitsvalgt og leder. 8. Tariffoppgjøret 2016 Mål: Ivareta tariffoppgjøret Sørge for oppdatert medlemsregister i forhold til eventuell konflikt og ha tillitsvalgte/kontaktpersoner på alle virksomheter i NTFK. Ha fokus på hovedoppgjøret. Tiltak - Holde medlemsregisteret (Fane 2) oppdatert. - Arbeide for fortsatt økonomisk belønning for å ta formell kompetanse. Og for dokumentert realkompetanse og faglig påbygging. - Sikre en best mulig fordelingsprofil i forhold til fylkeskommunens kriterier ved eventuelle lokale lønnsforhandlinger. - Forsvare vår nåværende pensjon og jobbe for å videreføre ytelsespensjon i offentlig sektor. Ansvar - Fane 2; Kasserer og forhandlingsutvalg - Forhandlinger: Forhandlingsutvalget 19

20 9. Trøndelagsutredningen Mål Bidra til en best mulig prosess i forbindelse med en mulig sammenslåing av Trøndelagsfylkene. Sikre medlemmenes interesser. Tiltak - Delta i arbeidsgrupper o.l. for å ivareta medlemmers interesser. - Delta i koordineringsledd sammen med Fagforbundet i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkeskretsene i Sør- og Nord-Trøndelag, samt Kompetansesenterets representant. - Informere medlemmer om prosesser Ansvar - Leder, nestleder og hovedtillitsvalgte, samt representanter til koordineringsleddet. 20

21 Innkomne saker 2016 a) Forslag honorar og møtegodtgjørelse til tillitsvalgte Møtegodtgjørelse opprettholdes på kr 500,- pr. møte. - Dvs. kr 500,- pr. styremøte for fagforeningsstyret Honorar Verv Honorar 2015 Honorar 2016 Leder Kr ,- Kr ,- Nestleder Kr 8 000,- Kr 8 000,- Sekretær Kr 8 000,- Kr 8000,- Kasserer Kr ,- Kr ,- Opplæringsansvarlig Kr 5 500,- Kr 5 500,- Ungdomstillitsvalgt Kr 5 500,- Kr 5 500,- Pensjonisttillitsvalgt Kr 5 500,- Kr 5 500,- Seksjonsansvarlig 3 * Kr 5 500,- 3 * Kr 5 500,- Nettstedsansvarlig Kr 5 500,- Kr 5 500,- 1. varamedlem Kr 5 500,- Kr 5 500,- Summering 2016 Honorar Kr ,- Møtegodtgjørelse 11 styremøter med 11 styremedlemmer à kr 500,- Kr ,- Sum Kr ,- Beløpet belastes konto: 5310 Faste honorar. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag. b) Forslag innbetaling til Fylkeskretsen i forbindelse med kursing Det ble bestemt på representantskapsmøte i 2010 en egenandel pr. yrkesaktiv medlem. Prisen for 2016 er kr 75,- som betales inn til Fylkeskretsen. Dette skal dekke opplæring/fagkurs til medlemmer i Fagforbundet Nord-Trøndelag. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet bevilger kr 75,- pr aktivt medlem. Kr 75,- x 407 medlemmer pr = kr ,- som bevilges for Beløpet tas fra konto: 7410 Kontingent Fagforbundet 21

22 c) Forslag medlemspleie 2016 De siste regnskapsår har det blitt satt av kr 275,- pr. aktivt medlem til medlemspleie, der en del av pengene blir hentet fra pensjonistmidler styret mottar. Også i 2016 ønsker styret i fagforeningen at klubbene skal satse på å gi pensjonistene et tilbud om sosial aktivitet sammen med tidligere arbeidskollegaer. Dette innebærer at medlemmer uten arbeidsforhold (uføre- og alderspensjonister) skal få tilbud om å være med på tilbud klubben gir yrkesaktive medlemmer. Styret foreslår at det bevilges kr 300,- pr. yrkesaktivt medlem. Medlemspleien skal hentes ut i løpet av 2016 etter søknad. Alle klubbene må sende inn et regnskap over hva medlemspleien er brukt til ved årets slutt, der de også viser at pensjonistene har hatt anledning til å delta. Styrets forslag til vedtak: Det bevilges kr 300,- * 407 yrkesaktive medlemmer = kr ,-. Medlemspleien må hentes ut i løpet av 2016, og brukes til sosiale tiltak for både yrkesaktive og medlemmer uten arbeidsforhold. Beløpet belastes konto: 7610 Bevilgninger. d) Forslag bevilgning til aidssyke barn i St. Petersburg og SOS barnebyer i Huambo, Angola Fagforbundet i Nord-Trøndelag bidrar med økonomiske midler til humanitær aksjon for aidssyke barn i St. Petersburg. Vi ser at det nytter, og ønsker derfor å bidra med noen kroner fra vår fagforening også. Fagforbundet vedtok i 2005 å gå inn i et samarbeid med SOS-barnebyer. Fagforbundets medlemmer og ansatte har tatt finansieringsansvar for bygging og drift av Fagforbundets barneby i Angola. Det er et strålende eksempel på hva norsk grasrotengasjement og dugnadsånd kan føre til. I et land preget av langvarig borgerkrig, vil Fagforbundet gi barn et trygt hjem og skolegang. Fagforbundets SOSbarneby består av 12 familiehus for 120 barn, barnehage for 100 barn, skole for rundt 1200 elever og et lokalsamfunnsprogram som gir enslige mødre, storesøstre eller bestemødre hjelp til selvhjelp for å kunne ta vare på barna de har ansvar for. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir kr 2500,- til sykehuset i St. Petersburg. Beløpet sendes til konto til aksjonen for aidssyke barn. Årsmøtet gir kr 2500,- til SOS-barneby i Huambo, Angola. Beløpet sendes til konto: Overføringen merkes Bevilgning fra årsmøte avd 305. Beløpene belastes konto: 7611 Andre bevilgninger. 22

23 e) Forslag skolering av fagforeningens tillitsvalgte Fagforeningen har i de senere år hatt skolering av styrets medlemmer med blant annet en gjennomgang av lov og avtaleverk, samt gjennomgang av tariffoppgjør og lønnsoppgjør. Studieturene har hatt positiv virking på styrets medlemmer i forhold til samhold og samarbeidsforhold. Vi er oppfordret til å satse på tillitsvalgte. Derfor foreslår styret å lage kursopplegg for alle plasstillitsvalgte inkludert deres vara, samt fagforeningens styremedlemmer og varamedlemmer i Aktuelle tema er: - Lov og avtaleverk (Arbeidsmiljøloven, hovedavtale, hovedtariffavtale) - Godt fagforeningsarbeid - Skape interesse for tillitsvalgtjobben - Rollen som tillitsvalgt - Seksjonsarbeid - Nettverksbygging - Trøndelagsutredning - Lønnsforhandlinger 2016 Budsjett - Overnatting enkeltrom 36 stk à kr 1000,-. Kr ,- - Underholdning inkl. transport Kr ,- - Måltider, lunsj, middag, frokost, lunsj kr ,- - Kjøregodtgjørelse kr ,- - Sum Kr ,- Styret foreslår at det bevilges kr til skolering av tillitsvalgte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Styrets forslag til vedtak: Kr budsjetteres på konto 7302 Kursutgifter for 2016 for 2-dagerskurs for tillitsvalgte Kr budsjetteres på konto 7030 Bilgodtgjørelse for 2016 for 2-dagerskurs for tillitsvalgte. Kr budsjetteres på konto 7302 Kursutgifter for skolering av fagforeningens medlemmer på kurs arrangert av Fagforbundet. f) Forslag disponering av pensjonistmidler Pensjonistmidler på kr ,- som ikke ble benyttet i 2015, settes på konto 2812 Pensjonistfond. Styrets forslag til vedtak: Pensjonistmidler fra 2015 på kr ,- blir flyttet til konto 2812 Pensjonistfond. Pengene hentes fra konto 7810 Pensjonistmidler. 23

24 g) Forslag disponering av regnskapsmessig underskudd Styret foreslår at regnskapsmessig underskudd fra 2015 på kr ,34 dekkes av fagforeningens egenkapital. Styrets forslag til vedtak: Underskuddet på kr ,34 dekkes av konto 2910 Egenkapital. 24

25 Regnskap pr Budsjett 2015 KONTONR KONTONAVN DEBET KREDIT BUDSJETT EGEN KONTINGENTER , , TILFELDIGE INNTEKTER FASTE HONORARER , , TAPT ARBEIDSFORTJ TILSKUDD LØNN HTV STIPEND DIV GODTGJ ARBEIDSGIVERAVG , , KONTORUTSTYR/MASK KONTORREKVISITA 319,00-500, PORTO TELEUTGIFTER 4 800, , DIETT - STATENS SATS REISE/MØTEKOSTN 290, , BILGODGJ STATENS S , , ADM UTGIFTER KURSUTGIFTER , , VERVING 2 754, , BROSJYRER/MEDL BLAD KOPIERING/TRYKK TIL STYRETS DISP 2 990, , ANNONSER/REKLAME KONT FAGFORBUNDET , , KONT LO STEINKJER/VERRAN , , DIV KONTINGENTER BEVILGNINGER/MEDL PLEIE , , ANDRE BEVILGNINGER 0, , KOSTN STYREMØTER , , KOSTN ANDRE MØTER , , ANDRE KOSTN (MERKER) 1 950, , PENSJONISTMIDLER , , GEBYRER 66, AVSKRIVNINGER RENTEINNTEKTER ,00 0, , EKSTRAORD INNT UTDANNINGSSTIPEND SUM UTGIFTER/INNTEKTER , , RESULTAT , ,00 25

26 Balanseregnskap pr Kontonr Kontonavn Debet Kredit 1010 Kasse 159, Bank , Bank , Kundefordring 0, Inventar/EDB 2210 Skattetrekk , St komm arb g avg , Avsetn Utdanningsf , Pensjonistfond 0, Fane 2 Fond , Egenkapital , Resultat pr , , ,99 26

27 Revisjonsberetning

28 Budsjett 2016 KONTONR KONTONAVN DEBET KREDIT BUDSJETT 2015 BUDSJETT EGEN KONTINGENTER , , , TILFELDIGE INNTEKTER FASTE HONORARER , , , TAPT ARBEIDSFORTJ TILSKUDD LØNN HTV STIPEND DIV GODTGJ ARBEIDSGIVERAVG , , , KONTORUTSTYR/MASK KONTORREKVISITA 319,00-500,00 500, PORTO TELEUTGIFTER 4 800, , , DIETT - STATENS SATS REISE/MØTEKOSTN 290, , , BILGODGJ STATENS S , , , ADM UTGIFTER KURSUTGIFTER , , , VERVING 2 754, , , BROSJYRER/MEDL BLAD KOPIERING/TRYKK TIL STYRETS DISP 2 990, , , ANNONSER/REKLAME KONT FAGFORBUNDET , , , KONT LO STEINKJER/VERRAN , , , DIV KONTINGENTER BEVILGNINGER/MEDL PLEIE , , , ANDRE BEVILGNINGER 0, , , KOSTN STYREMØTER , , , KOSTN ANDRE MØTER , , , ANDRE KOSTN (MERKER) 1 950, , , PENSJONISTMIDLER , ,00 0, GEBYRER 66, AVSKRIVNINGER RENTEINNTEKTER ,00 0, , , EKSTRAORD INNT UTDANNINGSSTIPEND SUM UTGIFTER/INNTEKTER , , RESULTAT , , ,

29 Noter i budsjett Innkomne saker a) Forslag honorar og møtegodtgjørelse til tillitsvalgte 2. Innkomne saker b) Forslag innbetaling til Fylkeskretsen i forbindelse med kursing 3. Innkomne saker c) Forslag medlemspleie Innkomne saker d) Forslag bevilgning til aidssyke barn i St. Petersburg og SOS barnebyer i Huambo, Angola 5. Innkomne saker e) Forslag skolering av fagforeningens tillitsvalgte 6. Innkomne saker f) Forslag disponering av pensjonsmidler (Budsjettert med kr 0,-, da fagforeningsstyret regner med å få inn pensjonistmidler i 2016 også. Kr overføres til pensjonistfond.) 7. Innkomne saker g) Forslag disponering av regnskapsmessig underskudd 29

30 Valgkomiteens forslag til valg pr Verv År Navn Virksomhet Valg Leder 2 Alise S. Sørensen Fylkets Hus Ikke på valg Nestleder 2 Gerd Iren Bruås Inderøy vgs Gjenvalg Kasserer 2 Laila Ertsås Fylkets Hus Gjenvalg Sekretær 2 Britt Austad Levanger vgs Ikke på valg Opplæringsansvarlig 2 Gerd Iren Bruås Inderøy vgs Ikke på valg Styremedlem/ 2 Elise H. P. Årbogen Fylkets Hus Ny ungdomstillitsvalgt Styremedlem/ 2 Terje Greger Holmsberg Verdal vgs Ikke på valg pensjonisttillitsvalgt 1. Varamedlem 2 Henrik Stjern Vanebo Steinkjer vgs Ikke på valg 2. Varamedlem 2 Liv Ingunn Rønning Ole Vig vgs Gjenvalg 3. Varamedlem 2 Ingunn Ness Ole Vig vgs Ikke på valg Seksjon for yrker innen kirke, kultur og oppvekst Seksjonsansvarlig 2 Jorunn Aarsbog Ole Vig vgs Ikke på valg Seksjon for yrker innen samferdsel og teknisk Seksjonsansvarlig 2 Anne Haugan Ole Vig vgs Ikke på valg Seksjon for yrker innen Kontor og administrasjon Seksjonsansvarlig 2 Eli Rishaug Fylkets Hus Gjenvalg Seksjon for yrker innen helse og sosial Kontaktperson 1 Mary Ann H. Binde Familievernkontoret Gjenvalg Seksjonsansvarlig tiltrer styret, kontaktperson for SHS tiltrer ved behov Utvalg og representanter Verv År Navn Virksomhet Valg Forhandlingsutvalg Leder 1 Britt Austad Levanger vgs Gjenvalg Medlem 1 Alise S. Sørensen Fylkets Hus Gjenvalg Medlem 1 Gerd Iren Bruås Inderøy vgs Gjenvalg Revisorer Medlem 2 Turid Dahl Antonsen Steinkjer vgs Ny Medlem 2 Trine Hagen Fylkets Hus Gjenvalg Reserve 2 Nina Rodum Fjærtoft Fylkets Hus Ikke på valg Representanter til AOF Opplæringsansvarlig 1 Gerd Iren Bruås Inderøy vgs Gjenvalg Utvalg for tillitsvalgte HTV/ Leder 1 Alise S. Sørensen Fylkets Hus Gjenvalg Nestleder 1 Gerd Iren Bruås Inderøy vgs Gjenvalg HTV 1 Britt Austad Levanger vgs Gjenvalg 30

31 Representanter til representantskapet Representant 1 Alise S. Sørensen Fylkets Hus Gjenvalg Representant 1 Britt Austad Levanger vgs Gjenvalg Representant 1 Laila Ertsås Fylkets Hus Gjenvalg Vararepresentant 1 Jorunn Aarsbog Ole Vig vgs Gjenvalg Vararepresentant 1 Anne Haugan Ole Vig vgs Gjenvalg Pensjonistutvalg Leder 1 Terje Greger Holmsberg Verdal vgs Gjenvalg Medlem 1 Per Sund Tidl. Fylkets Hus Gjenvalg Medlem 1 Rannveig Skaufel Tidl. Fylkets Hus Gjenvalg Ungdomsutvalg Leder 1 Elise H. P. Årbogen Inderøy vgs Ny Medlem 1 Carina Okkenhaug Vang Fylkets Hus Gjenvalg Medlem 1 Valgkomite Leder 1 Henrik Stjern Vanebo Steinkjer vgs Gjenvalg Medlem 1 Liv Ingunn Rønning Ole Vig vgs Gjenvalg Medlem 1 Ulf Jarl Hagen Fylkets Hus Gjenvalg Medlem 1 Hege Ugseth Olav Duun vgs Gjenvalg Varamedlem 1 Åse Johansen Steinkjer vgs Ny 31

32 Klubbenes årsberetninger Fylkets Hus 32

33 Årsberetning for 2015 Styret har bestått av følgende personer i 2015: Tove Helland Pedersen Avd for kultur og reg. utv. leder Ulf Hagen Videregående opplæring nestleder/plasstillitsvalgt Line Nordkvelle Avd for kultur og reg. utv. styremedlem Bente I. Besseberg Administrasjonsavdelinga styremedlem Sverre Vestvik Administrasjonsavdelinga kasserer Varamedlemmer: Eva I Ragnes Videregående opplæring Sissel Holien Avd. for kultur og reg. utv. Revisor: Jacob Olsen Administrasjonsavdelinga 33

34 Valgkomite: Eli Rishaug Ole Jakob Hepsø Avd. for kultur og reg.utv. Administrasjonsavdelinga Arbeidsmiljøutvalget i Fylkets Hus: Gerd Kulseth vara: Ole Andre Gårseth Nerminka Viteskic vara: Randi Hagnes Røsæg Hovedverneombud i Fylkets Hus: Gerd Kulseth Verneombud i Fylkets Hus: Kari Storli Antall medlemmer: ca. 118 yrkesaktive medlemmer og ca. 39 pensjonister Styremøter: Det har vært avholdt 6 styremøter. Styret har også hatt uformell kontakt på epost og telefon. Saker som har vært oppe til behandling/orienteringer i styret: - Medlemsaktiviteter vår og høst - medlemspleie - Lønnsoppgjør Arbeidsplassbesøk fra seksjonsleder kontor og administrasjon Fagforbundet Nord-Trøndelag - Trøndelagsutredningen - Debatthefte Tariffoppgjør Servering av julegløgg Fylkets Hus - Julegave til våre medlemmer Oppsummering av året 2015 fra plasstillitsvalgt: Fast gjennom året: Delta på styremøter i klubben Fylkets hus. Delta på treffpunkt fredag. Deltok på Fagforbundets konferanse om fag- og yrkesopplæring, Oslo 21.september. Møte med Fagforbundet Nord-Trøndelag om forbundets engasjement i fag- og yrkesopplæring, Steinkjer den 27.oktober. Deltok på Fagforbundets konferanse for aktører fag- og yrkesopplæring, Oslo oktober. Fagforbundets kurs for tillitsvalgte, Grand Hotell Steinkjer 2. og 3.november. Her deltok også klubbleder. Diverse ansettelsesintervju på Fylkets hus. Oppfølging av enkeltmedlemmer i Fylkets hus vedr. arbeidsforhold og lønn. Dialog med medlemmer og virksomhetsledelse i forbindelse med omorganisering på Avdeling for videregående opplæring. Klubbleder er medlem i Faggruppe Arkiv - Under seksjon kontor og administrasjon (SKA) i Fagforbundet sentralt. Økonomi: Klubben fikk overført kr ,- fra fylkeslaget til medlemspleie/drift for våre medlemmer og pensjonister for I tillegg har klubben etter søknad fått kr 2.000,- til innkjøp av profileringsartikler også til bruk ved verving. 34

35 Bilde fra arbeidsplassbesøk av seksjonsleder i kontor og administrasjon Fagforbundet Nord-Trøndelag Fra venstre; Bente, Eli, Seksjonsleder Janne Karlsen og Tove Det er gjennomført følgende tiltak som våre medlemmer og pensjonister har fått tilbud om: Trøndelag teater forestillingen The Sound of Music i Trondheim 26.mai Buss til Trondheim og middag i Teatercafeen før forestillingen. 31 av våre medlemmer deltok på denne teaterturen. Flott teaterstykke med bl.a. Øyvind Brandtzæg i en av hovedrollene. Verdal Teaterlag «Vinsjan på kaia» - i aulaen på Verdal vgs. 6.januar 2016 Her har vi reservert 35 billetter for våre medlemmer og pensjonister og buss fra Steinkjer tur/retur

36 Julegløgg 2015 Klubbens tradisjonelle julegløgg ble servert i foajeen 17.desember Julegave: Også i år hadde klubben mulighet til å gi en julegave til våre yrkesaktive medlemmer. Det er i skrivende stund ingen hemmelighet hva det var Fagforbundets røde flotte termos. Styret takker for tilliten i Steinkjer 6.januar 2016 For styret i Fagforbundet klubben Fylkets Hus Tove Helland Pedersen leder 36

37 37

38 Grong videregående skole Årsberetning - Grong videregående skole 2015 Styrets medlemmer for 2015 var Laila Øyen, Torun Irene Tønne og Jan Ragnar Forsbakk. For 2016 er styrets medlemmer: Laila Øyen, Torun Irene Tønne og Jan Ragnar Forsbakk. Antall medlemmer: 10 stk. Representanter i møter og utvalg: Eli Anita Sørensen har deltatt i ledermøter. Tillitsvalgt har deltatt i tillitsvalgmøter. Vi brukte medlemspleien for 2015 til middag på restaurant, pensjonister var også med. Regnskap: saldo pr. 1/1-2016: Kr. 4692,55 Grong 5/ Tillitsvalgt ved Fagforbundet på Grong videregående skole Jan Ragnar Forsbakk 38

39 Inderøy videregående skole Årsberetning for 2015 Styret består av: - Leder/sekretær: Gerd Iren Bruås - Kasserer: Eva Kjesbu - Styremedlem: Berit Vist Fossum Medlemmene har vært representert i følgende utvalg: - Samarbeidsmøter: Gerd Iren Bruås - Stabsmøter: Eva Kjesbu, Erik Kvam og Gerd Iren Bruås - SEG: Erik Kvam - Inderøy oppvekst- og kultursenter: Erik Kvam - AMU: Erik Kvam Vi er 4 medlemmer i klubben og vi treffes jevnlig. Vi tar opp tema etter hvert som vi føler behov for det. Medlemspleien i år ble brukt til julegaver. Regnskap: Pr Kr 3.073,- Pr Medlemspleie Kr 1.100,- Pr Julegaver Kr ,- Pr Kr 2.933,- Inderøy, 17. desember 2015 Gerd Iren Bruås (ref) 39

40 Leksvik videregående skole Årsmøte i Fagforbundet 7 Januar 2016 ved Leksvik videregående skole. Av skolens medlemmer møtte: Stig Lysvand, Dyness Changwe Berg, Alvar Aunli, Oddfrid Staberg, Torunn Sneeggen, Else-Marie Strand, Turid Forbord Sandgrind Ikke til stede: Linn Merete B. Moan, Eva Nytrø Sakliste: 1. Gjennomgang av årsberetning og regnskap Tas til etterretning. 2. Valg av nytt styre for Plasstillitsvalgt: Stig Lysvand Vara: Oddfrid Irene Staberg Kasserer: Torunn Sneeggen Sekretær: Else-Marie Strand Vara: Turid Forbord Sandgrind (Tar over som sekretær når Else Marie Strand går av med pensjon i løpet av året) Leksvik videregående skole 7. Januar 2016 Stig Lysvand Årsberetning 2015 for Fagforeningsklubben ved Leksvik videregående skole Året 2016 har vært et lite aktivt år for Fagforeningsklubben ved Leksvik videregående skole. Plasstillitsvalgt Stig Lysvand har videresendt relevante mailer til medlemmene, og deltatt på ulike aktiviteter der rektor/ledelsen har innkalt tillitsvalgte til drøfting/deltakelse. Gjennomførte felles aktiviteter i 2015: Årsmøte 2015, Hyggekveld for medlemmer ble utsatt fra desember, og avholdes på Harrys Spiseri Torsdag 14. Januar Stig Lysvand Plasstillitsvalgt ved Leksvik videregående skole 40

41 41

42 Levanger videregående skole Protokoll fra årsmøte i Fagforbundet, Klubben på Levanger videregående skole mandag 14. desember 2015 kl 1430 Sted: Møterom Alstadhaug på Levanger videregående 1) Åpning v/britt Austad som ønsket alle velkommen til årsmøtet 2) Konstituering a. Godkjenning av innkalling - Godkjent b. Godkjenning av saksliste - Godkjent c. Valg av møteleder Britt Austad d. Valg av sekretær Anette Sjøset e. Valg av protokollunderskrivere Bodil Kolset, Kristin Hjerpbakk 3) Årsberetning Årsberetning ble gjennomgått av Britt Austad. Årsberetning ble godkjent. 4) Innkomne saker. Ingen innkomne årsmøtesaker 5) Godkjenning av revidert regnskap per Regnskap ble lagt fram av kasserer Arne Bakken. Revisjonsberetning ble lest opp av Marit Stornes Revidert regnskap ble godkjent. 6) Valg. Valgkomiteens forslag ble lest opp og valget ble gjennomført. Valgets resultat ligger vedlagt. 7) Avslutning. Britt Austad takket for oppmøtet. Årsberetning 2015 Styret ved Levanger videregående skole har bestått av Leder/plasstillitsvalgt Britt Austad Nestleder Elin Berge Kasserer Arne Bakken Sekretær Frode Skogstad Ugelstad Styremedlem Bodil Kolset Varamedlem Maj-Brith Tangen Revisor: Marit Stornes Valgkomite: Hans Andreas Gjærum (leder), Anita Storli og Laila Brennelien Repr. AMU: Gunnar Alstad med Bjørn Arild Børstad som vara Repr. Skoleutvalg: Britt Austad Medlemssituasjonen Pr har klubben ved Levanger videregående skole 64 medlemmer derav 33 yrkesaktive (inkl. 2 lærlinger). Aktivitet Klubbstyret har stort sett hatt kommunikasjon via e-post og samtaler når vi treffes. 42

43 Årets medlemspleie har gått til Pulverkaffeteater 14. februar og 13. mars Både yrkesaktive og pensjonister ble invitert til hyggelige kvelder på No. 39. Backlund. 20 medlemmer deltok. I tillegg ble det gitt gave til alle yrkesaktive medlemmer under Fagforbundsuka i desember Klubben ga en liten ryggsekk. Den ble delt ut av leder og nestleder torsdag 3. desember. Leder i klubben/plasstillitsvalgt har deltatt på faste møter med skoleledelsen og organisasjonene, medbestemmelsesmøter og skoleutvalgsmøter. Nestleder Elin Berge har deltatt på de medbestemmelsesmøtene plasstillitsvalgt ikke har hatt anledning til å delta. Året 2015 Politisk streik mot regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven 28. januar 2015 var det politisk streik, der flere organisasjoner oppfordret sine medlemmer til å delta. En samlet fagbevegelse gikk til politisk streik mot regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven (AML). Flere fra vår skole dro til Verdal på markeringen som ble gjennomført der. Hovedsammenslutningene LO, YS og Unio hadde medlemmer som deltok på denne markeringen. Ansettelser I 2015 er det ansatt ny hallvakt ved skolen. Plasstillitsvalgt var med på intervjuer med aktuelle kandidater. Fagbrev byggdrifterfaget Vår driftsleder Arne Bakken tok fagbrev innen byggdrifterfaget i 10. desember 2015, som første mann i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mellomoppgjøret 2015 De sentrale lønnstilleggene pr ble som følger for de stillingsgruppene vi har på Levanger videregående skole: Sentrale lønnstillegg pr år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 20 år Stillingsgrupper Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høyskoleutdanning Lønnsramme /garantiram me GR01/PP GR02/PP02/ PUV GR03/PP Dette gir følgende virkninger på minstelønnssatsene fra og med på de stillingsgruppene vi medlemmer. Minstelønn fra / tillegg pr 1/5-2015/Ny minstelønn Stillingsgrupper kap 4B lønn 1/ år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 20 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning pr 1/ Tillegg pr 1/ GR PP

44 Stillinger uten særskilt krav om utdanning pr 1/ Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger pr 1/ Tillegg pr 1/ Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger pr 1/5-15 Stillinger med krav om høyskoleutdanning pr 1/ Tillegg pr 1/ Stillinger med krav om høyskoleutdanning pr 1/ Alle arbeidstakere i KS-området som omfattes av tabellen skal ha tilleggene på toppen av de lønna de har per 30. april Laveste grunnlønn ved 20 års ansiennitet er kr ,- i 100 prosent stilling fra og med 1. mai Partssammensatt utvalg skal vurdere eventuelle justeringer av lønnssystemet før hovedtariffoppgjøret i Partene er enige om behovet for en god og felles offentlig tjenestepensjon. Et partssammensatt utvalg skal arbeide med pensjonsspørsmål mot hovedoppgjøret i Lokale lønnsforhandlinger for kapittel 3.4 og kapittel 5 Når det gjelder kapittel 3.4 og 5, har de kun lokal lønnsdannelse. Etter forhandlinger i Nord- Trøndelag fylkeskommune, ble de ble gitt et lønnstillegg på 2,9 % til begge kapitlene, med virkning fra Luftkvalitet fra arbeidsdagens begynnelse renhold Det ble gjennomført møte mellom renhold og teknisk drift der plasstillitsvalgt og skolens verneombud, Bjarne Berre, var til stede. Dette i forbindelse med at renholdsgruppen har slitt med dårlig luftkvalitet på starten av arbeidsdagene. Rutiner i forhold til ventilasjon mv. ble gjennomgått. Teknisk drift setter på ventilasjonsanlegget tidligere der det er behov. Dvs. Kl 0500 i stedet for kl Åpningstider IKT I samarbeid med NITOs representant ved skolen, ble det sendt inn innspill til medbestemmelsesmøte, der vi ba om at vi fikk uttale oss før det ble eventuelle endringer i åpningstidene. Det ble også sendt inn notat fra IKT-kontoret angående åpningstidene. Resultatet ble at IKT har åpent hver dag fra kl 0800 til kl IKT bruker de to siste arbeidstimene på oppgaver der de må være skjermet for å jobbe proaktivt for å redusere sannsynligheten for alvorlige hendelser og driftsavbrudd. Sykle til jobben I vårhalvåret var det flere ved skolen som deltok i «Sykle til jobben» -aksjonen. Marit Stornes vant et gavekort for sin innsats. Totalt var det 115 deltagere som var med på «Sykle til jobben» -aksjonen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Klubbstyret gratulerer med gavekortet, og håper enda flere fra oss blir med neste gang. 44

45 Kursing I løpet av 2015 har våre medlemmer deltatt på følgende kurs: januar Fagdag i renhold / gulvbehandling. Laila Brennelien, Berit Fordal og Anita Storli deltok. - Plasstillitsvalgt Britt Austad er veileder for tillitsvalgtskolering Fase 1 og Fase 2, og har vært med og skolert nye tillitsvalgte på Fase 1-tillitsvalgtskolering, 18. mars 2015, og viderekommende tillitsvalgte på Fase 2-tillitsvalgtskolering i perioden mai oktober Laila Kvitvang deltok på kurset «Kommunikasjon med andre» m/eli Rygg som foreleser. Et tilbud for medlemmer innen kirke, kultur og oppvekst og 3. november Plasstillitsvalgt Britt Austad og nestleder Elin Berge deltok på Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforenings 2-dagers kurs for tillitsvalgte. Tema var blant annet endringer i arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og godt fagforeningsarbeid. Økonomi Pr er klubbens beholdning på kr ,-. Vi viser til eget regnskap. Bruk av medlemspleie Klubben har brukt kr 6.268,- til Pulverkaffeteateret og kr 4.423,- for ryggsekker utdelt under Fagforbundsuka i desember Til sammen har vi brukt kr ,- av medlemspleien i Sluttord Året 2015 har vært et godt år for medlemmer i klubben. Det har vært få henvendelser til plasstillitsvalgt, og det tar vi som et godt tegn. I tillegg til tema som er nevnt overfor har plasstillitsvalgt jobbet med blant annet lønn, manglende trekk av kontingent, pensjon, lærlingers rettigheter og beregning av lønnsansiennitet. Styret takker for året som har vært og for den tilliten vi føler er til stede. Levanger, 14. desember 2015 For klubbstyret Britt Austad Revidert regnskap per Bilag nr Dato Beskrivelse Utgift Inntekt Saldo 14032, Innskuddsrente 1, Billetter Pulverkaffeteater 5954, Billett Pulverkaffeteater 313, Innskuddsrente 1, Gebyr 8, Innskuddsrente 1, Innskuddsrente 1, Innskuddsrente 1, Innskuddsrente 1, Innskuddsrente 1, Innskuddsrente 1, Gave medlemmer liten ryggsekk 4423, Tilskudd fra Fagforeningen NTFK 9075, Gebyr 4, Innskuddsrente 1,00 45

46 Sum 10703, ,00 Utgifter 10703,00 Saldo pr ,00 Dato Disponibelt på konto pr ,00 Arne Bakken Kasserer Revisjonsberetning Regnskapet for Fagforbundet ved Levanger videregående skole i perioden Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden. Valg Valgkomiteens forslag årsmøte Verv Navn Antall år På valg Leder og plasstillitsvalgt Britt Austad 1 år Gjenvalg Nestleder Elin Berge 2 år Ikke på valg, 1 år igjen Kasserer Arne Bakken 2 år Gjenvalg Sekretær Frode Skogstad Ugelstad 2 år Ikke på valg, 1 år igjen Styremedlem Kristin Hjerpbakk 2 år Ny Varamedlem Unni Sandnes 2 år Ny Revisor Marit Stornes 1 år Gjenvalg Repr. til Skoleutvalg Britt Austad 1 år Gjenvalg Repr. arbeidsmiljøutvalget Gunnar Alstad 2 år Gjenvalg Vararepr. Arbeidsmiljøutvalget Bjørn Arild Børstad 2 år Gjenvalg Valgkomite Anita Storli (leder) 3 år Ikke på valg, 1 år igjen Laila Brennelien 3 år Ikke på valg, 2 år igjen Lilly Sandstad 3 år Ny Valgkomiteen velges slik: Leder går ut. Medlem med 1 år igjen rykker opp som leder Medlem med 2 år igjen blir stående Ny medlem for 3 år, velges. 46

47 Mære landbruksskole ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET PÅ MÆRE LANDBRUKSSKOLE DEN 21. JANUAR 2016 KL Kantina Saksliste: - Innkalling - Valg av ordstyrer og sekretær - Årsmelding - Årsmøtesaker - Regnskap - Valg - Eventuelt Årsmelding for Fagforbundet Mære Landbruksskole 2015 Styret har i 2015 bestått av: Trude Tuff, leder. 2 år. Ikke på valg. På valg Joar Leon Berg, nestleder og kasserer. 2 år. På valg. Gerd Strand, styremedlem. 2 år. Ikke på valg. På valg Jan Kåre Johansen, styremedlem. 2 år. På valg. Valgkomiteen har bestått av: Trond Dahlø, 2 år. Ikke på valg. På valg Ingrid Johansen, 1 år. På valg. Styret har i 2015 hatt årsmøte og styremøte. Årets medlemspleietur gikk til Martin Friberg på Nordenget Gårdsmuseum i Markabygda 6.november med etterfølgende middag på Levanger. Leder har vært tilstede på 7 organisasjonsmøter sammen med de andre forbundene og ledelsens representanter. Saker for året har bla vært arbeidstidsavtalen, ansettelse av anleggsgartner, produksjonsleder i grisehuset og gymlærer. Leder har deltatt på jobbintervjuer angående renholdsstilling og kjøkkenstilling. Fagforbundet representerer flertallet av ansatte ved Mære Landbruksskole med 25 medlemmer og 9 pensjonister. Mære Landbruksskole, Trude Tuff Gerd Strand Joar Leon Berg 47

48 Olav Duun videregående skole 48

49 49

50 50

51 51

52 Ole Vig videregående skole 52

53 53

54 Saksdokumenter årsmøte 3. februar

55 55

56 Spillumheimen Årsberetning for Fagforbundsforeningen på Spillumheimen Medlemmer Bufetat Spillumheimen har i dag ni yrkesaktive medlemmer og tre pensjonister, hvorav en som gikk over til pensjonistenes rekker i løpet av Av de ni yrkesaktive fikk vi en overført til oss fra Fagforbundet i Namsos Kommune i løpet av Sosiale aktiviteter Det ble ikke lagt opp til noen sosiale sammenkomster i løpet av året og det ble heller ikke søkt om midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommunale Forening i Fagforbundet. Møter Store deler av 2015 ble prega av uroligheter i organisasjonen Spillumheimen og arbeidet med å få den på beina etter utfordringene fra høsten Tillitsvalgte har vært viktige i denne prosessen og vi opplever god støtte fra Regiontillitsvalgt som har deltatt på møter, både interne i ansattgruppen og sammen med ledelse og regionledelse. I tillegg ble det avholdt medlemsmøte med forpleining på Scandic Rock City i Namsos den 14. oktober. Oppmøtet kunne vært bedre, men det var hyggelig at to av pensjonistene møtte. Det er verdifullt å bli kjent med de som innehar funksjoner i organisasjonen som vi benytter oss av. Aktivitetsplan 2016 Det er ikke fastsatte aktiviteter, men Spillumheimen jobber fortsatt med personalutvikling, både faglig og sosialt. Slik blir det en del treff for personalet i løpet av året. Fagforbundet på Spillumheimen har vurdert å søke om midler for å gjøre noe ekstra i forbindelse med et av de arrangementene. Ellers vil møter blitt avholdt etter behov, med muligheter for bistand fra sentrale hold. Og et av de store arrangementene er Regional Konferanse mars. Jóhann Árnason, tillitsvalgt 56

57 Steinkjer videregående skole Årsmøte i Fagforeningen ved Steinkjer videregående skole, 5. januar 2016 kl i Bistroen. Til stede: Turid Dahl Antonsen, Siri Reitan, Sidsel Frigaard, Roar Storstad, Ingela Mari Sandsæter, Inger Lise Meldal, Anne Grete Blomset, Henrik Stjern Vanebo og Berit Skjelvan I og med at de fleste gikk rett fra jobb til møtet ble bespisningen foretatt før Henrik ønsket velkommen til årsmøtet. Sak 1/2015: Sak 2/2015: Sak 3/2015: Sak 4/2015: Sak 5/2015: Valg av møteleder. Forslag på Henrik Stjern Vanebo og han ble valgt ved akklamasjon. Valg av referent. Forslag på Berit Skjelvan og hun ble valgt ved akklamasjon. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Enstemmig godkjent. Årsberetning/regnskap. Henrik leste årsberetningen for 2015 og regnskapet for Valg. Valgkomiteen har bestått av Ingela Mari Sandsæter og Inger Lise Meldal. De hadde kontaktet de som var på valg på forhånd, og de kom med følgende forslag: Leder for 1 år: Henrik Stjern Vanebo, på valg Nestleder for 2 år: Turid Dahl Antonsen, 1 år igjen Kasserer for 2 år: Inger Kaspersen, 1 år igjen Sekretær for 2 år: Berit Skjelvan, på valg Styremedlem for 2 år: Åse Johansen, 1 år igjen Styremedlem for 2 år: Gunn Molden, ny Valgkomite for 2 år: Ida Elise Veiseth, ny Valgkomite for 2 år: Jørn Bilstad, ny Alle som var på valg ble valgt ved akklamasjon. Det var ingen innkomne saker. Henrik takket for møtet. Møtet sluttet kl Berit Skjelvan (ref) 57

58 Årsberetning 2015 Styret har bestått av: Leder: Nestleder Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Valgkomite: Henrik Stjern Vanebo Turid Dahl Antonsen Inger Kaspersen Berit Skjelvan Åse Johansen Hilde Vist Ingela Mari Sandsæter Inger Lise Meldal Generelt: Klubben har 37 medlemmer. Politisk streik: 28. januar 2015 deltok flere av medlemmene på politisk streik mot regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven (AML). Lønnsoppgjøret: Informasjon om mellomoppgjøret er videreformidlet til medlemmene på e-post. Møter: Det ble arrangert medlemsmøte Styret har hatt noen korte møter ved behov. Leder deltar på samarbeidsmøte mellom rektor og tillitsvalgte hver 14. dag. Medlemspleie: Vi har brukt deler av medlemspleien til servering på årsmøte og medlemsmøtet i november, og en julegave til alle medlemmene. Resten vil bli brukt på en trivselskveld for alle medlemmer og pensjonister i løpet av januar Kurs: Leder og nestleder har deltatt på to-dagers samling på Quality Grand Hotel, Steinkjer 2. og 3. november. Tema der var Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen v/bjørn Holmli fra Kompetansesenteret. Leder videreformidler aktuelle kurs til medlemmene på e-post. Regnskap for 2015: Se vedlegg. Steinkjer Henrik Stjern Vanebo Plasstillitsvalgt 58

59 Fagforbundet Klubben Steinkjer videregående skole Regnskap 2015 Dato Kommentar Bank Kasse Inntekt Utgift Sum beholdning 6617,00 738, Servering årsmøtet -680,00-680, Varer til trivselskveld -2948, , Dessert trivselskveld -210,00-210, Kantine trivselskveld -1800, , Medlemspleie 9900, , Servering medlemsmøtet -200,00-200, Julegaver -3800, , Transraksjonsgebyr uttak -28,00-28,00 Innskuddsrente 13,00 13,00 Saldo/bevegelse 7543,10 58, , , Sum beholdning 7601,60 59

60 Verdal videregående skole Referat fra årsmøte i Fagforbundet ved Verdal vgs. Tirsdag Sakliste: Sak 1: Årsberetning ved Inger Anne Sak 2: Regnskap ved Magnhild Sak 3: Valg ved Gunnar Årsberetning. - Klubbmøte , med oppsummering av første halvår og drøftingsmøter, oppsigelser og ansettelser, vårutflukt - Vårtur til Marka i Leksdal med grilling, med turkomite Inger Hestegrei og Harald Austad. - Klubbmøte , leder har søkt permisjon for et år, Inger Anne og Magnhild har vært på seminar på Steinkjer 2. og 3. november. Verving er årets satsning og vi jobber fortsatt med denne saken, diskusjon og forslag om juleavslutning. - Førjulskveld ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter med julemiddag. - Deltatt på drøftingsmøter hver 14. dag hele skoleåret. Regnskap ved Magnhild, kommer som vedlegg Valg ved valgkomite, Gunnar. Det nye styret blir som følger: - Plasstillitsvalgt: Trond Walleraunet - Vara plasstillitsvalgt: Inger Anne Klokkerhaug - Sekretær: Frank Håvard Sæther - Kasserer: Magnhild Skrove Nordal - Valgkomite: Nina Solhaug og Marit Bengtsson Verdal videregående skole, Inger Anne Klokkerhaug Årsberetning 2015 Verdal videregående skole Klubben har pr aktive medlemmer og 15 pensjonister. Styret har bestått av: Plasstillitsvalgt Vara plasstillitsvalgt Sekretær Kasserer Valgkomite: Sonja Helen Farbu Inger Anne Klokkerhaug Frank Håvard Sæther Magnhild Skrove Nordal Gunnar Hermann og Solfrid Rismark Hver 14. dag har plasstillitsvalgt deltatt på møter med rektor for å drøfte aktuelle saker. Sammen med en tillitsvalgt fra Fagforbundet har også en fra Utdanningsforbundet, en fra Skolenes Landsforbund og en fra Lektorlaget møtt. Dette gjør at tillitsvalgte blir godt orientert om ting som skjer på arbeidsplassen. Vara plasstillitsvalgt Inger Anne har deltatt på disse møtene i 2015 da Sonja har vært sykmeldt. 60

61 Vi har hatt 2 klubbmøter hvor vi har tatt opp aktuelle saker. Inger Anne har referert fra møtene med tillitsvalgte. Det var spesielt saken om oppsigelse av elevassistenter som ble diskutert. Inger Anne og Magnhild deltok på seminar for tillitsvalgte i Steinkjer november som ble arrangert av NTFK fagforening. Sosiale tiltak: arrangerte vi grillkveld i skihytta oppi Marka, Leksdalen. Det var mange som deltok, både medlemmer og pensjonister. Servering av lunsj 1. skoledag i august var det førjulskveld på SNK med julemiddag. Pensjonistene deltok også. Verving/nye medlemmer: Inger Anne har kontaktet aktuelle nye medlemmer. Disse er i «tenkeboksen». Bibliotekar Janne Båtstrand har blitt overført fra Stjørdal til oss. Verdal videregående skole, Magnhild Skrove Nordal Refr. Regnskap 2015 Beholdning pr Kr 2188,40 Inntekter Medlemspleie 2015 Kr 6325,00 Kreditrenter Kr 81,00 Utgifter Julegaver 2014 Kr 1760,00 Servering møte Kr 120,00 Grillkveld Leksdalen Kr 1169,51 Lunsj ved skolestart Kr 510,00 Juleavslutning ved SNK ,00 Julegaver 2015 Kr 2023,30 Beholdning pr Kr 311,59 Verdal videregående skole,

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan, Liv Ingunn

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Jorunn Oddny

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan,

Detaljer

Årsmøte 15. februar 2017 på Steinkjer videregående skole

Årsmøte 15. februar 2017 på Steinkjer videregående skole Årsmøte 15. februar 2017 på Steinkjer videregående skole Innholdsfortegnelse Saksdokumenter årsmøte 15. februar 2017 Innholdsfortegnelse... 2 Saksliste årsmøte 15.2.2017... 4 Årsberetning 2016... 5 Innledning...

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal

Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold Liv Ingunn Rønningen Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Jorunn

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 18. mai 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 18. mai 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 18. mai 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Jorunn Oddny Aarsbog, Henrik Stjern

Detaljer

Årsmøte 4. februar 2015 på Fylkets Hus, Steinkjer

Årsmøte 4. februar 2015 på Fylkets Hus, Steinkjer Årsmøte 4. februar 2015 på Fylkets Hus, Steinkjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Saksliste årsmøte 4. 2.2015... 4 Årsberetning 2014... 5 Innledning... 5 Organisatorisk... 5 Politisk... 5

Detaljer

Saksdokumenter for årsmøte 29. januar 2014 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening.

Saksdokumenter for årsmøte 29. januar 2014 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Saksdokumenter for årsmøte 29. januar 2014 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Saksliste årsmøte 29.1.2014... 4 Årsberetning fra styret

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole

Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Carina Okkenhaug Vang, Eli Rishaug,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Rannveig Skaufel, Britt Austad Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsbrg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Innkalling av og møteprotokoll fra er godkjent uten endringer.

Innkalling av og møteprotokoll fra er godkjent uten endringer. Protokoll styremøte onsdag 7. mai 2014 kl 1700 på Fylkets Hus Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 11. desember 2013 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 11. desember 2013 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Gerd Iren Bruås, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Forfall: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Kommunal. Vaktmestere/driftspersonell Kompetanse

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Kommunal. Vaktmestere/driftspersonell Kompetanse Postjournal fram til styremøte 24. februar Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader 012-12.1. Fra Kommunal Vaktmestere/driftspersonell med lederoppgaver modul 7.21 (Kom.komp.) II 013-12.1. Fra Fagforbundet

Detaljer

Saksdokumenter årsmøte Saksdokumenter for årsmøte 30. januar 2013 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening.

Saksdokumenter årsmøte Saksdokumenter for årsmøte 30. januar 2013 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Saksdokumenter årsmøte 30.01.2013 Saksdokumenter for årsmøte 30. januar 2013 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. 21.01.2013 Innhold Saksliste årsmøte seksjonene... 4 Saksliste årsmøte

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Rannveig Skaufel

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Rannveig Skaufel Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Rannveig Skaufel Hege Ugseth, Reidun Andersen Protokoll fra styremøte

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Laila Ertsås

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Laila Ertsås Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Laila Ertsås Ingen Protokoll fra styremøte i Fagforbundet,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Britt Austad, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønning, Ann-Mari Skomsvold Tonje Karin Kollerud Protokoll

Detaljer

Postjournal fram til styremøte

Postjournal fram til styremøte Postjournal fram til styremøte 17.2.2016 Jnr Dato Sender/mottaker Beskrivelse Arkiv merknader 21-2016.2016 Pensjonisttillitsvalgt Terje Innmelding til innkomne saker Greger Holmsberg på årsmøtet 22-2016

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 4. juni 2014 kl 1700 på Fylkets Hus

Protokoll styremøte onsdag 4. juni 2014 kl 1700 på Fylkets Hus Protokoll styremøte onsdag 4. juni 2014 kl 1700 på Fylkets Hus Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan, Liv Ingunn Rønning,

Detaljer

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Til stede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Gerd Iren Bruås Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 30. mars 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 30. mars 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Tonje Kollerud, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Atle Sellæg, Ann-Mari Skomsvold

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, mandag 6. mai 2013 på Fylkets Hus

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, mandag 6. mai 2013 på Fylkets Hus Til stede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Espen S. Johnsen Protokoll

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 21. august 2013 på Fylkets Hus

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 21. august 2013 på Fylkets Hus Til stede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Espen S. Johnsen Protokoll

Detaljer

Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elin Berge, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Per Sund, Tore Johansen, Gerd Iren Bruås

Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elin Berge, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Per Sund, Tore Johansen, Gerd Iren Bruås Tilstede: Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elin Berge, Jan Erik Berdahl, Britt Austad, Per Sund, Tore Johansen, Gerd Iren Bruås Spesielt inviterte: Laura Sve Øie, Berit Lyngen, Bjørnar Gulstad, Mary-Ann

Detaljer

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Anne Haugan, Jorunn Aarsbog og Britt Austad

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Anne Haugan, Jorunn Aarsbog og Britt Austad Tilstede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Anne Haugan, Jorunn Aarsbog og Britt Austad Per Sund, Ann-Mari Skomsvold Protokoll fra styremøte

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Jan Erik Berdahl, Tore Johansen, Britt Austad

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Jan Erik Berdahl, Tore Johansen, Britt Austad Tilstede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Jan Erik Berdahl, Tore Johansen, Britt Austad Elin Berge, Atle Sellæg, Terje Greger Holmsberg, Rannveig Skaufel Protokoll styremøte i Fagforbundet,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, torsdag kl 1700 på hytta til Per Sund

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, torsdag kl 1700 på hytta til Per Sund Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Britt Austad

Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Britt Austad Tilstede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Liv Ingunn Rønning, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Britt Austad Per Sund, Ann-Mari Skomsvold og Espen S. Johnsen Protokoll

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Feil! Bokmerke er ikke definert. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag 29.8.2010 kl 1600 på The Square, København

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, søndag 29.8.2010 kl 1600 på The Square, København Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

Postjournal fram til styremøte 31. august 2016 Jnr Dato Sender/mottaker Beskrivelse Arkiv merknader

Postjournal fram til styremøte 31. august 2016 Jnr Dato Sender/mottaker Beskrivelse Arkiv merknader Postjournal fram til styremøte 31. august Jnr Dato Sender/mottaker Beskrivelse Arkiv merknader 176-8.5. KS Beregninger i forhold til 11.14 v/fylkes inntektssystemet. 177-178- 179-180- 181-182- 183-184-

Detaljer

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer.

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Vest-Agder Retningslinjer 2009-2011 omtanke solidaritet samhold MÅL: skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Disse retningslinjene

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 16. februar 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 16. februar 2011 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Ann-Mari Skomsvold, Tonje Kain Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag kl Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag kl Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Britt Austad Ingen Protokoll fra styremøte Fagforbundet,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 17. oktober 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 17. oktober 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Britt Austad, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønningen, Ann-Mari Skomsvold Tonje Karin Kollerud Protokoll

Detaljer

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST Postjournal fram til styremøte 12. mars 2009 Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader 67-2009 12.2.2009 Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST 2-dagers konferanse for renholdere og vaskeriansatte

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 30. januar 2012 kl. 0900 1410 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2013 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Error! Bookmark not defined. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

Postjournal fram til styremøte 15. desember 2010 Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv merknader Fra Fagforbundet N-T v/laura Sve Øie

Postjournal fram til styremøte 15. desember 2010 Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv merknader Fra Fagforbundet N-T v/laura Sve Øie Postjournal fram til styremøte 15. desember Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv merknader 372-2.11. Fra Fagforbundet N-T v/laura Sve Øie Medlemsbevegelse juli oktober 8.3 (Verving) Til info 373-2.11. Fra

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Meløy avd 379 Behandlet av årsmøtet den 2.Februar 2017 Innhold Innledning... 3 Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:... 3 Representanter til fylkeskretsens

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2015 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Feil! Bokmerke er ikke definert. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Onsdag 21. april 2010

Protokoll fra styremøte i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening Onsdag 21. april 2010 Til stede: Forfall: Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Liv Ingunn Rønning, Jan Erik Berdahl, Hege Ugseth, Reidun Andersen, Britt Austad, Atle Sellæg Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Rannveig Skaufel Protokoll

Detaljer

SAKSLISTE. Forslag til vedtak : Innkallingen godkjent

SAKSLISTE. Forslag til vedtak : Innkallingen godkjent Årsmøte i Fagforbundet Norddal, avd 483 Møtested: Kraftsenteret i Valldal Møtedato: Torsdag 26. Januar 2017 Tid: kl. 19.00 SAKSLISTE Sak 1 Åpning Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak : Innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: Tid: 10:30-12:30

PROTOKOLL. Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: Tid: 10:30-12:30 PROTOKOLL Utvalg: 50 FYLKESSTYRET TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Trøndelag, tjenestested Steinkjer Møtedato: 30.-31.05.2017 Tid: 10:30-12:30 Til stede: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469 Rogaland Fylke avd. 469 RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469 INNHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469... 2 Forord... 2 Overordnede mål for Fagforbundet

Detaljer

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms Seksjonsarbeid Samlinger i Troms Slik begynte det! 10. august 1998: Avtale mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund om utredning av grunnlaget for å etablere en ny form for organisering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Postjournal fram til styremøte Jnr Dato Sender/mottaker Beskrivelse Arkiv

Postjournal fram til styremøte Jnr Dato Sender/mottaker Beskrivelse Arkiv Postjournal fram til styremøte 4.6. Jnr Dato Sender/mottaker Beskrivelse Arkiv 278-279- 280-281- 7.5 Leder og oppl.ansv. 282-1.4.2 Leder, HTV 283-284- 285-286- merknader Svar søknad medlemspleie 9.6 Kasserer

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Postjournal fram til styremøte 13. oktober 2010 Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv merknader

Postjournal fram til styremøte 13. oktober 2010 Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv merknader Postjournal fram til styremøte 13. oktober 2010 Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv merknader 298-2010 2.9.2010 Fra Kommunal Invitasjon til kurs Attføring og sykefravær. Tingvold Park Hotel, Steinkjer.

Detaljer

Årsberetning 2016 For Fagforbundet Helse Stavanger avd.211

Årsberetning 2016 For Fagforbundet Helse Stavanger avd.211 Årsberetning 2016 For Fagforbundet Helse Stavanger avd.211 Side 1 Innledning Kort sammendrag om fagforeningens aktivitet i året som gikk. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF, har vært gjennom et

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 26.07.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016

Handlingsplan Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016 Handlingsplan 2016 Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016 Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Egen forening Strategiplan Hovedmål 1 Egen forening Delmål 1: Engasjerte tillitsvalgte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 45 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Vertshuset, Røros Møtedato: 26.08. 27.08.2013 Tid: 11:00-11:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 18.01.2010 kl. 09:00-13:45 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 13.12.2010 kl. 09:00-15:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Turid

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 11.04.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim. 15. februar 2011

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim. 15. februar 2011 FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim 15. februar 2011 kl. 18.00 i Nova kurs og Konferansesenter, 4 etg. Ved møtets start var det 3 inviterte gjester og 62 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes. ÅRSMØTEPROTOKOLL Sted: Tid: Frammøtt: Sola sjukeheim, storstua Torsdag 29.januar 2015 kl.18:00 54 medlemmer Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. DAGSORDEN: Sak 1: GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Årsberetning 2016 for Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Behandlet av årsmøtet den 25.01.2017 Innledning Fagforeningens årsberetning er fagforeningsstyrets rapportering til medlemmene på i hvilken

Detaljer

Saksdokumenter årsmøte 26.1.2011. Saksdokumenter for årsmøte 26. januar 2011 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening.

Saksdokumenter årsmøte 26.1.2011. Saksdokumenter for årsmøte 26. januar 2011 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. Saksdokumenter årsmøte 26.1.2011 Saksdokumenter for årsmøte 26. januar 2011 i Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening. 13.01.2011 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes. 1 ÅRSMØTEPROTOKOLL Sted: Tid: Frammøtt: Sola sjukeheim, storstua Torsdag 24.januar 2013 kl.18:00 44 medlemmer Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. DAGSORDEN: Sak 1: GODKJENNING AV

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain.

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain. PROTOKOLL Utvalg: 02 REPRESENTANTSKAPET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet, Keysers gate 15, Oslo Møtedato: 24.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Til stede: 92 delegater var tilstede ved møtestart. Dessuten møtte:

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD Omtanke Samhold Solidaritet

ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD Omtanke Samhold Solidaritet ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD.369 2009 Omtanke Samhold Solidaritet Status Fagforbundet har hatt stor aktivitet gjennom hele perioden. Vi har hatt en rekke henvendelser fra medlemmer som har bedt om bistand

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim Dato: 29.01.13 Klokken: 18.00 Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 etg. Dagsorden: Årsberetninger. Regnskap. Innkomne

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Elin Austmo, Tove Randi Olsen, Rigmor Haukø, Marie Jonsson, Janne K. Bjørnerås, Janne Wik SAKLISTE

PROTOKOLL. Forfall: Elin Austmo, Tove Randi Olsen, Rigmor Haukø, Marie Jonsson, Janne K. Bjørnerås, Janne Wik SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 REGIONSTYRET TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 21.03.2017 Tid: 13:00-17:00 Til stede: Dessuten møtte: Arne Jan Skjerdingstad, Brit Gulli Rones, Gunn Elin Flakne, Gerd

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplan 2016 Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 28.01.2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt...

Detaljer

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd. 325 2014-2015 Oslo 19.12.2013 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer overfor

Detaljer

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Protokoll Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Sted: Kantinen i Psykiatrisk klinikk, SUS Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 18.30 Tilstede: 21 stemmeberettiget SAKLISTE: Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 09.11.2009 kl. 09:00-14:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

Vi tar forbehold om både avlysninger og endringer. Dette vil det i så fall bli varslet om fortløpende.

Vi tar forbehold om både avlysninger og endringer. Dette vil det i så fall bli varslet om fortløpende. AKTIVITETSPLAN 2011 Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene kan ta hensyn

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: Tid: 13:30-17:30

PROTOKOLL. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: Tid: 13:30-17:30 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 20.10.2014 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Smaalenene

Årsberetning for. Fagforbundet Smaalenene Årsberetning 2016 for Fagforbundet Smaalenene Behandles av Årsmøtet den 31.01.2017 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av sekretær Valg av 2 stykker til å undertegne protokoll 3.

Detaljer