Så er det snart jul igjen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Så er det snart jul igjen..."

Transkript

1 Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 6 - desember 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 DIS lederkonferanse side 4 Jul er tiden for slekt side 5 Släktsforska i Sverige side 6 Arkivportalen side 8 Hvorfor er mormor sperret? side 10 Så er det snart jul igjen... Medlemsmøte Lørdag 15. januar 2011 kl på Bøndernes Hus i Råde. Nytt på Nett. Folketellingen DIS-Norges hjemmeside. v/ole og Dagfinn. Og de fleste av oss er vel forberedte, gaver er kjøpt inn, julekakene er bakt, ribba og medister n er kjøpt inn, og så håper vi at alle blir fornøyde med det de får i år også. For oss slektsforskere kommer vel kanskje julekvelden litt tidlig i år, en viss telling fra 1910 ble lagt ut på Digitalarkivet den 1. desember, og i tillegg så vil vi finne at Digitalarkivet har pusset opp sidene sine, og gjort det lettere å søke. For de som bruker Digitalarkivets brukerforum, fikk vi en sniktitt på de nye sidene, og den nye søkemotoren. En hyggelig opplevelse vil jeg kunne påstå. Ikke alle funksjonene virket, men det nye søkesystemet virket upåklagelig. Vi vil gå gjennom det nye systemet, på første møte på nyåret. De nye sidene til DIS Norge har vel en del gjort seg kjent med, men vi vil også her kjøre ett foredrag, hvor vi vil gjennomgå en del funksjoner som kan virke litt vanskelige å bruke, blant annet det nye medlemssystemet. Ellers er vi stadig på jakt etter emner til foredrag, og foredragsholdere, har dere ett ønske så si i fra til styret, og vet dere om noen som kan holde foredraget, tar vi i mot tips med takk. Da vil jeg på vegne av styret, ønske dere alle velkommen til møtet den 15. januar. Så ønsker jeg dere alle en riktig god og fredelig jul og et godt nytt år. Ole Monsø, nestleder

2 Windowshjørnet Ved OLE MONSØ Avinstallering av programvare De aller fleste av oss har vel funnet ut at vi har programvare på maskinen som vi aldri bruker, og som ligger der og opptar verdifull plass. En del av disse unødvendige programmene har rett og slett bare «fulgt med på kjøpet» når vi har installert ett eller annet program som vi har bruk for. Det kan vi gjøre noe med, med Windows sitt innebygde avinstalleringsprogram. Jeg viser her hvordan det gjøres i Windows 7, den samme fremgangsmåten brukes i Vista. Åpne kontrollpanelet, klikk på Programmer og funksjoner. (Fig. 2) Deretter markerer du det programmet du ønsker å avinstallere, i Fig.1 SIDE 2 ØSTFOLDDIS - NR

3 Flytte vindu til annen skjerm Hvis du bruker to skjermer, evt. skjerm pluss projektor der du bruker utvidet skrivebord, kan du flytte et åpent vindu fra den ene til den andre skjermen ved å holde Windows-knapp + Shift inne samtidig som du trykker høyre- eller venstrepil. listen over installerte programmer, som vises i dette vinduet. Jeg har her valgt ett program som heter Quick Time, ett program jeg aldri bruker, og som fulgte med ved installasjonen av ett annet program. Når du har markert programmet du vil fjerne, går du til toppen av listen, og klikker på «Avinstaller». (Fig. 3) Fig. 2 Fig. 3 Du får nå spørsmål om du vil avinstallere programmet, og her klikker du selvfølgelig på «Ja». (Fig. 4) Nå dukker avinstalleringsdialogen opp, og programmet blir fjernet, og forsvinner fra listen over installerte program. Og nå kan det lønne seg å «renske opp» litt, for eksempel med CCleaner. Fig. 4 ØSTFOLDDIS - NR SIDE 3

4 Referat Dis-Norges ledersamling november Åpning ved Torill Johnsen. Torill Johnsen ønsket velkommen. Dis-Sangen ble sunget. Alle deltakerne presenterte seg og sa litt om sin agenda. Komplettering av kontrollkomiteen Harald Ormbostad som var valgt til kontrollkomiteen døde brått, dermed ble det bare to personer igjen i kontrollkomiteen. Styret har foreslått Jan Solberg som nytt medlem i kontrollkomiteen. Ingen hadde merknader til at Jan Solberg trekkes inn i kontrollkomiteen. Medlemsregisteret Mette Gunnari snakket om hva som møter medlemmene når de melder seg inn i DIS-Norge. Hvilken informasjon de får og hva slags betalingsløsninger vi kan og kommer til å kunne tilby. Det ble litt diskusjon rundt hva man skal gjøre med de medlemmene som ikke har e-post adresse og de som sletter e- post adressen sin på min medlemsside. Medlemstall: Det har vært noe skepsis rundt nye rutiner og at man mister medlemmer. Rutinene rundt utsending av kontingentkrav ble gjennomgått. Lagene er nå med på å purre opp medlemmer som ikke blir fanget opp i rutinene fra kontoret. Det ble diskutert om hvorvidt det er påtrengende å «mase» på medlemmer som ikke har betalt. Det kom opp et forslag om at lagene får tilsendt liste over de som har blitt stoppet etter annen purring. Mette presenterte en oversikt over grunner som er oppgitt ved utmelding. Nye hjemmesider for lagene Torill Johnsen pratet litt om at man nå er i ferd med å lage nye hjemmesider for lagene på nettsiden. DIS-Buskerud presenterte sin nye Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 10 (Fjeld/Klavestad/Åstrøm) er nå klart. 480 sider spennende lokal- og slektshistorie rikt illustrert med gamle bilder, kart og tegninger. Årets bind omhandler Torp søndre, Sandem og Kjølstad og utgis i forbindelse med at det var 100 år siden hjørnestensbedriften Torp Bruk startet opp. hjemmeside som det felles oppsettet i DIS-Norge. Jan Eri kommenterte at likheten mellom lagets side og DIS-Norges hovedside gjør at det kan være vanskelig for medlemmene å se at man har forlatt lagets side og kommet over til DIS- Norges side når man klikker på en link som fører til info på DIS-Norges sider. Neste lag ut som skal få prøve ny nettside med Drupal er Møre og Romsdal, nr. tre blir Oslo/Akershus. Internettutvalget skal lage rangeringen på hvem som skal få nye hjemmesider deretter. Organisasjon Nina Hanssen viste en presentasjon av organisasjonen i DIS-Norge. Hvordan er den, hva fungerer og hva fungerer ikke? Vi må ha en organisasjon som fungerer slik at medlemmene har lyst til å bli værende. Det er viktig at DIS-Norge ser på egen organisasjon. Det er satt opp en arbeidsgruppe bestående av Nina Hanssen, Bernt Bull og Jarle Hannisdal som skal jobbe med spørsmål rundt dette. Til slutt ble det debattert hva man kan gjøre for å bedre organisasjonen. Punkter som ble nevnt av flere, var samarbeid med lokale historielag, oppstart av mindre grupper innen fylkeslagene og kursvirksomhet. Det ble diskutert hva man kan gjøre i de fylkene der det nå er liten aktivitet. Hva som er lag på fylkes/regionnivå og hva som er lokallag ble også drøftet. Vi har flere områder der det er mange medlemmer, men ingen aktivitet. Dette er en utfordring. Styret må fortsette å diskutere disse sakene. Det er ingen løsninger enda, men mye å tenke på. Momskompensasjonsordning Det har kommet nye forskrifter for momskompensasjonsordning i år som erstatter de tidligere reglene. Dag Gurihus gjennomgikk hva dette innebærer og hva slags konsekvenser det kan ha for DIS-Norge. Det må lages en oppskrift til lagene på hvordan modellene fungerer og hva som kreves. Alle ledd i en organisasjon må bruke samme metode. Antagelig går man for en indirekte modell for Styret har satt ned en arbeidsgruppe som skal foreslå valg av modell for tre år og man må ha bestemt seg innen juni neste år. Kommunikasjonsstrategi Nina Hanssen presenterte kommunikasjonsstrategien styret hadde vedtatt dagen før. DIS-Norge ligger langt foran andre lignende organisasjoner i Norden når det gjelder databruk. Vi skal gjøre slektsforskning enklere. Vi ønsker at flere i samfunnet skal kunne få det samme perspektivet på slektsforskning som oss. Vi vil bli mer synlig i media. I dag er en slektsforsker hvem som helst, ikke bare «gamle menn». Hvordan skal vi utnytte den unge profilen til DIS-Norge, og hvordan formidle det man kan i pressen. Det ble diskutert forskjellige tiltak man kan tenke på å prøve ut for å bli mer synlige ute i pressen og ellers i samfunnet. Eventuelt Jarle Hannisdal og Tore Mehl holdt en presentasjon av programmet «Abbyy». Programmet kan skanne maskinskrevet skrift som er satt opp tabularisk, og lese det inn slik at det kan søkes digitalt. Mette Gunnari nevnte at man nå får mulighet til å være husstandsmedlemmer til en redusert pris hvis man er registrert på samme adresse som et annet medlem. Per Valebrokk fortalte om forfatterforum. Han har invitert til kurs om hvordan skrive slektsbok. De startet med 17 personer som vil skrive slektsbok, og er nå 20. Det er planlagt samarbeid med de andre fylkene. Carl Birger Van der Hagen fortalte at DIS-Norge har fått tilbud om å kunne kjøpe Adobe professional til redusert pris halvparten av listepris. Det kan utarbeides kurs i dette samt Photoshop. Jarle Hannisdal har brukt et program som heter Desktop Pageplus, som har mange av de samme funksjonene som Adobe. Dette kan man sikkert få medlemstilbud på om ønskelig. Tore Mehl nevnte at gode gratisprogrammer er noe man kan legge ut tips om på nettsiden. Viggo Eide ville gjerne presentere verneplan for gravminner. Det ble bestemt at dette skulle gjøres etter lunsj for de som hadde mulighet til å delta. De som ikke kunne bli igjen ble oppfordret om sjekke hjemmesiden til Modum kommune å se hvordan de har gjort. Marianne Derlick referent Referatet er noe forkortet. Red. SIDE 4 ØSTFOLDDIS - NR

5 Søker hjelp DIS-Norges genealogiske ressurser står overfor en enorm utfordring, nemlig å holde tritt med alt som blir digitalisert og lagt ut på nett. Derfor trenger vi nå hjelp fra lagene lokalt. Vi ønsker også å komplettere med bygdebøker og annen relevant litteratur for slektsforskerne. Dersom alle nivå2-lagene kunne melde inn en persom som kan være med oss på å gå gjennom lenkene i sitt konkrete fylke/område, og senere være med og oppdatere og melde inn nye lenker i sitt område (eller om de ser noe som angler andre steder, melde inn dette også selvfølgelig), ville vi i løpet av kort tid få hodet over vannet, og kan jobbe videre med struktur og andre gode ting for brukerne. Hvordan vi praktisk gjennomfører dette, har vi ikke helt på det rene ennå, men dette kommer vi tilbake til. Krav til personen som skal være med er: Tid og lyst og et minimum av datakunnskaper. Det hadde også vært fint om personen kunne bli lært opp til å bruke DISchat, slik at vi kunne hatt møter via chat om dette skulle bli nødvendig. Det er altså ikke nødvendig at det er noen i styrene, gjerne en som ikke er så veldig bundet opp med andre aktiviteter! Vi i «lenkegjengen» ønsker dere en fortsatt god førjulstid, og håper dere kan komme opp med en person innen utgangen av januar. DIS-Norges genealogiske ressurser Laila N. Christiansen Vennligst kontakt styret i DIS-Østfold hvis du vil være med på dette viktige prosjektet. Nye kirkebøker er nå lagt ut på Digitalarkivet: 4 nye filer fra DIS-Østfold er lagt ut i Digitalarkivet : Hvaler MINI 2, , viede og gravlagte Hvaler MINI 7, , viede Skjeberg, Ingedal MINI III 1, , konfirmerte Leder i DIS-Norge, Torill Johnsen, med julehilsen til medlemmene i Østfold: Jul er tiden for slekt Når vi nå samles til god mat, rolige dager og kanskje skiføre, da er det også tiden for å møte slekt. Ingen annen felles markering i løpet av året er så preget av at man tar kontakt med og er sammen med, sine nærmeste. Som slektsforsker gir dette oss også store muligheter som vi ikke må la passere upåaktet hen. Tenk på at vi er en generasjon, den første, som kan bringe lydbilder videre til kommende generasjoner. Jeg vet at vi har opptak med alle mine besteforeldre og naturligvis snakket mine foreldre inn på bånd, men er vi flinke til å videreføre dette med å ta med noe fra de generasjoner som er aktive i dag? Som slektsforsker mener jeg vi har en oppgave å sørge for at også slik informasjon blir registrert, tatt vare på og formidlet videre. Jeg har aldri hørt noen av mine oldeforeldre snakke, og jeg kommer aldri til å få høre det. Men jeg kan gjøre det mulig for yngre generasjoner å lytte til slikt. En eldre person som forteller om sin barndom, sitt liv og hvordan ting fungerte før - det er en rikdom. Som slektsforskere er vi oftest flinke til å samle. Vi samler informasjon og vi samler mer informasjon. Og det er egentlig vel og bra. Imidlertid må vi også starte med å formidle, fortelle om det vi har samlet eller bruke det vi har samlet til å fortelle noe. Jeg mener også at det er viktig at vi samler inn historier om hvordan vi i vår generasjon hadde det, den gang det ikke fantes fjernsyn eller mange andre tekniske innretninger som vi i dag ikke kan «leve uten». Hva gjorde man da om kvelden, uten fjernsyn? Satt på spissen kan det også bli historien om hva fjernsynet har gjort med oss, men det er ikke der jeg er i dag. I dag er det ønsket om at fler av oss skal ta en pust i bakken og skrive ned egne erfaringer fra barndom og ungdom. Der er det mye som kan videreformidles og hvis ikke du og jeg gjør det, da er disse erindringene snart tapt. Det er alltid noen som sørger for å skrive Norges histore sogar Østfolds historie, men det er bare du og jeg som kan ta ansvaret for at våre erindringer blir tatt vare på. Bruk jula til å tenke litt, mimre litt. Eller bruk jula til å samle opptak fra andre som vil være med og huske. God jul! Hilsen Torill ØSTFOLDDIS - NR SIDE 5

6 Släktforska i Sverige Av Susann Sannefjäll Jag fick en förfrågan om jag kunde tänka mig att skriva några rader i Østfolddis om släktforskning i Sverige, det var med viss tvekan jag gick med på det. Orsaken till min tvekan var att jag anser mig dålig på att skriva och berätta på korrekt svenska, men jag hoppas trots detta att jag med mina små Sverigetips kan hjälpa Er på vägen att hitta era släktingar i Sverige. Att släktforska i Sverige är inte lika enkelt som i Norge. I Norge är kyrkoböckerna gratis ute på nätet, medan vi släktforskare i Sverige måste ha abonnemang för att läsa kyrkoböckerna. Det finns tre företag som har kyrkoböckerna som abonnemang, Arkiv Digital, SVAR och Genline. Då jag har min släkt i Bohuslän och delar av Dalsland så är Arkiv Digital, det bästa alternativet för mig. Arkiv Digital fotograferar originalböckerna, vilket gör att du har kompletta uppgifter när det gäller kyrkoböckerna fram till cirka För till exempel Bohuslän så finns cirka 80 % av kyrkoböcker för flyttade, födda, vigda, döda klara fram till cirka För mig är det oerhört värdefullt eftersom det är tiden efter 1900-talet som kan vara lite svårt att få fram uppgifter. Man har även bouppteckningar, mantalslängder, domböcker, båtmansrullor, militära rullor och så vidare. Arkiv Digital täcker i dagsläget inte upp hela Sverige så ta en titt in på deras hemsida för att se om just ditt område är med. Jag tror att det just nu är Jämtland och Gotland som man inte har påbörjat någon fotografering på eftersom man inte får Susann Sannefjäll fra Uddevalla er ny medarbeider i Østfolddis. tillstånd av Landsarkiven att komma in där och fotografera. I och med att Arkiv Digital har fotograferat allt på nytt, så läser man kyrkoböckerna i högre upplösning och dessutom i färg, vilket underlättar enormt mycket när man sitter där och försöker tyda vad som står. SVAR Jag kompletterar mitt abonnemang hos Arkiv Digital med ett abonnemang hos SVAR, de har ytterligare lite material som hjälper mig i min egna forskning. SVAR har sökbar folkräkning/- Sveriges Befolkning, de åren som är kompletta för hela Sverige är 1880, 1890 och Sen finns det ett par län som har 1860 och 1870 också. När det gäller år 1910 så lägger man ut uppgifter undan för undan. År 1930 finns också men det är inte sökbart utan där får man sitta och leta sig igenom socken för socken om man inte vet var personen bodde Det finns även sökbara cd skivor att köpa när det gäller Sveriges Befolkning 1880, 1890, Det finns även cd skivor för år 1970, 1980 och så kommer det inom kort även en cd skiva för 1990, denna cd skiva kanske redan är släppt till försäljning när ni läser dessa rader. SVAR har lagt ut SCB-utdrag för födda, vigda, döda fram till år 1939 för hela Sverige, SCB står för SIDE 6 ØSTFOLDDIS - NR

7 Statistiska Centralbyrån. I dessa utdrag får man dessvärre inte veta när personen blev döpt, vem som var faddrar, när man blev begravd och så vidare, men det är ändå ett bra hjälpmedel. Dessa är inte sökbara utan man får bläddra sig igenom socken för socken. Man har en del olika databaser som är sökbara, en del är lite udda, vidare har man till exempel Flottan och Armens porträttsamling och det finns väldigt mycket annat där också. SVAR täcker hela Sverige, men hur komplett det är vet jag tyvärr inte. Jag kanske skall nämna att SVARs bilder är svartvita. Genline Den tredje aktören på den svenska släktforkarmarknaden är Genline, de täcker upp hela Sverige. Hurvida Genline är bra eller dåligt vet jag inte, då jag själv aldrig har använt det. Genline har scannat in mikrofilm, de så kallade mormonfilmerna. Jag måste dock erkänna att jag inte riktigt har koll på vad de har och inte, men jag tror att det är från 1860 som man går över till SCBs material. Även Genline har sitt material i svartvitt. Om Ni är intresserade av att ta ett abonneamang i Sverige gå då in på alla tre företagens hemsidor för att se vad de har och vad som passar Er bäst. Vidare finns det många avskrifter av kyrkoböcker som är gratis på nätet, jag känner dock inte till alla. Den som jag använder mest är den på Släktdata eftersom det finns mycket från Bohuslän och Dalsland, det kan vara bra att söka där ibland, när man inte har så exakta uppgifter om en person. Och det är kanske Släktdata som är mest intresssant för Er i Östfold, då Ni förmodligen har många som kom dit från just Bohuslän och Dalsland. DDSS står för Demografisk Databas Södra Sverige, det är födda, vigda och döda i Skåne, Blekinge och Halland för åren Det finns en sökbar folkräkning för år 1890 som avser Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Värmland. I Stockholm kan man söka på något som heter Rotemansarkivet, den är inte komplett men med lite tur kan man hitta något där. mansarkivet/search.aspx Stockholms Stadsarkiv har en hel del andra intressanta sökbara källor, men det kan jag återkomma till om intresse finns. Jag kan även vid senare tillfälle nämna ytterligare sidor som är gratis om Ni vill. Om man har någon soldat att leta reda på kan man kanske hitta personen i det soldatregister som finns tillgängligt på internet. DIS Norge har DIStreff och DIS Sverige har DISBYT, det kan vara värt att göra en sökning där, svenska DISBYT har även kopplat ihop sig med bland annat Släktdata så deras register kommer upp när man söker på ett namn. Jag skrev tidigare att det fanns sökbara cd skivor när det gäller Sveriges Befolkning 1880, 1890, 1900, 1970 och Det finns ytterligare några cd skivor som är mycket intressanta för oss som släktforskar i Sverige, det är bland annat Sveriges Dödbok Den cd skivan är inte komplett när det gäller avlidna för tiden , men cirka 70 % för den tiden är med, från 1947 och framåt så skall det vara helt komplett. Vi har även en sökbar cd skiva som heter Begravda i Sverige, den innehåller datum på när och var personerna är begravda, denna skiva är heller ej komplett och det beror främst på att pastorexpeditionerna inte har släppt sitt material. EMIBAS är en cd skiva som har cirka tre fjärdedelar av alla Sveriges emigranter registrerade, tyvärr är det inte så mycket med från Bohuslän. Denna cd skiva kan man numera inte köpa eftersom den är slutsåld, dock finns materialet tillgängligt som abonnemang hos EmiWeb, där finns det även andra sökbara arkiv som man kan ha nytta utav. När jag nu är inne på emigranter så finns det även något som heter Emigranten Populär och det är en cd skiva som har personer registrerade som utvandrade från bland annat Göteborgs Hamn. DIS-Norge På DIS-Norge hemsida, så kan Ni under nybegynner hitta 10 tips Sverige, där finns det klickbara länkar på något av det som jag har skrivit om. Tipsen borde nog uppdateras av mig en aning, men det får bli vid ett senare tillfälle. Och Ni vet väl om att det på DIS- Norges Slektsforum numera finns en Sverige avdelningen, där går det alldelse utmärkt att efterlysa era försvunna svenskar. Jag hjälper Er gärna att hitta era släktingar i Sverige, men jag har lite svårt att själv hjälpa alla som skickar e-post till mig, så därför skulle jag uppskatta om Ni använde Slektsforum då vi är några stycken som hjälper till att svara så gott vi kan. Däremot kan Ni få mejla mig direkt om Ni vill att jag skall söka på personer som eventuellt lever idag, tänker närmast på Sveriges Befolkning 1970 och 1980, även avlidna personer från Sveriges Dödbok går bra att mejla mig. Nu har jag i stora penseldrag berättat om vad det finns för material att tillgå i Sverige, jag hoppas att jag i kommande nummer av Østfolddis kan berätta lite om själva släktforskningen, till exempel hur man använder våra berömda husförhörslängder, dessa gör att det är väldigt enkelt att kunna följa en hel familj. Tänk om Norge hade haft detta, vad glad jag hade varit då. Hör gärna av Er till mig om det är något särskilt Ni vill jag skall skriva om. Vid datorn ØSTFOLDDIS - NR SIDE 7

8 ARKIV-PORTALEN Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge. Løsningen ble etablert i 2010 og antallet kataloger fra de ulike institusjoner er ikke komplett. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med den enkelte depotinstitusjon. Ved å klikke på nedtrekksmenyen under vil du kunne se hvilke arkivinstitusjoner som har levert data til tjenesten. Registrering For å bestille arkivsaker gjennom arkivportalen må du være registrert som bruker. Trukk Registrer deg på forsiden, og registreringsskjemaet kommer opp. Du må legge inn navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du vil etter noen minutter få en e- post med dditt passord til arkivportalen. Søk I arkivportalen kan man benytte enkeltsøk eller avansert søk. Via hovedbildet kan du søke på tvers av alle arkivinstitusjoner gjennom et enkelt «Googlesøk»: Skriv inn en søkestreng og trykk på «Arkivsøk». Under «Søketips» finner du noen nyttige tips for mer avansert søking i det samme feltet. Under «Avansert søk» kan du ta i bruk en rekke filtre for et mer forfinet søk. Du kan selv reorganisere treffene ved å klikke på følgende kolonner: Type: Angir hvilket nivå i et arkivhierarki du har fått treff. Navn: Beskriver kort enheten du har fått treff på. År: Anfir enhetens fra- og til-år. Sti: Gir informasjon om hierarkiet eller følgende kode: Oppbevaringssted / serie / stykke (volum) / mappe mv. Digitalisert: Viser ikon for tilknyttet digikopi hvis den finnes. Ved å klikke på enhetens navn vil du kunne få flere detaljer om enheten du er interessert i. Til venstre finnes et strukturtre som viser det arkivet du har fått treff innenfor, samt hvor i strukturen du nå befinner deg. Du kan bevege deg rundt i strukturen ved å klikke på de ulike linjene. Strukturen viser de nærmeste fem enheter over og under en angitt enhet. For å se mer av et kompleks hierarki, klikk på «...» øverst eller nederst i strukturen. Ved å klikke på knappen Underliggende midt på siden, vil du få opp hele strukturtreet på høyre side, avhengig av hvilket nivå du er i. SIDE 8 ØSTFOLDDIS - NR

9 Fra dette skjermbildet kan du starte en bestilling av en enhet gjennom å trykke på Legg i min tralle. Bestilling Det er arkivstykkene som skal bestilles. I det enkelte søketreff vil det midt på skjermen være en knapp med påskriften Legg i min tralle. Ved å trykke på denne legges materialet i bestillingstrallen. Når man har lagt alt ønsket materiale i bestillingstrallen går man til fanen Arkivtraller, ser over hva du har bestilt og velger Bestill min tralle. Så følger bestillingens tre trinn: Registrer bestillingslinjer: Her legger man inn eventuelle merknader og man velger ønsket leveringsdato. Bekreft bestilling: Se over detaljene og fullfør bestillingen. Ferdig: Bestillingen er sendt. Fra hovedtrallen kan du flytte og lagre objekter du er interessert i å ta vare på over tid. Du kan f.eks. opprette en tralle i forbvindelse med et tema du jobber med, eller «samle» stoff rundt et sted eller en hendelse i egen tralle. På Riksarkivet i Oslo er det faste klokkeslett hvor bestillinger blir effektuert - kl er siste bestillling for dagen. Siste jeg kom dit kl ble jeg orientert om nyordningen og jeg fikk registrert meg og foretatt bestilling av arkivalia fra magasinet før kl Den bestillingen ble altså liggende til kl og jeg fikk protokollene levert på lesesalen kl Men heretter skal jeg bestille hjemme fra dagen før og alt alt ligger klart til dagen jeg kommer til Riksarkivet. Helt supert. Odd Marthinsen Gjør Windows 7 til en fryd å jobbe med Krypter en minnepinne Å kryptere en minnepinne har blitt veldig enkelt. Høyreklikk minnepinnen i Utforsker og velg «Aktiver BitLocker». Dermed åpnes en veiviser der du kan fylle inn hvilket passord som må tastes inn for å se innholdet på minnepinnen. Etter at Windows 7 har kryptert innholdet, må du taste inn dette passordet hver gang du skal åpne innholdet på minnepinnen. Dette funker også når du vil bruke den krypterte minnepinnen i Vista. Slik gjør man det Windows 7 har en ny funksjon som heter Problem Step Recorder. Denne kan registrere alt du gjør på PC-en og ta skjermbilder underveis. Til slutt lagres det hele i en zippet MHTML-fil. Pakker man opp denne, kan man åpne MHTML-dokumentet i hvilken som helst nettleser og se detaljert hva man har gjort. Et ideelt verktøy dersom man trenger å vise noen hvordan man gjør en bestemt ting på PCen. For å ta fram verktøyet skriver du «PSR.exe» i søkefeltet på startmenyen og trykker Enter. Deretter er det bare å klikke Start registrering og gjøre det du skal ha registrert. Når du er ferdig trykker du Stopp registrering og lagrer filen. ØSTFOLDDIS - NR SIDE 9

10 Hvorfor er mormor sperret? Av Odd Halvorsen, arkivar, Statsarkivet i Oslo Artikkel fra [arkiv]magasinet 1/06 Kirkebøker på nett: Mange har opplevd situasjonen. De har en mormor med litt uklar slektsbakgrunn. Så har de sett i Digitalarkivet at fødselsregisteret fra stedet hun er født nettopp er ferdig innskannet. Den kan altså leses hjemme i stua. De klikker seg inn, klikker på året 1932 og møter dette: Etterspurt kirkebokside er ikke tilgjengelig på internett grunnet personvern og/eller andre klausuler! Vel, etter å ha tenkt seg om synes man kanskje det er rimelig. Men når også konfirmasjonen til oldefar er sperret med samme begrunnelse? Konfirmasjon er jo en offentlig handling? Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet Blant slektsforskere er det diskutert litt frem og tilbake om hvorfor man sperrer slik man gjør. Mange synes man sperrer for lite og for mye samtidig. Kunne man ikke sladdet opplysninger som kan regnes som personømfintlige, og latt resten stå? Er det rimelig at en person født 1928, med navn på en barnefar som senere ble frikjent for farskapet, skal ligge åpent ute? Mens mormor, født i ekteskap i 1932, sperres? Nå gir alle regler konkrete utslag som kan stå i strid med reglenes intensjoner. Men vi skal se litt på hvilke regler som følges. Og kanskje så vidt komme i berøring med hvorfor. Det er bestemmelser i lovverket som spiller inn. Men det er også praktiske grunner til at situasjonen er slik den er. Fødsel og dåp For digitaliserte kopier av kirkebokfilmer er det satt en grense ved året Grunnen til dette er at prestene gjerne har ført inn adopsjonsopplysninger i dåpslister og fødselsregistre slik at navnene på både biologiske foreldre og adoptivforeldre kommer frem. En forskrift fra 1. august 1980 fastsetter en 100 års grense for taushetsplikten i adopsjonssaker. Adopsjonsloven 1986 bestemmer i 11 at selv ikke vanlig partsinnsyn etter forvaltningslovens 18 gjelder i adopsjonssaker. Det er kun barnet selv som har rett til innsyn i navn på biologiske foreldre, etter fylte 18 år. Hvorfor er grensen satt til 1930? Før den første norske adopsjonsloven 1917 kan man egentlig ikke tale om adopsjon i ordets senere betydning. Loven av 1917 ga ikke adopsjonen stor familierettslig virkning. Båndene til de biologiske foreldrene ble ikke helt brutt. Viktigst: De biologiske foreldre var kjent for adoptivforeldre og barn. Det er det siste som er sentralt i vår sammenheng. I 1935 ble loven endret. Da ble det også tillatt adopsjoner som likestilte adoptivbarnet med adoptivforeldrenes biologiske barn. I motset- SIDE 10 ØSTFOLDDIS - NR

11 det i kirkebøkene er innført taushetsbelagte opplysninger. Det kan gjelde dødsårsak, at man er død i et fengsel eller på et psykiatrisk sykehus. Hvis ikke alle taushetsbelagte opplysninger er skjermet, er sperregrensen for døde satt til 80 år. Andre serier Lister over inn- og utflyttede blir det få av utover 1900-tallet. Der de eksisterer, anses de som ikke taushetsbelagte. Serier om medlemskap i statskirken (inn- og utmeldinger) er taushetsbelagte i 60 år. Ikke hyggelig å se denne siden når man leter i skannede kirkebøker. ning til de «svake» adopsjonene som rådde grunnen alene i 1917, fikk man altså en mulighet til «sterke» adopsjoner. Sterke adopsjoner førte til at linjene mellom biologiske foreldrene og adoptivbarn ble brutt. Adoptivforeldrene skulle ikke kjenne navnet på de biologiske foreldre. I en ny revisjon av loven i 1956 ble bare slike sterke adopsjoner tillatt. Når grensen er satt til 1930, og ikke 1935, kommer det av at enkelte barn var 4-5 år gamle da de ble adoptert. Det er altså dårlige utsikter for snart å få se fødselen til mormor på nett. Men det betyr ikke at den informasjon som er lagt inn i kirkeboka om mormor, er taushetsbelagt i 100 år. Man kan henvende seg til rette statsarkiv med spørsmål om en enkeltopplysning fra en klausulert kirkebok. Men det er grenser for hvor mye ressurser statsarkivene har til å besvare slektshistoriske spørsmål. Gjentatte forespørsler fra samme person er man som regel nødt til å avvise. Konfirmasjon For serien konfirmasjon i kirkebøkene er grensen satt ved Konfirmasjon er rett nok som regel en offentlig handling. Lister over konfirmanter ved offentlig gudstjeneste er derfor ikke underlagt taushetsplikt. Det har Kultur- og kirkedepartementet fastsatt i et rundskriv Men i kirkebøkene finnes opplysninger om konfirmantenes foreldre, og det er ofte dette som interesserer slektsgranskere. Og enkelte ganger ser man opplysninger om adopsjonsforhold. Omgjøring til sterk adopsjon kunne skje ganske mange år etter fødsel. Men sjansene for at biologiske foreldre var ukjent for barn og adoptivforeldre reduseres naturligvis etter barnets alder. Man har regnet med at konfirmasjoner etter 1935 kan inneholde opplysninger om adopsjon som faller inn under 100-årsregelen. Vielse Vielser er offentlige handlinger, og dermed ikke taushetsbelagte etter at de er inngått. Det er derfor ordinært ingen sperregrense her som er aktuell for materiale innkommet til statsarkivene. Det kan riktignok forekomme innførsler i kirkeboka om senere skilsmisse og tidligere fødte barn utenfor ekteskap, men dette er sjelden. Det samme gjelder opplysninger om bosted i institusjon eller, for eksempel, at brudgommen var frontsoldat under andre verdenskrig. Dødsfall Lister over døde med opplysninger om navn, dødsdato og fødselsdato har ingen sperregrense som vil være aktuell for kirkebøker innkommet til statsarkivene. I langt større grad enn for vielser vil det imidlertid her kunne være tale om at Hvorfor ikke sladde? Som vi har sett, er det nokså mye informasjon av interesse for slektsgranskere som kunne vært utlagt, hvis man bare hadde sladdet taushetsbelagte opplysninger. Det er prinsipielt ikke noe i veien for at man i mange tilfelle kan gjøre dette. Men det er svært gode praktiske grunner til at man ikke gjør det. Det krever store ressurser å gå inn i kirkebøkene og sladde i kolonner. Enda mer om man skulle sladde enkeltopplysninger innenfor kolonnene, eller helt utelate personinnførsler med taushetsbelagte opplysninger. Det er dessuten et stort dilemma ved slik plukksladding, fordi sladding som vedkommer enkeltpersoner i seg selv gir beskjed om at her er det noe som må skjules. Digitaliserer ikke nyere kirkebøker En del kirkebøker er blitt digitalisert, det vil si skrevet av og lagt inn i databaser. Her må vi være enda mer restriktive, fordi det vi skriver inn i databaser er søkbart, iallfall innenfor databasen. Noen ganger får vi treff på søkemotorer også. Digitaliserte avskrifter av kirkebøkenes serier om dåp samt fødselsregistre har en grense ved 100 år før utlegging. En viktig grunn til dette er prinsippet om ikke å publisere søkbar informasjon om personer som er i live. Noen få lever jo lenger enn 100 år, men grensen er nå satt der. For konfirmasjonslister er grensen satt til 85 år, for lister over vielser 80 år. Lister over døde kan legges ut frem til forrige år, forutsatt at taushetsbelagte opplysninger er fjernet. ØSTFOLDDIS - NR SIDE 11

12 STYRET Leder: Anne Marie Sandhaug, Nabbetorpvn. 29A, 1632 Gamle Fredrikstad Tlf E-post: Nestleder: Ole Eddy Monsø, Løkkebråtveien 3, 1738 Borgenhaugen Tlf E-post: Kasserer: Dagfinn Ugelstad Larsen, Sarpsborgveien 68, 1640 Råde Tlf E-post: Sekretær: Peter Elias Løvli Sæter, Terrasse 24, 1639, Gml. Fredrikstad Tlf E-post: Styremedlem: Odd Marthinsen, Skonnertveien 4, 1659 Torp Tlf E-post: Varamedlem: Kjell Lisland, Slalåmbakken 3 K, 1598 Moss Tlf E-post: Varamedlem: Inger Johanne Øra, Rørvikvn 44, 1560 Larkollen Tlf E-post: Redaktør for Østfolddis: Odd Marthinsen (Foto: Odd Marthinsen)

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET.

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET. INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET www.digitalarkivet.no Det var nok mange som ble irriterte da Digitalarkivet bygde om nettsiden sin og nesten snudde alt på hode. Kunne nesten føles

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2015 Årsberetning for 2014 DIS-Østfold DIS-Østfold 11. februar 2015 Årsberetning for 2014 DIS- Østfold er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. Distriktslagets

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2014 Årsberetning for 2013 DIS-Østfold DIS-Østfold 20. januar 2014 Årsberetning for 2013 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Arkiv i Nordland 5.9.2013 06.09.2013 1 Arkiv i Nordland (AiN) Fylkeskommunal arkivinstitusjon i Nordland: Ansvar for fylkeskommunens arkiver.

Detaljer

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag?

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 01 Desember 01 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup Om undersøkelsen Ble sendt ut til alle medlemmene av DIS-Norge,

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Her finner du en steg-for-steg-veileder for bruk av Min Side for tillitsvalgte i Norges Birøkterlag. Veilederen er laget for tillitsvalgte i lokallagene,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Forfedre av. Agnete Aronsdotter

Forfedre av. Agnete Aronsdotter Forfedre av Agnete Aronsdotter 17 aug 2013 Publisert av Else Marie Eriksen Side 1 1 Agnete Aronsdotter Fødselsdato: 6 nov 1847 Gen: 1 2 Aron Johansson Fødselsdato: 15 mar 1826 3 Maria Hansdotter Fødselsdato:

Detaljer

DIS-Vestfold Nr 5-August 2008. 13.årgang.

DIS-Vestfold Nr 5-August 2008. 13.årgang. NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 5-August 2008. 13.årgang. Garden Castle Liv Ofsdal og Anne Lise Skillinghaug Utgitt av DIS-Vestfold Redaksjonen Rolf Dahl (redaktør) Østbyveien 7 3132

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Åpne hjemmesiden til Norges Birøkterlag, www.norbi.no. Programmet er tilpasset nettleseren Internet Explorer, hvis du velger en annen nettleser

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Her finner du en steg-for-steg-veileder for bruk av Min Side for tillitsvalgte i Norges Birøkterlag. Veilederen er laget for tillitsvalgte i lokallagene,

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Gratistjenesten etwinning er tilgjengelig på nettadressen

Gratistjenesten etwinning er tilgjengelig på nettadressen Bli kjent med etwinning! Gratistjenesten etwinning er tilgjengelig på nettadressen www.etwinning.net. Figur 1. Forside til etwinning-sidene. Det er enkelt å komme i gang med å bruke dette verktøyet. Det

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet har den blitt

Detaljer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeres fra det vinduet som automatisk dukker opp når cd en settes inn i CD-porten: Klikk til høyre for INSTALLATION på det flagget som svarer til den

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Fortsetter side 5. Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2011. Trenger du hjelp til din slektsgransking? DIS-Østfold har et tilbud til nybegynnere

Fortsetter side 5. Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2011. Trenger du hjelp til din slektsgransking? DIS-Østfold har et tilbud til nybegynnere Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2011 Slektsforskning i vinden SLEKTSCAFÉ Trenger du hjelp til din slektsgransking? DIS-Østfold har et tilbud til nybegynnere og andre som trenger hjelp til

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok FRANK MARTON PEDERSEN 37 ÅR, GIFT, 3 BARN (ALLE JENTER) MEDLEM I SLEKT & DATA HAUGALAND I 1 ÅR SIVILINGENIØR I KJEMI, BOSATT I HAUGESUND SIDEN 2004 FØDT OG OPPVOKST

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne Vedlikehold. Med vedlikehold menes i denne sammenheng oppdatering av programvare inklusive operativsystemet Windows 10 med tilhørende støtteprogrammer som f.eks drivere. Fysisk vedlikehold av en PC ligger

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo er et Windows (98/NT/2000/Vista/Win7/Win8) program som holder orden på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker.

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. 9 januar 2012. Laila Brandsdal Johnson Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skanne fra bok til PC. Skal du skanne skolebøker

Detaljer

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme Pålogging til Porten og Portalen Stavanger bispedømme Design: Marius A. Årdal Versjon 2.0 Datert 31.10.13 Innhold A. Godkjente nettlesere... 2 B. Pålogging til Porten... 2 C. Glemt brukernavn / passord

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Hjelp venner med pc-trøbbel hjemmefra!

Hjelp venner med pc-trøbbel hjemmefra! GENIALT FJERNSTYRINGSPROGRAM: Hjelp venner med pc-trøbbel hjemmefra! Unngå lang reisetid og misforståelser når kamerater eller kolleger trenger datahjelp. I denne artikkelen viser vi hvordan du kan fjernstyre

Detaljer

Oppskrift Lage en bruker på Facebook

Oppskrift Lage en bruker på Facebook Oppskrift Lage en bruker på Facebook Innledning Facebook er et sosialt medium. Sosiale medier gir oss mulighet til å dele informasjon med andre som bruker samme løsning. Facebook, ofte kalt bare FB, består

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Åsgard Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikkog turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

Hvordan man kobler til printeren, laster ned CardPresso, installerer skrifttypen og får kommet i gang med produktet.

Hvordan man kobler til printeren, laster ned CardPresso, installerer skrifttypen og får kommet i gang med produktet. Komme i gang med printeren Hvordan man kobler til printeren, laster ned CardPresso, installerer skrifttypen og får kommet i gang med produktet. Innholdsfortegnelse Komme i gang med printeren... 1 Laste

Detaljer