NØDLYS CBS BETJENINGSINSTRUKS. Sentraliserte batterisystemer. Norsk T45924-B4-2. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØDLYS CBS BETJENINGSINSTRUKS. Sentraliserte batterisystemer. Norsk T45924-B4-2. Dato: 02.04.2013"

Transkript

1 NØDLYS BETJENINGSINSTRUKS CBS Sentraliserte batterisystemer Norsk Dato: T45924-B4-2

2 2

3 Informasjon om betjeningsinstruksen... 5 Viktige instruksjoner... 5 Symbolforklaring... 5 Forhandler:... 6 Forkortelser i manualen:... 6 Forord... 6 Tastatur og displayenhet, KCGZ... 7 Menystruktur Første oppstart/ varmstart Driftsmodi Automatisk modus Manuell modus Konfigurasjon / sentralfunksjoner Menyvalg 0 "Run Functional Test" (kjør funksjonstest) Menyvalg 1 "Run Battery Test" (kjør batteritest) Menyvalg 2"Setup Date / Time" (dato/tid) Menyvalg 3 "Test Parameters" F Test Parametere B Test Parametere Dyputladingstest Menyvalg 4 "Mode Of Operations" (driftsmodi) Menyvalg 4-0 "Other" (annet) Menyvalg "Printer" Menyvalg "TSZ-Setting" Menyvalg "Text Locations" (kundetekst) Menyvalg "LA-Blinking" Menyvalg "External OM"

4 Menyvalg 4-1 "Input Modules" Menyvalg 4-2 "Week Timer Program" Menyvalg 4-3 "Line Operating Modes" Menyvalg 4-4 "Emergency Overrun Time" Menyvalg 4-5 "SS-Resetting" Menyvalg 4-6 "Blower Timings" (aktivering av avtrekksvifte) Menyvalg 4-7 "CC-Line Timings" Menyvalg 4-8 "LA-LSSA-Function" Menyvalg 4-9 "LA-Operating Modes" Menyvalg 5 "Configuration" - Anleggskonfigurasjon "OM+LA Output modules and lamp modules" "AUTO - Automatic occupation" "MANU Manual occupation" "COM Communication Interface" SS Sub station occupation (undersentraloppsett) Menyvalg 6 "Service name" Menyvalg 6 "Information" Menyvalg 6-1 "Customer Service" Menyvalg 6-2 "Print Configuration" Menyvalg 6-3 "Read/Write CNF" Menyvalg 7 "Test Reports" (testrapporter) Menyvalg 8 "Event Reports" (feilmeldinger) Menyvalg 9 "Service Options" Fabrikkinnstillinger

5 Informasjon om betjeningsinstruksen Viktige instruksjoner for installasjon av sentrale batterisystem (NZB) og distribuerte batterisystem (NGB) Viktige instruksjoner Iht EN : må alt arbeid på installasjonen kun foretas av kvalifiserte elektrikere. Annet arbeid beskrevet i denne betjeningsinstruksen må kun utføres av personell som: er instruert av kvalifisert personell fullt ut har forstått sine oppgaver og funksjoner under installasjonen er under kontinuerlig kontroll og observasjon av kvalifisert personell Ta også hensyn til lokale lover og retningslinjer. Symbolforklaring Du vil møte følgende symboler: Merk! Symbolet markerer farer som kan forårsake skader på mennesker, bygning eller miljø. Symbolet markerer råd og veiledning for å finne løsninger på anlegget, dets komponenter og funksjoner. 5

6 Forhandler: Honeywell Life Safety AS Forkortelser i manualen: Tyske forkortelser: NGB Notlicht Gruppen Batterie Versorgungsgerät (sentrale batterisystem 24V m. DC/DC-inverter) NZB Notlicht Zentrale Batterie Versorgungsgerät (sentrale batterisystem 216V batteribank) KCGZ er det interne tastaturet med tilhørende display Engelske forkortelser: GBS Group Battery System resp. LPS-System Low Power Supply System CBS Central Battery System resp. CPS-System Central Power Supply System Forord Denne brukermanualen dekker konfigurering og visning av data ved hjelp av den interne KCGZ tastatur- og displaymodule. Både NGB og NZB funksjoner og enhetsparametre er beskrevet. Opplysningene som gis oppfyller det funksjonelle omfanget av de nevnte programvareversjoner. Ytterligere informasjon kan fås fra forhandler (se øverst denne side). Det tekniske innholdet i denne brukermanualen er korrekt på tidspunktet for trykking. Dokumentet kan endres uten forvarsel. 6

7 Tastatur og displayenhet, KCGZ Displayenhet G32640C A : B : C : D : E : Jumper J7 for software-reset Venstre kortplugg (bakside) Høyre kortplugg (bakside) Printerport for innebygd printer (bakside) Printerport for ekstern printer 7

8 DISPLAYENHET G32640C Betjening Tast T1 A) Programvalg / manuell operasjon B) Programkansellering Tast T2 A) Feilindikasjon B) Flytt markør til høyre Tast T3 Data bekreftelse / data input Tast T4 A) Liste over defekte moduler B) Flytt markør til venstre Tast T5 Manuell start av funksjonstest Tast T6 Standby, manuell tilbakestilling Tast T7 Start isoleringstest Bryter S1 Standby AV/PÅ Bryter S2 Permanent setting AV/PÅ Driftsdioder Standby LED Sentral i hvilestilling Mains operation LED Sentral i normaldrift Battery operation LED Sentral i nøddrift Nettfeil-dioder Phase L1 LED Fasefeil L1 Phase L2 LED Fasefeil L2 Phase L3 LED Fasefeil L3 Sub distribution LED Nettutfall i undersentral Feildioder Charge circuit LED Ladefeil / ingen ladestrøm tilgjengelig Battery circuit LED Feil i batterikrets Total discharge LED Dyputlading ISO watchdog LED Isolasjonsfeil Data bus LED Feil i busskommunikasjon internt eller mellom sentraler Lamp circuit LED Feil i lampekurs Blower LED Feil i vifte See display LED Generell feilmelding se detaljer i display Funksjonsdioder Functional test LED Funksjonstest pågår Standby reset LED Nettspenning på utgangskurser, tilbakestill med T6 ISO test LED Isoleringstest pågår Permanent LED Alle lamper påslått Grensesnitt Parallel port Printertilkobling A) = Tastefunksjon i automatisk modus B) = Tastefunksjon i manuell modus 8

9 Displayenhet G32200: A : B : C : D : E : F : G : Jumper J7 for software-reset Venstre kortplugg (bakside) Høyre kortplugg (bakside) Printerport for innebygd printer (bakside) Printerport for ekstern printer Programmeringsport (bakside) Inngang for MMC-kort 9

10 DISPLAYENHET G32200 Betjening Tast T1 A) Programvalg / manuell operasjon B) Programkansellering Tast T2 A) Feilindikasjon B) Flytt markør til høyre Tast T3 Data bekreftelse / data input Tast T4 A) Liste over defekte moduler B) Flytt markør til venstre Tast T5 Manuell start av funksjonstest Tast T6 Standby, manuell tilbakestilling Tast T7 Start isoleringstest Bryter S1 Standby AV/PÅ Bryter S2 Permanent setting AV/PÅ Driftsdioder Standby LED Sentral i hvilestilling Mains operation LED Sentral i normaldrift Battery operation LED Sentral i nøddrift Nettfeil-dioder Phase L1 LED Fasefeil L1 Phase L2 LED Fasefeil L2 Phase L3 LED Fasefeil L3 Sub distribution LED Nettutfall i undersentral Feildioder Charge circuit LED Ladefeil / ingen ladestrøm tilgjengelig Battery circuit LED Feil i batterikrets Total discharge LED Dyputlading ISO watchdog LED Isolasjonsfeil Data bus LED Feil i busskommunikasjon internt eller mellom sentraler Lamp circuit LED Feil i lampekurs Blower LED Feil i vifte See display LED Generell feilmelding se detaljer i display Funksjonsdioder Functional test LED Funksjonstest pågår Standby reset LED Nettspenning på utgangskurser, tilbakestill med T6 ISO test LED Isoleringstest pågår Permanent LED Alle lamper påslått Grensesnitt Parallel port Printertilkobling Card reader device Kortleser for MMC minnekort A) = Tastefunksjon i automatisk modus B) = Tastefunksjon i manuell modus 10

11 Displayenhet G32213: A : B : C : D : E : F : G : Jumper J7 for software-reset Venstre kortplugg (bakside) Høyre kortplugg (bakside) Printerport for innebygd printer (bakside) Printerport for ekstern printer Programmeringsport (bakside) USB-port 11

12 DISPLAYENHET G32213 Betjening Tast T1 A) Programvalg / manuell operasjon B) Programkansellering Tast T2 A) Feilindikasjon B) Flytt markør til høyre Tast T3 Data bekreftelse / data input Tast T4 A) Liste over defekte moduler B) Flytt markør til venstre Tast T5 Manuell start av funksjonstest Tast T6 Standby, manuell tilbakestilling Tast T7 Start isoleringstest Bryter S1 Standby AV/PÅ Bryter S2 Permanent setting AV/PÅ Driftsdioder Standby LED Sentral i hvilestilling Mains operation LED Sentral i normaldrift Battery operation LED Sentral i nøddrift Nettfeil-dioder Phase L1 LED Fasefeil L1 Phase L2 LED Fasefeil L2 Phase L3 LED Fasefeil L3 Sub distribution LED Nettutfall i undersentral Feildioder Charge circuit LED Ladefeil / ingen ladestrøm tilgjengelig Battery circuit LED Feil i batterikrets Total discharge LED Dyputlading ISO watchdog LED Isolasjonsfeil Data bus LED Feil i busskommunikasjon internt eller mellom sentraler Lamp circuit LED Feil i lampekurs Blower LED Feil i vifte See display LED Generell feilmelding se detaljer i display Funksjonsdioder Functional test LED Funksjonstest pågår Standby reset LED Nettspenning på utgangskurser, tilbakestill med T6 ISO test LED Isoleringstest pågår Permanent LED Alle lamper påslått Grensesnitt Parallel port Printertilkobling USB-port Interface for USB-enheter A) = Tastefunksjon i automatisk modus B) = Tastefunksjon i manuell modus 12

13 Menystruktur Fra V70.01 til V70.18 Fra V80.01 til V80.06 Fra V80.07 og utover 13

14 Første oppstart/ varmstart Første oppstart foretas hos Beghelli PRÄZISA under sluttkontroll av produktet. Displayet viser programvareversjon. Deretter utføres en automatisk kontroll av tildeling av utgangskurser med kontinuerlig visning i displayet av operasjoner som utføres mot kontrollmoduler og utgangskurser. Utgangene slås på under testprosedyren, og tilhørende lamper aktiveres. Systemet går over til automatisk modus etter testen. Fabrikkinnstillinger gjelder ved første oppstart (se fabrikkinnstillinger). Merk! Følgende gjelder fra softwareversjon V80.01: Når driftstilstanden er manuelt skrudd av eller fra en ekstern styring må ingen samtidig avbrudd av både nettog batterispenning eller bruk av jumper for softwarereset skje innen 2 minutter etter utførelse av denne prosedyre, fordi dette ellers fører til utførelse av første oppstart og systemet resettes til fabrikkoppsett. Under utføring av lagringsprosessen (displaymelding: "STORING DATA") må ingen samtidig avbrudd av både nett- og batterispenning eller bruk av jumper for softwarereset skje, fordi dette ellers fører til utførelse av første oppstart og systemet resettes til fabrikkoppsett. Etter ny oppstart anbefales etterfølgende idriftsettelse utført av våre serviceteknikere for å sikre at systemet fungerer korrekt. Ved bortfall av både hovedstrøm og batterispenning vil sentralen utføre en varmstart når strømtilførselen gjenopprettes. Data som allerede er konfigurert ligger fremdeles intakte i dataminnet. Systemet vil fortsette i automatisk modus etter en varmstart. Avhengig av CPU-kort, kan en første oppstart eller varmstart ta inntil ett minutt. Under denne tiden kan det hende at ingen meldinger vises i displayet. 14

15 Driftsmodi Systemet støtter tre driftsmodi - automatisk, manuell og nøddrift. I automatisk modus vil faktisk systeminformasjon vises. Sentralens funksjoner kan trigges med de respektive taster på KCGZ eller blir startet automatisk. Ved å trykke på T1-tasten slår systemet over til manuell modus. Innenfor menystrukturen kan parametrene endres og funksjoner på sentralenheten bli utført. Systemet går automatisk fra manuell modus og til automatisk modus ett minutt etter at siste tasten er blitt trykket eller ved å velge "E" på displayet. Valgt meny holder seg aktivert inntil automatisk modus er nådd. Systemet sjalter over til nøddrift ved strømbrudd. Utgangskursene slås på og drives av batteriene. Tastaturet er låst og displayet viser strømbruddet. Enheten går tilbake til automatisk modus så snart strømtilførselen er gjenopprettet. Strømbruddet blir loggført. Automatisk modus Følgende informasjonssyklus vises under automatisk modus: Linje 2 fortsetter med: Supplert med: Linje 3: Linje 4: - tid / softwareversjon - Nett- / batteridrift - Batterispenning - Batteristrøm - Laststrøm - Resultatet av ISO-test (* IMP OK *) - strømbrudd-varighet - nøddrift-varighet - Feil i systemet - Konfigurasjonsinformasjon - visualisering av modulkortets strøm - informasjon om stasjonen Trykk på tasten T2 for å vise informasjon om lampefeil i eksisterende kurser. 15

16 Manuell modus I manuell modus er det kun mulig å legge inn data og starte funksjoner i menystrukturen. Følgende displayhandlinger støttes i tillegg til KCGZ tastefunksjoner og kan brukes (avhengig av menyen): "+": Bla fremover "-": Bla bakover "E": Gå ut av gjeldende meny hhv. gå inn i følgende meny "I": Informasjon hhv. endre "T": Test hhv. lese inn konfigurasjon Konfigurasjon / sentralfunksjoner Menyvalg 0 "Run Functional Test" (kjør funksjonstest) Ved å trykke "Y" starter den manuelle funksjonstesten (MFT). Under testen setter sentralen utgangskursene til nøddrift og sammenligner de innsamlede data med enhetens konfigurasjon. Feilmeldinger på displayet indikerer avvik. Ved å trykke på T5-tasten i automatisk modus starter også denne testen. LED-lampen FUNCTION TEST er slått på under testen. Følgende displaymeldinger vises under testen: - Gjenværende testtid "Xn": Rack "Mn": Kursmoduler "Cn": Kurser - Visning av strømtrekk pr. kurs på hver kursmodul - Isolasjonsmotstand vises dersom isolasjonstest er aktivert "OC TEST": "FU TEST": "LA TEST": Kurstest Test av kursens sikring Armaturtest Ved å trykke på T1/T3-tastene vises testdata: Startdato, testvarighet, evt. feil og testens resultat. 16

17 Funksjonstesten kan avsluttes før tiden med bryteren S1 "SYSTEM SET ON/OFF". En etterfølgende feilmelding "F/B Test FAULT" med aktiv feil-led "SEE DISPLAY" kan kun tilbakestilles med en etterfølgende, uavbrutt og feilfri funksjonstest. "F TEST DURATION" er konfigurerbart i menyvalget 3 "F og B Test Parameters" i området 1 til 15 minutter. Testen av kursmodulens utgangskurser vil også bli igangsatt hvis "F TEST DURATION" er satt er kortere enn den testtid som er nødvendig. Hvis verdien for "F TEST DURATION" er lengre enn nødvendig for testgjennomgang, vil alle kurser være på i den gjenværende testtiden som er satt. Menyvalg 1 "Run Battery Test" (kjør batteritest) Denne testprosedyren er lik prosedyren for den manuelle funksjonstesten. "B TEST DURATION" (varighet) kan konfigureres i menyvalg 3 "Test Parameters. Menyvalg 2"Setup Date / Time" (dato/tid) Innlegging av dato og tid er nødvendig for datoavhengig oppstart av den automatiske testfunksjonen og batteritest, så vel som for tidsprogrammer som kan konfigureres i menyen 4-2 "Week Timer Program". Dessuten benyttes dette til å generere tidsstempel på feilmeldinger og testrapporter. Datoformat: Tidsformat: DAG.MÅNED.ÅR TIMER:MINUTTER 17

18 Menyvalg 3 "Test Parameters" Fra V70.01 til V70.18 Fra V80.01 til V80.06 Fra V80.07 og utover NB : Funksjons- og batteritester er definert av landspesifikke normer. Innenfor Europa gjelder harmonisert norm EN 50171/ Testparametere skal settes i samsvar med respektive normer. 18

19 F Test Parametere Starttid Startdag Syklus fra 1 til 999 dager (fabrikkinnstilling er 1 dag) Varighet fra 1-15 minutter (fabrikkinnstilling er 1 minutt) Autotest AV/PÅ, 1= YES/PÅ 0 = NO/AV Lagre parametere, Y= JA, N= Nei Fabrikkinnstillingene for "F TEST CYCLE" og "F TEST DURATION" parametere (se fabrikkinnstillinger ) er i samsvar med EN

20 B Test Parametere Startdato Starttid SW-versjon V70.01 til V70.18 samt V80.01 til V80.06: Varighet fra minutter (fabrikkinnstilling er 40 minutter). SW-versjon fra V80.07 og utover: Varighet fra minutter (fabrikkinnstilling er 40 minutter). Syklus fra dager (fabrikkinnstilling er 365 dager - årlig) Autotest AV/PÅ, 1= YES/PÅ 0 = NO/AV Lagre parametere, Y= JA, N= NEI (Kun SW-versjon V70.01 til V70.15: N vil ikke samsvare varighet med reell testtid, Y vil). Fabrikkinnstillingen for "B-TEST DURATION" er i samsvar med EN for 1-times nøddrift. I henhold til EN kan parameter "B-TEST DURATION" settes til 2/3 av anleggets driftsvarighet (40 minutter). 20

21 Merk! For å oppnå korrekt setting av testtid ("B-TEST DURATION") i relasjon til nøddriftstid ("O-DURATION") er det helt nødvendig å lese all forklaring i menypunkt 3 B Test Parameters i tillegg til menypunkt 4-7 OC Duration test times før programmering av menyvalgene 3 eller 4-7. Merk! Fra softwareversjon V70.16 gjelder følgende: Menyen SET B-TEST DURATION AT ALL OUTPUT CIRCUITS er fjernet. Dette gjør at mulig feilinnstilling unngås som i eldre softwareversjoner gjorde at innstilt testtid også influerte på nøddriftstiden til lampekursene. Merk! For softwareversjoner fra V70.01 til V70.15 gjelder følgende: Dersom man bekrefter med Y i menyen SET B-TEST DURATION AT ALL OUTPUT CIRCUITS vil også nøddriftstiden bli satt til det samme. det betyr at uten tilleggssettinger vil utgangsmodulene i nøddrift bli skrudd av etter utløpt B-testtid. Merk! Settingene i menyvalg 3 B Test Parameters så vel som i menyvalg 4-7 OC Duration test times må sjekkes og om nødvendig endres etter eventuelt skifte av kursmoduler (reparasjon, utskifting med identisk eller annen modell). Dyputladingstest SW-versjon fra V80.07 og utover Velg Y for å starte manuell dyputladingstest. SW-versjon fra V80.07 og utover Under testen skrur sentralen utgangskursene over til nøddrift og simulerer den økende batterispenningen T som starter ved avslagsnivået for dyputlading og slutter ved påslagsnivået for dyputlading. Under den simulerte økningen i batterispenningen T vises displaymeldingen UNSHARP. Videre vises den reelle batterispenningen U i displayet. 21

22 SW-versjon fra V80.07 og utover Når den simulerte batterispenningen T har nådd påslagsnivået for dyputladingen vises displaymeldingen SHARP i 15 sekunder. SW-versjon fra V80.07 og utover Etter 15 sekunder med den simulerte batterispenningen T som har nådd påslagsnivået for dyputladingen, skrur sentralen på selve dyputladingsbeskyttelsen og utgangskursene skrus dermed av. Dyputladingstesten er ferdig. SW-versjon fra V80.07 og utover Etter en dyputladingstest vil sentralen forbli i dyputladingsbeskyttelse i automatisk modus. SW-versjon fra V80.07 og utover Bekreft dyputladingsbeskyttelsen ved å trykke tasten T1, dyputladingsbeskyttelsen avsluttes. I menyvalg 9-4 LOAD kan de respektive verdiene for dyputlading spesifiseres. 22

23 Menyvalg 4 "Mode Of Operations" (driftsmodi) Fra V70.01 til V70.18 Fra V80.01 til V80.06 Fra V80.07 og utover Menyvalg 4-0 "Other" (annet) Fra V80.07 og utover Menyvalg "Printer" Enten en ekstern eller en intern printer kan tilkobles printerporten på displayenheten (KCGZ). Printeren som skal benyttes må ha støtte for kompatibilitetsmodus (linjeorientert protokoll) med Centronics parallellinterface. Følgende funksjoner kan tilordnes printeren: AUTO Automatisk utskrift: Fra V80.07 og utover 0 automatisk utskrift ikke aktivert (fabrikkinnstilling) 1 automatisk utskrift aktivert for ekstern printer 2 automatisk utskrift aktivert for intern printer MANU manuell utskrift: Fra V80.07 og utover 23

24 1 manuell utskrift aktivert over printerport for ekstern printer (fabrikkinnstilling) 2 manuell utskrift aktivert over printerport for intern printer Fra softwareversjon V70.01 til V70.18 samt fra V80.01 til V80.06 gjelder følgende: I menyvalg 9-7 PRINTER kan de respektive parametere for utskrift settes. Menyvalg "TSZ-Setting" Når man benytter TSZ-230 moduler kan man sette at det 15 sekunder før konfigurert avslag av lys kommer et optisk forvarsel med ett enkelt av/på-blink i utgangskursene/modulene. Dette optiske forvarselet har en varighet på ca. ett sekund. Videre kan en repeat-funksjon settes for TSZ-230 modulens innganger for å resette påslagstid for utgangskurser/moduler ved et nytt pulssignal. De følgende funksjonene kan settes samtidig til alle tilkoblede TSZ-230 moduler: PREWARNING optisk forvarselssignal over lysene: Fra V80.07 og utover 0 optisk forvarselssignal ikke aktivert 1 optisk forvarselssignal aktivert (fabrikkinnstilling) REPEAT repeatfunksjon for innganger: Fra V80.07 og utover 0 repeatfunksjon ikke aktivert (fabrikkinnstilling) 1 repeatfunksjon aktivert Fra softwareversjon V70.01 til V70.18 samt fra V80.01 til V80.06 gjelder følgende: I menyvalg TSZ-SETTING kan de respektive parametere for alle tilkoblede TSZ-moduler spesifiseres sammen. 24

25 Menyvalg "Text Locations" (kundetekst) Denne menyen benyttes til å vise og legge inn tekster for utgangskurser, lampemoduler og LSSA-moduler. Fra V80.07 og utover INIT automatisk innlesing: Med denne funksjonen kan teksttildelingen for utgangskurser, lampemoduler og LSSA-moduler resettes (standard teksttildeling). Resetprosedyren gjøres automatisk. LA teksttildeling for lampemoduler: Xn : Mn : Cn : Lnn : Rack Utgangsmodul Utgangskurs Lampeadresse Fra V80.07 og utover Linje 1: Linje 2: Linje 3: Installasjonsposisjon og lampemoduladresse Første fritt programmerbare teksttildelingslinje som kan redigeres fra menyvalg Text Locations eller med Logica Visual (maks. 10 karakterer) Andre fritt programmerbare teksttildelingslinje som kan redigeres fra menyvalg Text Locations eller med Logica Visual (maks. 10 karakterer) OC teksttildeling for utgangskurser: Xn : Mn : Cn : Rack Utgangsmodul Utgangskurs Fra V80.07 og utover Linje 1: Linje 2: Installasjonsposisjon Første fritt programmerbare teksttildelingslinje som kan redigeres fra menyvalg Text Locations eller med Logica Visual (maks. 10 karakterer) 25

26 Linje 3: Andre fritt programmerbare teksttildelingslinje som kan redigeres fra menyvalg Text Locations eller med Logica Visual (maks. 10 karakterer) LSSA teksttildeling for LSSA-moduler: Mnn : En : LSSA-modul LSSA-modul inngang Fra V80.07 og utover Linje 1: Linje 2: Linje 3: LSSA-modul og LSSA-modul inngang Første fritt programmerbare teksttildelingslinje som kan redigeres fra menyvalg Text Locations eller med Logica Visual (maks. 10 karakterer) Andre fritt programmerbare teksttildelingslinje som kan redigeres fra menyvalg Text Locations eller med Logica Visual (maks. 10 karakterer) Menyvalg "LA-Blinking" Når man benytter lampemoduler (EÜ) kan en optisk merking aktiveres ved å skru på, skru av eller blinke lampemoduler for å finne de respektive installasjonsplasseringene. Ved å trykke T1 kan nåværende meny forlates. For å benytte funksjonen i menyvalg LA-blinking må den generelle permanente settingen skrus på med bryter S2. Fra V80.07 og utover ID-valg vha. ID-nummer (heksadesimal kode) på ALOG-moduler: + : Bla fremover - : Bla bakover E : Velg følgende meny Xn : Rack Mn : Utgangsmodul Cn : Utgangskurs Lnn : Lampeadresse 26

27 Fra V80.07 og utover Linje 1: Linje 2: Installasjonsplassering Utgangskursinformasjon (properties) Fra V80.07 og utover nnnnnn : Moduladresse (ID-nummer) for ALOG-modulen Fra V80.07 og utover Xn : Mn : Cn : Lnn : Rack Utgangsmodul Utgangskurs Lampemoduladresse (i denne menyen ikke brukt med ALOG-modul) 0 : AV Lampemodulen vil bli skrudd av 1 : PÅ Lampemodulen vil bli skrudd på 2 : TGL Lampemodulen blinker (nnn) : Lampemodulens tilstand Menyvalg "External OM" En manuell innlegging for de installerte utgangskursmodulene med tanke på installasjonsplassering kan gjøres her. Slik kan enheten skille mellom interne og eksterne utgangsmoduler. + og - benyttes for å velge rack (X) og deres utgangsmoduler (M). Xn : Mn : Rack Utgangsmodul 27

28 Liste over tildelinger for utgangsmoduler: 0 : Intern utgangsmodul 1 : Ekstern utgangsmodul Et automatisk søk for å bestemme tildelinger med tanke på installasjonsplassering av utgangsmoduler er ikke tilgjengelig. Menyvalg 4-1 "Input Modules" Inngangsmodulfunksjoner Eksterne moduler kan kobles til enheten via LSSA busskontakten på bakplanet. Disse er LSSA-230, LSSA-24 og TSZ-230 moduler. For SW-versjoner V70.01 til V70.15 gjelder følgende: Maks. 8 eksterne moduler kan tilkobles LSSA busskontakten på bakplanet. For SW-versjoner fra V70.16 og utover samt fra V80.01 og utover gjelder følgende: Maks. 15 eksterne moduler kan tilkobles LSSA busskontakten på bakplanet. Modulene er betegnet som M1 til M8 hhv. M15" i menyvalget. Nummereringen tilsvarer adresseringen. NGB systemer med integrert LSSA-funksjon støtter ikke eksterne moduler. Adresse 1 er her brukt til å adressere den interne modulen. "+" og "-" brukes til å velge moduler (M), deres innganger (E) og å tildele ønsket funksjon. "ON" og "OFF" representerer nåværende signaltilstand ved de respektive innganger. Følgende funksjoner kan tilordnes innganger: "LSxx": Lysbryterinnstilling "SDxx": Nettkursovervåkning "TSxx": Lysbryterkontroll trapp "RSxx": Selektiv standby tilbakestilling av kurser "NPxx": Negativ lysbryterinnstilling "????": Ikke tildelt "ON": Lys PÅ "ON": Nettspenningen er OK "ON": Tennpuls "ON": Lys AV 28

29 XX-nummereringen (1-64) av funksjonene definerer logiske innganger som kan legges inn som kontrollparametere i menyvalg 4-3 "Line Operating Modes" og 4-9 "LM Operating Modes ". Innganger på en eller flere moduler kan defineres med samme nummer og funksjon. Signaltilstand på alle eksisterende modulinnganger vises heksadesimalt på menyvalget "LSSA TEST". Menyvalg 4-2 "Week Timer Program" Permanent Satte Tidsprogram (PST) To ukentlige tidsprogram kan konfigureres og effektueres i "LINE OPERATING MODE PST (Permanent Satte Tidsprogram) for de respektive utganger. I tillegg er det mulig å definere dager der belysningen forblir AV uavhengig av de oppgitte tidsstyringene. "WP1/WP2" Ukeprogram én / Ukeprogram to "00:00 til 00:00": Ikke aktivert (fabrikkinnstilling) Format: HOURS:MINUTES (timer:minutter) "OFF" En kontrollert AV/PÅ-sjalting av de respektive kurser/resp. lamper kan konfigureres via ukeprogrammenyen. "+" og "-" brukes til å velge den enkelte ukedag. For hver dag i uken er inntil fem AV/PÅtider valgbare. " ": Ikke aktivert (fabrikkinnstilling) Format: DAY.MONTH.YEAR (dag.måned.år) Maksimalt tyve dager med avslått belysning kan stilles inn. 29

30 Menyvalg 4-3 "Line Operating Modes" "Line Operating Modes" driftsmodi for kurser Hver enkelt utgangskurs kan tilordnes sin egen driftsmodus. Driftsmodus "CC" (markeringslys) er fabrikkinnstilling. Endringer kan gjøres ved å velge rack, modul og kurs. Display-layout: "+ / - / E / rack / utgangsmodul / utgangskurs". "1 = CC" markeringslys "2 = CCT" markeringslys, tidsstyrt Utgangskursen er satt som markeringslys. Utgangskursen vil også bli slått på i tilfelle et generelt strømbrudd (på nødlyssentral) eller nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler). Linje 4: fritt programmerbar stedsangivelse som kan redigeres i menyvalg eller med Logica Visual (maks. 20 karakterer) "0" ikke aktivert (fabrikksinnstilling) "1" - ukeprogram 1 er aktivert "2" - ukeprogram 2 er aktivert Utgangskursen vil bli slått på ved enten ukeprogram 1 eller 2. Utgangskursen vil også bli slått på i tilfelle et generelt strømbrudd (på nødlyssentral) eller nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler). "3 = CCS" bryter for markeringslys Utgangskursen slås på avhengig av en logisk inngang LSxx og tilstanden til spenningsvakt SDxx. Hvis SDxx signalet er PÅ, har LSxx en direkte effekt på utgangskursen. Utgangskursen er slått PÅ uavhengig av LSxx så snart SDxx signal er AV. Utgangskursen vil også bli slått på i tilfelle et generelt strømbrudd (på nødlyssentralen) eller nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler). Dersom SDxx ikke er definert (se menypunktet 4-1 "Input Modules") så har kun LSxx en direkte effekt på utgangskursen. 30

31 "4=SS" Ledelys Utgangskursen er i standby (ledelys) og blir bare slått på i tilfelle et generelt strømbrudd (på nødlyssentralen) eller nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler). "5 = SSCC" Ledelys, omskiftbar til markeringslys Utgangskursen slås av/på avhengig av logikken i LSxx. LSxx PÅ: (Ledelys) Utgangskursen blir bare slått på i tilfelle et generelt strømbrudd (på nødlyssentralen) eller nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler). "6 = SSNE" ledelys med egen nødnettbryter "7 = STC" tidsstyrt lysstyring trapp LSxx AV: (Markeringslys) Utgangskursen er alltid slått på. Utgangskursen vil også bli slått på i tilfelle et generelt strømbrudd (på nødlyssentralen) eller nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler). Utgangskursen er som ledelys og vil bli slått PÅ om SDxx er AV. Utgangskursen vil slås av igjen etter strømbrudd i en underfordeling hvis signalet til RSxx er slått PÅ i kort tid eller permanent. Denne resetfunksjonen har bare effekt hvis strømbruddet ble oppdaget over den logiske inngangen SDxx. Dette er ikke gyldig i tilfelle et generelt strømbrudd (på nødlyssentralen) eller nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler). Under disse to omstendigheter blir utgangskursen også slått på, men uten resetfunksjon i RSxx. Brukseksempel: Manuell tilbakestilling av en ledelyskurs i en kino. Innstillingsområde: 0-99 minutter (fabrikkinnstilling: 0 minutter, utgangskursen ikke aktivert). En tidsstyrt styring for utgangskurser i trapp kan gjøres med en TSxx konfigurasjon, se menyvalget 4-1 "Input Modules". Et pulssignal på TSxx inngangen slår PÅ utgangskursen for den innstilte varighet. 31

32 Status - utgangskursen PÅ: Utgangskursen forblir PÅ under et generelt strømbrudd (på nødlyssentralen) eller nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler). Utgangskursen slås AV igjen etter at den innstilte varigheten er over dersom det generelle strømbruddet (på nødlyssentralen) og nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler) ikke lenger er tilstede. Status - utgangskursen AV: Utgangskursen vil slås PÅ under et generelt strømbrudd (på nødlyssentralen) eller nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler). Utgangskursen slås AV igjen etter at den innstilte varigheten er over dersom det generelle strømbruddet (på nødlyssentralen) og nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler) ikke lenger er tilstede. De nødvendige inngangene for denne funksjonen finnes i trappehuskontrollmodul TSZ. "9 = CCSD" markeringslys med tvungen DC i nøddrift Utgangskursen har samme oppførsel som driftsmodus "CC" (markeringslys), men skifter til DC i tilfelle nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler) Merk! Bruk denne funksjonen kun dersom det er absolutt nødvendig; batteriene vil lades ut selv om nettforsyningen er tilstede på nødlyssentralen. "8 =" valgfritt, dedikert for funksjonsutvidelser "0 =" IKKE I BRUK 32

33 Menyvalg 4-4 "Emergency Overrun Time" Innstillingsområde: 0-999:59 minutter (fabrikkinnstilling: 5 sek.) Format: MINUTTER: SEKUNDER Etter et generelt strømbrudd (på nødlyssentral) etterfulgt av nett tilbake på nødlyssentralen forblir den på batteristrøm for den valgte tiden før den deretter går tilbake til vanlig drift. Denne forsinkelsesfunksjon gjelder bare dersom strømbruddet var inn til selve nødlyssentralen, altså ikke dersom strømbruddet var på en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler) eller dersom strømbruddet ble oppdaget over den logiske inngangen SDxx. "Emergency Overrun Time" kan avbrytes ved å trykke på knappen T6. Endringen til normal modus vil da skje umiddelbart. Menyvalg 4-5 "SS-Resetting" I tillegg til "Emergency Overrun Time" er "SS-Resetting" basert på det øyeblikket da nettspenningen til en nødlyssentral resp. nettspenningen på en spenningsvakt er reetablert. Utgangskurser og lamper kan tilbakestilles til normal enten automatisk etter en konfigurert "SS-Resetting"-tid eller manuelt ved å trykke på knappen T6. Denne funksjonen gjelder når meldingen om nettutfall kommer fra en spenningsvakt (critical circuit), men ikke dersom strømbruddet detekteres over den logiske inngangen SDxx. "Emergency overrun time" vil bli utført mens en kortere "SS-Resetting"-tid enn "Emergency overrun time" ikke vil ha noe effekt. En lengre "SS-Resetting"-tid enn "Emergency overrun time" gir en tidsmessig forskjell der nødlyssentralen bytter tilbake til strømnettet mens utgangskurser og lamper fortsatt vil stå PÅ i resten av "SS- Resetting" tiden. "1": Automatisk tilbakestilling (fabrikksinnstilling) "0": Manuell tilbakestilling, En automatisk tilbakestilling viser følgende meny: Innstillingsområde: 0-999:59 minutter (fabrikkinnstilling: 10 sek.) Format: MINUTTER: SEKUNDER Tiden frem til automatisk tilbakestilling kan konfigureres her. 33

34 Muligheten til å tilbakestille manuelt blir vist av aktiv LED for "SS-Resetting på funksjonsdisplayet. Menyvalg 4-6 "Blower Timings" (aktivering av avtrekksvifte) Aktivering av viften kan skje periodisk eller etter en nøddrift. Viftereléet er montert på bakplanet i hovedracket. Dets formål er å drive en vifte for å avlede mulig eksplosiv gass og varme fra batteriene. Normalt vil ekstra strømforsyning være nødvendig for å drive eksterne vifter på grunn av høyt strømforbruk. Merk at en slik ekstra strømforsyning (normalt) ikke leverer spenning under et generelt strømbrudd. Fra V70.01 til V70.18 Fra V80.01 til V80.06 Fra V80.07 og utover Fra softwareversjon V70.01 til V70.18 samt fra V80.01 til V80.06 gjelder følgende: Viftereléet kan velges i menyvalg BLOWER RELAY. Periodisk: Viftereléet i hovedracket skrus AV ved en konfigurerbar periode og en varighet. Innstillingsområde: Periode: 0-99 minutter / varighet: 0-99 minutter (fabrikksinnstilling: Periode: 5 minutter / varighet: 1 minutt) Innstillingsverdi varighet må settes kortere enn innstillingsverdi periode. Dersom begge verdiene er like, er viftereléet permanent skrudd AV. Etter nøddrift: Viftereléet i hovedracket skrus AV ved en konfigurerbar periode etter nøddrift (med batteriforsyning). Innstillingsområde: Varighet: 0-99 minutter (fabrikksinnstilling: Varighet: 5 minutter) 34

35 Fabrikksinnstillingen lar begge funksjonene ta effekt samtidig. For å deaktivere en enkelt funksjon kan "Power-on Duration settes til null. Relé: Fra V80.07 og utover 0 vifterelé ikke aktivert (fabrikksinnstilling) 1 vifterelé aktivert Menyvalg 4-7 "CC-Line Timings" Innstillingsområde: minutter (fabrikksinnstilling: Avhengig av SW-versjon) Hver eneste utgangskurs kan tildeles en driftstid. Denne tiden har også en effekt på respektive utgangskurser hhv. lampemoduler (avhengig av SW-versjon) i nøddriftsmodus under et strømbrudd. "Xn": Rack "Mn": Kursmodul "Cn": Kurser For SW-versjoner fra V70.01 til V70.18 samt fra V80.01 til V80.06 gjelder følgende i nøddrift under et strømbrudd: Dersom den innstilte driftstid (menyvalg 4-7) er lik som eller lengre enn den innstilte testtid (menyvalg 3) med en verdi som starter fra 1 minutt, vil de respektive utgangskursene ikke skrus av. Lampemodulene på de respektive utgangskursene vil bli skrudd av (EÜ-kurser). Dersom den innstilte driftstid (menyvalg 4-7) er kortere enn den innstilte testtid (menyvalg 3) med en verdi som starter fra 1 minutt, vil de respektive utgangskursene bli skrudd av. Dersom den innstilte driftstid (menyvalg 4-7) har en verdi på 0 minutter vil de respektive utgangskursene så vel som lampemoduler ikke skrus av. Den innstilte testtid (menyvalg 3) har ingen effekt på den innstilte driftstid (menyvalg 4-7). Denne innstillingsvariant må velges for drift uten begrensning på driftstid for utgangskurser hhv. lampemoduler. 35

36 For SW-versjoner fra V80.07 og utover gjelder følgende i nøddrift under et strømbrudd: Den innstilte testtid (menyvalg 3) har generelt ingen effekt på den innstilte driftstid (menyvalg 4-7). Den innstilte testtid (menyvalg 3) så vel som den innstilte driftstid (menyvalg 4-7) skrur generelt ingen lampemoduler av (EÜ-kurser). Dersom den innstilte driftstid (menyvalg 4-7) har en verdi mellom 1 og 255 minutter, vil de respektive utgangskursene bli skrudd av. Dersom den innstilte driftstid (menyvalg 4-7) har en verdi på 0 minutter vil de respektive utgangskurser ikke skrus av. Denne innstillingsvariant må velges for drift uten begrensning på driftstid for utgangskurser. Merk! For å oppnå korrekt innstilling av testtiden ( B-TEST-DURATION ) i sammenheng med driftstid ( O-DURATION ) er det tvingende nødvendig å lese samtlige forklaringer til menyvalg 3 B Test Parameters så vel som menyvalg 4-7 OC Duration test times før man gjør programmering i menyvalgene 3 eller 4-7. Merk! Settingene i menyvalg 3 B Test Parametere så vel som i menyvalg 4-7 OC Duration test times må sjekkes og om nødvendig endres etter eventuelt skifte av kursmoduler (reparasjon, utskifting med identisk eller annen modell). Merk! Driftstiden har effekt på de respektive utgangskurser og deres lampemoduler i nøddriftsmodus under et strømbrudd. I følge de fleste tekniske standarder er det ikke tillatt å begrense driftstiden. Dette betyr f.eks. at et 1-times anlegg ikke skal slås av fra programvaren etter én time, men sikres av batteridrift så lang tid som mulig. Følgelig skal denne justeringen settes til 0 minutter (= uendelig). Menyvalg 4-8 "LA-LSSA-Function" Denne funksjonen brukes sammen med Beghelli PRÄZISA armaturer av ALOG-serien. "Xn": Rack "Mn": Utgangsmodul "Cn": Utgangskurs "Lnn": Armaturnummer "LSSA": Samme funksjoner som i menyvalget 4-1 "Input Modules" "(???)": Signaltilstand forlssa-inngang på armaturens ALOG-modul For å bruke funksjonene i menyvalgene 4-8 "LA-LSSA-Function" og 4-9 "LA-Operating Modes" må utgangsmoduler av typen EÜ (enkeltovervåkning) benyttes. Armaturer med adresse må unikt tildeles pr. utgangskurs. 36

37 Menyvalg 4-9 "LA-Operating Modes" Denne funksjonen brukes sammen med Beghelli PRÄZISA armaturer i ALOG-serien. De tilgjengelige funksjoner er, med unntak av funksjon 8, de samme som beskrevet i menyvalget 4-3 "Line Operating Modes" og NB-instruksjoner i menyvalget 4-8 "LA-LSSA-Function". 8-CCSNE markeringslys, sjaltbar med egen nettvakt Linje 1: Installasjonssted/posisjon og armaturadresse Linje 2: Funksjon Linje 3: ALOG ID-adresse Linje 4: Fritt programmerbar betegnelse/linje som kan redigeres i menyvalg Text Locations eller med Logica Visual (maks. 20 karakterer) Armaturen er i en markeringslysposisjon som er sjaltbar og vil bli slått PÅ hvis LSxx er PÅ eller SDxx er AV. Hvis SDxx er AV har ikke LSxx noen AV-brytereffekt på armaturen. Armaturen slås av igjen etter strømbrudd i underfordeling hvis signalet av den logiske inngangen RSxx er slått PÅ for en kort stund eller permanent. Denne resetfunksjon tar bare effekt dersom strømbruddet varsles over den logiske inngangen SDxx. Dette er ikke gyldig i tilfelle et generelt strømbrudd (på nødlyssentralen) eller nettutfall i en spenningsvakt (for overvåking av sikringstavler). I disse to tilfeller blir armatur også slått på, men uten resetfunksjon for RSxx. Brukseksempel: Manuell tilbakestilling av et markeringslys i en kino. Hvis denne meldingen vises når du åpner menyvalget 4-8 "LA- LSSA-Function" eller 4-9 "LA-Operating Modes" er ingen armaturer registrert. Registrering/innlesingsprosedyren må gjøres i menyvalg 5 "Configuration". Menyvalg 5 "Configuration" - Anleggskonfigurasjon I dette menyvalget er det mulig å konfigurere utgangskurser samt armaturer som er installert på nødlyssentralen via ulike innlesingsprosedyrer. Videre er det mulig å sette opp adressen for hovedsentralen og adresser til eventuelt installerte undersentraler. 37

38 "OM+LA Output modules and lamp modules" Med denne funksjonen kan utgangsmoduler og armaturer legges inn. Programmeringsprosedyren kan gjøres automatisk eller manuelt. "AUTO - Automatic occupation" OM utgangsmodul-oppføring: Et automatisk søk etter installerte kursmoduler og tilhørende utgangskurser vil bli utført. Søkeresultatene vises etter at prosedyren er ferdig. Ved å trykke på T3-knappen kan søkeresultatet bekreftes, for å komme raskere gjennom resultatmenyen. 38

39 LA - EÜ lampemodulen og SÜ lampe (kurs) oppføring: Et automatisk søk etter de installerte lampeenheter (EÜ) samt en strømmålingstest for installerte effektmoduler på alle utgangsmoduler (SÜ) vil bli utført. Søkeresultatene vises etter at prosedyren er ferdig. Ved å trykke på T3 knappen kan søkets resultat bekreftes, for å komme raskere gjennom resultatmenyen. Adressene som ble programmert inn på ALOG lampeenheter (heksadesimale) i løpet av fabrikkprogrammeringen vil automatisk bli mottatt og lagret. Visning ved det automatiske søket: Liste over tildelingstegn for lampeenheter av typen ALOG: "B": Ingen lampemodul funnet eller bussfeil "3": ALOG lampemodul funnet, lyskilde resp. tilkoblet utstyr OK. "M": ALOG lampemodul funnet, lyskilde resp. tilkoblet utstyr defekt "V": ALOG lampemodul funnet, bussfeil på DALI-bussen på det tilkoblede utstyret. (Feilen relatert til tildelingstegnet "V" vil bare bli oppdaget under en funksjons- eller batteritest.) Visning av søkeresultater: 39

40 "MANU Manual occupation" OM utgangsmodul-oppføring: En manuell innlegging av installerte utgangsmoduler og tilhørende kurser kan utføres her. "Xn": Rack "Mn": Utgangsmodul "Cn": Utgangskurs Liste over tildelingstegn for utgangskurser: "0": Utgangskursen ikke i bruk "1": Enkeltovervåking utgangskurs EÜ (kommunikasjon mellom utgangskurs og lampemodulen) "2": Kursovervåking på utgangskurs SÜ (strømovervåking av utgangskursen) "3": Kursovervåking utgangskurs SÜ-HL (strømovervåking av utgangskursen) "4": Kursovervåking utgangskurs SÜ-AC (strømovervåking av utgangskursen, spesialmodul for AC ut) For alle utgangskurser med kursovervåking (tildelingstegn "2", "3" og "4") må det defineres en prosentverdi som betegner avvik fra en tilstand uten lyskilde- resp. utstyrsfeil. Dette er nødvendig for å motta de respektive feil som måtte oppstå på utgangskurser. LA - SÜ lampe (kurs)-oppføring: i denne menyen kan det defineres en prosentverdi for hver enkelt SÜ-utgangkurs som synliggjør en tilstand uten lyskilde- resp. utstyrsfeil. "Xn": Rack "Mn": Utgangsmodul "Cn": Utgangskurs "T": Måler strømmen i den valgte utgangskursen via en test, og verdien kan lagres. Toleranse: 0 99 % (fabrikksinnstilling: 50 %) 40

41 Visning under måling av strømmen: Skjermmelding etter at måling av selve strømmen er blitt bekreftet med T3: I menyvalg "SKUE-TOLERANCE" kan en generell toleranseverdi angis for alle SÜ utgangskurser. LA - EÜ lampemodul-oppføring: Et enkelt tildelingstegn for hver enkelt utgangsmodul som er installert kan defineres innenfor denne menyen. "Xn": Rack "Mn": Utgangsmodul "Cn": Utgangskurs "T": Starter innlesingsprosedyre for moduler i valgt utgangskurs, resultatene kan lagres. "I": Viser adressen (heksadesimal kode) for hver modul i den valgte utgangskursen. Fra SW-versjon V80.02: Mulighet til å endre lampemoduladresse, resultatene kan lagres. Tildelingstegnene for ALOG er de samme som beskrevet under "AUTO Automatic occupation". Skjermmelding etter at innlesingsprosedyren av lampemodulene er blitt bekreftet med T3: 41

42 I informasjon: Denne funksjonen benyttes på Beghelli Präzisa lampemoduler med ALOG. "C": Endre lampemoduladresse "Xn": Rack "Mn": Utgangsmodul "Cn": Utgangskurs "nn": Lampemoduladresse C Endre lampemoduladresse: "ALOG ID": "nn": "(nn)": Heksadesimal kode på den valgte ALOG-modulen Ønsket moduladresse på den valgte ALOG-modulen Nåværende moduladresse på den valgte ALOG-modulen "COM Communication Interface" Meny for CBS (NZB): Meny for GBS (NGB): Denne menyen brukes til å spesifisere funksjoner og adresser dersom en nødlyssentral kobles til ytterligere nødlyssentraler. Undersentraltildelingen CS er tiltenkt en funksjonsutvidelse for spesielle applikasjoner for NGB og må ikke benyttes til annet. 42

43 "1": MS - hovedsentralen (for CBS/NZB) / CM kommunikasjon master (for GBS/NGB) "0": SS - undersentral (for CBS/NZB) / CS - kommunikasjon slave (for GBS/NGB) "ADDRESS": Tildeling av bussadresse (1-30) Maks. 30 hovedsentraladresser kan benyttes. Dersom en nødlyssentral blir angitt som MS resp. CM (hovedsentral) vil menyen automatisk skifte til undersentral-oppsett. Enkeltstående NGB/NZB hovedsentraler er selvgående enheter mht. de påkrevde basisfunksjonaliteter. Det er ikke påkrevet å koble enkeltstående hovedsentraler sammen vha. hovedsentralbuss eller å koble til en konverter. Merk! Det er ikke tillatt å bruke softwareprogrammering til, i kombinasjon med kabling av undersentralbuss, å endre en NGB hovedsentral til en undersentral. I et NGB-system må alle nødlyssentraler være konfigurert som hovedsentraler. En hovedsentral må være en selvgående enhet mht. de påkrevde basisfunksjonaliteter. SS Sub station occupation (undersentraloppsett) Maksimum 30 undersentraladresser kan benyttes. AUTO automatisk adressering undersentraler: En automatisk innlesingsprosedyre vedrørende tilkoblede undersentraler vil bli utført, etterfulgt av en oppsummering av resultatene. MANU manuell adressering undersentraler: 43

44 Merk! Enkeltstående undersentraler i et NZB-system er ikke selvgående enheter mht. de påkrevde basisfunksjonaliteter. Det er påkrevd å kable undersentraler sammen på undersentralbussen til den tilhørende hovedsentralen. Menyvalg 6 "Service name" Fra V70.01 til V70.18 Fra V80.01 til V80.06 Denne menyen brukes til å presentere og å legge inn navn og telefonnummer til ansvarlige serviceavdeling resp. tekniker. Fra softwareversjon V80.07 er menyvalg 6 Service name erstattet med menyvalg 6 Information. Menyvalg 6 "Information" Fra V80.07 og utover Menyvalg 6-1 "Customer Service" Fra V80.07 og utover Denne menyen brukes til å presentere og å legge inn navn og telefonnummer til ansvarlige serviceavdeling resp. tekniker. Menyvalg 6-2 "Print Configuration" Fra V80.07 og utover 44

45 Denne menyen benyttes til å skrive ut konfigurasjonen (enhetsparametere) for de forskjellige nødlyssentralene. Avhengig av type displayenhet kan et MMC-kort eller en USB-pinne benyttes til utskriftsfunksjonen. Videre kan man koble en printer med Centronics parallellinterface (linjeorientert protokoll) til Centronics-interfacet på displayenheten. For utskrift til MMC-kort må et MMC-kort plugges inn i den respektive pluggen på displayenheten. For utskrift til USB-pinne må en USB-pinne plugges inn i den respektive pluggen på displayenheten. For utskrift til printer må en printer være tilkoblet i den respektive pluggen på displayenheten. Den utskrevne filen har navnet configuration.txt. Etter en utskrift til MMC eller USB, kan den utskrevne filen navnes om på en PC. Dersom filen blir værende på MMC eller USB med navnet configuration.txt, vil den bli overskrevet uten forvarsel ved neste utskriftsprosess. Menyvalg 6-3 "Read/Write CNF" Fra V80.07 og utover Denne menyen benyttes til inn- og utlesing av konfigurasjonen (enhetsparametere) for de forskjellige nødlyssentralene. På displayenheter med USB-port kan en USB-pinne benyttes til dette. For funksjonen relatert til valgene IN og OUT må en USB-pinne plugges i USB-porten på displayenheten. Følgende meny vises når ingen USB-pinne er plugget inn eller identifisert: Fra V80.07 og utover IN Innlesing av konfigurasjon fra USB-pinne til nødlyssentral: En automatisk innlesingsprosedyre av konfigurasjonen vil bli utført fra USB-pinnen til nødlyssentralen fulgt av en automatisk sletting av tidligere lagret konfigurasjonsfil. Merk! For funksjonen relatert til valgene IN og OUT må den benyttede USB-pinnen være formatert i filformatet FAT32. Videre må ingen andre filer eller mapper enn konfigurasjonsfilen være tilstede på USB-pinnen. 45

46 OUT Utlesing av konfigurasjon fra nødlyssentral til USB-pinne: En automatisk utlesingsprosedyre av konfigurasjonen vil bli utført fra nødlyssentralen til USB-pinnen hvor konfigurasjonsfilen blir automatisk lagret. Ved gjentatt valg av OUT blir en konfigurasjonsfil som allerede er tilstede, overskrevet. Den lagrede konfigurasjonsfilen har navnet start_file. Menyvalg 7 "Test Reports" (testrapporter) Resultatene fra manuelle og automatiske funksjonstester samt resultatene fra manuelle og automatiske batteritester er registrert her, og kan både vises og skrives ut fra denne menyen. Avhengig av type displayenhet kan minnekort av typen MMC (Multimediakort) eller en USB-pinne benyttes. Centronics skrivergrensesnitt som ligger på displayenheten (KCGZ) kan også benyttes ved å koble en skriver direkte til nødlyssentralen. Skriveren som da skal brukes må ha støtte for kompatibilitetsmodus (linjeprotokoll) med Centronics parallelle interface. Dersom ingen testrapporter er lagret, vil følgende displaymelding vises og sentralen vil automatisk gå tilbake til forrige menynivå. Den siste testens resultater og respektiv tid vil vises. "AFT": Automatisk funksjonstest "MFT": Manuell funksjonstest "RFT": Eksternt igangsatt funksjonstest (Logica Visual/LON) "XFT": Funksjonstest igangsatt av bygningens styringssystem (ekstern bryterinngang) AOT": Automatisk batteritest "MOT": Manuell batteritest 46

47 "ROT": Eksternt igangsatt batteritest (Logica Visual/LON) "XOT": Batteritest igangsatt av bygningens styringssystem (ekstern bryterinngang) "AIT": Automatisk isolasjonstest "MIT": Manuell isolasjonstest "RIT": Eksternt igangsatt isolasjonstest (Logica Visual/LON) "XIT": Isolasjonstest igangsatt av bygningens styringssystem (ekstern bryterinngang) Følgende KCGZ-tastefunksjoner kan benyttes: "+": Bla forover "-": Bla bakover "E": Gå ut av gjeldende meny "D": Visning av valgte rapport "S": Søk etter en rapport ved å legge inn en rapportdato "P": Skriv ut den valgte rapporten Ved å trykke på knappen T3 kan respektive testresultat vises. Lyskildefeil på utgangskurser som støtter enkeltovervåkning (EÜ) vises lokalt. Med ALOG-system vil feil vises heksadesimalt, med de respektive moduladresser. Lampemoduladresser 1-32 vises i stigende rekkefølge fra venstre til høyre. Den øvre adresselinjen viser adressene 1 til 16. Den nedre adresselinjen viser adressene 17 til

48 Liste over tildelingstegn knyttet til testresultater for lampeenheter av typen ALOG: ".": Ingen feil, hhv. lampemodul ikke tilstede "B": Ingen lampemodul funnet eller bussfeil "I": ALOG lampeenheten funnet, lyskilde resp. tilkoblet utstyr er defekt "V": ALOG lampeenheten funnet, bussfeil på DALI-bussen på det tilkoblede utstyret Fra V70.01 til V70.18 Fra V80.01 og utover For utskriftsfunksjonen "MMC" må et minnekort av typen MMC (Multimediakort) settes inn i det respektive kortsporet på displayenheten (KCGZ). For utskriftsfunksjonen "USB" må en USB-pinne plugges USB-porten på displayenheten (KCGZ). Hvis du vil ha utskrift til "PRINTER" må en passende skriver være koblet til Centronics skrivergrensesnittet som er på displayenheten (KCGZ). Følgende displaymelding vises etter utskriftsprosedyren: Antallet testrapporter som slettes dersom "Y" velges, vises. 48

49 Følgende alternativ "ALL REPORTS DELETE?" vises kun dersom "N" er valgt i forrige displaymelding "PRINT REPORT Y/N" eller dersom ingen knapp trykkes innen ett minutt. Alle testrapporter blir slettet dersom "Y" velges. 000REPO. Med dette velges antall testrapporter direkte, og utskriften starter med den første registrerte testrapporten som angis. Etter å ha forlatt menyen med "E" vil følgende displaymelding vises: Fra V70.01 til V70.18 Fra V80.01 og utover Antallet testrapporter som slettes dersom "Y" velges, vises. For å unngå inkonsekvente data er det nødvendig å slette også det respektive rapportminne fra hovedsentralen dersom rapportminnet på en tilkoblet undersentral ble slettet. 49

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

A-ISOMETER IRDH575 Isolasjonsovervåkingsrele for IT-veksel- og likespenningsnett Integrert søkeenhet for lokalisering av isolasjonsfeil

A-ISOMETER IRDH575 Isolasjonsovervåkingsrele for IT-veksel- og likespenningsnett Integrert søkeenhet for lokalisering av isolasjonsfeil Betjeningsveiledning A-ISOMETER IRDH575 Isolation Fehler R= 011 k --EDS: on---auto--- ADR: 02 k: 03 12 ma k 1 2 ESC EDS INFO TEST RESET MENU A-ISOMETER IRDH575 Isolasjonsovervåkingsrele for IT-veksel-

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1 SANGEAN DDR-62 Norsk bruksanvisning Versjon 1 isangean Appen muliggjør fjernkontroll av DDR-62. Appen kan kjøres på din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Finnes på: Google Play / Apple

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

Eaton RF System 2.42 Manual

Eaton RF System 2.42 Manual Eaton RF System 2.42 Manual 2 Eaton RF-System - Hjelp Innhold 1 Oversikt Eaton... RF System 6 2 Hva er nytt... i denne versjonen? 6 3 Hvordan begynne... 9 4 Menyen... 10 Fil-menyen... 10 Kommandoer...

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1.1 Oversikt...4 1.2 Systemfunksjoner...5 1.3 Definisjoner...5 1.4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.5 Taster

Detaljer

Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A

Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A Brukerhåndboken Brukerhåndboken Pilot Line Manager Dokumentversjon A Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger... 10 1.1 Symbolforklaring... 10 1.2 Grunnlegende Sikkerhetstiltak...

Detaljer

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220 ELKO LS SMS-modem LK-nr. 820B1220 1 2 Innhold Generelt Bruk... 4 Utforming... 5 Systemkrav... 5 Konfigurasjon... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Gjenopprett fabrikksinnstillinger... 6 Tekniske data...

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer