Installasjonshåndbok - Utgave 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonshåndbok - Utgave 3"

Transkript

1 Installasjonshåndbok - Utgave 3 Sentraliserte nødlys CBS Penta

2 Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminalen 4 Postboks Drammen Norge Tlf.: Faks: Kundesupport: Emergency light - Centralised system Central Station 30 VAC Interface Lom GSM USB/RS485 TCP/IP Monitoring system

3 Kapittel Sentralisert nødlyssystem Side 4 Viktige ting å huske! Side 5-6 Systemtegninger / enlinjeskjemaer Side 7-9 Sentral - tilkobling batterier, tilkobling nett, kursmoduler og sikringer i sentral Side 0- Koblingsskjemaer - armaturer, spenningsvakt, LSSA 4, signal- og brytermoduler Side 3-8 Kursoversikt / kundetekster Side 9 Kabler Side 0 Logica Visual Side - Idriftsettelse Side

4 Prosjektering Sentraliserte systemer Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med følgende dokumenter vil tilfredsstille byggeforskriftens krav til ledesystem og er betraktet som prekvalifiserte løsninger: NS-EN 838 Emergency lighting NEK EN 507 Central power supply systems NEK EN 507 Emergency escape lighting systems NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner NS 396 Visuelle ledesystemer Byggforskserien Sentraliserte systemer Sentraliserte systemer er systemer hvor armaturene mates fra en sentral enhet som inneholder batterier for nøddrift av armaturene. Det finnes typer systemer for sentralisert drift, 4V DC og 30V AC vekselrettersystemer. Med våre NZBVA/E sentraler er det 30V AC i normaldrift. I nøddrift eller batteridrift er strømforsyningen 6V DC. For våre NGBVA/E sentraler er strømforsyningen 30V AC i normaldrift. Batteridrift er 4V DC. Sentralen har en innebygd transformator for konvertering av 4V DC inngangsspenning (batteri) til 30V DC utgangsspenning. I nøddrift er det 30V DC. Det er NS-EN 838 og NEK-EN 507, som stiller kravene til slike system. Det er viktig å passe på hvor funksjonssikker kabel skal benyttes. For sentrale kraftforsyningssystem gjelder NS-EN 507. Relevante installasjonskrav Kurser for nødstrømsystemer skal ikke føres igjennom steder hvor det er risiko for brann, med mindre de i seg selv har høy motstand mot brann og mot fysisk beskadigelse eller er tilstrekkelig beskyttet mot dette. NEK 400 (funksjonssikker kabling). I rom og rømningsveier med flere nødlysarmaturer skal nødlysarmaturene forsynes ved hjelp av minst to separate kurser slik at et belysningsnivå kan opprettholdes i rømningsveien i tilfelle den ene kursen svikter. Nødlysarmaturer som er nabo til hverandre skal tilkobles forskjellige kurser (NEK 400). Nødlysarmaturer skal være i samsvar med kravene som er fastsatt i NEK IEC (armatur norm). Nødlysarmaturer som er i ikke-varig driftstilstand skal aktiveres ved feil i strømforsyning til de normale lysarmaturene i området de er plassert (NEK 400). 4

5 Viktige punkter. Sikringstype strømforsyning av nødlyssentral: Benytt D karakterstikk. Jordfeilvern: Minimum 500mA Utdrag av noen viktige punkter fra NEK Nødstrømsystemer; 3. Hvis anlegget inneholder flere enn en branncelle: - legg funksjonssikker kabel til første armatur i siste branncelle. 4. Brannceller som inneholder mer enn en nødlysarmatur skal annenhver armatur være forsynt fra minst to forskjellige kurser. 5. En kurs skal ikke inneholde mer enn 0 armaturer, som samlet har en belastning som ikke overstiger 60% av merkestrømmen til overspenningsvernet. 6. Spenningsvaktene overvåker en lokal lyskurs og kan styre alle nødlysene tilknyttet nødlyssentralen, eller kun de lampene som er montert i det aktuelle område via styremodul. 7. Merking av armatur/dokumentasjon med klistrelapper: Med hver lampe følger det med tre klistrelapper. En sitter inne i armatur, en plasseres på en tekstliste (Excelark med kundetekst etc) eller tegning. Den siste plasseres godt synlig på utsiden av armatur. 8. Kundetekst (maks 0 karakterer). HLS tekstliste benyttes. I tekstlisten påføres følgende info.: - Armatur er ML (markeringslys) eller LL (ledelys) - Armaturens egen adresse - LSSA adresse og inngang. Benyttes hvis anlegget skal seksjoneres. NB! Husk at spenning ikke må påsettes anlegget. Dette utføres av serviceingeniører fra Honeywell.

6 Viktige punkter Viktige punkter Utvidelse av anlegg Ved utvidelser av anlegg, må (i tillegg til kursmoduler) også batteri- og ladekapasitet rekalkuleres. Signal til SD: Sentralen har feilutganger: - Utgang klemme 0 og 03 NC, klemme 0 og 0 NO (Nettutfall sentral, spenningsvakt, LSSA4) - Utgang klemme 07 og 09 NC, klemme 07 og 08 NO (lav batterispenning) NB! Sjekk at belastningen pr. kurs ikke overstiger mer enn 60% av merkestrømmen til overspenningsvernet. Antall armaturer er maks 0 stk. Sjekk batterikapasitet. 6

7 Systemtegning - en nødlyssentral tegning med en nødlyssentral. Nett inn Nødlyskurser (maks. 0 lamper pr. kurs) Spenningsvakter (G3574) 3 Lokale spenningsvakter for selektiv styring (maks. 8 pr. LSSA 4) Betjeningspanel (G305 G3044 G3045) LSSA 4 (G3573) 3 LSSA 30, for overvåking av eks. lysbrytere (G34) 4 Kabler. Her kan det benyttes PR,5 /,5 mm eller tilsvarende. NB! Ved flere brannceller må det benyttes funksjonssikker kabel til første lampe i siste branncelle. Her kan det benytte Belden 50R x0,38 mm + x0,85 mm eller tilsvarende. 3. Her kan det benyttes x mm eller tilsvarende.

8 to sider i manualen. Systemtegning / enlinjeskjema Systemtegninger Nett inn Betjeningspanel (G305 G3044 G3045) 3 Spenningsvakter (G3574) LSSA 4 (G3573) 3 Maks 5 pr. sentral LSSA 30 for overvåking av eks. lysbrytere (G34) Kommunikasjon Kabler. Her kan det benyttes PR,5 /,5 mm eller tilsvarende. NB! Ved flere brannceller må det benyttes funksjonssikker kabel til første lampe i siste branncelle.. Her kan det benytte Belden 50R x0,38 mm + x0,85 mm eller tilsvarende. 3. Her kan det benyttes x mm eller tilsvarende. 8

9 Nødlyssentraler i nettverk Nødlyskurser (maks. 0 lamper pr. kurs) Lokale spenningsvakter for selektiv styring (maks. 8 pr. LSSA 4) Spenningsvakter (G3574) 3 3 6

10 Sentral Sentral Installasjonstrinn 3 Tilkobling av nett og batteri i sentralen Hvert NZB-system består av minst én hovedsentral. - Hver hovedsentral må forsynes med nett- og batteriforsyning. CBS (NZB) hovedsentral: - Avhengig av konfigurasjonen kan batteriforsyningen være plassert inne i > Hvert NZB-system består av minst én hovedsentral. racket eller utenfor. > Hver hovedsentral må forsynes med nett- og batteriforsyning. > Avhengig av konfigurasjonen kan batteriforsyningen være plassert inne i racket eller utenfor. NETTFORSYNING NETTFORSYNING CBS HOVEDSENTRAL KABEL FOR NETTFORSYNING CBS HOVEDSENTRAL KABEL FOR NETTFORSYNING INTERN BATTERIFORSYNING KABEL FOR BATTERIBANK EKSTERN BATTERIFORSYNING 6 0

11 Sentral Tilkobling nett Sikringstørrelse er angitt i dokumentasjon vedlagt sentral fra fabrikk. NB! Må ha 500mA jordfeilvern 30V/400V 400V 3 fas NB! VALGFRITT Tilkobling batterier 0V uttak til sentral, til sikring F3.

12 Sentral Sentral Kursmoduler Kursmodulene kommer med, eller 4 kurser Sikringsstørrelse: 0A, 5A eller,5a Belastninger for en modul er maks 96w fordelt på, eller 4 kurser. Kursene kan maks belastes med 60% i følge Nek Dette gir en maks belastning på modul som skissert under. x 777W x 88W 4 x 94W Art. nr. adresserbar: G3754-SL Art. nr. adresserbar: G388-SL Art. nr. adresserbar: G384-SL Art. nr. soneovervåkning: G3797 Art. nr. soneovervåkning: G385 Art. nr. soneovervåkning: G380 Sikringer i sentral Sikring foran sentralen skal normalt være to trinn høyere (ett trinn i Norge). Det er tre typer sikringer inni sentralen, 5A/35A/50A avhengig av sentraltype (6A for små kabinett).

13 Armaturer Koblingsskjema Til neste lampe Kabelnummer: Rekkeklemme i armatur Fra CBS sentral NB! Lampene er polaritetsavhengig

14 C c Kabelinnføring - armatur B Pluraluce BEGHELLI PRAEZISA D 3m 0,5 lx,3 m C,3 m 7, m B A C,4 m OUT c + cod. FB9384 (0m) + cod. FB9386 (30m) 506 D Pluraluce ledelys innfelt E L N C 700mA 0mm SLEB Ø MAX,5mm MAX 4mm 50mm SLEB L+ N- OUT 50mm N- L+ ADDRESS IN L+ 30V AC 6V DC 30mA -6 (0m) 480mA D (30m) N- OUT IN LED 30V AC 6V DC 7-3 ALOG L+ XXXXXX L+ N- (0m) 40mA N- D (30m) 0mm MAX,5mm LED 60mA -6 ADDRESS 30mA 7-3 (0m) 480mA XXXXXX (30m) 0mm LED LED N- E E 0mm MAX,5mm ED mounting A Alu-K og Kubus A (0m) 9 40mA (30m) LED F N mA 0mm L+ 4 PS off (Kino) PS on N- OUT ALOG LED 30V AC IN 6V DC Pluraluce markeringslys C N- MAX 4mm L+ Auslegermontage / unting L+ 30V AC 6V DC W - LED 7-3 IN 0mm Ø MAX,5mm N- OUT N D PS off (Kino) PS on + cod. FB9380 (50mm) + cod. FB938 (500mm) + cod. FB938 (000mm) 37mm L cod. FB9383 C 30V OUT + cod. FB9385 (0m) + cod. FB9387 (30m) IP40 L.de LED 3mm 30V IN 700mA 98-54AC 76-76DC 7 3 / 3 IP40 LED B Pluraluce ledelys b Ta: C DIN 4844 L>000cd/m - Internet: A a IP4 UNI EN /08 06/95 UNI EN VAC / 76-76VDC 30V AC IN 6V DC 84mm B 89/336 ADDRESS - Internet: Pluraluce BEGHELLI PRAEZISA OPTION A F 98-54VAC / 76-76VDC Ta: C 04/08 06/95 0,5 lx,4 m c NB! Det fø lg instal er med ut Ø MAX 8mm lasjon fyllen CLACK de sv hver a eiledning t rmatu 3 il r. MOUNT 36mm± A b 7m lx m a N- Armaturer SLEB L+ D 3m C A C Formula 65 B L+ SS b EN A + cod.a E 6040N - E 604N + cod. FB 904

15 Armaturoversikt Artikkel nr. Beskrivelse TB673 Pluraluce M LED 0m -s, ALOG TB6730 Pluraluce M LED 30m -s, ALOG TB67 Pluraluce M LED 0m -s, ALOG TB670 Pluraluce M LED 30m -s, ALOG TB6747 Pluraluce DL ER LED TB6746 Pluraluce DL AP LED TB6763 Pluraluce DL R ER LED TB676 Pluraluce DL R AR LED T9300A Alu-K M LED 3m -s, ALOG T930A Alu-K M LED 3m -s, ALOG T930A Alu-K M LED 53m -s, ALOG T9303A Alu-K M LED 3m -s, ALOG T9304A Alu-K M LED 3m -s, ALOG T9305A Alu-K M LED 53m -s, ALOG T9306A Alu-K ER-AP LED, ALOG T9300A Kubus M LED 3m -s T930A Kubus M LED 35m -s T930A Kubus M LED 60m -s T9303A Kubus M LED 3m -s T9304A Kubus M LED 35m -s T9305A Kubus M LED 60m -s T9306A Kubus ER-AP LED TB605 Formula65 kombi LED T93060A Kubus65 kombi LED, stål (hvit) T9306A Kubus65 M LED 35m -s, stål (hvit) T9306A Kubus65 kombi LED, rustfritt stål T93063A Kubus65 M LED 35m -s, rustfritt stål TM9930A Triangle ER-AP LED Se produktkatalog for alle armaturer med artikkelnr. og tilbehør

16 Spenningsvakt Koblingsskjemaer Art. nr.: G3574 Spenningsvaktsmodul DS UV Spenningsvakten monteres i fordelingstavler for å overvåke nettet. Nettspenning: -fas Utganger: potensialfrie kontakter, isolert (30V/3A) 6

17 Brytermodul Art.nr.: G3573 Brytermodul LSSA 4 Modulen brukes til å selektivt sette individuelle nødlysarmaturer fra ledelys til kontinuerlig drift (normal- og nøddrift) modus avhengig av svikt i den generelle belysningen i et område. Tildeling av innganger til armaturens kurser uten begrensning. LSSA 4 benyttes hvis anlegget skal seksjoneres Ledelyslampen kan programmeres til å følge status på hver enkelt inngang på LSSA 4 (8 stk.) NB! LSSA 4 kables i serie fra sentralen. Maks 5 stk.

18 Signal- og brytermoduler Signal- og brytermoduler Art. nr.: G305 Signal- og brytermodul MSM SK Visning av: Driftsberedskap Driftsmodus Gruppefeil Kontroll av: kontinuerlig modus ON/OFF Art. nr.: G3045 Signal- og brytermodul MSM SK Visning av: Driftsberedskap Driftsmodus Gruppefeil Kontroll av: kontinuerlig modus ON/OFF Art. nr.: G3045 Signal- og brytermodul MSM SK3 Visning av: Driftsberedskap Driftsmodus Gruppefeil Kontroll av: Kontinuerlig modus ON/OFF Stand by drift ON/OFF Stand by drift med redusert lysutbytte (f.eks. kinoer) 8

19 Kursoversikt / kundetekster ML: Markeringslys LL: Ledelys Sentral Nr: Kurs Nr: Er tegnet i nød/alarmstilling Lampe Nr Nr skal også Kundetekst, plassering maks 0 tegn ML LL Styreinngang. dokumenteres på LSSA Adresse LSSA Inngang LSSA 4 Benyttes hvis anlegget skal seksjoneres. LSSA 4 adresseres med adressehjul.. Inngang på første LSSA får adresse -. Inngang får adresse - 3. Inngang får adresse -3 osv. Maks. 5 stk. 9. Inngang blir. inngang på LSSA som får adresse - 0. Inngang får adresse -. Inngang får adresse -3 osv. Til neste LSSA 4 Dette dokumentet finnes i exel. Leveres service eller prosjektleder før idriftsettelse. Ett ark pr. kurs. NB! Maks 0 lamper pr. kurs

20 Kabel Kabeltyper Kabeltyper Nødlysarmaturer: - her kan det benyttes PR,5 /,5 mm eller tilsvarende. NB! Ved flere brannceller må det benyttes brannhemmende kabel til første lampe i siste branncelle. Lokale spenningsvakter/lssa/signal- og brytermoduler/kommunikasjon: - her kan det benyttes Belden 50R x0,38 mm + x0,85 mm eller tilsvarende. Spenningsvakter: - her kan det benyttes x mm eller tilsvarende. 0

21 Logica Visual Art. nr.: SWB36 Logica-Visual programvare Programvare for sentralisert overvåkning og styring av nødlyssystemer i seriene NZBVE, NZBVA, NGBVE og NGBVA. Tilkobling mellom PC og sentralenhet: USB- eller RS485-grensesnitt TCP/IP Ethernet nettverkskort GSM-grensesnitt via telenettet Art. nr.: FB639 Art. nr.: G309 Art. nr.: FB6306-NZ Inn- og utganger for overvåknings- og kontrolldata: Numerisk og grafisk tilordning av nødlysarmatur til deres plassering på byggtegningen eller i armatur-listen. Import av byggtegninger i DXF- eller DWG-format. Programmering av nødlysenes varighet for hver enkelt armatur eller hver kurs. Programmering av nødlysmodus for hver enkelt armatur eller hver kurs. Programmering av data for funksjonstester og varighetstester. Programmering av parameterene for LSSA-innganger. Automatisk utskrift av protokoller for konfigurasjon av systemet og for feil. Tydelig visualisering av testresultatene. Manuell aktivering av funksjons- og varighetstester. Manuell undertrykking av nødbetjening. Visualisering i online-modus: Numerisk og grafisk visualisering av status for all nødlysarmatur og tilordning til byggtegninger (i DXF- eller DWG-format) og armaturlisten. Status for armaturene. Modus for nødbetjening. Stand by-modus. Uregelmessigheter i systemet. Tester og resultater. Krav til maskinvare (anbefalt): IBM-kompatibel PC med Pentium 4-prosessor, GHz, 5 MB RAM, 3 GB ledig diskplass. Krav til programvare (anbefalt): Windows 98 eller nyere Windows-versjon.

22 Logica visual Logica Visual Les mer i Logica Visual installasjonveiledningen

23 Sjekkliste før idriftsettelse. CBS Penta sentral montert og klargjort.. Egen kurs til CBS Penta sentral ferdig installert og tilkoblet. NB! D-karakterstikk sikring. Spenning skal ikke påsettes. 3. Egen Jordfeilbryter 500mA montert og tilkoblet. 4. Kabel for lampekurser lagt inn i CBS Penta sentral, avmantlet, merket og tilkoblet. 5. Alle lamper pr. kurs ferdig montert og adressemerket. Adresselapper må også påsettes arbeidstegning. 6. Batterier montert og sammenkoblet samt kabel lagt inn i CBS Penta sentral, der hvor det er eget batteriskap. Tilkobles. NB! Sikringene skal ikke settes inn. 7. Påse at alle spenningsvakter er tilkoblet, kabel lagt inn i CBS Penta sentral og målt 0k ohm på kabel i sentral. 8. Ved bruk av LSSA: Påse at alle LSSA er montert og nummerert (ref. excel-ark). 9. Elektronisk tekstliste utarbeides med følgende info. (ref excel-ark). 9.. Kundetekst (stedsangivelse pr. kurs) maks 0 karakterer med armaturens egen adresse. 9.. Armatur er ml (markeringslys) eller ll (ledelys) 9.3. Hvilken kurs lokalt i bygget 9.4. Ved bruk av LSSA (seksjonering), må seksjoneringsskjema fylles ut (ref. excel-ark). 0. Signal til SD: Kabel til SD må være lagt, avmantlet og tilkoblet CBS sentral hvis dette er aktuelt for prosjektet. Sett kryss NB! Når anlegget blir del idriftsatt kreves det servicebesøk for hver del idriftsettelse. Ved utvidelse av anlegg, må i tillegg til kursmoduler også batteri- og lade kapasitet rekalkuleres. Krever nytt servicebesøk. Dato Firma Underskrift

24 Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminalen 4 Postboks Drammen Norge Tlf.: Faks: Kundesupport: Utgave 3/ Installasjonshåndbok CBS Penta

Installasjonshåndbok - Utgave 5

Installasjonshåndbok - Utgave 5 Utgave 5/ 2012-XX Art.nr: 020 Utgave 5/ 2012-11 Art.nr.: 020 Installasjonshåndbok - Utgave 5 Desentraliserte nødlys Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminal 14 Postboks 3514

Detaljer

NØDLYS. Armaturer, sentraler og tilbehør. Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør

NØDLYS. Armaturer, sentraler og tilbehør. Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør NØDLYS Armaturer, sentraler og tilbehør Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør 2014-2015 HVORFOR VELGE PROXLL? I Proxll er vi opptatt av å gi våre kunder optimale løsninger

Detaljer

Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet

Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet Generelle installasjonsregler IQ8Quad (adresserbart) Talevarsling BSX 100 og ECO1000 detektorer (konvensjonelt)

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Talevarsling Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk elektronisk versjon februar 203 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer

Detaljer

IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG DELTA

IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG DELTA Utført - Prepared Dato Utgave - Issue Dok.nr Doc.no. JAF 20.04.2013 3 FSER9711 Godkjent - Approved Dato Kontrollert - Checked Tilhører / referanse fil Reference Servicesjef 20.04.2013 IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Installasjonsveiledning for NEPTOLUX Nødlyssystemer Inst anvisning Neptolux ver 5 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus / Østfold

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter Nødbelysning Det er mange måter å løse nødbelysningen i et bygg på. Denne brosjyren kan ses som en liten veiledning for å velge et egnet system. Den tar

Detaljer

Fotomontasje: Helsebygg Midt-Norge. Innovative sikkerhetsløsninger for sykehus og sykehjem. Pasientsignal Brannalarm Talevarsling Nødlys

Fotomontasje: Helsebygg Midt-Norge. Innovative sikkerhetsløsninger for sykehus og sykehjem. Pasientsignal Brannalarm Talevarsling Nødlys Fotomontasje: Helsebygg Midt-Norge Innovative sikkerhetsløsninger for sykehus og sykehjem n n n n Pasientsignal Brannalarm Talevarsling Nødlys Eltek Fire & Safety en ledende merkevare innen brannalarm-,

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48

Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48 Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48 Del 1: For trenede og kvalifiserte elektrikere Del 2: For bruker NORSK DOKUMENT NR: 01501692 ESMI AS Postboks 438 N-1471 Lørenskog Tlf: 67917600 Fax: 67917610

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - Svensk elektronisk version Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdetektorer 3 Aspirasjonsdetektorer

Detaljer

FX komponenter 200 serie

FX komponenter 200 serie Installasjonsmanual FX komponenter serie Brann 9/8 65539 NO/ INSTALLASJON MANUAL FOR KOMPONENTER Intelligent / adresserbare komponenter serien Innhold GENERELLE INSTRUKSJONER... 3. KOMPONENT INSTALLASJON...

Detaljer

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Automatiseringsanlegg Fylke dato: 31.03.2009 Filnavn: Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 39 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Side: 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse

innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse Excellence in Electric PRODUKTKATALOG excellence in electric PRODUKTKATALOG innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse side HVEM ER VI I SCANDINAVIAN ELECTRIC.. side 4 OVERSPENNINGSVERN HVEM VI I SCANDINAVIAN

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk versjon nov 204 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdeteksjon 3 Aspirasjon

Detaljer

Produkt katalog BRANNALARM, TALEVARSLING/LYDSYSTEMER, NORTEK SECURITY & TECHNOLOGY

Produkt katalog BRANNALARM, TALEVARSLING/LYDSYSTEMER, NORTEK SECURITY & TECHNOLOGY Produkt katalog NORTEK SECURITY & TECHNOLOGY BRANNALARM, TALEVARSLING/LYDSYSTEMER, NØDLYS, KAMERASYSTEMER, INNBRUDDSALARM, ADGANGSKONTROLL, BOMMER/FYSISKE SPERRER, RØYKLUKER Kjære kunde Du har nå åpnet

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

E70/E75 sikre løsninger

E70/E75 sikre løsninger E70/E75 sikre løsninger Glamox E70/E75 - sikre løsninger I mer enn to generasjoner har Glamox utviklet, produsert og distribuert belysningsløsninger til det profesjonelle markedet. Nødbelysning er forbundet

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1

[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1 [ Brukermanual] V 1.07 TLM Side 1 Innholdsfortegnelse Dette dokument inneholder informasjon om Auto Test funksjoner i de forskjellige armaturer og armaturtype fra Schneider Electric samt gi forklaring

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer