Installasjonshåndbok - Utgave 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonshåndbok - Utgave 3"

Transkript

1 Installasjonshåndbok - Utgave 3 Sentraliserte nødlys CBS Penta

2 Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminalen 4 Postboks Drammen Norge Tlf.: Faks: Kundesupport: Emergency light - Centralised system Central Station 30 VAC Interface Lom GSM USB/RS485 TCP/IP Monitoring system

3 Kapittel Sentralisert nødlyssystem Side 4 Viktige ting å huske! Side 5-6 Systemtegninger / enlinjeskjemaer Side 7-9 Sentral - tilkobling batterier, tilkobling nett, kursmoduler og sikringer i sentral Side 0- Koblingsskjemaer - armaturer, spenningsvakt, LSSA 4, signal- og brytermoduler Side 3-8 Kursoversikt / kundetekster Side 9 Kabler Side 0 Logica Visual Side - Idriftsettelse Side

4 Prosjektering Sentraliserte systemer Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med følgende dokumenter vil tilfredsstille byggeforskriftens krav til ledesystem og er betraktet som prekvalifiserte løsninger: NS-EN 838 Emergency lighting NEK EN 507 Central power supply systems NEK EN 507 Emergency escape lighting systems NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner NS 396 Visuelle ledesystemer Byggforskserien Sentraliserte systemer Sentraliserte systemer er systemer hvor armaturene mates fra en sentral enhet som inneholder batterier for nøddrift av armaturene. Det finnes typer systemer for sentralisert drift, 4V DC og 30V AC vekselrettersystemer. Med våre NZBVA/E sentraler er det 30V AC i normaldrift. I nøddrift eller batteridrift er strømforsyningen 6V DC. For våre NGBVA/E sentraler er strømforsyningen 30V AC i normaldrift. Batteridrift er 4V DC. Sentralen har en innebygd transformator for konvertering av 4V DC inngangsspenning (batteri) til 30V DC utgangsspenning. I nøddrift er det 30V DC. Det er NS-EN 838 og NEK-EN 507, som stiller kravene til slike system. Det er viktig å passe på hvor funksjonssikker kabel skal benyttes. For sentrale kraftforsyningssystem gjelder NS-EN 507. Relevante installasjonskrav Kurser for nødstrømsystemer skal ikke føres igjennom steder hvor det er risiko for brann, med mindre de i seg selv har høy motstand mot brann og mot fysisk beskadigelse eller er tilstrekkelig beskyttet mot dette. NEK 400 (funksjonssikker kabling). I rom og rømningsveier med flere nødlysarmaturer skal nødlysarmaturene forsynes ved hjelp av minst to separate kurser slik at et belysningsnivå kan opprettholdes i rømningsveien i tilfelle den ene kursen svikter. Nødlysarmaturer som er nabo til hverandre skal tilkobles forskjellige kurser (NEK 400). Nødlysarmaturer skal være i samsvar med kravene som er fastsatt i NEK IEC (armatur norm). Nødlysarmaturer som er i ikke-varig driftstilstand skal aktiveres ved feil i strømforsyning til de normale lysarmaturene i området de er plassert (NEK 400). 4

5 Viktige punkter. Sikringstype strømforsyning av nødlyssentral: Benytt D karakterstikk. Jordfeilvern: Minimum 500mA Utdrag av noen viktige punkter fra NEK Nødstrømsystemer; 3. Hvis anlegget inneholder flere enn en branncelle: - legg funksjonssikker kabel til første armatur i siste branncelle. 4. Brannceller som inneholder mer enn en nødlysarmatur skal annenhver armatur være forsynt fra minst to forskjellige kurser. 5. En kurs skal ikke inneholde mer enn 0 armaturer, som samlet har en belastning som ikke overstiger 60% av merkestrømmen til overspenningsvernet. 6. Spenningsvaktene overvåker en lokal lyskurs og kan styre alle nødlysene tilknyttet nødlyssentralen, eller kun de lampene som er montert i det aktuelle område via styremodul. 7. Merking av armatur/dokumentasjon med klistrelapper: Med hver lampe følger det med tre klistrelapper. En sitter inne i armatur, en plasseres på en tekstliste (Excelark med kundetekst etc) eller tegning. Den siste plasseres godt synlig på utsiden av armatur. 8. Kundetekst (maks 0 karakterer). HLS tekstliste benyttes. I tekstlisten påføres følgende info.: - Armatur er ML (markeringslys) eller LL (ledelys) - Armaturens egen adresse - LSSA adresse og inngang. Benyttes hvis anlegget skal seksjoneres. NB! Husk at spenning ikke må påsettes anlegget. Dette utføres av serviceingeniører fra Honeywell.

6 Viktige punkter Viktige punkter Utvidelse av anlegg Ved utvidelser av anlegg, må (i tillegg til kursmoduler) også batteri- og ladekapasitet rekalkuleres. Signal til SD: Sentralen har feilutganger: - Utgang klemme 0 og 03 NC, klemme 0 og 0 NO (Nettutfall sentral, spenningsvakt, LSSA4) - Utgang klemme 07 og 09 NC, klemme 07 og 08 NO (lav batterispenning) NB! Sjekk at belastningen pr. kurs ikke overstiger mer enn 60% av merkestrømmen til overspenningsvernet. Antall armaturer er maks 0 stk. Sjekk batterikapasitet. 6

7 Systemtegning - en nødlyssentral tegning med en nødlyssentral. Nett inn Nødlyskurser (maks. 0 lamper pr. kurs) Spenningsvakter (G3574) 3 Lokale spenningsvakter for selektiv styring (maks. 8 pr. LSSA 4) Betjeningspanel (G305 G3044 G3045) LSSA 4 (G3573) 3 LSSA 30, for overvåking av eks. lysbrytere (G34) 4 Kabler. Her kan det benyttes PR,5 /,5 mm eller tilsvarende. NB! Ved flere brannceller må det benyttes funksjonssikker kabel til første lampe i siste branncelle. Her kan det benytte Belden 50R x0,38 mm + x0,85 mm eller tilsvarende. 3. Her kan det benyttes x mm eller tilsvarende.

8 to sider i manualen. Systemtegning / enlinjeskjema Systemtegninger Nett inn Betjeningspanel (G305 G3044 G3045) 3 Spenningsvakter (G3574) LSSA 4 (G3573) 3 Maks 5 pr. sentral LSSA 30 for overvåking av eks. lysbrytere (G34) Kommunikasjon Kabler. Her kan det benyttes PR,5 /,5 mm eller tilsvarende. NB! Ved flere brannceller må det benyttes funksjonssikker kabel til første lampe i siste branncelle.. Her kan det benytte Belden 50R x0,38 mm + x0,85 mm eller tilsvarende. 3. Her kan det benyttes x mm eller tilsvarende. 8

9 Nødlyssentraler i nettverk Nødlyskurser (maks. 0 lamper pr. kurs) Lokale spenningsvakter for selektiv styring (maks. 8 pr. LSSA 4) Spenningsvakter (G3574) 3 3 6

10 Sentral Sentral Installasjonstrinn 3 Tilkobling av nett og batteri i sentralen Hvert NZB-system består av minst én hovedsentral. - Hver hovedsentral må forsynes med nett- og batteriforsyning. CBS (NZB) hovedsentral: - Avhengig av konfigurasjonen kan batteriforsyningen være plassert inne i > Hvert NZB-system består av minst én hovedsentral. racket eller utenfor. > Hver hovedsentral må forsynes med nett- og batteriforsyning. > Avhengig av konfigurasjonen kan batteriforsyningen være plassert inne i racket eller utenfor. NETTFORSYNING NETTFORSYNING CBS HOVEDSENTRAL KABEL FOR NETTFORSYNING CBS HOVEDSENTRAL KABEL FOR NETTFORSYNING INTERN BATTERIFORSYNING KABEL FOR BATTERIBANK EKSTERN BATTERIFORSYNING 6 0

11 Sentral Tilkobling nett Sikringstørrelse er angitt i dokumentasjon vedlagt sentral fra fabrikk. NB! Må ha 500mA jordfeilvern 30V/400V 400V 3 fas NB! VALGFRITT Tilkobling batterier 0V uttak til sentral, til sikring F3.

12 Sentral Sentral Kursmoduler Kursmodulene kommer med, eller 4 kurser Sikringsstørrelse: 0A, 5A eller,5a Belastninger for en modul er maks 96w fordelt på, eller 4 kurser. Kursene kan maks belastes med 60% i følge Nek Dette gir en maks belastning på modul som skissert under. x 777W x 88W 4 x 94W Art. nr. adresserbar: G3754-SL Art. nr. adresserbar: G388-SL Art. nr. adresserbar: G384-SL Art. nr. soneovervåkning: G3797 Art. nr. soneovervåkning: G385 Art. nr. soneovervåkning: G380 Sikringer i sentral Sikring foran sentralen skal normalt være to trinn høyere (ett trinn i Norge). Det er tre typer sikringer inni sentralen, 5A/35A/50A avhengig av sentraltype (6A for små kabinett).

13 Armaturer Koblingsskjema Til neste lampe Kabelnummer: Rekkeklemme i armatur Fra CBS sentral NB! Lampene er polaritetsavhengig

14 C c Kabelinnføring - armatur B Pluraluce BEGHELLI PRAEZISA D 3m 0,5 lx,3 m C,3 m 7, m B A C,4 m OUT c + cod. FB9384 (0m) + cod. FB9386 (30m) 506 D Pluraluce ledelys innfelt E L N C 700mA 0mm SLEB Ø MAX,5mm MAX 4mm 50mm SLEB L+ N- OUT 50mm N- L+ ADDRESS IN L+ 30V AC 6V DC 30mA -6 (0m) 480mA D (30m) N- OUT IN LED 30V AC 6V DC 7-3 ALOG L+ XXXXXX L+ N- (0m) 40mA N- D (30m) 0mm MAX,5mm LED 60mA -6 ADDRESS 30mA 7-3 (0m) 480mA XXXXXX (30m) 0mm LED LED N- E E 0mm MAX,5mm ED mounting A Alu-K og Kubus A (0m) 9 40mA (30m) LED F N mA 0mm L+ 4 PS off (Kino) PS on N- OUT ALOG LED 30V AC IN 6V DC Pluraluce markeringslys C N- MAX 4mm L+ Auslegermontage / unting L+ 30V AC 6V DC W - LED 7-3 IN 0mm Ø MAX,5mm N- OUT N D PS off (Kino) PS on + cod. FB9380 (50mm) + cod. FB938 (500mm) + cod. FB938 (000mm) 37mm L cod. FB9383 C 30V OUT + cod. FB9385 (0m) + cod. FB9387 (30m) IP40 L.de LED 3mm 30V IN 700mA 98-54AC 76-76DC 7 3 / 3 IP40 LED B Pluraluce ledelys b Ta: C DIN 4844 L>000cd/m - Internet: A a IP4 UNI EN /08 06/95 UNI EN VAC / 76-76VDC 30V AC IN 6V DC 84mm B 89/336 ADDRESS - Internet: Pluraluce BEGHELLI PRAEZISA OPTION A F 98-54VAC / 76-76VDC Ta: C 04/08 06/95 0,5 lx,4 m c NB! Det fø lg instal er med ut Ø MAX 8mm lasjon fyllen CLACK de sv hver a eiledning t rmatu 3 il r. MOUNT 36mm± A b 7m lx m a N- Armaturer SLEB L+ D 3m C A C Formula 65 B L+ SS b EN A + cod.a E 6040N - E 604N + cod. FB 904

15 Armaturoversikt Artikkel nr. Beskrivelse TB673 Pluraluce M LED 0m -s, ALOG TB6730 Pluraluce M LED 30m -s, ALOG TB67 Pluraluce M LED 0m -s, ALOG TB670 Pluraluce M LED 30m -s, ALOG TB6747 Pluraluce DL ER LED TB6746 Pluraluce DL AP LED TB6763 Pluraluce DL R ER LED TB676 Pluraluce DL R AR LED T9300A Alu-K M LED 3m -s, ALOG T930A Alu-K M LED 3m -s, ALOG T930A Alu-K M LED 53m -s, ALOG T9303A Alu-K M LED 3m -s, ALOG T9304A Alu-K M LED 3m -s, ALOG T9305A Alu-K M LED 53m -s, ALOG T9306A Alu-K ER-AP LED, ALOG T9300A Kubus M LED 3m -s T930A Kubus M LED 35m -s T930A Kubus M LED 60m -s T9303A Kubus M LED 3m -s T9304A Kubus M LED 35m -s T9305A Kubus M LED 60m -s T9306A Kubus ER-AP LED TB605 Formula65 kombi LED T93060A Kubus65 kombi LED, stål (hvit) T9306A Kubus65 M LED 35m -s, stål (hvit) T9306A Kubus65 kombi LED, rustfritt stål T93063A Kubus65 M LED 35m -s, rustfritt stål TM9930A Triangle ER-AP LED Se produktkatalog for alle armaturer med artikkelnr. og tilbehør

16 Spenningsvakt Koblingsskjemaer Art. nr.: G3574 Spenningsvaktsmodul DS UV Spenningsvakten monteres i fordelingstavler for å overvåke nettet. Nettspenning: -fas Utganger: potensialfrie kontakter, isolert (30V/3A) 6

17 Brytermodul Art.nr.: G3573 Brytermodul LSSA 4 Modulen brukes til å selektivt sette individuelle nødlysarmaturer fra ledelys til kontinuerlig drift (normal- og nøddrift) modus avhengig av svikt i den generelle belysningen i et område. Tildeling av innganger til armaturens kurser uten begrensning. LSSA 4 benyttes hvis anlegget skal seksjoneres Ledelyslampen kan programmeres til å følge status på hver enkelt inngang på LSSA 4 (8 stk.) NB! LSSA 4 kables i serie fra sentralen. Maks 5 stk.

18 Signal- og brytermoduler Signal- og brytermoduler Art. nr.: G305 Signal- og brytermodul MSM SK Visning av: Driftsberedskap Driftsmodus Gruppefeil Kontroll av: kontinuerlig modus ON/OFF Art. nr.: G3045 Signal- og brytermodul MSM SK Visning av: Driftsberedskap Driftsmodus Gruppefeil Kontroll av: kontinuerlig modus ON/OFF Art. nr.: G3045 Signal- og brytermodul MSM SK3 Visning av: Driftsberedskap Driftsmodus Gruppefeil Kontroll av: Kontinuerlig modus ON/OFF Stand by drift ON/OFF Stand by drift med redusert lysutbytte (f.eks. kinoer) 8

19 Kursoversikt / kundetekster ML: Markeringslys LL: Ledelys Sentral Nr: Kurs Nr: Er tegnet i nød/alarmstilling Lampe Nr Nr skal også Kundetekst, plassering maks 0 tegn ML LL Styreinngang. dokumenteres på LSSA Adresse LSSA Inngang LSSA 4 Benyttes hvis anlegget skal seksjoneres. LSSA 4 adresseres med adressehjul.. Inngang på første LSSA får adresse -. Inngang får adresse - 3. Inngang får adresse -3 osv. Maks. 5 stk. 9. Inngang blir. inngang på LSSA som får adresse - 0. Inngang får adresse -. Inngang får adresse -3 osv. Til neste LSSA 4 Dette dokumentet finnes i exel. Leveres service eller prosjektleder før idriftsettelse. Ett ark pr. kurs. NB! Maks 0 lamper pr. kurs

20 Kabel Kabeltyper Kabeltyper Nødlysarmaturer: - her kan det benyttes PR,5 /,5 mm eller tilsvarende. NB! Ved flere brannceller må det benyttes brannhemmende kabel til første lampe i siste branncelle. Lokale spenningsvakter/lssa/signal- og brytermoduler/kommunikasjon: - her kan det benyttes Belden 50R x0,38 mm + x0,85 mm eller tilsvarende. Spenningsvakter: - her kan det benyttes x mm eller tilsvarende. 0

21 Logica Visual Art. nr.: SWB36 Logica-Visual programvare Programvare for sentralisert overvåkning og styring av nødlyssystemer i seriene NZBVE, NZBVA, NGBVE og NGBVA. Tilkobling mellom PC og sentralenhet: USB- eller RS485-grensesnitt TCP/IP Ethernet nettverkskort GSM-grensesnitt via telenettet Art. nr.: FB639 Art. nr.: G309 Art. nr.: FB6306-NZ Inn- og utganger for overvåknings- og kontrolldata: Numerisk og grafisk tilordning av nødlysarmatur til deres plassering på byggtegningen eller i armatur-listen. Import av byggtegninger i DXF- eller DWG-format. Programmering av nødlysenes varighet for hver enkelt armatur eller hver kurs. Programmering av nødlysmodus for hver enkelt armatur eller hver kurs. Programmering av data for funksjonstester og varighetstester. Programmering av parameterene for LSSA-innganger. Automatisk utskrift av protokoller for konfigurasjon av systemet og for feil. Tydelig visualisering av testresultatene. Manuell aktivering av funksjons- og varighetstester. Manuell undertrykking av nødbetjening. Visualisering i online-modus: Numerisk og grafisk visualisering av status for all nødlysarmatur og tilordning til byggtegninger (i DXF- eller DWG-format) og armaturlisten. Status for armaturene. Modus for nødbetjening. Stand by-modus. Uregelmessigheter i systemet. Tester og resultater. Krav til maskinvare (anbefalt): IBM-kompatibel PC med Pentium 4-prosessor, GHz, 5 MB RAM, 3 GB ledig diskplass. Krav til programvare (anbefalt): Windows 98 eller nyere Windows-versjon.

22 Logica visual Logica Visual Les mer i Logica Visual installasjonveiledningen

23 Sjekkliste før idriftsettelse. CBS Penta sentral montert og klargjort.. Egen kurs til CBS Penta sentral ferdig installert og tilkoblet. NB! D-karakterstikk sikring. Spenning skal ikke påsettes. 3. Egen Jordfeilbryter 500mA montert og tilkoblet. 4. Kabel for lampekurser lagt inn i CBS Penta sentral, avmantlet, merket og tilkoblet. 5. Alle lamper pr. kurs ferdig montert og adressemerket. Adresselapper må også påsettes arbeidstegning. 6. Batterier montert og sammenkoblet samt kabel lagt inn i CBS Penta sentral, der hvor det er eget batteriskap. Tilkobles. NB! Sikringene skal ikke settes inn. 7. Påse at alle spenningsvakter er tilkoblet, kabel lagt inn i CBS Penta sentral og målt 0k ohm på kabel i sentral. 8. Ved bruk av LSSA: Påse at alle LSSA er montert og nummerert (ref. excel-ark). 9. Elektronisk tekstliste utarbeides med følgende info. (ref excel-ark). 9.. Kundetekst (stedsangivelse pr. kurs) maks 0 karakterer med armaturens egen adresse. 9.. Armatur er ml (markeringslys) eller ll (ledelys) 9.3. Hvilken kurs lokalt i bygget 9.4. Ved bruk av LSSA (seksjonering), må seksjoneringsskjema fylles ut (ref. excel-ark). 0. Signal til SD: Kabel til SD må være lagt, avmantlet og tilkoblet CBS sentral hvis dette er aktuelt for prosjektet. Sett kryss NB! Når anlegget blir del idriftsatt kreves det servicebesøk for hver del idriftsettelse. Ved utvidelse av anlegg, må i tillegg til kursmoduler også batteri- og lade kapasitet rekalkuleres. Krever nytt servicebesøk. Dato Firma Underskrift

24 Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminalen 4 Postboks Drammen Norge Tlf.: Faks: Kundesupport: Utgave 3/ Installasjonshåndbok CBS Penta

Installasjonshåndbok - Utgave 1

Installasjonshåndbok - Utgave 1 Installasjonshåndbok - Utgave 1 Sentraliserte nødlys CBS Penta Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminal 14 Postboks 3514 3007 Drammen Norge Tlf.: +47 32 24 48 00 Faks: +47 32

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

Sentraliserte nødlyssystem - CBS Penta

Sentraliserte nødlyssystem - CBS Penta Sentraliserte nødlyssystem - CBS Penta Nødlysarmaturer med LED Adresserbart Individual monitoring with selective irregularity report in a circuit with luminaires with different operation modes SLEB or

Detaljer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer Nødlys med Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer med Eltek -serie Honeywell Life Safety har investert mye tid i utviklingen av våre Eltek -armaturer. Vi har lyttet til både kundens -

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Installasjonshåndbok - Utgave 5

Installasjonshåndbok - Utgave 5 Utgave 5/ 2012-XX Art.nr: 020 Utgave 5/ 2012-11 Art.nr.: 020 Installasjonshåndbok - Utgave 5 Desentraliserte nødlys Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminal 14 Postboks 3514

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Sentraler - NZBVE og NZBVE KOMBI

Sentraler - NZBVE og NZBVE KOMBI Sentraler - NZBVE og NZBVE KOMBI Kontroll- og overvåkningssystem KOMBI CONTROL Rack med seks brønner for ladeenhet L230/2 Enheten kan slås over til normalog Enheten kan slås over til Nettdrevet intern

Detaljer

Lover, normer, forskrifter og veiledninger

Lover, normer, forskrifter og veiledninger Lover, normer, forskrifter og veiledninger Security & Technology Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte 1 HVA BESTÅR ET LEDESYSTEM AV Lede system Talevarsling FG`s regelverk,

Detaljer

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Brannalarm og nødlys på samme sløyfe Strømforsynt fra detektorsløyfe Overvåkede adresserbare systemer 2 Innholdsfortegnelse Delta Quad Duo systemet 4 Delta

Detaljer

Delta Quad Duo. Installasjons- og idriftsettelsesmanual

Delta Quad Duo. Installasjons- og idriftsettelsesmanual Delta Quad Duo Installasjons- og idriftsettelsesmanual Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse fra Honeywell Life Safety

Detaljer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer Nødlys med Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer med Eltek -serie Honeywell Life Safety har investert mye tid i utviklingen av våre Eltek -armaturer. Vi har lyttet til både kundens -

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

Delta Specter. Nødlyssentral Installasjons- og brukerveiledning. Artikkelnummer: 259520.9 Delta Specter 1000 ST 259521.9 Delta Specter 1800 ST

Delta Specter. Nødlyssentral Installasjons- og brukerveiledning. Artikkelnummer: 259520.9 Delta Specter 1000 ST 259521.9 Delta Specter 1800 ST Delta Specter ødlyssentral Installasjons- og brukerveiledning Artikkelnummer: 259520.9 Delta Specter 1000 ST 259521.9 Delta Specter 1800 ST EMC direktiv (89/336/EEC) Delta Specter er en serie av nødlyssentraler

Detaljer

NØDLYS CBS NSTALLASJONSMANUAL. Sentraliserte batterisystemer T45926-B4-3. Dato: 12.05.2014

NØDLYS CBS NSTALLASJONSMANUAL. Sentraliserte batterisystemer T45926-B4-3. Dato: 12.05.2014 NØDLYS NSTALLASJONSMANUAL Nors CBS Sentraliserte batterisystemer Norsk Dato: 12.05.2014 T45926-B4-3 Informasjon om installasjonsmanualen... 4 Viktige instruksjoner... 4 Symbolforklaring... 4 Forhandler:...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Teknisk informasjon fra HLS. Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety

Teknisk informasjon fra HLS. Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety Teknisk informasjon fra HLS Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety Til: Service, tech support og kursede installatører Dato: 2012-02-26 Emne: programmering av stille, liten og stor alarm i ITS-2 talevarslingsystem

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

E70/E75 sikre løsninger

E70/E75 sikre løsninger E70/E75 sikre løsninger Glamox E70/E75 - sikre løsninger I mer enn to generasjoner har Glamox utviklet, produsert og distribuert belysningsløsninger til det profesjonelle markedet. Nødbelysning er forbundet

Detaljer

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Batteriarmaturer m/testfunksjon Batteriarmaturer u/testfunksjon Batteriarmaturer m/sentralisert testfunksjon Sentralisert adresserbart

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning Sprinkelalarm Esser Installasjonsveiledning 1. Installasjon Novars utstyr er pakket for å kunne tåle de normale påkjenningene ved transport og lagring. Imidlertid må utstyret ikke utsettes for slag, ekstrem

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel Innholdet i denne installasjonsveiledningen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel

Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel 41462-05 Innholdet i denne installasjonsveiledningen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

OSID Linjedetektor. Prosjekterings- og installasjonsmanual

OSID Linjedetektor. Prosjekterings- og installasjonsmanual OSID Linjedetektor Prosjekterings- og installasjonsmanual Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Du trenger:... 3 Prinsipiell virkemåte... 3 Valg av sender og mottaker... 4 Montering, Justering og Tilkobling...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP

INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP (Artikkelnr. 523178 / artikkelnr. 523192 ) for NIBE luft-vann varmepumper FORSPRANGET LIGGER I KOMPETANSEN INNHOLD Beskrivelse av energimålerskapet 3 Hovedspenningstilførsel

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

GSM sender. Oppkobling 10.01.11

GSM sender. Oppkobling 10.01.11 GSM sender 10.01.11 Generelt: Artikkel nr: 251391.01 Wavecom SMS sender, med ferdig kabel til Com port på Delta Op og 24V kabel (F2,5A glass sikring) samt antenne. Det medfølger også en CD med alle funksjoner.

Detaljer

Easicheck EC 1001 Installasjonsguide V 3.4/NO

Easicheck EC 1001 Installasjonsguide V 3.4/NO Easicheck EC 1001 Installasjonsguide V 3.4/NO Varenummer: 01504537 1 Easicheck EC 1001 Installasjonsguide 1.0 Oversikt Easicheck er et adresserbart test- og overvåkningssystem for batteridrevne nødlysarmaturer.

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, radiobatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel. Alle sikringene er automatsikringer

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48

Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48 Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48 Del 1: For trenede og kvalifiserte elektrikere Del 2: For bruker NORSK DOKUMENT NR: 01501692 ESMI AS Postboks 438 N-1471 Lørenskog Tlf: 67917600 Fax: 67917610

Detaljer

Installasjonshåndbok - Utgave 6

Installasjonshåndbok - Utgave 6 Installasjonshåndbok - Utgave 6 Desentraliserte nødlys Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminal 14 Postboks 3514 3007 Drammen Norge Tlf.: +47 32 24 48 00 Faks: +47 32 24 48

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Brukermanual MicroBrann BSS-60

Brukermanual MicroBrann BSS-60 MicroBrann BrannSpjeldSentral, BSS-60, kommer med høyoppløselig berøringsskjerm. Sentralen er for styring og overvåking av opptil 120 MicroBrann kommunikasjonsmodul, BSM, via BACnet eller Modbus. Opptil

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC Nødstrømfordeling RRN7 har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, nødstrømbatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel.

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET SEITRON TRÅDLØS STYREENHET 1. Drift og vedlikehold 2. Teknisk data 3. Feilsøking 4. Tilkobling av strøm 5. Utbygging av antall styreenheter 6. Oppstart av gulvvarmestyring SEITRON TRÅDLØS STYREENHET DLP

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens Prosjektering av UPS anlegg Arne Leif Strømsnes Siemens Anleggs typer OL på Lillehammer 92 (CBS) Hydro anleggene. Statoil anleggene Sykehus Strømmens form Formfaktor og krestfaktor Fra IEC 60947-2 Nødstrøm

Detaljer

FX komponenter 200 serie

FX komponenter 200 serie Installasjonsmanual FX komponenter serie Brann 9/8 65539 NO/ INSTALLASJON MANUAL FOR KOMPONENTER Intelligent / adresserbare komponenter serien Innhold GENERELLE INSTRUKSJONER... 3. KOMPONENT INSTALLASJON...

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta Compact Nødlys

Installasjonsveiledning Delta Compact Nødlys Delta DA Installasjonsveiledning Delta Compact Nødlys Adresserbar sentral Art. nr. 5000 Delta Compact u/ebus, sl. Art. nr. 5000. Delta Compact m/ebus, sl. Art. nr. 5000.4 Delta Compact m/ebus, 4 sl. Innholdet

Detaljer

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA 120 24 960 AC/DC PROXLL

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA 120 24 960 AC/DC PROXLL 0 4 5 6 7 8 9 DIN_DB_ Idrettsveien, N 580 Rygge email mail@mpecathodic.no Fax 47 6990 Phone 47 69900 Customer Plant designation Drawing Number commission P 0 4 960 C/DC Manufacturer (Company) Company name

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Installasjonsveiledning for NEPTOLUX Nødlyssystemer Inst anvisning Neptolux ver 5 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus / Østfold

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

Nødlys og ledesystem Hobøl 26.april 2005

Nødlys og ledesystem Hobøl 26.april 2005 Nødlys og ledesystem Hobøl 26.april 2005 Foredragsholder: Knut Ballangrud 1 Nødlys Lyskulturs KompetanseSenter Markeringslys Disse skiltene skal brukes: 2 Nødlys Lyskulturs KompetanseSenter Markeringslys

Detaljer

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys Styring og kontroll Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys 176 Sikkerhets- og ringetrafoer 176 Ringeklokker og summere 176 Stikkontakter 176 Nødlys / lykt 527 Tekniske data Modulærprodukter 175 Transformatorer,

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Produktkatalog - desentraliserte nødlys. Nødlys med LED Overvåkede adresserbare systemer

Produktkatalog - desentraliserte nødlys. Nødlys med LED Overvåkede adresserbare systemer Produktkatalog - desentraliserte nødlys Nødlys med LED Overvåkede adresserbare systemer 2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Hva er nødlys? 8 Prosjektering av nødlyssystemer 9 Desentraliserte nødlyssystemer

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Battery charger 1x15/2x15

Battery charger 1x15/2x15 Battery charger 1x15/2x15 BATTERILADER Bruksanvisning www.defa.com @ +20 o C U[V] 14,5V 13,5V I[A] 15A 1,2A t Boremal - Borrmall - Porausmalli - Drill template - Bohrmaße 98 mm 198 mm 1x15A 182 mm 2x15A

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Specter. Nødlyssentral Installasjons- og brukerveiledning

Specter. Nødlyssentral Installasjons- og brukerveiledning Specter ødlyssentral Installasjons- og brukerveiledning Artikkelnummer: 255143.01 PWK 600 255181 PWK 1000 255182 PWK 1800 259520 PWK 1000 STS 259521 PWK 1800 STS EMC Directive (89/336/EEC) SPECTER er en

Detaljer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer 990-095, Issue 2 March 2006 AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer EGENSKAPER Felles sokkel for alle enheter Kobles direkte på den analoge adresserbare sløyfen Enhetene byttes uten at kabling påvirkes

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 -

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 - - 1 - Automatsikringer MTHP 160 Hvorfor C og D karakteristikk fra 80 til 125A Modulær og plasseres rett på standard EN50022 skinne Felt for varig merking Indikator for inne / ute posisjon Et unikt dobbelt

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikasjonsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 er utviklet for bruk til luftbehandlingsaggregatet GOLD versjon 4, A og B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Detaljer

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Ethernet (krysset kabel eller via Switch) EGX300 Modbus 24VDC Power Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Meny Opprette lokalt nettverk Endre IP addresse på PC (Windows XP) Tilkoblinger

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer