Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Protokoll Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/ Protokoll Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 I, 14/ Påminnelse - Innsending av refusjonskrav på tilsagnsnummer 2104/ Avskjermet Arbeidspraksis - Avskjermet NAV Elverum Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Påminnelse - Innsending av refusjonskrav på tilsagnsnummer 2104/ Avskjermet Arbeidspraksis - Avskjermet NAV Elverum Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ nderskrevet avtale om sensoroppdrag våren JS120 Arbeidsrett Kurs & oppdrag, ØLR - sensoravtaler høst 2014/vår 2015 Anne Bang Lyngdal Stab, campus Rena /Tove Mikkelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren SHL475 Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse Kurs & oppdrag, ØLR - sensoravtaler høst 2014/vår 2015 Aage Engen Stab, campus Rena /Tove Mikkelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S I, 14/ Sakkyndig vurdering - Avskjermet Doris Jorde Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Søknad om dosentopprykk Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ ndertegnet kontrakt om sakkyndig vurdering Peter van Marion Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Søknad om AFP, delvis Statens pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ ndertegnet kontrakt for perioden Planlegging av utdanningsprogram i helhetlig oppfølging etter kriser - Prosjektnr Terningen Nettverk FH BOA - Gjesteforelesere / arbeidskontrakter på timebasert lønn Indira Hasanbegovic Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud annen bistand fra Høgskolen i Hedmark Oslo Kommune - Barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagen (92463) Oslo kommune, Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning /Katrine Østebø Eikin Offl 13 jfr Fvl 13 Institutt for humanistiske fag /Anne Marit Vesteraas Danbolt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S X, 14/ Innkalling til møte 22 i programutvalget for ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag Programutvalget for PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, campus Hamar Stab, campus Hamar /Ragnhild Narum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 015 I, 14/ ndertegnet avtale om leie av lokaler tleie av lokaler - Terningen Arena , 2015 LO Elverum Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret Sørli Hågensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet engasjement - Gjesteforeleser - Mai Prosjektnr Fylkesmannen i Hedmark, PB-studiet Prosjektnr Torild Marie Olsen Stab, campus Hamar /nni Simensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Kontrakt - Gjesteforeleser - Hordaland Politidistrikt - Prosjektnr ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Jan Ole Vanebo Offl ledd Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen N, 14/ ndertegnet avtale om frikjøp av Åse Storhaug Hole - Ledelsesutvikling gjennom veiledning - Prosjektnr ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Mona Strand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad - søknad om uttak av vann fra Tronka/Grøfta til fiskeoppdrett, Stor-Elvdal kommune, Hedmark - tiltaket er vurdert ikke konsesjonspliktig. NVEs referanse: ttak av vann fra Tronka/Grøfta til produksjon av røye i Stor-Elvdal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 669

4 I,, N, X, S N, 14/ ndertegnet Frikjøpsavtale - Karianne Hagen - Vår Prosjektnr Prøysenhuset - Tekster - Prosjektnummer Stab, campus Hamar /nni Simensen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Eva Reiten Sæta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning N, 14/ ndertegnet frikjøpsavtale - Karianne Hagen - Vår Prosjektnr (tillegg) Prøysenhuset - Tekster - Prosjektnummer Stab, campus Hamar /nni Simensen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Eva Reiten Sæta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Ny søknad om midler til prosjektet Habitatbruk og beiteatferd hos storfe på beite i barskog i Sør-Norge Klima- og miljøprogrammet - Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite Fylkesmannen i Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 I, 14/ Erasmus plus - Funding for project development Call for Final Report - Project EPLpd-2014/10013 Education for Sustainable Living Erasmus pluss - Såkornmidler EPLpd-2014/10013 Senter for internasjonalisering av utdanning /Camilla Løkeland Krebs Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 667 I, 14/ Godkjent søknad om utsatt rapporteringsfrist til Erasmus pluss såkornmidler EPLpd- 2014/10013 Erasmus pluss - Såkornmidler EPLpd-2014/10013 Senter for internasjonalisering av utdanning /Camilla Løkeland Krebs Institutt for samfunnsvitenskap /Victoria W. Thoresen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 667, 15/ Tilbud om midlertidig 100 % stilling over tre år som stipendiat innen «Physical Education and Physical Activity as mental health promoting settings» FH - Prosjekt Schools, learning and children and Young people's mental health - Kunngjøring av stipendiatstilling: Physical Education and Physical Activity as mental health promoting settings Ida Storberget Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216

5 I,, N, X, S I, 15/ Trekker søknaden tilbake - Ledige stillinger innen psykisk helsearbeid - invitasjon til intervju FH - Inntil 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen psykisk helsearbeid Grete Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ nderskrift - sakkyndig utvalg FH - Inntil 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen psykisk helsearbeid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Trekker søknaden tilbake - Sakkyndig vurdering - Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved psykisk helsearbeid (15/00009) FH - Inntil 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen psykisk helsearbeid Arnhild Lauveng , Tatt til etterretning I, 15/ nderskrift - sakkyndig vurdering - Kari Kvaal FH - Inntil 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen psykisk helsearbeid Kari Kvaal , Tatt til etterretning, 15/ Tilbud om midlertidig 100 % stilling over 3 år som stipendiat innen Responding to mental health and educational difficulties: partnerships with extended services and parents FH - Prosjekt "Schools, learning and mental health" - Kunngjøring av stipendiatstilling: "Responding to mental health and educational difficulties" Ellen Nesset Mælan /Ellen Nesset Mælan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Bachelor i skogbruk AØL - Sensorkontrakter 2014/2015 Torfinn Kringlebotn Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441

6 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Chana Borjigin Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Melding om besatt stilling ØLR - Kunngjøring av vikariat i 100 % stilling som studieveileder (førstekonsulent kode 1408) i studieadministrasjonen Til søkerne Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oversendelse av tjenesteattest Avskjermet Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren SAM120 og H/N/SSAM120 Mikroøkonomi - heltid og deltid ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Per Halvor Vale Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Arkivkode: 441, 15/ Vedrørende søknad om personlig opprykk til professor Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Avskjermet Statens pensjonskasse Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet avtale om leie av lokale og tleie av lokaler - LNA Odd Einar Berntsen Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 032, 15/ Tilbud om fast 100% stilling som universitetsbibliotekar, Campus Elverum HA - Kunngjøring av 2 faste 100% stillinger innen bibliotek ved Campus Elverum Endre Aas Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppnevnelse av sakkyndig kommisjon LNA - Tilsetting av inntil 2 x 100% faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i 3D-modellering/animasjon og digital kunst Direktør Gunnar Wille Førsteamanuensis Anne Skanskaar Professor Sigrid Lien I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Natur, helse og bevegelse i Barnehagelærerutdanningen LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Heid Osnes Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden British and American Civilization LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) John Seriot Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ Rapport - Evaluering av den tverrfaglige videreutdanningen i psykososialt arbeid for barn og unge Evaluering av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Helsedirektoratet Stab, campus Elverum /Mette Løhren Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

8 I,, N, X, S, 15/ Angående søknad om permisjon Søknad om permisjon fra studier Thomas Lund Stab, campus Hamar /Hilde Hildonen Brustad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 I, 15/ Avlysing av konkurranse - Tilbudsinnbydelse - Etter- og videreutdanning Entreprenørskap i utdanning Tilbudsinnbydelse - Etter- og videreutdanning i Entreprenørskap i utdanning Telemark fylkeskommune Stab, campus Rena /Marte Tøndel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på søknad om permisjon Søknad om permisjon - GL217N Arnhild Robertsen Myhre Stab, campus Hamar /Hilde Hildonen Brustad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531, 15/ Vedrørende søknad om fjerde forsøk på eksamen Fjerde forsøk på eksamen Avskjermet Stab, campus Elverum /Carina Axelsson Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 447 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Oversendelse av godkjent årsregnskap for 2014 og revisjonsberetningen Samarbeidstiltak mellom Høgskolen i Hedmark og Kunnskapsparken Hedmark AS (KPH) Hedmark Kunnskapspark AS Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 081

9 I,, N, X, S I, 15/ Innkalling til generalforsamling Samarbeidstiltak mellom Høgskolen i Hedmark og Kunnskapsparken Hedmark AS (KPH) Hedmark Kunnskapspark AS Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 081 I, 15/ Tilsagnsbrev for utbetaling av midler for oppdrag i tiltak realfagskommuner. Prosjekt tdanningsdirektoratet - realfagskommuner Prosjekt nr tdanningsdirektoratet Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om Avtalefestet pensjon, AFP Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet pensjon, AFP Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet pensjon, AFP Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet pensjon, AFP Statens pensjonskasse

10 I,, N, X, S I, 15/ Vurdering autorisasjonskrav for regnskapsførere Vurdering av autorisasjonskrav for regnskapsførere - Matthias Brunnstrøm Mattias Brunnström Offl ledd Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ Ny tollkredittgrense innvilget for to måneder Tollkreditt Tollregion Øst-Norge Regnskapskontoret /Ola Brevig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 129 I, 15/ Nye krav om bruk av internrevisjon i statlige virksomheter fra Krav til bruk av internrevisjon i staten Direktoratet for økonomistyring Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 134, 15/ Søknad om midler fra viltfond 2014 til prosjekt Skog og elg - Kan økt fôrproduksjon redusere skadene Skog og elg Kan økt fôrproduksjon redusere skadene Trysil kommune Offl 26 fjerde ledd Institutt for skog- og utmarksfag /Christina Skarpe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Melding om vedtak - Tildeling av fra viltfond Skog og elg Kan økt fôrproduksjon redusere skadene Skog og elg Kan økt fôrproduksjon redusere skadene Trysil kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om bidrag til prosjekt Hogstavfall som elgfôr Skog og elg Kan økt fôrproduksjon redusere skadene Åmot kommune Trysil kommune Stor-Elvdal kommune Institutt for skog- og utmarksfag /Christina Skarpe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I,, N, X, S I, 15/ Innvilget søknad om bidrag fra kommunale rentemidler til prosjekt Hogstavfall som elgfòr for 2014 Skog og elg Kan økt fôrproduksjon redusere skadene Stor-Elvdal kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om tilskudd fra viltfondet Telemetristudie av rødrev Telemetristudie av rødrev Miljødirektoratet Institutt for skog- og utmarksfag /Morten Odden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ tbetaling av tilskudd - Telemetristudie av rødrev - Avtalenummer Telemetristudie av rødrev Miljødirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage på fag - Avskjermet Klage i forbindelse med undervisning Linnea Sophie Saatvedt Institutt for økonomifag /Kristin Stevik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 432, 15/ Søknad om tilskudd til vilttiltak Populasjonsdynamikk ryper Lierne Populasjonsdynamikk ryper Lierne Miljødirektoratet Institutt for skog- og utmarksfag /Torstein Storaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ tbetaling av tilskudd - Populasjonsdynamikk ryper Lierne - Avtalenummer Populasjonsdynamikk ryper Lierne Miljødirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X, S, 15/ Søknad om forprosjekt for å utvikle Evenstad Innovation Centre (EIC) Evenstad innovasjonssenter - Evenstad Innovation Center(EIC) Siva Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om forprosjekt for å utvikle Evenstad Innovation Centre (EIC) Evenstad innovasjonssenter - Evenstad Innovation Center(EIC) Stor-Elvdal kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Korrigert søknad om midler til Evenstad Innovasjonssenter Evenstad innovasjonssenter - Evenstad Innovation Center(EIC) Stor-Elvdal kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om forprosjekt for å utvikle Evenstad Innovation Centre (EIC) Evenstad innovasjonssenter - Evenstad Innovation Center(EIC) Hedmark fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om tilskudd fra vilttiltak Sau - Hubro: Interaksjoner og hekkesuksess Prosjekt Sau-Hubro: Interaksjoner og hekkesuksess Fylkesmannen i Nordland Offl 26 fjerde ledd Institutt for skog- og utmarksfag /Petter Wabakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om tilskudd til vilttiltak Hekking og bestandsdynamikk hos hubro uten mink Hekking og bestandsdynamikk hos hubro uten mink - Prosjektnr Miljødirektoratet Institutt for skog- og utmarksfag /Petter Wabakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S, 15/ Søknad om tilskudd til vilttiltak Skogsjerv - Bestand og konfliktreduksjon Skogsjerv - Bestand og konfliktreduksjon Fylkesmannen i Hedmark Institutt for skog- og utmarksfag /Petter Wabakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om tilskudd til vilttiltak Økologi og forvaltning av ulv i flerartsperspektiv Økologi og forvaltning av ulv i flerartsperspektiv SKANDLV Miljødirektoratet Offl 26 fjerde ledd Institutt for skog- og utmarksfag /Petter Wabakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ EN Klage over eksamensresultat i Grammar 2 - Diana Bojcic Klage over eksamensresultat - Diana Bojcic Diana Bojcic Offl ledd Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 445 I, 15/ Søknad om reservasjon av studieplass Reservasjon av studieplass 2015 Ann-Kristin Johansen Opptakskontoret Arkivkode: 517 I, 15/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning Innpassing av tidligere fullført utdanning Renate Grytbakk Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 513 I, 15/ Søknad om permisjon fra stilling Avskjermet Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Dok. dato: Arkivdel: Personal

14 I,, N, X, S I, 15/ Høring - tkast til endring i overgangsbestemmelsen i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene Høring - Endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene Kunnskapsdepartementet Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 N, 15/ Søknad om opprykk - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Registreringsskjema - LNA - Inn Kvotestudenter - INN Revelian Rusikile Tibyehabwa Stab, campus Elverum /Trygve Hermansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 079 I, 15/ Høring finansiering av private barnehager Høring - Finansiering av private barnehager tdanningsdirektoratet Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-17 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02017-62 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Helsesøsterutdanning - 19.05.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Grethe Savosnick Institutt for helsefag /Randi

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Dok.dato: 12.06.2014. Klassering: 012-03 FH/TOMDE. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS

Dok.dato: 12.06.2014. Klassering: 012-03 FH/TOMDE. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 18.09.2014 Referat fra Møte i AM 04.06.2014 FH - AM-møter og HMS 2014 2014/110-13 7272/2014 12.06.2014 FH/GES

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer